Page 1

Sammanställning Brukarundersökning 2013 Barn & unga – 13 nov A. Flickor/pojkar

B. Åldersfördelning

Kommentar: Vi har fler pojkar som svarat i år (16 förra året), men fortfarande inga pojkar som är 12.


1. Vad brukar du göra när du är på Garaget? 28 24 20

18

17 12 8

12

23

22

21

12

17 12

11 10

9

7

6 2

5

11 7

4

3

7

7

4 1

10

Annat: Flickor Pojkar • Låna hem spel • Softa • Gå runt och prata • Leta upp trilogier, välja slumpmässsiga böcker • Titta vilka nya böcker som kommit in • Låna hem spel • Förhandla Flickor • Förhandla med Anders • Låna och beställa film • Äta frukt • Skylendens? • Byta Pokemonkort Kommentar: Huvudsaklig aktivitet för flickor och pojkar är ”Träffa vänner”, ”Datorrummet” • Dans och ”Fika”. Störst • Kanske är flerskillnaden aktiviteternär • Att ha en träff och möte med vänner • Äta gratis kakor • Pussla • Sy • Gå upp och sjunga i en mick • Träffa Taylor Swift • Spela pingis • Garaget har ALLT man kan göra!!! • Ansiktsmålning • Pulka på vintern • Tävlingar 2. Vad skulle du vilja kunna göra på Garaget som du inte kan göra idag? • Singstar • Mer aktiviteter • Nöjd • Man skulle få lära sig serieteckna

3


Pojkar • • • • • • • • • • •

Kommentar: 3. Hur ofta brukar du besöka Garaget? 4. Hur länge brukar du stanna på Garaget?

Spela fotboll Kolla på film Låna spel Playstation Festa Karaoke Skyländers Pokemon swap Ipad och läsa tidning Att spela ipad Spela musikinstrument och spela Fifa 14


5. Vad är det bästa med Garaget enligt dig? Flickor • Jättemysigt med fåtöljerna och sofforna och musiken såklart! Jag känner mig lite som hemma!! • Datorerna! • Att man kan göra mycket, mysigt och fika. Och att fikat är billigt!! • Pyssla & träffa vänner • Fika • Böcker • Träffa vänner • Ipad • Musiken • Bra böcker! • Pysslet • Vara/prata med personalen • Att man kan göra precis allt • Prata med de andra • Att man bruka hänga med vänner • Att man kan vara här utan att bli störd

• Flickor • Inget • Jag tycker det är för lite lite ungdomsböcker. • Pysselgrejer • Att det är så mycket folk att man inte kan sitta • Att inte få låna laptop • Barn • Inget speciellt faktiskt! • Folk som stör • Att alla skriker – stimmigt • Bråkigt • Mer och nyare böcker • Störiga killar som följer oss 6. Vad är detTaylor sämstaSwift med Garaget enligt dig? • Ingen • Att dom stänger 6 • Otrevliga barn • Att läsa • Att folk bråkar i datarummet

Pojkar

• • • • • • • • • • • • •

Att man kan göra många saker När jag läser böcker Datorn och Ipad Datarummet Träffa vänner Gratis frukt Fika Att kunna ta det lugnt Det är nära mitt hem, det finns nästan alltid något nytt Högt till taket Att det finns mycket att göra När jag sitter på datan Att ha roligt med vänner


Pojkar • Att man inte får busa • Ingenting, allt är bra • När dom pratar för mycket • Att bli utslängd • Att det är för tyst • Brist på kartböcker och historieböcker • Att det inte finns leksaker för äldre barn • När folk skriker • Inget • Att inte få sjunga

Kommentar: 7. Hur tycker du personalen är som jobbar här?


Flickor Snälla och trevliga och hjälper mig om jag behöver! Bra! Trevliga! Dom jobbar bra! Snälla, t ex praktikanten Marwa Snälla och jobbar bra! Några snälla –några stränga Dom är väldigt trevliga Jättejättejätte snälla och trevliga Jätteroliga Dom borde ge rabatt ibland Kreativa Dom är trevliga – dom bjuder på gratis frukt! Det är så jättebra att man kan stå och prata en hel timme! Ok!

Kommentar:

8. Hur fick du först reda på att Garaget finns?

Pojkar • Snälla • Väldigt trevliga är dom • Bra • Helt ok! • Dom är bra • Helt okej för att vara personal • Så mycket • Dom är trevliga • Bra och dåligt • Sådär


Annat: Flickor: • • •

Mamma berättade (4 st) Min bror berättade Min pappa berättade

Pojkar • Min mamma sa • Kommer inte ihåg • Min mormor tog mig hit

Kommentar: 9. Har du tips på saker som du tycker kan förbättras/förändras på Garaget? Flickor • Nä, jag tycker allt är bra. • Lego Heroika • Ställ böckerna i bokstavsordning • Låna laptops • Garaget borde göra saker att man blir intresserad • Garaget kan bli större • Fler och nyare böcker • Fler tidningar • Man måste ha lånekort för att gå in i datorrummet • Tuschpennor och fina pärlor • Att göra något varannan vecka • Det borde finnas gardiner • Fler soffor • Tävlingar • Att man kan boka dator 10. Var på Garaget trivs du bäst? GÖR DIAGRAM –kolla flikarna i xcel

□ Kreativa verkstaden □ Barn/ungdomshörnan □ Datorrummet □ Studierummet □ Övriga lokalen

Pojkar • • • • • •

Allt är bra Göra finare Mer aktiviteter Leponeroika (?) Att det fanns xbox Att inte bli utslängd


11. Har du varit någon gång gått härifrån för att det har hänt något du inte gillar?

12. Om JA på frågan innan, varför lämnade du Garaget? Flickor • Alla skrek! • Sofielundarna är taskiga mot dom från Kastanje • Jag bråkade med en kompis • Det fanns många bråkiga killar • För att man inte får kaka

Kommentar:

13. Hur tycker du det är här på Garaget?

Annat:

Pojkar • Min mamma blir orolig


Flickor • Mysigt • Oväsen när det är många här

Pojkar

Kommentar: 14. Saknar du något på Garaget (böcker eller annat) som du tycker att vi ska köpa in?

15. Om ja, vad? Flickor • • • • • • • • • • •

Mer barn/ungdomsböcker och film Symaskin för barn Fler mangaböcker – och hur man ritar manga Lera Mer nya böcker Ett spelrum Tidningar Taylor Swift Många böcker som jag vill låna finns inte t ex Finnes Agnes: önskas kille Mer engelska böcker Tuschpennor,tyg, garn, stora nålar, fina pärlor, lera i många färger, bättre färgpennor

Pojkar • • • • • • •

Mer böcker Fotboll Spel Pingisbord Mer äventyrsböcker med fakta Filmer Fotbollsspel


Kommentar:

16. Hur enkelt/svårt är det att hitta böcker/tidn på Garaget?

17. Vet du om att du kan önska böcker, spel och material till Garaget?

Kommentar:

18. Skulle du vilja vara med och påverka vad som händer på Garaget och/eller vad som köps in?

Kommentar: Barnen bor i: Här använd karta och adressfält


Sammanfattning brukarundersökningen: Syftet med brukarundersökningen är att försöka fånga upp skillnader/likheter mellan flickor och pojkar utifrån vad de gör på Garaget, hur dom ser på Garaget och biblioteket, hur dom känner sig på Garaget, hur delaktiga dom är, hur delaktiga dom vill vara, bemötande etc. Något som utkristalliserade sig ganska snart var att man över lag ser Garagets alla delar som ETT, att när vi pratar om biblioteket, biblioteksservicen, biblioteks råd etc så infaller en viss förvirring. Garaget är kort och gott Garaget, och att du kan använda ditt lånekort, och bibliotekets resurser på plats och hemifrån medför inte per automatik att man är på biblioteket – man är på Garaget. En del svar på frågor som har ordet bibliotek med, får därför en viss typ av svar misstänker vi. Detta något vi kommer justera i följande undersökningar då denna enkät får ses som en pilot. Vissa frågor kommer tas bort, och andra läggas till. Överlag gav dock undersökningen en god bild av hur pojkar och flickor uppfattar Garaget .De yngsta barnen har suttit med ngn vuxen vid ifyllandet, annars har man suttit med vänner, vilket också på flera ställen påverkat svaren (grupptryck/norm etc). Alla har velat göra undersökningen, och det finns en tydlig önskan om att man som barn vill göra sin stämma hörd. Sammanfattning Brukarundersökningen utfördes under veckorna 15-17 2013. Formen var en enkät med 17 frågor, både öppna frågor och fasta svarsalternativ. Målgruppen bestod av besökande pojkar och flickor mellan 7-15 år på Garaget. 50 enkäter besvarades – 34 flickor och 16 pojkar. Detta såg vi först som ett problem, och vi övervägde att kontakta närmsta skola för att där försöka fånga upp fler pojkar som besöker Garaget. Men vid närmare eftertanke så är det ju hur verkligen på Garaget ser ut – och just så här är fördelningen mellan flickor och pojkar. Man kommer flera ggr i veckan och stannar i de flesta fall längre än 1 timma. Den största gruppen är flickor i 12-årsåldern och pojkar i 10-årsåldern. Det är inga pojkar alls i 12 årsåldern, en förklaring till detta skulle kunna vara att man på fritidsgården istället. Flickor och pojkar har i huvudsak valt samma huvudsakliga aktivitet på Garaget – ”träffa vänner” och ”vara i datorrummet”. Datorrummet är en av de senare investeringarna på Garaget, och resurserna är här jämt fördelade. Flickorna använder den kreativa verkstaden i större utsträckning, pojkar uttrycker ett missnöje över utbudet. Med tanke att datorrummet verkar vara jämställt och pojkarna är mindre i den kreativa så kanske vi bör tänka på utbudet mer. Det bästa med Garaget är för bägge grupper vårt datorrum, att det finns ipad, vännerna är där och att man har kul. Personalen är snäll, lagom stränga, hjälpsamma och roliga : ). På frågan ”Vad är det sämsta med Garaget”? svarar flickorna för det första i större utsträckning och mer nyanserat, och för det andra upplever de miljön stökig, mycket spring och skrikigt. Detta visar sig också i frågan ”har du någon gång gått härifrån för att det hänt något du inte


gillar” där flickorna i betydligt större utsträckning har lämnat Garaget för att man blev störd eller det var spring och skrik. På Garaget har du stor möjlighet som besökare att påverka utbudet, inköp av böcker, material till verkstaden etc. Hälften av både flickor och pojkar kände inte till denna möjlighet. När det gäller traditionella biblioteksaktiviteter låna/lämna, reservera, sitta och läsa böcker/tidskrifter, så är det lika mellan pojkar och flickor. Flickor har fler önskningar kring vad för material som ska finnas på Garaget, och på frågan om vill vara delaktig på något vis t ex i ett biblioteksråd så är majoriteten av flickorna positiva till detta, endast 2 av pojkarna. Här tror vi att själva ordet bibliotek ställer till det, då pojkar i övriga frågor gärna vill påverka innehåll och utveckling som önskemål till kreativa eller inköpsförslag till biblioteksdelen. Det vi behöver fundera på är dels namnet på formen för delaktighet, och dels formen i sig. Sammantaget trivs pojkar och flickor på Garaget, flickor är dock de som uttrycker ett missnöje med miljön. Man känner sig lika väl behandlad och bemött oberoende kön, och man känner sig inte förfördelad när det gäller resurser. De teknikinvesteringar som har gjorts, datorrummet och ipads, utnyttjas i lika stor del av både pojkar och flickor. Pojkarna väljer i mindre utsträckning de aktiviteter som är kopplade till biblioteksservicen, läsa/låna, önska böcker, läsa på plats etc.

Barn & unga brukarundersökning höst 2013  
Barn & unga brukarundersökning höst 2013  
Advertisement