Page 372

Віта Базан, співкоординаторка проекту, «Гараж Генг» Vita Bazan, project coordinator, Garage Gang

Алеся Болот, комунікаторка (листопад 2016 – лютий 2017) Alesia Bolot, communicator (November 2016 - February 2017)

Катерина Талашук, SMM-ниця (листопад – грудень 2016) Kateryna Talashuk, SMM manager (November - December 2016)

Віталій Кохан, митець Vitalii Kokhan, artist

Анастасія Парафенюк, співкоординаторка проекту, «Гараж Генг» Anastasiia Parafeniuk, project coordinator, Garage Gang

Ірина Соловей, стратег програми «Код Міста», «Гараж Генг» Iryna Solovei, strategist of the City Code program, Garage Gang

Олександр Михед, куратор напряму «Ідентичність» / Міфологема міста Oleksandr Mykhed, curator of the Identity field / City Mythologem

Андрій Шуляр, дослідник напрямку «Урбаністика», «Urban Curators»

Анастасія Пономарьова, дослідниця напрямку «Урбаністика», «Urban Curators»

Ірина Яковчук, дослідниця напрямку «Урбаністика», «Urban Curators»

Andrii Shuliar, researcher of the Urbanism field, Urban Curators

Anastasiia Ponomariova, researcher of the Urbanism field, Urban Curators

Iryna Yakovchuk, researcher of the Urbanism field, Urban Curators

Світлана Колодій, SMM-ниця та фотографиня (січень – лютий 2017)

Анастасія Рожинська, комунікаторка, SMM-ниця та фотографиня (червень – серпень 2017)

Інга Заславська, комунікаторка та SMM-ниця (вересень – жовтень 2017)

Svitlana Kolodii, SMM manager and photographer (January - February 2017)

Anastasiia Rozhynska, communicator, SMM manager and photographer (June - August 2017)

Inha Zaslavska, communicator and SMM manager (September October 2017)

Тарас Арм та Сергій Грех, «Kickit Art Studio»

Сергій Радкевич, митець

Костянтин Зоркін, митець

Serhii Radkevych, artist

Kostiantyn Zorkin, artist

Taras Arm and Serhii Hrekh, Kickit Art Studio

Книга "Трансформації українського Сходу"  

«Трансформації українського Сходу» – це збірка статей, в якій ми спробували поглянути на 6 міст Сходу крізь призму ідентичності, урбаністики...

Книга "Трансформації українського Сходу"  

«Трансформації українського Сходу» – це збірка статей, в якій ми спробували поглянути на 6 міст Сходу крізь призму ідентичності, урбаністики...

Advertisement