Page 1

4/2010

Internt nyhetsbrev for Skretting i alle land

Nye arter på menyen hos Skretting ARC Med laks som lokomotiv setter Skretting ARC kurs mot nye land og nye arter. Skretting ARC går en spennende fremtid i møte etter hvert som Skretting-gruppen etablerer seg i stadig nye land og markeder. Administrerende direktør Alex Obach regner med at laks og ørret fortsatt vil være førende samtidig som andre arter vil vokse mer enn før. – Selv om vi har gjort et ­kvantesprang ­fremover i lakseverdenen med ­MicroBalanceTM, er det fortsatt mye igjen å lære om laks og ørret. Vi trenger en art vi vet ”alt” om – ikke minst fordi mye av kunnskapen kan overføres til andre. Samtidig er Skretting i ferd med å etablere seg i land som byr på nye muligheter for arter som til nå har vært helt fremmede for oss, sier han.

Stort potensial for rekefôr En av de mest spennende artene tilhører ikke engang fiskefamilien. Vi snakker om reker. Gjennom oppkjøpene i Vietnam og Brasil har Skretting sikret seg både fasiliteter og viktig kompetanse på produksjon av rekefôr. Og den som tror at rekemarkedet er like lite og puslete som arten, må tro om igjen. – Verdensmarkedet for rekefôr er på 4 ­millioner tonn. Til sammenligning er ­markedet­ for lakse- og ørretfôr på 2,8 ­millioner tonn, forteller Obach.

Mye å lære, mye å bidra med Reker er noe helt nytt og spennende for det internasjonale forskningsmiljøet ved ­Skretting ARC. Obach mener de har mye å lære av de nye miljøene som er blitt en del av Skretting, men tror også at ARC har noe å tilføre. – Dagens rekefôr er basert på resepter som har vært mer eller mindre uforandret i mange år. De som jobber med disse fôrene har mye erfaring og god praktisk forståelse av ernæring. Samtidig tror jeg at vi med vår kunnskap om blant annet råvarer og med en mer strukturert tilnærming til fôrformulering kan bidra til å videreutvikle rekefôrene, sier Obach. Teksten fortsetter på neste side.

En av de mest spennende artene for framtidig fôrutvikling i Skretting ARC er reker. Den globale rekerfôrmarkedet i 2008 var på rundt 4 millioner tonn mot 2,8 millioner tonn for laksefisk. Bildet viser en lokal rekeoppdretter i Vietnam, der Skretting nå har kjøpt rekefôrprodusenten Tomboy.

Denne utgaven av LINK er den siste som publiseres på papir. Fra nå av vil du finne all intern inforamsjon på Avenu og på Skrettings hjemmesider.


SMALL TALK Sea bass & sea bream

Bærekraftplanen snart godkjent Skrettings handlingsplan for bærekraft har kommet til de siste godkjenningsrundene. Planprosessen er koordinert av bærekraftteamet med bidrag fra alle Skrettingselskaper, både til fellesdelen av planen og til egne lokale planer. Handlingsplanen ­omfatter CO2-utslipp, bærekraftig personalpolitikk og ­engasjement i bærekraft og samfunnsansvar. Produktutviklingsteamet, Innkjøpsteamet og den sentrale HR-funksjonen også gitt innspill til planen.

Oppretter tunfiskteam Skretting har opprettet et internasjonalt team som skal være med å videreutvikle markedene for tunfiskfôret AquaSoft. Målet er å gjøre ­Skretting til ledende fôrleverandør for blåfinnet tunfisk verden over. Teamet ledes av Rhys Hauler fra Skretting Australia og består av Yuta Hamasaki (Japan), Umberto Luzzana (Italia), Ronald Barlow (Chile), Fernando Sanz Asenjo (Spania), Gavin Shaw (Australia) og Karl Sveinsvoll (Skretting ARC). Jobben deres er å kommersialisere AquaSoft i aktuelle markeder og lete etter nye markedsmuligheter. Målet er å gjøre Skretting til ledende fôrleverandør for den etter­ traktede arten blåfinnet tunfisk verden over. Tunfisk-teamet er ett av tre internasjonale fôrtekniske team i Skretting. Vi har også et ­spesialfôrteam og et vekstfôrteam, begge ned r­epresentanter fra de fleste Skrettinglandene.

Reker er ikke den eneste nyheten for ­Skretting ARC. Også fisk som tilapia, ­pangasius, ­grouper og sole vil bli viet større interesse i årene som kommer. Vi skal ­heller ikke glemme sea bass og sea bream som ­Skretting ARC har forsket på i flere år ­allerede. Seniorforsker Ramon Fontanillas har disse artene som sitt spesialfelt og ­jobber nå med å implementere MicroBalanceTM i fôret. – Vi hadde allerede redusert ­fiskeme­l­­innholdet før gjennombruddet med ­MicroBalanceTM, men det stoppet opp på 15 prosent på sea bream og 20 prosent for sea bass. Med Micro­ BalanceTM vil vi sannsynligvis bli i stand til å

Skrettingfôr til Nigeria Fra 2006 har Skretting eksportert fôr til Nigeria der Durante Fish Industries både bruker Skrettingfôr og selger det videre til andre oppdrettere. – Durante begynte med fiskeoppdrett for over ti år siden, men gjennombruddet kom først etter at de mottok rådgiving fra den nederlandske steinbitoppdretteren Willy Fleuren, forteller Hans Vink, leder for Skretting Nord-Vest-Europa. Fleuren tok Ade Alekija, drivkraften bak Durante, med til Nederland og stakk ­innom Vink. – Det skulle være et kort besøk, men det varte i tre timer, og ble begynnelsen på en sterk relasjon. Siden da har vi ­jevnlig sendt fôr fra Vervins til Nigeria.

Leder for Skrettings tunfiskteam, produktsjef Rhys Hauler fra Skretting Australia.

Opphenting av malle som skal selges på markedet.

4-2010 Internt nyhetsbrev for Skretting i alle land

Eksporten økte fra 600 tonn det første året til 3400 tonn i 2009, forteller Vink. Dessverre døde Ade Alekija året etter i et forsøk på å redde anlegget fra en brann som brøt ut på lageret. – Det lammet virksomheten, som ­akkurat har begynt å vokse igjen, og førte til at jeg mistet en god venn, sier han. Durante Fish Industries leverer fôr, utstyr og malleyngel fra eget klekkeri. Dessuten er de rådgivere for sine kunder. Nylig, begynte de også med oppdrett av tilapia, fortsatt med med fôr fra Skretting. Durante har to anlegg:


gå ned til mellom 5 og 15 prosent, forteller Fontanillas.

MicroBalanceTM fortsetter Også yellowtail og ørret står for tur til å få sitt ­MicroBalanceTM-fôr, og ARC-direktør Alex Obach ser ingen prinsipielle grenser for arter som kan inkluderes. – Det er for eksempel ingenting i veien for at vi kan bruke MicroBalanceTM-prinsippene til å formulere et fôr til reker, selv om dette ikke er noe vi har planer om per i dag, sier han. Tigerreke (Penaus monodon).

Glimrende år for Skretting 2010 var et svært godt Skrettingår. De aller fleste landene har levert til forventning eller bedre. 2010 ga utmerkede resultater for Skrettinggruppen under ett. De aller fleste landende har hatt gode år, og Australia, Chile, Canada, Norge og Tyrkia har utmerket seg spesielt. Skretting Australia er et av de raskest voksende selskapene i Skretting, og 2010 ble enda et strålende år. Dette er med på å understreke behovet for den investeringen vi nå gjør i ­Tasmania som vil resultere i en ekstra produksjonslinje og fordoblet k­ apasitet fra midten av 2011.

et resirkuleringsanlegg ved siden av klekkeriet og en stor oppdrettsdam. Til sammen produserer de 900 tonn fisk. Malle er regnet som eksklusiv fisk, så ­oppdretterne har et godt marked. De ­minste er så små at de kjøper fôr hver dag etter hvert som de får solgt noen kilo fisk. Ordrene kan være helt ned i poser på 500 gram. Andre tar leveranser på opp til 20 tonn. Det finnes ingen statistikk over antall oppdrettsanlegg, men fisken er populær og Nigeria har en ­befolkning på over 150 millioner som etter hvert har mer penger å bruke. Potensialet er betydelig.

Også i Amerika har Skretting hatt et svært bra år. Skretting Canada har for vane å prestere bra og gjør det også 2010. Jeg vil også gi litt ekstra honnør til Chile. Med tanke på situasjonen i 2008 da vi ble tvunget til stenge to fabrikker, har selskapet gjort alle de riktige tingene og håndtert en tøff situasjon på en forbilledlig måte. Nå vokser markedet igjen, og Chile kan være tilbake der de var før laksekrisen rammet allerede om 2–3 år. I Middelhavslandene er markedene fortsatt preget av økonomisk turbulens. Både Frankrike, Spania og Italia har likevel levert på budsjett. Positivt er det også å se at det går så bra for Skretting Tyrkia. For Norge vil 2010 bli et nytt rekordår målt i omsetning. I år som i fjor er kapasiteten utnyttet til det ytterste i høysesongen, noe som forteller oss at en kapasitetsutvidelse er nødvendig i nærmeste fremtid. 2010 var også året da Sketting kjøpte seg inn på det vietnamesiske fôrmarkedet ­gjennom reke- og fiskefôrprodusenten Tomboy. Dette oppkjøpet åpner for nye ­muligheter i Asia, som vi anser for å være det markedet som byr på størst muligheter for vekst i fremtiden. Målet vårt er å være den fiskefôrleverandøren som bygger bro mellom Asia og resten av verden. Derfor er det svært sannsynlig at det vil komme flere oppkjøp i Asia i årene som kommer. Spesielt Kina peker seg ut som et marked vi ønsker å etablere oss i.

Malledammer, hver dam er drevet av en egen oppdretter.

MicroBalanceTM preget 2010. Konseptet ble en umiddelbar suksess i Norge og er nå lansert eller i ferd med å bli det i de fleste Skrettinglandene, inkludert Japan der konseptet har fått aksept til tross for et svært konservativt marked. Det viser bare hvor godt dokumentert MicroBalanceTM er. Kort oppsummert står Skretting overfor mer spennende fremtidsutsikter enn noen gang samtidig som 2010 har bydd på glimrende resultater. Da gjenstår det bare for meg å takke for den gode innsatsen i året som har gått og ønske dere alle et godt nytt år! Knut Nesse

Lokal malleoppdretter henter fôret sitt.


LINK kommer ut fire ganger i året og blir distribuert til ansatte i Skretting i alle land. Redaksjon: Knut Nesse, Viggo Halseth og Skretting Communication Team. Utgiver: Skretting, Pb 319, 4002 Stavanger. Send tips og spørsmål til Lillian.Hoeivik@skretting.com

Chile: Høyt nivå på fabrikken i Osorno Skretting Chiles fabrikk i Osorno er i toppsjiktet på effektivitet, kapasitet, kvalitet og sikkerhet. Fabrikken er en av de eldste i Skretting, men har gjennomgått omfattende oppgraderinger.

Din kollega i Italia

Navn: Francesco Perini. Tittel: Teknisk support Alder: 27 Bosted: Jeg bor i Genova nordvest i Italia. Hvor lenge har du jobbet i Skretting? I to og et halvt år.

Skretting Chiles fabrikk i Osorno har nær doblet kapasiteten på 10 år med de samme fire ekstruderne.

Fabrikken i Osorno ble bygd på ­1970-tallet for å produsere kraftfôr til lokale ­storfe­produsenter. På slutten av ­1980-tallet ble BP medeier gjennom en joint venture med navnet Trouw Suralim. Da Nutreco overtok, ble navnet endret til Trouw Chile og ­fabrikken ble bygd om til fiskefôr­prdoduksjon. I mange år var Osorno-fabrikken et unikt anlegg i Chile. Osorno er også Skretting Chiles hovedkvarter. Nesten 190 personer arbeider her, hovedsakelig i produksjonen. – Anlegget kjører tre 8 timers skift per dag med operatører som har seks dager på og én dag av. Teamet produserer mer enn 150 ­forskjellige fôr til arter som ­atlantisk laks, coho, chinook og ørret, forteller ­produksjonssjef Jose Gustavo Núñez. Fôret går hovedsakelig til de fire sørligste regionene i Chile. Noe blir også eksportert.

Produktivitet Det kraftige jordskjelvet i februar 2010 satte Osorno-fabrikken på prøve. Anlegget ble ikke skadd, men måtte dekke opp for ­andre anlegg som stod. Det førte til en kraftig økning i ordrer, slik at fabrikken satte stadig

4/2009 Internt Internalnyhetsbrev newsletter Skretting worldwide 4-2010 forfor Skretting i alle land

nye produksjonsrekorder. I mars produserte Osorno rekordhøye 22 440 tonn og perset med 971 tonn på ett døgn. For ti år siden produserte fabrikken 12 568 tonn i måneden og rundt 420 tonn daglig med de samme fire ekstruderne som i dag. – Utviklingen er et resultat av opplæring og motivasjonsøkning hos de ansatte. Vi har også gjennomført en del mindre ­oppgraderinger som har økt produktiviteten ved å fjerne tekniske og operasjonelle flaskehalser og forbedre produktkvaliteten, sier Jose Gustavo Núñez.

Beskriv jobben din: Jobben min går ut på å bistå kundene i å beregne optimal fôring. Vi gjør dette gjennom en analyse av ferske data på ytelse. Jeg ­overvåker veksten kontinuerlig gjennom biometrisk sampling gjennom nært samarbeid med teknikerne på oppdrettsanleggene og gjennom validering og analysering av dataene ved hjelp av Rmax-modeller. Hva gjør arbeidsdagen god? Det er veldig kjekt å ha et nært samarbeid med kundene og det er tilfredsstillende å o­ppleve at de spør meg om hjelp fordi de innser viktigheten av Rmax-prosjektet. Den største utfordringen i jobben din? Jeg utfordrer alltid meg selv til å gjøre mest mulig ut av prosjektene, og til å hjelpe ­kundene til bedre resultater.

HMS Sikkerhet er et annet prioritert område for våre chilenske kolleger. De senere årene har flere tiltak forbedret standarden. – Vi er stolte av resultatet. Osorno ble plassert i kategorien ”excellent” da den ble revidert av Nutreco HSEQ i oktober 2010, forteller produksjonslederen. Nå står fabrikken overfor nye ­utfordringer i voksende markeder med krav til mer fleksibilitet og bærekraftige produkter. Nåværende og fremtidige prosjekter har som mål å fortsette å forbedre Osorno-­fabrikkens ytelse.

Hva gjør du på fritiden? Jeg tilbringer vanligvis fritiden med kjæresten, vennene mine og hunden min. Jeg prøver også å holde meg fysisk aktiv og driver med svømming, squash, fotball og står på ski. Har du noe du vil si til dine kolleger i Skretting verden over? Jeg ser frem til å jobbe sammen med dere og kanskje besøke Skrettingfabrikker i andre land.

/LINK_4-10_NO_net  

http://www.gandalf.no/test/LINK_4-10_NO_net.pdf