Page 1

2

Nye ord

Nye ord

– norsk for nybegynnere

– norsk for nybegynnere Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet – elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt. Handlingen i bøkene følger familien Molinas, som nylig har kommet til Norge. Elevene møter barna Selim på 7 år og Tara på 11 år i deres hverdag på skolen og i hjemmet. Hvert kapittel innledes med et samtalebilde og en kort lesetekst. Deretter følger strukturerte oppgaver som øver på ord og språklige momenter fra teksten.

Bokmål ISBN 978-82-492-1619-2

l

R

SK

æ

NO

ring

Nye ord 1 og 2 er utarbeidet av lærere med lang erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige elever

SO

M A NDRESPRÅK

S æ r s k i lt n o

o rsk

pp

Tekst: Jorid Sørli og Hippas Eriksson 9 788249 216192 www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Illustrasjon: Emma Göthner


t e s t d e g s e lv !

¢

Til læreren

Skriv. Minna har ei eske. _______________ er rosa.

Hva er Nye ord? Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet – elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. Bøkene kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt. I disse bøkene konsentrerer vi oss om muntlige øvelser og muntlig trening i klasserommet for å kunne bygge opp og utvide elevenes ordforråd og samtidig gi dem et funksjonelt språk. Handlingen i bøkene følger familien Molinas, som nylig har kommet til Norge. Elevene møter barna Selim på 7 år og Tara på 11 år i deres hverdag på skolen og i hjemmet.

Zara prøver en jakke. _______________ er grønn.

Selim sitter på en stol.

Hvordan er bøkene oppbygd? Nye ord 1 og 2 består hver av seks kapitler. Kapitlene omhandler ulike miljøer på skolen og i hjemmet, og hvert kapittel følger samme struktur og oppbygning. Strukturen er tydelig og enkel for at elevene i hovedsak skal kunne konsentrere seg om den språklige treningen.

_______________ er rød.

Et innledende bilde Hvert kapittel starter med et bilde som tydelig skildrer hva kapitlet handler om. På bildet er det et visst antall ord som sier hva de ulike tingene på bildet heter på norsk.«Glosene» for hvert kapittel er sentrale og repeteres i de oppgavene som følger videre i kapitlet. Lengst nede på siden står det Jeg ser i ei rute. Tanken er her at elevene skal lese glosene på bildet og lære seg å uttale dem riktig. Etter hvert vil elevene forhåpentligvis snakke om flere ting på bildet enn de ordene som er skrevet ned. Når elevene i grupper samtaler om det de ser på bildet, får de en mulighet til å utvide ordforrådet sitt ytterligere.

Øvelser Boken har enkle elevinstruksjoner og få skriftlige øvelser, slik at elevene skal kunne konsentrere seg om den språklige treningen. I lærerveiledningen vil læreren finne mange ideer og tips til hvordan man kan jobbe muntlig med ord og begreper knyttet til tema i elevbøkene.

Lykke til!

_______________ er lilla.

¢

Sentrale ord På siden til høyre for det innledende bildet vil sentrale ord bli repetert, men da representert som et eget bilde. Til hvert bilde følger to skrivelinjer som elevene kan skrive på. På den første linja skriver de ordet på norsk, på den andre linja skriver de ordet på sitt eget morsmål – dersom de kan skrive morsmålet sitt.

Tara prøver en kjole.

Fargelegg. Fargelegg votten gul. Fargelegg lua lilla. Fargelegg hunden svart. Fargelegg vasen grønn.

Jorid Sørli Hippas Eriksson

til læreren:

1 Eleven skriver substantivet i bestemtDform. iagnos 2 Eleven leser teksten og fargelegger bildene.

37 2


Innhold

1 Her bor vi! ................................................. side 2 2 Hjemmet vårt .......................................... side 7 3 På kjøkkenet ............................................ side 13 4 I stua ............................................................. side 19 5 På badet ..................................................... side 25 6 I en butikk ................................................. side 31

© 2012 GAN Aschehoug, Oslo © 2011 Hippas Eriksson og Liber AB, Stockholm Oversatt og bearbeidet til norsk av Jorid Sørli ISBN 978-82-492-1619-2 Bokmål 1. utgave / 1. opplag 2012 Originaltittel: Språkis 2 Redaktør norsk utgave: Nora Brox Illustrasjoner: Emma Göthner Grafisk tilrettelegging: Allworthy Design, 2012 Trykk: Drogowiec-PL Sp. z o.o, Polen

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo E-post: forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.


1 Her bor vi!

ei kirke

en bondegĂĽrd

en lekeplass

ei høyblokk et telt

et hotell en enebolig ei campingvogn

et rekkehus

en parkeringsplass

2

Jeg ser

en nabo


e

Familien Molinas flytter til et nytt hus. Det er et rekkehus. Selim og Tara liker det nye huset sitt. Det er mange rom i huset.

Selim og Tara liker å flytte. Zara bærer ei eske. Raman bærer også ei eske. – Velkommen hit, sier en nabo. – Takk for det, sier Zara.

Skriv.

¢

et rekkehus

til læreren: 1 Les teksten sammen med eleven. 2 Eleven skriver ordet på norsk og på morsmålet sitt.

3


Skriv.

¢

Hvor bor Selim? ett radhus

Selim bor i et rekkehus.

_____________________________________________________________

Hvor bor Rami? _____________________________________________________________

Hvor bor Maria? _____________________________________________________________

Hvor bor Emma? _____________________________________________________________

Skriv.

¢

Hva er det?

Det er ei kirke.

_____________________________________________________________

Hva er det? _____________________________________________________________

Hva er det? _____________________________________________________________

4

til læreren: 1 Eleven skriver svar på spørsmålene ved hjelp av ord og bilde.


Skriv.

et vindu

ei trapp

en vegg

et tak

bakken

ei dør

¢ 1

3

en vegg

5

4

6

2

Fargelegg.

¢

1.

rød  3.

gul

5.

2. grønn  4.

lilla

6. brun

Dette er ei _____________________________ .

til læreren: 1 Eleven skriver riktig ord til bildet. 2 Eleven fargelegger huset.

blå

Dette er ei _____________________________ .

Dette er et _____________________________ .

5


T e s t d e g s e lv !

¢ ¢ 6

Skriv.

Ei, en eller et?

______ rekkehus

______ campingvogn ______ høyblokk

______ enebolig

______ nabo

______ kirke

______ bondegård

______ telt

______ hotell

Skriv.

Hva er det?

til læreren: 1 Eleven skriver riktig artikkel foran ordene. 2 Eleven skriver riktig ord med riktig artikkel til bildene.


2 Hjemmet vĂĽrt et bilde

ei lampe

et skap

en stol

ei bok en bamse

ei seng

ei matte

en tv

ei bok

en sofa

ei pute en blomst

et bord

Jeg ser

7


Her bor Tara og Selim. De liker det nye huset sitt. Tara og Selim sover i samme rom. De sover i hver sin seng.

¢

Skriv.

¢

Tegn.

Tara har ei bok. Selim har en ball. Tara og Selim liker det nye rommet sitt. – Dette blir fint, sier Tara.

ei seng

Skriv.

¢

Her bor jeg.

8 8

til læreren: 1 Les teksten sammen med eleven. 2 Eleven skriver ordene på norsk og morsmålet sitt. 3 Eleven tegner sitt eget rom og skriver Her bor jeg på morsmålet sitt.


Skriv.

her

er

Her er et bord.

et bord

___________________________________________________________________________________

ei matte

___________________________________________________________________________________

en stol

___________________________________________________________________________________

ei lampe

___________________________________________________________________________________

en blomst

___________________________________________________________________________________

et bilde

___________________________________________________________________________________

en sofa

___________________________________________________________________________________

en tv

___________________________________________________________________________________

Her er Her

¢

til læreren: 1 Eleven ser på bildet, leser ordet og formulerer en setning: Her er……

99


Skriv.

har

¢

ei seng

___________________________________________________________________________________

et bilde

___________________________________________________________________________________

en tv

___________________________________________________________________________________

en blomst

___________________________________________________________________________________

ei lampe

___________________________________________________________________________________

ei matte

___________________________________________________________________________________

en bamse

___________________________________________________________________________________

ei bok

___________________________________________________________________________________

10 10

Raman har ei seng. Minna har

til lĂŚreren: 1 Eleven ser pĂĽ bildene, leser ordet og formulerer en setning med verbet har.


¢Sett strek. Zara ei seng ei lampe Raman et bilde en stol ei matte Selim en tv en sofa en blomst Tara Minna ei bok Emre

til lĂŚreren: 1 Eleven setter strek til riktig bilde.

11 11


t e s t d e g s e lv !

¢

Skriv.

¢

Skriv.

¢¢ Jeg har

12

Hva heter du ?

Hva har de ?

Skriv og tegn.

Hva har du ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

til læreren: 1 Eleven svarer på tre spørsmål og tegner noe de har hjemme

.


3 På kjøkkenet en appelsin

Lena ei pære

Thomas

en bolle

Mia Noah

ei kake

en banan

et glass

kaffe melk

et brød

te

ei brødskive juice

et eple

Jeg ser

13 13


Her er et kjøkken. Her bor familien Eriksen. Familien Molinas er på besøk. Det er frokost. Noah er sulten. Han spiser en banan. Selim er tørst. Han drikker juice.

Skriv.

¢

kaffe

14 14

til læreren: 1 Eleven skriver ordet på norsk og på morsmålet sitt.

Tara drikker også juice. Mamma drikker te. Pappa drikker kaffe. Minna spiser et eple. Mamma spiser ei kake. Det er fint å spise sammen.


Skriv.

et brød

ei brødskive

kaffe

melk

en banan

juice

et eple

ei kake

¢

melk

Minna spiser et

Diva spiser ei

Thomas spiser en

_____________________________ .

_____________________________ .

_____________________________ .

til læreren: 1 Gå gjennom hva de ulike matvarene heter sammen med eleven. 2 Eleven skriver hva matvarene heter og fargelegger bildet. 3 Eleven skriver ferdig setningene ved hjelp av bildene.

15 15


Skriv.

¢

Zara er sulten.

Hun spiser ei kake.

____________________________________________________________________

ei kake Selim er tørst.

Han

____________________________________________________________________

juice Minna er sulten. ____________________________________________________________________

et eple Diva er tørst. ____________________________________________________________________

melk Raman er sulten. ____________________________________________________________________

et brød Diva er sulten. ____________________________________________________________________

ei brødskive

16

tilllæreren: läraren: til 2 tränas han ochhan hon, ochhun, har.spiser eller drikker. 1I kapitel Her skal elevenen-ord, velge mellom eller


Skriv.

¢

Kan jeg få juice?

_________________________________________________

Kan jeg få

____________________________________________________

Værsågod!

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________

til læreren: 1 Eleven skriver dialogen som eksemplet over viser.

17 17


t e s t d e g s e lv !

¢

Sett strek.

Her er familien Eriksen. Alle spiser boller.

Diva er tørst. Hun drikker melk.

Emre er sulten.

Noah spiser en banan.

Mia spiser en bolle.

18

til lĂŚreren: 1 Eleven leser setningene og setter strek til riktig bilde.


4 I stua ei bokhylle

Diva

en lenestol

en tv

Kim

en sofa

et tv-bord Mia ei skĂĽl

en hund

et bord et pledd

en katt

Molly en vase

ei matte Tara

en krakk en stol

Jeg ser

19 19


Her er ei stue. Det er Divas stue. Her er Diva, Tara, Kim og Mia. De er venner. Tara sitter i en stol. Mia sitter på et pledd. Hun spiser ei brødskive.

Molly ligger under et bord. En tv står på et tv-bord. En hund ligger under tv-bordet. Katten er i vasen.

Skriv.

¢

en sofa

20

til læreren: 1 Les teksten sammen med eleven. 2 Eleven skriver ordet med riktig artikkel på norsk og på morsmålet sitt.


Skriv.

¢

Hva er det?

Det er ei bokhylle.

____________________________________________________________________

Hva er det?

Det er et

____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

til læreren: 1 Eleven skriver svar på spørsmålene.

21


i

Skriv.

¢

Katten er Vasen er

Skåla er

______________________

______________________

______________________

Bananen er

Ballen er Tara er

22

over under

i

over

under

vasen.

krakken.

bordet.

______________________

______________________

______________________

skåla.

Tara.

ballen.

Lampa er

______________________

bordet.

Bordet er

______________________

lampa.

til læreren: 1 Eleven skal skrive inn riktig preposisjon ved hjelp av bildene øverst på siden.


¢ Sett strek.

Katten er i vasen.

Hunden er under tv-bordet.

Jenta er under bordet.

Tara sitter på en stol.

Mia sitter på et pledd.

Vasen er på krakken.

Diva drikker te.

Kim har ei bok.

til læreren: 1 Eleven leser og setter strek fra tekst til riktig bilde.

23


t e s t d e g s e lv !

Skriv.

over

¢

Eplet er

Matta er

Bamsen er Ballen er

bordet.

Vasen er

bordet.

bordet.

bordet.

Bananen er

24

bordet. bordet.

Skåla er

under

skåla.

Lampa er

skåla.

til læreren: 1 Eleven ser på bildet og skriver riktig preposisjon ved hjelp av ordene i rammen øverst på siden.

i


5 På badet en dusj

et håndkle

et speil

en tannbørste

en vask

et badekar ei såpe

sjampo

toalettpapir

et toalett

tannkrem

Jeg ser

25


Her er badet. På badet er det et speil. Det er også en dusj her. Selim dusjer. Han liker å dusje. Han dusjer hver dag. Tara har en tannbørste.

Skriv.

¢

en tannbørste

26

til læreren: 1 Les teksten sammen med eleven. 2 Eleven skriver ordet på norsk og morsmål.

Hun pusser tennene. Hun pusser tennene hver dag. Her er et badekar. Emre og Minna bader. De er skitne. Mamma vasker barna med såpe. Emre og Minna liker å bade.


Skriv.

¢

Hva er det?

Det er et badekar.

____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

Hva er det? ____________________________________________________________________

til læreren: 1 Eleven skriver svar på spørsmålet Hva er det?

27


Skriv.

liker

¢

Emre liker å bade.

____________________________________________________________________

bade

____________________________________________________________________

dusje

____________________________________________________________________

klatre

____________________________________________________________________

løpe

____________________________________________________________________

lese

____________________________________________________________________

børste håret

28

til læreren: 1 Eleven skriver setninger ved hjelp av ord og bilder.


Skriv.

liker

ikke

¢

Raman liker ikke å løpe.

____________________________________________________________________

løpe

____________________________________________________________________

fryse

____________________________________________________________________

pusse tenner

____________________________________________________________________

klatre

____________________________________________________________________

lese

____________________________________________________________________

dusje

til læreren: 1 Eleven skriver setninger ved hjelp av ord og bilder.

29


t e s t d e g s e lv !

Skriv.

Hva gjør de?

¢

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

¢ Sett strek. Selim liker å dusje. Emre liker ikke å pusse tenner. Tara liker å lese Selim liker ikke å fryse. Emre liker å spise. Minna liker ikke å dusje.

30

til læreren: 1 Eleven skriver hva personene på bildene gjør. 2 Eleven leser og setter strek fra setning til bilde.


6 I en butikk en genser

en kjole

bukser

en jakke

ei eske

ei lue

votter

et skjerf

sokker

Jeg ser sko

31


Mamma, Tara, Selim, Minna og Emre er i en butikk. Det er en klesbutikk. Tara prøver ei lue. Den er grønn og hvit. Zara prøver en jakke. Jakken er grønn.

Skriv.

¢

et skjerf

32

til læreren: 1 Les teksten sammen med eleven. 2 Eleven skriver ordet på norsk og på morsmålet sitt.

Selim prøver en genser. Den er blå. Minna prøver sokker. De er blå. Emre ligger i ei eske. Den er brun.


Skriv.

¢

et skjerf

skjerfet

skjerfet

eska

senga

stolen

vasen

kjolen

en stol

________________________________

________________________________

en kjole

en vase

________________________________

________________________________

ei eske

ei seng

________________________________

________________________________

lua • genseren sokken

votten

jakken •

matta

en jakke

ei lue

________________________________

________________________________

en genser

en vott

________________________________

________________________________

en sokk

ei matte

________________________________

________________________________

til læreren: 1 Eleven skriver ordet i bestemt form ved hjelp av ordene i rammen over.

33


Skriv.

pæra skapet

brødet

• •

huset

bordet glasset

ei pære

et skap

________________________________

________________________________

et hus

et glass

________________________________

________________________________

et bord

et brød

________________________________

________________________________

¢

eplet

¢ 34

dyna

et eple

ei dyne

________________________________

________________________________

_____________  er rødt.

_____________  er blå.

Skriv.

til læreren: 1 Eleven skriver ordene i bestemt form ved hjelp av ordene i rammen. 2 Eleven skriver setningen ferdig med ordet i bestemt form.


Skriv.

¢

________________________________ er

Jakken

rød.

________________________________

________________________________ er

gul.

________________________________ er

________________________________

er svart.

________________________________ er

grønn.

til læreren: 1 Eleven skriver setningene ferdig med ordet i bestemt form.

er brunt.

rosa.

________________________________

er hvit.

________________________________

er blå.

35


Fargelegg.

¢

Fargelegg genseren blå. Fargelegg skjorta rosa. Fargelegg kjolen grønn og gul. Fargelegg buksene gule. Fargelegg skjørtet rosa og lilla. Fargelegg lua oransje. Fargelegg jakken brun.

36

til læreren: 1 Eleven leser teksten og fargelegger klærne i riktig farge.


t e s t d e g s e lv !

¢

Til læreren

Skriv. Minna har ei eske. _______________ er rosa.

Hva er Nye ord? Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet – elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. Bøkene kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt. I disse bøkene konsentrerer vi oss om muntlige øvelser og muntlig trening i klasserommet for å kunne bygge opp og utvide elevenes ordforråd og samtidig gi dem et funksjonelt språk. Handlingen i bøkene følger familien Molinas, som nylig har kommet til Norge. Elevene møter barna Selim på 7 år og Tara på 11 år i deres hverdag på skolen og i hjemmet.

Zara prøver en jakke. _______________ er grønn.

Selim sitter på en stol.

Hvordan er bøkene oppbygd? Nye ord 1 og 2 består hver av seks kapitler. Kapitlene omhandler ulike miljøer på skolen og i hjemmet, og hvert kapittel følger samme struktur og oppbygning. Strukturen er tydelig og enkel for at elevene i hovedsak skal kunne konsentrere seg om den språklige treningen.

_______________ er rød.

Et innledende bilde Hvert kapittel starter med et bilde som tydelig skildrer hva kapitlet handler om. På bildet er det et visst antall ord som sier hva de ulike tingene på bildet heter på norsk.«Glosene» for hvert kapittel er sentrale og repeteres i de oppgavene som følger videre i kapitlet. Lengst nede på siden står det Jeg ser i ei rute. Tanken er her at elevene skal lese glosene på bildet og lære seg å uttale dem riktig. Etter hvert vil elevene forhåpentligvis snakke om flere ting på bildet enn de ordene som er skrevet ned. Når elevene i grupper samtaler om det de ser på bildet, får de en mulighet til å utvide ordforrådet sitt ytterligere.

Øvelser Boken har enkle elevinstruksjoner og få skriftlige øvelser, slik at elevene skal kunne konsentrere seg om den språklige treningen. I lærerveiledningen vil læreren finne mange ideer og tips til hvordan man kan jobbe muntlig med ord og begreper knyttet til tema i elevbøkene.

Lykke til!

_______________ er lilla.

¢

Sentrale ord På siden til høyre for det innledende bildet vil sentrale ord bli repetert, men da representert som et eget bilde. Til hvert bilde følger to skrivelinjer som elevene kan skrive på. På den første linja skriver de ordet på norsk, på den andre linja skriver de ordet på sitt eget morsmål – dersom de kan skrive morsmålet sitt.

Tara prøver en kjole.

Fargelegg. Fargelegg votten gul. Fargelegg lua lilla. Fargelegg hunden svart. Fargelegg vasen grønn.

Jorid Sørli Hippas Eriksson

til læreren:

1 Eleven skriver substantivet i bestemtDform. iagnos 2 Eleven leser teksten og fargelegger bildene.

37 2


2

Nye ord

Nye ord

– norsk for nybegynnere

– norsk for nybegynnere Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet – elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt. Handlingen i bøkene følger familien Molinas, som nylig har kommet til Norge. Elevene møter barna Selim på 7 år og Tara på 11 år i deres hverdag på skolen og i hjemmet. Hvert kapittel innledes med et samtalebilde og en kort lesetekst. Deretter følger strukturerte oppgaver som øver på ord og språklige momenter fra teksten.

Bokmål ISBN 978-82-492-1619-2

l

R

SK

æ

NO

ring

Nye ord 1 og 2 er utarbeidet av lærere med lang erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige elever

SO

M A NDRESPRÅK

S æ r s k i lt n o

o rsk

pp

Tekst: Jorid Sørli og Hippas Eriksson 9 788249 216192 www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Illustrasjon: Emma Göthner

Nyeord 2 blaeks  
Nyeord 2 blaeks