Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski Fakultet - Zagreb

˝Online instrukcije˝ SEMINARSKI RAD

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković

Studenti: Ana Neđeral Ivanka Petković

Zagreb, 3. travanj, 2013.

0


SADRŽAJ 1

2

3

4

5

6

UVOD ............................................................................................................................................... 4 1.1

Predmet i cilj rada ................................................................................................................... 4

1.2

Izvori podataka i metode prikupljanja..................................................................................... 4

1.3

Sadržaj i struktura rada ........................................................................................................... 4

1.4

Kratki opis poslovnog modela ................................................................................................. 5

STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA ...................................................................................................... 6 2.1

Misija ....................................................................................................................................... 6

2.2

Vizija ........................................................................................................................................ 7

2.3

Ciljevi projekta ......................................................................................................................... 7

POSLOVNI MODEL ........................................................................................................................... 9 3.1

Detaljan opis poslovnog modela ............................................................................................. 9

3.2

Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela ................................................................................. 9

3.3

Organizacija projekta............................................................................................................. 10

INOVACIJE ...................................................................................................................................... 11 4.1

Popis inovacija projekta......................................................................................................... 11

4.2

Opis inovacija koje projekt sadrži .......................................................................................... 11

4.2.1

Inovacija 1 - rad online instrukcija od 08 do 23 sata ..................................................... 11

4.2.2

Inovacija 2 - prijavom online prvi slobodni instruktor se uključuje............................... 11

4.2.3

Inovacija 3 - gratis „glasovna“ teorija za mobitel, tablete i računala ............................ 12

4.2.4

Inovacija 4 - 25% popusta na dva odabrana predmeta ................................................. 12

4.2.5

Inovacija 5 - instrukcije po smjerovima za petu godinu diplomskom studija............... 12

MODELI STVARANJA PRIHODA ...................................................................................................... 14 5.1

Popis modela stvaranja prihoda ........................................................................................... 14

5.2

Opis svakoga pojedinoga modela .......................................................................................... 14

5.2.1

Model stvaranja prihoda 1- prodaja usluga .................................................................. 14

5.2.2

Model stvaranja prihoda 2- plaćanje po pristupu dokumentima ................................. 14

5.2.3

Model stvaranja prihoda 3- sponzorstva....................................................................... 14

5.2.4

Model stvaranja prihoda 4- plaćenje po pristupu sadržaju .......................................... 15

5.2.5

Model stvaranja prihoda 5- pretplata na bazu ............................................................. 15

KLIJENTI ......................................................................................................................................... 16 6.1

Glavni klijenti ......................................................................................................................... 16

6.2

Detaljan opis glavnih klijenata............................................................................................... 16

6.2.1

Klijent 1 – učenici od 5 - 8 razreda OŠ ........................................................................... 16 1


7

6.2.2

Klijent 2 – srednjoškolci ................................................................................................. 16

6.2.3

Klijent 3 – kandidati za polaganje državne mature ....................................................... 17

6.2.4

Klijent 4 – kandidati za polaganje prijavnih ispita ......................................................... 17

6.2.5

Klijent 5 - studenti Ekonomskog fakulteta .................................................................... 17

6.3

Tržišta i jezik Web stranica .................................................................................................... 17

6.4

Registracija klijenata.............................................................................................................. 18

6.5

Pogodnosti za registrirane klijente ........................................................................................ 18

PARTNERI ....................................................................................................................................... 19 7.1

Glavni dobavljači i suradnici .................................................................................................. 19

7.2

Opis dobavljača ..................................................................................................................... 19

7.2.1

Dobavljač 1 – Tiskara Novi Val d.o.o ............................................................................. 19

7.2.2

Dobavljač 2 – Nakladnik Školska knjiga ......................................................................... 19

7.2.3

Dobavljač 3 – Narodne novine ...................................................................................... 20

7.2.4

Dobavljač 4 – CIUX trgovina .......................................................................................... 20

7.2.5

Dobavljač 5 – Slastičarnica Zagreb ................................................................................ 20

7.3

8

7.3.1

Suradnik 1 – profesori ................................................................................................... 21

7.3.2

Suradnik 2 – studenti ..................................................................................................... 21

7.3.3

Suradnik 3 – „Sedam IT“ ................................................................................................ 21

7.3.4

Suradnik 4 – „Kolektiva.hr“ ........................................................................................... 22

7.3.5

Suradnik 5 – „Moje instrukcije“ ..................................................................................... 22

KONKURENCIJA.............................................................................................................................. 23 8.1

9

Opis suradnika ....................................................................................................................... 21

Glavni konkurenti .................................................................................................................. 23

8.1.1

Konkurent 1 - ˝Fizički˝ instruktori ................................................................................. 23

8.1.2

Konkurent 2 - Škole stranih jezika ................................................................................. 23

8.1.3

Konkurent 3 – „Štreberaj Poduke“ ................................................................................ 24

8.1.4

Konkurent 4 – „Eduvizija – Obrazovni portal“ ............................................................... 24

8.1.5

Konkurent 5 – „Trinom“ ................................................................................................ 25

8.2

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu ...................................................... 25

8.3

Konkurentska prednost projekta........................................................................................... 25

WEB HOSTING I DOMENE.............................................................................................................. 27 9.1

Web hosting projekta ............................................................................................................ 27

9.2

Web domene projekta .......................................................................................................... 28

9.2.1

.hr domena .................................................................................................................... 29 2


9.2.2 10

komercijalne domene .................................................................................................... 29

CMS SUSTAV .............................................................................................................................. 30

10.1

Popis mogućih modela CMS sustava za projekt .................................................................... 30

10.2

Opis CMS sustava projekta (najboljeg) .................................................................................. 30

11

MARKETINŠKI PLAN ................................................................................................................... 32

11.1

Marketinški plan projekta ..................................................................................................... 32

11.2

Ključne riječi projekta ............................................................................................................ 32

11.3

Google AdWords oglas .......................................................................................................... 33

11.4

Oglašavanje na društvenim mrežama ................................................................................... 36

11.5

Tablica marketinškog plana ................................................................................................... 36

12

MOBILNE TEHNOLOGIJE ............................................................................................................ 38

12.1

Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta .............................................................. 38

12.2

Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ....................................................................... 38

12.3

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije .................................................................. 38

12.4

Grafički prikaz funkcionalnosti .............................................................................................. 39

12.5

Mogućnost mobilnog oglašavanja......................................................................................... 40

13

WEB 2.0 TEHNOLOGIJE .............................................................................................................. 41

13.1

Facebook profil projekta ....................................................................................................... 41

13.2

LinkedIn profil autora projekta.............................................................................................. 42

13.3

Tweeter profil projekta ......................................................................................................... 42

14

SWOT ANALIZA PROJEKTA ......................................................................................................... 43

15

TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA ........................................................................................... 44

16

WEB STRANICE PROJEKTA ......................................................................................................... 45

16.1

Struktura Web stranica projekta ........................................................................................... 45

16.2

Opis strukture Web stranica projekta ................................................................................... 46

17

ZAKLJUČAK................................................................................................................................. 47

18

POPIS LITERATURE ..................................................................................................................... 48

19

POPIS WEB LINKOVA ................................................................................................................. 48

20

POPIS SLIKA................................................................................................................................ 49

21

ŽIVOTOPIS.................................................................................................................................. 51

22

SAŽETAK..................................................................................................................................... 56

PRILOZI .................................................................................................................................................. 57

3


1 UVOD 1.1 Predmet i cilj rada Cilj našega rada je da izradimo održivi poslovni model elektroničkog poslovanja koji bi bio primjenjiv u praksi. Ovaj projektni zadatak dio je obaveza na kolegiju „Elektroničko poslovanje“, ali sama izrada projekta će zasigurno biti korisna za nas studente te će nam dati uvid u poslovne probleme koji postoje u stvarnosti i kako se jednoga dana nositi s njima. Također cilj rada je da upoznamo najnovije trendove elektroničkog poslovanja te da budemo imali iskustva sa izradom relevantnog modela elektroničkog poslovanja. Predmet ovoga rada biti će online instrukcije kao model elektroničkog poslovanja koji bi bio primjenjiv u praksi. Naš model ćemo razraditi kroz poglavlja te na kraju donijeti zaključak.

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Za naš rad glavni izvori podataka su predavanja na fakultetu iz kojih možemo upotrijebiti sve podatke potrebne za naš projekt. Također izvor za prikupljanje podataka je Internet gdje možemo pronaći sve informacije koje nas zanimaju, pobliže proučiti konkurenciju, pronaći klijente te se oglašavati. Neke od podataka relevantnih za rad smo prikupili iz sekundarnih izvora koji uključuju istraživanja na Internetu te smo također koristili anketu koju smo postavili na društvene mreže kako bismo vidjeli koliko bi učenika studenata bilo zainteresirano za naše usluge. Nakon što smo prikupili sve relevantne podatke za naš projekt pristupili smo izradi projektnog zadatka.

1.3 Sadržaj i struktura rada Naš rad je strukturiran kroz 22 poglavlja kroz koje razrađujemo svoj poslovni model. Naš poslovni model su online instrukcije koje predstavljaju inovaciju na tržištu. Kroz ovaj rad prvo ćemo opisati sam poslovan model, sve njegove karakteristike te ćemo nakon toga predstaviti sve inovacije koje nudi naš poslovni model. Zatim ćemo objasniti sve modele stvaranja prihoda te predstaviti neke nove modele zarade. Dalje u radu obraditi ćemo naše glavne klijente, partnere te detaljno opisati konkurenciju. Također predstaviti ćemo naš marketinški plan te odrediti swot analizu projekta. Osvrnuti ćemo se i na web hosting, 4


domene, mobilne tehnologije te web 2.0 tehnologije. Na kraju rada ćemo iznijeti troškove pokretanja projekta te donijeti zaključak. Uz rad ćemo priložiti i priloge kao što su registracijski obrazac za posjetitelje web stranica, HRTLD_B Obrazac, obavijesni bilten, Sitemap te brošuru prezentacije.

1.4 Kratki opis poslovnog modela Naš poslovni model predstavlja on line instrukcije koji su novost u ovom području pružanja usluga. Predstavljamo poslovni model kojeg čine instrukcije dostupne za sve korisnike i to u trenutku kada oni to sami žele. Svaki korisnik ima mogućnost za individualne instrukcije ili instrukcije u grupi i to prema dogovorenom terminu ili se može priključiti rasploživim instrukcijama sa jednim od slobodnih instruktura. Cijeli proces instrukcija se obavlja online te predstavlja inovaciju u tome području jer se danas većina instrukcija vrši u stvarnom prostoru te snatramo kako bi na naš model predstavljao inovaciju koju bi korisnici brzo prihvatili te bi postala kroz vrijeme zastupljena kod svih korisnika instrukcija. Uz kvalitetne instrukcije i kvalitetno i transparentno izvođenje nastave želimo stvoriti prepoznatljivu uslugu dostupnu velikom broju korisniku osiguravajući njihov uspjeh.

5


2 STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA

2.1 Misija

Online instrukcije bavi se pružanjem usluga različitih instrukcija u skladu s visokim standardima kvalitete. Svrha našeg postojanja jest omogućiti našim korisnicima bezbolno i što manje stresno polaganje predmeta u osnovnim, srednjim školama i ekonomskom fakultetu. Svakodnevno brinemo o potrebama naših korisnika, izgrađujemo odnose s poslovnim partnerima, stvaramo kreativno i poticajno radno okruženje i organizacijsku kulturu za zaposlenike. Naše temeljne vrijednosti su upornost, strast, kreativnost, odgovornost prema okolišu i društvu jer te vrijednosti naša su zajednička budućnost. Misija Online instrukcije jasno pokazuje svrhu zbog koje nastavljamo uspješno voditi poslovanje. Naš osnovni zadatak je omogućiti korisnicima polaganje predmeta uz što veću ocjenu iza koje stoji kvalitetno znanje te smo za potrebe naših korisnika razvili široko područje predmeta koji pokrivaju osnovnu i srednju školu, te za sada područje ekonomskog fakulteta. Naša pažnja usmjerena je i na visoke standarde kvalitete koje primjenjujemo u pružanju usluga. Kroz pomno biranje vrhunskih instruktora dolazimo do vrhunskih rezultata jer vjerujemo da naši korisnici znaju izabrati kvalitetu. Briga o odnosima s poslovnim partnerima također nam je izuzetno važna. Doživljavamo ih dijelom naše male obitelji. Tijekom poslovanja među našim zaposlenicima stvoreno je poticajno, kreativno i ugodno radno okruženje i organizacijska kultura. Zadovoljstvo naših zaposlenika temeljna je pretpostavka razvoja Online instrukcija. Profesionalnost, timski duh i spremnost na izazove glavne su karakteristike naših zaposlenika. Naši korisnici prepoznaju našu kvalitetu i svakodnevno nam pružaju svoju lojalnost. Mi prilagođavamo asortiman svojih usluga njihovim potrebama i željama te nagrađujemo njihovu vjernost. Naš razvoj temeljimo korporativnim vrijednostima i odnosima između zaposlenika, poslovnih partnera i suradnika te korisnicima naših usluga. U budućnosti Online instrukcije nastavit će svoj razvoj uvođenjem i pokrivanjem šireg područja za pružanje instrukcija, inovativnim procesima, jačanjem odnosa s korisinicima usluga. Uvjereni smo da posjedujemo sposobnosti koje će nam omogućiti povećanje tržišnog udjela.

6


2.2 Vizija Naša vizija jest biti vodeći u pružanju usluga instrukcija online putem. Vjerujemo da je svaki ispit izazov, doživimo ga zajedno. Iz ove vizije vidljivi su ciljevi koje želimo ostvarit. Postati vodeći u pružanju online instrukcija je ono čemu težimo. Našu viziju ostvariti ćemo kroz jedinstvenu pripremu za svaki ispit našega korisnika. Za nas pružanje pomoći oko priprema za ispite predstavlja strast, ljubav, predanost, stil života. Taj doživljaj želimo podijeliti s našim korisnicima i zbog toga tražimo nove načine na koje ćemo zadovoljiti njihove potrebe. Ključna poruka koju želimo poslati našim korisnicima je upravo jedinstvenost kroz zajedništvo. Za nas pružanje pomoći oko priprema ispita je jedinstveno baš kao što smatramo da su naši korisnici jedinstveni. Zbog toga nastojimo izgraditi jedinstvenu uslugu upravo prilagođenu njima. Želimo konstantno biti u dodiru s korisinicima i uz njihovu pomoć ostvariti zajedničke ciljeve. Naša vizija odražava naše temeljne vrijednosti što nam daje sigurnost i pouzdanje da ćemo zaista ostvariti sve one čemu težimo. Vjerujemo da budućnost nosi nove izazove s kojima se želimo i spremni smo suočiti se. Razvijajući nove tehnologije, primjenjujući nova znanja, prateći trendove ostvarujemo ono u što vjerujemo da je pravi put za nas i naše korisnike.

2.3 Ciljevi projekta Postizanje punog zadovoljstva korisnika naših usluga uz održavanje pozitivne predodžbe javnosti o poduzeću. Konkurentski položaj na tržištu u online pružanju usluga instrukcija superiorne kvalitete. Osigurati tehnološko vodstvo uvođenjem novih računalnih tehnologija prije konkurencije. Razvoj zaposlenika putem usavršavanja, mogućnost napredovanja naš je dugoročni cilj. Poticaje suradnje i timskog okruženja među zaposlenima. Razvijanje stimulativnog sustava nagrađivanja koji uključuje bonuse i provizije. Ostvariti što bolji konkurentski položaj odnosno tržišno vodstvo u pogledu profitabilnosti, pružanju usluge i tržišnog udjela. Razvoj odnosa s poslovnim partnerima. Širiti područje pokrivenosti instrukcijama

i

za

druge

fakultete,

prometni,

građevinski,

agronomski,

farmacijski...Usavršavanje pružanju usluge, osuvremenjivanje procesa pružanju usluga u skladu sa trendovima. Upravljanje kvalitetom i izgraditi prepoznatljivu vrijednost naših usluga. Zapošljavanje još 5 instruktora za stalni rad u naredne dvije godine. Ulaganje u

7


njihovu edukacije na temu motivacije zaposlenih. Povećanje tržišnog udjela sa 14% na 23% u roku četiri godine dana. Povećanje profita za 12% u trogodišnjem razdoblju.

8


3 POSLOVNI MODEL 3.1 Detaljan opis poslovnog modela Naš poslovni model predstavlja on line instrukcije koji su inovacija u ovom području. Poslovni model čine instrukcije dostupne za naše korisnike i to u trenutku kada im to najbolje odgovara. Korisnik ima mogućnost birati individualne instrukcije ili instrukcije u grupi i to prema dogovorenom terminu ili se može priključiti trenutno rasploživim instrukcijama sa prvim slobodnim instrukturom. Osnovni cilj našeg poduzeća je pružiti našim korisnicima potrebno znanje za svladavanje gradiva iz pojednih predmeta u osnovnim i srednjim školama te na fakultetu. Sve naše instrukcije se obavljaju on line u terminima koji korisnici sami unaprijed odrede i to nakon što se registriraju na web stranici i uplate preko internet bankarstva određen iznos dovoljan za željen broj instrukcija. U samoj registraciji korisnici ispunjavaju svoje osobne podatke, koji uključuju koju školu pohađaju te iz kojih predmeta žele instrukcije. Sam postupak je jednostavan te nakon obavljene registracije i uplate novčanih sredstava korisnik može pristupiti instrukcijama.

3.2 Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Poslovni model on line instrukcija će nuditi instrukcije za osnovnu i srednju školu te za ekonmske fakultete na području Republike Hrvatske. Predmete koji će naši instruktori izvoditi su matematika, fizika, kemija, hrvatski jezik, engleski jezik za osnovne i srednje škole te za ekonomske fakultete predmete iz ekonomske struke poput osnova ekonomije, mikroekonomije, makroekonomije i statistike. Ako se od strane naših korisnika pokaže potražnja za nekim dodatnim predmetima omogućiti ćemo da se u najkraćem roku i oni počnu izvoditi. Što se tiče vremena instrukcija, ovisno o cijeni korisnik može birati trajanje instrukcija u vremenu od jednog školskog sata (45 minuta) ili 60 minuta, također postoji mogućnost odabira instukcija od dva dupla školska sata (90 minuta). Vrijednosti koje želimo pružiti u našem poslovnom modelu su da svaki korisnik dobiva kvalitetne i pravovremene instrukcije koje će mu omogućiti svladavanje zadanog gradiva i uspješno pisanje testova/polaganje ispita. Također jamčimo da su svi naši instruktori vrhunski predavači u svojim područjima te da će svim našim korisnicima pružiti najkvalitetnije instrukcije.

9


3.3 Organizacija projekta Naš projekt će se izvoditi kao online instrukcije na Internetu za sve zainteresirane korisnike. Nuditi ćemo široki izbor predmeta koje će izvoditi najkvalitetniji instruktori u svojim područjima. Za svoj projekt ćemo angažirati dvije grupe instruktora i to one koji rade u grupnom i one za individualni rad, zatim neki će instruktori raditi po dogovorenim terminima, a neki će raditi sa prvim online prijavljenim polaznikom. Također neki od instruktora će biti stalno zaposleni dok će neki imati ugovor na određeno vrijeme, a neki će biti vanjski suradnici ali ako se pokažu imati će mogućnost stalnoga zaposljenja. Kolegica i ja koje pokrećemo projekt ćemo biti direktorice, glavne organizatorice svih načina izvođenja i organiziranja nastave. U početku ćemo biti zadužene i za sve računovodstvene i financijske poslove poduzeća, u slučaju da nam se poslovanje više proširi za taj slučaj uzeti ćemo vanjska poduzeća. Imati ćemo također povremeno zaposlene osobe za održavanje uredskog prostora i prostorija u poduzeće koje će koristiti instruktori.

10


4 INOVACIJE 4.1 Popis inovacija projekta Inovacije u našem projektu koje predstavljaju novosti na tržištu su: rad online instrukcija od 08 do 23 sata radnim danom, uključujući i subotu (bez blagdana i praznika), zatim nakon što se korisnik prijavi online prvi slobodni instruktor se uključuje te instrukcije nesmetano mogu početi. Jedna od inovacija koju nudimo je gratis „glasovna“ teorija za mobitel, tablete i računala koja se šalje korisnicima ako to žele. Također za korisnike koje žele dva predmeta za instrukcije, drugi će predmet dobiti sa 25% popusta. Inastruktori koji nisu u stalnom radnom odnosu moći će dobiti mogućnost stalnog zaposlenja ako od korisnika dobiju najbolje ocjene. Sve inovacije koje nudimo predstavljaju nešto novo na tržištu te ćemo se tako diferencirati od konkurenata koji nude slične uskuge.

4.2 Opis inovacija koje projekt sadrži 4.2.1

Inovacija 1- rad online instrukcija od 08 do 23 sata

Naše online instrukcije će se izvoditi u terminima od 08 do 23 sata i to svakim radnim danom uključujući i subotu. Online instrukcije neće biti dostupne korisnicima jednino nedjeljom te praznikom i blagdanima. Upravo velika vremenska dostupnost instrukcija predstavlja inovaciju na tržištu te mogućnost našim korisnicima da koriste instrukcije u vrijeme kad im to najviše odgovara. Cijelo radno vrijeme uvijek će biti dežuran netko od instruktora za sve predmete koje nudimo, a određeni instruktori će biti dostupni u vrijeme kad će imati dogovoren termin sa korisnikom.

4.2.2

Inovacija 2- prijavom online prvi slobodni instruktor se uključuje

Druga inovacija u projektu je da se prijavom korisnika u sustav prvi slobodan instruktor uključuje u proces instrukcija. To znači da nakon što se korisnik prijavi u naš sustav online instrukcija i odabere iz kojega predmeta želi instrukcije prvi slobodan instruktor iz toga predmeta se uključuje te instrukcije mogu početi. Korisnici mogu biti sigurni da će u svakom trenutku kada nemaju dogovoreni termin uvijek biti slobodan netko od instruktora tko će im moći pružiti instrukcije. Prvi instruktor će preuzeti korisnika koji je prilikom registracije 11


odredio za područja iz kojih predmeta će trebati instrukcije. Maksimalno vrijeme koje korisnik čeka da ga instruktor preuzme je pet minuta koje uključuje instrukturovu pripremu kako bi što bolje odradio instrukcije. Truditi ćemo se da naši korisnici potroše što manje vremena na čekanje te ćemo im omogućiti da u najkraćem vremenu dobiju željenu uslugu.

4.2.3

Inovacija 3- gratis „glasovna“ teorija za mobitel, tablete i računala

Jedna od inovacija koje nudimo je gratis teorija za mobitele, tablete i računala, koja dolazi u glasovnom obliku te ih korisnici te materijale mogu slušati kad im to najbolje odgovara. „Glasovna“ teorija obuhvaća gradivo iz područja koje korisnika zanima te ga može slušati u svakoj prilici. Takvi materijali će se isporučivati elektronskim putem svim korisnicima na zahtjev te će im biti dostupni u najkraćem mogućem roku. „Glasovne“ materijale će korisnik potom moći staviti na neki od svojih uređaja te se koristiti njima dok mu je potrebno. Također na zahtjev naših korisnika postoji mogućnost „uglazbljivanja“ teorije što znači da će korisnicima dok slušaju teoriju u pozadini svirati glazba uz koju lakše uče te koja ih umiruje.

4.2.4

Inovacija 4- 25% popusta na dva odabrana predmeta

Četvrta inovacija koju uvodimo u našem projektu je 25% popusta na cijneu drugog predmeta koji korisnik sluša. Prilikom registracije ako korisnik odabere dva predmeta pruža mu se mogućnost da drugi dobije sa popustom od 25%. Ova inovacija za mnoge korisnike trebala bi predstavljati uštedu te priliku da odaberu dva predmeta koja možda nebi uzeli da nema našega popusta. U svakom slučaju želimo izaći ususret našim korisnicima te im pružiti mogućnost da nauče više i kvalitetnije.

4.2.5

Inovacija 5- instrukcije po smjerovima za petu godinu diplomskom studija

Upisom diplomskog studija predstavlja svima veselje jer se zna da će uskoro doći kraj mučenju i učenju. Gledajući naše konkurente, shvatili smo da ne nude instrukcije za smjerove. Stoga, želimo potražiti studente koji su prethodnih godina bili najbolji na smjeru ali za određene kolegije koji većini studenata predstavlja problem. Prolaskom naših testova, krenuli bi sa davanjem instrukcija. Naravno, uz sve inovacije moramo spomenut i naša anketiranja svakog instruktora od strane korisnika. Odgovori klijenata će nam poslužiti da kroz ocjene 12


vidimo koji je instruktor postigao najbolje rezultate te mu pruŞimo mogućnost stalnoga zaposlenja.

13


5 MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1 Popis modela stvaranja prihoda Svoje prihode ćemo ostvarivati prvenstveno prodajom svojih usluga. Pod uslugama se podrazumijeva pružanje online instrukcija našim korisnicima koji nam plaćaju za obavljene usluge. Također dio prihoda ostvarujemo kroz sponzorstva drugih poduzeće koja se oglašavaju na našem Web mjestu. Na našim stranicama će biti određeni dokumenti poput skripta za određene predmete te neki stručni časopisi i knjige za koje će korisnici plaćati po pristupu i pretplati.

5.2 Opis svakoga pojedinoga modela 5.2.1

Model stvaranja prihoda 1- prodaja usluga

Svoju glavnu zaradu ostvarujemo putem pružanja usluga online instrukcija našim korisnicima. Sva plaćanja se odvijaju putem internetskog bankarstva, te naši korisnici nakon plaćanja odmah mogu pristupiti instrukcijama. Cijelo naše poslovanje je transparento te kroz kvalitetu svojih usluga želimo postići što bolju poziciju na tržištu i diferencirati se od konkurencije.

5.2.2

Model stvaranja prihoda 2- plaćanje po pristupu dokumentima

Na našim ćemo objavljivati razne dokumente, tj. skripte za pojedine predmete napravljene od strane nastavnika. Korisnici će ih moći preuzeti uz plaćanje određene naknade za njihovo korištenje. Tu će biti dostupne skripte iz gotovo svih predmeta, sastavljenje na način razumljiv učenicima i studentima te prilagođen njihovim potrebama.

5.2.3

Model stvaranja prihoda 3- sponzorstva

Dio prihoda ostvarujemo kroz određena sponzorstva određenih poduzeće i organizacija. Poduzeća koja se bave sličnom granom poslovanja kao i naše poduzeće. Određene trgovine elektroničkom opremom i trgovine školskim priborom će se oglašavati na našim stranicama te ćemo na taj način zarađivati preko sponzorstava.

14


5.2.4

Model stvaranja prihoda 4- plaćenje po pristupu sadržaju

Na našim web stranicama ćemo također omogućiti korisnicima pristup određenim stručnim časopisima i knjigama. Korisnici će imati mogućnost ostvariti mjesečnu ili godišnju pretplatu na željene časopise te će preko naših stranica moći pristupiti sadržaju. Što se tiče sadržaja časopisa on će biti u skladu sa gradivom koje se predaje u školama i na fakultetu.

5.2.5

Model stvaranja prihoda 5- pretplata na bazu

Model plaćanjem pretplate na bazu zarada bi se ostvarivala ovisno o broju korisnika. Dakle, same online instrukcije imale bi bazu podataka sa zadacima i teorijom. Korisnici koji bi smatrali da im nije potreban naš instruktor već samo materijali, uplatom određeni sadržaji bi se slali na njihove mailove. Isto tako, postojala bi mogućnost pretplate samo na naše newsletter-e.

15


6 KLIJENTI 6.1 Glavni klijenti Online instrukcije baziraju se na učenike od petog do osmog razdreda osnovih škola gdje jedan od vodećih problema čini matematika, fizika, kemija, hrvatski jezik ali po potrebi i strani jezik. Zatim su tu i srednjoškolci koji također imaju slične potrebe za instrukcijama kao i osnovno školci. Uz njih pratimo rad i studenata, ali za sada samo studente ekonomskog fakulteta. Isto tako, jedan od važnijih klijenata su nam i kandidati koji se pripremaju za polaganje državne mature i prijavnih ispita.

6.2 Detaljan opis glavnih klijenata 6.2.1

Klijent 1 – učenici od 5 - 8 razreda OŠ

Počeci naših instrukcija kreću sa učenicima od petog do osmog razreda osnovnih škola. Naše online instrukcije baziraju se na određene predmete koji u većini slučajeva stvara probleme našim najmlađima. Znamo da u današnje vrijeme roditelji imaju najmanje vremena za svoju djecu jer moraju biti u hodu s poslom, gdje neki rade i po cijele dane. Iz tog razloga, željeli smo olakšati roditeljima i preuzeti dio obveze kako bi njihova djeca s lakoćom polagala ispite. Primjerice matematika. Ne znamo da li je ona toliko stvarno teška ili već od samog početka naši najmlađi imaju strah od nje. Uz nas, svatko od polaznika zavoljet će matematiku i uvidjeti da ona stvarno nije problem za naučiti. Uz matematiku, tu je još fizika, kemija, hrvatski jezik ali po potrebi i strani jezik.

6.2.2

Klijent 2 – srednjoškolci

Srednjoškolci prvi svoj šok dožive promjenom okoline. Neki od njih se ne snađu dobro i obično se sve to odražava na učenje i u krajnjoj liniji na njihove ocjene. Uz njihovo nezadovoljstvo, tu su i roditelji koji su u tom trenu nemoćni. No, jedan od problema zna biti i loša podloga iz osnovnih škola. Na temelju istraživanja, najveći problem je i dalje matematika, a uz nju dolaze i popratni predmeti koju su navedeni i za osnovnu školu.

16


6.2.3

Klijent 3 – kandidati za polaganje državne mature

Dolaskom državne mature u Hrvatsku, velika većina srednjoškolaca nije znalo što očekivati od nje. Naravno, trend u Hrvatskoj je upisati bilo koji fakultet samo da se ide dalje. Nekima su motivi studentska prava, samo da nisam doma, bolje išta nego biti na burzi... Svi koji su se našli pred maturom, osjećali su strah. Da bi svatko bio siguran da će upisati željeni fakultet, nudimo program kojima se državna matura polaže bez stresa. Ponavlja se gradivo koje su učenici prolazili kroz četiri godine na sažet i lako upamtljiv način.

6.2.4

Klijent 4 –kandidati za polaganje prijavnih ispita

Spoznajom da neki fakulteti imaju veliki broj prijava putem državne mature, fakultet se kao institucija ograđuje od velikog broja upisanih studenata uvođenjem dodatnog prijavnog ispita koji se mora zadovoljiti da bi upis na fakultet bio uspješan. Period između državne mature i prijavnih ispita je kratak. Stoga je idealno riješenje iskoristiti svako slobodno vrijeme i putem online instrukcija pripremati se uz naše vrhunske instruktore.

6.2.5

Klijent 5 - studenti Ekonomskog fakulteta

Pružanje online instrukcija koje se odnose na razini fakulteta, za sada smo se odlučili samo za studente ekonomskog fakulteta. Svaka godina ima određeni broj zahtjevnih kolegija s kojima se naši studenti muče oko polaganja. Isto tako, peta godina poznatija kao godina na kojoj se bira smjer ima svoju težinu. Tako da, uz redovne četiri godine, pružaju se instrukcije i za petu godinu za svaki smjer.

6.3 Tržišta i jezik Web stranica Za početak, orijentirati ćemo se na domaće tržište. Ukoliko bude kasnije mogućnosti i prilika, prvo ćemo proširiti ponudu instrukcija za druge fakultete. Pošto smo se odlučili da će nam klijenti biti domaći, tako će i naša stranica biti na hrvatskom jeziku. Širenjem usluge online instrukcija, postoji mogućnost da se stranica prevede na slovenski i engleski jezik.

17


6.4 Registracija klijenata Osnovne informacije biti će vidljive našim posjetiteljima. To se odnosi na naš način poslovanja, popis instrukcije koje imamo, kako smo našu kreativnost proveli u inovaciju, ankete uspješnosti prolaska na ispitima. Za sve ostalo, biti će potrebna registracija korisnika.

6.5 Pogodnosti za registrirane klijente Da bi registracija bila uspješna, potrebno je ispuniti obrazac sa svojim imenom, prezimenom i mailom. Registrirani korisnik ima uvid u popisnu listu naših profesora i studenata koji drže instrukcije. Naravno kada se korisnik odluči da želi neke instrukcije prethodno mora uplatiti iznos tog paketa unutar kojeg se može vidjeti što sve paket obuhvaća. Nudimo i razne pogodnosti koje ovise o paketu kojeg korisnik uzme. Primjerice, ukoliko su korisniku potrebne instrukcije iz dva predmeta, prvi predmet plaća punu cijenu, a na drugi predmet ima 25% popusta.

18


7 PARTNERI

7.1 Glavni dobavljači i suradnici Izbor dobavljača također ima značajan utjecaj na nas. Gledamo da sve nabavljamo što jeftinije, kako bi kasnije ostvarili veću dobit. No, bez obzira na cijenu dobavljača cijene vlastitog asortimana usluga ne povećavamo. Svako poduzeće treba nastojati, pa tako i naše da pronađe dobavljače koji posjeduju najmanje moći, odnosno koji će nam najmanje diktirati uvjete poslovanja.

7.2 Opis dobavljača 7.2.1

Dobavljač 1 – Tiskara Novi Val d.o.o

Poduzeće Novi Val d.o.o (i pripadajuća tiskara) djeluje od 1994. godine. Registrirano je za obavljanje poslova vezanih uz grafičku djelatnost i trgovinu. Do sada suo samostalno opremili poduzeća profesionalnom računalnom i pratećom opremom za obavljanje poslova grafičkog i web dizajna, te offset, tampon i sito tiskaru za vlastiti tisak, i/ili dotisak na razne artikle. Tiskara nam uvelike pomaže kod izrade rukovnika, blokova, plakata, brošura i njihova printanja. Također, kod njih obavljamo kopiranje materijala koji su našim instruktorima potrebni za rad. Za sve informacije možete više vidjeti na njihovoj stranici http://www.novival.hr/index.htm .1

7.2.2

Dobavljač 2 – Nakladnik Školska knjiga

Zadaća već više od pola stoljeća Školske knjige je izdavanje školskih knjiga za potrebe odgoja i obrazovanja. Školska knjiga je objavila više od 22 000 naslova, novih i ponovljenih, u nakladi od oko 415 milijuna primjeraka. Objavljeno je oko 4 000 udžbeničkih izdanja za osnovnu školu, 2 500 za srednju školu, 1 100 naslova za više i visoko obrazovanje, 1 200 priručnika i druge literature za nastavnike, 2 000 naslova u bibliotekama, 250 rječnika, leksikona i enciklopedija te više od 210 milijuna primjeraka stručnih i dječjih časopisa. http://www.novival.hr/index.htm

1

19


Odgaja naraštaje okupljajući najuglednije autorske timove iz znanosti, obrazovanja i kulture. Svojim nakladničkim programom Školska knjiga slijedi suvremene svjetske dosege u obrazovanju, objedinjujući ih s tradicionalnim vrijednostima nacionalne kulture. Pomaže nam oko prikupljanja kvalitetne literature i u posljednje vrijeme pružaju nam jaku potporu. http://www.skolskaknjiga.hr/2

7.2.3

Dobavljač 3 – Narodne novine

Narodne novine svojim asortimanom proizvoda i roba pomaže nam tijekom poslovne godine u nabavi uredskom materijala. Proizvode i robu plasira na tržište fizičkim i pravnim osobama, već godinama dostiže broj od približno 20.000 raznih artikala. Među tim artiklima je 2.600 raznih tiskanica proizvedenih u vlastitoj tiskari.Sa svoje 33 prodavaonice i 8 veleprodaja uz distributivni centar i središnje skladište u Savskom gaju u Zagrebu, Narodne novine d.d. posjeduju snažnu infrastrukturu kakvu danas nema nijedna druga tvrtka koja se bavi sličnim poslom.Promet trgovačke robe upotpunjen je e-trgovinom.3http://www.nn.hr/Default.aspx

7.2.4

Dobavljač 4 – CIUX trgovina

Trgovina je osnovana i počela sa radom 2006. godine. Osnovna djelatnost trgovine je prodaja informatičke opreme, sa pripadajućim servisom informatičke opreme i servisom mobilnih uređaja. Cilj njihova poslovanja je uvijek biti dostupan kupcima za sva pitanja i pomoć u prostorima trgovine ili preko telefona, E-maila, pa čak i razgovora u živo preko web trgovine, te tako doprinjeti njihovom zadovoljstvu. Uz pomoć Ciux trgovine na brži način dolazimo do kvalitetne

informatičke

opreme

i

servisa

koji

su

potrebni

jednom

godišnje

http://www.ciux.com/index.php .4

7.2.5

Dobavljač 5 – Slastičarnica Zagreb

Slastičarnica Zagreb otvorena je još davne 1950. godine. Sve ove godine Zagrepčani su uživali u maštovitim slasticama zagrebačke škole dobrih kolača. Kako se mijenjao Zagreb, kako se mijenjao interijer i eksterijer slastičarnice, tako su i novi recepti zamjenjivali stare. http://www.skolskaknjiga.hr/ http://www.nn.hr/Default.aspx 4 http://www.ciux.com/index.php 2 3

20


Danas, u suvremenom Zagrebu, slastičarnica Zagreb se na najbolji način primiče zapadnoeuropskoj slastičarskoj tradiciji. Temelj njihovih slastica je slavna francuska slastičarska škola. Razlog zašto nam je slastičarnica jedan od dobavljača su rođendani naših suradnika koji rade u našem uredu. Svaki značajniji datum obilježi se slasticama naše slastičarne. http://www.slasticarnica-zagreb.com/5

7.3 Opis suradnika 7.3.1

Suradnik 1 – profesori

Jedni od naših najvažnijih suradnika su naši profesori instruktori. U svoje slobodno vrijeme, pridružuju nam se na našoj online stranici i dijele svoje znanje onima kojima je potrebno. Kako bi mogli što kvalitetnije poslovati i pokriti što šire područje instrukcija, naši profesori su puni matematičkog znanja. Uz to tu dolazi fizika, kemija, strukovni predmeti i jezici. Inače su zaposleni u školama, a s nama surađuju i mladi profesori koji su izašli tek iz studentskih klupa. 7.3.2

Suradnik 2 – studenti

Studenti su također jedni od naših važnih komponenata. Svatko od njih traži dodatni džeparac i mi im to omugućavamo radom za nas. Prije samog početka rada s nama, svaki kandidat prolazi određene testove kako bi se uvjerili u njihovu kvalitetu i širinu znanja. Nakon toga dolazi test komunikacijske vještine i načina objašnjavanja. Ukoliko se sve to položi, postaju naši instruktori koje naši korisnici mogu anonimno ocjenjivati. Ukoliko se utvrdi i najmanje odstupanje, odmah interveniramo i pokušavamo to na najbolji način riješiti.

7.3.3

Suradnik 3 – „Sedam IT“

„Sedam IT“ je istaknuta tvrtka u krugu vodećih hrvatskih isporučitelja informatičkokomunikacijskih rješenja i usluga. Primjenom ekspertnog znanja u optimizaciji poslovnih procesa i podršci u odlučivanju i upravljanju omogućavaju korisnicima brzo i uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva. Njihove poslovne aktivnosti temelje se na tri ključna elementa: znanju, upravljanju ICT resursima i integraciji. Suradnjom sa svjetskim predvodnicima u http://www.slasticarnica-zagreb.com/

5

21


definiranju, razvoju i primjeni otvorenih standarda i na njima zasnovanih rješenja i alata, „Sedam IT“ omogućava njihovu primjenu kod njihovih korisnika istovremeno s naprednim svjetskim korisnicima. Tako osiguravaju ažurnu sukladnost, povezivost i usporedivost njihovih rješenja sa sustavima razvijenim širom svijeta. Sedam IT pomaže nam oko informatičkih rješenja za našu online uslugu. http://www.sedamit.hr/6

7.3.4

Suradnik 4 – „Kolektiva.hr“

Jedan od suradnika je i „Kolektiva.hr2 Mjesečno, do 7 puta na njihovoj stranici objavi se jedna ili više naših ponuda.Uz suradnju, napravi se ponuda kojom poboljšavamo poslovanje uz promociju snažniju od tradicionalnog marketinga. Ponuda obično traje samo jedan dan, a Kolektiva nam svim silama nastoji osigurati veliki broj kupaca. Oglas o ponudi šalje se tisućama pretplatnika uz korištenje najpopularnije društvene mreže kojom se stvara jedinstvena virtualna kampanja. Ponuda se provodi u djelo samo ako pređe prag isplativosti i to u dogovoru s nama. U suprotnom je naše izlaganje na Kolektivi potpuno besplatno. http://www.kolektiva.hr/zagreb/7

7.3.5

Suradnik 5 – „Moje instrukcije“

„Moje instrukcije“ je jedan od portala koji također posluju na sličan način naših online instrukcija. Bez obzira na međusobnu konkurentnost, pružamo si potporu. Zajedno dolazimo do nekih riješenja. Isto tako, međusobno imamo dogovorenu razmjenu instruktora ukoliko se ukaže potreba za tim. http://www.moje-instrukcije.com/8

http://www.sedamit.hr/ http://www.kolektiva.hr/zagreb/ 8 http://www.moje-instrukcije.com/ 6 7

22


8 KONKURENCIJA Kako bi ostvarili profitabilnost Online instrukcija trebamo se fokusirati na analizu pružanju tih usluga kojoj pripadamo, znači na pružanje Online instrukcija. Pojavljuje se opasnost od potencijalnih konkurenata. Njih čine škole, pojedinci, online portali koja su zainteresirana za natjecanje sa sličnim ili istim oblikom usluga. Online instrukcije imaju velik broj domaćih konkurenata.

8.1 Glavni konkurenti Kao glavne konkurente izdvojili bi instruktore koji se sastaju sa svojim polaznicima, a u njih ubrajamo profesore, učenike, studente koji dobro poznaju određeno područje. Zatim tu dolaze u obzir i škole stranih jezika. Prije dvije godine pojavila se i organizacija Štreberaj poduke koja okuplja studente ekonomskog fakulteta u Zagrebu i daje instrukcije za predmete koji su studentima problematični na fakultetu. Online putem, konkurent nam je i Eduvizija – Obrazovni portal koji nudi instrukcije za osnovne škole od petog do osmog razreda.

8.1.1

Konkurent 1 - ˝Fizički˝ instruktori

Kao glavnog konkurenta izdvojili bi sve instruktore koji ne posluju virtualnim putem, nego se sastaju sa osobom kojoj su potrebne instrukcije. U njih ubrajamo profesore koji u svoje slobodno vrijeme drže instrukcije i one ima čine dodatnu zaradu. Mnogi od njih posluju na način preporuke od svojih kolega ili putem oglašavanja. Isto tako, tu ubrajamo učenike i studente koji određeno područje imaju u ˝malom prstu˝. Uvidjeli su da imaju dobre komunikacijske vještine i sposobnost jasnog objašnjavanja svojim kolegama pa su s malom cijenom krenuli podučavati svoje kolege. S porastom uspješnosti prolaza na ispitima, cijena se povećava kao i već sama uhodanost osobe koja daje instrukcije.

8.1.2

Konkurent 2 - Škole stranih jezika

Kako je jedna od stavki Online instrukcija i jezik, škole stranih jezika su nam također jedan od značajnijih konkurenata. Škole nude kontinuitet stjecanja jezičnog znanja kroz brojne vrste 23


tečajeva i metodički osmišljenih programa. Programski formati i opcije prilagođeni su dobi i interesu polaznika te na optimalan način zadovoljavaju potrebe skupina ili pojedinaca, ovisno o njihovom stručnom ili osobnom profilu i predznanju. Po položenom stupnju, u većini škola stranih jezika dobiva se svjedodžba koja donosi brojne pogodnosti (bolje pozicioniranje i napredovanje na poslu, mogućnost nastavka učenja stranih jezika na nekom od europskih jezičnih učilišta). Od škola stranih jezika izdvojili bi: Vodnikova – Centar za strane jezike, Sokrat, EnBe9, Latina, Angla, Eureka, Spes, Aegis, Octopus...10

8.1.3

Konkurent 3 – „Štreberaj Poduke“

„Štreberaj poduke“ je organizacija koju čini mreža sadašnjih i bivših studenata i demonstratora koja pruža usluge grupnih poduka (instrukcija) za ispite i kolokvije na Ekonomskom fakultetu. Instrukcije su organizirane za mini grupe, od 3-5 studenata po grupi zbog kvalitetnijeg rada. Objavljuju prolaznost nakon svakog roka i unazad godinu dana prolaznost nije bila lošija od 75%. Studente ne uče nepotrebnim stvarima koje idu u širinu i pripremaju studente za ispit ili kolokvij. O svemu se budući i sadašnji korisnici mogu informirati na Facebook profilu, blogu koji je informativno/interaktivnog karaktera ili njihovoj e – mail adresi. Otvoreni su za sva pitanja, pohvale, kritike, savjete. Ukoliko se neki pojedinci iskažu dobrim u svojim vještinama objašnjavanja gradiva, postoi mogućnost i zapošljavanja.11

8.1.4

Konkurent 4 – „Eduvizija – Obrazovni portal“

„Eduvizija – Obrazovni portal“ je prvi portal u Hrvatskoj. Prati nastavne sadržaje za osnovne škole od petog do osmog razreda. Projekt je pokrenut prije 3 godine kao obrazovna aplikacija na CD-romu. Prije dvije godine, zbog velike dostupnosti i povećanja brzine interneta, objavili su svoje sadržaje na webu. Javnosti je predstavljena 22. siječnja 2010. godine. Tim Eduvizije čine entuzijasti - profesori s dugogodišnjim iskustvom u radu s učenicima osnovnih škola, mladi informatičari i studenti. Njihov cilj je stvoriti sigurno mjesto na internetu za najmlađe, pomoći im u učenju i razvijati informatička znanja i kompetencije.12

9

http://www.en-be.net/ http://www.vodnikova.hr/kategorija/o-nama-1 11 http://streberaj101.blogspot.com/ 12 http://www.eduvizija.hr/portal/ 10

24


8.1.5

Konkurent 5 –„Trinom“

Tvrtka „Trinom“ servis je osnovnog i srednjeg školstva. Njihov posao je nadopuniti, popraviti ili osvježiti znanje iz srednjoškolskih i osnovnoškolskih predmeta za sve vrste učenika, od nadarenih do ambicioznih. Glavna im je djelatnost pripremanje maturanata za državnu maturu i prijemne ispite. Prema provedenim istraživanjima o poslovanju hrvatskih tvrtki (analizu je proveo "Zavod za poslovna istraživanja" iz Zagreba) od 2001. god. nalaze se u prvih 20% najvećih tvrtki Grada Zagreba i Zagrebačke županije.13

8.2 Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Ukoliko ste i sami bili polaznici instrukcija, znate da morate usklađivati mnoge komponente da bi uopće došli do svog instruktora. To se odnosi na vaše i slobodno vrijeme instruktora, usklađivanje termina, mjesta koji je najbliži vama da ne gubite vrijeme na putovanje, dostupnost literature. Iz tog razloga smatramo da smo našom uslugom pružanju Online instrukcija riješili veliki dio problema. Za online instrukcije nisu potrebna dva sata putovanja do instruktora jer sa samo par klikova vi se već nalazite sa svojim instruktorom. Imate mogućnost biranja s kojim od navedenih instruktora želite prolaziti gradivo. Usklađivanje termina koji je inače potreban za fizički susuret s instruktorom pada u zaborav. Ulaskom na stranicu prvi slobodan instruktor može se uključiti, posvetiti samo vama i krenuti sa svojim poslom bez obzira što niste prethodno dogovorili termin. Rad sa korisnicima naših usluga predviđen je u periodu od 8 – 23 sata. Teorija se može dobiti u obliku digitalnog zapisa zvuka kojeg možete slušati u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Isto tako, ukoliko ste glazbeni tip osobe, možete sami skladati teoriju kako bi je lakše upamtili.

8.3 Konkurentska prednost projekta Tradicionalni odlazak do instruktora tjera polaznika da više uči jer se ne želi osramotiti pred svojim ˝učiteljem˝. No i online putem može se naučiti ista količina gradiva, ali polaznici sami 13

http://www.trinom.hr/

25


odabiru vrijeme koje njima odgovara. Od svih naših navedenih konkurenata imamo prednost po načinu učenja teoretskog dijela. Naime, kako je ovo doba tehnologije, svaki korisnik naših instrukcija dobiva teoriju u obliku digitalnog zapisa zvuka kojeg može slušati na svojem mobitelu, ipodu, mp3, laptopu i drugim oblicima tehnologije za vrijeme svoga putovanja prema školi, fakultetu, na putu prema kući. Svi oni koji lakše pamte rime, postoji mogućnost da se teorija uglazbi. Jednu od konkurentskih prednosti je i cijena. Odabirom dva predmeta za instrukcije, jedan se plaća punom cijenom, a na drugi predmet imamo 25% popusta. Mi nastojimo sami zaštititi svoje usluge od potencijalnih konkurenata i to na taj način da imamo niže cijene usluge, naglašavamo svoju kvalitetu i prepoznatljivost, povećavamo ulaganja u svoju promociju kako bi privukli nove i zadržali postojeće korisnike. Što se tiče naših usluga, da bi korisnici prolazili ispite, oni mogu osim naših Online instrukcija koristiti i druge nuditelje te vrste usluga. Primjerice, eduvizija.com i Štreberaj Poduke. Mi se stoga nastojimo što više diferencirati i povećavati kvalitetu svojih usluga. Svakako, radimo i na uvođenju novih predmeta za instrukcije. Naši konkurenti Štreberaj Poduke koji su bazirani na ekonomski fakultet, ne pružaju instrukcije za smjerove. Na petoj godini nema smjera da barem dva kolegija nisu teška i s kojima se studenti muče. Stoga, na temelju ispitanika odlučit ćemo u kratkom roku koje kolegije uvesti u naše poslovanje. Instruktori bi naravno bili oni studenti koji bi se pokazali da odlično poznaju tematiku.

26


9 WEB HOSTING I DOMENE

9.1 Web hosting projekta Za web hosting odlučili smo se za zakup dijela diska na poslužitelju kod odabranog pružatelja te usluge. Odlučili smo se za to pošto mi kao osnivači nemamo stručnog znanja na tome području pa smo to prepustili poduzeću koje se bavi pružanjem tih usluga. Proučili smo ponudu nekih od pružatelja web hostinga na Internetu te smo se odlučili za „Plus hosting“ odnosno poduzeće „I. T. PLUS d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge“ koje pruža te usluge. „Plus hosting“ smo odabrali iz razloga što nude veoma povoljne pakete koji zadovoljavaju naše potrebe, te dolje na prikazu zaslona možemo vidjeti koje karakteristike ima naš odabrani paket „Sprint Enterprise“. 14 U prvome redu ovaj smo paket izabrali zbog veličine prostora na disku, što nam je uvelike potrebno za naš projekt. Odabrani paket nam je potreban jer će na našoj web stranici biti mnogo korisnika istovremeno kojima će se pružati usluge instrukcija što zahtjeva veliki prostor na disku, a ovaj nam paket to omogućuje sa 20000 MB prostora na disku. Također ćemo imati veliki broj profesora, suradnika što zaposlenih, što vanjskih korisnika te u ovome paketu dobivamo 500 e-mail računa. Ovaj paket uključuje i 50 SQL baza, ali za potrebe našega projekta mi ćemo koristiti samo jednu bazu.

14

http://www.plus.hr/hosting/

27


Slika br. 1: Web hosting

Izvor: http://www.plus.hr/hosting/sprint/sprint-enterprise/

9.2 Web domene projekta Za naš projekt smo odabrali domene .com i .hr, puni naziv naše web stranice bi bio: www.online-instrukcije.com te www.online-instrukcije.hr. Smatramo da odabrana web stranica predstavlja jednoznačno i precizno našu uslugu kojom se želimo baviti te da korisnici na web tražilicama mogu lako pronaći naše online instrukcije. Na web stranici www.regica.net koja predstavlja on-line servis za registraciju Internet domena provjerili smo dostupnost željene domene te kao što je dolje prikazane, domene su dostupne te ih možemo početi koristiti za naš projekt.15

15

http://www.regica.net/index.page

28


Slika br. 2: Web domena

Izvor: https://admin.regica.net/check.page?q=onlineinstrukcije&search=check&tld=COM&tld=HR 9.2.1

.hr domena

Kao što smo gore naveli odabrali smo .hr domenu www.online-instrukcije.hr . Odabrana je domena .hr jer ćemo djelovati na području Republike Hrvatske te nam je zbog toga važno da to bude .hr domena. Upravo naše ciljano tržište Hrvatske zahtijeva da imamo prvenstveno .hr domenu, www.online-instrukcije.hr .

9.2.2

komercijalne domene

Što se tiče komercijalnih domena odlučili smo se za .com domenu, kao što je gore navedeno web stranica sa .com domenom bi glasila www.online-instrukcije.com. Smatramo da je odabrana stranica pogodna za strane klijente, pošto bi cijela bila na engleskom jeziku. U budućnosti ako ćemo se proširiti i na strano tržište ova će nam web stranica imati veliku ulogu.

29


10 CMS SUSTAV 10.1 Popis mogućih modela CMS sustava za projekt Sustav za pružanje online instrukcija potrebno je ostvariti na način da omogućava podršku za velik broj korisnika, sigurnost korisničkih podataka, raznovrsne korisničke uloge (administrator, urednik, instruktor, polaznik) sa različitim razininama ovlasti i pristupa, te upravljanje velikim količinama sadržaja (materijali, skripte, video snimke predavanja,...) koji se često dodaje i mijenja od strane različitih korisnika. Uz to, potrebno je ostvariti i podsustav za sigurnu prodaju i naplatu sadržaja i usluga putem Interneta. Budući da klasična izrada web stranica ne može omogućiti implementaciju mnogih navedenih funkcionalnosti, opisani model potrebno je ostvariti pomoću sustava za upravljanje sadržajem (Content management system, CMS). Postoji velik broj komercijalnih i besplatnih sustava kojima je moguće ostvariti opisane zahtjeve. Za naš projekt odlučili smo upotrijebiti neki od mnogih besplatnih i otvorenih („open source“) sustava za upravljanje sadržajem. Neki od popularnih i često korištenih CMS-a ove vrste su Drupal, Yoomla!, Wordpress i eZ Publish. Osim što su besplatni i pružaju podršku za tražene funkcionalnosti, u Hrvatskoj postoji velik broj poduzeća koja pružaju kvalitetne usluge izrade i održavanja web projekata izgrađenih na ovim sustavima.

10.2 Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Za naš projekt odlučili smo se za eZ Publish CMS. Ovaj sustav je robustan, siguran, ima rastuću popularnost na ovome području, osnovni paket je besplatan i slobodan za korištenje, te je prilagođen velikom broju korisnika. Osnovna instalacija eZ Publish sustava je besplatna te će nam to uvelike smanjiti početne troškove, dok će izradu i održavanje sustava izvoditi neko poduzeće specijalizirano za izradu web stranica u navedenom CMS-u. eZ Publish sadrži ugrađene funkcionalnosti za elektronično poslovanje i prodaju sadržaja (elektronička prodaja, web shop), a jedan od najvažnijih zahtjeva je sigurnost korisničkih podataka, budući da se sve novčane transakcije obavljaju putem naše web stranice. Također, odabrani CMS siguran je i

30


robustan, ostvaruje podršku za upravljanje velikim količinama sadržaja, velik broj korisnika i korisničkih uloga, te tako zadovoljava sve zahtjeve našeg modela sustava.16

16

http://ez.no/

31


11 MARKETINŠKI PLAN 11.1 Marketinški plan projekta Marketinška komunikacija za Online instrukcije osmišljena je na način da korisniku jednostavno i jasno predstavimo prednosti ovakvog načina učenja. Koristit ćemo društvene mreže: Facebook, LinkedIn i Tweeter za čije otvaranje profila nemamo nikakvog troška i svakodnevno će jedna od vlasnica ažurirati stranice. Obavijesti putem brošura koje ćemo printati i dijeliti kod škola ili fakulteta. Tiskara Novi Val d.o.o će nam sponzorirati printani dio letaka, a dizajn ćemo kreirati sami. Trošak printanja 6.000 kom brošura bio bi 6.000,00 HRK. Drugi oblik je slanje newslettera putem e-maila kojeg također izrađujemo sami. Predviđeno slanje newslettera je jednom tjedno na ciljane e - adrese. Time želimo što više rasprostraniti informacije o nama među našim korisnicima. Želimo privući sponzore kao i potencijalne partnere za buduću suradnju. Jedan od naših sponzora bio bi i dobavljač za elektroničku opremu, Ciux trgovina. Računala koja posjedujemo, jednom godišnje odlaze na servis koji je plaćen od njihove strane. Kod njih, njihove stranke mogu vidjeti naše brošure, a na internetskoj stranici nalazimo se među njihovim partnerima. Također, kreirat ćemo oglas na Google AdWords-u kako bi naši korisnici što brže mogli doći do saznanja da nudimo kvalitetnu uslugu instrukcija. Za to ćemo godišnje izdvajati 3.700,00 HRK. Znači, zajedno s brošurama, na godišnjoj razini izdvajali bi 9.700,00 HRK za promociju. Naš promocijski slogan biti će Vjerujemo da je svaki ispit izazov, doživimo ga zajedno.Time želimo naglasiti da se ne bojimo izazova i da korisnici mogu imati povjerenja u nas.

11.2 Ključne riječi projekta Ključne riječi našeg projekta su zvučne i želimo da korisnik npr. na spomen riječi instrukcije, odmah pomisli na nas i kako će na brži i bezbolniji način naučiti ono što nije stigao redovnim putem u svojoj školi, na fakultetu. Druge važne riječi su Online instrukcije, profesor, kvalitetom do uspjeha, lako, individualno, rad u grupi, hrvatski, matematika, fizika, kemija, ekonomija, diplomski, popust.

32


11.3 Google AdWords oglas Google Adwords je način oglašavanja,putem interneta gdje se oglasi prikazuju prema pretraživanju određene ključne riječi. Plaća se prema kliku dolaskom korisnika na stranicu. Jedna od vlasnica Online instrukcija samostalno je izradila oglas. Prvo je potrebnaregistracija na AdWords stranici, kreiranje oglasa, odrediti ključne riječi i cijenu koju plaćamo. Plaćanje za AdWords ovisi o našoj odluci i odredili smo proračun 10kn po danu s maksimalnom cijenom od 0,50kn po kliku na naš oglas. Na godišnjoj razini za Google AdWords oglašavanje izdvojili bi 3700kn.

Slika br. 3: Izrada kampanje (I.dio)

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=8334278076&__c=7223864916#c.127 846324.st_sum&app=cm

33


Slika br. 4: Izrada kampanje (II.dio)

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=8334278076&__c=7223864916#c.127 846324.st_sum&app=cm

34


Slika br. 5: Google AdWords oglas

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=8334278076&__c=7223864916#n.AD GROUP_128240404&app=cm

Slika br. 6: Ključne riječi Google AdWords

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=8334278076&__c=7223864916#n.AD GROUP_128240404&app=cm

35


11.4 Oglašavanje na društvenim mrežama Za oglašavanje preko društvenih mreža, odabrali smo Facebook, LinkedIn i Tweeter. Smatramo da su u današnjem vremenu, na tim društvenim mrežama,kreće najveća količina potencijalnih korisnika naše usluge. Kao primjer uzeti ćemo Facebook. Otvaranje profila ništa nas ne košta. Stranicu ćemo svakodnevno ažurirati. Obavještavati ćemo naše korisnike o svim novostima, pružiti im pravovremene informacije, kretanje i uspoređivanjenaših cijenas konkurentima. Biti će pružene i informacije o aktualnim temama koje se odnose na obrazovni sustav za osnovne, srednje škole i fakultete, pripravnički rad za 1.600,00 HRK. Tu su i nagradne ige u kojima ćemo nuditi gratis pakete ili popuste po upisanom predmetu.Sve te informacije svakodnevno će ažurirati jedna od vlasnica kako ne bi imali dodatnih troškova najma poduzeća koji bi se o tome brinuli.

11.5 Tablica marketinškog plana Tablica br. 1: Troškovi marketinškog plana Re dni br. 1.

Oblik oglašav anja Newsle tter

Web adresa oglašavanja

2.

Brošure

3.

Društve

I.

Termin oglašavanja

Trošak

Opis oglašavanja

/

Jednom tjedno

0,00H RK

/

Dva puta u 3mj,4mj,5mj, 10mj,11mj,12mj po 500kom brošura (ukupno 6000kom)

6.000, 00 HRK

svakodnevno

0,00H

Slanje na ciljanu epoštu, osmišljavaju vlasnice Online instrukcija Dva puta mjesečno, na početku i kraju mjeseca dijeljenje brošura na mjestima gdje je koncentracij a potencijalnih korisnika Pozivanje na

www.facebook.com/pages/

36


ne mreže

4.

Sponzo rstvoCi

Onlineinstrukcije/55671541434855 4 II. www.linkedin.com/profile/v iew?id=241818282&trk=tab _pro III. https://twitter.com/Onlineins trukci Jednom godišnje http://www.ciux.com/index.php servis računala, svakodnevna promocija u trgovini i na njihovoj internetskoj stranici

ux trgovin e

5.

Goodle AdWor ds Izvor: autorsko djelo

/

svakodnevno

RK

suradnju, instrukcije, djeljenje informacija, nagradne igre

0,00 HRK

Od Ciux trgovine, sponzorstvo usluge servisiranja računala, navedeni smo kao partneri na njihovoj internetskoj stranici, brošure u trgovini Oglašavanje putem interneta

3.700, 00 HRK

37


12 MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1 Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta U današnje vrijeme kada većina korisnika mobilnih telefona ima tzv. „pametne“ telefone veoma je važno biti prisutan i na tome području. Za naš poslovni model Online instrukcija izradili smo mobilnu aplikaciju „Instmobile“ za sve korisnike koji to žele koristiti na svojim mobilnim telefonima. Korisnici će moći preuzeti materijale iz predmeta koji ih zanimaju te iste „preslušavati“ na svojim pametnim telefonima i tabletima. Smatramo da će takva mobilna aplikacija uvelike pomoći kod učenja jer će korisnici tako moći preuzeti sav materijal koji trebaju te slušati odabrane instrukcije dok npr. voze bicikl ili se voze u tramvaju. Naša aplikacija će ponuditi korisniku da kreira svoj profil te doda predmete koje želi slušati, također će imati mogućnost slanja sms poruka, poziva te pristupanja društvenim mrežama te multimedijskom sadržaju.

12.2 Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Za naš projekt odlučili smo razviti mobilnu aplikaciju koju smo nazvali „Instmobile“. Aplikacija je razvijena u skladu sa potrebama koje naše poduzeće pruža te prilagođena našim korisnicima. „Instmobile“ je lak za korištenje, pruža sve potrebne informacije korisniku, lako se instalira na mobilni uređaj te je funkcionalan, korisnicima omogućuje „slušanje“ instrukcija. Našu aplikaciju je izradila ovlaštena tvrtka koja se bavi poslom izrade mobilnih aplikacija, sama izrada te stavljanje u uporabu stoji 8.000,00 kuna sa svim troškovima. Mobilna aplikacija bila bi dostupna na „Google Apps-u“ te bi se lako mogla preuzeti te instalirati na „pametne“ mobilne uređaje. Što se tiče cijene preuzimanja ona bi bila besplatna za sve naše registrirane korisnike koji ju tako nesmetano mogu koristiti.

12.3 Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Smatramo da bi naša mobilna aplikacija trebala uvelike koristiti učenicima/studentima u svladavanju gradiva omogućujući im lakše pristupanje sadržaju instrukcija. Upravo zbog toga odlučili smo izraditi našu mobilnu aplikaciju. Aplikacija bi trebala svojim funkcionalnostima pružiti korisnicima lakše i jednostavnije pristupanje sadržaju, a što je najvažnije u vrijeme kada to oni žele te korištenje sadržaja „u pokretu“. Jedna od funkcionalnosti koje pruža 38


aplikacija je kreiranje korisničkog računa putem kojih će korisnici moći kreirati svoj profil, gdje će unijeti svoje osobne podatke, preferncije te postaviti profilnu sliku i video zapise. Funkcionalnost koju pruža aplikacija je odabir predmeta za koje će korisnici primati obavijesti te najnovije informacije. Korisnik će moći odabrati predmeta koliko želi te će za te predmete odabrati iz kojih područja želi primati „glasovne“ instrukcije. Zatim jedna od funkcionalnosti naše aplikacije je prikaz multimedijskog sadržaja koji korisnik samostalno može stavljati te koji mu dolazi uz izabrane predmeta kako bi vidio neke od proplih instrukcija ili neke video zapise od instruktora. Također pružamo mogućnost povezivanja na naš facebook, twitter profil te youtube. Korisnici će tako moći lako pristupiti na naše profile te vidjeti sve što ih zanima, od najnovijih objava iz naše strane, objave instruktore ali i drugih korisnika instrukcija. Također jedna od funcionalnosti koju će pružati mobilna aplikacija je uspostavljenje poziva, slanje sms poruka, e-mailova te pregledavanje karta. Opcije poziva i sms bi se naplaćivale prema utvrđenom cjeniku, dok bi sve ostale funkcionalnosti koje bi nudila ova aplikacija bile besplatne za korisnika. Jedini uvjeti su naravno postojanje odgovarajućeg mobilnog uređaja te kreiran korisnički račun na našoj web stranici.

12.4 Grafički prikaz funkcionalnosti Grafički prikaz naše mobilne aplikacije može se vidjeti na navedenome linku: http://m.skanyta.wix.com/online-instrukcije Slika br. 7: Printscreen - Prikaz mobilne aplikacije

Izvor:http://m.skanyta.wix.com/online-instrukcije 39


12.5 Mogućnost mobilnog oglašavanja Mobilno oglašavanje bi također bio jedan od načina oglašavanja našega poduzeća. Tu bi nastojali privući neke nove korisnike koji još možda nisu čuli za naše online onstrukcije te ih upoznati s novim načinom kako kvalitetno naučiti gradivo i to tako da bi se naši oglasi pojavljivali unutar nekih drugih aplikacija. Što se tiče mobilnog oglašavanja, unutar same mobilne aplikacije oglašavali bismo se tako da svakodnevno postavljamo linkove o našim instruktorima, predavanjima o određenim predmetima, zatim bismo oglašavali ako uvodimo neke inovacije ili mijenajamo svoje poslovanje. Također unutar aplikacije bi ponudili oglašavanje naših partnera/dobavljača, pružala bi im se mogućnost da tako oglašavaju svoje proiozvode/usluge. Imali bi mogućnost da svakodnevno promoviraju svoje proizvode/usluge i to putem naše aplikacije, uz ugovorenu naknadu.

40


13 WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 13.1 Facebook profil projekta

Slika br. 8: Printscreen facebook profila

Izvor: www.facebook.com/pages/Online-instrukcije/556715414348554

41


13.2 LinkedIn profil autora projekta Slika br. 9: Printscreen LinkedIn profila

Izvor: www.linkedin.com/profile/view?id=241818282&trk=tab_pro

13.3 Tweeter profil projekta Slika br. 10 : Printscreen Tweeter profila

Izvor: https://twitter.com/Onlineinstrukci

42


14 SWOT ANALIZA PROJEKTA Cilj provođenja SWOT analize prije svega je radi osiguranja relevantnih informacija o unutarnjim snagama i slabostima našega poduzeća iz dostupnih izvora unutar i izvan poduzeća. Analiza se provodi i radi vanjskih prilika i prijetnji našemu poduzeću. To se prije svega odnosi na konkurenciju, gospodarstvo, pravno i političko okruženje, te kupce i korisnike. Usporedbom unutarnjih i vanjskih aspekata daje nam uvid u konkretnu situaciju. Time se želi iskoristiti unutarnje snage i vanjske prilike, a neutralizirati, umanjiti ili izbjegnuti unutarnje slabosti i vanjske prijetnje. Slika br. 11: SWOT analiza

SNAGE -

Nova tehnologija Praćenje trendova Širok tržišni udio Dobar imidž Kvalitetni instruktori

SLABOSTI -

PRIJETNJE

PRILIKE -

Širenje na nova tržišta Uvođenje novih instrukcija Postizanje konkurentnosti na tržištu

Veće cijene Nemogućnost novih inoviranja Mali broj stalno zaposlenih

-

Recesija Nezaposlenost Konkurencija Strateška udruženja Preuzimanje i partnerstvo Supstituti

43


15 TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Što se tiče troškova pokretanja projekta dolje u tablici naveli smo troškove koji bi imali kod pokretanja poslovanja našega poduzeća. Nisu navedeni troškovi koji se tiču registracije poduzeće u sudski registar te drugi troškovi što se tiču zakonskog osnivanja poduzeća. Kao što vidimo iz priložene tablice ukupni troškovi bi nam iznosili 94.873,75 HRK.Smatramo da je iznos prihvatljiv što se tiče djelatnosti kojom se želimo baviti, te da su nam prilikom pokretanja našega poduzeća potrebni svi navedni elementi troškova kako bismo nesmetano obavljali našu djelatnost. Tablica br. 2: troškovi pokretanja projekta Troškovi

Opis troška

Cijena (u kn)

Hosting

Web hosting

2.075,00

Registracija domene

.com domena

98,75

Marketinški plan

Trošak promocije

9.700,00

Ugradnja i održavanje CMS sustav Računalno sklopovlje

CMS sustav

30.000,00

Računala, printeri,ostala oprema

15.000,00

Softver

Praćenje procesa

5.000,00

Zaposlenici

Radno osoblje

10.000,00

Materijal,oprema

Uredski materijal

10.000,00

Poslovni prostor

Najam poslovnog prostora

5.000,00

Mobilna aplikacija

Izrada mobilne aplikacije

8.000,00

Ukupno 94.873,75

44


16 WEB STRANICE PROJEKTA 16.1 Struktura Web stranica projekta Svoju smo web stranicu projekta izradili pomoću web aplikacije „Wix“. Odabrana aplikacija nam je uvelike olakšala izradu jer ne posjedujemo dovoljno tehničko znanje da izradimo stranicu u nekim od programskih rješenja za izradu web stranica. Smatramo da naša web stranica svojom strukturom i dizajnom zadovoljava sve zahtjeve koje čine web stranicu kvalitetnom. Na priloženom printscreen-u se vidi struktura naše web stranice koja će detaljno biti opisana u sljedećem poglavlju. Naša web stranica ima zaglavlje u kojem su navigacijski izbornici, središnji dio sa svim bitnim informacijama o online instrukcijama, te dio s novostima i pristupu našim društvenim stranicama.

Slika br. 12: Printscreen - struktura web stranice „Online instrukcije“

Izvor: http://skanyta.wix.com/online-instrukcije

45


16.2 Opis strukture Web stranica projekta Što se tiče strukture naše web stranice ona je napravljena tako da naši korisnici najlakše dođu do informacija koje ih zanimaju te pristupe online instrukcijama. U zaglavlju naše web stranice su izbornici koji predstavljaju sve najvažnije podatke o online instrukcijama. Središnji dio web stranice predstavlja sve najnovije informacije o online instrukcijama, dok desni dio sadrži najnovije novosti za naše polaznike te linkove za pristup našim društvenim stranicama. Izbornici u zaglavlju su: naslovna stranica, O nama, Predmeti, Instruktori, Video materijali, Kontakti i Linkovi. Svaki od tih izbornika sadrži sve najvažnije podatke koje bi korisnik

mogao tražiti te mu to uvelike olakšava pretraživanje i snalaženje na stranici.

Središnji dio stranice je pregledan sa samo onim najvažnijm informacijama koje su naglašene i odmah pružaju potrebne informacije. Također je važno da imamo linkove na naše društvene stranice jer mnogi korisnici svakodnevno koriste društvene mreže te im je lakše i jednostavnije upravo tu pregledavati sve ono što ih zanima.

46


17 ZAKLJUČAK Današnje doba trend je biti u hodu s tehnologijom, na svijet se gleda drugim očima nego što su to gledali naši roditelji, bake, djedovi. Kamo god se okrenuli, svi teže da nam život postane lakši. Upravo to je i bio zadatak ovog rada. Osnivanje Online instrukcija kako bi onima koji ne nauče gradivo, pružili mogućnost da iz svog toplog doma i u vrijeme kada to njima odgovara nadoknadili svoje znanje. Veliki broj učenika i studenata obično potraže instrukcije u zadnji čas. Vremena naravno nemaju na raspolaganju koliko bi htjeli, javlja se problem odlaska do instruktora. U tom trenu nitko ne pita kakvi su vremenski uvjeti, da li postoji neka viša sila zbog koje ne možemo doći. Pogađate, propušteni termini nemogu se nadoknaditi već se samo mogu otegnuti, to je svima jasno. Da samo ne spominjemo instrukcije ujutro za popodnevni tip osobe. Vjerojatno će korisnik dobar dio instrukcija prespavati. Iz svih tih razloga koji su nas ili možda vas još živciraju odlaskom na instrukcije, dosjetili smo se inovacije koja riješava problem. Online instrukcije ima široko područje znanja iza kojeg stoje uspješni profesori i još uspješniji studenti koji na taj način zarađuju svoj džeparac. Korisnici mogu biti od petog razreda osnovne škole pa sve do studenata koji su na posljednjoj godini diplomskog studija. Kako bi našim korisnicima olakšali učenje, nudi se i ˝glasovna˝ teorija koja se može slušati na različitim prijenosnicima zvuka u bilo koje vrijeme. Također, zbog uske suradnje s nakladnicima, tiskarom, dobavljačima elektroniče opreme, poslovanje je na visokom nivou. Smatramo da je ideju moguće reaizirati, posebice u današnje vrijeme kada je ‫״‬vrijeme novac‫״‬. A da budemo iskreni, svega ima osim vremena. Ne želimo da se gubi vrijeme na put do instruktora, isčekivanja tramvaja, busa ili nekog drugog prijevoznog sredstva. Želimo da se instrukcije pohađaju s radošću i u obostranu korist za nas kao ponuditelja usluge i naših korisnika.

47


18 POPIS LITERATURE Knjiga: 1. Previšić, J., Ozretić-Došen, Đ. ˝Marketing˝, Adverta d.o.o., Zagreb 2004,

19 POPIS WEB LINKOVA Internet:

http://www.novival.hr/index.htm

http://www.skolskaknjiga.hr/

http://www.nn.hr/Default.aspx

http://www.ciux.com/index.php

http://www.slasticarnica-zagreb.com/

http://www.sedamit.hr/

http://www.kolektiva.hr/zagreb/

http://www.moje-instrukcije.com/

http://www.en-be.net/

http://www.vodnikova.hr/kategorija/o-nama-1

http://www.trinom.hr/

http://www.eduvizija.hr/portal/

http://streberaj101.blogspot.com/

http://www.plus.hr/hosting/

http://www.regica.net/index.page

http://ez.no/

https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=8334278076&__c=7223864916#r.ON LINE&app=cm

http://m.skanyta.wix.com/online-instrukcije

www.facebook.com/pages/Online-instrukcije/556715414348554

www.linkedin.com/profile/view?id=241818282&trk=tab_pro

https://twitter.com/Onlineinstrukci

http://skanyta.wix.com/online-instrukcije

48


20 POPIS SLIKA Slika br. 1: Web hosting Slika br. 2: Web domena Slika br. 3: Izrada kampanje (I.dio) Slika br. 4: Izrada kampanje (II. dio) Slika br. 5: Google AdWords oglas Slika br. 6: Ključne riječi Google AdWords Slika br. 7: Printscreen - Prikaz mobilne aplikacije Slika br. 8: Printscreen facebook profila Slika br. 9: Printscreen LinkedIn profila Slika br. 10 : Printscreen Tweeter profila Slika br. 11: SWOT analiza Slika br. 12: Printscreen - struktura web stranice „Online instrukcije“ Slika br. 13:Printscreen - web stranica projekta Slika br. 14:Printscreen - web stranica projekta Slika br. 15:Printscreen - web stranica projekta Slika br. 16:Printscreen - web stranica projekta Slika br. 17:Printscreen - web stranica projekta Slika br. 18:Printscreen - web stranica projekta Slika br. 19:Printscreen - web stranica projekta

49


POPIS TABLICA Tablica br. 1: Troškovi marketinškog plana Tablica br. 2: troškovi pokretanja projekta

50


21 ŽIVOTOPIS OSOBNE INFORMACIJE

Ivanka Petković Petkovi Hrženik 43, 10454 Krašić, Hrvatska 01/6270229

098/1635 164

ivancicap@yahoo.com Spol SpolŽensko Datum rođenja17/06/1988 ro Državljanstvo DržavljanstvoHrvatsko

ŽELJENO RADNO MJESTO STUDIJ NA KOJI SE PRIJAVLJUJETE

menadžment, ljudski resursi, trgovina, informatika

RADNO ISKUSTVO Srpanj – Prosinac 2012.

Listopad - Studeni 2011.

Prosinac 2004. - 2007.

Hypo Alpe–Adria-Bank Alpe d.d. Odjel redovne naplate, prevencije i sanacije gubitaka – call centar

Kaufland i Trast d.d. Odjel - deklariranje

KIT, Jastrebarsko stru stručna praksa

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2012. -

Magistar ekonomije – menadžerska informatika, Diplomski studij Ekonomski fakultet Zagreb

2007. -2012.

Preddiplomski studij Poslovna ekonomija, univ.bacc.oec. Ekonomski fakultet Zagreb

2003. – 2007.

Ekonomska škola Jastrebarsko

1996. – 2003.

Osnovna škola kardinala Alojzija Stepinca Kraši Krašić

51


OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik Ostali jezici

Hrvatski jezik RAZUMIJEVANJE

engleski španjolski

Komunikacijske vještine

Slušanje

Čitanje

C1 B2

B2 B1

GOVOR Govorna interakcija B1 A2

Govorna produkcija B1 A2

PISANJE

B1 A1

komunikacijske sposobnosti, fleksibilnost, timski rad,prezentacijske vještine ▪ Vještine su stečene ste ene tijekom rada u Hrvatskoj studentskoj asocijaciji (HSA), Hypo Alpe Adria banci

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Poslovne vještine Računalne vještine

Ostale vještine

Vozačka dozvola

▪ upravljanje (trenutačno no vodim tim od jedanaestero ljudi) ▪ mentorica novim članovima HSA

▪ dobro koordiniranje i organizacija unutar timova, među međ ljudima Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Internet Explorer

▪ crtanje ▪ ples i pjevanje ▪ izrada ukrasa

B kategorija

52


DODATNE INFORMACIJE Projekti

Članstva

-

4. - 5. svibnja 2010. Dani Europske unije ''Borba protiv korupcije'', Ekonomski fakultet Zagreb, sudionik u organizaciji projekta

-

veljača a 2011. organizacija teambuildinga Hrvatske studentske organizacije (HSA)

-

SAD '' Study, work & travel'',, Ekonomski fakultet Zagreb, 3. – 4. ožujka 2011. Dani SAD-a sudionik u organizaciji informacijsko – edukacijskog projekta

-

ožujak 2011. Case study competition, Ekonomski Ekonomski fakultet Zagreb, sudionik

-

3. – 5. 2011. Dani Europske unije '' Pitaj Europu '', Ekonomski fakultet Zagreb, sudionikk u organizaciji projekta

-

29. Veljače – 1. Ožujka 2012. Dani SAD-a a '' Study, work & travel'', Ekonomski fakultet Zagreb, sudionik u organizaciji informacijsko – edukacijskog projekta

-

travanj 2012. organizacija poslovne večere ve i party-a a Hrvatske studentske studentsk asocijacije povodom njezinog dvadesetog rođendana ro

-

svibanj 2012. organizacija informacijsko – edukacijskog projekta Dani Europske unije: ˝Hrvatski student / europski poduzetnik˝

-

27. – 28. veljača veljač 2013. Dani SAD-a a '' Study, work & travel'', Ekonomski fakultet Zagreb, sudionik u organizaciji informacijsko – edukacijskog projekta

-

travanj 2013. organizacija poslovne večere i party-a a Hrvatske studentske asocijacije povodom njezinog dvadeset i prvog rođendana ro

-

HSA ( Hrvatska studentska asocijacija) KUD ˝Josip Torbar˝ Krašić Kraši

53


Europass Životopis

Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na)

Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Željeno zaposlenje/zanimanje

Neđeral Ana Broj mobilnog telefona: +385989189432 ana.nederal@gmail.com hrvatsko 14.05.1988. žensko

menadžment, trgovina, informatika

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

travanj svibanj 2012. travanjprodavač usluživanje kupaca i rad s artiklima odjeće Hennes & Mauritz, H&M trgovina

Ime i adresa poslodavca Vrsta djelatnosti ili sektor

Datumi Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca

studeni 2011.godine rad sa bazama podataka A1 Direkt d.o.o., Majstorska 6, 10000 Zagreb

Vrsta djelatnosti ili sektor

logistika i distribucija

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi

rujan 2007.2007. danas 54


Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Materinski jezik:

Samoprocjena Europska razina (*) Jezik

Jezik

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije Dodatne informacije

sveučilišna prvostupnica ekonomije poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Zagreb

rujan 2003.- svibanj 2007. ekonomist ekonomija Ekonomska škola Sisak

hrvatski

Razumijevanje Slušanje Čitanje

Govor Govorna Govorna interakcija produkcija B2 B2

Engleski B2 B2 jezik Njemač A1 A1 A1 ki jezik Španjol A2 A2 A1 ski jezik (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Pisanje

B2

A1

A1

A1

A1

dobre komunikacijske vještine, želja za timskim radom, sposobnost prilagođavanja radnoj okolini koordiniranje unutar tima prilikom projekata -dobro poznavanje Microsoft Office paketa (Word, Excel, Power Point) -osnovno poznavanje programaSAP te SQL baze podataka aktivno bavljenje sportom

Trenutno sam student diplomskog studija (5. godina) Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjera menadžerska informatika. Posjedujem znanje ekonomske struke stečeno tijekom studiranja, također posjedujem dobre komunikacijske vještine. Spremna sam na usavršavanje svoga znanja te sposobnosti. Marljiva sam i ambiciozna osoba spremna na rad u dinamičnoj okolini te u uspješnim poduzećima.

55


22 SAŽETAK Kroz ovaj rad opisanje poslovan model ˝Online instrukcije˝ i sve njegove karakteristike. Kroz poglavlja dotaknuti su svi važni dijelovi ˝Online instrukcija˝.Predstavljene su sve inovacije koje poslovni model nudi. Instrukcije su dostupne za sve korisnike i to u trenutku kada oni to sami žele. Svaki korisnik ima mogućnost za individualne instrukcije ili instrukcije u grupi i to prema dogovorenom terminu ili se može priključiti rasploživim instrukcijama sa jednim od slobodnih instruktura. Cijeli proces instrukcija se obavlja online te predstavlja inovaciju u tome području jer se danas većina instrukcija vrši u stvarnom prostoru te snatramo kako bi na naš model predstavljao inovaciju koju bi korisnici brzo prihvatili te bi postala kroz vrijeme zastupljena kod svih korisnika instrukcija. Uz kvalitetne instrukcije i kvalitetno i transparentno izvođenje nastave želimo stvoriti prepoznatljivu uslugu dostupnu velikom broju korisniku osiguravajući njihov uspjeh.Zatim su objašnjeni modeli stvaranja prihoda te su predstavljeni neki novi modeli zarada. Takođersu obrađeni glavni klijenti, partneri te je detaljno opisana konkurencija. U jedanaestom poglavlju predstavljen je marketinški plan te napravljena swot analiza projekta. Osvrnuli smo se i na web hosting, domene, mobilne tehnologije te web 2.0 tehnologije. Na kraju rada iznijeti su troškovi pokretanja projekta te zaključak. Uz rad je priložen i registracijski obrazac za posjetitelje web stranica, HRTLD_B Obrazac, obavijesni bilten, Sitemap te brošuru prezentacije.

56


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

Obrazac

.hr

HRTLD_B

Obrazac za registraciju besplatne domene Prema Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom Naziv domene

www.online-instrukcije.hr

Naziv podnositelja zahtjeva:

Online instrukcije d.o.o.s

Matični broj u registru

23288757

OIB podnositelja zahtjeva

87450082634

Adresa

Ulica Ivana Gundulića 22

Poštanski broj i grad

10000 Zagreb

Odgovorna osoba podnositelja zahtjeva: Ime

Ana

Prezime

Neđeral

OIB odgovorne osobe

84667321098

E-mail adresa

online.inst@info.hr

Broj telefona

01 2017 695

Broj telefaxa

Administrator ili opunomoćenik podnositelja zahtjeva za poslove vezane uz upravljanje domenom: Ime

Ivanka

Prezime

Petković

OIB admin. osobe ili opunomoćenika

85776297650

Naziv organizacije

Online instrukcije d.o.o.

Adresa

Ulica Ivana Gundulića 22

Poštanski broj i grad

10000 Zagreb

E-mail adresa

online.inst@info.hr

Broj telefona

01 2017 696  e-mailom

Rješenje o registraciji dostaviti

Potpis i pečat administratora ili opunomoćenika podnositelja zahtjeva: zahtjeva)

Broj telefaxa  faxom Datum:

 pismovnom pošiljkom Potpis i pečat podnositelja zahtjeva:

(potpis odgovorne osobe i pečat podnositelja

ORBIS d.o.o.

57


Podaci o domenskim poslužiteljima: Ime osnovnog domenskog poslužitelja

DNS1.ORBIS.HR

IP adresa (ako je osnovni poslužitelj u toj domeni)

195.29.89.100

Ime pomoćnog domenskog poslužitelja

DNS2.ORBIS.HR

IP adresa (ako je pomoćni poslužitelj u toj domeni)

88.198.53.80

Tehnička kontakt osoba zadužena za održavanja podataka o domeni na domenskom poslužitelju: Ime

Nenad

Prezime

Hranić

OIB tehničke kontakt osobe

97764042213

Naziv organizacije

ORBIS d.o.o.

Ulica i kućni broj

B. Radić 90

Poštanski broj i grad

42000 Varaždin

E-mail adresa

domene@orbis.hr

Broj telefona

042 260824

Potpis i pečat vlasnika sekundarnog poslužitelja (ako je različit od vlasnika osnovnog poslužitelja):

Broj telefaxa

042 261121

Potpis i pečat vlasnika osnovnog poslužitelja (ako nije opunomoćenik podnositelja zahtjeva):

ORBIS d.o.o.

ORBIS d.o.o.

NAPOMENE: ▪Prava i odgovornosti korisnika .hr domena regulirana suPravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom, koji je na snazi od 08.04.2010. i drugim dokumentima dostupnim na adresi www.dns.hr. ▪

Podnositelji zahtjeva upućuju se da prije podnošenja zahtjeva za registraciju domene provjere je li ime domene slobodno.

Ne može se podnijeti zahtjev za domenu koja je već registrirana, za domenu u postupku registracije, za domenu koja se nalazi na

popisu zaštićenih (HR-V) domena te ukoliko podnositelj zahtjeva već ima registriranu besplatnu domenu. ▪

Zahtjev za administraciju besplatne domene zajedno s potrebnom dodatnom dokumentacijom dostavlja se na adresu: ORBIS d.o.o. B. Radić 90 , HR-42000 Varaždin (Orbis d.o.o. će dokumentaciju proslijediti u CARNet, J.Marohnića bb, Zagreb

Uz zahtjev kojim se traži registracija besplatne domene potrebno je dostaviti sljedeću dodatnu dokumentaciju: •za pravne osobe: presliku službenog dokumenta, izdanog od strane državnog tijela RH, kojim se dokazuje da je podnositelj zahtjeva upisan u registar koji to tijelo vodi (popis registara: http://www.dns.hr/JD-registri/index.html )

58


•za fizičke osobe koje obavljaju samostanu djelatnost: presliku službenog dokumenta, izdanog od strane tijela lokalne uprave i samouprave, kojim se dokazuje da je podnositelj zahtjeva upisan u registar koji to tijelo vodi (popis registara: http://www.dns.hr/LS-registri/index.html ) 6. DNS služba odlučuje samo o potpunim zahtjevima. Nepotpunim zahtjevom će se smatrati zahtjev na kojem nisu ispunjeni traženi podaci, kao i zahtjev uz koji nije priložena dodatna dokumentacija. 7. Naziv domene mora biti u skladu s odredbama Pravilnika: • za pravne osobe (Članak 19): naziv domene mora sadržavati registrirano ime ili registriranu kraticu imena pravne osobe •za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (Članak 20): naziv domene mora sadržavati naziv samostalne djelatnosti i ime i prezime ili dio imena i prezimena vlasnika ili naznaku vrste samostalne djelatnosti. 8. Kao odgovorna osoba podnositelja zahtjeva navodi se osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili vlasnik registrirane samostalne djelatnosti (vidljivo iz Rješenja o registraciji iz odgovarajućeg registra). 9. Rješenja o registraciji domene DNS služba dostavlja elektroničkom poštom, osim u slučajevima kada korisnik domene zatraži drugačiji način dostavljanja Rješenja (pismovnom pošiljkom, faxom). 10. Podnositelj zahtjeva, u slučaju donošenja Rješenja o registraciji domene, kao korisnik domene stječe sva prava te preuzima sve obaveze prema CARNetu i trećim stranama, a u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. 11. Pravo na korištenje domene prestaje kada korisnik prestane postojati. Domene korisnika koji su prestali postojati CARNet je ovlašten brisati. 12. Upisom OIB-a, daje se privola da se navedeni podatak prikuplja i dalje obrađuje isključivo za potrebe registracije i administracije domene. Ako se ne upiše OIB, zahtjev neće biti obrađen. 13. Podnositelj zahtjeva je odgovoran za točnost podataka i vjerodostojnost dodatne dokumentacije koja se dostavlja DNS službi. Korisnik domene dužan je ažurirati podatke relevantne za registriranu domenu.

POPUNJAVA DNS služba Datum zaprimanja zahtjeva: Klasa: Urudžbeni broj: Rješenje o registraciji domene Datum rješenja/odluke:

Odluka o odbijanju

Klasa: Urudžbeni broj:

Izvor:www.carnet.hr/dokumenti?dm...id...1

59


2. Obavijesni bilten – newsletter

Tjedni newsletter March 26, 2013

NOVO- VIDEO SNIMKE PREDAVANJA!!! Obavještavamo Vas da su dostupne nove snimke

predavanja.

predavanja

su

internetskoj slobodno

Sve

dostupne

stranici preuzeti.

te

snimke na

ih

našoj možete

Dostupna

su

predavanja iz matematike za srednju školu, kemije za osnovnu školu te

ONLINE INSTRUKCIJE

engleskog jezika za niže razrede osnovne škole. Video snimke su napravljene prema

Dragi naši učenici i instruktori,

zahtjevima učenika te ispunjavaju sve uvjete koji su potrebni učenicima za

drago nam je da ste nam ukazali povjerenje i počeli koristiti naše online instrukcije. Nadamo se da će

svladavanje školskog gradiva. Nadamo se da će Vam postavljene snimke pomoći u učenju te da ćemo zajedno proslaviti Vaš

Vam naši instruktori pomoći u svladavanju

uspjeh u školi.

zadanog školskoga/fakultetskog gradiva te

NOVI MATERIJALI IZ MATEMATIKE ZA 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

da ćete uspješno položiti testove/ispite. Ove newsletter ćemo vam slati svakih tjedan dana, kako bi bili upoznati sa svima promjenama koje se događaju i kako bi vas obavijestili o nekim novostima što se tiču određenih predmeta koje slušate ili ćete slušati. Nadamo se da će Vam ovakav način obavještavanja uvelike pomoći te da ćete biti pravovremeno obaviješteni o svim novostima koje uvodimo.

Za sve

dodatne informacije kontaktirajte nas na naše telefonske brojeve ili nam pošaljite mail.

Obavještavamo učenike prvih razreda srednje škole (gimnazije, ekonomske i tehničke škole) das u od danas dostupni svi

materijali

iz

matematike.

To

podrazumijeva cijelo nastavno gradivo prvog polugodišta ove školske godine. Materijale su sastavili stručni suradnici u namjeri da pomognu našim učenicima te da im olakšaju kod učenja gradiva te 60


podsjetnik za studente ekonomskog fakulteta Podsjećamo studente prve godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu da su na našim internetskim stranicama od danas dostupni novi materijali iz mikroekonomije za drugi kolokvij. Također podsjećamo student druge godine da su dostupni

svi

materijali

iz

kolegija

makroekonomija koji se mogu lako preuzeti na našim

stranicama.

Nadamo

se

da

ćete

pomoćunaših materijala lakše svladati zadano gradivo te uspješno položiti kolegij.

Zahvaljujemo Vam na ukazanome povjerenju što koristite naše online instrukcije. Nadamo se da ćemo

PODSJETNIK Podsjećamo sve naše korisnike online instrukcija

ostvariti još puno suradnji i to na

da i dalje možete svoje uplate obavljati putem

obostrano zadovoljstvo.

online bankarstva i općih uplatnica, upisujući sve podatke koji su dostupni na našim web

Ana Neđeral i Ivanka Petković, vlasnice

stranicama na novostima. Odaberite način plaćanja koji Vamviše odgovara te nesmetano uživajte u svojim instrukcijama. Uplata koju učinite biti će odmah vidljiva na vašem profile te možete odmah pristupiti instrukcijama. Također naglašavamo da i dalje i to još narednih tjedan dana neće biti dostupne instrukcije iz predmeta kemija i to za sedmi i osmi razred osnovne

škole,

zbog

sprječenosti

naših

instruktora koji izvode taj predmet. Još jednom Vam se ispričavamo zbog toga, te ćemo u najkraćem

roku

ponovno

početi

pružati

instrukcije iz kemije. Hvala na razumijevanju.

61


3.Slike (Screenshotovi) Web stranica projekta Slika br. 13:Printscreen - web stranica projekta

Izvor: http://skanyta.wix.com/online-instrukcije

Slika br. 14:Printscreen - web stranica projekta

Izvor: http://skanyta.wix.com/online-instrukcije#!about-us/cjg9 62


Slika br. 15:Printscreen - web stranica projekta

Izvor: http://skanyta.wix.com/online-instrukcije#!about-us/cjg9

Slika br. 16:Printscreen - web stranica projekta

Izvor: http://skanyta.wix.com/online-instrukcije#!sisters/cfvg 63


Slika br. 17:Printscreen - web stranica projekta

Izvor: http://skanyta.wix.com/online-instrukcije#!sisters/cfvg

Slika br. 18:Printscreen - web stranica projekta

Izvor: http://skanyta.wix.com/online-instrukcije#!sisters/cfvg 64


Slika br. 19:Printscreen - web stranica projekta

Izvor: http://skanyta.wix.com/online-instrukcije#!scrapbook/c1unp

65


4.Mapa Web stranice projekta (sitemap) Naslovnica: www.online-instrukcije.com

O nama: www.online-instrukcije.com/o_nama

Predmeti: www.online-instrukcije.com/predmeti www.online-instrukcije.com/predmeti/mat www.online-instrukcije.com/predmeti/mat/osnovna_skola www.online-instrukcije.com/predmeti/mat/srednja_skola www.online-instrukcije.com/predmeti/mat/fakulteti www.online-instrukcije.com/predmeti/fiz_kem www.online-instrukcije.com/predmeti/fiz_kem/osnovna_skola www.online-instrukcije.com/predmeti/fiz_kem/srednja_skola www.online-instrukcije.com/predmeti/hrv_engl www.online-instrukcije.com/predmeti/hrv_engl/osnovna_skola www.online-instrukcije.com/predmeti/hrv_engl/srednja_skola www.online-instrukcije.com/predmeti/ekon_fakul www.online-instrukcije.com/predmeti/ekon_fakul/preddipl www.online-instrukcije.com/predmeti/ekon_fakul/dipl

66


Instruktori www.online-instrukcije.com/instrukori www.online-instrukcije.com/instrukori/martina_bajdic www.online-instrukcije.com/instrukori/toni_ivanda www.online-instrukcije.com/instrukori/nikola_donovan www.online-instrukcije.com/instrukori/elizabeta_nekic www.online-instrukcije.com/instrukori/katarina_dumic

Video materijali www.online-instrukcije.com/video_mat www.online-instrukcije.com/video_mat/o_nama www.online-instrukcije.com/video_mat/mat www.online-instrukcije.com/video_mat/fiz_kem www.online-instrukcije.com/video_mat/hrv_engl www.online-instrukcije.com/video_mat/ekon_fakul

Kontakt www.online-instrukcije.com/kontakt

Linkovi www.online-instrukcije.com/linkovi

67


5. Brošura prezentacije (handsout)

68


69


70

12_Nederal_Petkovic_Online_instrukcije  

online instrukcije

12_Nederal_Petkovic_Online_instrukcije  

online instrukcije

Advertisement