Page 1

Pena za staklo i mazni povr{ini

Aktivna pena za ~istewe stakla

ime

sodr`ina

sprej boca 500 ml kanister 5l kanister 20 l REFILLO - sprej boca REFILLOmat - sprej boca REFILLO-stanica za polnewe REFILLOmat-stanica za polnewe

br.na art. 0890 25 0890 250 5 0890 252 0 0891 800 15 0891 881 11 0891 800 0891 880

pak/par 2/24 1 1 1 1 1 1

ORSY protec Elektro provodna obloga na kanisterot za site zapalivi REFILLOmat - materii vo kanisterot od 20 l. br. na art.0891 870 77 pak/par~.6

Podra~je na upotreba:

Gi rastvoruva ostatocite od insekti, izmet od ptici i uli~nata pra{ina, masni valkanici, ostatoci od silikon i tragi od guma, od {ofer{ajbnite, zastaklenite povr{ini na avtomobilite, ogledalata i lakiranite povr{ini.

Stabilno prilegnuva~ka pena za perewe. Prednost: ● Ne kape od vertikalnite povr{ini. Pena si isklu~itelno aktiven efekt na ~istewe. Prednost: ● Pri pukaweto na meur~iwata na penata visokokoncentranite aktivni materii direktno ja transportiraat ne~istotijata kon povr{inata. ● Izvonredno ja razlo`uva ne~istotijata. 20-struka dare`livost. Prednost: ● Za{teda na tro{ocite. ● Reducirana rabota. Go {titi materijalot. Prednost: ● Lakovite, gumata i plastikata ne se o{tetuvaat. Ne sodr`i silikon i AOX.

Napomena: Ne koristete ja penata na zagreanite povr{ini ili pri silno sonce. Ni e zgodna za polikarbonanto staklo.

Upotreba: Za da bi se postignalo optimalno penewe dozata dobro protresete ja pred upotreba. Ovie podatoci mo`at da bidat samo preporaki, na osnov na na{eto iskustvo. Potrebni se prethodni probi.

!

Plasti~na ~e{ma za kanister od 5 l br. na art.0891 302 01 REFILLOmat 1 - komponentna br. na art.0961 891 311 REFILLOmat 2 - komponentni br. na art.0961 891 312 REFILLOmat 3 - komponentni br. na art.0961 891 313

Sredstvo za miewe na vnatre[ni stakla ^isti potpolno bez tragi. ● Lesno i bez tragi gi odstranuva site

valkanici, kako napr. pra{ina, naslagi na nikotin, omek{uva~, silikon. ● Isto taka e zgodno za ~istewe na viziri za motorcikl, ogledala, farovi itn.

Upotreba Povr{inite o~istete gi so natopena tkaenina a potoa istrijte gi so suva krpa koja ne ostava vlaknenca. ^istete del po del.

15 01

sodr`ina 40*

br. na art. 0892 340

* Prika`ana kutija so 40 dupli krpi.

pak/par~ 40


BLIC ~ista~

Sodr`i specialni sostojki za ~istewe.

Prednost: ● Spre~uva sozdavawe na tragi. ● Odstranuva reflektivni i masni naslagi. ● Ovozmo`uva kristalno ~ist vetrobran. ● Gi odstranuva zalepenite insekti i drugi ne~istotii. ▼

Visokokoncetrirano sredstvo (1:100) za miewe na {ofer{ajbni vo letnite meseci

Mo{ne dobra podnoslivost na materijalot.

Prednost: ● Ne go podjaduva polikarbonatnoto staklo. ● Go {titi lakot i gumata.

pak/par~ 1

Blitzreiniger transparent Specijalno za ednokrak brisa~ (npr. DaimlerChrysler)

sodr`ina ml br.na art. 32 0892 333 0* * vo prika`anata kutija

pak/par~

25

BLIC ~ista~ KOMPAKT

Ednostavno, ~isto, brzo. Napolnete voda. Ufrlete go ap~eto, gotovo!

Sredstvo za miewe na {ofer{ajbni vo letiite meseci, vo forma na ap~e

pakuvawe tabla-displej

sodr`ina 25 h 6 ap~iwa

br. na art. 0892 333 260

▼ ▼

Boja: portokalova. Napomena: Odobreno za Volkswagen TL 52 184.

br.na art. 0891 333 5

Prijaten miris na praska.

Lesna upotreba. Prednost: ● Ednostavno dozirawe: 1 ap~e za 1-4 l voda ● Za podobruvawe na u~inokot na ~istewe se koristi i so zimskite koncentrati.

Edno pridvi`uvawe na pumpata (okolu 25 ml) dava koli~ina za 2,5 – 3 l te~nost za miewe.

pak/par~ 25/100 24 30 1

Kompaktno pakuvawe. Prednost: ● Bara malku mesto. ● Mo`no e laesno da se zeme vo voziloto itn.

Dozir pumpa za kanister od 5 l

sodr`. ml br. na art. 32 0892 333* 125 0892 333 255 250 0892 333 250* 5000 0892 333 5 * vo prika`anata kutija

DEKRA-testirano: Odli~en u~inok na ~isteweto. Prednost: ● Tvrdokoren izmet od pticite i insektite kako i polenot se odstranuvaat bez tregi.

Odvrtete go kapakot i sodr`inata zavisno od dozata ednostavno dostavete ja vo vodata za miewe na stakloto.

Prednost: ● 32 ml e dovolno za 2,5-3 l te~nost za miewe za patni~ki vozila. ● 125ml dovolno e za 12,5l te~nost za miewe na kamioni, avtobusi i teretni vozila so zgolemen volumen na vodata za miewe. ● 250 ml e dovolno za 26 l na te~nost za miewe za site vozila, poradi prakti~nata boca za dozirawe

Go {titi materijalot. Prednost: ● Ne go podjaduva polikarbonatno staklo. ● Go ~uva lakot i gumata.

Upotreba:

Koncentrat zgoden za upotreba 1:100.

Potpolno se razlo`uva.

pak/par~.

25

sl. 1

Upotreba:

So ovie upatstva sakame da Ve vrz osnov na na{ite eksperimenati i iskustva posovetuvame na najdobar mo`en na~in. Potrebno e da se napravat prethodni probi! Ostanatite podatoci se nao‡aat vo tehni~kiot list.

15 02


Te~nost za [ofer[ajbni PLUS

DEKRA-ispitano:

Nezamrznuva~ko sredstvo za miewe na vetrobranskite stakla

Upotreba Tabela na me{aweto voda ne zamrznuva do okolu –63°S 1 del –35°S 1 del –23°S 2 dela –12°S

Podobrena za{tita od zamrznuvawe. Prednost: ● Sigurno i efikasno go spre~uva smrznuvaweto na uredite za miewe na stakalo i farovi. Izvonreden, podobren efekt na miewe. Prednost: ● Kristalno ~ist vetrobran vo zimskite uslovi na valkawe kako {to se talog na isturenata sol i valkanici od maslo na pati{tata. ● U~inok na ~isteweto e procenet so „mo{ne dobar“. Go {titi materijalot. Prednost: ● Ne go podjaduva polikarbonatno staklo. ● Ne gi o{tetuva lakot i gumata. ● Prijaten miris na limun. ● Boja: sina.

.

br. na art. 0892 332 840 0892 332 850 0892 332 851 0892 332 860 0892 332 880

pak/par~ 12 1 1 1 1

br. na art. 0891 302 01 0891 302 03 0891 302 06 0891 302 07

pak/par~ 1 1 1 1

Lepezastiot mlaz e zagarantiran zavisno od viskoznosta do -150S vo razbla`uvawe od 1:1.

Plasti~na ~e{ma

sodr`ina 1000 ml 20 l Te~nost za miewe SUPER koncentrat 2 dela 1 del 1 del Spored ASTM D 1177-98

br. na art. 0892 332 91 0892 332 920 Tabela na me{aweto voda – 1 del 1 del 2 dela

.

ne zamrznuva do okolu –63°S –35°S –23°S –12°S

15 03

pak/par~ 12 1

Nezamrznuva~ko bezbojno sredstvo za {ofer{ajbni

Ra~na pumpa za bure, so lost br. na art.0891 621

Osobeno zgodna za sistem so eden brisa~ (npr. za Mercedes Benz).

Te~nost za [ofer[ajbni SUPER

Easy-to-clean efekt. Prednost: ● Duri i blago navla`nuvawe na stakloto ovozmo`uva lesno ~istewe. ● Dolgotraen efekt bidejœi ne~istotijata poveœe ne se talo`i taka brzo.

Izvonreden efekt na ~istewe.

za 5-l kanister 20-l kanister 60-l metalno bure so 3/4” priklu~ok, metal 60-l metalno bure sa 3/4” priklu~ok, plastika

Zgoden za lepezasti mlaznici. Prednost: ● Zgodna za site vidovi na vozila

Napomena: Zgoden za lepezasto rasprskuvawe ▼

Te~nost za miewe PLUS koncentrat 2 dela 1 del 1 del Spored ASTM D 1177-98 sodr`ina 1000 ml 5l 20 l 60 l 200 l

Boja: prosirna


Sprej za odmrznuvawe na stakloto

Sodr`ina 500 ml

br. na art. 0892 331 201

Ova upatstvo e samo preporaka bazirana vrz na{ite iskustva. Potrebna e prethodna proba.

Start-Rapid

Brzo startuvawe na motorot so podobrena kombinacija na materii. Brzo i sigurno pomaga kaj problemi pri startuvaweto osobeno pri ladnoto i vla`no vreme. Za dizel i benzinski motori so ili bez katalizator. Osobeno zgodno za dizel - motorni vozila, grade`ni i zemjodelski ma{ini. Isto taka zgodno za vozila so dvotakten motor; problemite pri startuvaweto na kosilkata za treva su se pro{lost so noviot Start-Rapid.

300

br. na art. 0890 11

15 04

▼ ▼ ▼

Boja: sina. Prijatno mirisa na limun. Ne sodr`i AOX i silikon.

!

pak/par~ 1/12

sodr`ina ml

Ne sodr`i metanol.

Naprskajte go sredstvoto na zamrznatata povr{ina na prozorot od vrvot kon nadole. Ostavete go sredstvoto kratko da dejstvuva. Ostatocite na rastopeniot mraz odstranete gi so greba~ot.

Ne gi o{tetuva povr{inite. Prednosti: Ne gi o{tetuva lakiranite, gumeni, i plasti~ni povr{ini.

Upatstvo za upotreba:

Za{tituva od zamrznuvawe. Prednosti: Obezbeduva dobra vidlivost i pred otkolku {to œe se zagree kabinata na voziloto.

Go odstranuva mrazot od staklata brzo i efikasno

Efikasno gi odstranuva mrazot i slanata i od mo{ne zamrznatite stakla. Prednosti: Ne e potreben greba~ za mraz. Mrazot momentalno se topi.

pak./p.

12

Greba~ br. na art.0824 601 000 Greba~ so ~etka br. na art.0824 105 12

Upotreba Vo tekot na postapkata na palewe “Start-Rapid” kratko (maks. 1- 2 sekunde) naprskajte vo vsisuva~kiot prodol`etok na filterot za vozduh = momentalno, bez pote{kotii pridvi`uvawe na motorot. Dokolku motorot ne se pridvi`i po 2- 3 obidi, Ve molime da ja proverite ispravnosta na motorot.


AKTIV-CLEAN

Dvadeset pati pogolema efektivnost Prednost: 500 ml na Aktiv-clean e efektivno kako ssa 10 litri od te~nost za ~istewe. Namaluvawe na tro{ocite.

Ne sodr`i fosfati ni drugi organski razlo`uva~i. Ne sodr`i AOX Prednost: Sekojdnevna upotreba bez {tetni vlijanija za korisnikot. Vo sklad so lokalnite propisi za otpadnite vodi. Ne ja zagaduva okolinata. Spored Uredbata za otrovnite materii ne nosi nikakva posebna oznaka.

Brzo se izdvojuva vo otpadnite vodi spored Ö-normata/avstriskata norma/ test V 5105.

▼ ▼ ▼

Biolo{ki rastvorlivo > 95 %.

Visokokvalitetno sredstvo na baza na Carnauba vosocite sa dodatok na Jojoba masloto. Prednost: Gi osve`uva povr{inite i boite i im go vraœa prvobitniot izgled. Sinteti~kite materijali ja zad`uvaat elasti~nosta i gi {titat povr{inite na materijalite od pkawe i ~kripewe. Ne gi o{tetuva materijalite vrz koi se nanesuva. Prednost: Mo`e da se koristi vrz site vnatre{ni sinteti~ki oblogi vo kabinata na voziloto. Ne gi o{tetuva spoevite na airbag-ot na tablata za instrumenti i volanot.

Upotreba:

Naprskajte go Aktiv-clean na ~ista, suva krpa i prebri{ete gi povr{inite koi gi ~istime. Kaj tekstilot i sedi{tata ostavete go sredstvoto kratko da deluva a po potreba odstranete ja ne~istotijata so pomo{ na ~etka ili sun‡er. Kaj damkite ~etkajte od rabovite kon centarot. Sedi{tata na kraj usisajte gi. Vardete go od smrznuvawe. Opis

sodr`ina

br. na art.

pak/par~.

Sprej

500 ml

0893 472

1/12

Sredstvo za nega na kokpitot

▼ ▼

Sredstvo za nega na sinteti~kite povr{ini sa miris na ovo{je

Na~in na upotreba: Povr{inite koi se neguvaat prethodno e potrebno da se is~istat. Naprskajte go sredstvoto za nega na kokpitot na ~ista i suva krpa i prebri{ete gi povr{inite. Za{titete go od smrznuvawe. Opis Sprej boca

Sodr`ina

br. na art.

pak/par~.

500 ml

0893 473 1

1/12

15 05

Gi {titi materijalite. Prednost: Mo`e da se upotrebuva za site povr{ini vo vnatre{nosta na vozilata. Ne vlijae {tetno na {uplivite mesta za airbag (kaj sovoza~ot)!

Pena za intenzivno ~istewe na vnatre{nosta na vozilata so miris na ovo{je

Mikrofina aktivna pena dejstvuva po princip na vakuum Prednost: Penata ostanuva na na povr{inata a ne~istotijata aktivno ja izvlekuva so rasprskuvawe na meur~iwata na penata. Ima izvonredna moœ na razlo`uvawe na ne~istotijata. Nema vla`newe na sedi{tata pa taka ni dolgotrajno su{ewe.

PH-vrednost: 8,2. Bez silikon.

Go Spre~uva stareeweto na materijalite i promena na bojata i izgledot na povr{inata. Antistati~ko sredstvo, go spre~uva talo`eweto na pra{inata. Ne sodr`i fosfati i organski rastvoruva~i. Ne sodr`i AOX i silikon. Biolo{ki rastvorlivo > 95 %. PH-vrednost: 8,2.


Sredstvo za nega na kederi vo stik Sredstvo za nega na gumenite dihtuva~i bez silikon. Spre~uva zamrznuvawe na kederite na vratata Sodr`ina g 100

br. na art. 0893 012 8

p/p 24

Osobini

Na~in na upotreba Nanesete go sredstvoto vo tenok sloj na gumen dihtuva~ so pomo{ na sun‥erot koj se nao‥a na vrvot na pakuvaweto.

Ne sodr`i silikon. Otporen e na voda i solena voda. Biorazlo`iv. Otporno na blagi kiselini i bazi. Odbiva voda.

Rezultat Go prodol`uva rabotniot vek na gumenite dihtuva~i. Go spre~uva pukaweto na povr{inata i go neutralizira zvukot na ~kripewe od suvata guma.

Efekti Gi {titi gumenite dihtuva~i na vratite od stareewe, lepewe i mrznewe vo tekot na zimata.

Sredstvo za nega na gumata vo sprej Ja zadr`uva elasti~nosta na gumata. [titi od leplivost na gumata kako posledica na stareewe i zagrevawe. Gi obnovuva bojata i izgledot na gumata. Upotreblivo za avtomobilski gumi, gumeni patosnici i drugi delovi od guma. Ne sodr`i silikon. Ne gi o{tetuva lakiranite i hromiranite povr{ini Sodr`ina ml 300

15 06

br. na art. 0890 110

p/p 12


â–ź â–ź

Za[tita na akumulatorskite klemi Trajna za{tita za akumulatorski klemi, otporna na toplina sodr`ina vo ml br. na art. 150 0890 104

Sin, istraen film, postojan na temperatura gi {titi polovite na akumulatorot, polovite klemi i konekciskite spojuvawa od korozija, vlijanija na vremenskite nezgodi i kiselini od akumulatorot. Gi spre~uva preminuva~kite otpori i padot na naponot, so {to se zgolemuva vekot na trajnost na akumulatorot.

pak.par~.

12

Upotreba:

Pred upotreba protresete ja dozata. Detalno is~istete gi polovite na akumulatorot, klemata itn. Montirajte gi i poprskajte tenko od site strani.

Vnimanie:

Mast za akumulatorski klemi

sodr`ina vo ml br. na art. 100 0890 104 1

Upotreba:

pak.par~.

1/10

Klemite na akumulatorot o~istete gi detalno mehani~ki, potoa nanesete ja masta i razma~kajte.

15 07

â–ź

Ne prskajte na lak! Ostatocite od lakot vedna{ odstranete gi so ~ista~ za ko~nici br. na art.0892 108 7, bidejœi inaku mo`at da ostanat fleki.

Crvena vodootporna pasta koja cvrsto prilegnuva, trajno gi {titi polovite na akumulatorot i klemite od oksidacija.


Pumpi~ki za maslo Od prsirna plastika Sodr`ina cmł 150 250

Te`ina g 35 45

br. na art. 0695 555 136 0695 555 323

pak/par~.

1

Otporna na maslo, elasti~na, bez spojuvawa i nekr{liv sad za maslo. Podma~kuvawe so maslo od sekoja polo`ba. Potpolno praznewe so pomo{ na pumpi~kata i top~estiot ventil. Sodr`ina l 0,2 0,3

br. na art. 0695 555 324 0695 555 325

pak/par~.

1

Sad za maslo od lesen metal. Podma~kuvawe so maslo od sekoja polo`ba. Potpolno praznewe so pomo{ na pumpi~kata i top~estiot ventil. Sodr`ina l 0,2 0,3

15 08

Te`ina g 240 280

br. na art. 0695 555 401 0695 555 402

pak/par~.

1


Plasti~na inka

7 1

2

● ● ● ●

3

Postojana na maslo i gorivo. Site inki se sp sito koe se izvlekuva. Kruta plastika. Boja: portokalova.

ime

øxh vo mm 235 h 240 195 h 220

plasti~na inka plasti~na inka „kombi“ so navoj za fleksibilna cevka za polnewe plasti~na inka so ra~ka 160 h 190 plasti~na inka so 160 h 430 fleksibilna cevka za ispu{tawe plasti~na inka so cvrst, 160 agolen ispust, sa ra~ka

4 5 6

rezervno sito rezervna fleksibilna cevka, za artikli br. 0891 410 4 i 0891 410 2

– –

br. na art.

Pak par~

0891 410 1 3 0891 410 2 2 0891 410 3 1 0891 410 4 5

1

0891 410 5 4 0891 410 0 6 0891 410 40 7

5 1

Sad za merewe so inka ● Postojan na kiselina i maslo. ● Isklu~itelno zgodna za preto~uvawe na maslo, studena voda, sredstvata za staklo itn.

Sodr`ina l 0.5 1.0 2.0 3.0

br. na art. 0891 400 05 0891 400 1 0891 400 2 0891 400 3

pak.par~. 1

Sad za merewe Sodr`ina l 1.0 2.0 5.0

15 09

br. na art. 0705 800 050 0705 800 100 0705 800 500

pak.par~. 1


Tahografski liv~iwa za tahografite na EU Dozvolena upotreba za site tahografi vo Evropskata unija. Dozvolena upotreba na celiot prostor na Evropskata unija. Izrabotka vo soglasnost so standardot DIN ISO 9001. Avtomatski plo~i mo`at elektronski da se procenat. Postapka na dlaboko pe~atewe jasni konturi. Otpornost na abewe ne doa‡a do o{tetuvawe na tahografot poradi ne~istotija. Brojki E1 na novite tipovi tahografi avtomatski se poka`uvaat na dijagramskite plo~i.

oznaka

moto-metar br.

Kienzle-br.

podra~je na upotreba

tahografsko liv~e so E1 brojki 23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/ 70/72/73/74/75

125 EC = 125 km/h avtomatika/elektronika

517.601.2505

125-24/2 EC 4B

kamioni: npr. MB, MAN, Volvo, DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania avtobusi: npr. MB, Neoplan, Kässbohrer, MAN, Volvo

100 EC = 100 km/h kombinirana plo~a

517.601.0001 664.910.1480

100-24 EC 4K

kamioni: postari modeli + MB Actros avtobusi: postari modeli

100 EC = 100 km/h avtomatika

517.601.2514

100-24/2 EC-4B

MB Actros

125 EC = 125 km/h – 3300 v./min.

517.601.2510

125.3300-24 EC 4K

100 EC = 100 km/h – 3300 v./min.

517.601.2515

100.3300-24/2 EC 4B

125 EC = 125 km/h – 4000 v./min.

517.601.2512

125.4000-24 EC 4K

125 EC = 125 km/h kombinirana plo~a

517.601.2506

125-24 EC 4K

140 EC = 140 km/h kombinirana plo~a

517.601.4001

140-24 EC 4K

160-24/Mini

664.910.1450

160/7x24/Mini

517.601.8001

180-24 EC 4B

160 = 160 km/h varijanta za 1 den 160 = 160 km/h varijanta za 7 dena 180 EC = 180 km/h varijanta za 1 den

** se procenuvaat elektronski

kamioni: npr. MB, MAN, Scania avtobusi: upotreba vo poedine~ni slu~ai, kaj razli~nite proizv. kamioni: MB Actros kamioni: npr. MB, MAN, Scania avtobusi: upotreba vo poedine~ni slu~ai, kaj razli~nite proizv. kamioni: npr. MB, MAN, Volvo, DAF, Renault, IVECO, Fiat, Scania + MB Atego avtobusi: npr. MB, Neoplan, Kässbohrer, MAN, Volvo kamioni: mali transporteri i tovarni avtobusi: za prevoz na patnici, na site poznati proizveduva~i posebna upotreba za nadsor na vozniot park posebna upotreba za nadsor na vozniot park kamioni: mali transporteri i tovarni

03/04/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/ 35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/ 59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75 23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/ 72/73/74/75

br. na art.

pak.

0850 021 25*** 0850 031 00* 0850 041 00***

13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/ 42/43/49/50/51/52/61/62/71/76/77

0850 041 25**

24/25/38/39/51/52/61/62/71/76/77

0850 051 00*

13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/ 42/43/49/50/51/52/61/62/71

0850 051 25**

03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/ 30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/ 55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/ 73/74/75/78/79/80/81

0850 061 25**

37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/ 60/63/64/66/67/69/70/72/73/74/75

0850 071 40**

0850 081 60**

0850 091 60***

10

57/60/72/73

0850 091 80***

100

100

*** 10 paketi za 7 dena (tj. 7 kom. plo~i za zabele`uvawe na dnevniot promet povrzano e vo eden paket, koj naedna{ se postavuva vo tahografot)

Torbi~ka za ~uvawe na tahografskite liv~iwa Prakti~na torbi~ka za ~uvawe na otprilika 100 tahografski liv~iwa.

br. na art.0850 1 pak./1 par~.

15 10


Vaka œe utvrdite, koj diagramski disk mu pripa‥a na koj tahometar:

Vnimavajte na obemot na brzinata! (Kaj diskot so broj na vrtewa dopolnitelno zemete go vo obsir obemot na brojot na vrtewa)

Sertificiranata oznaka e1 63 se pojavuva na delot za oznaki za tipot.

Sertificiranata oznaka na EU-tahometarot, na ovoj primer e1 63, stoi na delot za oznaki za tipot na tahometarot. Ovaj znak mora da stoi i na grbot od diagramskiot disk pod e1 .

15 11


Alati za podesuvawe na ventilite Sekoja debelina na listot e ozna~ena so soodvetna boja. Na prv pogled se prepoznava listot koj e potreben. ● Oznakite na debelinata na listot se vtisnati vo plasti~nite ra~ki, taka {to ne mo`at da se izbri{at. ●

debelina na boja listot mm svetlo 0.05 sina temno 0.08 zelena 0.10 liljakova 0.15 bela 0.20 sina 0.25 siva 0.30 `olta svetlo 0.35 zelena 0.40 crvena 0.45 crna 0.50 be` vinsko 0.55 crvena 0.60 braon

dol`ina na listot mm

{irina na listot mm

vkupna dol`ina mm

sodr`. na setot

br.art.

Komplet od {ablonski mernici za podesuvawe na ventilite

pak/par~.

0713 51 20 0713 51 21

45

13

100

0713 51 0713 51 0713 51 0713 51 0713 51

5

22 23 24 25 26

5

0713 51 27 0713 51 28 0713 51 29 0713 51 30

br. na art.0965 51 100 sodr`ina: 60 par~iwa od 0,08 do 0,60 mm.

0713 51 31 0713 51 32

Broj na listovi

{irina na listot mm

5 4 4 4

0.05 – 0.20 0.25 – 0.40 0.45 – 0.60 0.70 – 1.00

pak/par~.

br. na art.

0713 51 0713 51 0713 51 0713 51

64 65 66 67

1

[ablonski mernici za podesuvawe na ventilite ●

Na sinxirot.

Precizen kontrolor za merewe (liv~iwa za merewe) ● Konusni liv~iwa za merewe. ● Dol`ina: 100 mm. ● Smesteni vo plasti~na dr{ka so patent. ● Upotreba:

za merewe na {uplini, lizga~kite vodilki, le`i{ta, klipovi i sli~no.

Broj na listovi 8

{irina na listot mm 0.05 – 0.50

sodr`ina

br. na art.

0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40/0.50

0713 51 40

13

0.05 – 1.00

0.05/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.40… 1.00

0713 51 41

20

0.05 – 1.00

0.05/0.10… 1.00

0713 51 42

21

0.10 – 0.50

0.10/0.12… 0.50

0713 51 43

15 12

pak./ par~.

1


Brzo isparuva i ima odli~en u~inok na ~istewe. Prednosti: Brzo i efikasno gi ~isti sa‡eto, masta, pra{inata na sopira~kite i ostatocite od maslo. ^istewe bez ostatoci

Ne sodr`i aceton. Prednosti: Visoka kompatibilnost so lakovi, plastika, lepkovi i guma.

Univerzalen odmastuva~

Ne sodr`i silikon i AOX.

Za ~istewe i odmastuvawe

Opis/pakuvawe Sprej boca Sprej boca XXL Kanister Kanister Bure

sodr`ina 500 ml 750 ml 5l 20 l 60 l

br. na art. 0890 108 7 0890 108 711 0890 108 715 0890 108 716 0890 108 760

pak/par~. 24 1

REFILLO / REFILLOmat Opis/pakuvawe REFILLOmat REFILLOmat boca REFILLOmat kanister REFILLO boca REFILLO stanica za polnewe ORSY1 vmetok za bure 60 l

Upotreba:

sodr`ina – 400 ml 20 l 400 ml – –

Za brzo odstranuvawe na ostatoci od maslo i masti, sa‡i, pra{ina na sopira~kite kaj vozilata, za ~istewe na disk i baraban sopira~kite, za motor i menuva~ki kutii, itn.

br. na art. 0961 891 011 0891 881 1 0890 108 720 0891 800 1 0891 800 0961 891 002

pak/par~.

1 br. na art.0891 890 76 pak/par~. 1

Napomena:

Ne prskajte na zagreani povr{ini. Za ~istewe na gumenite i plasti~ni delovi, kako i za farbanite povr{ini prethodno treba da se izvr{i proba.

Ovie upatstva se samo preporaki bazirani vrz na{ite iskustva. Potrebna e prethodna proba. Za informacii okolu proizvodite poglednete Safety Data Sheet. br. na art.0891 870 77 pak/par~. 6

15 13


Aditiv za motorni masla

Za ~istewe i za{tita na site vidovi benzinski i dizel motori Mesta na upotreba: Upotreba: Kaj sekoja popravka na motorot. Kaj sekoja kontrola na zamena na masloto. Pri dijagnoza na talogot vo masloto. Zgodno za site benzinski i dizel motori so i bez turbopolna~ot i so ili bez katalizatorot. Zgodno za site motorni masla na osnov na mineralnite i sinteti~ki masla.

• • • • •

Sad`inata na bocata dodadete ja na motornoto maslo.

Dozirawe: 300 ml e dovolno za 4,5 litri motorno maslo. Idealna koli~ina za dopolnuvawe 10%. Sve`oto maslo reducirajte go proporcionalno kon nivoto na masloto.

Sodr`i visokoefikasen, organski molibden spoj OMC2. Prednosti: Optimalno maznewe na povr{inata so pomo{ na termoplasti~noto izobli~uvawe na tekot. Go reducira i go namaluva na minimum otporot na triewe i abewe na materijalot. Gi obnovuva istro{enite povr{ini. [titi od korozija, masleniot talog i zapu{uvaweto na maslenite kanali. Prednosti: Go prodol`uva rabotniot vek na motorot. Ja rastvora smolata na stapnite prsteni i go pro~istuva kru`niot tek na masloto do zonata na stapniot prsten. Gi dopolnuva istro{enite delotvorni materii vo masloto. Gi neutralizira agresivnite kiselini na sogoruvaweto. Im odgovara na modernite API-normi za motorni masla. sodr`ina 300 ml 1000 ml

br. na art. 0893 557 0893 557 1

pak/par~. 12 12

A

Sredstvo za ~istewe na vnatre[nosta na motorot ^ista~ za site benzinski i dizel motori so ili bez katalizator. Upotreba: Mesta na upotreba:

• • • • •

Dokolku se somnevate deka postoi crn talog. Kaj udiraweto na hidrauli~nite podignuva~i na ventilot. Kaj docnata promena na masloto. Kaj gubitokot na kompresija vo podra~jeto na stapnite prsteni. Za site motorni masla na baza na mineralnite i sinteti~ki masla. Za valkani motori i stari masla.

Sodr`inata dodadete ja kon zagreanoto motorno maslo pred promena na masloto. Minimalno nivo na maslo ne smee da bide preminato. Ostavete go motorot da raboti nekolku minuti; za maksimalen u~inok 10 minuti. Po toa vedna{ izvedete ja promenata na maslo i filter.

Dozirawe:

Novorazvien koncentrat na delotvornite materii. Prednosti: Sve`oto maslo ostanuva podolgo efektivno i ~isto. Gi razlo`uva ne~istotiite i talog vo vnatre{nosta na motorot. Pri ispu{taweto na staroto maslo uspe{no se odstranuvaat valkanicite. Sodr`i aktivni tenzidi so visok u~inok na ~istewe. Prednost: Go ~isti i ispira celosniot kru`en tek na motornoto maslo. sodr`ina

400 ml e dovolno za 3 do 6 litri na motornoto maslo. 1000 ml se dovolni za 10 do 15 litri na motornoto maslo.

15 14

400 ml 1000 ml

br. na art. 0893 558 0893 558 1

pak/par~. 12 12


Aditiv za maslo za menuva~i Dolgotrajna za{tita za site vidovi menuva~i Mesta na upotreba:

• • • •

Kaj pojava na {umovi pri menuvaweto brzini. Kaj problemite pri menuvaweto brzini. Upotreblivo pri sekoja zamena na masloto i popravka na menuva~ot. Zgodno za masla za menuva~ na mineralna i sinteti~ka osnova. Napomena: Ne e zgodno za masla na baza na poliglikol.

Upotreba: Zavrtete go crevoto na bocata i so potegnuvaweto na ventilot dostavete ja sodr`inata na bocata vo masloto za menuva~. Prednosti: Ovozmo`uva optimalno rakuvawe na te{ko dostapnite mesta.

sodr`ina 125 ml

br. na art. 0893 552

Dozirawe:

pak. 12

Visokoefikasno sredstvo za podma~kuvawe so mo{ne efikasen molibden-spoj OMC2. Prednosti: Optimalno maznewe na povr{inata so pomo{ na termoplasti~noto izobli~uvawe na tekot. Go reducira i namaluva abeweto na materijalot. Gi obnovuva istro{enite povr{ini. Gi odstranuva {umovite. Ja stabilizira viskoznosta na masloto za menuva~ot. Prednosti: Osiguruva optimalna funkcija na menuva~ot. Dolgotrajno go {titi menuva~ot kaj najgolemite termi~ki i dinami~ki optovaruvawa. Go usporuva stareeweto na masloto i {titi od korozija. Prednost: Go prodol`uva rabotniot vek na menuva~ot.

Udelot na aditivot za menuva~ot ne smee da bide pogolem od 10% od vkupnoto koli~estvo na maslo za menuva~. Sodr`inata na bocata e dovolen za 2,5 litri maslo za menuva~.

Koncentrat na efikasnite materii po me‡unarodnata specifikacija MIL-L-2105 -/API-GL-4, za najgolemi optovaruvawa pod pritisok.

A

15 15


Sredstvo za ~istewe na sistemot za direktno vprskuvawe Dodatok na benzinot za ~istewe na sistemot za direktno vprskuvawe na gorivoto vo motorot

Go vrzuva i neutralizira kiseliot kondenzat. Prednosti: Gi {titi od korozija pati{tata niz koi minuva gorivoto. Go odstranuva talogot vo mikropodra~jeto na ventilite za vprskuvawe i razdelnikot na gorivoto.

Prednosti: Osiguruva precizno vprskuvawe. So to~noto vprskuvawe vodi kon za{teda na gorivoto. Go pro~istuva sistemot na pogonskoto gorivo od rezervoarot do komorata za sogoruvawe.

Prednosti: Ja osiguruva rabotnata sposobnost na katalizatorot i lambda sondi. U~inokot na ~istewe e potvrden so test na rabotata na motorot pod dolgotrajnoto optovaruvawe. Test za za{tita od korozija spored Kesternich DIN 50017. A

Mesta na upotreba:

Upotreba:

• Kaj zgolemenata potro{uva~ka na gorivo

Sodr`inata na bocata doturete ja vo rezervoarot.

• •

predizvikana so neispravnoto vprskuvawe na gorivoto. Preventivno upotreblivo pri sekoja kontrola. Za site benzinski motori so sistemot na direktno vprskuvawe so ili bez katalizator.

Dozirawe: Idealno dozirawe: 1 boca na 50 litri gorivo.

Ime

sodr`ina

br. na art.

pak/par~.

Sredstvo za ~istewe

300 ml

0893 560

12

Cevka za dozirawe

–

0891 565

6

15 16


Sadr`i termostabilni visokoefikasni alkalni materiie za ~istewe. Prednosti: Go spre~uva talo`eweto vo kalibriranite otvori, v{mukuva~kiot sistem, na diznite, ventilite i sedi{tata na ventilite. Go spre~uva zamrznuvaweto na karburatorot.

Aditiv za benzin Za site benzinski motori so i bez katalizator

• •

Ja ~isti pumpata za benzin, vodovite i karburatorot od smola, talog i oksidiranite ostatoci. Prednosti: So optimalnoto sogoruvawe se zgolemuva vekot na trajnost na katalizatorot i lambda sondata. So egzaktnata podgotovka na gorivoto se namaluva potro{uva~kata.

• •

Vodi kon mikrofinata disperzija na kondenzatite vo rezervoarot - sozdava emulzija. Prednosti: Gi odr`uva i {titi vodovite na rezervoarot i karburatorot od korozija.

Go vrzuva i go neutralizira kiseliot kondenzat.

Podra~ja na upotreba:

Upotreba:

valkawe na sistemot za gorivo. • Pri pojavata na kondenzati vo rezervarot. • Pri sozdavaweto na talog vo vodovite za • Pri gorivo, pumpite za benzin, karburatorot,

Sodr`inata na dozata dodadete ja na rezervarot.

ventilite i sedi{tata na ventilite.

Tehni~ki podatoci: na ~isteweto potvrden vo potpolnoto • Efekt testirawe na motorot. na za{tita od korozija spored • Test Kesternich DIN 50017.

Dozirawe: Koli~estvoto na gorivo bi trebalo da iznesuva od 10 do 100 litri. Idealno dozirawe: 1 doza na 50 litri pogonsko gorivo.

ime

sodr`ina

br. na art.

pak/par~.

benzin aditiv

300 ml

0893 559

12

cevka za dozirawe

0891 565

6

15 17


ДИЗЕЛ АДИТИВ AR За подмачкување на системите за гориво кај патничките возила и камионите. Го зголемува капацитетот за подмачкување на дизел горивото Зголемување на сервисниот век на подвижните делови на дизел системот. Минимален ризик од дефект во системот за вбризгување. Обезбедува прецизно врбизгување на дизел горивото Помала потрошувачка на гориво Смирена работа на моторот Спречува создавање на наслаги Намалување на штетните емисии на гасови. Без сулфур, фосфор, метал или киселина

Користење: За сите дизел мотори со common-rail и pumpe-duse технологија. Содржината на лименката додадете ја во резервоарот за гориво во кој треба да има минимум 10 литри гориво. 300 милилитри се доволни за 70 литри гориво. Препорачуваме користење на секои 2000 километри и како превентивна мерка по секоја репарација на моторот и системот за вбризгување.

Содржина Арт. бр.

Пакување

300 mL

1/12

5861 001 300

Карактеристики: Спречува формирање на талог во комората за согорување и системот за вбризгување. Дизел адитивот AR го зголемува подмачкувањето на горивото кое не е богато со сулфур и со тоа спречува абење на површините. Стабилноста на биодизел горивата е исто така продолжена. Компатибилен е со сите модерни дизел-оксидациски катализаторски конвертори.

Технички карактеристики

Температура на аплицирање

о -35 до +95 С о Мин. +10 С

Почетно засушување

По приближно 10 мин.

Целосно засушување

По 4 часа

Дебелина на слојот

0.15 до 0.20 мм од нанесување

MWF - 03/12 - 13049 - ©

Отпорност на температура

Оваа информација е само препорака базирана на наши искуства. Претходен тест е потребен!


ЧИСТАЧ ЗА ДИЗЕЛ СИСТЕМИ СО ВБРИЗГУВАЊЕ

За чистење на сите вообичаени автомобилски и камионски дизел мотори. Ги чисти пумпата за вбризгување и млазницата Обезбедува чисто согорување Ја неутрализира и ја врзува киселата кондензирана вода Го штити системот за гориво против корозија Чисти и заштитува од резервоарот со гориво до комората за согорување Го подобрува цетанскиот број Го намалува “тропањето” предизвикано од лош квалитет на горивото

Аплицирање: Додадете ја содржината од лименката во резервоарот со гориво по сите евентуални поправки на системот за вбризгување и делот околу моторот. 300 мл се доволни за 30 до 50 литри гориво. 1000 мл се доволни за 200 литри гориво.

Карактеристики: Ги олабавува и отстранува наслагите особено во делот на пумпата за вбризгување и микроподрачјето на млазницата. Ја неутрализира и врзува киселинската кондензирана вода. Го подобрува цетанскиот број.

Содржина

Арт. бр.

Пакување

150 mL 300 mL 1,000 mL

5861 011 150 5861 011 300 5861 011 001

1/12 1/12 1/12

Технички карактеристики

Температура на аплицирање Temperature-resistance

о -35 до +95 С о Мин. +10 С –35°C to +95°C

Application temperature Почетно засушување

Min. +10°C По приближно 10 мин.

Dust dry Целосно засушување Completely dry Дебелина на слојот Coat thickness

After approx. 10 min. По 4 часа

Отпорност на температура

MWF - 03/12 - 13045 - ©

Technical data:

After 4 hours 0.15 до 0.20 од нанесување 0.15 мм – 0.20 mm per coating

Оваа информација е само препорака базирана на наши искуства. Претходен тест е потребен!

This information is only a recommendation based on our ence. experi Preliminary testing required ! During use and overpainting, both the Technical Data Sheet and thef speci cations of the top-coat paint manufacturer must be observed.

Additional articles: Acetone Cleaner Art. No. 0893 460 P. Qty. 1 Zinc Pre-Cleaner Art. No. 0893 460 100 P. Qty. 1


Dozirawe:

Aditiv za dizel gorivo

300 ml e dovolno za 30 do 50 litri dizel gorivo. 1000 ml e dovolno za 200 litri dizel gorivo. Pri dolgotrajnata upotreba 0,15% do 0,20% dodadete na pogonskoto gorivo.

Za site vidovi na dizel motori. Podra~ja na upotreba:

site popravki na uredot za vprskuvawe i vo • Po podra~jeto na motorot. • Po site raboti na podesuvawe. • Kaj problemi pri startuvaweto.

Tehni~ki podatoci:

na efektivnite materii na baza na • Koncentrat sinteti~kite komponenti, koi se upotrebuvaat

Upotreba: Sodr`inata na bocata doturete ja vo rezervarot.

sodr`ina 300 ml 1000 ml

br. na art.

pak./par~.

0893 565

12

0893 565 1

12

Razlo`uva i odstranuva talog, osobeno vo mikropodra~jeto na pumpata i diznana za vprskuvawe. Prednosti: Go reducira udelot na sa‡eto vo ispusnite plinovi.

Go neutralizira i go vrzuva kiseliot kondenzant. Prednosti: Go {titi sistemot na protok i rezervarot na pogonskoto gorivo od korozija. ^isti i {titi od rezervarot do prostorot za sogoruvawe.

• •

vo site vidovi na dizel gorivo. Ne sodr`i agresivni materii.

Go podobruva cetanskiot broj (sposobnost za startuvawe). Prednosti: Ja namaluva bu~avata pri rabotata, karakteristi~na za dizel motorite.

Go zgolemuva u~inokot na podma~kuvaweto kaj pogonskite goriva siroma{ni so sulfur.

Dozirawe:

Zimski aditiv za dizel gorivo Bezopasen za okolinata, sinteti~ki koncentrat na efikasnite materii za odr`uvawe na protokot na dizel gorivoto vo zimskite uslovi. Podra~ja na upotreba:

problemi pri startuvaweto i opasnosta • Kaj od zamrznuvaweto na dizel gorivoto poradi

isklu~itelno niskite temperaturi. Mo`no e da se me{a so site dizel goriva.

na sekoe polnewe na rezervoarot. Dodavaweto sleduva pred granicata od 0°S odnosno najdocna pred granicata na zamatuvaweto na dizel gorivoto.

300 ml dovolno e za 80 litri dizel gorivo i go obezbeduvaat od zamrznuvawe vo zavisnost od vidot na pogonskoto gorivo do maksimalno -30°S. Prose~no se postignuva sigurnost od zamrznuvawe pri 50 litri pogonsko gorivo do -26°S. 1000 ml e dovolno za 250 litri dizel gorivo. Proizvodot e samome{a~ki. Prekumernite dozi ne se {tetni. Zgolemuvawe na cetanskiot broj. Prednosti: Go podobruva startuvaweto. Go spre~uva zgusnuvaweto na dizel gorivoto i zapu{uvawe na vodovite na pogonskoto gorivo i filtrite do -30°S.

• •

Sodr`i sredstva za za{tita od korozija. Prednosti: Go {titi rezervoarot od korozija.

• Upotreba:

sodr`ina

Zimskiot aditiv dodadete mu go na pogonskoto gorivo pri polneweto na rezervarot. Pri opasnosta od smrznuvawe preventivno dodadete

1000 ml

300 ml

br. na art.

pak./p.

0893 562

12

0893 562 1

12

15 18

Propi{aniot sastav na dizel gorivoto so DIN ostanuva nepromenet.


Sredstvo za dihtuvawe ladilnici Za dihtuvawe na sistemot za ladewe za site motori so sistemi za razladuvawe od postara generacija bez filter za odvojuvawe na ne~istotii Mesta na upotreba:

• • • • • •

Kaj uskite puknatini vo ladilnikot, blokot na motorot ili glavata na cilindrot. Kaj propusnite priklu~oci za crevo. Kaj o{tetenite dihtunzi na glavite na motorot. Mo`e da se me{a so se na pazarot voobi~aenite sredstva za za{tita od zamrznuvawe i te~nostite za ladilnici. Isto taka zgodno za zatvoreni sistemi na ladewe. Vnimanie: Sredstvoto za dihtuvawe na ladilnicite ne smee da se upotrebuva kaj sistemite za razladuvawe koi imaat filter za odvojuvawe na ne~istotii.

Upotreba: Pred upotrebata dobro protresete ja bocata. Sodr`inata na bocata dodadete ja na zagreaniot sistem na ladewe. Otvorete gi ventilite na greeweto i ostavete go motorot da raboti minimalno 10 minuti. Povtorno ispitajte gi nivoto na vodata za ladewe i nepropusnosta.

sodr`ina 300 ml

br. na art. 0893 554

pak./p. 12

Dozirawe: Dovolno za 10 litri voda za ladewe. Vo podra~jeto na tovarnite vozila odnosot na me{aweto e maksimalno 1:100. Dihtuvawe so pomo{ na organskite ~esti~ki. Prednosti: Ne ja nagrizuva gumata, plasti~nite materijali, lesni i oboeni metali.

Dolgotrajno gi dihtuva tesnite puknatini i mestata {to propu{taat i osiguruva nepropu{tawe na razladniot kru`en tek i prostorot za sogoruvawe. Prednosti: Ja osiguruva rabotnata sposobnost na pumpata za voda i agregatite za greewe.

Go spre~uva gubitokot na voda. Prednosti: Ja zgolemuva sigurnosta pri rabotata i go {titi motorot od o{tetuvawata predizvikani so gubitokot na vodata.

normalno da raboti. Po toa isklu~ete go motorot, povtorno prekontrolirajte ja te~nost za razladuvawe i po potreba dopolnite ja.

Sredstvo za dihtuvawe na ladilnicite HP

Dozirawe: Dovolno za 10 litri te~nost za razladuvawe.

Visokoefikasno sredstvo za duhtuvawe na ladilnicite za site vozila na novata generacija so sistemite na napre~niot ladilnik Mesta na upotreba

mikropropusnite mesta na dihtungot na glavata od • Kaj cilindarot i priklu~okot na crevoto. isparuvaweto kaj agregatite na razladuva~kiot • Pri sistem. preventiva kaj sekoja izmena na te~nosta za • Kako razladuvawe. taka upotreblivo kaj zatvorenite sistemi na • Isto razladuvawe. za site voobi~aeni sredstva za za{tita od • Zgodno smrznuvaweto i te~nosta za razladuvawe. Voobi~aenite sredstva za • Vnimanie: dihtuvawe na ladilnikot ne smeat da se upotrebuvaat kaj sistemot na vnakrsnite ladilnici, bidejœi toga{ doa‡a do zapu{uvaweto na delovite na ladilnikot,

{to predizvikuva prekin na rabotata na ladilnikot koj mo`e da predizvika kvar na motorot.

Upotreba: Kaj zagreaniot motor dodadete direktno vo kru`niot tek na ladilnikot. Sipajte vo sad za izedna~uvawe samo dokolku niz nego proteknuva te~nosta za razladuvawe. Po toa ostavete go motorot da raboti najmalku 10 minuti, dodeka termostatot ne se otvori i greeweto ne zapo~ne

sodr`ina 300 ml

br. na art. 0893 555

15 19

pak./p. 12

Gi dihtuva puknatinite vo podra~jeto na dihtungot za glavata na cilindrot i priklu~okot za crevo do maks. 0,1 mm. Prednosti: Filter za odvojuvawe na ne~istotiite vo razladuva~kiot kru`en tek ne se zapu{uvaat.

Go spre~uva orosuvawe na dihtuva~ot i isparuvawe kaj izmenuva~ot na toplinata, ventilite na greeweto, ladilnicite i dopolnitelnite uredi. Prednosti: Ja zgolemuva sigurnosta pri rabotata i go {titi motorot od o{tetuvawata predizvikani so gubitok na te~nosta za razladuvawe.

Proizvodot e potpolno efikasen do slednata promena na sredstvata za za{tita od zamrznuvaweto. Dihtuva~ko dejstvuvawe so pomo{ na mikrofinite, sinteti~ki {estici.


Sredstvo za ~istewe na ladilnicite Odgovara za site motori pri namalenoto ladewe kaj popravkite i odr`uvaweto na ladilnikot.

Bazno vo podra~jeto 8 - 9. Prednosti: Ne dejstvuva agresivno na plastika, guma i metali.

Ja odstranuva korozijata i talog vo kru`niot tek na ladilnikot. Prednosti: Zgolemena sigurnost vo rabotata niz pro~isteniot sistem na ladewe.

Gi rastvoruva ostatocite od bigor. Prednosti: Nova te~nost za razladuvawe se {titi od vlakaweto so starite ostatoci od ne~istotijata.

Kompatibilno so sredstvata za za{tita od zamrznuvawe, visoko efikasna me{avina na tenzidi. Gi razlo`uva i vrzuva ostatocite od masnotii i maslo.

Podra~ja na upotreba:

• Pri valkaweto na sistemot za ladewe • •

po popravkite na motorot, kako {to se ostatocite od maslo vo sistemot za ladewe zaradi o{tetuvaweto na dihtungot na glavata od motorot. Pri pojava na talog vo kru`not tek na ladilnikot. Preventivno pri sekoja zamena na te~nosta za razladuvawe.

sodr`ina 250 ml 1000 ml

br. na art. 0893 556 2 0893 556 1

pak./p. 12 12

Upotreba: Sodr`inata na bocata doturete ja vo razladnata te~nost. Otvorete gi ventilite na greeweto na vnatre{niot prostor na voziloto. Ostavete go motorot da raboti pri rabotna temperatura sa. 30 minuti. Talogot koj se rastvara so pomo{ na sredstvoto za ~istewe na ladilnikot mora vedna{ da se izmie. Postapkata na miewe sledi bez simnuvaweto na termostatot. Se prepora~uva da se zamenat delovite koi se nagriani so maslo kako {to se sadot za izedna~uvawe i crevoto za voda .

Po ~isteweto povtorno napolnete go sistemot za razladuvawe, a potoa odzra~ete go i ispitajte ja nepropustlivosta.

Dozirawe: 250 ml e dovolno za 10 litri na te~nosta za razladuvawe, 1000 ml dovolni se za 40 litri.

15 20

Avto programa  

Avto programa

Avto programa  

Avto programa

Advertisement