Page 1


สารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 19 ปีบริหาร 2551-2552 รายงานการประชุมปกติประจำสัปดาห์ วันที ่20/01/2552

รายงานการประชุมปกติประจำสัปดาห์ สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ http://www.ganchan.org ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 20 วันที่ 20 มกราคม 2552 เวลา 19.30 น.- 21.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

นย.สมภพ ชุติชัยศักดา นยก.สุนทร ตันจันทร์พงค์ นยล.สุทธิรักษ์ สุกใส อน.พรเลิศ วิเศษย์วิทย์สกุล อน.วิเชียร คุตตวัส อน.ปรัชญา จรดล อน.น.พ.กมิล ปั้นประสงค์ อน.ประลอง โชติศิริคุณวัฒน์ รทร.ทนงศักดิ์ ภักดีอาภรณ์

10. รทร.จุฬานันท์ จินดา 11. รทร.รัชชพงษ์ วัตนะกุล 12. รทร.สี วรรณเทวี 13. รทร.ปราโมทย์ อานามวัฒน์ 14. รทร.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ 15. รทร.จ.ส.อ.ปรีชา ชนะบวรบุตร 16. รทร.นิสิตมนัส บุญเพิ่มพูน

วาระที่ 1 นายกฯ/ประธานแจ้งให้ทราบ -สโมสรโรตารีนครปฐม ส่งแผ่น CD รูปภาพโครงการเยาวชนผู้นำไรล่ามาเพื่อมอบไว้เป็นที่ระลึก -สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีขอเชิญร่วมขบวนแห่เทพเจ้า งานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2009 ในวันที่ 23 มกราคม 2552 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณโรงเจข้างประปา และขบวนแห่ราชบุรีไชน่าทาวน์ ในวันที่ 25 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี -สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2009 ในวันที่ 25 มกราคม 2552 เวลา 17.59 น. ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี

1


-หนังสือแจ้งเรื่องการประชุมใหญ่ของสโมสรโรตารีภาค 3330 จะมีการจัดนิทรรศการ ทำแผ่นป้านไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ หากสโมสรฯต้องการจะทำป้ายนิทรรศการ ก็ให้แจ้งความจำนงได้เลย -ค่ายภาณุรังษี ขอเชิญร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2552 ซึ่งเป็นวันกองทัพไทย โดยจะจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการ (ริมน้ำ) ในเวลา 15.15 น. และจะมีงานเลี้ยงตอนเย็น ในเวลา 18.00 น. ณ สโมสรนายทหาร ค่ายภาณุรังษีส่วนที่ 1 วาระที่ 2 เลขานุการแจ้งข่าวสาร -ได้รับสารสโมสรจากสโมสรต่างๆ จำนวน 8 ฉบับ ดังนี้  ได้รับสารสโมสรจากสโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย // ยะลา // มณีกาญจน์ // เบตง // กระบี่ // ปทุมวัน // บ้านโป่ง // พลอยราชบุรี สโมสรละ 1 ฉบับ  ได้รับสารอวยพรปีใหม่ จำนวน 8 ฉบับ จากสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว // อู่ทอง // ทองผาภูมิ // เบตง //หมากแข้ง // ท่าศาลา // ประธานชุมชนคนตลาด และบริษัทฮอนด้าราชบุรี  สโมสรโรตารีกระบี่ แจ้งงดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2551-52 ในวันพฤหัสที่ 1 มกราคม 2552 เนื่องจากเป็นวันปีใหม่ วาระที่ 3 ปฏิคมแนะนำแขก -แอนน์ศิริลักษณ์ วรรณเทวี -แอนน์กอบแก้ว คุตตวัส วาระที่ 4 กิจกรรมสโมสรเดือนธันวาคม 2551 -กิจกรรมการหยอดวัคซีนโปลิโอในวันที่ 9 มกราคม 2552 จะให้ทางอนามัย ดำเนินการ -กิจกรรมมอบขาเทียมในวันที่ 16 มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ให้แต่งกายชุดผ้า ไทยสีฟ้า

2


วาระที่ 5 สนเทศโรตารี/สนเทศทั่วไป - โดย รทร.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ เรื่อง พระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ ตอนที่ 2

วาระที่ 6 ความเห็น/ข้อเสนอแนะจากสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม -นักเรียนแลกเปลี่ยนที่เดินทางมาจากประทศเกาหลี จะเดินทางกลับวันที่ 14 มกราคม 2552 นี้ ในปีบริหารหน้า ทางสโมสรฯจะส่งเด็กนักเรียนแลก เปลี่ยนจากทางประเทศไทยเดินทางในช่วงเดือนตุลาคม 2552 นี้ ท่านใดมีความประสงค์จะส่งบุตรหลานไป ก็ให้แจ้ง ได้ที่นายกฯสมภพ

ศศิมาพร จามรีย์ ลงชื่อ………………………………ผู ้บันทึก

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ

3


เห็น ...กิเลสเป็นของดี ของวิเศษ... หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ธรรมะเพื่อคุณ

ทำบุญแล้วอย่าทิ้งบุญ ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยถ้วนหน้า เมื่อทำบุญแล้วจงอย่าทิ้งบุญ เราทำบุญ ที่ศาลาหลังนี้เราได้บุญแล้ว เมื่อลุกขึ้นไปแล้ว อย่าให้บุญมันหล่น ให้เกาะติดไปถึงบ้าน ก่อนจะหลับอย่าลืมนึกถึงมา วัดท่าซุง รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เอามันทั้งวัด ทั้งวัดนี่เป็น เงินของญาติโยมทั้งหมด จงคิดว่าของทุกอย่างในวัดนี้เป็นของท่าน เดินดูเสียให้รอบๆ ว่ามัน มีอะไรบ้าง นี่เป็นสมบัติของเราทั้งหมด นึกไว้เสมอว่า ทานเราเคยให้ ศีลเราเคยรักษา ภาวนาเราเคยทำ เทศน์เราเคยฟัง ธรรมทานเคยถวาย เท่านี้แหละท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจไว้ว่าตายแล้วจะไปไหน ถ้าอยากไปสวรรค์ก็สั้นเกิน ไป อยากไปพรหมก็สั้นเกินไป เพราะอานิสงส์มันสูง ควรอยากไปนิพพานดีกว่า ไปนิพพานได้อย่างไร พระท่านบอกว่าขณะที่เรา มีทุกขเวทนาหนักก่อนตาย เวลานั้นโลภมันไม่มี ความโกรธจะ ไปตีกับใครมันก็ไม่มี ความหลงติดในร่างกายก็ไม่มี เพราะมีทุกขเวทนาหนัก เวลานั้นนั่น แหละ อารมณ์พระนิพพาน(ไม่ขอเกิดเป็น มนุษย์ เทวดา พรหม)จะเข้าแทรกทันที ถ้าเราคิด ไว้ทุกวัน หลังจากนั้น เมื่อดับจิตเมื่อไร ก็ไปนิพพานเมื่อนั้น

4

ที่มา: โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุงเล่ม ๔ พิมพ์โดย: เยาวยุทธ


9 ไอเดียรัก แฮปปี้เอนดิ้ง 1. ออกเดทพิสดาร ควรชวนเขาไปออกเดทที่แตกต่างจากการนั่งฟังเพลง กินข้าว ดูหนัง เช่น ขับรถเที่ยวต่างจังหวัดแบบวันเดย์ทริป ไม่จำเป็นต้องเลือกสถานที่ๆ คุณชอบเสมอไป การผจญภัยที่แปลกใหม่ จะทำให้คุณและเขาได้เป็นตัวของตัวเอง และสามารถตรวจสอบ ความสอดคล้องของชีวิตคู่ได้เร็วเกินคาด 2. อัพเดทแนวคิดชีวิตรัก ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องมีเปลี่ยนแปลง และเป็นไปได้เสมอที่ ความรักของคุณและเขานั้นเติบโตไม่เท่ากัน จึงควรหาเวลานั่งคุยกันถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ในปัจจุบัน และหากการพูดคุยในแบบตรงไปตรงมานั้นจะหมายถึงการปิดฉากความรัก ก็ควรยอมรับอย่าทู่ซี้ค่ะ แต่ถ้ามันสามารถจะตกลง และร่วมมือกันกำจัดได้ คุณและเขาจะ สามารถลดปัญหาอุปสรรคความสัมพันธ์ไปได้อีกหนึ่งข้อ เมื่อแต่งงานกันจริงๆ อาจจะไม่ เหลืออะไรที่หนักเหนื่อยให้ต้องแก้ไข 3. ไม่ไหว…จะเคลียร์ ความระแวงคือเชื้อร้าย และบ่อยด้วยสิที่มันมาจากความคิดของเรา ฝ่ายเดียวแบบไร้หลักฐาน ควรหยิบมันมาคุยกับเขาให้สิ้นเรื่องราว ซักกันให้ใสไปเลยดีกว่า เพื่อความสบายใจ หูตาไสวสว่าง คำแนะนำคือ อย่าทำแบบเล็กๆ น้อยๆ บ่อยๆ ถี่ๆ เอาแบบมี ประเด็นดีกว่า ที่สำคัญคือ ถ้าคุณเลือกจะเชื่อและคบกันต่อก็ขอให้การเคลียร์กันนั้นจบและ โยนทิ้งไปเลย 4. ประนีประนอมรอมชอมหัวใจ ผู้หญิงใช้อารมณ์และความรู้สึก ในขณะที่ผู้ชายยึดหลัก เหตุผลแบบผูกขาด ดังนั้น การสงบสงครามที่ดีและนำไปสู่ข้อตกลงแห่งสันติภาพคือการ รับฟังเขา และอ้างอิงเหตุผลประกอบความรู้สึก ผู้ชายมักยอมอ่อนข้อให้เมื่อผู้หญิงแสดง ท่าทีอ่อนแอ มุขนี้ใช้ได้ชัวร์ค่ะ 5. ไม่ผูกขาดสปอนเซอร์ อย่า เอาแต่รับ และอย่าเอาแต่ให้ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องคิดทุกอย่าง แบบหารสองเป๊ะๆ หาโอกาสจ่ายแทนเขาบ้าง ให้เขาจ่ายแทนบ้าง ในโอกาสที่เหมาะสม แนวคิดนี้จะดีในระยะยาวเมื่อคุณทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน 6. แสดงความซื่อสัตย์และไว้ใจ ทำให้เขาเห็นว่าคุณมีใจเด็ดเดี่ยวในความรัก ไม่วอกแวก หรือสร้างสถานการณ์ให้เขาหึงหวง และพร้อมกันนั้นคุณก็ต้องให้ความเชื่อใจเขาเช่นกัน ด้วยการไม่เข้าไปจู้จี้ สืบค้นปมต่างๆ ของเขา หรือแสดงความเป็นเจ้าของในทุกวาระโอกาส ควรอยู่ด้วยความเชื่อมั่นเพื่อให้ช่วงเวลาที่แชร์กันเต็มไปด้วยความสุข ขอขอบคุณบทความ จาก First Magazine

5


กิจกรรมสโมสร

กิจกรรมสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ปีบริหาร 2551-2552

อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ ร่วมบริจาคขาเทียม

เพื่อนนายกร่วมรุ่น 104 ให้เกียรติมาร่วมพิธี

สมาชิกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ และ บุตรสาว ร่วมมอบขาเทียม


เรื่องฮาฮา...มาแล้วจ้า

8


เครื่องดื่มบอกนิสัย ชอบดื่มน้ำหวาน เป็นคน รักสงบ ชอบทำงานประเภทที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีความมานะพยายามสูง ค่อนข้างจะ ยึดมั่นในสิ่งที่ตนคิดเอามากๆ ไม่ใช่คนที่จะยอมรับเอาการเปลี่ยนแปลงใดๆได้โดยง่าย ในขณะเดียว กัน ก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีความสุขอยู่เสมอ และมีความหวังในชีวิตอยู่ตลอดเวลา : ) ชอบดื่มน้ำอัดลม มักเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองเอามากๆ ไม่มีใครสามารถบังคับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ได้ และ เป็นคนที่ชอบศึกษา หาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน นอกจากนี้ ยังเป็นคนรักการเดินทางมาก ชอบการผจญภัยตลอดเวลา : ) ชอบดื่มกาแฟ เป็นคนที่มีความคาดหวังในชีวิตสูงมาก เมื่อตั้งความหวังอะไรไว้ ก็จะพยายามไปให้ถึงสิ่งที่หวังนั้น ให้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ยึดถือในเหตุผล และหลักการ ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นคน จริงจังและตรงไปตรงมามาก ชอบคิดอะไรง่ายๆแต่ไม่ค่อยมีรายละเอียดในชีวิตนัก : ) ชอบดื่มน้ำชา มักเป็นคนที่มีความละเมียดละไมในการใช้ชีวิตมาก คนที่อยู่ใกล้ชิดมักรู้สึกอบอุ่น และผ่อนคลาย ทั้งยังสามารถเข้าได้กับคนทุกกลุ่ม และมีเสน่ห์ต่อทุกคน : ) ชอบดื่มไวน์ มีรายละเอียดและกฎเกณฑ์ในชีวิตเสมอ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รู้จักกาลเทศะ และสามารถเข้า สังคมได้ดี และค่อนค้างจะเป็น พวกอนุรักษ์นิยม มักมีปัญหากับคนที่ชอบทำตัวอิสระเกินขอบเขต : ) ชอบดื่มเหล้า แน่นอนว่ามักจะเป็นคนที่รักความสนุกสนาน ชอบแสวงหาความบันเทิง และมักจะสนใจในเรื่องที่ มีความสำคัญมากๆ เท่านั้น แต่กับเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัวกลับกลายเป็นคนไร้ความรับผิดชอบได้อย่างน่า แปลกใจ : ) ชอบดื่มเบียร์ ส่วนคนที่ชอบดื่มเบียร์มากที่สุดในบรรดาเครื่องดื่มทั้งหลายนั้น มักเป็นคนที่มีชีวิตชีวา และมีจิตใจ ที่ฮึกเหิมกล้าหาญมาก และรักการผจญภัยเป็นที่สุด ทั้งยังเป็นคนใจร้อนใจเร็วเสียทุกเรื่อง มีความเป็นอิสระสูงและชอบการแสดงออก : )

9


สรรหามาฝากชาวโรตารี ไข่เจียวมันฝรั่ง ส่วนผสม มันฝรั่ง 500 กรัม ไข่ไก่ 2 ฟอง กระเทียมสับละเอียด 6 กลีบ ผักชีสับละเอียด (ไม่ใช้ราก) 1 ช้อนโต๊ะ เนยสด 1 ช้อนโต๊ะ เกลือป่น 1 ช้อนชา พริกไทยป่น 1 ช้อนชา น้ำมันพืช 3 ช้อนโต๊ะ วิธีทำ 1. นำมันฝรั่ง มาปอกเปลือก ล้างน้ำ แล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆ 2. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันลงไป เมื่อร้อน นำมันฝรั่งลงไปทอดให้เหลือง แล้วตักขึ้น พักไว้บนกระดาษซับน้ำมัน 3. ในกระทะเดียวกัน เทน้ำมันออก เหลือติดไว้เล็กน้อย แล้วนำผักชี กระเทียม พริกไทย เกลือ ใส่ลงไป คนให้สุกทั่วกัน 4. นำมันฝรั่งทอด ที่พักไว้ใส่ลงไปในกระทะ ตามด้วยใส่เนยสด ลงไปข้างๆ มันฝรั่งวนไปรอบๆ เพื่อให้เนยละลายเข้าไปในมันฝรั่งเสียก่อน จึงเทไข่ที่ตีจน ขึ้นฟูไว้แล้วลงไปให้กลบมันฝรั่ง กะว่าพอเหลืองค่อยกลับพลิกอีกด้านให้เหลือง 5. ตักขึ้นใส่จาน เสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศ รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ แหล่งที่มา :http://lifestyle.kingsolder.com/food/food.asp

10


ครบเครื่อง เรื่อง ICT

Spyware

Spyware ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับพวกเราชาวอินเทอร์เน็ต อีกต่อไปแล้วล่ะ เพราะวันๆ พวกเราได้บริโภคข่าวสารข้อมูลแทบ ทุกรูปแบบจากอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเว็บไซต์ , การรับอีเมล์ , ดาวน์โหลดไฟล์ , ตลอดจนการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้าม โดย..รทร.วีระพจน์ รัตนรัตน์ เครื่องระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเอง พูดแบบตรงไปตรงมาก็คือ เราคงหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องเผชิญ หน้ากับเจ้าตัวร้ายเหล่านี้ครับ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องเราติด Spyware แม้ Spyware ไม่ใช่ไวรัส แต่ความร้ายกาจกลับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า โปรแกรม Spyware เป็นโปรแกรมตัวเล็กๆ ที่อาจซ่อนเร้น แอบแฝงมากับ อีเมล์ , หน้าเว็บ(โดยเฉพาะเว็บไซต์ต้องห้ามหรือติดเรท) , การดาวโหลดไฟล์และแลก เปลี่ยนไฟล์จากบุคคลหรือองค์กรที่เราไม่รู้จัก ผู้ใช้งานที่โดน Spyware เล่นงานจะได้รับผลกระทบ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความสำคัญของหน้าที่การงานของบุคคลนั้นๆ อาการของ เครื่องที่โดน Spyware โดยหลักๆ แล้วมีลักษณะอาการจากการติด Spyware พอสังเกตได้ดังนี้ครับ 1. มักมีหน้าต่าง Pop up ขึ้นมาบ่อยครั้งหรือทุกๆ ครั้งที่เข้าเว็บไซต์ ในทุกๆ เว็บไซต์ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่เคยพบอาการผิดปกตินี้ 2. มีทูลบาร์หรือแถบปุ่มเครื่องมือแปลกเพิ่มขึ้นในโปรแกรม Browser โดยเฉพาะโปรแกรม Internet Explorer 3. หน้า Desktop มีไอคอนประหลาดๆ เพิ่มขึ้น และเมื่อเราทำการดับเบิ้ลคลิก ก็จะเข้าเว็บแปลกๆ 4. ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม Internet Explorer เว็บไซต์หน้าแรกที่ปรากฏมักเป็นเว็บแปลกๆ คล้ายเว็บ รวมลิ้งค์หรือเว็บโฆษณา ซึ่งเราไม่ได้เคยตั้งค่าเอาไว้ 5. เว็บใดที่เราไม่สามารถเข้าได้ หน้าเว็บแปลกๆ ก็เข้ามาแทนที่ 6. คอมพิวเตอร์ทำงานช้า เอามากๆ ทั้งที่ก็ไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรมากมาย 7. ใช้คอมพิวเตอร์ไปไม่นานก็รีสตาร์ทหรือชัตดาวน์เอง Microsoft ( เจ้าเดิม) คงทนเห็น Spyware ปู้ยี่ปู้ยำทั้งเจาะทั้งขุดระบบปฏิบัติการWindows ของตนไม่ไหว จึงได้ตัดสิงใจคิดค้นพัฒนาสุดยอด โปรแกรม AntiSpyware ชื่อ Microsoft Windows AntiSpyware มาสกัดทันที และแม้จะยังเป็น เวอร์ชั่น Beta ( ทดลองใช้ก่อนเปิดใช้จริง ) แต่ก็ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมจัดการ Spyware ที่ดีและน่า ใช้งานในระดับแนวหน้าเลยทีเดียว (คิดว่าไม่นานก็น่าจะขึ้นอันดับเป็นอันดับหนึ่งอีกตามเคย)และยังมีอีก โปรแกรมหนึ่งคือ Ad-ware ท่านผู้อ่านสนใจติดต่อขอโปรแกรมป้องกันได้ที่อีเมล์ globchip@yahoo.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ที่มา www.krupus.com

11


เกร็ดความรู้

กิน ถั่วงอกดิบ มีโทษจริงหรือ ?

ใครที่ชอบรับประทาน ถั่วงอกดิบ กับ ขนมจีนน้ำยา หรือ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย คงจะตกใจ หากได้ ที่มีข้อความว่า “ในถั่วงอกดิบมีสารพิษที่เรียกว่า ไฟเตต ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไป จะไปจับแร่ธาตุ บางชนิด ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุเหล่านั้นเข้าร่างกาย จะเป็นโรคขาดแร่ธาตุ สารพิษเหล่านี้สามารถทำลายได้โดยการต้ม จึงควรรับประทานถั่วงอกสุก ดีกว่าถั่วงอกดิบ” เพื่อให้ผู้อ่านหายข้องใจ “X-RAY สุขภาพ” จึงมาพูดคุยกับ นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผอ.สถาบัน เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ นพ.กฤษดา กล่าวว่า ข้อความดังกล่าวเป็นเรื่องจริง โดย ไฟเตต จะพบมากในพืชตระกูล ถั่ว ไม่ว่า จะเป็นถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว หรืองา ดังนั้นในถั่วงอกดิบจึงมีไฟ เตตสูง แต่ถ้าปรุงให้สุกไฟเตต จะสลายไป หรือมีปริมาณน้อยลง โอกาสที่ไฟเตตจะไปดูดซับแร่ธาตุต่าง ๆ จึงน้อยกว่า การรับประทานดิบ ๆ ไฟเตตจะมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ มันจะไปจับ หรือดูดซับธาตุแคลเซียม เหล็ก สังกะสี และ ฟอสฟอรัส หากรับประทานเข้าไปมาก ๆ ร่างกายจะไม่ สามารถดูดซึมแร่ธาตุเหล่า นี้ได้ ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุเหล่านี้เข้าไป พร้อมกับถั่วงอกดิบ ไฟเตต ก็จะดูดซึมแร่ธาตุ เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เรารับประทานปลาเล็กปลาน้อย เพื่อหวังจะได้รับแคลเซียม ขณะเดียวกันก็ รับประทานถั่วงอกดิบเข้าไป ก็จะทำให้ร่างกายดูดซึม ธาตุแคลเซียมได้น้อย แต่จะถูกขับออกมาทาง อุจจาระหรือปัสสาวะมากกว่า การรับประทานถั่วงอกดิบต่อมื้อหรือ ต่อวัน ในปริมาณมาก ๆ เป็นกิโลกรัม ถือว่าเป็นอันตราย แต่ ในชีวิตประจำวันของคนเราไม่ได้รับประทานถั่วงอกมากมาย ขนาดนั้น จึงไม่ต้องกลัว ถ้ากลัว ก่อนที่จะรับประทานก็ควรปรุง ให้สุกก่อน เพราะการปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ ไฟเตตจะไม่สลายไปหมด ไฟเตตก็ยังคงมีอยู่ประชาชนมักจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ และไม่รู้ว่า อาหารชนิดใดมีไฟเตตอยู่บ้าง ส่วนใหญ่มักจะคิดว่า การรับ ประทานอาหารทุกอย่างสด ๆ จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ แต่ไม่ใช่ ทุกอย่างเสมอไป ข้อมูลจาก : http://women.sanook.com/health


สารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ฉบับที่ 19  
สารสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ฉบับที่ 19  

ติดตามอ่านได้ที่นี่