Page 120

!onicăi" 3entru ca să scăpăm pe to.i aceia pe care mâine i$ai putea tortura" )ără să$şi ia oc,ii /ncremeni.i de &roa%ă de la +einric,* !ller desc,ise tocul de la şold* şi cu mână tremurătoare apucă mânerul pistolului( Dar n$a1u timp să$l scoată( Răsună o /mpuşcătură de re1ol1er* urmată de o ra'ală de puşcă automată* şi &estapo1istul se pră2uşi* ciuruit de &loan.e( Tre2uia să /ncase%e şi de la mine 4 %ise Lt% şi /ntorcând .ea1a puştii* trimise o ra'ală lun&ă şi /n automo2il( +einric, luă /n mână o rac,etă( 6tai pu.in" /l opri Lt%( Apoi /şi scoase 2atista* o udă cu apă din 2idon* o puse la &ura pistolului şi /nainte ca +einric, să spună o 1or2ă* /şi trase un &lon. /n 2ra.ul stân&* mai sus de cot( Ce$ai 'ăcut* ne2unule" se repe%i +einric, la el( Nimic deose2it( 3ână /ntr$o săptămână rana se 1indecă* /n sc,im2* o să mă pot odi,ni* şi totodată 1a constitui o do1adă că am luat parte la o luptă( !ai ştii* poate că 1oi 'i decorat pentru rănire" =i acum* dă drumul la rac,ete" După ce se trântiră amândoi /n şan.* +einric, trase una după alta câte1a rac,ete roşii( 3este pu.in timp* sosiră de la 3arma două camioane /ncărcate cu solda.i /narma.i cu automate* /n 'runte cu ?2erst )uncF( Doamne Dumne%eule" Ce nenorocire /n&ro%itoare" 6ă$l ducem numaidecât la spital* poate mai poate 'i sal1at" stri&ă )uncF* aler&ând /ncoace şi /ncolo de$a lun&ul şan.ului( Nu trecură decât câte1a minute şi cele două camioane* din care unul remorca turismul* &oneau spre Castel la )onte( A0utorul meu e de prisos 4 %ise !attini lui @u2iss* care se uita J

Profile for Gandalf

Singur printre dusmani - Dold Mihailik vol 2  

Singur printre dusmani - Dold Mihailik vol 2

Singur printre dusmani - Dold Mihailik vol 2  

Singur printre dusmani - Dold Mihailik vol 2