Page 1

-

TOM 2 Sau

lucrat

rn

5,5,11

f

izih,

ziuj

si

noptea 19°l

de

,

ne fncetat, începând cu scrierea rn animi Aprilie 6, isvorul tâmââmei orele 8 Europenete,

dimineaa, i sau

n

din

si

cine se va

crare

dela

zi

,

sji'rit

la

i9og. Aprilie 9, ora

sau turcete 6, ziua Dumineca Torniapuca pe viitor de vi asemenea lu-

istoric al

Dunvnexeu

Schimonah

sffntului

plata

i

irinarh

Munte de la

jlîhos

omenii

iman M 19o6-

;

va ave<3-

recunotineProdromit,,

Aprilie

9-


Antic i Modern.

Sforra .

skleserrerea

Topo. grafici

ondaiunile

'MM

j0

stirL,

nunii Stâ :

i

*M

Mona

Sfintelor

i

Schituri

i

gradiiefe

intele

si

J

Icono.grafic.

Chilii.

evenimentele,

fcdne

fctore de mi.,, sfan Muntele ace-R

din tot Minunile

Maici Dommi. u sa putut ^si din.,

lur^cte

toat lumea. ".

'naiunile

i

populaia.

IProdussele

i

naturale

indu.

Striate.

'Jr^anisaia Athos;

«Le tete

i

Administraia.

folos

locuri

v'espre _

Munte

Sfântului

este a -merg* 3 a la închinciunii. Cala. Marfa.

lucrat

cu

sfin>^

mult pacient f>%

inchinoviul Român ^Prodrom^B de VbhimonaW Irbarh

«iman

Mehedrnanul

<£jfc

.

în zii ele. Arhimandritului Artiti

SCU Slniceanu. Animi 19oi Aprilie ,

LIII

6.

Dine.

H


pentru din /ecora' Lum mdrYneali a vi desius./^cum-f, i buni cretini pentru Muntele Athonului; si a de^ 3coperi,_daca nu cu deplintate, cel puin mcar istoricete o adevrata înelegere a burilor 8ffmeHBi.topo««ft'c al lu: istoric, Dumnezeu AjutMdu -mi m aceast lucrare important i de

/sau

nscut

.

pr patriojr

v

*

mare ma: virtos pentru noi Romani;', cari smtem mai antice ca ori care naiune; cari aici în orient aff aiu cu oanrf i cdora la sfintele loeaurii Dumnezeestii Aici e jrreu de aplicat, din dou pu„e ur i devedere. fn{ ci tfrecttte nu am trut fund prea prost, i trebuia ca prin alii se-miespli. ce, ca ore. c"nd Apostolul Filip Jaminulrf al imprit'esi Candachiei. Al doilea ca. Mcnastirile grecetii din Muntele Âtkemlvl sint prea bogate antichiti , istorii i documente, dar nici cu un chip nu interes,

in

Waii

istorii

ta:

.

&*

8

m

es ceva

S$ s

aceasta

ma:

Monastirile grecetii, cari

mult prin sticî

inchinoviatri

istoriile

mâi bfne

romanii ,

di-Wn

'^fj* "1^

;

1

Chenarul

acesta este

a]

vestitului

scriitor cheorj-îi» 4,4ir**-i*-


Panteleimon, care numai ea au dat la lumini al istoric , care seva spune acolo la locul ei.

Sfântul

^?Qr

Munte

Sfintului

.

m

Sfanul Munte pe la raele ce erau ann;f ÎOO- £40. dup Hristos, pân pe .vremea împratului i întocmai cu Apostolii sfanul Constantin i Maicâ,

S'a

celle mai principale erau sau tîr^ulee cu locuico-

Elena,

g orae

rf

|

mirenii;

iar

celle. l.lalte sate,

ruinelelor>

de vracuri: uitate nici se mai cunosc,

c

nu

lor

au

crescut

pmântul .Sfanul pulat cu locali,

conri

I

o-

rau

.

*

-3-

)r

fn^

;

>

y

cu familiile de

idoli,

Q

din acele

vremi

IurS

numii

<

chir<s,a

chilii,

sub

Cleone sau Acroftas,

Mu-/'

pilele

îi a- ^

aici

cea mare din tot MunteleMonastrrri Sfântului Pavel, oraul

nciunea

locul

nias 1 ftflTO- Clo. * un turn rn rmurile

|">

;

Acte), a fost fnpo^

,

în locul

ntelur,

vea vcn inchi^j irij-iu^j».

c

locuitorii

Greco. Latini,

ST^

Munte

închintorii

in locul

pdurii pini adevere&i ca

în locul tîr^ului Careea au |ost sau cinci cetii. ( Pentapoleos ),

V

)/ y

lucrat

).

unde se mai

mrii,

i

gsete

s,i

pân

(D^^pfc

astzi

cu inscripia

rmpiatrâ

Demi-

;

Athenodor..

i+O, înlocui chtr-isaia chilii oraul Id schitul Romanesc- Prodrom. 5 J. In locul Monastiri Livra, oraul

%

(

TisSOS

(

NimfropoleoS,)

}.

ceas de


Ii ), în locul

Monsstiri;

Filo/teiului

MOMSTiRi v >

1

fî71

oraul

f

olofoc

V

miMTE.

!

kH

onawfrf

ruinate fn diferite viacurr pe cât am ptfv&gidin actele atrfenîice, estrs,d'mtrir irâ" carte tiprita deacîe fn annul j ^3, de ''sfanta_ Monastrre a flu-aflor a marelui Mucenic sfântul' PanteJeimon din s nftri Mume ,4tos;/

|se

;

^precum

$

^

d/n istoriile

antici

C

«greceti -4 împrailor Biianti-*" ^nr a Romanilor de orrenf Sfiw•

.

tuJ

|.

Consaarrh

306- Leon

tm Ppo

Monowshtfl R 0 maal ur Ar^hir -103C4034. ^ Ion Constantin Duca lîâ 4o5l

hronic

4469.

^^jL^^f^K V

niarnul lui Dio<Then 4071 re,

si

S?*

« 3

SVarf

i

^

ruinau de necred/ncosiî

-fmpawif ^T

r credmciosr

succesori

? omâno

din:

-

6*"

Sra-J ?î f «P rei« fa? £

dupa vremi.

f7*i

lx

}" S" î^î'f «nu -


5-

V i

Infc

Auricei, Au început din pustietile Asiei xn devrvarf. Turci, Ttari. Haramina se vie i«ttl»eatfinaEuropa, tia îe/uia distrând tot ce

ndl de >r

,i

i_„

vm

folosete pe cer golrtices.tr „^„.«^„„e,? fn vremile când mfrumUSe-

Sine turburarea

pacea MS.i.

,

»

K K

ei* u ~ ~j, dincose a Romanilor ae orient, slbirea împMonastfrf, cu 00,ooo, calmarii; Iarâ dmft cuAwx», riei si pân la cderea ei erau ioo Monastirf ytetucu câWrii, intr< acest numr erau multe schituri «ultime totul multif Dar Mcnastirile celle «ari cu

ftorS

de

clugrii

•,

desevirirea cdere a cetaa Ccn-

dup

iar

sâu micorat resseritului stantinopolului cu tot partea numârul^ vreuischiturile Monastirile forte tare, schituri mei , sau Vilor cluarilor. Iar care am zis noi chLn, sub- stapmirea Monastiriore, sau «fort în nume de

i

i

i

i nsipif,si «cum Monastirilor celor «ari, dar «uite sau care parte care sau risipit. cunoste din zidirile acelea bre urmat ca dup celle multe necazuri din

se

'

cderei deseV&it a ste'pînirei greceti, ca brssericile ortodoxe seii

icrtcina '

cretinismul primitiv m_tota cuadaos* i j&ca. ^ta-j sa care astzi stau in frunte lor o prin vechimea i însemntatea hotrite de sinodele Ecumenice Santul Monte AthoS, i patru mari Toî-

pstreze

ra'tenia

^

biri

;

fr

,

serici Patriarhale, anume bisericile 'de Constantinopul, Alixandria, Antidhia.-i ierusalim, iar cu rntâit&tea între ele. mtriaga lume cretin ortodoxe,^ jj^, I

ai

i

^st

t) Tot dela

împrteasa Pulberii, anii

biserica

^^0.^5^

de Constantinoul

Huanuscrirt

in Monastirca

•,

nu.

MMvt-


mita

biserica cea mare Biserica muma si Ecumenici sau dea tota lumea. ât iimp Orientul era sub împraii cre^ tinii; cote aceste "biserici' se cpnflu•,

Patriarhia

ceatî

de legile

"

si

aeie'mmte'.e biseri-

ceti hotrîte ji I

i

consjrtîte

de sihodele ,'. Ecumenice silo-, cale, din cele 8' secole, aexemi-j

nte. din taiu, cari

nu numai câ dee^

,

eraiî

respectate întru tote

'

t\»

r

vlavioif împeratori Bizantini «îi mai sus, ce Jomneau asu. pra lumei cretine din orient, -

dar ei înii ii fâceau vn titlude onore, de & mgtiji de stricta respectare aplicare a tvturor le£ilor si canonelor bisericeti. l s

i

£

^u cderea Constantinopolului sub turcii, ere. ^"' stinii din orient deveni, popor strein cu neamu i cu reli. /.^•jjPr ".'\

-.

<id sclavi,

>/*".

:

rel^iune,

toce bisericile cretine cte mai sus fiind s«™ ? de Vafa " * se conduce si t- orgfAnisatiuni pe baia vechii canonice date sericei de s/int/ i mari ei er arhif în cele s seco /rima re, dar Respectarea i practicarea acestor hotLr n'u se pueau apkc* bunul mers al afacerilor bisericeti de ca"

tStTt administra

*

ot

^T -wl J :

nt

-l «eprnrtorilor ?

4

ca'nS

m

P ermheaiî ce

™P"j«r4rile, bunul Domniau aswra lor.

Cuceritorii, este

:,^.>put formal

plac

i capri?

adeverat,au recunoscut chiar de la 'nce bre.care privilegii cretinilor

8&

^pustiii'.


minaitm: te

a

lor

cultului

.

i

Ei

a

au /gduit deplina

le

practicilor rel&iose

libert* libertate

deplin

fi-

dup

legile si aetemi. se administra si conduce biserieete Fntele religiuni lor, dar tote aceste: privilegii, erau litera mo.

rt cci j

respectarea

depindea

lor

i

Sultanilor vurrilor, dar chiar Tîi al admmrstraiunei ottomane,

.nu

i

numai de bunul plac

de cel din

urm

al

subalte.

mc

chiar de bunul musulman; fn aceste timpuri de re. chef al celui din trite pentru cretintate, pentru Ei nu era nimic srg'ur. Nu era vorba numai de libertatea religiose a cretinilor, dartot ce aparinea bisericef i reli^iunei cretine era la disgraia Janstismul stpnrtorilor. Nu era dreptatea care Domnia, ci bunul plac al seibaticilor cuceritorii, de care dc. iataganul pinea nu numai averea i onorea cretinilor, dar chiar i

ba

urm

i

i

viaa

lor,

i iat

|

libertate.

c

)a

dac

»f

plcea

turcului

.si

o

una din,

prini

cretine, o lua cu sila de la

ducea fn haremul seu;

«1,1

dac'

'âvea jfust turcu lua ba'eti i'ftu-1 dm cretin pgân. Da ; i, ycndul kCâ turcu <i cumpra sabie noua fin carnea cretinului « i încerca

!|

"tiul.

Dac

turcu

'

i cumpra

'un pistol nou fn pieptul cretinului 'i -

in jine cretinii era \' tuturor brutalitilor aceS. *

.^ncerca btaia ^}\ inta

.te*!

•,

P*^ânii,

Vi'

("v<nixnu

i

-,

i

se pot

a altor ispite cari seri

cu amruntul-

/"^Tremura

Europa devarva. ,^riile r.emai pomenite a acesta

"^•pâ^nri Pân cnd Dumnezeu^ nou împrie au ridicat cretin de la nord, care bine ;

u


W

respecteazi le^ea lui Dumnezeii RUSSIA). care în. tervenind pentru totâ cretintatea din Orent; luind > armele la anul lgig. Iau bâtut pana la Andrianopul, lal855> "ântvit de nu intervenea Europa. Iar la 18*î- Iau f* Wfctrf pnâ la sfan tefano la porile Constantinopolului, er. (

,

c

^ '

i

i au intervenit Europa sau mai tine zis ; nu au voit Dumnezeii pentrv pcatele cretinilor, i«s i„ tataia cea din urm Iau ,

'smerit

forte,

se porta'

^6 -

i

mai cu

au dat drepturile cretinilor omenie Ceasta

islffi??;*?^ Jglls^ r entrt;

.

^ ^^B^^^^^-fcg^^^ CvrSU Su u s

%SmSm"

£

^W23^WiizS!S*

subjugai, i acum

fa

cu cretinii. stare de lucruri a Domnit în Orientu cretinii -can in zilele nisire în roc '

]?

i

tim P u ^ UI' Domniei semilunei a dominaiunei sile orientul cretin.

*" ^ tfmi ^ c decenii ale secolului no. P^ Astru, uara" daca" turcii fnvinif cedau nîl

^pentru moment, scenele sîng'erbse contra cretinilor se rpecau forte deT^frabâ, drepturile cretinilor asig"uSjrate prin tractate d' a lise garanta

viaa

onorea i libertatea reli^iosse erau clcate in picore , i starea de împilare i ne asigurane demai înainte, se continua.

\omnia i

|

snta

în

musulman

secolul

convins

abia nostru s'a

c

trelDue

se

1 i schimbe modul de _ guverna i administra poporale, mai ales pe celle cretine. Ea pune în vederea tuturor comunitilor si în deosebi Patriarhiei Ecumenice din Constantinop'ul care recre , autoritatea suprem bisericeasc si naional, si care

^Y^^%K

t6te

inUtttsAt

SS^vee »»i«Mde i

bissericesti ale

Iviru-ltît


9

din imperiul ottoman, ca ea

tuturor î

me

regulamente

J

i

bissericete

dup

care

politicete,

i

s

se

se

«i Jacâ anu-3

conduc i

acest regulament

se i

administrexe se Jie recunoscu-

aprobate de înalta port suxaranâ Acomodându-se ia noua] Stare de lucruri , se asigure comunitilor autoritatea i «uterea pe care sultanul Mahomet al %}& i urmtorii lui a datu.opa.

|

.

tr i^rhilor^

i

Episcocilor entru

cretinii acestea

ce

ruti

din orient

'trnii 'tu

Domne

i

fn de obte suf/er ere. ^/j^t Pentru ce!!l Drept eti

?

sânt judecile

drepte

tale,

c

nici

i pxa celle cretineti, dogmele ' lsate de Domnul nostru Isus Hristos, s,i "de plcuii se'i sfinii prinii, ci le câlcaut

cretinii

tiu

împraii. Domnii

'O-

mind ^V^nis&scâ

i

boerii,

i

le

{

batjocoreu, sco

de fel de eressuri, in loc se «i chiverde ale arii lor; Ei se artau de biseriprea mult biserica luî Hristos.i

j"el

w^r"câ, ij'oneau

elc^? pe slujitori Ei, i mai vîrtos clugrismul care acele fmprât.ii sau desjinat, ca împria Romani. i0r care ers tn toti lumea-, acum sau fcut in su. \ de bucii Precum împria Bizantin-, ia.

fJ|

'

'•7^î4'

''*

.

i

"^^^to^r.i mult ai afonii biserica lui Hristos i clugf- ] rismul; i iat c sau desfiinat .de Dumnexeir, i in locul Preo.\ ilor i clugrilor cuvioii i sfinii, care era pline temniile de ^

c

de'nif, pentru rcii

i

i

vârvarii

^

mustra rtcirea lori Au trimis Dumneteu petu-g^, ho^i cu cealmale verii fn cap pgânii pres'te ei;j^-

i

*

mai mie turc cu un pistol la brfti i «i sruta mina iar de se ducea Pasa sati^ f punea metanie .la viiir, se prosternea i «i seruta mana. Asemenea Re^ii si Do. \0 mitorii Supuii Sultanului, se tiraiî pe-bring ! 'i seruta aternu, iau

în cât

Smerit

cel

-,

-

s.i

tul

gdn, c

Sultanului

bla,ojoslovenia

ng&mfA\i

(1). Litera

- Manusm^

ci le

,

,

de la Preoii

au dat oumnexeii

fconom&hn, adec nu

i clugrii nu air voit se ea dup j*aptelfe lor, c erau min se

închina la icone, nici pre^


40

cei ce era ««rlte

pesc du

«««ii

ei

acestea

«-î^-î

fost

SavaîLl ,au savastopul,

credfncosfi

da

te

1,

lsa

«aVmir

^

i

'

,

,

ei i

^uhanul

daca"

înainte

'prostemwtf

V

#

la P âmn< buci; Deci pmânt ca

la

Dup cum

sultanului. I

cum

«i

esala plimbare, un ianterer me. cu sabia scrisa, cine

m

taia

1

v

cripta

<*«!«

agmvmam ,

'

, smerenia aceasta

CUbtâi *

urmat asa.

rea

d

tirtcf tUTCl

ci «

se se fnchrne

AsA ci cu d

.

de la

nv

cu fata in jos, toii cretinii se se

nu vai*

au început

;

'

fata

a.

si

,

unii din cretinii, se critice si se de biserica lui Hristos sipe s i uJftori7

\ faime

ajtmg-e la culmea va veni edensa J.

ruti. neVesrtc lui

Dumne^e? peste/

ne ascultri rsvritii trtetjoeo.

A m cre ?tin » *n ?? YH?''subjugi,

4

fl

M

l*nt>S^>

trebnice a-

credina

lui

«din credina -J* «"stricat

- i

'

lor primitivi lsat de la nostru lissus Hristos, si

Ci

^

f

'

Sa « <*

o

iB

S

5

Bom creti"

hain nou

*P" td r «." /ratele Domnului, este belert #< cele -^te rmn ne Cr tine ««« drept slvitore^

L7

sav fcut in

eS

?\ C,ne

sut^d/b ^/•"

y

xh

cred

Tî"i™ i

?sa H ; ist fa

lui Hristos

i

:

-

"

orienf,

fn

dara-

--a nu.

a * st <*

Ve>" tt' rf

0

CuVent

1

:

'

»«™**.««-


m

scoli dar i înparticular ip-eotese. pe beei si fete reli^îa, cari se fac numai buni evlaviosii i Cu frica lui Dumneteu .Ca de biserica austri* instruciunea i educaiunea greit i streina cel mai £rav, înlocat cara'cterile, scotfnd re%ia din coli lucru i din cuindu.o cu^emnastica de teatru, i cântri din viora privesc bise. ca tifanii, ce evlavie se aib elevii acetia,

câ nu numai Preoilor înva

-,

,

vjli

hm "ceteni J? k\

M ^w» rica P

K yi

c

ca pe

stafii-,

ra

si

_

i

nite netrebnice,

pe Preoii

i

slujitorii

ei

ce se

ca pemtei mai boea.;

mârq-infndu.i rolul numai TcA botezuri cej relig-ios; i la mmorminta. la cununii, care se mai cununi Hristos, dar lipsurile ce astii suffere bisserica lui

e&ti l cutote nici o data tiu va peri, i Ti lucii tfrm j;înrînsui.

>

dat. va veni mai «are, mai stra-

o

Jmr

.

.

e

revenim La biserici Rusasca, care este forte înaintata fnvie'tura bisericeasca, in cât in viacul de

.

ÎXTj

W£'\"

ÎNV

c

lîxum Au covfrit >e

/

i

cu evlavia

y%

rica

tdtâ

sserica

i

un

este

temelia

lumea

milostenia, cu bise.

'împria merg

repede' spre progres; fiind

'•"h

rii

cu

si

institut

âri

.

forte

c

fondamental

în Russia

bi-

alta.

nu numai lor, mai tb-

brbaii laici 'dar i fâmeile tiu slujba bisericeasca, i cant â in5} te letur£hie, la sfântul Morf| strane la sfânta in tote bissencne numânt la Ierusalim noi în Somai fa'mei cântree. Pe când la |

i

>

zi?

/, mania uni in -—"'dus la bisserica,

viata lor decând so fi boteia*. misau intimpla: seve'ii-, c un |£ 6. anni, sau dus i el din ftitan-tJ de etate în cretin îf drept credincos * unde si se închine la sfintele^ dar nu tia cum •

î

plare la bisserica,

\

i

.

W0-

fîf.in Monasth\-


,

.

.

Icone sta i se uita ca un selbatic, nite fâmei purtat pe la sfintele icdne de sau închinat, pe cât

'^atî

înmivtâturi streine i greite era pricopsit, •-^i^f ^tWulte ai avea de zis pentru Preoii

c

i

clerul bi-

sericesc din România, sunt forte înapoiai cu biserica, dn adunrile mireneti la alegeri ipar-; care este interzis Preotului se se amestece ' în kgâlcevile i judeci mireneti in privina biseriau întrecut mult vecinii notri Bulgari, un stat

tiu';

•,

...

mic înfiinat la 48^8-i Sîrbia. vremea de acum,

se afl la noi aicea 2l,Monastiri 13, schituri r câte.va sute sihstreti chilii i*' cu Monahii, cari vieuesc aici in sfântul Munte

P,*:"mari

i

.••l-fT.'Celibif

;,;||V:

cal * 8100,

Atos

•au omologhie

.

;

i

iar

dt'n

c

recunoscui

schituri, cart trec peste 10,000, in totalul generai-

^chitul Romanesc,,

.

st,si i T '

^L)':S*

"•

i

(înscris),

depand.

care

Monastirii

dintre

acetia

Bine îneles,

Ivirii);

(

care cei mai muli grecii i Români-, Bulgarii. stVbtf 3iSeo. numai aceea Monahii, cari de suprema Monastire de ( fraii noi începtorii, nu sau scris prin!

i dup

Rui-, rgienii

'

i

Prodromul <y Schiturile Ruseti Proorocul Xlie , si schitul iq^orodnitASul-f de o potriva ca i «onastfrile impar-'1

aflt

->

j

0l) ' te ''^ ? rfirae8c mosa/rri r fac milostenie f r'. V*? 1 '*> chilii cu paraclise, i care Iar r se urc la 80O-' 1 de chilii. '

pân

proiectarea •..

§K

aless de

-'

.

î

'

'

apirâtorea al acestu: sf&rt Munte, este Somnului din pronia i voirea cea a rmânea partea a Prea siniei sa.

pr« înalt ra ve 1* locatorii numai i „umr Monahi / s/anw i îmbuntit, i a vedea nu

;.

,

i

Mzk*

1

'"'y^ 3

M

alte de cat locaurile lui Dvmneieu, cele pline de locuind turburrf multe ne aflându.se dup cum sunt lume, pricirî, judecii, stricri ec ci'preste

multe

e clugreti,

m H

).

1

.

Litierj M. a

;

«utului

seriit fr curios-

-

tot locul

fnt?


.

. !

43.

_r vedere numai a cluarilor. ar Monasfirile cele mari snt desprite cu viata_ de obte, iar unile sânt diortime, t, viat slobodib.^ •"intru acela.i Monastiri, au intru densele rînduial aa; 'i ea fie-te carele poria sa, pete, brânz, unt. de. lemn ec, i i gtete eumvre,, r

'

kSi

mnfnc

adun 'se

mai

iara.si când vrea în. trapeze se cu toii când este praznicul Monastirei, .

adun i

an

preste

s

de cate. va ori; r/ndu-'

adune cu toii, i cei ce jesc prin ascultrile sfintei "bisserici, la chelrii, i cari snt i mai mari i mai mici ascultri, au lea.i ja ; dup cum este ascultarea de^rea, sau uor asa priimesc. pentru priicu toii atî ore care leaf de a '§i /ace hainele mirea ospeilor este bine pentru cei streinii, i pentru lucrto. .iaia in bisseric

ca

este

se

i

",

rii

^

iau de la trapeze bucate. 4(n ' i cutând noi la aceia iau acas s,i , i * Jjfatesc mnânc; dar unii din tren sif la zilele b» v cele de postu :ndelvn<fhia.x postul, ca se mnince i'' i'mai tirzîti,. nefiind niminta ca se '1 opreasc; dar biseric la vremile celle rânduite merg" cu toii

argaii mirenii, in

tot

d*aun&

c

i

;

;

!

cum Cum se

idiortimiii, sau

)

scriu

ruii

i statnii >,Monâstiri sânt Nouâ.

jfcem pentru Monastirile celle de obte, cari grecii le iîc chinovii., Au dup tipic mergerea Cu viaa din tbte se fie de obte, se îndrept eax de' stareul care este ales i pus de stpmire î^fumen, sau Arhimandrit; i se alejp de ctre toii frii Asobornici

,

poveuirea 1

sau

i

dup

locul

catr denif

la ascultare la sluj'osle

cu cuvinte aspre la nesupunere,

(

%) Littera.

D-

A

i Diaconului

<-ori

acesta

epitropii

,

i aa

îndreptarea a tuturor lucrurilor este ca"

se se fndreptere de

i

i.se

sfintei

.

Si cu toii se Surun" bissericiî se

chiajn

pune canon numai de cat, afar


o

La tra. ihal, i dui afar d« cei cari sânt Bolnavi L_ peze" iar. i când tra^fe clopotul se vie la mass cu tt. r pentru îmbrcminte i încâleminte se dau fiete cruia când 'i lipsete. Preoi când slujesc sfânta Liturghie pune metanii .

v.

stareului

sai Egumenului pnâ la ^/iaija chinovialâ

pân Â

, |

pmânt. este

i

vie esfe

cel

i

înalt

cu

mare rbdate

c

sfârit,

la

ast-fd cel ce este de chino. mer,je pe calea ascultatei, acela

mai

iscusit,

i

lâpâdarea de

si-

ttt, pentru aceasta între unu nu pote se bag"e vrajb ca in celle diortime . Dar

'

intîmpl lui nu intr' un sau intr' i se -lun, dar chiar într'o ii multe ispite se rabde cu mule'mitâ , i atunci va veni bine Cuventarea lui Dumnezeu cel ce este dec '

•,

^,-' novie , mai" cu

1 sta.-'>i$

sJ'Jn

S,

e

lesnire

de cât alii

cari

iffi tr4St de Sl nS se mântuesc, dup: cuventul neului cel de chinovie mtr< un an de «le f * Ia Atata sporire, în cat un pusnic de sîne

nu pite**^ P&jvngâ

în 10. ani de zile la acea viat, pentru necanitâ i pentru tâerea voii sale, aceasta este cea a puterea ascultârei, aceasta este calea chinovialâ i calea mântuirii, hainile, trapeza la chinovie tote una sânt, neeâr firea din mfncare, aceia au pace în tot d'auna ascultarea

deverata

ce postesc, pentru

c

mai mult ca cei inere pentru mfncare cu necutmte

adeverata

pentru ^relile ascultri

U Monastirii;

Wuntea no

se eere

^

pentru ca nu are nici un folos de va posti de voia lui, ] a vreme de nevoe unde se cere efie putere la ascultare; Asa este câ'a chinovie mare este si posf dar la vremea lui- d'a ascultarea cum se zice mai scump este de cât postti

| :n

t0Ce

-jLâfnirmegc

sam

îa

sf*

M jl '

obstejite aceste

i de'câlr^rS den sicari

Munte mai mult

„ Prodrom »

Rusesii Proorocul*»


.

Serai ti, satî sfântul Andreiu; si Boforodnita Bulgara, schituri se pote'zîce cu numele casant Monastfrf.e ascultrile i dup chinovia ca. o in viaa Egumenilor, adec îndreotârile st aleg

aceste patru

c

i

dup

dup

re

di Membrii

mator ca la Monastirile" de chinovie , aleg starei cu via i dup înelepciune Bar de la Schiturile % diorttme ale^ îichiu pe un an de âle la opt Maiu în^ie.ste 1\ consiliului

.

%

se deosebesc

chit urile

^locurile

deosebite

afar

i

,

J>

voie

,

se

dumineca

la pete

viata

iar

mult

Monastire tâ

?\x

pzete;

de sîmbâta,

nu desleagâ_ mai

din Monastiri la

pravila

i

unt-de.lemn^i

Aschitemlor

acetia

«

cei din ti mai bwI-^

ca

se deosebete

c

i oia,¥/ci

's.v

La Schiturile diortime desprii 1 i câte 3,. chilii, dar dumeneca

.

trâesc

«le

de serbâtori

,

se

a

duw la Chiriaco de Jac

i

privi£here V$i : l'

»

ste

sS^-* serbâtori trebuinti

0\t

^hinea

de jac liturghie

1i

mai

La vreme

.

mar:

,'î

chiam

sânt tritori

'

\ f .^fate,

rari este

se duc Jiete se

schitului

gsesc

i

cari

de nevoe

de se

care la chilie,

prea puini lero-

la zile de pentru ne ajungerea toii i Jac pan '

f poftesc

|j

adun

au.

la c? nevoie

J^ff '.\

cei

bisericii

*

schituri

^s^slujba

monahii pentru

W

sjanta litur^hie,^

eirea din bissertcâ

i

de sine, cari se deosebesc in pustie-

trâesc în adîncimea

ese la

singuri;

pustii

mrturisire la Buhovmnfc, hra^a

castane selbatice,

mm*

rdcinii

,

erburi

,

t

numai lor le

rari

m-

1

!


.

nfnt

pâine

din

alii"

de obte,

.

tre'ni'r

i

i

vieuitori de acetia sânt nwrlif, la carii \, vin pe la Schituri i Monastiri ia rug'ciunea^^W,

împrtesc

se

cu

sfintele

i

taine,

priimese de la

MoJO^a^

nastfri

posmac i haine, ajarâ de acestea; Mai se gsesc în sjantul Munte omenii seraei cari rabd pentru Dumnezeu ; i umblând din Monastire in Monastire arcjendu.se de sore i îngheând de

ne avend

unde se

i

puxieAîn minte

•,

se linitesc

'

"

Sa nt

TtHI

rbdri:,**

umband prin Munte, din când vine moTtea,sinu va muri numai ca se' se mint u.

de nimic

i cum

unde

-Jfa

.

(y

se întimpl iui multe

i

celi, Jomete, setoi, ne.ajungerea loc în loc. Aceti Jeliu de omenii

'i mai iasc

A ^L Carf l^P? / M

"*

"M^-

de omenii

a^t-Jeliu

na,î

}laine

i

Primvara

'>

seracii streini,,

P re deniî nici pai vara pentru aria

se sue la munte-, Bar erna se poj-orâ jos la locurile numite Cormita, sorelui

i

mare

rigl a

pnâ

erna

hrnete

S

i

.

când

A

£3tf7-°^

ec

slini

»s

si

au

tiat

Ivme, petrece viaa adinca ;

Dvmnutqti Munte s&m *te

dm

s^

/raii

!)• Litiera k. a

St

dup

ra>«t&

n

earnati'î sfântul Munte de

P use lâ

te

loc linitit la care

leesc c

nu

»

'..*^^curi unde

Jffc

la loc

acolo stau ei totâ

trece

Monastirea Rusîcu-y

^jj£7^hilii

stem i

'

gg,

plece capul,

.

i sânt fr

sale

mreasc, i

pn

afar

i

aa

apa i se,£

din trensele cari

în Bfxr^it, ca se

de

rugciuni

pace alt nu voesc acetia Monastirilor,

este

drn -trensele*

bune, vie, aiuni,mâ

locuri

numai ap de plbie în acetia sânt care sau lepdat de'u

au" nimic

selbatic; voile

au

i

/ieste carele

.

i

numai vaze gânduri

Chiliile in sfîntul

din trensele „riime puterea lor, chiliile se vend numai la caWâ

Pulhcri^


'

!

^5

rir,

dar

mirenii cu nici

la

un voia Monastirii

cumpra dupâ Ityfhie

i.

are cassa

imea _

lo^hie

cari .

înscris

i

cumprare

de

stareul

care

sânt tritorii cu

i dup

este el, se

mortea stareului

nule dau se"

de pretf

feliu

cari

;

dau la mân omo? insamnâ tote ce

le

>; in care

se

intrensa, din

i

alege

din ftâ.

ohstea

pune

sau %, ih omo-

1

dup

cei ce sin',

densul

,

cere ca

fnoiasc omologhia case puie din trenTÎ mai mare,s,i cei. l.lali va urma asemenea, i dupâ acestea tote fntr< un an de «ile pltesc Monastiri tir dup câi sânt in omologie, i dup srepinire&f 'Turceasca; din care cere s,i de la Monastire cu blagoslovenie lemne 'scânduri pentru înoireaj caselor s,i ori ce au de nevoie, sânt dato-^

m\

se"

se

ca se le

vi

dea'.

aa

i

tresc

ei

rnde

>i

Jac prei

^

"M

%

,

lia,

v\aiîT**t8BK)*T chilia '

cel ce o

vinde a

din preul caselor

.

care predau chilia

nu voeste

pe acel

rmâne

atuncea .

amestec de cât numai a cumprat chilia

se

la cel ce

iar

cuve'ntare

nastirea T

de

la •/« ^resim

yst

sânt da-

cât îne par-

.

cere Monastirea

.^£jSM

ste'pânii,

pmmt, dar âacâ ova» cum estfe ea detun Mona.f

lui de

tirea la aceasta nu parte

ca nite

se curate locurile

torii

celul

Se rhtrmplâ

el

de

care

în case,

cumpr

10

parte

Ai i acea. ^ csoteMoi

Cumpr i

cVii-

nu cote s^

chilie

i

este

i

nu pote se triasc niminea cu el pân la mortea lui, si ^piji centru aceasta chilia aceia rmâne Monastiri Dup aceste îrtrr" timplâri, printe eu fiecor, sau Jrafe cu frate , du. V^pâ mortea unuia din trensii i cel.lalt ne yiind scris in omologiile ^nu cote se fit motenitoriu aici neamurile nu au nici o putere i penA 't

urburâtoriu

,

.

•,

\ tru

inplinirea cuventului

sfântul Munte

blagcslovenia

ele

de chilii

sânt supuse

i

colicii,

Monastirilor, numai a-tâta ati

s,i

pentru câte sânt

în-"

fr

ca se nu Jac» nimic ca se pue unul dupâ al -

Monastirilor


1

2A>

i

tu]

vrea

cum

eel.l.lalt

fac.

se

Monastirile

ote

.

Mute pltesc \>iv turcului,' i dup acestea tete TAcna. stirile

r

au

Metoce afa-

de sfântul

Munte au

i prin ostrovele care se ved pre Marea. Arhipeleagului ;

6

i

^dintru aceste Metoce

B^r.erea Monastirilor

V

ca se avem

stea

iivTt^y

*saVaot

se începem

cu

zeti

cele-l.lâlte

au

întsei-,

Dup

:

înelegere

i

trâesc Monastirile

ace-'

cum

chiliile, si

cu adjutorul lui

'

Sumnev

Munte loA

ale sfântului

dm

cauri, ca se le se îneleag in alte pâri dulceaa verdeuriIon i ostnelile lumintorilor, i sfi-( nîrea sfântului" Munte ca se o im'Sl

,

;

rtâim le

,

la toii prietinii

j _

la.

cunostiinta

(Ji^^V*^^ Trea

apropie. *US/ Munte , prescrierea

i

pin

i

neamuricu aceasta înelegere , se o

i

aducem .

omenilor

fei pentru lucrurile sfanului* adjutorul lui Dumnezeu, ne înva du '

pa cum am îneles de la schitul Cinohiu Românesc „ Prodrom care se numete durul sfântului Munte;

i

c

>J

de aicea se ince ~ pem «eserea , ca se cunotem pacea inimii; p enru s c £ntireSL pandurilor, pentru sfintele mite, care sunt multe în *j«»v«i sfântul Munte Athos.

t

m;'\

aiu

H^ storicvl

îmâiu

de tote r

e

:

.T

lU V r

.

î

lum

curentul

de unde

lam

vtnfm la ««Mtfrfii cinate în di. »» putut ,yâ« scriS e „rin P«

^ *****

acurt '

î 18

A

f^M«P«

«-* -i

,


,

*7,

<9

iChitvl

jflosM,âcum

^50, este

l$. sfântul

. ,

miax.

chilia

chir is&ia era înfxintz

ti

moia

pe

1$

^eor^he.spre^S de chilia sf.ipatie Monast. vatoped-<l_

moia Lavra.,,^-

pe

Schitul sf. Dimitrie vechiu la râssrit pe moia Monastiri Vatoped. la capul Muntelui pe moia Lama, j5.r/Ionastirea jugului. .3- sfântul ^heor^he la mijlo., î|.Monastirea Trohala. B cui drumului cum merg"! „lJ.Konastirea Pleuvului. 5/, sy. vasile, este

1

,

spre Lavrâ.

n

ijj.

,

_

l\. sfântul

^-heorjhe alt, la noptej Aceste ddv schituri, se «ce au fost

miax

c

româneti

jjj-

pe -moia

abBas sa-ncte Marfa isio cenobii ^malfitonorum m< sub- scripsianul 4469. -pe moia Lavra, ^re.

Lavra.

y-0,5- Sfântul tSTheorg-he, spre mia. zk.zî la Catunache- Lavra. Sfântul

1,6.

<3

Elefterie

râssrit de

^ j

moia

cit

vechiu, spre.

schitul Iiacu,

pe

Lavra.

*_ £

f

S Monastirea sf- Dimitrie. .-Monastirea aiwi Petru Calestul.

sf. Pavel,

moia

iic Morfcno.

Monastirea Calafatului. Monastirea sfântul Minna.

]

n 8- Schitul Turliitiuluî, acum chilia Printelui Sava Român pe

Monastirea. SCamandrinului. Monastirea folitului.

«7- Monastirea Sotira, spre a., pus de Schitul Lacu, pe mo-

ia

Monastirea scorpiei.

a lui chir Pavel, S.C-E\c sol presbiter aonanus, et-

/jg.Monastirea

Monastirea f

Lavra.

£

sfânta Trâime. Monastirea sfântului Efrem. Monastirea Lutrachiului-

Schitul Culciului, pe moia 30 Monastirea v/eriotului. 3i-Mona»tirea sfântului gheorghe. vatopedului. 40- Monastirea xilur^ului (a le. 32 Monastirea aaleajrei. mu arul ,; : acum Schitul Bul. 33 Monastirea sf- oumitru. .

,

Monastirea saravarulut >«mosia<T

^cir Bo^crodnita pe «ioia Busicu. Dcestus (acunv schi.

l_ Monastirea

tul Rusesc Seraiu,) pe Mernastirei %.

watopedu.

l 4l_Mo.nastirea

moia

sf.

ivirulur,

moia .

Nicolae, pe

Monastin" watoped.

.

cum

treci

podu de

piatT la careea in dreapta-Monastirea MântuitoruluiMonastirea a lui PetruMonastirea a bunului

îtisî>>


ir

Monastirea a sfini, Mucenici- '

65Mor.astirea

i

lor

»

a Theolo^ul ui .1

Mojiastirea

or.

l.tri

6 6 Monastirea

lui Savva-

67 Monastirea

varnovif.

Wonastire& a Xirocastrului..6s Monastirea sfântului Filipp 69 Monastirea Caspacului

Monastirea Trmnischi. Monastirea a'ltrf Placa. .

.?

sfântului

Bfmttrie.

1 Monastirea

a Profetului hie.

t Monastirea

a lui Nechifor.

,1 i Monastirea a sfântului

Monastirea al Plinului.

Monastirea

\ OMonastirea

Monastirea a lui ionna. Monastirea al vanizei. Monastirea Calinicului.

,

Sichirului.

1

Nieolae.

\ M Monastirea a sf.vastîie. J 5 Monastirea a Haronului.

Monastirea a lui Sareff. 1 6 Monastirea a Sf. Procopie. Monastirea a Sfântului ^heoige.-. Monastirea Neachiilor. Monastirea a lui Barba. Lun^. 78Monastirea Scorodon. Monastirea a lui pieor de Câne. % 9 Monastirea a lui Harond ,

,

Monastirea a lui Vulpie. Monastirea a lui Alipt'eMonastirea Psedachiului. 55

Monastirea Mântuitorului

5b

schitul

varului. Provata, pe

8 iMonastirea a

,

Sara.

moia

8 0 Monastirea Halca 1 câldrari in tir^ful Careea.

,

,

,

g

3

Lavra 5?

-schitul

Mfula,

nastiri

>».

pe

moia Mo, &

Filof teiului.

tefan.

ii

acum

schitul spinilor, la sfântul p e mo i a L aV ra.

m

Monastirea Xirorirachiu^trîu uscat

, $ j Monastirea Coclihiera <a mdcikr < calimiâ), 8 âMonastirea Savduhuîui schitul sf.Artemi« (Samaria) ,8 ^Monastirea Hrisurari maripe mota Monasti. Sfaoe n , S Monastirea "

Schitul Cati.Deinoni

sf-

Apostoli,

18 9 Schitul

Palavra,

-goechitul

Seredin.

-

Monastirea Carsieschi-

Sh Monastirea Troila.

HriSurari mici-

8

.

Schitul

-schitul Hilatara. :i schitul Zi£a. 53

Sf.

8 a Monastirea a Sf. Ef staie, chilie ia Miropotam.

9 1

Monastirea

>9 î Monastirea , 9 3 Monastirea

HormiaArcu. Cornia.


Ir

10

elle

ti,

i

3

sfinte

£

celle.I.Ialte

.

împrate-

Schituri

,

din ca.

numai Românit, iarâ chilii. Greceti, Ruseti.

Bulgreti si Sfrbesti, aflate astzi înSfanul Munte Athos, se scriu la totalul £i general, câte biserici mari cjuathedrale,

cu paraclise .

Monastrrii

trei. spre. zece

re MS, chilii

precum

i

i

sfinte

m6te

are fie caret-

ale chilioilor. Totalul

crinti-

câi Bomânii se ajlâ prin 3 Monastiriîe Greceti Bueti, Bulgari, i. a Sirbii, duoâ cum seved în Tablou de mai jos. i ca se aducem ce cetitorii desluire, de i sau scris aici intaîns nu-mai îo Moâl Monastiri Monastirea Protatu(Ca-j ri figureaz lor in «arte,

,

,

m blou

»

nati- g reea , '

decâtorr'e

,

j

.

desfiinat ; este numai local deju cluca'rease numita cht'notit vedi înainte la locul ei

Monastiriîe

este

,

IV:

c

3fint«IBri

(8rr-

r.~'.T

Miar- noapt 1

„ ,,

9,

150

iviru.

Cl*£«musu. Protatuccarea

ui

i

Filofteiului.

„ ,,

1-

23

Monastirea Lavra „ Caracalului-

;.

Stavronichita-

0

I

Pantocrator6*10-'

Totalul.

Mo-

-45?-.

n Moi-iastrrca

ivr


Monasttrile

despre

MjoiJS- nipte

Vatoped-

Egsfigmenu. Helindarul. Totalul.

Suma din

urm

Sfintele

Mo'nastrri

Jlonast. Sf. Pavei

îionisfului.

CJfigoriu.

„Sîmon. Petra. XiropotamuI-

„ ,.

R usicu. Xînoff. Dohiaru.

.•Castamanftwl. »

Zugravul.

Totalul. Schiturile Chit.Român- ?rodrom

„ Rusesc Seraiv.

-roorocul

ilre.

uljar Bojforocima 1

usescCormi».

Totalul.

S^hrt.Roman.Lacu,. Grecesc Cotlomu,

Ivirv. ,,Capsocolfv£.

sânta inna ,-Nera

„Sf-vm

Schit vatosed

•Totalul- general

~henar ce la Mona»

Domnul 'Romârttl^r

sa it

Argc

JOHS.

ifrnft

dt fiatriarhtrf'lol'ipT."


)) )) )

Tooe _chiliil

Româneti. Totalul

din urma.

(Pro vata )

fofr.Teodosr'e

Ilar/on Mona- Idem-

i

eodosi'e (Sf.ipatfe.

.

,

ilfe iero-

(

Culciu)

calrst Zinca Schr'mo.Sava Schimo.(aiarm)

SSr Monah

cCareea

'-".herasrm iro-

(Capsala

Totalul-

ops Casiancciola"neanir) 'pirrdon Monac Provata) r'opa MiharI

(

cwlcftfj.

opa.Irodfon iCapsalai

Sava (Sfraonîetva) hedeon (Sj- Vasilr'e osîman (lmgâ Sera iu

.ir.

oman

(

schit. ivrrului)

idem

g'natre

erafrm

.

"

(

,

Simon. Petra

i

hemnasie (Ploetean) opa Hthail(Schit.Vatoped)

i

Cosma "oachrm

(Sj.TeoJor.Cotlom-j

herasrm cXiropotam j, isarion Rr:,(Sf.

Ana

ntonie (Plostean

1

)

9

;otalul.

>au colibix care onah Evsevfe (Hairu

ntim

r

Calfmia5fiît9pedi

larfon.Monah,

Totalul.

),

idem,


Numirea

a tuturor cftn-

liilor, si caviilor fîomaiieîti

yrma

Totalul din

MonacCalrmiai

,Vartoloraeu

Psnteleimon „ cProdromit'

Popa TeodosieiCalimita Cordie Moti- (.Prodromit; ,rit'rrckie

..

YQniamin

Ciolaneantri

c

cCalimia

,.

i

Mcma.cCapsala.iuftai

ilire

Nicodim,

(.Calimiai,

..

cCapsala.

Irodion, „

Ata*esre

,>

.Panteleimon, ..cCatunacta Ntfon, oltenu, Totalul

/

«

iprope de scftit. di" care Houa" gVecet ffonjeroS-fiomin

Prodrom-

lîariton, „Crec.sjUtanasie

Grecii.

.«fjl,

,

Cener=

T:

'

adaog"

y>

I

Se

-

"

Efectivul

f|f i«*

la popuLar'e,

»» kiswtt -»wrf catredaie r

-

I

rOTC '' •

«|))j

|4f|

|V-

si bisericile dela

te jioste 8îJ,iara"^)'ri

K

hli « ;i

«ite

'-

B ^'* 66J

1 fc

-

crete

îvirfif

ru

"1

l~> Itf^pacanduse fltiai

nume

in

i

P

150-

13

schituri,

" ""' f

dela

ae*

pierdut

-

;

Bulgari *05.

b °' £,îri

Ctt

'

'

Munte se

cWIf cucW ««

"

prini SrrW

flomini chilfot Mschedtmeni

cceors'ii) 5o).- tatl

fn

l

mari

chiliile

forte multe. din cauza nivaeiunjlor

rnloc.iirecenj vremi, i

3'--

•C^Lc'nil'O»

pftwn n mSri.^J mai «uci , cari /ic iî ,»• a!» «maii,

.i iinof.ju jWarrti miri împrteti i

ci ftusicu.vatoped

ta intui

«jnmtsti

*

cari jii grniiru'i ates-

ap* ah «' fArt'sMI •-

.

Jj.t.taîu

0- Rui

fi.v :!

paraclise

sfintele

5oJ f'n

«#>*. ««• «i ceumWa

di»

:

la popula*,

Bulgari 3o._ sirhii. a/.

Munte,

c

W ini*, i muli » ™

.„-.orc

f. priorii, ior.siiarasi vin Mt« or, „ai ,„;„,;„, ori „ âJjw.| f-Ktmte dup împrejurri, jst.ra l, u canumij-u] Monahilor, nu r «Juna o septa'manâ .

«O

)

i

mite .di-

Cw,i*M6-

i,:::A ;.,'ii'_

5 663.. Sc adaog

loWe-

Efectivul °o6j. Monahi in ;

.

iWnette

iaribiilw varvarilor /Iwbi

dar nici czr nui carapîecljari. c despre Ar$a\u meteri r

i prvlii

Pretam-


.

'

Onorabili

Prea cuvioi

Evlavroilor

buni

Prini.

cretinii.

l/^

ubitoviloT cretinii de istorii si cetire, er mai vmos celor evlaviof i lelof spre ol ir -Al avea idei de sfanul Munte 4tlws, i despie ,

chinovia fiomânâ „

i

Prodrom,

de tote Mana'stirile,

cu Monahii

lfile

Dumnezeu, pre

am

precum

j;

Schiturile, chi-

Romani

ajutând u 'mi

;

'gXB l&jj

#

I

I

a afla, am (Jjîfl scris, i despre Monastirile ruinate, ca. re fn diferite timpuri sau pustiit de cit

-putut

J\

f

dessele râzboe

n

t

tilhârii

',

ce

ace-*E|B

era in

vnmi de fier, pe împria Homanâ

le

Cxi

când au luat tur. 1 de orienf, impreu- | oraele cu locuitori, din viacurile j<s™*'

i

trecute;

c

ci

scopul

scrieri

mele

este, de

j<

in^ormaiuni bune i amnunite pentru dorrina care au, a ti ceva despre acestea-, fiind. mulii de j>l -multe ori sau încercat a descri istoriile antice ale stân.l tultrf Munte Atos, in care este forte lactat, dar sau oste-, 1 j în Za ar Ci ^ *" tws$* cu 0 carte c *lâuxa', Mula da

publicului

c

1

'

V*

!\

armii

greceti

tirile

I

i pelinc

.

i

\I

(9

trebuesc a cerceta tote blibioticile din Kona. 8 -l din Sfanul Munte, care este peste putine; I celle.l.lalte treime rbdare de martir, dacâvo-Sl ete cme.va cine. va a ajfla afla ceva nou din antiauitti-, antiauitti-. pe Unir li*io\5 98 3® aceasta se cere si poziie , de mulii sau 'scris Româ. V"

'

,

,

c

Bulgarii, Rusii etc. dar amnunit nu. A descri pj.V r ** 9 ' ** ••- -lor rn ''flwi stiirea Monastirilor cu întîmplrile differite trmpu. ,

nii.

_^l ri ^

actualmente a celor " Monastiri raprâ'testi cu mi. 1 «trmle lor; Fondarea Chinoviuluî Român „Pi-j » precuml ?i lu râvirea Sfintei icone a Maici lui Dumnezeu cu mi. |* S îffS, |nune. I „ Prodromita ii ; precum i minunile Ei, pe care nu ostie; cred nu puin va" va folosi I muli Precum i mi1 «nunile iconelor Maici Domnului din tot lumea , si din sfintul Munte Athos. ca cu bine.cuvîntarea actualului Superior 1 4^ J

C~

I

-.

0

'

'

.

|

-

c

.

/

a

\ .

al Chinoviului ^-nostru Român „ -rodromul luat curajul îndemnâtor de la Printele

Lrttera

I

U am l

pa Dinescu Ieromonahul, i n* am pregetat 'mia stat prfn putina A gx\>i punerea in

' j:

a impa'raiesr

Pulhifia h*IQ-

bS-

manuscript

rn

Monatrrea

AntiV cât ,

Iu-

ivirului.

I y


>y

crare,

maiu^

ibtâitî

i^râvfte cu mâna |

*f

iccnek fie caria Monastirii , auaurite, Asemenea i vederea

i

'^V

fn bizantin

Munce^Atho^

sfântului

artiti

zugrvire bizantini si rivalisazâ cutot lumea;

c,

de preste an

•,

ale sfinilor '*Nffl Intru a cror f*^5*'

in

,

faa câroxa

pe descrisa istorie pentru

întrensele

,

DmA

i

sfnt consfiîte acele Mo-|

cinste

nastiri *

prâxnuirile Hranre-

stprnesti.

rilor '

am f

adogat

ai

ctr

atrt

cine

se ince,

N

J

-

^~

fie care

anime

|j

sfnt zidite sau prenoite,* precumi| descoperirea fa'câtorelor de minuni ico-j"^.

Prea curatei Fecb-

sfinte, ale

e

Mriei Nascforei de Dumnezeii ^> Asetnenea i ale sfinilor lui J jumnezeu plcui Ierarhi si Mu-lf»^

rei

cenici

rat

;

i

urma crora

Pe

câte-va descrieri

s'a altu-|

am

nea

luat sfintelor locuri,

"lalpa'darea

noscute t

na

USSa

lf;i A Credincon .

W» *\

V

1

'

*

v

i

la

i ~^V'

închinâciu-l^'I

ce folos este acelora;

de Hristos, acelor mai noi cu-

numai naia

*^"|

(

«V \

Greco. Elena, si cea slvea. cea printeasca primitile, ca drept t*^'

Cu

cretinii; cci întrensele se afl vinul umilinei, I cel ascuns,- care este tvrnat, prin inimile celor însetai, si VCl* câ e a 1 i dul «aâ, pre toii din cetirea lor ca r V dint^un 1 **,

V ahar

cu

duhovnicesc anunte

ltfare Cv» cetl Dumnezeeasca

!^||««

ÎI

a mer^e

\

folosii, uf*»*

de suflet, adec-, de unde

dragoste

se

va

adpa

,

cea ="vîincose ceea ce

Pentru se va

c

tot

cel ce

rni minunat

va de

izvorte din împrtirea u-

assemenea umilieoee citirii. Asemenea littwilt '«i iurf. buantina P lfna de har, i de «irare din timpurile

.

'^l

»X

a-^'J


!

celle

trecute, care ca o deossebit evlavie s.i rivnâ avea ome.jjfcj atât pentru bisserrea lui Dumnezeu, cât si in cele politice- A^' de când sau rcit dragostea intre omenii i'evlavia.P*^! lucrurile lor sânt prbste si pricepere ca si ei, dup cumiA_.

nrf

,

li^'l^?*' si

Iar

/Jseved

fr

fn ,iua

1*7

'

de astan.

C^eci dar

unicul între j£«jJ Athos i as,a cred câve-l j ti rmânea forte mulumii ? câ xîce ; nu miel nu mie î Domne, ci re, ca se proslveasc numele teu, cel sfânt, ertai. ertai, ertai, sunt" multe greeli citii cu dragoste acest istoric

sfântului Monte

istoriile

s

c

dup

iS

Stihograjre, caci eu, nu am tiini, nici am invitat inveeturi înalte, ci numai din pronia lui Dumnezeu, voina su-| fletulur meu, am /ost îndemnat de m'am apucat de oasa lu-

i

y£,|OMre ostnicdse

Un Monah

mm

rapt

întrit

o, pentru

« Prodromit

.

istorioara fii

Rui;

Barschii

despre o parte a se socoti,

te

))

se

si

i

dup-

Lughrannw a nu

-p

ca

se socoti

de ostrov, pentru câ , de ctr trei înconjor de apele Arhipeleaguluî , iar des.

pre apus cu marginile Macedoniei, cari

nar^ini

sânt tâete de împratul Xerxe,

când au avut rzbel cu grecii,

&^

" sn ' c ° sa

>

«'flotelor

.

Munte

sfântului

întinderea se socotete

verste, iar dupâ prerea

in curmezisi

/

!

Pe

I

in sus

totul

este

Machedoniei

le.

"C^ I

f

|

mrimea

in lungime

mai multora de=

ceassuri ), care cu pico.|/ verste intr> un ceas-, iar

I

^Jy

de asemenea verste

%Q-

2.8

,

inse

lui

,

pai, începutul vinelor lui se trag de la Tessaloniculuî, pe care a umbla cine-va cu numai prin potecuele tiute, fiind

de ^500;

i

a

c

cu neputine, de cât

acopere d'auna f Ivirful ||a*^lfuria lui. iar dup f ^(ti,spun i mai lmurit, i pote ;

5,

sânt mai multe sau mai

numai mult ca

'"^'Lermurile

^^^»y

spre

mP J

puine sau elnilometri lungimea i limea. înlimea cea mai mare sau virful Muntelui sunt

alte locuri

tru

|

este

saiî

\

*8

verste

rul se pote clca

fo-l^^l

tate

pâri^

*

athos;

^Storicul Sfântului Munte al Athonului , i<

I

J ,

_A

ma

dar ca fn tot d'avna Dumnezeu f|imfa dat sentâte i rbdare de am seviritucomun. •,

tot

se

de nori, de

actele autentice

manuscript in schitul

cari

unde jrigul "Domneta în

rC^I

seajlâ in blibioticfle ^-rece-J

de cre*ut

sfânta Ana-

£"jC |

f\

despre Muntele AthoS'l^»^^


popriu

zis e

una din

Arhipelea£),

o

limb

pe-|

cele trei

Machedoniei, care într

marea

în

in lungime de I

%Q ceassuri pe jos care în ve-| Se numea Acte c Monte -

(

chime

Sitonia sicheauâ), Pale-

".Atace,

,

Cassandra

'

strîmonic

i

înceoend dela^olful

);

rrpte

J cu

Halchedic;

peninsula

si

se învecinete

miax-no-

despre

cu insula Thassu, la rsserit

i limnu,

Samottache

spre miazâ-zî

Aceste

timpuri

trei

iar

de-

cu peninsula Sich«a-

peninsule

in acelle

erau locuite de Elini un-

i

de aveau cetii

sate bine în-

populatei înse peninsula acte ca cea mai mreaa pentru înlime

,

e de 2*98 C mecru.î virf avea , ca

a Muntelui, care tri, într'al

ce

re

«î

erau închintorii

de

idolii

numea tztfi ^un

capul lui avea razele sdreluî

de la

gura

pe ca-

,

idol mare de aur cu numele ipolon iar pe coron cu pietri de diamant ; care cnd btea .

intrensa, strlucea atâta

c

în cât se zice

j

vedea)

se

Da^rdanelîlor.

mai era si alii numea i , „ loc uina

acolo «

omenii '

pentru care

zei,

zeilor,

w

se

unde venea!-

din diferite localiti, spre a le a.

duce daruri,

i

închinciuni, precum

i acum mulime

de închintorii „ numai

cu aceast deossebire

WW

,

c

atuncea

J?~ ;

se se-

vitsau prznuiri pgneti, i arderea \Ju%. jertfelor se aducea aici înaintea tuma-jTWJ tului de aur idol al lui Appolon 2" iar de-V iu) Tmonul care era l&fCZ idol, da rspunsuri I

JSA

m

proorocindu.le pentru esse,

,

i

-l

diferitele lor

aveai în respectul

cel

mai

mtei»

maie,^

cu care au tras aici mulime , de svpertitiosii' cinstitorii ai lui Appolon . în pilele MunteluiI

despre espre rsserit. rsserit- mia, miaxâ,

*m

V* Al

.... ...fi7i -ti se afl un virf ca Muntele Proorocului Sie,) in virf este o biseric cu hramul Proorocului -

de

800

-metri,

Litiera M. Wonastirea Joharo. hîi.T.Jbnastirea

<-„

c

(

iviadm nunvscrijl MHo.

M$


.

Sau chirasa,aici jos la

Jf»^f »

I

1

tlrn pul

de

ern,

fiind

acoperit cu noori si nu se putea su.i

*n

1^,

i

muntelui era uâicapisei

p6lete

în

ci -mai fntot vremea, virful cel mare e , si ^erul e forte iute, din care prici-

zpada

omenii spre a aduce jertf aeului Apolon), pofora cam pe la Octombrie în capitea sus «îssa , si acolo de ri S * ns * mai putîn, unde putea mai cu înlesnire a seviri serbri. Er pe la Aprilie '1 suia er. si sus: Inse a(

-

1

^

S

diferitele lor

t:t la

pogorîre

por nu multe

puîn,

ori

i

cât

i

aduna ca

îa suire, se

Icirbaî, famei,

vene*

si

la o

serbare mare

pol"%

classe, si de

copii, de differite

împraii. munte înainte de Hristos e. ra cu mult mai locuit, de cât cest

doua peninsule

celîe.l.Ialte

tot greutatea arat lui lor

Erson, de împratul Peri-I|^i*l OCerxe , de trecea flotele | j Cavala ),ispren^J" c acum

Tracia

\

i

,

mai

.

iar

astupat

, >

de Ulpius Traian

sa re-f™

impe.

Romanilor pela anii llî-

dup Machedonia

Maratoni-^V |

Thermcpilele

urm

pe

deschis ratorul

la cdla militar scrie asa

cu fost

la strîmtorea

neapole

la ei,

)

,

au

locului;

canalizat

(

Hristos

,

de treceau

flotele

la «golful Cassandra pentru Creulescu Profesor de istoria Antic,

Al-

din Bucureti

,

în Tomul

l.

^gitJ spediiunea V^rla

490

annii

V

*\ fel împratului Xerxe^^VL

din anul

1856-

înainte de

Hri.lf^T

btlia din câmpul Marato.j anni Asia întreaga fu frmîntata cu conscriptiunile de soldai,'

stos, de la

)

niei

m

;

trei

cu reperatul

i

de cai

se

pâr

V

J\)Jfr'

'

vasselor

proviziuni

an. Egipetu Egipetul

se

.

cu strîngere

•,

în

mearg

.

j se jre-

fncontra lui,l

când muri la annul

-H?J

îna-|

dintîiu tîiu Hristos. cea de Hristos Cea din

inte

I

cel de al lAî?

rescul,si jariu

.

I

fu se sting aceast rescolâ-, o l|OL si scose la cale i se întors e îndat îa celle începute pentru grecia- 1 Fit aîat încontra ei de cumnatu- seu Mardoniu , i mulime de eiiai Qr ecir mai ales pisistraii c cpetenii cari nu perdusser tbtâ preocupare a fiiului

îeii

Xerxe

,

%J

.

>

,

i

_ I ^jg^^>j

*_ rji

(

1<

A

E

Monastirea

,

^^J^L L^^V

iviri/lut

h^O.

kS.


Sperana

rnsui

a Domnii

de

treprinderi tirîfti

la Athena

Indesert

.

Dativ Artaban;

fratele lui

perii

se

if împinse'r la espediiunea fatal

s

|Wnuirâ prepraiunile^pn

oppuse acestei m-fl

vissurile vorbir

de învingerea lor,

se consolau

înc

-

,

se termineze-

l\

annii

se

m

"

ieii t

jfi

con-|

C~ coii, |

de calamnitatea

pedepsascâ

'1

i mai |-„.

mai

r

erxe ptrunse Muntele ithos cu se

,

artând, ca

Mardonru : adec laud-L rmat, cci pogorindu.se vent dmvî

lotei lui

rful muntelui

iau înecat

rntre insulele

file,

mnos, în

i

cât abia

l'S.jj II

rd

din suita lui?>n^jiOh

omenii

puini"

totc coiâ.

Tbassu si Lian scpat el

mii" de Grecii Egiptenii i Pinicienii lucrar ca se sape istmul ca -i vSh

împreuneaz

re

Athonul cu conî-Q~

nentul, un canal de %,M00 metre,f o punte jv

aruncat

peste strî-

mtorea ce desparte xestul (xestus) de Abid c Abidus j, sau Asia de Europa,- dar ju sfârimat de mare £erxe puse de btu Marea cu biciul spre pedeapsa .

sale, i o infera cu fer Und amar zicea ei lovindu-"^ tu te pedepsete pentru c

criminii ci ..

Domnul

o,

fr

n^.

insultat motiv din parte-i; Regele Xerse tevatrefe, vrei sau nu vrei; merii cu dreptate ca niminii se nu -i „sacrifice, pentru câ eti un riii nefolositorii] si îneltoria'»» re urma^ toii cei ce diresser lucrul fur omorîti , si nuntea se « începu, er de ast. dat se tînu bine.

]»Iai

privea J iar^erxe curtenii

cum

credea

V\VP ut eri —— —

saIe

i

dsr

trecea se '1

t]

armata ce punte,

afle in

ve'cjur

esâltarea

pîingend

.

-^ai

„Rebele, pentru scurtimea

^ fJ

[initi, nici

un om nu

ei

vrei va

se soa'îrnînt*

omului

rimnea

•,

de aceasta. jj

;

PliW

«c.

Armata'

««!

li.

X-

m

fn ne.

sânt peste mari- He i mrturisete câ Vr are tii'ne positi v, el preputerile venite dr'r. Asia ljfoopoo, pedestri-, 8o,ooo, câ .

supune

Monastitea

Ivhruliti

scrise de de

| «

mulime îa.fl air intr'ua Sut deantr/

viu de H Marele Heg-e se lingva-, de axf fn«r< un an, arfi trebuit se trecu întriaj pre pmântul Europei, r Xerxe voi se o ma£inia câmpie a ioriscului- xumwik date de Erodot

msur

unul zîsse

cci drn aceast

imrirteasa PuTneria- AV>.

i,57.


.

krei

20,ooc dfn carale de rzbel, i despre cmile 51?,ooo rmprii fn 3000, însercinare si 42o£, vase de râibel-, la aceasta caut* se" se mai adaoye 4Î0, de treeri<n\ i321*oc*t? omenii Itraf dfn Tracia i din provinciele vecine ;' Tote _ acestea dau în total de S.,640,000, lupttorii . Numrul do-% ,

|

u

i

5,

|

(

Arabii (Arabesi, Etiopi Etiopesj, sagarti Sag\srtri j pcpolî.. din Asia Mic, i Traci cTraces;, si alii %0 naiuni , s*cind «urile, devastând rile ca se nutreasc ruinând vt Abderii c uâ provincie în Europa crin un singur ospi, i tea. (

f

(

Jj

•,

j

râxbofuhn' au jost

lh.ru.

,

c

s

\\

^

aljucrâtorilor e, dup prerea lui, mai mai I f n cât venim la ijVâ total mai mare de ooo,oog, patru. zeci. .ase de naiuni fnâinta fn costume, le cele -mai streine, cu armele cele mai diverse; Peri cPersae), Midi Midii), Ircann Hircanii;, Asiri ( Asrrri), Saci (Sacae), u

mestciîor egal, aa

U p

i

1

,

sjn tul" Munte.

dup

anwir

300,

I { 0

n

r

'

Hristos, când

se locuia |

^1

naie aconi, Greco.Laf._JfJ numai ecsist nici m- P I numai Monasti-|, car un sat,

Munte

s/ântul

de o

tini, in locul lor

fr

ri

si

locuine

Monahahale

ani-

male parte fâmeeascâ nu nici

chiar

cSfâini

,

i

este,p-

ori ce

pa. I

^1

umestnicâ.

1%

Esoract

Dup arhivele

i

sjntului

actele autentice blibioticile

din

Monastirilor

Monte Athos.

împratul sfanul Constandfn cel mare,Hrisove 1 J, 3>e la

1 -

*|

I

"^l

|

_

.

+fi

si sînghilii Patriarho.sinoda.['«ft| * Ie, de Ia Teodosre cel mare si I Mic, de la iustinrani ; de Ia Karchi-| Pulheria, de la Nechifor Foca, ion iminschi de la Consta. \ Monomahul lQli%, de la Paleologi , de la Comnini, - fl cel

an

i

r.din

•,

-40-J"8-

11 ? 0 Alexe 4ÎO/3 - lî0 * Manoi U Andronic, dela Va. IvL; A0<d% silfe Machedon, Leon îneleptul, dela Romanii imprati Bizantini y» , '

I^T

^4 pn

I

X

la annii 1300,

^0

I

Asan,

(

'

'

'

dup

Dela împraii

Hristos.

Romano. "Bulgari", Simion,

1

lonitiu. Ion Rebele Sirbiei , a cruia sultanului Mehemet al n rlea, cu-

Lazar, Crâla, Vilcu, Ghiurca

fiic Mria, au J 0 st mama

(1

'

Littera L.

9

fmpâritesi Pulheria

in

Mnstirea

irirului.

MhQ~

457-

i

'I

|

^|

(

*j


ceritoru-î

Constantinopoluloi

3j, De la Domnitorii

pân

Românii;

1^53.la Radu N'eg'ru, tefan

Mare,

cel

Vt&gxr âs.ssarab , Mircea al îlea, Bogdan, Petru chiopul, Radu. al 3-lea, Sultan Selim 5 ( 151? J, Alirandru, Mihaiu viteazul, j. I

T i

|

i

vintila", Mateiu" Sasarab, Constantin Basarâb firîncoveanul , serban. Cantacudino, Barbu Sânu, Pfrvu, Buca Vornicul, Petru sptariu, Nicolae Caracal, scarlat calimanh, si alu muli boerii ai tarif carii au refnoit si întreinut închinciunile din sfiniri MUTltî Athos Mu« tele Sfnafu, ierusalim, Elada, iueteora, Antio. hia, Alixandria, s,i eonstantinopolul la anul 186c.

^

âe

c

''

I

*Z

pân

Tis ° ,,re

l'-^l

i

?i srnghili'f

-"lAl'"

Hatierife

aceast privine

se

hi vele Monastrrilor

r

am

£v;

^f^V

pe care le

«gsit, parte tiprite rn

brour greceasc te

în

afl inar.J ,

1

ti»âri-l* a sfântului |—*r din sfântul Monte Athos, la anul 1563, pa-r-V*^ ,

de Monastirea

Pavel

.

brour

fn

te

Episcupu.

n PsstiSi,

fn

Machedonia

ârilor

plectâ,

1858

in

P^*n

tipografia din Salonic

18^0, parte

.a

ria

^0

I

lui de ccantes, ifonisie

l U'

"

in isto-

Române com

tiprit la

185?,

i

Bucureti Tipogrâ.

|

fia loanide, cu mrturii de * vieile Domnitorilor ârrei ;

gâsîlt de

la

i

Cum

Si

Bomfinie, laPo

Ionii, in Arhivele Tarei : nreii'-^t al Sultanului Selim i 151?, de la Hristos 933, de la Mohamet t rebiul ahirj. I-J

un Hatierif

luna Martie,

parcând

Dumnezeul puterilor fcâtoriul totului tal a Tot-iitorul, a voit ca se salveze ]„ me a

J. adzncul rtcirii i

,V#

bine ^ pre

zis

din robia

împreun

ce.

lF t

^£V,^

propoveduirea

Ta

închinrii

de idolii,

diavolului, a trimis în lume de început Fiiul seu, care

fr

Evanghelii,

i dup

-

s

rstignire,

U ceriu, trimiind fVâdu.. *T-S/T [ia!a darulî sfanului D „h peste sfinii Wol,°î 1 trimise m lume spre învtura" neamurilor, între tm ir

Inalt-«e

?I

-

care

;

L:: '

,H

i

era

t

sfântul

-^o-

'

|

dmJ**) eW * '

al

Lazar

(Hi.l

cel

fnviat

"

AM

zi,

care

lohiarv i6Tt.

Dl


VjFecorelnicul, precum

etrecea aco." 'i era poruncit de la rstignire , pet inaemninau| mfngâ'ind pre sfinii Apostolii in Scârbele lor; i fndemnîndu-i ca cu coraju se propoveduiasca Evanghelia Domnului; i dup jC*y |V trecerea de mult timp, dorind Maica Domnului ca se mai -rA-' ^ I Corabie, din p^«-|*^jj U0wp xâ pe sfântul Laxar, s'a îmbarcat fntr' U11 ^ Cu sj^ntul Ion Fecorelnicul i cu alii sfini Apostoli din, -\i |/ i tre c " Deci venind Q sj a!Î V° rr,ii câtrâ ostrovul chiprului •Jf

y\

JX^nUo

>\t

i,

u

1

•,

1

tm'h

'

i

Ine P^ n ^ in apropiere, s'a schimbat v intui cel bun, unal-l/J contrariu i forte s'a sculat ast.feliu turburindu- se \ si

P"*| tul

Marea,

f,\ \ Pai"

i

fi voit

înfricoat L'

i

•,

x "gineasc

valuri mari fcându. cufunde corabia ,

se*

£

aspumând cu .gYoze, ca cvm deas fâc"ndu-se s'a j i nemai putînd sestâ-i^n

i cea

se

ca'pitanul

i

cei

*

împreuna;

dup

corabia la locul destinat, s'a lsat

c

vînt,

ffl

â|^J , 1

Icar mcotro.va la vre

\|Se scape, precum

un liman prin acele locuri necunoscute Maica Domnului

. l

Km *

le lîsese -

a 1

J

dar corabia inotta prin valuri, inCO| ducea vîntul ; s.i dup câte-va

u

.

a început a se mai liniti vîntul, marea linitindu. se i ceriul îns. l£

iile

1

nind

;

vad

cutînd corbierii

deci

încotro

^curile

se

de prin

Li-mnu, i Thassu, ntelui Athos, i se

c e

in

afl cunosc

ga. în

i

sam

•,

»

v

Io.

:

prejur, insulele!

i

Mu|v5 mirar cu toi, f peninsula

t

puin timp ajunser

in ace-^*\

minune trecând a.| /*J

locuri, ca prin

tîtea insule

se

limanuri

jar

alebâ._y''j

'CV >

în fine voind a înîndrt iar sprel

drepta corabia

I

cKiprv, 'f opri Maica loirmu- |*V| ui, fntrebîndu.i ce munte este acesta aa de înalt i frumos. I**/J împodobit ri

i

ime

arborii

cu diferii

roditorii,

îmbrcat

cu oâdu-

mul I £,<jl cetii ij |

erbâ, locuit de o de omenii

cu

i

.

orae frumose 1 Si'i jC-^ n se spuse^' ca e mumeie /naos,'» locuina 1 meilor Auzind I e locuina deerilor zeii, a oj"tat din adîni /l ^^jiMaica Domnului, .

c

(!) Litera A. scrise pe

membran

ipele de epure i.fbrk vechi, firi 'n !a

Monasttre» tohteriului.


'

1

c

C1^ inimii, ujindindu.se un aa mrei Munte se fie locuit I, Ide ren, sau mai 'bine iîs dracii, care era plin de idolii si capi| j<e ce se afla pre virfurile lui, dintre care ce] mai mare era al fo"

|fiLn |

Apolon; i la care lumea aler&a spre ai se închina si a \j 'i primii fie-care la întrebarea s'a rspuns proorocitor ori 'fi pentru ce ar fi întrebajyt»*^ /

|J<vffl lui

-

'

|

g

sai

corabia aii dîs Maica ^ Domnului în voia ei, ore-'^ cum se vede pentru aceasta I

c

\

mea

sa fcut venirea

aici,j^

„ cci acest Munte va „ rn

mea

sorta

i

-

,

cum nu va mai

V

fi de a. fi

lo.lfy

„cuit de zeii, ci de ome-t** r „ nii aleii si sfinii, sile ,vofu fi protectore acoperitor*.

idu.se

i

.

i'

aoro-

munte, la li-i (a lui liment } unde acum se j-afl xidrt Monastirea I de

.-«.anul ce 'i zicea

greceasc

Ivirultrf

Qfc

a

,

ancorat corabia ling -mal tjT marea linitit. iar'»^ din poporul Muntelui era o-Ef fiind

,

^mulime adunat

omnuluîV^aci,când ))j; •Hhotarise

IXM»

j

»•

se^ro^

corabia

c

Maica Domnului u ' UJl va acest Munte -

„6u

aiu v

Ce ?

!

Unrfp.

>I noua '

-v

ce

vom

face

rîp A+5t-, eatat

a 4.1 tim

'

aicea

,

J

c

!

„„

este sorta

l_

demnat pre

iudei

de

stricat

pe

Adam

îl

13?.

*SeHÎS»«âl!

sfintei

jfî, c JS?3

««era 1

i„ e am cumi-I^J '

i

.

a rstignit , si^jtfJ

Jititcri A. s triyinîtis/ Mieria Mnstirea ivirului

Wt*tth2° e«a

vom duJ

venea la noi, ca

t>rdîndu.ne i a Eva, din preunâ cu toi

AuS »st

Uf, fi

0 ce »rne

^

s,i ,f

împria,

i

|

.

_

>me a

îumnexeul, cel adeverat, .ncmosele nostre nrp*fr<.w ica

.ua caneau

|

^

unde de aicea ne

? IoCuim

tot

•a

^dul, rapmd

la acel loc

and «"> H S mea atuwiiC^L

i

.

„ lâ

51

~

1Jt -F«I»»â

'

I


|

lyr^

i

proorocii

]Wy cuvântul J

-^ |prin

F^^ne

Apocalips

(

lui

se

afl

se <3ii

^^l v3ruî i ne vre'nd. X|^S\ cestea zecand, ;

ne

«J^-r^ntele, si X^T^ C p uterea

de puterea

u

de

toii

|

ce

dat sau câi

idolii

fn Munte,

i

se fie

cum

cutremurat tot Mu-W afla în Athon de Ujr_ i sau Sjrrmat;

ve'xendu.le

^

poporul c( ^°-fMi^

foarte, ne stnnâL

înfricoat

.

i

întimpinarea

dupa"

s'a

se

cad,ut

Apoiu socotindu.se fntre efi, au ' fcy. i umiline intru venit mulii cu smerenie va

cii

pân

s'a

Prea

închinciunea

Dumnezeu, pe

lui

la

închinat |V>--, mult, priimindu.o Fsl cuveneai

erau prin idolii contai Dumnezeu, a prevesti ade-U

ce

lui

Dumnezeu, au

Acestea auz.fndu_le fcYcuia

la legat

,

îi pe noi din totâ lumea | nea isgonit; i acum vi-U J isgoneasc, i iat ca la limanul KZ 3,,

crucii"

fiind câ demonii

;

silii

fost

nostru Satana

vers

S,0.

lui, cu puterea

Maica

iSz^ Ivi climent J^Vvoinri lor,

Tatl

drepii; Iar pre

fn iad

ucenicii

aicea

sfintei

pmânt, i

sau

cu mare dragoste

Mal-YCm

cu bucuriei*

ved.endu.o

care

i

vesselit

.

T*%n

evlavie I

J

dfnsa eind din corabie la eii i bine. cu- |£_ ve'ntându.i i'au învat s-fînta credine , boteiînd /**,(-.»•*li.*' Al~ nil >l-K*kL PO T t! O P-f-Pctl

ar

/•

incredifndu-i sfiniei

m A$ rii,vor s,i

sale

r,

c

r->

vor

unâ

fi

sub îngrijirea

la finitul

cum nului

s'a ;

i

innlinit

cci mai

cuventul

ttrtîâ,

jmii

s iî

de sub

ceriu

rmia

.

U

jl

de creti-

nii evlavioii devotându.i viei lor lui Dumnezeu , sau retras in sfi/' ntul Munte, i cu sufleteasc dorine sau dreapta ^nevoit înviata ascetic, pâdend credine i mrturisirea dup biserica râ^•\se"rrtului, mai curat de cât tote prile lu.

onâ acum

1>1

Maici Dom-

mulime

fol

s

"

|jy veacurilor, mC^j

necuratelor jertfe i vrjitoodrisli -mulime de sfinii, pre-

fn locul

zisa Athonul revar-

|

ti VA

6

puterea darurilor Maici Domnului celor |bune,asupa Monahilor care au fost i sunt aprai de neghi-'y | .na relelor credine, mai mult de cât ierusalimul i alte pri l*»"^ reli^iose a Je lumii; pentru care i s'a dat i numele de s-fân. L/.J1 tul Munte Athos. 7, I

li)-

si

A-pt membrana

scris la Monastirea 3unearuluj.$r a il). E. la Monastirea

tvirulvi in ani 'fîjO— -457-


w

privim ca aprope cinci

trecut de când ttâ locul acesta sub st-1 pînirea Imperiului otoman, precum i tot | rasse'ritul

ins

;

aâ >-

sfântul Munte,

|j

2it dreapta credine netirbit, i va fi f locuina -moteniri clugreti pna la. sfrritul veacurilor dup Cuve'ntul Maici*

Domnului chiar

Axi venit in acest

.

sffnt loc I

din familiile împrailor , i c um | , si mai înainte i

Se zîce întfmpltoriu

urm

mâi pe decâ

cu mari

rîndueli,a

sfinite

Patriarhii, Mitropolit.il, Episcupii,

;

care sau lsat

eparhiile

stâpînirile

s,i

I.'

ve -

,

1 '

nind într' acest linititor liman, luîndu.i viat aspr a clugriei, i cât putem se

;

'

i nevo-

:icem unul lumne<eu tie ostnelile

P. S.S. Nifon Mitropolitul Româ-H Theofan Mitropolitul Moldaviei din Mo- |{

nele lor. Ca din Monastirea Dionisiului

niei

,

Qrigorie Palama,

nastirea Dulheariului,

a

nsctoarea

i

destul ta

.

Pavel Xiropotamitul

de sumneZeu

ziuo buna

i ec

împrai Sava

de

fieciori

Simion din Monastirea Strbilor Helindarul,

|' '

jecend, sabat

bine.cuve'ntându.i

i

,

din

învându-i cum se'îîe credin-j

a

ctr

pleca,t

mergea

acum

chipru, udide

uor

forte

Aa

.

dup c.

dar

gon mare tot lumea de

te-va timp, sculîndu-Se

asupra cretinilor

ctr

impraii

în cei

ne credincoiî |j

ai Romei; atî venit

porunc

s

ca

sânt cretinif de

de Hristos

înpuînat cretinismul, unii murind

prii: iar

'iar alii fugind în alte

Hâtrii,

|nou

s'a

zeilor

oltarele

*Sini fiind JM^W

fl

r/f$

ce

fn Muntele Atos fi

ce

toi câiJ.

s

voi

câte

ast.feliâ

se Iepe-:

puin

s'a

i Matc

pentru Hristos cei

rmânsese

-fiind

S'a,J

toii

ido

lor.

ânn "

S

f*

ntu ^

Aprat

i

Constandrn

pe câmpul de rasbel în-iliric, în contra s'a, -l

fcuse rscolâ

îh «opul

'1

prinse,

btu

i

ca rudenie

liberi;

-l

» U Mnstirea Mrtdm.Mo-

45?.-

is

s,

i er

i

Mare

;

satr resculat,

acum

Pre Prea

~; ~ ,

cel

încontra lui Licini la 3 iulie la Andria-

îl btu i a doua or i '1 omori la Tessalonic 324.' pacea fn popor, afiându.se fncâ in acele locuri vede

.Litera

i

munceasc

nu vor

îmulit er. i idolatria ca mai nainte, ridicându.i din 6 15

*

,

i

i

se

i

stabilind

sfânta


de Dumne*etî fn vis poruncindu.i , ca Muntele Athonufl^jî de închintorii de idolii cei ce'llocu.

Nâscatorea lui, se

,

-

,

'1

curate definitiv

,

„ ulU ctt

^eiLont

(

ureco-uaiini:, ca se

•ea definitiv, dandu-le fntr»alt parte loc bun

i

jdu-le il

voia

pricina;

fiind omenii

er'i

i i

înculiî

»i pârasa. spaios, avâtm'f'jTmf 1 nesupuii, nu 'I

se asculte.

^£^1

^

T^tonci

(1).

S

inse

împratul vede'nd nesupunerea lor, a trimis un general c u armata, ca cu sila seu|C, scot din Munte J iar eii fiind ecsersari la J'g v§ arme, avend i locuri bune de aparat, $> con-

» I

^q^cBl^trat i armatei; deci ne pute"nd se intre la eri, una din pricina grelelor po-

zriuni

ale locurilor

dfn tot Muntele;

|/^,

iar alta ta

c

omenii locului fiind mulii, se lup. g^, vitejate, fiind la desperare cci cum jfcJ •,

nu

comvenea i moiile

le

zsissilt

alt

Ie-a

lor, ,

se

si

'

î

se se

J*'

lase oraele,'

mute

intri

ase apuca din nou , i a fonda orae 1 ia dar comunicaiile pe mare i pe

necunoscut

loc

a zidi

casse

fnchis

tote

i

7

V/

constrîngndu-i ase supune prin rime Cu tote l f a durat mai bine de un an, fiind pe s 'vizia ce a avea preparat pentru cad.uri estra-or-. .

acestea

•Vj ling pro -

bi

capriore,"-

,

f, js'a

r;,'||un

i

c

râu

de arme ,tr ' miS

porci

.

nici se cuvenea,

ASia

"'

^

pe ba,rhl "'

Tessalia

.

,

veacuri

numai a

'i.ati

ales pre toii

C0 P" pilele

rmrrnd

rar unele

buni i.

Muntelui

Pindus

Cy

-

au

,

jdf UCOl '

*\

,pe I

C~%

scos pre toi,

manuscript

pacea-

în

i

alte

Monastirea

nyOfj

;

r

A.

i

în ru ;n sau risipit dup multe mâi ecist t pân astii din tur.

1

Litera

cei

ecspediie în contra Perilor

imii $ S aedat în

cetile, oraele, satele, monumentele,

,

,

acum aveau tot

d>

'

Penee.

'idrfferite, Jr"

fr

c are u

i^ sub cuvent

•fnfrne

3

cer-

ast.fel

li^k M^,i trimiîndu.i în ir, albia fluviului

g

prin munte, precum-,

mistrei altele-, fnfrne finindu.se i acetia ceia ce n'a putut face frica, a împlini'tu-o fointrând cj;eneralul cu armata în Munte, nu lea fcut nici -

i

predat;

*>jjmea,

t

i vînaturi i

mai aveau

dinare,

ii

c

acel bloc

Dtrherf trieri-

m

I


'

Infroduxerea Monahilor

m

Muntele Mos. locuitorilor din Mumele Athos, împratul Constandin, înelegând hotârîrea Maici

upâ esterminarea Domnului,

um

C

devie locuine

Monahilor;

Hristos. Apoiu a.

$

Protatul,

Hristos, si vatopedul.

?

a

astfel

acum oraul Careea 340

I

I

ca un cretin ih/.fl

întiiu temelie

el

I

'

Muntele se pentru

lo. •

Monastirea Castamanitul la 320

zidit

d.

capitala Muntelui laîtf

. "

dup

a«""l36i

J vatul,

acum

de

i

Monahali,

bitor de Hristos, a pus

cuma

c

ca voeste

Impârînd

Hristos,

*

iulian Para.

mai întiiu pan anuse pune împrat fiind' punere de împrat si luând puterea în atâij tu, la artare satî lepdat de Hristos, a ridicat din nou ado cretin-,

-

yarea

care

idvs

politeismului

Muritorii

_Jcut, a risipind

•,

i

un p#ân

ast.feliu ca

ruti

de Hristos, fntre alte multe

i

stricat

i

pustiit

ce era

si

au f-

ce

sus lîssele Monastirii.

închinciunea ine dorete

Athon.

la.

a ti despre închinciunea în Sfântul Mu' \

nte la vir/ul cel înalt sus, este cale de la Monastirea Româneasca

cam 5 ceassuri „ Prodrom *. drumul

este

sub te

neregulat

drept

M

i forte «Sfreu

polele Muntelui

;

de umblat, si sus

acolo se

afl

——

de baut din pliie f«>«

sus pe potec

^ ^

Pârghia „

,

.

,

.

,

.

(Vfntwilor, a gerurilor ' i

-

,

««

aceast biseric eereînoit «fnoit

de

capul

cssebite

r

Muntelrf virjul cât spetii,

§

es-l

lumea cretina,! ,,

acolo e si'ster

,

\J

T

1

s^<

în virf est este b biseri.

somnul isus Hristos Ma

zpezilor; cari atinge nivelul .

7^1

al

m

cWTT

în

de la biserica pana^hia

K&U

^

-

^

insus,fâr pmînt ?si pmînt În7e a • mai mult pe alte lo.l

arborit, iar de aci în jos"e îmbrcat cu parte piatra, tot Muntele pe une locuri

m

i

i «ilele eo^,,™ "

in diferite

#1

RuSrel ' C

«Of

prV sLL 5 ^onfc^^f

marmor, avfird

j^ol

M ««ia

-

de Patriarhul Patv^W! foachim f„J? ^amantul-

ot

1

»

.

~* " c J .

ajunând

bisericue care

Prea sfânta

(

, ed deau,,, „ zapaaa. Deci cotise, i numai piatr Aici ici s»i

:

i„

o

de odihna voiajorilor ce vin din totâ

numele de«

na deapa ~-t I

pe toi Monahii din Munte.

I ,

13).

Din schitul Capsccolivi.


samn

putini, inse pimîntul este srac, i daca se din ?<3 «avat uri, trebuesc alt-feliu se usuc, cci ploile ra sfrn udate tul Munte sunt forte rari cate i.i 1. luni nu ploua, i mai mult T>ar

«C^| :un mai

c

.

Irronia lui Dumnezeii, .le

mari

i

lsat efie

aii

mai

de are

izvora

mici. cu care 'ii rnplinesc nevoia

c

.

la tbte chiui

alt-feliu

nu

pot

tri-

Cai. de comunicaie. tfriUrul

ct

'

sfintului

vi i

sunt ind

i

drum

i

cotii

de catiri

,

pe une-

c

aa

so

un

stea la

se

alturea,

pre

catiri

doi

trece

'trebuete

ci unul

mai lar^, pani

loc

Iar pe un«!e locuri sînt poteci de abia se cunosc, de multe rtcesc dac nu au con ori voiajorii

Când va ,

i

loturi toropi de picorele catirilor de pe unele locuri nu mii de anii, le

1

pe

de picior,

jthoS;-

pripistiose, su-

dealuri

po^orinc

pietrose

Mume

cel-l.lalt

trece

:

Dar ductor «e tie poziia locului timpuri eu colo. in cele din .

urm

Huilor

nizarea

-

nastirile

^

*

Cornuta; atî Monasttrile

\

ini

Seraiii.

car

de

Proorocul

pentru cldirea

mari

de fer, clopote

A^J

Munte

Sfântul

cu boi, de la Mare

crat material

lor: de

caselor,

'si a

Rusicu,

lor

fcut drum

in

.

Mo.

i

Ilie

pân

la

bisericilor,

etc-

'«9

Clima. ma

in sfântul

locului

sntos

este

mun

subire

e

Munte in general

fn unile

,

m ,

pani

inse

fi

e for-

potrivit. Aerul in co. ptrund.âtor:u greutatea

rntr' altele

te cS^rea.

i

•,

pri devine din cauza piemarmor i a pdurilor de cas-

climei in unile

de

tri

tan

noptea

,

marmor i din pdure pe unde izvorâ de ap, un curent subire,

din

scote

cur,g-e

ce'î

zcc^aiu

indi«40

Idup tot/i

curo

locuitor:

.

care pote

omorî pe tot

H»-»-r intimpina dormrndtî ori- din care caust

^ adese

'J«rijy»^t

TOf '.ci*'.:

c

toie vile, atit liao cât când nu sufl vent nici decum,

fiin

.

.

iiâV

?:r.&

fU

jbxz-?.

pentru * ': conserva

I

sntatea, port flanel sau cmae de lin > i când asud se .schimb* de^rab. i se îmbrc cu.alta uscat: cldura esre forte mare spre'pârile de miaxi.zi. i spre miaz, nopte mai recorose

04 1>.

Litera

I

h'io-

i+5£- _

i


i

vînturi multe, dar nu tdte"'-'"*'vetâmt6re afar de cel local (apofo) zîs mai sus de si pic mult dup cum sunt) annfi; dar fne puin pe la polele Muntelui s,i se topete înda

Zpad

.

i

t,

far la locurile de sus se

teltri,

fne mai mult,

chiar fn luna lui iulie se

prpstii

i

Mun

sus in dosul

bgat

gsete zpad

prin

Pdure.

ek mai

principale lemne sunt; dadiuuadii castan, stejar, brad se afli fn mareea,

ntitate , fag, dafin, ariu, prunaritf,chiparis, dendru Levant, frasin, plop, ulm, J

«Rastru.

tocali,

Arbori fructiferii; lmâi, pormeri, peri, cirei, prunii ,ro.

chrtri,

^emne sau copcei 'cari nu 'l "leapd frunxa, dadiu, bradu, dafin, et,c -

'

ariu, prunariu. chrparis, dendru. Levant, lâmâiu, portocalii, chrtri, c omora, rigu, su.

sur i

T

Comora

altele.

* "

sunt

chilioii

u^™

zîs

adun

ci

!*«

de prin

felul ei la vedere întocmai ca roii, el înfloresc prin luna Oc atunci se coc, cci cele r<Wp ar

mse puin mai mari i

jra£ile,

tombrie

dup cum am

"te tm pom roditoriu, înse nu plantat, 1

Sun n 1 sunt dulci la Mincare, dara prinii ? adure iface un rachiu bun;

i

Noembrie, cand

incite

si

u^i£^Sl'

»^,*h

din anul

anul viitor in lunile xrse sus. muntele este acoperit cu pdure, coat dac nu ar ard io focul

la^j

^ io

annif

*aw vii, cui

ne

i

tm

,

i

din

este

i

mm

ar

fi fafri

mtmjLsX

un lemn fn

for

frunxele caritate ca ale m ari; eI crcste ca

rnse^rose i de «are, i e rbdtoriu

/face rod

nt bun Sunt

3 moc h inul

Nucului

de la

,

.

^

usccfu.

crete pr f n ori ce loc, dar nu cât atunci când are

bun, de

ptrtma umezal, rodete mmunat; jeUuri d e smochinii, unii albii

sisecoc

!n

'

coc

-

^

J

î

P e£ru ;

-'

f

a*

altele

cele de

a

vinete, se

treilea

vinete

lffiU smot^ari

oc în luna lui Aucrust Si râ Aceste u*ate , t pvîe l a f ut;i<Sunt rn opa, se face din eR i racniii bun, iar prospete când culege din pom sunt forte Arici ca zahrul, acest Ca $a Sidinda Vodvl ese âr& re c * un felii de ne^i prin ^ f f'°

Septembrie

cutate le

mM^5v 'Iar

m&Vl

tlj.ichfttrl

7*£«

.,

sjânta Ana.

Monastica

Dtrheart/luî

1


r

in loc **=*^ de "bo"bc afinu se face pdure, i nu se face mai mare ca î||L «;Mpru7iul din frunzele lui ese unt-bun spirtos, din /§;j»\:|§ seminele lui tmt forte #rass el înflorete pe ***•' 3a 2 ^ ^Martie, florile sunt desse pe lemn si «gal

listrilor

vîrfurile

.

,

!

,

P

'•'IMîJ^bene ca

i

ale teiului.

lemnul mirose frumos,

frunzele,

Florile

precum

uâ dat nu -si leapd fru. in bucate sczute si marinat

i

nici

nzele lui, mai se intrebuinaze Mun inflorefe intiiu-, tote Monastirile sffntului fiind stilpâri, cala le. ,te'l intrebuinaze în Dumineca floriilor la frumusee, plin de rusalim stilparea finicului care este

c

i

V

u

Arom

B

duhovniceasc-wr * ersina nu

lemn mare, ca nuelile de '"'."rchit i mai subire, înflorete in luna lui '.Mai, atat florile cât i frunzele i lemnul'-mirose forte frumos, i se pomenete in vsu iin :'-'rimiile de la înelepciunea lui Solomon face

se

v

i

'•

:

locui urzicii

va ei Mersina

,1.

Florii

are îneles Duhovnicesc.

în florile locale care crete printre pietri i 'la locuri anumite i prpstiose ,, Florea Maici Domnului ne vestejit* forte mîn#âiose este

aceasta nte:

aceast

noori , floricic a sfântului Mu. floricic, are culorea asemenea cu forte mult singurtatea, i ere

de sub

ne-vestejitâ

inima cea curat, ea iubete Ste oe virful Muntelui, si mai t'rilor

i

forte periculise,

ea

îmi; i' are un plcut miros mar'e

ci

forte

de multe

ori

este înflorit

1

incrpâturile pie-

pe la ziua sfintei Tre

ca al trandafirului, ea nu este începe a înflori pe la jumtatea 1

cam

mic i plcut

.

cel mai plcut i culoluni Maiii, end atunci sunt cu mirosul in veci crimonai area cea mai vie roietic, dulce nevetejii cât 4 Aceast a lor nevestejire dureaze Maici lui Dumnezeu timp se i pâstreaze in case sau la icone, cim>v socotii câsunt

i

4

-

nesupuse putreziciunii itonica crete buruiana mare si foileve ^rosse, pe dosul lor ar-v-vt/i alburii

*M .

i

florea mr'c i ^âlbior, se ja înlimile Muntelui pe locurile prpstiose, i Are miros plcut i<$fustul duke aromatic, pentru care este întrebuinat ca ceaiu pentru durere 'de piept i rceli, si chiar pentru plmul^ dej cere, «entru aceia e cutat

^^Wintii, ce tot la '

I

Litera'

fl.

im

schitul

Capsocolrvrlor.


^

-

AX.

sihastri' ai sfântului Munte-

prinii

de primvar ca crinii Maici Domnului c Pers. nige ) cu miros, Ianuarie, lunile in ^plcut, înfloresc WFebruarie, pân la Martie; iar când ii câlJ

" isSNhiocei

)i 1

dura

,

se f mbtrfnesc

foile

,

creste

~\lisfâchea

tot

<Jt>

lungi ca ale usturoiului" si pe la printre pietri ,

locuri rgrasiose cu _foi verdi puin "[i moi, pe partea cea din dos, forma ca a. jrunuluî; iar florea roie argintie ca atran. albicose

,

,

*

i

cam

alf cresc mari

c

fn luna lui Aprilie

i

jCi

,

informa canarului altul isopu

miro

sunt mai de multe

nea'

Mai; florea alba pembea"?

alb.

fn Rsalmul 50,

se pomenete un miros tare

este

;

:

foile

pentru aceasta uâ smirnei; ali sânt mi-

tmâia,

ca

amesteca la facerea

murnB^*'fnfloresc 1

r

Atât florea

selbatic.

dafirului

'se j"rumos

i

Miluetem Dumneze forte amar i a.

plcut, se rntreîn medicin pentru currisîrea Esopu este forte mult fn sfântul l^5 Munte prin locurile pietrose de mar. ''morali mai vîrtos pela Monastirea Ho 3J Prodrom,, florea i fruniele bru. rnrii i mrunte ca iarba crea^ el crete in buche te printre pietri cci iubete fgrassiare

forte

^bumaza

singelui

.

n

,

'..ii

man

Passerir.

Tjft

Î4? '

1

JPasseri

jte

nu

se

i cânt

fn sfântul

domestnrce

celle selbatice,

multe

cas

de

afl

cu

,

Mun

afar de

cuci, privighietorri

dulcea

in

pdtwr

re, mierle, pressurâ, cincheze.

Liitera A- Din Munajtrrea Duhearu. i ofn aj'ânta Chenarul al vestitcrlui scriitor Cheor/he Arhimandrit, i starei il)

,

;

Ana al

Schit.

Monastiri Cernica. Ji'n anuî,

4"î90.


.

Stfclef, sturdr,

passere local

silitul

eane

mar

cu^ua

roie,

eane este uâ ca vrabia, cenuie

etc:

mic

cântarea

si

eane.

ei

•Stupii.

•^m entru

i

pdurile care este aco. JJPperit^tot sfântul Munte, stupii rodesc "bine aici, inse nu fac miere de ajuns i în insula Thassu ca o pota deprtare de sfântul Munte, fac miere mult inse nu rodesc, i fiindflorile

,

.

l

c locuitorii

acelui ostrov se ocup cu cultura de stupii prin luna lui Iunie in fie.care an, cu corbii aduc muli

m

tupi

izvora

Munte de

sfântul

cu ape,

i

rodesc-,

asaz

r'f

prin pdure la iau inapoiu cu cor-

H

prin luna lui iulie

biile.

"Pr^n

(dta întinderea

j%*sc

mai

?\ as a -

..ldat

c

*

tot ?i

felul

înjurul

mrii arhip eleatul ui

-

,

mri,

j

'**

pe cât

am

de spetii putut

cu

de pete, dintre

mult ostneal "

t^cC^O^'^v^-^ '

Se.g'âse

de pete, ce produce -marea Sfântului Munte care este st

de apele acestei

1 0511

gsesc o mulime care vom nota a-/

se

alua cunos,tiine.

^

c

& mai

principal

se ">cepe din ^ scrie l£^fRfQJ^ eJns ui Noembrie in tim>

',^V

1

-^i^y y' Vn _--*pui :e

'

ncpiilor

întunecbse

vrneaîâ cu mreji

'agat

(

,

si

i pa^^

mai multe undii'^

întinse pe o sfor pnâ^A" la300, strnjini, i care conine pa"nâ lai

undiii

c

ii).

Litera' V.

)

.i fiind

apele Arhipelea

manuscript pe pergament în Mnstirea

j>ohearu


..

forte limpeîi

aa

in

cime de 20,stânjini se pote vedea in fundul mri; i dup cât tim, peti m^nerM" 'ave'nd sîmtnl i vederea forte desvoltate, se vrneai cu mult «greutate; fnse" omul ca cel înzestrat cuini

imT^

mai mult decât cuputerea trupeasc ial faculti prin care se face Bomn si stpîn asupra in-, Naturi a gsât si asupra acestei «greuti diferite înlesniri spre a vina cu uurine i cu abodene petelet.elepciunea

te

tremei

:

'^rejfle

,

o pînza" de rata, lâ..

i lungi i 150, metri ,rn

»>imea doi metri

lân

'

ladOO,

,

•"armate pe

o parte a lungimi 3 cu bucele de plumb mici

2S

de plut S

spre

;

care puse în mare

vmare

form

|

t

iar pe cea.laltâ în raport cu reutatea mreji, cu buc aele.

aai

se

de «fard

se prind

peti

scrumbiilor,

:

de

;

Cu

in-

acestea'

mrime^

si unele

nea

muri puini mai mari, iar altele puin mai mi ,ci

;

intre

care

mai cu

laboden, sânt «gupa, >Melina, Melanura, :

culiu,

ycarein turme mari emigrea<e din

pai

mici.g-rupe

i

savridele

loc în loc.

iar

dintre

cei stttori inace> * frissa, scarmiu, seu \mbria, sardela, barboiu, per^a, scor..— ^ piu, hanu, ^hillu, sar^u,

vlai

loc se

numr;

rînw#

3^ ti)

Litera

M. ala wajestatca Sa împerial" Polheria.amr /rto.-45.

:,,

Monastirea

Ivrrulur manuscript-


/scataru, 'fi, Bracila ,

clugria, lambina cu ease culo cu solii mruni alt înpistrat

mrimea pân

J

Fo penie cu fcv care se

apr

tcat simte ceassuri

trei

rnsoportabilâ,

durere

o

in

spinrii la 5oo (grame, are pe vîrful veriue osse subiri ca acile de culore incotitra inimicului, pe care omul funâ

i

care

îne peste 24

usuc i rmâne infirm. Jn undii mari Roffo, in for-

iar partea atacat se

i

'"'W^'

asemenea

se

prind

crapului cu solii mrunii, scorburile pietrilor prin fun.

i de mrimea BKMcare locuete prin

i$14ina

Mpflfdul mri i care este cel mai gustos dintre pe-J '" in lunile de vara, SSfrl ti mri:; se vtneaie numi: cu solii ruietici J menea i senagrid tot deforma crapujui :

farmii"

,

i

argintii" alburii. qg"r ea

tot

informa smirnei

neagr

si de culore

che, cu Solii la

oca

trei

.

.jurt gros, alta

i forte

fr

blinda-

solzi,

Lavra.

forma mrenei pana Smirna in form de arpe rn

lung, i

care locuete prin ^

îpSfundul mri prin scorburile pietrilor, i Jai^ T5L Solii, de culore cafeniu cu pete glbui ca (f ||scolopendra a cruia muctura este veni- Jgj ,

3?nat, de care se feresc f<irte mult pescarii, ^câci îndat ce o prinde 'i idrobesc capul A cu dini cei ascuii ca acile, i care este^'

'ygustose

\» mrimea greaua opului

linului

cu si

solii

la

mâncare. Solovîrca de forma

fr

Solii

de culore

care crete

de culore

la

}$te la vi adincime de la 5oi^-jv

stînjini

,

5-

J.'Lrtera

M-

Din Monasthva

oca-, -trae

pnâlaîOO

in scorburile pietrilor pe

Afundul mri; carnea alb. iele

vîntâ ^-y^*

roietic, de forma

pân

pete, /N

Itihearulur-

in

forma

Cai

era


-

i cu gura mare ca mrimea fân laJoo. oca,

morunului crete în

i

omenii

.

din sfîrcul

inot

Beljinu codei

foarte

repede-

form i mrime,

i^ina de aceeai

i

care ataca

corpului lui, de aceea

fntorse invers

este

a somnului-,

somnului, iar penele

informa

tot

aspra

fr

pielea

151,

i

ma i mrimea ndeiii

nvodul

re crete

în

lacherdi.

i

Mai

în luna

de scris, cu

un

mrime pân iunie.

Pestele

i

câte 40,

solzi verzui

i

,r ca>£

Palmida rn formari, i se prin Zargana, informa unui coS

la 30. oca

emigreaz

care s,i

Aceste

pe locuri nisipo-

forma crapului cu

lun£ ca de becae,

cioc

neaî" fn lunile August

mri

tresc pe fundul

cari

se. Hiad tot în

|fde cu

solii

Foca, salari si melacop cu trei cozi câr-

.

nise, care crete ltrei in form oval spetii de pete' se reproduc prin a nate pui

.

in turme

umbl

fn

turme mari ,

i se vi-

Septembrie-

marea i raci astacof de patru forme, in -mrime pân la trei. i patru chilograme .Asemenea i mai mici de di /ferite forme, pân la eapte calitii

ai conine

•,

descoperite

i

mici

di/ferite speif de conchilii .

i mrimii.

spttii ref,

,

mari Crustale de

pe grecete,

uit la

cari tresc le pretrilor

\

Yie^ri,

mince , ia

i

came nu

cari tresc in

mri

li) i2

) Literei

R.

iM.

Manuscripte

,

nu

sant

este

.

prin scorburi .

.Ailrnii

mai mare

ca

pe

fn

u i

marginea la

sau

Molutii

ariciului, inse

are de cât icre;

ap

gustoi

pin

vîneazi mai

se

insula Thassu.

orma

ghimpi

i

differite

mr$âritife

Scoici

care au numirea de

pan

mînca.^5^^^-


[re

cari tresc lipite pe

Pitalrdc

.

piatr pe

y-mar^mea mri informa unei jumtate de scoici, mrimea i asemnarea întocmai ca solzi dup

sau

^spinarea

nisâtrului

seprind^in

Caracatia

-

,

calamara

,

Sepia,

cari

var.

de

lunile

^Desre Animale. imale domestnice» nu sunt in sântul Mun.' Ue, numai mulari i boi, cari servesc la

fr

j

trebuinele Monastirilor pentru transportarea, celor necessare ; iar animale selbatice sunt"

I

>

j

r

'

selbatici

;

j4i'ci

se

înmulesc pentru

ore.

c

•.

Monahilor la ne turburata ocupase gsesc pe une locuri

Duhovniceasc;

jEn-ie

i jderi

nu

iconomie al lui Dumnezeu; i putem pentru adenca linite care

determina

V '7 /â:^^ {^\<|) s "' v esc pii

i

puine ,

j"orte

jcare

mai

prâpstiose

nu

afl

se

,

capre, porci, epuri, vul-

industrii

cuhuet,

mainrii

e

case strice linitea, de cât Monastirile fiind cldite pe maiginea valurile mri fac huet mult când este furtun. ;

Jtnri

X

>M

Dumneieu sefie,c nu este locul potrivit peni trirea mirenilor , fiind muntos i

oia lui .»*; liru

-

;

;

,

'

uc rarea

ÎT

W'p nu

tte,

are

au putut

uâ mare

de sub

i

stincos-, de

atî

fost ispitire aci

aci-,

da

în ore care vremi-, dar/

cunote, câ sfântul JIraJ ale prilor

deosebire de celleJ-lalte locuri

ceriu.

Industria. ria

^/"•IS*-" brad. •T'î

i

este c ^ erest « aua

crbunii

.^Sculpturi fn lemn Ele ant ?i i de icone

:

'"lfk

^ feliu jsericâ-, . "

[i)

.

Litera A- in

Monastirea

Buheirutai,

fildei

,

marmor-, a ori ce i mobil de bi

precum, pervazuri,

s " a' te mobile

de castan,

de lemne alunii-, în-

i in

ui

de bissericâ;

fn os


i

salon

în mii de

,

de diferite

culorii"

cltoria

i

bucele

de lemn injloratt

spetit.

la

s/vântul Munte Athos .. entrua cltori la Sfântul Munte ithos, absolut

.este

tru dus in caxul

tru te

cei ce

ada

i

cel

necessitate

•,

'i

pote

i

dispun

milostenie,

ce.va mai mult, cu Ci;

pen-

întors 200,. franci , mai iconomicos i pen5 ati (g'enerosita.

trelmete

suma

I

aib

se

deiot/.

fran.

procura voijorul, un paapol judeului din carefaplti trenul pân la Costa-

'rt de la Prefectura

ce parte

1

'

.

v

_

na, sau Brila, ori Galai; va, -plti ^| ' â franci yfssa paaportului la Cosula. tul

Turcesc pentru sfântul Munte. Yâv

plâti

vaporul

pnâ

la Constantinopul,

la hotele , i 6franci tesche.i turceasca pentru sfântul Munte-' va' porul pana la Sfântul Munte fc portul* Va. fm„ De aci se schimb lucrurile, rn sfin

cheltuiala

reaua

arom

-1

de

trebue aviiata

mai

dinainte

cu

8

xilk-

plecarea din flomânia, ca se se pot îngriji a intimpi - «a pe mare cu varca , sau pre uscat cu catiri &V - pa obiceiul locului pe voiajorul ce vine, unde / numai are nici ui cheltuial pentru i

sau case de priimire, ci numai aceia ,strna< a dona Monastirii pentru

nutriment ce

a de-

/

'~'

pomenir a neamului seu, spre ertarea \ pcatelor . î>e asemenea si pe cele

.sa

i

-

J-lalte Monastiri pe unde ar

I.

Litera

P.ala Maiestatea S-a imperiala Polheria, in Monastirta Ivirului

t>t

-lim-MSl-


55Z

'Jsm. se se plimbe fn interitorul sfântului^ chel-' tot aceeai Munte La fntorcere in tuial se Jace ca i Ia venire-

ar

.

Taxa

Sfântul Munte.

pomenirilor în

pomenirilor

ndejdea

este

pentru

i

mântuiri

in

plinirea îndatoriri a milostenii, sfirrrjS

fericitei

soborniceasca

ta

biseric;r"

rug. dai

a aranjat a se face pentru cei ce

citrni

-""'milostenii stirif

t

la

i

Mona.' fn sf intui Mu-

"Bisserici

axând u. se

precum aci se aratPentru suma delio. franci> nume vej. si se pomeneasc

nte:

xj.

m

^ X$y$

i nfc,la

sffnta liturghie slujbele bisericeti.

s,i

la tote

Pentru So francii, se se po. meneasc un nume vejnic uâ ,

dat liturghie,

i

la Celeilalte

fn

septmân

la sfânta

Stujbe bisericeti.

franci, se se pomeneasc pâna laW-tvu/ me 40, iile la sfânta liturghie. Pentru 1 ic franci, se se fac Mo- pârastasse continuu, pentru un nume la morte; ii-clitur.

Pentru

6-

ghii

'

.

iar alifok cu 3- Preoii

Pentru 2oo, franci 5 Preoii

mare cu

^yntru mâi -privi-

i un

Btla Motiastirca Duherrului

diacon-.

un parastas

i

1

diacon, pe-/

multe nume, ^/Wjhiere

2 li)- Litera T.

,

ctr

1

1


50-

tot noptea,

i mass

'adunarea, care

se pite

ipnlaiOo

.i

îndestulat la

toat

urca în acest sfan loca>-_

persone

dup

rangul serbâtori,ce

serbeaz.

<ySe

y

Pentru lao, franci se pomenete un nume yeinic la Psalce se cetete ne încetat ziua i noptea in acest sfânt locai-, de unde are omul mare si nepreuii folos sufletesc tirea

i

' material. Pentru franci, se citete o psaltire, pentru 4.

J

'

nume.

Zece

Vasselor pe <apâ assele

unu sau

.

navigaiune ce are fie -care Mosau schit pe Mare, sunt obligaa avea un paaport de «avigaiune cta. de

nastire te

man,

în care se semneaz numele vassu. al cpitanului i cantitatea ce pite ri-i vassul v i un act numit Rolla p>enJ\rxs taoca felinarilor din porturi, care se schi-, lof

i

dica

'mb la tote porturile ce au far ( fnarj unde pltete ta*a farului dvpe tonuri <c<mucoa «ar

Fie care vas la facerea lui din nou, i seda un act de ptepietate din partea autorit. otomane in care se constat mrimea vassului, încperea forma, si tei respective

,

numele vassului;

pstreaz '

cât

i

aparine 4cest act se vassul sau pân se

cui"

trete

.

de la alt propietar.

Mrfurile aduse cu vassul tescherea zza

(

bilet

de

4

lea

V-

Din Monasttrca

vam

cri a vameul da (voie), se

Duhiriuloi

e-

).

au

în ha- c

adie,

Adescarce.


Monahii din sjn-

locuitorii

otf

uc

Ttdi Munte, sânt oblicai a avea carte de legitimaiune (*îse nojuzi),

\ din partea autoritei respective, ca

tek supus ottoman, în baia cria,i se .^£n*-d paaport a merge ori unde voeste. ?Tnchintorii ce intri fn sfântul Munte Athos,

Voiajorii

Jlrse

d nutriment gratis,

precum sila

i

unde

atî

pe la Monastiri, Schituri s,i chilii, ^_ corbiile streine ce atinge rmurile Sfi-. companie (proviiie), de la Monastirea

i

caicile

>ntului Munte Athos

li se

;

d

ancorat.

iun. *

jantul Munte Athos, pe ling daruri cereti, i sjinte

.lalte

cele. eare<(

sau reversat cu abodene,mai este împodobit bijg"at natural cu pduri de tot aici

I

M

fe\u de lemne i erburi întrebuinate în dicin-, de a Tot. irtorul Dumnezeu, în riuv

i izvor de ap limpede ca cristalul, i bun la but; Pentru aceea se i xi-

'ri

'cejgrdina Maici Domnului, pentru i locul este pietros dar izvorele

de

,

^jelor veselete locurile ca riul

din Eghipet '

este,

use

i nu

.stolul

:

d de ap-, are

lipse'

i

cltorul

aici

aici bqfatul

i

la fie

celle.l.lalte

se

care ps-

zice

lui

se

Jrîngi

i

tu o lance.

"_Nu

numai pentru hran trupea^L sca, ci . ^ mai mult -

.

Litera

T-

Schitul Capsocolivi.

si

S. Monastirea

3>t

vor adaoge; dar/

I

?esti dator

una

seracul

dup cum cutai împria

de nimfe,

Mai întiu

mnezeii

-,

Bulionul'

c

a-/-

Nilului

J


c

mmtuirea

'pentru aici

sufletului, pot se zic

titrai nevoie de

punga,

minte, nici pentru mfncare ec 1

'î i

hrnete

'i

pc(*ete

la sffritul vracului

i

rste, evlavie

3u-A^j)

i

,

inse pe

;

i

rbdare,

nici

c

îmbrca A

Marca DomnulurT pre denii pan aleii eii care au drago-

>i

;

apar

'i fnplfnesc

datorrele

1

cu sfinte-^

BumneteiJ-

,oiu începe

ine '

a seri drn care

ore

a

mai

doritorilor

Celle

v.] tiind

rruri,

-multe

principale; pentru

i

evlavioilor

locurile

sfinte

Cenobral

Homnesc

.

Voiu

cetitorii

de

cu Schitul

rncepe

Prodrom,i Care este\ /cldit fn capul Muntelui la rissritul de mer^-end spre nord- De la Schit pâ. •na la Monastirea greceasc Lavra este un <e

.

j^^var

i dup

ceas,

ce treci

Yre o

pîraie

trei

°r ^ ^^HtB iîV un

^e a P e micii tot mergend înainte^ ceas, dai de rful Villa, carcltre-,

if

|iS^jjjfcl/ci pe pod de piatr

/f£ I*

®

lvi Villa

j

.

A ici

i numete

care se

este o rjisseriarte

:

"^•marginea Mri, rn cinstea Marelui':Mui] cenic Cheorghe purttorul de biruine Se .

c

vorbete de prinii Athonitii, un co. rbier apucndul jurtuna pe mare noap-1 •

y corabia 7

i cea

tea,

fiind

u

viaa ne mai putend a

se priimejduia

'Se purta de sila valurilor

cîrmu-i; Atunci ei ve'dend priimejdia , sau ruP\S'<ît cu lacrmi sântului Marelui Mucenic Gheor^heJ y>fc\Ca sei scape;

i

xCunos,tiine

scâpendu.I cu

via

va

spre re v

zîdi o biseric itot-de-f fnvluia corabia câte_ ^>uîn apropiindu.se de ermuri,de 'i

',

y>

dat cum

se

^odat un vaLmare arun.

i).

Litera V. Monastirea

Buluriul

lor,

*


'

-

,

'

53-

ca

corabia

putur

ajarâ pe uscat, fn cât

<

y scpa tof i corabia nu sa stricat reu cci "urm încetând furtuna 'i dresser corabia lini fgduina dup cum se vede pan astlii

in

,

,

in-

s,i

rn

s.i

,

Jmarginea miri

zii

'i

bisericue,

o

dj

ttrgend înainte înc un ceas, dai de rful cojo,"l treci pe un pod mic de pia. tr fntr' uâ vale. De aci un sjert deceas,j

fnsws dealul pân la aghiaxmCuvios Aftanasie ; care ii

su.i 1

Sfântului

'vorate cu minune din scala Muntelui din piatra, precum se va spune -

mai

pe larg

iar

rnnarnte-

acolo la istoria ei

înc un

de acolo

înla

de ceas

sfert

p-

Printelui Sava Schimonaliul ] Român din Regatul România, Oraul Alic-^ 'fândria, judeul Teleorman, cu doi ucenicii, Schimonahul Cli'ment Popescu, din Comuna Orchilia

ani, judeul 3>olju, i Monahul udetul Dîmbovia.

Ilarion, din

comuna Cindeti

n j

mer^i înainte mai puin de o jumtate ceasjl ii pe marginea Mri la prrgul (turn) Monastiri

=

|t

I

e acolo

jMorfono, pe latinete 51 Amalfinu » , care a fost •a Monahilor Italienii, rar acum ruine, aer -

un pod

rful Morfono pe

treci

^K|%e acolo

^\

f^'|^:»suri tnor '

*^B*I»

de lemn.

J

mergi cadouâceamiropotamului tapa

tot înainfe

treci rful

,

'

acest riu în timpul

'ne mare Cu lemne

ire pod

,

cei

el se

trece

^lrng

'

i

i

'

,

I

I

I

I

II

I

M

I

.

c

Filofteiuluf

stire

I

I

I

'

I

,

i

se

l

li

vi-,

Monastipe ling Mona./ al

varse în

ctiiliyt sf.

Llinilll

ernei

i pietri c nu 8-

mai numete

Mare

Mucenic

mi lMiniTn i-rrm

i

i

i

,

|

i

i

mj.

st-Atanasie j:>iA?n.\ ivSrH ir ii .anii llli - Macarre.siSatfhie li iu in arodihitBaral alMoiustiru a.Lami Psiilunit; ;v».Y- care iiiimnrSh* Lîvriot:, si piti Jfi nw «deraB; as- aii biserica. >su itAta d ca:::. Epu-ocul viUas >.».t, simrmit lociii Vi!ias. ,4 1. urna M. in Mnstirea »«L:«o «i. .

i

7$


0' Efstatie Plachida,

hfm lJ

,o

Sl

m

unde Patriarhul

loa.

i

axi *****

de la 1884, pana la f când iarâ.sr a doua ora sau al eonstantinopolulvf. oate aceste rîur c wS" din Munte spre 'i mia. . 7?% '

1 903 ItfMie 18, Hi ales Patriarh '

1

'

^

c?ase te pete hrel rn aceste rîur£,este cel .cST^tos, în Jorma earpelui. Iar partea despre ™ia*- ii, nu strat izvora de ca spre ^nordi Este un mic ixvor de apa", cum mertfi. fi /^doua ceasuri de la Schitul Prodrom

jk(^

S8

"^\ mSi

ap

J

Ha C a i CW5he fchi^â ^ pe grecete OecestefH^^ / f recij, cur£e din cno.noro (apele '

,

8 Pe 8 ChilfiI dfn Caka ^ uoîtul udatuljjfradmilor in cursul veref.

3*',

#cu cu

La

,

'

1

pan

,

s- ise

la cai

™"fc£

Munte spre ras 3* de «sicheltuesteV

^™

Litie.

ur

«Sflass

ir

ueurâ.te

intru Domnul

,

Athonul

-

cu nume sfânt, al Nscatoreide B umnexeu;_ Raiul cel frumos cel

^ tortu

Ca rat

la pilele

s^ândi. tale au

i

fa

m/iorit crinii bine mirositorii}," V tone însoriii, i câmpii , si vai, copaci bine Z/ 3 fnfrumhi j. cereti numii, ne.au odrî- 'V

I

'

j

r

>

i

© i

;

A

^

U

roduri j-ar de morte; Duhovniceti ape scotend,de ,4_ Slft

dunre pU 3e acum

Spre

^

t

J.

Pcntru aceasta î" cei ««rtr tine Monahii, i 4preu. ' .

•V^na

Litera T. in Schitul Capsocolivi.

petrectoru adunân.

i

B.

! * •

i

in Wonasttrca ivirilor. manuscript.

^rtO-

^5?..


du-i, cu "bucurie prâxnuete

mit

stepinei

i

purttorei

,

i eu

mutye-

de grijii

talc

'

Strig Mârescute' pre tine Nâsctore de iimwiewu, pre Jriime ceea ce mai mrit pre mine, i ai artat i paWntrf ceretii, cu ale crora rugciuni, pre aceti ia viat paxîndu.i. cere de la friul Teu mare mila. :

;

Parimii

aîn

Domnul Fi-va g'râeste celle de Apoiu i xillele artat muntele Domnului i^ cassa lui Dumnezeu pre vir :

,

~

\

f urile Munilor, i se va i«-Vnlta mai' presus dedealuriyv^| vor veni la densul tote nea. murile, si vor merge nes.

ki ne nou ca»

calea sa,

muri multe, si vor xîce-, tj venii se ne suim in muntele ^ Domnului, i in cassa Dumne- § zeului lui Iacov, si ne va vom mertfe pre densa. îsaia.f jwr

^Yol

i

stih. a,?.

Class

N

ir.

uvioilor prinii , cei ce din ti- , beretele vostre rn muntele acesta ."fî^ai sevîrit nevoinele i luptele, m, umerile "V-.Ji.? ^crucea Domnului pre *

'.

.

^."kSj

, '•

vo vosîre ridicend, pentru aceasta voi •. lumea sau rstignit

u

• I

--i «.* , , ca lumii

i

simitor dedtn,^,.

*

(1).

Litera

A. în Monastircs

Dvhtarnliri.

» • •

'


£6-

^

<sa

rit. (

• îndoite

desprtîndu.v ,^ndît5FT5eLi ai Deci îndoit cunoscend lucrarea cruci,

lucrare

omenrlor

precum

i

suiuri

ctr

si

vedere,

ajunând

.

i

>

f

acum î n cerruri slvindu.ve cu Hristosl împreuna ai* ptimit, ru^ndu.ve ne înce

i

(

tat pentru

V

densul ati fcut, prin^xfi la sevirirea începerii

sufletele

nostre-

Psalm se

33.

va

Su-i în muntele 5ormiu- « --Î cine va sta în locul cel sja.

Sau

al lui ?

i

Cel

nevinovat cu mâinile;

curat cu inima

carele

,

nu

s'a

luat fndeert sufletul seu. Aceya lua "bla^oslovenie de la Domnul: milostenie de la Dumneieu mmtuitofl seu. Acesta este neamul celor ce V auta pre Domnul, al celor ce caut

1

Psalm

i

;;ierâ

vtna

sa,

i

\reu;

J

Do'mne

nau

nu au fcut mit nu au cei sera

1

1^ Litera

Mnstirea Duhiarului

i

?

I

de si voi

"

teme d < f£v=o;u j carabe drep.

cine va locu.r în

,

carele

vvt

lif.

P nhana ^ face \Tj.-celce^rete

^S, i:

:

WC

Dumnexeului lui iacov.

i

tu cuvine " l eti esti^lv^v V povauitumau \ pentru numele lui.

Mu

dreptate;

adeverul în ini viclenit fn limba y vecinului luat penti

seu^g^y

4


^

^

i

ce se

'ntr

Cf*

jur i

leapd,

nu se

i

argintul

Iau dat cu camatâ-

^77—

Psalm. Rrdicafam

ochii

14-

mei la -munii de unde va veni ajutor: cel ce au Jcut ceriul i pmântul

Adjutor de la Domnul,

A „

tote

Ichiliotii 1 I

schiturile Cenobiale, Aschitei,, cu-

i

biserici,

fr

'biserici,

dm

i peteranri , Botnanii Sfanul Munte Athos,locurtorn M.0cabiof.

i

Inahrf. Precum iMonastrrile Greceti

cei risipii

i

prin

Ruseti, aici

Jse va adaot<?a la total De Nmne-^-^ Jle i pronumele lor, s/^radu; talul câi: sânt în cMie. ca rti.

chi'noviai,

precum

i

acei Monahii

care

j

v

nu

Jel de restabilire din Monastire in MonaStrre.si din chilii in chilii^i^

au' nrci un

•,

%k umblfnd

pre

-

MÎ)A

ZmTl

6dT

5*.

W


aceia cabioi, cari pltesc

cabioi sau chilioff

Numirea

cTiirie la

alii

cu luna..

chilrotrlor

i3

Sînodiilor lor

Românesc,, ProdromJJ6i)„ Schitul Aschiteiij Românesc „ h acu jJ 30,1 Chilia Cucuvina, Popa Theodosie Soroceanu„rYovata)î 41 „ Chilia Printelui Ilarion Honaîiul Cati^biu „ „ 3 „Chilia Printelui Calist 2înca„ Prodromit .v 3 „ Chilia Printelui, Sara schrm- ,, Prodromit jjlaajluaimâ. 1 „ Chilia Printelui îosij"Anast3Sescu?J.iProdromit „ $0,, Schitul

Cenobial (

3 „ Chilia Printelui Vissarion Rzau,Schimo. „Prodromit J^. „Coliba Printelui Panteleimtm Schrmo. jj Prodromit,,. „ Coliba Printelui Cordre Tomoi Monahul, u Prodromit,,.

1 1

3„ Petera

Printelui Ni/on Ionescu ieroschimonahul. întîiul Superior al Schitului, al Sfmtului ion,Jjîrodrowul.

AQ „Chilia Printelui Cherasrm Ieromo. Transilvneanu. 5„ Chilia popa Teodosie sf. ipatie, Transilvâneamr. ^„Chilia popa Ilie cculciuj, Bssrhean 5 „ Chilia popa Gavrr'il, Craio venii4, Chilia Prin. Ghemnasie schimonahul Ploesteanulpopa Mihail Craioveanu. j) , Chilia Chilia Pr. Spiridon Konah,fost Carion ;îrovata).

-4,

Pâr. Roman. Schitul ivirului. Chilia Pâr. ignatie Monahul. Transilvania Chilia Pr. Zosfman. Bâsserâbea-nChilia Pâr. loachim. sj Theodor.

Chilia

M

,

•3,

-

.

Cj. '

a

Chilia Pâr- Irodron Ierom. Basar. Caviot Chedeon Monah. SJ.Yasilie.

,

HO 5-

\

Totalul-

v/j)»


^/tamirea

chilioilor, si a sinodiilor lor

$/ 405,

Z, Chilia.

M

5

,

din urm. Pr. Cosma iero.

Totalul

Schitul SfTtfrieoratopea.

Monah

chilia- Pir- Cherasim

Xiropotam.

Monah Macedoneana c Car eea Hi chilia Pir. Sa vva Monah- pe moia Simon- Petra. 4, Chilia Pâr. Serafim. Ieromonah% , Chilia Par. Antfm schimonah ciolâneanuCCalimitav Catunache. 1, Cabia Pâr. Nicon Monahul olteanul Monahul, Catunache. 2., Cabia Pâr- Panteleimon & , Cavia Pr. Evsevi'e Schimonahul Hairu, c cucutei). TransilvneniiColiba Pâr- irodt'on schimonahul. 3, Coliba Pr- ilie Monahul. fuftaj. Transilvâneanu. ,

Chilia Par. Sa vva

)

.

(

Coliba Par. Kicodim Monah Schitul Sf. Dimitrie (Vatoped )• ,. Coliba Pr- Ilarion Schimonah Popescu CiolneanutCalimits)

9,,

.

Coliba

5-,

1, 1,

Pr.

Patrichie Schimonahul, ciolâneanul cCalhnita)

Coliba Pr. Theodosie Ieromonah, cCalimita). Coliba Pr. Athanasie schimonah (Calimitaj.

î,

Cavia

1,

Coliba

Pâr-

veniamin Monahul

t

Calimia

).

Pr- Vartolomeu Monahul, ccalimitav Totalul, Pâr- schiturilor, Aschitei,chiliolr.Cav colibi si Peteri.

Se

adacga* la Populaie. Prinilor Românii Agrorri

Ef/ect£vul Am

seri 'a up loc pe it cuvirn\e,a adurta locyii sin*, ei, Menahn Românii ori din ce Cici iViaime Tab?]a*de acutn tn Sfâviv. H-Jcte Athoa KAterii idfh cart Kenastire. era*, i gvrt strisi s: iWâii. neci aici se^âsesc dzgrtfc la istoricul' lory «entru nomnii itibitcnr de cetire Al schrturr.or cmliflti'.cr. cavioilor. si peteri numai rooiinii' - -Jjy Itwio-^rajic ii lor ts'.crx. 3:

N. B-

cfîstt

ar

pirinîîi

.


'

i

peste Sordunari

wli

fi*

i

wtVi,

jtrfundarictri SerdanJor.ipolitta sjintu :.\ Velni'a. patichiru.

si

M«;r(>.!?.Ieriria siiiwyheîtna.

I)

).

M

v.i! s dînrt Atelierul meterilor aramari.. ».si casa mestefiior i arratrlor, . cradinaria- . .\PfrT returul Schitului . :. Casta prinilor pusntei si a nevoitorilor pitrrnilor-f Vierilor ....ia cua.a rece cuminunt cttn crâima «hkW.ot . ib.Cassa Arianaua s.r.i.V 5- chilia printelui Pa»e1 Kona'hul mgvavtA grtca. : î Cimitirul. , Idem »dpt»> schitului ehir Isaiai lu'.ui la «are. -cchir tsaia. }:. Conductul de apa a! BiSierica Kaica C«««1. ati numita apa cafcuiului.« crucea undei captat uHCrecesee finahla !î. Biserica schimbarea la fate , a îumnului t,«> urato» eien «flioej la mare..", trumul ia schitul Capjool. : Maica Domnului, j;,' Boierul Domnului. pre.-urul «chitului. Litania cluarilor .A .. aidul ,

u

MmmH

Jkme-f

w,

,

i

'nchmatorii

pelinj

dm

Butii-V.

grccu.

Coliba Far- Paisie Xonahul canalul de spa". .

ciobotaria.

Fondarea

u

«rumu laMpnaslirea greceasca La-

lui.

intele, drept- credincose ce fn rassa Monshal, locuete Munteje Atos-Jj, numai grecii, ca cei mai numeroii i mai dibaci âii câtigat supeiotatea^ prin care^au putut domina cele mai

6te

din Monastiri

njfte

.

chibiuire, Atât Bulgarii cât

^mari tut se

-i câtige

vechile Monastirr:

inse,

iin Buna

i

Si'jkii,

prin înalte struine ir lupte fn contra sus îîilor , a pu-

i ruii,

i ;

lor câte

rile ce aii

noirilor

i

una

din/f

din ne chibxuire

numai Romînri cu

tote

dreptu-

asupra jondaiunii lor,reîn-^ întreinerilor

ce

au fcut

tuturor Monastirilor nu aveau nicipi»

u

u

Monastire sau cel puîn vre locuine mai numerose in populaie i renumita

_pi

,

i

deossebitâ de ori ce alt linibâ, unde ar^i putut^

ruga ei

.

i mri pe i mai in

le

Dumneieu rn limba Patri-»( tdte Mnstirile între

!3> timpurile anilor lSOc- i l&oo. romîj au Jost amestecai numeros

l

j^f


i

cu grecii

vreme

am

W-bX

cu

ari

cercetat

,

,

3$

le

i

de demult

celle

am

ii

ce 'a

ot

]

sam

de ro.

din vremi pe

,

descrierea lor actual

slabele mele

din

putut

i mv tÂ

Mnstirilor

blibioficile

Athonului pentru ada o dare de J mânii Monahii din Sfanul Munte

v^scriere

public in comun: sau mare,

se

ce

micâ

carte

se

C

cruia:

^ie-

jieste fn folosul j'yfntru aceasta

puteri

religia

afl

i

mo.

^s^Mrala,

sau alt ore. care materie, care P/Î? -rpote se dea motiv cetitorilor, adec literai i înelepi se întinze jffil^.jjfy cellor scriitorilor de /;?\_\ adeverul, precum j istorie, rar celor, alii se observe _Fdacâ celle scrise coprind adeverul nu tot au2ul este greit, nici tot ca :

scrierea

lmurit i amândou cu adeve'r i erore.

acestea

,

sunt

^'combinate

>.

I

de prisos Domnrlor s întinde la lungi precuvent-

Socotesc

eci

|.|m

?^f^Il|rr i Hari laude •

*

fnfru presenta

'descriere a Sfanului Monte Athost se atrag" pe cetitori sprepri-&<

^l&MiXPCa jmirea

i

cetirea

acetia

avend

,

in

vedere

ca

cea mai mare parte a cetitorilor sau învrednicit a visita sfanul Munte care circulând ca i mine <iu vedut t»te câte aicea istorice* te, ^ecgraficete i timporal espun dintre ca re cei. ce au vedut vor ceti cu sir£uine, iar cei o au auzit cu mai mult dorine o vor ptrunde ,

intrânsa ca se se încredineze de acelea câte au câi din buna. voin sau din auzit. Fiindfntrmplare sau învrednicit a fi închintori sau vi-

c

sitatori

nalt

mo

acestui loc , au .gsit cercarea de cât vestea , privirea mult "

i

mai

in

mai fW-

dt cât auzul.

™yLnse,

fiind- câ închintorii sunt puini, sunt înc pre cei ce nu lai vizitat «muli, precum i cei ce nu au audit înJ/*iar

vcâ

dat mie re

i

de vechimea

lui.

am

crezut

de*"

cu-

viine

a immuli dupre putere talantul

a da la

lumin

a sfanului, de

ore. ce

cea

înc netiut

dupre cat

sunt

descrie-'»

încredinat

-\


.

%3de'

!

bun

i

a Jieste. cruia mmai cu sama .

apâra^^atom

ne

cuventtorii

(divid li

voe

a afla adevruri

spre

.

relgiose

La

3

stihurile

i

Pilai

Rspuns»

>prat

«Tu

:

Iissus

împrat etil Su

«j,

:

sunt Eu; Eu spre

i

fnâscut '£n lume 'rul.

Evanghelia de la loann.

3Sdin Lui

issa 1

am

venit

mrturissesc Adeve.

Adevrul

Tot cel ce este din

'^lassul THeu

»

fm-

nram

aceasta

pentru ca se

,

c

zici

aceasta

aude ;

|

77

.

Zice lui

Pilat

ce este Adevrul*!

:

|

aceasta

Frailor

Intre

|

a eit afar

2rce"nd, er

vpre

Hristiani

hiâintea

mai suprem , Iissus ^împrat, inse nu a lumei acetia, llverului

/na

.

cea

Itare

u

urm

împriei

a

Sa

,

Ade-

la

sunt Calea, Adevrul

Eiî

I

9

pre Sine

i

nimini nu vine ctre Tatl de cât prin Mine 77.

alte

cuvinte

dac vom

|

Eu sunt Viul-Adever Cel-

:

!

acestor

muli din noi ca simpl

,ve*rul

i

cuvinte"!

-privesc

,

uâ idea ilusorie assemenea unii

un *!

numr, Nu se

pentru

care

Adeverul

rr

îneles, sinonim

la cugeta-

i

continuul

care

ste

un cuvfnt

este

se ruineaze

înelepii

^,

Ade-'*^ între

afacere

"ucrurî, uâ însuire aj"la

puterea^

înelegei

coprinderea u

!

evreesc

acest text

eocplica

vsjin limba nostrâ , vom zice ;ce duce ctre Dumnezeu. iiul_Adeve"r

[i

1

ci.

S£i,lelase spre salu.

cu Apostolii" :«.

ci

mai Pilat

lui

numete

se

de mbrtea

mai nainte

zi

acest mare cuvânt

W Viaa; )ln

Er cu

din

luat Hristos\$|

adeverului

cel al_

,

cea

)în ora

?

Numele care au

tbte

pmânt

'mult se repet

r

}y£

putea zicea :a Pilat: 1

adtve'rul ?

cele

vniraculose j

iunea este adever în interesul Chessarului , a dobmdi Ziva.

de mâine

omenilor

cari^

Tir^fovite România

;

orei

aceasta

sper

anu

de

mâine

prezente

bunti i se

este

.

1

nu

Nimic

de cat

a

(

i tSjdela.

de

mai înalt filosofîe ( dimpreun cu sufletele lari

cea

mori

\

plcea.

a nu se .griji

Monast-

Huhearu V-


;

'^gjy^'vom

aceast

primi

pgneasc

filosofic

:

'mna

"'

vom conda, la servitute , i ini-

nostru

spiritul

ma nostr la totâ desfrînarea si ne "br-l L^ia,- ci ne intorcem la cuventul Evari.

fi

^«s^heliei

^

i

>verul

carele

dice

i

i<

:

ctmotei

i^de (

adeve'rul

v va

litera

strbate

uliile

nostre, pentru ce fie-j

'^trenului

?7 -

Când carul

nu

Pentru ca se clopotului 1 Aceasta zdrobeasc pre cine. va din iuala sa un .Adever de art, care numai este pentru noH compune convingere aceast lu idee ilusorie;

icare se abate la sunetul

.

este

c

)u

parte a nostr

acest

saiunea **7affijg&)

i

ucid

j^S^n

u

laud cu

.

v

i

paffm înfricoat

ase'menea relle

defecte

,

pentru

c

ineaz

cine. va 1

spirtose

este otrvitore, pre

Pentru

u

ce

dar

parte dela de

pricinuitore

care nici

se

întrebuina-,

multei

cauz,a

a buturilor spirtose dai toii la pf>*T? frailor nu

iatâtea

civili-,

de omenii, cari

mii

din

pier

noi. se

care

oras»'

afl

se

i

ca

este vie

si

h

y

I

cum nu

se ru.

c

cunotei beutura toi vetemând una înelegere ocup locul virtuei aceasta este un Adever fizic i moFiind

dat

se

ea

în sufletul

corumpiunea

care

ca

de argint

i beia

a criea

frica pe

în

,

iubirea

de

1

|

I

slav,

sunt asemenea

,.

urî.

întrebai pre pân'n-

1

asemenea erit

(

.

iubirea e e

intrfnd

însuete întru noi Pelrng nu cunotei inimi nobile; pen-

nostru

:

u

carele

,

.

s'a

necinstit,

mama a criea

vre.u ara deprtat,

întreba-

«iul a întreba-'

assemenea pre brbatul, care se fâcumpliilor cmtarnici , ca jerffa

ii

posiia fmeeî i copiilor.jj i Toi" acetia ca nite nenorocite in exsperiene re'ul, reul ce iau tortu-j eif; Sunt inc i alii mai fericiii, carii' assigurexe !

ra.t

pre

prin buna

cretere

sau

învat

a se deturna

despre

dela prinii lor, precum i dela rîvna fn. vetorilor , prin care i s'a insuflat aceast salvatoi aceasta este assemenea un alt re convingere ver practic, predîl mrturissim prin mustrarea con-^ tiinei , i chiar in acel moment in care clcm.

acestea

-

u

ll!

Litiera

.4.

sffnta

Monâstire

îionismlui,


sunt *pa1riou contracare înse este

n tara nbstr 'defectelor

ri

publicului;

mfndria

ca

Pentru

jurrilor .'minarea

te mai

c

i

,

de âo secoli

rmâne

ara

se

el

te.

ci

este

are

poporului

dina

i

c

tei

;

în

care nu

sunt

lu.

antice

mort

se

înse va

,

îmbria

vei

i

onore

,

,

nutrete prin cuvin,

De vei da cum ai încre-

,

este

,

care

aceea

ca

va expulsa

în mîinile

sentimentul lejalitâei

sale;;

i c-

Pentru câ respectul ctre sine

ce 1

prii-j

atun-

,

salvare

de fiina lucrurilor.

serv libertatea

,

i

sufletului

tote

este îl

contiine

corp

arma

i

iubi

nou

copilului

pentru

necessitatea împre-

acestea

cri"

în

necessitate

tre apropele

une.

se su.

.

va face

Spiritul

Nu;

1

se

,

cu tote câ se predic în tot locul se predau prin coli , cu tote acestea aceeai Ptntru ce ? Pentru câ Ait

mi viaa ci

interesul

.

rmîind numai când il vei

verul

înjuge

mineî prin care cint.ys priveInse pote înalt i mai departe

xice cine.va

i

se er

curenia

ci

;

,

dupre

comparativ

»pune

obiceiuri

ca

cu totâ misseria

-i,te

lumea

sau pre c uitarea

mfndria

•.cauza,

dragostea dreptâ-

,

aceti termeni eseniali ai liberteî nu sunt artii nu se boteaz , ci sunt virtui prin

ale legei

cole

cetanul

care

le

-

dobindete prin rbdare

i

nevoine'

tim P sdeve'rul râ P e TlSiS^nu nu se afl rn în inimi este ca N^.*V<

,

u ^aram

HI

J^ta

nostru

nu va putea

.

afl

u

tot

i

descopere

nou

supune pre ea

n

,

recunotem ca amic de potriv cu noi

care abia

u

i

se

dat i

în noi, care ne

jirea, cu natura

cugetând

tiratirani-

il ruDeci sunt adeveruri viii

se

.ucruri

leg-i

atunci

;

înelciunea i totâ nia i tot urgia

re

frate

i

cu se-

legile

nou;

pe tot

tta.S prin

omul,

aceast lumiajunje ane conduce in lumea aceasta, .

Ins!

nu înclzete inimile nostre ; dar atrage spiritul no~, modereaz patimile lumineaz i domolete ia"

,

o'

Littera

B- Monastirea

Dohearului-

{

;

fnsujletul însujletul

lor,

aceste

chim-

ear resuntor ceva intra aces-£

dup Sytotâ

i

sunâtore

val

i


,

birea

,care se ne

i

/in noi

i

Anoste

avem

,

întrînsul

a

adobmdi binele

necessitate

jac conaprtai

po-

Adever rentând i nu

,

carele

zic

Adever

pre acest

;

i

ne.

pe care sujle-

,

de un nou

cu Dumnezeu

numai însui Dumnezeu, din tot inima.

de cât

(pote jî

spre

Deci

.

dorete

il

pmînteti, avend mare tiina nici- cum nu

celle

de dragoste pe care

satisface

/tul

<i*BU dojete nemrginirea,

ca omul

insujicience

jcessitate fte

^^^^^frsl^nîr^vcrjerici.

de sine,înse"

Vreai pentru

(privete

,

{

trebue a

îl cu-

iubi

il

pre Dumnezeu

iubi

dinsul

,

i

înelepciunea

,

a.

ne iubi de

anticilor

j'ilosoji

Ear noua jilosojie preîntimyinâ acele Indeerl consciina ficulti caut pre Dumnezeu indeert nici.

cum nau

putut

înelege

.

.

,

chiam

il

pre

el

dup

un na- câ '

afundat

ufragiu

logic

recea

,

^iind

dauna pre-

tot

ent ne repeta c între Dumnezeu i om i între nemâr. ginit i timporala creatiu. ,

ne, exist

necompa-iabil abis.

Pentru care mintea cea mai inteligent prin

ma?"pcîentâ

numai

c

:

putuT'determina

a,

este j'i'intâ

cercarea ce

despre dînsul

atât

suprem, neschimbcos cu

pre

natura , i statornic în legile pre care El le au Dragostea ctre Dumnezeu dupre unii este uâ iluzorie

er

;

'natural

rugciunea vocea

optire care

ctre

exspirâ

mutiitorule

aci

4

6 V^wr

,

ceriul

pus-

1

idee

este cel

ui tcutA

Constringei inima ta

!

m âr,finete.i;i

sujetului'

desperata

paciente

numai un simplu

0re - ce

,

de

rndivid,|

"

r ° ta

a - tot puternicului* /j> Destin Inse frailor acum 19 vea "^ÎMiuri artatusa ore- carele om pre pmânt aducend veste bun de a apropiea omenirea de Dumneseu Acest om îro-^ s irl rnat /

?

ul3

.

,

.

'Zeu misterului^» zecend

.

z<

nu vine ctre mea

la

ef

sa numit

;ul

omuluiijC

pre

sine

acesta

Fiiul lui

este alt

lumnenume al

Sau numit pre sine Lumin i Adever; Eâ sunt calea; Adeve'rul i viaa, nimini

auzit

flatai,

i

la

de cât

crezut;

Monisttrii Ivirului.,S;.scViitu ifinta

numai

i

din

Ana nare.

prin mine??.

ziua

J.

întru

Lucare


sa

întrupat -cîrv75f£ul>!^^^i adeve'rul

a luat

artat înTume

în inima

yiine vie

,

s'a

si a intrat

j

.omului credina ipre care logica

'numr

,

i

sperana

u privea

contrarietâtr

amorea

«edeslegat

care aducea , a deslegat ln-

ua

flristos

,

Deci propunerea,

.

.

încorporat -Adever , pre Care luronexeu '/p6te se îl iubeasc ca pre un Fiiâ , si omul ca Spre un salvator, este semnul unirei care a 'unit ceriul cu pmântul , a dat omenirei Tat acest

Ijj'xne

i

)i

Jumnezeu

lui

Fiii

!

dar este misterul descope-" i adeverina pumnexeîrei

.ceasta 'rirei,

"Lvî;

•^fti

u

nici

nu putea

:k*s(Âr^sc

dat

omenede la

spiritul

se priimeascâ

aceast mare idee, carea

^sine

în.

isprmanteai mintea nistr.itot nj dat u strlucete prin nelimitata lumin .Aa dac Dumnezeu .

-.iubete

pre

aceasta

omeni",

se

în.

c

se iubete pentru pre Sine privind la eternul Seu Ade. "c^ver ; aa omul pote se aduc lui du. ^mneieu adoraiune adeverat, când servete ra. >z a supremei Luminii, carea sa pogorât la dânsul Deci cel-ce iubete pre Hristos , iube-Vi^

jtimplâ

,

u

pan

j

.

te

adeve'rul,

i

liei

,

pre carele

numai

Stian

iubete

cel. ce

pe Hristos, acesta

adeve'rul

mister

marele

este

nu

cel. ce

cu numele

II

înelege

al

iubete wStSf! Evanghe-** este

,

chri-

.

sa jVailor ! privii în voi îni-vâi ugetaî când iubii pre Hristos, ce ,•

iubii*?

Nu cum. va iubii pre cel a cruia pl%i sunt în. t luai aminte câ ace omeneasc dragoste tbte re-

acijicat

,

sîngerînde sta

este

,

;

au martirii lor înse isus. Hristos pretind ce.va mai mult de nu este ore. care corp cât acesta Cr5ru.! îi serut cine.va plgile , ci giunile

•,

,

'^adorat

c

însui Adeverul sub al crui titlu cere amorea ?nostr ast-^eliu voiu 11 iubii îndoial ave ji credine i credei în Evanghelie; inii nu cum. prevedere ereditar sau em'va aceasta este vre îeste

,

*!

;

Fr

u

Jblemâ, pre care nu putei a 'a nu socoti necredincorî

v

f

,

u ?

iii Litiera A- Scnicul S/int^A^a Mare. M« euta.vi i-jtoii r< Mucenicul T*r«U i murit

nega, temându-v Cercai

credina vo-

A- Mnstirii pentru

no:- 1

aioitisfulut.


H

S* r

^JP

^^u

sau

idolatrie

densa

pre

i

lume

'de

din-^SSW^rensa

lepâLsi

*'

iR.'cesc

pteaz

carele

canon

al

iudai-

adaosul ei

;

facei,

i lepdaiv

vostre,

«ceti

împreun

i

de ini.vt

tot

castitatea

/aptelor

cu Profetul

«. Crez ut am pentru aceasta am grit iubii pre Hrisios precum poruncete El ca || robii, adec: a Iutei Adeveriri ». inse va ii"ce cine. va dac arfi putut crede, ar-fi itrbft pre v Hristos^jiar se fndoete.

cu Apostolul:

,i

'atunci >se

il

zic unora

ca

în urm ^^pre viiul gJ^^Dumneieu

iubiii pre El

:

j

;

i

'^"-^adeve'rul

acestora

vei crede iubiii pre El ca Adever cel.ee duce ctre

i

Si

dar vei *îce câ cutai nu îl gsii aceasta nu este ,

c

adeverit jrailor , nu îl cutai cum :uvine, de ore.ee mândria i spiritului

i

sfru

passiunile

ve întunec

i pentru

îl putei înse El se afl în ca afla vostru tcut acoperit i ca un mormânt, ateptând iluminarea vostrâ'

u

s

rfletului

j,

^.^^..j

-,-

J/ssa

^dt

adeverat vostru

spiritului voi

mi.ve"

El

când

i

reîntircei

ve"

desgmati

ve"

este acolo

în ca.

viat

de

si

v

privindu-va pre voi

de judecandu.v ; er «optea Ncand mttmerec sîngvri ve gândii la iubit6re., r jjlt de florie planurile vostre , si pite pentru- cri 1 <mele precupeite, El este tot da'una present

^svb

;

acopermântul

Seu

m

jvrrea

lui

i

sipri-( în fntunerec, si tcerea Lui pe de ui parte defimai pre ometremurai înaintea acei i-mas":

urmrete

ve

kve^ spaimmteaze ;

r/mi

i

\j>e

pe care nu putei

legile,

înse

nici

a

u

desfiina '

ucide.

/uâ.

|re^ acest

pzitorii

«ici

a

ne adormit al sufletelor

u

Inostre, nici dat nu fpentru câ va veni ceasul

il

putei

(,

deprta^

mma

când

mor

Bei va mgreoea fruntea vostrâ, i când au gmai ca printru un noor veti vedea ori cea-

\

.

Ti

_Ji

iubit,

dsr

«n^in»

V ava

,

cea

VA P >" a

(ii.

LitterA

adeverul

E-

f„

sfânta

W

,

av«e, onore, sotk si\ disperam i al Iacrâmilor' aci U va .fi tot dauna gats av prii-

duce la lumea

" tLrlr'rf xmimwrM contunei /mai

v

exemplu:

,n .

.Sta acoperita

in*

de

vostre

a

,

sau vinovat

ic

sa*

âccasta

Monastire

„redut f

^

speranta

vm/fil

Bion#iu

? 1

este .

Jeei

ur

,

cu struine'


,

%vrâri i ni""nw"ri

i

tttotul

asta

,

\dul 'kt:

prsii

,

de

vi va salva

vi veti îndoi

Aa

aceast imagini în «.

se

,

vei

când

înpersecutiului

devotativi

viata

trece

descoperi i Hristos cu Jivin timhitt

va

v

tot strlucirea Sa recunote-Mi Meu

Firul

cu

ace-

v._ va ii-

Eu sunt adeverul- «-

!

«Prodrom n ,

Roumanesc

,

i

.

i

pân

ceas

Monastrrea LavrU îo-ceassuri pana la Careea % ceassurî pân la sehitMl« \capsocolm 3 ceascuri paAa" la Schitul ] JSfinta Ana Mate. Hramul Bism'cej Bote.fi Domnului Isus Hristos Cu 90 parmfl^ ,

\\sl

/tîrcrul

,

,

1

Roman ii. calote

locauri Honastirif semne i mi.

sfintele

schituri , prin

,

Dumnecleeti sau jacut ) de prini drepi i cuviosj

.panununi

ggri

£ffcare stai pela am

t

»

pân

în

de

ziua

astzi^

Marcu.

cuviosul

mucenicul sfanului Grigorie SinaiJS&'tul; avfndus,i locuina de asupa Mo-

).

-PV

;.riâst:rei

n» imÎT-^'''})

y chilie

i

stând

la

Lavrsi

<•

.

pe dealul ce

s:

\

mtro.nopte eind din' rugciune, vede fnpartea de-

Paianta,

fispre râssârit, la locul ce se

/na sedând pe scaun ca o

numete

vigla

împrteas

,

,

o coco.,

încimjura-

de angeri i sjinî, care tmîea, împrejur, etc cântând i mchirvandu-i.se unpratesi atfate

jjti

(), Litera

T.

din Xonaitirea

Constatnanid

dtn

viacirl


J precum

i^SS^ntrebând

sa scris.

stareul lui

5p*c sfanul Grigorie b aceasta isa spus

c

.'

,

cuviosul Marcu./

ce însentjie&tof

voete Maica Domnului,

urm

la , se ridice fin timpurile celle mai dup blocul acela un locai* Dumnexeesc , spre slava sfin-j niei - Salle i<. Cuviosul Dionisie , au ve'clut pe locvl .

Piatn.Nou; acum

^Monastirei

candela

Dionisiu,

ardend noptea. Tomu >7— pagina i< Simon. Petra pe locul Monastirei sjrhtului rcuvios Simon au vexut lumina îumneieeascâ,ve^ Irstrein

-

i

,

fcTomtrV-

faa

La Monastirea Esfigmenu, acum în tot noptea se &via.\

77, <,<

*unde este Monastirea fctocând;

Tomu

,

'

771%. faa. | cgopiscopal Dionisi*. •fost al stagonelorS " * tf. o eparhie pe marginea sjfntu-r

Munte pe la Csvala 77; la a cerut catisma chilia^ Prodrom, cea aprop; de chir ^c?i§£Llsaia. <. arhiva Monastirea Lavr&i Piui

'

snnul

'~']& .

36'

cinstitul ui

^Iarâ la anul 4660. ai,,s|m-j sa Duhovnicul Filojteiu^au luat( J.

*c

"thilia

fdela

Monastirea Lavra , ca se prenoias.' capului cinstitului Ion Prodrom^

J- Jerea

Arhiv Lavra 7^icia zk; pelaannii 1?50, Monahul Macarie Român, din averea sa', ,

vigla <

(

'a zidit porile case

, Sus xîsuluf loc o cu câteva încperi

dup

,•

&*dmsul Ieromonahul

Hiotul

^rec

,

(a Xfdit o biseric mic, cu hramul terea capului* Ion, i ast.jeliu ii dete numele de chilie- ' ceasta o robeax inscripia din pia.

jSfintului

~&tri

ce e ihpartea

^lul

sjmtului

pthzsiâfYX \Hios:

despre

Oltariu;

adec

început"

ieromonahul 1f54, Hios; ''scrie

rsrit

care xîce:

la co-<

Ana

Iosif Ieromonahul

i

de

ctr'

îosif

-

Asemenea L sfinii MonaS '

improschimitarul hstiri Lavra , de Macarie chidoniat 1o ^eparhie în Criitt.7, si Serghie Ieromonahii Lavrioi din anul l'-fl, ca un mic Sschit cu biserica sfanul a», Prodromuh,, la care |locuesc usnki în tot dauna, omenii sporii m-' " PfA P te to nî î i m&i cu deossebire la primirea de 1

lWBM.cUa*kuMM

intere

j.-n

viatul

xvi,

si

/l,î),*masttrea

Ccn^ mtnit

,

viaCl; i

xvri.


^Streini yse

i

,

«c

acestia^^^^ai toi Hioi

sunt

Dumnezeu

chinovie mare

/menea

scrie

Jfi/mtul

Munte la annii lîîfa

i

;

în

Barschi

"îM^A

11

easta

?*

-pe

scrieri

ale lui

f

un Schitisor.

/era

va

;

mainainte au iconomisit ck: aici^ de primirea de streini ase -l

,

jse fie

ljfM,

anul

la

c ,

pentru aici

trecând

;|s aceasta dilie, în stpmrrea a trei Mo.'llnahii Romanii Moldoveni, Ieromonahul

C

,

|j

iHlustin Duhovnicul , forte îmbuntit i liitî^sporit în cele Duhovniceti, i Monahii^ JPatapie i Grgorie, ucenicii ai lui.. Aceasta dumai multe cereri dela proistoii Monastirei/ ?Lavrer prin cunotiina ce el avea pe printele spre ale da voie se aduDuhovnic al lor Iustin de la locul ce se numete \zk un isvor cu , Bchrr Isara fiind numai_ nu avea ap /de ploie pstra- '. în stem pivnie y> i ne isbm-j |dind nici intru un chip, a iconomisit Maica 'Domnului , ast- f elfii In anul -1S510, trimeini lcuste multe împrejurul Monastirei La. j\ Dumnezeu ;

1

Jp

,

;

ap c

;

fr

,

(

;

ma; prpdea cu totul ^nastire i chir Isaia.

grdinile

i

viele

delaMo-1

Minunea cu lcustele. vedehdu-o cîucâri duJ

asta

^^'<^jyp

obict'ti 'a scos

Sfrntul cap

l

^Sfanului Mihail Sinadon pe ,

focare

îl

air,

i

facend

sfinirea/

i cu litanie mcunjurând" unde erau locu-cu Sfanul cap, care are^ darul de a goni ast-felfu dejo^ ngvii strîctore i nevrend sfmtul sei ascute, £isser uni 'Spei

,

„acele locuri

istele

;

i 3nu vom '^.câ

m

wzîc

aa

\tirea

lyi? din trenii , nu facem nimic de chema pe Duhovnicul Iustin Vlahul)/

apei

,

ei

Tommilor.?; ca se fac el sjim ca" e om sporit în ce11 tia

c

jnnd

Duhovniceti;

chemsmdul

deci

,

i fcând

la

nu-

flmitul loc sfinirea apei , când a ridicat sfânta crug Yce si a început a cânta *4<wAvfcu/wU 3>ow>a ?o.

HA/vOu/t

7sa

fid/

ridicat

tD. Liur» A' Mon»srir<a

-efo;.

-ii

acea

de

mulime

fandc:»',orul

din

viscfcl

dat

o

de

i\

minunune î!! lcuste ca un noor,si o

XtV -


-

sa dus

mnsxeu

, ,

acolo un-^Sg^Pcle leau poruncit Bucyre'ând definitiv acele locuri.

-dend

proistoii acea minvne , si cu. ''^noscand voina lui Dumnezeii care ~\t intr insul, f au dat voie ca se ,7

aduc ap

ce

ceruse"

pentru ca

1

,

ne avend bani de ajuns, silit a fost a merge fn Moldova , spre ai

?vt

-

^procura prin Milostenie trebuincode banii înfine comunicând

i«â

..aceasta

;

P. s.s.

Mitropolit

de Iassy,

Vveniamm Costache îndat acest pumnezev insuflat 'brbat , a venit fntru"-ajutoriu Duhovnicului Iustin, dndv.i tre. buincosa Sum* de banii pentru aducerea apei. "*y>i de ui dat intervenind ^Monastirea â îi da voie ca , ,

»

peW

Im

f

zideasc un Schit Roman ne

se

.locul chiliei Jj, Prodrcmu,, unde | locuia Duhovnicul-, si dup multe a reuit a scote un act data anul -mo, Iunie prin carele

^struine a dat

voie a face Schit Chinovial sc, pentru.40 Monahii Cuijjtrticile,

tremd cu

si

tu ari

mW Wmepvi n d

cheltueh,

sun

care

S^

ast-feliu-

Actul i-de la i8âo._ a intna învoial intre Monastirea n

6

52 Pk

lupa

si

rca

y

Schit,aW„e

wcet'ea

e^W son,im

cISt

Lavra

si

^

«ului

znpu wes

t

?

r

'

«er-

de înainte cmstitonrlui

^

nL

s

^tScu

^

yronomiale acelor. sfinite Schituri, sau hotrât

înaTntTset^

*w„.. , Obtea veuelmc

****

drepturile

ilalte ,

£™

în.

apa de la chir Isaia pedvi a aduso

*™nd dup

ottceiîi

cel drn

dcvewlt milosteniilor , precu»

i Ml«-lalt«


j

.

W

Fi

Monastiri.

celor- laie

v$C;^>iamoî -

,

matei nostre Lavre»]

ale

schiturile

i,tote

acestui

a

Mergtor

tului

v

schit a cinste

sfinit

înainte

sau orîndui

,

cinstitului Meritoriu îna. '^Biserica inteV In Care sS se sevîrsasc obtetile privigheri, si obijnuitele slujbe i pomeniri ?e->

ntru

hristÎ8nii

bine- cinstitorilor

miluitorii

mm\

ui

.^ichiul *râ£andu-se din neam <?7\ f^Moldovenesc , i avend bun sti-i des

gJ^^Mni 7 S <> I

m

lui

'

,

s'

pomîuiasci

se

de

acelor

supue toi ,

ncilor

ipoli-ps

Monastire,i sâ se puie cu soco.^ cruia Dichtu, sei acollo fraii

'^câtre' "^flnta

inta a

nesupui

cei'

i

se fie asculttori poru^ se is£oneasca, ,

i

cei-lalti,

erâ

c& o sminteal

s

de turburri

pricinuitori-

IV/"Sfe^-i de vreme câ este schit ''vsl^de obte , de nevoe este

%fââ

cu viaa se împreu-

toi intru un suflet, /inim si1 ^socotine, atât în Duhovnicetile slujM porunci|ri, cat fi în cele 'trupeti , plecandu.se la obiceiul de obte veuitonlor , S fie Dichiului , dup * carele Dichiu efie mrturisit în celle DuhovniceJ !'•<*:'

i

?ti,

veuiasc

;nâ

în

cercat

celle

ale vieii

de

obte

i iscu^

7A Meritoriu în-1

Cinstitului

ocul

jnL^^nainte pentru c au fost din ve-1 ffi&dum, îngrdit dup rînduiala cTailnJ iflir, avend vie i copaci de mslinii, i» spre odihna celor de acolo jo grdin ,

li

iar- i acestai împrejur sau hotârît se aib» mai mult .Da-j JHnse dup vremi se vor face xâi , i strrmtorându-se , vor avea pentru locuinii , sau vie , sau gr. '

{raii

,

ograd

Xfâr

ca <

mulii 0 | trebuine

ini

.

,

se

„ ea voie

dela

ase întinde

Monastire

sfinita

it'A chilii l

tihna

Ii

,

i aa

se

Jin xonastrrea Constamanilu

cw &

din Viâ-

XIV


,

cear

cât vor avea trebuine se

bine.cuvintare

se tae

voie

de unde va

lemne

i de che i aa cu

asemenea

,

pesta

fi

,

djdii

(

>Z

haracii

),

i

cpitniile

intru aceeai sfinit Schit se gsesc, rfs,i cu viae de obte veuesc este dator celor dup vreme lichnî se le rspund 6 prîcinuire , Sfinitei nostre Lavre , din cel do. celor ce

fr

imelnic dii

sei

i cai

,

plteasc,

omenii

dup

gsesc ,

se

chipul

atîtea

dj-

celor. lalte schituri-

VII.

" JjJ^Sdait ivi

P

.

m?

Hcuesc

tn

/Jst se porte

,

i

împreuna

^Afcd i tot.

nt,i tei (p^

Lavre

nostre

i

sihstreasc

j^5« " ^--stâpîneascâ ra

de

,

sihâstresc

cei. lalali

dauna cu

(

^'

i

,

$|

,

se cuvine

bun

plecare

sfj.

se pietreacâ

obte veuitore

,

viaa" fârâ se

{

cine. va dintru dfnii afâ. Schitului, locuine sau «-«adin,' cari sunt numai acelora ce le Au

ograd

Sâu copacii fcut.

,

vreme

e

jlui

c

acestui

'care locuesc

vm. din afara ogrzi sfinitoSchit,

se^esc

Moldovenii

vend neplcere

acum înfiinat cu

via

colibi,

i «grecii,

n-

care a-,

, nu se supun schitului de/ de obte, acetia s§ st-"

s

pîneasc i se' se dispo^arisasc dectr sfinia nosLavra, sila Lavrâ se plteasc dâjdiile lor i , Lavra dup morte , precum este obiceiul , se îi cloronomisascâ Iar cel dup vreme îichnî, i cei în.

Hr

.

^reun

cu densul, aceasta numai sunt datori, de craote pre dfnii ca pre nite fraii , si sei iu. beasca dupe datorie cei întru Hristos

>;ai

dragoste:-

IX. in

celle

din

af&râ venite milostenii datef

de câtra miluitorii, pentru

tru cei

jsesc

aprope e

'tfr^'S

>x#^v

VI. ^mpîrâtetile

.

,f A ^-'

bine.

c

din

lun

obte, veuitori schitenii, si pentru din afar panici câi adec segi

de schit, dator este

.Litera î. delj KonasttreS Emof/, atn smfi

cel

dup vrem"

f*9c7^r*


/

celor^^^^eti"

îichiuTse dea~i

i

smrntele

turburri

neornduite numai a schitului" pentru iara'.i

'altele

ore. care

a/ari

a-

acelea, pentru ca se nu se

din milosteniile

parte

,cinuiasc

adun

,

milostenii

iar" câte

\

domelnkul

cheltuelile

,

se fie

lor-

x. Isc va yeni jca

cine. va de afara cu scop obte-vetuiasc în sfinitul acesta

se

Jschit ,

zideasc

i

Fjprecum

,

i

carele

,

zideasc

se

se ea voe

supus

se fie

ostaelile obs-

nesuferind

va voi

,

sa

spre linitirea

îcoliba

Sse

i fwvrm

veuiri

tei

(.<

ossebelnic

dela Monastire

/\

i

(s

nostre LsvreO

sfintei

colicii..

celelalte

XI-

\$

cine.

(-^ând

se

va voi

voie

.

i

sau

,

se

cum

dup"

sau de la

duc;

se face

schituri

celle, lalte

fn

se

aceasta

,

întâiul

ia

s

i aa

,

1

pe(j(

bine. Cuvîntare

Monastire

'i

,

Schitului trimis

pentru deossebit

X

veuitori

va din obte iass la lume

-ntru pricina

chi(i

\noViale ale Sfintului Munte-

sfintele odorâ, vejmintrii,

artat dovedim

"casiî.

^w£_^-i [St

acest sfinit schit

ce întru

celle'

.

%;

cri i

ci se fie

se alte

gsesc, vase ale

nefnstrinâte

'

acestuia mai mic lucru, &.

nesmulse podobe a sfinitului

fii a îi însui cineva pe cel j\dic, cape un al seâ, cci cele o data lui umnezeu ^druite, nu se mai apuc, i cate altele vor mai veni se catagrafisasc in condic , din-prej\mai pe urm , cu celle. lalte, pentru tot dauna pomenirea i hit

,

s

mi

'

^uranta.' î

înSfrrif crnd va muri cine.va

iWesc de obte frai Vfi'ind

njichiul

c

sfinitului

ai

sfinita Monastire

cel

dup

vreme

,

se

din cei ce ve. acesta schit,

(

nu are alua alt. ceva dea 10 lei pentru40(|

^'etojhit a mortului" - Aceste de mai sus 13 capete^ i buna re^ukrisire, a de nou înfiinatului .

jet privesc

11) litera

K-

«onait:

JCIV


r acestui

m

scmtr^gpjrde obte

sfinit

dovsnilor

sa hotrit de

,

a

veuelnic

Ho]-/

adunare, Mar ei

sfinita

catra"

j

i voina celor in schit afl-/ sau întrit cv Monasfireasca peceisclituri. Deci sau dat aceasta,^

nostre Lavre, cu socotina

'

i

te,

i

Moldoveni,

Itori

cu ale nostre

siguranei

.-Uichiul Tfaref

1M.O, dela Hristos Iunie.

fn anul

i

dovad

Schitenilor notri Moldovenii, spre

Proe^umenul Pârtheniel Lavre Qavrfil adevereax . Proe^umenul Thoedosie adevereax Proegutnemxl^ ;

adevereax —Proegumenul Lavrentie

Sofrcmie

x- Arhimandritul

adevere-(]

Parthenie adevereax.- ProegtrmenulA

Lavre Gherasim adevereax —Proe £ume-

epitrop Jtsrei

(

nul Neofit adevereax. -Agapie Proegumenul adeverea. Jz'a.-Theodorit Prog-umenul adevereax ._ Nata nail fr<^! egumenul adevereax— Gavriil Prog-nmenul adevereaxiv

v

Proegurnenul Macarie adevereax

Proeg-umen

M

Hari-

ton adevereax.. Bt*?nul Meletie adzvereaxâ- Bâtrinvli Grigorie adevereax . îtrinul Parthenie Epitrop ade-f

vereaxa — Pahomie adevereax I

'si

— Iosif

adevereax..

Mrturia domnitorului Moldovei Alicasandru Ghicaa Mitropolitului Sofronie Miclesc j.*5SAprilie Patriarhri Chirill 18561tma iunie.

B

Tll$

'

(•

U ^ aducerea apei, printele Iustin. fiind btrin â adormit în Domnul; ,

'

,

klsatisfctrt fiinA

llîa

•,

ca"

'at fiind ce voiâ vedea apa aceasta era cea mai

iunui

i

schit

,

Grigorie

,

a inplmh dorinS

m

j

mare pedec la construirea infreinea.rea unei comunetti In

i

A

.

rmiind dup dmsul

fine

i

mainainte, amenin-j « jfv se <^ aduse tiind el bine,

de alii;

ipni 'c

c

,

proorocise

omeni mai

prini

succesori

simpli

,

i

fa"ra

'

Patapieo

tune

ajuto-Cf

|

re, nu putur pune nimic în lucrare iar cea mai mare pedec" fu «vera dela anul &M care sa ;

zece

prelungit

imssuri

au

ani 1830,-

strajnice

i

trimis

Monastirile;

Itote

din Munte

,

înainte

,

pe Monahii

ocupa armata prini Paapie

pstrare list

,

actele

;

ce

iar

avea

;

f '

,

f-

.

i

între

alii

|

Grigoriej

crile. condici-| - leâu lsat spre)

in Monastirea Lâvra , cend pentru f cu socoteal de va mai scpa ceva in

c

altele

care ocupând

f igh 'mulii

din care pricin

alte lucruri

intre

;

încunjurai

de al

i

i

Turcilor luînd]

aceasta

amat-,

a fugit în Moldova (luând cu dens» numai le, clopotele,

Sultanul

Munte

inea

multe omoruri

'cend

c

înprivinta

insfântul

ele

o

urma

f


acei

turburri

objectele

se

,

acestea

ai urmexe urmâtorle.

sccpul lor , cari sunt

ffltagrafie

9 de _-^i

aJJL^Jnesc

(1)

,

despre

odorâle

argint, sfinite vejmînte,

altele

Prodrom.,

*<>,

în schitul

aflitore

Discos potir

mare de argint

de mult prei

^aurite

argint poleit cu "

flomî-

;

liisculei

•,

aw

al aceluia-

iAcoperemânt (aeri, cusut

cu aur— Acoperemxnte cuSUtC aur - IStea de argint aurita'pa discoî^otirtrlui de sus.- ILingurie de ar. .

Wcu

gint poleit

mic-

cu aur.- iCopie argint

de argint mai

co. potir

/teoperemânt

i

remawturi

mici-

i

de mtase"

mic

Copie

trup, de arjint

^

xsfejnice

mic-

aer ide de

1

aceluiai «lDis.

Jrsculei de argint mai de rmdAcope.

mtase

rând-

i

linguria de argint

de aigint,. iVas pentru sfinitul

inchip

mare i tuna..

nior-

(

de cutie- icruce argint btut;

cruce argint turnata mai de argint pentru fnt

mic

hv.

mas— 1-S-

de argint- % Brie de argint poleite cu aur-lCandela' de argint cu 3. candele mici- iTop de stofa" te...

sut

cu aur de mult prei- 6Candele de argint mimijlocie de argint turnata- ^Cande-

'jlocii— i Cdelnie

la

de argint

ra

din

,

lad-

atîrnat

la icona.

3Rrpide

de argint

madem

sfejnice

de

sfPfnice

de arginS-

de

cât cele-lalte-

lucrate

i

sfiiitului,

poleite

este

aj-

cu aur .-â.

frumos, poleite cu aur— de argint, mai mari

% Candele

3 Cununi mari de argint-

,;Cunu

ni mijlocii de argint- dCordn mijlocie de argintLCimasâ de argfnt a Maici Domnului- iCerafuri

bumbac- iiuPechire i ervete de bumbaclPerdea roie de mtas puin cusuta" cu aur- 3Ba. smale fmpistriate- i Basma cusut frumos cu aurmari

de

iCeraf franmesc de bumbac pentru

epitaf

/.adec de

5 Cer^af de mtase pentru epitaj— iFelon f flbrica" cusut cu aur tot de tofa"- Pereche Mînecua de catifea cusut cu aur- ...Rotunde de catifea neagr cusucu aurPerechi mrnecue de stof cusute cu a\i

t

..Antimis

mtase" . hil

de mâtâse.

Pol bisericeasc cusute

cu

Epatrahir de tof cusut cu aur- iEpatra. de catifea roie ^cusut cu^âur- iStihar de pnxa".


LlFelon depînx?de

stamb

,/ntru

uile

la

Vote simt

sigilate

icer^^^af împrtetiintru

în biseric-

l

de

pinz-

câte se

mtase-

gsesc înlw^ tote de jjwtimis—l

stelu lingur

Potir, disc,

,

|cosrtor 2 acoperemînturi, un aer tote vechi(•orar de

IPerdea

stihar stamba"; .Acestea

un cereaf,

iFelon vechiu de

tof

cusut

cu aur-1

de stamba noustihar de stamb nou- lEpatnij pil rou puîn învechit Cusut cu aur. tEpatrahile ve-^ nchi de mtase- lEvanghelie veche greceasc- .Pere-j jfreche mânecue vechii. iCâue de bronz- i cue de | aram- llcdna sfânta Trime, cu pervazul sculptat no.l

J IFelon

(

lu

poleit cu aur,- %9fejnice mici de bronz cu lucernaBatiste de bumbac, .fdle noi de stamb .la sfihta | jftnase i proscomidie tote- îPerdea nou de stamb

1

împrteti- iPerdea veche la prosco^ Smedie. iChivot de lemn pentru sfintele taine- iClopo-f »el mic la proscomidie pentru sunat la pomenit- lAco. fperemnt nou demtasâ pentru sfintele taine_ .An-, kfrirmose^ la uile

|timis vechili- ,SJ"ejnic debronz pentru eire- i+Be^er^ Bsfejnice de eire. Jcona împrteasca* a Domnului I*

exend- lAltâ icon Maica Domnului ezend t ilcina cinstitului înainte mergtorii czehd-'lfcbnas

|Hristos j

U

sânilor

J.

Etarhî

pentru tîmpla"- fiecine Micî, sfinii- 3Ic6ne vechi mari a Domnu.| a înainte Mertf-

i

ia

diferiilor

£lui Hristos,

•,

a Kaici Domnului,

i

ftorului.

Odoarale Româneti. l-lFaptele •

Apostolilor-

on _ iTheofilact

I^hion-

'

lChiriacodromi. BulgarieiEfholo.

al

Bcgorodicna.

Cântrile lui Moisi- 1 Psaltirea - i Apostol- iocthoih-l Ceaslov- Tipic vechiu. Ermologhion. ^fe/g^^-iCarte Leturghie. learte pentru panachi-i i

^

y

Xr_ ^iMinee- «.vieile sfinilor- iTriod- îPenticoJ -.Octoih. icâri ale cuviosului Efrem. IBlibie. .carte a sfihtului Ion Scararu. i- lTratavangellEpr.»

ksfariu\

fctaf al

somnului nostru Isus Hristos < muama >- iele. de fer pentru policandru. dPolicandru de cu doui- spre.zece brae cu luminri- 15 cârti

â

Ste mare jjbronzi, i

vechi bissericesti, greceti

ist

afl

fntro

jtfintirir,

i

camer sfinte

i Vomînesti ,

sigilata.

iLadâ

vejminte, pechrre

|Se vede la începutul catagrafiei-

Bninend cri mai

mult de 100,

sigilata

i

La'zi"

bueâi

lucrurile citel

,

altele,

forte

mici

cu ar-]

precum

mari.co-(,

i mari-


romaneti

tote

sa

sticle

înuntru

i

i

,

3 caiane

Eu

(S-S-)

s-i

tote

,

întren.

acestea sunt adunate

mit

iMag&îiori

deschise, are

Clopot- iChip cu unt-de-leompantru lucrat via , i alte multe.

i

popa Partbenie Eclisiarhul

La vrei, âdevereii S-

multe

mari.-

instrumente

diferite

(

"^^^aceasti caraar

are

i alte i pecetluite-

'butelii,

^

intru una

adeverexi

,

vejmmtarul,!

de sus

celle

Theodorit

de sus (gfâsîndvma"

cele

present—

dup

mult timp

ca cu ^reu

liJl^înA

/

main.oimKe

;

actele

ve"-

de amai

ptr-j

spre pstrare

î

.

judeu Neâmu, unde i încetar 'sind

aceasta, e

scopul lor j*i ti ara v^turburst , din pricina relelor de/ vjrifflaset f n Monastirea !Neamu,din ;« lucrare

II:

|

din

l-

viaa,

Menastirei.-

Arhiva

fn

i

j&'n

sfîntul Muwte linitfndu- se turbura-, rea "cu zavera lu chilia iVi stpînire 'din partea Monastirei Lavra , un Mo-, nâh batrm Chessarie, iar dela din.

|

u

sul _ un jgrec lerof teiu , care stpîni fini lannul 1S51, dup cum scrie in condica de documente din arhiva schitului-

Superior Nrfon Ionesctr Ieroschimonah. I«

aed timp

Moldevan a.

un Ieromonah

«urne Nifon , însoit de vre o patru .ucenicii, care cumprase o chilie în-/ 1

j

pehirsa rsurf "iti

;

i fu

austriaci

fimd strîmtora.

sei

obiecte

nd

i

Moldova

în

jde nevoe,

cri

bisericeti

Moldova

în

,

,

i

alte

ajung-

altele

merse ]

la

Konastirea

chestia veniri

rînd 'in 1

1

în arhiva

\

spre alua cele^

banii ^ Teci

intre

din

Neamu i

spuind

,

egumenului Arhimandritului Neonil

se afli

,

nevoit: a trimite/

pe Ieromonahul Nectarie, unul ucenici

cea-)

înS^al-

schitul -«Prodrom „

dela

de mar multe,

*J*£-ibenii

dou

sf&itul Nieolae,

de

cri

vorbirea"

,

pretindea a

bissericeti

;

i

iar

se

da

tgv.

c

avu, îi aminti, Monastirei un act dat de Mona.

Litera f. dela Monastirta eoflstamanitiri

ce

din viacul al XV|l


tirea

Lavra

da

se ea

ia

y entru ^î^S^cMia « Prodrctm „ transforma tu Schit , i îl înspre a chilia aceia , jâ^iduindu.i ca le va /ÎS

,

prile viglA

demn

u

,

ei

ajutorul.

tot

urmare luînd

'rin

i

Nifon pricina ; toi, venir la Prodrom telui

du.se a

Ierofteiu

cu bucurie

ale vinde

tot

Monastirea Lavra

si

,;•

",

Spund^nd hanii al avea

* cfi38ta

]5*'

c

|Sfcom

.

fi

JLMi^iî curat Sojronie

lit

S.

I.

i

dar

Tul

i

cât

hireului

P.S.S.

Mitroo-J

Munte

au

tâiâ

,

chilia ,

,

u

aceasta, atît Domnito-^

,

atuntea

Monastirea voie

Lavra; rugându-o

se pue

printelui

in aplicare

i

actul

Duhovnicului , pe. ) cuprinderea actului din,

Iustin

dup

transforma în schit

aib tbt

puterea

de lipse în acest

!

cu îndemnarea Arera Arhimandrit i ]

a da

Se fi

.

1

putincos. la

ctr

Prodromulut

spre a

<do- Românesc se ctre celle

mijloce ,

Moldova din partea sfîntului de i g"rec dar iuliea pe românii, în-)

mijlocit

'

ce

-

voesc a fonda unscH-ti

în

bine.voiascâ în anul

Qrigorie Al- Ghica

Munte, dar nu au

ajutorul

,

UeaA

recomandandul

cum ca

Mitropolitul

Nill

Esarh

p-

,sa \>n-,

comsîmtînd

sele dea

la Monattirea

chilia

Homniforuluî

cu pricina,

i

se

,

învoin-

vestir

ii cumprat

rugar ca ,*\.a

ij^O^da: j3?Tn«u

;

mergând

în anul J.5i,

in SjYntul

§!â?datâ

chiliei

i

spuind Arhimandritului Neonil, |

Moldo. Roraînesc

tu

•,

i primir i acetia.]

pricina

cum

a

jVirte

i

,

preun

'din

gSli\ ca

i

;y«ituluf,

'

chilia

de

a!

^irintele Nifon în Moldova •

pârin-j

fcur un înscris cu printele Nifon., i al caut la bâtrînete.-

;

împreun

HlW/^^^ j

spuse"

aceast soma d: Vwmi, sa în. Monah român "btrin awu. m. Theodosie; car: veuia în apropiere de ^Prodrom ->ri ocupfndu.se cu scoterea ua. twflw a diferite crlwri din Munte, ir-,

un

demnat

'

.

p<

intor.

ne svend

,.eci

*

*

,

i

fu prei de of 'ilire ottomane

da

le o

i

s/tuindase cu

stpînul

Monahului primi

acte,

acele

fmtul Munte, spus

m

cendu-se"

chinovial, Mol-f ,

adogându-

act 4, artic6le

ca-

sunt a cestea-

I ^i'ind

c

1 îissa chilie

,

a sfanului înainte merj-j


^oriu

sre hotirîtâ

în aceasta

'Voi

cu

inti.^

via

3

^

ndere

de obte

vremea de /ae" numai

ÎM

2,0,

,

feele ce se vor

se

,

mrginesc a

ne-/

fi

numr când în, numr a im-

la

,

se_va ivi trebuina , ase spori acest <preuna veoitorilor , aceasta se vâ ,se

'

face prin învoiWonastirei, care de sine se înelege, vnnea. s*a ak da si locul trebuincos de ograd, de&rdi-, rfna vie împrejurul schitului , potrivit glsuiri ' Art. 6. din actul întfu-

c

rea

i

II y

assa

m

aceasta

SÎHei Lavre

{pMa i

vreme

rn eitâ

Tmduialâ ,

de chilie, da sfin-, ore. care venituri dup' de assemenea, acum

altor

jinse_ cu prefacerea ei in rînduiab de schi vr»istar: 5

.

înceta-

,

acele venituri, sau hofrit fo.i ca comunitatea tiutului acestuia a mentor, se plteasc pe ann; las/mta Monastire Uvra , sub numire de drit l^cluriarhicesc cate 1000. Iei turceti afar de fm?|prtetile i localnicile dâri , ce ca ne aprate se ' cr lnixs * sz <*e comunitatea s/ntului Munte , si care 5 ^potrivit cu rostirea Art. 5. din actul vechii, iar-

aconglawire

,

^cinstitului

fnainfe

,

s/^%& f

i

se

«relege

i

\axs

c

au ase plti închipui cum se urme-i de alte assemenea schituri. ^

m.

I

tastai ,000 lei , nici cu un chip se -se inpuineze , cci a/ara" ca sfânta

jnastire,

se lipsete

kit er

f

£?ar

f

de venitul

i

aceti

p^Romanii. Moldovenii, b_

j£>

'

^ e var

Rotete "

re .

.'

aitii

(> )}

cu materialul

de lemn pen-j| tu lemnul de focj.V crora Konasfirea mso.

^ manufacturi crqgodeliej, si

altele,

împrotiva.

îndreptate ase folosi de acest venit anual, ca V^iti privirea fiinei lucrului , înse sa ho-, cu buna" plecare înpriivinfa nevoitorilor pârin-

?e $

,f ^S; tarat

artat

prinii

vor' lua lemne din pdurea Monastirei în trebuinele

„j££schhului

^tru"

nu ^ Mo

Românii

m

Moldovenii-

xvn

UD

Korustirea aiowifuTv.Xni.


-

'

ecetea

terea

Româneasca

capului

Ion-\

s/fntuluî

din Sântul Munte a Lavrei

Assemenea

sfî-

jj Pecetea

•,

a

Moldovenesc

Schitului"

^Botexeto. HI] ((^rul

i

185St^ 3

/

alt pecete sau încredinat în pstrarea

sa închipuit

i amândou

Jmai mica

afi

prooroc înainte mer^toriujl

scrij-'.a

.

sfmt schit, sa

acestui

^închipui*, 'ntului

,

o

Cuviosiei sale Duhovnicului i Tichi'ului Nifon , spre a servi in trebuinele Schitului , uaa pentru adeverinele de mile i ces scrisorilor-

/^lalta",^i pecetluirea '•-\

* rife8 ^i(7 -<4te &*"^Ithânasie

aceasta

ot

:>

'4*

•fi

,

a

soborului

prescriindn.se

in

Lavrei

actul

din

sf-

24

ii5%; sâu subscris de Prte^ti >~menul Sofronie, Proe£umenul Chirii- Proe^ '^Cw^uiKenul Gavriil _ Proegumenul Ambrosfe^* trînir^ Neofit- de Ha^i Grigorie.Ha^r septembrie

:

^'f^PJtZ 9»y'VÎl 'I

Monahul uj/AViv^ toi i/wvi acetia! iar. i Epitrop, avi^J

w^-lionisie - de batrînvl Chirill- de

V)

<

Melchisedec «viviwa^iiw

lovit» -

**^Vt\

Vi

v

i

^! *i t

\r intri

Românii .

din soborul sfintei

sfintei

i

Mari Lawe, precum

duhovnicul Hifon , i ieromonahul Necta tu alii jVa:i ai lor pâ-

rfe, îtnpretm

Moldovenii Iiavre

,

,

i

precum

^nestrmutat pentru

sau întrit cu pecetea

ia tot

Schitului

,

atît

spre urna-

dauna, Anul

1853

^Martie 30- (Arhiva schitului). Actul de

fiei

Sâlle

.dovei, drtr

mtarhura

al

Ma-

domnitorului Mol Alecsan Chica.

,

Grrgporie

*<Sei

U)

LtUri H- din Monastitta Coimamanitvl

dm

vatula'l

XYn


,

\Wri rea

Enicopul

chilia

Cinstitului

Tisfrntei

W, J •

'

1

CU

;

F

°-T-

-

S: Sei

act7ni

:JL" .^pohtaluf -

'

a ? *" ^iV rir/«,1 r— " -

s:

.'-

i r.

loan.

Lavrei

a

.

^thnas:

sfa'ntulu:

întru

în

trecut

d ;adohi ailui Moldovei Venia„in

"

-

/>r:c:tu:

T,*^' —

,tm

>"" Vr

-

cu hramul tir

al sf rinului

hotara"le

Monastrri a

« ^•^rntiiu

vor:

cap din

Xtig-a'tcrului

amintire

nnduiala

Duhovnicd de Schit supus'

stâpînrrea

batrrnului

Pata-

< * duP* «ijlocirea Mitre Ja 1SX0, lJ„a Iunie. La\ pentru prefacerea in schit J

Ius,ifl

(Whe

Intr

e

t

dat hatrrnulu, Patapie.

't

1

™ cdere

,

i

de artrcbli . sau Qrijorie. Monahii, diadohif

ffAit i vi

.

poiu fiind râsbel hi acel timp grecia i turcia sau <Jus in Mol-{ Idova rnipreimi cu actnl clei* Mo> Iau lsat fn Monasfirca fleamtu;' lui Prini Nifon i Nectarrt '

î fi

IXtt

,

Si

.

,

nrt:

^dela. itului

act formal

W

ta

Ghica ; •\gatore ctri

aii

sfintei Lavre,

numiilor

sfanul

Domnitorul

5^.ndru

Munte

/

Grigorie Alicsa-/'

/acut o scrisdre

Monastrrea

Lavra

rv.y * .

ca

dea vot d{ * st înfiina

»J"

S*?fc

din partea

cu mtorcerea

Trinfi

schitul

f

-derea

dup

artat actului

;

care

cuj

au

1 V• JjLrteri

,,~

*« »

Monasfirea

vel

sântul Munte tot fnfimtari schii pomenii, i ara'tându. se asemenea)

t

eonstamsnit din viacu]

al

XIV.


,

tiitr dat voie Monastirea Lavra ca actul din s :aXO, sei aib totâ puterea, i prinii sefie%0numân cnd inse seva întrebuina ase spori acest 'numr al nevoitorilor, urmeax ale da i locul trebvito:|«^ -fia

degrada, de gradin i vie împrejurul % mglsuiri Art.6- din actul vechiu , i va plai Lavrei, loooJcomjbrm Art. 5-1 pentru lemne tia a are voe, schitul din actul vechiu , i ,»ianujacturi dfn pdurea Monastirea Lavra fntrehufn^ele Jr de ograd

.

,

"Schitului, potrivit

Schit

de

*prejacere

i

'Schitului •••

,

lemne de joc, var, ecetea acestui stitului'

'..

i

altele. -

schit, sa?

merg

tâerea cin-'

închipui* afi

înainte

prooroc

sântul

Ioatifi-

Jiycw inscripiune Româneasca ^«ipecetea schitului •j.^din sfântul Monte a Lavrei , a schitului Moldovenesc a. IM sfanului ion ÎSoteie'torului JS5S^. asemenea sati inchig puit i alt pecete mai mic, i sau dat Duhovnicului Dichi-~ ului îTifon. east hotrire a Soborului Lavrei a sfanului Ath. 'nasie, sau prescris în actul din lt\, Septembrie^î/ * sau sub scris de Proe-^vmenul Sofronie-Proegu- (" ijlmenul y\ Chirii- Gavriil- Ambrosie . btrînul Neofit.de Ha4tj ;

'

'

-7-7

'W.Larigorie-Hagi Dionisie- de htrînul Chirill E-pi- ^ -1 r tropul. Monah Melchisedec epitrop. precum i de Du. Oiovnicul Nifon i Hectarie prinii Moldovenii 1 j^/p fn annul 1853 Warjfcre 3C,au trimiso Dom-j v care \nitorului Qrigorie Alicsandru Ghica ' |întâritura Lavrei , prin printele Nec. /tJrie trimisul Schitului, pentru .

-

h\ /(,-i>l

întri

cu Hrisov

sc, iar je

românete

a u* .

cret

Domnesc

7

Domne.^ c de-

.

o? \Vi

ia

I/arei

si

cir

se ceteasc"

inscripiune

Pecetea schitului MoldcTOKSc.âT*sfS:tftul

romineasc,

Ion B«e»torului

hi

ffiitdl

Nunteai


,

i :

,?|^' ,

au

" ri a

dat ca fond 3ooo, oalbenri

dobindâ

se /fe ;

»

/

inveci

a

,

di >oo galbenii destinat pentru

pe ivoA

'

fntre-^

LV depus m , .cassa CTonasfirilor sfântului Spfridonl om lasi, pelinc aceti banii a* mai drmi sirS

^

wînt

jV *^S?KNo $ voW ssarul

0

«8

(Semnau

rfi

?

?

*****

a3trie

i

and

3.

<

schitului

3.0.

190a Ianuarie 1. Qhica Voevod.

Cri^orie Alicsandru

\ Ko'Jof ci. - /

.ci

Karia

Sa a mai

numr

tunmare

buctrie | Brn

,

da'rtrit

jf

,

de tacâmuri de precum castrone si farfu

pentru bucate, cane

de apa

pa"

\ 4<<

W/

f na la trei oca, garfuri ere mici prejcum i cane mai mari de o litra pe"® iitru vin tote de un sima? on u adt ,

1

;

ca

cosrtor amestecat cu tînc >7 [sut buca'i de fie. care, stai

kpajura

Woldaviei

In sMonahii

urm

4

Arhiva

au

dat voie.

din partea

f Moldova,

Schitul

astriWe ban

spre

llwcrtrrir/Ucfe milostenie, pentru zidirea bisserici

Fot

Kpela

de

,

si

c

daf

cîte.va

ipemnate Jgrul rile

-

româneascprintele

persone

din Iassy

ve'dend

Nij

c

mai in. ai da ajtrto.» merge lucrta

cam

slabe, sa descurajiat ?i se socoti se mearg" la

»

^5

« "«-««r Smest toSSîff??

-

«**

*•>


?

,

,

sssm

'-s ,

P-S- Mitropolii Nffon

câtr

bucureti

necessaT

ajutortrl

^2puse -JfMunte

;

'^..^rios, câ

iar

P.

s.

«chitul

mugend

deci

,

pentru- fondarea

dupâ

Mitropolitul e

Moldovenesc

il

,

,

^

a

spre

rnperscni

pro. i

; îi

Moldovenesc rnsf-

schit

unui

.\

încredine se.

ce se

^

rspinse;

cuvîrrt

sirb

românesc ne vom voi mergei în Moldova, atuncea vedend câ nici aci nuptf-' ~~^tu ^ace nimica împuinând u. se sa dus însfântul Munte.

"t^râ-

aaca

jace; iar

ne va trebui sehH

\ci I

dup

^indire

o

de

5.

ani

,

cum i*

1

ar putea pune început,spre( xa «îdi o oisseric i case împrej^t^i \pentru formarea unei comuniti

rn ce chip

*J

-X?

Hatxn

•A

mai

dup cum

populate

se

prevede.^V/ 11

acte, sa hotrât a declara schi-,,,,-: Ttul de Homâno- Moldovenesc ; în- J^'V-,

&]î«

sz fiind c" nu avea omenii vred-J^vj|-' pnici pentru ai trimite în BornâniaM^l f'. ei ,

f

se

i nah în

__.nia P. S.

pentru aceasta a îndemnat pe riv-

staruiasca

jiitorul

Drghicescu

Isaia

Lung Ana ca

din Câmpu.

sfânta fânta spre

; ;

ast'âru-î

1

,

ce

4

Mo.

îi*

se mea-/*rî] mea/*]

pe lrngo.'-

1

jj

X J/J

voie , a invita pe rrvMitropolit, de ale da voie, cretinii românii, case vie intru aju*

,\nitorii

grpîj?«|torul '

^ttlvrok %M*Axighel K^-\le

1,1)

Litera

A-

lor din

din

lassi

om înveat

4SSJM§2B&

în ce '/n^^^§^I\\

i' Duhovniceti , i era sfnodiâ printelui Supe -

policesti

M-.în

tar»

edificrii Schitului , avend pe un Monah Ierodiacon

din sfra» Konastire Xrropotâm dra vScul XV, am scris Athon eu Proe^umentf] GWeon. in Jrnil Qf.'IirafeîO.-

cir

ll^a^^l!^™

ocaiia~T)BSiotreiloi icerce-l


\

^

GW* ot ^ ,sta

bine. voind

printele Isaia

u case

'fat g^-Spre

i

fa

i El

viaa

ucenicii

bune

a pviimh a îi fi pune -totul p'en.

lor,

i

,

Aa

A

sfmvV

w&ituiw

de

ce vor voi ca în fapte

,•

|s|rri

laacea^

dorind

ca adaposi

aslufi

.renanilor

.

ronjfneasc

^

dar rn anul lS5^.fa-cendCj#|l--5

rugâtire, jfifon, în

care

"fonda , va fi Românilor. _

/WllT

P.s.s. MitropoliC

ca'tra"

declara'

:

ca

,

Schitul

1

comun refugiul tutuprin audenta proil

în

A8 c

LaVI a plrfnd "me:li a bisericei catreda^ 1»7> D ,""7wey'^". ?1 dUîa ««"«'itoW românia, pr n JZ, JnldicHr / magicul ipiedtcr cele cusa diavol in tote locurile spre ai iWeca / la aa mrea fapt în cele din urm, a ajuns "

'

i

,

Aci fura oprii

^nuau

voie

ejuca

^ce

a

^

clui

-dat ordin iute )

arrse_ ca

>iea

esi

din vapor

;sgonirf

aceasta

acum

cu ori ce chip se intrarea ast.feliu.-

mijlocit =

«perul

de

striate a

din

a3 „pra

m privina

:;rut libertate

in portul Briladeperf sub. cuvfnt câ'i

int ra

.

.

tar

în

din

Inse fiind

aduc

,

ase presenta

la ispravnicul

KtX!

intra

fn

ar, spuindu.i

,ni,d:ndule inse

fiind

din Monsttirea

si

i

dup

Kiropotam

ale

care

scopul

xise3se.

dfn Tisul al

a

pentru/

ru^odul

spre Bucureti-

ore . care ispravnicului de le

,

da voie de,

multe

a pornit

cam desperai de

,Brila;

T.

;

voie,

*-fricoeri

(1) Litera

le

,

^care sunt venii

pentru rolul/

^

l>umne«u' ho-) ' lUftile la severire,

Brila, i reuind %^0mers^-la oraului densul rugândula

M

,

Vom ia Wnd

c

XIV.

m

(

P«-

lV

!


4: <OJ.

s§jb v |I

v*

%

/TSi

pruitele

strictee

fnapoiu

rspunse:

Cel. ce

,

Pe

.

ne

pân

adus

c

,

vom

ce

i

de la*

pawte cums?»

aceasta

.

vei

fi întc-

dmsii,»se\

drvm. vorbind intre

curajos fiind

w

sigur

care se

fa privina

Agatangheh Nu tiâ

Iprtntele Isaia, mai

svn

voie, fasâ

<*av.

V/Barierea Bucuretflor

aWL/ re <

/ace ]a bariera

!

Iar^

plin de credina", ii

aicia," acela

ne va introduce si

1

,

iin Bucureti. AJungend la bariera, fur lsai liberi cea mai mic cercetare, mîrîndu.se i ei de o aa tconomie a lui du*. ^mnezeu fnffne mergând la. P.S. Mitropolit Nifon, i presen(ându-i

fr

^

<

petica printelui Nifon, fn care

Sete in comun

ii

lmurea pentru fondarea unui

Românesc

V^-^îsîsjx?^

o da;:'

cerend

ar,

4^>^ os*

erl ' e

ati

S unui

A strm?

voie,

ceva au.

.

\

inprivina aceasta, mai fntîiu cum a intrat fn a. în Bucureti, încontra'

sttajnic cercetai

fost

jy,râ-

i mai

cu

sam

aspru ordin ce era dat asupra clugrilor dea.. A^ssemenea natur Sa scusat cu aceasta ca" DunrnexeuiT

(1)

.

^a dus,pnla

mila

P.

jjwt, asupra fondrii schitului ,

Wletermen ^tor

,

fn prefaa

câtrâ poporul

cu aceasta

s.salle*

jpdu-Se mai indulgent, dup

artn.

multe alte cercetri ce le dete o

condic

far

cri fcu un ape] forte viii i îndemn, român, a da concursul cuviincos la fon schit român din sfintul Monte Aihas ,

darea noului '

'

intrind aceasta prin pecetea PTja^sa semntur. ,

x'ine pbte

a îi

Mitropoliei

închipu.i

,

« a simit prinii Isaia i , t'^H^nghei Apoiu cei de la .

f

J

i

pro.

bucuria,

Agata./ sfântul^"

Monte printele Nifon si cei împreun, ** cand sa informat de aceasta!

i

liî

WuiaT-

din Monastirca

Constama-nitt;]

din

Vviacul alXIV".

serfs;

Evangfi3rietc Srrbw


care nu avea 'când

se

nici

puin ndejde a

de

cât

vedur încunjurai

ordine asupra clugrilor

isbuti

i

de atîtea piedici

din streinatate

!

sf-raj:

tia

când

f

asprimea 'Mitropolitului, i când ara era în mare turbura ^re, u«a f« privina or,anisaiei ce atuncea se lucra, i alta ^VÎnprivina alegerii unui nou Domn ! când socotea c prin atâtea turburri de politica se le dea voie amai turbura t ei popor ,

,

ruî pretinxrnd

ajutorul fit.

mari, unde

cerea

se

te Dumnezeu, nite inimile

cele reci le

cruia la zidirea unei

sume

-mari pentru a o zidi

cu

aprinde

case

aa

de

inse când voe-

f

de piedici le -nimicete cu totul

ast-feliu

xivn i

i

;

evlavie, spre a contribui^

lui ce atotputernice-

a

dar priimind

condica

din mlinile

i

Smintire Mitror-olit, împreuna

cea

cuvîntare, ia dus la casa lor, drnd

zuire

de vre o câteva

zile

lui

de fca

lumne.

dup

Jeci

i

cum

,

vrednicului

plin de dar, 'bine-

slav

pentru ne ateptata reuita;

xeti

înce

c chit

chip

sar

putea începe mrssia lor mai cu isbutire, eira

ro unend

comercianilor

fiecare a da ajutorii? .

i

aritându-le

la construirea

recomandaia

P. S.

iar pioii cretinii cei iubitori

da

dup

jVe care

îndemnând

chestia lor,

biserici,

Mitropolit,!,,

de fapte

,

bune',%^

puterea sa', ast.feliu ca

in vre o cîte.va septâmânii a adu^.

galbenii

numai

în

aa mod

îndemni

se

Vedend dumnezeu

..

nu

o se

mearg"

pbt

la

!

face nimic,

Ecselena sa

c ii

Cai-

mcamu

^licsandrtr Chica, Jiind caîoznn,

înc nu

se alesese, se

1

leci ducându. si

i

"

ceara vre ajutoc

desluindu.i

tota"

pricina lor artat atît condii .ca P. S. Mitre -A -polit, cât •,

n

i)

Litera i. iin

schitul

sfmta

2&v&u]

ina

dra

im al

XVII


.

Hrisovul Domnitorului Moldaviei Grigorie Ghica,în.> care

se

prevede ctitoria de

l858,Apoiu :

vra,i

actul

singhiliul

9000, galbeni Hrisovu ,

i

dela 4851, între schit

Patriarhiei.

.duxînd

i

1

din amil ^

Monastirea ba."

de

yiieni iubitorul

'virtui i relaul Caimacam Alicsandru Chica, tote acestea,» , daf i el o ctitorie de 500&tot de odat" îndemnându-i acelei

c

acte se le dea

apoiv

sel

intipariu vesteasc.

scornd

,

vre o câte.va mii

de 'brouri, si'

IffHW^^k ^^^^trliemii i bucuroi de aceasta, prinii „ ^isaia i A^atan^hel ,y,-C ur acea porun^ \\

/j?

j|

cit^ Ast-feliu mer^etid 'la librria Domnului Soccec, la îndemnat se dea gratis totâhîrtia^

iyjlM lrîM

j^HW^^^r ^ireY

(

ar tr^vi pentru tiprirea a 15000, "broprimindu cu bucurie vrednicul .

ddu

>i de lauda Domnul Ioanide Soccec, de aci mergend la Domnul Ferdinand tipotfre.

trebuincosa hîrtie;

<\rl;i acesta asemenea prin îndemnarea prinilor, si pilda Domnul ui soccec ; priimi a imprima JSr plat acea 'sum' de brouriDupa cea urgent a lor isprvire , vesti dup porunca pe io»

nu Caimacam, presentmdu.i' i obrour si vedendu.o dupa aceasta, ddu ordin, ca toi comisari'

sa bucurat-/

,

din

tote culorile, se

însemnai

primeasc

« afl

din

Bucureti

atâtea brouri, cÂti

manaWii

cruia, i se prinilor lea dat

dea la fiz

incolorea /ie

Spart;

iar

ie

în

acesta

rdoncim tuturor agenilor publici capitalei

^ Cureti ''tote

,

,

in ce ceas se

^ "presenta Monahul

"Isia, j^-sj^iAja

Bu.

de prin

culorile

i

ca ori 1

va

nânS


— 91

„taag'hel

cu condica ce porta

case prin

fn

,

' ,i

struirea

^,.pretinte

lat

m <£/

jllrcsaridru

a

dar cu un

conduce din casâ

in

ada

Munte

din sfintul

c

;

,

Con-

la

fr ale

xeciuil),

GViica. de mijloc a putut stâbate

case

Jn

7/

sfanul Munte

Vvinte

^immuiaQyrgjv 4-s

bisericeti

,

,

cu

fr'e-care

sus

spre evlavie

alii diferite objecte

de case

;

i

il

atfej$

dra-j

'banii.

=

dup cum

Jl

putea, dând uni

ce

jisele*

religios

de dulceaa cui

cu talentul care

tuturor aprindendule

^inimile

/2iis^P(^o^^a ajuta

u odorâ

i plinele

Morala

:

nemuritorului isiia

ale

r

,

publicul acum era, mainainte informat prin Jwouri, pentru fondarea noului monument

ii)

tot

ast-feliiî

Jcend procrease mari umblînd dnr însoii de un comisari , i pe lâng c,

-Vasul îucureti

alii

îi

pentru a aduna delae-

cel

£casse

fee

,

vor "bine voi

mai mic rabat, sau plat Bucureti annul 185f Maiii 45nici

Caimacam

rosfe,

ce

române

bisericei

a

,

mahalalele

tott

vlavioi cetenii , darurile

figureaaâ in condica de ctitorii; care sau terminat la anul 1866' /, cheltuinduse" peste i50t)0u,,galbenii i irhiva schitului 7.

aa

ristos Dumneleu ci

*ÎS|K

»curairea de facerea drumului

^«anul .

i

Munte

lei

ia

vechiu

unei mici arsânale

lei

I

curâtituL

4#55,sau îngrdit cu

350u.-La anul zici

împrejurul SchiJ

SOOO.-La anul 185?- tîdirea arsa^ crivi la mare, i^

^nalei cei noua despre

,un canal de adus apa deploie de la; ,doua arse'na de sus lei-A| .

zidirea,j%A3isser:ceî j

,

ydfn

Konastrfe^ Ksndoctatcrtfl din

iînve.uft

*îdea

vechiu pe sus la rsfrit la mare,

d^5^f, cheltuii

Itului lei

sfântul

la

//

nespuse 'bucurie.- la anulli5iS

piatra"

muraiu vechiu, ;

lucra prin evlaviosfi

jomenei românii: in

In?*« Schi { cu un «1


'

'cei

mari

"râ

185f- 1858- 185£*iUt ittc. sa sfinit :i

catbedrale rn anii

1861- 186*-

fdup cum

4Jffc»3_

i

dJf6i*

1X65

se prevede îa condica de conturi

nuntru 152-669-15—

din

depodobele

frilor lei vechili

'

lei vechiti

sau

,

cheltuit afa"-

49l.?tî9- 15, plata «iete\

de case despre",

corpului

2>idires

"nord cu trei etaje; în care cuprinde chiliile, prinilor, paraclisul bus >na vestire , vechea stareie , un arfundrih mare magazia cu^riuJ Jbâcnia, cismâria, beciurile cu pete, brfnze,înuTatoriu. reserva. ,

riu

si

cu apa. croitoria

,i camera de

vejmînte

depositul

,

de fina"

i

i

ceasorrcâriâ , cirpâceria rn anii 185?4?b3 si itbHsau cheltuit lei 4SL9,ibâ - 10 parale dup condica de conturi..

fj^/sare

,

(a zidirea eonilor cu dou etaje despre apusmiajâ' j ai. Cu cheltuiala Proe^umenului îamian Pricopiu /Ieromonah , in care coprinde , paraclisul Maici Domnul ,

clopolnra

porta

,

vin, ddu.zeci. trei

1861,

'dup

parale

din Arhiva

comun buctria pivnia^ pentru prinii i fraii prvlia de manujactu.

trapeza

eapte

iconografia,

i

)nacria,

I

,

i

,

,

chilii,

arfundârice, cafeneaua,

7ra,

i

colrvria,

sau

cum

cheltuit

acestea

tote

dup

lei

constat

se

I

sau ztg-rvirea de

icone,

ceasor.

finite la anul,

atuncea 440.93î-j

din condica

de socoteli

Schitului.

i

a zidirea mori

afar

in anul 1459

prinde

,

jgjgpra

a stemei pentru

186o,in care

una mora jos cu chiliile

arailor,

ap

i

Hg^splâtoria veche una mors de mcinat cu

C^Tr i

'

sus chilia

bordunari

i

efului preste

argai, sau

veichi

catiri,

cheltuit

^0 5 3î, condica de l^conturi arhi Vya y,a schitului Iei

;

stola:

,

\iNj

mularu,

i

ap de co.

de asu-

i


(«SE

^a»

«direa .grajdului mularilor

^X'prmde

ar

w

ilire

cut

-u ;

i

fi

35 parale, caldarîmul j

i

i

Î5 parale cupia. V, facerea ferarii vechi cea despre mare

>»amvonu din trapeze lei 36*, pltit lui jînacnos rmaistorolui vasilfe 9iC în anul i86^. sau nou caldarfm dela schit pân la mare lei W69_lu

%

cel

ârsenaua caxi mari

se_

18 659

la deal a/ara lei 50515

^yprmors

turceti

drumul la

1863, cheltuii iei 4?3S5. zidul ce't.

criva-i lei

jSal&f ^porii

'/trâ n>a^flE2Sj|

,

1862.

^despre din

în care se cu.

,

jxgaria vechea chilie a efului -mu larilor, fa care st cuprinde iprescurâria veche, în

intri

f

cea noua"

,

i facerea

unui caic

lei

-Kou

13158.

de stejar pentru vin

a ^80 metri vin lei^Oa. 35. case despre Lavrâ în anul 1865 saiî chel

-sau fcut un alt corp de rf * tuit Lei 11276. parale Yb.

Act de vencfsre.

h

NS x850, anul 1869 Octombrie 5, de comisiv-, constatri buciumilor Statului din judeu iai Prin care Ecaterin5 Dulhov, nscut Neeman cu voia soului ^ & Ei; ilicsandru lulhov, i de alt parte , a ieromonahului jNtJon.se/ul Schitului Romanesc din sfanul Munte , si Ieromona ,hul Nectane Duhovnicul acelui schit prin care •nvejisfratiî

,.nea

1 .

'

,

;

'

trece

;

[ca vîndare

Plasa

zisului

schit

Codru, judeul Iai

Mttâre în

mrime

,

e

~,V ^* Oft dare

ace ' de

'

i

tot locul

/"Bancu,-

cu zimi

cc este

ca'tra

ctra"

înprei

cella

stat

Monastirea

afltosw P usâ la

acum; rar

pronumit,

de 600, galbenii bla/ ,

am

priimit de la

prinii^ A^îii

7*V Literali i'« «onasttees Xeropotâm

de vie

i

tot

din viscul al

XV.

în vecini-,

Buciumi;

se'di*

înbuntâiriie

oc, via

dijm

Amainainte

^nc

cu

via din podgoria

de 5 pou-one, precum

tote acaretele

c,

I

român,


Fcut in iai lo octombrie 1869Ni %M5 al condici Transaciune la fNoembrie _ ,

Procesul- verbal cu ns Lanul 1869, Memorie . N° Peg-istrrei ?395, Octombrie ti anul 1869. ecipisa Casieriei N?i*490, din 10 Octombrie. Ne nossarului 8» volumu III, anul 4853, al documentelor.

Act de Vrnjtare. ejnka vindare al Domnului Grijorie Costesctr din^ oraul Calai, prin acest act vinde trupul locului tîr.(

1

I

Jgv] Nou ÎTonastirii chinovii Române ti Prodromc„ dela sfanul Munte Jithos, prin fnputernicitul al 'Monastiri Monahul Eftimie Esf raie împreti

-

de

,

benr, iar"

locul

are urma'torele

mrime, j

34^al-

-itfnjini siM,

v^rj

1

palme^gj^

ulia Codreanu,-. gstînjini i M palrae,fundul ulia ceme-z^-/ liserica cu hramul f&tral fanteileimon;. 2îstin}ini si" lungul, •me^reindu. se' spre resserit cu alt loc total ) Monastiri, i a joilor Petro, i Pavel Fancioti,

locul ce îmi mai rmâne mie Legalizat de Tribunalul Cuvurluiu secia 1510*0 Atiul d86« Martie i.

m

Petiia Domnului Ars&chi si 2\tn& Darvâri ' anul 4869 februarie 1, in care cere Preot la CetFiohuI Cimitirul kân& Strada Pacei i. \ uvi0 ?'* sa Protopopul piasi de^ :'*sus din capital jrs fcf ^a-nul IÎ6S/

M

'

-

M

ai

dupi petiia prinilor)

•>

Ieromonah

E/timie,

de la chinovia itrl

i

schimonahul

,

jr&5i5,prin.

ljitera

V.

din

sfinta Monasiirt

zfnpotana anul

Isaia.

româneasca* din ffi

Monte 4thos registratâ la

lA^ care ara.

1,790,

Iar

486S, Februarie*9.

m

Na


turceti

ei

a anul

^

l?',

.August

,

casselor spre rse'rit

de

it

rou

nul 1890, î» care

care

saiî

coprinde ,

secia

ap

etaj

1

farmacie

h arfundrice

mobilate

priimire,

trapeza

fcut

saiî

plierilor.-

ter ea

soborul,

înalilor

rea al doilea

ed i

acolo

schitului 'bolta

.

sfântului

unde

^

spitalului, sus

1.

i

de

un salon

clase;

ospei, muzeul

schitului,

asupra

casele

1

ion Boteztorului; în anul

la arsena

rti

me

18l, sau lrgit paraclisu la

mare,

vtaful p«ste bordonari

1885-^

iar la schit, zidisi

argai sede-

serdâri poliia

sfanului Munte, i de desupt spltoria covei de aram in locul unde era mora cu cai pe sub munte de 25 metri inpuscat cu ptaf i di acolo stau caicele i vrcile erna lei 932.9.

m

cu

fcut

jnamitâ

etaj,

de

™v •

anul 1888, 1889, 1890, cheltuii cu ar. Xvîff'Snaua de Ia Metecul insula Tasc. zidirea pitriei i prescurria; construciuni si repe.

-

,

,

iratfi la

Qb

^ISkâ^ c

~

^rîe

Taso cu

<(Sdt supt 1

"

Usi

de asu

'

^-5re,

sistem

,sf mtulur

arsnaua

caicele

r<3r<5"

o

zidul

i

F

cu % etaje, de vrcile schit

a

4 came..

sal mare cu bucat-

oriental,

Dimitrfe

,

sunt bisericei

i

8 streme

ce desparte

:

m.cvn paturi., i abur-,

hidropherie

"buctria

fn anul

blibiotica -

1886. 188, sau fcut muraiu

'

,

patichirul, velnia.

capului

iot 193, î«

prinilor, stareia,can secia 1. cu lo.paturi

secia n. cu 4 paturi, 'ipat la baia de

<,

corpuPjpO

sau ispr^

casieria, spitalul

'mobilate;

ea

i

cheltuit lei

chiliile

; 1

celaria

saiî început

1,

cu 4 etaje

anul ;88&,i sau terminat

fn

vie per^helul

1


i cumprare de mslini mulii suma total lei I8f36î -

"in doua pe mijloc,

"sau

cheltuit

'risovul

(

decret

Domnitorul

j

Manei

Românilor

salle

118, din anul 13^1, Iunie 'tîlea

an

celle

L Mria

i-

la

i

in al 19, care întrete

al Domniei, prin întrite , de decedatul Domnsa Crigorie Alicsandru Ghica ,

recunote acest chinovru gi mana', spre ase bucura ici iunea lefilor tarei

Carol.

Carol

in registrat

,

,

i

de comunitate

-ro-

pe deplin de protet-

r.

Act de fmpicacfune rntre schitul Românesc Prodrom din sfantui Monte Athos, si Marea Monastice Lavra fncvprrndere de 16 articole. 0»*9) ,

Art. I.

jc,

ewru „J^schit

cuvintele nici

anuraai fi în acest Sfânt de naionalitate fjj.

o deosebire

|5;tre vlahi i Moldovenii, i a pune capt la ori ce SSîidee de neam, la tote disputele resultând de aci, JHai_sa

restabilit

dup

cererea unanima" a prinilor ,din acest Schit, tv voia Honastir»i chiriahrceascâ a imarei Lavre ca de aci înainte acest schit al cin^

i

•,

Prodrom onanesc.

se porte

iStitu-lirip

supra numele

de*

jirt.ff. >-

;I

"* cert

schit cenobiac rominesc •al cinstitului" Prodrom,, jî':nd„

i';".,';-

înfiinat

^'^regulile

dup

dattnek

in vigore în sjîn

/A*

i

^ (f"


'

"Mirate, se ^

i\re

4n '\

'

ct

afl

Lavra

Duhovniceti

,

dauna sub chiriarhicasca Monasti-

tot

i

K-

V

supuse

este

crora

;

,

r

tuturor autoritilor polrti^ este

i

supuse

Monastirea LavraVj

adec ^ u P â cunl a^sta e supuse Duhovnicete Patrierhîei (u\\"Ir /din Constantmopul , iar politicete M. S. Sultanului , ast. felin /i sus zisul schit , ale cruia relaiuni directe cu sus iissele ''

'

,

doua" autoriti, se vor întreine

>

,

prin mijlocirea

Sfintei Monastiri

Marea Lavra.

An.

nr.

t^i prinii ^datorirea

nentwe^jtrebuinek l pstrând 'Jot, iar

lor

,

sunt inute

i

,

Cirvenit

,

i

pentru

dup

mod

în

frasc i cit

în-i

,

aiari

dup

printre

cele

suvinu.

se

trupeti

superroruluL

datinele

i toi cei ce fac ne ofrime, uni ca acetia se i regulamentele sfmtalui

locasi.

ir

irt.1V-

«*VX

46.1irt)e.riorul i

ce se ale^e trebue se fie

adeverat al acestui

ft^ectâ

Re* "^"«/ji

7^ de

i venerabila

capacitate

,

schit, de o

se

aib

român simenconduit per-

esperiena cuvenita

de administra în

Dumneleu, precum i

mod plcut

aceia de ase

purta fae cu prinii prtinire , sau simpatie perso iVnal, sa ti deosebiri de neam, i efie cât se

fr

],p6te dedat la cele duhovniceti ; la ca« yde distituire sau demisionare , ori de de-

-Xedare a superiorului

,

succesor acestu,

sealeff prin majoritate

ri .de

câtr

totalitatea

.

chinovia

în armonie a-

nesupui turburtori

i

vor pedepsi, acestu-i

duhovniceti

respectul

cei

Frtndueli

i

din acest schit

lor necirtabil, ase purta

trâmd fn drag-oste

/atic, tat

de votu-

rinfcS

7^

'


;

Schit,

lor acestui

sau vlah

fr

M;.: atredala *.'•

?E

acestui

sjint

i de aeza

narea Lavra

lîlnice

pentru milosteniile

,

slujbele

la buni

Prodrom.sa

cu patronul âotexul Domnului

unde se vor celebra rn

,

leturghiile

cinstitului

al

schit

"hotrit se fie biserica

aflat fntrînsa

Scâ

neam , Holdovan

deosebire de

reservindu.se dreptul de aprobatrone

,

rea lui Monastiri chrriarhicesti

tot

canonice

,

dauna

în limba româneai

vecerniile

^i

,

parastasurr

cretinii.

credincosii

Arf .VI. a precum tiri

se face

act, acest sfânt

purta tot-dauna

cunoscut în primul articol ace

schit al cinstitului

Prodrom.'

,

de romanesc

strpranumirea

;

Va

c

Ji'ind

du

Attst sfan schit depinde pâ cum se vede din articolu % dela Monastirea chrriarhiceasc a M. Lavra fiind ,

cJ

prinif din acest schit vor trai in mod ~"eâ precum se face cunoscut in art.5

cenobial;frind

,

acestui

schit

aflatore

'sa """hotrît,

gtrn

toi

^pat

Mtrrnsul lui

i

,

sa stabilit

,

c

pentru acest

dauna, se aibe un singur mare

in limba

,

închipuirea

Boteiul

al Sfrâtului ion

gMonastiri M. Lavra, din •acest sijiliu

s/râtul

va fi

tot

tote

schit in viitor

t<.

,

i

Sigiliul

sf-

Schit

Sotexatorul, supus

lU-yj dauna neschim.

Monte Athos

i pe lrng el , va avea i altul mic cu aceeai inscriptiune , care se vor de Monastirea chrriarhiceasc a

,

'da

9 ii

Lavre, inprimirea superiorului - cu ocâîi'unea asedri lui

»

o>

\

si

pen

jur înprejur

bat,

^^=3=5^^

al

VbtMtrloî

acestea cuvinteiTf

sigiliu, care va purta se/f

Domnului

romrneasc urmtorele cuvinte

^.cenobiac romînesc

Chiriacol

sa stabilit se fie biserica

întrînsa

L

C-\%'


c sau fcut

B>eas de se va dovedi cât

cel preve'cjut

/ra ca nevalaljil '*

i

esecutrii

,

nici

este

i

1

va cooside

£m

arfi

VII.

obligat

se

nu

calce preste acestea

,

conditiune.

pretest.

Art. ,

se

l

un motiv

|

acesta

,m *ru

l

M sub

;

pentru o asemenea

prinilor Monahii în acest Schit, sa ficsat pe ntrU tDt - dâtraa sefiepâ" 5 ]a 60 cer lOfraii; Schi-

, '; f

,

complici lor ori. care

An '

us de ori.cealt sigiliu,

prin acest articol

i vor fi responsabili

VIE.

mediat dvpi semnarea

i

confirmam, acestor acte

mu

J.tuale, sus xîsul al cinstitului u Prodrom..,, este datori de depune la chiriarhiceasca Konastire K. I/avra , o list

Wa

nominal a prinilor afltori în el, cînd vre unul dintre Lstea sar retrage, sau ar murt, sau in locul celui retras, >.

jsau,saual

tnah

celui

decedat

,

sar admite vre un altul, sau sar tunde în

vre o alt persona" -.rn

la cunotims Monastiri

urma eseminri cfliriarhicesti '

cuvenite, aceasta, se va

a M- Lavre spre ase

Mo

adu '

trece in lis

ArtlX. a mortea vre unuia sjBp

superiorul 1

ILastirei

este

din fraii,

datorii

c-hiriarhiceti

veuitori în acest

fnriata"

M- Lavra.,

ca se

schit

plteasc Mona

tece lei moneda' tur.

pentru serindarul rposatului. Art. X. icrenul ,

1

acestui

Prodrcni

.-înstreinabila, sfintei

,vra.

Prind propietate nj

ine

separabilj

Monastiri Mare La.

rmâne în starea de chilie da urmâvenituri canonice si

între

primitiva" le

,./

o

l schit, al cinstitului

cât

•,


Tobijnuiw sfintei Monastiri Marei Lavre 1) dreptul din vindarea i cumprarea ei, î). a tTeia par. ei la caxi de morte a primei persone de <

.

'jj/Pligal

[te

a valoni

l^cele locuitore intrinsa. ^/chiliei, ci i aintreget

lf: un Singur

i

lor aprobate

dri )

cari

le

dau

ca Starea su3

^are

(

;

locuitor;

motenire: nu numai a

3) dreptul

in ea, la caii de ar

averi afltor* 4), din catagrafia i lrgirea sinodii. cama schimbri lapisilor, venitu , din

desaprobate

dauna schiturile Monastireti deastii. Darfiuid

tot

j.isei chilii

în schit cenobiac

sau preschimbat

i

încetatia acest venit canonic, sa convenit

.

i -prin

sau hotrit unani

schit al cinstitului u Prodroim,, se plteasc Snual jara lipse bucuros i de bun voie , sfintei Monastiri Marei La rea , lire otomane 50 ca drept chiriarhicesc afar de drile stephureS

fta comunitatea acestui

,

,

•ecum

i

celle locale

Munte, ca

,

Lavw

i pentru acrora

va elibera chitane Art.

urna de

lire

sfintei

fn

XI.

ottomane 5o,

revîut

afar

articolul

scdea sub

acestui

'jinua

'pân

în art. io deplâ-'

nici

lo.

celle ce le

schit

,

au

voie

prevede

chiria

un

de veniturile canonice

.Monastire Marea Lavra; „ai

prritnire sfîn

de plat.

Monastiri M. Lavra, ca drept

trhicesc ,nu se pote

fiind câ

comunitate a sfanului

de sfânta

care se fr'csai

unile ce sânt necissitabile ,

Monastire Marea

sfânta

sfinii prinii de ai procu:

dela pdurea Monastireasc r la f 00, încrcaturi Itatnt

/

f&

foc , afar de crcii*, copacilor tâ- .«fe sete pentru trebuinele schitului, pre. V*^^ (cum i varul. Cu permissiunea prea3** ie

labil A

w

Itonastirei, pentru reparai

unile nessre

ale

cuvint|

notate

schitului

ta^vTxvn

,


3E An enrnele de joc

XJL.

menionate mai sus prinii ,

lui au voie & -

M- Lavra

epistatul

i

^olositore

Lavra b unite

schitu-

iu

procura dela pdurea Monastirei , din locul frcsat ce îl va ar respectiv, jarindu.se de atia lemne

Chiriarhiceti

,

necessari

sfintei Monastiri

când prinii

;

schitului

Jf.

vor avea tre.

lemnrie de construcii pentru repa. raii, sau de lemnrie pentru lucrri de mâna',

«"•»

de

0n *" âU ]mvv -l

lor, ori

*

? ot se

de unde vor voi

P rocure

$

*« s t«

din t a

P'dosul

bissericei

iS

schitului are voie

merit pe

spre

'.^pcâstii

o

,

supra

se

aib

i

i în-

viran

locul

prescurrie

^-fâxâ

un cuptor,

cuptor

dea.

Asemenea pe teritoi anume in viile a constru-i o

.

3 rv^

1

|f sale, are

$^gcasse

,

voie de

cu %

odi

sus,

i â jos

pentru locuina vierului i , grdinarilor, limea preoi '

'i

15

lungimea, cuprinse i'

zidurile

lai

a

^ÎI/IPxj-

••

"i'

.

isemenea pe ace.

teritoriu

al Schitului,

are voi * « construi o mâ^axie -.^pentru deposhul de lemne , luirti-

mea S>o coi , i latu precum ^•ca. v^e zv un etaj pentru f er r fe , in_5pro.J^Js*piere de via J^afiWe pe teritoriul lui. Alte cldiri nuise ai permiteudesevirsire de ajace, Bici în curte

m

nici pe

teritoriul lui, se permite, la caz de trebuine li reperarea cldirilor _ de astâii i„ curte , pe teritorul si importul Ivi, la caii de darapanare din cauza vechimi , sati a unei rele intimplri, prinii schitului aii voie de a con3trui pe aceleai temelri,cladirile cele aveai, dîndu.se permisiunea Monastireasc

-pentru-

varul

.

M

Art-XW. ^^^^onstrucii în curtea

8

tite

trebuincos.

AttXIV. ftrf

ind vfe

unul din

prinii

acestui schit sar

gtrraite in strintate jie pentru afacerile schi.

j»tului,j"ie pentru afacerile personale, superio. î»rul este dator st ceara înscris permisiu. nea respectiva' dela Honastirea chiriarhiceasca" M. Lavra, care va elibera aceast -per-

*1


0

l

jmiosfune câtr autoritile locale. Aceiai regula seva ului schi 'pstra, i pentru tot ceia ce au raport cu vama sfrnf -^Pcând are se înainieze la preoie vre unul din prinii Ivi;-

2

.

6V

este obligat

se ea,

datelor

i

,

o

recomandaiune in

din Arhierei afltori

unii

sfântul

comform

;

*

Avi.

XV.

burtea Schitului precum e astâ*i j"fcsat prejmuit cu zid de piatr fr" var,

4

rmânea i I

adpare

câtr

înscris

Monte

re<ulelor.

si

,

dela ftona.

permisiunea pentru hirotonie

tirea chiriahiceasca

|v«

sau micorare

si

îm.

aa

va

tot ast-feliu .fora nici o

rnviitor .-

,

1

Art.XVlo»e

l&StO-

18551-

dela d$tt>,

din actul

în

arte coprinse

din

articolele

din anul

cele

anume Art.

i

i acte mutuale

I

iaU.

N

5- 8. 9-

S. act, se desfi-|

al 3. din al

naz i se anuleaz cu desevîrire asemenea i din I r^gQ^articolele acelorai acte anume Art. ,•

i

.ij,

i

al li. al primului act. se desfiinaxl

g

c

sau modificat , i se anuleaia" din caust î«pre-| sau înlocuit prin condiiunile coprinse ,

I .

i

sentul act,

^proce, dar

superi-

i<.cu

r%f/?isti

se

aceia cari locuesc

i

«.

supunere

veufsiscâ in din

nici unul

hotarâle

domeniul

cari

j

cei-lali, trebue

'^grdin, sau celor

ale casei,

declarm,

i se

cuanostr sfânt Lavi| mod ascetic i cenobiac; -l se nu stepîneascâ pre

copn'nderei schitului case sau I Arbori , lucruri cari sunt de •.

cu regulament

special

scule

crile, precum

c

.

Art -IV

afltore înacesi

mo.

cele.lalte

o se ffe s posses'iuni

ne înstrej

«inabile ine separabile ale acestui sfânt Schit, aputea -nimini se îi însuasc nimic din tote ace. I «.stea, sub. cuvent ca" sunt ale lui, cci ceea. ce sauco. |«.nservat odat lui Dumnezeu , nu se mai pite

fr

<,<.de

•,

lua

;

i

«ori- ce alt ce se va mai consacra în viitor, se va' incondicâ, împreun cu cele.lalte pentru vejnica .«pomenire i sigurane. 77 Aceste % Ari. ale aceluiai act "rmâne in vigore i putere, prin urmare condiiunile puse]

kmce

,

jCoprmse

în cele

46 Articole

j I

porte^ tot -dauna"

ei

suna" ast.feliu, sfintele

schit sfânt, odâjdrile,

Jt.<bile

în general

<.<.

via

i

<

i

o

< si

«st

ast-feliu.

reci.

i

I

,

învo.eli

trâesc

<.<.toi

.<<.orul

;

sun

art.

urma

în

'/j^4<,acetic în sfântul schit, precum

ij^y

»•

stabilite

de

mai

sus

,

£im d

stabilite

i

1


-

;

tf?'™'

4

™^ m ^W'««

'

Li *

i S£

^

f

'

f '

di

din " panea

W*

Y

I

dm

"T

r ir!

f^ \

neclintii,

reglata

la

* bitului

LâpamiJw

pwtarM

piic

purtare cuviincos-;

satului xonte

r*™ P*WW.

f

*

Sâ5

J

v kl?I

si

buna

^ toi^JJj ,

?i ia

,

'îdSr/*' \

trie

,

Wonahfi din tr&wl ^ ^Monahale, i eoafV». cu datinele

^>fi

i

'

esacta-

superiorii

tatfaei

AtW-i. a sus zi.

Monasta'i

&

Lavra, i la prinii sjSntului Schit fotn5nest Jchinoviatrc al cinstitului ii, Prodrotn,,, In sfwta Mnstire a Marei Lavra *0 Ianuarie 1889,

arhimandritul Athanasie,

Nicandru

Nicodim.Proegumenul.. btrînul Sara. îorofteiu Proegumen. btrînul Cosma s *va

tatrînul

i

Serghie

ft?^™*?

qavriil,

pJSSl

^nemnasre Ieromonah. Nechifor Ieromonah, ouisaia Schimonah-Nectarie Schimonah Tsaltul. Ghedeon

Monah

cte aceste

obligaiuni

^lele anulate

da

,

i

,

aice Lavra pentru articopentru ada schitului loc de qjia.

lrgirea curi la cai când

muli prini

,

se

va

m-

pre'vedute în actele

dela 1840- 1851, precum

V df» mutuale

i aa

18f6. Martie,

i

zic

fn actul ca" aii

fost

|l nu aa, nu > clctori de jurmînturi, care sau înjretosat tot lumea de vicleugurile, ci prin hrisc-ve atit din (partea lor, cât i a Patrierhiei, întrite cu afurisenie , ca se nu j4e clcate, si ei leau cal[cat i le calea" , ca" am fost ani ,

3

3

$Ch

7/«C pl °k JjSs/S ^^Vmulari ,

e!

c

deîoani cu

ei;,

ceara;

cat

1<!

b I

^te

'închii

în

âpa tiat, si heam i gteam de lenme cumpram din alte pârti,i nu ea din grajd îi lua la Lavr

c

asemenea nici niptr&ti nu ne lsa se facem c , serdari e raia porta ca ii facura case la port, te lua chinotita cariei judectori i pîrîtori site amenda cu

ar I

-

i

" ." kat

"

am

cate 5C oca

dfn

hun voie, dup o jude asediai; lat J<iW smnimrl sinhiliul ca. ca Indr ctul U CtniKrsde'

cedat de

^ "^^

nu, nu „u

ci

'

Afurisenie . Wstmat si M « ertat de ] 41 tuturor prinilor, i sinodicestilor

ArtIC0le

24U

zic

i

s<** Cenotac

ei

S< ituIu:

î

cWhice.

Mcnaitiri

Celui

Cn Pf0drom ai P««e ^^IJT'f«««urtaM,,*, vniie ere privesc

mt

1

.

hlstmurt-

,

I fl


-

,

405-

vinovat

<

Deci pentru adeverire

-

,

si

întrirea sau fcut i aceasta

pentru de ap uru* ea nostru Patwarhicesc-

al

pergamentioachrm H- ftatrrarhui Consfennnopultrt.

i

sfnodfcesc Smtfbili'on Scris pe

-

_

tyiscdpi

Methodie _ Al chimicului Nicodrm _ Jl Calinic- al Bercului Nr'cher Ionichie _ al Halchidonului Ioachim-al Larisei Neo/ft- al Rodului Chet-mano-âl al chessariei

,

Limwului Ioachrrn-alorevenon chirii, al Lisanului Numrul Protocolului lHb&, al -predri AmbrosieIara" prinii isclii dirpa" original ai 840 ._ Da-mtanSChitvlui chtnoviu 'Românesc Prodrotn,

|

Monah - ignatie Îeromonah-Conon

Ieromonahul schimonah- isaia schimonah- Nectarie

7otU-

i

shgbilrâ au Jost actul defrnitiv.stne cherasîm Ieromonah al Esjigmenului *fn scrierile lui pentru Athon, din 1903

£ cest

*

ci

for-

t

°

>

/%jV-

care recrula viitorul schitului cu o suta de prinsuperiorului Damian,- umeata Cherasîm; ca" la 1881, Patriarhul Ioachim ffl.mrnrindu-Se pe "biserica roman, pentru nu au priimit pe trimii locurilor sfinte deavorbi in chestia averi. 'prin

de actele vechi,

^ae i, sub conducerea

Vf/1>

c

Ilor |nat"

c

Konastiretr , pentru au fost respins', au râshti. prin anularea sin^hiliului din 18?d Martie ; d în-

c

hotar/re preprtdre , ambele pri schitul i Lavra , se se împace între sine.

dur

o

inpricinate

-Al in Superior i89o Chedeon Gheorghesw, Nscut la a. 'nul 18^3, luna Jechetnbrâ, în comuna larvarii judeul Prahova din prinii Agricultori Ght JP5\ m 1 ^? "^*, ?* maic ^ sa Savva, numele din tni-

£ iromonahul

;

5 '3'ifet/'a

Pslfi»

rer" e

Cheorghe, crnd era în vrrste de IC

I

i

jy^anii, sa

stabilit "m Ploeti, la J86o M.ai i-i.au venit în sfântul Monte, în Schitul Ko

.

clugrit ^ z4 ^mnesc Prodrom la anul VT-r^V^ i la 1891 Februarie preoit avend as,

;

1

;

^^r~i^^cutarea de iconom pe urm superior, 49<W Mai*._înanii \t<jl,

p-

^snla

W99i- 1900- Construciunea MeThaso, i reperaii construcia este- ast-Je.

189?- 1*9*.

thohu-P^.^ liu %i

de lemn,

lui

din

i

mrere-vin,

li camere de locuit I

,

*"metre, cu 1 etajuri

i

,

de desupt

beciuri pentru,

teasc de scos unt -de. lemn,

i buctria,

casele de

i

unt

deasupra

marmora" cioplit

,

u

(.


'

4-

dl

grinzi defer solid lucra te^?"aîte reperatiuni i împrejmui-I Iri , sati cheltuit lei 139,379 - construcia unui caic care este 36000[si acum de 15.O0C, oca', in anul 189?, sau cheltuit lei |

,

?*0?,i

(a ârsenaua dela Thasso lei în anii lt9%- 1893- sau

>din grdini ^pltea

birul Lavrei

1800;

*lei

.

8 lire

i

Mo

lei

Lavrei socotit

>lire

^saii

.

se

se

dela chir isaia

apei

lei 9lfc85,-

casele Methohului

fcut

cheltuit

actele vechi

acum

pltete 60. cuhiru— In 1894- 1895. sau turceti

fcut din canalu

"^var i iment

dup

cassele

,

cu piatr

|

Qfcjpjj.

în anul 1896-18971 din Constana lei

'564- 811, are 1 prvlii în rîndul i, iar So camere, i dedesuptul acestora 1aecîtrri;| cu Strînduri,i sub ele beciu , etajul ioprive-l nie, i deasupra camere de locuit i aceste case se afl în strada Mircea-Vodâ 133. în constana,- sau cheltuit lei în eta-

jul al

l.ia

lAddua

case

3lea

,

•^id|Hi|A55,i

and

isprvite în

L

1899-

in acest an 1899 i 190C , sau fcut diimi-f lei ^,188 ; în anul 1898. si sau cheltuit reperaia morei mai sistematic , s,i mrire "stemei de afar a apei, lei 18813, r xidi"; -rea stefei a doua de apa cea mare din *curte laanul 1891, sau cheltuit lei 3H3S-J _La Îi mora dubl dfn Thasso Iei [ (anul l9o^. Construcia Methohului dfn Iasi

v'ot

ytirul

'

|

lei 11330. L\fJ zel la

JîM

dabrcarea Jriei

,

Construcia

precum

de

i aria

nutrimentelor

renoirea

Methohului

i

de Ia Lavr pan la cucu piatr i sandurin, pentru

pmânt altelele

,

l^^aT^j

reconstruirea splat o.

din Galai la

1895.

i* ttsericei

Jdin bucureti din strada pacei X2i. precum i o case cu 1 % camere- subvenia la 18M,4âu fa'cut de 14oO0ip^"nJ la 'i.9oG, cand au redu.so la f.OOC franci, cum au fost la 1890,

i

cum

este

ipa*«

Act

de

astâxi.-

vindare.

peotul tefan Micolae Fde de veci schitului i„

tvl dia", in e]

leu

drn

f,Prodro.

una, casse cu local ei dfn oraul Megimârhne de 989 arrnrf ptrai, prin care si dela Curt. Agi.cvrt Mvsa, cu actul Iunie 1883, întrit de Tribunalul Megfdfe

cumprat

2.0.

3($9,

dfn Megidfe.vin-

Romanesc

dfn sfanul Monte .Athos prfn rnputerniei-| din partea, scitului iustin Mcnahul;

preul

M

este

lo(

Napoleonii, care iam prfimit.


Iuni'^:. de La Iustin Monali. Legalixat Constanta N2 îooo,- Procesul- Verbal

de Tribu. "

WK.Anvl

Iunie

8.

Act de Vrn^areDomnul Paraschiv Horea, nea agricultor din comuna Tifeti-

inde de veci

>^>\ Plassa gfrlele

,

schitului -

Chinovii

Românesc ti Prodrom,, din sfanulMonte Athos.-prin procuratorul sjrntial iJ^sS printele Antonie Schimonahul prin procura împuternicit la N? i.6% din Î0|î ui

l

octombrfe 189 1}, vixatâ de consulatul general al flomaniei drn Constantrnopulj la

N° i-W?,

ni

,

ria comunei Ctr 3

tma

„>-

de onor Mini' N2 5Lî9?, din igq^Jy^ în podgoria comu.r , aflata" la prinii aflai pe -podgo- f. certificat

, care se învecinete- 3 pogone iofirtâ de nuele,i csoe, ivelnie cuicaxan de aramâcuj

fnvecinete

la

,

i

10 caii

mari "cuite

rsrit cu G-2aharia

ITasiuca Horeanca.la apus ALAurtifil,i

aflatelalI.-*

edecurile

Solu, la

miax- nopte

oaua, i

[

miaz-xi

la

cu Apostoli Horeanca.- 3fier*<! vie peste oa, megieit la f cu Ion Avra'mescu, la -miaxa"- nopte' d.Dumitru, laapu3J

ra'srit

Ion Pantaxrcâ la mist- ii drumul de comunicaie, i H polone vie, cu o crama de nuele pe ea . învecinat cu i-lor, cania-j Petru Coman-Ion Kasarundrum. G.C,. carp-Enache Ion-Andrei "" 10.000, franci, vindut schitului chinovii Romî ;''V^| nesc ,7 Prodrom « din s/fntul Monte AtVioj. <' | (semnat) Paraschiv Horeanca Ifig^Noembrie 19 ,

C

ffc

S,3 '«-

F

1

;,,

în 29 Koembrfe

1*9^, âl Proccesului-verbal-

U<«

Act de vîn^re. ^eorghe

f.

Hrisico*',

i

C

Q. Binescw.

noviul

Komân

al

Boteztorului numit ^

din

Conta

Rânjit domeceliai în oraul Constanta, •vinde de veci ieromonahului'

Antipa

sfrtitul

pentru

chi.

sfântului Ion-

i

Prodrom,,'

Monte Athos, cu banii

poprii ai schitului Chinoviu, locul

j^^orasul Constana ^•alia, "m lime de 49

,

cu

-

..

streine

ifeti

case*

evi, l6vase de lemn

e, se

i

al afacerilor

ir

po^onKti^loc vie lucrâtdre ifeti ce oare motenire de

opt

faada

metri'

i Mo

rnstra.. "

centime-J t

f


|«i

,

i 50, centimetri

iar în lungimi! de i5 metri

în total

3GG,me

ptrai, cu prei de oo, franci 1895. Decembrie l? - W2. 49f3,.al Procesului -Verbal , legalizat de trib trnalul Constanta

fltri

Inta--

/

Act de Vindjtfematerie Domnul Spiru!,o{ în asemenea Niamandopul comerciant domiciliat în o?raul Constana au vîndut ieromonahului ,

,

'Antica C- Trnes&v, pentru Chinoviul Ro. ""iman, si sfântului ion Boteztorului sut-pranufliit jj, Prodrom j„ din sj'ânttrl «psa^;Monte .Athos, culaanii poprii ai scnituloii^j/O i loc cu case vechi, rmprejmvit cu l^^<?*) lîd de crpici, compvs din 3-rivâlii i y ^JJj'un pu: vechifi, Jiada -«strada Mirceacdl j ^<I* J, iar lungimea locului în strada >6c7'\f" % Msre Ms liaT*- întindere de9oO, arini, care loc se înveciP" /

chino vi 5,

f

^

.

|Ma.

w

Ginete

strada Mangalia în -modul urmtor, la rssrit miaze- ndpte cu locul viran al primrii , cupreti de88c franci- iii 5. Dechembrt'e Ifc _ N2 4 9 ? ..al Yrocessuhri-

— /|lâ

verbal i al

lor, sf

Tribunalului din 48 Ianuarie' anul locului din Constana leiloS.Jn i^\r><î

al legalizri

,

189*0- costul si

cumprret

cldirilor, anul 18ye, octombrie 5,1, în dosarul în condica de socoteli dfn 1896

A&t de Viniare; Veniamina Pajoeasca,

onaViia

acte.f^^ (£\

Î3^^? l/StM^-

din satu cru.

vîndut de veci Domnului "Pars-i^"" sehiv Horeanca ^ricultoriu din Comuna ifesti , i polone vie, cu terenul ei, pe care ea

de sus, atî

i

se afla'

muna de

o

crâa

crucea de

în dealul sus,-

ifeicului, eo-

msurat cuprjmaf

palme, se tnvecinete la reserit cu prful HasnaleT, la miai. zi, cu .Mria Andreiu Nistor, la apus cu ulia viilor , i la nord cu ion Tudor Popoiu , cir suma de 3(300 lei (semnat), Veniamin Pojoeasca Monania.siîaraschiv Ho-

reanca,

_

189

#

tf~

io

Aprilie l-

AllV.Svperror

,Jfx Mai

sL

i9oo

^ • ieromonahul Antipa îinescu

nscut la amiltfîjf la 48 Î0cu numele Mihail.fiiu aluumneatoi. T>mescu ji mama Safta Comersant,

^octombrie '

I

lo,

%i

^

,

,

venit îh sfanul Monte

,


, :

mc

,

Plasa Telejen judeul

Octcrnibrh 15, Hirotonit

Prahova

diacon la

U

clugrit

,

la

oechembrfelS9i-

iar Ieromonah x ; ,

fn (f Mai 1893 ; pus starei la 19oo Mai Cu urmarea construcii la Methohul din Thaso i}i5^ fn :d03,muraiu stricat de mare lei goJtf, i înfiin-

,

;\,

jl»' I

i

tarea

prvlii de Manufactura

adec

cruci

sculptate

marmor i rn corn de inorog, îinguZugrvite ie lemn pe hîrtie fn diferite unturi de erbwi locale, metanii, prestol-ni-

jfel de fel, fn lemn, in .

*.o

ri diferite

j^gfef mrimi,

,

icone

diferite

i

jce fn diferite mârfmi ec_ iar fn anul 190%, înfiinarea f Muzeului cari evprinde totfelrul de spetii de pati jin *^V^],i Marea Arhipeleagului i dm alte mari , precum si tot fe,

_|liul

de scoici

5^'pietri

cari

ni vech fiinarea

,

mrgrifere,

raci astacoi

diferite' spetii,

scot aur argint i diamant, tot Jeliul de bai cri vechi si «0i speciale.- m 1903. înbi la spital de'apâ hidropherfe i aTsurjpre.l ,

W._

cum i farmacia sistematic sistematica

eu tote accesoriile accecnrfVlp lor. cu

'..

UL

Act de vendare. A. Manei flujar

din comuna de sus din plasa zabruti judeul Putna vinde de veci chinoviului I roman , cu Hramul botezul Domnului ll*1 ^)^ din sffntul Monte Athos, din partea Scln'^* asi'.ie

,

'

jtreoni

,

fl

,

'

,jTtului pariatele

%\

cura

sul

general

K2H9,

al

16 Iulie 19ol

J^lui

David Schimonaiiul cu pro-' legalizata"

de consulatul!

românie: la Salonic cu Ms învestit cu vixa Ministe-j , i

afacerilor streine, al româniei subSAlJri imobili situate pe ,

August 4901 urmatorele

5Mitna

:

I

\

^

sfrdni de sus, din plasa ^abrui, judeul rV.j vie lucritdre la Dumbrava, ograda Popa Ba. 5 5.firte du. rnegieindu.se la re'serit cu Nicolae Cioncâ-i la apus i nord, cu ulia viilor, sila mraz.ai cu Stoica Rolou-— un pogon vie lucrtore tot la Dumbrava" Ograda Catar510, invecinindu- se" la rsrit cu Toder ge^ea, la apus | jconstantfn Dragan, la nord Grigorfe Gegea.^i la 3vd,u-^ Olia viilor_ un pogon vie lucritdre la locul si Ograda ,spe.| cifi'cat la al 2l_ea , fnvecinmdu.se la rsrit cu Grigo. | la apus cu rie T. Gejea, Staicu Robu, i CC C tefan vasilte Ambrosie,la nord cu C.G.T.Trron, i la sud cu Con . 'stantin Drgan- 0 jumtate pogon vie Dvmbravay-ijiin Ograda catârgru, învecinfndu.se la rsrit cu sai Sandu'' jelina, la apus cu G.Q. C. tefan, la nord cu Nicolae teritori

<'M "'

"

,

,

-

^

j

,


-

MO.

4

WT\

i Iorgu Cârel, iar la sud cu Ni'colae tficola i G-G- I jpinovie. 13. prjini silite, sedit cir pomi roditoriy pe cate | scândura si gard afla o curte împrejmuit cu iapla* de | iar in ,>»t de nuele, cu porile de scânduri , avend i porumbar ^ Mcvrte se afl una case cu una încpere , avend 'basca

^

|la,

» >%

-

,

Vise

de

de supt,

i

acoperita

lîdit cu piatr i crmida

j

case deToiifne

,

i

cu scândura" i indril in curte , se mai aocsoe mare cu 3 ineperî i deasupra lor un grajd •,

£14

i acoperit

cu scînduri;-j de pus f în , construit [preul lor i5oo, lei cumprat de chinoviul Romin jj Pro.l franj „ elin sfanul Monte AthoS- Fcut în Oraul Foc. , de V>frne

,

*

»

-

ani M MS 133,d:n

Augustf

W

1901 legaliti de tribunalul Putna August 19'

Ctf

s

,

M

Raport.

vinderi i cumpr,i terenuri la Doiimu vasiliel \f\ dup cum se arat niaijosjr-

^are transformri tj

la vie

»Manea,

,

'

i) Enache Ion Stan, vinde lui Ion stoica al Mriei, o case ve _,che învelit cu stuj\ cu locul ei ;\^V

"'

fn prei

f^wtului vstoica al

de galbeni 18, data li.

18?l!

Dechembrie S - Ioan-

Mriei, vinde

lui C.

Mrg.

rritescu, o case veche culocul

prei

V

de

lei

ei,

pe

noi 5oo, data actului

.Aprilie

*

kritescu, vinde lui Vasilie

_

Chita

Mrg-

Manea, o case

.Martie Ghiveche, i un loc, data actului Mrjritescu, vinde lui vasilie Manea , un pogon vie la Catar '/ ..data Icriu pe prei de MO - oc galbeni austriaci lei Dechembrfe 15— 3) Ion Miron, vinde lui Vasilej U actului

[

lMâ«ea,S (tului

..

stînjini

artur ,

pe prei

îi

actului

- 00 -data

ac-

Mria Nicolae a Treotesi. vinde artur pe prei de lei nd. I iUH August 10 — 5). Mria vasilie Kicolae, |

-Februarie

).

Jlui vasilie Manea % stînjini

Idata

de lei noi iii

Catr'nca Costache

Bub,

,

vinde lui vasilie Manea 3o stînjini

I

de lei noi îO.OCdata actului 1885 ianuarie | Iordache ioxga, vinde lui vasilie Manea, ofake jar

Ipdur*, pe prei 1

9—

fc)

q

N<

>^r;

j

prjini, loc pdure, în prei deleinoi 800- oo,- f JKastaIsta Ion gugea; vinde lui vasilie Manea i% stînjini -moit iii

Jpentru

cosire, pe

loctomljrie a

• *

v <

Ima

îg.prjini

S)

prei de lei noi 150, data actului

Chit Mrgritescu, vmde

artur

-peirei de

lei

r

4886MaJ

lui Vasilie

noi S130- oo.

data

!

* %

0

im


-

I

actului

Î5_

lJgg Aprilie

3

Chii mrgiritescu, vinde

),

I

lui

40 prjini i 3 palme , -pe prei de lei noi S,00-go |data actului K9o. Martie 15. _ ::), Sultana ion Turturica 1 vinde lui a. Mârgritescu, o jumtate -pogon vie, pe 1 prei,1

Jvasilie Manea

de

Tlei noi 3oo. 00, data actului 1893 -August 19. G.Mârffa'-i fritescu, vinde lui vasflie Manea pogon vie, lei «oi 5^. J:|data actului 189: Septembrie 13..

_

%

Sffnttrl Meteug", ^rotnehnica sau sf intui -meteug

i pictura

iconographie r|,

iui .a

sfanul

i

f

de

elr'tfl ^

pe

de

m

înfiinat 190i| Luni' în ziua de Evanghelist Luca , se esecut tot

octombrie

46\

'

ziua

tablouri

,

icone

zugrvite

bîrtie^

pe

în

'

scânduri,

pictura'

anti.

bizantina în ulei i apa, i in litere, chewarie, bizantina', arab, maura', ve. _^.nei<9n', sirieneasc, armeana", persan, anf |tice, precum i tote literile moderne din tot lumea. ca

(

i

Planul

Bissericei.

mrea

cu «1 plan destul de bizantin, i zugrvit" preste iot înuntru rn feantin i taina bunei

iserica

L frumos

,

j/e^ffri, precum mai jos se va seri detailat gramul Botezul domnului , are lungimea

de 30, metri, iar lrgimea în proportiu** înlimea de i metri cu 70, strane, ffijl .

^oltariu

I ii

ta,-

prin

nuntru;

ale

însimicerc

destul de încptor pe de câte M metri înaladuce o mare lumin inantreu! ptrat {of de M metre ,gale,

cruia

stilpi

caria

15,

,

st

Horul bisertcei

i

|rfa lucrat ingeamlfc colorat ltele mici înfundate

intui bisericei

,

eaezat

acoperi»

o

ferestre

z-j

,

pe

al .

turl ,

1

cruia acoperemnt cu ocustilpi

de

marmor;

-plumb e împodobit

Cti 3

Scoperemî-

cubei? mari.si

% de mijloc fn ale crora vfrfuri, sunt înfipte cate o cruce Jmare deher,ave«d mijlocul i marginile poleite cuaur lu,

ferate in bucureti, da' oînft.iare forte frumose", in interitoroî jbi sericei, citete daca" ai evlavie înainte iubite cetitorule

|

si

Ivei vedea

amnunit- _

La

%15

25 metri injaa.bisericei estzidi-

i |tâ clopolnia deaprope Î3, metri de înalta", al caria gang-j e porta principal defer în % canate, in dreapta i în sting I

clopolniei

I

ptrat, ba

L

,

case

cui

etaje pentru

chiar ptrat, aternuta

L

ospitaliat, curtea

aprope L

: *

cu ^1

-plci

mari _

demarmaL

1

31

'

-**$SB|


bisericei

meiru ; infaada câte unile cîte un de lturi este aternut ca * metri, ipe , deosebit in care este închipuborduTi, marmora mrunta' alba vînatâ. tari; anul 63, i marca it , cu marmora mic vintâ pe alb sau stejari marca jude si mai la port tot acolo, 3 chiparii

|r,ba

pana' la porta

.

1%

tog^Xltultfi vlasea, iar jur cuplâci mari i'raCU/ipvoxat r K VU'V? I

•a

bisericei,

precum

rii,

?i i« curte

împrejurul bisericei

^

marmor avend

de

,

... in fund ,

i

mora

,

»i« puin

câte

îndreapt unsti J.o«if loc drept

rvid'Vitir. unghiu-

1^0 S

stema pentru reservatul apei de

peste mira' s,i grdinrie tot acolo este casele IfWdonari ale vetafului i arf undricul ,

,

fserdarilort politia sf râtului Munte ), i de de supt, spltoria comun*', i împrejur, ferâria,

tolria, dogâri.

i

le vii, 1

Schi-^X**

-malul

tului

,

altele,

mri

3

vemia

patichirul,

,

sediri

drum aternut cu piatr, p-

chilometre

aici rntimpul

,

este portul

unde

i al verei

srnei

stau caice

vrcile schitului acolo i magawa de cereale i i de mâ-^'rjuri- este ca M hectare pmînt , unde se coprinde viile 'si loc viran numai piatr. ite acestea, treptat sau fcut is?facp. ni înxiua de astxi, sînt ?0 Monahii ; <2m car?. 13 Preoi i 3 diaconii romînii - cari cu toi se ostenesc cu diferite ser- vlr*j^)x* 'viciuri,- asteptînd drept plat vejnica* le

si

rspltire de

^voiu \j

începe

nuntru

/trebue se

Domnul nostru isus.l

la

^Hristos, care fie

fie,-

i«bprtat mult cu

fiind

câwiamde

istoricul; de

amnunit

sfintei biserici

se scrie |i

n:a poziii jchitului

acum

cu poditele Catredale

.

flarj

aceas.a. tot înprivi ,

»

este la cel

mai

bun loc i aer curat; *im ei cu viporui ^-v- drn Strfmtdrea dardaaelile, i intri in Jtarea ^S^Arhipelea^ului , prin dreptul insulelor Limmi

jifi >'

<^ le^e cea

;

se

Samotrachiî

;

de

este

vede mai întîiu de

bouliie pe

mare i nu

tot? Mcnastirile ale sfîn-

Munte , cldirile schitului Romînesc eu falnica lui înfiare _ Pentru aceasta ruii închintorii, iau scos cntec sfihtului Monte 4 Btrînul Star:i.>, vexi -poexia ^^pyjUi'.ete înainte iar înprivina aerului aici e lun<ja tului

.

c

ini


J

ta schit

cs3

mai

întor* timpul

cura»

curate vmturile «olrptftort rata, wnrjer,

verei

ernei,cil

si

prile

din fote

bole

Ivmiei i înltur in * ori- ce iarna vremea este tem clduri.

ast-frii* vara

:

Ur

nici

t"oltarul

Românesc

schitul

Konte,i

fîntului

i

pusn'icil

i înfricoai, aici la Ia captrl Muntelui , sau sfinit pomenesc -pân in xiua de astadi] mai mari

cei •Iserrt

i

n

numete

se

M,

se

i ne tiui trind cu msristrij i osfs'neli, i fn lipse"; i sctrbi.

tiui,

,

mtoriri

pantrv Dimmexeu

ii

,

uirea

, i pentru rnîn.f fn iot viata h mai aspra',

sufletelor \or,

petiia

si

^ i

locului cea

i

prspâstiose

selbatfc

din

tot

muntele, loc pvsnhesc pentru cei j alei ; cum 3u fost cei tiui _ marele asch»».,i fntîiul si începutul' pus. Petru- Aftonitul, cara rnviaa lui la li. Iunie se scrie

i

Sfrntul Cuvios ntcilor

dup

pe larg-;

Acaehie, Nifon

mulii.-

,

,

i

i

locul

acesta, Iau sfinit

cuviosul

i

printal* nostru Macsim CapsoeolivituV, marele cântrei Ion Cucuxel , i alii ,

cuvios i marele începtori al viei chino, Monastireasc* Atna sie, tot pe locul acesta sau stal

Sfintul

i

viattca

tot

el

de semrn purttor

i pân "mxiua de astâftt este -petera lut; pre. cuviosul Hill,noul isvoritor, tot pe lotul acut',

tt,fncarj

cum i sau

Sfinii

pentru aceasta

viei pusniceti

cepatoriile

i

îi

zic

$3.

i

pe din

"jiserica, atî început ?i

oltarul

Runte;

/antului

i

în-

Honastireti.

Podobele hisericei

nâuntru-

Cu Xvgxjvil miuntru

sau terminat banul

litf.

Dimitrie Theodorescu, din

'p^ta

la anul

depictorul

Oraul

zugrav

Buzei} Somtnia.

galbeni,-, irtica "oissertcei pe

-

10

y.

Isplpi de marmora', pe arcuri

WStilp pn4 Uri

/li U v-., (

'

(boite), i din în stllp, g-eamlictrri, quadrate,

S llilj]a re, " n 'le

?i tril"1

.

>

,.rju. galben, vinete

care

v

una înfsa

i

z

Coli |

vase,

i

spre apus, pe o

vejmmtria

scar

de

Toisericei,

piatr prin

care

,-

intri

cu

j

rntiiu

care arde noptea Îs sfânta

2:

deasupra, acestei aifcr, este catihumena

sfintele

cum

.

de stea

\\\!\1« utrenie. la privi£heri

ighre,

colorate,

verdi. ars trei candele, in-

fciserr'ce:

H^^Li" artic inform

unde

se

Letur.

pstrea-

îi are intrarea

zid învirtita,

în-

cum au


din

Jlonastirile

1$^^.

3

tot

i

Brusturi,

Ircs ,.

iar

J

rsrit

>

Wtoi

W'

Eu

toi

"

'"'

c;

în miirti -

prorocit pre pâmînv,

cu prorociile lor. °iran.

hfrtii

rou

3 Chedeon

pe

4

lina'.

nistrai cup),

Erimia prorocvl

iîmpra-

prore cui

1

am

cutie închise te

in

wf10 " 4

^m^s\ toia$ cdelnie

taina naterei Maici Ho.

«ogrvit

împrejurul Ei încerc ca curcubeul, iugrv-ii prooroci din vechime

Jttvid':

'.

1

;

fn cubea,

i

,

sfinii

iscri î^< ""fl

voiîi înce-

deHristos--

din legea veche, înainte

Step omului

s

M

si flori-.

2ugrvii din biserica Solorniceasca din voii începe cu proorociile Haterei Mâici Domnului

întîiu

I^^Jjlartic

|

,

cu frumise chenarie printre de'nii

descri pre tite podobele

a.

mai

sfinii mucenici

Ctr

,

MunteY^jE^'aceastA cum intri in noroi pre a-rticâ bisericei, zugrvit forte frumos i cwiosii rndiferite mrimi întregi i

sfanul

Icel-mic la stanei,-

l^V^Lte

.'"

,

Eiichil-

Melchisedec-

cu foc ne ars, i împratul Solomon biserisfejnic cu ffielrî; id Danr'il prorocul Munte

rug

f/Moisr

9 Zahlria

Ine tiat; lljacov scar; 11 Isia prorocul, un clete cu traca^V!|rbune de foc; -iar sus în bolta cubelei, zugrvit Maica 3>omnu*[«y|lui cu porfrr împrteasc împodobit, cu sumnezeescul prunc la piept,-

iar mai

zugrvit

jos in cele A coluri ale cubelei, doilea

¥*'h-&t tâtrsidviri iar al /* fflcu logodnicul iosif, t

coli

mân, i

in

isvorul

din biserica-

eind Maica Domnului

cu toiagul înflorit

Arhiereul 2aha.

Marca Domnului ede pe. ii bine- cuvinteax, al treilea coli Iscaun torcând, i se lumineaz de Buhul sfânt , care întorce capul

Iria

la

;

i

dreapta

Ivrirl,

H

Icrrn

din

bine

privete,

i

4lea coli

sfrntul

Arhanghel Ga-

lui Hristos;

iind

in

cel al

vetete naterea

mînâ

oflore

raiu.

0« ot ^

înfaa bissericei ia mîna dreapt-, zugrvit iadu, pedeapsa i judecata pctoilor,

'

r * s ' rft

Iscare au fcut rele pre

'

in diferite desprituri

Sfoc

de

^j|?irnd

pmfnt i ,

în mîini

sbii

nu'pocâitj

doi heruvimi

amândou prile uilor de foc,'

jos

de

mari.

celor

mai

Buhov-

mrturisete-, fi la f ieste - care picat 'm&rartsit ese cate u»i earpe din gura

nicul

1

,

^^pctosului

;

iarsala/urisit de dracii

lSW'optes,te la ureche rumeaxece, ruineaz"

manie

,'

rar

îi rupe

,

este iadul

<y

deosebite

v

deosebite

daca" Aiî

hrrtiile

veselindu-.se;

îngerul

li,

"

Iui

mrturisit ;

iar sub

iar

tot

,

dracu cu

mrturisitorul

picorele

il

ea

Duhovnicului,

cu muncile pctoilor,- deosebite ale tilharilor; ale ucigailor, deosebit ale închintorilor de idoale beivilor, deosebite ale curvarilor

sebice ale rpitorilor,

acei

ce

ea

dobind, a

i

curvelor,

hulitorilor, si

a

deo-j

tot


'

I

Cel ce «ti JScut

ru

^ ceasta,

lumea*

în

K^. IUSU^t Ot aci

li rissirit

pomenesc toii

I

se cetete

rmii

p. |

i

sfinit mtrrnsele

grvii

sj

nanfil,

W

Maici, Pa.

tot aci la

;

precum

Schit,

sting pep-

la

cu cuviosii

,

sting

in coli zn-

Bomânia;eu

in

-""chentie, Chirrac, alt Chiriac, dela Tzlat^Micodi

A

f^flîtitrofan,

iar

din .Athon

prinii sfinii

cuvior'i

'n

morii din

din Schit,

Monastirile

^^|viosul Inno.

ise

Psaltirea ne încetat,

vii

'i morii

Erarhu] ion, Epifanie.iDimrtrie, cuviosele

|raschiva, Filofteia,

sfimul ion de la Suceava

sfii

,

i

tul fon feu-

^curefeanul roman;

alii mulii, n

ii cuviosii prinii ne numii românii i-itonii

din care Mo.

Gm nastiri sau sfinH urilor

o hirtie

Sfmtul Nichita romanul

cari stau

,

amândou

de

LJ

la-

i

din ithon,

deasupra Jîonastirilor Xto.| cu Dumnexeescul prunc fn brae, trind

Somnului |

iav apucat mortea ne-i

si

pocii.

|

na, mai de asupra învierea Domnului Isus Hri-

/

i

stoss-

sfini Apostoli Petru, caut in cociug,

i

ved cerea/urile,

Care aii fost învelit lomnul Isus Hristos.

^^^g^^a rssrit Va"^ trttr "°

M^IS^riS e ^i~Zeu,V /'

^^mânt, i "

i

sue

^

3Z0V dorm ™i

clugrul

semea

despoiat,-

drac

in mormînt

lugr

mai jos

,•

din biss'errc

câte % pe

i ;

ti

cu un lani ca

îndeamn

la

-'•

se

se"

-

^8.

lupt]

îl

alt drac

se

dup

pogore

cruce;

nu

-

plrnge când vede issele

i

asculte pravila,

deertciuni,

îî

i

tae ptntecele

tae cu toporul mîinile

fi

draci

stau la

drac

alt

c-

vorb

pune ghia.1

le

te

mi

vorb.

dind; Mucenicul Prohor

',.

i eapte

zupsan in cap;

us pe tâvan Teodor stratilat, pus pepat de fer

^Cnrsim. i

Iapa ,

dracii cu clopoei la coxis scote pe

de biseric vorbind

afar

râie în cap

i£c

îf

ui clugrul ,•

lumne

i pan

ca un vultur cu limbile scise.i

al zavistiei

de aceasta

îngerii lui

drac allenevirei caunporc;alt

alt

cu arce cu segei de asupra

si

au

care

scara

de la ceriti

rstignit pe cruce,

cu arc cu

i

jos,

el

sepogorâ pe densa

Al mîndrii

at

prei, zugrvit

tot pe

'it Mucijja, -Erarh Haralambie

lovete cu ciomagul;- Mtreenicu ^chepsrma

îl

,

i

i

i

sub

el

foc ar.

Cu cuitele; Mucenic

pfcorele

trag de

;

barb

Aitala, jos

Sfîntul Sfin,

îi

i

altul

bate

ii

cu

ciomegile plini de sînge e

arcuri în busf

mai mari Cuviosa Epistimia Mucenicul ,

_JP'Filip, Mucenicul iacov,-. taerea Apostolului

i

Evanghelist;

Marcu,- tâerea cu ferestrâul a prorocului Isaia;. Erarhul ignatfe purttorul de Dumnezeu ,~

o'/V^jjImiaxâ-zf spre rseritul

££.C; J!\vr:K:

ac turci

;-

de ernâ,. sffntul

îl

jos de acest

întrebi,

i

mnfncâ %

lei, este

Mucenie Gheorghe

mai mici

j:

încoli la

cel

Stat d<

nou spîn-

o-.r,

U

OU

m

W3±


|

pentru Hristos;- sus sfin loc, sfinii Cuviosf Andrei* i siraion cei oebuni capul în jos; <ot scota» tierea Aposta *ul Apostol Andreii rstignit cu Vartolo. i curg-e lapte fu loc de sînge; f&terl Apostol

Lbl

fevd

,

un picior înainte i altul înajorî, si ala îl lo legaf la stilp i S%ernehrlj fîntul Apostol îoma.

Imetf legai la sfîlp cu Ivesc

fa

cu

ciomsfffle

strpung cu

cldarea cu apa

s/fntul Apostol Ion, în

soliile;-

fiartar

i Evanghelist Luca, il omit cu ciomegele; târnava». cu capul in jos; Apostol Simen;- sântul Apostol Pilip, spinxns»

sfântul Apostol ttfl

ui

ot pe

,

Erarh

s/antuliri

«ugravii terea

tavan,

"'sie Ariopajliitul

Cuige singe

i lapte

ffa^

îiora.

sau luat

„ Japul în mâini i umbl ; iar necredincoii se mira încodlbind ochii rstignirea sffntului ApoPetru cu capul în jos;- Sffntul Apostol i Evan-^

,"Stol

ghete idoleti

Mafteiu, legat

la sfîlp

arc bust

f întul

;

-pe

Iraji de fier 1

tul

,

Mucenic Mair

-A, -sfântul

i rr

d foc

Mucenic

la pico'repopi

Avid.

,

cu un

f

|

foc pepîntece; sfrViard cu fclii .aprinse la subiori

n tornâ crbuni cu il

Apostol Codrat

îi

tae capul - Sfântul Marele

»t

i de desupt dinii ascuiii" Gheorghe îl trag pe de fer- Sfanul Mucenic Estratie îî pune opinci defer rnpicareisvorîtorul de mir , il strpung 1^5sf întul marele Mucenic 3>imitrie cu sulitile rn temnie. -Arhidiaconul tefan îl ucig cu pietri-

,-mucenic

o{ în

IG&îglL''

artic

la

sting

la apus s/întul Mucenic iacov

Persul fî tae tdte mîinile

i picorele;.

sfânta Muceni-

cldarea cu ap fiarta - sffntul S.^i J ^Efstati'e Flaauida, cufâmeia sjî. copii bgai întru un « 3 '^5tbou de aram înfocat- sus încubea Zugrvit sf intui [jon boteztorul, i împrejurul lui 1 coli jrrorocul Saha,

ta Anastasia

bgat

J

ria,i îngerul Iosif

i

în

vestete naterea lui Ion- Al încoli

îi

cu Xaharia se se'rutâ

A

.-

Jlea coli

Maica Uommu

lui Mariâ i Eliseveta se se'rutâ.- Al4ie_a coli sffntul Ion -prunc pove'f uindu.se de înger iind in mâini un toiag cu •

-

cruce la capt- Sfîntul Ion arata pe Somnul isus Hristos, mieDurnneiev-- terea capului sffntului Ion;- Erodiadâ aduce întipsie lui irod, ede*nd la mas« cuboeri sei ;capul Erodia. «'jyco'r.d lai tâiat în temnie ;- i temnicerul lul lui

,'Jil

]•

{ ;

d

dei .- Boteiul

lui Hristo?. -

Naterea

c

ti ]vi Saharia era mut i: mai jos în coluri^ Sffntul junjfhiîreâ &ahariei sfîntul

în

io" propovedueste

rdcin

sffntului Ion. -iar ti.

scrie

Ion

oltariu

<

numele Ion-, I<»,râ-|»^aJ mustra pre Irod.- l'^r^'P!

în biserica

pocina, i

toporul

de jidanii/'*

st

3

la

pomului neroditoriu .- Eliseveta se ascunde mfl^J? peter cu pruncul Ion ca se nu fie ucis de ostaii lui Irod,fnfi«e totâ viata petrecut prepa'mînt a sffntului ,

:


zugrvit ~~

în cubea.

&X

mai jos 5^t £ol, de

le Îs

,

dmti ncn

de

Jasp^lciupa au

*

i

copaci,

wanin&â vesiâ

îl

Mat jos încoli

—eii

fi Jfi ^ .rin «dejorc

stat

-

-iii

împratul

hi

mrimemaj

om

de

între? sfantwl C u captr] ca câi ne si x"' vc» de i.<»ine, . « a/ara dîn^urâ; aufostmv

,

Romei Dechie, ce ; mp arata pela ainâ5o„ aceti spetii de omenii numii cpcuni, pana pe vremea împratului Teodosie cel Mare-.-l -ot apus ^ sântul Mucenic Anectu,spîr.

Hrisios

j'ost

'

U|

1

(colu, 1

SfrVltul 8,

jartftfuni-,-

Mucenic Hristofor, »

*4

.

r

mai mic de un

^ j

U

X

îl

KvM cu

rla

Erarh Antim.-" taerea t^Uvlm Val ]ui._ sfrnrf

fii

Mucenici leodor.jidim,

mid- EvoduL Ermcgknapecele. în

celle

jai

m coluri

r

Calista. lise tae la cubeaua din eri-

de asupra ui omorîrea cu ciomegele a Mucenicelor Mmodora. Miirodora- i Nimfodora .jtâerea Mucenicului Edocsie-Zrnon. Romii, i Macarie. spr'nzu. Irarea^ sfântului Mucenic Siberian, si depicore legat atrrn o mare;, jos cderea dracilor din ceriu pentru mindria 1 piatr lor_ la rsrit terea SfinMui Teodfs. înecarea din Corabie | a sfinilor mucenici Leontie. Serapion- Macarie i Aftonotn- de

Jdesuptul acestora scara de suflet folositdre, ce aii ve'dutu-o fwj Ion Scrariul care ine fa mina sting o birtie care scrie aa; -^j uii.v, Strii.v,nu uitai la cei.ce cad, le spune

pul

,

v

mulimea

jjcadut

Îi b

py^X

Cuvioilor

de astînga

cari

sftuesc, cape scara" se sue

se

i

jos

iau înghiit

din ochi ese schintei

de foc,-

i

balaurul alt

drac

,

ii

stau-

i

la -uit

se

clugri muli i md,

gur, din na'ri trage cu o cange in gura

care din

(lui;. tot aci este zugrvit

Jintrebau

sufletele,

r> flostiviri.a râprrei. rilor a ucigailor, !

\

1

un balaur mare cuî^ vmi la caresu«<| adec vama iubiri de argrnt.a «ndriei. a nemi-| a curviei. a beivilor, a tutunarilor.afermecâto-

i âtot rutatea fcut

zînd

-pe

.

tron tn raiu

pmnt.

pre

încunjurat de îngeri, cu

cori-

[

nâ *. -

1

1

in coli

i

incap ifnd schiptrul în mâini cu trupurile in raiu. Enoh-tlie.

ror veni la sfi'ritu! lumi,

^ k-

mai

jos,-

cei trei sfinii din

mind

sufletele

tilbarul

cel

i

i

bine credincos

drepilor

mai

.-

jos cei trei fin

Ion. când

vor fi tâei

vechime, .Avraam. isaac.

ale tuturor

JQ; J

cu cirli^e de fer cu capul In josJ/S* jupoie cu cuitele taerea sfîn.

aiurat

^ji

I

fWP&

,

i

cretinii.-

ear. i

de antihri-

cu crucea pe umr,, iacov. in raiu prii-'

>


.

|

Milostivul .sfânta mucenie

vasswsa.

s/întul ttrârii Jionisre-

jsfinttrl mucenic E/tfhfe _ sfrnta mucenie Miropa. sffntri mucenic Ifecfît, lsffnfs rnucenie Kfonisiâ mucenic Efsevie_ tefan- Elaps. Elsesf. iMerinios. Kethodie. Theodot. Andreii. Qordre.itânasiesffntul Erarh Sofronie. s/intul mucenic Lasim- Sofronie. Platou pearcf_ cuvrosIvasilie.sf. mucenic Timof teiti . i sf intui cuvios Sioolae— 11

&

faa ser/cei deasupra ui inscripia «pate pe tabla* cu urmtorele cuvinte poleite cu aur.-

(marmora

£3

n In numele Ivi lumneieu celui în sfânta Treime fnchtnat a PaYintelui a Fiiului i a sfintului 5uh 4min;| Acest sfânt loeaf Romanesc, cv Patronul So |„ texul Domnului Mîntuitortrltri nostru îsur Hristos. cu viaa" chr'noviatica*, este fondat caaxil al tu,

,

turor

flomâ*nilor fara osebire de loc. „ Piatra f ondamenia.la* isa jvs la anul U51 cu voia TTonastirei Lavra , sa edi..Creat cu contribviunile tuturor drept credr'ncoîinlor romani de preste Dunre, sa sfinit la amM866

|««a

lui Martie

Maiu ,i

îi.

i

&cea.stâ rnscripiune

sa

munitatea Monahilor flomânri .

ie«sc

aeiat de tota" Coa acestu.i Dumne-

Io.;/.;;.

dela Hristos Aii

189.it,

mai

în sfanul Monte Aos. zugrvii sfanul Ion-

jos

'Botezatorul "tiind

i

Athânasie_

sfântul

biserica in mâini,

dreapta

zugrvii

i

sfinii

,

la stîn£a

acetia

rn-j

gi mici . sfântul Clrment Papa omer,] rtffl

a sfântul

marele mucenic

Efstatie

Plaquida-

sava. strafilat. sfanul Inochen.

ie de la Provata - sfîntul cuvios Agapie, jj^PArthenie. Epifanie de la verona -sffn

^

îricodrm. sfântul

mucenic ion dela .suceava, sffnta mucenie Filofteia•frntul

:emc

Ion de la

Rica,

irichita . sfântul

^Txlu. 'verona.

sfântul

sfrntul

Origorie

•ntul cuvios ehiriac de sfintul

ifrnta

Mucenicul

din

cuviose Paraschiva

) vi'pe o tabla de ine;

Botezul Domnului.-

9

$m

.

Mu.

de la

necspolitul-sfila

cuvios IrmiWre

sfintui Ion

sfântul

ehiriac

cuvios Daniil de la

Sissericsnir-

Bassaraljov-

Bucureti, aces.tra

i

zu^M

mai sus deinscrip


-

-

-^S^g?

'({ .'L-..y aci sc« pe arcuri

-j

i'co!t',î»rontort mici "bvst ;juj

^"/jK

\\sK9

:

,

.a;i

,

-fttntoî awcemc îar«- sfânta smcenieB^nl»|

^..sfântul atictcic aavastîan- i$achîe-Teod«t-?i»fth-J mucenite Edoxia-sfântvl mucenic Andrian- Coprfs-Cordie.l

£ft

îfmta mucenite- Atia.varvara -

sfântul mucenic

Anastasie Leof«sivi _ Ernuyhen _ brianta-

Mar.

Evrov. ilarfoa-Apelis. Aitala. Tkeodor.

Efgraf-

climent;-

sfânta mucenite

g,jLHiropS- sfinii mucenicii Alicxandru- Sosipatru-Ati. Btmifatfe- climent-Teo

^g(iuliania_Patermutie- Anastasia-

ncdoT.i?^

dor- fcejan.varlaam.a uile

cele

mari, zugrvii în

dreapta Domnul nostru isus Hrfstos

in

^ine-cuventând-iara in cea sting" ine sa «aria

prea s/anta Maica

,

îmbrcat

jei,

^obuL iar la stîrga în porfir

în cap, rrnd lumneieescul prunc rn brae,

^•prile

Ubde

,

câte un Serafim de foc iind

foc- De

aci

tmâti la cumma dreapta

stat de ora j

si

,

de

i

coron

cu

amfndoua

în -mâini

sbii

mergem la arcurile de la apu.zugra-

j

vi: î/rntri «vwsici : r»u«e*te _ saie- CatonJgttfeValerran- Aitala-Edoria-Achepsiman-inapodistul.Sfsinie- Minopa:

'

Paramon -Tiburtie. Elf idifor-Varvara.Hicandru- onisifor-Sscieu-Epistimia-Galaj-tion-iultana- Anastasia. Aristu-forfirie-ifechifw. ffinnaI o vina -Victor.

Jiarta- (Aerman. ebiliacliia-Avid-Salmoiia-Qurie- Laiar-

Iheona- vichentie. Antonie. Efimia.mucenici a cucea de la sffntul Hristofor, sfini cenite. A^apie. Antonie- fq-isre.

Moisi arapul,

un

drac,

nat

la

latî

sfîntul

i

dus

i

întors

31

mu-

A ouindrn- sfinii cuvioî

Era,rh Ion al wovgradului' fntro

ndpte

mormânt la ierusalim

-

clare

pe

de sa inchi-

sfini mucenici

Arte-mie,- ehelsie _ Iustina. Chiprian- African. Protasie.

Ghelasie. Urion.

sfintele

mucenie-Episa-Pislis

_

Efimia. uar. Evlampie. vah- Serghie. Tahar Prghor y^^^pinSi. Naiarie .Andronic. Hristina. jrapeteleor. Hariu-Hela-nia. A^ateodor. carp. chiliachfa. Arena .Macsrm.îapil.

Anastasia

-

Pompie.Gherontie. Zotilie. Gae. sasie.iosif- luliani-Arae.

mpodistul. cuviosul Marcu-Tit.Mâteiu3.

cubea despre miaz, nopte- sfini mucenici

nite, tot in

i

i

muce-

arc mici busturi. Andreiu. Antonie. Petru.Po-

lect -îlarion. Anichit.

Prov. Fior- Lavru- Sarotie. Trofim

dormidcmt. iada. Govdelai persianul. SozontProhor- Mardonie. Tit. Fotie. fiuff. .Sosim

Mâmant.

Alrcsandru. jferva. Codrat- flufion. Pavel. MaKcwnaît Ruff-

sabachioru Ion. in

cisie Ariopaghitul

i

celle

patru coluri, Atim.Foca- Dio.

Vavila Arhierei

sfa'rit cu descrierea articei

i

i

sminti mucenici,

trecem inhorul

cel

Mic.

5; <?

i

sau


1

Trecem rnhortrl cel Mic mic

'Orul cei

întricrl

iu la mina brîu

dm

1

S

1

-v '

pt

la

rsrit sfini cuvioiii ,

zugrvii

si

mucenici

râ de om vinicje asupra

-

sttu-

pe perei mari intrai in

I

|

ui Domnul-

|

'nostru isus Hristos.dornte in braele )-,

;

i

maici sale,ca un puii de leu;-

|>im Leu;

i

interi

de muncire.

îi

adec

ine

ca.

tote uneli

crucea. poft-ul-L

ciocanu.pironele- sulia, buretele, iciul-

iceWmare

m

acetia zugrvii mai mici_ $e acolo cuviosul. fn mrime de om.iind in mina dreapta-

mina

.ar

scrie aa;, y. Pentru celace

iyentru mîntuirea

nu vi f ngreoiai

cetelor, vostre

sufle,

77 \

rsrit -miaz, zi sfântul cuvios. Chei. pustie pe cuvidsa Mria Egipteanca;, Iarâ

in fereastra" la

împrtete

man,

stinsa' ohirtfe; care

ert din lume, «intuii- vi ,

«.«.ai

de fier. si tote carele

zugrvit

jlrsenie,

iar

crucea,

palma

in

cuviosul Nectarie de la Careea,ine în mâini hfrtie care scrie aact se bucur Hristos, vexind viai curata,

i ii]

utile

le

ui cu îndestulare-

Sfântul

Ion Cucuzel

,

7/

irnd fa mâni

hfrtie care

scrie

aa.-

^Dirte lipetete de omul care se teme de BumtUiwii, «.«.i te smerete pre sinei,- dmdu.i lui voia ta, i

u atunci vei afla niîngiere de la Dvnmeieu 77. Sfântul cuvios jrrfon âUtonuluf rn fereastr, i sfântul Cuvio Ni]] Athonhcrl , ine fn mina hfrtie care scrie aa.a ori- cine nu se închina r'conei Ieri Hristoâ! ce•

|j

ti

împrejur

scris Stia$titn& ?e Jie 77. _ ffntff] Cuvios «acsimeapsocolivitul, tini fn mini hirtie, scrie

lui

aa-

i

uori unde vei

fi nu te numârâ vei fi linitit n S/AjwI Cuvios Teofa«cjohearu),.iarâ sioniste scrie aa,--

u cel-ct a urît lumea aceasta,- au scpat decursele Vramasului 77- fifltu-1 cuvios Grf^orie scrie aa u^ievrei viai *trf«Mi pintecele, rnoetel se stei rjia'untru mai

..«j

tnult

de Cat pre tote 77-

Sfîntul Cuvios

Baniil stilpnicul.-

Al doilea brîu.. ot la nici,

râssrit

f

o tblie ritori

f no-ereasc .

Ctivintfncf- cu totul

f

fn tblii mici jzutf-râ'vii

teri.istis

sfinii

ffristos

omce.'

i tot

firea

sus la fereastr Jomnul isus HWstcs bine cei de sus, i cei de josmai

au fost fntru

'

r


-cu-

-jos 15 dreapta si <^-*^la sting, bine ^ iar de astrnpre Apostoli cu amîndou mâinile inbrae; la dreapt prea ctrrata feedra cu jmmnewu prunc

liniând era

Le

i

eorfofl.

isffntii

AaW

'

,

Isus Hrrstos

i

fmei

sfintele

deastîn£a

iot fptura-

i

dreptul iacllim

Taine-

cuvmtm

*«*{

rntMîpftaî»

Alt tablou

Ana cu

închina-^

ise

Arhierei

somnul' Isus ffristos îmbrcat

Apostoli a artat

cu porumbei

colivia

|d Dom.":, Srmion.Alt tablou dreptul Iosif,i Majca frii aduce dreptului prunc murate când aufu-^ inului clare ?4asin. si cu sumneieescul si pe A caut Irod împratul jidanilor selomore,gix fn Egipet, unde trecea idoli cdea i se sfrâma.

c

-

'

4b 2 3

a

j.

'

Al treilea brru la tavan rus.

i^âi sus i

a

la tavan

lumea

tata"

treilea brîtî,

în timpul

^IMar^mea

Targrad

fn

la anul

MUa

soborul al

împriei

ani i^Ol- tot fn rîndul" acela

-'la

350, în

dînNicbeea?

Mic^

lui Teodosie celui ,

soborul

atot

lu.

împratului

*ilele

Machedonie.susa Teod 0 sie celui Mare în contra lui rsserit la intrarea cea mare; soborul Apo-\

§«4^feS*-

,

Y;:W\%£flla :

X /: VK^^âj

stolilor

j&

r

'întrv

$\ Jjftra ag

i

nd

'/v^^/ji ; n

^{M^CL

,

lui

^«^-^^Tumna

Hristos bine. cuvântându-i

'soborul întiru

împria Arie.

din Kicbeea

c*«

stîng.i

ii

hw

ie

la

;

tot acolo

f

anul "MS-j

Mare, conr^ pept sf intui îdeobe

lui Constantin

cu dreapta

cel

j

îl

lovete pe

preându-i dfn mâini jos cartea cu eresu^ J creiul _ soboratjtâ jjU loi,-3tuncea sau alctuit lumea in Nicheea la anul»

»M5)Ar¥,

i .

n

zilele

'stantin

6lea fn

\în

zilele

tin

împratului Con

i

Irina

-

soborul al

arigrad

la anul 580 împratului Constan

Brbosul

- soboruLg

iii r.j{<stera sfrntvlui Au'riasie chenarul, -iar «Uîi chenar dela diaconul Sjresi inserferie Ivi intiryo. vrste in Rominia.iar a Ol ltteri M. sai copiat din Konastirea loheartr la anul 1901 Haiu lî..


,

la anul 55î,f n zilele împratului iustinii •in j-ari£rad;-pre lalt deasupra «gravita taiaaDtms.Ve^

i-

k^na

spre

sting-a',

aptrs.spre apus- misii. nopte. *u-

m

Uîf.grrvii

întrebi cuvios Eaisie

"^tcil

aa

îmbuibarea pihîecelui

maica

«seste

[raion scrie

L\

c(

staturi de om-s/fn. mare.ionichie-i fanine famînJ obîrtie ca.

cel

tul Filoftefn, care

^re scrie

aa

ccrrriei yi_ spinul si-< pe o lifrtre care oine in

mink^

«.pQjartrl cel înfocat vestejete frî^ cele ctrratra; iar mtndria

^.r^jMUSeele .

/;

S-

S

V^^SÎ>^^ sfanul ^£«^0 **** *

cuvios Qhenadie

Sffnttfl

iar

ig s

51'

îâf wel,

pe fclia svfUtv/loivi

fnceno-.faxa"

WlHrA/>*«<

Simion

i

Cosnia din AtoaN

Persul", scrie a.s5

»** «alt de cât

cel s«» , mai slobod decât celti-t 1)"' ..^g^taloit pewtrtr îtfmneaetî 77- sfâWl cuvios fa, '--sene a-sa y. vai Monahul tri , care împreuna" lttfl

**

nici

alttrl

i«* trecerea sa cuceifari de «/.tia va vedea faa Ivi

w

brbi,

caci

m

t>e

ca ace-"

Hristos „_sf&,td cuvios ^Cavrnl,cuicona Maici Domnului scose din mare la ivirtrCuviosul Simion stîlpmnicul din muntele minunat i

^^ti"

m

stilp..

Al Srl«a Brîu-Kr^f^ot aci deasupra

M'

-

^i5h

wt?'

celui intiiu

aldoi-^\v5\

lea Virfir, in tablouri

I mai

ni uit 1

jinfci tot spre

r;

r3

sfi: •

^pr-J

,Pc


--

Bine cuvmtartd pe ,

Patriarhii

laud N

i p« împraii i

naterei

lui

moului Adam;.

'Wrteasa,

i la

aduc cântri

«apistrlIsus Hristos rupe

toi drepi din iad;.Kaica lui

cu jumneseescul prunc înbrae

Airctrrre celor din

iui Hristos; care

fiecorele

,

Hristos -Somnul

îi

;

orne.curinteaîa";

Domnului— împrejurul Ei stau toi prooroci;

t

:

A

.

i împrejurul.if

împraii

Apostoli

i

cri i thdt fa mân cu ceea t auflfJgove^ pmânt, iar" fu cele « coluri jos A ingwi de foc si proorocer Hrrmbiile - Mai jos împriri cânt dm arpa". Iosif iacov i cei trei coconi- A nan ia «viostî cu

j£>ji

..aripai cari

Ba vid

cul

si

.

Domnului, «tffrT^trs la cufeea acoperemfntul Maici *

Dumnezeu

aduce lumina

i cuvioif aduc cântri] iar Jworele aduc laud Maici-

întunerec. Patriarhii

pre

cânt

:

^Azarra- i Misail, zugrvii întngi de un metru mrimea*5^Tj^« 0 t aci pe arcuri bust- cuvioii PorJirie.Brimia-Teocti-' *

cM>

st -

%|p'' vrentie

Gorgonie.

i

Ipolit- lometie-'frocopie- Climent- serapion.

ser^hie.

în arcul al doilea

despre

rssrh-

La.

Cu-f^

ilj&vioii-Leon- Arsenie. Andreiu" cel înfocat, lustra- Homan.Leon^ ^-^despotul-Ion namaschnuvlasie-vlasie Periotul.Gherghe SicM-i otul.-Pe al treilea arc la miaz- noapte -apus.Crigorie-ionEhaitul-y .'Latar Kejrrsrs-Theedor Trichina-

Lampados- Hariton.

vasilie cel Nou-^

lîafnutie-Amon-Theodor Sfchiotul-ioan Hojaitul- tefan- Pamvo.isidoi/ ^ Ioanichie cel Mare. Avramie. tefan din munte- Ioan Avramie- fi Teoctist-Veuedict-

i

la patru coluri cate

un Heruvim '^irafiS


-

cenieJor,

frosturi

m tota

i

ceata

ci (r^rfiS- iar

biserica chenarie

i

?nte de flori

ciucuri

fel de /el

pe arcuri feti inpletite

i

,

giVla^

forte frumos.

Trecem în Hortrl cel Mare.. /ord cel mare brîul f,Ia dreapta

la re'sserit

|za"-zi, sfinii

iu^râvii fa stat de om imegi; s/an. cuvios Alipie ofaionituLLampados.Calrstrit.Po/

kttrl

lleect. illarion

cel

Icea mare. Petru

loâre

Mare,-

acetia in arc la

al itonului

ssrie as,a «,

Cu

,

care

adetre'rat

ine

fu

la intrarea

m ân

trudetei

L

trirpirl

crvnr yj_Nill

si

ithonitul

care scrie a.â;

Jirectarie

dela Careea. f 0 n scrie

aa

Sine

,

tt

alnlS-

alergi e ticloi , x'nitnâ zâbavi , care ni/] socoteti intru nimic s/antul curios^

rmam

ca « nu ^plruje, rn

cap.

uFr"'° deslenevetete fa rugii

•dar _i tâmrcoi mire

y c «Iui,

de cât

Intrmar pe Isus Hristos »_ in fereastra' Macsim Isocolivitol, ine în mîini ohrrtie care scrie aa; \

j

iâttU

singuratic «stei

Kel centrare nimic in viaa aceast

t<.

Se

CmntL i

nu

te

Onufrie

g&

si

pan

cu barba

despari deHriSto3; saxiv]

în-

ctW

cotropeasc" noroiul patimilor; far 'de nu vei a atrt minca'tere » Sfântul Eftimfe cel Mare;

în mâini ohîrtie

{

j

scrie

aa-. Frailor armele

clugrului

sunU

^îndeletnicirea faptelor tune, ru#a"ciunea socotina, tmiti. *" ta cugetare, i ascultarea cea dupre Dumnezeu ,> ? ~ jS/rntul cuvios Teodor Studitirl, scrie aa; Fraflot. ' "*Js,i prinilor, noi cei ce am rprimit nenuma'rate faceri! '

1

la Dumnezeu, >cade pururea a mule'rx ut cu tiin curata ?


Sfântul Mucenic

mâna

sting",

,

i

de

în-

biruine^ _

cu mina pe suli

,

cir striia

ctr stîlpâri

dreapta crucea

crucea cu stîlpârile

.ine

*BS^Sutatrl,

=

Lo^hS

i în cea

fftrwJ mucenic iacov Persul

la spate tuîba ctr

;

i

in cea dreapta

segel- cuviosul^

mucenic jlndrian.ctf ionie- cel mucenic spate cu segei - âfnjtul sulia fn mina sting i tulba la la picore kinna are sulia i scutul la sting i coiful cu paloul sting i sabia- sfântul mu. sfântul mucenic Nichita Romanul, cu sulia la

mare tine biserica în mâini-

S/intul

^

,•

,

mucenic Efstatie fla.Icenic Procopie, numai cu sulia la stfnga;. sfântul dreapta are i sulia, i quida, fn mina sting ine tm glob cu cerb; la la tulba cu segeile.- sf intui mucenic Teodor Tiron, are jos lapicdre

i jos la picore

'sting sulia,

scutul- sfântul marele mucenic Cheoîgne

strpunse

„.Jflga sulia ctrtopor,i sub picore aspida sîngerînda";-'

de

de

sulie prin

lagp

gurayg in

mâna dreapta", toi mucenici ari crucea cu stilpsrfi biruine;- i sus Somnul isus Hristos; Tatl gi suhul Sfânt--

iar

la

Al doilea fcrfu. Al doilea britr, deasupra celui din Otla râssârit tai u la mîna dreapt; tablouri cu muli sfinii micii

I

U

T77 indiferrti rituri*

iugrvii

i arde

fnf oc

,•

lie. prinderea lui Hristos

artat paharul

i

i

rugciunea lui îngridinâ i ,

crucea cu tote patimile, in fereastr

i

isaiî

f

sfintele

i

Domnul Isus Hristos le însplarea pfcorelor lacina cea de tain, i rstig-j

ucenie Varvara

cununeaz

bogatul nemilostiv legat cula. scrie in sfânta Evanghe-;

se vede

,

întocmai cum

Ecaterina

,

nirea.-

w^#^^2d Altrttlea torni. ^Jot aci la \ :'

asupra

rsrit

celor de

la

dreapta, tablou.

rr

cu muli

PP

sr

^>&'f^^^^

^ î «3/^i

mici

t

i

1


i

:;truita

li

Brio.

^>,.

rUsi - i'SSVTi '%#8t ;-± ifac^KîB^^" "^"t in tablouri i::

:

1

"

'"

i|(

r

i.-<:«:rf: v r ;._-. ,

curauhi s/rnii

^

*«rt p« boHi . rnchmar» «aghilor.

"'

Iso» Hnttcs .vtwirai pi»» :'n romuri mici îfinii-

Iiri

§_

rrlor.. p< jrc bust

Imuctnrci tor. Chrnoo.Si«n<t-chrrii.CW.|

£om«. Ktlau.lht. Anfrt) $ fmri «ucenici I

tutei

MnJtili.

tot

Prohor.

îtmowio.

rea

ieîpre.retaiî'.ti

cta

«»rt

» ut

in biserici,

^

Aetrms.

d„.<

p t arc mai tal fn romuri.

Mau

Sfinit Apostolii.

.

Filip.

Prohicu-

tottir.. Ion.

Apodis.

Emit»,

inctt inul i t U umere'.

tu^rivii Jtmiitji

«i

boita

'NSri nuci romuri, ffutrl cuvios Luea noul ttilpnmicl Zrn-z.ix.

-

V: ..>::.

•••

::r

siilrmurju'.

.

Nrcor.

P»ot»cila

HVrttt

stfnja rn arc E/rtra tirul irnre$, care in care scrie a». „, '.r.lritl

min

Ttwrrjtrni cu ritol, eu »m.-r.t ... jr,,,,^

'.«jntrt

rittcrtu

.

cuvios lotiman. Iontchie. Ion Kgumenwl'

dt asupra

.r.

acestora

Ghtrasim.

^Constantin

ch.nane busturi mici. ion. vrnedret. Csenie.

la

Kill. te/aii. tot

si

acolo

înlarea

Hsna. sus Adormrru y.-.: Uni Hristet cu cetele în-

cinstitei ,:

-.

îotr.nul

gereti, tâtrea împrejur,

~

rr.

*;>•.••

ir.

jres Blisavcte:.

rta in biserici

schimbarea »

i la

«-©

i

,virea lui Hrtstot. fugirea

Eg:?*»

i».:.

buna. vesti-

Ar

nr.i-

.s,

fti

*

-

A?

.V

cruci.


^

fi

raserit.Jaharia- s/în-

la re*a Maici îoranului-la fereastra îometiancuviosul simon-tot împrejur. Ui lin cu mielul «braecuviosul liuca, mai sus de fromnul Isus Hristos bine. cuventândHaterea sfântului ioo Boteztorului-

întâia— n horul cel is-

mare la mina stinjâ-

zugrvii

misia- nâpte,

de om. Curiosul Sava

Marcu nirtie

Luni r.La

îfl

,

ccvio-|

'

,

min

pvsnkr

i.vâ

sjratU

cel sfinit-

muntele Francesc care i

dela

si scrie

aa

Min-

ce înpeteri

cei

Sumn^

vi reteciti pentrtr

ferestr

mici; Moisi Arapul,

i Mar'

s

uanian;

iara" ra

'Jahomk

mrime

de

om

imbra"caf mirenete;

s/întul

i

C" 7 10

^

îngerul

i'nbrcat închipui Monahicesc desever-'

p (schimnic ),imd artrnd

Jhîrtie scrie i

Voia Domnului ca

meu; iar

în

in

mina

slujeti,

ue'mfnt de viat Monahiceasc Kdat k

cuviosului Pabomie, pre

tre?ti cu dfnii chilie

de o

dup

cei

potriv, pe ling

Fie- care n>e se

m

se te

$jj

de in^er.;

i se

ln-

vexi pre mine;

Monastire citej selocuesc-, i)-J^j

eauturs^gv mîncire i butur^ dup trebuine, mmcire dupa -|) Lucru dup pu-

sloboti;-

se dai /ie.

i

cevroesc ase mîntu-i, adu«i_.

chipul în care

Sg

stfnjjs

cuviosului ?ahomie ij se

mina dreapt iind hhl

cruia, masa

la

i

l

j/

jj

'

'J^îc^^fe*


4

-

in. c) intelor

_

bfSBrfca" E

se se

taine,

simbta

si

Dumineca

imprtasc; fUamase

insoborni'ce

capetele

se le

nu raz unul pe altul; 8 ), cei ce vin Iaca. V* 3 â»f a ispitiri sef tund; 9), in tote zilele rvrtfâ- _ ÎOJ. Se/aci n rugciuni , i pe nopte ii, si acesta zîclnd-." se zrca i cei mici slabi, se m] prsasc, acoperite, ca se

mv]" &tk ^citrae fe, J

au ..<^ii,cea

1

itt

i

iar

celor sevîr.

de trebuine lufnd ceea ce zice neîncetat

ffi|ton

fui hnw

scrise

«C«

aa,

.

|

ve rugii se act cuviosul Pimen.eoprie. isus Hristos bla^oslovind.'ion.Hariuarraa -Vasilie.Antonie «1 «are i Pavel Tibeul , care ine ir. mii-

WXtgntrifi

L, H

iarba Strn t xil«le 6m.nF.or ninwnrt? «rvrne est. dar iarba* noi a nunta Miftitota viaa rmbra'câmmte aoana c re dinsa.77 îe?-

K*> nvst r, tot

îndoiasc

SU ra C St0 t! l rnorrui tn

i

tierea caH«i s**""1

mrime

I.

dreapta

sim^a

in

.

cir

,

de stat de

scutul

i

om

|sttn£a.Mercurie sulia îndreapt

«ava.

E/imia. Marina. Tornichie

'-tul mucenic Anemie

,

î„

wffW

si

p

Io »

Boteztorului, in rontul ce] mare «ucenic Cornilie. Aretta. cu sulia.

i

m sting?

scutul jjonfii'ul

i

scutul;

si

sf.

ii

tote

darurile

si ion delasu™ încununeaz- sfan

la spate tulba cu segetileL

Huce. nimitrie

paloul. Maica Domnului cu pruncu in brae

tal revarse preste dinsa

,

si

,

jos la pico-

Dumnezeu

cereti.

Al doilea Britr. -

,:

r

A

apus deasupra

brîvluî î.la stînga, sfini

Jmici.Lpa-darea

jghoarîrea

lui Petru. judecata

Ana

zugrvii j a tblii caiafa, splar

i

lui Pilat.ridicarea cruci lui Hrisfc^

^încoronarea cu spini, tataia la

A.3- BrîuTot la apus în tblii

mici,

-

îpline ingerea

$jferim.

lui

lui Petru, po^o-i

Hristos.

'

înmânat

Conon

.

isus Hristos

mina dreapt ine-atcul

-TheodorStratilat, instînga sulia

re

"

sfiniri

crucea cu stilpri. Estratie, cu sulia

jl^YS^

l^&&f

vfjjffi^rfc

Ta.,

2 VH


e

rea cruci -Arhanghe.

"rooirea pe crace, du. ^ltrl

sttlparea.

Qvriil cu

41 M. Brîiî.

sting in tblii- p»*

tot aci la apus la

nerea in mormânt-

si învierea

Jomnu-

ltn Isus Hristos; ptgorires in iad.cei

mici ronturi bvst sfini mu-VVy Sacherdo.lTicolae-Ilarie- Edichie,*

dup arc cenici

Theofil- Clavdfe- Gaie- Acachie. jometiân-

mai %iî

sus

tot pe

rtJ

arc. spre apus- nord- sfrn-

Apostolii- Ruff. Flegon. iacov- Rodios-

/

silon- Onisifor. OlinM-Prafumiu.totpe arc Hidrei!- Apod- AristovulJla apus. sfinii mucenici. Varvar^Sosipatru. Filimon- Chifâ. sila. Marina- Aman- Pe arcul

m

F'dete

rsrit

dela

Catapeteasm

în Tousturi mici-

s£in(

ii Apostolii. Climent-Chesarie-lficanor- stahie- Evod- aici iar sus la cubea tar-,

lin 2 ronturi mari terse literile. ,

Domnul Isus Krfstos

s/fntei leturghiî.

pe sfini îngeri in

podob

de Arhiereu

împrtete^ ;

printre f

'C*b» restre cei 15. apostoli întregi, iar mai jos la Trecem în stranele ~f/l4 coluri cei H Evanghelici^paracliserilor, sfanul ion Boteitorul in stat de

icono-"» stas pepa'rete, ine în min Pocsit-vi, pocsi^t.vî ci si Apropiat i

.ui 17,- In fereastr

QO}

ra"

împria Doctori

de argini,. Cosma.samian-^j

)Ermolae. Hristos

'i i

ohirtie scrise asa-

sfinii mucenici

îi

încununeaîâ^

de asupra ferestri

Sfinii Mucenici mici i\curvarifi.

larserit-^

if

fitil

cel*

Maica Jonmului cudrep.»

tul Jp,sif-,la judectorii


h Hffy

ScV

(

aici

"Jidani, slbnogul.,

un tablou ters

^Trn mrime

de

om cu cuitul

Jloctori, lamian.

" încununeaz, Jllaleu

i

i

nun-

in

-

a

fereastr sfini mucenici,

împrejurul ferestTi ,s/inii

Teodvl cu cutiile în

Kmhieca vameului

in

Jumneiefi Tatl-

s/în tul prooroc ilie Tesviteanul-

ters, mat sus Cosma i lamian. Hristos

cel.lalt

tot

-ff^^sus

La apu3

)..

mami cu

doctorii

Doctorii Trifon-Ta.'

mai

;

sus de aceasta T>"-\

a fariseului în dosul sfintei icone „ f rodromia,"-

^ceata Arhanghelilor, iedna

împrteasc, factore

de minuni Maica Bo-

nomului i',rVodromia.» zugrvit Jinte. La

rsrit

Apostolii. Stahre

de sinei i se va spune «îaiînadeasupra timpii în ronturi mari bust- sfinii

fn arc

aaie.Avraam-isaac.

si

%Isus Hristos.Aron-iacov.

climisi

i

^Sfin ii dr'n

"^a

sfr'nta

I-

Catapeteasma

rese'rit spre

mahramâ a Somnului

Onisijbr.

Brîu

Bi'ssericei-

apus se încep icdnele

Jridicarea cinstitei cruci

,

împrteti, mai intimi împrai Constantin i',.

de sfini

Elena, cu mulii

sfini Mucenicii i cuvioi împrejur; i, ivraam- i Iacov. iisaac. în ue tot la dreapta. ir. W Uhanghelvl Mihail . sila stînga Gavrrîl, mai mari ca un" Rstat de om pe uile împrteti -îotezul Domnului Isus \'

'os

g^ Hristos -îsus

E3, Mâica Ui, acestea

Hristos bust. la

sting

Sa cu itminezeescul prunc, toi

sfinte iedne

prea curata

adormirea Maici Domnului",

i

schimba

reala fae; pcgorîrea * "& nuhului sfan -înlas^fr'

rsa-iummeca

Torni.

Invrerca-M^

Dumineca floriilor- cina

taint

Botexul

ce;

Bomnului-prrimi-J^^pi

rea tnbrate de siraion—

\

sfini Atoni- (f

mari împrteti.

~

-^XmBt>—


w y-*terea

împrejur-Naterea

Domnului.Suna. vestire.l^, biseric a Maici Domnului. Naterea Maici îomnulti

filtrarea în

aceste icone sunt de mijloc

cu muli sfini (A? i

A\m. Brtu. ^Bi Btele

in

catapeteasm

icone mici

în al treilea brîtî

tvgr&viu

sjVn

sfinii Apostoli. Filip. indreiu- iâcov- /ra-

itele Domnului. Ion. Marcu. Petru- ioan Boteztorul. Domnul fcstos de asupra ui împrteti; Maica Domnului- sfm ^stdl

Pavel.Luca. Matefu. vartolomeu. Toma. simon. ace-

i'cone.

zugrvite pe scânduri ipe prei de zugravul român din oraul Buzeii.,

Theodorescu

,

41

IV.

Brfu^

ot fn catapeteasma" sus în al Hls rînd

,

este

rsti

\ gnit Domnul isus Hristos pe cruce

mare ca de % mefrumos aurit, la dreapta st Maic sting sjîntul ion Jecorelnicul aceste %. Vr'cone mici le ine irguv S aspide în aripate au /rit* iar jos la picorele Domnului iar. i Prea cujtri, sculptat

I

/Sa.

i

la

;

,

;

rata

ndu.

jMV

Maicâsa marfa se,'. tot acolo

^costul

bisericei

dup

sta"

cu mâinile întinse ruga-

îugrvii

Anania.simion-

({g^tîmph

,

ronturi bust mici sjin-

i Melchisedec •- iar Jrumos inchiparis aurit]

Elisboiti.

sepata"

spusa btrînului

schimonaiiul t^?""


m 433-

4ntips

dela ctitori din

[soborniceasca strnt /cile

i

M

roia-

m

Strane

biserica

tote lucrate frumos de chiparis . cru-"" din lemn

înflorate

stelile

natural

,

alb,

glbui, mânem. -pe

(

'unde ed prini;- Icdna Maica Domnului Prodromia factdre derai^ ?nuni f ren-nv

Protopsaltul

jde fa S canaturi -^feiul

m argint

iiai>ra"cat

,

fncare

faa tomat

Domnului, druit de fraii

un_inalo<f

n

simitrie Suce-

de Dumnealui Paharnicul Mitropolii Moldovei

sfintei

(

u

;

a

bisericei se

dechi-

i \jo.

de alama", sja"nta Treime

i ffostache

fancu

din Bucureti

iconostas), si cele.laltc.

iconostas de lemn lucrat înflori de lemn colora-

ic

te in valo're de

lire

otomane, druit de

Monahul Nicodfm Albanezu

/V^i schit \&tn

clugrit

,

acolea in

mort la anul 189:1 Februarie

superiorului

zilele

âg>hul. %

i

,

mari

sfejnice

Griedeon Ieromona-i de

alam

cu 6j&de>

ij/v^dâruite deApostolu Theodor, bogasier dini pentru vejnica pomenire alor.SoJâ.

^^i^curefi,

•Q", Agnita. EleJterie.Elena-Zoe, cari stair înaintea '

1

uilor

ere);,

un

împrteti

fejnic

mare

,

Anul

de

iibd Mai 4

alam

de rohod- Alt sfejnic

rea arde înaintea

mare

sfintei

de minuni u, Prodromita <« are

de alama*

icone

benii, scrie împrejurul lui.cti

i

cade?o,oca. care!

a Maici Domnului fac.

Mitropolii Iai, intrai ore dejigal-

Ecaterina.a-

nul 1863,iunie 29;-

portati-!^

9 lumini, druit de lomnu.

Paharnic ce- simitrie suceveanu, Protopsaltul

totori, Dimitrie

tscri-f

cu f luminii la

finta masa în Oltariu.- 6 ^ejnice mici

i

alte

SL

sfejnice mici portative tot de


-

,

argint fac".

'minim câ

i

%

Icona a Maici Domnului de lirlantvri bone

stele

^verde în mijloc

spVyl a

,

i

afta'

umeri preul acestor Isrele ,

|||$seurcla «Spânul Iunie

X00. galbeni i

Cu

.

una care

,

stea tot de

este înfrunte

aur cu

cife

30-g3l*ni,

?

un smarang diamanturi

pietri de

care tote aceste daruri

suma de 6oC. galbeni, <. condica ctitoreasc pagina -i#,din

moned

7- una

aur de

de

sfmtul

la

Constantin

,

i » ico-^jfSS

*sari tot ia salba Maici Domnului. .

AT3

Co/anul

la

<-£u?â. cruci de

"cavalerii •

^;nici rei

.

,

tjela

la 18

'mantj

galbenii

mazrea i ,

diamanturi

i

,

împrejur

de

cit maiârea;. 1 galbeni 1.SS5,

i

jromnului âni

cel-til lalt <,

druii

din

Dunâ^ ar-

o

10

diamanturi;- una

mslin i

austriaci

aiba

pa £ ins 43 >

l*<-i

,

mic cu un

cercel

împrejur cu

asupra opiatr de diamant-j

pentru

condica ctitoreasc

Austriaci cu dâtâ din anul

i

de aur

mari aur; un

'piatr verde smaraiK ca 13 pietri

raul-i

steaua romi-*

,

cruciulii

aur cu una piatr mare dedia^

cercel

'birlant ca

i

scumpe

pietre

dnuitorii

credincos, crucea trecerea

pr.

pgint; un 11

aur cu

diferii

serviciul

,

si alte

Jonmului lagatspîn-

JCafct

ave'nd

pre

ei

cu data anul

Maici

iconei

— Trei jalbiiconâ

Maici

{Domnului cu somnul înbrae druii de schimonaViul Arseniedin^ .din schitul romînesc Lacu, pentru salba sfintei icone Pro. dromia t„ Maica Agpis MonaHia, din Monastirea Nmâeti-, ,

judeul Muscelul,

druit

aii

o

lir turceasc, pentru

salba iconei Maici Domnului «, Prodrq-_

>inia ) 190 î_ Domnul (

vjj^/'.

£i~\7E%kw sl **'<'*>

VvVr* w^v*riVj c

Atics,

fitioneti

,

,

ai»

Con-,

comuna

judeul Putna, au

jnievvs un galben, pentru IQfsalba "

sjintei

imnului

icone Maici Io-"

u,i,^rodromi-


-

--?X''

:; ~

?K

-

,

M£r° V0Ste Jpjii

iv-'S:

a pus

i

«si

0?

W

Itr l"

de aur

^che

de Drghici

cercei

de

rmai

pa Binescu,-

cercei,

meterul

druii

aur,

de

reone

prodromia ,„

tf,

mrimea

0 mene-*

unui galben în anul

una veriga de aur- un inel mare de auri mare -un lanj de aur greutatea ca de

-

30 bobe mrgeanu Hdwamuri . una pereche

ydruice

- Un Domr. iosij din Dc-

'

salba sfintei

la

veche veneiana

una hroe

si

de sobe

dela rposata

ocu

sfintei

maica

lui

Icdne Maici

i

-.lime un metru

cu

iar

aur,-

i

alta" pere. superior ieromonah Anti-

Safta.-

Domnului fctdrei

Prodromia i„ înlimea

i'nuni

kj-t

de aur împletite;

din fcocureti-

de printele

de

3

ceva sculptat

dem

i

in

frumos

i

metri

candela neadormita'

,

pol?

din faa Maici

Domnului oine inghiar un vultur in aripat, se (zend'e un glob poleii cu aur,- Acest toc de nuc \

,

Ieste daruri- de

[nalt

f. S. s.

fostul Mitropolit Prii.

[mat, al tfngro-Vlahiei Ghenadie tluare de

1502 franci

-

Annul

Petrescu,

fnvajip

4903.

4 scrierea pe f| coron pe capul J| S'Maici Domnului, i o alta mic coron pe capul tmn- f§jH Puitorului argint poleite cu aur,are i mrgritare. icon mai mic a Maici Domnului", îmbrcat fn argint /câtore

'toc

dedesuptul

iednef

_

una'

wS

ie

minuni,

i

int iedn

care sade la

alt sfânt ^

la

dreapta

in strana Arhiereasca", pe

o scote la Litre pentru

rug-ciuni

iedn mai mic Domnul ,

judecat, imbrcat de fostul

pentru

iisus Hristos

in argint

;

aceast

ori ce cereri.-

cum

stj

druit de^rg\

superior namian Pro.

rf^^^Kîv

Sf


'

a sfanului ion Boteztorului 'cel

vechiu din

gradin i

,

care este ia paradisul lu

al Hramului" celui vecii» «a"erea cap

sfântului ie

Ion Boteiitorului 29iugust, ea este îmbrcata" in argint' lonmul Moldaviei Grigorie Chica, i sta" în catapeteasma para.

lisului lui

indreapta

andurâ- in biserica '.ffrnt

pentru

iara"

j

mstînga

3

sfini Erarhi

soborniceasc 23_sjinte

iconostas,- alte 5icone mici

sf intui

de tot

^P-Veniamin

ccr-ar-

Bnu.

in sfântul oltariu

stat de

;e-la

icon de

tot pe

îmbrcate

oltarru. I-

"recem ^jgiP

icone

îmbrcate cuar£int.-

briuliîn*

om întreg sfini j4rhidi«cor! si Eplu,

rsrit pe

perete

mfata

sfintei me. |

zugrvii,

cuviosur

Simion noul cuvanttoriti de DumneieuErarh Dimitrie Mitropolitul

tul

Rosto\rului t

'sfanul Erarh

ni

Meftodie. sfiniul Erarh Mari-

fon Mrturisitorul, Sfântul

Blitul

Erarh Simion MitropoSalonicului, Episcopul Costandie alChipru.

^

lui- Sfântul Erarh Modest- sfântul Erarh

raserfit-

^

Mucenic

1.

&$^fînie *^r l5

-

sfinii

diaconon

ioachim

i

i Jlns

,

la

Epi-J

fereastr

deasupra trei ingeri - sjm-

Arhtdiaconu tefan -sfântul Erarh chirii

Ethanasre, care ine in mâna" ohirtie

- sffntul

i scrie asii; ilari, si de nvlcdem , pre tine te rirgjâtn btrnvîe iubito-/ de omenii 7 .Sfântul Erarh drigog-orie lialog-u,

tine.

Papa Bornei, sfântul Erarh vasilie \-*^^ffctine in mâini

'aa

.

t

ohirtie

li&gâ.

cel

Mare,,

i scrie 6)

:riminea din cei ce

cu poftele i cu 'desmierdirile 'tntfp»sti£ \nv este vrednic se vie îe

<


-

'SS.\. !u

afnîâ

sg sa

din mijloc

sair

.

Gur

Fp irite.- Sfântul ion a proscomidiei

c

-

;

m

re slujasca tie im

zugrvii

de aur,

in

fereastr

infata sfintei mesei, care ine in raan

aa: i Dt/mneieule Dtrmne;tet/i nostrir, cee& pinea cei cereasca 'avani a tot iumeS. pire Do.'

hfrti£ si scrie

Jce

i

JlOStrV.- Iacov fratele Domnului

Patriarh al

intiiul

Ie

Taine scrie aa 4 Cel ce blagosloveti , pre cei ce cu-vinieiui Domne, si sfimtti pre cei cen&dijdvesc Spee tine.- sfântul Crigorie Palama - sfrntul Erarh Spiridon.Ar.

Jrusalimului

,

te

Jhidiaconul Lavrentie- sfântul Erar"h Haralambie- sfântul Erarh Antrpa Erarh fgnatie purttorul de Dumnezeu.

sfrntul ]

a proscomidte taina tul

I .sfântul

>

sfintei leturghri

,

i

taina

sfintei

Erarh Nifon Jtitropolitul României.- Iiionisie

vlasie.i

Erarh

sfântul

ion

imprtiri-sf

Mitropolitul - sf râtul

Pusnicuk sfintul cuvios Teodosre a

Erarh Srlivestru Papa Bornei- sfântul Andreiu

sfi

Peicerschi

Criteanul.

Al.n-Brfu. iot aci ?

i

deasupra brîului

in tblii

in

'prooroci Koisi îl» jertfa

"t^Exichiil

Saharia -

i

i

,

celui intiiu,

sfintul

splarea

la

zugrvii

sfinii mici bust

Erarh eliment Papa Romei- sfinii

Aron, aducend jertf

sus

lui Ilie

jUHft sfintul

romuri _

fereastr jertfa

lui

Dumnezeu,

lui

Koe,

picorelor. sfântul

Erarh Grigorie

idului- sfintul Erarh Nicolae.cina cea de tain, jertfa )

sfântul

împrat

iosafat- proorocul Avdie- sfintul

.Jjlip cel tinâr-

\ti vorbind

Domnul isus

fnvnul isus Hristos

T

noori

rstrit

fereastr

0j

al

arigra Avraara-

lui

împrat j

lama'; "i

împrtind —/3

• '

anaf ora -Iar sus^j

cubea; Maica ,

Hristos

co legiuitori- Jo.

jtel^poporul, dtnd -"la

tot Ia

tot la

sus Domnul Isus Hristos. sfântul impa'rat

Domnului pe

cu schiptrul in

man arâ/W^c ,

n


'tarea ? iC]eopa

^*

Domnului

când mergea la Emaus. recumisterea Donnulu

isas Hristos de kuca

i

prat loax; Domtid in pustie

cleopa ]a ,

?

sfanul prooroc

j^us la bolta"

^i •

Ioil- sfântul

masi-De asupra sjmtvl

i noride

|de norode; sus in bolta pog-orirea

ed

multe

au

.

sâ'turat

sja'ntului tuh-sfântul

prooc Anania

i

sfânta Trâime. Tatl-

Iomia-

Achitat (Sttrse),ZahariaFiitfl.

i

itrhul

sfânt, rn-

'<^£ •,coronln^ ? e Maica Domnului, i împrejur fn cerc, stau •^P^Arhangheli. Serajrmi. i cheruvfmi, iar cele k colu.

m

**

'".

rntote sfSntul

"«ri

'•

^DoimulinV*. Fltfi,

împa".

5000-

prooroc

'

<f

rugul i

Ion Damaschin. la apus intimpinarej

i

drepi Sîm.ifoe. proorocul iafet

tablele

lui

Moisi. s/imul prooroc

Enos, Dumineca orbu-

Amos- osie. avid. împ-(

râtul Elisboiu. proorocul Samuil-Melchisedec, proorocul Tovie si Avia-

râssrit pe arc loust Erarhr'i Meftodi'e - Patrichie-FiloTharasie. Proclu. Erarh Sofronie. fosip Andreiu-

^jg*

fteiii-

Dionisie. Epifanîe. Erarh ion MilostiuuLcrigorie.ig•natie- Athjiasfe. Martin- iacov. silivestru si Meletie.

synta masse

de

lemn din sfanul

oltariu

,

/acut

)cu cheltuiala Duhovnicului Ieromonah Ignatie4 cu ~i0 galbenii, dup" cum adevereaza condica ctitoreasc, scris i isclit cu -mina poprie a sjrn-j rn anul

clugrit i i?

1863 luna

lui Aprilie

%

j.

vecii jata

7,

(1

preot in acest schit; i mort în anul- 1 Fevruarie X. ,i îngropat tot in acest schit, J era din oraul lassy Moldavia-- iar cuvucluiuîSu-pra sfmtei mese de nuc p"cut de meteruLhirotonisit

luna

ftatele Ion îtoleriu. romfn

^Basarabean invat desevî. 'rit trmplaria fn cola de ,

meserii

in

Petersburg

smort mrreSn

.

si

aici in Schft

â


-

oltariu

'Fevrirarie ""cel |

de

'/»

mare

i

cu

mic. pardosit

ce]

cu un 'eliu

metru, iar artica

.Wul-

marmora ptrat

de piatr gri de Malta

3c«re nu jace igrassie.

candele i cdelnie. bandele mari de argrat la

Despre

ne

C druite

rmpirteti

sfintele ico.

de prinul

c<ri-

>gorie Alicsandru Chica Domnul ârei Româ-

neti, au

uOJ^un rrnd de sjin^ i îmbrcmintea iconei ahramu-/

inXestrat

J^fcte vase

schitul

poleite

cu

.

\^iur, una

CI ~ M r 5.5<4£>

>

.;

cdelnie- una câue tdfe argint, un poli ^candru cu 11 lumini de alam, o cristelnie pentru; ''•J.iaZm ,i tm clopot de âo-oca 4 striîfc xn

3V-y% ctitorilor

la#Sâfi

>- Jomnul fcali cc.To

(

,_-der, marele logoft, înscris la condica ctitore.t;

IKscâ faa O.ati dat pentru zidirea schitului mf^s A î.5,000 lei vechi, i o cdelnie deargrnt preuit a ^OO.lei i trei clopotele mici.lom.

" '^^J yli ^nul Ion sâcreantf, din satul. lung-Districtul Braovului (Austria), au dat o

5

)

1

candel mare cu

de -minuni

înscris

6 luminii

ctitorilor

st

care

a Maici Domnului

in condica

h8-

Wnâneti »«»§3»' Alicsandru Ghica

^^Uaia

Jrâghicescu

™f —csidul ,

alte

ca 1

sfintei

pan

a dat

,

Sofia

,

la

ridiri,

ctitorilor

5uw galbeni,

terminarea

zidiri

trecut in condi-

faa b_ jimna

soia decedatului

lavidel,

nscut

i

Petre

Capsa din

ucureti strada crinului H° „înscrise

•Le

i

icene facâtore ,

anul

4.tioH

iar- i Domnitorul ârei Ro-

i

printelui

schimonahul, voe a umbla cu condica cuta

prrn ara"

i

fnintea

prei de 11. galbeni

in

faa

in condica

ctitorilor-

1

bisericepi


faa 35. dafi\

'Alte |

/ 1

.

gint

druit

o candela"

lucrat in

1

micidear-

400-

valore de

deargini poleita cuaur sus la

mari de argint

tra^

1903Jechembrie %%.

una candel mare in

feliuri -

Ca trei lumini

candele

de argint,

un porumbel anul

de mijloc de argint _ Alte îj candele

mai multe

de

galbeni

Alt %

aii

de care spmxtrri

6 candele

fnia

cruce--

cu câte 6 lumini înaintea iconei Mai\

Domnului _ % cdelnie de argint, una scrise sus la fata 5,dinconS idica ctitorilor a Domnitorului Bomaniei Grigorie Alicsandru cbicamari de argint, una druita" de prinul Alicsandru Grigorie .ci

i3cui

Ght'ca, trecuta" in condica

ctitoreasc j"aa

5 _ una mai mic cuede'

/argint, una cdelnie Xî8argint_ ^candelabre cuf lumini de bronii;-/

druite

de

Alpaca- una

^illpca,

Tomistocle Veropul

D-

tote

tav

de

din Bucureti;-

litera

ele

A- druite

i

pa Dinescu pentru arfundrih. de a.rgin«

Jîluminii

riali

lingurie de ârgrn™

10

Alpca pentru dulcea .6 lingurie

avend pre

6 sfejnice

masse".

de

arjinf- un ceainic

superior

trecute in condica

mici de mase _

tot pentru

de printele

1

sfejnice

Ieromonah Anti-

ctitorilor la

faa\t

de argint de chfna

cu

.

i!

Despre

Polr'c&ndre-

lar mari policandre (mijlocul

Bisericei

sunt

dou

de

madem

cu grinduri conine

,

HO

Fprejurul lui, alte 4 policandre -mici, cu câte fie- care. cari trei /ac

I

36 luminri

,

cel intîiu

«.luminri

iar al tfss policm-

|drtr, cu 1 candele de sticl colomte cu. unt. de -lemn f

înaintea

uilor împrteti;- iar al doilea colica

^ndru -mare \loisericei

in horul cel mic al

cu trei rînduri coni;

fne 30 luminri .-Aceste Poli/* Jcandre sunt trimfse din Roia (gffa Idela Hd ctitori, care aii ajutat 1

jff>Sdeau cumprat 1

policandre/i

din,

facle, siim-


'mari

i una

% steaguri

,

v cristelnie trimise din Rosia-

1862

<prin Duhovnicul Antipa laanul

faa 1^9- un

Ftorilor la

„'lumini /paftale

sideff legate

i

trecut in condica

argint brîe Preoeti,

£ perechi paftale

-

,

policandru mic in sfanul

cti^

co63

olwriu

alta"

pereche de

l

cu argint, alte perechi paftale dearg-int druite^ .

/de printele superior Ieromonah Antipa Dfnescu.

Sfinte Vâsse .Mri Argint poleite

oua Chicote

din

jjljfciserica

din Rusia, ca de acolo le au si comparat poU

;; t«;

;

precum i

JPlcisP'yrjini deosebit ,

de costul

Jaa

cuanr, druite de Domnsî

oraul Galai, forma lorLavra

jjj.Ion Sore

i

i

Pecersca

4(50 galbenii

rade este

,

trecui

in condica

ctitorilor

danuiri-

alte

omnu Cheorghe Rusu, din Samarschi Gubernie jjjf".

'

:

/

;

;

-

-'

,

-

,

^recut

sfan

lui

i

de argint octombrie

-poleit

faa

ctitorilor

.

Uoo

'pstrarea

sfintelor

in condica ctitorilor

S^

v 2li e Ar

i

pentru

c

ari

i

pentru anul

rn condica

pe sfânta

ca aii

faa

dat un potir,

,

fn

<KCW

aur pentru

o

(

o cruce tote argint,

trecut în condica

dat un chi-

_ Domnul

{&$?).

'anul 1863- Domnul Alecu Ma-, vvrotnol

jw

chivot

din Iai, trecut înj

ctitorilor

Sg\candelâ

un

dat

de argint poleit cu

j"aa

Bran

condica

j

ai

Russia,

taine.. Uorr.nu Constantin Burg

alte lucruri

.mitrie

c

cu

17, trecut in condica

omwii thutrk Colesnicov din Roesia,

:,-:|mass la anul >J

potir

Ijol.luna iOO.

faa

^Ctitorilor

un

dat

aii

;|

'MB&a-mâ

1

acum Metocul schitului .46i palme pmrnt, precum ir hani 15000- jranci-

chivotelor

lik), precum

pmânt

loc ie

-

Si-


-

-

^

ctitorilor

ide argint

p 5 4, pntn poleite

-

ci

dat

ai|

cu aur..

^afa Evghenia Monahia.au cu crama 5

da£

ica S e,unpanerai

linguri

dica

ctitorilor

faa t

jftwaia Mria ctitorilor

M8

schi

^

ur

dg

argint pentru mase, trecut f„

celor

îlalsi

amd

-

con-

18{

trecuf in eondi-S mari /aa 51, pentru

3 Iunie anul

Isfrnfului

?

USf

,

c3

au depus

^

U Mssa

Sprridon din iai pentru schitul

gnostru

galbeni ca 0„d_ i>om*u f iCostache Mavrueane. trecut in condica

ductorilor faa

^ 1

^

<

jiromna

Iii,

dat o evanghelie

^poleit 30

^ardui

cu aur,

cri

galbeni, anul log-o/at

din oraul £otosani-

/erect si

8!

cu argint

si

4

»

bissericesti

Septembrie

,

Anica Bosnoran nscuta .

»

rcuta

condica ctitorilor

^ ^

* „ cruce rt mare mare'! de argint poleit cu a „r SSonmu

f

>H

^

trimetea

^dela

£da >

Io ni .

c

a, druit

deargint aurite,, una

alt

ibovnicul

lucrata in

cruce cu s/antul

«h-^/xBi

s.rm

de argint,

dat sffntulufc

«iu,WstierfnÎtf 5

^fSf de'^t

schitul^ toÎ

iui

pop«

, 5 ,p e„tru

^, au

valore de

Kicolae.Bosset Rosnovan. marele

ctitorilor

/aa

& t"Moî \ £2?'^?.

fn

cruce^

le™ cruce

druit

a schitului

ilhi

c^e^Î

de P r&tele

wijIot

? cutie mica argint

'

Arhimandrit

Schimonahul Paltul Nectarie.. una lingur mare de ar-rnt vr-alce % mici aisfot.**

./faa cu

£

^

a^J^ Sv

1 tas mic ar^im poleit cu avr-1 * v} , .har* pentrc vin di n care unu m ;t tite _ i/n album mic de aur al Domnului Jiamandi t,£ltL printe Calit, trecut fri condica

,

„J

S^'JjS

^*9,d«

schitul Bratesti judeul suceava au o cruce «valoare de ^f. franci AnrixJ \ i«»9. septembrie ima evanghelie Rgat cu argint, ^frtfi Evanghelist: rusasca smluii

^dart/it

una cruce , frintele Paisre

de

1

1

'.chenar pt pergament

scrise

din

s.vgth

,

druit

%

Ieromonahul pa

a, Prodromitu t„

<

BStol

xîv.

:ti

Monastirea uuhcaruWi

in

arabescuri-

P

*


..rte L

Aceste

sfinte vasse

mari

Evanshel» critit.

<

rh total Jac patru

mb«cate

trei.xeci.i

rum0S î

una cruci mai

â

;

'

de

legate cu argint i imile tp feliuri mic de argint cu aur,- un litier de alama.- opt cdelnie de Trei cauî< .arcrin* mar de multe feliuri-

poKIft

un

alt litier

'mari de argint

sease

,

si

sfinte potire

mic

una

de argint

tot de argint

fr

tacâ-

argint pi mul lor.- Sease sfejnice de candele argint cu tvtru masse- Doua

- \. sease lumini - Sease candele dearcandele de mari la uile împrteti*. Alte 6 candele de argint mici de mai de argint, si lor.potire argint cu tacâmul multe feliuri-

«te

<rint

«

mijloc

i

:

Vejmânfâria.ejmmtria le

si

sau scris

cele

vai principa-

Prea de valire ale dnuitornor.

sfinia Sa Arhiepiscupul

Botoow

in condiu Marchian, înscris >ca ctitorilor la fata 46,y««-.

schitului tru ca au druit sfînt Mu£ -nostru rominesc din sfintul urmtirele sfinte vej 'nte Athos, minte Arhiereti, i anume I*

3sacose, 5 stihare,. 1 mitretepa^ 'cruci. 1 rngolpion cu pifetri trichele de arginturi prosteJ % epatrahire. rucvite. incin- S Jjmgatbrz- i o paterite (cîrje), de ,

i

in

^

au Pargint; Acetia prea sf. sa fericitul intru pomenire aci le

? dâruit ^ perdea de catifea Par "Arhiereu Marchian - una Maica Domnului, roie cusuta Cu «r este la icona trie cu firAcreperechi rucvite bune cusute de Ha ti cusute eu jir- Rrnd omofcra" Arhiereti vana cusute cu Jir. altele cusut cu mtase $Voâ rn<j cu 15 A cumprat sau Iunie i; sasc- La anul 190* preoeti antice,lire turceti, una pereche wînecue cusute cu'sîrma" de aur i de argint, i ornate cupe *0- wargjriu- mrgritare, din care lipsesc .

,

ste 100

1%


c

^tare

dela

^Su)ra,are

umecva lucrat

cu Buna. vestire , din corona de pe Buna.vestire cu if Evanghelist: si

a<A

pe Tatl cum xidete e Adam , si p lavid, sobnum, isaia. i laniil: îomnul Mihâil. ftftailBcoT, scris incondica de ctitorii la fata 92-. ;5o,pe n

Dvmnefceu a doua | ^proorocii,

itru

<V

i^Wi

;

_

f

c

au druit sfânt schitului nostru Românesc un epitaf catifea rou brodat cu Jir de aur, un potir cu tacâmu -Tile lui prin Duhovnicul printele Antfpa:_ un felon rou-.

ie

/t^ âffî *

i

^tof

cusut

cu

W

alt patrahir tot cusut cu fir: un£ mmecue cusute cu jir- Alt patrahir mtase att> cusut nftti un DriO preoesc tot cusut cu fir w„ sacos Arhieresc rusesc de mtase, una Bedernite cusute cu fir., alte A Bedernite s sffntul Nicolae cu>sute cu fir de catifea Arhiereti. 2 mantii fir.-,

^reche

;

>ti de

\gm >trt

<\

Arhierei

Atlati Ctr

cusute cu fir de aur . una coron de ; pietri mari topsaruri,. un ingolpion hun cupie$

de diamanturh.

«Poiraclisse V^aerea

de Ui

<

capului

August,

sfântului ion Botettorului la*" < in anul d*fl, i sa0 m4rf

stareul Damian Ieroschimonahul se

afla i„ partea

mW1

(scriere); ai-

sting

a catapetexmi , icona r Sfinilor 3 Erarhi, care cu minune au descoperit *apa mgradina cu mslin-.. % Adormirea MsQ Domnului.- 3 Buna. Vestire. "

:ci

Sfinte Mote. komna Mria Beldiman

5 ,

nscut

tcordat, scrise in condica :

a

,

c

pentru

Mavro-^

ctitorilor la ta-'-

au druit sfanului

schit î prticele de sfinte mote L as/raî ftului Ion Sote*torului .r cea a ; 2 sffntu-i Jîhri Haralambie cu a. lor cutie de arginti-, j

,

»

3-Domna Anica Negrescu din Bucureti gSserrse xn condica de ctitorii faa 34, *# druit ofeSLa 1 inU mo ? te apostolului i Evanghelist ™, ?\tf ? Mafiei* ' Arhrdiaconu > *i tefan. 5 a sfintei Mucenite Var varaicualor cutie de argint in anul 1« :i_al?di n si '

3r

C

'

,

^IJt"/^thon- finri i

3

Ion^ura

^.««a

^voritor de mir din Erarhti prticele Modest, t

de aur-

-prticic

£S£ân<trlBi «""""ic Trifon-

l(

<

sfântul

din «afirlia capul„ ia

Ignatie.

<

E/timie

-

/


-

'

sfânta Acachie Mucenic din Schitul Ivituluisfanul climent papa Romei- 45-, <fbbuca-, osiurloiu din picor a sfântului Efdochim-

Mucenite Marina

H

bucatele sfî«tu-«! fUlt din mostele sfrntului Gheorghecutii de argint- lUdinilui ion dela' suceava; tote in 6 icor

bucica' sf.Teodosie celMsre cRinoviatiCu. Clopotele mecate; i care se afla

act/m.

Arebucte

-

se scrie

jtitnplarik

,

câ pe

i in-* Im£>

'un proect bun se în. îtîmplâ multe rele ipie* uritorul de orne

dela

f

In anul ^Martie P,rntru

liavol

ceat

|tunerec«s.de

1860-

i

un

în-,

pe marea ar-^

Vo,»i=yh:peleagvlui , sau

lovit

^vaporul rusesc cu cel englezesc lâng sfântul unte cel

Athcn , sau inecat rusesc ; au avut 5 unul de 4Î0Q,

clopote

,

al doilea ?5o,oca,; al treilea ijf5,oca, al

oca

patrulea cincilea

ii;, oca,

,oca,-

i

i

al

argi.

în valore de galbenii, care eratri

'nta'rii

etc;

mise de printele Antipa

\^din roia,

dup

cumse

Vede înscrii in condica de ctitorii

^

-18-

w mw • î sr * clopotele de acura de epitropul D.Tneodor savaui cu alii mul\iî Eitroii din Moscova roscrft în condica ctitorilor la fata L! ,ca-

, , , gî^v'a doua <^ Prghin ;

-w

fata

7

or

1

-

trimise

,

^C^Csia,

;JJ<^wre au ajutat de au cumprat clopotele din ro-, BfiSnvSia la anul 186?; fntru împria, lui Alicsandru ' .

--C

Petrovici (scriere pe

oca;

o

Al doilea

ele),-, cel

mai mare

clopot

de 600, oca; tot din

de

roia;

oca, druit 1«6h;- i cel al treilea de ^de "Bogdanovici (scriere), pe timpul eg umenului'j clopote , i stau de asupra >orNif on; cu toate

-Cinul

lf

irx "

cloclni^e, de asupra

B%fflT

Paraclisului

Ador-


,

Maici Domnului, infaa

mirei

Reguls

Bissericei

Sobornicet

Trape*:-

comun, la ce si cetete vecer-

rapexa sau masa 1

91ea

V2CB^l <

nia mic, i dup ceti,tuWeeerniei, merg în.^^f data prinii la trape.^/^ *e; înainte merge egumenul îmbrcat în mantii

^KSp

Sgîi cu cîrje pastoral in ;

i fn h.tea lu:

^erg cu % sfejnice culu.<^-. minri aprinse, duse de<?^ r

doi diaconii

Dup

;

egu-

-»men urmeat. Proegume|nrf Ieromonahi,

adunri, i dup

bâtrinii

*-sfi toi

cei.lali

''AA

i

eclisiariif

dîn-';

fc&f

1

cântreii cânt

•*^râ

rbarî fntrmpla\ _ l

nd

la locul destinat fa trape. fie. care

i

jj&luij

^Kî *

se

începe

^"w

aaxâ

J

J rtgâJ

la locul

cetettfl

Bine. Cuvmteaxâ tara preo-VS ^3 „•"* rJTld loV U fn cIo 0< el c «".«l Tînduit 5 P sue pe amvonul trapexi. i cetete cele pentru stv.c\^#^

&§.-

;

"

-1\

«baterea acelei

>c uitând < f»^^

xile, si

cetirea *

•.

r»'-

-

prinii

mninc

fn tcere

as-^ÎS^

-iar' când -»»»« <-«"« vine timpul mnpui ca se bea e. taseoeae-,

.

,j£?gvmenul vin lovete în fn clopoel Preotul de rfnd.licend:^!^ //•^rS"™"" rfnd.iiceV *^<ceteul «^<c eterul canonarhul). pentru rugciunile sfinilor prin p«n.«gK r ^trlor notri Domne Drmma Isuse iprroo u*i;»*£~. _ii Hristise miluete.ne *pre noi; iggSfi*. " if jgffr 1

,

c

*

11

^j5f\dup

aceasta toi prinii bea vin ££5j^câ toi prinii; lovete 'în clopoel rf,

d>

îi

^> ^-rxînâintea î

se

P"® 01 5 ceteul "

iconei

dup

Maici Domnului

"

iV$5

Ce nd

^S^

de

8 ''0 '" '*

;

i

i dup ce mânîn." dat preotul de

amvon; fi

.

si

mergend

jace 3 metanii, zi

5^ ^

°" P tntTtI «•«Socfunile sfinilor p m8r& e "d la eS un"n « pune metanii 3

r'"^ al g^lovtsj»

«^panerai

™»S»--^™ci îlea

"aici Domnului,

preotul de rina ; atunci trapuarul cu un duce înintea sfintei icoane

In clopoel

m min rî

se

face

i

el

trei metanii, fnchinan

mmmmmm

^


de

idxj.se

5

^prinilor ?

ori.lîcend pentru rugciunile sfiniloretc; i mergând la egumen ir p une meta

nif serutându.I mina priimmd

o

bucat

de pîine in coi

i

i

nuhovnrci.aru.. ,urmeajC cei.lali proegumenii ,nceiid câte o bucat de pâine fn coi i se retrage. de Tind al 3 le a lovete in clopoel, isescil prinii dela masse; csun ftXhvîi aerui când lovete cîâts fn cjcro^l^i toi prinii dela mase.;- cimpoi mul emit: raw fii greci , egumenul bate in »«.?< ciftoldo' cuitului sau al furculiei, i cettul vine 'si pune tnclcpotel, pune mt? metanri. i i" cand lpvete tanii trayexarvl, i se tc^â de li mase* i face mul' »t imita.; cum am ve'du*. lathio*!» Constamanitulv -'cuele sunt gtite maina.ir.te ia diaconul presPreodrl

,

7

iori

,reguli ,lâ ^15

;

cura

%

buci

fn numele Maici somnului pusepelitier-

'sfrimate, cetind troparul 2ilei serbri, i prinii 'stând toi fn picire, înale diaconul aceste buci, aircend- Mare este numele prea sfintei Treimi. Atunci Egvmenul bine. cuvtntind tmîia care o ? ine paracliserul, cdete pe egumen ; tmîind unul pe de oparte, i altul pe de alta.lufnd cate puin a1itie din discos toi prini ciupind i cântrei cânt;

v.nd

acsronul

cu

de rînd

>dup mulemit psi

dup

ista'nd

pân

-melodie

Iilovind preotul

zice

va isprvi toi -prini;

fn clopcelfac

cetetul

mulmita i ,

pentru rugciunile

aceasta pun metanii toi

etc-'

servitorii trapexii,

'

i

alii pe de alta îngenunchicei-laliî prinii cu preotul de

uni pe de oparte,

egumenul i ^rfnd, iic: Dumnezeu 'Esind

ssa trapezei

este

se ve erte etc i eind din uîncliinciunea Maici Domnului, sau

'a sfintului lin etc.

ctr

'semnul sfintei cruci, fdurt lui;.es prinii

care face

egumenul

fntiiul

i plecciuni i st la locul rin' i se închin la iconâ i se i apoi merg la biseric, i

>pleac ctre" egumenul,

Iduyi ce fac rugciune de-mulâmits po-menind preo; r tul sau diaconul pe egumenul i pre toi prinii", ? i dupe ce esse din biseric fac metanii egume,

?nulur

se'rutîndu.i

mina

,

i dup

aceasta

toc

de

'pavecernie, sila sffrit fi ea fieu- care ertciu^ 'ne mergând la chilia Ivi, unde îi face cano- f* Fnul rînduit.sa'nâ la 90.de

E ar prinii, are k messe trapeza

comun

rncâpâtore

de

Vrad-


4

care mase cîte %o&xis\iî , i 8 scaune ca tot de brad, i una mase rotund mare de si la rsserit in fata acestei messeal-< mass mic pentru alitie , unde cetesc cetetîf , i

y\a fie-

flscile

_

H

prinii ,

Pi

acolo fac

'

l%

mulemita

'muri,

tot

mare a

acolo este icona

sau

toc

ascul-,

candela" de argint, care pururea. Ei, îngrijind de e trapeiarul , trape.<i

fptat aurit , i ?arde înaintea * ia luminos?

;

intru tm praivazi

>Maici Domnului o

aduse de la

11

Regula

mari cu^eajy

ferestri

buctria i

aci este

chelria.

Privegherilor. îiopte turcete, iatoc i trage domare pentru privighere dy-|3

ia % ceasuri din \r& Europenete 4,

Spotul

cel

regul mare

,•

5

t

2

sug i

Jtote

Fia

cele

un

melodie rtnduite

ceas

1

dfn

^

vecernia ce rtnduii eume-,.

se începe

cfntreif

crntînd

,

{

atuncea.

:i

i

forte deschis rar

ale

1

privigheri

ciad se

in

termin

)^

pri-

Jvigherea,' I^r la. ceasul al treilei din' iar europenete 6, se începe Dumne.< •xeeascs Leturghie; i venind timpul rinduit mer-"^ kV^e la^ trapeze, pzind regula de mai sus care sa ' zis -..Inse la cuvint cântrei au b>fne-cvvintare a Piua ceva mfncare i câte un pahar de vin pen*tru putere abine cântarea de la 4ll pa*n la 46-' 'ceassuri stand în picore.

Hi

iurcest*;

,

Metocu din ostrovu Thaso

J

(

Turci»).

J^etoc

în «îcaast insul mturchta a.' unul i bun care se stpinete fede Eghipet; aceast insul este ceamai^ ^veche de odat cu Troada de la Bard: Junele cacum oraul cenacleaj; in istoria^ "înticâ multe evenimente se adevereazâ sau

pvtm

c

^

^petrecut in aceast insul i cele din prin prejurul/" »ei, are ca capital portul limena ; aici sunt ju-, Judectoriile acestei insule dup cum se va seri i^mainainte, se vede ruinele ceti Paliapolei veche ),1

j&cu

zidiri de piatr de M metre fnlume i tot atîta nfgrosimea, cetatea este zidit de Peri chiar pe--< ,

,


vîr/ul munilor

^*iaw

.

_ In aceasta insul dvp cademc^PKi fnairrte de H ""°s;. Regele i o fat a lui Casandrâ,^ aceast insul, ani U8*i xna-</ in aceast l&i]U-. Manaon si p od{l <R

U83 " 1111 / nfomorit. i femeia

de5

ffp"/ J^Pwsm

'

j\,

,

fost dvse in robie fn

fiine

de Hristos.-

llrrv, doctorii si fii ai vestiilor doctori .Asclipie 'sauifi \Sseulap doctoria ai grecilor soldai pe vremea bitâlrf^ ,

cy Troada

Asclrpie

;

i

ai fost în

Esculap

\

al

::

viac înainte de Kristos Porftrie fata g istoria ^descrieri Athemului Rvsicvj;. insuia Thaso »i Saa^»°<w»chi* « »«t« «vr în ant-^35 înainte deWistcs&S** ^seJ general ^rec btu pe regele Perilor Eu. .

t

ΫP^

i

«-jjfsT «medontuluf ani i<66 înainte de KristoSv- \«L i ii lua insula Thaso cheea Euroei 5?»^V^ tUnCi Câri Wa rtl sti I*n i 1 ea perilor. Apei T 55|W-/ i* ?j,la anul 42? înainte de Hristos; iar sau luat aceast insul de Peri i dupe multe resT>ele*v8fc?' leu £reci cu generalul Cleone iar sau 3-5*' dat ^grecilor ?rin tractatul lui Antalcida ani yESfc

e

'

"

%S&<

,

.

,

.

^rnaintel

de Hristos; Hristos:

TViactt insulele Thasu.

t. Limnu

o Sawo-

»: si

'

>i«

^0 de^W

^>trachia._Filrp Regele Machedoniei ,

care era supus imRegele Palia^olei ffZfi cari ffg* la insula samotracnia anul li i înainte »>Hri5ios .)£' Proconsulul Roman Publfus Fila , btu pe

j^pa'riei Romane btu

pe Perseu

,

ornini

wMî^ ^raaias,

"

Atli

du

:

Âfei

^

HristoS

oraele, palaturile

*<*orra..cinticâ

'

î*

aur.t^&fr

de atunci

cetile fustii

si

^

a României îomu I, de Fâtu anul amotMchie cetatea . se zice

c

nsula

jc.^rt?^

veii

ISSSjtoSM aufâ.^2

cutu-o Darie împratul Perilor , cu 1 anii înainte de Hristos; aici se face întrebarea

c_ împrai

cu numele de Darie atf fost muli ^>3&S înainte de Hristos rn cât nu se tie Hronolo-^^S'; ,gia lor; dar scrie in cartea Eidra, cel 5v5'' întiu Darie .au fost pe vremea prooroculus 1 * 11 "^ al doi ' ea s * ri e >5« ul lwi ustaspe pe Yre$£ ,

c

"

.

.

V>

'

^ JfT''"' ^{mealui

chir,. al treilea Darie Notos,-al patrulea Darie

kCodoman,ye care Iau btut Alrcsandru Machedony?, iar* i^,acum este numai un sat; se vorbim din Methocul J>

^jxdfnThasu

de care ne este cuvîntul. acesta posse 3 în insula Thasu

chitul ':

V >

.

V;.

',':

Satul Potamia

^vremea' sfântwlui Ion

1j

i

,

vsdi incinte

5l ve;i

;• r pedinte de^ pe locul numit Adina. "-pe -

M*ri& Arhireleagulur un Metoc

faj

înainte

.

raj

)4<)

I.

,

Gur

la limanuri. lj limjnun

de

Aur,

'

în ani

fflila

l,5r

rubrea


nohiW

i

era vii,

J-

vin renumit de Adina care tea

T)ngrsdu\m ;3cvm

Este

pdure, comparat

acest loc <fe irf n ii schitului" la iii „«feta prciietari P .comunelor Pana hia i Potamia parte de S , repr^nta. ,nr sfmtulur mormânt din Ierusalim , si parte de la Mo .nasttrea Vatoped dtn sfanul Monte Athos, si dm partea " tuturor acestora possed

U

Schitul

acte

autentice

de

cum

parare; aprobate bisericete de Mitropolitul respectiv de Maronia* i RodoplS; iar politicete de repmentantiî 'Chedivului

ti,

da x^e

de Ejipet Ismail. Paa, prin trei represenfani rega u din

"*ar

W

'

turce-

Cavala imaret.Techea5

propietatea tataia"

%dela este

l86ij

pa'nâ

ce

possed

schitu'..'

cumprat

axi

peste 3oo, streme

Wai

fie. care, din

loca

treptat,

pasi

Ui

pa".

carele; streme

în-

,<chise

cu cetate de piatr, wend în mijloc* o biserica" cu patronul sfinvuluf Dimitrie.

,x casele Methohulut

i-Si

cu % rîn'durr , are teasc^" imain de scos unt. de.lenm , gtSdinu, vii T <A plantai de la î nC oce

ma.

«

a una

.pentru

MU

unde tot de, ; afla 8 pannif sub un iconom. trimii de Schit cuhivarea „ethocul* iar { streml sunt f „diferite livezi cu mslini se-

L

camp spre Marea Egee, .«dan de cate Sooc anii

cumprai

^se

în tot anul.

inter val,

cumpra

&ff aa

fc Sc „it. i„ acest

mslinilor are acest schi* P<j copacii Wari bâtr'ni *i care cA«J rodesc p rodtft e lîcoo, ocale vechiu

la;..:;,

dfinetx

pres ^de

lemn,-

*

lor,

dara au i ei cu aratul între

vnt-£»y

cheltuia.^™

ei cu uscaturi si udatu pdure ca nu rodesc, si .f rodesc rodlrl

raitul

de

J^i ci

fi

^

'

cu cat „ lucrez

f/j

udai

i

uW T™

btm

;dln Pe J " asU se cu anu, i omenii

«te

.

b;

piinfot

d ,

fr

ClfIt

'

K

*jai.

C ° pi:

(SmiiT«asliniW. ?

'

din

Sat8le

i

5

lei

pe

ti

locale

sau

«altoesc

P»<«"

iW^ f»

la

cu xiua

vremea

culesu.

,


-

oraenfî pe *i

care sunt câte

.

del sfântul sYfac msline încep cu culesul în luna lui Ianuarie; ca-^ , st pan" otomane cu compan:^ se cheltueste anual ioc lire sardele, pete, psoît o-rrii orii pentr-, catfri , 4kff&

'V^Vcând"

Bimitrie octombrie

^pre

A>a

,

-

.

îmbrâ"câmmte

^*ute;

,

i

alte

încs

deosebit

%

cheltueli ».

i nepreva-/^*^ stupi 4ij£\

diverse

U

—stupari

pârinti

i S chit anu/^±J<5 schitului; care produc" ceara pentru oca miere pentru \>istrk^£g oca ceara", i * locurile din Kethocu Thaso din

r

compun Livexile

Se

Schitului

sun*^ a-cestia* coltl-a, lforan-

'^gos, ,

Paraschive

sfintei

le

,

i

vechea vie, cfmnul\ ^»ft^;

cele- lalte

,

.

anturi^^jj din^y^

mslini

aceste liveii , suui ossetii j. de cei sediti de Schit.

.^cumprarea

acestui

Me-)>^S£

toh cu mslini i arsi .<^*5, naua cu muraiu ,se ur-

yis. pana

fealV eni

astiVi la3o;

chesar o .

crâes.ti-

Al ?lea din Constanta Dohrogea, strada Mimacel Mare Wî Napoleoni. Ai \fj \Jjnrenit anual are venit anu-J Picei VM, _ vrtoh din Bucureti strada venjts nu Nas oleoni- AVWea Metoc la Galai, laii, ltt Ketoh din Buciumi \$t*l~ Al fran-i ai * fra^i.-Al 11* Metoh Popa e

j&fS,

A !

„rtS

-

t

-

di» oraul Cerna-VodA, far*

nici

«™"^f y VTp\/«a *1<&8T

<*lea Ketoh in comuna iftM judeul Pf»f^>^ / lei Metoh. în comuna Stranele de *vt judeul ,

wT

iav» de la ruvernul Rowianui

Kapoleoni

nit anual liea cheltuelikr ? nie

,

diiUacsrd

o

sutrenie

ve^fc

ia** pentrucu-

condica de

miloste,-^*^

de la buni cretini-

Despre insula Thaso aceasta inyvli

J»me;

i Administraia

ei-

svnt 9 sate i 3ny Pana^iia, Bulgarul, G osia vitvl^ N

Cachrnche, Sotiru, castru, PotoTnia.

i Mariai:

m

Th«olo<£il»

Po>ula$iune«-

^


,

jeae pan la i*ogo, locwiton greci ortodocsiî |dy,si cir evftiwaru «aslfn&r, si cultur

>i cnemtea jrhwi

«

IIR u

4K

.'.

^nu

tri *

ocupin.^ S**f/k

stupikrA&^S

ec. pe care

Irl '

le vînd la corib* -jUSgfr este ™»slini fructiferi >ro-v52?>

ulei

nd * m * 1« ?Ietnn.-_ «»P*«* cear ,

-

1

« ocoa

90, ocale

unt<£&>

.-i mie«,pin* la C ° -a pe atl1 cu apicultura mai ca satB ana- pentru eifuSin porumb sise1

'•

se

;

^

,

^cara, care

aia Je ajunge lor,- ba de multe ori aii upsej.sr jara ruine , "brbai ymei si copii-' .cerpnne cum cer iganii lei l| România. 1 ,

t

" ftn5 "lacm

W

6>

'

ltfI

0

ff

:

z civkî a *,

"

^K.ttor»^* drpa ra>«f«

lojile

Efpetv-

ca ™ia

piatesîW,

judecile lor>fc|S?

Egiptene.

insula «te

teta*

Recrelui

^r

*

i

tot

|n

"" " ? ichedi ^

Sub sti : n P

te

un tribunal compus de 9

Membri a 9 sate, sub preedinta unui tu **** °?ri " întTun *s- odaia pe lun gtnnd sedmtar o septamîna la cetatea Lraena capita t modific i ei administraia lor, dup %*?14 ^^?cumle comvine mai bine. 'jkjf

m*kJiL&

Appel

jace

se

la

un guvernator Egiptean,.

i^SC

c

ES I P et

-

a " sU tnsvla dv a ™ P Qmf** Spr» w»»j sunt ruini

W>

<J$^K

Beiuj, care sade fn Cavala ; i de acolo la In tot insula Sunt vre o XS *apeK(?ÎR\ salariai sentinele le judeca TriBunalul

^|

i SS^u.u ^Albaneju

"

ceti

de

...animale se

c

sau

scris

y^'v

mari de paUturr.

din vechime

|K,crophta; statui

de

marmor

>V«

-

de idolii, de omenii si de

gsesc

prin pmrn< de cuta•i. -tort Praneexi, Engleji i Germanii,- turnn: l f_.r: tote de marmora",, morminte t ,i U i *de omenii at omenii ^wlVt > multe, cu inscripii Eiineti i Latineti , si un turn Vrema rni P ii rat' liri Macsimilian fcut de romani.y^frV rnfie care sat este câte un Ketoh, în altele cate •

'

rw£ A&i

M onastM «

,

J

mi roditorii, roclttoriI 'i^&V 2V Pomi ?? _>^j^> de. lemn anual. '

.'

f£*k

rSS^S y*^-? Vâmfr

<

de

aC £St 0S

5322»

3i« «fxWl Monte, cu mslinii unde îi procur necessarul vnt> '

a

^ Y au JkIm K«e^'Bl m y l"P^orul M*™ ,

ceI

Stî

fost

'

,

1

Al

'

'

{ reci,t

,

P ir 5t

s r ntv l f general în

lui Constantinopolului

cmm ionicwS armata^

Leon

Arme-^T

de icine,si a Patri


-

Hristos,

la

i

Noembrie-

praxnuete la patru

se

K |§,

.ca

taeu înfiinat fn anul 19oa de Eo-umenul Antipa ninescu Iero-

«L monah «Ptot

Slaniceanu. Bl coprinde de spetii de peti din

feliul

Marea Arhipeleagului

,

precum 35

fci tote pietrile care scot madem aur. argint, fer ec: itole' melci marinare. de scoici, raci

i

Spttid

prefcute tndiferite forme; Burete, ciuperc, peti, rotunzi ca pepeni, cu ochi ca de câine >mocS , i £ura cu cioc, alii iari. i rotunzi cu ipi ca pete aricii de marea roie'.. Buh pete. -"Brisca

i

ietri

precum

i

de

cu a ptcore

Marea Arhipeleagului

de

scoici mirga'rife

,

dela Ierusalim. manuscripte crini raiului «nul -89* iunie io , a doua fierea darurilor l&Miunie ; , a treia sfanul simion tfoul c»

ec din Marea roie

re

ftri

,

.

una carte de lumnexeu W)manuscript din 4901 a sfanului MÎfl,

ve'ntâtori tot

isvoritor

rinde

cele

zeeti

de

mir din Athon, in ea co.

mai adinei

descoperiri

diferii prooroci

dela

.dupa Hristos; Eea

este

,

Dvmne-

înainte

secrise

si

cwdr

i

moderne ferite 'literrfantaxie, din cele din vechime, fidela diferiii scriitori . chenarile si Literile cele mai

p

;

(rele, cu care se ocupa pe atunci cuviosii prinii na a nu ei tiparul.- Descrierea istoricului sffntului

%iOC ani înainte de Hristos Cuto te rntrmplârile lur , fn *3 de tomuri, cari sunt puse

Mxnie

Athos

dela.

.

ta lucrare, culegere din Wibioticile Monastirilor Athonului /lori aromatice care £-idla" mintea omeneasca.- ha anul -iCjoM August 1? de ieromonahul Pimen Ploeteanti, pe moia sfintei Monastiri Consta, ,

manitul

Monte Athos, aprope de cea veci» Arsana la mare, în ruinile fostului orai Scolos.sau 'tras* ur-mâtorele antichiti; care au fost cu înainte

ani ta"

,

din

sfiniri

de Hristos

care aprindea

idoli

- 3 fa'raje

uji,,ltgnariu

;

un

calip

de

crmida toma

foc la jerfelnicile lor

de de

crmida"

pmânt

1

turnata"

închintori de

tntru cantârit, J lumina in-.

va'paeto, cari


.

—-"olâ , pe o margine avind o < r-â**U lor ea un fund •^rj^t,i'; sir gaura pe unda ardea fitilul .- 1» iC Noen».' r brte 19CW' Sâu" mf«n« Atelierul de fihtuî mjtei$ ,

'iugravia de iconogrâphie ''mai sus la faa iu.

i

picturi,

dup

cum

saii scris-;

Spitalul pitalul

înfiinat

jfjtematic

anul

in

\de printele Grighendre Monahul Craiovea.

-^mu, .cu

i. ,

*

10 paturi

tete

.

fsr

streini

salonul

mobilat lui, pentru ,

de prin

i.

secia

I-

i curat cu, prini schi-.

sfântul

Munte. -<

secia n cu M paturi de fer., al treî^> cu .4 paturi de fer mobilate, i

salon

secia

salon

de

acce.vorile

^tului r

Al doilea lea

doctor practicant,

&

an

itheraphre ipentru senatate , si de abur n» la baia de Hrdrotheraphre un pat; bara înfiinat la ._ Farmacia com- <?' plect , avehd i diferite instrumente hfrurgicale. in^K^ )

-4 ;>

5»^jj^*> fiinai

sistematic

la

anul

185

Macazin.

}J$l

mag'aiîn :X l>*\l>j

de iedne

Bissericeti

Zugrvite pe lemn, hrrtie sculptate , piatr , marmora , s;i

jfe^v? icimsirî"

ri

^«pn lemn

cruci

de ehiparis

*fj*trti«t), fn diferite mrimi .în rmorâ metaluri in corn i os de Eleg'^^^' _'ant,i sidef.- metanii de matas&fV^J^ir' .

,

,

îfn.- bumbac,

chrhilibar- de siief./l~&P 'de piatra.- de sticl de corn ,de «A^^A,^ ^^^slemn f^âTlemn se înelege in deosebite feliuri „ unile sunt^«^?!(^ »"> fcute la strung, iar altele din rodul lemnului naturaV>^Jj^ si care

numete pomul

Se ti

'AA^cu

•,.

metaniilor

i

Lacrmile Maici Somnului

porumbul

si se

saman;-i

este in fata ;

porti<^Ȕ^V

tare asemna".*

de melcisori dupe

â-i^JS

1

•,£^>'rmurile^ mrei Arhipelea^ului */rite

mrimi

>-^*>grestolmce

sculptate,

in diferite

i

linguri furculie in drfesljv , diverse obiecte sculptate-

mrimi

\*^^f

,-.tote

lucrate

Monahii

^

K^&t <

I


' '

.

^vVw

la ânul

1903; prr:.

romcnah Dometie eitan în timpul Egumenului ,

An-^iJ^^

Ieromonah

injiinita fu aeu peste

libiotica

xnsi

cu teweiu

innul

i«81.

3^

volume carti-Jî^^ BîssericetL^jfe-* Theologhice-i si filo. 5^3/ Safe; si /rin câ este îa-JSjJv fiinat de curând sfan ^fgfp Schitul acesta , nu sunt ^câri antici dupa eînn^^Sj* lo ooo,

"diferite

5

1'

>

,

1

a O celle- lalte Mona tiri împrteti veistorice; cele mai de la anul 16oo-

chi

vechi

^gf r aa

^nâ

trepta-t pa-

anul 4905, învpri-

la

"^mate i manuscripte i multe brouri româneti, greceti, ruseti i diverse-

Arhiva. ai

fntiu actul din anul lt%o \v* Iunie, al Lavrei datpa"-^>J^

"na

lui

i

Irintilcr

i

uapie

Iustin, Qri^orie

"

ucenicilor lui

1=

Pa.

Monahii a preface^safti fn Schit, sila anul 'sau Scordat.- o copii contract in-y^|g^ ntrâct în-. ^

.chilia

,tre

Monsstirea Rusicu i schitul qfo? Anul 4^3, De- fi!* , din

Bogorodnia >chemVrre

,

ca

se

ie

;dupa" tipicul Sfântului I

Egumenul Rusiculur

i

JkinoMah, ;vend,are

aprobat

de

chinovie

Schitul Bocorodnita; ^^P^^v Hunte.* Gherasrm^Ieromonah.^Jw

isclit; al Schitului Patriarhul

*

Sava.

Grigorie .- Act

lero<j2£{ de

<^f^i

&j

Domnului drigorie Costescu din Galai i-'f âita anul Mi Fevruarie â9, întrit de Tribunalul xjt* CCovorluiului Ia Nî mo, anul itbî Martie i,i deE-<p ^piscopul Dunrei de jos P.S.S. Kelchisedec cu MS ?55.$te« y prin

care Domnul Crigorie Costescu, vinde locul ee de pamant in Oraul Galai , Monahului Ef-

Sposseda"

tfaie Lnratie

,

al Chinoviului

Romin din

"

sfanul-

j


Monte Athos .v 3 Prodrom ,.v pentru a face Metoc SchituPetiia Domnvlui Arsache Elena Darvari din anvl i869 Fevruarie i, fn care cere preot Me- C tohtr Iconei din strada pa'cei N2 i din ordinul 5 1 Protoerului din capitala. Bucureti sub Ha -':-lâ schil. ca pa"rintii Eftimie i isiia Monahii ai Schitulvf,ati £ voe a face chilii la Metocu iconâ a numai umbla câlur

Ivi

i

'

U

,

.

r

,

f'ri

la hoteluri

damei tfe

pe

,

i

'

pe la mirenii.. Alta

scrisore a

Elena larvari Arsache, din anvi 1869 MarMitropolitul Primat , fn care cere preot 1

catra"

pa'rrntele Eftimie

de la Muntele Athos Actul âfcl i Alicsandru îulhov, i ieromo-" Kifon ffectarfe ai sfanului Mente in 4869 Xoembrfe 1 , prin care vinde sâmmtul Buciumi din Iai cu averile lui Schitului Prodrom din sfanul' Monte Athos, cui',, galbeni chesari

vendare; Ecaterfna

i

nahul

Snu

,

1

crâesii-

Act de

vendare, Preotu tefan din Mejtdia si Monahul Iustm, din Schitul, Prodrom, sfântul Monie Athos , vinde Schitului o case", anul «. iunie fT, legal uat de tribunalul Constana 7?4,anul »:h ivnk H. _ Actdevi\ z.are Domnul Paraschiv Horeanca agricultori din co^ muna ifesti, Plassa Crrlele , prin printele Antonie- 4 schrmonabvl Foceneanul , din Schitul roma'n ^, Prodro.-' ,

..

m

jm

» din sfanul Monte Atho:, in anul

floembrie

; prin care atî vehdut

schitului Prodrom din sfanul \. Athos ! pogone loc vie lucra'tdre rn Comuna a ifeti, una case i una câsde cu loooo franci, jfi " 9469 din 29 îechembrie 4894 dl Casieriei ._ Act de vîniare , Maica Veniamina Monahia, din comuna crucea de sus , ca au vendut Domnului Paraschiv Hore-

& Monte

K2

anca agricultor din comuna Tifesti % polone vie. Act de vînxare anul 4895 Dechembrie i*< Somnul Che-r orghi I Hrisicos i Pana» C. conta , comerciani din o- % rasul Constana ,

3

vinde de veci ieromonahului Antipa d. Dinescu, pentru chinoviul Românesc Prodrom al dj Sfanului Ion Botejtorului , din sfrntul Monte Athos

locul

de pe strada Mangalia cupreti Act de venclare 4895 Bechembrie*

de .

franci.

.Domnu

Spiru.

Diâmandopul, comerciant domiciliat fn oraul Constavindut Schitului Prodrom s/mtului fdn Bo-.-temtorului din ffntul Monte Athos, locul de pe stra " da Kircea.Voda- kî 418, prin procuratorul Schitu

>a, au

'

<Jj

8

3


\

Ivi Ieromonah Antipa G- Draesctr cu prei Atlic &8O0- rffe -^franci.— Act de ve"ndare inul 49oi Augtrst l^,Do-^\ ,

,

Mânea plugar din comuna Strâoni de sus g&r plasa £abrâui judeul Put na atî vendut de veci Schi-

•'•

v

'''-'^njîjui

vasilie

,

,

,

''. .'

Purlux chinfcvfulvi' R-wân din sf intui Monte Xthos Sfirte 2>/vr'e lucratore, la Dumbrava ograda Popa Radu, î%ttffit de Tribunalul Putna, cuira 43? .anul 1901 August 14 Domnul Ministru Cultelor i ^fcu prei de *iu„. franci.instruciuni publice, i administraia casei biserrcei, 938? Kai io, anul 19o3. registrat la Wfpiha ordinul

m

484? de la 49 Mai , face Pkî 115, prin decretul Regal ^cunoscut Schitului , a b enefi'cia de un loc viran |tn Ora jSul iai, i un teren în comuns Calat. judeul Iasy. copriniînd ^yipogone vie lucrtore, dela Domna Catincs " (silaneascs decedata prin testamentul legalrzatXtV >din îi Dechembrie H9U. '

au^r-

Despre singura

vire a sfintei icdne Maica 9 omnviui ce se afli în schi ,

tul

RomÂn

Prodrom,,.

irnd-ca Schitul

#3

Mchfuovfaî Românesc •u,

'

Prodrom

(£' L era zidea acum din nou, lipsit de mulA'te odcra sfinte i toi prinii se oteneau cu sirgu? f/^&inte a îmbunti i în avui Schitul cu tot ce se putea g^aduna; parte gratuite de iubitori de Hristos patrie v i romanii, parte se cumpra de prinii schitului • ;

-

-

inse

pe

ling

tdte

ce se putea

j>ace

mai

cu

uurine

i lipse de a avea uâ icow mare greutate Mafci Domnului j^câtore de minuni , care se fie jin schit protectore si mîngâere frailor ; i j'îiad» ^v^g^Pc dupe la sfintele Monastiri ale s/inlulut Munte «-^î^s^era cu neputine ai dobfndi doriina, sau decis 3k>^"v;\. se pue un zugrav bun se picteze o icon mare, i,! i/cit se va putea de rrumose ; inse" oblica pezuSjgA^^rav ca se o lucreze cu post i rugciune p&n 1 X r->v; .

:

;

simia

an a

^

"


«

^ <u2

>

P rin

^ul

s .

pemru dorite

trfti ale

^«i primvara

aceluf

«Mama

r«*,*« 6, spre

*

-.5

"

J

.

^

s

^:*K

J* nM «serica a schitu ui afla fatTtf Jcesi

5

a

3^\>>?/

S!wi

«vor

c*l«r o,

#S#

casi; deci plecând

a»,^, âi4 aume :.ifeA

arnintind

SiSi*?

un L.fdru

Murite

ca'

aflîndu.se"

sfinia lor

rjnf zii mai sus

Uai, fosta

în

p-« oraul e

capital a Woldavi-X

I

au început a cerceta acolo Wpentru vn zugrav mai iscusât ><\S i cu via plcuta' lui iumne.cS»a r

teu, care sele

^con ,a,^>.'?' ^Ta" a<î ,

I

Zugrveasc

a Maici lui

o

t^C

i.

Dumnezeu, c.^..

pronia Iumnezeeas-< un *u£rav lUtâr,

ga'sit

cu numele iordache Nicoîau,cu' sa i mvoit se le fac ace-S~ Sffnta" icon , dupe modelul ceS

-

carele

Sta"

prini rase iau pus i îndatorire ca se o lu ,«•«« w_ post adec; de dimmeais când va în- tK ^lamirui ne lumd nimica t"n g-ur , rar dup -mase' fc * .se numai Weze la aceast sfrnt icona, iau dat

r

,

pn

lucru

ci alt

,cu lucrul '

J^l .

>

,

t,

1

-

;

iconei

•,

se

urmeze

* P rfi «"« xu.g-ravu] învoeala aceasta cu mulenurea i evlavia zicerii numai

c

El

T>oAte lucra acum Dine a fmbtrînit si tremura mîinile.. eci prinii 1 aii mai înbrtetat zîceridu.i,se

_„

'

se sileasc

se

aib

ca lui Dumnezeu,

a început lucrul

cu

i

mult

1

toata'

c

L?nu

n

,

i intru acest feliu pan la sevîrire.

faca pana aa.zi

se

c

<

credine li vaj uta Maiaa bunul ttrfn iutmr ,

evlavie

,

i

Wa Wnî'si


.

A

v

,

2> V~.,

î*ri sfintele tun sporii , câmpul i binele,zugrvesc afiliat la unni dup obiceiul

W*

dup hnta meteugului

..

fete 1.

dup

tii.

alucra».

seu, a început

omnuV:.iai chip al Maici B

sf intui

vesmintele

ce ,* isprvit

.

f

mina mtaio iado* nostru Isus Hristos. dind deseversit sele mare. r-a aesev«i , Z ai mai «mas pvrtm ca îi de dimineaa ; ! 'Uteze si sele sevîrsasc-,adoua lucra iar. i la sfintes9 sculat si a mceput a punere mai tota Ziua ca dori mare cu ostenindu.se le fete, lucrul sele sevirasca-, ins. ar putea sele indrepteze i nu a putut se le , ca nu numai esa cu totul din potriva '

'4

*

.

-

.

,

>',rmas

fr

cu totul

potrivite

,

le

a stricat, meat au

de chip, strîmbe,

urîte.i »e.

Zu—•^ceasta vede'nd blagoslovitul batrm i ,

grav, forte sa mîhnrt

ma

nepricependu-se te

,

va se fie lucrul acesta, si a încetat dea \ mai lucra, xecend-, pcat de ostineal i end «ostul ce am suferit atîtea zile,lucr" ?

^se

desevirit

ales

vCîndreptexe^imai

la.

aceasta

/tiu

icon înladar , Dumnezeu xîc c de ast nopte cu

ce se -mai

tot inima m. silesc, i nu înc acum, chiar deseversit ^mâ ca un eit din minte i .

,•

pot sele indreptezi le

ca

am

stricat,

cum

tni

ai

,

ba

fâcendufi uita't

"-"uul ari

din întîmplare sau dus in ziua ace

Myia

pe la dînsul pa'rinii Kifon i Nectarie" ca se vaz cum urmeaz cu zugrvicnd au vedutu- o R«a , sfintei icone; si cuvioiile lor întru acea prost stare ne-potrivit, foarte mult satî mihnit i

i

turburat !

pan

socotrndu- se

ei Prea

la suflet ca

nevrednici

sfintei

nite

Barului

Nsctoarei

de

omenii

i voinDumnezeu

'dup care a început i tristul Zugrav.ale povesti rntîraplareâ cea ptimit. »* i .a. cestea audînd prinii mai mult sau mth-nit, •*, \j" jucând : nu voete Maica Domnului la dorina i evlavia nostra", rnse nu sau înpuiv

c

"

.

*

'

Sâ£-

*nat cu totul,

ci

au lsat lucrul la buna.voin'

e Maici lui Dumnedefi, îi mîngîind înc cat 3u putut i pe tristul zugrav, iau zis: se nu se împuinez*»

'


.

V "r™W.

Zi

\ |>F<:ne

f xmd. ca E i

,

^TrW

Wf "

1

&ntnr

ca

'

,

deplin,

dupi

acea vreme sau întfmplat

Sgcu pana« i un printe Pendipoleos; carele

Kfe<x«: pcat de -

^ ducei # V " rtP "Ti h™;* *u

\

Tat

tCOna

i

j

: ,,

//;

lT

-

Ve"

*acâ

h

^

0

^

'

de

i

vdind icona,au >S

El

; <

c

* acoperii usa

forte scirbit

Str

^

-

'

-

'

la^fe#

di«r»« a i i„*„j

-^lucru; ifacend

^

mS££° ptimeasc

sei

Â

ridicat

WL ?

virat

pline ,

pînw depre

jata iconei, si

Intraik Maici lui

^minune \te

Ccum

l„minexe mintea si sti ajutf.senu merg-end la icon case incea.

i aa

ca eri

fc^pa lucrul a

c

sfintele

dumnezeu! vede cuade fee sunt cu Bumne^eeasc.^

îndreptate bine încuviinate

si

termina

de

\§W

Dumnezeesc dar,ihar, dup cum se ved si ar„ sfânta aceast icon a Prel curatei Ma ic? Dumneieu.. ^cest pre slvit minune, vedfndv. o btrfnul

'

,

lui

Zu-^

Vjpav, împreun >j,nat

i

cu ucenicii sei,f 0 «e sau mbu.' 7 sau spaimîntat proslvind P re xaica luf-^g^

>

^xmxm^o. aâ^ti t

"

cu minune DumneMea a proslaVit sfânta Sa închipuire , si ^fixului seu, pv, care TOiniine sp . buns adeverire, cu înscris i punerea pecttt sia iscâU '«uri lui, ca mrturie sa pus se'se pasJex, 'L S.'/sca

ist

ffi

ca acestui schit, al crui cuprindere

Adeverine.

este in

acest-feliu'

!

.

u Iordache Kicolau

,am

zugrav din oraul iai, aceast Sfînt icon a Maici'

i ; *p,-lut OunmeXeu,cu însui •

\

mma

h

".,

?#>P

odi

nemîncnd nimica. '-hina pân

? ise

. cheea a deschis usa lfCpa IC0na " «* * *»«P»t a îi g-ati cele treVu-li /.Jintosepttrtrw zugravii, avend multe evlavie st se apu«d cate-va metanii, se închfna siseru«3Mai

1

mai buni, cari pot cu adevkinâ «» «e cade , si plecând 5£

?i

'

moo ^" tiu-

acolo sunt destui destuiV

Metoh; iar 1

A

acolo

c « ««rit

fc»

'cona

de era

cheltuelile ce sau -»» j<*i.ut fcut,, se

in sfanul rn s/i«t«rl Munte

râvi

-

'

«„ saWl&ff

Ieromonah orec GrMo. sfnodia printelui Arhiereu

,

gjrtt Esfi£menitul,

titm

^

tfva fV „i^si cum vi ci,

icdn'a -pre cat

vor lua

tot o

V rda "! f

mea la ,

care a

urmat

1


5 ,<

ce am zugravn »t isprvi/ vejmintele. dupa meteugul

M

?

j

ggi

«

-

1

«rna

i

xntfia

totul au esit

iS ^ nim* m Cfaa* 'fl „mam

adoua

ca se

,

de nopte

potriva, pentru

dm

c

socotind mîhnh, Cotind

1-

Domnului-

Maici

fetele

lucrexi

««

J"

11 .

meteug «^S* y

uitat urcat

miam

nemincandu

scârbit,

siasa f»nd sara mam ca adoua « sculm în ziua aceea cotind aupa «»>^**< apuc mai cu punere ; se i» metan» Jt»3 fcut am întiiu mai I lat adoua si; culcat

,

Wnexe

Dumnezeu, ru^andu-ms ca se tai «când na* Ei icona se pot isprvi sfînta 0 J prea slvite mi S e la apuc de lucru, ?, chipurile drej Lnunile Maici lui Dumnexeu f sau aflat a«*>f vedmd L,sse desevirsit precum se vede ; i Eu îmi pune condeiul^„ st minune nu amai adaos a de « ta $t* numai am dat lustrul cuvincos ,

K« luî

^

mintea dus

,

am

,„Tâ „ ,1

sal am fcut aceasta ca menea minune

se

dau lustrul

,Ssmnat Iordache

Iunie

,

i

u

au.<

sfintei

Micolati 4S63 Iunie S,9,

Iasy

sa întîmplai nopte'

JKnunea aceasta spre..

la

.... icone.

.

Aceasta este povestirea acestei

pentru vihorea sersa mutat ,

bare a sfinilor Apostoli iconei

slujba

la 1« Iulie, care

mi-

nune dup cum am xîs-, vedîndu.o, zugravul de mai sus numit, sa minunat i cu spaim privind nu se ^ Ase-<a pricepea cum sa fcut aceasta menea i ucenici lui vedend saspf" ,

.

îmîntat

!

i

au început a chema

sfintei

nri

;

vad i îndat

ca se

de prin pr'ejur

zugravului

se

si

,

toi

i

vecinii

de proslvirea

minuna

închinau aprindînd lumî

se

i

sa umplut casa c

,

de lume; care

icone

prietinii

r

1

-

de privirea Dumn* ' duhovnicesc de bine incuvinate i minunate- 1 «ribn'ic vestind i pre prini , care aujcut

îndukindu-

iexeestilor

fee

,

se

aa

1

•';

#k

^H*"> cunoscut de aceast minune I. P- S.S- MitropoiS '•. *lit C.Kiclescu. i venind însui cu clerul .

V. seu, aii /nat cu

ve'dut tot'

icon

sfinta

svUvia

,

,

i

credind

minunindu-

se

isavi

închi-

<j

i xicend^jca^


mare

adeverat

'"dar ne au druit Mai? 7ca lvî Dvmnexeu prin ace

i

minunata

proslvi-

Apoiu ddu bi-& de sfinirea apei

Sa

'iconâ

j&ie- cuvtnfare

pre cei

l/i stropind

adunai

,a rnce.

darul Maici luf uumnexeu a

amsf

P%j$i,t3i prin

ffntâ icon,

i

lu.

a face

^^niînuni, prin care din cele multe, puine vom Mai; 'aicea , spre slava lui Dumneieu, i a prea curatei ^Ci sale, pentru ca se nu mîhnim pre Bumnnezeu ta. i

i

j^A*cnd

adeveriri.

Minunea- I-. n om avea albea

-J»

pre amândoi

ochii.»

se vedea luminile ochilor lui? ca laptele de albe, i aducndul cel e rl purtau, sa închinat la sffntaj£

în cât

i splnduiV^£

icdna", stropindu.se

aghiatm,

cu

ochii

i

ca se loea

i

tend, Iuînd

mai

se se

ikV

spele, spu-^'

i «iba credine la Marca Domnului ^iaa fcând , peste trei 5!ile au venit ca se mule'measc satr curit^ Maici lui Bumneteu, artându.i ochii si ved luminat •,

c

Minunea H. -

.:•,"*'

ltul

pres(e tot trupul lui erau, bube; carele rnchmndtf-se cu credijf

aven lepr

numai "ne l

lepra

i

stropindu-se. cu

aghiasm,a cdut

de pre trupul seu ca nite

solii

,

i

sa cu-

jrâtit

Minunes DIn Domn avut A .

i " •

<

.

',

-

a spus

al lui

,

c

acum

venit

un

jTiu^

de trei,

_V'zile, numai pen-

jtru fte

c

cum

sufl

c

.mintrilea

se

este este

mai cuno./v viu, iar ilx^Sfn^ cu totul mo-

^ru^indus^j^-

4dL


'

a sjinta icon *a Maici Domnul ui,a \$c^a.$his.zmi i sa dus de i

,

tWla

stropit

dîndu.i

,

JL^ g'ura' puina"

^îndat

si

.

în-

.

ca se bea-, 'si', copilul c'u

tmif

sa

t'ofolsenâtos, pre

care la

jSrc^tatl seu de sa închinat î|p icona", i a mulumit Maici

a adus

la sjînta.

lui

DurrmeL

Acestea i altele multe, bolnavi de j^f««yn, surzi, cu dureri de cap i de massele, de^ vet em âturr, care nu atî putut tine cont >*f'f mulimea , J#de lor, din causa mulimi ce se' aduna ^j«iua r nopfea la închinarea sfintei icdne , ci n u. , |mai pe cat sa putut autr din gurile cele minima.! !•«, celor ce aupriimit oine.facerile . Btrpâ U>Â ctte'zeu.

'

i

!

pimp,

se pre^atir-,'

prinii; i

atMzh

-plecând din

M^vla

dar

Iî7yj

o

sfinta Episcopie, lsau închinat ca Ia

va

Ni/on, împreun cu cei.lalif Iai cu sfânta icon în owsul Husi lk aflând sau adunat P o P or,'si

si acolo

minune Dumneleeasc

.

îe acolo

au

'

U\

prin oraul fcârlad, i ducând sfînta icon la cassa Bomnei Ecaterina uu, care cu mult dragoste si cucernicie U au P r "mit venirea sfintei kine cu prini: Unde aflând ? rot trtul dln Bfrlad a 0 1 * 4 e ' P Prini se aduc sfânta P / fmfj. i '*< kon Biserica Catredal a Oraului s€ se închine totî joraeni (poporul); i fcu Maica Domnului minuni multe /prin sfânta icon ca ila iai, dintre care vom spune j^pre una mai însemnata.

p

W$f

°.

'

m

,

,

Minunea

.

|

IV. Orai sra un profesor j-orte ini înelept, carele avea la prerii celor mai inse." mnate persone de acolo , i spunea .ici în

_

''

(

'p. ,

viat

tola

lui

c

V

entru dînsul Bîrldenii, este forte de treaba" si cinstit, dar /

-^nu

este religios, la

|^T)nu merge, v^antele Pati

fr .

Wserici £ numai lasfi-

.Acela

auxînd

>ttgte venirea sfintei icone,a trimis ^ trasuraxH

,*

>v


-

Sa ru£î ;

x

prinii

V^ni. pre

se 1

fac

rg

meacu seana icon la

ostâneal

casa lui

•,

se

dar prinii

r-

nu au voit, trimiîndu.i mai cuviincos spuns

C

:

vie iu

el

este

icon au trimis trsura

el

ca se

la sfinta

s,i

,

ast-

rin cu icona în 3

mearg prinii

au în cei adunai dorina lui e'de'nd prinii a merge cu icona la densul pe t)eci prinii cind au voit sufletului lui sa fcut grea de aa pue intrsuri se o icona i ,

.

emnat

-pe

J^ntru folosul 'se e

1

.

sfânta în cat abia M omenii

,

^

au adus pan la trsur, i când au voit se o pue întrsurâ aii trsnit aa de tare sfânta icon, încât toi sai spâîmîntat i cai de la trsur au trâsserit , iar tocul iconei sau" desfcut din tbte Atunci au cunoscut toi c, nu voete Mai jîncheeturile lui cu mare greutate

o

.

jca lui Dumneteu se mearg acolo Iar înapoi întorcându-o doi omenit, o ao'adus forte uor. a — 0 Minunea " S- 2 ? §•£ ro S. *> s' sscmenea v& coconâ evlavioas $reu «• i» £. 5 se °1 ?;^2 bolnava, fiind ajar la ii 'A y> v 3 temea sa se sue fn-trssura case > ,•

V

moie

!

&

nu

fi

sa

moar artat

pe drtra_

«cesta sffntâ

j visului, poruncindui "se vie la Birlad ca se

pa"na"

icon

în Ora:; in vedeni-

se'scole ctrrînd se

i

bine. cuvintele .V

âiln sfînta icon; si cum sa svit îni £3k< rsura", îndat sa cunoscut dese'A IC.

i^*JS^v v * r * -

I

s«n

'i

4t ° s *'

?i

\&tr?y, \t\jrisit ztcend*. cu

ve nind la

sta",

a

prini amr^

adevrat,, pre «re

st s/ant icoan

,

o

am

acea-, «'

vedut

noapte în vis, care mi se viu cât mai

*fss,

ingrat

la

Bârlad

,

se

apuc închinarea Ei, i acum iat ca" sunt seoase

cu

totul-


dec:

spunem minunea u zugravul

Minunea VI;

acolo

.

'Aintii 'nâ la

Wpys

au venit pa cu

fima

Calai, i

o

ici»,

au

înoiserica" sfmtil

'împrai La acesta biserica un zu^rav^-. lire» meterul seu i ve'dînd inbuljala poporului .

;

lla s/rnta icon, sa mirat forte, i a început a ocarî pre facendu.i înelai i prosti care nu cunosc nimica ,W dora credei voi, zicea Basmelor clugreti

L

pomenii 7

;

,/au

•.

îîu

?

vâW

^/amgii ca'Sreii si altele mai multe ticea :* Acestea lari ty.S™ V fnsu ?i stoit a cuobrsntcie înfaa sfintei icone,oX> J Jcartnd pre popor îndura mare Atuncea de o data" Maica \ ^iui^t/mneieu, prin schimbarea feii Sale atâta la întfrozit\ :

^inca sa înfricoat cu totul, i ^vedurorul poporului, zrcend :

apoi El sîngur sa fcut propoSe crea<â" cu adeverat, ca sfm-n

ra^lta icon, eu minune Dumnezeeascâ

este

zugrvit

Minunea. VII-

ar

dupâ plecarea sfintei fcone din urma" aiî urmato prea slvtfâ rninumare mirare în acel inut. într la drum, era un Evreu 1

'

soia sa

i

cu

copii .1

a cil Evreu duce'se

dup

lsat

in

io trmrtat

jnse

i

a murit unde

sa 3us

,

i

un alt

prietin al lui Evreu

asemenea, în" Lgropandul au luat marfa i pa.. Oralele rimase , aduc Indu.le Ev.<4 gyvreicei soiei mortului, spuin-l dui de întfmplarea mori Tjar.i .batului Ei

.

Iar

dupa"

cesa^ ~

negoul /|v ;.*n,^;»"

-JHB * t


Evreul acela Tstriin

,

vrjmaul a pus^

jin «lintea slugi, ca seomfflrJjS re

pe Evreica"

v

'

res

se"

se

duc

,

i luîndu-i ave.,/

,

.

1

singur nul

Jind o «cpte când era

nai Evreica cu copii

1

pm*.

de acolo; deci

a

intrat

la

îmsa pe când dormea, i au înce. 1 a o amenina ca o va omorî de «ui va

k

cfa "banfi

iar

.

e

vedind primejdia

,

i dup

tbtt

grugmintele nejblosfnd nimica , a scos tot ce au avut i fia dat, numai se îi scape viaa, iluind sluga acei

cJ

ani i lucrurile date, a intrat in alia grije socotind 'Evreica are sespue ori la cine va veni în han, i va fi v. dit Deci ca efie de grije, sa plecat în gândul seu se |ospmlur«: i gtind spînzurtorea , Evreica plrngend se ru.^': |

&

fr

.

ig& câtrâ densul case olasâ cu

via,

dar

el

îi

caut

[planul seu; intre acestea îi adus aminte Evreica de aceaicone, fiind câ strbtui aceasta ve ( st -minune a sfintei Âsit pretutindmea, i la acea nevoe a început cu lacrimi as<

Uruga

ca o

cretin,

&t chipul teu sa

zîcend: Maica Domnului ! dac cu adevi Zugrvit cu Dumnezeeasc minune precum am de aceast primejdie atunci voiiî crede,'

c

*auth, isbvetemâ

i

/,

m

boteza Eu" «i tot casa iar. Acestea i alte maij Evreica cu mare pltngere , sluga sa apropiat Evreic se o pue în lai dar soc&tfnd el câ este prea sus îi nu o va putea rîdica, a pus un scaun sub el, i latul ii voiii

multe

-tîce'nd

1

•,

gat,W -/Ici a

i cum

a câlcat el nu se tie,. i a rmas singur 1 aceast minune , a eredupre cum se,-, pjLfgadu.i.se La plecarea prinilor Nifon i |Nectarie din Calai cu sfrnta icon apripede. \ ^pornire fiind , sa fcut faa sfintei ico-j£ ne, ca ^,Ghermetit.„ adec valuri de a curmeziul obrazului val"--'

se'rit

de este potrivit;

scaunul de sub picorele

,spîn*urat. Iar Evreica lut cu tot casa sa ,

lui

,

ve'ijend ,

i

/

sa botezat

.

*

ca asudat. Apoi intrrnd în va porul Austriac . Loid , se mirau toi de acest chip minunat al _ coane,

1*1


,

2> cai se^ aflav în vapc 'nv numai passatferi: P cretini

i

Fstrndul

'

'

ortodocrr , cfnînchinând u- Se

<

*dupa care ajungând par rinîf cv sfânta icon în sjt'n) ftv\ Munte la arsânaua schitu. *L'1, nostru, âv trimis veste aicea svs la schit ca se pogore preoi mbricai fn sfinte vejwrnte, cu chtri,'i tr

,

.-

; r

1

'i

W^m*

s

f

'

''' '

L ''

i -.

.

y mieri, spre tntfmpinarea sfintei rcone; i aa' dusa fiind \-5" sfânta icona", cu mare pomp în sunetul dopatelor

'-

,.

'

sa aseut fn s/anta aceasta" biserica", unde o vedem toii, '^jft^W, ;sr n facem astzi aceasta" obteasca" serbare .,

:

a

Minunea Yin. ara"

^

aici la schit, se afla atunci

-$&Y:

un frate -^Mfll cu numele Innochentfe, carele ^'y&' numai pe suflare se cunote câ este viu;f5^fW\ ^de trei septraînt nemmcat, si numai jk^Nîlr (jfflfe)^ vorbea nici cum, i cum a intrat » pit de bo'l

gMW

JWsfahta icon ^rni.u sari

în Schit, ca dintru

treii',i

aii

sq-,

%

cuncscut ca

revenit Maica lui Dumnezeu închipuit &5«n li; ^pre iconâ; deci atî cerut ca se îl du-)jjjMJv ca

se" se

închine

aceste s

si el

,

i

închinând ir-ji$W

agrit ctr

u Maica

;

lui

sfânta

Dumnezeii!

ntoaiem

,

ca'ci

c

m

trind, mai re'u voiu strica» se mor acuma, de cât se fie voia ta, cum voe ^sti stprha mea , i cum cunoti ca

m

mai bfne chinuesc asa

•,

fmi este de folos.

cnd, vessel

sc

Acestea el

" ti

sa întors la chilia sa, i plin de Dumnezeea-

bucurie

•,

dari înse nu ne

au spus nimica, cerut _

i

de fl^ffflj

mai tresc inse. cred poi, iar ia-A

di folos se

este

, ,

ci

îndat

camase-

a

}<


in totâ rînduials era schimnic; < .^fVnahiceasc împrtirea prea cti-i ratelor Taine, Trupul si sîn£e«o']e lui Hristos Mântuitorului'

c

Rjsi cerînd

^-stru, dup

re la

ce sa

îmbrcat

i sa împâr-^j*^

î^âs.rî, «a trecut un ceas de cand icon i îi a dat Duhul-

se

închina-

sfinte

Minunea IXrncâ !h

i

alt frate al nostru anume Sârghie, credîndu.

minii S*lle,a fugit din

i ""ca

p

sa dvs de sa

s

se

schit

înîro

apuce de nevoimte

obiceiu

* luminos ,

bgat

nespunend

peter

i

nhnru

<

pustie, cu socotel

el ^ u "tSNQ luc«^*ng^L_

mai mar»., rugndu.se

sa pogorrt de asupra capului seu un i sta aa in vederea ochilor lui Inse ,

.

el

îi ff

^

i

k

cea canonul seu. jipoi acel luceafr, atîta de tare a tras.

^•cefa ce spuneam noi, el nimica ^<re ne înelegeam cu densul .

>sa

nu auxa

fara

i fcendunise

numai prin scnso-»^»% mila îl am adus la '^ify

mult e'mind cu diadinsul rugciuni pentru el- i Maica lui Dumnezeu la vindecat, ca" i a venit âuxul ca

LA Sfânta icon

,

Minunea

X

,

^

.

necurat, care duce"ndul

forte

"rii îl muncea, i a. dinaintea sfintei

'icone, cetrndu-i'

acatiste

i

paraclise, sa isbyit de acea

leputine

;

JMJ.

•ce

.

'

tm meter dintre cei lucra aicea în schit, din/g^* netiine judecile lui J)u-^ mneieu , la apucat un duh ^gf Itâ data

i

l

to'â


sa fcut multVXJvj ^minuni de la aceast' '

Jkin, care 'Iar .

aceste

i

spuse sunt

numan

*care sau ve'dut cu ochi de unii prinii notri, i altele nileati cei

care saiî folosit de Ia aceasta*

ySftnt icon riHcTeranat

_

tîa

însemnat.

din

/spus

^Maici

am

precum

nu sau

Jfmai sus,

Pricina înse,care

.

se scritn aceste

puine

,

este

nei.

pentru slava

Dunu^eu. i

lui

spre folosul celor care nu cunosc mimi. Zugrvirea acestei sfinte icone Iar dac cine-va nu credef./jC jnoi nupâjvtim nimica, fiind c neam fcut datoria cuvenit, a V<\ scriea aceste minuni. Noi înst credem i mrturisim, ca Maica Viu. Sumnexeu^ururea a sevfrtt i sevtrete minuni pân la rfJÎC iituWracurilor din buntatea Sa, spre folosul celor te cred i se .

|

$J

în

Jchm L

.

.

Ei, cu credine

pescv.i -

"ca"

,i de aceia

tnumar, au

apa

nu

nici

;

se prinde

«

tts:

sfiniei

acestui chinoviu

la mare

de

i

i

întitnpul acesta

cercm

se

puternic

voi

t

se

unul dintru «.ceei

'

t<.Popa Calinic.el au

acum

prini

fiind trei la

?U " Prinii, apoid

i

atunces

îndoiala

mare

mrturisit

Maica ]

a

se

c

fac

au

5

;

i

buci

obicei, ci 5, ca •

apoiiî

fost 77

aceasta a Maicii

cu minune se se

voiu crede fa'r aa au aruncat mreji , 80 de stîn

jini bucata, i leati lsat în mare, nu trei ceasuri dup

bine

tt

trei

dup*

prime

la serbtc'rea Ei, întimpul acesta de* ,

si

^

îi

daca" icona

somnului, sa zugrvit

l

se

ser

Monahii, fiind cam îndoiala", a indrsnit a jtice intru sine.i;

H*- se vedi

yvar

mrejile, fiind

apei pe deasupra,

arunca'm mwjile,

este

se" se pescuiasc începur a le

nimini nici Mo-

nu arunc infata'

petele de mreji, inse

JToi

^^MT-^cu

\$t jjete

,

umbl

pestele

rinduitf a

ca se arunce toi

salle-;,

j^i ar

V1 "

UArsna,

ore. care alt pescariu

cald,

este

'IuiJumnezeu deva <jbatorea

prinii

nc'ptea

temrejlle SP" pescuire, ^nastirile

dragoste.

iulie £„ lo,

sau poprit

,

i

i cu

ntrvun an

;

1


-

/ "

£JJFI

scote

.

'

,i

nu gasau i'ntro bucat de -mreaje

4, sau 5 petiori mi. a urmat la tote buc. ~ mreji, iar când au î scos bucata cea mai dupre uraâ,V\P^^^L%; w'au început «eti prinii a cârti »N%ra^ r> ^'">. /c Maica Domnului nu au voit st îi /cat

y

yci

E

.

aa

sftile de

^£^rin<e pete la serbtorea SA. si pcat, «cea de osteneala care o aii fcut dîniî; i acum scosser de nde-F ^rmveajs mai mult de jumtate Csmd iat ^jde fiind ci Maica lui Dumnezeu, nu iau lsat înpuina-r aratrndu-le minunea sfiniei Sale ca" dintru un capt

c fr

.

'

.

oca pete.

Jde^rreaja" au scos 3o

,^\*Timta 7^î\\/

UWlTJde

acestei

sfintei

palmi, iar

icone

latul

înlugime analoghie,

esfe

dup

*-nu esfe fcut dup nici una din iconele f- fr .citare de minuni, ci este fcut dup un noufVXT^

Fata Ei este ca vpsala f^j^ plan al lugravuluî " griului, Nasul, Cura, Barba, suni forte po. n£\ .

msuri

trivite la ej), [•

,

iar

au,/ atâta dar au/

ochi

cum ar sorbi inima privitorilor', în tote cuttura este cu stpînire i privind

ca

'acesfea,

•,

,

c

arat

amestecat cu oblîndee, cu care

^.^^TL, este însui Maica lui îunmeleu închipuit pre / *Ji%J icon, si plina" de dar luTrmexeesc i nu pite ni,

*

v.j->tnini se o priveasc,

far

se

dulceaa Duhovniceasc , bucurie va fi vre vn om prea cerbicos

shn

nu simt

în inima fu*

i umiline fr de \i i întunecat la ^-W i

,

ca se nu Sjk\c numai din privirea Eiî; se incredinaze,

minte

,

fie.

fOf

de

care,

cum

min i

sesc

ved,

c

de

c

nimica dintru acestea.

nu

se

sevîrit

care vin de o

nu st numai într'un Eifae,ciune ori

chip sfânta fc

este

'

om, precum mârturi

strinii

cam smolete,

1

.

*

alte ori se în-

AsJ

.

a lyWij

cine.va cu înelepciune, i cu luare aminte, înf ^acestei sfintei icone, va vedea caracter de mare

neam

*

f"

<(>.\>,

<;&

;v


"

X

lari la pri vigheri-

''-'le cele de teta"

'

neptea la

serbri împrteti, imai Nalcsla aceast serbare de f

fr/V

.X. ^'Jv.

'

-

^(f jiSEajn acx m /

'

de ""4.

- trandafil

^' separe vi ;

zeu

,

i

,/avend.

;

cuviosul

ieî Ss' e ^fint .

i

,

voios

i precum in

odfniors

s/intul

ve'dutu.o

u

cum

este uni;

nu licum arpr's.

ca

ci

Maics

mijlocul

iii

Sion

mmne-

lui

\)isericeî

a ve'dutu.o

.

(

cu podobe

,

asemenea i aicea în fn Dumnezeeasc

;

sffntul

împrteas, încunjurat

jnheli, i toii cuvioii sfanului ^chinandu.i.se Ei, care avea platuri

i

de îngeri

Arha

Munte, slvindu.o de aur

^

vedenie,

Sinaitul, edend

Qrigorie

sfântului

in?

sfanul Dionisie An-yr

detept jnnd

Marcu, ucenicul

scaun ca

l

este fr^

i

,

încât privitorilor

câ ve'd chip,

chiar pre adeverata

st înstran

^' opa#hitul A Munte, au •jpe

a

vessel

înalte

,

i

în.

ctre par

VIGLA în care loc acum cu adjutorul Ei, sa fcut aceast nou biserica, întru slava Ffiului Ei spre minHuirea Monahilor romanii, i a tuturor credincosita ortodoii.

^tea

ce se

*ice

;

^

,

ulâmiti dar frailor toi

dm

•J-»»

lui

Dumnezeu

,

pentru

se a.

slvit i nou minune, câ dela Dumnezeu su"' cu putine precum vt-W

\ceasta prea :

Vvî

tote

,

dem prin j&i r<j

/a\ aceia

IjkyP

3*

^

sfintele ,

s aceast

_ cdind

fa

,{'^

scripturi

noi toi câi ne

acestei

înaintea

,

sfinte

v.

i.

tdne a Ei,ceîsî îi

v închipuite feele

-âre

minune,

cu

se strigm credmcoîî; Pre sfânt stpinâ de lumneieu X- /TS*' jjscajtdre, pururea fecor Mrie, >r < proctorea i aprtorea nostr. -b/j A cerem ata nebiruit aprare .A^ -

,

,

împr

,

,

teasa

cerii/-.,

mi

;

am

sfânt

drept

.V«V

.

adu » -

serba

l


,

r

^mmtului\cei a *

"

'xhf 64

** .•

,

«r dreptate numele

Vs^îî^**

;_de «, Prodromi i„ Iec\ -^f' ^. ^«J^^M^piWÎnatnie mer^itore, rntreW»yJfe^|g »*'

î

//,

,

.

;

.

v i&"*c: 'v£. K'^h'

V

\

J*

e

." H /prâia 1

-

.

'

te -M«

•'

.

noi

S

SI

m-.rir

?i

lucrarea dr de "" n *

"e

«reasc

pretorf

«^m^tini, spre a vedea «y^me.cuvfntatâ. Mrnunile

'

povâuetejiepre

credmcosh ere. 'Vv vejme ane inddcFS--*'•

si

,

Dumnezeului -nosfru.ea' eti «veci vecilor &ma

pentru f/nia icw xu<frvit sunt adeverate petrecute î n ochii

I

cu minune

atmmezeeasc

,

mei*

* Nifon

^^

-

v

i

prea proslvit

si

istorisite

intrtf

Irepi

Tu

de -mrirea Firului

-

•'

îh

fap;eW'"

Ionescu Ieroschimonah

,

fost primul

Superior-

Mrn«iile Maici Soamului drntota lumea, cfte «m £asitmunile a Prea sfintei Nasctorei de'iumti-'. xeu intre SiWli proorocie .

:

pgânesti

.

înainte

88

de zemislirea

";**""»"*

r Pfa o au a < ser», s,f" ceia norodelor

-ibil a

per S*

fiind

pW

f

crora

si au"

vestit.

c,cu

D uh prorocesc dela Vvmnzttv; de aceste cuvinteipentru curaU

^fecor,

înscrierile «ale au scris, veniva parele prooroc din locuri înalte prin noor,

•latal

,

Ei, prin artarea Dunrae cnile sale prea.

ele ia

au propoveduit Minunea. 1.

&

l„ me

si se

va

ea Bu!llrl

I

ne va împac.

Minunea ftila

2-

Del/ica

,

avend

sfânt, aceasta ' scris_ ^

coara

au

inse

proorocit, au

pentru prea curata

\v

V

fe-^>

muere setie pre /j^^îSw. ffl^T stepînul teu, prooroc . va ^yveni pentru islvirea ta, ace. }la cu învtura toat lumeaiwii :

»

:

v

•,

o

^M'^^^-fW

lumineaz,

ca^K*»

ca se aib fiwte rele pre densul in cugetul seu prin^ lucrar

i


,

zeeascâ

^ccoari

qf

.

\'

Din

va -nate,

se

credincoilor

sei

'

rnfmi

va lumina.

{/le

Minunea

3--

J

pronia ibrla Librca, din

j iii A/i

Boului

. .

,

\f*-,* pro-

Sfa'nU

da p«-

tru pre curata jecora poveduii , venivâ îiua '

va ffsipi tot fntunerecul ; i tuturor, va ii^A£> pitica e va veni cu cocon pentru picatele pre densul i$ trimise in lume eu trupul, va trai stprn acetia sant tainile va avea, i itele sale il va hrni; ,'lutnrni,

Durnneieesti.

Minunea-

Jf

invatadîbila Himeria, de la Duhul Sfan fiind de Dumnezeu , ta acestea , pentru Hsctorea „cuvinte au scris; fecor în vîrste, tînâra vafi * vom cin- >wl in cinstea omului, noi toi pe dinsa ^str,pre împratul pre inimi H va purta, crutrei credincoi crai. ia vor aduce daruri

il^V

Minunea- 5 pentru pre curata ubila Cumeia,aa a prorocit, au avut cufecor,dîndu.i-se Ei de Ia Duhul Sfânt acesta sunt adevrate si .viate ale mele aupre

urm

'.drac

..

dumnezeu

Wra

pre fe-^j acesta va fi-, aceasta va fi pe plcere rte pre noi/ lui i Maica", ne va întrece fo8 ecor , cu înelepciunea Ei , si cu myb-

lua-va

*

cu vrednicia

x

S&Ai

f

^

minunat. -

.

Minunea

. •

.

.

l^'. ''Jtj

6-

Samida, prin tocmire^ ^Y/ Duhului sfânt asa av

,ibila

'

r

r£ tg^

.

•,

.

'-proorocit,

iat

fn-

."lume la n

vA nate, din curat f ecora râie lauda lin ?

^

_

^\ ;


7je

^<*cerful

i

p-

si

îngerii

îl

vor vesti

Minunea

,

*

*

7.

-

.1

\âmarile Neii in. ^ffl^/<râm ,olu lîdtt capite

V r

*$:•

,

nos; iar Neia

"

:

ceas

du

_

acel

pân

*

Dumnezeului seu minei.

*.

.

când

intru

întrebat pe sibila Tiburti

aceast

o se stea

capiste

7 Au"

*

ia.pmw Tiburfina,pn c5nd vânae /ec ra pre ,lX^ yfcym sau i „plinit, ca acea capite Wnef. atif sttut /pana cand au nscut ecora pre Hristos * f jomnul iar cum sa ^nscut, „dat capitea aceia au c4ut la pmînt Minunea î. i .. >ând Octavian chessarul Romei, vrend g casase numeasc pre sine lumnezeu întru V.

>

;

i

acel

,

(

SibiU Tiburtina proocita pgîneasc ,

m

/Im

ceriu pre f ecora

eu

pentru acera o

,

)

c

se

nasc

Pentru ienuslirea Kâterei Pre

pre Hristos

SjVntei xascâtorei de

Minunea entru naterea

^

c:

ze

^J

1

?

A

Una,leau

îunmeieu

vestit

;

prinilor Ei, lui

Dumnexeu

,

prin'

aceia »«« vestit îngerul lui Ioachim.

de aur

.

Minunea A. ;

^

Vt

, .

»;>

J

.!»•',

ketand

licsandru Nevca dasclul scolelor. au vrut ca se în-l 'vee, cum capre curata,/^ 'din

pcat strmoesc

este zemislit, El aceasta

,

âvr

i

cu-

cdut

neputine ,p;rea , intru care neputine au stricat câtrs

'întro

T

jL

înfer

*3îgL

au pre fmeia sa Ana , ll in biserica la Ierusalim unde era porta

jS

I.

curatei fecore:

fsh

loachr»

-cina

,

artat^

.

ca prea curata fecora are

loachw,

ceas

iau

iind pre mfinile saîle i ia „ zis: acd ostai este j lu au Artat lui Octavian, atî prorocit Ea. ,

pruncul,

ci

cj/Wfi


Nsctorea, de Dumnezeu, si sau Ei ca se\ vindece

'rug-at

leci intru acea nopte isau ecora

'iritat lui pre surata „i aii zis ''bila*

citra dfnsul

rabzi tu, pentru

;

ca"

f

^

aceasta vrei

se

c

sint _'nvet,i pre omeni precum Eu «mislit din picat strmoesc

f

i Iau vindecat pre dtnsul i sau fcut nevexu.^^^Kjji i ved.endu-Se" ^S^i ta; atunci Alixandru viindu-i in fire , curatei V^«B pre sine vindecat de boli , au dat mulernit pre zmislirea Ei , cum peeorei i au scris o carte mare pentru ;

f

9

'crf

este

zemislit

i nscut fir

wa

picat

Ghelsemie la Monastirn Bfmersca, virndel Anglia, pre mare saujcut furtu-tK dela Danrg coraia cu totul , au na", cât era se se primejduiasc ctri f^l strigat toi ca'tr» Dumnezeii cu plîngere , i

k

pre curata

Jecor

^\

de la Jiiul

ca se cee adjutoriu

,

^ U

acel ces un t>rha^ Ei pentru mîntuirea lcr; atuncea intru ajutmdu.i ; i iu WKfl isau artat imbricat in vejtnînte Arhiereti sentoi dintru acea-f 'Ghelsemie, si atî zis lui: De vei vrea efii *

Uj

primeti primejdie a furtuni, figiduetete ea se

lifuâ

icmisliri pre sfintei

Nsctorei

<

de Dumnezeu,

prznueti)

i pre

K

alise

M

prznuiascâ atuncea au întrebat Ghelsemie , cu ce <* zmisliri pre curatei (icînste i slujba avem se prisnuim ziua ' precum vai obicinuit acin-^ fecorei ? iar El iau rspun3 I

jnvei ca

se

•,

!

\

i

i

xiua naterei Ei ; | sti i s *v ricut nev«dut, atuncea

[Cplineasc ^S&linite SpUs

-j'V V"j>Jv:''

*"end acestea Arhiereul sau

fgduit

tote acele

îndat sau fcut în Mare, i ajungend la Anglia; au tuturor ce isaiî fntfmplat pe mare, ce

isau poruncit

;

i

cum sila Monastirea Rimeasc, t

in

fiete. care an au început a priLinu-i ziua zemislirei pre cu- > 'ratei fecoarei-

Minunile Nascatorei de Btrmneieu , caad

acela

seleinrnare^

J J


ii

^rait

în oîse.

a lui

solomon.

Minunea <

Bat*--

^^(f^fcf$

I.

curata feaara NioctJrea de sumne. zeu, când aii triit in hiseri-A. ,.rsa

.

"

:

1

-

'

>

^

,

" '

(/

ca lui Solomon, intra cel ce W-^rî^ ^ iav slujit Ei îngerul . aducen??^^

;N

:

*'

'

:

,

i hran, cu care se hrnea Minunea %.

du-i

ifînpi

'rea •

;

? .

\

•mrea

curata

artându- se

j"ecdra

Ea. I

Nâsctdrea

de Dumnezeii,!

i

iau lîs: când am trit in biserica lui Solomon, am veduf deapururea Elisavetei

mîngaere de la

lui Dumnezeii,

i

,

.Dumnezeii

a îngerilor

i

de la

am

înger, cci ms.

vedut.

Minunea 3.

,

"

.rea curata jecora

lumin mare vei

nate

pre

câci pentru

i

•,

din mijlocul lumini

meu

jiîtrl

tdte

ai

.

i

vrut ca

in Biserica lui Solomon, ;

cetind la proocul

icais

,

aceste

;/ cuvinte; iat fecori va zemisli , si va nate fiiu, vor chema numele lui Emanoil, ce se zice cu noi Bumne-f v iteu,sau rugat lui Dumnezeii ca se o învredniceasc se fK fie slujnic la acea jecorâ, întru acel ces, isau artat

s.*

i

,

aii

auiît

pentru aceasta se

slujnic

j-ii

aceast

prea

•,

glas

altele

vor

zrcend sluji

-.

Cvwf

ie;|VW

W

aceasta sau Jacut

curat

fecora"

au spus -'v

Elisavetei.

Minunea

M.

vreme Elisaveta , socotind pentru na. o V. terea lui Hristos , i pentru viaa prea curatei ftcUtti i urare ingereasca" -J^. cântare la densa au xîs i au dis tylXiJ prea curata ctri Eliseveta, ae cînd mau lsat tatl meu i marc. mea de ntro

j<f5

,

.

maiî

£a*g*dvit lui lumnexeu.

diny^rV^jfl

tru acel ceas trei porunci a. ^'/^^%J^i lui Dvmnexeu. le-am pus ca se le pesc in- inima mea-, cea din TravtJ^^BB jfe^ MLR^, t»u se iuesc pre Bomnul Bu ,mnezeul meu-

'J


*S V

Ff

se iubesc

meu

vecinul

'

se ursc re Vrjmaul meu caTe este '/diavolul , i f ieste- care pcs

'{^a\ treilea,

si t

aceste trei ileam «ixit

mea

inima

în

tts

Minunea

S.

când au

:^re curata fecor

Jpj/ trâit în Biserica lui Solomon

Ei 14 ani

ntndu.see

serica* la tot norodul

fjj

rele sale pre acase

fcorele dela Arhiereu, blagoslovita fecorâ

'pre f

aceasta

cci prini

,

i

Jpentru aceasta

Eiî

o

,

i

au fcut dup

e

Jiefi- carele pre

(

aceste cuvinte

avxt'nd

,

11

xîs Arhiereul

aii

ea se

porunca Arhiereului

,

ie

^\

/

fvjS&Vi

f numai

w|

c

i nu pite se facâ^R au rspuns Arhiereului , au dat la vejnics slujba lui Ttmmeieu . Si miam fagadu.i.tu-o lui Junmeieu .i TyRv^

p'ecoria

fauifnd aceasta Arhiereul , sau apropiat de chivotul Somnului . i s** *au întrebat pre Sumnexeu ce se fac cu aceasta ; i au eit din chivo- v -

^

Iul Domnului ca se porunceasc

r

llse'i

aduc

toegi la oltariu

sfânt închipui porumhului

>\ incredineje ;

fjf'

s

se

Mria,

fecora

.auxît.i îndat

,

cui toeg va înflori

va pune

si

Iosif aii odrislit

a densul

.

i ve'ijîni

,

i

preste densul, aceluia

<Asa

porumb

Mria

;

yn ri

acel

i tot

norodul

Minunea

fecora"

i cu

I.

di Dumnezeu . la ceasul Na Domnului Iisus Hristos. Njînd pre curata fecora au

iscâtorei

.

trit la Nazaret in cetatea Galilei

^auf ost

,

intru acel ceas

trimis ca'tra densa

ghelul Gavriil, ca

c

se

i s aii pus aiî

i

se

preste

încredina*,

ce

sei

Arhan

vesteas- â

sau fcut. f_

altele £feco-^/'^

care ati trit cu densa în biserica lui Solomon; în Naiaret la neamurile lor>

terei

,lui losif, care°auoi luatu.o la casa

au mers pre curata

ceas

,

juhul

intre carele toeagul

au venit

din ceriu

in viteem,si socotea întru sine pentru lucrurile

/A dintru

lavid

i

sau fcut de aii adus fiete. carele

aceasta Arhiereul

ipre blagoslovita fecora

in virf ,

acela glas toi omenii în "biserica" ati

dup porunc

din casa lui Bavid toeagul seu la oltariu

litri

din casa lui

ca fiete. carele

i al

,

aumer3

y,

>^


.

nasc

pre

Hristos Jiiul Ivi Iu. .

mneieu

.

^syctr

si

,

viind înjeru]

densa

iau iis

Domnvl

x curate

este

-prea

cu

mm yf^L

ti-,

%

Minunea

~N and

Bu.iaf

•.

curata ftteri au *

fost încredinat lui iosif, si zt-

'"Duhul sjnt <»-rr ei

,

j^fi

!

-

%

ceas. iosif fiind paiitoriu feco.

fntttr acel

cugeta întru sine pentru pre sffnta fecor .si vrend tnS ca se o lepede, isatî ara*tat îngerul Domnului . iau

tain

J *îs ;

lui

:

.

(

/mislind rn ffntete pe Hristos , i

*

i

L ^

ca se lepede cugetele cele rele pentru Mria , i iau zis , fiivl lui David , nu te teme a lua ?re Mria nm« ca ce sat? nscut întrensa din Duhul sfan este-

Iosif e

^rea ta,

Minunea >imion dreptul si

3'

3.

aceste cuvin-

cetind 15 proorocul Isaia

.

nau vrut

* s te -

se se

/kotî piu

,

c

deci iatî its:

i

fgduit

iau

Du-

Tnneieu,ca nu va vedea mortea pena' cnd nu va vedea p e ,f"ul nscut din fecora , ca'ci i acetia tîce i Evan^'jghelistui Lues, cci iau fost lui fgduit dela Duhui sfînt V^lca se nu vaxâ mor(2,pn5 nu va vedea pe Hristos Domnul lui ji sau fnplinit aceast fgduine Dumne^eeasc câcj Simion

iau trit

pân

foiala 'biseric

^linile

sale

;

L

va primi, i va nate fiiu, 1 incredînexe la aceasta' vana-

istâfu&i fnpmtece

.te,

au nscut fecora pre Hristos;

ce

-

i cndlauduS^

întru acel ceas Simion, au luat pe Hristos premi-Â! i au xis ctr drnsul, acum sloVioiete pre ro. j

^Tsul teu ste"pîne,i

cele.lalte.

Minunea

iH-

•'^hidisim cv toiagul seu au lovit in

I

pmrât

iicind

inainte

i natere fecor i îndat ,

'

»'vsl/ft

4

t

pmtni au

/Âîi au

<îce"nd i'ji

au

i

au

i

:

lovit

dup

re'se'rit al

reserit vn

i

crin,

doilea

Jnatere fecor, i au trei-

Ift'

4 M\

doilea, ^Hrai

al

natere fecor,

lovit a treea or,xîcend:^

.al

de

din

crinu»?!

crescu'

l,lea__ern\;

4?

-


-

,

^few

Pentru

-aceasta au fcut E^hidisim aceasta , ca

invee acrede întru un om cact de Maica sumne. se

,

curat, cai^

zeului este fecora

curia

ipentrv

re j"ost

i

fecoriei.au'

ostit«rivl

Minunea

5-

dup

''-\Yt curata fecori

naterea

k_

.

;:?|Hrrsto3 .fecor au rmas, precum raia iretul, prin sticla, nefacend vetemare ,asa iisus saii nscut din pre curata fecora, au trecut prfn tru-

7>

pul Ei

wsci proorocialui TSeva deschide,

cel fecoresc

Eiichiil

i

.

nevetamîndu.o , ca

/nul Dumnezeu lui Israil va

trece

Minunea .

:

lt

de

ste

prin trensa. 6.

re curata fecorâ pre Hristos aunâscut de la Buhul jSfint, fa'râ Wrtai , cci Arhanghelul Gavriil când vestit Bi

iatî

*îs

împlinea^

se se

Aceasta use încuiata va fi, si nu trece prin trensa numai lom-

niminea nu va

Ea ctr orhat

,

înger,

ca*

are se

cum va

nasc

pre Hristos

fi aceasta,

ca*

.

Atuncea au

Eu nu am

tiut

ra'spuns îngerul

.Duhul fiht va veni pretine. i puterea celui înalt te va umhriMinunile pre sfintei Nâscâtorei de "oumneieii, cand :

iaiî

au intrat in E<htpet. Minunea ! .Jind pr» curata fecora Iosif

fugind dinaintea

cu Hristos lui irod

fiiul seu,

la Egipet

,

i

cu

atuncea pe

drum viind tilhari asupra lor, au vrut se easinul de la dinî , iar unul din tilhari vedend >m^%'"'-"i^\P e

pruncul forte, i au" xis desarîm-^ Dumnezeu tn trup omenesc , nu ar fi

iIris ^')S

^«ft^^-hrica

•.

-mai frumos de cât pruncul acesta , i iau "^aparat pre dinii , i nau lsat pe til. thari se e asinul . Atunci au ras.

y^)]5§? ms V r *

cura w feedra

tlharul acela

,

se tii

,

ctre

fiiule

va plai pruncul meu pentru linele acesta Dup s acesta ,v; t ilha. it,i

.

i

A

1

,


rul acesta" cu-

Hristos pe cr

ce aii fost

rstignit

dreapta la vremea niri

;

nit proorocia prea J>ec °*'ei <îstaxi

atuncea

'•

.

Fcit

lui

ca se

,

%.

«ou nscut, vis sau artat

cel

e

Hristos;

vei fi cu mine in raiti.

jind au vrut irod

«

jjp fi

curstei

iau" xis

Minunea ,

1

atuncea sau împli.

pe Hristos

,

se

piard" pe

Hristiis^

acel ces fno-erul in iur

i pe

losif,

i

curata

pre'

iau porun-

Maica lui,

fuj

la E£h_ipet dinaintea lui Irod. i dup po. interului , io$if aiî luat pe pruncul i pre Maica lui noptea , i sau dus li Egipet. si

se

r utica

Minunea

3.

E 5"ipet tfJ1(^ e a " tra " ec 'i, ,s Msscâtorea de Du'«* i' *''Hff' I^Bffl* '"mezeu cu Hristos friul seu ?ani,aprdpe de satul '

'

Naxaret

-^aeela

^

'din mijlocul

Jffl

este plecat

este

,

lui

un lemn

cand au sosit pre curata fecdr

i

se acolo

i

este

i

'<

aceia

; cci iosrf o lâsa.jT' jajtd, spuind ar-fi in can. , i turci

in Egipet

c

se duse'se în sat st caute

stand lemnul acela

,•

numete Ficiis-. împrit înî.i Sj3 sau Jacut - fu?.)

care se

pna" invîrf,

închipui cortului

pana astaxi

neclintit

dela aprinse de apururea acolo-

Minunea M ;

and -prea cvrata f ecora cu Hristos la E* dtnintea lui irod fugind, sau odihnit sub un pow foarte înalt atuncea au <is de ai putea gusta din pomul acesta .Atuncea losif iau xîss Tu pofteti mî-/J^ «care din po-m ; iar" Eu gândesc L trnde ai jfasi puina ap cci nu J/lfCraflu aicia nicirea atuncea r/0f>

f

'

!

pet,

,

•,

•.

-

,

în tratele Maici Sa4y fiind. Aporuncit lemnvlui ca siii plece vtrful (^^i^^

Hristos

ifftp,

'

''*^\ le ii/

W

se'tî,

Ik.

3tâ

îndat"

roda"

losif

din pom

au luat si

aii

'

dat>^"


lemnului c£

porunci

')

fj se

deschix

a\î 'si

isvorul ce

rdcina

'avea la y>ivt

ând pre

i

un

,

Hri-

j?ec<Sra" cu-

intrând au venit

unde

loc

i

Mria..

asinul seti'-s

curata

stos in Bgipet

lui,

i

Iosif

au adpat

se

'

numete Saa-ren-

i au intrat intro capite pagâneasca era idolii', întru ace] ces &u caduc toi' i 6au sfarimat,- pentru care pricina, iau f°-lî& tire St dat de Ui Evrodosi'e d<ci viind el cu dste la ca. w, pite ive"dend aa . sau închinat lui Hristos precum se '.^j* <«i

au

»

;mtru care

'^y^Kar idolii

aceia

.

cuvenea

'

"\ 4nd pre '

Minunea 6 jVgit dinain-mj curata fecoY cu Hristos acel ces: Lei i Pardosi, , întru |J r3V alta data li ai A mOTCfPii înamergea iar ;

intea lor, aratînd lele

sale

s

-vrtOfe ^rrvia ~dînî /îrweî mers duy

yjtr au

i

farj

Irod la E^ipet

•f* tea lui

>V

,

lumnexeu-

adeve'ratului

se

>

.

drumul prin

închina lui

pustie

i

,

I

plecandui

cape-

cu Hristos

Jiiul

.

Minunea ^'

'^f^rpsâni au mers prres seu idoli

curata

la Eghipet, întru din capite

acel

fijea

feccri

ceas la Eghipet.de la

dracii

,

i

idoli

au

J

câdut

sjarîmat.

Minunea

8-

tfc.rt

curata jVeo'râ intrând

™S<

de Ghermapolsca

«aci forte msire

si

da'nd închinciuni

.

rn Egipet, «spropiindu-^

care este la Tivaida, un co-* %

înalt, sau -plecat pana la pan*'"

pre curatei fecores

griului Ei.

JKinunea 9. and

pre curata

fee oara.

pre Hristos fitul seu £n Toratje , aii A

tiindul

vrut ^gineasc

se intre intro capite pa.

uile

,

i

i

singure

sad .

.

deschis

si


Minunea

10.

au murit cci au se2ucigâ; întru acel ces,în4£> sau artat lui iosif, i iau <i's:f^

rod împratul jidovilor, când „vrut pe Hristos

,

gerul în vis i pre maica ltri, i ie ia pre Hristos pruncul Ifntorce la pmântul lui istrail,i dup porunca în-I

i

|

gerului iosif

îndat au fcut aaMinunea,

li.

la Egipet, i sau intîmplat

splat ncul

fmei

unei

un

i

uncul cu acea ap,

umfltur i

bolnav de

îndat

Minunile Prea

,

fecorei, aiî

runca prea curatei [aceea

copilul

al

copil

dupre po-

splat

Jmea

sau fcut sentos-

NÂscâtorei de

sfintei

pruy

pe Hristos

intru acel loc întîmplndu.se

,

7^

întru un loc de au ÎT

înfa

cu carele

scutecele

lui Irod

dinaintea

fecora fugind

curata

tea.

viaa Ei Minunea, i-

^ r^tBm

mnexeiî in

,

întru acel

înc

fiind prunc

aa

jjau

îice

i

încasa^ -

ceas ion Boteztorul

in prntecele

au sltat loucurindu.se ci

r>2ci K*2&L

curata fecorâ

ând au venit Prea zahariei

;

Maici Sale,

au sltat pruncul cu

Ls

Ibucurie în prntecele Ei ,

Minunea

pîntecelui

%•

curata fecora când

î:

iul

-

r jZahariei atunca Eliseveta, umplrndu.se de V i'Duhul Sfânt, au început a ura pre/ecora,ia f } striga cu glas mare, i a zice; blagoslovit L eti tu între mueri, i blagoslovit este ro-ica se vie Marca l0 ta*u. i de unde mie aceasta I Tea

m

v

de venirea fecorei

Evanghelistul Luca, când

auîit Eliseveta.serutare Maici au dat,

aii intrat

în casa

;

,

-J^;

rmnului meu la mine

Minunea

3

uhul Sfânt în limbi

pre apostoli, întru .fecora f_nea

i

era acolo

,

sau poo-orât

i

prea curata

acel

ceas

împreun cu

pre curata

ca Apostoli

de foc , când

fecora"

cci

tia toi fntru un cuget

Apostoli;

y y «CK

aseme7.-<P

a,£râi în limbii;


Marîâ

ri

1iltc$^g^

atepta^ nogorirea

.rea curata fecora"

^"gciune, i ncea Cinstea

i

se închina

Minunea viind

-

in cassa

QiinS.

jSH»^

I W;-.

:

I

I

jKjj

»^

va

.

V^Ei

le

ca se umple

,

ajungea vin

umple cu

nunta,

la

6-

fi

Simion dreptul, au proorocit pen. vs trece durere prrn su.

c

ec |' rU f ° ra ' Ipetul Ef ca

âCeasta P B&gSk Istignirea, |

*<?î

tiun^ pentru ru

acolo, sele

cu Dnh P roorocesc,stra mai slvii rn iot lumea , cci viind a rfs catr Eliseveta; de acum neamurile.

c

~J^^âp^£ pntul |

nu

ca"

era

Zahariei,

ferici tote

;

|

care

Cwrata

dinainte

: !

5.

.

Salle, aii poruncit

Minunea

'•'s'fif!™

.

mslinilor, atu.

cu densa, de'ndu.i

fn vin.

.«r>

.

CAJma vor

fp. j

Muntele

în Canagalilei la

Mka, i pentru

-SSri

kCjlau prefcut .

U

împreun

copaci

^amintea Maici 6 vase de piatr

rxj

sf;

Ia ierusalim, când /acea ru.

se închina

ca Maici lui Dumnezeu.

ristos

g

Hristos,i Cu lte~mue^

i

primeasc Duhul

se

v

sau împlinit

vrea muncii, i r.

a morii

si

i

sabie,-

roorocie la

lui Hristos;

cci

~=K=aJvremea

la

aceea prea curata fecoarâ, inima ptruns ca cu o sabie.

cu durere sati

Minunile prea curatei Nasctorei de

Dumne«u invrea 7^Minunea.

*

^dormirei.

I.

ntro

prea sfânta Nsctoarea de du. fecoara , dorfnd de Hristos fgul

zi

3 mnezeu |

I

i

seu,

c

plingând

\tâ vreme,

{

i

V

j^Nfnul

jjXj

ateapt

teu

.'.j;^ ^ •/> ând au

'y

k .4 pusurile

.

'

<

.acel "

i

pre

zile

Maic

vei fi

~

t>

de pre

Peste

pâmmt.cci

%.

Ei, ca sei

e Sufletul

•.

,

.

Ei;]

catr nins vino Marca mea, la loca. iar prea curata fecor iau rspuns:

aii zîs ;

de muliWertilfl

iau zîs:

sfâritul prea curatei jecorei, întru

eeas viind însui Jirul

cele vejnice

ve*zut

artat

i

evea;

luat

cu mare -bucurie.

-Sa

Minunea sosrt

isaii

-

i

^,trei

nu lai

indat

7^cu mare lumina a


,

gata este inima mea mJ-^Sî^mneieiile mea.

;

St,a

este

ma

Minunea. i'j

V

de pre pind era se se mute prea curata fecor din raiul mint, atuncea interul iau adus Ei, un crin j

'

curatei

3-

înflorit

care însemna

,

i

prea sfintei

fecoria

prea!

fecorei-

"îinunîa -Mand era

se

4 ^SâL'îVvezdtJi

,

'''arid

"l 2

V

-/

.

mor

atunci

prm

J

prea curatei fecoreî.

Minunea.

era se

;

au fost Apostoli adunai

la îngroparea ,

Maica

morâ prea curata

dela marginile lumii

5.

.

prea curata fecor, intru acelces

singur Domnul Hristos ,

s.3

u pogorit din

luat sufletul Ei, cu prea curatele

cernî,iau mâini,

sale

i

au duso în ceriu la vejnica seleluire.

lîinimea 6 ce au îngropat

x c-

jgg^^W»

curatei fecorei, aii

i nai ^-

Inii

Apostoli trupul pre

mers a

aflatu.o; atunci

3 ii

prinii cci Dumnezeu au acoperit ca

',

i

j

din inainL

trupul prea curatei fecorei

tea omenilor

£c

ca seovazeL-OrS

al lui Moisi,

cci

L

jZâ&t atuncea, i pân injhia de astzi, L *3nau ved.ut niminea trupul prea cura-j sau mutat din mori,

tei fecorei,

sau suit la ceriu

Bisseric

;

i

aceast

socoteal o au primit

i

]

sfânta

Catholiceasc.-

Minunea

^

•%•

and

ati

aduso la îngropare f

Apostolii, trupul prea

fecorei

in

alergat,

se dobore trupul corei

curatei

iauvrutL

prea curatei jeV?

indatfV

lapmînt; atunci

cu putere "Sumneieeascâ

tiat •ne

!

mâinile

isau

ammdou,ominu-i

când ducea pre

curatul

^&?I^ (^(Lrt^^

tru ? Ia " n rof are -Apostolii S pp'întru acel ceas a auzit c'mtare îngereasc toi* omeni câi 1

'se afla in Ghepsimani;

iar-

i

T

Chepsimani, atunci f

un jidan au

atunci trupul pre

>

au cunoscut sfi-jr^^^

curatei fecorei

/

"

t


^vedend jidovi 3U

VrUt Se Wr ^Dumntzeeasca

i

t </ecorei, v*'

ridk^sS^M^ au ya

lisai orbit ochif

lisau vindecat

cut

.

fecorer,- atunci din putere indacâ au credut pre-curatei

i

;

I I

ochii.

Minunea

striat

.

8.

and ducea

Apostoli lamormint trupul pre curatei /ecdrei. atunci cânta Apostoli Psalmul intru esirea

l~'

4

wj

-

av

;

dt,We <™P ul 'P"

,

,

I2£

,

j

lui Israil

din Egipet,

intru acel ces iau acoperit no jor, pe pre curata /ecor i pre Apostolii; iar norodul cesta aco. lo numai glasul a auzit, iar pre Apostoli nu iau ve<ut.

Minunea

1

-9-

upa învierea

HristoJ^

Iui

i dup înlarea la ceriU " i pcgorirea luhului - V sfint i pân la despâr-j." ,

irea Apostolilor la pro.f povedurre, atunci toi se

aduna

la

mas i ;

se

lsa

;

un

acela

rin i

pre

i

— i e junmezeul

îicea: slavi

i Ferului i Sfintului

iuh

iar

;

nostru,

dup

mal"

*?

i *!

lsa pe.p

perin

parte de pâine

'dica

la

deert

loc

in locul

t

loc la

edend

«

o

întru

cinstea Domnnvlui Hri ^stos

care parte ori-

.

slav ie

inviere,

;

i pan

slav Tatlui,!,

înlare

la

;

I

Uicea Hristos a înviat: supa" înlarea Domnului 21c ea: mare- 0 este numele sfintei Troie lomne îsuse Hristose ajutne noua;! ,

^Aceasta toi

Apostolii

\sau desprit 3a.ii fost

pân

adunai

ai lucrat cind au Jost împreuna, rerod!

Ia adormirea prea curatei Jecorei

* .

jarcând

Apostolii la angropare;

atuncea la mase uâ parte de pâine i când aii ridicat , >au zis: Mria este numele intru acel cis prea sfânta Jecor dupa adormirea Sa, r'n vezduh cu un polc de angeiii iluminai, au zis câtrâ dînr, bucurai. Eti sânt cuvoi,

..dup

obiceiu; aii pus

.

m de Ine

v c

toate

zilele

Domne

nou

;

•pul fecorei,

:

isuse

dup aii

iji Ea.atreea

i zi

Atuncea Apostoli îndat Hristose

:

acelea ati credut

cum

sau sculat

au strigat

,

în loc

Prea Sfânt Nisctore ajut-, mers la mormânt, i negsind tru;

c

au

din

înviat

ca

mori, cu

i

Fiiul

sufletul

Ei; asa

i cu tru-

k/^


J

fpul, !

j

uf

sau suit la ceriu, in^*^ "buntile cele vejnice. sau ^l'SMmunile Prea Sfintei Hasca'toref ,ce !YIt ficut pe numele Ei-

?'

Minunea.

z^, =

<:,

3 K

£.

!•

-ne a

"

.

carele sjîntul

t>re

I

.-•-^Apostol Iau vinde

E cat

bol

de

în Lida,

iau lîs: Eneea

vindec

Isus

te

Hristos; £,

Eneea au

acela

lîdit

cinstea

intru torei

,

de Dumnezeu, care ta

biseric au vrut e jidovi

pue

v

\

Y nsc-î'

la Lidda o biseric

idoli

st o

II

se

¥|

pgânii"

i

intrînsa

ca se le

Î~>

ijertjescâ, deci ne invoin-f

5«; aa

cata j

ia

fia stpînvl

%

attmcea

;

aii

Q\

S

jrinduit jude. -vly< -

T-

^w^

mers

jude-

'a

(Xfty

L</

â(

acdu.Cjf/y'^

locului

aceluia, au f^S',

llom "u] locului

-^^-^^(pcSf J^xat

la

ca se jie biserica

"in-

£<^;-a

i pecetluiv tâ \_ ^3^ ^^ zile, i cum va arta Iu. aa va rimînea \&<leci mplinindu.se 3 zile, ai mers „ domnul acela de au luat pecetea i au poruncit se descMxe i ®£j i au intrat în 'biseric rSJx [aii venit i cretini jidovi i pagini J

jcuiat

1

Imneteu

,

,

,

(împreun cu Somnul (de

;

au gsit

i

Dumnezeu, Jorte jrumose

pe perete o

luminate, ne

icin a Hscâtorei

fcut

min

de

de

lom, era i scrisore deasupra chipului scrise Mria maica lui «HristoS împratului waiurei .Aceaste minune vedend domnul, jido •

,

^yji

i pgâni

sau

scîrbit, iar

cretini sau bucurat

,

i

lisau dat

bisserica

Minunea n

tîrg-ul

Arteiieî inprovinie

nah Xeder,

tr ste

-5».

forte evlavios,

ifâsctorea

un Mo. Pv-^V au avut ci- m^'^Ti-

de Dumnezeii de

,

mare era- m^/ij.

da numele Mriei, cci injiete

care

«k/'^V

la rugciunea sa , începea ; nar mie Marie.g^^J dar mie la începutul lor, iar numele acela Mrie, dar mai întiiti M-al ^lja K-al 3lea I. al 5lea A- i sfrrindu.i viaa

»

'

EVat^

Spre 3Îua prsnuiri "

crescut

spntului Andreiu,

din guri

vn trandafir pe ,

i dup carele

îngroparea lui;

era scris mislete


r//S(

cum

•Qlrul

SI di n

ochi

iain MT^^X^sad crescut câte o creac i «a scris citt o liter, pân sau î«pif„i t „ vmi _

Mria i instnmdu.se prin prini Monasfirei ^copuhacaruia if era eparhia, i str15andu.se tot hterilor

Epis.

;

clirosul,

^Jmers

rul

pan

cu preoii ser

ce era

i

la locul acela,

a„

au desgropat trandafi-

^ur

crescut

din , i Iau pus ;„tro sticl in biseric; din «furi nu se uscase, iar cei din ochi si din ure jOchi se uscase ; dup aceasta luînd trupul rposatului' Episcopul •, hi Iau îngropat in biserica Nsctorei de

SJ C *« a«st

o

tblie,

i o au pus

Bumnejeu, i au scris Nsctorei de îumneieu/3-

în pomenirea

Minunea.

2e^^*s*a 11

I

om anume

Jrnga

\ Ii ^SI^SSuS JlHHBHBtJ.

pre sfînta

Ma "e;

C

moartea

lui

cr ' n

deapurvrea

Ion,

fecSr

SXx&

u «de pe jlorea

'

xrcea

,

spre ajutor

bucurate

•.

S* ; **>

?tia

f?c ru

ai crescut

,

din jura Iui un

crinului

,

era scris

cu

I

aur bucurate Mrie..

jlitere de

Minunea.

i\.

''anume flahila,cv mare dorire

|i

dragoste

a

Nas- <v

i

Domnului ,a ti vrut se (Y-

\se bofeje , deci intiîndu. se pi.

I

I

»cretin un

rîce'n.

^cltoreti; stinesc

\

,

i

dup

preotul

acela la

orna

de la

'

.

11

jP du.o, în.

trinte

est:

H C*)

,

ii

mân :

atunci tfs.

cu

o nirtfe

sfârima

ridat

,

fiind

tie

se ,

i

boiejîndu-o':

Nsctorea de clugreti-

în haine

care

,

prunc mic

de unde isau

era

,

in-

aflat

scrise aceste

cu.

Bucur.te fecoar Mrie, Domnul tine Acc-fts scurt rurâciune, cind .

ia " luatu.o din se

era dela

,

i

mân

îndat

ai inghiitu.o

,

aii

inceput a plinire, ia

iau datu.o inmîn; iar luân,

i

sau

odihnit.

(V *

fac

5.

Acvena

scldtoare nu >

?4

MÎnstire;

dup cum

Minunea. .

i

st st

se o trimite

Domnului, isau artat

au îmbracatu.o

acestea

m

^«s.

,

Ei, scdl Ecaterino, cci departe aise scuiindu.se, au mers la preotul cn

,du_i

au duso^

.Dumnejeti;

vrut

deprtat

fiahila

i.

pus numele Ecaterina,

l& ;au

aii

,

loc

^atorea ll« vis

c: vrea

prini Ei, la

vi

asculta cinepotne-

nea de numele Mriei, -»' 1 "catorei

(


j

.

Mria, ostai au vrut se apuce pre ojatâ anume i plinind sei strice fecoria , deci rtgându.se

£n

-

gvrind

^|j^incredin«ndu.si vtf|£jvdup,i

aceasta

<sc, i

c

pentru

ai naiuit

tk cmata fecor, i

sa artat

i

nscWea

la

iau

m

acela care vre sete asuprea-

»«»«rit ostaul

Im te tenguJf, cci

«waei Mriei,-

prea

sa^

fecoria

de Sumnezeu, iau pa-

lit fecoria.

%

Minunea. '

o. Mâsctorei Domnului, a6 artat Dumneieu

i f^^jîJîmaele

'^J l^jpmeailor

Ei-,

Hemislirei

"roc roihitea

,

cci

sîbtlia

pronie; aceste cuvinte

"•.Gherotreia, din lumnczeeasca

j

^Mriei va ,«4

lumin.

rse'ri

Minunea.

^j. f ''•

*:n

:

**.

arigrad saa^sât un

/.'.'.'"le

ora

inea

mort

o

se vede prooroc

v"JEs?Ȕum

mormânt i* piatra,

in

cci

înaintea naterei

scris

aceste cuvinte-

vejmîntul Nasctorei i de la brîu

Minunea-

i.

i Cneji Ruseti

fa nu se

'boteia

multa rusasc

Vr

muiat in Mare,

sau

înecat

,

i

numai

.

,

i

adunând

oste forte

pe niarea sea

incunjurându-o

,

-

au

Sertfhie,

biserica ctera

de la

sau

pna

au f ost

care

;

ai mers

;

atunci patriarhul

;

odorele

''luând

jotile ruseti

rus:

la Tarigrad

Svrui se o ea

fleaii dus""de ieâtT

pre.

,

la

Domnului

I

care-1

acesta-,?

Mria i

fecoara

sau

Sfânt

Minunile de

^scold

&m

scrisorea

de aur cu

dfn

era acela,

îuhul

era, care prin

8-

tabl

nasc

are se se

-Hristos

[lui Hristos

fecoarei

sale, din pintecele

scris in scrisorile

.'au

acolo,

fcut furtun mare.itote cu

cneji

puin

su scpat

6sîe

?de mec are.

~* (Jvîinunea. %.

^ Curata A^—X^^^ca Domnului -

,

"

.„

v

-

y.

-

-•

.

'

-.^rea

^"'îmbrcat

,

^*^^-^ninul, •

^sSS?

ttii

aii

,

Kssus

crescut

cat i

lui.

acela

Hristos;

»vm»e:eu. Mat.

inc

un vejmânt, vre-me

au

Cjind i

i

1,

au

jo.

pro. pru-f

i

crescut io.

vejmântul pe densul; pen-

aceasta mrturisete

cci vejmintul

Halca

în

*

nsctoarea

"nc mic, iau essut

'

aii

i

sj.

fost

lin Evanghelistul

essut

de prea cu-l

•-

.'


Minunea. .

and sau apropiat cu otile notum , întru acel ceas "l-ai.av spînzurat

?re zidul ceti,

i

-•4.-'^m PetrU

$

.

d "?

A V° S <°

<

orbit, si

sau 8us

M.

i

adormirea

fKir "

^X$^^oprea ^

]

îngroparea

prea

3 « deschis mormântul 1

'

<** Toma nu

«

aflase la ir,

prea curatei fecoarei, si când au «schrs n.^rmtntuTSau a/lat n ; raica numai hsine Maid J(m _ sau ^asit pentru mîngâerea credmcoaor.

M

I '

îndat au

Minunea.

'

steagu.

in locul

vejmîntul Wasctorei de Dumnezeu

ruinai.

)^Jp7^&( trCea " 5 /»%^ CUMt£I

sub cetatea Car.]

Rollo

locuitori

vrjmai

vedend

3. sale

f

Minunea.

|

S.

Nsctoarea Domnului

a treia zi

dup

7 adormirea

Sa , afi dat briul seu Apo. romei,câci au intimpinatu.o ducându. o pre noortf la ceriu eci j

(Stolului

Apostolul

i

\

Toma

sfânta

,

dup cum

Evanghelie

1 vremea îngropri, ^jveduia zi

cuvmtul

dupadormire iao druit wasctorea .

Minunea.

fz&jr&.j

lui

,

adevereaz

c nu

se afla la

india

ci la

propo.

Dumnezeu, cia

de Dumnezeu

treia

brful.

6-

hi Leon împratul grecilor ^' /?™& iai "nsul duhul nsc orat Beci luând ^yS%jM'p "^SJ- Patriarhul prea curatei i 5

<;ira

imftStt " lvi

'

in-j

înt

;

brful

feedrei oauinlsat duhul. Minunile Maici Bownuluf deîa inelul Ei-

,cfns pre densul,

i îndat

Iau

Minunea.

1.

pmântul

vlahilor cal romînilorv

fn tîrgul Peruze, în bisserica

^tului

c

Lavrentre

,

s/an."

este unei antic

si

de minuni fctorii inelul acesta se -> " istorisete cu care sa Jost logodit iostj! ,

i

,

-u prea curata _

inel

nici

este

fecoar

îtaria

de aur, nici

acel

de arc-int.

ore.i Care materie este fcut, cum era mamainupei vechime care sau perdut acele meteuguri; i cu Dunmezeeascâ pronie. nu se tie cum este adus dela elizinie la Peruzea, cru-j ia inel mare cinste ff omeni, c se face multe minuniici de

'

d


Minunea.

%•

meile dhi os de fildei

l

g

"""i îndat cum ral Umdtrilor

|.

,

'""pim indegete

vX^v-

Minunea. tineri

infrinare

Fi J

,

prund iî

când nasc

prin rugciunile pre

JumneUu, n8 _

de

curatei

3-

cari rrec

,

:'n

dac

aceia

tineretele lor

incunotiinte.

i pururea

i niuesc

Jecorei;

de

fa'ra

vin sfintei

isî

prea

se duc la inelul

rprea

atra-

u

uor.

y

meni

i

,

se

ating, Câtiga" da -

se

i i

sfintei Mscâtorei

ST;

i

.

s

p'câtoriu de minuni,

cel

de inelul

fac inele

Peruien.ca

trimit la tigA

cu credine, ace-

ia câtiga folos.

Minunea- komeni

-jtrlif

^necurate,

^rica

^ i

fi

duhuri

de

tngul Peruxen,la

la

bisse-'|

Lavrentie, la inelul prea

curatei Jecorei

duhuri necurate.

SM"ves"c

suprai

Sunt

cari

duc

sfanului

i

,

il

pun fn degete

,

i

3e

-

Mmun aldrada Ja'mee cinstit , când

air

fost inelul

inc la Clha, Pemeum , ace ja.

al pre.. curatei Jecorei

Tjjjpâna anuse duce

^,mee,l«ind seu cu isati

usc?" degetul

i

:

aceasta

inelul

la

i

nebgare

puindul de

în

degetul

sam; i

sau lucrat dinaintea

indat

a multor

omenii-

Minunile Maici Somnului isvorul

la

Minunea'eon Machelie

de

Ei-

f

1-

împratul

grecilor,

anc

L

fiind pân a nu lua El scaunul împriei»' 'rntro vreme eind el pe porta arigradului la plrm.£

"

;

au gsit pre un

i

luind pe

orW

orb

rtcit

pe drumuri;)

acela, îl ducea de

mânâ;?^

iar orbul fiind aprins de sete, cerea \dorâ

'sc

ii

va

gsi puin ap

c

sei rcore

Seu: Atuncea Leon nea. >ve"nd de unde ii da ap; a auzit jflas sufletul

L '


din ceriu gasi

dela pre eurata fccor

pdure care

jcotatt

ap

acolo

de

era aprope

adap

jicendu.i

,

Iieone.

•.

pan la

dute

plin dechiparii,

frind

-.

pe acest- ort

isetat

;

L

iar

eon

si

1

vef

gsind

apâ/,J

au adpat pe orbul cu mare bucurie.

Minunea. %. mprteassa Iui

ceriului Maica lui Hristos, ai poruncit! împratului intru aceeai pdure; ca se e

I/eon

dfn isvorul acela; ca

se i tin i se ungi îndat Leon fcend dup

%

iL*,.-orbolui

c; sau

aceluia

deschis ochii

.

i

oc hiî

porun-|

orbului.

Minunea.

3.

scultnd Leon porunca prea Curatei fecirei,au rfdit biserici de asupra isvorului intru cinsteai Nsctdrei de Dumnezeu pre care au i numitu-o , - isvor in care biserici

cuprinii debil la acel \jlena

.

ceas,

v

•,

împrteasa

ne

,

i

ori cine

fiind

se'ntos.

M, nscând

au nzuit

j"fi,

Msctoret de Kumnciei, i intru acel rndat ai câtigat natere de /ii i an-

isvorul

la v

:

^scut

i

este

isvor sejace

Minunea.

^

pre Constantin

,

carele

pre

urm

ati

fost

împrat.

Minunea.

...-rpk j.f.

5.

v'.H&IL v;S sc 'oarea Domnului, "

•*i

ca

sc

"deascâ

:

c

,

c va

sau fgduit

va nru-i cu credine va câtiga

la isvor.

gând

i

sel scalde,

pe

sati

ca

drum au celor ce

i se!

i

intru

itî; •

de

acea biseri-

tri de-apururea

,

i cine

6-

un om bolnav au mers la biserici

pentru

sau rugat

i

isvor,

intru cinstea îi ,

j"olos-

Mmuneaela Salonic

Idat

aceluiai Leon, ai

bissericâ

asupra isvorului aceluia

tf$

il

r'ngrope

se

murit ducea

ctige tmduire, si ,

iar la sffritul

ca se

duc

,i îndat cum

aii

™er.

viei luf

mort

pn la

ajuns laiscâj

Sculat mortul.

Minunea. «eon îneleptul

x* bolnav, ;

[îuit labisericâ,

,

fiind tare forte

de bila ce se chiamâ piatr, cum i imprtea] iar.i ai fost oolnav de lungo. grea i înveninat; i ne aflând alt leac, ai nâla t'svor. i ai but din ap,- i Tndat amîndoi

'sa lui Theofana,

Ire

.

împratul arigradului


au

Minunea

7>

'Ui "*

v

".:ij>.y

tfp mulii :

j

''•mKtfW

»

* CeI

Prca

ceaS

°

cc,uia ? i

i

bisserica

ap

na

,

ri,

cum

si

o

aii

w,

t&B&

eon

i«*

.

'.•'lâi'-^a la

i

i

fM

fmee au

de alte boîe,

Mac ^^ ie

-

,

fiind bolnav de auzhre,

.

i

maica

lui

Maghistri-

de friguri ma.

iar. i au fost bolnav, bolnav ; i acetia toti

fost

tmduit, i ali de mfrm. ap sau tmduit.

saiî

cu aceeai

C3re a "

?'

li.

gsit apa

sfintei Hscâtorei

elajjhie

in

'ecoarei,

rea

aceasta, când

,

i

semnului de la. * > XUboste

ostile

;

pietrile

ascuzzndu-se dinaintea A£a

cci nu avea ajutorii

ai

saii intors

denici

Agarenii asupra

început

atvli cu

ta oastea lui Pelaghie

Dumnezeasc

,

salle

incrtclinându-se prea curatei

deci viind

;

ntelui

l<

craiul Ispaniei

muni cu

renilor,

:

«iau ucis pe

mu

pietri

iar din puterea

vrjmai, iar

fu^it cu ruine-

Minunea. fi»<

se

dhi

lor,

Minuneâ.

aii

but

au

tmduit pe orbul.au auzit gU» din ceriu de. prea. curata fecoar , precum sau i înplinit-

Minunile _Prea

lalf

si

11.

Minunea, ; '

Patriarhii.

fost forte bolnav,

aii

fost foarte cuprini

cu apa aceîa de piatr,

il(

au

au câtigat tmduire.

harasie atricta

i

ce

10.

ierusalimului

dela isvor,

Minunea.

<urâ

un frate al

,

la isvor.

Minunea. cu

pân

9-

al ierusalimului,

oan Patriarhul

i

vzduh sau

tmduit.

J?-, l\i

,

,

apa.- intru

se'

fec °ra, fn

sprijinit

cum au mers

rndatâ

fndatâ sau

i.--

CDrata

Lcon îneleptului

tefan

<lui

care este la isvor

immulindu-

Minunea.

.

*

3p

au

de

t-

bisserica

C8rf "

%*JaOL^y artat depnat apa. \Ap

anii

ad vrut

%

'rtur Craiul dela Anj-lia,la rsboiu purtând o ta. •bl de aur, pe care tabl era chipul prea curate "fecorei

zugrvii, cuacruia

ajutorii ai biruit

_

1.

^"^P


riTjmaif.

Minunea.

3-

arsese Hatnian grecesc

^

jf te

mare

evlavie

fecora"

( '--4

,

i

ctr

,

,

Ce's.câ îi

cis

i tot

,

artat

isau

m

a-

otea iau gonit; isînT

i

;

M K

iau vestit intru acel

va fi ajutore asupra neprietiniW

"'inunea.

1'^

rae.f

Tatii

i

dela Goi, pre carele Iau

\ gura. prea- curata jecbri

for-N

avend

prea curata

cu adjutorul Ei ,au

rs la rsboiu asupra craiului

lui.

r

i\.

i oan Comnino împrat Grecesc avend rsboiu cu ttari pe junâ-<

au Jost prdat îran-^

re riu. care

tot

cia

avend

;

densul icoa- 1%

ctr

r"na prea curatei j'ecorei. cula- £1

crmi

i

sau rugat cerînd ajutori,

iau Ijiruit.

dup

i

cesainto-j

rs la ferigracU au poruncit pe

jant

acea

icoan

se o porte

prin orai cu protesia

^Lf "gu*

P^l Tu _*£&J.1a tei,

i

prea curatei

i

,i sîn-*J

au mes inintea iconeif^

-*crucea fn reîn , pân Sofie, i au mule-mit

Sfânta

vitejia

fecoarei, pentru

Ce au venit lui Duijine.f^

înainte

a

no.

tot

J

•codul.

Minunea

5-

•[^^rjon iminschi împratul Grecilor.când „ ^îi'au vrut scjac rsboiu cu ttarii, /M*-, o ytnee aii veiut în vis pre sfânta Jecor

— ÎS^au

•,

spus unui

dor, ca

se

împratului

,

biruine:

i-i

;

c

fi

fgduit va

pre -r-

âa ajutorii)

t"

incependu.se ras. £ • I atuncea au eit spre ajutodeci

riu sfanul 'alb,

El spre ajutortu

cci sau

"urâta jecoar

boiul

i pmeea aceea anume Teo-f

ostai

mearg i

Mucenic Theodor, pre

ede"nd; umbla prin iste,

ajutoriu

;

cu ruine

si la ,

începutul

iar

rsbc

împratul Ion


! '

asilie

împratul grecilor,

ktrimeînd pre un voivod sl

(

Fseu la otar asupra igareni.

au

r,

ctr

scris

densul

k\ Scrisore cu aceste cuvinte:cind »vei începe rsboiul Cutine,atu-i

)

lucea vei vedea

jcea.

Y^-iuvitM

cei îi

va da ajulo.i

câci

nâdjdueti j

Mriei,

^rti Jr'iul

fîntrensul,i alte

lirfHbri de tojocurâ

Atun.

.

Andreii voivodul, luînd acea scrfsore.au ruso pre

icona

curatei fecorei, i câdend cu fata la pmânt se ruga cu flacrmi, zecend: Maica lui Sumneieu. robite fnxAbi teiî iltrjmneîeul meu, ca se nu rmîe ropul teu ruinat de vrjmaul teu.»

iprea

Jcare au ridicat vrajba asupra

llâ fcendu.

se

rsooiu; îndat

jucis pe viiirul cu mîna lui

.

notri

;

i dup

rugciune

pre <slui oste.pre

Minunea ^

inda-j

4ndreiu,iau

a alergat voivodul

i

!

toi iau gonit

X heodor fratele piratului

Iraclie im-

lui

[

Grecesc, avend

rsboiu cu Peri

;

deci in.

cependu.se rsboiul. atuncea

prea

curata

fecora

minuni ai fcut

,

c

I

Mria,

sau rî

-^dicat un noor mare cupiaj trâ

asupra vrjmailor,

i de -ns rasn au venit urtun mare asupra peri

j

„6 ucis pre muli dintreni,j

iar ali

aii^9 fugit;

iar Teo^^A

dor au dat

mulâmit

lui

Bu-

Imneietr pentru biruina mare ce au fcut.

_

Minunea.

S-

and Iulian Piravatul clctorul

de lege

,

sculându. j

.

,se

i vrend ca sei piard de faa pmântului, pre câi se afla sub stâpî. nirea lui .Atunci minunat prea curata j"eco

asupra cretinilor,

.pre

.

r

Wedut

iau

sfântul vasilie

aprat

de

acea primejdie,-

pe pre curata

fecora",

cci au

j

I

{

eojend pe scaun,*


i mulime

de ingerii

curie

mearg* ca

ca se

,

vreme Iulian Vasilie.

i

-

si

plin

;

i

Mercurie

de

tot

;

neve"d,ut

i ea av

U

ititimplindu. se sftntul

rmas

au

scândura

icona sjintului de sfân-

i

•.

sulia mucenicului era

tre'nsa

mulmit

dat

Mriei.

jecorei

Somnului,

sfintei Hâsc6t6r«i

asupra. pâcitosttoT<yTX Minunea . 1.-'/lieofil când sau lpdat deHristos .

/

V\curata. fecor Maica Cerere

luind

.

ji

atuncea sjtntul

;

Mercurie pe Iulian ,iar norodulr

ominune ca aceasta, au

:

K

de pre icona

chipul

deci

,

abur din ucis

Minunile pre

^

Mer.i

sjântului Mucenic

atuncea intru acea

.

i

fcut

norodul la locul Ei

de singe prospât

vasilie, aii cunoscut ca

ve'dend

pre Iulian

puina vreme sau vedut

peste

tul Vasilie 5

piard

intru acel ceas . sati

,

mucenic

Sfrfltulm ;

st

cu norod mult la biserica in ziua spiritului marelui muk

"scenic Mercurie

^ola

Ei; poruncind

ii sluja

rsboiu cu peri

Jâce'nd

rr.sr.;;

lui,

.

i pentru

iar. i

i de pre

j

aceasta;

început ase

aii

ruga prea. curatei ecorei rug-andu.se ca sejac rugo'ciune ctr jnul seu ca se il ,

priinieasc 5

;

atunci isau artat pre curata

^TV-^i feendu.r-i

Jui,

pentru

Uepadat singur

ce te

rogi mie

^i-iA^^ ^Crmi J^i

Va i

;

"^•glasul Ei;

aii început a

ea sî»e -rege Domnului Hrtsfos,

intru al doilea rînd

.

\

'

i

,

lacrimile lui

Minunea.

'tea

fecori

ca teai

i

,

se

audend

si

ruga cula.

greala

lui -,i

er

c

iednei

severit

.

i

,

i

isau"

ertat tote

%

aria Egipteanca »

sei erte

i

isau artat pre. curata Jecorâ, spuindu.i

isau priimit rugciunile

greala.

;

de voia ta-, deliul mei.

vAtuncea vedend pe pre. curata

,

se

purnd hotrrre dinâin-

va

prsi

de picat de-i

incredifndu.s'

desevirit

prea -curatei i pururea jecores Nâscâtorei de Dtmme«u. ati luat -rs-

maici

puns ca Se treacâ acolo

rîvl

Iordanul

odihn îi va apa

Minime a.

,

si

,

i

as-a.


î.

Egipteanca

fiind

,

i

patima curviei,: viind la

in

Ierusalim, au vrut fcisseric

se"

st intre fn

se închine sjm-

cruci a lomnului

ii

mneteeasc intre,

duri,

i i

nai putut

,

se

ispitindu.se in grin-

nau putut

i dup

.

i

;

de puterea iu-

j'ifnd oprita

-nici

de

aceasta au st-

un unghiu

tut intru al iissericei

,

unde era

ta se ea ajutor se intre ea in Wserfcâ

se"

fgduine

ind

se

închine sjintei cruci

mare ca

va

se

prsi

îi„

Curatei

i

sale

sau închinat

n

si plinge'ndu.i pcatele

SBl^- voiul

I jUiwnte

multe ispite

i îndat

viei

de petrecerea

Jugind

diavolul

i

sei

Jecorei

dea

ruinat-

5-

Jar

viata

IriWu patima cere'ndu.i

de injrînare

,

au

vedu.va" ojatâ.pe.

cutvici

,

deci acea

de la lumnezeti

,

i

fmee

de la

"prea curata jecoar rspltire; atva-

y ^ Cîa ^«^^^^^^^^ ani

rsau aratdt P re - curata j"ecorâ;«.

^ lr-'

sc lui Sinon.

cci

racilor,

i

pltire

asuprii..

viaa

El in

pentru aceasta

m

e'

!

c* c '

.§;if.n tirgul ;;'*ta

-

,

Ei

Florenia

;

m

ot

ca sei rsplte-

lui multa" milostenie ati dat

oprete

Minunea-

,tot.

L'-}

mainainte cu

cei

curatei

dela ofâmee

"«luat

pustie,

in

aduce'ndu.i ami-

împratul Grecilor petrecen.

înon

^ZV* du- i

Im

sale

.

de la densa

Minunea.

%

sjinteij-

sale la pustietate, dia-

aducea

ti

desmerdare-, iar Ea rugandu.se prea ,

au

fecorei.-

aria Egipteanca «etrece'ndu.i viata '

-->

ajutor

i

s

Minunea- M>

* »*

i

ali omenii -,yu-

de pcatele

in hissericâ Jara nici o oprire,

intrat

cruci.dnd laud prea

i

ca

jostatr

mâna

lui

6-

curv

oj"âmee

anume Venedic

caria isau artat prea. curata fecora

pâ'rsetete

Jiica

;

mea. de ja'r delegile

cci ali mai puine ^reale

s-

ai aduce ras-

ati ja'cut

i

se

zieendu. tale

muncesc

celemul

in iad


infrrcoh^îîTsfV^^^vweaicta

.Atuncea

Jde Ja'r

de legile

prsit

satî

,

sale.

Minunea. .

nei

ului meii

l

-

.

>J Mriei fec6rei,c

K îndat

anume Ecaterina

Jecore

ie la sinaia

Du.

;

tnnezeu Tatl, tn artare iau zis Maici a

-

;

Mriei

fecorei.isati dat

va alerga cu

ori cine

pocine

Fii.'

meul

din darul

la din sa

afl mintuire.

f$&\ Minunea-

8-

jn trnâr la Bonome, petrece'ndu.i viata

fr

forte

de fnfrinare

J^/^isau artat -

.

-

afl

,

forte

i

jgYosnic,

Iau apu-

deci speri.

i fugind au alergat la o case la ue au început a bate. iau esit

el

,

w £?Tirspuns, viind

intru acest

feliiî

dreapta rspltire

'9";.-._s.'c

!

mtro vreme

,

prrndu.i.se cs<

un câmp forte mare,

la

cat o furtuna

Vindu.se

fX

invedere

tri

tea

aicea,- la

s^alt case

s,i

l

ca aicea trae.J

i

sau Înfricoat

forte

PP*»3

;

,

tu

nu

vei

care cuvinte ,

aii

pu-

tn-V

alergat

iar au început a bate

:

c

rspuns cum aici trete dreptatea ; iarf SJtuj'nndceti A nedrept,nu vei putea tri aicea Beci înfricoin jVJdu.se el ; au alergat la alt case, i aii început abate la use:' ,

p

-

;

r>i

ase

ruga cu lacrmi ca

rspuns;

[Xiatî eit \Tvoitoriti,

Msor

deschizi

sei

ua i

sel

prrimeasc

;

cutn.ci aicea trete odihna; iar tu fiind nei

nu vei putea tri

aicea

sftuesc,c am

iar ce

;

eu aiceao

aprope de mine la aceia dac vei alerga la densa te va primi; au alergat el acolo i aii început a bate la ue, i aii eit r, aicea trett milostivirea, i de vrei ca se scapi dintru aceast furtun,- rogte pre curatei fecorei Mriei , cci E este J ,

deci

^ispuns

corabia

Noe

;

1

ati

învluii,

care sprijinete pre cei

i

prfimit cele curate

rul milostiviri

* V"

,

i

a pmrntul

*/ost adunat,

Italiei

deci

f jClasdicendti.î i

fiiului

:

,

cci

e este

isvo.

9.

/ostau un

din

cmtar

camt mult

nedrept

bogieau

rugndu-se elintro vreme

Vi nimea, fecorei Maici mie

precum corabia lui

cu vederea nul trece.

Mrntrnea.

'.'<3nume Jacov, care

ca"

necurate

cele

nici pre unul

-prea

curatei

;

tale,

din.

a awitii

Iacove, Iacove; î<Smi

meu pentru pcatele

sam

precum teai invitat


3 lua datornicilor.- Beci Iacov audrnd glasul acela

înfricoat

dup

,

i

au intors

aceasta

i

pre sfanul Arhanghel Mihail

cumpneasc

pân i

faptele lui

au cumpnit

i

isau artat lui, drnsa

,

i

se

i

au

Italica

ci

i

la

,

,

I

i

au

muli

morte

i

i

pmint,

de

la

aii fost dela

rsritul

fric

i

dintru acel

sau artat

care

,

pân

te de ncipte

sau nun-*

mare cutremur.es.

sati pricinuit

in ceriti

deci acea in<"ricos,are venind omenii

y

ceai fcut El c.*'

cele rele

fost forte

forte infocatâ

*

ince-f.

lo.

case «îulte au cijut la

cutremur,

o stea

jumta-

Sorelui

c

atî socotit,

•.

va

apropiat întru acel ces în Cremon

Satî

:

I

ca se

.

au pus fncum.

cele rele

acelea

dovedit pre faptele lut

sfiritul lumeî

*

vedut

atuncea pre blagoslovita fecor

;

au pus rugciunile

atî

a

franuzesc, un prunc mic fiind infiat in scutece, au ve"dut pe prea curata fecor, stind îna'intea

ra"spuns

atî

i

tune

ceie

sau

camt. aii

cumpna

cu

cele rele

Minunea,

în tiigul

;

care viind

bune

/aptele

tuit.

se fie

adunat din morâ Deci

fcel

era

;

cele

,

put Iacov ase scîrbi forte

trâtre

au

tot ce

sau Ijolrivit

c

;»omnului Kristos Fiiului Eî

jpdeasG lumea

i

;

ruyându.se' lui

pentru pcatele

yîtcut pruncul pana la virstea

i dup

lor,

,

ca se

nu pr-

aceasta iar

au"

lui.

Minunile prea Sfintei Nascttrei deau. mn8i«!i, asupra,

celor" ce

MinuneS. cora

ce o

pzesc

fecorid..

1.

chema Muzza

,

aratându.i.se"

Prea- curata fecirâ i iau zis; ca se prsasc de vorbe dearte, i de ,

Se

risuri seu

,•

i aa

,

îi va mîntu.i

Deci acea porunca

pnâ

Muzza,

a.propiindu.

se

artat prea

sfiala

Tiat 2

Minunea.

^ V

JSq

atuncea

/eeoari Efimta. i

jftrp enttif "cea

pre

ca

sesi

,

aii

pit

;

Njctorea

Ef-, vino

,

I

sufletul

pxitu-o

s/iritul

Dumnezeu i iau zîs au" rspuns Muxza viu .'i zicend asa au -murit.

,ne la cerfV;

atî

viei iar y. Et sfîrsitul viei, isau

la

:

iat

dup

%.

tiat nasul i

hi

de rai-

viu cocin;

buzele, T\i

fecorfa curat,- atun-V

sfmta, fecora" isau artat si au vindecato.


i

j

Minunea

3.

.

dela Trapeîunda friguri grele, sau

•ndrertr

te de

A

prea. curatei Jecorei

boia

;

i

fcut

i

laii

viaa

nsctorei

j"iind

;

sgriat i bgat

chemat numele

for.r

rnititea f in-1

senctos din]

Andreiu. când

sjintul

,•

cu unghi? de fer

ceas,- ati

artat

jsi t'sau

,sati

ptimit pentru Hristos multe munci

•'â.u

cu toegi

îîntru acel

bolnvindu-se

fgdui* si pietreac

ca

,

curie, i îndat pe urma acera

tru

,

in

btutj

temnie;

întru ajutoriuA

fcut se'ntos.

Minunea. M

n,

Mrgrita

K Cv ; jecor anume un pui

h,

/fc

iar

adoaua

» la pui

Ea

iar

într-

zi

cum

surorile

,

scpt

air

de

nau murit; .x^™

su rspuns, câ *tf venit

au isbvitu.

aco-

Ei.au mers au gsitu-o vie , i au fn.

i

,

„ trebatu-o

i

au cdut

,

unde toat noaptea au ezut

,

o

de

morte

.

care

e

o coconr

prea cu

Jrata, fecoara.

Minunea

> si

.

'-P',' r.

'

.

5.

a oraul Cazan, unde marele cneazi musclesc sub biruina sa acolo locu unei j"ecore,sau arâtat nasct « rea <3e BuwnewtKsi ian artat

luând

:

s

'

i

ca se sape

loc

^sepfnd au ^isitu-o,

i

se

multe

sein

s

"'liy^ P rea

Cura ta

iaoat

Svedenii au

lta

i"

'cl= Ia

iconi

i

,

<'y

"

f"" 3 Epracsia de

.

atuncea

Dumnezeu, viind

cu sine, ca pentru

o

fce'nd.

6 1

nscâtorea

ceriu

buntilor vâjot, starea

de acolo

minuni

Minunea. CW

sei

faptele

arate

au rspltirea

ei cele bune,- aicea

Epracsrei a Monâstirr

I

f«cor,când au murit maica Ei; sau i

eresia

>;rugat

culacrmi Nsctorei

de

Dumnezeu, ca

ea maic; i ascultndu. o maica lui zeu.im tota viaa ei au ajutoratu.o-

fie

Minunea, -

Sei

f

lumne-f *-:

ft.

% . olomcmia eriassa de la ara Ungureasca cu Colo V man brbatul seu. aii piit jecoria fn viaa '•Mor,

.zeu,

*

aceia.

Minunea.

dandu-le

i

la

morte lisai

-ndejde

artat xsctorea de Dumne(

de mântuire-


XIne mintul Ispanieî, un om jorte cu Jameea luî,icu un

si

i

care era tînr, S

mers

Compostil

la tirgul

levedeu

i

nrui tatiniseu" zi. se a

i

iaT jata au început a

slujitor

i

aharul

înborfele

îpîmure

.

iau întors

fi

dup drum, i îndat

tinrului

Atuncea

prini tinrului

aceasta,

i

trimis pe

i

Iau dus la judecata

aii

îacov.

plms dupe f nul seu

i dup

n

re

,

au rspuns

i

seViâtoS; ci te

i

,ie

i

i

se

maica mea iati

,inâr,

Iau

.

spune lui,

ff

ca se

m

e

care

viii

ati

mau

e

rit cu voia

în

camer,

înaintea lui

i

la

prinilor

,

dup

obi-

viu.

se

mine

m

cu

dea

judectorul:

acota

;

i mulime

;

csto.

dup

aii

,

w

au luat so- \l

pus fâgdvin-rj

si jwasc

intru acest ces îndat

i lumin

aceia

marc

sau artat

îmbrcai în haiNsctorea "Domnului, cu

de omenii

/ne albe era cu de'nsul; iar de alt parte

i

vremea nuni,

îumne:eu,ca

sa curat

intre'nsa

.

f fc8

ir

lui.

ce sau

s?i

care la

?a& cutremurat casa aceia sau artat ,

iar i

nevinovia mea.

prinilor

pre Vasilissa

intrat

j"ecoria

frmparatuf^ mriri Hristos

sau dus

poruncit judectorul casei slohoz pre

ie

au

i

judecat pre

c pentru

din spiniurtirt

ulian Antioheanu,

:

,

cci mau inut -pân acum

i se'ntos: i Iau dat Minunea- 10. '

un

au gsit

i dup

;

c sunt

Atuncea îndat au alergat maicsa

ve'cjut

si

Iau dat sel

din spînxurti

iar tinarul

plînge pre mine

la judectorul

i

porunceasc

spus tote,i îndat

i

•,

sfanul Apostol lacov,

du

nedreptate spre morte,

sunt viu;

num

Maica mea,

:

prea curata Jecor, viu

aplînge maicisa

ati început

printesc

,

ce sau închinat;

sau întors pre la locul acela unde spîmurase pre /nul lor ceiul

ajunge'nda2

cuta paharul i aii

au început ai scutura

,

acolo la mormîntul Apostolului

ie

aujînd

i

fat începui

deci nevrend

furat un pahar de argint al

e aii

iar casnicul

;

tînr; au

ved.ehd pe

Iau pus cn corfele tinrului,

plece;

.gtea

striga ca este furat

aposti

a unui casn»

îndemna spre -pcat,

;

se în-

se"

casnicul acela avea o

deci fata aceea ii

ca

ajungând la

odihneasc puin de ostâneala

se

drumului,

ea a

i

,

ogtsud

tîrg. aii tras la se"

,

sfanului

chine acolo mormîntului iacov, fitul lui

evlavio:

a1 lui

jiiii

cu mare înelepciune

\i

y

î

fit

i S

-


>3j|

muIU ^' e;

«Oau.Xii^iit

KM adeverit a pzi curia fericit &<S sau las

^flo

^cela

împria

;

-

i

1

iar.

iau dat lui Iulian

au

aflat scris acolo

mea;

va fi cu sfinit

acela

li.

cununi a o adus din cerii

2

capul sft'ntuluf Valerian Ciciliei,

cci au

dasclii

-biserici

cununi

iuli^e.ci ai

i

mea.

ngerul

'

e ti ,

despre fecdrâ

tu Vasflissa,

si

Minunea,

,

acele

eti

care crtindu.o iulian,

va lisa lumea pentru dragostea

ce

intra

cu aur

j {ricit

Im" Dumnezeu"; iari

auzit,

carte scrise

din

iiX

c

,

i una

.

au f uso pe

iar alta pe capul

,•

fecoria

înviata

arfr trimis

sfmteî

i

lor,-

Na"scâtorea

spun

-

Somnului

cerii.

Minunile pre sfintei Nascâtorci de Dumnezetr, asupra celor ce se ro$â . -

Minunea, j'imee

V/

l.

joarte

Tarascon

i^iy>.Jt j.\'

ndu.se

evlaviosâ anume Mria la " n ^ e se numea pensuliscu, duci. Ea la biseric ca s se roge lui Du.

mnezeti, fn care bisseric antijonele, prea lui

fntru

,

tr'nd

aceasta

tfpâ

^

fn Ziu

curatei

n Marsilia

ingeri

cântând

jy

slujci,

i

prea sfintei

u

se

afl

fmec

tot

Hscatom

evlaviosâ, carefJJ

la picore

Minunea.

.orod-

â tirgul

ce se

i

fâr

de picore

,

Dumnezeu

i rugându-se

,

sfintei

acel

maintea

i rugând u.se

&

spreb-fif

intru

Do.^

pentru

4.

numete Ancona.

( f

de

antijoanele

prea curata, stând

mnului Hristos fiiului Ei, cdind

an

înpmântul Fran.

foarte

când se cânta

jjeeas sau artat fâmeei aceia

dulce

Jecorei.

care

viind la bissericâ pentru ascultarea

_

i

Msctdrei Domnului , intru un petrecut, viaa un sihastru..

«as,- aiî ve'dut

ciei, aii fost

» ~ uda

,

unde aii

,

trtf aceI

tijcnele, spre lauda prea

"^S

sfiritul lor

sau suit la %.

un orai inpâmantul Franuzesc, pre oraul acela intro biseric fâcend u.

lâng" trenia

^

la

este

w^. munte

inV

sau artat

pân

,

iar

,

Minunea. eion

când sau cântat Nsctoarei lomnu Ea ascu

sfintei

ceas,

acel

antijoaneie

aii fost

uâ fâmee olog

prea. curatei fecorei; iau

I


;

2o%

druit

picore

senstose.

Minunea.

5..

ntru tm orai for.'V^ fete mare Evor; ciuma lH^era acolo deci norodu. ,

1

,

rugandu.se prea J^sfintei nscâtorei de2_ .acela

Ir*

,

mnexeu Jacendu-i o strana" de aT^int rugindu-se ca ^Sei isbveascâ de cium, ,

;

Hgtru

mm rea Im

,

^pentru

acel ces' jorea curatei

darul acela; fn-' 'tirgvl acela cu milostivi Jecorei sau mîntuit.

Minunea.

6.

uviosui printele Daniil rVeot de la Schit

I

avend mare dragoste

,

cu

Evloghie pietrarul, in casa lui sa

rugat

Iui

re mai

Dumnezeu, ca

mult

;

sei

ca se aibe de

dea ave-

unde

v primi pre streini i ai odihni 'la casa lui ; iar Domnul au zis ca'trâ

densul;

(rea

Evloghie, iar de vrei ca zasluetete pentru densul, Eu. din mlmile

sei

c

lui;

'.tul

•lui

Muncea

Dumnezeu;

mult dup .gatoria ft

,

i

dai

tale voii

ii

este ave:

mult,

chi-

cere

suffc

i

aii

au mers

sau ridicat Evloghie de acolo din sat r'r la arigrad i acolo sau cinstit cu are ,

i au prsit obiceiul celWnapriimi pre cei strehi la cassa lui i pre Daniil Preotul -de multe ori dela ua lui Iau ba'tut, i nici Patrichiu,

de ograda

lui nul lisa '

se"

.pentru densul

se apropie, care

se pusese chiiai înaintea lui Dumnezeu, atun-,

>^ceâ Daniil jorte sau scirbit pen. '

1

au luat pe Evloghie in chixâsie inâintea dat Dumnezeu lui Evloghie avere forte

Daniil

aceasta

,

'visanzi

destul

\tru Evloghie

'

iar întru un ces

dormind Daniil, vis^ la

i

saii

aflat

5

Ierusalim Ia mormî

Domnului.' unde


i

i

pre

av veduf

-'^Hristos

,

certa

edend

Domul pre morimV.

pre Daniil, pentru ce

sau pus chixai pentru Evloghie; 'iFau poruncit celor ce sta acolo, se bat >

janiil

cu toege

,

i

îî

.zîcea lui

cei ce

îl

btea;*

începe lucru mai mult peste mssura ta i nu te ve'dut sil pune fnprotiva lui Dumnezeu Jup aceasta au" \pe pre curata fecori, i aii inceput a i-se ruga Ei; miluel^ )stem stpâna lumii ; câci pentru chixâsluirea lui Evloghie ^misau fntîmplat aceasta; iar pre curata Jec6râ,au th ctre ;

:

(

Jdensvl:

Eu

m

voi

ruga pentru

«ine;

i

au

i

început ase indii.

pentru koa-niil ;i îndat au poruncit case deslege pre Daniil, i se mea îl va aduce r5< la chilia sa ; iar pre Evloghie sau fgduit Va starea ce dintai : Decisculandu.se lanril din somn au mersla^

Jna

la picorele la picorele

Jomnului Hristos

,

ase ruga

c

O

^

btut; iar Evloghie Jcend o^Jreal; iau luat împâratul tbt avuia lui; i lui Evloghie era sei tae capul denarjijo! -iChilia sa

fugit;

i

iar. i

saii întors

Evloghie la locul seu

cel

vechiu

;

i

iar- i sau apucat de meteugul seu a tia piatr, i a primii I^iar-i au venit la densul, i' e streini la casa sa; atuncea i Daniil priimit i iau spus tote câte fsau fntîmplat. Iau

[

< 3

3,

Minunea f oma .Arhiepiscupul .

care

ti

/acea

dela cantoar,f«fiete

rugciune

ctr

pre cura.

^fecora aducendu-i mîngâeri din celleQf care au avut pre pinunt, cea 1. când aOjf,, .

?

|

xemislit pre fnwl lui

Dumnezeu

,

al

îlea©£

când Iau purtat tn pfntece, al 3lea crncK

au nscut, al Aha, când iau adus filosofi daruri;&| când au aflat pre Hristos dup trei zile

al 5lea

în biserica, al 61ea cand sau sculat Hristos>gdin mori si sau suit la ceriu, al ?lea,când luat Ea singur de pre pmrnt

ceriu,- -i aduce"ndu

artat

1


'

,

0^; iduci de pre pamnt ; dar voesc ca\3:7 cerfurrT e tii i cele ce am în /acuin, i jiete-care bine. credi \ '

? laude în ce.X „ iul mori sufletului lui îl voiu isbâvî dfnsul;Hra dinaintea jîiului meu voi sta pentru

av

rj'mos

i

ceti acele

îtnpârâte-^feb aii xîs Toma: Oprea ludat «ale fiiO ssa ceriului, spunemi care sânt mîngâerile iau râs- (f iâ, ca se tiu cum se te slvesc Atunci care le are in ceriu; au xîs-. cea lr<j» sunt r^Jgfpuns 'sMzi am întrecut cujecoria pe îngeri, i pre toi sfinii SS am putere a lucra pace pre ppresus-, 5 îles ,'itunci

.-

c

^

c

Is/mai

c

toi locuitori în ceriu îmi dau asculta. fmxnt. al 31ea ore ce voiu vre se ceiu dela f iiul meuari/^ jyMri. a 41ea ci «Mm învrednicit a edea a-^ 'bucurie 51ea am a" putere, y^iT sunt maica tuturor ce^P^prope de sfânta Treime .a 61ea ^lor ce vin la mine cu credine , a flea bucurie am în ceriu.(^?>4

c

%

^

c

K.care bucurie nu se sjirete în veci.

Minunea.

8.

henofev Domnul de Ia Harbant; (pSf, avend o fiic forte evlavios? caprea curata fecor cu ac- dj^X

tr

cu^^sk Romei, de care kjp* un Jîiu înpînDeci brbatul Ei "tecele sen Sifrid; purcegeîid la rsboiu, au încredinat casa lui unuî

ria.

ajutoriu casetorindu.se

.Sifrid Domnul

>^«0

si

«tnislit :

51

4

Galion

om

ostai

vrednic,

^peste puine iile; au pre jamee a o îndemna spre] picat spuindu.i câ arfi murit brbatul Ei la rsboiu; i nau pututo îndupleca nici de,

^d^jCum

;

la

deci

întorcendu. se Sifrid de

rsboiu, atuncea Galion artat lui Sifrid, cum

\aii

câ tote treburile

.

M F-'

casi mer/jjjkv

Sabine: Numai $*(3gl$A$t!§


CV

"meia

lui

au pzit datoria* ia; iuncea sifrid mfniindu.se, au poruncit slugilor ca se o e_ f re d lnsa ?i pe pruncul carele se

X

_

nscuse, cnd era

Iap

.

Deci

slugile

i

au duso

[luatu.o

^cienu oau gDdu.se

e

fnecatu.o

,

El risboiii

fndata"

i

cu pruncul

acolo

au ,

N

înece in

sei

dup porunc

la pustietate

au

milostivindu.se

,

la"satu-o acolo; deci aflîn

hau artat

pre sjTnta Masca

'torea i au mfn^aiatu.o iar dup 6 ani esind brbatul Ei la vfnâtore aii a/latu.o pre densa în pustieta., Re, i vrend se o e nu au vrut se mearg dup densul

case

>cendu.i

T re

zi-

/ac

hu.a Na'sctorea izîdit

biseric acolo la locul unde aiî mîngia. sau apucat brbatul Ei i au

i îndat

;

biseric, pre

femeia

care ati

1

sfintitu.o Episcopul

Gedulffsi w'

lui atî luatu.o acase.

Minunea.

*

9.

fanta Ecaterrna fecora fnca" nejiind beteiat,- un printe btrîn iau dat^îK

k

Ei icona pre curatei

-.orei

i

cu

jViul

sfintei

Nasc. S

Ei,iindul

in

trate, pre care luîndul Ecateri-'lfr ^na , au puso fn camera sa;

rugndu.se din nintea Ei,

i

adormit,

atî ve'xut

în vis

pe'?

e curata i pe Hristos jiiul Ei. findul fn brae, precum n era(S< chipul acela pre care îl avea htâM Iar Domnul Hristos întorcea f*&?

faa

^

rea t

sa dela densa; atunci,

curata

meii pre roba ta Ecaterina

IU;-?*., )' .:

m°s

îneleapt

J:' 4 nci

au

c tare j"r

^<;;^J

c

se

i

de

recor

cum

este

i

.'/V^S i

iatî

i

ticlose"j

afl înecredfne poruncit

j se^p,

j"îiu]

de fru•.

Hristos

întunecata

de minte,

vezi

•,

este

bun neam

rspuns Domnul

AU

' '


itareul acela careV

« Vcel

porunci ; întru a-V; sculat Ecaterina din

sau

ces

Somn, si mers

i

i se fac

dedese icona;

-/cele ce iar

ipre

luat

aii

pan

alte Jecore,

iO

aceluia

stareului

la chilia

si

botexatu.o.

Minunea

.

10.

*~ ec °ra Ecaterina dup iarâ. i ssv rugt tota" noptea din vyS V^naintea iconeiji mceasul rugciuni w| y au adormit, i iar. i au vjvt fn vfs

f-Oy^y^t^

^e

t

sau botezat^ £?/^sr

-

.

doilea pe prea

'al

rntorso

dela

curata Jecor ^yeste luminat

i

ipre Domnul sa nau mai

curafa

iribrae

iindul

'Hristos

i Jaa

,

densa, i au zis: ctr pre' Wjtf Maici -Sâ; j4cum Ecaterina ^gy. slvit',

,

bogat

i

îneleapt-,^?

.

dreapt pre Ecaterina, i au zis câtrâ F/iul meu î di Ei inel de logodn ca dinicesti

împriei

Hristos; se o fnvre

întru acel cis Domnul Hristos-,

tale;

frumos, zîcendu-i: iat astzi dat O^te primesc mirese mie neputredâ i vejnic: Dup aceasta ^jsculindu. se din somn Ecaterina, cu tot inima la Hristos au Ecaterfnii

JfQiînceput ai sluji

;

inel forte

a rbdat pentru

i morte Minunea.

munci

Jantul |

se £fe

ca

,

i

vinovat

mana

dreapta"

cea tâia.

pufndu.o la un loc

început ajace rug-ciu-,'2

aiî

câtr prea

Sufletul

sfânta

Na'sctoarea de Du-

,

i

i

pururea jecorâ A Mria, fnnintea icoanei ifrj@& Ei,-

întru

care ru^-

fr

atuncea

;

sa

dr'n tot

mnexeu

densul.-

11-

tiat mîna

isatî

ti

'

Ioan Damaschin, ca'nd

El luând

ni

{

ca se mio logodesc mie mireas nepu-( ituncea luând pre-Curata Jecorâ demînafe^

doresc

^tred

*

r^ '(&îA

^

' \


>

;V a-j i adormit, i ir^-K' .v'satf artat prea curata i ./pururea fecora în vis, i iau -•^vindecat ma'na i sculmdu. se din somn <aiî aflat mîna ca i intîiîi'-' ,

'•

,

Minunea,

lî.

amerlan împratul

2^ v

1

vrirf

fac

se

tru acel ^ întru

Ta'tarilor

când ai"

cu Rossia,fph „».,>_•, ;™«? /...-(jîSS icona prea cv-$&

râsboitf

ceasceas,-

Nsctoarei

ratei

,

de

Dumnezeu, cali&jB

re sau adus de la vladimfr la Mosco^)?.?** a, luându.o Mitropolitul cu marele CneayS'l

ni

tu

\-~^ ^prea,^/ .^X-' tfP*™ ^jsaiî

aJ utorri lovit

atf

<'

Si cu

''

bl3t se '

de omenii; aiî

um.^îv

P rin wliile

cetei, rugaWu.se Nsctoarei de Jumnexed pen

sfintei

"

ftjit

J

mv^ ime

apere

de neprietini

i

;

îndat"

ruinai ttariMinunea- 13. Oraul Roma fiind cium mare, i

-* msnif sau rugat pre

Dumneiemr,

ie

^f

cum

&tsri^

pl^U

ro-

_

ca se le fie în-

4^/^

intru acel ceas ati ve'cjut pre un pre acoperemntul casi lui An.

Vian

K X,

avea , _ care plr'n^de sing-e,

o sabie

era

lor

interul

dela^ Dumnezeu

i

in

tînarul

i

au x

,

O H pe

Minunea

.

II

n

care

zilele

lui

IMI raci ie

împratul

Qrecesc

Sarvar voivodul Pe Cagan Domnul , < Schiilor, cu oti multe /'

?ilor,

mare

i

i

pre uscat

în-,

cunjurând arjyradu /

I.-

W

acela

r„,. ; sau >«r or»a curatei fwatn fecorei prea încetat mortea i'ntre omenii-

cu porunca rorunrs

<

^«3?

%^jS mân >£-^ Cjj

nemilostivi , ucide omenii, i

c

«

j

I^'Q

jutoriu; i luând icona Nsctoarei urnnexeu, au purtatu.o prin prejurul ce.'o^i

ânr

)

4

"•/,^

jfiscitorei

sfintei

rug-ându. o

@jT- 1J

*

V » .

T

«"* f

.


ivi/6 c/

at;

întru acel

--/ces Patriarhu Serghie,^ '<\Jtot poporal , rugându.se «re y /sfintei wa'sctorei de DunmeîeuV;. ,

'i

lemn

sffntul

cruci

al sfintei

,

aii

®x

ceJf/./ umblat pre ridurile cetiei eu processie j^/ rînd ajutoriu deta pre curata fecorâ, fndrpwll Sfr biserici sale ce este la Vlaherna forte strajnice sau ridicat pe fffîi gTosnice valuri sau artat si ,

m

Hote

Iprîare;

mat

corbiile Perilor

otea

si

sau

s,i

:'ind e's ;

i

în iilele

Agareni

^"

5(i

un

pâru i

^ înalt

i

;

jdii

,

J®ceriu ,

i

umblînd

,

bîntat

W

i

au

aii

sau

în a dineul

Jn

clare

i

;

cu

un

a bîrfi calul întru/j

smola sau

ce"nd

vire

de pre

Romei

'^unmeieu ,

i

ori :

prea

din

sau înfer-

corbiile SaracbinL

/<W m&

16,

au jost doi frai anu. care rugndu- se ,

curatei Jecdrei

câtr dînsa

scpm

un noor

înecat.

Minunea-

adese

sarachinii prime-

Tidicat

de care piatr

înfocat

topit

mri

inutul

vedend

acestea

îndat sau

me Goraî i Muii

PjL<\£i

ceas

acel

început

aii

;

îndat au cdut

i ico-lî cetâi.lj

Bumnexeu.

.

dupâ

a fugi

'^^kl

zidurile

puternicul

iar altul sau suit întru un copaci a lor spurcat rugciune; i îndat au,

murit;

i

i

ace]

a Domnului,

cruci

murit,-

cclut piatra

Marea, toti

au

Sojii;

întru

ca sel bata

au umblat pe

;

de la prea

curata fecoi; întru

prea

dela

sfintei

început aceti

au început

y ^&)lor, i V

acolo

au

*caclut jos

arigrad

ajutoriu

Sarachin biseYîcei

împratului Grecilor Pogonat.Qg

luraneieu

lui

cerend

iasupra

la

15-

.

omenii luând lemnul sfintei

Maici

sau sfhî- ^

înecat-

Minunea ara.

SchtiW

,

întîmplndu-

,

*î-

sub afa milosft 1^»/

noi Nasctdre se lor

o

de

Q^*/-'rVJ>J,


curata fecorâSÎ

'rea.

iau api-at de morte <5prfndmdu.se

ca'ci

.

i

erba

cu -puco. \3

au aruncat puin piatr a/ar,iar casa ""î

z i

aiî

rmas

nevetematâ.

Minunea- l-

un locuitor fcea rugciuni dea pururea ctr prea curata lîcend-L.colonia

,

ctr

densa cântare îngereasc când se du. <m cea la biseric, i când se întorcea; iar du£-»pâ Sftritul viei luî sau artat unei nepote asale , purtând un vejmmt forte

^

,

i

frumos

IRst ... 1 m-nul .

)

,

^

y pre

este

carele

ang-ereasc

cântare

;

era scris

preste

tot locul

aC ea

Q

bucurate cea plin de dar Do.

« «-TV1D tine cu 1 r

Minunea. Episcopul

j-l^ons

avea

\ evlavie

,

1<8.

de la Toastale

ctr

,

foarte

mare

C6

Kscto.

prea sfânta

ve'dut

pe

~*prea

i

!

iau druit

ffî^~ytS>

2

:

t

Minunea. piscopul

de

în fcisserica

,

avend mare

lumnezeu

,

intro

evlavie ca.^.

vreme

sfinilor Arh^heln

^Wi

in-

Cavriil

cu mult norod, i dup sevîrirea îumne. ^fcî>li zeetei slujb , au eh tot norodul din biseri iar el singur au rmas: intru acel ces; Pre curata

°V

y^f^ii

strana luî

19.

dela Alverint

? NfSC ° rea

ViSVr^ti'ând

^^jc,

în

viind

ctre"

densul cu mulime de ânreri „ i au do iruit lui un vejmfnt forte scump, la care materie ,/essetura ei, nici un om nau putut cunoste Minunea. 2o.

^

l

m

/.

|

..

&

un Jelon.

{T

Sm^B'

edend

curata fecdr

I

4

A)

-

,

rea de Dumnezeu, intro vreme intrând el ha biseric cu slujitorii seî, la utrenie au

-

PP^rT^f iy

n oraul Papie,

anume rte

U'.jta

fost

a<5

Ieronim,

i

un om

avend

jo-.-

mare evlavie ctr sjrn- y'lm Nscatorea deci murind ;

-

episcopul acelui

Orasi-.,-;»

Qft (|§JL / ...,/-


^ atuncea preoi '

Dumnett"'

»^^- Tirgandu.se lui ;

fca

Jra ...

f

cine se le arate pre ara. Kpiscop, atuncea fecora

tîndu.se"

vnui om, iau 2i"s-. mer^i i se pue pe hronim Epis

spune -norodului, ca

?

curatei (f^cop acestui Orai; s.i dupre porunca prea fecorei aa sati fcut.

Minunea^

%\-

pân

|n Rossfa

rn-

fntrtvl Caliieî,un ^/-**

om anume

Marco

;rj ^

umsalchi, au vedut y * lîn vis pre fecora pre

scaun

(

,ed.end,

[aii ve'cjut si pre

unde

jrati-^J

fseu cel mai mare C'he-.'V;. orghe , care murise mai >

de densul, ca". iyO i înainte [ruia iau *iss: prea "'^U curata fecora. Pentru •? (2

l^mai

micul

\y cetete

ty^Macarie;

jt—

atv

teu,

fratelui

paraclisul, si pre

i

I aceasta mam artat cci Marco ctre mine depururea^;;

urm

saâ

dintru acea xr au luat

pre curata fecora jste

clugrit numindu- si e i mai mare dragoste

cetindu.i poraclrsul.

un ostrov care

se

numete

tumba,

•xpre care era obisserica întru cinstea sfintului Arhanghel Mihail.la care

y\

/

/

biseric

de omeni

^deci ti

bâ [\

alergat la

i

;

i

rmas singur;

4,

,

ofurtu-^^^^^^

toi omenii

cum mai

ostrov,

pe

o j'emee seracsj, JjWfr-.'i^

rfdicendu.se

nare pre mare

mergeai mare întreâ

Ziua hramului

la

mulime

"care mergea

îngra.

seraca au deci

ea -l

-'

^Sm^Wl' 'dfflr


. '

atunci ne avendt i

o

t

>y*

^>

ndejde de nicrrel cu lacrmi c.

;

'

strigai

>umne*eu tori u

atuncea

;

cerendu.i aju-

,

pre curata j-ecor

artaf acei jamei ie valurile mri; :

"ll

"scut

i

pruncei;

serace

i

aprat

de au

pirindu-o la

deci

un

alrnandu.se

loc

un<®

mreai

a& 6?lt ?f ' C " runcul î™^rate Ia mal P , ÎS/'"'" ^tuturor au spus minunea ei cum sau fcut. 101

Minunea-

si

&3.

tejan craiul Ungvrilor,ave. k nd evlavie ,f

a

f&-

ctre* pre

cinstea ft , i întru iau zidit biseric în

j"ecora"

* Ei

. ,

oraul .Alba Iulia , i au infrumuseatu.o cu aur i cu pietri scumpe deci vrend Conrad împratul gp Romei ca se vie cu ostile sa ;

le,

i

se

supue ara Unguri.

lor; întru acel

DfSS?'

rr^pmrrea

rea a F™

'

lui

de neprietini

;

i

ce's:

Sfefan

craiul

Ung-urilor, sau ru. Cu«"ei febrei Curatei Jecorei ca se apere sti

atuncea îndat cu adjutorul

y\f

*k|§5

f^curatei /ecorer; au venit porunc dela împratul RomoJg&C^)) ftSbjcase mtorc ostile înapoiu , i se nu pc suprare Un<ru-^F ^g^rilor , atuncea tefan aii -mulemit V" Dmnnexeu '

pentru^--

Minunea. %k. '^aria de la E^ni.•re evlavie ctre prea curata

[>

.

fecora, umbla

adese ori la

«PI


.jr^Vul sVmor

eTa

*.

,

viei,icYnl au *is slujnici

Mie Clf mentrna im vom duce in sjinta

axft ci

,

r

ne

sântei

Minunea. 15. ^-.celai tefan împratul •

rilor

tei

,

apropfrndu.se" Ziua

adormiri , fiind

el

te, sau -rugat fecorei

f:..-

bolnav Jor întru

c

despart sufletul de trup. "yS -^si dupa rugciuni, isau fcut: ca îwtiua adormiri -

Y^sau

sevrrit

'ai,s«i

viata lui.

Minunea. .

2,6.

scatorei, entru aC esta p multe taine iau artaii

Minunea

n oraul CHC*

a*''

' .

/intipoli, era

i

pre curata

fecor

%%

ebicetif a

W

cânta xn biserica

bucurate Aprat ea», fntru aceea «<•«<* vremi v i erni la jndt -1J • J «aldandu.s* tineri în ap, a a Mit clopotul traVi n Nasctbrei uanxAm, Ia vremea

®ffi

-d_u.se Ia biserica

E i; atuncea toi au alegat

cantarei ,

s-^jisr un Indian dm irmi bir/ea fdr-te rîdta ^L£)*rcend: i rroW aduceai» i mie ceva de r^£/try aceea pnena i ^real; îndat a* esit ^s^te)? Iau mmcat.

Ia

biserica;©*

decei-lalti,

.'

acolo

v si

Minunea. 2S.

'.

r^fo y -^

1 » om prea evlavios anume îidacus din Saravie ; mer^end pe apa din Scandfe. L 'la Vamnie oraul din I spania, fntru

:!

-

V-:.

Jf»l î<f -

i

V

sii

.'acel

duc

Didacul

au 1

,

f ,

ces; turci vrend casei ap n robie pre toi, deci vedfnd

atftea

ispite

i

primejdii,

început a cere ajutoriu de Via pre sfînta xsctbrea de i ^..Dumnezeu, i îndat turci (

pUj

un corcodV

1

>H^rJr1^)

V,

,

ioana crafassa Franuzasca" ; ave~nd mare £oste ctrâ pre curata fecor, edea puTuref^T,, au prsnuit bunele vestiri a prea sfintei Wâ-&.)j\


Yjgl&V- au tigrt ve'tema.V^^Spfej:^ ' cu orbire, i întru aed isbavit de c-'-^JK-'? ces ldacul rii robie, i cu alii împreuna-

Mw??

Sg^'i

,

Minunea

#

2.9-

.

-n ara Beleasc, a iî Jost un ostai Antonie, care tot-deatma s

rsWu

fatea piatr invocata"

cdea

de Dumnezeii

-ruja Nasctdrei

cu neprietini

din

ceriu

si îi

,

se

i cr

atuncea

;

ucidea.

Minunea. '

,n

om anume

30fi&*T Petru din Aliava, mergend perna.

re la Flandra la oraul Ruan, intru acel ces;^i A i atunci sculandu.se furtuna" forte mare cl Petru a poruncit tuturor, ca se fac ru<£^ '*| i ince-y^ ajutorii! uni ctra" Nâsctorea Domnului pentru ara'tat fecora împodobita, ;^>-; lisau , atunci ruga ase toti Epend aprinse dinaintea Ei , i marea sa 0 alinat rn. i cu candele .

,

.

P

5

•îndat

i

sau isoavit.

—^Minunea.

«31-

mergând din Luxftanie i priimejduinduse^ fV mri, sau sfrî- ^ v

corabie S

la Ispania '

din

,•

valurile

i

toi omenii câi era îndar un tînâ^^f /trensa sau înnecat Petru Mendie , îndat au |gv/

mat

,

anume

r

început

ase

Nsctoarei" Ei viaa un câmp sene'tos. lui

aflat la

;

de

i

ruga prea Dumnezeu,

Minunile pre sfintei Nasctdrei celor ne învai.

Minunea-

«Â?_

i

:

r

sau a

asupra

1,

^

ii.ir

n arigrad sjîntul Roman jnnd om forte prost „j^mtPi carte ;

i

avend

sjinta

evlavie

ctre" pre

Nascatdrea de Bumnej

Ijeihsi adormind

El,isau.-.

^jV.

ai în.ggjftg

netund^K^'

: .

curatei Je.

prin mijlociri


,

artat în vis' prea curata fecor , si onirtie învelit, porun. i

îat

ndu-i

./cându-o

i

isau

sau

i mm.

ca se

omnînce,

sau

deteptat din somn, ,

dat atîta

înelepciuni asemenea.

aj"lat

Minunea

^

2.

.

T <f£?

,

cât altul

.

ntajc/embur^- este

înp-fL-.

kzfmîntvl Sailor; acolo au Jost un f(?j)JSil' ^tînr anume Udo, care inve'indu-Se fe^ii^ la scol , deapururea era pedepsit de da-^^j seu fiind

scaiul •

iar

întro

el

xi

eit din scol

geii

'

la mv^'turavf,;,

fiind forte

i au

mers

btut

la

;

v

MSiA

au

biseric

,

SfJ» $i cdend la pmînt,au început a se *i TVS3 nsctdrei Domnului ca se ajute i*c la înveetur în care rugciuni atî

',

•/

-

(

_.

,

ft

'adormit,

1

cor

:i

am

;

iau

ve'dut

Wrdar, nu

i

aritându-i.se" pre curata Je|

am aurit rugciunea ta;M, rivna ta, iat îi dauiegd^

zîs-.

c

numai tiine;

ci

i dupe"

înc

M.

M>

C mortea Episcopului Mavrick'e u»wajuimii=^Y r ostaului -5 i

meu

biserica ie ii voiu rncredinta-ua.|jsf£J dsveipazio cu rînduial bun; vejni-^

/?'

\jt cS rspltire a buntilor nu vei P j;i vei î"?' 6

'1

i

"

ce n

sau

P" cut nevedGt ^â, ^„ teptndu-se din Somn au ; x la", i au început ai ,

'

întrece

-

^QyT

VMtnurit

Episi?

vei lua

deci

Udo

se]

pue Episcop

.

deci lut'nd O-

Udo scaunul atî început ase strica i ai ; „ei din rînduial sa ; atî început nu ,

.numai a face sil femeilor mire

neti

,

ci

i

.ielor satî

de cinul

clugri

atins; iatiinci

ia.T)

Udo;a.

mers la pre toi

v% -d'n înve'etur i dup a ani au ; ^copul Oraului, i înlocui lui atî

toi pe

;

k' aceasta

co-:

.

'

,i


f

<8L

"

fr

'afac 2

-

d e 1 ege

Xffl: -^jj

/intro nopte aducend ie starea |'-; ) la sine. au venit \

l^^wcluga'rielor '

^'.,-lj-las

strajnic la densul, xfcendu-i'.

€'udone. pa'rsetete

fta de-lege^.

de acesta

nimica Iau socotit; deci s,r*v glas, i nu Iau bgat sfântului Mavrichie , înbiserica i i dup 3 luni vederea aceaspreot rugendu-se lui Dumnezeu au ve'dut viind % tineri la biserica cu fclii aprinse în mînâ,au iar elacel^-las intru

fi a ,

a

a, si

a

3, nopte

tot ati venit

;

msam

-un i§) ta

!

dinaintea oltarului

j/statut

•^jjga, aducend

,

i altul

unul din dreapta ,

scaune pre înfrumuseate,

i puindu.le

de astrn! înrnijlo.

intre care era fecul bisericei, "dup aceasta au venit 11 Apostoli , i Domnul Hristos între denif; i edend pre scaun apoiu ati V Cuvenit i pre curata fecor cu multe fei, pre care Somnul Hristos, 'Qjpuindu.o ling-a" sine pre ah scaun ; i îndat au poruncit ca se adu , { sau adus; i indat au porunci', porunc dup care Udon, pe <J$j§S3 ffp|unui ostai , de iau tiat capul. Decial-îi eind preotul din W-_|£p«p larâ^Tjpsseric , au spus tuturor dmenilot minunea ce au ve'dut . Alt Preot i al lui Udon , fimd trimis cu slujb, i mergând pe drum au adormit^ duhuri necurate; ado de mulime ^rdsnfca" vedenie ; WflLi au ve'dut alt ;

•,

;

;

,

Q

'Mbv

puind pre mai marele lor; i pre lingi dinsul ali;^ s,i iau sufletul lui udon cu un -lani -v înfocat, ali1 diavoli trgea j . iar ^ih "«S'" irj n - n t;«i ,r vsntt iwnfftTne o*3ti' f tj^ft . , i _.i bine ai venit prietine; iat cam gaM («îs diavolul cel mare, Udone,

Lfllcend un scaun,

i

i

mei, pentru slujbele vdstre,i În-J la toi \ie loc cum Iau aruncat in iad •dat ati apucat diavolul sufletul lui udon, i munc. i Preotul acela deteptîndu.se din Somn,

i

0spre t

',?>)

:

,

H

J^t^N]

wp*

aii

prietini ai

vejnica

fost cuprins de fric mare;

X^J dmenilor minunea

W^jSL gsit mort; bahn i ;

i

i viind

in

Orai

îndat mulime

de diavoli

;

i

1

aii

spus tuturor

la cbiliâ lui

Atuncea mer^ehd omeni

siluind trupul Iau aruncat

dup

orai

Iau

mWo(|

fcendu. se în chipj^ au început alpurW'*

trupul acela; de câini, atî apucat vedînd acesta înfricoare norodul, ati luat trupul^

>vfi

lui x

i Iau ars i cenua

întru abis au

,

Minunea.

3-

in ringa criase

c

,

unguroi

îndat cum au ns.

,au început a

zice, ace-

M

aruncai


"

,

.

Jste cuvinte

catra'

prea cinat fecori; Bucurî e

împrteasa

ceriului-

lui Dumneteu Monahul Gherman.bol.X.w jnav fiind forte isaiî \|S 'artat prea curata feeCl » , întrebendul ce poftete,^ A sentate atî înelepciune J%ik

l

.

;

ar El

aii fnceput a cere ca se i se dea mtelepcru^ne i iau dat îndat

jjj

j

•,

prea

curata fecdr, cat nsu pu^tut nimîni sel întreac,; |<si isaiî deschis i limba . a vorbi Evreeste. Grecete i

«Românete. Minunea.

S.

Bononie un tînr anume Hainer i

n<* El cretin

j*

frH

;

i

, au început ase sci-j a cugeta întru sine, care a ;

fi ,a jidovilor, a paginilor, aiî

finilor lege

pde

;

i

vrend ca

legea cretineasca

Sînagoga jidovilor

i

;

a eres.!

se se lepede^

se"

se dea

la|

i

aratmdu. se" P rea curata fecdra de Dumneieu Wstf^catore,a7eve^J^uîT^ncredmt£ndul ca este adeverata a cretiail<n iar a j t °v i1 or ?i a pgânilor , nu este de nici o treab p

;

'S^y^^^^Bf

'

'

Jn^

<1

'

Minunile pre sfintei Hasctorei Somnului asupra bolnavilnj

n$zl, <*yif^

Uyi

'•

\ •

W '•

Minunea. T*" lî

1.

n om forte bogat, aii fgduit un tissericâ a prea

urm

curatei

yeco'rei

sat la

u

iare

pre

;

sau cit, pentru aceasta de multe

învat f îndemna Episcopul i'nomaminschi ca se se duc dîn ori Iau

&

;

.satul

acela

;

iar

el

nu au vrut

se 'v

urm/

"\ asculte nîci-decum ; Pre kbolnivindu.se el de friguri

.forte grele

rmari,

-

deci.

•",

ir?.

fol

wM "' -j


"V :

"/

tecend

el

pre curata

nut , isaii artat jjecdra.cu un ciocan de fer in-y de Iau «nit. ; i lavit în cap .;

,

.^mînâ

.

m

rn ater.

Jintru

acel ces

,

el

satul Iau dat Episco-

J pul ui

cu mulemita, i cu rugciunile lui sau Ivindecat de bol iar semnul dm frunte nusau r*~ ,

Mir

fca cuviosa Marta Maica

t

sfîntu-i

Simon din muntele cel minunat, care dragoste avend citrfgL,

Llui i

J prea

sfânta ifisctorea

•,

i can fgU?

'sau t>olnvit i era se mor in-^gl' acel ces sau bucurat , i a auXit,V,V are dar am --primit de la Dunrnexeu,i>~"-

m

>»,

i

lumin i

bucurie nespuse mâ aflu dens; ; au dor pen-^Sy\ f/^ icum^iary.^U^x^yonienr au zis ctre densa nu -pentru e au rspuns: rsp îta , rare" eau Rastru- friul teu te bucuri atîta Dumnezeu, si fe li t fiiul meu; ci pentru ca am pzit poruncile ^i I

^*

f^ale

1

prea sfintei Wscâtorei. Minunea..

ortuna du- se,

starea clugrielor Wnvin vrend se mori, întru acel ces^^J

i

i mcepend ace.^&fl „dunându. se sororile Hi canonul pentru eirea^ sufletului , _^<\ atuncea Poruma, cutând la ui, aug zis: iat vine cocona mea prea >î5£o-;:; Vjj /•* VOI si «re voi i încredinat pre ||llslovita fecdrâ Mria, care va Jncn?dintJt Ucestea riceiid av murit. ; ;

Minunea. ' (

S/esionscu,avend^^ rnolJ Episcopul de la * dragoste mare , ca'tr Prea sjanta Nascâtrirea de Dumnezeu, i ru-

gsndu.se •Xindu-se

el

deapururea ,

sfiritul

s.i

viei, isair

.

w

ajpop;:'

ari-^

tat lui sf intui ijostol Petruj,.; ;> -'-\adeverindu-i,ca" isau ertat /v picatele, dup" aceia 1 '

r

^

4-

'

.


T issv artat lui' Srfâir^ielul Mihail,

fg-

fr

, ci va duce grije din viaa aceasta , i ;-pre urm r'saiî artat Preacurata zrcendui: injiiua adormirii va , si aa sa ti jacut-

.•^durndu-se :

1

m

Slâ^ Wgmuri i

c

fW^,

Minunea |n trnar anume Adara,jYi a ndui capul stricat de^S^J \

H>ube,c

atfta

ii

pua fg&Kx co.»^C^

TcapuJ,de no putea ali

cdl

pri in

se

ead lingi *

acel Adsm avea >. mare evlavie ctri prea '&q

âînsol

;

curata Jecdrâ, fi deaputw-^,^ «•"3 când mergea la cola"J^^ nergea intiiu la 'biseri^;

s,ise\s^«^|gJ^a^ru^iV

;ca

licend:

i

troparul

^MS"scal;orei^|^^^pFWcurtK;\Weci )lfndu- se El; au mers

gpotul, cnd au gobreeiu

venit

la

intro ndpte seu biseric, prin- ^du.i^e atr tras clo _fi biseric air^situ-o închise, si dup

c

la

cdut ingenuncht si atî început a/ace' rugai .f^ cind sau sculat au ve'dut biserica deschise mare era fntrensa deci intrend el in bisserrc , au vedut gg§l pe prea curata /eedr edend pre scaun, cu licean-

||vne

;

lui ;aii

iW^^

iar

**n

i

du-i lui: _

c

Adame,tu

i

ii daruesc

^lui

iiicendu.i

pân ">

:

obicinuit aslavi numele meu:

i aa

aiijost.

Minunea. 6ntru un oraiu Franuzesc, un tinr ânume Svesion de unspre. zece anii ;

^

fi'nd foarte bolnav, i ducendul lui la biseric au stri. gat pruncul , au ve'd.ut pe Prea curata j"ecdr,ru.j

prinii

•,

c

gndu.se" Jiiului seu; ca 1

%âi>

jatâMi.

ie sentate,puind mina sa pe capul (§®T te's nu te va mai durea capulJfflg

dintru acest

la mortea ta jnrr/.

te ai

Eiî

alte fete,

se intdreâ boia acei^î

"

v


.

î "dela norodul;

Jpce era în oraul acela Wiau rspuns fie voia ta n

ftabdot

chiei

'^^fWi

£ ^artat yf^J

i

,

Episcopul Tra

,

dea pururea

ru^a

se

'pre sfintei Hisctorei de Dumneleir; isaiî fntro "^^vreme'bolnvindu-se forte tare; pre' curata fecdr,ilâu vindecat de boia aceia-

Minunea-

c l

'-^i^Norcutul Pasa.Turcesc, cdind la bdl" jorte <£rea, g^) rugat câtr si dup inve'tetura unui cretin, sau

prea,; '*i 'curata a f ecdr de la Lâvretache Ei sentatea sa, i saii fcut sentos.

Minunea.

'WNomliba

fncredinindu.

,

i ^jOL^y^j,

(\-'

9>

fecdra din oraul

Mediolan. fiind bolnava

p|&f^

cium, i

apropimdu.se firitul viei Ei, isati^ tgjfk * * /artat pre «fihtt de Dumneieti Nsctorea, ungan-fe^. • fy>Mi ^gSdu-'o cu unsori mirositdre „ i îndat sau isbvit, i de dure")£>Jri i de morte;

'<

:':

.."de

'

1«JV>

Minunea

^

x

.

rasul

10.

Monacum

"J.'îj Bavarilor

H mare 'iau'

acolo

^'/îndat bolnavul

t

intru acel

;

avi

ce's

început a\î ve'dut

^

ase ru-jr

ling intro

«

figjlO

preOHristos pruncul; iar întru alta o /adie a-^ i îndat" sau fcut senetos i au mule'mit -

v

,

,

..prea

|gj

se

se"

,

'mân

sa

un corbîer ffil

,

rdge prea ||t dela calmscu; i

ca

dînsuî^L^if^stand'prea curata f ecdra iind [prinse

pmîntul

un om viind pre^.-.

deîa ierusalim la tara

îndemnat

/curatei Jecorei

-ga,-

.este fn

inbolnvindu.se

si ...

,

fecorei-

curatei r

*

Minunea

.

n-

arta § iica lui Masimian avend pe trupul seutu/^ ._ * ^"jbe, care pentru ru. .. /*?gggB|-. i* 'ine nau putut se jt^Z^^^**6^ I " .

'

se arate dof terilor „su

w 1


^

^7

.

pre

s* Smartndu.i.se •

sfintei

in vis

de la Galinscu-,

mearg

y

aco.\ v porunci'ndu-î ca lo se se închine ,i;cul*ându- se x.. Marta, au mers: i îndat sau fa'cut st

-

senetose-

Minunea- l%in satul Libec „acolo eri

„ Nederland

un mcrariu $ i'ind forte tare bolnav, ^ prea^ au început ase ruga cu lacrmi

~)

l

curatei f ecdrei , ca se dea ajutoriu, si ^ \'.os la zilele prasnfcilor N3scatdrei ( arâtîndu.se prea curata cui Du^n«ew.<i suspinurile taleri ru£a-^ fete,xîcendu-i lui ; 3m auxrt lacrmi, i am venit eii ajut, poruncind ca intro nopte

cele

:a"

cu

la biseric

\

sau fcut Minunea-

, s.i

senetos. 13-

-

.

€^ -^B

, rD ^schiil Arhiepiscopul lunschi fiind mea P lui ¥tf nc de il ani, trimis au /ost de prini' fnveetura unde la tara ssasca pentru forte' sau Wnivh i /iind întru ameta.jg^r cuptor cu foc,^ L-i_. la, aii câdut intru un * "TXu început â arde acolo deci fcenduinite ca.Q si usi acolo a eit, i artându-i-se -pe Pre-C înuntru vedut ^ysi frumose,*u /•) curata fecor edend pre scaun rmp-C >>rtesc, i aii început probezi; pentru ce rnui face rugciunea ângereasc, bucura- Ofc

X

,

-

,

,

.

Domnul

este cu tine; iar

el

cdend teV -Jfr/

I \^ au început ase ruga cu lacrmi, si ; '«-^^-ideveri, ca va piii intotâ viata lui, i din cuptori au ert se'na'tos cu ajuto.

Minuneafînttrl vj-;

14-

Teodor Sichio.

tul, din tirgul Kas-

"'tasiopul,

nite

orne. j

nii

re'i

iau dat otrvi-/.:


'

£'

vfndu.se

'

•i sau \fecdra,

era se mira";

el:

1

artat prea

curata spus pricina boier hi de ce este "bolnav, i Iau vin. decât de otravitura pentru "ca" deapururea

i

faiî

-

,•

'

A*

Jpcea

rugo«'uni câtr

pre

Minunea.

ji

.-n

curata

/eco'ra-

15.

pa'mantul Sailor, în Oraul PaterWn, preot anume Petru, J-orte evla era catra" nsca'torea de

au fost un '.vios

i

Dumne«TÎ;<

bolnavmdu-se e l de morte isau artat poruncindu.i cstmai tra'iasca prepmmt.

*

;

^pre.curata

-icolae

|J. morte -

,

;

din oraul Tementin , bo]na"vfndu.stsp.„ spre?' au început a cânta din Psalmul lui Davidl

Wvruptai mingaiturile mele Hau întrebat pre din Q ^, *sul alii, de ce este aa vesel; iar el au rispu'? S;d *™ ?<* ut P e H* istos eti prea curata 1 ,

,. lc«^ «tf«ota,*icrnditm!t; f Domnului

>

sluga credincose

intra"

,

intru bucurial

teu. •<V.

j ^ om Minunea, 1?anume Petru, îniciua sjintei Mriei Ma<f-(^ { ;n £ dalinei,- au arat la ca'mp, i pentru aceea iau venit un foc din ceriu ca" iau ars plugul

M

i boi

;

\

tfeV :

J ^te,5

pentru

îui tote vinele

acea bila ;

;

iu

"

iau ars; deci fiind

P o runcit

nea Mriei Ma^dalini

c

nu pra"xnuit xiua Ei

ca sel ,

ca

se"

duc se

el

sel

i

1

,

U

>

i .

-

er-MrO*

ducendul la biserica' intru acel ce's sau stins focul din trupul lui;* jjiâr de tot bine nu sau £a"cut senetos Si {axa. i av jporuncit casei duca" la biserica pre blagoslovitei, * «fecorei Mriei lui Dumnezeii, unde se ja"cea ' minuni; când Iau dus Biserica" ea, atunci noptea isau arâtat prea curata cu s/ntul ipolit poruncindu-i casei vinde Lee i cu porunca prea ;

^

fntw/tj

latise-

rege

'

\

+


-

,

BBBBE Minunile

se-

„-acit

curatei fecorei.?au

natc; Domnului, asupra celor mori-

?ri sfinwi Vâstiitarii

Minunea

1-

3i'itantei

pmititul în tote

un tina? fiind ne mfrînat.dar

,

«cea

zilele

câtr. nascatorea de Dumnezeu. Domnului ; dupa aceasta

:

flascterea

Bucurate

bolnâvindu.Se au murit

me mort; iaro

fecoarâ

,

iicandu.i ca

i

Sto3

;

mele

ci

c

;

am

au

strigat ye

cum mai ingrat

au început a

;

aa muka vrej

el

i

.

acolo aprope de trupul lui,

Jost rpit

zice

.

i

înaintea a tot

:

dinaintea judeului lui Hri

ale unde duhurile necurate pentru trei pcate îra . Pcatul meu cel din tiiu au^oSti-

m

Aldoilea

.

-preotului nuiam pete din heleteul c-

din ostenelile mele

ieciiuialâ

dat

zîcehd

iii7teai

cheme pe preot

ce

chemând pe preot norodul

i

,

au

edea

care

:

c

&m

lugrilor pe furii Vihat cu ogari

.

i

,

-prin:

Al. treilea:

copoi

;

umblând

ca'ci

am

Eu'J

clcat arinile

sei

pentru aceste trei pcate , am fc:t judecaii sau dea în munca iadului; dar prea curata fecor se milostivit asupTa mea, i mau cerut de la dlistos fiiul _ racilor

;

si

m

Ei, ca si se

Se

v

m

imi întorc sujletvl la trup, si ca se

im pc canonul meu,

mîntuesc-

^ k

Minunea

* '

.

S,.

n oraul Bononie o fecora" fiind forte evlavibsa ndpie rnchmndu- se fn cmara sa rugahduDumnezeu i deschiifnd ferestruica de câtr •,

r" i'ntro

se lui

I

,-

iv£i oiserici care o avea acolo au ve"d,ut o fecora forte fruî tmose, stind ling mormintul unui tînâ"r,care era m. gropat dehd ca zpada Isale; atunci

Usu

rspuns

Jpetul

i

la

tinr

acestui

voe I de buna |

de

de curinJ

acolo

i

alt,

,

i pre mormânt

se

c este

mucenic

invae cu nevoine

Dumnezeu pentru -nevointa

j

i

Moldovei

porumbie e-

al lui

sînt

er ea

camra, cine eti tu: am venit aicea ca se Hristos

mucenici

;

ca'ci

,

i

iau sv-

toti tineri

mare p-lat

cari aii de

lor.

Minunea. teias

o

luandu-o fecora aceea lumina in oralele.

întrebat fecora aceia din B\î simt Maica lui Hristos ,

aii

3-

Merhil % feoeri Moldoveneti , pentru Domnia a vehd intru sine vrajba" , deci Ia a île i la

,

,

al 3le an,

dup; rsboiul ce aii avut, trecend pe cimpul "acela omenii au" ve"dut mulime de dse omeneti , din azit un glas mare eind tihgurndu.se ; cerind adjuteriu r

;

|care

ose iu"

de la Hristos

Mihtuitorul,

i dela

bine. cuvintata

Mria

,

acel

^-L

H


,1

.

» 5v/*indu-o rbatesc

am

omenii

i

,

slujit

,

satî apropiat

între

,

rspuns ctre denii

aii

Prea. curatei

gsit

care ose sad

cap b,

si tfn

Ev sânt cretin i deapururea Haitii lui Dumnezeu ; dar "nu mam

f/ecorei

.

,

mrturisit de pcatele mele.imiam sboiu";

sfars.it viata mea întru acest ti pentru acesta Maica lui lumnexeii ; mau isbavit de muncile limba acum miau >a»t pan» acum ca se îmi poci

si

Uvejnice

i

,

mr-

ntvrrsi pcatele,

chemai |mat pe I

capvl

i

cretinete: Pentru acesta re poftesc sem picatele mele; i îndat au chie. mrturisit pe cretinii ; i aa si pa'ra'sit

se -mori

mrturisesc

pe Preotul; sem

Preotul

acela

,

care

;

au"

amai

de

striga.

Mri.unea

A-

.

Pavel

Prostul

deapururea ;.

au

Pavt:

I

:

Enslj^if'la

sufletul lui

NiST/TS^ vedenie

i

.

ivend

j-V-

.

J

o

avea im ucenic carîn multe

duy

,

fapt

i

pre ucenicul

Wn

nau rspuns

nici

;

ca-re

i a da

>osti,

milostenii

ca

,

Nscatorea de lumneieti

se"

feccri

mam ,ai

I

raii

tis: \

Pentru

scirbtt

c am

vedut

,

dar

rspuns

i I

a

:urata cci

te

,

;

i

I

voit se vezi,

se

plîng

i

se

El

în vedenie;

am

cu care

stepîna mea

,

lui Hristos

fost legat.-

i i

iau

forte

iauvedut

Rugciunea

;

zis-,

mam

Dup

ta

bune, forte dau ajutorii!

celui

,

se

c

I

I

a |

aceea

ve'dutai

atiddr nu

i

pentru

iau

ostenelile, .

ncciP

Pavel pre ucenicul seu; I}]

iar-

i

se

m

deslegi

sau artat

ceea. ce ai voit

,

iar El

Prea -l ati

cci rugciuni

r.

Senu

:

i

fapte

mort.

Â,*

Minunea 5. LYjn oraul Verdun un Diacon anume Adalman; murind el, dup cin iau fcut rînduiala, ceea ce se cuvin morilor; El atuncea ,^au înviat i ati zfs ; multe locuri am ve"dut celor ce mor

i

,

1

;

si

Pman; unde i Inuire (ca

se

.

de

pedeaps

pe mine

;

.

i

de -mingaerii

pctosul mai

fost

dar cu rugciunile Prea curatei

îmi mrturisesc pcatele melc-

;

zicea numitul Diacon

dus la locul

fecdrei

pij

printe au ascultat pre

bucurat. Iau zis iar pre curata ,

|

rspuns

au"

el

mite scirbeti

Mîntuitorului, ca

deapururea ajsce rugciuni pentru fratele teu

te leneveti

ne

Eu am fcut rug- I

suspin pentru densul

fost

densul

ucenicul seu*.

iau" zis-,

au" zis;

ii voii arta slobod ca

sau rugat

(curata fecdr btrînului

jle ce

nam

tale,

ctr

xîce'nd

iubete;

II de pcatele mele

jspuns.- ve'dui

putut

-,i

sufleteasc,^

sau artat Prea curata

Prea curata fecorâ, dute btrinule

iar-i au

% ii

vessel

Ijjfdrte

nam

lui

rugciunile

munc

nici

edea ca mc imf ie

eti scîrbit btrinule; iar

ce

cel ce

fcut rugciune ctre Dumnezeu-

ciuni

I

lui în

ci

;

fuga pentru

peste puine iile

I

J

si

arate unde se

milostiveasc spre dinsul ucenicul seii|

se

iar

-,

p.

i -murit;

s

tropeeasc

desss'.

/trie; dupa" aceea vedenie ;atî început ase

I

aceea aii

vreme rvgându.se el.au ve'iut

deci întro

;

aii ve'dvt

nici

' :!î:::s

':•

,

cdea

a face rugciuni, ca

început

cel reti

Manei , am

i

Adl-|

de chi-

fost slobozit

l~s

i


;

&

"Minunea. r

Papa Romei

ashalie

turghie pentru Curata

$M V

sufletul

W™ ,

5

•Minunii. dln Ejfhil

Prelecsida

murise;

ri

Ji

™''' au murit

pe

prea curata fecor liaga tve'du-L

.|ltnga trupul veduvei

I cântat :>

I

cu alte multe fecore Psalmul , slvind pre Dumnezeu.

Mi-.iunea.

|

nnochenfie m. Papa I

'^j-ecore î: S«ll M* '^m*«.i«

rTT? ca dupa

i

acesta

eD t

"

iau zis:

si

Ca

*" pentru

;i

^

««na

J

NUA

P rea curaU sa Ses* arate reedrei

« •

i

Minlfneâ

Ei ;trt ia

!«•

Wg*M, *~Î5«;. *~ a»

ih

roje

p

acel

dec, tineri

;u "«,

^

D

calari

C " S " Iia

înc

a.| si

Mltajad

seu,

s dj„Lul

Ei'.

e„* ru

orai

,

„i

at

In

era ctai dea pururea se rurfa

era »

pentru

«„„

cin

jWa

ace-

de

aceia, au mdrâgit pre altul

JWr;

ârma ^ ™»J

(

aiî

deci

«»pm

lh

se

esind

eas j l

a

altuia, sau

'"""'"*>•

* iovindu.se unul pre altul atuncea neamurile f ecoriW , sau seu au ventt l a Jecora Alics;>narS; . *

*

murrt imandoî;

:

Dtmme

pcatele

este este in ispania ofecora"

mtmmdu-se unul pre se se

de la

Mutei:

fMt „teoti,

curata yeedra

intru

»

,

au

9.

ara Afonilor care Alicxandra ,

>prea

Cn

«rut dela

se se

ganume

o

au cerurut

casipliW

de vejnicile

sau /acut neveiutâ.

>v

jW

mdrfea sa, sau artat unei

morii

™»

1 SP " Sl ci

mortea

dup

mainmtea sa

curata

8.

flomei,

al

dmsa,si dupacel

Mrie peprta

care «mrfrindu.se fn % cete

;

'"i^ 6™

acestea

catrâ

evlavie

au ve^ut erii acea

,

fintt li-

sluja

,

aceastau su ve'dut pe

la cerii.

-;.

du vsdirt

,

bolnav, care avea mare '11

dup

seu duce'ndul

griului

'

a

'

în bisserica

^îiul eii ce

^.

ta

1» V"' WP"

J

"Iau

scos dintru acea fcw»tS»«

-

flH


.

Minunea. W-

.*.

Pre curata fe om dea -pururea jacea rugciuni ctra mire evlavie ctre densa \ dup «cesta

Vn

.

cori .cci avea

." -

un rsboiu , si iau tiat capul care pcatele Sle.-_ a vorbi, pna sau mrturisit

Vati ftM cap nati

încetat

prins la

;

Nsctoarei

Minunile prea. Sfintei

PaginiiMmtraea. 1-

^

H rimia <j

?adâ

^

au proorocit Egiptenilor,

si

i

sfrâme cnd va

Sl se

f ecorei

Ehsidup

aceasta

cci stremosi lor au luat acesta pe tru ca Dumnueu au proslvit închin Ei

,

i

venit la

chipul acela

Mare,

au rspuns-,

«.arnte

nu cunoti pre îuwnexeu nJsci 7

se

m

care

pre

«liti il purta

,

.

inf ieste

cand au fost întrebai, pentru care fiind fecoara, au ,

far

rspuns pentru

se

i

curata feecra

Pe prea ^nch-intori de sale ocinstia .i chipul Ei cu pruncul fn-braele \

de

care i

^ Dumtiexeu

j

j

Minunea. %. idolii, Lcâtâ, Onie;-

v ?N

se

J*av

proorocul lui Dumnezeu, pen-

de la

pre curata Jecora.max

care intre pgânii, r z credea caei ta are

au ce fac aceasta, Ei

au

jerlfitori

L«i«1.j«Jiiori,c.i«.»««w

îemislirea Ei «misii™*

au"

idoli lor

ca'

«aste feeova pre

Egtpteneti , au fcut chipu încapistea sa cu pruncul îmbrate i Iau pus Apratul Egipetului PtoW.- au

aceasta

Pentru

y

morteâ lui Qudolie.

dup

proorocul,

E-ripet;

}

sfiseru,*

m.

de Dumnexeti

o feedrâ

,

|

f£i °'"

<

S

:^brâ

din ,

Ivine fecdra.ise duc

i

Poeticul, fiind pagi*

Uf

,

«r

ftfri

învat

fmpria

pentru

împriile

lui

?\pre densul

sin ecreaincos,audi«bunn*nr scris pentru Prea cur

,

au

lux Hristos.

aceste

«(

lata

|

H,

Sarmati cacum Bon«nia>; versuri in care versuri

curata jecoais

cuvmte-

Saturn.

Minunea.

*.tT #,

V

3-

Minunea.

Unil^i

i

au «umitu-o-

,

Dunrneieoiei

J/Intunea. 5.

,

,

vomte alu Leon, <„d vixîrul Sâraclunilor.cubuna -prin porta ce arrgrad clare, au vrut se intre in rar Brodim»? alii toi au intrat, Se numete I

#2 ^«^jS*** cci ,nau putut .

•lluia

!>

„m

vrut

se intre

se intre; deci

,

câutand

el sus;

âu

cunoscul El .cci ain priciera birfitori

.

asupra

Prea.


Curatei Jecdrei Na'seatdrei de

f

i f'i *

-'

.

Prea

'

'

J

curata

(

au

iar

prunc

acel

| | "

tut se

uni

;

curata

injammw)

jidovilor

,

sei

strice

se

ne întinata -.apoi

i

va hrni pre densul, i

il

greceti

-noi

HrisioS-

\-

de la chiprian fermectorul

spre ajutoriu pe Prea

ca

fac

,

vor numi Isus: iar

il

fecora

prooroceti

fecora

singur lumneleu au artat, c are sena.

"Minunea mstfoa

cvvfnte

aceste

,

pmânt

c

jzis:

f's. .

fecora

.va nate p«

,

*-

scâ jecdra pe pruncul

pre

Dumneieu"

.inunea 6

j

'Tbumouar Astronom. Jitnd pgân. au scris pentru

,

,

cWmd

aparat

saii

curata jecora cci cliiprian au vrut Ei , prin fermecile sale dar nan

Jecoria

u-

•,

aceasta

Kinunes. &. ;

m

intrat

sffnta

iLf^S*' Jrata ,

sca

au

ori

om.

jit; iau ti

xut

uile sufletelor

Slujb; au adus drac

ori

rspuns

ce

se

Preotul;

in

0

i

au

xis

c .

Preotului ca senu

pe Pre sfânta cu

celelalte; fntru

ângeri

cretinesc

mai

ai

i

f

;

si ia.

pentru

ales

dup

leci

.

acel -

care ridicândusi

,

norodul

preotul:

mtunerec

Pentru ace.

•.

curata pre bine. cuventata

împrate

nau vedutu-o

de

ca pre

luindul Freo

Iau tiat

preotul;

ruga pentru

ce era la

eti;team vedut

lui

vasilie. Qrigorie,

s " * îs

mulime

venit

împratului

preotul

i

prin prejurul

streje

când

y -^CT-JSK^sfa'nta

sau deschis

pre Hristos;pre carele

iar c ^ ni

^.a mâinile

au vedut

intru acel ces

pe bine. cuvfntata

S=5Lr.i ces,

;

Iau pus pre oltariu

tt^ta au pus

ces

Ierusalim la biserica' când sluja

leturghie

un prunc mic tul

pgân

împratul SâTadiinita f iind

•"mfiloy

S^ail

;

Pre.

intru acel

îutimeteea.

prescur; iar impactul au «V. tiat pruncul; i cu aceia ai sluo

acesta minune, nici sfini otia.

atixfnd

aceasta

împratul au

ere.

Hristos.i sau

botezat de Patriarhul Ierusalimului i sau fmbr. dup aceea au mers împratul sarachinilor la fratele seu anume Clicanti, i Iau adus la credine i Iau boteiat îndat au inceput ,

cat inschimâ

;

;

amândoi apropovedu.i pre Si

Minunea ***

jraffijj*

0^.'

i

pentru aceasta sas

SHI lat

saraebini

se

ca se

9.

râcunjurat Peri arigradvl

tTU ««1

._

^^lîî" au mers

care aii

Hristos,

ucis

iad

(M.r—j^, «»

cear

piit arigradul

.

i

au vrut

iar aii vedut arigradenii pre

eind pre port; pace

i

au socotit

de la Peri

de neprietini

;

,

c

ofecor

aceia

este

sel

bat.

forte

1».

frumo-

împrteasa,

iar aceia era Prea curata fecora

dup

aceasta

sau

fcut

fecora ne


i

'

ip

'

[vzut I tre

ei

Peri,

iar neprietini

, s,i

muli au

început aface ffâlceav

ati

dintreni

perit

dup

;

;

i

asffate~7i in

ari

sau dus dela

aceea

ruinai.

[grad

Mh.uneâ au

;

mare;

cea

dela Cotrorocu

Ttar sc

Prima. Hoe Împratul

orbit

Russi

pre

Sumnexeu Hsctorea

de

sfânta

.'ea

exe'r

,

un

,1a

|[^

care au 'btut If*"* eaxa'ruljISj

sau numit

aceast

pentru

Ir—

sfint.

Minunea

.IM

11.

« ahomet Ia'udand pe Prea curata fecor . la alcoranul stu-J | aa zitea-. din brbai muli au rost deseverii s ivre^i[R'

'

-

nici; iar dfn fecore nici una

Minunea, ludând

aîiomtt I

;

te aii

Minunea re

irei

un

Munte

din

iar

edend

mnexeii,

tori

de la

gol;

i

pre alt

II

ein-Jj.

la a- |

au vetut la|

de aur;

pre împrateaJ

vedut

Nsctoarea cu nespuse

scaun

multe,

i

scaun

un

pre

lui aii

Curata Jecoara

foarte

,

el

unde in HI

,

deci

mare . la care mun.|j pre un împrat fo-ij

vîxut

ale

soarele:

i îndat

împratul

de Iau

lai dus la

împratul;

ca

luceau .

'M era

era

slugile

si

în fire

foarte aii

foarte ta-

:n pustie

umblat;

au

edend

dreapta

Prea

pe

,

El

.

frumos,

Arte

sa

lumin

suindu- se

Ti

numele lui II

noapte; rar

intro

fugit gol

avi

nopi

trei

noapte sau venit

treia

te

Mnâvindu.se

.

i

,

ir

minte,

din xîle

în lume- 0 o

cuventul stu

ie

13»

firea

deci

;

du.si

|.

fecor la alcoranul seu;0|i

ales din toie fecorele

pgân i adormi toii

tânr

n

lui

I

au artat

Dumnezeu

!

numai Mria maica

pe Prea- curata

Dumnexeu

arie.!

;"Mane

,

ii-

aii

de

îu-

lumin \\

crora fee strfost

trimii

sluji

c

îmbrcat cu hain i iau xis impra.|

îomnul sunt îumnexeul cretinesc , impratvl i vecilor; dup a'cesta ostai edend pe scaune »lbe;lau|j i ati fost trei xîU cu || dus la otea ta'trasc «jjluat acela.au f| densul; t^? dupa" acea sau fcut nevedut deci ttarul cu înveetura lor au primit credina i s ft * Preoi cretineti ; i | l,(«r sL-j botezat; i ali ttari muli sau mai botexat'ii tul.

EU

^

i^Splau

;

Wlf !~J|g

.

Mitivnes.

lî^dJl

ni

-A-'IW

|

I

Tj&cenicul lui Mohamet, au scris în cartea

£ tru j^âm Adam.câi

Prea

sfânta

Hsctorea

de

Dumnexeu

Acoranulvi ;

aceste

,

pen|

cuvinte-. |

auxit pre vestitorul Jumnexeesc, xrcend; toii fii luî

sau nscut;

sau atins de denif satana;

afar

de

[

|


.

MARiA.

de

si

f&d

Ei.

Minunea.

.

^ 2 J& nscut garenii

_

cwata

pe Prea

15.

Minunea In ara «trasc era un Smeu; carele

crâm

Ia

^ venit

Moldovenii

i au

vedut

unde ardea JSclia aceia

P"

mdat

care

,

i

cari

,

vSf>«t ase ruga acela-,

i

,

dup mult

deci

vechime

vreme

sile

i au

au

,

înce-

Curaiei jecorei ca

^

sei isovcascs mare aprinse asupra

gsit icona Prea curatei jWI gsit pre Smeul acela crpat

^

sub icrin au

vSM

clin

mistuia

dobitoce, le

ndpte o lamina'

\ Ui fe Pre. Curatei /ecdrei;

au luat icona

i pre

.fugit omenii toi de pre locuri

sau colonixat acolo;

Pfea i ntr o

ei

un port ,unde

este

pre omeni

schelei aceia, deci au intrat acolo

ca ea *w

xîce'nd:

fr brbat-

io".

manca: Pentru aceasta au idt acelea neputnd trai

de Smeul

cinstesc,

Jecoia'

pre marele proroc Isus Hristos.

^ ^.^

^^

.

?

i adpurtatu.o cu procesie mare, i Iar împratul ttarilor Aximeri care era acolo, vedend ace sta minune, sau" rugat dinaintea iconei casei dea ajutoriu la râsboi

cu

ce

cntri

.

avea cu împrejurai lui, Jj£d uindu- se cava aduce împlinit, cci intorcendu.se de la tticii cu

,au i Jj

el

daruri cum

doKnd

la casa sa,

si

mult cer i au

au adus

j"eut jclii , i au pus dinaintea , icbnei ,ca acesta întot viat.a . i dup densul i Jiecori lui.

re o /acea

Minunea. un turn ce se numete Cui» ,care Cuba Indieni au xurba, pentru icona Pre Sfintei

IS Indie este -j-acut

Ifasctorei

3**™ "^'^ Sta

»

deC

au vrut

"

se

nS ' £

''

jac

"itre aentf,de naii

/cut

deni;A ? ohî au

rasooiu

MU îtimri ^P3"'^ S^r^T" ^MmeIe MWlei "

C 'J

<£S&L-$"3 !

biruitori,

°C

f

^k

3 â

.dupa

lor. Bucurate

ce

'

^

™«i «

acea minune ved,end

au"

a

Roma

deslegat mînile celor

Indîeni

;

i

dinaintea

Romii intro capite un .

1

vor deslega

socotit

* d«

,

aa

alt

:

ca

parit-

Dumnexeilor

aceia se

rmie

idol de

aur,

pn ,

pentru densa

„ credut

Lai'

in Hristos

15. Iui

sau /acut

Inascut Jecora pre Hristos.

ce era

auxînd multf

naterei

nu va cdea acesta,

•jmfM.t aa

J ^J^

nUm;3ivnd

tstl

Minunea. -

1

w»»»«le

%

5i

Pentru aci

sau învoit

au /acut acea tocmeal, au striat Somnul indieni

Karie lBBBld

fecora frumos*, car

'

îumnexeu

de

»™»«*«fc-â*.

este

rasboitf fntre

c

Hristos, au

i

scrisore

cnd va nate

f os t

„a

dela

deasupra

fecdra

atuncea « u cdut,

c„d

pre au


-

Minunea. anume iacov,

n jidov

Yitonie

w

cd.ut

atf

.

între jidovtf.

Sfintei Naseâtdrei de Itrmnezetl

Minunile Pre

1-

Wonie, oraul care btendul i

de la Anglia. la

din

viind tilnari

,

desbrâcândul

i

Iau legat singur i sau dus; deci; Pre- Curata | fiind el legat aa , au adormit i isau" artat lui vedut pe prea curata | Uti deslegat; iar deteptndu.se el; au Iar Ea au ra"s- fl întreoatu.o cine eti tu cocdn tot ce arf

/luîndu.i

avut

,

;

i

l/ecora

jjecor A

puns

evia,-

c

.

i

au

Mria

este

:

acela,

i

au venit

numele

dat

^

la

pe

C

',/'..

cnema

tatei joc

inse

("

sau sculat jidovul

Deci

sau "boteiat .iisau

%

fntorcIndv.H acase

înW

aii venit

viu

si

I

I

m

mm

care

îmi era f dwe

;

%

~:v

maica, sa

iar

;

au gsit- pre

cum de nu au

<

o

de foc, i miressa Pre -Curata fecora

era

sau rfdrcst

| I

1 Papa Bornei

cerut

htm

sfinitu.o

Mana-

2.

Bonifatie

lui

zilele

;g \g&^deci

.

i ;

îecor forte de mîncat miau dat canS

Minunea.

au

strejari

au ih\ au venit la mine

el

'W^I^Poca împrat 0-1,3x5 /*

el

plîngand la cuptoriul acela i Iau întrebat pre densul

aprat

^=r>r^_-<

.-

,

iar aceia

5f s$^*«

»n spus tstiniseu itu«c: sau miniat pre fiiulseu;!

;

stnâtos

acela: iar

in focul

frumos:

o capite

cinstea

,

care de la

pgneascâ.i

I

Prea- curatei fecoro

mare vrajta;

intre

cretini.!

lui HristoS intre jidovi,- pentru întruparea nu este cuviincos ca se nsscje.t cum ; om orb din natere; la Borna «ta j lupta, Iar ,n au pentru întrupare avea mare xîcendu.i lui, de ar avea Mrto.| dojeni

si

jfcfovii

cact

.

Balegi, i

seu fiind jidov necredincos, forte un cuptoriu-, fiind aruncat

ei

|

tu

-neamul

seric cu vojii cresn. moov la Tarigrsâ Miile- viind la ti iWiunS cv cei a «, sau împrtit si el cu sfintele taine Jeci

ce se

Mn-.-Ji.ea-

înstiintîndu-se

ars

un Ora i

Ion-

lui

••

'si Iau

si tot

Dine pentru reu

-

y'j

Utat!

tu

de care

,

venit aicia ca sei

am

Scdra-

intru

c

^^cea acel

m

ces. acolo

care 'cu jidovi SeUrt al oirî i al sul tau putere tar da ochi

Atuncea au rspuns orbul lsa( vedea puterea îumnemasca asutta* pana m 3 xîle , i vei se prasnicul stpîneî , adunandu pra JL i* atunci sosind i porunca Papei intru care era norod mult la crseric dup curatei jecorei i xrcendu-t. acela, rugandu-se ere. si orW Intru acel ces,, sau des lucurte Mrie Domnul este cu tine aceasta vedend cretini au început" chis lui ocni si au vedut; :

i

I

-

,

,

|

,

,

A cânta ces

-

sute

slav

'r'ntru

de jidovi

aii

cei

întru acel de sus Iui Dumnexeu-, iar

credut în Hristos,-

iar ali au

j

fji*r|


.

i

nu

mi

sau"

ffif

ii

^-

<el

^,S*'j^J.':v Si

•?

Minun,,..

.

.

Grecilor la

tea care ti lipsise

pentru

luat de la jidovi o

Nsctoarei

Prea. Curata fecor

grealele

de Durrme-

iau întors

rotn.

lui.

Mi'nun«S

-r-.t'

"r la âri î S«<3

gP* <j' d, tratei J'S raif incheeturile

arigrad .tf

ai prefcu tu. o biserica

de

l'i^eu; pentru aceasta

,

si aii

Jecirei-

|fe capfte

gerat

Prea. cura-

nu sau putut mica din loc; întru acel ce's-, de vedere; iar. i ktînd joc de chipul Prea

lipsit

ustm împratul

J,-—r

de chip vi

P entrlr aceasta îndat" au înlemnit

'

i

Borna-

Minunea- tl< Roma , "btând joc

la

ec °rei

sttut

ojidofc sau

curatei

întors la

n jidov

j-ecorei. deci

.

lumd ^imoiu" au uns chipul

gradul un cretin, au" splat de scimvie , întru acel ce»,

chipul acela

chipului

aceluia

cu care unsdre

au curs unsdre

multe feliuri

-

de oile

Minunea-

m* jidov

lucrnd

^rte veche, înscrise

;

închip

Pre.eu.

au cu.

si

din tott

de sudore sin

sau vindecat-

%.

in via sa,

i

sepnd au gsit

o carte fi.

care era scrise in

aceste cuvinte

;

3 lf rribi ; în care carte era Hristos seva nate din fecira. i

pentru mintuirea omenilor va rbda

Minunea. ja

« i

.

titul

f£' '

au

ia^W ima .^MSl .

jWi

m

dat

ItJovM

:

8.

tfanonie un jidov botexîndu.ss ,a„ venit au vedut chipul Prea. Curatei dora*i

^

cci din

^

aceluia

P

^gfermS{ * M -

-,

,

Cvwta " » gMP?*/*'* 3 *' jidovul ...^TT^ intnn nd pentru aceea pre J

el

la 0

Monastire'

i „dat esit

'

/ww acela

stepînitori

,

î„vf S

'

Minunea

'mee

p „tru care nici filo

,

'

.

alte

famei

0

SSU-

i.

eritic la Sllanda

te-

i , «^dureri

.

artat

si i£u care iau rr.it chirul;

nau tamuit; i pentru ace'sU sau omorît cu morte Minunile Prea -Sfintei Nasctorei de Dumnezeu pra Briticilor.

âu

înva

nic^VJ nssci

un prunc cu mare

ca se aprnue fclie Ksctirei de Dumne«u Eaili nki dea cinste Prea.Curate fecorei; itci vremea naterei.ati eit pruncul oucati din ticâlosa eritic

£ curatei

•.

fecorei

•#nu vrea ca

.

se

cu.'

din

sau spi.

«W

P"

'

cu

rutate 8 ,W,

care vidend jtaovul

r

e

vrui

,

inima lui esa

«*• «»< i îndat au

P^a iumn

.„J™


Minunea.

t

1.

fmee Mria ,avend

mrite a

Vi

%

murindui brbatul. cu

copii

S,

ca se

St

el;

aii

voit se se

or i au gsit un ostai ostaul acela nu au ,

o e

.

soie

voit ca se o e de

,

j rind

% copii; unul de 9 ani,

cel-lalt

de 5 anii;

nd

e

iara"

j

junghiat

atf

ca"

.

l-j

jf^Pl

numai

'^||

ostaul audt

copii

I

nu au mai

.

Jl

famte f iind-c au facutl Atuncea acea jmee , sai pus intro corabie seme l Alisandria si în mijlocul mari au stat K.^ voit

se o e de

acea

la'V^

pe ostai

-

i

itvncea j^imeea

aceea au omorât pre fii sei ca se

srtfâ

jruvia

-

fr

We

de

.

.

;

nU

din aer; ncânui eorâ>ta,si MÎ~?îft«t glas ctre corâbier glas de J.ori- Ihr. arunca pe Mria in mare; i sau fcut acel are; i eaL Atuncea Corbierul au întrebam, o pe j'mee ce pcate puso întro varc,i au a f au 3vvs adeveriri, si corbierul au înecat cu easau i varca 'rsturnat sau llftate pe ap, i ;

Minunea. 3. de Dumnese numeasc Nsctore adevrat nscitorea Domnului pentru a-

istorie nevrend

m,

zeu a/i

;

,

aa Iau pedepsit , c mai n %|.'ceiâ Pre sfinta Wscto're P.'i au mîncatu-o; care limba iJntcde morte, vermi limba lui hulia. Nsctore Prea sfânta J ,

eU

J

Minunea. /oxmiana eritica singur au

S'TOT

se se

\ piindu.se

e

de uile brssericei

cu

alte jecore

fn tisseric; ifcendu.i

L

pân cnd

ca se

Jfru mine

pit

nu eti a nostr

intra;

Lori c .

rari

si

ii

-l lui

iWfl

T«o*ra

jkfc'-au

m

y|L~

artat ei Pre Sfm-U|K^J nau lsatu.o se intre

Hg|

cum skiâ indrasnet: a

aa

VedeVd

Coxmiana

Pre Sfînta Kscatorea crede

,

si

sau

;

,

«

sau

credi in-

mu

pentru

;

rmpanait cu

5.

împratul grecilor gonitorvl de icoone au murit lui jiind bine. credmcose învis pe Pre Sfânta Wscâtdrea de Bumneuu, .

femeia

ve'dut

iapro. Ub^j

Hristos.

Minunea-

, '

tfK

;

isau

i

nu vei intra aicea de nu dreapta credine

sufletul lui

cu

,

;

ei-,

vei

'

ind

rspuns

:

Cosmiana.au pricit

aceia

Qtrupul

întro nopte la

lui Hristos

închine mormmtului

VKta Nsctore (intra

!,

venit

,

Ierusalim

mî.ni •prefiiul

.

seu,

i muli

îngeri

era cu densa

.

^

care

II


pre Teoill

vitându.si

i îndat daw.0

runtaele

c« isau

presur

pre'rcdne

au vedut pre brtatul «« p« mint pentru "«»»«•

bat

secare, insut Teojtf au vrut

care

£ura

închis i

,

m

u Hk.&rt ^atdm cupeul rn^e.i ?i

«rute ;la

se o

hrf

întru acel

ea

;ic.tea,ide S teP tandu-se , era : Wi mie ticlosului

luînd iedna

aceasta

;

cu^ura ^onea

,

«* uiS 8 Mâ

i

« vedea i

"

1

pentru aceia

\t c*

era lui

^t..pre

numindule pre densele

.

cei

ce

de idoli-

se închina fcdnelor închintori

6.

Minune**.

Cantul

k

chiriac isau

artat ?rea

îrameaeu, i Jsfînta Nscâtdrta de chematu-o rncMia sa. dare nati ai un neprie vt ut se mearg ; si iau xîs ' meu î»ctafli8 ta ; aceasta auxind r

atf

ton

al

Jel.av mers rnchilia SS

;

i

au

gsit o

care hui £a pe "carte alui Nisforie ereticul,

seonv)Pre sPînta tfSctdrea, ne vrend ^cartea aceia Kscâtdre de 1>umne*eu i

— Tu

;

sraniul ci acela

îneles

neprietinul Pre Sântei tfascatorei

fi

Wnexeu,- pentru eare nu vrea se mearg la eMialut, mf/oc. au luat cartea aceia i âu aruncatu-o 1 îndat Ide

Minunea.

numete

etatea ce se

j

n-Ai

,

i

?•

iliopoli

dre-carele

acolo era

/numele Gaian,

ara Livimscrici cu

este

în

carele la tote jocurile^ de

Nsctoare de lumnedeu îi btea joc fdefimânu-o i isau artat lui sfînta Vi^sctoare de Dumnixeu; si iaii grit :cereii fsjînta

,

.am fcut ie, c prin

mijlocul

atâta popor

m

cuvintezi pre mt,fm defaimexi i ru iu. iar acela sculrndu.se din Somn aii r. [mas neîndreptat ci i mai mult o defima,

Piar .

flui

pre

sfiit:

Hsccdrea gra'ind-i; nu

sfânta

•*stindu.l lui

*tW «ci

una din

întru

Prea

i

sufletul teu

.

.

-sau îndreptat pre

Joc mai

....6

amiaiâ-,»i

nu

,

o

sau

iâtl xîs lui,

sine, ci

de Iumnexeu.,ve.

pre mine

m

va.

iar acela înc maire* dr sau" artat lui ,ai.

j o defima ; iar aceia a 3 jderea grindui i sfâtuindul

I

iar.i sau artat

.

Deci de

vreme cenu

mai vîrtos în bti de

decima, iar întru una din *ile dormind el înti artat Sfânta Tfscâtorea de lumnexeti , i nimic numai cu

Pre curatele Sale degete, ai/

însemnat


'

âmindou

.i amrnddu

mâinile Iui

m„ m

avend

^

ie

ptC(; rele

picirele

rvpd

ntfmai

i

g

.

|

i

|

sau deteptat teîe l

^

.

_

t pentru rea de/j.marea ; unile ca acestea ptimind;prin iubirea ei de omenii.de multe ori învat S Und nu sau areptat ore sine. i. cvexi Iulie (S la Proolsg.y av-se,

c

.

Minunea.

J?n

anume Cherman.au

eriti'c

g^iar

Sj>

os t îngropat in sdep

H cinstea ossele ca unui om sfnt.cum anume Cvido iarâ.i era îngropat acoloudec " ri ^atoliceti vedend acest inselciu. * * *r ? fle a omenilor avi poruncit se'i arunce in P« si set ^a- deci ^ind ei au început a. sri din }lc

J&i

;

M

II

#

errticf

altul

.

iar

«i

\

;

|

lH*a ot„,

vedend

,

lumin

care

prin lucrarea diavoleasc

au vrut pe judectorul sfl arunce in Poc Cmrt ^ Uton dek W-Curm fecora", '

,i

.

.-Sfânta ajuta.ne noua

W

au

,fj

am

început a striga

putut, dar acum

;

i

îndat

0 Cvido

:

neaii

!

âtî

,

acum'cîtL

9.

Provinia Coloniei s om era.fo. sau petit eritic , si L

dat averile

sale fitului

sev-,v'e'.n

la •bâtrîneele sale sau lsat J ui3e «' 0 w f credine ; Iau indemnat ca se" se întorc ,L

«

lip®^ '

^apta

de

:

Maic

din.trensii-, L

deci la fetrîneele lui

^imbâtrrnind el.au

iar

Atuncea pre

;

zicând-.

înfricoat maica lui Hristos.

pâtnmtul Francexilor

W re bogat

iar norodul

;

*« aprat pan

„oi te

Minunea. n

'tai

esit diavoli

miau vrut

ci mai virtos batjocorea dreapta credine; PeJ ntru aceasta judectori Iau Judecat ca sel ard in foc iar fulL lut vedend acesta sau ru^at judectorilor, ca sel ard pre densul^ judectori au primit si ducend pre fiiul b.' «mulii, au strigat cu glas mare; i au blstâmat eresul t. tiniseu i dreapta credine au mrturisit cum este Kristoi el

înlocui tatîniseu

:

•,

c

,

;

adevrat îumneieu; i Uxil

Ctf

ca

aii

sfitia

eit

case unde tori

,

au

o

s

cer adjutoriu de la Pre Curata feedra. neci viind la locul de ardere; aii ve^ut toi,

semea din^oc.i

rcea

-,

i

au vcis pe bâtrînul

trupul lui sau afs

sloboxit pre j-iiul

Acolo in

Aceasta vedend nevinovat de morte ;

judec

Minunea.

dO>

7^>^ onstantin Somprcmim c; cupuritu J. lupttorul de ic'o. --, ne fnsticntndu-se.c ostaul tejan Arman sau inr

,

;

^^Jî/Chniât iednei lui Hristos '"coTei.

fu

te

.

Atuncea Compsoni-m au xîs

ai fiichinat

idolilor

,

i prea ;

curatei

Ma*iei; |

cu minxe otâuLui.atî m

atuncea ostaul acela de

_fricâ

H


~&'&îs\

wm

ii .pentru

închin

freste alu" sutasi

llau

ucis eu praorele-

îng^etoloeac de

densul Co-mp-ronim

ticlosul acela ostai

deci

;

mi

maivîrtos

ci

acesta Iau cinstit pre

Ipus

,

de

care au

,

dîn-|

Iau

oc-

cum au ett*. irit chipul fre' Curatei, i alui Hristos,- îndat calvl jos, i jcasa lui Compronim , aci înclecat i Uta aruncat ,

Mi-nunea.

ii.

de minuni Papa al Flavian Romei, scriind uâ carte la sf intui eri Patriarkul Constantrnopului , împrotiva Eftihie care harftiedor lui Nestorre i a lui

Leon.i fctorul

S/ntul

o

;

.

L

asupra

czs.

HS'sca'toare

densul

dogmelor du.se

patru

artat

Apostol

sfanul

i am

trt

sau

cum

dupa"

el

u

dreptei credine), se

aedemantului

'indrepteje; Deci" dupa' 1

de

Xeci

*îss Petru,-

mai

i

scrissoarea ta

îndreptat

_mor-^

sfanului

,

rugciune ca-; grealâ asupra_

întinse

i

,

-pre

Apostolilor

au fcut de va .gsi vre

,

c

;

scriscre

acea

mai marele

Petru

Apostol tri

,

.

puind

Eftihie,

mîntul

.

Prea curatei fecoarei Nsctore Ne vrend ca se o numeasc^ i împrotiva lui de lumnexeu

îumneuu

de

,

u

u

*ile,ru£an-l

susjisau_|

iau

iîs-.am ce.f

care este

pre

I

Atuncea Leon Papa al Romei, au | Domne isuse^ Hriluat scrissorea i o minunile tale ,stoase, au ^a'situ-o îndreptata" chiar cu sfânta

mormântul

meii

.

m

;

Petru.

mîns" a Apostolului

Mrnu-nea

15..

.

^

I

«^pmântul ischigeilor .oraul îrectem.în xîua adoMfal v au" porun--' ^rmirei Pre (Suratei fecorei ofmee eritic fcaia; iar slujnica au| cit slujnici sale. ca sei încâkase ,

f

\'tii:

iar

selsa'm e aii

ca'ci

ra'spuns

asts.zi ;

deci

îi

*îua

Maici lui Bumneieu

fm£ aduci aminte de

au fost fa'mee ca i mine,

-j.caci ea

i

'

Mria

asupra mea

|

:â nu are iar slujnica îndat sau apucat se T inclxascâ "baia. ca se numai îic cuvinte I stepînsa Atunci intru acel ces, îndat sau a.| ars leumile în cuptoriii au" rmas. |l i au iar % case, .

iroste

prins

ne

-.

-,

arse",

li

M numea. 'onstantîn Compronim

_^la.câ era

el

,

13-

botexul

|

seu ocarrnd.c nuera ace-îi

efie neprietin credini cretineti cci elVjîr.If asupra Mântuitorului HrisstoS, Jlasurta|\

cu cuvinte spurcate

.


-

Jecorei-

Minunea ind Leon Armenul ucidea ie cretini atuncea Pre tCTtraîa jecora , sau iritat ihvîs 'mamei sei.xtcfti. ei.casebea un pahar plin de siWe câtrâ I'"-Si. ftitrl ei i acela era semnul ea' era încurând vreme, pre leon Armeanul sel piard, du><9 Cum ,

;

,•

,

Minunea

f^'«rt.

15-

I

S^^tttrl

/

-

Hicolae

la soborul Hicheei

,

au lovit pre Arie iîrfea asupra t_.

,

c

^palma preste dbraii pentru ^ntyitorului zfceVidtr-i ca' este ,

el

fptura ; iar sânii I/T prini pentru fndrsneala aceea au vrut"se îl '^lepede dtn rîndul Episcopiei deci artandu.i.se ,

,

;

Mfniuitorul Hristos , de adreapta stand , dindu.i Evantfnelia iar prea curata /ecor dn stfnga dndu.i

:

I

omojW

,

\j

sfanul

rmas

iar au

,

,

,•

|eriti'ci,i cretini

ri

:

ica pustie

,

ne ctra"

gciuni iaiî

tiafu-o

|dus la nite

c

Inia

ia pre saiî

,•

.

jVoare

k

iau spus

pre Cri ul Ei,

i

intrend

pre

atî

fr

gsît

o bisseri-

/acea

rugciu-

fntrensa

curata fecdra de veste

aii

,•

i

intrat

in ceasul eritici

în

ru'bi-

i

au prins pre un preot , i iau scoslim. far covaroul lui cel.la.lt; Iau luat, i Iau

clugri

cari Iau

curata feedr cerut

i

!£•

Preoi mergend pe drum

f

seric,

u-nei

rstignesc.

îl

Minunea. oi

s ia sa

Episcop.

Wintmea. i6. ^rea curata fecoarâ aratndv.i.se 'anume Lidgardiei foarte scârbit, >,"HIL pricina sârbi sale xrceW cci iari

ca

;

deci

i

primit,

s,i

Iau dus laYisers.

cnd

întro nopte

se sluja

ufrej

duca la biseric; si Iau dus dinainfecorei, unde el aii început' ase ruga cu lacr mi pre. curatei feedrei , i isau artat de iau tmduit limba tea,

J

,

el

se]

pre. curatei

lA lo0.

Minune» 13\^,vva Chiriac .trind aprope de iordan, la carele v " n ^ vn c ^ u<£^v anume Theofan, carele era ve. ^temat cu eresul lui Nis(orre cci V istorie ;asu•

;

'pra pre. curatei Jecdrei

,

ne vrend

ca se o numea.

1 sc Hisctdre de Dumneieu deci ava chiriac;sau rugat lui DumneXev, ca se arate lui Theofan prsvoslam. nica credine iar a?Ui la al 9 ces; au ve"dut Teojan pre un om -forte groxnic zr'ce'nd ctr densul- Vino devedi drepte. ti i luîndul de mana ,lau dus la un loc forte întunecos i ;

:

:

;


,

puturos

si

I

i

IEfti"n'e,

ereticul

.eretici

si ""ioscor,

Minunea. f

I

S P^U

de

lîtfscâtdre»

mlâl

:

f''

au eit

aceasta

pentru

un

un ostai anu pe

presta

ii

•.

i

o

din

segeata

gura *ce|l

iau luat-

viata

si

ic

nevrend ca se cinsteasc pe prea este Jmee pr.sta, fecora . oi au feirfit xtc&d-. Fre aceasta a<5 fost pedepsat de ca si altele; dar pentru mori lt» striga ; îl duc in iad.

c

{curata

curata

ea Oliverie,

sel

la orasi

intru acel ces;

^M'SNonstantiiieomromm ;

ere«u

19-

,

Minunea,

'

,

alii

rionB«îWn. avWit cuWele sale c va duce la An.elescului; «cindu.i

IlfiSS'

li

t

unde era

fecorei .

au venit

chipul Prea curatei

era

va arde acolo,

i^Hlbirfitore,

sale,

a"nd cu ostile

.

-l

M<

au

care foc

i Arie i

sevir,

acesta este gtit pentru dela Wrlatul acela; locul credine sooormcescavedehd sau întors la drepta

I \

h

,

Prea curatei

«prietinul

Mat

si

,

,•

Apdfnarit.

«ft jlA.

au"

unde esa foc «are

de

.

Ipre ""istorie

- ' J

fecdra*;

i

c

înaintea

ne. curate.

întru duhuri

Winunile Pre -uratei fecorei

Cecdr Efimra, vrend se" se clugreasc^, isau" tînr Artat dvhul necurat în chipul unui hulrndui clugria , i ludâhdu-i cssâtoria.',|| ,•

sânt tune desfiar Ej"imia iau xrS'. ce îmi rile acestea ci am se mori ; i dupa

Atuncea ruinân-L| CÎ^ rte ce folos voiu afla g:' du- se diavolul; si apuce'ndu.o au vrut - 1 cassele unde era.|j 1'; se uâ arunce jos din :

a

s'-'l

a-

înfwoindu-se Efimia

s, i

£ striga

1*

cu tine

;

•.

auzînd

t'J&iv.o din malni duce

s)Jte vei

lsa

in

,

Bucurate tnireass

s,i

acum

au început a Domnul este au la"sa.jjj

diavolul

i au iîs ; la Monastire

i

odihn,

aceasta

ctr ,

densa; dej.

nuttvoiu-l

iot

ai fi fost

perit, de

Mi fi c0 .M\ Strigat pre mireasa aceia;stricai deapurum sfaturile ^ mele

care îmi

I

Minune ivilliuricaprinii

finti: '

i

p're

-cu

!

este

mie

neprietVa,

te'u. si

denii

aceste

>v

petrecend în pustietate

duhul necurat

cuvinte.'

,

îl

,

i

ispitindu-

gonea pre densul

dute necuratule

,

cu puterea

i A

ce I

• deart ca" eti "biruit de prea curata fec6rs,M|l sctdrea de DimvneKu Mria; care au* sfârîmat capuli| ducea ruinat. xfnd aceste cuvinte diavolul se auxîn ^J


Minunez.

ra .-*

3-

Anglia era

^

^

•t.&

re

o

trn wn anume Roger.care avea ojatâcamtmcea duhul necurat; deci dvcandu.o la ora

ui Phorsmud

au x„ceput duhul senatoas

J fecoara

unde era icona Prea. Curatei fetim o munci , ?i esfnd drh.tre„ sa , <„- rmas

a.

;

..

Mr'nunea. 4' n»on aonrnul Argonavtaruki caprste;

axî

fntretat pre

,

;

;

,

fâcend

A T ollon

«nste arfrhi acea capite a irsctorei

care era in idolul acela sta sau lucrat cu iS.oc

anii înainte

incuriile

sale o

idolul; întru a cui

au rspuns diavolul Ivwmeieu seHeacea de naster.alui Hristoa,

de

Minunea. 5

wa ? ul

a

Chixfc.iA«i.i ^ce*ad o capite, au întreit re un ^ol ,a cui se fie e ; iara'.si a<5 râspuns- sefte i|- > P a Mriei, curentului celui dinainte de veci

J[ tore

i

;

nasc-

ear.i

aceasta

pre acele vremi aO

Minunea. §

J ifil^ntru

'li,;.''

fost.

6.

a Flandrâ,un Xugrav lugravea icdna pre. curatei re i forte frumoi , iar a diavolului forte wrrît

fjcoindvl

aceasta

;

artat

isau

lui

feci-fl!" .

Pe-

diavolul prea infri. ,

Xugrâveascâ aa de urât; iar xuravul si kmai mult se silea cu icdnA prea. curatei iar pre duhul ne Iii I curat sub prcorele ei deci odat f„ biseric h un In I loc. i viind un vifor forte mare au vrut sel dobore jos:! prin lucrarea diavolului: Bl vedend Au întins «fe a ia _ I ^ -

ca senul

Wnd

j

;

1

;

I chipul ^

nut

i

Prea curatei; i feeora Iau isbavH de morte

iau întins

si

.

Minunea|

mina,

Iau tt.fl * 1

%.

||

a Bribantie aii fost ofecora" care fecoria sa adeverinyl ^ du o Mântuitorului Hristos i intrând întrensa-l ,

,

U«S

duhu,

fcea multe pacosti ; i între| ându.o omenii fie se xicâ bucurate Nscâtore de "lumnexeulf feeora; ea ai xîs: tie dar nu pote. #• Minunea. 8l ' n oraul ^mesenilor, au fost un om forte evlavii' necurat

,

ii

,

?:]

:r

mW

os

anume Hrisaf au

biseric Pre. curatei .fost xugrâvit Venus scâ

|

jf

Urat

rn

vrut din casa sa

idol

mâna

; ,•

deci

zugravul

au eit duhul

zugravului.;

i

fecorei

;

în

se se

fac

c»re case au

3

I

cu Du-mnexeoia pâgâheâ.O vrend ea se strîce acel I

-necurat

atîta

dr'n

idol

,

i

aii

rn- |

ca cu foc ardea: sii-ff


1

MiiiM durere

'

U

si

,

sau uns cu_unt-de-lemn sau fcut senâtos.

mfna

era se taie

•„

i

P«- ^rata

sfint de la

jl=|lurm

pre

wJ

Minunea 9ea Ariod Domnul Sa. orasi a unei Mnstiri vrend se intru «-.««ea Pre. curam varilor,care Mînstire era stapmirea. ; sa. Iau ce Iau luat sub •

n t:

,

dup necurat i

fecorei,i

apucat duhul

Iau

,

1?\

••••

A£au

;int S

io-

^preolj

vreme

între

feccra

eaxer.

intru un

Minunea-

ia ,

înecat

u*ui om: tar duhul sei dea brftu cadend sau <ai« au împinso dupre lavi, sz

WiVauv'ut

-

Si

*

Prea curata Jeco vindecat degetul

cu cuitul; iar

deget

isau artat Ei, si iau ra teme de diavolul *icendu-i, fiica «ea nu te fiiul meu unul a«d ai face el stricciune ; ,

f^a^ <&

c

uba'vi •, • "ji,r.''f i_« »J de Ia Icona at. Minunile Pre curatei Jecorei Minunea. 1-

nscut va

natolie '

W~Y*P

I

J

k Antiohia;

tire

de

pe Antonie

r.

j

spîmihtat, si pre omenii iauf împratului Tîberie i au poruncit ca se

i

oraul Atol, SavVn si Hristic

,

*

-

.

au poruncit ca

i acolo

inpmînt obisserîcâ

sel

a sfinilor muceni-

,

aii

intru acea biserica

,

J

fost o icona a

fnintea cria iedne °f««a orta deb Pre Curatajeco ei, au câtigat tmduire

ecorei

si

satf

slujitori

este

'

ii

:

^rad

k

Suratei f f'prearugandu.se

viind

c

•.

^S^vedl^Taceasta

t

sau numit

,

dinaintea icciel ei I Pre. curatei feedrei densull iar icona întorcea faa de ctre

I

Hfp ci

norodului

înaintea

nii;

^k$$L™& «and

K

întiinat, dfnd

si leaucretin, rar rhtain se închina idolilor, pentru acesta ome.l jertf; deci întiinîndu.se început ase Iau luat i Iau legat Iar el au

j

îl Aduc

i

.

,

Mimnus.3. n oraul

ce

se

-numete Ter.van.Angelpi, mera k un loc înali , i unde

trfnd tn bisseric

icona. Prea. Curatei, feedrei

ij/f^ ocoroan tre"ni v

ndu.se s,

f natur

de

arc

rugminte

aii

,

de

aur

j

arcul

el ,

cu arcul

i

o

de

,

i

icoan

pe

care vrend

ca se oddbire jos

;

i

se o ea,

coron,

isati

rmeieeascâ putere Dumneieeascâ

iii iu început ai bate pre denif

dat pace bisericei;

;

deci

era n

unul din

I

iatingei frânt în cu aceeai

J 1

C*»J I

cadend cu II

i currugminte eâd,end-Jj|C

L


fgduit

ca vor aduce

daruri Pre- curatei jecorei-

Minunea

.

4.

.

L'^'nom anume Constantin au asvîrlit pjS^-CWatef jWr.i aucaWo

cu o piatra asupra.

,

Ik-VPrea curata fecora" r'sau artat rutate miai Aut aar aceasts y 0 ,

ce

tm

.

cu prorele; atuncea

iWs

,

îice'ndui lui

pe

^^

1

siii

II 1^ Î. ir'

1%

puina vreme /&eWv* râsWu cu sarachmi, au luat „n Mehfn | cpiatra.srauasvfrlft.i aulovit pre Constantin fe ca? aeQ£ edea pe pietrile «dului . si di„ lovitura aceia au cadut mai mort

ste

1

acoW

pci

isau sfarmiat

$ Hfl&n turn

ohmul

ce se

i

era o biserica intru cin j|rintru acea Biseric ; era ; unde cu cercetarea fii biserica aceia si au ars; iar chirul

stea Arhanghelului

icona Pre <

"""" 1''

capul.

numete Tumba Milwil

curatei feedrei

,•

;

Manei

siLU «tunat au ra'mas întreg.

curatei

P

ifc

Wp flliffl

I

-sci

chipul

Prea Curatei jcorei Mria. incs nefnnJI gata sau artat chipul prea curatei f!g.J^? /e- Hll jcorei îf sîngvr dfo puterea >umne;teeasc zutf-ravit,

va P*«We

,

|

'cdna Prea Curatei fn

/de

iajrul au fost aruncata

icone

m

aarnermea

eaiarului

lui

Aiur

care

<

£sât

sau

de lupttorii':

dup multi ;

Dup

a«iî

fp

P

aceasta

drn idincim au eit singur; i lumdu.o Preoi: cu marelUI' slujba au duso la Biserica Amasi. ,•

t.

Mrntmea

• "

Pf ma nt ^ .f

FrâIlc «>lor

.8.

Drlis

,

flifl

este

iedna Prea curatei

|ji

scd rei pe o piatra

iind pe Hristos fn brae, pre accai-HF ohulia.i unul din tre'nsî au asv'ir|^

.

eona*

i toboari

i au rupt mîna pruncului , i cidend mina fl| aii eit singe din rea'r.a unde era frmta" ; iar tobosa. I rul spa'imîntandu.se au cadut jos i au murit; sar altul vre.n '' ca sei dea ajutoriu aceluia, îndat latî apucat duhul

Itt

astrpra

rconei,

îndat nd

reul

i

pa"na ,

&

^jH fl

a % ti

ra i

de

murit.

Minunea. 'n

o^ul

Gaspal,

dinaintea

/.^IlLVca

intru

aii

, '.

se

apere

un cuptoriu

teoriei

este

o

aceia

pre fiiul

Ei

9-

|

iconâ a Prea. curatei se

ruf; Sfimia

de -morte

cuj"oc; Beci

rugciunea Ei; au isbvit boal Iau aparat

,

ascultând

fecorer.yjfij

Prea. curate:.*

care au" Jost

cadut

0|

Prea Curata feco.''^

pre fitul Ei; de morte

i ;!

1


-

.

Minune?.

10;

Nai, saoâvdie este orai, care se -numete Montsu icona Prea. Curatei fecorei , un ostai îndat au :Sârsnit ae ati lovitu.o cu satta , si de Tocit pliuri mult» si'nge care cu singe,curs

"§^Zr\ol

JgpjA unda ''

vindecat

5 au

i

Manuil Do-

sraj»f au mers

fecoarei

curatei

*care

Minunea li' 0^-' aceiai icoana la satavdie oraul Mont- Hai ; un ore. care

,

ot la

cului

;

Dumnezeu

de

adus

i

dobitocului;

câtdarea

este la

om.au

al seu orb:, ca se vindece oPrea. Curata fecoar tfas-U

pre un doUitoc cnri

joss-

'pre

cucernicia cuvenita .sau

i

smerenia

cu

aceasta

au*md

;

Sâbidiei

•m-nul

;

iar pre densul

au vindecat ochi dobitoIau orbit

,

ca nu era -

Kristian.

Minunsaaceeai

ot la ,«

L>

Jflp^ •'•

.

'

,

Nai

icdn

o Jecorâ foarte

,

bolnava

i

salle

odoarele

.canei

^ oraul Montr

la sabavdie

i adu-

viind

s

uneltele

celle

scum-

Prea -Curatei fecoarei Mriei Msesiai Dumne*eti cerend de la densa senetate . i

^pe,

,

insentoindu- se" iau prut reu « dup odorele uterea Dumne:are le dâru-i-se seci din eeasc isaiî întors odorele tote împreuna i ,

cit

"boia

cea

mai

dinainte-

Minunea.

ÎS.

carele lemn ra un lemn la oraul Smirna .la ascuns viind oare- cine mai- naintt , au

^•a'^ v?<£?

o

icoana, a prea

re: de

este

Bumneieu ascunse;

curatei" yeco'rei ,

care nu

i dup

se

tfscto-

tie ic cine

multa

vreme,

artat singura pre sine omenilcr cci deasupra ca o .fclie aprins deci un om sau suit acolo^rdea i au" cjsa"t ascupre lemnul acela sau

;

H-

curatei fecdrei Prea SfA~ ns; cArpul sctoarei de Dumnexeu , pentru aceaSr'

J la smirna in orai au j'cut loisseric la lo. sta cui acela; numit erus, Episcopul dela smirna, intru cinstea Prea. curatei fecoarei Mriei.-

;

jHBBWBHi

ii*


inunea. Hanu

atie

au

ii},

i

împatul Ttarilor

;

cand

pmântul Ruilor , atuncea

pustiit

ttarii

ajungând si pana la Munte; vrut se pustiiasc i pe acolo, }.u i titâmplridu- se acolo doauâ fe. !

;

:oare ale Cnejilor

ti 3,

c

Domnitorilor Busse.

rugi Prea

se

curatei

fecorei

Nasctorei de Dumnezeu, ca seleape ^re de neprietini pgâni; dup acea ,

"sta r

'

.7%^?*™^ ..i 32

coarei

^^lz^'-:

''

pavea

••

«contr mai

tare

se

pan

de

re

1

Ijolâ.

sau dat la sfanul

,

tefan; iau tis

jcuratei

Jecorei

lui ,ca se se închine

i fcend

,

i ei

Prea

ta

oraul

fiind

;

senetate

icinei

lui

sau

a

in

;

cuprins cu-ma de

sfântul i Prea

deci

Kristos

,

fcut sentos.-

16-

curatei fecorei

,

au"faj"

ca halsamul ; cu care unsore luble sau vindecat. Mhixrnea- iSozopul

când

tefan Mrturisitorul

aa îndat

el

Minimea-

Dinsore

icrina

la ceriu,

Munte; java

deprta..

se

'.~Hrtstos, cerfnd de 3a densul

:

curatei fe-

Mriei, pre anurile Munte. i îndat Muntele acela sau

ajftR

Minunea. 15. n ostai anume tefan Armean &!.'.

Prea

t'cona

forte înalt,

c

.

scos

aceluia-,

t-taifiloif

ttarilor

aiî

al Pisidieî,la

,

la Damasc unmulte ^eliuri de

icoana prea- euratei

L

JJ fecorei Nsctoarei de Dunmexeu, din -man au cursP unsoare aromatica. Minunea. 18|3$ o I

^ oan

_

Sihastrul;

au" trit fntro petera" de Jo, miile; care avea icdna Prea. Curatei fecdV t Hrrstos în mâinile Salle ; acel sihastru; avea obiceiu, de se ducea preia sfintele locuri pentru închinciune i deapurures când ea Idin peter; lsa o fclie aprinse dinaintea Prea. <?urateifecorei i se ruga cnd purcedea ; ca se aiM purtare de £ri seva întbrce el rar inapoiu; si je. pentru densul; pân când

*de Ierusalim

|-'

r"

'

I

'

,

t fi " a

I

;

;

iar £s"sa fclia

*

.An

aprins dinaintea ,

'

pmântul

Minunea. ispanief

icona prea curatei fecorei

I

I

11

,

iconei. 19.

simon Roban din schel au gâsît ca isau artat lui învis s,i iau ;

,

•,


;

,

XMporuncit ca

din schela

scot icoana

se

aceea-

ranteranul, când

/

rfdfcat

aii

rsboiu asupra lui<

£reci. S sacKie împratul i au adunat otile or

;

"t^^^P

MM

j

sub Constantinopul

tat

âl

ca

,

împratul

iar

;

ssachie ve'dend primejdia uând icona Prea cura.i tei fecdrei

Nscâtorei de

Dumnezeii, au puso Constantinopul, despr i

l

f

w partea

dfn-cotro

aceea

�era mai muli

[i

pentru ajutor iu

3a

[issachie v,

dup cum

ftelege

se £«•<

Minunea j

Vfi^V/

.

.a prea-curatei-fecorei

fwlsrHcbna ,vrut

se

fug

se

Roma

un foior

;

;

iar

Iau artat dmenilor cin

câtige slav de Ia omenit'.;

numai pronia îumneieeasc naO voit ; ci mare Roma la Patria sa, unde sau si sfirit.

lî Tars.

ridicând valuri. Iau adus la

Min-mea

Xo.

,*-.u Jostla Roma icona prea.

V> vremea v/i

diminea, pa'n

sau fcut, învieri

acum

i

sau negrit

*nd

Apostolii

bisseric

;colo x

i chipul

i

,

aceea

ca un

d(

mort

iar înîîuat

icon

se

afl

si

ricei

Sfi'nta

;

i

aceti prea.curai

Jecori;*

'acut, intru acel ceas cbi-

<;

f_ecorei,pre pretele bise-/

singur sau artat minunat; unde

P»- acolo Iulian sei; portrncindu.le

âl-

Petru iloan, in Lidda au pro.'

aii

pul prea. curatei ..

din

,

la învierea lui Hristos;

i luminat

5 poveduit pre Hristos,

.chenar

care in.

Roma.

Minunea,

ostai

.

ioces;aiifost schimbat la<

la al

aceasta

aa pân

au sttut

sau artat vessel la

curatei- jecbrei

Hristos, in vinerea mare

patimilor lui

^ »pte,dupa"

(1)

plecat dtla

omenilor necunoscut

Jnnd

prea- curatei fecbrei

iar elnevrând

'.'este;

.

;

bitum

cretini).

U ani, mtru

Edessa; au petrecut acolo

o« s ul

mulmit

au

19.'

jantul Alecse omullvi Dumneieu. când au

la '

;

^ecoarei pentru

inc» nu erau

rui

pe

.

ucis, iar

ICobardov, Iau

C

feco

Branteranul CneâJ.Lec

,

te

\

neprietini/

curatei

ruga prea

se

ca se

Monastire tuheri'

lpdâtorul, trimeind

tearg i

a-ia'.ul

se strice

al

pri

chipul

XIV. rji

Minunea \%


acela;

iar nu Iau putut strica

Patriarhul

;

,

se se

închine

sei

el

înc

chertnan

sfraiul

arhiereu, mergând

sfintelor locuri

ve'dut aici icona

fecorei.au poruncit ca

aceea

Jupa'

arigrad ne jVfnd

de la

Ierusalim ca

Lidda.imde au

i

mers

aii

;

curatei

jacâ silui alt chip ca acela asemenea -

care pjfndul

fnd

pe

sine

cu

mare cinste.

grecilor sub sta'pînirea

iselearzâ; intru

biserici

in rotfva p '

la

împria

la

de

pe

,

Leon Isavru

ca"nd

,

sa. ca se se strice iconele

acel ceas

împrat i/âi-

acelui

Iar

la

oraul

Îs

p'ctore de minuni a prea

lu-

de

sfnlul cherman. stindui

Dumnezeu

mustrîndul preden-

,

sul pentru s/iniele icone; i pentru aceast indrâsnealâ , laii Jost trimis împratul la urgisire pre sântul; unde lufnd icbna aceia sfimul , au trimise la Roma; scriind intru aceeai

icin pre o scandurie au puso asupra capului; i trimef ndu.se la sfântul Cngorte Papa Bornei intiinindul de Ia cine. i la cme.i pentru merge aceast iconâ i sloboiindu.o pe mare ati mers ,

,

cine

:

neatingendu.

i

Roma.

aii

sttut

Dumneteeascâ

se"

h

ionopte au ajuns

intro zi

numete

se

ce

s/ihiul Crigorie

,

forte

.

ap. i

de

n'ul

la

Tivev; unde prin artarea

cu clirosul bisericei icu/Sclif

aprinse , au mers iaiiluat icona pre.curatei fecorei.iaducsnduo la biseric au pus o la un loc înalt unde ati statut {30 de anf.-

Dupâ fn

aceia la

vremea

arigrad

la rful Tiver,

la

aceia

ve"cle"ndu. o

i

împrteasa Theodora.

."te jirovici

acolo incodrf

;

.le, aii ve'dut pre un copaci

'focului arje'nd. '

prea

/ necredi'ncoS .

W A

' » '.\' !

'.'

anume

acolo

este

tei Jecorei

cea

în

;b»

sc

",

lulfana

cut Sfintul

au uso.-

un

jorte

cesenume-

orasj

pscând nite

lumin

copii dobitoce-

mare închipui

gsit

viind acolo avi

acolo

icona

radelor

stpî-

au dusola

Litvei-

Soltan Cassierul

13.

înc

jVntul Nichita mucenicul lui Hristos, jYind

,1

,*

i

Minunea.

i

vrt

au aduso

curatei Jecorei, strlucind închipui

-

nul lor anume Alicsandru

3X.

i

stând pre un copaci, pre care luindu.o

"

sau în-

Theodorei;-

%i.

n Litva îninutul Slunemco.

iari

sjmtelor icone, deci

mri. lufndu.o

iar pre sjmtul Patriarh aii luat acea

Mfnunea.

il '

de acolo

sau închinat

omeni pe malul

iconâ la biserica Halcopatriei.au aduso.

sorelui

i

in zilele b!a£ocestivei imprâtesse

câci iarâ.i sau dat cinste icona

sau micat iau-mers

slujbei vecerniei,

pn

aer prin orai

tors la

in oraul

vedut invis pre Hristos iind cru-

i

sculându. se din acela pre

visul acela

je'ce'ndu.i

Kichita

aii

mâini,

:

muli omeni, ca

sale

teu,

i

între-

tilcuia-

cretin.

când au

fii.

seu icona prea. cura.

scos din sinul

fn braele

aii

sei

iau spus lui oj*âmee

pune mina in sinul

asa.au

tiind pre Hristos

i

somn,

.

unde inea

pruncul


»

'

Crucea in mâinile rat acesta

au

sale. alunei

semnul

este

am

carele

credut in Hristos ,

sta au

i

sfânta] Nichita

zis

.

cu adev.

,

dup

acesta

eu noptea

ve'iut

multe -munci

acea-

rbdat pentru densul-

aii

(4>\

Minunea.

"

% .% lecsandru Soltan .luind ^prea curatei

au ascunso

.

ve'nd la casa

pstori

dela

lad,

intro

sa ne ste ospetr, -

l acela

,

cure

dou

i.

dup

acolo, ci

iluindu-o au duso locul acela

i

ear

ori

cte.va

zile

la stpinul

au mers pstori

seu.

i

si zi

S-

^shu-o

nu au

deschis iada

aii

îndat

aii

iar la locul,

st

poruncit

/ce'nd si biserica atipuso ini untru, care de

sau tfsit.

Minunea. 45dup cum

Userica fpeste

1

cnd

deci

vrut casele arate

aii

-

icona aceia, iar

icona aceia a

de la juravi'ci

ci.va

au

gur

i

au mers

jlocul -muntelui, iar csnd âu

rmas

ce

fr

sau pus pe

mers

din tari, ^

o

de stricciuni,

mi-'

î6-

au ars brsserica ci,

i sin

piatra care era in

icona acolo nimini nâii ve'dutu.o.

Minunea.

p

fcut

era

,

au ars. iar iar icona aceia a prea 4

ani

curatei /ecorei

dup

ind lingi

ce

din tiiu la jirovi'<

aceea peste cte.va

locul pe

jile e-

ijuunust

sebl

copii de la

pe

unde era biserica, er '

ali suindu.se pre muntele care era acolo; atuncea Ei

au ofecor edend pe

ve'dut

de departe

{\

opiatre.de- unde

i raz ea; i prunci îndat au venit i îndat au -mers preoi la locul acela ^sît ^msi o fclie aprinse, iarpreo.

A7

f 'ilor;

i i aii

i

nau .gsit icona,

adunând norod

ci atî

-mult,

iumers

}

s muntele acela ca

se

£âsîî icona edend pe opiatra, pre luindu.o au duso de acolo au duso la Tji'sericâ.

Minune i fot la fiussia

|re

este la

tu-o

'cer

â^^la

prea curatei feebrei

Elen

arigred , i Jiind Buesc, cu marele

st?

la

i

au tugrâvi.Afc^Ls

Evanghelist Luca

s/anta

i

la o case,',

%f.

este iconâi

ceaslov,- acea iednâ

sfrntul

caute,

,

«du*c

la ie rusa.

n

'

trit acolo Vladislav Somnul Poloniei; deci intro vreme _ viind ttari acolo ca se pustieasc locurile acelea i ajun.

jfâ////

densa A-*-

ar/grad Leon Bo-

Carol rmpâratul Romei cruia^ iau fost atuncea spre ajutoriu i'nprotiva Sara. chrnilor.i lurâd iedna aceea de la carol :n arigrad . au a. duso in pa'mfntu] Rusesc la Bislit.i dup mortea lui atî

ii"


,.

orand

ttar

i

la curile vladislavului.

arcul,

i

segeata.i

aii slobotit

turdsa

de care nepute'nd

,

>re iedna" in^rumaii,

aii lovit

îndat au cdut dut asupra ttarilor

cea

o

i

forte «Trainic

muri

sujjeri.au început uni a

pu-

25^^

fu-j'Vy*

iar ali a

Minunea n pamintul Rusesc

munte inalt incare munte

este un

.

sau .gsit icona prea curatei

"un semn

umrul

pe

ta. pentru aceasta

c

curata fecora\

Minunea-

'

!

i

semne

î

ave'nd

ttrascâ

ttari certare

niminea

cântri

rn biseric

muntelui aceluia

Episcopul

îngereti

i lumina"

i nau ve'd.ut si lumin ma

Minune».

,

de la

nite omeni

tro norte isati

an fost

rei

se ovindece; rn

care nepute'nd

fermecat, pre

artat ofecor Jrumose »-

cindu-i; dute la biserica muntelui ajla acolo icona prea- curatei iind

Hvistos in

dup ,a

i

deci

Minunea

i vei pr

Varvara au mers la

mehininduse" sfintelor icdne; sau

i

,

câtiga

cu adjutorul Ei vei

sau fcut nevedutâ;

aceia

muntelui,

serica

sale,

'braele

aii

lui.

zis

cereasca.

30-

-"ecor Varvara

3S

,i indât

care iau

.

frumdse

forte

numai cântrile

ci

icona pre.curatei Jecdrei

V<re dela Vasilie

sant cântri

n-.ate.i

prea

dela

lisau întors. -

19-

scula"ndu.si aii mers la biserica,

pre

aceste

,

cu sabia

.iksil Eclisiarkul, noptea detepundu-se din so

'

imn. au auiit

"

c

avut

aii

feedrer

is'iat

dreapta" insegetata' cu segea

unul a orbit, iar'ali capetik -

întiinat pre

sting

semn pe -mana

iar alt

fcut

se

b

senetose.-

^

31-

m

'

'

vis dela îumnexeu.ca, celai Vladislav, avend artare o duca Bislit a pri curatei . i se se e icona de la curile

aii

dat

i

minunat

la muntele

rlsH

i

Minunea-

up

recorei rT'ati

au

vrut ca

crua

mite

ucis re

aii

3%-

clugri, i

stoso din locul Ei, se o

duc

aii

pre o

crue

putut nici de

33.

mica dmloc

sau suit

aii lovitu.o

nu

dfnloc.

putindu.se

tare rncât

icona pre. curatei-

ipumdu.o

cu denti; si

Minunaie

*i sabia

^ aceasta Cne-

«drnd biserica

Monastirea aceia nete eretici viind tilhârete la

i|jsaltihovului

se se

ci

icona clugrilor.

%.

cum

acolo seopue.-deci

Jcutu.o cu mare bucurie,

mcirue

i

j.buci sau

fo obraji,

i

eritici aceia

âti trrntit

;

unul dintren.

icona jos,atîtade

despicat; iar atuncea luînd

îndat mina

lui

sau uscat

)

iar cei

, /


.

ali r

nfcâ

cu orbirea ochilor

au

au.fi

fost pedepsii-

Minunea. 1

ZH.

a ostrovul Chiprului era o biserica a

i

rei.care edea pre scaun

At

f tro

au

altul

i

oJegeatâ

sloboait

Wi

i

pre curâiti _feco.

in.

au «emerit pre icon,

îndat au curs singe.i au

pre pmint

seu inbrâ

fiiul

deaks parte.

un arap pe dinaintea bissericei

trece'nd

ii

inea pre

unul deoparte

qi 1 Îngeri

*

far arapul

i

re'dend

început a pica

aceasta mi

i

fntmeysau

i

in/ricoat

început ajVgi la casa sa. si

aii

Sjungand acase.au cadut jo

i Minunea.

au murit. 35-

filipp 21ivie.au trâif la

jp

Burgundie.du

aceasta aii mers la rsboiii inproti

va francezilor, de care du Jose prins f întru

unturii malt

?lo;au

ve"d,ut

dela ^alia

J"ecorei

jear Ea kV=e

fS^SiuU

isaii

va libera. i

il

învi's

Ivi

i

fncht's j"iind el aco

icona pre curatei .

caria ruga'nduse

c

dintru acea ne.

desteptindu.se"

el

dm somn

au început ase ruga pre «rimei na"sctorei de' la galia, ca se'se împlineasc ceea ce aii vâ".

J

vt invis

;

i îndat iau ca'dut lanurile din i din picore sau sfaVtmat iar El

jMJmaSB din gat s.i >pe jtveiWts saiî slobozit Ia praînt. i aii mers "la oraul galia. acolo au muîe'mit pre curatei pentru facerile de bme! ,

,

;

k.si

otfaafc

MinvmstHamberîe dek

36. Anglia, ca ;o mers la isvore.

.le calde, întru ace! cis

^ "^Veuwta

'S

'•'•ÎLZrf

^t—

>nindu.<re Ei.au ^

au venit

inroWe '

"

neprietinî pre de'nsul

nu

laii

de

5

neprietînr

asupra

mmai mul

Anton/e, pe pre spre ajutoriu, si înerdi

/ecira chemându.o

rmas /ar

c

rije

au scpat

dîn robie.i

veduf

Minunei. 3. :jan Bobie, dela

"

dela Lutonie la Patria

^re sau El o

muni .ganonsca.cnd au mers

stricat corabia ,

sa

i

,•

scândur,

i

aii

eit

pe

scul/ndu. se furtuna'

ma.

ma

corâbieri saii înecat; iar

singur chemând spre ajvtorîu pe pre curata

i

viii

f ecor

sentos.

Minunea 38. rerson Parmenterie ostai, aii trit incurile dela .

pornaic. i odat Scaldhn,

aii

cadut

m

care mei-ge jorfe repede

rîul cese

i

numete

adine, care era


,

i

aprope de curi, pe pre- curata

spre ajutoriu

îndat au ^'fl^^' început achema

i

Et;

se încredina

fecdra.iai

îndat artindu-i.se

laiî

isbvit de morte.

Minunea a

Mic

Roia

credincosâ

i

aii

m anul 1663

zilele Iul

in

**,

i

l,n

tara Moldaviei

*

înlarea

serica

.

sau

aceasta

fdn Caii'mrr Craiul Poloniei.

rnimea-

;

Bine-

plins în vreo.<

curs lacr-mi atita detare.cat

aii

vJS*~de desupt dese stringea apa de lacrimi,

punea un lucrat

oraul Th'rahol, intro biseric

in

icons pre curatei Jecdrei

,

dumineci.

ca'te.va

39-

la

-ho-

Monatirea Keamu, prsnuete

lui Hristos, se

"bi-

chipul pre.curafei

a/U

pe Hristos pre raîinU ffecorei pre scândura zugrvit, i ,iirld!^^ltâ parte sf/nwl Marele Mucenic Cheorghe,pre balaur învierea lui HristoS; unde _< cu sulia mipniA < acel chip une ori la pre mâini, iinpreoi sau Arhierei, b locul sfinirei a iaxmei o duc Nâsctdrea deBumnexei in m.mfle du.o' intru acelcispcpres/inta ,

preoilor sau Arhiereilor la'ndu.se

se

.

i nici

oie pre

acea

iern

viind se închin jos

;

.

plece"ndu-se

preoi sau

c este solitorea

~

i scu.<

Avhieteij

c se Închin jos^

secunote pre s/inta uâsctJrea

i

;

pentru norod. rugându-Si

U pmmt

chip nu pot cu mâinile sale

un

intru

cretinilor.

Minunea. MiDomnului chip al pre sfintei Hâscâtbrei

aelai ^,-fn

ara

&c

o

m Konastirea

Moldaviei

duc la locul de

Neamului,

rugciune , i iar.i

da^-

mtrî-<

-ni cu dînsa rribisericâ chipul acela sau de S%u*â prin W. Tre mâinile; aii mers âlt piîtW.d TâltS altar la lo* ,

duh

,

si'

stând

deasupra amvonului

epa

care

«fkh mnul

lui

îi

se

in

cunostem

c în-

purtat slujesc chipului Ei .-prin vezduh Iau

tefan CÎieoi^hi.fiiul

Moldaviei anul

a

au mers pana

,

unde edea,?! putem

cui se-Jcâ acolo era locul

'Roma

DumitrScu Logofatu

m im

i0 5HMinunea. 4*.

este o "biseric

Mria,

lui

inpridvorul

precare

o

numesc sfinta

acei case era aiul

Simah

Batrij

ereticul; deci du. \chie, pre care lai ucis Teodorit

p mdrtea pre dfasii

i

l™

ra ase

,

lui

,

muli ati

«?iind

seraci

sj ihtro

vedut pe

mare; prin care era

vdan

muerea

scris

,

aii

hrnit ede'nd cu

vreme

(

beele sale o piatra scump cu mâ«a îngerului chipul

iara ea sale tiindul Pre- curatei, pre Hristos fn-braele chipul acela, Iau artat Iui Ion Papa Romei, intru f intot Borna ati început S se trage clopotele Sogu^ .

lufnd

acel ces.

re nemicandu.le

nrminea

.

i

alte

minuni

aii

fcut mare ,


-

O dând

vremea"**" când era cium. MfflUtiea- 43-

la

na

and

l

ferit mare. intru acel

Roma cium

la

lui HrisCheorghe Papa Bornei, inxiuâ ravieri curatei Jecdrei, aii fcut litatos; luând chipul pre chipul pre inie pe stradele Romei, i pe unde au fost

«s

sf.

îndat au

curatei fecorei,

pentru îe u veselindu.se,

rul

i

ludat

£las îngeresc;

din ceriu a au.it

ciuma, unde

încetat

milostivire-.- omeni au

pre

împrteasa ctre pre curata fecor veseletete " Minunea.- h *-

itgt.

cerului alelu

-

1

'

lumne

ai xh

care

-

Nscatorer îomnului hipul prt.curatei fecorei

,

de

zugrvit sau Jsfntifl Evanghelist Luca fiind Tcmcvl.Servul adus la Roma unde au trit 3 frai .

,•

IR)

ervul. legturnul

si

si iai,

artat Hristos.

rei Maici sale, care

,

,

sau adus la

fce^d

mare

cu bucurie

el

pân

acea biseric au trit

intru acel

TemcuU

pre.curatei jeco ca se caute chipul Poma i sau pus la biserica a-

poruncit

prope de locuina lor, care

pelinc

Agatiei

sfintei

dintru aceti 3 frai unul anume

*JcU. sau"

ilcesti

:

.

3/«i

sfiritul viei lor-

la

Minunea- 45 r

lceiai chip al pre curatei fecorei

fjgrvit

care era

Evanghelist Luca

s/intul

de

.«asta Serghfe Papa Bornei. Iau adus /Lutteranilor

,

au

a.

curile

aceia

jos: luata-

Minunea-

^Mul

ling

Scov

jj

Mf>-

riul Miroji

curatei

a! prea

multa vreme

fecorei

slohoxrnd

Minunea-

™|j a

împria

,'ieroslav

.

ÎWe'nd un

pre curata

fecorei

plinind

Ml-

ling

Moscovei

apa Volga.6 mile de

1

Trifon Arhiepiscopul Rostovului, strlp de foc

înde vitnd

acolo,

el

i intru i astaxi ,

pn au

acel loc

afl Minunea 48

numete Talschi;unde

au plios

acolo

j

lacrmi dintru amin-

E^do: ochi; semn era acela.es pentru popor se ruga lui îumnexeu.

iP

,

in inutul Moscovei

Milostivului Mintwitor; chipul

W,tsU Mnstirea «/era

care se

xu-

dup

iar.i la biserica

atf sl>urat

fi caopassere de unde

.

la

iar ierna aceeia pela miexul no.

se

ceriu ajvnge"nd;

la

gsit

icona pre. cura.

au fcut Monastire icona

aceia-

In pmântul

Moscalilor in

s^rprin ve'xduh curatei

oraul Costrom

pre ngeri purtând pre

Pecoreijwsctorei

,

de Timinexeu-

,

au

ved.ut

-mâini

omenii

chipul prea


luszdal oraul

grai

;

scuJindu.se

,

orae

care

Moscovei

I)

^orod.saii rugat Ivi Hristos

M«tt ghs.zktnd >Hristos.care

ni

ajutorii

;

ctre

i opune

auzind

dinsul, dute :

i

împria

sxib

<

Ion Eyiscopul de la Nov.

Ivimiiko înaintea femei

Ivi

» biserica

somnului nostru Isus

de acolo teoria pri

e

ceti

pe zidurile

aceasta

ces

ca sei apere pe denii de neprietini siaii

;

in ulia lui llfe

este

Ksctoret.

asupra marelui Nov.'

amindou

sunt

intru acel

,

Episcopul

înaintea

dejurrme*,

sfintei

niprftSnflor,

iveiav1f|

a ti trimis ce diaconul

serj caseadu^ 'ca acea fcon; dar nu au voit sevie, pe trrmâ au met! singur Episco ?ul Ion cu tot scorul, i intrend în biseric singur icona sau aicat 'din locul Ei, i sau pvsyre mâinile Episcopului siluind pre icona - M fau sdvso i au puso pr« zidurile cettei înaintea ne rietimlor, i îndat P au czut mttmerec asupra lor, si incepend ase ucide singuri , ai ft,/ git cu rvine. > 1

;

,

Minuma

5o-

.

m

oraul Irtuzi, Procopie care acolo, _ Fot la floia nebun pentru Hristos.au spus omeniîor cacivre^*

eiS

.Dumnezeu casepiarza"

pentru pcatele Ior-4?*

cetatea

viind ziua aceia pentru care

Vls.i

aii

propovedvit

El; au venit tm noor forte înfricoat asupra ora.

*svhi vrend ,

ca

piarze

sel

întru acel

;

înaintea Bunei.vestiri, mgându.se

^dintru amindoi le

^se

pustii

;

i

ochi

i îndat

;

aii început

prpdeasc

aii

el

noorul

a cdea piatr

Procopie, au

ces sftntvl

czut

in.

lcrma i icona

fnceput a

sau deprtat la locurile

acela

înecat

din.trensul

ce

cart era

,

cetatea.

Minunea. St xarcurie

} pre

este

curatei

,Ka.nin,si3 |

k ratei

aceia

.

f poporul

i

aii ve'dut,

,

care

este

icona.

au ;u<£rvitu-o

sfi'ntul

ucenic, i au puso în biserica care au fcutu. o insui el. dup

vfecorei„_ lua'ndu.o _>

orai in italia .acolo

ftedrei

sjTipostol Petru pentru

au ars a"ngeri

biserica .

aceea

au ridicatu.o insus.care minune

au puso îngeri

intro

i

iar icona pre.cu-

;

W

Ograda a unui locuitori

lenaste.Etif.

Minunea. 5%. utrravu iacov se afla la Domnia Litovsca, era forte .iscusit, care fgduindu-st se fac icona

pre fin.

jtei

fia

" »el in

chipul

Ksctdrei precum

era

este la cesticov, se o

biseric unde va vre, deci

end nici decum aoface

camer unde

zugrvit 'intea

o

meteugul

lui

,

pre curatei fecoret firtt

Ei. i,jlas aauzit;

silindu.se

era scirbit

atf veclvt

frumos,

licend: ctre densul;

o

,

i

rtrtro zi

tblie pre

i fclie

pue

el.inepuintrfnd care era

aprinse ini.

iat sau tmJinhJS.i


*

gaduina

tu

lui lumneaeu

iat acum cu cinste

^-

^TjT*:

m biseric

si nevoit ca se o J<5ci

te

deci

i

oe

la crasul Socal care seai\s la

lin

Bosia

Minunea.

cdu

pmintul

i

om anume

gsit a

adus

n

la casâ sa

i

înaintea boilor

o

lad

au sscunso intro

i

aii

j

icona sepend in pminl.

curatei fecdre^pre

pre'

iau caiut toi *n -&4^'-

;

pricin este;

ce

'.

m

ara Buhul-

seu la camp

cuta\id ion

«j

^

3 3-

ibis este sat fn Polonia .acolo era un

genuncht.

jfc

:

eravl

ir.

icon,3u aduso_^f;-^

siluind Iacov acea sfint

Ion. arind

a

vrut se sc cinsteti sr? pr? Maica

lugrâvit cu mina îngerului,

i opune

Socal,

care~t^i

care icdn prin multe siline

;

saii

cave luîndu-o

oau

el

unde se fcuse mare lumi-

acolo rade opusese -.dup aceasta Iuîndu.o Ion, au duso siaudstu-

o preoilor

iar preoi puindu.o rn oltariti pre sfanul prestol

:

nau vrut se s.eaiâ: gsise Ion i jace'ndui un

icona nici acolo locul

unde

de unde

o

e aii

-multe minuni

sau

•,

dar

mers nevedut iar-i

strlp de

,

lemn

la

au pus acolo

o

Minunea.

5<t-

un orai Memtic.unom Iacov, avea mare

, intru

,

fcut.

vlavie la pre curata j"ecdr.

vrut un om reu

vreme

deci intro

ca sel uci&a pre dineul, sau

m

e.

aii

pus in-

tru un unghiu a unei biserici ce era aprope de orasi

pe unde era ratei^j^corei

zwrjrvitâ,- i

coat

spâi'mmtfndu.se .au

iar

;

e!

un

ce nici

re'ii

lui

aii

trec iacov; unde

se

glas dela icon

ctr

cdut jiosla cammt

i

eit

Minunea. |]tro

densul injri.

nu au putut

£a.

cona pre

i

s/intei

eh

cel

dfn biseric

>sese ochtu] iconei; ilovindul

i

.

ac-

i

cejace aicea:

•,

intrat in.

aii

si aii

;

4} rs. â^*.-' 1

mers aprope

drept cu nuiaua care o avea

au mers

TIMt)

unde aiî ve'dut

de avmniieu ifâsctdrei

iau scos ochiul

r dupâ ce au

'ai bate pre un bou cu acea nuia

jrmd laarigrad.aii

pre. curatei fecorei,-

dar aceasta

;

$#

55.

din chipru

biseric a

,puns

deci

icona pre cu-

iacov-

nboer

;

i

era

la boi lui, si

^

în-î^^

au mceputjw£rY\

iburat captul acela .cu carele sco

in ochiu

au rmas

orb-

Minuriea. 56^j-VntuI

nc

,

aci

®& sfintei

Gherman

,

înc

Jrind pru

mers la as Monastrre a prea de Dumnezeu Ksctdrei, acolo'

l^atf vezut

icdna Maici Boirmului pre Hristos iindul iribrafi deci snsnâS^

i

N:

'

;

el

Jau

tm

mr in min

:

il

\J£) unui prunc; fiind

mtms mina

dela icona prea curatei

,

au dat

i

el

lui

KristosiV^

prunc, atuo.ÎTVV'

i au luat dramî.2k,»

f


,

,

i

^^^^ jârâ

i Minunea

pruncilor celor buni

ta

P

Bunei.vestiri a pre- curatei

,

cut trupul

^ ^J^fgetul i

Aceasta

ar

zugrvea zugravul iau fpentru chipul Ei mult sau silito

:

faci mai .frumos,

sel

acela

chipul

ra

i

pentru a-. 1

mare

inrru

i doi

-numit

i

,

Minunea-

sndu-

i

outnt

;

se

pentru

r

'

.

este

rmas

au

ahia

Disserici.

a prea

Tiu™

mini. .

intei

pamint

la

pardosal

aa

i se

l-

jurmânt^

»

»' ;

de tare in cât

riindu.i infrre

viu;

i

sfrâme

se o

u

mare .încât

om fcend

lovit

'de

atita de

Wserics

j*rî sau

de

se afla

la

cu voia

sau înecat inmare.

vicleug, indat au cdot cap»

care

duc

%

vreme un

rntro

se o

atuncea

ua

£j^cu

cu

piatra'

deci

au poruncit ca

aceasta

oraul Toronenc

s

<C SCS

-.

încpea pre

Minunea-

^

u

scd

au crescut

.

arapul

se'

Ei.

în Biserica

l-

frumdse,i vrend cs

forte

Wîeeasc

o coratie.

) v

deschis lor ochi cei

leati

capite idoleasc

\Tx!>

tj^\^4

numete Paro, din bissetfea un arap anume «iar; feedrei

prea. curatei

^VANX^nau

chip

Luca, care

ce se

vrut din biserica acolo,

pre acel

,

Apostol

cnd; adec povâui- fr,***^ sau artat ^T^f^, feedra

ore

prea curata orbii

a vn orai

au"

salle

Sjintul

JeDurmweuHscitore

,ti

care inta

chipul pre. curatei

tn braele

îugrâvit sati

'

58-

arigrad

in

pruncul

tt

,

fcut i

«ii

aflat.

Minunea-

la

incredintind a.

curatei feedrei

al

Florena, multe minuni

acel cbip la

duc

si

ceasta Iui lomnejeu: deci intro.ndpte au venit in- -vÂ""

au isprvit

cinste sau

iar

.

Turtea

raurate.

5^-

.

n oraul Florena era iedna feedrei. pre care fcon când

f cum

.

sau «arturi.

,

vicleugca sau jurat cu

Minunea-

~'m%

3-

munte tnasie clugrit intru un

cese

f eedrei

ratei

-.mare ani,

'

S

i-^

tei

i toergJnd

tretuinti

i

ale Ei.

prelungind

el

el

i

la

aligrad

aii

zWrt

jecorei.

i

acolo

6o-j» B£«l

de la biserica pre

/ecorei, deci intro vreme fiind

vei»t>is ica^e^cu«tri

Jl^/ *^W f^T

-

F™- C

pentru

vremea; deapirrurta era

scirtit ci ssi deprtat

ffim

J

,-

numete

cinstea

Aghina.au fcut biseric intru "

el

uile. era deschise,

m

si

vedenie, au

aownt^glaSj

yj -,'

5;.'


'

intr

aicea

dup

,

miata*im Minunea- M-

^Av

aceasta

n

a

Bunei-Vestiri

serica

pre curatei

;

'

atî intrat

.

inti

«

intru acea

din

biseric aceste cuvinte

cetit in

sao

faptele Apostolilor

pw« s &« ?s™S raa

oraul Florena

Filip din

anume

cm.

i te lipete de aceast crue: i au vedut uâ crue AavMnr fecorapre crue edea pre.curata

aî.nd

Filipe apropiete el

au fost intru uimire;

acestea,

cave era oia

i

înhmai; si

Leul

Minunea-

5*

pre-curatei fecorei 'ucum iKmah.au trit p.lfngl biserica a ti aflat har de la densa,ca de ai slujit Ei: pentru aceasta pre cel mai maa<5 chemat la sine id când era se mori viind i cu alte fm. 're al lor anume Ridimpta ; care densu.-deci atuncea intru acel pretmâ atî statut nopi din ceriu sau fcut lumin «a. ;

Ung

ces pe la mielul

umpKndu-se

re inchilit.si

'p"^fnTîMn.V::: t ari.3: a* _ me maica mea

rr.a:

aceea

pre -mai

ine, intru rtetul

acel

au

.-

sau

ceS

lumina , atun-

rr.avea

3

esit

rmas acolo; iar al nopte iar aii preotul o a împrtit sa-, i viind i

chilie; iar ele au

marea

de

chilia

cs:r

:*

=

înc nu mori; dup

c

S:

r.ute.

lumina

cu sfintele

cântrile îngerilor care ai luat

au-.rt

din

chemat Bomile ta.

n-

Bomilei.ilsu dus la ceriu cucântare.

Minunea. rovinia Vakria A'J fost

^ cât

atî

locuii de romîni. acolo jj.

este

curatei fecorei

biserica pre

.

i

pentru sluji ele j

dar aaflat dela pre curata fecora

sale, atita .„

A

6,

un preot forte evlavios anume Sevir-.'V;

mviat un om mort cu lacrimile

i

ffii

sale-,

trimetmd rugându.se preo-*

om^acela era bolnav forte, lui, i se se cum mai degrab ca se asculte mrturisirea bolnavului, ac -/»y roge lui Dumnezeii ca si se mmtuiasc sufletul T>up acesta au mers sa ei «lovind -preotul puin Ia via

cci

tuîui;

laV

:

WnSV, mergend

el

Iau întimpinat altul

i

iau

iU:

c au

murit

^

mihni* i si viind bolnav » i awrnd acesta preotul sau i aii început a plinge cu la trupul acel mort au cdut la pmînt.

omul

cel

amar tâ

Jcendff-Se pre sine vinovat mori

sau sculat mortul,

au fost

i

cum sau

rile

au

cele

iîs:

Preotul

intunecose

ctre i]

cei ce

plînge

i

întors

gri crora ea foc

din ,

latf la

întrebat

viate

.

gur i din

i meau

jarâl

nri

lui

.

Intru ace. ces

de cei ce sta

.

el

au rspuns

cari

m

inda-/^

*!

Arapi ne.

ducea prin locu.

eit un tiwar forte frumos înainte,

m trgea

,

"

dtfae-. unde

ducei! la trupul lui. cci

si

Sevir -S*

pre densul.

Minuneafantul Andreiti.

s,i

sfîntul

?•

Epifanit, fu biserica pre sfintei

w


' '

-

îfsctorei de DtmmeMtiJa'

Vialierna

j^vexatrn pe pre ctaata fecdr cu omoforu]

i

;

au"

-

sta'nd

ve'cjtrt

ruga

st

Sumnetteu

lui

pentru tot

Minunea-

8-

a oraul Brabantie

deci osttnrnau.se

^ cJuso la biserica

a

întrensa

fecorei

unde

Minunea.

ji

- JT' jJÎJ^C ur. prunc /ecir cu hui necurat

;

jnT

.

vedut

-Tar

jos

îndat mîna

,

7

*

f

',"

"fi

!

5n

-

.

aceluia

ap

cu

sai negrit

i

pruncul'

sau fcutnt.J

i

,

sfinita

;

vermt Iau

acel

verme

acel

unui ver.

închipui

acei /ecore

îndat j'acut

iii

f. se'nâ.

10-

Bwssi, sre care cuta'ndul

r!

au vrut

,

biserica

:

Xi'/

\f

,au

pruncului-

Arianul

i

f

;*.*

an

picdrele

multe minuni.'

sale pre

i îndat

Minunea. \>'<?Q*

i

si o

.

eit din gura

;

intro

adunare

intru aed

fr.seir.r.*'r.e sre acea cruce, 3v scos din Jecdra pre du.

fn mîinile

sau splat

,

la o

i

necurat;

întru acea itistr::;

care ir.chipuindu.se

ati

mîna pruncului

endu.se âiâtîm

tosa

mic rtvir.ova:

luindul

runcat

a

se Jac ta

sntic

sfitrta

j^me Jlocos;

J acela S.:

duhul

9.

'

Vi-

Jecor

o

.

au mers acasc,

jorfe tare; deci lgandtri mîinilt

pre curatei

—-

i

intrat

aii

ce's

început a uâ munci

la Mihlinia

dumineca a» jucat mult vreme

zi

ca

sel

ucgi

Constantin

iar

;

.HffV împratului,

aii

vrut

ucig

sel

i îndat

,

.

au fugit

el

prea- curatei Jecdrei; unde viind

{

la

4

sluga sa orbit

Jecdr

Minunea. U. Roma la oraul

?ot la

FBontfane, un

Ierentfn la Episcopul

4H

allui Constantin Preotul,

j'iifi

*j

vena/nd

un

ii

puindu.i

înirolad, sau dus la trebuinele sa.Ajgj ces au venit nite seraci la episcopul

intru acel

cal al seu în

ao galbeni ,pre care ^B^j

(

milostenie

cere'nd

^au deschis lada dat

seracilor

"curatei ,»* putea

Jecorei Se

au«nd

i

,

mingâe pre ,

fiiul

pre

i

eii,

luai:

bani:

aceasta episcopul

intinjind

felonul seu Jo galbeni

-fiiuluî

ce se dea scoînd bani iau

deci viind Constantin

•,

i

deschise

<fa

j^bi a strigai oB' deci

iar episcopul ne avend

,

Jclonul

sii

;

,

au aii

seu, au început

deci

ir.tcy rrr.tî-.-.it

care lumda.i, iau ca:

,

'.ui

ai!

.

ruga, cum se

tcr.5tar.t~-.

vid:::

>

pre^H

!a biserica

ase ;i

••

r.

J9p .

^>„.

^

?.-;;:-:.

!

Minunea,

ng

i gsind la?"^

:V.:;rv:

mers

ii.

efe'<

kup

mortta

lui .Antonie '

'

llili^y

'

" 1

:

Patrichie

Xsc:orer

de la ,

arijrad , avene'

rentru splarea

el

f$£t

tvu-

Xp9


Seu, intru acea" baie'

omenii

n-.-S'.:':

multe feliu.^k

e

ci

}ri de bole se vindeca cvajutoriul prea- curatei fecora-

Minunea-

jVor

13.

forte Wns'vindu-se

. a.

mers

u

rica pre. curatei fecorei la Ncorie

la 'bise-

i rugânclc^

,

V

ea acolo rsâiî ai-sat noptea pre- curata

se

fecdr zicenduh intr in casa mea

i

,

J

te

vei vindeca; deci mern-and ea cu bucurie I

biserica pre. curatei Jecorei ia Keoriiî

>

ce

sau Jcut

;

sau splat.

Minunea.

IM-

:.-viosa! Antonie

<^Qf^-<Q-r-P--

Monahul din nea.

Romanilor. luind sur i

intru un boloboc cu

*Ve )

)

i

;

el

au fugit

pentru g6na

lo

la Latini

lit

k

;

'numele rasctorei

i

prinxe'nd pete

>Aâ

de

iati ja'cut lui

avea

di

stabipe o

&bi

(

._ -Jlo6-

i

vene

ridicindtr-,

cuviossul

aceia

de

dus pre

pn

acolo noptea

obiseric

dup

sculindu.se

i pre i Iau

"pepiatra au sttut

Dumnezeu, iar

ling

lemn

:

de"n-<

la ceta. i

deci Epis.i

mica" intru

un an umblând pre acdol

piatra aceia care venise

»«S cuviosul pescarilor

de aco-

atî ridicat

"piatra

Novgorod,

ce

sau

jVrtuna

Antonie,

de la

i

forte tare,

si

copul

,

în luna lui Septembrie a j -5-xî

k

I

dura' aceasta fn anul dela

,

'

i

emu.

ling malul mari

zidirea \umî

sul

ar^mt

i puindu-

sau aruncat ir.raaj

I

Kovjorod oraul rusesc;

i

vase ale biserici,

alte

lt

tea

du

se'nitoss

cuviosul Antonie;/

am ofa vas cu argint, aruncai" mrejile vostre i ce vei ^a'si lsai incasa pre. curatei fecdreiL intru acel ces aruncând pescari mrejile sale.au scos boUocul ca. < acelora,-

M

're era cu cercuri de fer legat de Antonie iie,aiî zidii Monastire

fe

Pre care lumdul sf intui I mare, intru cinstea pre.curatei fecowi.f

Minunea. î

ar" ^panier

OF, de

m oraul

diminea

B4- du.se rntro

ar/fara

la vinat i grop mic

au'perit

Dorei, viejend

,

i pre

;

de'nsul

.

15." irn

Preot rntro ii, esind

un pui de fiar ascundtnî

mtindend

e!

mina

acolo casesco.<

Iau tras îngropa" cu cotul,- u


Spâimintndu-se curata jecir

s

el,

încep ut^^^lTtrrg"' ctrrad ajutorii/ pe prea-

i viind

•.

tovaro/ lui nu 1

dup

tfrop,-deci

din

ta"

poveduit otnenilor, ca se cinsteasc

slujasc, cci ea

se

Minunea

S=^l3Sfi_

pzit curia

ei

f

c

;

au pro

Duirmezeetile

fcut

in Tari/ecorei

TC-

iau dat acest dar. cacr in cata

tri; cu brbatul

iii

i

16-

.

r"mpa"ratcassa _jrecilor.au

de Dumnezeii

vreme

slujbele

a prea curatei Jecorâ ,câtarpute

i

biseric intru cinstea prea curatei

gra

Esctorei

,

si

.

mare f olositdre cretinilor-

este

lulheria

i J$P

acel preot in biseri-

acea prpastie

s/intele zile

acele zile st asculte

Bummeci ; intru

se) sco-

putut da ajutorii!

iau"

sa* artat

cate.va zile

"ecorei.c Iau isbvit dintru

ca prt curatei

ei

Marchian împratul, au

ecoreasc

Minunea asilre

si

-

{%•

dup

Evdocsta, petrecendu.i viaa

cama

sa rn pace. au/acut biseric

^cstoria

pre.curatei 're cheltuial intru cinstea

Jecorei;

Rvdochinv,

pentru acesta lisau datlarfiiu im minunat i sfânt, i stita se paza

*i

„7fmee vorb nu fcea ajar

de

;

.

cit nici

msicsâ,

si

dup

argint, pea curatul trupul mortea lui, sau îngropat intro racl de jScutâ de deni, intru cinstea fiului seu, i Iau pus in biserica al f

curatei

Prea

fecbrei

.

Minuneaparele împrat

Mea"

L*i îuindui

cal fi

.

3 stilpi de

stilpi

din loc;

«i i»«

zis lui

Minunea-

'pmântul

^so

horin

JO

scbl»

£

lor-

;

a «

«K

,care looo. a* ani ; /ost la

Ss]mSi-'-

Minunea-

$

de 5col ° ss " s3uS T"

in oraul

-

S.O-

Florenei

.

un om serac avend

mari; i ne avend cu ce se le mrite % Antonie Episcopul oe-j*'. ('iz multe ori Iau poveuit ^unei- vestiri a 'ta, case mearg la biserica -

fete

&i

curatei fecorei

rfcâ nu

?«« blocul

19-

o biserica

^& eYi u

multe

r prea

iîtî

Vlahilor la Lavrit-

âM.i

RsHua

ca se intre copii dela

Calilei,in prea curatei fecdrei in pâmintul A?osto.|g Hazaret . sfrâtul tacov Apostolul i ali

.jX% oraul •^-i&Vli; au fcut Kaiatet

,

ridicat prunci stilpi.i

,,

^asa

jq

f3

jm^fiui" indat au

irdic biseri-

jft

V-Î.pre care

artat invis

cnd au

marmora" forte marimuli omenii nu au putut sei siuncea pri- curata /ecorâ -

fes /ost adui

V««

18-

Constantin,

/ecorei; atunci au fntru cinstea pre curatei

numai

r'n

:

i

se se

oraul

roge pentru ajutoriu

Florina

.

ci

"in

tot

,

care

bi«J-

pâmintul vlahilor j


1

.

V

a * fost vesti»

;

Ih

rugciuni

care

i

i *<N«f

M%

între

denii

>îr.

strae

Sk-I

c«s«i

>nts«

hf

.

tilhari

fetele '

re.

la

Patrichie

[au dat

sum debogue

-

cA» mar*

se si

iine avend fecori cu

!-

artat prea curata Jecor

zfce"ndu-le;

;

m

fto dup

meu, mai bune

vejnice

si

la locaurile

mine

jSmeea sa

curatei fecorci.la bisertca

de mrirtea lui de densif , iar mainainte

«drt

acestor

averi de la

iat

\ si

remi

vor

vostre

averilor ati fcut mo«erutore •ne ^aminteti; iar Eu voiu cere i vou '

de lan:;

de galbeni, rara

ca iau dat omului aceluia

averea sa pre

iota"

*.care era

merfii

de

certat cs pre

«ritori.iau

mto U

dat

m plria

Miedul

la

Minune Roma.

MBfidn

,sail

au

,

cei-lali

a

de

are 3o:,de galbeni

îniestre*e-

se le

*

1

f?i.li&

c

™!

fefad bani dela densiî

'

Uudat ea are*00.

sau

.

seraci cu atâta

fac

dt

"

cs«Sa

au «V.

auzind

ce se

Halt 30 galbeni, iar

i

»^ ™1™ T*" / gaW

chemtV.d Arhiepiscopul P e acei

si

g*».

ascultat,

,

dimmeata delabrsenca,

intro

el

««

>

din treni

Iar altul

«dat

cusute; si

iau spus;

Tihri

«

care

,

Iar unul

aceea.

fecdrei

ruga pri cWSWj

se

fcea;

se

*au «£ la casa cssa

Mieprtcopul deapururea

deci ascultând el pre

biserica, J umbla la

de

acum

se

mele.

Minunea- %% sSTUgenduse fcelai ion Patricke , cu fmea prea. curatei vfecorei , ca se le arate voia intro sa , ce vor face cu averile sale ; iar ;

noapte

au nins

«a'padâ

forte

mare rntr

i

J

k

un munte;

si

artat prea curata

lisau

Nasctdrea

ffjjfe,

f ecir

^\S

xis: ca intru acel

de

Iumne*eu,i leau

munte se fac biseri. i pe Paya Bornei-

^vedenie aurntiintat

ca Ei. li acea

^ *>

Minunea- »•

J/t-

ion Patrichie

ar.si

i

cu

Jimera

lui,

întru

^

care ndpte au ve'dut vedenia , tot intru acea a<I iice"ndui^ nopte sau artat i Papei fecorâ

gg»-

lui

unde au -nins

-.

întru acel loc se 'mi fac"

*4^te\

jj^acea cui

se

lf, au mers

fac

ti.'eric

mare pre rmiti-^

xa'padâ tea

Tsiserica" mie-,

s.i

îndat intru ^fc*

cu tot cltrosul Papa de au bine-cuvîntat ;

au început

Ion PatTicViie a zîii

lojg

biseric.

Minunea- %H(

''li

"

î-î

-a

Soma

era

o

vi junie intru care

un balaur, care cu»

era

.veninul eii pre muli omeni ve'tema

ncea Leon âl

IU-

papa" al Bornei, au

i n

omora

;

atu.

mers la biserica

A^»-

^


V ' ,

.

EKaurmas

ajutorul

romanTînpace de acea «AtiS. Minunea. S5.

"'

d

tf^fei/

5* -<U* >

Turnacum , ce se afl ft) pmrntul Fra. nceiilor, incunjurîndul neprietini nepute'ndu.se apari locuitorii, aii luat cheile dela porile cetate: i sau dus la ;

rsW'niciVv^

i

p

biserica

£

prea

fnsâma

c?at

ajirtoriu ci

^ rerau auirT /ricoat oi

curatei fecorei

Iau

sileau"

;

Ei, rug'ndu.se

i oraul

;

$VVy

pentru

dat pre sama Ei

cu ruine.

Minunea. î6Ip oraul ^î^-n Antarasdol, care este la provinia vene«jjKjj. sfanul Apostol Petru , âu p'cut biserica ; n

m tru

^W5 ?lf™ _

/

^

—^ vecfut

1

«7#

I

te

,

.'

în care biseric

se jac.

Minunea. X?.

-

prigorie

va data

"V

fecorei

"^'""S'^r minuni

Î

(O \, /intui

fi^

,

;

cinstea prea curatei

5SW"*

\

intru acea nopte prea curata fecora* Qlffyi, pre denii; i neputend ei se suffe.

j'ugit

;

ftw<^

Episcopul

in bisserics

la

de la Toranile, viind

vremea

lumina /orte mare, din

4fc

utreniei, au

lumin

care

,

for.

«^mângâiat Minunea 'f

râtul

rbdat

ctr

tefan, care pentru de la Constantin

lui tefan

,

ne avend

pre. curata

, s.i

sântele icone mult au

Compronim

se

,

1

prinii

iar

avea mare evlavie ruga lui Dunrnueu , la

fecori

.

j^+Zf/ t

(

iiserica prea

maica curata

casa

rugându.se

lui

fecora" ca'ci

:

^ptanduse

adormit ,i

în 'biseric

in

lumin

sa auxît rugciunea ta, din somn, ai xemfalit

pentru

sfintele

>

lui

tefan

,•

;

unde

zicendui eii dute vei

i

aii

fjj^

artat prea

iss.vi

s,i

ea

chemat ^numele

u

curatei fecorei la Vlaîieraa aiî

nate

,

i

a.V^,

dete-

na'scut Jiiu,

care multe

%

aupatfmit^j£

icone.

[inunci

f^a £ fi

Rusia i

S

JM...JI ri

cand

mic

în (inutul

Livtovului la Monastirea Crit.

voie, înxiua Bunei.Vestiri a curatei j'vwm, - prea. Jecdrei r _

singure

fa'clifle

sau aprins la vremea privighe-^arw

se slujA la 'biserica*.

Minunea-

a Roia

mic

in inutul

intea oraului !

'-ind un om

acolo

30-

Caliiului

Colomeei, era

o

,

nu departe dina.

£

pustie acolo, umblîj^

au adormit sub un

copaci

,

si i

stal

,

^


.

din copaciul

acela,

sculindu.se omul

ci

i

se incepi a Jace biseric ; de. tiat copaciul, i cu -porunca Ei:

din trensul

îndat

;

au'

fcut 'biseTic intru cinstea Ei rmirea fecorei prea. curatei. aii

pre care au numitu.o

;

ado.

Minunile a Jecorei curatei intre Monahii.

Minunea.

_

!•

Doscfteiu

kericitul

înc fiind

,

'prunc mic ,au intrat în biP- serica"

hvv

unde stân

artat ofecor

sine; isau

ling

'ne luminate stand

indui pentru care picate nn" rn iacT, ^si^ce

car Ba

s.celea;

vog

si te

acele

lui

munci

se

vnde

,

zugrvit, munca iaduel i minunându-Se in-

ve'dut

f aii ,Itrf,

Ghepsimani

la

j\sc omul

se" se

Viai.

î-n

„i are"

densul

ome

se -muncesc

mîntuiascS

muncile

de

vAspuns: postete i nu mînea carne: DumnMeu deapurvrea i te va isivi deaii

,

;

i dandu.f

sau pcut

trei -porunci

aceste

nevezut-. ca aceia era prea blagoslovita Mria de du Nas-ctore; deci auxînd aceste trei porunci de

mnex-eu la

curata

prea

sau

fa'cut

f ecdra

.

au mers

inc?at

i

Monastire

%

Minunea. fi'nvul

chine

Theoctist

se in. .-

icoana prea curatei

Dumnezeu aa.

de

eaza': iar mirenilor

se

"^""riiter

se'

i Dumnezeu

Domnului

de la

Nsctorei

fecdrei

la ierusalim,

viind

mormântului

sa a auzit glas

umble

la

clugr.

li

Mona

cade

se

se

pe la praznice.

JVt j&unea

3

•ifon

clugr

pe marea Hizei.

aducea la credina cretine.

ii

£.

scs

cu înveteUira

sa

iar în-

tro vreme au inceyut a rîdede iw densul lai'"

denii

r ei

ruga lui Dumnexeii luia

se"

intru

îndat

se

into'rca la

acea zi

cdut

ca se

prznuim

cu ajutoriul

zîs

,

Ivi

care

de

ai

zis

ctrâ

crede in Hris-

.

crede-,

i âu

cu

tara

intru

inceput

milostivire poporului

cretinii

Maici

el

ai

vom

pamînt

fac

credine

de la apus la ra'sse'rit

au

la

•>

iar

vâ voii arta semn;

/tos

""âu

•,

a

acel

se

ace.

rugciunile pre curatei „i .Adormirea precistiv

Dumnezeu

minune

sorele

ve'dend

i

sau intors

Maratinif.


au credut foi

Hrfstos

fu

Somnul lor.

ou

,

Minunea

M-

ar^arets fAt& Craiului Unguresc. forte ave'nd mare evlavie ctre \. prea

curata j'ecorâ

viata

I

Dunre

pe de

era

i

Ei-r iar- i

scar

ved.ut o

aii

;

care arrb-

intru un munte

aprope de morte

,

i

sau

puind Corona" pre capu' înalta de pre a'mînt pre.curaia fecbr .si du-

ratat prea curata Jecirâ

'

a-

vSJf

,

au petrecut

;

intro Monastire a «rea

ei

ilagostovitei Jecorei

;

yo'rte

flflBr p/na" la ceriu, pre care sa suit

Mrgrita.

densa

^

5-

Minunea-

"

*wa Bemeron prinii,

'

,

y

ii-'':

Dumneaei?

fecdr

,

Drschi

,

Evstatie

,

vremea

la

în vexdun

,

utreniei

lisau aritat

lor

i

cu alii

ruga lui

se

prea

curata

sloWînd cuunlantio

,

"corona de aur de asupra lor ! pre care co era scris, o milostiv ! o prea cuviose ! oprea dulâ'4

[rin r

ce

fecdr Marfe

r

ctr

Minunea.

,

,

si

;

aa

*u

lui

sfântul

pre

6-

clugrul

J$ morii

J

curata ^eco.

vor.fr cu mine în veci-

f$R "^«ntru

î

xis prea

au

acesta

duna"

.'

precum sunt Eu acum în slava mea

denii

'i acetia toi

iksntiera

de ia

•'

Ion

,

dinaintea

.'ut pe jfeâ curata Jecora' Evanghelistul luînduinJ ,

mfntuirea sa ; i de bucurie aii început £ cânta veseli tumisav Sujletul , de cei ce miau MS ifet

l

dejde

de

mie fncassDomnu'lu-i vom intra. Minunea.

Sfintui 2>,

Petru

.4 Urnit,

cum

gâsh

jiî

Monastirea Lavra.

pag-.

o

petera Tomu Munte-

îs;oria Sf-

Minunea- &• artat Sf- Petru itonit.dup ce sau clugrit, isau pre curata fecdra' ca se vie in munte Tom. 3- fagi- . Monastirea Lavra istoria sf- Muntena. Minunea. 9^ va Atnasie ,a. ve'dut mvis o vedenie, pa". JKjj V ' rrndu-i.se ca' se afla la Vijleem Jace'nd ru-^^f; ( .

w

.

gu'uni; unde

isati

xîcendu.i

lui-.

/'

-

p^me

pentru

multa

sr Cu

co'rs

,

împria

ceriului

rugciune

,

ara'tat Cel ce i

se lucreie

se

prea se

cade

lui

curata ^e.

leapd cu

I

de lu.>

ostneal

Duwmexeu-

«^r^ - - * ***** %L


S fontul

'«a

la

MwaMlt

Athânasîe .Egumenul

J?"/

»™

Mon&stirea Lavra. Istoria Minunea- IV A u vrut

lX\ U

înalte la

sel

dtegâtorie

Wttrtti , jar

a.

o

ftk&'4S*sip«W8cinav.« viaa

SJEf^ r

w 4^

acolo

iile er în vft o cite.va

ruganclti.se lin

Dumnezeii ?i is a"

întro Teire^

st

«

au f

el

i s«

Monastire

'

tfi la

.

cârtinetccmd mai mare

de la

kV ra Fostrad

^

l^rLa»e.1 1

Aton.cand au

Ltele

purtând intrate

.

i

i

t

aojti

au Jo*

ie

artat

re foA

s«61j

Pff curata el, au* Klisus Hristos; care ved.e'ndu-o cere'nd milostivi-

Wcsdut lapamant

re asu-\^?ra «--f 65 turWri cete superi^ ^ ce te >lui

in

mâini reriiul

npx^telatine,

Uf», ai

'Viindu.si

se ea

">si

sau

dregitoria

^\

deci

.

lui,

i

<?f x«

%ecend-.

.

îneles ca este voia lux

asu^a

4

ia

;

Ea ?™ dete^nâu-se EV Si

Sristos

seu

DutrmMM ,

sau dus la

Konastm

dat ascultrii-

Minunea-

il<

'"onaliul

cuviosul printele Ion egu.

'

Muntele s/nai

,

intro

Fyreme întfmplîndu-

se<

lipse de unt -de-lenrn I au mers la Schit ce se< <

'numete Arsevoai

,

i ^

au

-poftit

acolo

peprin-^

Cheorghe Arsalait, «ca

se

mearg

cu densul

fia Muntele Si'nai au 'mers la csoia unde se^ ;

kja'xa untul -de-lemn, i

Iau

rf,ra t>lem-n,iar

Asupra

Urensul

sfn^B^tul

unui ;

>

Egumenul

Ion

prini si

ce

ca se

cac ^

vaselor celor ce era cu unt- de

prigorie jScend

^â^S^»

iar din

>din vasul acela,

-poftit

îndat ai curs era acolo sau luat

rugciuni

untul, de - 1 iun-

au umplut toU vasele ce era acolo. Iar

ve'dend

aceasta'

<

a-

unt.de.lemn in^ ,

<

minune, au Yr ut senume^


.

*T

ci tiri c

^"^7?™^ K* feB '

n^me

/

toru] toii

~

Li

^ ^ w ^Wl

untul -de-îemn fi

-

?i

.

mai

Maici Ivi Dramexeiî.ca dintru vn ac e]a , care Tâs 3ipa-n , fflius Muntele toj,, unde irde „ ratei Jecorei.

*-

Minunea.

|

-nastirea lui; ce: ra maS ese ,

mei

V de la chipru

V?_

avi ei

J

'

JP*

chisea

4

»

13.

poruncit So

pw

f

n

ca se

pi™

We

dinaintea

*

W

«««,<

Gsita

ea

oltortti

cu

™*

C " 3c «Te. «! * * încrcate cu £rîu. Minunea- iH. re care printe l.tr?n,petrecen.

du.i viaa in Muntele Eleonului.j jLl Ijj^inchitrndu. se' fnchilia sa,dea-

"^A\*% 2

SVor

forte mare lipse de

S

f

avea evlavie catra prea curata fecdr, iar intre ..me rn&ipbndu.S

v

ratm

n"1

.„

H jj « ^j, ^

vasul

,

fl

E

a

Trar/jF^

UTUrea

SS iMcll ' nâ

înaintea i.'

conei prw curatei /«corei, ca^- re inea pe Hristos intratele sa. le, i pentru aceasta

a

duhul

necu.'

,rAt forte aducea lupte asupra' btrânului" cu pcatul îruoesc

multJ vreme

> ssJr .-r.jt-.se

;

;

supa.

forte 'oâivr.u.

ceput a plinge

ÎV,

far odat"

,

i

au" in.,

a striga, duh

>>^> ««urat de numâ lai, ^nu duci de ta mine, vei ce_

^g^btrfnit ljA cu mine

>/

i

lui,

a-ti

•.

si

in-

împreun

tu

iar

'

de ce j"i

dac

a au*it

âceasta diavolul , isaii artat jurute bitrînule nu vei

început a-i lîce

c

:

spune nimYvi ce îi voi porunci eu. se Jaci , i mai mult nu Hi voiu aduce suprare I ar Wtrinuî sati jurat cavapaxf; atunci aci rspuns diavolul: se :

nu

te

închini

rmânea

la icor.a

a,ceeiA

care o ai încnilie ,sivei

rnpace i dup aceasta au perit diavolul. Iar iX-zî sculâr.du. se btrmul au mers la Avva Teodor Eliot, care tria la Lavra Es.ranului i iau spus ceisau fntfmplat, iar Ava Teodor iau xf«*s case< s

,

«

,

jurmântul i se se închine deapururea , deci au mers ttrinul

câlce

•.

iconei

pre.

la chilia sa

cureii ;

si

iar ^


'

^

a

ca i mainainte,i au început a îi face rugciunea f reu Wtrînule £fjr issu artat diavolul i iau tis: o nu vei spune nituit vi ceea " " nu te ai jurat mie , .

'

c

\an

spus; dar

judecat cum

la strajnica

vei_ara-

te

«

<

W ,+f,

^

s nlS P ^K?;y> un jurilor strimb; iau ziditorului^ ta'tnW: stfu c «tam jurat; dar numai > voi închina ; iar pe tine nu Uvoi dBK£> meu de a pururea Asculta; iar diavolul sau fcut nevedut.

'ta, «!

ca

osfnd

te vei

m

^

Minunea- 15aJv^v Monastire %t alt minune JrumoSe intro ™ e <Sfc>^ S era un ttrfn anume ieronim forte fntro vreme jfcend chi iar iu«iv lugrav; ion ster ju^ioiv, meteug: mesuug;^^ pre-curatei fecoreiî forte cu ,

i

Y&j&h

^

'

pul

slut iar pre diavolul Iau Jacut forte ^urît; simfniindu.se diavolul asupra

>au tul

I

trupesc

L L IM§ fmeesc •C^Sr.

''ijfce;

^^^dute "^"

supra

început a îi

forte

i

,

cugetul

artat un chip

isau

frumosa

,

i

i

3«£^>'

lui

cupca.S&

;

i

au început a

ieronhne, tu eti disiârh aicea

dar înbiseric

^MJ

si

"

strînge odorâ

;

ce yei

,

,

vom duce de aicea socoti din 'biseric , i vom tri unde-va cu odihn i cu nun 1 ne

.-

Wy&tm au

si

_^Ka 'au

,c

.*&

încep

v

Iar ieronim sau dus în li seric â i început astrînge argint s.i aur,

afar, alergai prindei

striga

'biserica; iar

fur

^

odorele in biseric; iar diavolul

strica

prini

pre Ieronim

de grai)

au început

—k

strî. liiseric, i au gsit pe Ieronim fcend .a alerga stiipal si Iau prins si iau legat de un cciunl la tiserfea sj au început a ride fcisericei ; i iar isau artat diavolul , faci pre. ti tu cum de densul i ai toate joc zîcendu-i f

•,

m

:

mine deurif,

i

-a'cut

eu:

iar pe

Acum

Mria te

rat tam judecat i «vor arde Hi ajute îndat au fnte

ofaci fdrie frumosa":

vor duce la

flogte Marîei acum se fecorei pentru ajutortu ase ruga Ieronim pre curatei .

.'nfoc:

.

îndat isau artat prt curata fecor deslegândul , i au iar poruncit ca se meargi se caufe de slujba Viorreti; pe diavolul prindendul Iau" legat în locul lui Ieronim Stîlp , i viind prinii la 'bisseric la vremea

de

u-

au gsit pe diavolul legat înlocui luile-fi *" ronim, i strîgndu- se toii prinii Monastiri, au început a hate pe diavolul i c Dumnezeu il btea 7; si aiî treniei

,

'început a

iar

rgni

'

diavolul

ieronim; cu de

, sj

sau

fcut

neve"dut de

deViî

amruntul au mrturisit tot

în-


.

ttmplarea frailor

cu densul,

Minunea.

16.

fecoar Alhinda. Bologne

griei

Ea cinul

pre diavolul

,

se

ei-,

e

clu-

ispitindu.o

artat a evea

saii

xîcendu.i

oraul

au* ^ost in

pri'imind

,

,

i

om tnâr.

c(e

i

de la

aceas

ta' Konastfre în lume ca se ne îndulcim de buntile lumii iar ea îndat" au început a . numele prea curatei £e.

chema corei

Nasca.torei

ajutorii"

înger-easca; cu tine

este

Wrte i

•.

duhul

Minunea, ra

|

Dumnezeu

de

ctr

ziceai

,

ceea ce eti

plina

necurat îndat"

spre

densa lauda

de

dar Domnu]

«tf j>ugit

fala dînsa.

l.

Monastire la ierusalim a prea. feedrei de Dumnezeu Xscto.

o

curatei

~ rei

mare ,4| rfnii, yj,-)

,

unde întro vreme fntfmplînduse

la

suparindu.se

las Monastirea

se

atî

care

senixe aii

i

;

de pa'ine

i

tdt lumea,

întru alt re'nd

,

aur pre aripa adjutorul

"biserici

.

-

,

j

j\jce*nd ruga'-

Rusia

jl

\

>

i

ceassuri

curata Jecor

Ioan "Bogoslovu '

U

'

i

i

se de-

câtr prea-

aceste

tdte

mare de cv vremi de

sau jScut

ajut omenilor

la

18-

ajl Monastirea de la

Moscova

,

egumenul,

cu Apostolul

sfintei

-

întru acea isatî

artat

Petru, si cu

iau dat vn toiag.

Minunea- 19on Bosin din satul Paceaojy,

Munte »

.

zi. au gjsît

nu putea

oWat

£sit

Monastire, Iui Serghie

S '/A rrea

j.

;

care

Minuneacea mare se

Croii,

'

'v,'

.

ua

peste nopte

* zi au"

pre. curatei

nevoi.

VW./'" a

i a

Iar

iarâ.i întîmplîndu.se lips;

prinii rugciuni

j"cut

curata ^ecdi-

'

cât nici

pa". .

nscut hra-

ati

ciunij.peste ndpte a 'le pline

aceea

Se ne ruga'm prea

xîs:

curatei feedrei

na

i

depame,

lipsS

vrut

atî

«1 mai mare

atî ve'dut

pe

un

pe prea. curata Jecdr stînd; Ei; sta un printe itrîn care

de piatra

dinaintea

locuia întru acel Munte , i au rmas urma. prea curatei Jecdrei pa'na înxfua de astaxi; i învvieapuTurea ap curata" cu care apa ,•


^

multe minimi sau ficwt f ic»t f

"Asupra

bolnavilor

,i sau

acum si se cheam IWojsiMonastire care «afla i Minuîiea- StO" a ": Rusrfa Moscalilor n si care 1 Monastica ce se numete a Tfffnulu ,

»

pmrW

la

*

aste

.

re rîul TijVn

Dumne*eu

de

t0 r ea

'

,

sau artat unui

mearg

se

curata Jecora flasca. Gheor5he.

acolo -prea

;

Egumenul":

spuie

se

Hendu-ilui folo cuvinte berete spe â cei Monastiri, nite tia a ciuta mai mtefl sul Duhovnicesc de Dumneteuîi Minunea. unui irswie I^con: Monastirea a Roia Mica la mareei omenn »vedut învis turburar* iu vetiuv £'JJ<*>au_• Citi — -.-3 catra "T\TT*nnfc_ Dunrne-^ strigând i rugndu-si biseric reS curata jecor pentru ajutori BIIPîs i «ti, si ctrâ fecor.tin:* Ui-i «dat au vedut ? e prea curata nu va tepreste denH , i x.cend-.

™T^

'

,

&fiT$ ^

,

}

Seu

omoforul

,î n du-i

fiilor.

rn eti

Minunea-

dtff

pmântul

„ n

'^5^5 m''

cium

I*

murea

"

Si-

fluilor in inutul

Monastire

Ia

/drte

Ia

schitul

mare ,

cel

unde

Galiilor;

mare^

era-

muli prini

întru acele vremi era un iero. anume Filaret la acea Monasti.

;

monah

urm

i Egumen au fost ; >re, pre cu vedut înaintea nateri lui Hristos 1 3 xîlle pe prea curata /eedr în harK Mone luminate intrând pe port în Bu">nastire, si avi mers la "biserica Vestiri "care era la Trapeiar ; i au iu"

'nei-

i au în strana Egumenului ;_ început AXÎce ctrâ" prini; « 5 dintru nu va mai fi cium la voi; i , lîcend aa îndreptai viata vostr;

Ssttvl

5ces t zis

se £ "^'vâ au intrat pe uile

voi

cele

împrteti

în oltariu;

i

destep-

au spus prinilor tutu. tându- se Filaret din somn; i dintru acel ces, nu au mai /ost ciuma ni-

ror; ci

v

datMinunea. M. '

Laintwlctul -n ieromonah anume foanichre Monastire la schit, rntro sîmoit eind .

Wîa f

pa'rf nff

'/sale

-

'sacos luminos

de Ia

utrenie

au adormit

la chiliile

au ve'dut invis pre j"ec6ra cu un îmbrcata", care au mers dela ra'se'ritul

si


Sorelui tnte,-

i

miax-JÎ,i x polcuri de ngerîi; unu] urma Ei; au venit Ja îoanichie, pre

spre

altul în

au cadut la pmânt , i au început a i a «'ce prea curata" Jecirâ" rogte

ve'dendu.o

cu lacrmi

di care

ruga

se

i

pentru ace] glas J Uu" auiit un servitor a] lui Bf nu au putut vedea de ] umin :

mine pctosul Ion

'

:

iar

/aa

Minunea- %U. o%

V

!f

^

leromonahu '

,

au trit la Liov,

au vedvt

pe prea

i

feedra;

curata

aauift glas zfeend ctr dincânta minunile Ei bucura"ndu.ma; acestea ioanicki'e Ame'nd „ «u au ca". ^Jt>S d ut cu J^.» ^ pdmint spâimântandu- se" , sii z£s cu lacrmi cocona «wvwjiw mea muostivestemilosth spre mine pctosul. sa

^ 5^^

i

-.

voii

,

-

-

-

te

Iojnichie

n * ro "°apte

,

Minunea-

*5-

ot acelai îoanichie

ces

,

au

aii fost fn

ca'

ico na

a

prea

mariie

i

i

aiî

fnceput

rfdica"ndu. ,

i

pârfndu.i.se ve'dut

care cu ja-

,

cu ochii plini de

cutat asupra

aii

ei;

rat ca opassere

;

unde au

,

curatei jVdrei

icoana

.cer'a

o vedere

biseric

schimbndu-se

locul

...

fntro dimineaa" la al 3lea

,

vei|ut invis

lui

ase

;

dup"

si

«usca

din

i mfna

sa au xbu. fn vexduh de

au sttut

asupra lui Ionichie, unde e] de Jric aii c. cu j?aa la pmânt ! dinaintea prea- cu-

*\

ratei feedref

;

si a

ti

fnceput

a striga

cu glas mare

ctre

Nsctdrea de Dumnexeii, se alergm noi pctoi , i se cdem cu pocine f întru acea strigare sau deteptat ,

inj'ricoindu- se

^nunea- %S-

0~ onahul Leon

t

itnd,

cmp

un ri

Hlii din scara unde era iar

2wT

Dumnezeu",

i

•„

invi's

rn^rico-

întrrmbii tri-

a'ngeri

foarte mare alta

,

acolo era %

alb

intri

sc-

care era _fdrte

pre cea roie sau" rexîmat Hri-

forte scârbit

;

i

omeni caresesuia

pe scara aceia

cdea

îlea treapta"

alii dela jumtate,

vfrj*, si

aii ve'dut ,

popoarle adunndu-Se

una roie

•,

lungi

soS,

;

judecat

>ata

,

jos; uni dela

dup" aceea sau dat

prea curata j?ecoarâ

pre acea scar

sati

unde iau dus Maica împratului

i-menii pe

Nscâtoârea'de

suit la ceriu toi. pre Hristos-


mica aco. îrogataun, este k Rusia cea vedut ieromonah anume Isaehie ,au

k rasul

Jld

u-n

(

y*e *ooW cevis pe prea curata Jecor culacrmi se ruga pentru noroâ.iar

f fl

riului

..

rama sa \T\ 3, Arhanghelul CavriiUinea cdea lacrun pahar dinaintea Ei.de acolo era i ce. >mile pre-curatei inpâhar; ÎO

'

ivl >re

deschis;

scaun

,

Monah au

^madii

,

care slujim

^'sintem 1

.'

*

slujesc cinste

se xice

i tria

«BCJeNOM hrt, al îli

ceriul

deschisei

zrcend-.

?

au-

angerti

Kscawrei de l>unme^eu.. prile icone minunate se ,

afla „cci deapururea

se apa"

? slujitori, ca-

numete mrirea ngerilor; cci tnângiri cei mari; care cel 1 se numete MihaL. Gavrii adecS ca Durnnexeu- .al lli n numete se

si

,

ânger Bajail adec doftorul lyi lumina lui Dumnexeu al 5le Salatul.y albie Eguduil, lauda lui Dumnelui Dumnexeu. îumnexeuVarahiL Blagoslovenia lui

îumnexeu.

lui

Dumnexeu;

aceia fntote

'pentru

Jri

â ce

vedut

xftpre Arhanghelul Cavriil

H

Hristos^

edea

fh ceriu

Hnstos^ au auxît glasul lui curata fecoara. sau

prea

Maica Mea.care„ " a auxît rugciunea ta pentru lumeMinunea %% ;

,

ceriu

si

si

,

ca'tr

'ticena:

al 3lj

,

al «fl# Urii,

Minunea- *9-

.ti vrofn Maraloc rit; pe

^

urm

.

al craiului

de la

Frana, sau clng-

de la Monastire, au lapidat ca.

eind

vreme 3B murit; la vremea aceeiâ edea nite prinii ling" un pâ>u;( zhovindu. se cu vorba , i auzind un sgomot

Wria

si

preste

puin

,

au auzit glas. mare; au striat unul cine este, si j hrcend: noi diavoli sintem ducem Sufletul hi atvncare luase clugria si au Usatu.o;

^Evroin Maraloc la iad, ase ruga pre. curatei La prinii aceia speriindu.se.au început facei de ve rugai ca se ««corei; iar diavoli au rspuns , hine. ,

Onir

cdei i

voi pre mâinile nostre

Minunea '

avriil el

f)

'.

ostaevschi. fiind

in rssloiu;

e]

-

30-

ostai in otea Polon

sau intîmplat de isau inamolit

,

i fiind

calul intro-l

î

-e^cr^r^ilmL?^

sfsnwîuj

A-.hanasie; din viacvl

al

XVII.


im l; i

viind

JW*» f

(ST-

jutam calul

SveJ ; asupra

ca seva

mie

din

:

;

balta'

!

cluari,-

Ivi

i au

prpdeasc,

ca sei

si ev

sluga

scpat din mina

Minunile

Domnului

,

înfrrcosmdV.*

si

;

El-

sau

l I '

râmat

serit

aii

vrjmailor.

Ns'sca'torei

ciad iau czut sori

stos,a fropovedui în

mveci

ta

iviru.

de li

Minunea. „Maica

si

a striga pepre.sfata fecorj a

si au" început

ra'minea

v-oni

1.

dup înlarea Domnului

f. Munte, Tom %

isus Hri

pagina 3^ rnapoi.

S.Haica

K»mnulur._cusj.lon,fecorelnicul, viind cucoralia pe Laza'r. fnapofu .pagina. 31, 3^, 3, Sosirea Maici Domnului rn^Kuote la Monastirea iviru 33,

3^i,

.

,

Teodosie

împratul

6, Teofrl

Vduva

,

cnd

înecat

au /acut liseric

Crecilor

din partea Niclieei

,

aruncând

nu oara soldai împratului

se

coralia lavatoped.si au"

rccma Maica

se ea

icona

fcdtia

din mare. Tom. 6.

(Jariil.ati

11. pagina.

Mona. iviru.

iviru. Tom. case spue

e!

ps. Vatoped-

11

Tom

Somnului

pag.

6

în

mare, ca

pagina.

egumenului

s_f-

11 1 Fugirea icdnei Maici Somnului

oltari

Tom. ff. pag

.

,

ca

Konast. iviru.

mers de iau spus Egumenului,

dfn mare.puindu-o

in

Twfil, Tom. 6 pagina-

la Monast.

9 McTiaWuiC.rau poruncit Maica Domnului 40 Tot Monahul

.ÎW

Teodosie

la Vatoped.

lupttor deicdne,Tom g-rag-

Venirea fcoei Maica Jeumului '•>-'<

jaa

înapoi î

35-

scpat Arcadie.nepotu împratului

împratul

5

i,

Evatov, sluga dela fioma.cnd sau

H,

la chipru ca

vad

se

i au

Scos

Mona. Iviru-

din oltarul piserici.Tom 6

pag

Gsirea fcdnei in porta' i lsarea ei rnport- Tom g pag iviru. lî.Voevod Amira.cndau venit se jefuiasc Monast Iviru. Tom 6 pag

IX,.

•4-4 ,

Lipsa de Jiina", Tom. 8 pagina. de vin. Tom. 6 f^itis-

15. Lipsa

16, Lipsa

de unt de lemn. Tom-6 pagina. lt Despre ederea iconei Maici Somnului in Monast. ivinu.Tomg paj 18. Kumirea iconei Maici Somnului Portria Tom. 6* pagiviru,

19, Minunea

Mare; -

,

cu trecerea

Tom-6

imirti

cu icona

Maica Domnului la flusia

pagina.

Pentru plata mcerei Dunr-ei

Tom.

,

pagina.

î'rmmile pre sfintei Hîcatorei de Dumnexeu 1« Pecersca. LA

«a arigrad

X, i

Minunea.

,

_

la

m ' "

vlaherna

prea. curata zice'ndu.le

1 sesc la Chiev,

^ sii,

ani.-fagduindule

i

sei

1.

Jecar - chemînd

lor, ca

da'ndule lor argint lor, ca" pentru

mearg

se

zideasc

la sine pe jidari.

în

pmîntul ru-

«iscric intru numele

i aur

osta'neala

ca Jele

va

plâti

ajung cuplata"

in 3.

care

Ol)


îl

nau ve'dut i urechea nu mkserfc singura si va

ochiul

tri

,

acolo

Adormirei aceea

sale

i

,

xicehdu.le

;

•msuratul

vorruga

bisericei

simon fnu]

am

de pe cruce, unde

de la

icona lui Hristos

<5tel ces,

cenici

,

trimis itrful

va

de la

icona

si

icdn mare asemenea cu meu. ca

se ve fie

pentruj

ca

,

i

aciuit gia-S

duci acel briu acolo unde are

se

sel

si

fecor au

pre- curata

brîu Iau luat si-

acel

era închipuita" rsiiCnirea ,

Mea;

Maica'-

dat zidarilor

motele

sfinilor

Arsenie. Poleect, ueonlie, Acachie, Arena, Iacov

cuvioi prini Antonie i Teodosie

se se

cuviosului Teodosie, întru

dea

cendu-le lor ca se pue rntemelia bisericei

pre

dandu.le lor

Jiiului

Domnul varajilor;

lui African

'biserica

c

fa'gaduindu.se

•.

Acel briu Iau adus printele Antonie iîeodosifj

.

men Ja.c

;

cere milostivirea poporului

tu biserica aceea

xexendu-le ca se jaca" o

c

•'

audit

aii

,

seu cari se

jTiwl

,

sale

,

i

I

mu-

Teodor, tî-f

artîndule lor

,

i

care acolo nu sra intru acel j

ces

.

ci se

a^la la chiev. incredintândui exîdari

c;

aceia

1

e

vor fi

purttori degrije pentru acele trebuitdre deci mev^end udri de. la pre. curata feedr. au ve'dut in ve'jduh o biseric întru acel chi-p ,

cum

le

havrei

poruncise prea curata sexîdeasc la Chiev la Monastirea a Pecersca

Minunea imon

,

au

ve'dut

din inltime 'de

este biserica

are se zideasc"

jfsctdrei

de

.

ui biserica în ve'iduh

aceasta

:

la Pecersca

tei ^fecorsi

African Domnul Varajilor

j'iiul lui

pe -mare

viind cu corabia ,

si

a auiît tflas

care sfintul Teodosie

intru cinstea prea cura-

,

Dumneieu

Minunea. 3. slav. Svetaslav,

cand

aii

CEevolod

si

fost hiruiti

Domni ruseti,]

de neprietini pe rîul cese,

numete Alta intru acel ces si Simon era cel mai de sus numit Jti fost forte rnit între <3l" ostai cari cutând la ceriu aii va". ;

]

|

;

,^dut voi;'

^ /^TW^ 'ygjw :

~

'

ici

o "biserica"

în

'.«.li

cui o ^BcVstailor ma'duit,

I

.

Dup"

intru acel chip

;

mdvte cu rugciunile pre curatei KaJ i a cuvicilor paVimf Antonie si Teo-

dosie; i cum aiixis J*Vputerea Dumneteeasc , j

vezduh

cum au ve'dut re mwe ; t *tf incert/t a Demne f sbaVetem dintru "aceasta

"'a;

amara"

:

i

tdte ranele

aceia viind

el la

acele aii

ce

cuvinte, îndat" cu rpit din -mijlo- I

_Cost

era pe trupul lui

chev.au spus

sautej

acesta' vede-


;

«re

cuviosului

de la Pecersca.i au întrebat unde este

Antonie

locul ce are se se Jsca' biserica

am

ce

vedut eu la rîul aha.

Minunea. U.

upa

i

Iviosi

aii jost

fchiev

se

Înapoi

;

gând

Toiserica

<3rigrad

de la

i

Antonie de la

de la aceiai

tocmii La arigrad ca

zugrveasc

ei

iar din vrerea

Teodost'e

zugravi

in 10 ani

\Pecersca:

'

prini

cuvioilor

mo'rtea

se

prini

mearg

dela îecersca

cu.

la

s,i

i suprindu. se sau

,

pornmduse Jurtun

Dumneîeeascâ

,

mer-

întors

-mare, au

luat corabia lor, iau dus Ja'r voia îor pana" la apa Nipru Iar Ei! î nopi lisau Jrtat biseri. far aii vrut se'se intdrcâ fnapoiu si .

m

,

ca

i

icdna pre curatei fecdrei

i

asculta pre mine

s.i

mea;

voi duce la biserica

citr

zicend

meu i mie iar ve vei

voi yiiului

protiviti

dinsi

:

Drept ve spui

?

întorce

,

Pentru ceva în. ,

c de

nu

m

ve-

pre toi ve voiu lua sive'

iar.i au vrut seseînto.

iara a

rca\ i au pornit corabia injos;iarea cu puterea uumnezeesca mers fnsus ; i rnscurta" vreme au ajuns sub -muntele Mona.

aii

stirei

•,

iar zugravi

trat rn Monastire tdta"

intimplarea

.

ce

Bumnexeeasc au" in. egumenul Kicon, i iau spus pe drum.

aceasta' putere

ve'dend

si

au mers

la

intfmplat

lisai

Minunea.

fyf^ânâ

avi

vrut

se

5-

sffnasc

iiserica dela Pecersca.

ftitr-

acel

Epfscopi la biserica sfini. t^f ccs. singur pre curata fecor pre adunat pe Episcopul dela Cernigov issis . Episcopul lor

iau

kjî^dela

j

dela ivrele

Luca, Epi.

Bostov Antonie, Episcopii Acetia nu a» /ost chemai denimini. . adec garoi ;

scopul dela cetatea Alba si viind ei

caut

1

lalon Mitropolitul Chievului

iara"

vestindu.ne

i

ei avi

c

rspuns

in IM

zile

Ca"

•.

ca se slujim cu tine sfânta

Mitropolitul.au cunoscut ecorei;ca"ci

,

cari

când

c

i ivmnemasca au

fost

j"°st

El la de'ni .

rati

tu pre osyinîte

aluni lui August jre

întrebat pre denii

Mitropolite

s se

CI

neai chemat

sfrnt.ascâ

biserica

;

Leturghiev aceasta auzind

adunarea lor, din voia prea curatei

trimis.

Minunea

.

6-

Domnul Huilor, lutnd icdna prea curatei jeco. Bostov, i au rei din Chiev , i au trimisolâ oraul

ladimir

mult vreme ,''^puso rntro "biserica" de lermuiar dup '^biserica aceia au ars; iar icdna prea curatei Je** ati rmas nevete'mat . cci acea icon sai zugrvit sm-

rur

^nchilia sf/ntului Alfmpie

nunat cu putere Dumnezeeasc.

zugravu dela Honastireâ

Pecersca. mi-


!

Minune».

WPBt

.^pt aieiwl ! l'

MÎav

gravita

i

r' s

-

1-

dînarigrad viind

* ugravii

w

j

ca"nd

c

«««i

singura" icona

,

arâtst

dt Stramesco. «ti

/«erei s^scitare!

E a-

xilele lui Hrjbtl

oltariu

âu înfrumuseat sfjntul

,

*ugrvini]

Chiev, pentru

la

Pecersca

raBy'catagewsflii 18 biserica

i

<tr.

înfrumuseat"-

Minunea

8-

I

luvrosul Alimpie zugravul dela Pecersca . face'nd tocmeala' ev un 1

om ca

st faci ici-na prea curatei

re evlavie

^^Xingerul I tei

florei

,

i ai

!d/nd ilfmpie

icona

c nu m biseric -

'fe

;

i csnd

,

de

câtrâ i

Sur

i

o corona

:iua pratnicului

numai

sei

ra'stoiu

i

;

in.

la osie

cu neprietini ;

;

cu

au f.

edea 3,griv-

ajute lumneîeu

se vie

au

el

venit glas

av

el

ve'dut

icona

lui care era la Monastirea Pecers.

faVdutn.

iicendu.i, pentru ce nai înplinit

nevezumiai Pa^a'duit îara'sboiu i zîcend aceia saup'cut » grivne de aur; aii dat cuviosului Teodosie; i

iar climent luînd

[cu ocdrdn de aur.

aif

înfrumuseat icona prea curatei-

lfevW<S.

^. f-

10-

nlocuitor din Chiev anume Ion, alt locuitor

^jj^serghr'e prietinul seu bolnvindu.se

pi ifl V^i Kjîreâ

3$ __1I1

viei sale

,

ttiniseu,

trece"nd

j-iind coprins

au

p re fiiul

lui de grije fiind

^fJ$"'preun

18ani.au

de la"comie

;

se

fur dinaintea

se

:ot din Chiev-

cunosceV.du.si fir-

i cu fiiul

i

seu

îi

ve'deV.d

i

cnupete

dela Serg'hte •.

scote

c tatl,

;

cum

ca"

teii

dela Ser.

cu mine la Monastire la Pecersca;

prea curatei feedrei

dinde sur.j

dup" mdrtea

aurul

dea . licendui

eii

grivne

ioo

iar Saharia

;

cerut argintul

nu auvrut

zfs lui; haide i'conei

prunc mic

dea

le

lsat. ie nimfei iar Saharia

ghie nimic, iau

i

,

seu Saharia, Iau dat înpurta.

cu loco de litre deaorgint,

ciad va ajunge la virstea anilor

nu

i

•,

viind acase.a uitat fS.

densul, 'tcend: Climente. iar detepta"ndu.s«

ta. care

re" -

înfrumuseat".

iar întro zi adormind

•,

prea curatei feedrei stînd dinaintea

\i'

la

se si intiltieascâ

sa apropia*

sa. care era se dea

i

j

sau fcut ne.

tînr ul

prea curatei feedref la pecersca

Ica.siaauzît glas delaicon Lta

treimi

9-

Lcase" se'ntos; iar rntorcendu.se dela

gduinta.

viind

prea cura-

icona

slu$a Domnului Etaslavdela Chiev. mergend

^Jiment

duit la icona

{

i

bolnvit,

omul, au mers la Biserica

ei /orte

icona la locul

Minunea-

tJfr^stepînul eii,

iar

.

icona lui pana

gtise

se

biseric care oro avea

la

ati fa'cut

tocmeasc pe unde ar

deci a s ii sculindu-se

aii ve'<Jut

•,

ludat lucrul ;ma"ru]ui

a<i

era scîrbit

si

trand

tînr

uflJfî

ca se o

Alimpie

la

cu icona

l ve'iirt împreuna [

sduso

f «orei

ca'tr fecora; iar Alftupe sau

închipui

nu ai luat

si te

argint


!,

aur de la tatl meu: .

nit seserute

|de rcon";

iar Serghfe

lacom au mers , i când auveL nu sau putut apropia

fiind

icona pre curatei feccirei. nici decum

cnd

decifntorcendu.se

i au mearg se i e

au voit

apucat duhul necurat

început ai zdrobi

|

zahariei

argintul

ta] |

,

se

i

,

aurul

si

mdatbul

,

început a zice

aii

rmas

au

ce

de la ta.l

i aurul. Iau" dat egumenului singur sau clugrit; cu alintul i aurul

seu,- deci Jurnd -Saharia argintul

lui ion dela Pecersca.

i

sau /acut biserica

«cela

'

din loisericâ

se ese

|

Ion Boteiatorul.care este

sf/ntului

Minunea-

âTS

si

acum.

11-

ndpte forte inumecds. viind nite tilharî la Mona.

Tltro

ffit**f*M Pecersca ca jVfccntare îngereasc,

dup

6ericei;

aceia

T^venit «j dr i .

cum

cotit

ca"

se

jefuiasc biserica.iapropiinduseaauzit

si aii socotit

ca'

prrntif sunt la slujba bi.]

mai îngduit puintel,

au"

i

iarâ.i acelai glas a auzit

,

iarâ.i apoi

au

atf

so. (

prini

slujesc

privigherea

;

au mers

îndul

ce |

^J^era

amai îngduit puintel i«ci au înce. -a-«fput prini atrage clopotele , au mers la 'biserica; aprdpe acolo

de

;

s.i

suprrndu-se"

deci

ei

c

iau îngduit mult

;

au

socotit se

mearg se'sc i viind april (

pue

ua

la

,i când ar ei sei ucig pre prut c saii ridicat biserica

"bisericei

pe de biseric Jeaii

au

iar daca

a

X.xt

aii

prsit

c nu pot jace

ve'dut

mers

la

nimicâ

printele Teodosie.

s.i

,

totf

i

sau venit

;

era in

ve^duh.r

rncunes.tiinte, si

sau mrturisit pcatul lor.

i

sau

amai Jace.

de trlhrit de

Minunea- IV ând

era

turi

ovpae eind capul

lui

udeasca biserica

se

de la

unde

la locul

era

mneseu

sej"ac biserica

car este

i

omenii

a altor

tri,

jac purta

I

rii lui

Dumnezeu

|

nea

vremea

in

dela

ve'dut

j

Monastirea

,

întro

;

prinii

i

la popor.

dup

acea minune

unde

veche, la locul rn

era se

mâinile

W

;

,

pravila lor

mulii

i

i dup de'nsji prini ci era ânge.

prea curatei jecdrei acei

de Iu.

ndpte mul-|

merge'nd cu cin.

biserica, cu ja'dii aprinse, icona

cci prinii

aceia

Pecersca

pre

Theodosie; dar nu era

cuviosul

propoveduit

au

acum ; i acea au propoveduit.

,

Nsctorei

bissericei

Monastirea

la

Uf dmenrf

au

]

,

Minunea- 13at rnintea zidiri

mergea

la Konasti.

,•

pe

au spus tuturor prinilor

minune

prea curatei recdrei

mai înainte vimd un om de la chiev.a.u trecut alâ.S ling Monastirea acea veche ; au ve'dut mtro nopt biseric închipui curcubeului i ajungcnd cu

rea Pecersca

ce

a

avea

se odih-

omenii au vedut

i

I


.

itinvnea. heorghe

Pi- simonovici

Ajn

nepotu ivi

Varajilor. cunosce'nd mae cuiatei /eco -

f cJa Doamd re dar de la **na rei

,

si

cuviosul Theodosie

intru

scrisore J

Cheiîîghe

i

de aur;

,

ai dat

la

una sut

au Jsatu-o cu

Eu-

chip-

<acest

p'ivl lui

,

de

o cavalerie

Monastire crrivne

'

F

s;m °n

prea. curatei fecorei

,

w 7 "$i'.

dar

(vrednicit marelui

mim a.

care

,eâ« Jciunile cuviosului Theodoie i 'trei an: nu am vedut cu ochi ,•

^mfau

cand

<îs

se,

îndat

vecii.

n-.isau de.

«eiasu scrii 1« «a vedut,si pentru nnrnnea. scWicrTVeamuki me^ de pre urma; ca

schis

Iceasta

«om. y a

* «a curatei f turs. depaneze de la c*M T de la Pecersca. viosiW -prini Antonie îi Teodcie Minunea. 15

cu.

s

/f^celasi Cheoighe Simonovici

,

când

ati

mers

Ruilor . âu ve

lemnul dlCfnprotiTO lui iiaslav Miteslavici o ar te un orai îa J* dut deo«t» 4» Ist dedensul au vrut ca

*'

'

Jt

^

rsWi.

'tîncepend s

:

soldai

•^^Pt»', sau

rata fecora

*

i

apropirndu-

predea,

si sel

au" pierdut

•,

i

dup aJ

i

iara"

,

au fugiu

nav tiut ce orai este Întiinat ca era un orai

"v_^iî^minea

fa

lef fecorei

înalt

lata

sau ren:--- iar «h:i

«,..•:•.:

ti

muli

ui; loc

sel

rastou

la

ni-

aceea,

re

cura. pre-cv.

orai , si singura de la Pecersca, iar nu era alt stricaii! onit de la satul seu. ca se «u Jaca iau

S

ne locuitorilor-

Minunea.

16

avere fntul ieroiimin Monah de la Pecersca multa' totâ aveavut de la prinii sei. care au cheltuit ,

Ba

rea sa pentru înfrumusearea .cone; dupa' aceia

roit forte pi induse '

i

r

'^^Tt^

IeraJime.pe'ntele

i

cone;

r.'.nd

^*tru

i $ Eu

ce

<

de

i

din îndemnarea

diavoleasc

sjuseîi

mare scirb sau Bolnvit; siapro. morte isaii artat prea curata fecorj de

;

ore Hrfstos fiiul Bi intratele sale

ai

te vorîr

sfintelor

oistricilor

;

siaii

zis-,

imfrumuseat tu tisenca mea Sfin. înfrumusea intru împria fî'itdui ;


meu;

tronai mrturisestei

W

pcatele tale

.i

îmbrac

te

bnline M *«r V0ÎWatuncea itxserrce. Ierazimi înaintea ci

-

-mele

1

sau dus

schima", si „re

P««rv înfrumusearea tuturor frailor,

;

,

ftrt^risit

in

"

t

pa'catele

i

sale

la locaurile

au F r, fra i, schima

,j

.

a

*

S

sau

ma

ati

J

seV ersrt si

I

cele vejnice-

Miamiea.

1?.

MonastirW Pecersca sjmj At-na$K Monah murind ».

ot la

wL tD

î

.

nu au fost îngropat

zile

Egumenul

3 z'

,

!

^i

Jaiiga's'rt

[^"zend

i

iar a

,

cu fraii vri.

mgrope

au^ntl ca se

trupul

M

sau întors iara.i

la

viaa i

dut acolo unde au /ost

(Ar

alta, ci

"J^j"5

Iui,

pe ^tahesie

plfngand

cum

ce

'iar el

e. Iau

s,i

;

întrebai pre densul

au ve.S

nimic.

numai frailor

sî.j

vLy

P entT,tr """ntuirea votri ; / j^f /dupa' aceea fraii multa vreme lai

ca

/cernut stru,

i

'//

V_

-cJ^N

tre,ive rugai (

ici

Lui,

yirii

i

aceia

Teodosie

i

«ani,

,

deapururea

aceasta

L L

se

ceva

'

,

rog

i rugndu. se Minunea-

j

i pre

pentru

,

iar

el

au (

"W» marelui pcatele vos.

curatei fecorei

cei ce

Ma

isi petrec

i

lui j umneieu

au petre-

ne- încetat ,du.

*

18.

din satul Cnedin

/cubdla grea

;

,

Pecersca

i

seduc" cevai

^torul pre curatei î

Hffl_'*£

Mria, dar anse

|a"meea lui

sau rugat pre curatei

-dea dea sentafe j\3gd»indu-se

if-^la

duinele

spue

SSculte re

marturisitiva"

j/cend.su intrat in petera,

plângând

Jon Morariu

,

zilsje

sau sevirit fntru Domnul.

i'

J*

se le

" <Jj "

''

Mistuitorului

prini Antonie iTeodosie de la Pecersca ca se se vostr aici ; cci pre curata fecor i cuviosi prin ,

i

viaa aicea. cut aColo

Zh

' Vntote

Hrîstos

cuviosilor

viata

ii Antonie i

lui

fecdrei

ca'

forte

fecorei

fiind

ca

sei .

va merge cu densul]

milostenie

Nsctori

;

i de

îndat" cuajoj

Dumnezeu

sau fcut senâtosa de Tjoala care -ptimeai si ea, sau înplinit cu sfinenie

fg-

sale.

Minunea. fon din oraul

19-

Sclov de îa .Alba, Busie, viind la Monastirea Pecer.j


adormitei pre.curatei JecoreîTr ascundenduse in biseric

apropiindu.se noptea de izona pre curatei

I

Ide la densa, Jpreste

i îndat

4mvon

Minunea. Cinchevici

'

*

ruri '

•jj^I' S

;\

fecorei

.

î stpinasa

cs'ci

Lavr o

prinse

densa

pentru

aruncat

,

,

au

JVicut

fa'gduine ,ori

o

se

mea.

BoM&9, jâod

cu -nite 'ermece

dat

Ion

Jiind

si

,

ia]

la judecata"

tit noptea sau rugat prea cura.

i Sumneteeasca

sjanta

slujind

t

setrimi da-

Pecersca ori prin ali

fric alui Duhovniceasca

de morte; iar Preotul

.

l'teifecdrei

deci

,

Jure odorelej

i

S>0

din Sfiateti

- rg\ la-minunata •

se

Dmr.neueasc

pmânt.

jos la

?6n

ai vrut

£ecdreî.

£ost rpit de puterea

au

leu ajutorul torul Prea. curatei cur record, sau isovit

Leturgnie.

si

de -morte

Minunea- %L rasul

un ttar lurnd]

Hodoroiii din tara Poloniei;, acolo

pe un om anume Simion în

i

robie

lai vîndut turci-|

hiarle preJ

or la Catargu; unde 30 de anni aii purtat

.trupul lui

iar trece'nd pre mare

;

"ati adus amintea

i

Pecersca, se k

slo^ozasc din

•]

Ei de Constantinopul

fiarle drnpicbre, torru "curatei aii

mers la

de prea.

cerrnd

patria,

acea

robie

,

într-

i

au

într- uâ vreme.'J

curata Jecor

ajutorii ;

i

fn

ca

.

apropiindu-

uâ nopte;

serit

de la

de la densa

se'

|

sau Jrent

mare

cere'nd aju.'

Prea curata fecedra.i cu ajut or iul

de la

fecorei. aii esit

mare

din

Calai,

la

i

de

sa de unde aii jost deloc.

.Mtnur.ea. 1%. n Monah

p

Macarie, /iind grdinari, du-

eind

utrenie

la

chilia r iind

lui

'te

luminos, care

Monastirea

jtota" fe'dut

'de ân^eri uitata

cu deîîT zis; jdrte

iii

M

oraf;

la alt

.

,A

dirpj

el

ce se

meteugul

peti

in

din

ziua

,

j

<

viind un noor jor.1

;

JiJ acoperit

Pecersca;

biserica

dup

i

aceia aii

curata j"ecdr în nour cu un polci

ve'de'nd •

au intrat

ieromonahul

adormit cuîn intru

invis

dea dreapta oltarului

mam scirbit Minunea

rmojae pescariu

(primind

pe pre

"sttut

de Ia biseric

Dionisie

ostenit aii

ces aii ve'dut

rn casa

mea

cujata

seni.

atita -ieunire

1

(

&3-

oraul ckinev. au venit

numete Circase seprinie pete

lui

<3dormirei

(

acolo

iar-

si

jVnd nimit' Nipru, sil

în apa

pre. curatei

j'ecdrei

,

i în. j


dat au intra; fntre'nsu! duhul necurat i ati început a] munci multe vre- j kmi,icând era adus la Monastirea Prea. curatei Jecbrei la Pecersca i ,

,

ff'tai legat de un

peter îndat au eit

stiip în

*

Minunea.

»

'

'

,

,

kO

împria

cu

fie

Mihark

Iun tânr '

1

ca]

pre

voi

.

i

eze'nd

i

indats

csre

.

i

'ati

f».nic

vrut

Pecersca

i

•,

se

i

,

strigând

ctr

zis

piarz

f si

aa

ei

iw

de'nii-,

via-.

Nasc-}

^rhanghe.

sfinte

au vedut pe

ndjduii;^

vâ rugai . i vâ va isbâvi sau fcut tînârul nevedut i marea sau linititXaici

Ivi

Minunea-

%5-

milostivei

r,'»ntro vreme '

nostr aii

era

curata j"ec6ra

Prea

pe

de la

de Dumnezeii

rmlostivitivâ asupra -pe

numai Domnului

mare cci

forte

a strga

au" început

2ftdrea

intorce'nduse acase pe mare. sau

turceasca",

ofurtunâ

sculat t,a ;

necurat.

S»4.

Leahuta. ostai Zaporojan, când au avut ra'sboiu

-'ndveiu

.

duhul

din trensul

;

^

Jp

se o

aproprinduse de Pecersca,

polonezilor

otirea

ca

predea

cu S&aporojnici

c

pentru

,

se'i

intrase acolo un polcov. ces prea

întru acel

,

curata Je.

cdra Mnstirea sa a aparatu.o , câci cu ajutornil tri % curatei jecdrei , au câcjut pldr'e din ceriu injocatâ asu,

pra otilor turisit

Polonele

aceast

,

i

urm

pre

i

singuri Poloni

Hemti

,

i

mr.,

aii

minune.

Minunea.

%6.

fâmee Ecaterina dintro comun Wixov. avend o si un ptcor stârcit, aii umblat pre la ( j

mân

nulii

J Marca

Ei

su aduso

,

i

nn-atei

jecorei

pentru

sntatea

Ea

inziua

pogorrrei

sosînd

^

este biserica

unde

sfintei

Agatiaf

i

prea

fiicei

Trâimi

ei,»

Duhului

Monastirei

.rsp'nt; aducendu.o la porta

i

;

-,-

lâ(

marc, sa

J^sa'ndu.o

g

.

Monastirea Pe.

la

ru^ându.se lui Dumnezeii,

^cerea,

i

neputîndu.se vindeca

doj"torii

singur

acolo

aii

in-

urat in Monastrre, cerendu.i voie dela Ie-

romonahul

Paisie

fsfintei Trâimi

»duc;

si

,

,

i

ca se o

aduc

rn

biseric

dându.i-Se voie ca

ducendu.se Maica

Ei

se

°

seoaduc.oj

Maic. Sa Cum sau j\scut au zis; când mai lsat maica mea aici am s-t sanatose, iar ecorâ i mau r.di dormitai rnvis am vedut pe preacurata f pus drept in pico. cat de mana aceasta care era stârcit, i mau re. si ca'nd mam trezit am j'ost senâtosâose";

i

întrebându.o

.

j . »

,

.


'Iii din ora sul

Zaporojan

Palcd! Caiac

nisim

Milnac

.

cu hat-

merga.

oste a JSaporonejilor manul seu Sulta i cu multa turceti mare asupra cetei „d cu Vicii» pe «ana turci acolo, au" /ost rania i,ov, sibtându.se cu neputândul vindea doftor.,, .„o-luiOnisim cu*haW.i

*

curata

Jdat cu rugciune ctr Prea \laMo„as^ea Pecersca si va rraerge

^

,

ca

ise"

i

va

I

> ratei

au mers

s,i

feco«

"

fWEWM

dup

îndat"

oo-oslovul

de

Mrnun«a

%8-

Bomanilor, când au

sau rupt

Episcopul

mcar

,

5^

Vcare

s

Iau"

mit

,

ca

7 la Mnstirea ca

Pecersca

dup

desgrope pe

sel

aceeia

Jgiduinta

om

,

si

si

_

fagaduindu.se ca va

,

gsit viu

desgropândul Iau

de sau

la Monastire

s,

xnplt-

— imea- *» anume Tatiana

âmeea

Movilâu

ui .

au

rsca

,

i

u

din ora.

fiind muta"

câte. va

Ei ca se

«le

isau

;

;

Nsctorea de Dumneieu in hain luminat i iau Scoal pentru ce dormi, du

îmbrcat Ei:

;

Iar

, si

si

mergând

da'

aceasta

Tatiana

a vorbi bine

«âsca'torei

.

i

biseric eu

ead

far intro

artat prea

fecora

curata

iîs

i surda,

la Monastirea. Pece-

poruncindu.i-se

vre

acolo

.

aduse

fost

note dormind Ea

fecorei

m

sa. r

curatei

curate,

acelui a

asupra omului

va da milostenie pela serac,

au mers

Episcopul

intimplare

de sau rugat prea

dea viat

sei

si

era acolo

care

mrturisiri apusieneu, dar

ese milostiveai

pmintul ca

e

r poruncind

sentos,

m.

acoperit

ocfcWto

om; vedend aceast

ca era

rugciuni

statut la Pecersca

bcorei deb

era ,

Cernoprod

ver.it la

dinaintea

din Muntele

bucat

o

acoperit pre un

Uu

acel ces

intru

Laccina sa;

orasi

sa-

.

chievului

Episcopul

Rediavschi

Boga

£*mrMt>

tW**«

fgduina

sau plinit

Monastire

.

"*

ma na

tSraiiduit

la

jVdr

,

,

i

laud Domnului

r.ecencl

îndat isaii

la biserica",

de Dumneieu.

Bu-

sau fcut nes,i au

sau sculat

auzul aau au dat lauda pre-

deschis


Minunea 3o >'-" orb ,Jnume Hfcwki Araiua adormim prea. caratei fecorei, fiind adus în biserica când sluja Mitropolitul .

'

,

^feVS ^P« f wacei 1

l

«Wl

rccdrri

ea se

.

*

Thh i

«î"'

II

° ch "

i

la cerru,

^

.

.

'

,

prea

(

k

Epi$COpi

a

,

curatei

fecorei

;

cu

se

«Aai.ru-

acela

* îwra

milostiveai

" âSul "Srfcfu ™ ««a, au rîdi ajuWl pre "jufviiui ^it (.uratei curatei fecdrei au vedut fn

?i

,

.

Minunea

31.

Uvhi

scarvichi ostai stegari . când au trecut preste „„ r:'u pe pod aiJ ciaut apa sau înecat, deci prietini lui

^

i

au pus

pre

vrcari

«ui

Iau"

apa

ajara

la mijloc

ca

va_mvia

din

iiar trecend Jsale \

la

aceia

de unde Iau a % zî

Monastirea Pecersca

rnplrnindu-i faga'duinta rserica

ca "d

i

-

scos

dm

au mers cu rudeniile'

slava

pre

curatei

fecdrei

31-

de la Pecersca 5li îft'ntitw-o

dupâ

ga'sîn

sa-

Minunea

IMllpJlict

i 1«

i

Pecerscasculat, si ati început ase' scos cu ostiile din apa-,

îndat"

;

dend

,

.

.

pe jos la Monastirea

radatâ mortul cdstelor

cu ostia

coste

suflet , x ceasuri trecuse iar tovarof lui au ra- cut r u. ca'tra pre curata fecbrâ,cada

mori vor merge

ziua

de

far •,

ga'ciune

r «cend acewa Jjdm de durerea

caute

sel

apucat

a.

3

<3

prea

curatei fecorei.

Mitropolitul cu Episcopii;

de fncunjurare

ora"

cu litanie

camand; Luai.vi r'-vâ porile

[glas din *i

râtul

ceriti

boeri porile vdstrejva. vdstre",i va intra împratul sla.

ve ^i ««fiind nfminea in biserica" sa auzit de angerii «cend: cine este acesta împa".

-ma-rirei-

Minunea. Jniil Snatinschi

sau

lipsit

curata

,

33. .

de minte,

din întristare

i

ai pus semnul

a,ra"tâ«duse' sfintei

boha'vinduse fn

cruci

drum

pre

pre densul-

Jdupâ rfnduialâ sfintei biserici Apostoliceti însemnând fritiitu în uma'rul drept, si apoi înstina.

[rsritului

,


iga

•JCice'ndui

lla Monastirea

Pectrsca,

[Pre. curatei fecdrei

Pecersca

Jnascirea

Jduse

,

au priimit

,

I

c

Jra'i

i mergând român care

Dumnezeetile taine*,

sau pus sluga' la vn toer

,

,

iar

,

venit

iati

el

iar-i sau

întors

ve'den-

dupa'

;

îi b stea

;

romanilor ;ij

credina

la

dfn tâiu asupra lui

cea

boia

la

de

,

vorba lui majora", iar credina ine a ruilor

este

Joc de densul

iîndat

i

sfintele

Monastirej

Mo -[_ i marturisin

viind la

si

credincos

drept

au mers

ve'dut

cum

chip

i

sau" sculat

drum îndat aii este acum-,

-pe

credina

primit

au"

îndat

vederii

i mergând

întru acest

iMonastirea Pecersca ,dul

chip se ii faci cruce;

de astezi înainte ra?T*jcest

,

roman, care vedere

|ca"ci era

ia-

aceeia

credini

sau întors la dreapta

Minunea uvrosul

ruga'ndu.se lui Du.

sjanl al Pecersrîii.

mnexeu

ca sei arate loc unde arej

,

se zideasc' "Biserica prea curatei! '

Jecoarei

Nâsctdrei

Ai ajîat har Antonie

El au zîs; înnintea ta, se

Iar 3r

mântui , iji

rdua'

biserica

fie

-

Domne

Maici

,

ca.

rbua;

i

,

[unde va se

fie biserica

ceriu

[rât foc din

-n 1

' .

,

i

pre curatei

au ars

tot

Maici lemnul

,

aa

cesca, întro vreme fiind

Deci

.

*zce\id

tale;

i

sau

se fie bi seri-

inca" slobozi foc

Zilele Arhimandritului

prinii apee slujb

iar- i

cu ruga'ciunile

rugat cuviosul *I

au

cuviosului

preste tot pama'ntul

se fi»

'viosuiui au fost pre mine Domne

tot undeva

efie us.j

talie

uscat, iar unde va

ms

am aflai

fie preste

Pupa" aceeia

.

înaintea de

Iar la locul

;

cu rugciunile

uscat

rugat, ca

>_

Dumnezeu^

de

artat Mîntuitorul Hristos,|

isaii

nd:

;

i îndat

cu-j

iar-'

asculta".

dr'n

ceriu,

sapogo.j

iarba la locul acela.

Platinischi de Ia Per.

e'ma"

grea;

la biserica

aii

început

sfinilor Aposto.

Petru i Pave] care este la trapexariu , iar SiL '^biserica cea mare adormiri pre curatei feedrei Idin pricina frigului o au lsat. Deci slujind el la biserica sfm' -

;

*

*li

Iilor Apostoli, a auzit glas îngeresc cjntînduse la biserica .

mare i au ,

ve'dut

fclii aprinse multe;

s,i

ve'dend

aceast

tea

mmu


F

f

Arhimandritul

ne

cu jVatn

iarS.si au început ASlwji sepa'ute pana' fnuVi dea.

îe'i,

I

Biserica

ia

«taxi

mare

cea

obiceii

care

,

ma'car efie

,

de frig.

cit

Minunea.

)

^^^T*V

arco Iaroniu

• Jiind

m

^^^L^£[eca

\

Corsun, cadac Zaporojan

atepta numai

de doctorii

• duindu-se

natos

3t>-

din oraul

cuprins de boia forte grea

va merge la Monastireâ Pecersca

,

sau Atat

se'natos

,

i au mers

.

i

neputend aseyinî

mbr de

ca"

deci faga".

,

seva face

ca se faci slujba",

;

ta"

.

se

prea curatei Jecorei

i

se-

înda.

Monastire de ati înpltnit

la

sa.

j*agofduinta |

Minunea. 3. lixandru Sodnischi bolnvinduse de

f

vedere

1

,

câte-va iile a ajuns la Monastireâ

peste

ratei fecorei

mi au început

,

i

5

îndat"

ce's

cneaiul

i

,

curatei

de Ia chiev

dar ta'ma'duia muli

pe drac

i

\ \

lai trimis

.

intrend

el

cutând "

Ista

cea

mau £J ctn

schetos-

lin «alba Rusie, %

\

Antonie,

se

reâ

curatei

prea

Minunea.

.

na'rate

;

el

sel

de duhul

goneasc"

unde viind duhul prea

pre de'nsul: cine teaii jtfeut

la iccnâ

I^Fecersca,

neputend

mare adormiri

pre mine

fîntului Lavrenti'e,

cu ruga'cfunile lui, deci in

Iau lsat pre de'nsul

în biserica

ei

întrebat acolo

corei. Iau

Jiar

,

ochi.i

au mers

Monastireâ

ja'cut

un sihastru anume

ei

di-

necurat

curatei Je-

senâtos;

j~ecdrei.au" jîs:

acea-

39-

fimu Mria i necurat

,

le

pre care ducendule

Eftimia. fiind su-

au adus la Monastireâ în petera sfântului

legate cu lanuri de un stflp, i cetindvPrea curatei fecdrei.sau" jenri senetdse amînddue Minunea. 40. dn din satu! Zarubineu , fiind cuprins de duh ne. curat care deapururea îl muncea, i viind fn-

i Jiind

paraclisul

W

v

Leturochie.

jfua adormirei pre curatei feebrei la Monastiunde asculta la biserici Dumneieeasca

Perceîcâ

i

j

lacra"-]?

Jecdrei.

Monastireâ Percesca

la

pori Monastiri

naintea

au

i

iau dat un om îndrcit

itro vreme !

,

era

Wnavi

cu

ca sei vindece

j"ecorei

de

prea cu-

in Toiserica'

lumin mare, i

curatei

pre

îimitrie. la care Monastire

Jcare avend

intrând

au" ve'dut

cuadjutorul

se"na"tos

fxâslav

la Pecersca

ruga pre

ase

fntru acel

acas"

\

i lipsînduse

ochi

,

I

cand au zis preotul: mai ales pentru pre sfm-<

j


j

i

pre curata eto

[ts

I

tei

;

,

viindu.i

si

t

eebrea

i

au

fnfire

£iind

^

o

de la

fecoarei

Minunea. 'upiateni

îninutul Penschi

bvmare, si socotind c este ^^\si viind la locul acela

un copaciojuminaj 5°c acolo au mers sevaO.jj

de un

i iar-i

)uâ lada",

a % ora

de

a-asft

au mers

ii.fi.

i

crucea,

i

Ide acolo

de

kcea,

i

[alt

cruce în lada

cutînduo

'cu tatl seu

au

duse'

'

un

[i

cruce mica -

luindu.o ie â-

«

se

acolo ca"

i

i

,

merga'nd cruce,

alta

este

viind sara

i

cu dobi-

tâtîniseu cru-

Yasilfe

arate lui

iara".

i luînduo

acasâ

;

,

au jfsît rntiiu

o

ie acolo

i

a

st

or

i iari au

lumin mare

luîndu-o

i

;

i

ve'd.end

apropincrucea spî-2

vedlut

au duso acas,

o

su pus la

i nu •

o

au

I

gsii

Deci mergrndi

de a h dr iar. i acolo, o au ^fa'sit iar la acel loc, i t.J rnd copaci acolo au" fa'cut "biserica întru cinstea pfe.ctri multe minuni se j"ac i astaxi.

I

|

f

i

;

iarîmpodobit, i sculîndu-Si a St Xi aceasta minime du spus dmenilor

loc

o

pre care cruce era

;

sin nu o Au ^sit, i au xîs c e atfe-J i cutindu.o nu au gisit i mergând

în

unde

ve"dut

îndurat, i 1

seu,

în sinul

ttjniseu, au vrut

[tbcele

gsît

aii

acas si au ascvnso inte'JJ au pscut dobitocele i au

lumina*

au socotit

I

au puso

,

copaci

au cuso

k colo

iu'

fnw

icona ere - curatei

IjVlscris

acolo

.

prunca anume j4na, pscendu

£ecora"

dobitocele titîniseu, au" ve'dut

\V\\spinxurata'

Cirpi<5tini--

1-

sat

este

N

ti ve'dut

m

,

Minuni'.o Prea curatei

.\\

cu

a striga

început

num

munci mai mult ca" de acum i au re*mas Ion msi mort la pa; sisculindu.se au mule'mit prea cwa.J

mare pre curai feebr duc i noi mai int« între'n.5ul jmînt,

ceas./

««toatfl , fatfo acel

aceasta

ncete'nd

necurat pre Ion jos,

aruncat duhul glas

ratei j^eedrei,

Minunea. ItiW itrcr

u

vreme

acel

'nt, aii r 0 st acoperit

leat; dup

pe acolo,

[aprbpe

\se

aii

ind |

s.i

aceea

Cupiateni

au ga'st

pre

sfintei

cu cenue,

i

dela cupiatei, in-

Nâsctorei aii

.

rmas

cdind

la

pmî-l

din joc ne strr-

au mers un om Ioachim Pelgrim, trecend pe drum au vd,ut lumin mare pre pmânt', i apropiindu-

ga'st iedna prea

îa

%

ttari au ars biserica

ce's,-icdna

icona

aii

curatei

/eedrei, dar

spus dinenilor

la locul

acela

,

dup

unde era

i

nu au luatu.o. aceea ntarij.

aii

ci vi-

mers muli


--

,

si

y

din

lui

sotrm

sau dat ascultri

.

l^^/r.d

^W^^.

atijost

i

,

^ UVl

poruncindui

.

deteptnduse

deci

au primit

slujba

ecli-

.

'biseric

.

acelai Iachim, intru

eciisiarh

la locurile acele

îp^^prea

,

i poruncind

ara'tat pre. curata feedra

isati

fnve't

i

lui

biserica

dute

,

mergend

rntr'ua si

spvne

ai spus

el

jtura lui, nau lsat trupul ca se o îngrope

negkinei

/ri

la

rugandu.se

«cendui

Preotului ca se nu ingrdpe trupul acela rnbiseric,

biseric; far

murise o r.iafcns

acel ces

/iilor sei ca se o ingrope

curatei /ecorei la Cupiacei. deci iachim

'preotului, iar dupa' iîn

0 Tiopie 15

,

Minune',

y^^fc

la

au ium-g iuvi

prea curata j"ecora

i'tivis

p {treac viaa ling' biserica sa

JsiarTer.la biserica prea curatei Jecdrci

fndpu

-.u*.

1110.1

artat

isau"

s,i

lui; ca

|

iu^'<"i

tveiwtiiii

-

ateni

aceia

nu au

ascultat,

au ingro-

ci

|

L

Maici- sa dinaintea

pat pe

[preotul

jnei )

la

pat la

locul lui

de

mea,

porunca

[pân

;

aj'a.ra

iata"

i

,

,

iar",

când acest trup va peri cu totul

i

meii

•,

i

nu

ca'

ni

viind

Beghi.

si lat? îngroj

artat pre

isati

de vreme

'.

darul

a

trupul

ga'sit

siluind trupul iar.

xtce'ndu.i

seva lua

ucrtori, adec": clugrilor

Pi

pre- curatei Jecdrei

utrenia.au

,

iarla-niptea viitdre

lui loachim

ffâta feedra )

mormânt

din

i'cdnei

cast slujasca

biseric

la'pa'dat

cu.

urm

pe

I

ati ascultat

de la acesta" biseric,

i

1

seva da altor

vie amea-

aceasta'

Minunea. 5-

1

rn tilhariu viind într* ui vreme la 'biseric la Cupiatei] vrend sa fure , s.i cautînd vremi cu mijlociri . au ve-

pus

ca" aiî

fse

serica",

se uciga'

iar când

;

aa

ci f

cheea £n

vrend

fure

ndpte li biserica,

intro

nit I

(nile

i

ue

eclr'siark

au înepenit uâ

i

,

Iarâ

;

carte

sati

i

c

se

va

prsi

zicendu.i

«

,

i

aritându.i.se

de ce au voit

uefo-i;

i

ve'dend

se

ridicând mâi-

el

în bissericâ

le atî

jutut

ca

curata

fure biserica

.

.

i

Si

aa

dupa"

pre

lui

prea_

tamâduiasca,

se îl

fecora.

i

inimi

viaa

ruga ca'tr

se

i :n

în bt-

sa; iartîl-

întors la chilia

înfrtnarea

la'sa

intrând

eclisiarhul

prea

iara".

iar

nu

Ihari, satf dat alturea cu biserica i [curata Jecora Nâscitdrea de Dvmnexeti )

pe ecli'siarhul

ve"d,eiid ,

se intre

mâinile

au ridicat

luându.si

i

ca se o deschiiâ

pre

il

mustra,

slujitorul Ei latî

1

tmduit;

fcâmâdurndui tnii3

ani au

mers la

erka lai prins; i danciul la locul au mrturisit, ceea ce isau în-l


tîmplat

Cupiatenti-

la

Minunea-

m^min

ftrt»,

Rntf&ii

aceea au mers 1, oraul

du F

|*h»*f *« ***

asupra

pa cum 3u tâeat

^ '*

el

Moaastirea Cupaiteni

,

<

MscmBjâ, 1 j cut-ItuKdu

intro

vreme /i.nd cium

forte

din biseric

mare.

deci

au purtatuo

.

cu

«««a.

tocetat

Minunea- vreme om anume Crigorie , mult

aii

muncit la Monastirea

plat", isau dat dar d _ CuartHrti.pela pitrie tuciurie f ar cu Ivmm**s/n-itul sei, si fmprtindu.se .

lajrTc^tâfecor.ati taine. sau

dat

;

seu lui Dumnezeu.

duhul

Minunea

d^senâtatea rugciunea

;

i

tirea Cupaiteni spuind ,

sculnduse ce

el

i

Minunea-

vinerea 3

ia

:

ia ce

.

aii

mers

la Kiona-

avend marc durere de cap.sifrmNelepovici dtn satul Gorotite io vineri: picore: sau rugat pre curatei cupost rn ,

w de mare

durere ceavea au adormit

decapullui; 'atins pre curata fecor duri

zicendui .cezaci scc-iasa

10-

WJ^»* cfoWW « 'la

,

tma'duii de rane

isau hvtîmplit la tot norodul.

'

Slimofteî

/«or

artat pre curata

isau

ta.-

auzit

9-

sau rugat cucugetul pre curatei fecorei ca

.'duse dela doctorii: sei

dela Penschi, fiind rnit, i nevindccen.

locuitor

ava eaiacovschi,

i

,

i prînduise

învis.

c

deteptinduse din somn. sau sim.t

mers la Monastirea Cupaeteni

1 îi atf

,

sau

Uni

yropoveduind la tot poporul

ce

întîmplat-

isau

Minunea- 11muere anume Mria fiind grea

iolnav.neputrnduse- vindeca.ii

,

^atepta l tei

i

sfiritul.

fecorei li cupaitei

fagduinduse

sau /acut

3k ku

fata

ziua Bunei- vestiri

Lwndui [curatei

schela

pre

i

tnjosi

capul,-

fecorei.

i

merge

la icona

rr* cur-a

M>-

a Prea curatei fecorei

pisericei

au nimerit la« luat

ti va

senatosa-

Minunea-

at!

,

un

copil

eidut jos pe jardosala

cu fruntea de acolo

'

î-

fconâ pti curatei fecorei

saUifndatâ au

» !a W ..

l*

fecorei-

rcona prea curatei

luind preoi

%i

cu densul ssu

viind

,

si

Minunea

IfJîffrfn

i

focftvta sa, „d-te Iau -°lu luat '

'

acolo

I

...

mm_ J-. <"« moM

1

una sculat

6-

^^^^'^.^tl^Îl'

Monahul

intru

mai mort.

cu rugciunile prinilor

sei,

un piron

i iau

anume

îavel.

crmizilor defer.-

-

cruia

pus dinaintea pre

sau fcut

sentos-


.

Affw

Marina lipsit

minte umbla pe cAnpi r.emîr.cand c ^«t«i.p«induc legata"

de

T .^"' 4

ZI

curate!

icont

jKmi „ m 3A,

IjJr: cm

Pavel. rh-.fua ajtrcerei

VVvrâs pale

M

mmiindvse au mers

la Chef,

mrâa «u.

Iscrintit

.

.

st%

s

t

motelcr sjtHicufeerdjscâlirl

acf/actrt cu.

in biserica la euyaiteji Ia

Iar Fave!

<tc.

pnmrnd

„fa* oa£

dma/ntwpre' P .

.

fc rvrgJ cfmi

,

,

prietini

.

popor . ca se se întirc islaB^tawle au eit ajiri dmWserfc* sdrbit. dailprrâjmdj

acas

cu

crua. si

*tf

.

iau adus amintea de^resala acera. deci

lui

JflCdad lâjcosa pre curatei /«rirei

rugânduse sau fcut

Minunea}mu (r e Pelagra,

'

crua

res.urnandvse

mer

se'natos.

15-

avfnd pre //u] seumk.si

dm

spaime JrfUptf

TOi „ t€;!

,

liotS Tnaicâsa. mergând labisei-ica pre curatei Jccorei la cupaiieti.rugrâduse"

{pentru

jjvl Ei, sau"

«"acut

se"ne"toS-

MinuneaPensculvi, in

.

^ Icurat

:rea Ivi se

16-

StavschJ, v» om jmid bolnav cu'.ot casaj Dumnezeu pentru densul ji arâtindvse pre

Iui

[

Imeea barlauj Tiar

satul

ruja

.

jecow". iau ixs ca se

cei lali

mearg

mînirndust pre de'nsa

eii -.Elr.au" credut

casnici

mea la Cupaitei

la icbna

toi sau fcut

Beci spuind fa..

:

peste putrn au

,

murii

se'ne'toi-

Minunile pre- sfintei Nasca'torei. din prin multe locuri.

Minunea. â Mnstirile Clvniit.eschi

.

1.

se pra'xnura

mai mult naterea

lui Hristos. ;

1

si

aprope de îrua praznicului

Ir.rrnd rnbrae

pe*"mr!

seu unul

i

Minuneapntu:

i

brbai;

9

scirbinduse

(^Jdeaur

fratinuise

Chirii Patriarhul

invr's

împa"rit au"

Fune.i au

us

at3

oraul

.îrcendVij

sf.

ion

gura

«pcat, i-

-4-

poruncit case tergi" cuvintele din Evanghelie, care

ridicat pre

rr.tr-

scirfca"

avea muli-

pre. curata Jecdra: Pogoritatr pre

printesc nul va da

^Scldat

densul la

iar ore curata /ecora ini

,

Minunea

/(Tn

fost la ispania.la

f. chirii, srice'ndui.-casenuse mînre asupra f- Ion guri deaur-

^ y\

Si

Alisandrrei, miruind use asupra

Patriarhul arrgradulvr

aWeri

aduce lacredfnS lui Hristos. nu-

dup morte vei Minunea. 3-

^ (•yinttrl

r

c.-r.â

mrWaiatpre

înviai" nu ai muli ucenici, far

s

pre curata JecoJ

%.

cnavputu:

Pre curata ficms" Iau

e

ve'dut

împrejurul lor mulime ie

Apostol iacov. «iul lui Savedei.

August.

cesar

Imar"—

Monah au

ur.

.

nscut ,

cei

smerii;

afara'.- deci

un iszir

.-

:r.

cesul

socotind

mergând Scela

el

el

un rn/er

cei

puternici depresca

cnrmines

intro

vreme

1

e

pre

scaunul

Jimbare, sau

mbra;anduse"

în hainele li

NT


,

U

Le

nl ers

la

fâM

haine forte proste

L

sale cJ

sicilor

ia

el

Ivi; iar

sau adus aminte demindria sa

hi

siU

luat

[ause înale pre

ramiind

împratul

au început ase

si

^

mrhatsâ

a

iiseric:

acel ces kact! cerea; în

Apostol Petru,

La*»»**»;-**

ies

mrturisitori, cari strejarului

se"

se

biserici, iau zis:

rdge lui pentru

*

Apostoli. Apoi

cu Patriarhi .si cu

au venit mucenic:

toi

Acestea

au" venit

tl

pentru cinstea

-

i

»

acest.*

tota lumea.

6-

p

serbâtorea

se pra"snuiasca

pre.curatei j-ecirei,

F

e

ca

stratenia-

iese

Minunea «ivo«

ruseti, in inutul

"feedra,

dup

W*

^«cilor.

,

i sau

ceriul

fechfs,,

^^'^

Aw„ a3 ;e

*umit

3-

w ta. dm arigrad .deja toi» *

odaruisepre curatei f.cdrei.s.iinda.i

aumnexeu. ca

i

se

umpluse

capul

l»i

Minunea-

^_

'

«pv! sei, «re «*,„, fmpodtJiti cupietri scumpe, #F ri»â» P«

.„S i-F*»* de

imp^tul

eon Armeanul

tlll^o corona'

«««

au rhnrt cinul câlugarrei

aceia

Minunea-

jf%

\?

LioWuf un om Adam.au vid. ut mvf,

,hUl «*«.#*<

jjâi

'certat

sfini

wm*

arigraav iustiman. era ciuma" «are fr. etimpul împratului grfMie cei mori «.grop . rn .ci. nu putea cei vii 8 luni murea «ultim, depopor

d'ces.unom evlavios,

âU

.118. impâratu]

t„W.«»l

aceia auve.it

Minuna. (

h Soma.iatuturor

lui .Hr.stos ,ara ceind fngenuncni sad fncWat

'

;erul'

*•

«gerul Tiv.

sa pecare aupusc cu mult. fee era Maica

Apostolul Petru sicu „roci, Apoi avvenit

^oti

indaCa

5-

sf-

iauvequ! sadrcit rpit iavv M«

cuceri frumoi

lw*M

i

efi,

ca scaunul imparaiesc. pcruncindu:

Minunea-

fWVentru I Cy. klor ajutor

sale,r„spund.n

ci esfe netot. d«r *

sau fieut nevedut-

Jnjerul

sine; iar

fid,*

la casele

«cad

Er «îl «dea

dus la casa lui dândui

u« s.rejar a

V

acolo

-mbrâcinduse intrinsele sau dus

si

;

este stâpînul lor.

de

I.

.

cetatea arigradului s/intinduo oastamin imjaratu! grecesc, cind au zH« aceea multe vremi pre curata Dumnexeu-.siprea curatei /ecdrei.dup

lui

Cecora arlgradu!

U pzit

i multe Minunea- 10-

de «prietini

minuni

au /acut

«cofa.

;

Diacon, au vedu. invis J tineri. i iau" musia nuci la oraul Lior; ilarion sunt, Jari Ei su ris: de la imparjtia ceriului-, ttetet pre deni de unde

aceia au veeut pe pre curata jVor xne'ud ctrâ rata /ecora senuteluâm: supa Aceti tineri nauvrut se mi ea pre, dela mine? iar el au zis

'densul;

(

fc—^.^l-i

Mie-

9-

ce

voe.i

•.

ai tis: f cu denii: Iarrre curata Jecor

^

1


e

ii Cjgidur, când vcr trece

n£5" Of serica

(

j

Wnf

mele, caut

c*rf|be curat, m,

iinsintt

jcor.s:

cvwderw

«rec.

cand va „iudeca /ftrl meii lumea ,jV mie acoperitdre

Minunea,

ti;

„«

putina

i

sospinsr

ajuttore.

lj.

j)ndreî^teopiJfi» lfam,W, sl^f? B u a raneîeMSM Lifur^hfc, întri i. ? artat prea-curata /te&nt =u mulime jt angerii , »J ai *fc cj tra densul, mea eti ,,-

^

i

ta,

Minunea. liiarie

,'***»

tind sji

W

*

tv;

;

^

deci

- :t P""'»;

«

5:

'

orbit,

mtru

sale;

_

de densul-

tott

devmi

depanezi

porunc delapre curata

ace'sta"

la sfiritul T[ ej

de

.. ;

i au" fost prietin

.

fteira',

pre.curatei

vai fscorei.

1H-

mergând laarigrad, si încredinat pre «rarei feorei casa sa-. iar' sluga Im? au vrut n vciga" pre soia sa ?;p rt orics asa; i indal au

i

locuitor

uile nau putut nemeri-

Minunea-

jr

/^mucre -

spre ice s .

ppr< J^wl.iMft '^as

fMra cm er ^ i se „v va sarbii

.folositori

'

pa"na"

Minuneaa

fcfetfc?

pruncului Jce]uiJ|

,

ales

iti JSiutnevfcW

:

pri evrafei /.cirti; deci iniro „i ft

Halca Mea povvitore,

luind sfanul Vâsihe

beiva

tura"

dat pre

„ fgduit

i™MI eu

lui

e

«"^«ritorirl

im

«am

aceasta zicend

15),.

itf/j

"S^«

lvi r

sta ca

Ed

C fci

;

p slvii;

prin tine voii

V/?

J

forte

ivlsvi^i sora

Fr*

s.^Sm^rnwLeon

l^fxiua iau -.amâduit

Papa

învieri

cci sirutandui

lui

15-

-

cirment fepa Boroer.atf

sj.

menind,

;s f-«a

care pre Htistos

procesie.',

pruncul

Bornei',

Hristos.au fmprta'it

nofim»

cuBvnrnemtlle

raina.au avut „uite ispite de!a densa curata Cecdr mana-

J>e ra eea

pre.

.

....

;

taine

nara' iar*, l?

^initul Minunilorni

sttl/le

devei pute*.

sufletul nostru pe St

numesc r

[

stele, ltu

;

krata

vom

Jecor

a, nuarfi

de

pre'

i

aa

Meu

«ie

is,".

jiVit

,

cartilc ce

sii

.

caut

la ctri'u

i

a ,j noi d»

numrm

vom

i

nu

cere in

mra unile Ei.

care

Evanghelist ion .(•«<;„' sfiritul Evaa,

sint

ilSsctore, care de sar ji scris

rocaput

i

minuni care

sint iaite mujte

prt.curatei fecorei Ja'cend

veche;

va JJ sentina ta

curata ficon'j

dup cum

putea

sale; pentru îTS- îice:

2K minunile

m legea

Dureneieu catnS /Ivram Patriarhul

nar

cite

-cris.^din

i

ati J"acut Hs-

alte mulse

,

care

una .mise vare t

l'Iibiotics schitul

asa

si

Sti^

aii Jj'cut

pre ct

n

titlu

ca'

,


forte

0 xntimplare

întîmplatc

gravi. cu minime si^

grav

istoria; «Joila^j

iat cum au fost

\

au fost

i

ii

canonul

scriind inchilia mea

f?)

sara:>

cel

maie E

lami-^»

t6t lumea,, rtaki Domnului din

«nuni

scrise înapoi. au vtJ „este -450 capete se fcea streme^g jptâ dela ofirnea, care trecend 6o c/de

telescop

? n it

19o5.ora

31. Martie

o piatrâ P

,

Jr,

S4 fanare J Ve^.sT Îile

p.

«ndri; de pe masa ^i ndri d,n

(erestrLspr^ndule

unde scri-c

i miau «part lamta de piatra este ca de o sticli miau umplut masa; nu stiu cum turnau lov.tC cum eram mdreptul ferestr. , si nam pit «mic de cat pu Maica Domnului mau p&H i ,

^ ^

itJ„

ma u

>vea;

*tn«

lovit la picorul

andra

o

dela

o#«g.«-

spre amintire-

aceast minune

rW

cuviosului Cântarea prea frumos a cand au lsat împrai. ,teiosaf împratului indiei, sau dus in pustie,

i

pustie.

0 prea jrumos

Am Si

case

lsat

am

te

se Poftesc Soie pres

Sufletului

Cu dor i Cântând 0 prea

M

moie-

si

pustiesoieaife^

fn

plecat

iubita-

^

_

meu cu

m

dorita-

mult

jale.

ast-feliu pe cale. pustie.

jrumos

rog dfrw'nim iePrfimeste.m pre mineC a se veuesc în tine -

1

1

.

chenar

Infranari

ajuttoare-

Patimilor

domolitoare-

scris pe ?tr$&


Latre

umiline

Tuturor

Cu

se

se're'cie

Deci

lesnfcose.

prea dragostosse. vor ca se se mântuiasc

Celor. ce

trissca.

prrimete.

nuuese

CeJ ce

pre mint.

la

tfne.

A ta

desime se fmi j"ie. Schiptru] de împrie.

Pre tine

ea

voiu

se r'mi

0 prea

acuma-

de

tata

Jtf

j'rumose"

si

mum.

pustie-

iubit mi-ai j- os t mieDin mica Copilrieca pruncul la asa maic. <2â

Cand

i

r

la

apleac gtite-

il

cu braele

Zicevei

Aa

prea

iubite-

m

art Eu pre I mbrâiai. mâ la tine. 0

dar

prea j'rumose

i

ale

mine.

pustie.

rmurele.

tale

Afi sororile melle. ?i din tine brziori. se irai Jii jriori-

Voiu

i

toate

Se îmi

i

lemnele

-nepoele.

rog iar pustie ie.

Mil

de

mine

se

Tuturor

prea Celor-ce voesc

i Se

de rude-

viorele.

i

Ca nepoi

M

crude-

în loc

J"ie

âle tale

se

inse"re"cre

m

îî'jfe.

drgstosese"

se

mântuiasc.

triascde toate-

Jeretf

Pzfndu. mâ

în zi

De nluciri

de

i

nopte-

ispite,

i de Jiarle cumplite. Num înjricoa cu Jric-

C

num

tem de nimica


m

îJu

la

meri

am

iubit

de mexi de -noapte. ca pre o poiat-

insuflatcapre o vistirie-

Cer cu aur

am

Te

cu moarte-

îngrozi

Pe Te

iubit

avuiei ma" întrete înrbdare. Bindu-mi tun cugetareCei

Se

i

plin

de

cldura-

sufr vara

(jegerâtura-

iarna

De

m

vei vedea dai ata

Se fmi

fnvre- o-durere-

mfngaere-

Stând dojtor bblelor grelebalsam ranelor mele. Ci din lume cnd moi duceSe îmi pociu da sujetul dulce-

i

mân-

aceluia

întru

Ce ma sfîdit din ârrn0 prea frumoii pustieprea

;onahilor

ne

Monahilor

înc i

plimbare-

învluit,

prea lesnicoseprea aleas-

Cci martur am

de

i

locu-i-

tine a

întru

Prea Cari

scpare.

trumose

fndessiti-

totul

Mîntuiri

de

ca o cetate

'cându.te

Cu

te

a iubi-

cuvioi priniau locuit prin muni-

aa

ci

Ei

Cu

totul

te aii

te aii

iubit-

roit.

frumose pustieCci numai o<rrije aunu au. Si alte turburri ne încetat Domnului se 0 prea

C

Cu rugciune JerbinteCu umiline i lacrmi Cari sting

A

vpaia

patimilor .celor

cea

stea

înainte-

isvoritoare-

amtoare-

fmputite-

X


-

Domnului

C<sri

0

sânt

prea jVumose

Cci numai

urite

pustie-

cu

ederea' întru

Dai Monahilor mult lesnireDe cumplite rsboie iscvire-

De cugete

urate

De vedere

Tuturor Celui

de

slobozire.

auzire.

acum i pre mine. nzuesc la tine.

ce

Ramurile in jos îî pleac. Ca ruga se mi se treacIe pleac cat de jos-

i

Ca

dobândesc

se

Jolos.

^rumos

0 prea

pustie

i le

pleac cit de multei din lume am eitDin lumea cea îneltoare, care este trectoare. Voiu fi ca o selbatic hiarUrînd lumea cea amra-

C i

vdi în

Cu

tot

mare

o

tot

Poporale

nebunie-

vrjmie.

locul

încurcatede pcate.

J"eh'ul

0 prea /rumos pustieCare pre cei ce le £ac

In

i

n tragmai pocesc-

perici'une

nu

se

In lume

tresc.

cat

Kumai

dar

Cei

se alecr.

T

ba

voiu din lume

prea

Se tresc

Unde

se

Sufletul

Dorind

Avâzn Oh'-

se

petrec-

*

dorita

pustie-

cu sihstrie.

m se

pocesc. îmi

mîntuesc meu printelacrimi ferbinte-

de al

cu

muni i

Datimf putin

vi.

s,i ape are. rcorire.

tine

'H.


_

Am

sirgume-

cu

venit

îâi mi

locuine-

loc de

sfinte-

Ah' Dumnezeule

Al tuturor fiind printepustie0 prea frumosa îmblânzetefiarale tuturor le porunceteaib cunoscutse

i

m

Cu

ele

Cum

de locuito psse'rele-

si voi

cântai asa cu jale. rog puin încetai-

ce

ce

Din crîngurile

puin

fa'cend

Din falnica

c

puin

Din jale

se se

stai,

alinare-

uerare-

m

domolesc

contenesc-

Oprea frumose pustieAh isvor din desime-

Eu te voiu deschide bineTe voiu face janthrieca"

aicea

am

locuinepustie-

Oprea frumose

Si voiu bea ap curatimbataDe care nimfni nu se uora oiu bea din tine

ap

care pe nimmi n« omoarturburatne astrmprateOh cerescule printe-

cu beie Cu fapte

îam Si te

amintescoposului cu milostivire-

uit

Zidirea ta stpîneDindu-mi ajutorul Tu. meudulcelui doritul

La

Al Oprea frumose

C In

mila ta se desftarea

pustie-

m

priimeasccereasc-


Pentru

ca de

j'r'ind

A mm-

tic

se

d orfre

plin-

lS054ugust. 2o.

Cântarea >de

sfanului

clugri

Munte Athos Svetagorei.

Romanii

Munte Athon

munte

sfânt-

AI dorka ceriu pre pmânt. De toi cretini eti vestitCare la tine au venit-

Nu tiu ale tale frumusei. Din adinei pustieti. Al tu raiu pmântescCu mulumire

ut

tine

privesc.

fl

rsun-

ape

Cu curgere

foarte

\in-

Virful tu lam zritCa e cu noori acoperit-

tu

Vârful

i

Cu aer

i

ce

In

din noori se cu dulce apa",

stambe

alt

sunt pre

nau

loc

ve'dut

Ce feliv este chipul De departe îl ve'dui

Am

ve'dut

Ale tale

sfinte

pduri

înfricoatele

r

prpstiile

'

adap-

tine.

nime-

tu. Eu-

Munte-

multe-

tale

strnei-

cele adinei,

"ufrumusea ced mareaPentru toat suflareaCand rsare irele. Te strlucesc raxeleAte zugravi doresc Dar num domeresc. Pentru celle minunate.

Frumsei

Ai

ne ase'mnate. cântare.

alctu-i

,

alctuit,


.

Bar nu

-

în stare.

cred se fiu

Nici o fiine omeneascNu se gsete ca se griasc-

Câci de spaim amoretede minunile ce întîlneteuna tiu cu încredinare.

i

multa -mirare multe se

De JMt'e

fcurmssur-

C* minuni

întru tfne peste

ceriu

de

Nu departe

eti-

de cine te stpfnetiie imparteassa cea de susrea curata )Ta«ia Domnului IisusMult te mingâe Ea din înlime-

tiu

a dracilor mulime- # prea minunataecor prea curat-

Gonind

itnparateassa

M am Cu Ai

si

$

râxe f/rumosenegurile cele fntunecose-

a sorelui c;"owit

i

cu totul ai stricatPe prea cumplitul picatCare Domnea în lumein locul faptelor byneDeci aceast împiritesssaDin neamul omenilor aleass

când Fiind

Cu

era roca pre

o

dat

La Latir totul

Fiind

c

i

cârmuia

i

la

de

nu

Vântul cu

pmânt.

bun vent-

la chipru

corabia

i

au

era linitit-

Ei Iisus

Jiiul

de sus-

corabia

Athos

s'a

Si de el daca Idolul Apolon

îndreptat-

sa apropiat-

din

vîr/a strigat-

ce era de toi cinstitIdol perdatoriu i ruSocotit

de

plecat-

a patra zi înviatsau înpotrivit-

Dumnyeu-


De omenii Spre

întunecai-

odat

Lucru]

vrednic

Spre 0

Mria

o

plecai.

schimbare' de

mirare-

gri esc

toi

întimpina

i

ii

lucrul

tot

Se face

mirese

cunosc

mulimi Athonul.

i

închin Ia Domnulcu adeverat-

cad

se

Intrensul

Jaica

i

celui

zice

ci

De acum

prea

înalt-

acest

munte-

înainte.

Va se JYe sorul meu. Dat de Hri stos DumnezeuDreapta mea de acum voiu tindeTot muntele voiu cuprindetot de sunaLocul acesta cu milaAicea se va trimite.

Acoperind

Odoarâ i lucruri sfintele la împraii cretinii-

Severind multe minuni. Din mila fiiulur meu-

Scump minunat Iar

i

cei

darul

seu-

vor rbda-

ce

vor urma-

tipicul

Intru acest munte

sfânt-

Pân

la al lor sfârit. Pentru alor veuire.

Vor

a/la

ja'râ"

Cu îndestulare

trudire-

foarte-

celle

de

Iar

dincolo pre tine-

Daca

îmi vei

nevoie

Drept fiind

i

toate-

sluji

bine.

credincos-

Rob al lui lisus HristosGata îi sânt locaurile Ale raiului mult doriteSpre ra'splitirea credini,-

sfinte-


_

;fintri-

Acest loc nul voiu iutaDe tote il voiu afaraMijlocind pentru densul EuInveci

ctrâ

Fgduina A prea Cea

dulce

Catrâ*

Sau

miresei-

râsuntore-^

Domnul rugâtore-

fnplinit

si intru

Ea

meu-

fiiul

fmparâtesi-

curatei

i

vede-

se

minuni se credenu se desparte-

de Athon

st" apa'rfndul de toateesteTot dauna Athonul In ochi Ei de priveteicona sa îi arata-

i

cu fata prea luminataVorbind catrâ robii seimangaindu.i pre ei-

i

cu cuvinte forte dulcimunci iisfcavindu-ne pre toi din Tote

le

povues.te_

Privigheaza*

Lucruri

Acum

i

i pzete-

de mirare plin-

â

_

inveci vecilor Amml904Capsala Iunie

Athos, care n Cântarea sfanului Munte ru. Bâtrînul starei, alctuit de clugri ^ intâiu /po.^ din schitul Sfanului Andreiu cel politicete schitul Seraiu „. 4. pe aara chemat A ; stol dic

,sf

,si

Nula maica notri RomâniaBâr ore. unde peste mri t âri Unde inviac clduros

i

streine-

clduri cumplite

In mijlocul

necredincoilor musulmani-

De minunat

lor

i

a toata lumea-

Tre'ete minunat bâtrinDupacum se înelege : el au fost vajabont

beiv


Dar mai slvii de cât «eapmî ' lui. Ca se triasc mai lmurit din mr de multa vremeSau opus tiut rn mare.

i

brbteste marea

jtalt el.

sa

înlat

parte

el

pân la genunchepiatra tareîncins ca cuunbriu aî miri spujne îi

este'lui

flamele lui. este marmora"

Fe la mjjloc

Lumina

si

.

se mvirtete i face sgomoteste ^ros puternic ^ros i tiut prin prejur. muhe coste are i dealuri.

Dar

el

Si :ara

i

|i se uita .fnditoriu

Eeste

ar

sbircituri

m

i

tare

îi

Iar Dar

Ia a-miaxe.xi. cu multe viacuri e albit-

crunt

Si cu

nu

el

st

sepat

îi

drept acolo

clit-

dar sborâ-

adine batrîn-

j-find

i par n'are ba"trînuPrin prejurul ^capului Cu

pr

riite

i cit

inalt-

împletit

este el de

cu noori.

bâtrîn,

singur nu stie. purttori de cruce iau priimitDCerxe luminat il ine tnintee]

Bl pe

Dar i

pre Xoe

Mcar

de

Dâr

se

Lui

i

,

i

c

Iau ve'dut-

anni.

el

senâtos-

i vremile rele cldura iftid frig sau bgat în mare-

ploile

hi de

mise pare uitat

<3u

uita

,

nule socotete

nimic

iat pentru cldura, care oare înuntru orecore» Cldur tainic iat amar.btrinu ii vine «te un ces de font Dar nui mihnit.

Nu

indoete

se

Bitrînul Pe

el

se

i ud

innâintea aicea este

cu

nevoi. original.

ap-

De este tot.deauna el verde. ! Lui dupa* cum tie jtote. care.

Da-r ce

In faa

lui

verdeuri

înaintea lui drumuri întrei

i

ape

pri

ale lumii-


'iar

e»u*i»

natere

el" este

nevoi-

elibatrm, av

Fiind

acase-

ret-

muli ani

Dar au petrecut multe S i au rbdat

Jost

dcsfrmat-

Idoliun închintori de puterea lui ar de multior cu

a

i

statornicit

aif

itmmuw

ceva.

este

a iubitu.o Bl lime. cuventarea schituriA zidit locauri fcutSi rugtori sau ^ nu se gsetecare in totâ lumea

{

sfinenie

adunat

care este di» vechime-

noptea-

pe fota

slujbe

Si face

eintan. Si ascos lungi casele mai spui'are nui cu putine minunea înborâtit de g? dus inainte. si au

mamte-

stat

Si iute

vine

tforod

»ar

Bogai

i

,

închinciune-

la

norod fari de numr. hogâtai din capitale-

ce «ic

Este prietin

cu Arhierei-

trinul

casnici

hotra Vin mosafiri de preste_ DomniiSi din România De

are

iau pierdut^ iau numrat-

numrul

si

re care au venit

Sau gi«it ;i

i

icea

Aicea Aicea

i

mai

sunt

cei

Bfltrinu ij, e

i la

ceva-

(eorgii-

Bulgari clin parte v re o câi.va «cimi

Dar

i

deossebii-

greci.

i ruii

i

i

laooo,

pa'nâ

sunt

copii

boen-

muli-

pre

tineri ei

genunchi toti ii arata"

irbiî.

de haholi-

tare

Romani.

iau iubit<

ca pe un tron

nme•.-:.««*

a

5 ar ea lucrul de mirare

in lume-

*


.

Mar muli veduvf i J>ar pentru j\3mei

Sara iara copii Homnu «trimite

?f

pomenete

nui CD chip

m

ot

fa

*

ne însurat*

nrcf se

care lucru cu^reu.

ft * rabtta

*

i,

-

"

btrânului-

i pe jos i

cv vaporulSi aduc câte o bucat de pâineAd«c_ argint i aur. Eaca" ne priimestc Ce va zice! el ,

j

i

M

^

imt supui

toi

luwl

*om«e

un an

al

doi se nevoeste culege rod bun.

cu

El este isbutitor cu copii Pentru toate trebuinele

lui-

i

lata'^

i

lata

i

lata*

i

Sifelxu este

i

cantereti.

de

'feliu

de

vra/mai a

Bl n trimite Tineri

sunt-

arhitector-

meterizugravi

Doctori cismari si Mariner/ i /erari-

Nu

ei-

scriitori literai

vestii'

meteugarialtor

in vechea

tiine. jtthena".

cari sunt detepi".

S cirmuete dupa' cu-m îi place lui rmtorce terce tare, mâcr ca este bâtrinIar peboeri cei lenei, fi /ace Si

(

ave

se„u

care petrecea

în lenevire.

lari acum puin la me»ul nopi ore. care aaduna bani k Dar acum la frai lucreaz-

ir

Jfie lenei •

scole.

se fmbqjofta.

*

-

are. care petrecea în oraeiar acum înpeteri rntot viacul H petrece. Batrrnul fi ine cu rnitiui. i'i multa voe nule da". Dara de unde se ea a.tîta voie selbaticâCare la ba tr inul acest tare nu gsete-

Darâ Nare

ti hrnete numai cu cartoci de unde se îngrose costele-

i fasole-


.

ii'^ti" nîo'rte întinde înainte înc' se î&r tu mori lut nu e mila" I

laiooo, de armii-

,

A

îngropat

i

el

mulî ^ ii

glumete cu

-

eii.

Bl s,ipe cei moriiTot sub coaste ii lovete,

i desgroap-

ii

îngroap"

i

deseverit pace nu

dup

cum

Eara*

el

i

crede tare

el

ca"

îi

le da-

place lui

Lasâ se vorbeasc" lumea cum El ine tipicul lui. Si

>e 'btrinul toii copii

si petrec bine

iubete»

îi

este drept.

ii

vor-

lauda".

fn pace-

In toat

i i

îiua fac leturghie. dupa" leturghie se duc la lucrunu cu puina fricâ. el fi stpînete

optete prin

si le

cum

care.

sunt

Se mfntue

prejur.

clugri

mei.

sufletele lor-

Batrfnul singur se uita ca un ealugâre. oare. când. gândind el. eeste in lume, tete se prefac fn prajfi tote au se treac ca un visi petrece cu vfa aspra" i strimta. ii crete erbuora" prin coste. se i

adap

cu

rou

din

luda' pre lomnul

Une

ori

cu noori

se

ceriu,

cu

-noori.

fncunjura-

vad nici un suflet. S« închide i se fncue fn noorii Somnului se rcg cu linite.

ca

se

numai

El ?-Z,luni

iar Baca

nu priimete pre niminea-

pt urma" poftii

la mine-

putei veni Dara" mcar efie i boer mare. Cu el nu prea glumiHu prea vorbete tace-


MIM 2©

..

Te

ai

El Sf

nu

ii

închinat pleac. prrimete rece. le /ace complimente-

cam

Batrenu'i

este

Aa

caracterul

este

posomorât. dinjrre-

seiî

Pentru aceasta la toi'f tot. deauna este. Venind unu], ori mai muli el este receAii

cptat

Au

uitat

Si de

Sau i

nepitimire de lene,

el

mult

rabd

imbrbâie

cu

Si se umple

nu tirbitde xapada".

ibrrciturile

Prin pir. prin

i

coste:

Strlucete cu pdurea

i

deseverit. delicatente-

si

fgduit eli zepeti.

saii

jrigului

jertfit

copiilor

le

trimete

el

este

de

sus-

vesela"

Yoios-

cuttura*.

Bar râbdtoriu ca un granit, înviata" nu Se culci, da stând Sub ploae iati nevoitorii.

în picore-

Tot deauna suls ceriu statui trebuete case\nici nuda dimisieEl este bucuros. Pentru cele din ve'xduh

In

culion

loc de

EI porta

In

loc de ca'milajci

i

Ketalele

in

loc de

,

i

se le le

i

el

cea

prejur.

întunecose-

îi

învelete-

nui

poate mîntu-i

tae Yoilelor alungare-

adesse

La

i

da"

derin

departe-

n mîntuete-

Para" de patimi

El

negura cea retrasse

cele

Yejmânt-

copii

din lume

Ca

este

petricelile

El cu acest

fn cap.

mantie pdurea

Se trage pe culme

Pe toi

alba'strelle

Se'rac-

bisserica

ori

îi

ierusalim

i

trimite la

rugciune

la Sinaia-

singur se rogi

Ca lalooo.de annii-

tare.

-


,

i in tote zilele jace i petrece m ascultare

privigheri• ,

tun, fulgera-

Ploui,

Eara «1 înnoori petrece. El a tota familia lui, rugciunile lacrimileie aduni, i lui îutrmeieu în tote «leleIn bisserica sa le sue. Se râcr tace, neclintit-

£1 numai Mîntuirea

una

I

ata

Ah

dar

J!

mare-

România.

>e acest 'btrîn-

numete

El se

'^x\S**

Sfan Athon-

Pârint

sfinii.

2y ânirul

Schitul

vfc^y Antipa ^'i

|Tri de semne

,

tie de

rnahul

i

lui

.

i alctuit

din

de ie

Yaarlaam

,

i amnunite no. Schimo

Antipa, nscut in Moldavia Tecuci

in

1816.-

annul

GbeoTghe Constantin Luchian

seracii

de

nostru

de ucenicul lui Antonie

,

leroschi-monaViul

sei

printele

minuni, care sau tradus

in satul ealapodeti Judeul

vTpriniî

Bombe

steaua -polara

îimen ,--Loc.iitor de starei

âl Monastirei

A viata

/(

.

,

în 'Românete

t romonahul

l

resse'rit

ieroschimonanul tuhvnicul, purtate

.Buete

,

'

acesta Cendbial

^sc itProdrom ?7. ca ^Ijjdrmineaa au

-

cere-

Sei-

sfini.

i maica

când

Se ducem

Dumnezeu

de la

copiilor

Prini plcui

,

diacon

jlaoiserica din satul Calapodeti, mama sa Ecaterina :Atanasiu, iar înclugârie Eliseveta Monania , cci prin

^rugciunile prinilor, 'Cerere

de

rugciune

.

c nu Humele

cuviosului

.Alicsandru, in copilria lui când j,sei,lua

erpi irrmm

i st la fnvetetura

bodat

il

cri

ocra i

il

s.i

;

nu

il

1

avea f>'H,fu nscut prin'

ptea

vtma;

la

mirenie

oile

prinilor^

era greii

i

pro'.'

vîrsnici lui colegi, care cate'

bteai pentru

prostiile

care le


,

p-ceaEl. ^ si

il

torie

Alta

numeai

Si

data cadeatf

stâpfnul lor

de cârti

;

'

fngemmeli "fcffnff* V»

El

aiî

stprâ

fost la

la

leg-

avea dorine deviat sfânt , i acum când era învirste deîo ani , ifcea PsaV stih. % j « Spunemi Domne calea pe ca-'

,

(

învase

1

carte

mul acesta

am luat sufletul meu, ca a lumin jumneieeasc de chemare

ire voiu apuca, ca de la tine re

i

i

isau

artat

o

Ua viaa Monahala >Neamului

ca

sel

Sau dus mai întiiu la Monastirea*! primeasc , i nu Iau priimit stareul .

România

ide acolo sau dus fn

ptimit ca dormia ,de câmp. acoperit

la o Monastire,acolo au ostânit pela clâile de fân

ft'ind

de xepadâ

kpe unde se întîmpla

,•

pe jumtate

îngheat

i

avut pepus-^

Iar poveuitor au

Ghedeon. acum ave'nd virstea de , ani . în apro-,, De1a« piere de Monastires lor assemenea înfcunâtit

rnfcul

.

>acea Monastire sau" dus la Monastîrea Braii.siau, de stareul iimitrie Arhimandritul , i *f ost primit ^acolo sau descoperit motele Mitropolitului losofteiti;^ ? aici laii tuns în Monahism cu numele Alipie ,1a ple-i

^carea lui

în

Sfintul

Munte,

atei

au

fost priimtt

"de printele Nifon lerosdiimonahul Superiorul '

mai

dat de ascultare

intîiu

,

i

Iau

in Monastirea Grecea.

sc Simenu pe h ani ca se fnvee ouctaria i re<£u-I acolo inplinind ascultarea , pe urma" 'la chinovii 'Iau fcut schimnic Antipa cu numele . Apotu sau' '

,•

sihstrie ca chiliot i fcea linguri, i le 'vindea Ia tirgul Careea i îi lua pâinea de tite ii-^ Monte avea Duhovnic aseme-JS *lele : Aici în Sfântul ^nea rnountâit printele Leontie din Schitul 1

retras

la

'Romanesc Lacu

Aici

,•

sau

fcut

ierodiacon de

p-J

Sfintele Nifon, apoiu ieromonah ta Schitul Bomâ^nesc i Prodrom fiind la ascultarea chelriei , un-,

[de intru

tdte

*i mustra

ori

au artat cine

o dreptate

dup

i

Dumnexeu}!

va fi fost el când clca reguau mustrat i pe stareul lui De aci laii trimis printele -\

lamentul chinovii ; ^printele Nifon do-j 'Hifon fconom la Methocul din Iai inse avea ^rine forte de fhtul Munte se vie , printele Hifor^ 'nu iau primit cererea; s.i Iau luat cu sfinia sa* .

,


afn •

Rossia

dup"-milostenie

.

Printele

Wjon

m^M

Munte , iar printele Antipa sau inchinoviat im Monasti^ acolo în Rossia, din aceast Monasi-

înapoi la sfantvl

.nit

|au rmas

in P-ossia

varlaam

ivea

;

.

i

cretinii multa milostenie aii adunat de la pioîi Roîn anul 1865. i leaii trimis în schitul imâneSC t Prodrom din Sfanul Monte AthoS 7, dup de ctitorii din se constat i din condica prini, ^arhiv . La proscomedie pomenea pre toi un ceas, fa'ctori de bine cretini mai mult de .re

Ltwâ

Vum si

avea viate curat i f ecorelnic , i iuea i dreptatea , el aii încetat din via si smerenia de 60 anii'n anul 1885b' Ianuarie lO.fnvîrste

ser-

u

[

fcia * ta"

'fii.

Viaa

^/.-)

cei care

adormhi

pârfnt,ilor

au fondat

schitul

i

întiiul

'vHLla 'prini

X'

la a p 1830, //Iulie

încolo >, :

i fonda. Nifon ionescu.

superior

^/iîSu!printele t'vi''™ îeroschimonâh ^V^nascut in tirjul '

c

ostenelile lor-

acesta chinoviu-

Bârlad Moldaanul l?99,cu numele Nicola, ioan

i Mria, clugrit

în

K*/Monastirea Horaia judeul Neamului. IN de stareul ieromonah irinarh Rosetii/i anul 1815 Iunie M» iar la annul Aprilie

i

,

sa hirotonisit

ierodiacon , la 183./

io Ieromonah în liua de sfanul ilie,dea au venit în sfântul Monte la anul 1840, un-

au cumprat chilia Adormirea Maici Domnului iar la anul 18551 , au sfânta Ana mare

.de

i dela

.

capului sjan chilia dela Enicopul taerea Ioan îoteztorului , unde âu zidit biseric cu "^-{hramul Botezul Domnului Ui Prodrora i« si au înce-

cumprat

utului

M

Wvut

3.

ase aduna fraii monahi românii din tot Mun^ pana sau fcut obte cu viat chinoviatica, superior -pâhâ la anul 1510 , si au de aii stat

Otitele -

si

fomisionat

/"retras

din

stâreie,

la linite

în

iar

-peter,

la anul 1889,, sau, la annullâ^*

pân


.

.

Dcchcmbnc O,

aa

petera".-

mum

aii cj

axi

i

sa îndopat acok

m

superior ani .iar t/intul Monte Athos 59Jui loc, cuviosul printele Hifon. au" jost pentru fcisericâ rivnitor detept i* cu . unere mare intru posttri t priv:<rher' de tota J ptta. pa'ia tipicul sântului Munte ;**ii plcea forte

Ani petrecem iar* ai vrei

lui

ca biserica

lt

cântrei i

f^M

în

efie împodobit* buni

ceteti

,

«

eu preoi

ceteasc*

i

,

diaconi,

se cânte fru-

mos. inL»ture"t.d lenevirea . i mustra forte pre ce nu urna dupa tipic rn timpul slujbei cum •.

cei ]

era

btre'n cânta fn strana detept tota* noptealapri vigheri i nu trece» cu vederea nepsarea ntci ,

decum ci se seni ,

i

de

iute

îndrepta lucru" pe la nese streine

greit. Hui plate* lung. ha nici decum-

8

ca superior,

poftea sau se ducea dupâ ocicei la hrarr.u] Lavrei ' ci îndat dupâ esirea de la î/anta Letvrghie , venea la schit aceasta din j

pârinilcr ttrini i ucenici ai lui , c au fost cu Sfinia si in acele vremi dar in tm bun printe i sftuitor pentru Spusele

;

realitate,

tuirea

sufletelor-

Printele fc" "?"•;£'•

.

;

x

'-

'

'^"'

<

:

Leontie

.-j* uviosul

Ieroschimonah.

printele nostru Leontie Th

or' £cu Ieroschrmonahul

era din comuna Kegreti. Judeul Xeamu, cu nunele Lascu. tatl lui Thecdor: i maica' sa c'

'fi ±

,

clugrit in Monastirea Hc raiî, cu numele Irinarh de stareul

;> X'XckWuiuaiij.-

.

•'^•.^'^^îrinarh R0SS eti *'""

diacon

i

Preot,-

1851 Martie iC-

i

venit în

•-

în anul

sfântu".

sau fcut

'SîS,apoi

Monte la anul

schimnic in acest schit

cu numele Leontie, de superiorul Hifon Ieroschtmoniholi i au morit in acest Schit in anul $01. Martie V va muri i sfintele pati nu mainainte aupreve'dut

c

va ajunge rn viaa aceasta i sau dus la viaa de veci.avend deli naterea sa 65 ani 1" ;j"", si au trit

le

,

..^ei.««o

"


Bl m

anini. sfanul Munte ?fn anul 1889.- sau dus cu )

I

&la

Petele

.

ierusalim

si

,

au rmas roma'n,

g 9 ani mUml» tomna anului

i

de

evlavios. si cu prostime

,

;

mowuffc

*pw«' |

au slujit la acolo au venit ,n schit de

»

blinda 1S91- avea un caracter firte dup lutnnueu, waota-lB

^?fn

Vopiai

Ierosch.monaW<

închinarea la sfanul

acolo

»».«

cine.va,ori

nu se schfeft ori ceea-ce ii j&« cm» la cate un lucru dupa >ori vedea, sau S tâia voia MonaWor ceispitire, rnai vîrtos ; S e fntîmnK adessa fn tot dauna ra < viai sfânt, cu si klqr cuviosii

t

'

f^.0k/ ..

printe TI intretat Sferesel;- intro » lam ved «i*rt_ «H o Vu cum iti vine sfiniei tale c nu te V numai mi se strica .m-. Vdatâ: nu au rspuns 1 dar clugri dar s,^EpisEra iuta, nu numai de Cinstite

•.

^

-

'--

?

fe> cwii

din România

Mitropoliii

si

i

;

de

Patria*^

smeGrecii din Ierusalim ; ca era avend Jaj milostiv, etatea ?8- ani pe atunci . alo preste tot ca li-t Kta rumen ca trandafilul , daruricuite na curat; apropiat si împodobit avea vece puternica si melodior/> ;

j

'hii

Si'

r it

si

Arhiereii

:

; ';-; 7/

i

'

Duhovniceti;

le

'

^^'--'se '

fr

Tiza ric

, ,

esa

-

,

4o

pe prinii '

J.

toti.

P re s ta

'

mearg

- si

#

.p... Tot Sfinia

-

^

la cimitir, pomenwdu-i acta--. 3: acea-c sovestit si mai povestit -n-' mai -mi sa

tf&>^ ,y

adormii

clugrea^ c' pe muli frai fiind bolnavi n jwmneMeas-:'^^ —>•. areaefa este »et» o tain Dumnexeeas-^ aceasta murea,

,

i

'

in<^

la

min

'în '

pan *~

Wssericâ la rugciunea de ca se cu cade.ma n Lui. în tot sraci seAtorile , i Patrahirul de gât, se ducea de tami-

ia ' y/^^f'X

.

sale pe seli sfiniei r cu bastonul in uile prinilor i

de la chilia

'^:J ^ÂtU r

Noptea la utrenie < sfinia sa venea laoisse<;

întiiu

preget;

si i

ttea

'•'

;

inWricâ

cânta tine

Sf

'er' ;

toti

c

pentru

lui

se

mîntuirea

lor

Fiind

:

mima

ca"

omu-','

jaoti, ca sunt si omeni tcui i poso-â sfini cei mari , sfanul, si av fost i din

morîti, '

si

Efrem posomorii

cuviosul

iui i xefi;

dup

cum

,\i nu greesc,

,

se

i

i

Arsenie

irul

,

înse

cu socoteala

cel

Mare ta-

dup

«ce: ali vorbesc tot

ali

tac

i greesc

;

,

jobm^W^. ziua

înelegi,c

y;

.

-

,


m

li

Vkm*

mm«

ci

.

• aJvntra fcptTMn «al ti 4i rrt • patmi

r

du'f<

J ya|

ci

f la

Antn,

-»tti«5

.

ci!,

Hor*it

tfinu

ta fcktt

f

a «ani V

™—

Korru _j

«ol

.

B antfl

Matei &

.

rcvavna

^ iWltrti H

i

mart. avu

jvct

r.

|B

\

.

»rtfghrce«cu

r.attvrt

^ sj8

« ut

vmj.vi

MMM v

tvfltttatci

i

ini

.

tari

.

Jr.u

^

viei Ivi 95 FtrfattW Jtiia ie t»ta riau Ui .. t-lf va prritotWr au as jott fnrtiai în tcaj

M li

Wa

.

imi t'aetit parutl* i Ura

tnalta

ev

tvni

ttlor

»vSo»T>iuti

.

mi*M

.

.

patt» rner .

t»t

di ia

6*

ti etr

tcrtftvTT

.

;

iara

.

ca cvYrrtt'.i

i .

K»*emja

.

',«

/mU

cv irir.u'.t niftinlarta

rtWvt chila

ci

ti

t

aduna

atari jmerv

ptntrv

.

ci

ta

ee o

art«

Salt

W

fiit*G

tai

» t «*j atf

.

«ra

jv

rfiattlt

trrtciâ

.

X

2

drtaaviaW ca

tt

jott la

triaj

va «E

t - t

Pomânett la

»

©

3 w

atrigta ca'w

dtr.

.

ferti

«vM

chiar îi

tufcriw

r/raia

Wtfor." t; Liertrt

«cirtvloi

arc

vai cart

tfiatm

ca'

Ii plic» a

ftartt:

rtk

«Jatai Ivi

|l#f iinu

ne ajaaiMla

tatei

c«k

avpa

vfMtvl fftt:

i

Curinu

tvflt»

lfât

câUvfiri

tara nt

pe

.

/orti./olot n«rt

t«n«a

.

ci B ara tprt «faiviru /ap na: mptttrtta mi mi t< omilia

c«a

ft la aai/ UI- 9 Aur prtdrea Am vânt >rp»r» l vi. ptla Ipltiepr! t Promt

ca

«cânta

t

Prodrcna i?î

Aaa

.

i

ie


./unde mar unde mai

hftt

&

^bt ,

ne pe

urm au urma

anul

«iUl

m

venit v«im-

rf»t --j —

scnit ««•***"

,

«gg^

,

c

/întina din .grad ind înviata, svor «.te cu de ini? cfe a« ca de demult descoperita;

J^era 3S£l S

^ne

1790 Sui cuvios Erarhi,vasile, ."care se rug au pentru canalul de apa . nu adusese

™^

^^fV»^ * « *V V

SrVse sLe

se vede

au «pat

^ ^ntfna

fnpiatra

;l

IS

-

pân*

au

de

nxiua

«

«g-*V2 metri m ^

artat, apa buna

la locul

i

\A

va

mslini ingpradrna

la

|i apa £ aa Ls

«

Fj* roman, isau artat sjm Grigorie .t Ion »mjs.

>tf"

B^c

i .

*r wnmaot » 190* septemVreS tac S îd de au

isvorit

n

^ rece

marmora * zugrvit oico-3 cinstea* 3 Erarhi, iau sau

,

xidit

de

cu piatra

spre spre pomenire ; «afla -^ntf pentru acea minune capului sj*n-tmfaradisul vechiu ( tâerea

7,7 scris

l «H #

alte

>

afci,dela începerea

Schrmonah u

Nectarie

Si*

-Tzidm

schitului- -

Printele Creu.

Cuvios. vasilescu

ora-

âscut in anul "

ui Hui

,

numele din nu

renie fficolae ,

-Creu

,

pronumH

.

O

tatl vasilie, aiat*

ca joHa;

Venit în sfna^S

tul Munte în anul 1855scujia au luatu.o în „•Mnstirea CâldrvanU. t' Neamului, isj*>, monas»rt<» «wmm.uiw». ^°^calu<rarit m~^'Monastirea si^®câlu<rârit T si sfm. Koembriel?, au trit feQvtnort în anul 189y ani, iar ai viei luf 9J de awm;.jgtul Munte k

m

Dm

Konastirea

Creccasc Lavra din

viactrl

al

XIV.


'

55

a "^ 0St cintârct.i 'bismcesc renumit în

^

dela

t-Sri'frli

^ W9;^f.

n

{ »te

mSmSC

-

IW" ^

C

Se? J«

t

T

?e£« :

:

c"

e

™ vlahe; c

^

ostPsalt

*

m| •

«"™

£S

,;// V. ;

vf

asa

au

<l

*tf«*'Krita* wmfc

'^ Wgorie

Pricana,si

Monahul romrn Vfrnava,

scrie'

k si

atfta pute.

depsalt; ore no i

;noviat în Monastirea Es/igmenului a

)

P™°-"

?C PMhichfe

a

I

,

v

vaze

sel

^«««^«aiM

1

am

* ceasta

~~% Â A

pentru 5cestea cretineti, ali dorea

'O CUm "f° te

ZIC Ca

'MF/W X CjSt^b « d/XT de

UxbJ&XxF

*™ne«»;

tarrle

«fitului Munte

fnchi-

^

auVV/'

,

când

m

anul

ca Psahul Wectarie vasîlescu, era pe vreme fn putere, cânta în totâ

acea i «le ndorea_ sa ; era robust la trup, jaa ochee. oarba mj re i inplmitâ , îmbrcmintea simpl i de toi Jolosi-

(

tore

;

}

seric )

am

unul

smerit

numai

cu duhul, la privigheri când intra înbi-, e sa de mare nevoe , si cnd cânta;

fr

am

apucat de preste altul

hramul

ve'd.ut

ca

sel

c

vad

Monastirei Lavrei

S Iulie

grmdeau

se

cântând

,

sfihtul J

188^.

ff

omenit/^

m d odatlaK^

m

Athnasi sie

greci *icea iar au început efârie Vlahu se cânte , tiea ^ete desevîrit,a cânta

cti

•.

c

,

vorbi,

i

ri

alctuit

aii

;

cu-jratiseii

chilia

de

'

gr^lfâ^ sia.<U^-

cahtXj,

tradus, ca. «Se -• Schitului / '

se linitea

O^ fn

^

cri

i

gsesc fn «Prodrom 7

->

s

multe

Ne-A^

bibliotica

9

bâtrînee '~

iara" la

Vigla a/ar

Athn'asifeî^>»<W[ de

Schii-y^y'^O

cântre

Iar printele Kectarfe

septmfnâ în ajunul serbâto- r-^ 1<^T * rilor simToata amândoi ----- , venea fn Schit;pi— — --«--3f*w n 2 rintele Nectarie cânta, iar btrmul edea rnstra. ni ca un Cuvios, avehd barba pân" lagenuncn* Jjf'

Tr •

*

mm

peste

,

"

»


a

-

i

încuvinai

omenii

Dup

af/acerile Iot'-

în tote

n>c<£

tarea din viate" a printelui Athânasie la anul 1S1% octombrie ic, i venit rn Sjhtul Munte, 1855cântreul au rmas linitink. Printele Kectarie !du-se înlocui luî pân la anul 1884, urmând^ cân. JJ^/',/-^ veni in schit fn fie. care ajun de serbtdre,i a dauna case^y^-j;j ta cand avea poliie, ambi atî avut_ tot p.

^

)

-în iSi

Schit

afara

%j- v-inh

al

X^greci

,

i

da

le

si întreinerea

înuntru

atât

cât

/

Dar la anul 188-4 Wonastirea Lavra voacpra pe printele Nectarie, de ase alia cuj ,

.

schitului

contra

:

iau propus

1

de vrei se

5"'

cu noi cu grecii ; se vii fn Monastire , unde vei avea tote la dfspoîiie : Iar de nu, se ei din sihy El istria Vijla i se te stabileti fn Schitul vostru ; ai rispins. Eu sânt român, i voesc se mor intre ' iile se ""i^ Jratî mei români, se fmî dai voit de 3 pe dau i urm în. sihstrie, de la v> car bgajul scrisul cu care am cumprat cu prei de 1 lir turce^

ZyfWt

v

c dup

scâ;aa

3 iile

aducehd bagajul

Vis

schit;

în

li>u dit înscrisul Lavrioilor, i Lavrioi iau dat dup acestea sau ales loc de linite , ..'' la mare la casa de sus, unde au ed.ut de la 188 4 la -morte; urmînd ca i la vigla la serbatori ,^"

^A

°ra fnapoiu

pân

venea ia Schit avend rugciunea de g-ând pentn ^ceasta în anul 1896. diavolul vrjmaul vroit sel omdre dara nu au al omenirei a.u una ac casta. ^voit du"1 "!1 ,•

;

,

^

«

casespe(%__

.ogorindu.se la mare le un prosop .

fngând

,

cu rugâciuneav

He

/i nici se

i

^pj un mulari

de au zecut

SA

A A

,

i

mîinile

,

i

.

,

teci Iau luat

c

i

cu picore-

rnite

dat preste El

mai vorbeasc jnnd

veht rece

au

cd.ut prfn pietri.au stat o-

.noptt intre pietri

•-putea

i

inpedecat

ferind Iau k

i

;

iar diavolul ne su--g

;

a î-zi

prini il

.

plouase

de acolo

,

c nu tot

i Iau pus

'

j

Iau dus sus ]a schit in spital, de un- IJy.

vre

Jl

u

3 luni

A

;

atâta au

slobozit

numne;/^

'


ispita asupra lui. întmeretele saie,aujost poftitde ivirilor, ca se cânte de hramul Maici Domnului •< August): fnse acolo se mai gasa i ali Monahi cântare. i din Munte , precum i mireni dup afar ; inse' un zei)

Monastirea 1

;

4

mirean grecii

cântrei sau luat locul întâiu îndreapt; printele Kectarr'e Psaltu în stînga , aiî început cans{\ r tarile de tot noptea ; înse printele Nectarie cu darul -

i

care

îl

avea

de la

Dumnexeu, Iau

pe mirean la

acoperit

d

sla.-^

c

voslovie.câ atunci nu îi pause , mireanul din multa sforare ambiios, câ sau pus tot puterea, iarf dat sîwgele pe nas i au srmit durere în piept i aa .

satî retras mireanul, i clugri greci sai^ smerit din causa aceasta iau pus otrav in cafea fâ. se tie, i când au început sel supere la inim.

'biruit fiind

.

\

',

r

K

r

T-.J

c

3V priceput

iau dat otrav încajea: Iute sau dus Maici Domnului, i au but untul de lemn din candele, s i au vrsat otrava i au scpat den».., rte ; Inse" clugri ^reci tot pe printele Nectarie Iau în. (

\

la candela

W

t

~t

c

vinovit,

c

yta;

Xrvra

de ce saiî luat la întrecere

i

avea un glas organic dulce

tot

re umplea

starea

peste

i

biserica,

drept

mare nu

fr

nici

nu

ovire

i

încoce

cu .grecii lor-

i

lung se

puternic, ca-

cunotea când

încolo.

Jomne

!

ce iile

bune

am

cuvioî prirrtî, ce , -prini

ce

ce smerenie

are

cum

cân.''

sau gesticulare; uitâtu.

ve

i

dragoste; de

înfi-

cu poziie, o veacuri

strcuraî pe nesimite,

si <ilele

Junia

apucat

omului

la stejer

,

se restrîngcai ce

schimbri

1t>

ziua de astzi, reci i Jri de dragoste, nu caut alt de cat , slave

deart i ,

în interesul

or particular ah nimic du.-{iî2 i unde aceti 6me- _ nil ajung ; fnprâtiati în tot lumea; i pre ei sepgubesc, i / ovnicesc

;

'

ye 'y

ali"

îi

smintesc; uissericile serace

omul ^lcevitor

fi

i

ruinate

,

ca

^^7"?).

pretenios, acela nu lucreaz fapta

V

mm

f

<y

>


fia i

o

dreptate

;

zic

pentru printele

wctane L4&

Psaltu

;

:-^>schimonanul.cci nu ffa"xai gura tcea, i credea i '?*Vjprebun si pre reu, nici o dat înviata lui , nu lam nu^f?^ >ve'dut turburat sau se mihneascâ vreun suflet < > ' o vorb spunea alta numai sporea; iar dac cum-

J^

~ •

T*>va

se întindea la vorbe deerte au uitat ce.va, se fcea

>v3

,

se

c tuete caut pana eajj

y

fcea

c

c

sau ^'•>afar

ducea la chilia sa \ pentru aceasta au tuturor prinilor i frailor. Voiam, j 5âs. atras dragostea una din lille; /sel fotografiem, dar nu vrea, intru venit "în schit un fotograf , pentru fotografiat.,'.^

i

se

£.\-u

i

*£TV*schitul

prinii

printele

Pimen Ieromonah

x)az-

fa

^-V teanu. fr ca se tie cuvioia sa; iau zîs c cunoscut sus li arfu«-Qj WITiau venit un mare prietin rassa a bun i culionul ,

<.„-•<

TO>diricul v

>£-

.

nou

cel

mare , se îi e îi peptene prul

cel

.

se

-a

TUK\*

1„

i,.î

<to

i

ici-

frate

ff

se ma"

pozezi

i

coax - -*

si

asa sau

fcut

— — se

yj*

M

-

-

Eu acum btrfn

prinii" Iau «îngiat se avem i noi joia cuvioiei

<^inse 1k se

barba frumos , i dretit oe SCaim .

fac

sale

ca tineri;.,

fn^

pace, ca

dup

-morte,

/V; -

T

.

în pace.

Cuviosul -rrrntele sarA Schraionahu' A<rhietsma chilia Turlutiului-

'

arele

ctrvfos

de la

,

moitorul

Monastirei Simon- PetKlcel fntiiu, ci al doilea

c<are aii fost la armii

i2o6-

imparaa

13-80,

n Nicheea numai cu numele Teodor Lascar,

UTA

>ty

_oan vatai , i Mihail ^'A^y, Paleolqgul, atuncea au %

^f'

venit in sfântul Mun- f^y^. i sau aezat la *r r4^

un btrfn„ i „„

n

_i A. j

-i

i

-

.

\ '-

as.

era

J

*

,

','4-\'

lW V -

\

I


:

f u

serufa locul

de sta

i

,•

centru

ca" El pre stareul

^^noi

unde

la alii

neau scos sel

\H

*

\

j

pe locul un-/

iubeti

i

m

c

W

de

Dumnezeu;

"

aa i

cuviosul

m

de

(Sffijg '

ca^hiasm), originar bulgar

to°

oraul Alîcsandria l România} la , Numele din Botezi tefan gancu

J?

2.9,

lemn drn ilicsandria «jude

atâ l lwi Hrlstea

si

'

Pavel de popa stoica

i Maicsa

irena

\ *vv,

i aii avtrt

,

1 Si alti ^ratrf Ci SuvnriT P*w--, , _1 f * a1 *' /»« i s «rori Ion i Pena ; la annul lîî-l.eând sebtea turcia cu grecia, când -!

.

.

-r

la lumin dar El au inoit su sjârrmat multe pcate-

hramul Verhovnicilor Petru

|v-

f

d « «1

18 3? iu£ust

^-> la brsserk»

'

i sel

din întunerec ,

Turlirtiului

,lynanH:K,-nSscut

fW

,

printele sava schimonahul de la chilia

MS^

f?'4<-'.^l

picorele

Dumnezeu

iar în alt loc mai zice, când vei auzi dC*BB om cu via sfânta, se te duci setelipe-

l.' "\

^^anul

cu-

iulim pe„t ru

cKipul Dumneieesc,

-^TN^'i

V/ACu

edea

zrcea; pe

V^-o-V

m

anul <S is ?* ^rdinra ; Av venit fn sfântul Munte ^85y. avend atunci etatea l-t aroiif, fn schitul ro- J « Prodromul «. j"iind smerit i bun asculttorii />., întru tote.i clugrit de odat fn Schim cu pâ- /zA.^.. rintele Dorofteiu la anul 18&3, cer întâii în-biserica cea

~

tn ^ nesc

;

-4—^-->

j

> nou

Soborniceasc cu hramul Botezul lemnului eit din Schit la sihstrie la anul 186^- inziua de sjhtul > Theodosie chinoviatului Ianuarie 11, si mort fn anul «(

7y*r

,

i

<*S«

,

190X Septembrie

io.

i pravila

rh tot viata luf nu S'ZÂl se fntîmpla de venea moîntimpina Cu tot dragostea ' % obicinuit mtnca Cu mosajiri j^'tnd in ^X acea zi odat masa; tar dup ple. ^m^*

7"anonul iaiî

rimas

% sajm

dac

,

si ff

,

carea

f 7 pentru

-

vara

mosa/irilor postea

aceast clcare cand

-

2 zile,

Intro

i Jcea i

zi

edeam fnplutrea

,

Eu care

jVind

canon viclean

este acoperit

u crivtariu de vie verde, vrend al ispiti; fi zic Printe Saval mie 'mi vine umiline în bisserfe isserfc

.

i

lIâL .A*?


.

m

cate o dat, i la canon a in alte pri Atunci imi multe ort ftni vine de plri

non mise ripete mintea

i

^vole,

c >

iar

i

are

printele Sava

pelângâ

voia mea

in capul ;

ara la ca

f

,

tu

atunci Eu

se/ie dîa.

am

daruri

celle. lalte

cunoscut cuviosul

.

renumit în tot sfântul Munte de cînchintori din tot lumea ,^£reci.

era

,

Ptiu

;

:

£râ

început

iau dela

il

umiline

pomenesc cu mintaa rpi credemâ printe, câ de

zice

lugri locali, la/ci români, bulgari, ec al îlea Avraam il nu- \ b- rui mea, c chilia ta drumul lor, ca un mslin bine. rodi J •

,

-

lâng

l"-toriu

seu, toi se

ul

închinarea la

lâng

pe

sie

apelor, care îi dau rodul latimla dus sila întors, la vi , atât

isvorele

împrta Athon, i la aiazm

tote

Athna.

sfântului

J

acestea-

dragoste irte

nemrginit

in deobte

cu primirea mosafirilor,

i buna si

vo-J

ospitalita.

v ^v§i "s dm ostâneala Iwi.fSri deosebire e J$f&$+' neam ae i s <*ac cu trupul. c aa i se '•"^kIwW&B^ c5c e se j" Monahului dar înuntru fir^»* ^r^f<. ;e Vogat. i deseverit dup sfânta vi rugai, Sme^ »"t<pi*'^î|iffe' E'vanghelie « ne încetat ,

'

"

*

,

:

^Jiu

'

'î;>

s>

t«nia

jjjj^. r

A negri rul ^'

fit

[ca i

p

:

celle. Ialte

c .

5^^

"

îab-^vTS.

rul

Dumnezeu,» care

FCtori

se

remînem

la

Lsc i

annt

.

ochee buzele pu ,

mari

,

°* lt nu

'

c aa

*

Jaa

barba de mijloc i mplintt,p crunt, cuttura smerit i ve.-«<

s ^°"

=

^<Bj^£T"

daruri cereti

svend vîrstea

de mijloc,

rose, prelung la nas, ochi

'-fîin

L

i

iui

JO aitâstrst ^^pwj^ Sfatura

x ^qLisL'f-

i atrgtore i pân astîi .

Sava

'A

vedeai

sunt cuvioii, vorbirea

,

posomodulce

A

magnetul pe fer du se tot pomenete de tre.~" înbrcmintea simpl i sere'cea ca

de toi jolositore, i pururea avea rugciunea de gând. dup cum seva seri mai jos. Pe ling tofe aceKstea.când cine. va avea scîrb , mihnire i turburare .dela omenii" i dela draci ,1a cuvioia sa îi ^sa ^-pacea sufleteasc îl ospta îl -mângâia duhovniceste, ii întrea se jie rbdtori, i îi povuia la mântuirea î

;


——

.

SSouJletului

HgB

necredincoilor turci deosebire

de

re '

s'

a

Aici

j"grik.

Românesc

este

BWromânâ vre o

atjrv

Prodrora

la anul

SSV-

>

pururea

inse

puin

rnvietvrilor

mslini

nu au

,

au

,

;

rugciunea

ce

i ea

de goîi

JÎcea blago

jicea

firvgâctu-

m

j^e.care ii

de aur; care o zicea

i o invasse

numai inse în ,

Mai

;

,

tiina tiinelor i

care pelingâ

de numne-zeu

Cur

ci

tiea

Schitul

armata

in

mult

stat

ve--

Monastrrt

i

/ost

carte veche

care este

,

a

p"

timpul

in tot

pentru Careea

tîrjul

o zicea; când intra in chilie

sfrntuluî Ion

cu umiline

i

cu adeverat

intre

prea

,

slovete Hascâtore

jHUnca

conacul,

ostnitor,la dulcele

Printele Sava

.

1859.

câte. va luni

a invee'turr

Mjcare

pân i

ii avea

sa

ori.ce

menit

loc

;

drumul jumtate <

dragostea a

Munte, a mirenilor

religie

Duhovniceti desevîrsit

Ie

îjBf

tomnei

'

MD^

sfântul

aici la ctrvioia

:

neam i

din Jlori, livezi

aer aromatic

SLIx,

i

Pentru aceasta au atras stima

.

tuturor monahilor din

^jf Mir

pe din ajarâ care

este acesta-'

»>o»me Iisuse Hristose Dunmeze

mare injricoat

<^

jii slvit, Jâctorul a totâ

a-j

L «ui meu

cel

„ direa cea vedutâ i «gândita, , cela ce pzeti aezamintul .teu,

i

mila ta celor ceteiube. r pzesc poruncile

pre tine ,

acum i tot dauna "mulumesc ie; pentru tote ja

i

.tale.

(ale de

j- cerile

l,,Spre mine,

r

laud,

bine celejcuie

cele

slvesc

si (c

artate -i

i pân

^ne artate,

,

cele

acum

te

^*|J^

i te mrei

'tine.

Pentru .,

spre mine milele

tale

aceasta

cele barate,

r

care ai

minunat

îndurrile

—— —

tale

^

din pintecele Maici Melle,i intru to-^ CU CU^rijindu.te de mine, i pzind i ocîrmuind cu

"..Sfrijinindu.mâ ,-te

viosie

celle

ale

mele, pentru singura"

buntatea

i iu.

:

i

'

"

.

mea-. renia naea pentru nevrednicia, si rmptimirea iubirea ta de omenii, i milostivirea, de

0

{

-

r)^

,"

7

,


.,

a l"ace/ bine

^ trînete

mea

rea „of

i

.

atWriji nu

si

,

ndejdea mea

si

i tote

.

încetat;

ai

meu

cruntele . Bumnexeul

se

.

m M. S

^

-

<Q

cel

:

le ai iconomisit,

cumelepciune

ipanalaoa part e

«urna

bun dulceaa mea , i dori< Cela cete aipcut °m pentru

Isuse Hristose, Numele

ti

i le

ai

tocmit

pentru niîntuirea nostra

^-wra

Pf *.â

mei cu mrturisesc ie Jomne Dumneieul gtmnx^tli tro totâ inima mea , îmi plec pului

i

,

a sujletului

mneieului meu

E»|'"'

„ti

.

ie uu-

artndui pcatele mele

tote

.

Pleac

urechea ta spre rugciunea mea;

si tu

am pctuit, an nelfgfu. fi ias pgântat'ea inimi mele. te am amarat pre tine „it,am <resit ,team mtârâtat, '

_^ 9v .

...

:

meu stpîne,

bunul ku

este

un

nici

i

rutate

felie de

j:

am

pocii

..cât

<

^

ragiduindu.m, de atâtea

am cdut

pcate

întru aceleai

.

;S

Mai cule(

3„ire picturile

,

pâcâtuind.

intru coverite

înelegirile, cu covîrire

..ori

,

-

si

tiina,

Tsji de multe ori

~

,

«W,

nu leam fcut, si cu necunotiinta,

care

i purttori* degrije- \ grit sau_ negrit pe i cu cuventuf, i cu cuno. £| cu aducerile aminte, i cu

hrânitoriir,

se

de ploie

numra

vor

de

,

c

au covirit i mulimea pcatelor mele: i ca o sarcin grea 3 au ingreo

capul meu,

i

iat .ca din tmereele mele cuviose usa dechize'ndu.le

uneltit de rmduiala am botei cea tessut de Sus

pn acum

ne infrinate.

porniri

,

Bisserica

:

i

jara

sfanului

întinându-mi haina

;

ne-

poftelor celor

meu minjm.,

trupului

9

patimile necinstiri , cu to --j— cu Ticlosul •»»» suflet iiv*»"' meii -- iau.u; du o /"Ar, delege i nedreptate lu/Vj tot" alt spurcehdul: •

i

„.toi

Lucrând;

m

fr

ar fiind

..totul

mi

intru adîncul

aminte

tote le

tii

se le

tu.tc

înaintea ta

.

pomenesc

.

<<{i-

I

tii

mea

cele

y, ce se

i

m

i

sufletul,

i

Y/g

des-

cade a xice

cunoscute de tine,

se zdrobete,

nedomerrri

nici este iidi"

c tote gole

sânt ochilor tei

cel ce

_-f.se inima

,

c

artat

.ne

..coperite

./V-

din parte

va lsa vremea povestindu-le-

.ctr

voi

Pre care de voiu

'

;

rr-J-

ii\-^~£y*,

cu

afund, aducendu.

_i

pctuind nici puin ore. i cine nu am artat; i vremea terii <-~g2

c

ce lucru de

atuncea

,

'

6^ 1

:

\\

,

\V.

1

.

i


PI focami

-

niciiri

•i de durere

Pentru aceasta sau turburat

;

i

de întristare

j-irnd,

i

destul

spre dare de

i

socotind,

meteujire, prin

este plin

cercând

m

care

Ca

.

af)„

si

nimic din

.

vre un chip

nici

.

meu netit

sufletul

„««ta

pentru sinemi

cele

rspuns „„

si '

voii,

isbavi

de focul

cell

vejnfc

-

daca

„vrednici ta'

este

viei

calea

•jrinare

socoti

i

vaiu

;

Scurt

ctr

si

daca iota

pentru

pentru

Eiî

voiu avea f

întru

Eti,

morte

.'

trime'ind

,

va

«te

ca o

ce se

vr

dea

se

fi

cîne-va

.

atr spo

este trecendT

pctoi

munca

este

^

potrivit

ale ndstre

puina vreme

vejnicâ

,

rspira3

cele

~ffZ> -

ne in.

voiu învrednici

omul,,;

ce

c aa de

celor

i ncji iK<

.

întru

nedreptate

deert

atâtea picate, suflete

m

cum

,

dreptatea

viaa i

este

i

mul

prin

Dumnezeu

str/mt

;

desftare

cuve"nt

Eu >srstp.*^v

i dac

;

lui

bpdatâ: Atfo „ oroiu i

j dac

;

sama: rit

arta

este îosortfti

tot.deauna petrecend

de mântuire;

„tearfâ •

voii

mâmueste

împria

scârbe

te

abia se

mi

unde

sul

/

dreptul

w

i împria drepilor , i viaa amîndurora ne VJJs cu mortea j deci ce voiu /ace, ca voiu lucra-. »7, bezna pre sînemf voiu Svunc* înfricoat este i mortea, i ma i ales a pctoilor, fiind si cwn-/t§£v J -' plit este. ~^Zsy} lor; precum

curmfndu.sein

m

ce

c

,

c

*^i

-

va putea

cel-ce • -TPÎlSifili

P ac toilor cumplit

este:

;

scot.

se

când

scaunile

se

vor pune

judectori înfricoat va edea

pilor

ni

cei

gtit

trece pre dinainte

seva arata

din viac

,

•.

împreun

gândita, cu cutremur va cea; de

;

i tote f tot sta de

i

sidirea ;

ce

sfini

se ;

dupre lucrurile

i nemitarnicul i rful cel de foc

Ji£

fM >7

,

i

strlucirea

milionele

/ae

;

întru

,

vc'dut

voiu

face ,

de

JW

bucuria dre.-fîfe-

Anjelilor

cea

ruine plin/iind; de tiine mustrat r darea de rspuns lipst j suspin

dra*sneaJa,

vfr.

cdea nu:

dintru care

se

va

iar mai

lucru este, a viii,

ca'nd va veni s slveasc r se ra'splâteasc /feste- cruia

<?ci

.lui

'

v?

'

a tnortea

..tos cu mult mai înfricoat •'^-^"«inile Bumneieului celui

«Sfi»

W

i toi imffâ ,

i

Eu

cea

atvn- f-fâj

tot

în-

pre

M.

M

v/v7

«8

-

;


v

*

.-doilea; ce voiii

,

(lipsirea de

tmgu-i

/

..rirea

Dumneieti

de la

suflete

dup

te

X

cW

sau ,

sau desp-

;

pirogi ticlose

;

,

sws P ina al

bunti

munci nutrea durerilor; nemrginirea

* *

nattHUW wi *

plînge

rele! ce voii

h\i

.

1

..aducendui aminte de acestea, i care durerost; i strig vor fntimpina, c forte grelle vor fi t înumneietrl puterilor, Dtrmneleul cel vejnio se r.um kseti mneieul mili, i al indurrilor se nu deprtezi dela se num treci cu vederea : eire

i

mine mila ta

JoW stepfnulu:

i

r

omeni .

i

.

meu cum

al

.

mmturrf mele

c voitor:

tiu

ca

tia nepomenirea

.

meu

aminte spre ajutorul

Ea

este

al mili

,

,

milostivirea

a iubitorului

ret}

^

de-

nu voete

carele

se fie El viu, mortea pctosului' precum se se mtârcâ i adeve-^jjy voete ca toi sese mîntuiascâ, si Îs cunotiinta

si

se vie,

c

'

t .

nu au

mai ales

si

se cheme

venit

pocine C nu cereu ptimesc

la

aii

.

sr

aa

drepi,

cti

afltridu-m

,

i aa

m

cei

pctoi

de doftor,

socotind

m

nu

,

ci

,

,

abat

ndejde» cea bun , amea mîntuire ; acum am început a^râi ca'C vier. 'i\tt £ommi\ meii; iar eti sunt pmint i cenuse, «ici

j^.'.. din

.

pre

ci

s'enetoi

ce:

pcat

Se la

ce se întorc

ii

pe

trebuine

VyJ, /.Jj me

i

i

nu om, ocara omenilor

ndjduesc <3eyJ±£

norodului defa'imarea a defimarea â noroauiu:

uam^^ M ™^^

.

rtga"^^?

cedai

celui <Sn mie cuvent întru deschiderea ^uri mele, cea Tr^.ciunea celui ce se rog c dela tine este tota darea darul desevîrsit de sus este.pogonndu-se,,^tot ** i 'bun: """a ;~ ,2L} » aWL' , i se mi ro^ dupre vred luminilor. Ca printele tine la de >,/7

—— ,

.

^/f„

.

nicie,i se cer

ruinat

'5$J

:

cele

cele ce

m, întru

:

'*

ta,

c

scaun

curatele tale ri'core

.

,

asa

m

i<

voi

ini-mi-

Stî

ndjduit

Miluete-m Domne,

putincos sfat

teu

smerit

întorc

Bumneîeule dupre marea mila

trupurilor, ca

rnfricoatul

num

.

spre tine

tul meti.

7

se

am ndjduit i

deplina adeverirea

Ailuete.m

-f!

f>

i

de folos,

doTnndrn

ci

duce oucurindu.

,

doftorul

cum ai

sufletelor

-Aa

^fr—^ \\c \vo <$-o n v o sw

i al

sta înainte la

mai atinge ma rog i cer i

ca cum

m

\<s

\

jjfy

de

^

sv^t-'^^r^^ ne J Wfr? yrA

c

f rea

cuceresc

,

-

m pJ


dL

u4¥\ i

u sarc bita"

pctosul,

smerita

îartfnrf

din ftat locaul dintru înlimile

Slatoete.ma ea se

d

C

r\ ^\ 1

inima

netrebnicului

tu

m

n'

-.c

j

cele

tu tii

omeneti

c

-^X

voiâ intorce. un Du mneîeu

"

eart.

stpine, lesne alunecarea cum ca plecat este cugetu]

cuosirdre spre

,

4

Caut

.

Privete

.

rugciunea „«jfflL mainaice de ama du />>

odihnesc

pacâtui '

smeritului

spre

sfinte

numa m

si

ticloia mea

spre

fale

nde de °

curâete.me pre mine

,

ma",

firi

£<y V*PJ

omului din tineree

cele_ rele

aduYFJ

-«vi aminte, ca tu singur eti curat', i j"a" #..râ de prihana", i ne întinat lari no i mtru certri, i canonisirr sfntem iiduti s. mintea de indurrile tale cele din viac i de , '

:

.

ta

•la

i

.

multa

* i

-

num

se

este

i

,

noianul

nu

osindeti

nebiruit

oia

cea

.

Ci tu eti

rta'cit

ii pui sufletul

tueti

pre

cei

cel ce

din

t

c

,

;

nemrginit

ca

este;*/

pcatul lumei Ca ca se caui cel bun, cel ce venit in lume se mîn :

pmânt

pstorul

pentru oi i ai pctoi, dintru care ,

wiluete.mg

,

iar tiu

:

ridici

ceriu pre

perdutâ

mi.

de legile mele

numrului

tale de omenii

iubiri

rele teai pogorât

'

fr

cu

supuse

este

cel

milostive

din

,

tâiii

sânt

fptura

mâi:,

ailor tale, se nu te îngre'oedi de nevrednicul ci indurate spt, •/iptura ta Cela ce pentru mine ai

•mine

i

.

m

i

K

vindec

„milostiviri, .le

poi

te

-

rbdat terge

:

i

semnele ranelor ai prii:, cu dojtoria

ranele mele

C

cu buretele iubiri de omenii totej nimiz nu_ îi este ie cu'putine la umilin

i

,

:

i

.

mele

intrai

cei

rmpetrite

.

Usureazmi'

o-reutatea

lacre'mile mele i suspinarea , ca ca ale lui petru verhovnicul Apostolilor

tiini, priimete

i

,,curvi,

imete aceast mic mrturisire la ce ai priimit

buna

i pocina

cunotiine a tîlharului

ale .

pri.

amea.Ce-,, |>e

cruce^v^T"

«dul cel din Touzele melle ca pre o jerVjffl fa" vie bine- priimit rntru miros de bun mireasma priimete

,

,

i

i

i

,

i.-i

!

1

1 ':•


-

,

fmblanietete

rog plecate

acela it

c

Ci

i

Ai pctuit

.

•acela, ci pcatul plingendui

r^Julte

~,i

m- cuceresc, inuv-

.

au pcâit i Manasi împratul sau cnu sau perut , fiind

;

;

Bavii mainainte de

sau miluit.

,

am,

de acest felriî

pilde

cari potolesc

mîhniciunea mea

mfngîe

de la mine

„sc desperarea

,

cari ,$one-

,

i hrnesc

-nade

i tu ini

mele; mîngie

jdea mintuiri

atot mm. •ma mea printele indurrilor, i Dumnezeul odibnete.o

J-âerea,

i

ta"

mai mare minune

i

i

milostiviri

,.

mrgrit ari meu

i

,

tale

i din i înc

;

din

m

v&i face

a iubiri

.

vei

C

m

câtr Dumnezeul meu M/» cârmuete ]V,.voia ta •

;

din noroiu al

iropa"-

Domnul

catri

viei mele

întretim

dupre_

întru frica ta-, In.

dragostea ta

intru

•temeeaia.m

i

,fr'iu

voiu ruga.

rmia

'

mai mi

,

este puterea

atâta

voiu striga

mf-

si

numr;

mîntu-i

omenii, cât

de

tale,

tnili

mari

viac

fiiu al gheenei

face,

severate

raiei

cu isvorul

cine

ai /acut

înfricoate, crora nu este

i

pre mine curvariul

dac

Iar .

i /i

,

buntilor, multe

al

„rnraaie, slvite,

,

i

cu

»r« .-mulimea bunti tale, sfârit bun vrednic iubiri tale de omenii drue-

v

**

.Stemi .'•le

i

i

..

caut cu mil i cu mele

încheeturile

metf.ila loc indu] aazâ], c if'j^XU ' •

'

Wt}

•\ a

'

m

nc *

"dar t el

.

-v8'7»

,.

*'

meu

ticlosul

sunt

ipostasu.

povtu

suflet

la tine

,

riete.

c

i'mpârmdu-i

T0

&

?'

m

de pricepere

eg

i

iubire de omenii spre osse

spre tota alctuirea

multe locauri

vrednicie

dupre

ruia

i

.

odibn

de

-Ivi

ceie

numai

"orae

"'

cuctr8SC

d

Domne

i

nevredniciei mele, ca sein

ftfwte

se le

>

ie-

îneleg

,

ci

mie de folos

V

i

3e

fac aceia

adec a nvm rpi i împreun ama du J a nu lucra celle necuviose cu me. ce cu cei deeri deart { împreun am Smeri cu cei smerii; i ri're împreun a comptimi i celor cu cei ce ptimesc .te jreesc ale erta; pentru ca" tiu c de nu voiu lsa, '.

'

',

î

,

.

..

:

:

..

,

,

,

.

nu mise :va

lsa

•-


.

.

.

.

.3*5

r.e^rce

mritori ;

_

«nt, •J

mrog,ert

aceasta

greesc mit

i'm

Eu ticlosul

ci

,

nopinsc

cei

..ve ,

poruncile

rispla'tetile

tale

i

,

Vgptde

ev

nu

Ca

.

tuturor cel»

tote

sunt

acetia

nu fac voia

cel ce

.

;

.'.i

celor

daruri

tale

'

ii

îndurandv.te

;

v-'Tvciu muri

'.'

le

indrepteax ca

,care ii

adec

care

atept

tale

lor,

îl

i

in

m rog

credine

locaul

de

or

celor ce se veselesc

sau sevirit

lâ tine

i

m

nici

tuturor

.

te intru

dupre

împria

ta

h& deverit Domne

^acestea ^.pentru (Vata, ll

Prea

i

roti

mie

~"

ns-

bine.cu.^JJjj

nevrednicii

întru buna

celor.ee

deprtat dectre Du.

team Cunoscut,

tine

tine in

âm

credut

Treime

mîntuiri

le

marea

cea

mila ta cereasca

Domne

al meii

intru noi

cei ce

:

sperm

.

intru

;

,

i

ie

tine

atîrnm

i

nemtntue-

Asa Tac.

se

spre tine,

-mult i necovîrit buntate pentru milostivirea i iubirea ta de" cea

negrit Pentru rugciunile prea ludatei, prea 'blagoslovitei, i cu

omenii cea

sla'vitei,

pre ai mei

ti

dar nu neam

ndâjdiile

la tine

mrluete.ne pre noi -

vre-^~~

întins mâinile nostre

,

.

i

ai

poruncit

,

rugm i

,

iar

.

'^aL^mnejttu strein ci pre .pre tine te am îubit si intru .ne închinm unuia Dumnezeii ne

stricat Pre

nestricat, in

ertale

i am pctuit >

seva

via

meu

trupul''

Iar

:

,

pentru denf,

,

i lacrmi-.

£>; îoffeste

i

duhul meti în mâini sfinte stepîne intru lumina vi

pui, odihnete

de

•IJ»

a %

,

iar"

;

dîndu.se

dtitcrule

Cei de

ta

netrecut

i strmoi i fraii i pre cei ce miau

,

nsctori se

înaintea sea

îngropri

yei învia

il

:

Mrturisirea aceasta

.

tame

o

mortea

ticlos

cel

,mea facerei

ctori

miluetei

,

.niwih acertis ale rugicivni mele. «te intim-, r«ându.mâ pre mine si xtiitâ EO i dup ce

r,

-

le

pre

fuWe

,

,

si

prin-

pre

si

.

,

r-

"

,

Duhovniceti si /raii pre care tu mia: "dat miloii." cu judecile care stff împreun cu mine cu

di omenii ,

prici?

ta

ct o>« iubesc

.

dar druitei, Prea sJVntei stepfnei nostre de îumne* xeu Ifasctdrei , i pururea Fecorei Mriei ale puteri,

uror


-

;"i"vS'-,/'

Hi

vS -'

l)'-

care din nac tine A*fc ceiât

<S«

Airr,

au

N

plcut ie, Amin Amin .Amin.

_

,

rugciune jfcea

0

isfe'ntulur ion Cura"

cuviosul

_

^y

de

.!rua,de

in tota

Sava.

:i

Uossebit

de

rugciunea

de gotiâ

i

,

deossebit

7 de canonul oWjnuit alt canon când /a întru ceva; aceast rugciune o *rcea Ieromonahul cuviosul Leontre,din schitul ,

-

,

i

^î)

5

Romanesc Lacu,

6 ru

c

tote

^7,^ daca

dup

cum sev

seri

,

înainte'. Pen-

rugciunile

cine. va

dela sfini câtr aumneieu, „ sporete cu cuvioie în ale clugriei

mântuitele de suflet, cari âu" atins acel ,rad de cura ipvte-ewie ; rari omeni se gsesc înxiua de astxi ; to /.>' ta" lumts zace in cel re'u Mai îmiiu voi sen u-

c

;

tini

cuvios:

prini

Mii intru Domnul

dfn s'ant schitul

i

fondatori

'vis. "'"

acesta ador-

;

'

''

ostenitorii*. j.'.sri

£grinn

1

Adormiii. rintele

ieromonah

W nai

Nscut p .

\v

m

,

sfânta

venit

Anna

,

i

la

18-49-

-.V

^y"^

la

<&Flkf£t

mort în anul

jBfeffff

in «pantul Munte

'inul 1852

189^),Feî)ruarre5.3,autrâit in sfintui Munte 5i

-/^^S

sni,iM

Ani viei lui %0. ,

-

yfl. 'fy/,

ie

in anul 18SW tatl Mihail clugrit

r-'

Printele Nectarre

*:;"

Iero.

schimonahul venit in sfn^â&Effli tul Munte la anul l o de odat cu printele Sijbn/^^bs" ,

.

i clugrit în anul i „T>6, înjG^Hw ^Monastirea Jforaia fn România, din judeul Tufova,comuna odais Bursucam; mort in anul i89l,Noembrr'e l£ L ani vrei lui a" 8 1 Kscut la 1804 , trit în spWe 51. '

,

3, Schirnonali ;

nscut

i

rn anul

Eftiraie

istrate, din

1&18, venit in Sfanul

oraul Galatf;

Mume

la anul

mort la annul 19oc, Aprilie 48r ^ 4, Schimonah Conu, nscut la anul 18o6, venit în Sfntul Munte la anul 1860, din comuna scekjude i

:

'859,


>

deul sibiu

mort la annul 188o, Transilvania 5, ieroschîmonah Nechijor Coja, din Comuna satul,

Lung, judeul Braov Transilvania nscut câlugirit fn Monastirea Cocou România

;

i

)

t

de oftic

la

Ioachim Crigorescu

venit în Sfântul Munte la anul

,

1

1850, mort

1899 Februarie &&.

anul

O Schimonahvl ,

<

anul 1835,

Ia

la

luiu, comuna Ka"molosa, -mort

nscut

,

185?,

dm

la

anullgl^

judeul Cuvuî.

anul 1903> Ianuarie 31

la

•-

Schimonah Losofteiu, nscut la anul l8 ,din tw'gvl Frumos, judeul Iai, venit fn sfântul Munte l 1853/( |fcA /'./ i mort fn arinul 189*r, Martie Z8- a schimonah Filofteitî Vlassit nscut la anul 1830,ve.<{ '1

.

1

,

sfântul Munte la anul 1852, din Bucureti , mortla^ x <' anul I^jj Becbembrre l6 âufostJO ani iconom Metocu tfhaso9 Schimonah Dorojteiu Constantin sfn uanatie,nâs

3 5 nit in

ao

^^Ccut

la

anul 1839, venit în sfântul Munte la anul

jg3ÎK~din oraul Craiova, mort

y

1859-^^fc,

lâOâ August 31

la anul

,

-

^fyj-xr

mg

10 Ieromonahul Gbemnasie Fudulu Duhovnic nscut Ia ^ f^^V anul 1851h, clugrit în Monastirea Ciolanu din Romsnia'.Cr^f ,

-4—

Oraul Ploeti Si

mort

venit în sjantul Munte la anul

,

1899 Noembrie

în ânnul

-

JBk

186^5

/>

!•

11 ioroschfmonahul Callrnrc «a'scyt la anul lB33"^M Oraul Hui, judeul Fâlcfu venit in sjantul Munte 18S!t,c5Iog arit înschit, mort la 1897 Iwafe 3— li.chimonahul Marcu stancu, nscut la anul 181-

TrrJ

,

,

7pr.>l3anu] &Ssjl

,

tS-^Jp -clugrit in Monastirea AtimuI

i

lîH<j.

Cernica

au venit

^y~:^ 1851, din comuna

Septembrie nnul /T^sul Printelui Isâia in «

8

din

,

Cuviosia

;

Roman»,

la

sfanul Munte la ajw] judeul Iljov, mort la

in

Plotogi

tacsid"

la

aci j'ost

fondarea

1-

<f-^2

Toi iceti cuvioii prini, i de sau

cu „.

j"ic\rt

ali multr aO ajutat schitul acesta uni cu zestrea lor, ali Iau arrdicat la nivelul dup cum se ve-

munca, i iar

sstaxi;

yfi

;

din

sânt acetia-

prini înviat

Printele Schimonah lavid Bendu

>\

Constanta (România la autoritile Bisericeti, ), cari

,

iconom la Metocu

representeazâ

i

-<^B

politice,pentru

-

-.^

Monastire-

{_(/_ (

^

-

1

Monastirea, pe

Printele ieroschimonah Kectarie Mironescu,ae ^ Pace: ani, este iconom la Metocu cimitirul konei Strada

U

-)

tovaro-

Schitului.

-, (

.

;


Ns

am

i

Sucuresti '

vr'n si

P<3"rfnf

Printele ieroscnimonâh

rachiu nu T3ea^ retrai din Schit.

i

Duhovnic CSherontre.i

Pirintele Antonie Schimonah Focenesnu la chilia Iujta pe rooiea Monast'irei vatopeduluî.

Printele Cuvios Leontr'e ieroschimonah din schitul Romanesc bacu. arnSV S Monan ^ Luchianojjf, român ,Q--S

'S<

'

<

inchrnoviat fn Monastirea

fost

'

Esfi

"^^'•p'a.^menukr, intru ale Iui scrieri ^pentru sfanul Munte din annul^

^85 C, scrie i pentru j

monah i duhovnic la chilia

»

cuviosul Iero-

Malorosian.de-,,

Adormirea Maici Domnului

dup scrie^

din schitul Lacu, care

V

Ifile lui

/

?i din spusa

prinilor

Dâtrî-

"'AX/V

inountâtii 'A

^'-vf.**,

1

Athânasie Ieromonah

printele "

unic

,

Dosoj'teiu,

i

Ieromonah i

Duho.V

'

:

îuho-_

~vnic,i pe mult asculttorul Vlassie Ie. 'J-j- s , i'romonah si JJuhovnic,- fara' printele £&<Xi

'

^

.ugârit si trei

Tomini

? M venii

.

cldrusani

din Monastirea

in

'sfanul Muntef^si aii cumpa'rat loc, si au Ja'cut chilie cu~ Bisserica Adormirea Maici Domnului din Schitul Laciry 'si

sau

sJrV-xt

cu plcere

mult

se discuta"

i

C&ai

c

raritate

ci

i

aceast

la politica

pana"

mireneasc

de Dumnezeii

ale

ca'ror

nume

acum printre Monahi Clugri se ,

fntîmpl

nu numti la

-p

\rr~

Monaht^"

O

ca omenii de stat cu deose-

r'r Zbiri la Î.00, 5ooi 800 ani omeni" cv talenturi. Printele Leontie.au avut la Duho lovnicie , pe printe. r/v Antipa Ieromonah acela care au murit în Monastirea ,

(4-1 Cina suniiro «la sigur y<w Jfiî!

«vorbim OuHt

di riii d» cine.va.sî n( cusin-uri dt critici;-

Tindim

la noi

înine

j:

'


.

aam

a

(Rossia;,

dup cum

sau

scris

în alui via-,

mai ii sus asemenea si pe Schimonahul printele nostru Sava feancu, dela chilia Turlutiului ipeve.^ j

:

^t'me

Monastirei Mmajinilor); asemonea inbucum se înelege era rafinat în cele duho

Schit

^nitaitj

dupa"

Vnicestr sile inplinea

y> omul cel ^se rnjrrna

,

aa

i_

ca

;

frtkf

jsât

Iau

frotido.se k

,

mdrtea

au tiri se

rpesc împria,

ri

^de ani,

deseverit lapidase ,

statura

era

de scâtvn* talantul , sisilito-

mverste'?5.

faa rocovana

inâlt

.

.

crunt

i

sa?~T§&&

Duhovnic, din Bucureti, si care iau ^"ost ,i acum se a/la" înviat ,1a' chilia isvorul

tmduiri

(Lacuj,

Patriarhii

si Episcopii'

Constjntînopolultif

dela rncepvttrl cwstmâ--

t\i Iutemeetor

al Bisericei Iui Hristos

,

sfanul Âvo-

j chemat lâ^Jini. desantul Andreiu ani 3b-}/. dup Hristos au /ost l6- ani3,0nrsim au /ost 1 1 ani, i mort la anul 53 ani i mort în anul 1 ^ Policârp 5,Plutar?i 16 ani i -mort în anul $0i «ort în anul 956-, Sedechion 9 ani,

stol Andreiir cel

Stahra

Hirotonisit

,

,

l

.

,

,

15 ani, i -mort în anul 13- i?. i mort în anul

Dioghen 8.

E]eJt'erie

110>

lO-ll, i'mort în anul si mort în anul iUi10i Athinojrhen 4 9, Felix

,

16 ani,

11, Evîtoe

ST.i%, Alipfe |3

^^ Ky /

(

ucenic

i,

i^vx^i

si

sa in anul 18^6 Maiiî %5 ari li întro condic la printele Arsenie Ieromo-

închilia

.scris

nah

r

ori de ce

cu patrafirul

îmulasc

ceriului; ,

mort

M

c

pentru

dup" Evanghelie trîm. «lele s^uja sfânta Usivr&hi paYtnt^f peatru tot lumea:

rbtott

rupndu.se pentru v

,

ducea o viata

si

i ncjit

ta

cu lucrul

vechii si ale lut lucruri ,

1

j

anr

i

i

mori în ânul 15t6 luni , i mort în anul

Partinax, roman de ai lui

Patritie

19

<ani

ilu-luni

)


mort în iovii' 195,.. *°3Olimpion 11 Ani , si mort în anul (| , anul 3, Marc u 1. 13 ani, i mort în Vb*' 16.chiriac 16 ani, i mort m anul mort ,a anul »Ho i ani ori Castin

Si

i

n

Constantin,

.

*

30

Tit,

,

35

ori

ta] Dometie,

M ani

,v,Prov «ral

mort in anul

,

I.

fratele lui

313.

la anul

mort

jW lui

Patriarh al ConStantinopuluf,

mti'iul

Prov,

301-

Îs ani

mort

i Prov, i

.

Împratului

fratele

i

si 6 luni,

Dometie 1% ini,

lui

ai, Mitrofan

i

ani.

Dometian.

ori

Dometie,

aufos

10-^

a tdtâ lu. ani 310 . Mitrofan au fost la soToorul mea si au murit la anul 55,6 ^AliciandVuaiPatrierit *3 ani , avend vrrs«a9j•

ani.

Pjvel

mort in anul J5'i.

si

I.

mrturisitorul

353,

i

fso-onit

dm

Salonic,

pus Patriarh

degraTj.

la_

.

mort ia J55v eritit,laai ^ Evsevie, învetat sineaseîât si dup Evsevie la annul i. a» ora 'in Martie St5. Pavel 355, i fara" lau^onit eriticicat e-va luni S,6,Machedome eritic, au fost numai vreo 35o,pa"na la Pavel i. mârfurisitorul a 3, ora", la ,

,

-,

«f?,

i

359,

iar

au fost surgunit

omorât Armeni

de Iau

,

în Cucuzon, un-

aceasta

dup

mortesu

împratului Constantin. sau eriticvl, pus a a ora la anul 359, ^

|8, Machedonie

omorit 3150 omenii Stantie

;

aii

Constantin stoli

,

si

ati fost"

îndrisnit cel

Mare

;

i

din biserica

Iau du3 înbiserica

,

Arian

dup

mortea lui

sfintulsy

sfinilor

Apo-

sfântului Acachie.

isgonit de împratul constani»

Aiitihion la annul. 3,9, Edocxie Arianul Evagrie, pus tot de Ariani-

50, •j^Dimofil

la

anul

Jtl

Evigrie.

I'^ooslovu Naiiaiîn, au" Patriarsit 3 32, ci«S ot £e anii , si au murit la anul 319— Nectarie ati Patrierit 16h ani, i ati murit în anul '',

'

33,

^

fnlipsa împratului Con}

de ati scos trupul


,34

famtfllon i,Gvnid«Aur, nscut la anul 347,

au fost

dup

Patriarh

pu-s

îfecfcarie,

si

r

la5^Fev-ru'-

i~4s£/TV.

-^^^^)

ane, anul 393, i

i

de J ori au fost pus la Patrierie, murit în chikhia ii| Septembrie anul ^Q% v

at?

t

,irsachie /ratele lui Wectarie

3,

mort

36,

Hoembrie

-3%

X6

Iunte

anul4o4,si Jrfr

anul 4o5-

Attic presviter,pusla

^o6,r

3t'Sisinie I.pus la anul 4 Ianuarie

2,6

,

Qf

'

mort la anul 4*5mort la antiul

i

;

38, Nistorie

eritic,

pus XI Aprilie

430,3»^

al 3 ha

,

,

surgunit la

Sobor inprotiva lui.-

39,-Macsimian,pus 8 Noembrie ori %Z Octombrie 43J,

r

mort

Aprilie, anul

?,

40,£VocIu ucenicul

sf.

r

434,

ion^ura de aur.pwrâul 434\siM2v]

mort 2 octombrie 446 El au adus motele fkj idnn4"i,FIavian Mucenic, mort in Efess la anul 449-

"4î,Anatolie, aupastoritfi ani, more3 rn timpul lui ,ât? fost al

43,Chenadte

i.

Iulie

sobor a toti lumea-

Jtî?

pa'storit biserica

^%"

r

anul -458-

3Q

13 ani ij, luni pe tim,

mort în anulai, / 4^Acachie aumurit la anul 4 8945, Freta.oriFiavita.ori Flavian pus Patriarh de£îpul împratului

i

LeonS-

y

,

46

,

non împratul, si mort Eftihte, pus la anul^96-

la anul

!<?,Machedonie n, au fost 16 ani,

împratul

uKCjT ^8'

i

49i-

au"

fost istfonit de

Anastasie

Ti'mojteiu, pus la anul 514.

si

mort la 516-

49- Ion al % puslAprilt'e anul^lf mortâ-, Fevruarie 52c dela sf.lon i. au luat titlu de Patriarh atoti lumea. 5o,Epi]anie,pus iJFevruarie anul 5Î0, mort Iunie 535-

J^jP

>

51 .Anti'm i. Episcopul Trapexundei, isevmit J.,Minna pus 13 Martie 536 mort laoJ'.-

_

la 536

-

,

53, Bftihie hirotonisit la al 3l« sobor la ani SSl.^onit de împratul lustinian lâ anul 56 ,idn 3 li puslî Aprilie 56:, mort 31 August S\%,

B/tihie a % or, pus de împratul lustinian cel Mic în biserica Sfttlsr Apostoli 5XÎ, mort la , îngropat

56, Ion pusnicul 4U'pus li Aprilie 581, «ort la J95.septeinbre. .chiriac sl«, atf murit în 19 octombrie anul 6o6-•

r

W?" ^S

y^V'

.

'

/ ,

Ti


610-

58,Toma 59

ai

60,

Pir

pus la«. ianuarie boî.mort»o Martxi 038.de pusl8 Aprilie 610, mort9 Dechembrie !

i.

sertfhie

J.

încununai împaratu

fost

usla

i.

639, sila % ani

el

Eraclie.i soia lui Edochia. isffonit de

Împratul

Constantin al îlea-

61. Pavel î 1-' '6!L.Pir

pus la 6hi

i

aî or.ij luni

i.

ereticul

63, Petre

64, Toma

îl»

,

,

mort la 6SS-

aii Jost,

669-

-mort la anul

sie ,aii murit la anul

65, Ioan

au murit la 655-

i

au murit la anul 606.

i

,

6?4>

1»' 66. constantin L mort la anul Pogonat 6f Theodor I- isgonit de împratul Constantin la anul 6î&-08 Cneorghe r drept credincoS mort la 683,întrm. ,

pul lui au

69. Teodor

O,

1.

al 6l? sohor.mprotrva TJonotolitilor,<

j'os-C

al or

mort la anul 68bau" murit la anul 693-

,

din mirean

Pavel

,

l.Calinic I. surgunit la^Oj- de iustinian Crnuchir igonit la"?!'. deFilipicon, iVArda•3,Idn 61?, unit cu eresul Filipicon, s,i Vardaisgonit de împratul Anastasie alî 1-? la T 10 Gner»ia« I pus la 11 .iugvst fdS, si «gonii de împratul Leon Isavru, i mort la anul wOlanvar'e, 5, Anastasie lupttorul de icone , pus la 11 anul 30.i mort la anul 753- imimpul Patri. '

.

,3thilvî acestuia,

Kihf] i aii

^40, pan

Tlleodora sfrâtul

apucat

vul Thaso Danii], si

,

834,

la

pe vrea

nr-

i

succe-

1

împrailor

când au ridicat cinstirea de icone

,

ionichie

cel

Mare ,i

aii

t motro«buntii

Jost

un pustnic asemenea

era

si acolo

<

istoria-

iat

Sfanul

împratului Leon Isavru

a

si

sori iui, dela anul

din Taso Esarhul a tuturor Mona-^

Daniil

,

.tirilor din Insula Thasso.Kl au Jost petimpul sfanului a împrailor Bixantîni lupttorilor de nichie cel Mare .

Io-

i

icone

txt

i

urmele

in partea

unde

se

despre

linitea

El.se cunosc

i

pa'nâ as-

a insulei Thasso;la locul

ra'sse'rit

Calonero c hun apj; mai sus de malul Aschitotripa , adecc peMa'ri ca io minute ^reci n zic tera pusniculuiî: acolo în peter se af la mormfntul sjin'j \ osseminte întrînsul , din de marmor t'uluî jcut vnutnit

astzi

fr

ruini ve'dut

eaVid

riariu

se

înelege

,

ca' atî

eu cu ochi mei

am

vuitatu.o

Aricesc. din

Sfi

Jost

i

tiisseric in

u Chedeon

peter, am

Proegumen Prodromit sqrtemfare^™

-

în anul ,.1901-

Monastire Dohearu, din viacul al

XIV.

\\


;

I

c

din curgerea apelor ce pica in peter sau Jormat pe pe. rei antici nite sloi dinpiatri inform de rasse de dulama". i de cimilajcâ , ca cum ârfi atfmate i« cuer. La ca.' pul mornuntului sfanului este o piatra scobita de marmo,

,

ra"

care pic apa" iarna si vara , i nici o data nu sta", adaog", nici lipsete j'ie.cât de seceta Patria lui netiut .-Inse dup legenda local se «ce; El

ia

,

se

it'ci

este

:

c

ati jbst pe timpul

Insula

i

Thassu;

pan

fncorabie

Esarh peste

acela

au însoit pe

tote Monastirile cel

din

mare

Insula chipru-

la

£6,Constanfin l,pus de împratul

.

ioanichie

sfântul

Constantin ComproninH

f Si) i tiat 14 August 66. slvean, lupttori de icone, pus XoemTsn'e mort la 6 Februarie anul f8ov. la anul

,

Kichita

.

18- Pavel 1$, pus de Leon Compronim

dinNicheea, fnprotiva lupttorilor de icone,

soTsor

i 8o

mort

îfechifor

i

80,imort

anul

la

pe timpul Soborului din Nicheea pus 2,5 Dechembrie , |f ai fost în al lea

La

\Q. Tarasie,

„'

anul 806-

Feljruarie

Mrturisitorul Ansigriupus;

I.

surgunit

de Leon Armeanul

,

i

Aprilie8o6.

mort lalî Martie

84J, pomenirea lui in % Iunie8l.Teodot I Casteras lupttori dekone pus

de

,

meantrl-l Aprilie Sil

8%

,

i -mort

Leon Ar.

la anul 8ii.

pus inrindul Patriarhilor, de Fflîp al cliiprului de imparatul Nihail85i Antonie I Casimat, eritic,

Theodor-,

us

Gno-avul,

si

8H,lon i!? lupttor tul

te

,

la anul

8i%-

i fermector pus ,

i dup

împrteasa

de ii

Theofi'l,

mort

de icone

mortea lui;

Teodoia la anul

Metodie rMrturisitorul,pusliFevruarie8

\6

i

Iunie

86. Ignatie

846, Seprsnuete

ccupilor, in

M

Iulie 8-46

85 de împratul sului

pe

seu VJrda;

mama

8?,Fotre

Mihail

,

:

igonit

octombrie-

Teodora

,

Curopolatis^

cu soborul

Epi-I

i

igonit în\i Koembrie pentru descoperirea mo.

adec nu voia sejac clugrite

Mihail

i pe sora

lui.

Acest ignatie,

i dupa3odeani clugrie Iau pus Patriarh. de neam boer, rudenie cu Patriarhul Tarasie, era„

iu fost in

lui

împrteasa

împra-

i1î.,i-mort

împratului Mihail Rângave

fiiul

Iau pus Patriarh

de

aiij'ost

SM%-

scopit

de

Leon Armeanul,

rncontra lupttorilor

de icone

.

a împratului Leon,

i_la_alU m^ti_pojj^j3usi5 îechemhrie 85î-


,

i

.

.

5L Septembrie 86{. pentru

isg-onit

de rmparta'ire pe

împratul

Machedon;

in timpul lui aujost .

i

mort

bisericile

la

anul

deprtat

aii

de împratul Yasilie

va lui Fotie

sprit

ca"

Machedon.

vasilt'e

asoTa,ptfsi,Koembrfe

Itfnatfe

8

lea sdbor

al

,ca la anul

de .Ajus

ra'sseritul

rnV3 octombrie. î-ora' pus rnife octombrie 8t 888, de Impa'ratul Leon Filosojul

,

inproti. ,

.,

si se

sau de-

pomene.

ste

89'Foti'« a

;

891 ,Fe vrie 6 90. tefan la

,

,

si

isgonit la anul

i

mort £n anul

.

1, fratele impa'ratului Leon Filosoful, Hirotonisit

i

83c,

i9i^ntonie

mort in anul 893-

irCavlti, Hirotonisit la

j9a,,Nfcolae

1.

Tainic, care

nu sau

893, si mort fl95.Fevruâ- Jicu a 4 cununie a

nnpa'cat

impa'ratului Leon ,au fost isgonit

ani

pa" dd

la anul

9o6,dv-

de Patrierre

93-Eftimfc ISinchel, is^onit de dlisandru fratele lui Leon, i mort la , pa'storind 6 ani.

|

i

l9^',NicolaeI. a lori,

9

^

U

tefan

.

.

mort

i

Iulie

.

9%f

9%5-

Maiti

.Mitropolitul Amasiei

mort

,

pus

la

anul

915 i ,

Trijon Monah, Hirotonisit 14 Dechembrfe 9i8,cuhot. rrre

se pa'storeasca" biserica,

reofiiact.fi'iul

lepdat 1

în

voie

11

Poleect

Monahul.

Hirotonisit

în 16. Ianuarie

aiuri

m3

,

si saii

septembrie 931,"

9?,Teofilac< pvs% Fevruarte 9 33 fiind de 16 ani •natere, si mori% Fevruarfe S56-

9

cresle

împratului Romano Lacapinul

bun

de

pin cândva

de la

,i mort AkX£*-\

.Aprilie

9ÎO-

99. Vasilr'e i.Scamandrinul pustnic , Hirotonisit^ Fevrua. rie &8», i peste 4 ani, nu se tie pentru ce

ad

fost isgonit.

100. Antonie m. Egumenul Monastfri studiilor, au pista. rit

5

ani,

si

sau retras.

Ji Hrisoverg, pue la 9$ 3 pana lanul 996. 10%, Sisinfe Maghistru, mort la anul 999. Serejfcie E. Egumenul Konastirei Manoil , nepotul

101. Ificolae

arhriui Fotie, mort la 1019 pstorind %0 ani la 1015. dupa' 5 ani de pstorie

PatTt.

.

ilOM- EtrStafk, mort

,105.Alexe Monah f

^06.

in 8

i eclisiarh

Februarie

Mrha.il

1.

Iunie

in Monastirea studitilor, mort

anull043-

chr'rtrlarie, pus laî5MartielOJ)3

anul loSS.-

iigonit

Y/h"*


10^- Constantin HI Lihtrd, senator, -mort la Anulio6 ,dtr>â Stf'de p istorie 108. Ion. Vrii, Csrjilin scriitor, pstorind 'bissericjîani.

1

*

,

mort

i

in

August lOS-

îl

eit de bun voie în 8 Mai ioWrldO. Estratie Carid, surgunit dup 4 ani de pstorie >lH,Nico]ae IH.j'ilesof scriitor pus la anul 108^ ,pistorit ol

li09- Cosma

I.

serica i? ani , i mort la anul WA'llîJon IX- Ierom'mon Halchidoneanu, au pa'storit

13 ani, M13,Leon

Stipiof

i ,

'bisserica

la anul 113*11

mort

i

mort la 11^3ani depsstorie.au eit

pstorit fciserica 8 ani

(lli|,Mihail E.curcura. dupa" 3

,

i

dus in Monastirea. lui. satî jllS.Cosma E Attic isgonit %6 Fevruarie UH\.

>H6.

Nrcolae IV.

pdat i

dup

3

anni

de

pstorie

,

de voe

satî le.

sau linitit.

/di.Teodot n ori Teodosie Monah aii pstorit biserica i au murit laanul 4153-118 .Neofit I. fnchis i mort la anul 115M, ,

\ 119k

Constantin

IV.

Lihud sachelarie

,

mort la dlC:

l%O.Luca Monah Hrisoverghi, mort

^îai.Mihail cei

m

Anhial./ost diacon

Mari,

i

sachelarie ."bisericei

mort la anul U'oV

,

4X3 .Teodosie i varadiot, mort laanul 1183Camatir Filacopul pus la anul llAVasile U118t.de Isachie Anghel

H

,

^lJS-Hicolae n Monton. 'llf. Leontie Teotochi,

118. Dosoteiu a % ora

,

,

*&

luni. numai t mort laanul 419M'

>lî9'Cheorghe ir csifilin de pstorie.

Î!30,ionX. Camatir

1183. isgonit

4195.-

în Veneia, au pstorit 9

kl»C. Dosoteiu nâ'scuî

S

14.69-

la anul

i

mort la anul

'lîl.Hariton Evgheniot

f

2 ani

I .4

mort la anul 19,00 dup f ani

,

mort

în

ânullW6fn timpul

luat latini Constantinopul

Patriarhii

lui

au

Nîcheeif-

Savrianin ,pus laiO Martie fl3l.Mihail IV Aftorian ori lio6. mort %S August. IliV ,

H3%. Teodor n Cupa i mort 31

Filosof

,

Ianuarie

'l33Macsim, Egumenul

pus la % 8 septembrie

13.13

1%15-

Monastiri Neadormitilor,pus

pana J lechembrie» t mort la 15115^13^-Mihail Sarâtinas Haritopul, m0 rt la ilU. «ie

1^

fo.i a

/


'

.

'

:

Cherman 1. pus la anul 14*1 i mort -'t\ffî' J13C-Meftodie I. mort la anul 1140lîf.Manoil i. pus

î

lîi

anul 1443

la

Arsem'e Aftorian Monah

,

i mort

pus

14*9-

la

la 1454.

Isli J5isgonit la

1460 de

împratul Hfhail Paleologul 1*59-

1

Jîechijora.

mort fa tfoembrie

146o.

iar Patriarhi Constamincrpului. iUO Arsente Aftorian ,a a or, pus in luna lui August .

j

1461, ii'sgonit la 1*64,

.Gherman

liJl

m

Jtarcucea

m

fn acest an în

^444.Iosif

I

si

mort

l4fj.

pui* Iunie 146 1

,

,

i

ijfemit tot

Septembrie-

Mrturisitorul ,ales

l-Ianuarie 14 6 8 i av lpidatu-o % Ianuarie iC.Idn Xl.vecu.pusîlunia anuî dîS, lsat

ifjDechembrfe

aiJ4,iosifr.a*dri IlilS.qrigorre

It,

3 lDechemirie tt8i,

cheorghe

ori

'l46.Ata'nasiei.puslam rlKf.Ion Xn. pus

i

I

j

'149-Ni/on

I-

pnâ

al Chiprului,

i

waiu 1483pus 11 Aprilie

la

i

,

i

tot atunci

isgonit

sascos.

4 3 Au<justl304

Uu-,.

ss dra" i rs^onit la anul pus lal313i isgonit la 1314. I-

,

USC- Ion Xm. Ghes, mort

i3lo-

1340.

llSl.Cherasim I- mort 19Aprilie anul 13J1. 154. isa'ia Monah din Aton, pus la 1343. i mort ,

iar dup

Patriarhia

mort la l*9o.

octomi>rielî89

Ianuarie 1194

mort la

148- Ata'nasie

!4{-,.

1184-

ii&.,ilpâdâtu.oH8,

1

i pus la

jechembrîe 1461-

alta

scrisore

la

la

im

anul 1341.

Ion

xrv.Caleca.scbsla anul 134?. dup ani de pstorie j pie, i au murit in pucrie în Constantinopul. 154. Isidor I- Vuher. au pstorit S'Aani, s i mori 1ÎJj9 . 1155. CaJîst I. pus la 13SJ1 ijonit la 13S4, iar dup alti la ij6 t] riSb-FiIoftsm" scriitor, Egumenul Lavrei Atonului.' .

y

-

H5f

Calîst

1.

a

x ora

4363

i mort

4369-

la

158-Filofteiu a S or a<i Jpidatu-o de btrinete la 1375 mort la anul '159-Kacarfe, aa pstorit v/jam, si au" murit la ttllKbO.Krl. pus la i?ifSt mort la 4368. id6l. Antonie IV. pstorit ani, i mort la 139534.64- calist n, mort la an«l 1396,

j

j

Jl6j.Mateiiî

i.

au pstorit 14 ani,

i

mort la 1410.

5% ani, i mort la anul 4416. i mortî lunii 1439, au fost Sobond Florena , «^împratul

^l64.-E/timie n, pstorit

£l65-Iosif D.pus *1 Mâi 441C,

I

si

I


166.Mitrofan H. Chiticului Uniad, care sau isclit Floreni

scos de sobor al Patriarhilor la

,

in Ierusalim, mort Grigorie Melesin

a^^T^46'î VjSQj/l6i

cand

.

la Soborul

1443- inut

August i443- pstorind

Moma

n pus

Ata'nasie

1

,

pstorit 6 ani

la anul 1450,

si

,

ati

ani-

3

fost fsgonit

atifost scoslal45î-

luat Constantr'nopul de turci Jnnd muncit.

sati

Chenadie a. ales cu porunca lui Mahometn,fa"storrnd5ani,aula"pa"datu.olaM59 imortla l5( 1^0- Isidor H. pstorit biserica 6 ani, i mort la 1465-

,

^t

i

..

Sofronie

Siropul

i

,

1*6C.

isgonit la

turci\lil-ioSrf I.Coca, pstorit 3 ani, s,i isgonit de tfl"{3.Marcir E.Csilocaravis, pus laW6îisgonit de Sultan. "Patriarh, 3 ca' au" dat looo^albeni, ca sejie

'l^.imr'on

pcut

Trapeiundei

al

I-

n la al

^lîî-'Rafail

'

.

t Sfrbu,

l8.Macsim

It,

un an

peste

pstorit 6 ani

.

r

al

-mo-

,

i

aii

fost pus în

mori

Bionrsie

I.

pucrie.

anul i

la

isgo.t

-

Turcesc.

dup" a ani au fost isgontt

iîi)-Ni;fon D.

f^ij

Simion sau

TrapeJundei,a4ori,isgonit la 14J(4,

nit tot de sultanul fe

140-dela

la

anul 1489-

rt la

ft

pus

pus de Mria, mama Sultanului ltahomet si sau lapa'da.t la 14£.

.

Jd6.S:mi'on

*f

,

Patriarhobiceiu a da sultanului "bani la punere de

|lî5. Dfonfsi'e

pstorind biserica iftani

saiî lepa'dat. />^B >^4&18i. Wacsrm m. Serrarschi,

,

.

El au_fost

si la

pus

anuH493-

isgonit la 1499

15oo181. Nifon o. isgonit la anul sultan Baiaietla. 'l83.Ioacnim r.al Dramei, isff-onit de Sultan pa1504 . atuncea sau suit tributul la na" la

18 U Pahomie

3500- galbeni. i.

fus

4 surgunh

la--

& Sulm

lanul 15o6185. loachrm a a drâ , mort 1186-Rîhomre I. ai ora", au pstorit 5 ani la

,

i

sdiffl

'

mort

anul 45 ii159.0-

ISr.Teolipt i- ionfn, pistorit il/aani,i mort la de turca ''HB.i*ri«ia i.scos fn anul acestat59.o. sultan soliman, gonea pe cretini din loisenci. Patriarhi' 189.ioanicb'e I. isgonit si afurisit de 3 :

1

ani , la 154 3- a(î venit la igo Ierrmia I. pistorind *o Muntele Atonului si avi primit scllrma191. Dionisie Dai Nicomidi'ei, mort la 1551ll.Iosa/ n. Andrranopolit scos la 1565. .

;

,


.

7 493-Mitrofan m.âl

chestiei pstoririi padat la anul iSIl-

l9H.I«timh

II.

Larisa, pstorind ?VlcMi,

Irfe snv] 1519195.Mitro/ân IU. a % ora

;

sau la. jechem

mort 18 Aurfvsi 15"?9 numai 9

,

j

iW-hrimia. i

,

luni aii Patriersitori, sila 158^ sur^urit in ostravu Rodos, fl, PahomieJl. Batista, fsconit la 1585,

I

ani

isgor)jtl5

198.Teolipt

Anul 15S&ora", pstorind 8 ani, i lalSf sau Moscova, de auj"acut Patriarh pre Iov. istfonit

fl.

,

199.1erfmi,s I. a 3

dus

i

m

aii

&0C .Mâteiu

murit Ia anul i59-i|. B. dupa irecere de 1{ iile

au j 0 st isgonit

,

%oi Gavriil i. au pastorii 5 luni , i mort la 1595. loi.Teofari Atonit,dupa hmi depa'storie aii murit. 103-Meletie Pigas. Patriarhul Alisandriei lc luni. 1 an

,

i

Mateiu"

î;

I.a

au pstorit

ora, isgonit la anul d6oo.Keofit n. Atenian, rsgonit de Mahomet nr. la î

1601.

io6.Râfafl.n. pstorit biserica s% ani,siisgonit la. 46o8^O.Neo/,t B. â % dri dup 5 ani de Patn'eie sau surrfu. nit la ostrovul Rodos 161:. dupa aceasta Patrie rhia ai rmas vacanta* a ani, sub pa'zîrea Patri,

,

arhului de Alisandria

i08.Timofteiu n. Episcopul p&lor, au Patriersit 8 ani

,

si

tnort

owavit la anul 16il. jfj& 209. chirii i.Lucaris.alAlfxandriei, pus la 5Nbem D «e,l6ld. JJ i isgomt Ia anul 16*3. in ostrovul Rodos. %l ^ Ciri orie IV al AmASki chforw, / $ '$4& P .«eî3d«riU,aiî fost sur^-unit & ostrovul Rodos. r

'

Antxm

?X1X.Chrni tan

^Y;

b. Episcopul Andrianopolei

i

Wris,

Amirad ytrt sur unit iv s *: S ?

.Chirii I,a 3 ora.

dupa

1

Atanasie

1116.

Chirii

i

I

m/

:

13.*.

8

*a«,»x0 wiw 163%.

iara is^onit

nr.

r» ostrovul Rodos.

Patelarie. Episcopul salonicului

j-ost

? us in câtreda

,

isonit

si

lui

l.a4or,dupaunanisgon n.. Maiii lb3V

Jid'f Atanasie B. Patelarie. ;

zile f.tfb

ift de Patriersit.

rar au

.

dupa ?o de

ora, dupa 8 ani sur^unit de Sulin ostrovul TenedoS l63i-

^?

c}

..«4

,

isjonit în ostrovul

B odos la 1635

Chirii n. Ca„daris,a » ori is^onit la anul Meo/rt m. Mitropolitul Erad iei, au lapadatu.o la Chirii I. a 5 ora", un an luni . sau

U 36

vf

i

46

-•

omorât


si* kin cetatea Rumeltei

in 8 Iuniei638 iasvirltt in mare-

chessaria

5l.il, chirii n.a 3 ori

au pstorit

,

1

i

an

luni

si la

,

anul

jC3 9sa\î otnorit de sultan Amiral. Partenre

bat rin , pstorind 5 ani

I.

r acolo aii

lalbi/A

dup

liS.Parteni'e R. ca"

«au putut

suma

se

,

ostrovul"

isg'onit fn

murit otrvit-

i

Xani

i luni, la i6ltfau fost isgonit la turci, galbeni

plteasc pechei

de 6oo,ooc.

i^, ionicht'el. pstorind illuni, i ati lsatu.o la 16^Til%5 Partenie H.aior, r'gonit la anull65>..i ojnorîtpedrum % or.lw l. aii fugit asccnuindu-se. de barba", pa'storind Xozile , au fugit. ?li- chiril m .

.ll6-ioanichie I.a

"'S&8-

fr m Patelarie ,a *ori,

Atnasie

ij,X5f.Paisie

I.

aii

lapadatu-o dupa"

15 iile-

4.653-

Larissa, ad fugit la

VJO 'Ionichie n. a or, au la"pa"datu.o la 4.655W4»cterl m.fr de barba" a î ora", dup i5 .3

igonit,

ui. Paisie

c

xile

au /ost

nau pltit pecheul1-656

a a ora, isgonit

I.

_

Mar-

Laiari 'i33.Partenie DI, spîn*urat în sîmbta lui avea scrisori cu Rossia. tiel65.

c

^i34.Gavril tt- Ganihoschi si

t

lfe l6f

xile

fn

Brusa

Episcopul frussei

,

pvS 30 Apri-

la l66o.dupa"3 ani de pstorie-

Larisei,fr barb,

pusX,6lulte

in Aton.

au fugit

si

,

ai Ipidatu-o

|W. Bionfsfe DI. Episcopul

in ostro.

la l668.aufostisSo«it

&L37.Part«ni«" IV- a X or,

L

li

omorit acolo-

Partenie IV. Gângavul

}

dup

fs^emit

,

vul Tenedos-

j

JîL39.Metodie a. Eracliei

fn

4.611.

.•

,

us3

Ianuarie 4669.iaulapadatuo

lor^ngavu, dup un an

isgonit rn

ostrovu chipru.

neamul ComniniUr, Dionfexe Iv-Larisei, din

Jî^J.Gherasim >'

4 ani

'

1H3. Partenie

Il.al îîrnovului

Atnasie

iv.

16^6 pus

pus 15

i<

ora

Iulie

w

anw

.

,

Iulie l&?9-isgonit

lâcov al Larisei

or pus

<ati

,

HgenitU

46?).» dupa

^/j5.Dionisie Museltn IV.a % si scos la 168o. U6-

,

au fost istfonit. gângav», pus a

IV.

«ronit la

71

.

fugind în veneia. IV. a

5^0, Partenie

V

\>/ r isgo-g^ .

1668. Konei. pus 9- Septembrie nit fn 13 Septembrie 466S-

l

>38.Clfm«t

dupâ

« xdt.

h %0 Iunie W9'

lpdatu.o

la

1689,

;

'•


IV. a 3 ora, dupa" ce sau întors din ro. 16&4, au fugit in 16 Martie <gsngjvu y a 5 ori, pus li Iulie 168A au"

Dionisie Muselin

mania

la Patrierhie

al^8. Partenie

IV-

fost dat .

^^50.

a/ara".

16S5 , a % ora .pus la io Aprilie gâlcevi, laiî scos afara.

Larisei

p multe

Ir'onisre IV. Muselin, a

n

lau^onit ipe

ora",

,si

du-

acesta.

\'*r451.Iacov

s.% ora", Larisei ,lpa"dato de voie 1 Martie l69ofl*5i. calinic n. r'sgonit la 1691.

^^5153.

Neofit

pstorind M

<al iv.

luai.

-5*54. Calinic n ,a % or. r'syoait la 1693. ^j?*5 5. Bionisie iv.a 5 6ra\ dup luni lâl694 nit in Bomnia si mort acolo. ~ls£. /.•

f'WXSJ

n,a

Calinic

neofit

iv.

al Braclr'ei,

ati

fost isgo

Iov

3 dra", «îort la

i

pus

isgonit-

$*.5, Chiprian Episcopul Chessariei , surg-unit in Mun. tele Aton, la 1,10. dup iftani de Patrirsie9i» 'j#S.S9.Ata"nasie V- al Andrianopolei.is^onit dupa" 16 luni- , •

||

-Chirii

IV.

Episcopul Chiticului, iVonit la 1?13. a i ora, isg-onit dupa

|X61 chiprian al chessariei An de pstorie. 'Vîv% / (

!-'»$A

Cosnia ra

-

^5,63. Ierimia UT Chessariei

y

ln România

'k

a*

,

,

1

<

'V

aTV.';

P^riarhvl Alisandriei. dupa" Pstorie au fwtfit.

S,6;l

f

'

I

.

pus lalflS-au eft

acolo dupa"

o

j

ani de ?

i sau dus

edere de uani,

h

sa\i

dus în Sinaia.

,

.

^5,6^. calinic m.Mitropoiitul Eradici pus la 1U6. Paisie JT. Episcopul wicomidiei dup j ani de piste* 4 rie.au/ost stngunit in ostrovu Cnipru.

'

,

56. Ieri mfa

|î6

t

-

m

.

a

i ora

,

pus

la

dupa. flvni de pstorie serafim I. ai Jficomidiei, pus

anul If 3* la

m

.

si

^Wefl AfJ2f R

mort

*

d?33.i surgvnit

ostrovul Limnos, de acolo in Aton. &^*Qa >â6o.ifeofit al vi. din Patmos, dupa 5 ani de pstorie au «fi \ . /ost isgonit anu] 1^0 •

Jt6b.Pais«n.a» ^it rn Iai

ori, dupa 19- luni

Moldova. Alo. neofit vi. is^onit dujrfdi.iwni

de pistorie.au

fu ic

in

HM.

anul .Ws.'l. Paisie JJ.a3or, pstorind jy ani , sur<runit si a istfonit, anul iîiî. Jl i chirii V. Kicomidiei , El aii dat pechesi la turc din 500- sute pungi oani looo.si aur, pan auf ost rs^onit, dupa" o tirîtura" de 3 ani.lTîi. '

«

-'V-

l

.

.


,

i?3'Pjisie H. a M or", numai vn au. t\. Chirii V.a lori, pus UifSX- igonrti- Ianuarie tySl-

"

Î5. Calinrc

dup

IV.

6 luni

Patriarhilor, de la

au

fug-it

S.??-ioanichie

IV.

;

aiî scris

El

istoria

cderea constantinopului.

*?6.3era/im E, pus 519 Iulie i"j5f i au murit in Rossia.

dup

isgoait

.

3 aii

Episcopul Halchidonului, pus la 4.6o. p-

lpdatu.o. V[8.satmril l Dercului, pus 1% Maiiî i( storind M ani, au

au"

dup 4

,

ani

Athonului.

/ost isj'onit la Muntele

i9.Meletie E.Larrsei, ptrs M, Koembri'e 1£68. isgonît tn ostrovul Tenedos, i mort acolo. Aprilie 1169,

%80-Teodosie B. salonicului, pus

ani

18i.samuil

i

f luni

dup

3.

aiî J'ug'it.

Dercului.

I.

a

1 ora",

de Sultan Mustafa ra.

i

luni

dupa"

au /ost scos

,

mort în ostrovul Halelii. tn

$H Dechemvrie

%8h

Sofroni'e

t8a-0avril

ir. Patriarhul

IV-

Ierusalimului, jti pstorit 6 ani.

Patarelor,pusla

t80. imortla t\&

Procopie Smirna, dupa" 5 ani aii fost scos. *85'Heofrt Viî Maroniei, pus la lt89- dupa" 5 ani fsgonit. sila anul l9?" Jl86.Cherasim m, Dercului, pus la it1

debatrrnete. aii lsatu.o au /ost 5t8. GrigorieM. Smirna, dupi8.ani de pstorie isgonit si trimis in Muntele Aton. ,

dup »/»ani ,l8ui iau lpidatu-o la X89. calin/c V. Nicheei. pus la l8ol Qrigorie V. pus la 48o,si scos la 1808. %_ %h

Neo/ft

vn-a

% o'ra,i'sgonit

ieob-

aîdra is^onitla i8o9-

calfni'c v.

i91, 184^ Î9i-Brrmia IV.Meletinului, eit detun voie la voit hi lo, i93.ehiril VI. Andrianopolului, eit depun 1818.

Noembrt'e Jigil.Gritf'orie

"V.

a

3

dr. pusl9 ianuarie

Patrieri'ei rat de turci ,1a porta

in

Aprilie

1819.

i

spfnxu-

fn Constantinopul

18*1mortlalBVJ.

Evghenie Pissidiei, pus dup cri^orfe, oog.Antim m. Halchidonului, i'sonit la 1814. i9?.Hrisant Serani. surgunit fn îlSS.A^atang-hel. Halchidon J,99> Constantin

I.

,

chessam

isg-onit

sînaitulBpiscopu

dup ,

la.

h ani

«iod8j...

pus la 1830. eit de

6 voie dup h ani, i mort la 1839 Ianuarie JOO.Constantie 1 .Tîrnov, dup liluni igonit , 1835^Ol.Qrigon'e VI. Serani, isgonitS^ Fevivrarie 16HG.


3<>%.Antim iv.Hicomidiei,

atflipdatir-o de voie la b

V. chhicului

,

«ort

« Iunie

_

««5;

Koembrie

m.Ctarcului.mortlaW

lpdatu.018 Aprilie ,05. Corman IV Bercului, de pstoriei 306-Antim VI. Efessvlui , dup 3'A ani datu-o li> octombrie 1848 3o-£-inti«n ir. a a

am

M

1845 ,du P a

de pstorie-

Meletie

30.1-1,

Maiu

1841.

anul

A«tm

1

atf

,

lapa-

lipadatu.o de batrinete

mort pu*3 Noembrie 185%, st 3o6 0herman lV.a*6r.

n

.

fi septembrie anul 1850

Septembrie 1855

111

-^P/.^ 309- Antim VI. a adrâ , ftgwiit U Iulie «W0.Chirilvn.A™asKi,ala>idatu4. de voeî voie tf August H.chixicu, au lpadatu.o de

M

?îi.ioachi»

1863-

anul 34

.

voie

i au lapadatu- o

4 Dechemvrie 4866-

3i3.qri5orie VI. a IC

.

pusjo septembrie l8bj ,

sofronie

»

Ianuarie

l&'lseptembrie

3i^.Antim VI.ajdr.5

tembrie 48^3. 3i5.ioachim n. a a 6r,*3*o»«ribrie

«i

,?i eit 30 sep-

«a, mort

nit Au-

188-

tfust

,

de

_

eit de voie ora. pus 4 Noembrie 186?

,.

3l6.ioach™ m .pusit octombrie 1813AthoSsi sau dus în sf. Munte

es.it

Z)Apr.liel88U.

Sisv murit de oftic la _ IV- Hiotu. pus la romana Jlutocejala cu acesta au recunoscut biserica

ai^ioaclirm

sinodul

ei,

i sei fac V

«ir,dma un

cu nodal, numit Tom. prin care orecunote

act si-

celle H.

tatrierllii.

318.Bionisie VII-

^ig. Neofit

3%o.Antim vil vi.

in ziua de laiî scos afar tot grecilor, 3llConstantin nerea Mare. cu a S ora", au plecat din sfanul Munte 3 W.Ioackim m. alai iuti Iunie 19M,-

împraii

Bizantinii,

nscut li, Elena împrteasa morta" laWl.Constatm StFevruarie V{4, in oraul Nais tlfii sirbia în Misia.de aici au'jus pesf- Constantin Împrat 3o6,


] I

.

la

anul 330.

au

sssir n

[l-Constantie,

1

adus scaunul stapînm

ia3

*™*

scot fng

salTinC^

^

3

W Constam

Paravanul

.

f

nstantin.

ncpotul

iu;Co

nscut inConstaminopul 6.*oem*rie 33î, «*• l8 »6 We?66. av&d virstea M.». impari md dup a

^,rov faa.p trs

tata'seu i

an

^Iunfe36

^ ir* ^"Ir" MW m

si6 luni -

3.

JU

ati SeU'

.

I

mp

^.

numa

t

^eme-i

El

.

]vn

aluatapusulJ

au murit ia virste de 55 ani Valentie. fratele lui Valeminian , ars in Andrianopul O Aug-ust anul K-Teodosie I. cel Kan,

.

.

S

.

fa

38.

«M Xowfcrfewg.

P

fflort ia

46

Ianuarie ;95. |

J

Arcadie jfid lui Teodosie cel Mare .nscut 1* f „ co nat detataseul9 Ianuarie 3 \\ i au murit in 8 Mani 408,fiivirste de ani au faiparait ani. d/n carel3 au impârâit cu tatâseu. 9' Teodosie D. cel mic jViul lui Arcadie nâ'scuttf Aprilie

«.

,

'

Miji

,

pus imparat

murii?

Ianuarie

4,

W

de mic de tatâseu , au

.

U5i. însurat r

Iulie

i Ea aii murit dup Bl, la anul 46o. Marchian , pus &S August MHo, însurat cu

EdoMcia

.

Pulheria ,fica

împratului Arcadie; Marchfan mort in U Ianuarie.'

anul HOtkli.Leon r. cel Mare, t

|

pus?

Fevruarie

H

încoronat de

Patriarhul Anatolie, i mort 10 Ianuarie ll.Leon I. cel mic, pus fn Martie Mp- s j mort %znon Isavreanu, inerile lui Leon r.

MJtf,

la M%1\.

însurat

cand era Domn fn Anadol , pus

kfH-

i

-

mort

Aprilie

impârind l^ ani LiUna-stasfe i.Dicoros, pus ,

S

qgi tf.

,

ftt

i

eMte de 6$"anni.

Aprilie

499, mort

fmprind vfrste .it.Iu-stin

de

de 63.

mort la

l6.itrstirnan î.cel Mare,

n

c/e

fi

nscut 5 Mâi 483,pus5

3

Aprilie

8 ani ,-morti4Hoembrie 566- fn-

o ani-

cel -mic,

,

Iâ45$

fn ipodrora

trsnet 9. Iulie 518- fn etate de9Qani. 15. Iustin I Trachianu, pusl9 Iulie 514, fnvfrste ani.

f

la

împrat

nepotul lui Iustinian ,pus la

J


56C-

i

mort 5 octombrie anul 5to*

58. mort lSAuguSt

Tiberie Trachianu,puS*î Septembrie

mul

1

581.

.

lui

jPiiwI

,

,

aceast lun

imprind

^^

.

.

Boma t jjw* Pa vei Fawitie din chessaru la 5 August 5^1 tot in rile lui Tiberie; ,$»nd de arini, încoronat fn

Mavrichie

.

*04ni luni

,

i

iile

M, -mort

V

:n

6o%.

Noembrie

capadochia, pus53 Noembrie 10, Foca Tiranu, nscut in 6o%, tiat i"n 5 octombrie 6itiPatriie,pus 6 octombrie

\

lui Eraclie

Eraclie/jiitfl

dl Martre 6 10, de Patriarhul Serghie a mort

de ani de împrienou, «iscutl Mai 61%.

6Ml,dupâ3^ %%. Constantin

n. cel

i «ort

U

6U1, otrvit de muma lui vitregatiat nasul ^.Eraclion/au impriit numai î luni , iau

I

msi

limba

si

,

i

Constantin

îurjunii

Pogonat brbosul

iv.

dupa'lani

de

6

la

-. .

.

nscut % Dechemowe

Eraclie, Xlt, Constantin ffl. ucis la 668-

MO.i

mort la anul 685

,

împrie-

Pogonat Iustinian n. cârmi, ffiul lui Constantin pus de tatsei la 681, i scos la 6<C,ipus

ufypX

.

?

care aii tiat nain lotul lui peLeontie Patritie; dup 3ani au scospeLeo sul lui Iustinian E-

i

ntie,- ati

pus pe Tiberie Absimara, care Leontie,

lui

nasul Tiberie

Iau trimis in

j"iiul lui

aii

Tiberie la

i

V\

la SlTFflfpic Vasilie varda, pui? August rgvnit , s,i ochi scoi în ostrovul Proti.

Jt8 .Anastasie n. care

p

lVu

senumete i Anemie pus ^H,du,

5ta«i isgonit in salonic

ucis îg.Teodosre

tiat

Mona tire.

ani 'oS; Iustinian atijost

imprâtit

aii

tiat cu

i

,

i

la

lOaufost

ca turburtorffl,

pus

Ia

l6er la

su lpdatu.o de voe-

au j-ost afuri3o,Leon isavru m, pus la!5 Martie era lupttor de icbne'sit de Papa Grigorie II, mort fnl8 Iunie Compronim cufuritui, Jfiul lui Leon3 {.Constantin V. isavru, nscut la 119- pus la 3o.Martfe \%C ,aii r'mprttt 35 ani, i mort la {l\ septembrie ''. Leon IV-jiiullui Constantin Compronim, nscut 515 Ia

c

i

35,

nuarieSO,

-

mort

la

"&O, Septembrie fn


împra'ind^

ânni.

ÎÎ.Constantin vizirul

Wf Leon

nscuii) ianuarie Wl-

IV.

pus fiind de iO ini, cu Maic. sa, întrit la im. paraie la go, i au fost oniorit „ â Bl mama lui Irjna 5 ani Apoiu au roSt suwu

««««

.

:

arw

ta ostrovul

acolo la

Proti

S03 August

Nechijor

de'

morf

si

,

9-

31.N«chi/or

I. bogo/âtu i jfh«ninto*ul. anttMtad), pus la Jp.octomline 804, ucis in btaia cu Wlrfaviin 15 Ivire 811. finparatind 8 ani. i

3S.Stayrache

fiiul lui Nechifor.pus la

de Patriarhul Ai

Tirasfe

,

8rt, încoronat

sau retras de voie

H Ianuarie

"SiT '*i mort

,« v l 3b.Mrharl

si

811.

i. Rangave Curopolat, jiiui lui Patritre Ban^ave.CurofoUf^ijingriie \ vi wechifori. pus la

octombrie

811.. sau retras de la % cu un coer al lui Nichita, , in rit Ig-natie, aiifost Patriarh.

împrie si câWa

clugrit

i

3î.Leon

Armeanul, pronumit si Hamelion,rtiul Patriie varda, pusii Iulie 813, iso-onit V.

MihaH 38,Mihail

U

Veg-on

lui

de

3$0,dupfani dt împrie.

Gangavu, din Amorea Oraul Fri^hia, lupt. tor de icone , mort la 8%^, dup 8 ani de împrie. n.

'39-Teofil Jirul lui Mihail

,dupa"

rit la î

H, pus cu tatseu, 19,

j n i de

Maicsa Teodora iA, ani triarhul

de

împrie

care .

|

au mu.,

lira cu

-

împrie: EA, cu

Pa.

Meftodîe,au aridfcat cinstirea de icone.

40, MihaiIm.Porfiroghenitul, nscut Septembrie

86. dup

la 836.au" fost ucis

ahii 10 luni

de impa".

raie cu maicâsa Teodora,- singur 41 ani, i cu 1 an, de toi .ani de împrie-

vasilie Machedon

41. Vasilie Machedon, pus

Maiu 866. ati mort 1 Martie 886.

Papa Ion.

.

fost afurisit de

4J.-L.eon vi. Filosoful, jnu] Iui vasilie Machedon, pus de

tatseu

la

împrie în împrii

ianuarie 890,

11 Maiii 911- au"

i

mort

S.5 ani.

43. Constantin VH.fiiul lui Leon Filosoful,

la 9o5-

regena moului

dup

Sul;

mortea

lui

seu

nscut Alisandru, iar

Alixandru. Patriarhul Hicolae

cu sin-

glitul.care era acetia; Constantin Buca, Leon. Foca HomanXiacapinul, ali, i pe urm ma.

i

.

ma 4

lui 4oi, ca era

datpefficâsa

dup

surgunita; iar Roman au Constantin vn. care maipturmâ


/Ti

au împrai; Stepfnirea lui

i

casa lui,

Romaiî^"**'Jpoi Constantin, iau Roman , si lan fcut calugâre cu tota

imprit

au

Roman

fl\l\ '

Kchembrie

RomTn

91fl.

pus

la

Homan

9^. i

murit

Ia

<fâ>y

Con

lui

Roiei, si

^

f

W fZgZf

Romanii. Ana, la

Vladimir Domnul

dup

i /Hui

a« murit dupa

Martie 963. fiica lui

ani, în 46 988^ sau dus

I.

U

uma

Proti,i acolo muritlî Iulie jH

H- cel mic, nepotul lui

Stantin otrivitu,

Constantin , pe

caW tria

pe

in ostrovu

suro-unit

1^6

avi

ani, si

Bl singur 15

murit otrvit de fiiul seu.15 Noenibrie 959. Roman, atunci avea etatea 54 ani, i au imprit L\% ani , Olga. au priimit botenul .'llonina a Roiei Lacapinul. «iui iui Teofilact ,pus de sineil?

^

aii

4* 11-

i nepotul lui 9lV dupa Roman

Foca. Nechiforn. Foca. fiiul lui varda

nscut

Patritie Ifechifor Foca,

D, sau pus împrat

963,

i

la

au fost ucis de Ion

Timinschi la 9691

HI ioni-iminschi nscut .

945 ,»ort

la

io

Ianuarie

i

Sinea

anul 9î 5 *48.Vasilie H. Porfiroghenitul./iiul Iui

Roman

pus de

n.

Ionmic de? ani ds tâtseu 96o. svb regenta Iui mort la 4045, avend o de ani de li na. ; împrii 50 ani: Bl âu btut pe îmlgari

iminschi stere, au

ia 10W. luind in robie 15.ooo. omenii Por/ir oghe nitul, Constantin vm. /ratele lui vasile D. % Septembrie aii murit la anul «48- in Patritie , fiiul lui Maghistru Leon. •

|l<9

1

05o,RomanID.Argh£r

Arghir, nscut tin al 8lî ;

9?3,au împarit

la

1048,

pan

la

dupa' Constan-

<f^~_

1034.

in 11 Aprilie ..Mihaii Paflagon, 30 ucis pe Roman m. dup uciderea lui 103 ,Mihail IV. Pa/lagon.pus Roman, ati lsat împria, au datu.o soiei sale au murit rn 10 De. Zoi; si El sau" /acut clugr; i

chembrie

i54Mihail sa la

lie

împrat

afar

:

i

;

El

împrteasa

strein de avi

încercat

iau scos ocni

atunci

împrie,

;

se

dea pre

i Iau

dat

i

2>oi.

mumafar

de-;^

Surgunit întro Monastire in 41 Apri

1044-

853. Constantin latî

4.041.

V. Cala/at, crescut

lai pus

Jtonamah

pus împrat

11

&oi,la 40JT0*?4.MihaiI VI. Gheron,

IX. au" luat pe

Iunie 1044,

i

i

va'duva

fcoi,

mort

la

lo54;-

si atî

murit

£a.r

dup

Constantin,


fost Mâghistru, pus 31 ivgvst

/lin bolnav

20.

loSî-

i

aii pus impârat pe Constantin Buca, Se. el au murit tn Monasttrea studftflor. Constantin x. Duca, pus împrat in viata lui Issachie commn, in %S Xoembrie , mort fn io6? a. vend etatea 60 ani.- au xmfitixU <?% aniRoman IV. Dio^hen , pus la lo6k i la'

cretarul lui,

,

i

.

.

fmil

Iui

Constantin

Dioghen, sabaurt

Patritie

cutri,

i Roman ati fost luat de turci i cana ; sau întors drn robie , luase rmpariia Mihail vil, si «au uP sei se mptotiveascâ care iau scos ochi, si aii i murit.

tut

:

'S&.UihAil vn. Parapinacfc, us împrat de P

™sul

seu Ioan

^

fm

P^"y' 6 foit igonit de < ?i t'T ' Botaniat xechifor , la 5 Martie . de aci sau AleS im P* T,i ^* cea vejnica si sfrâta ca"; sau dus fn Monastirea studiilor , fa Cut c j l{lgjv si a} murit icol °- ilf ost sf B î>iscop 53 TSfesuluj." .f 5,

v4» AA '-

«j

te/ro

;^y59.Nechifor.nr.

Botaniat, pusioiprilie 10^8, dupa'j anni, rsgonit de ilecse Comnino 1081, favdus in Monastirea< studiilor saufa"cut câlug-ar, si au murit acolo.

i>0

I. Comnino ,aljlea,riiu' alui Ion Comnino, nâ. scut la lAprilie los., mortl5 Aug-ust «18, in virste de £0 ani , au impirlit a? ani.

ilecse

i

_

Ion E-Comnino, care Comnino, nscut la

61.

ran ,

la

1-

,

dupa'

.

se

numea Caloian ftiulluiilecse p„s la 109», i aii murit de ,

1088,

jani de

împrie.'

Mânoil Comnino, fiiul Iui Ion Comnino n\au impaya'tit pe ala'turea de fratele lui cel mare isachie 1Aprilie ; au btut pe turci la au murit Septem-

<

M

'

inintea mori lui aiî primit câWria.j )3,A]exe H. Comnfno, fiipl lui Comnino, na'scutio septe. mbrie MTO.i dupa" *ani pus împrat detatâseu; dup mortea tata'seu era de 13 ani; i itnpara cu «iama Ivi Marfa Antioheanca ucis la. l!83, de Andronic T. fiind de 15 dini-

V,>"^ p

1fari e

,

o^.Andronic

Comnino nscut la Mo, I

,

.

al îlea fiii alvi

Isachie al

i

ilea mort in Septembrie li&565. issachie D. Angliei, au fmpirâit 9. ani i8 luni. ,

drn

Sepcembrre

in Fevruarre 66.

Ahxe

ni.

pus

1185,

pana

8

Aprilie "ll95, mort

1*04.

Aprilie

Lascar; care lai chrorrt

,

,

i

pus

de socruseu -Teodor/

clugrit,

i dup


.

*ri muri: ; atunci ii luat latini ConstaniIM). Anghel.fiiul împratului Issachie AngM ,au jos* ""' s lâ August pus :n Sofu

ani

nopolu

Alese D

IV.

I

.

Fevruarie

3

;î.s-

;,Alec« V Duca Murdlufu, pusl5

împrai .

BfcloMn

*»1

Ianuarie

cu latini .aii fugit

cu Wta"ia lîAprili» la socruîeu in Trachia-

Latini-

sau luat Graf Flandra, pus la tM4.j cu împratul Sulgarilor

i-

rr'r.cu'fataia c« au avut

Ioanichie .'.5 Aprilie

UC5

s,i

au murit acolo

tV>6,mort strivit|c70)-* H«nrih.p«i^Au<gu« ml. i kCli-3-Rober'.,fiiul lui Henrih. pus I Martie mort U tlMpus fund irmrJ ll»X.M« Baldovin U. fratele lui Roberl .

ste de

U

ani. încoronat

Mihail Paleologu;

împrai

fi

ijj-

|

Teodor

I.

i

la ISJJ. tsgonit laiîoi mort in Italia la

1

din H::D.eea.

Lascaris, incoronat de Patriarhul Xicheei »o«. i mort la !*-'.*.. ÎB^aViindis

Kihail Aftorian,

ani, pe acesta lavi chiorit Alecîe tn. Anghel (7^).i,ioanni. Batace Duca, impraind : ani a-iba'tut pe latmi; i mort la 30- octombrie 1135,dupe .Teodor D. Lascaris mort in August ;

K5--

.

caluga'ria-

ceaupriimit

Lascaris. fiiul lui Teodor n. pue de ani sub îngrijirea Proto- Savastu Xvtelon. Paleologu Comnino. fiiul cel mai mare , Hihaii-Vm-

Pi^-

.Ion

iv.

alui Andronic Paleologu

fntJAugutt

'.t.ii.jii

Constanttnopul

,

.

pus

:

Ianuarie iloc,

i

adus tronu din Mitheea in

care in

I

Iulie

.

in acest Jn

.

aii

fost

i

mort 11 luat de la latini de Aleie strâtiptdatyu , ar.i . itnr J'rJtind Uji. avend etatea

Dechemvrie i

ani-

iar inpirat:

ttatftej

'i

CoBSMnttnopdtrf-

Andronic | Paleologv a! t'.iâ fiiv al lui Mihail Jlea ,fuj cand era tatanu înviai incepe'ns dej eati clugrit cu l-, ani, i retras lâtV-S i ia. :.

.

a'.

numele Antonie, mort la

.

.

Fevruarie i-'V-n etate

!

1


.

Ief3, Ani

.

k5

si

mbrc'e -

îrap2S^^f**Sl ir.r

f« etate

,

-Andromc

i

âtf

,"da"r

^singur""

U9S. mort iiacto/ '

de 43 ani.

DI. Paleolog-u cel

i mort

retraii

mic. pus

4,

Fevruariei3î,S-

lume:

'.a

,

împrie

ani de

1

6 luni.

DCPaleologu^usli Maiu

!9>-5,.KihaiI »'

,

;

.

dup

*5

l8l!-^,Ion V.Paleoio^u.j-nd

l v j Andronic cel Mic, nscut 18 lume «3î,sud rezema mamei sale Ana. si Ioan.

Cantacuxen,pnâ la -El singur „nâ a când au p 0 st is^onit deliul lui Andronic

i 3S j..

i

,

si

mort

de întristare

îâii^ali jfcla. «Si. -S, Ion VI. Camicu«n,pusi3Maf 13^., sau retras

m Aton, in

fau

venit

fjcuf

cluar

Monâstirea Yatoped , Si sau cu numele IosajV si mort acolo 1355.

Manoil n.Paleolo^u^fiul l uf Io „ PaleoWu,pu S ^Septembrie de tatse* «Î3, atunci sad întrit turci sub Kurad n.la LW,. S i sau retras la MW. pumd pe /iiul seiî Idn vn. El saujycut cluo-rcu numele Mateiu, mort 4i Iulre anul imS, rn Mona

6,

tirea Pandocratorul

<M) lAon

VII. dup" ali Vnr, Paleolcgu Porfirojhenitul.

alIV./iiul lui Manoil,pus de tatscu cuajutorttl Latinilor

i

aii /ost

,

murit

aii

31

rmparind

£nr

la solarul

octombrie

Florenei M39- iHHO-

mm,

Constantin ÎI, Paleolo^u.

1

al IV. w'e

4

dup mama, Dragusa

împratului Manoil

j"riti

mort, ucis

1.

cnd

,

11

nscut'î Fevrua.'

sa luat Constantinopul

Mai W53, impara'ind M

9

in etate de

ani.

2,3

ani.

Sultani Turcii. ,l,MaWetTI. Han. sau ^Hattic,, j-fiul lui Sultan Murad n,han Vil. delâ otoman osman I, nscut la li)13.

imprind dup mort

liiSl '

î.,Baiaîet

tatseii pana la;.S Fevruarie

Mai mii — pus!5iprilie

morii M<3i, impr:nd3i

retras;

15W,isa

ani-

Han, nscut lUHl pus la nuf,cnd era delgani./ au murit 45, Septembrie 152.0, dup 8"i.<3ni de

|3,Selim

i

3

Han, nscut

II.

I

împrie M'SoIiman

I

cel

Mare, nscut IMW,

1566. in etate de

l£)Selim

tt.

Mest

,_f iiul

i mort

6

septembrie -

ani, impar tind ^6 ani. lui

Soleiman, nscut 159,^.. pus


.

.

imprat

mani. i morii Dechemvrie,

de

când

îngropat inograda sfintei So^ii

,

m

6A-mur4.d

ffjullui selim

nscut

,

13

etate de 3)8 ani. mortl6 ianuarie 159S.

..ius împrat

imparmd

in

io ani

, îi

îngropat la Sofia ling" tatseii

Si 8.

mort

Ahmed

Dechemvrie

1

nscut

I,

1589,

mort ilKoemhn'e g

I. fratele

Mvstâ/a

sa -! retras

ci

Amurad m. nscut

Sultan

fMahomet m,fiiullui

l{

-

imprind

lui

Ahmed

dup

3

nscut lal591,pusla 1618-

I-

luni.

Jiiul lui Sultan Ahmed I- nscut M l6oM,uusioH3i 16$A; fiind de «ani-

MuStâ/a

lî.Murad

5S ora.isgonit

I

fiiul lui

IV.

rreprtit l6ani, i

ibraim fiiul

13

IU,

lui

i

cind era del6ani.

iblX'

Osman H,

-10;

la

1566

,i

Ahmed ati

sultan

murit fntro

Hoembrie

cuc

1639-

nscut*. | Iunie

i.

1640-

murit 8 Fevruarie

Ahmed

I.

nscuta yoembmlbiS-

dv

lo tileisgonit 18 August 16«8, s.i mort i61fcIV. £ iiul lui Ibraim, nscut i Ianuarie

Mahomet

pus

1648, isgonit S tfoembrie

5.9 Iulie

lb8,imort

4 1 Fevruar ie 169*.

Soliman H.fiiul ltri Sultan ibraim, nscut!5 Aprilie 164*' când era de 45 ani au ftaprâit; mort^3 Iunie _o9l WMartie liMi. el 16, Ahmed H. tot firttl lui Ibraim, nscut si au murii.^ Ianuiii rmpa'rit cnd era de M9 ani, \i

arie

.

ori

l,Mustafa

6-

Fevruarie

n./iiul lui

i695-

Mahomed IV nscutei Mai, orii

nie 166M,îus12 August «03, 18,

Ahmed

m.J'iiul lui Mahomed

i IV.

Iu-

mort 4o Koembrie «05-

nscuii

l6î3, pus cnd era invîrste de Î9 ani ca" în 30 Iimie «36.

Dechemvrie

mor. în cu-

U

Itmre ori 19:Mahmud LgUul lui Mustfa D, nscut 8 August 1696, «npitâtnd cand era învirste de ani, mort invsau a Beche. 35 ani imprtind ,

mbrie

i'îSHt

Martie «03. %q, Osman m./iiul lui Mustaja E, nscut 1% cand era de 51, sau &i ani,- -mort 3,0

imprind IS.împrind Wani-

octombrie

ÎLl.Mustafa

nr, /iiul Iui sultan

Ahmed m. nscut %*-

ianuarie «i?,când era în

etate

de Ho. ani

fmprâit, inprtindl9ani; mort

,

avi

sa 9 sau 5.0-

Ianuarfe llH-

2%,Abdul Hâmid

.

tot fiiul lui Sultan

Ahmed m. nscut


Maiu XO anul ilS, cfnd silf pus Sultan era decani, au jost închis 43 ani, i au murit%6Warti'e 1T89, imparaind 16 ani-

•*Nw*./*îri

iui JVTustafa or. „ascut %k

Dechemvre

l?6i. au rmparaifu

Maiu

i

i«01.

anf 18. pe urma" isgonit tS ucis in 18 Iulie iSOS.

Musta'/a rv./fitrl lui AM<rl.ffamid,Ag0 nit*oMtf 1808, i ucis Ianuarie, tot in acel an-

t5,Hahmud B ja,j i uf â bd«ri. niwutjolvlie i8b,cand e« rn cute de « ani au r"mparitit

i

au murit ih

tind 3 5.

~

,

MaWd

nuarr'e ori 9. Fevruarie

A8,Murad Mehemet, fiiul scut ii septembrie ra'sbelului 19,

impara",

Abdul-Kamid. al u.j-iiu na'ecut 11 septembrie

",

i%

U

,

Ifro, ucis la

Abdul.Me^et Han,

lut

l&l^o,

nâ-

is^onit la I8i£6ininteâ

roso.turc---

O," "

.1839.

M

.

;

Mie

S.oIunie. ori

ani

AWirl. Me^-et Han fiM uahmud n. nscut «sau 13 Aprilie mi, cind jtf impiritit era de i%anU. mort 1? sati %S Iunie 1861, Abdul. Axis, tot friul lui n nscut Ia.

al lui

Abdul Meget Han;-

n.remnave de anumite locuri i de vapori , corbii, caice ,

,^r-^p-)V

«ie

^Ky-lfy £

si va'rci, pe

limanvtt

^«k :^N^JB* rrnara '

1

ermurile mari de mar. Arhipelea^ Sfanului

caii

Munte Athcs .cu învecinatele Peninsule, ostrove

de la

Schitul Romanesc jj Prodrom cu care facem aavigatiunea »pe

.;....„,

apa cu

v:-i-:.r.v

;

,-,

caicele

;

-pentru apro.

.Vl.iv/.u:

SnuSl

:•;

trebrcir care inttm rn legtura ave'nJ % caice, ^^'"'W/,» cel ^fihl. Conine 16.00C •. OCA •

"''" E

mtk

diîferite

*

cel âi * L<

?f vtfrci ^****VL iV''' din Tli a sso: 'i

Uetocul

tote

la

<

10.

oca-,-

,

schit;

10 yarci

;

i

3 la.

?ein-

:epem a \vjy vorbi despre Peninsula sjiiuvlui Konte Atosu^cncepind de la Schitul Romanesc ...Prodro. ;

h

cave este larisserit de unde fncepe ,4rhipeleagul si ^driatice-

Ma'ri loanice


(1_ ::

.

,

| jartea

Munte despre rssa'rit ; inord; are este arsânaua Schitului; sechia si astâxi tradiional

3/intului

InuinMrile urmtore

aci unde

:

Românesc, din vechime

iar pe ms.« calvgara; mer. 5 mVi<rla pe \rscat arsnaua nostra « va. 3>« Monastirea Lavra dela care se diurna piatw este un coli de piatra , al »î« coli se ehi*n« Lavr spre alta'; «ca 5 minute tot ;

rind

ca 5 minute,

3ii eoJ

incâ S minute cavurotripâ; adec ttfaura racilor v. adec un peste de afurisii si drachina ( ti care Jrt nudele limanul Monastirei Uvrei, veninat scormon., al xti este al SL* dianii î.caice sau xn care se pot adposti vara: 3, oheor he,ns Vilas: nu. g stant "tces; estepiriul Sfanului este hm n «t« P î««l numit Cop, nu al 6« Almafin, r.v este liman Mia Al_âl

:

,

Lan. al

île

-4«S,

Konastiri

Caracalului

W

lces tot P e apa

Monastirea Bela v*$* «racalu pana la liman Caleagra lela iviru pana la pirgul ces nu este liman

nu 1

.

este piriul

ma^pâniapirsul este

.

al

.

Monastirei Cotlomuu V* ces nu este pa'na la îtenastirea fandocratorul '/* '

pâna" la sinul

lela fandocratorul

liman ces,

Culciu

.

nu

lela Caleagra este

liman-

'A ces. nu esteliman:

este liman de la Monastirea Vatoped lces. Culciu i ce;, este liman Dela vatoped pin la colu calrmita simenu i ces, de var. De la calimita pana la Monastirea pavar, locul numit Sf. Teodor . Dela Simenu

sn

Dela

vara este

liman

de

i ces, nu esteliman .lela Helm. la Monastirea Helindar icdda sântului Munte i, lces, este % dar pani la Stilarie mici; numit Franco. Liman , pentru vase

limanuri Iar

cel

cu abur tul

,

cel

i

al îl'

,

tote oastimenteie se chiama" Plai; pentru Plati.este sa. de ori ce mrime lces , dela

si pfnxe

numit Ersov

locul numit

.

% cesuri de la Ersov tot pe mare , este madem, adecâ mine. care esplotea

Stratona

i

i Cermane Dela stratona tot pe de societi E ngle*e penMare 6 ceSuri.esle locul numit Stavro; liman 6un pe mare , spre. tru tote vassele; Dela Stavro A cesuri

x

,

riu ca io tne. Xord. vest. este locul numit Ceaixu, cu un lunare, IV«ffme - i " metri adtncime ,care deriva" din i dela de marmara si se vars aci in marea merge'nd lo cesuri spre Xord-Vest,-- este limanul numit

tri

Gmv

Wn

.

pentru tote vasele.- Dejteropvl lces,ete numit pe vechime tXe<3polei,-Iiman deva. Dela Cavala h cesuri, cv varva pentru tote bastimentele Chira - Matiea pe cosfele Rumeliei. este limanul numit

lefteropvl, Oraul Cavala,

ca


£ i

ci

lot

bagos

lminUh

l

BelS C

ad eca cportul epurului eS dl

ct:™

"

*«»

""f

portul bortul Carabei pe mare Bcesuri,

adec

:

(

Dedu-^a*

saWo,

L S

are

<0t

i

î

ci

F

'

nU "lit

Ste

me

6 ce

ca««ei adec

h

vara

Umanul J>eda«ci

drum

dc

cu *„dria„opolu

k»-Ka««

turcete

,;

iîS

£

de ; er,c!re

Constantei De »«™. undei

"

t metri admctmea conine Tra chiei.rse varse Marea «râsete M aujcdrowt pierea S^flî ;:t limea

nare

a are

,

1,rarit a; ?i -

S

« StS

o parte

ts

5

,

in

,

El

de

f

Istui rru

ButeSÎi""

T

Darda'n banele,

^

'

CâI C

; J.) mcepind de la

J re vf^rf! /» ces, este coroftra

c

Hondrog

%

unde au

C

;

De acolea

irisi

pronia, adec: De acolea

^

, Spre svd 5 „ intrte .. iar pe mare Hondro , minute locul numit ferdi&i

,

numete i sfanul

n»ci._ Dela

lo

_P « «*el«a>,-- dela potîrnichra tot pe a»! Jocul numit Caravustâ; adec ot

10

livi- lela Capsocolivi se

vigh mer

dela

locul numit lanicopui

est

;\gV stat

oraul

turcete

cenacalisi cadeca" crasul straichinarilor) t,, drtea. sf imului Wunte. despre mttxA« si apus,

,.:

IX)

din

)

io

minute

minute

ffristofor

ices,

,•

este

este

Schitul Capsoco insula

Nisi

care

lima» de vara de caice numit Cleftico si

este altul

adecâ colul tîlharilor si a porcilor vces tot pe mare. este locul numit Carulea, c

adec scripete,; u„de este locuine de pusnici din tote naiunile ortodocse. _ Dela Carulea % ces este Schitul sfintei Anei.- Dela sf-A«s % ces este schitul 1

,

Neea.tfchit

tot pe

mare

'A ces. este Monastirea

I !

colo #.ces tot pe mare ices

nâ la

este

sffntului

Pa vel

Bea-

Monastirea Dionisiu.. ie acolo

Monastirea Sfanului Paveî- De acolo ces, este Monastirea Simon- Petra, nu este liman le acolo! 'A

%

.

ces

pana" la portul

de vara

De acolo ces

Dafin al Sffntului

Munte Athos, liman Monastirea Xeropotam. Va pana la Monastirea RVsicu, nul liman—

.-le acolo y* ces,pav na*

nui liman.-

pan

la.

nui liman- % V* «*s P<*nâ la Monastirea Xinoff-, 1 la Monastirea Dohearu, nui liman. ie acolo % ces

arsenaua Monastiri Constamanit nui liman.- De acolo 'h ce's pana la Monastirea .lucrravu, nui liman- Dela Mona,


Zvtfravu

-.irea

U

,

l

Dionisiu-

Metocul Monastirei

zis î)ânâ la

Monosilit, nui

numit

liman-

*colo

pân

Mrtocd

la

adtca schitul Ruilor numit Cernita |i Corunia SeWt ricHoau-Tivaxda, del * Me 0 cita). i0 miflutctufi fi MoltanuW pentru totejaRuilor 10 minute, este limanul intrând în ta» pe stimentele cri in ce timp; 5. b,l.imea. peninsul de 15 chilometre lungimea, * i

f

^

este

de aci mer£«d Metoc al Monastirei Vatopedului; este satul numrt sfa«io chilometre pe mare; iote vasele cu pmtcon pentru tul Nicolae,culima«V,n începe peninsula fn ce vreme; de aici se Sfintulu. peninsula Sichea; l cec de la portul numt Vorspre miaxa'- xi, este liman

care este

snre apus

*™

ml

MlHicolae

pentru tote vasele cupmxe ori «.are .este satul De la vorvoro 3 cesuri pe cu liman fcun Sichea, capitala Peninsulei, mialâ-xi, este ca. % cesuri de la sat tot spre de Mrtal .turcete;. ar Tul penTn'uleî, care port numele De la cuibul romlneste « cuiW Vulturilor,;intra tntru al peninsulei, tot pe mare se termin capul :

Î4

in ce

JPVoro, bun

I

vreme

I

..

num it ofntru var..

II;

^t*^l«

t

mergând 1 ces de ia %\i sin; intre sichea i Casandra; spre resserit; este Imacapul Muntelui pe partea dreapt in tot titnnumit Cofe c adec limanul Surd), tun nul

pul, pentru tote bastimentele cesuri este satul i locul ;

S

ceoraj este

Bela Partenona

-

3

liman. De la Anichit

.

-De la limanul Cofcpe mare

numit Partencma

cesuri x cesuri

este satul este satul

c

adec

Anichit,

«re an la septembrie mant; unde se face iitg iafft Casandra. liman de aici se începe peninsula

este

;

ietura

fcut

de Ulpius

;'"^nilor,la 100 de ani dupa' :

W°\

de la tiettfra s ti

;

Atftu,

nu

îi, este Mefoce

Mnstire-

la tâeturâ se ehiamâ portaria;, locul portan'a % ceasuri spre mrax-xi este sa-

si

Valta.- De acolo 1 cesuri tot pe mare, este este limanuri .-De aci i ces tot pe ms. Paliobori cadec satul vechiu);Sre

«tul Capsojora, nu numit

re, este satul

miai

1.

împratul HomHristos, acum astupata",

Trim

deg-rftf

_' .îdela ltele

spre

fe-

nu-

sfanului Ma.

,

cesuri

Delâ Alunache î. liman de vara numit Alunache tot pe Mare, este capul Peninsulei Casandra, cu o

piatra"

fn

trn mr'c

cKfam

.

mare departe de uscat ca o ioc metri ; care se calugheros ..De acelea 1 ces, pe costa muntelui Ca.

cu satu f&rta sandrei, este alt loc numit Sjintul Kicolae. ceasuri Paraschivâ , îces de la malul Mari ..De acolo *


°

tot pe cost.1.

cz-Mvt

Wa

d

nlir

« al

ki^

nUm

fanar, care

Mj'.m. S

L

Metocul Mo

si

^«"^^««olojciji Caraburno Turcete,

i

este

«tfrfrfe

este

Bobete

din a P a de mare, de

/

Tassu, partea despre reserit. este saml num c isv °«le3,- unde este Metocul schitului departe dela^j ces. i ir de sat

«omanMe.,* Prodrom,,.

i£u IarU

nord

«te

WTa

;

'

.»^e«», •

^P*-»»*

L' chiama"

se

ccola „e^m...âcoIo

.

T1U ",it

l

,

3le 31»

CaMndM .est7Tc^a77ll71^7

este

V

P eWl

limanul

*

Adina, unde pe Ia a„i

atmxit ° ra?i

w-" Ma "

malul

de

t5M .«".-a»«"

«ti Arsanaua schitului, numi. Pitgtd liman pentru

?o dupaHri

3

MetocuRomine si

vrxavi spre

vara

.-

De acolo

» «sun pe mire; este locul numit Vati i adecâ limanul adinei bun pentru vara De acolo 1 ces tot pe mare; este locul nvnit Umena; mainainte de Domnul Hr is, 0 s se numea Paliopole, li. man penwu tote bastimentele in ori Ce timp; vhavii este .

'

.

ostrovul Tasiopole; care mainafnte au fost liman este de vâporâ de rasbel De

acest

este

de reumatismt cesuri pe

m

numit Bultjaru ./ondat de Domnitori bulgari liman De acolea % cesuri este satul „„mit QâWjt turcete, rominete ( multa ostaneala'); Uman de vara'. De acolea i ces spre miMâ-rf , este satul numit Sotiru.. D e acolea 1 ces este 3 atul numit Cachirache , romfneste relei satul

pe la ani

11

Wi

acolea

.

re

1250. nui

.

stin

c

cij.-.

De acolea î cesuri

Mânai

nui liman

nur liman

.

tot spre

D e acolea

.

De acolea

t

i

mia ti.

*i

ces este

este satul

;

satul

numit

„„mit Castru,

cesuri tot spre miaza".

*i

,

este satul

numit Teologu, departe de la mare 3 cesuri De acolo \% ces; tot pe mare este * insule numite Atri t stele), pe care noile .

numim '/%

,

rnsulele epurilor

,

pentru

oca unul, nui liman .-De acolo

cul nutnit

sfini Arnangheli

acolo spre rfjerit pe Ipoli Ton.

mare

Warmaradon

cni csererfej;

liman

.

de

%

,

ca" 1

au epuri mici pana

este locul

var

fi iic

.--De acolo spre Kovd .

.

.

De

numit de Indigenii

(.oraul marmorarilor>,

numit Sfiniri Ion Ie acolo 'A nord este colul numit Dfapor De acolo icts

ces. este colul

la

ces cpre re*s£rit. este lo-

Metocul Monastiri Filoftefului

ces

uni

pe

i

mare

Al.

%

ces tot spre este

ostrovu

Mit un sat Wvir dt rml itn TwtJ. (no Jin ElftJ*. I tntrtljtt dupd modelul aricit dtU Icruultm, dtspt nu cu MCundarl ifoptîi i vrt muiftf dltn*T( viluan .ar ntll\H $ ix\i dl Ltmfcnvl «itulul 1' somnul !urs. — livt Itvf Xrftlcl tl lUtca Domnului Catn^rlotilf*, rn*W* Jt vrntul Horii itiiterm pi u«e«t tntffMd pt jo«l, ••!« un turn ti rufnt Jt clic mul tt Itjlui tt intcripthtfU , ftl Lirm numt intlmpvrtU An\rC« t lU trarr», CAiel».

.fialta

ilnti

(

iKurl

u


chinâra ,liman de vara - le acolea •/*. ces s>re «ord .este ces, este un alt ostrov numit Fuftii eprrlitcî •>,. de acolo .

<i,

cW

peus-

apa");.delâ acea apa" insus numit Calonero De acolo % scris cat este petera sywitului Daniil.cari sau departe de uscat 50. neces pe mare este ostrovu Carbva

locvl

-

;de acolea se face srnu spre

tei

nauâ

schitului

strei ,

ajungem pan

Romînesc A Prodrom „

Imine de societatea

Cermanâ

de aur, argint

,

,

la Arse.

acesta

Indrstanta

sclutului

dreptul Fonii ,-pan la Arsenaua

m-

sau descoperit

si alte

metaluri,

Domul au fost esplotate si inUmpurile vechi, înainte de sau desco. si pe teritorului Castru, , Si dupa";-Asemenea capitala ostrovului perit aa' mine; satul Panaghia , este dara nu Tasu,aa cipeteritorul lor sau descoperit mine;

care

Hristos

sant pana acum rn esplotare-

A

strovu

v.

jV

.'te

JK

io

Limnu

mii».

sti'ni si

,

este viiavii

în ra'se'rit

«urci

,

;

se

de s/întul Munte capes.

compune âin 36

sate, ere.

capitala ostrovului se chiama Castro.

oto. unde este si reedina guvernatorului oyenai •'-man, si o fortreaa" cu tunuri ji armata pe Castru;-! care predomineatâ limanul Oraului

?;

:

c

cetate),,

sub* înalta",

ces de la castro

Wi

est

calde .care

pentru reumatism, port pentru

conin

ori. ce

i

soda"

timp,

i

.fer.

ori-ce

bune

bastime

nte.-Dela Castru Vi ces mergând îndreapt este limanul Plai .fari de sat .- De acolea i% ces; este limanul Mudru, liman bun -pentru tote bastimentele în ori. Ce t drojdiile); timp; intrând înfrensul ?e mîna sting, este Metohul Lavrei numit Gudiea, C piuliele -l, tot în liman .- De a col ,

*

i/t

Monastirei Pandocr storului Alecso-Pirg

ces. este Metocul

liman . De acolo 1 ces tot pe liman este satul Mudru; de acolea eind din liman pe partea dreapta ,gisîm satul Lihnia. c vinturiturSO: nu arc liman aci este i oserârie dema re. -dc acolo icesuri spre re'serit este satul numit Placa. nui liman.- De aici pornim pe marginiâ despre miata". nopte ,jund tot în

ca'dela Placa 1/»ces pe mare se cjireste Insula

Srnt

moii turceti

numit

,

Limnu;

aizii

venind icesuri spre apus; ga*sîm. locul

Sotira (Mfntuirea). unde este biserica din vechime în

mele Mînturtorului . i la malul mari un liman jondat De acolea un ces tiani pe la ani iî6o..acum ruinat .

nu

de Vene. tot

spre

apus; este Liman de vara, numit Ecato cheplia-C îoodecapete>- De acolo 1 ee3 tot spre sud; este Limanul numit "fiornea turcete, romanete-c cu 1

adic jh.

"ii

mwn:r .'ost

ces ieste Metliolu

i

coluri); cu sat numit Varos.-De acolea

Simon- Petra .-De acolea spre miaza .xi.-

I

tvm numit oalocali Pir£o- Fonca cadeci turnul ucigailor), asm un V«oc alycnastirti Ivirulu: t- 6c acolo inreaot:) srrt ;-.-i::iur aat iii «usthj-.- Aceast insula" 3Te un Muftiu ivrc

.acolo

sate:

Constaminopal;-

aca'.o.

curjt un riv mart cart lurjt

tntati'.ti .

sr

.

3î vii

toi rurr.i

p<-

imperiului

vnc

au

tur

\\r\


-

M ccsurt pe mare

,esfe coltul

acesta distane

este al

numii «coltv

JVtortuflu,,. intre

lle Metoh a] Monadei Lavre „umit vt la acest coli % cesurr pe mare p"ni la Castru unde se tnchee inprejurimea ostrovului.. .»> Ostrovul imbru, cu j Mte , Liâînan Cjstnj sfini Arhangheli; Liman pentru vapori si caice, si corbii. Tenedo ostrov.port i fcmar colu

Cumat

,•

.

^^

w

Mitihn ostrov; Castro port

tarifau detote vasele.

de vapori

corbii

si

Humarrii

-

i corbii , Si^rf nar colu fanark- ia. ra rochi Vechi port de sare de mare si liman devopora si acest pori ine de uscatul ; cel mare Anadol-Mosconisa, liman de caice si^smar; colu Baba fanarport de vapora

p

,.

,

cotai)»

ora

ij-

Desprf mfricoMtul cutremur de pamint 7 turcete octombrie :: .ptea.

in noptes de

,

jespre

.

l

T:

cao.vc ticlui larserit

df.W

r

*rw faiiM.m

iuT.'ttrri

ia locul numit

^schitul T.OStrv >sa

acolo eriirh: *>";: lai ^;;-;: ::-:

->^:'wiv.;:.,;:;r.-,

:

.

-"•,

.-fCtu"

in rîleTt'l-'un

-es Jeua'-'e

ecan din ga» immiTt£iyJit«nii marca lactul

si s:

~

MfljVcrt un înfricoat cutremur de pm-n*

V'"?*'

le

ffimtSui ptunt".

-.vini :,v; :«mi

^

< ^™,c* i un mtrtto «teci c™ ",;:J 'T'.V es.e V j mf1tun» ilii»!; creeia, an 'î-iirus j n=;JM..: f ,,rti Evstvie .sHumstth.ftcir lirenii: Chilia Eairu: Soma,, ir» c

Seocaiu!

sfmiui

1

Bomatita

.

just:.»:

>:n,:cr.. hrc-mu. .î

Konah.dm

d

i;,,s:

JFcvruarr:

.

i

ffe ss

.

.

ti

:ct

schitu. Capsccclivi.

cteor^he. i(Mi«»ic,«iiirîr<e.iom sialti tari no sjtiu nume': Hat ca tttorisl Mei griciitrf t «jtwtfr»l». . cum sa um.'ia; ar de -c.wttrf udo din nmlrf el : faini Iiiud i Seu î i â "î'J '.<n'»«!« casei, iar pe ci. • " !'.*™5i v. d: " «J li" «ras ir. '."S" ; :a " .••*« intre ii . ti

mm Mnm M

1

.

sus linei chilii s.Yn-ulu: p.m-.,-T-. Iar jmrairrai varcari .' Sunt acetia toii

js:c

Ij

,

i

t».w

nri

U«imt

di»

1iV^

.

mS'nSSm

dirws*t

;

» '

' ••

,

inca: ;j fos. ca rr.tru tordeni at acolo mo»., wcil mei t! isi is sexuala ca infâlisares i stHattcâ . Zi sul, pol,!c Vtun-.dui sus , incd arimati iiqJltj Cllrmn; nai mari .vaks p'.ma' .» rerutcr.i pana :a chtîta sfmtuiui Pcru." ce auros: pe vremea fsfutq

jf <_rioî(

m me*

!

«cot moment . «a« Mrnit Mvtx.-

sus, :i«atoftrit

ii

J tpWfcL >'i[

W- *rha

M

mm «rata:r a a««

^•d,

Braitflt

"~™

_

'-'i"i ,

h ;e

'

.

ani . -r .-la 1S65, care "

:

fijgsf ^.

împratului lusinianicci cîut îi cuteaua Vissericet yonasti imutir; r:c:r::,, :rirs'î rc „ar"'.f

.-intimpul au"

^rr^

-f-

.

,

2rcî: a ' r ' c-jtrimur dii'.ru^atoriu împriei LuiL.on liavru dj im. n.i

l*^Jt^J":- cr51

-

an

Jt anal

ini!

ctna%l8.1iteri

./.-iar bolovani piatra" , «iscai sau" fornit tote în mare . fonnfai vn uscat îe t« i chi'.ometru Iurijimea . metri limea, iar a ie ;

'

I

fima

.

i

Mi

-

.^^s^ ^"^Vtccii?*^ » V i îrum-jrile ; ":V.'.:S iarmt.lc Surcncr Ierctncnar. Antica Sinesci-^Sf ^&i' , Slniceanu,-- < .cromo^nah si Proe^unten ciieieon cecr^cscu,- KMQh^VA ii Membru in ccn. Iccnomic ?fmen Tecdoreacu flufSll l t- Itrene&b îi mare eclisiarh, i membru incenîiltulHatur losaf ionescu Craioven i. si tcâln^ar clin panea chiliei coti îfmtiî .câ io îilc.sau cutremurat ;ii i noptea.iose usurîducerj SMim! rjrintiior .are iV-^mpul cie erna dorm™ aiarfi-iara Monatal r». ie^I chilia Hairu. iau îc^s marca ajlîra dupi :\ iile de stat in mVc," si tiu in^rrr;-. la 8 "'

'

-

.

-

'

^'Vr

.

r:r-'

: '

u ent

ru-ir.:e

sau

:

siliul

.

man E'-sevie noembrre :i

c

.

tiua îiinilcr.^rhangheli,. orele

yorjhi^Prodromiîi

...

cutremurul tH

i

sa« , accio la

ii ta

MV*H

EtrtUcw ieleromcnah far.Tvofilact sieuleîcu. cua' tel iuli.au -.mut mult sauj secunde . c;

ottsmbri

cum ai scutura ut: dudu . st tot at} stricat i stricciunile din schit sini mar: . casele slabe sau la rimat despriturile 5preti ;rfundiriceIor celor de Joîccâ era numai cupa'mint. asemenea i j privit: de la casele din crive'tt ^aii darimat.--;idurilt caselor si bisericii forte multe crpaturi, si^ unele locuri tencuiala cdut", sobele maitote stricate .- i courile . ipiaea dupe case de piatra ,'cjnd au* inur i secunde hSiiala cea mare , aburau prin curte sicriu gradina cu ierievaturi ca nite fmr tî-facend un praf din lidtrile drimato - 1 recum i chiliile caumle tencuiala mailott sm'cate dure'tava .

i

i

camere, acoperita" de dâriroa'turi . alta stricata ; K/IAArjM i pareti caliut . mobila din .ir/unia'rice Domne railuette. nune perde .ali tdis ntcremenhi de fric .c in case morte na.afiir morte ci iroiaes. pocnea, orinitle st cpriori .caselor, scirtia . t strunea je la locurile lor. sil usi dîif erestri . mvttt sili imeat i siri'tnrai cloputlie îcir^ea singure;! e crthgea . tccurile ptta'ria borcanele cudoetorii . sau spart-. Aîemcnea eila prvli; cu icont tete sticlaî'e evunturi

:

lind intere ii încolo; etreend: -•

.

,

.

f


vuivri Ji tigiti. titlu: dat jos rjrn rsftori. syir^ni'.'.iî. wmrîîn J î: sirin'wil multini* Jî ic «im unflt ar» ao stcat alwlt «rt Iun a ugota :a spittru »! pralia de icoei-ptsti Mtill turceti *ra ce itigrâdftt imnul Mnstirii tgrdimk, au câiut cu aai miri part* nsxaim .ca" var i ntîrp; pe «u!tt locuri au tripat pamimul ,pc câ"ni tot murîttlf «ti o îtmcs favlX: ce este <3e mirare intru rri Momswrî < itatea liflifl dariraatt . nici un ciWga'r nu ; dt cât cei ce fo«t afara nt uscat sipe mare Ou varca :hili'a toii sfini iiif »*t pcj^-ji: aceasta es« rarflSufW .c^adjutcrv! ltri lumnevu.ma toi sili a itwri sirrcaciunfit

ii

\ni

"iui

r£ .-'Aâ '.

n

ri*.

.c

:

'"'

mul

Munte, pe

cât îmi

va

cupuit'me-

^"i

'*

iii Detdte materiile

Cuvent pregtitor

A

oraele

57

Honastirile

c-u

'

1

din ceia ce

,

li-

se afla fn

aceast carte.

înainte.

2

locuitori mirenii fn Sfântul

Munte.

Monastirfle despre, mfax.ndpte MoTiastirile despre miaiâ-ji.

jj

S

ii

%i

%i

cu viata de costecu viata a parte c ^schiei).

schiturile

Schiturile

mari, cari vfn fn poxitff de schituriAl doilea Serii de chilii mai mici cu 'bisserici.

[Chilii

C

avioi , sau

«au

cari

coîrbi

j

Petirile

din prejurul

laud

C trvent de

tisserici.

Schitului

ctrâ

(Istoricul stratului

cetitori-

Munte,

i

închinciunea

II

i

la

i feliul

poxiia Im.

Sfanul Munte Athos. lui

trac de Comunicaie si j||clrma i temperatura

fn sfintul Munte

Athos.

feliul lor-

tj'il

îi

jWPiSSeri,

Si J'eliul

lor.

SJ îngrijirea lor dupe loc' este de differite feliuri de mare. espre animale i neamvl lorndustrfa fn Sfanul Munte Athos.

Cltoria la Sfahtul Munte Athos. Taxa pomenirilor, fn sfanul Munte Legea vasselor pe ap, Litre

JBirart

;

fsalm.

te

i3.

j.

stih, %. 3- de ia

3

39

HO

kt

41tl-

ti-

Athos.

Xsaia proorocul.

cine se va sui in Muntele

kt-

3o.

i numirile lorcântare pe glass. 1. din proorociile sfinilor proorocii.

Clas.r. cap.

31 38

38

kt-

Bfurf,prrae, farfmfi

13

14 %5 %l

th

,

La

13

H%

fUtupi

j

%i

39

ei in sfanul Munte Athosessena lemnelor, lori aromatice . si numirile lor.

"Pjfâclurea

%%

*3.

in resumat-

jBctract in resumat din olibioticile Monas tiriler sf.Munte jlntroducerea Monahilor fn sfanul T/Iunte Athos. FWjPi'inintul

3

ruinate,

Somnului

Sl-

St. 55-

55-

5$


Psalm m, Uomne cine va locui ia Muntele cel sfintal Tau. Tablou de schiturile i chiliile romine fii sinodiile lor. Vederea

Esplfcar'a

ei

,

Minunea

cu

intiii

istoricul

•>•>,

Prodronw,, i

catagrafia oddrele

cei

1.

fondatorii lui- ^9-

la"custele-

îi-

învoirea cu Lavra

r.

60.

61-

lui-

adeve'rul.lastihur. 37-5138.3/. Evanghelie, ii-

ce este

Despre Schitul fiomînesc

Actul

56-

Schitului roma'nesc-vProdrom,, cuindeiendenilelui-

Fondarea Schitului

vase

sfintelor

cu

13.

1%

Articole.

.

vejminte.

si

romrnesti-

superiorul

I.

Î8-

leroschimonah

Nijon Ionescu.

Y9-

Actul de inta'ritura. Domnitorului Moldâvie'i .Grigorie Al. Chica.

Actde vendare, pentru Metocul Buciumi Act

de

P.etitia

,

clin

8 *•

Iai-

Qâlai.

vehdare. pentru Metocul dr'n din anul Bi Arsache . i Elena narvari .

Scrfsorea Domnei Elena Jarvari

Al doilea uvios leroschimonah ztct de /tipici ci une

,

.

din anvl

SH1869-

91-

1869-

9.5-

Superior,

95

Damian Pricophî din Bucuretischit il/jvra.

filtre

Al treilea Superior. Ieromonah Chedeon ceorgescu din <înul i89oAct de ve'ndare o case in Kegidia Dobrogea.). .

97.

505 jab

1

Act de vencUre â 8 pogone vie s. D.pjraschiv Horenca. 1 ofAct de ve'ndare.â B i.Hrisico3,si Fanait C. Conta loc Constanta, io^ /ictde venjare, un loc B- Spiru Drawandopul. inconstanta- I08 ouahta ventamina Pojoeasca , vinde lui Paraschi'vil

Horeancâ

:

eromonah Antipa

10 °'

v ie-

a

AI fAtrcrleoi Bi'nescu.

Superior.

CatredalePlanul Bisericei todobele i iugravrei ArtrceiXir^fa'vfa Horului celui mic-

Brfirl

rntîu

Al doilea Al

treilea

.

.

km

1

1

mrm mrm i

141

susibolti,

1

—a riA

Iii-

1*1

spre apus. j\l doilea brîir, idem-

Brful

Uo

H3

idempe tavan

d°9-

-

despre reseYit

briu bvi'ti

108-

I9oo

act de vcndare a. 5 firte vie. Vasilie ManeaRaport pentru diferite terenuri de cumpa'ra'turiSpatul Meteug ciugraviai.

i%% l* 3 1%3

aj


Herul rt

1 1

Al

brru

1*5

tisserrcei-

la re'serit-

"brfu

patrulea

Bravi

centru

-mare din

cel

doilea,

treilea

i%6,

.

i%b

briu,

l*f i %i

întiv la apus.

Al doilea briu Al treilea briu

Idem,

,

4X9.

Idem,

,

i%9

Al

patrulea "briu. Idem, Brfirl i. drn Catapeteasma'. Al doilea 'br/u, „ Al

treilea

britr.

130. 131-

Ui-

m

,,

Al patrv-lea 1srîu. ,• V*^ analog. iconostas), injloratSfanul oltariiî intiiul brfu.

13i.

133

(

Al doilea Despre Despre

"briu.

candele

si

139.

Policandre.

Sfintele

140.

vasse-

Mi.

vejm in tria.

143.

Paraclise.

144-

mote.

S-fintele

clopotele cele inecate,

Regula

i

l</4.

care

se

afl acum-

145.|jj|j|t

Ha

Trapezei.

neg-ula privigherilorM etocul dt'n ostrovu Tkassu. Despre insula Thasu, i Administraia înfiinarea Muzeului. Despre Spital. Prava'lia

148-1

ei.

151 1

1

de iedne-

j3

155

Despre singura zugrvire iconei Maici Domnului. deverirea lu^ravului.

I5f

155-

3-

Minunea-

9-

P

]6o.

Minunea t. Minunea. î. Minunea. 3 Minunea, 4. Minunea. 5. Minunea. 6MinuneaMinunea.

i

ii4-|y»

Blibiotica. Arhiva.

ir

m

»n

cdelnie.

lb%i ib%\

ibi\ 163lfa4.|

465

165 16?-

i6a-

&

iz


.

.

35514 IMiiM

;

4

inunea.

io.

Mfnutifle -

lumea JAo.de

;din tota"

ifaici

iturmplare

Martie,

Jo

îa

capete a

D.-lui-

1905.

Cântarea pustiei a sf. Cuv. losaj împratul indiei iintarea sfintului Mtmte , de cluari flomnii•

T

cintarea

sjintului Munte, de elugari Rui. Antipa Ieroschrmona'h de la Rusia.

^uv. Pir.

Cuv. Par- leroschimonah Krfon

viata lui.

Ionescu.

raa pa'r.Leontte Ieroschiinonah. .faa par. fsaia Braghicescu Schfmonah.

J viaa

Schfmonah. îiJxms-

fata, par. Kectarie Vailescu. Psaltu

i

adormii

lor.

Patriarhii ortodoci ai Constantinopului putui cretinti,

cretini

ai

jtnpratn jVanceai mpa'raii Nicheei

Constantinopului. <.

latini

r.

Constantinopului-

mpiraii

Turci

trltanri

:

r'nce.

Constantinopului-

Patriarhi

Împrai

de la

Nicheif.

.iatriarhi

t

la

osta"nelile

Leontfe Ieroschirnonah . schitu Lactr.

Cuv- par-

hi

Sava Bancu, de

pa'r.

!.arrni

orturile

sfanului

i

peninsule

Munt?

.Athos, cu învecinatele

Arhiehaf

din

insule

njricosatul Cutremur depmint in nopteâ de *6. o ctombrfe spre

SJirit iiui Dumnezeu începutul

aii

fost pentru

tvlui Munte, parte plecte

e

,

si vnile lipse

Munte jUhos. Patriarhia rtodrcc.

i

i

cste-va

cuvintele ne aezate

dupa slaba mea putere

i

,

slava.

manuscripte

scrieri

schitului dela Monastiri.oârte din blibiotica

i

blrbioticiie Monîstirilor

cu ii. tomuri,

un tom

zilnic

.

:

se cercetezi tdte «tonastirile

cuconiele sedescoper

lor Jntiouitai

i

;

.

ortodocs»

i

si

am

documente, oddra'

Regatul România, precum

Je Constantinopoie.

Am

locul lor cuveni:.

dupa

ce

am

feKWCM

gsite

JM.

foi necon.

socotit

de

cuviin

inceuut a rscoli

fost nevoit ci dintru ltonv

i

istorii

prin jurnalele

Roman; precum

relativ Ia

Bisericeti

i

din a"i

sfanul Alitiea.

istori

Profile for Gandalf

Istoria Sfantului Munte Athos - volumul II  

Istoria Sfantului Munte Athos - volumul II

Istoria Sfantului Munte Athos - volumul II  

Istoria Sfantului Munte Athos - volumul II

Advertisement