__MAIN_TEXT__

Page 1

Runar Ragnarson Brataas

– oppdagende lese- og skriveopplæring Magi legger vekt på at læreren er en

Magi gir dere: Åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av ulike lyder og strukturer i språket, grunnleggende lese- og skriveøvinger, oppdagende skriving med skriverammer, leseteater, fysiske aktiviteter og spill. Underveis dukker det opp åpne opplegg. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser – med læreren som regissør.

Oppdagende lese- og skriveopplæring

prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal dra nytte av samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.

Magi

Magi

Runar Ragnarson Brataas

Oppdagende leseog skriveopplæring

B

Magi har ALT du trenger når elevene har lært

9 788249 219667

Magi B Bokmål ISBN 978-82-492-1966-7

GAN Aschehoug

gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug

bokstavene og skal ta neste steg!


Runar Ragnarson Brataas

Oppdagende leseog skriveopplĂŚring

GAN Aschehoug

B


Der var du jo!

em

pl ar

Er du klar for å møte blyanten Bly-Kjell, tusenbeinet Heidi og trollmannen Vilmer Vepsebol?

gs ek s

I Magi B skal du sammen med læreren og de andre i klassen oppdage nye ord og lyder og fortsette å øve på ulike måter å lese og skrive på.

Vu

rd

er in

Du skal fortsatt få tegne og bruke terninger til å spille morsomme spill, drive med lek og moro, spille leseteater og samarbeide om nye aktiviteter. Husk at denne boka er bare di. Det du tegner og skriver og lærer av den, viser akkurat hvor god du er, og at du gjør ditt beste. Lykke til! Hilsen Runar


Innhold

Vu

rd

er in

gs ek s

em

pl ar

Introduksjon til oppslagene .............................................. 4 Velkommen tilbake! ............................................................. 6 Vokalene ................................................................................ 8 Konsonantene .................................................................... 10 Oppdag mer med vokalene og konsonantene ............ 12 Ord med tre bokstaver ..................................................... 14 Ord med fire bokstaver .................................................... 16 Ord med fem bokstaver ................................................... 18 Oppdag mer med bokstavene ........................................20 Stavelser ..............................................................................22 Oppdag mer med stavelser .............................................24 Sammensatte ord ...............................................................26 Oppdag mer med sammensatte ord .............................28 Opp og hopp! ....................................................................30 Diftongen ei ........................................................................32 Diftongen øy ......................................................................34 Diftongen au ......................................................................36 Diftongen ai ........................................................................38 Oppdag mer med diftongene .........................................40 B og P ..................................................................................42 G og K .................................................................................44 Oppdag mer med B og P, og G og K ............................46 F og V ...................................................................................48 D og T ..................................................................................50 Oppdag mer med F og V, og D og T .............................52 nk-lyd ...................................................................................54 ng-lyd ...................................................................................56 Oppdag mer med nk- og ng-lyd .....................................58 Hva lurer du på? ................................................................60 Rim .......................................................................................62 Oppdag mer med rim .......................................................64 Stum d .................................................................................66 Stum h .................................................................................68 Oppdag mer med stum d og stum h .............................70 o for å ..................................................................................72 u for o ..................................................................................74 Oppdag mer med o for å, og u for o ............................76 Konsonantforbindelsen bl ...............................................78 Konsonantforbindelsen fl ................................................80 Konsonantforbindelsen fr ...............................................82 Oppdag mer med konsonantforbindelsene bl, fl og fr ..................................................84 Sceneskrekk! .......................................................................86


Introduksjon til 1 Oppdag sammen

Vokalene

Denne oppgaven skal dere løse sammen ved å snakke eller bruke skrivetavler eller skriveboka.

1 Oppdag sammen Elgen Elvin er glad for leiren han fikk fra Elvira. Nå har han begynt å bruke leiren til å lage små figurer som han maler og gir bort til de andre dyrene i skogen.

Oppgaven skal hjelpe deg til å oppdage hvor mange ord som begynner med eller inneholder lyden eller lydene dere skal lære.

pl ar

Siden Elvin er veldig opptatt av vokalene, lager han bare figurer som begynner med eller inneholder én eller flere vokaler.

em

Hvilke figurer tror du Elvin lager?

2 Les, let og tegn

gs ek s

2 Les, let og tegn

Her skal du og de andre i klassen lese selv. Læreren hjelper dere ved å lese teksten høyt først.

Anette hylte og Edvin lo, mens Øyvind helte såpa i do. Skummet bruste overalt, Anette ropte: – Dette er galt!

er in

Når dere har lest sammen og alene, skal dere gå på jakt etter lyden dere jobber med. Deretter skal dere telle bokstaver i ord. Til slutt skal du tegne til teksten.

Sett prikk under vokalene. Strek under ord med fem bokstaver.

Vu

rd

Tegn til teksten.

4

3

Vokalene går i ring Stå sammen i ring. Læreren sier et ord som begynner med a. Den som står ved siden av, sier et ord som begynner med e. Fortsett slik med alle vokalene i alfabetet. For hver runde dere klarer, rykker dere ett steg inn i ringen. Når dere står føtter mot føtter, er leken ferdig.

8

3 Lek og moro

4 Mer moro

Det er alltid gøy å røre på seg! Til hvert oppslag er det en liten lek dere kan gjøre sammen for å huske det dere har lært, og for å bli flinke til å samarbeide.

Her vil du møte ulike typer oppgaver. Noen ganger skal dere spille leseteater, andre ganger skal du tegne, svare på spørsmål, lese og forstå, eller gå på ordjakt i et ordnett.


oppslagene 4 Les, tegn

5 Skriv selv Å skrive selv er gøy. Å se at ord kan bli til setninger, og at setninger blir til tekster, er noe du skal få oppleve i disse oppgavene. Læreren og de andre elevene i klassen vil hjelpe deg med å finne ideer til hva du skal skrive. De vil også hjelpe deg med lydene du er usikker på.

6 Kast, les

og fargelegg

og skriv

Her er et epletre. Eplene er røde.

Noen av dere bruker fortsatt barneskrift. Det er helt i orden. Læreren vil hjelpe deg å utvikle barneskriften din og lære deg hvordan du skal jobbe med å skrive ulike typer tekster.

Under epletreet står Oda og Emil. Til venstre står elgen Elvin og følger med.

pl ar

ananas

Elefanten Erle henger med snabelen. Alle turistene som gir henne mat, tror at det eneste hun vil spise, er peanøtter. Stille for seg selv tenker Erle på alt hun har lyst på. Noe søtt, noe surt og noe salt. Mest av alt ønsker hun seg en kurv med søte og saftige jordbær.

isbit

gs ek s

5 Skriv selv

em

epletre

6 Kast, les og skriv Liker du å kaste terning? I denne oppgaven er det terningen som bestemmer!

obo

Hvor mange prikker det er på terningen, avgjør hvilket ord du skal skrive eller bruke i en setning. Læreren vil veilede deg i hvordan du skal jobbe med ord eller setninger i skriveboka eller på et eget ark. Husk å si bokstavlydene i ordene du skriver.

er in

Hva tror du Erle har lyst på?

Vu

rd

ukulele

åtti

9

Oppdag mer Oppdag mer inneholder ulike oppgaver hvor du skal øve på og oppdage mer om det du har arbeidet med i tidligere oppslag. Her skal du lese, skrive, tegne og spille alene eller sammen med andre. I de fleste oppslagene møter du en lesebingo hvor du trenger to eller flere 6-sidete terninger. Kast terningene etter tur. Summen av det terningene viser, forteller hvilken tekst du skal lese. Når du har lest teksten, skal du finne riktig bilde. Hvis bildet er ledig, legger du på en brikke eller tegner et kryss. Bruk hver deres farge. Spillet er ferdig når alle rutene er dekket. Da kan dere fjerne brikker, viske ut og spille bingo på nytt. 5


Velkommen tilbake! 1 Oppdag sammen Trollet Thea har endelig funnet seg et nytt gjemmested. Hun gleder seg til å pakke ut av kofferten.

Vu

rd

er in

gs ek s

em

Hva tror du Thea setter inn i de 29 hyllene?

pl ar

For å holde orden på alle tingene, setter hun dem inn i ulike hyller etter hvilken bokstavlyd de begynner med.

6


2 Les, let og tegn

Jeg gjemte meg lenge, men her er jeg igjen. Thea med kofferten, jeg er din venn. Jeg har med ord og bokstaver til deg. Nå skal vi lære, du og jeg! Sett prikk under ord med tre bokstaver. Strek under ord med fire bokstaver.

em

pl ar

Tegn til teksten.

Bokstaven bestemmer

Læreren deler ut en lapp med en bokstav til hver av dere. Hold lappen foran deg slik at de andre kan se hvilken bokstav du har. Gå rundt i klasserommet og ta hverandre i hånden mens dere sier et ord som begynner med eller inneholder bokstaven den andre har. Bytt deretter bokstav med hverandre og fortsett leken.

rd

er in

gs ek s

3

Vu

4 Skriv selv

Even velger ut tolv av bokstavene i alfabetet. Med disse bokstavene lager han mange korte og lange ord. Den eneste regelen han har gitt seg selv, er at han ikke kan bruke noen av bokstavene mer enn én gang i hvert ord. Hvilke bokstaver tror du Even velger? Hvilke ord kan han skrive med dem? 7


Vokalene

1 Oppdag sammen Elgen Elvin er glad for leiren han fikk fra Elvira. Nå har han begynt å bruke leiren til å lage små figurer som han maler og gir bort til de andre dyrene i skogen.

pl ar

Siden Elvin er veldig opptatt av vokalene, lager han bare figurer som begynner med eller inneholder en eller flere vokaler.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Anette hylte og Edvin lo, mens Øyvind helte såpa i do. Skummet bruste overalt, Anette ropte: – Dette er galt!

gs ek s

em

Hvilke figurer tror du Elvin lager?

Sett prikk under vokalene. Strek under ord med fem bokstaver. Tegn til teksten.

3

8

Vokalene går i ring Stå sammen i ring. Læreren sier et ord som begynner med a. Den som står ved siden av, sier et ord som begynner med e. Fortsett slik med alle vokalene i alfabetet. For hver runde dere klarer, rykker dere ett steg inn i ringen. Når dere står føtter mot føtter, er leken ferdig.


4 Les, tegn

6 Kast, les

og fargelegg

og skriv

Her er et epletre. Eplene er røde.

ananas

Under epletreet står Oda og Emil.

epletre

gs ek s

em

pl ar

Til venstre står elgen Elvin og følger med.

5 Skriv selv

er in

Elefanten Erle henger med snabelen. Alle turistene som gir henne mat, tror at det eneste hun vil spise, er peanøtter. Stille for seg selv tenker Erle på alt hun har lyst på. Noe søtt, noe surt og noe salt. Mest av alt ønsker hun seg en kurv med søte og saftige jordbær.

obo

Vu

rd

Hva tror du Erle har lyst på?

isbit

ukulele

åtti

9


Konsonantene

1 Oppdag sammen

pl ar

Rolf er en rotte utenom det vanlige. Mens de andre rottene gnager seg gjennom hus og vegger, er Rolf opptatt av å gnage på alt fra oppvaskbørster til gamle sovesofaer. Det meste han gnager på, begynner med eller inneholder en eller flere konsonanter.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

Hva tror du Rolf gnager på?

Vu

rd

er in

Et par votter på hendene varmer godt, med kakao i koppen blir turen flott. Skiene er smurt med smør og salami, – Unna vei, her kommer vi!

Sett prikk under konsonantene. Strek under ord med fem bokstaver. Tegn til teksten.

3

10

Siste bokstav! Bruk en liten ball eller en ertepose. Læreren sier et ord som begynner med konsonant, og kaster ballen eller erteposen videre. Den som tar imot, må si et nytt ord som begynner med samme bokstav som lærerens ord sluttet på. Slik fortsetter leken. Bestem på forhånd om det er lov å si samme ord flere ganger, og om ordet må ende på konsonant.


4 Ja eller nei?

6 Kast, les og skriv

• Du kan snakke med en reke. • En kåpe kan holde deg varm. • Du er på skolen nå.

hatt

• Noen spiser hatter til frokost.

mynt

em

• Det er lov å klatre på taket.

pl ar

• Vi kan betale med mynter.

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Rekene Sabine og Sebastian ler høyt når de får øye på et fiskegarn som har drevet i land. Garnet har store hull hvor det har festet seg alt annet enn fisk og krabber. Sabine og Sebastian lurer på hva fiskeren vil si når han blant annet må hale opp en gammel trehjulssykkel.

kåpe

reke

Vu

rd

Hva tror du har satt seg fast i garnet?

jente

skole 11


1 Hvilke ord skjuler seg her?

hsu

kpop

ĂĽml

posp

oks lnĂĽ

htat lksa

er in

skas

gs ek s

evr

vber

sfi

rd

atkt

mus

Vu

2 Bruk ordene ovenfor og finn ord som rimer.

mus

12

hus

pl ar

rob

srgi

em

ums

hus


3 Lesebingo Kan jeg få låne en hatt?

Det lå en reke på gulvet.

Nei, det er en ukulele!

6

3

7

Er det din kåpe?

10

En ananas har blader.

11

4

Skal vi slå mynt eller kron?

Jeg sa at det var en obo.

8

Vi har et

5

epletre i hagen. Vil du ha en isbit oppi?

9

12 Det der er ikke vår skole.

Vu

rd

er in

gs ek s

em

pl ar

Svaret må bli åtti.

2

4 Hvilke bokstaver mangler?

a__urk e__le

__ese

b__ll l__ge lø__e __åne r__se kn__v ug__e

__isk l__m 13


Ord med tre bokstaver

1 Oppdag sammen Musikeren Tom får som regel ikke øye på særlig mye. Ute på gata, på bussen eller på scenen er nemlig håret hans ofte i veien. Tom grer aldri håret, så derfor er det alltid fullt av små og store ting som har hektet seg fast. Utrolig nok gjelder det bare ting som inneholder tre bokstaver.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

pl ar

Hva tror du sitter fast i håret til Tom?

Vu

rd

er in

– Hva var det som pep? sa Tom og så ned. På gulvet pilte en mus av sted. – Det var bare meg, sa musa og lo. – Tar du ost nå igjen? spurte Tom surt. – Jepp, smilte musa lurt.

Sett prikk under ord med tre bokstaver. Strek under ord med fire bokstaver. Tegn til teksten.

3

14

Tre på rappen Lek sammen i par eller mindre grupper. Lag ni lapper hver hvor dere skriver ord eller tegner bilde av noe med tre bokstaver. Legg lappene opp ned og trekk tre etter tur. Den som trekker, leser ordene høyt, viser til de(n) andre og lager en setning hvor de tre ordene er med. Slik fortsetter dere til alle ordene er trukket. Tips: Kan et lam eller en lus klatre i et tre?


4 Hvem er jeg?

6 Kast, les og skriv

•  Du trenger årer når du skal ro meg. •  Jeg har lokomotiv og går på skinner.

bil

•  Du kan begynne å gråte når du skjærer meg opp.

pl ar

•  Hvis du har riktig nøkkel, kan du låse meg opp.

duk

em

•  Fryser du på ørene, trenger du meg.

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Mamma har bedt Ulf hjelpe henne med å lage ny utstilling i butikken der hun jobber. Mens de lager utstillingen, må de slå av lyset og henge papir i vinduene, slik at ingen ser hva de holder på med. Når de er ferdige, slår de på lyset og tar bort papiret. Ulf blir helt imponert over alt de har fått plass til å stille ut.

fyr

Hva tror du står i utstillingsvinduet?

Vu

rd

lim

T R A

R

E N P Å

SN

sko

tak 15


Ord med fire bokstaver

1 Oppdag sammen Byttebussen er ikke som andre busser. Sammen med bussjåføren Lars kjører Hild rundt og bytter til seg ting som andre ikke har bruk for lenger. På den måten kan folk bytte til seg noe som de liker bedre enn det de har fra før.

BYTTEBUSSEN

pl ar

Det eneste kravet Hild og Lars har, er at alt som skal byttes, skrives med fire bokstaver.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

Hvilke ting tror du Hild og Lars bytter og får byttet?

Vu

rd

er in

Det gule eplet ristet og frøs. Nå var det tid for å slippe løs. Fra et lite tre og ned i en kurv, landet eplet og ble spist av en spurv.

Sett prikk under ord med fire bokstaver. Strek under ord med tre bokstaver. Tegn til teksten.

3

16

Bytt stol Lekes som stolleken. En elev som ikke har stol, begynner. Han eller hun går bort til en annen elev og sier et ord på fire bokstaver. Den som sitter på stolen, må gi bort plassen sin til den første eleven og bytte stol med en annen. Slik fortsetter dere. Det er ikke lov å gå tilbake til en stol man har sittet på tidligere. Leken er over når alle elevene har byttet stol minst fem ganger.


4 Ordjakt g m e e l l k s i g d s s o

e t v l t t f t l m i b t l

r a k a l a r l u å o e t e

v k a m ø n o a e n h n r s

5 Skriv selv

i m k b v t s m k e ø k u o

n o a o e e k p n o n a s l

d r o k r o p e i s e r e a

u s h l o n i o v t e m s g

f t a e s k r k l r p l o u

y o g g i e a s y i l å f r

er in

Maurene Maure og Maura konkurrerer om hvor mye de klarer å bære med seg hjem til maurtua. I konkurransen leder Maure lenge over Maura. Men så foreslår hun at de skal prøve å ta med en høne! Da glemmer Maure hele konkurransen. Han blir nemlig nysgjerrig på hvordan Maura har tenkt å klare det.

og skriv

buss

kopp

stol

høne

Vu

rd

r l e e n l t e s s e s a k

6 Kast, les

pl ar

i i r n e å ø e t l a k e k

Ord med fem bokstaver.

em

t l b k t n l h s e r ø v s

Ord med fire bokstaver.

gs ek s

Ord med tre bokstaver.

Hva tror du Maure og Maura klarer å bære?

pære

ugle 17


Ord med fem bokstaver

1 Oppdag sammen Knute er en kresen kråke som de andre kråkene ofte ler av. De finner mat og stjeler alt de kommer over, men Knute er mer opptatt av å finne små skatter og mat av beste sort til å kose seg med.

pl ar

Kresen som han er, tar han bare vare på det som inneholder fem bokstaver, verken mer eller mindre.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Her er et ekorn som liker å danse. Hils på lille Ekka Konstanse! Ekka viser fram det fineste hun har. Det er en grønn og lilla gitar!

gs ek s

em

Hva tror du Knute spiser og samler i redet sitt?

Sett prikk under ord med fem bokstaver. Strek under ord med fire bokstaver. Tegn til teksten.

3

18

Terningen bestemmer Gå sammen to og to. Tegn et rutenett med 24 ruter. Velg hver deres fargeblyant i ulik farge. Kast en 6-sidet terning etter tur. Antall øyne på terningen bestemmer om dere skal skrive bare en bokstav eller et ord med et visst antall bokstaver. Hjelp hverandre med å komme på ord dere kan skrive, og hvordan ordene staves.


4 Hvem er jeg?

6 Kast, les og skriv

•  Jeg har mange hull og holder buksa di oppe. •  Jeg har to pukler og vandrer i ørkenen.

bjørn

•  Jeg kan lyse opp et helt rom.

jakke

em

•  Du kan vifte med meg på 17. mai.

pl ar

•  Jeg har lapp foran øyet.

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Ekornet Erika har lett i mange dager etter nøttene hun samlet forrige uke. Under et av trærne finner hun en spade og begynner å lure på om hun har gravd dem ned? Erika graver i timevis og finner alt annet enn nøttene. Når det blir mørkt, bestemmer hun seg for å gi opp. I stedet tar hun med seg alt det andre hun har funnet.

kråke

pirat

Vu

rd

Hva tror du Erika graver opp?

spade

veske 19


1 Lesebingo Er det bjørn der?

I min kopp er det kakao.

4

5 Å, det var en fin ugle.

8

9

Skal vi ta buss?

Endelig en stol å sitte på.

6

10 Vi kan bruke en sag.

13 En sebra har striper.

Kan vi bruke lim?

16

17 Hvorfor er det en høne her?

18 Det lå en duk på bordet.

20 Vår bil er rød.

21

22 Har du sko på bena?

gs ek s

Jeg låner din spade.

em

Vi besøkte et fyr.

14

Ivar kledde seg ut som pirat. Hva, er det mus her?

pl ar

12 Du kan få en pære av meg.

7 Det er en kråke på taket.

Det er Lives veske. Jeg må ha med jakke.

er in

Nå er det tak på huset. 24

2 Kan du rime?

Vu

rd

Sett strek mellom rimordene.

20

lue

lås drikke vann

kam

vest hekk

pil

maske rose veske

brev

mose due tann

dekk

hest

lam rev

eske

gås

flaske sil

hikke

11

15

19

23


pl ar em gs ek s er in

Vu

rd

3 Hvilke bokstaver mangler?

b__ørn st__l

__ane

du__ ugl__ r__ke

pĂŚ__e

__il

__lue

f__r

__irat

__arn 21


Stavelser

1 Oppdag sammen Nils, Hanne og Fatina har lyst til å bli kunstnere. Derfor går de på kurs for å lære seg å tegne og male. I dag har læreren gitt dem i oppdrag å male motiver som har like mange stavelser som de har i navnet sitt.

pl ar

Nils, Hanne og Fatina gjør så godt de kan. Endelig er de klare for å vise fram kunstverkene.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

En hane på fisketur, kan det stemme? Hva med alle hønene som venter hjemme? Med egg som agn håper han på hell. Se, hanen fanget en hoppende makrell!

gs ek s

em

Hva tror du de andre kunstnerne maler?

Sett prikk under ord med to stavelser. Strek under ord med tre stavelser. Tegn til teksten.

3

22

Stavelsesstafett Læreren har forberedt små lapper med ord som inneholder én, to, tre eller fire stavelser. Læreren legger lappene i en sirkel midt i rommet og deler dere inn i fire lag. Lagene stiller seg i hvert sitt hjørne. Hvert lag får vite hvilket antall stavelser de skal samle. Etter tur løper én elev fra hvert lag fram, snur en lapp og ser om ordet har riktig antall stavelser. Hvis det har det, løper eleven tilbake med lappen, og neste elev løper fram. Hvis ikke, må eleven legge ned lappen igjen.


4 Ordjakt s t i n t o f l e s a o a t

e t n d e m u e t b n n s i

t k a m f m r f a i a e k s

u l v ø i e u o n e s b e j

5 Skriv selv

e e i l s h b n n p m r p e

å m s l k a i g b a a e a g

l e s e p m l u ø r s v r e

e n e s i s h l r a k i a r

p t b t a t u r s p e g p m

l i r o n e l o t l n l l u

er in

Erika har fått en svær paraply av pappa. Nå sitter hun ute i hagen på et teppe med paraplyen over seg mens det regner. Under paraplyen har hun samlet alle de beste lekene sine. Etter en stund kommer Shimon og vil være med.

rd

e n a l o r e t e y i o y s

og skriv

lue

pl ar

o o e i o r u e r å n r l å

6 Kast, les

Ord med tre stavelser.

em

r v r v n t k t ø l a k f b

Ord med to stavelser.

gs ek s

Ord med én stavelse.

hane

appelsin

paraply

Vu

Hva tror du Erika og Shimon leker med under paraplyen?

helikopter

motorsykkel 23


1 Leseveien

START

hare

banan

åtte

tre

fisk

ørken

åre ugle

BYTTEBUSSEN

em

anker

garn

pl ar

kam

bie

lampe

elefant

jaguar

mål

Vu

rd

er in

bamse

gs ek s

due

maske utedo ananas

Spill sammen to eller flere. Du trenger en 6-sidet terning og like mange spillebrikker som dere er spillere, hver deres blyant og et ark å skrive på. Kast terningen etter tur. Antall øyne på terningen viser hvor mange felt du skal gå. 24

bløtkake

MÅL Les ordet eller uttal det du ser på tegningen, og finn ut hvor mange stavelser ordet har. Antall stavelser er antall poeng ordet er verdt. Samle poeng og se hvem som har flest poeng når den første er i mål. Lykke til!


2 Stavelseslageret Robotene Eneren, Toeren og Treeren lagrer alle ord de lærer, på Stavelseslageret. Les ordene høyt, lytt ut og sett strek mellom stavelsene i ord som har mer enn én stavelse. Trekk deretter strek til det rommet på Stavelseslageret ordene hører til i.

Treeren

pl ar

Toeren

av i s

stjerne

h a tt

elev

p a ra p l y

slips

j e n te

matpakke

sofa

badekar

saft

penn

hode

b es te m o r

saks

øre

ra d i o

port

mamma

te l e f o n

myg g

spøkelse

klær

g ate

t o a l e tt

agurk

hage

l as te b i l

hale

hest

er in

Vu

rd

appelsin

gs ek s

tann

em

Eneren

25


1 Oppdag sammen Trollmannen Vilmer Vepsebol er helt ifra seg. Med illsinte vepser i hatten og en tung kappe på slep oppdager han at elevene ved trylleskolen har rotet i speilsalen. Der ligger det alt fra brune sukkerbiter og epletrær til en gammel støvsuger fylt med fuglefjær. Vilmer skjønner at elevene må ha jobbet med å trylle fram gjenstander som skrives som sammensatte ord.

pl ar

Sammensatte ord

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Vaskemaskinen hyler: – Nå er det nok! Peter svarer med å fylle den opp. Håndklær, papirfly og forstørrelsesglass. Han trykker på knappen, – Kom igjen, gi gass!

gs ek s

em

Hva tror du Vilmer oppdager i speilsalen?

Sett prikk under sammensatte ord. Strek under ord med tre bokstaver. Tegn til teksten.

3

26

Tekannen Gå sammen i par. Hver elev får utdelt en lapp med et sammensatt ord de skal dramatisere. Avgjør på forhånd om det er lov å gi muntlige hint mens man dramatiserer. Bytt på å dramatisere og gjette. Parene kan også dramatisere ordene foran klassen eller gruppa. Tips: tekanne, trollfar, epletre, pizzasnurr, robåt, lastebil, fotballsko, lesebok, sykkelhjelm, vaskemaskin.


4 Hvem er jeg?

6 Kast, les og skriv

•  Jeg går rundt og rundt og gjør klærne dine rene igjen. •  Har du fått hull i tennene, må du få hjelp fra meg.

bokhylle

•  «Ring, ring!» uler jeg når friminuttet er slutt.

fotball

em

pl ar

•  Fryser du på overkroppen, varmer jeg godt.

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Familien Trappetrinn har lett lenge etter sølvskjea til lillebror. Uten den nekter han å spise noe som helst. Nå har de begynt å spionere på hagenissen Fjøsleif, som de mistenker for tyveriet. Familien har nemlig fått tips om at han er mer levende enn man skulle tro. I mørket oppdager de at Fjøsleif lister seg inn i garasjen, og bestemmer seg for å følge etter. Der avslører familien at det ikke bare er lillebrors sølvskje Fjøsleif har stjålet.

lommelykt

Vu

rd

Hva tror du Fjøsleif har stjålet og gjemt i garasjen?

fluesopp

pannekake

ryggsekk 27


1 Rare setninger Kast en 6-sidet terning tre ganger for å få den rare setningen du skal skrive. Får du for eksempel 3, 5 og 1, skal du skrive: Snømannen rydder i hundehuset. Følg linjene og skriv så fint du kan.

Lommelykta

Vannslangen

Snømannen

snorker

i fruktskåla.

i kjøle­ skapet.

Vu

rd

i hundehuset.

hopper

er in

Kast 3

gs ek s

bjeffer

Vil du skrive mer? Skriv videre i egen bok. 28

Ryggsekken

Hoppetauet

Fotballen

em

Kast 2

pl ar

Kast 1

sykler

rydder

løper

i bukse­ lommene.

i toalett­ skåla.

i taklampa.


2 Lesebingo Ta med deg

2

Pass deg! En

lommelykt 6

Det der må være en fluesopp.

hoppetau!

Vi lagde en

10

og tannkrem.

7

11 Truls snekret en fuglekasse.

8

Skal vi spille fotball?

Jeg trenger en bokhylle.

Mormor har et epletre.

5

9

12

Min ryggsekk er grønn.

Vu

rd

er in

gs ek s

em

pl ar

snømann.

4

Her er

tannbørste

vannslange!

i morgen.

Se, de har

3

3 Hvilke ord hører sammen?

gull

pære ørken

gull

eple

bær regn

bjørn

regn

salat vann

krem

jord

tre sol

melon

frukt fisk potet rotte lys

bue is

jakke 29


Opp og hopp! 1 Oppdag sammen

Vu

rd

er in

gs ek s

Hva tror du skjer under Hinderracet? Hva blir servert?

em

Reglene er de enige om på forhånd: 1 Alle skal ha det gøy. 2 Ingen skal stå alene. 3 Det er ikke lov å spise hverandre.

pl ar

En gang i året møtes dyrene fra Sprettskogen, Villejungelen og Rullestranda til det elleville Hinderracet med leker, hinderløype, konkurranser og god mat og drikke. De konkurrerer, ler og har det morsomt sammen.

RH I NDE RACE

30


Hinderracet Gjør som dyrene fra Sprettskogen, Villejungelen og Rullestranda, og lag deres eget hinderrace. Inviter andre elever eller de foresatte, eller lek selv i skolegården, skogen eller gymsalen. Læreren hjelper dere med å sette opp stasjonene, og forklarer aktivitetene. Gjør som dyrene og spill litt kul musikk for å bli skikkelig ville og spretne. Vær to til tre elever på hver stasjon. Jobb i ett minutt før dere tar 15 sekunders pause og fortsetter på neste stasjon. Når dere har kjørt en hel runde, kan dere ta en drikkepause og kjøre en runde til. 6 Skilpaddetrill Gå sammen to og to. Hold hverandre i hendene og rull to runder rundt til den ene siden. Press deg opp ved hjelp av hendene, og ha strake bein. Rull to runder tilbake og start på nytt.

pl ar

1 Harehopp Hopp som en hare fra side til side langs en linje eller over en benk.

em

2 Froskebøy Vær som frosken og gjør en dyp knebøy før du tar et spretthopp.

7 Velt neshornet Gå sammen to og to og vær neshorn etter tur. Neshorn 1 står på alle fire og strekker forsiktig opp høyre hånd, som skal forestille nese. Neshorn 2 sitter som støpt i gulvet og plasserer en hånd på siden og den andre på skulderen til Neshorn 1. Bruk styrken du har til å prøve å velte neshornet ved hjelp av hendene. Når neshornet veltes, bytter dere.

gs ek s

er in

3 Flamingoen Hold en ball inntil brystet med hendene. Stå på ett ben mens du bøyer deg langsomt fram og ser ned i gulvet. Rett deg langsomt opp igjen til du har rak rygg. Hold balansen. Start på nytt og bytt bein denne gangen.

rd

4 Geparden og sneglen Marker en lengde med steiner eller kjegler. Spring så raskt som en gepard fra start til mål. Jogg tilbake og begynn på nytt. Lag gjerne hindringer med kjegler eller steiner underveis, slik at du må løpe sikksakk.

Vu

2

5 Bjørnen og krabben Marker en lengde med steiner eller kjegler. Krabb som en bjørn fra start til mål og lag bjørnelyder. På vei tilbake skal du gå på alle dine fire krabbeklør. Denne gangen skal ryggen være helt rett og vendt ned mot gulvet, mens magen skal peke opp mot taket.

8 Kenguruhopp Hopp som en kenguru. For hver gang du hopper, skal du klappe deg selv på knærne. Ta en liten pause etter hvert tiende hopp. 9 Slangen og musa Ål deg som en slange mens du teller til ti. Vær deretter musa som prøver å unnslippe slangen ved at du løper så raskt du kan på stedet, mens du teller til tjue.

31


Diftongen ei 1 Oppdag sammen Tusenbeinet Heidi har det travelt og legger ikke merke til Rein og Reinhild, som kommer gående. De veiver alt de kan med labbene for å få henne til å se opp. – Hvor skal du? spør Reinhild. – Jeg skal på leir, sier Heidi stolt og viser fram alt hun har med seg.

pl ar

Rein og Reinhild ler for seg selv når de oppdager at det meste begynner med eller inneholder diftongen ei.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Einar lette etter Fidos bein, skvatt høyt da det knakte i en grein. – Hei på deg, sa Reinhild og lo. Hun hadde tatt beinet til Fido.

gs ek s

em

Hva tror du Heidi tar med seg på leir?

Sett prikk under ord med ei. Strek under ord med fire bokstaver. Tegn til teksten.

3

32

Stein, saks, papir Spill sammen to og to. Begynn med knyttet neve, beveg armen opp og ned mens dere sier «stein, saks, papir», og vis tegnet dere har valgt: Stein (knyttet neve), saks (pekefinger og langfinger formet som en saks), papir (åpen håndflate). Den som taper, må si et ord som inneholder diftongen ei. • Stein taper mot papir, men vinner over saks. • Saks taper mot stein, men vinner over papir. • Papir taper mot saks, men vinner over stein.


4 Leseteater

6 Kast, les og skriv

A Hva var det? B Det er noen i trappen. A Hører du som de tramper? B De må være mange.

bein

heis

em

A Hva ser du? B Å, det var bare et tusenbein!

pl ar

A Hvem kan det være? B Jeg sjekker vinduet.

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Geitebukken Geitrams og meitemarken Meite liker å leke sammen. Mens Geitrams er den som løper raskt og har store horn, er Meite best på å gjemme seg. En dag etter at de har lekt gjemsel, bestemmer de seg for å lage en tabell. Der har de to kolonner hvor de skriver ned hver sine beste gjemmesteder.

rein

stein

Vu

rd

Hvor tror du Geitrams og Meite liker best å gjemme seg?

sveis

meitemark 33


Diftongen øy

1 Oppdag sammen Øystein er en berømt slange. Sammen med fløytisten Frøydis reiser han jorda rundt og opptrer på små og store scener. Mens Frøydis spiller, gjør Øystein ulike ablegøyer for å få publikum til å le.

pl ar

For at Frøydis skal få Øystein til å gjøre som hun vil, gir hun ham fine gaver. Det rare er at Øystein bare ønsker seg gaver som begynner med eller inneholder diftongen øy.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Brøytebilen brummet: – Unna vei! Frøya ropte: – Nei og nei! Med skøytene på var det én ting å gjøre. Stoppe opp og la brøytebilen kjøre.

gs ek s

em

Hva tror du Øystein får i belønning?

Sett prikk under ord med øy. Strek under ord med fem bokstaver. Tegn til teksten.

3

34

Hengekøya Lekes som hangman. I denne leken skal dere gjette riktig ord før hengekøyen er ferdig tegnet. Læreren tenker på et ord som inneholder diftongen øy, og skriver like mange streker på tavla som ordet har bokstaver. For hver feil bokstav dere gjetter, tegner læreren en del av hengekøya (tre – tre – tau – tau – feste – feste – hengekøye). Som hjelp kan læreren sette inn den første bokstaven i oppgaven.


4 Leseteater

6 Kast, les og skriv

A Vil du være med og leke? B Vil du være med og leke? A Ja? B Ja?

høy

fløyte

em

A Hermegås! B Nei, jeg er jo en papegøye!

pl ar

A Slutt å våse! B Slutt å våse!

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Papegøyene Petra og Patrick våkner en morgen og ser at de har fått besøk på øya si. Foran dem står det en liten lundefugl som presenterer seg som Lunde. Han har en stor koffert med ting han vil vise dem. Petra og Patrick titter nysgjerrig ned i kofferten til Lunde. Raskt finner de ut at Lunde må få bli boende på øya.

skøyter

sløyfe

Vu

rd

Hva tror du Lunde har i kofferten?

syltetøy

papegøye 35


Diftongen au

1 Oppdag sammen

pl ar

Dinosauren Audun rauter av glede. Fra en annen dinosaur har han endelig fått oppskriften på den gode sausen han en gang spiste i Australia. Når han har helt oppi en astronaut og et hoppetau, begynner han å lure på om han er blitt lurt. Alle ingrediensene begynner med eller inneholder diftongen au.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

– Au! hylte sauen. – Ja, det kan du si, sa mauren som furtet og ikke var blid. – Neste gang må du bruke huet, og ikke tråkke i ei tue.

gs ek s

em

Hvilke ingredienser tror du står i oppskriften?

Sett prikk under ord med au. Strek under ord med fem bokstaver. Tegn til teksten.

3

36

Hukommelse som en dinosaur Gå sammen i små grupper eller lek i hel klasse. Stå på rekke. Den første eleven sier et ord som inneholder diftongen au. Den neste gjentar ordet og legger til et nytt ord med diftongen au. Den tredje fortsetter ved å si de to ordene og legge til enda et ord. Hvis dere glemmer et ord underveis, må dere begynne på nytt. I denne leken trener dere hukommelsen og øver på ord med diftongen au.


4 Ja eller nei?

6 Kast, les og skriv

• En maur kan lese høyt. • Vi sier au når noe gjør vondt. • Det lever dinosaurer i dag.

sau

• Du kan knyte et tau.

tau

em

• August er den sjette måneden.

pl ar

• Sauene legger store egg.

5 Skriv selv

gs ek s

Sauene Paul og Audny breker høyt i protest. Haugen de beiter på, er et populært turområde. Nå har Paul og Audny sett seg lei på alt det menneskene glemmer igjen. Derfor fester de et langt tau mellom trærne, hvor de kan henge opp alt de finner.

maur

gaupe

Vu

rd

er in

Hva tror du Paul og Audny henger opp?

astronaut

dinosaur 37


Diftongen ai

1 Oppdag sammen

pl ar

Laila har alltid drømt om å sitte på når pappa kjører med den store traileren på slep. Pappa, som er en ekte trailersjåfør, har lovet å ta henne med til Hawaii hvis hun klarer å gjette hva traileren er lastet med. Det eneste hintet Laila får, er at all lasten begynner med eller inneholder diftongen ai.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

Hva tror du Laila gjetter at traileren er lastet med?

Vu

rd

er in

Tøffe Olai ville leke hai. Med finner og tenner løp han av sted. Nede i stua begynte han å le. Der sto bestemor utkledd som en pai. – Kom, la oss reise til Hawaii! Sett prikk under ord med ai.

Strek under ord med tre bokstaver. Tegn til teksten.

3

38

Haidansen Visste du at haier har sin egen dans? Haiene danser til musikken på kommando fra læreren. Gjør dere klar, og øv på trinnene før dere begynner. Kaia: Sitt på huk på kaia og kast ut snøret til fiskestanga di. Maisen: Flekk tenner, tygg og beveg maisen med hendene fram og tilbake foran munnen. 17. mai: Vift med flagget og vugg fra side til side mens du spiser is.


4 Les, tegn

6 Kast, les

og fargelegg

og skriv

Her er en ferjekai. På kaia står Aino.

hai

Foran kaia svømmer en svær hai.

kai

gs ek s

em

pl ar

Ytterst på kaia står en saftig pai.

5 Skriv selv

rd

er in

Kai-Anton smiler bredt og puster og peser gjennom de svære gjellene. Etter å ha holdt på i mange måneder, har han endelig fått undervannsheisen til å fungere. Sammen med de andre haiene planlegger han ivrig hvilke små og store godsaker de skal bestille og få levert rett i havet.

mais

Vu

Hva tror du Kai-Anton og de andre haiene bestiller?

pai

Laila

trailer 39


1 Lesebingo

meitemark!

syltetøy på.

8 Vi kan ha mais i salaten.

Det er en heis på hotellet.

12 Jeg vil ha sløyfe i håret.

Pass deg, en gaupe!

Kan vi lage en dinosaur? Aurora vil bli

16

9

13

17 Det er ikke lov å kaste stein.

20

Vi har høy inne i låven.

10

Olai ville spille fløyte.

14 Det var bein i maten.

Nå legger båten til kai.

18

22 Det står en rein bak treet.

gs ek s

astronaut.

21

6

Har du møtt Laila?

7 Hvorfor står det en trailer her? Skal vi stå på skøyter? La oss hoppe tau!

15

19 Det blir pai til middag. Min hai skal hete Aino.

24

er in

Vi leter etter en sau.

2 Kan du rime?

Vu

rd

Sett strek mellom rimordene.

hai gøy pai grein skøyte tøye tau

heie

bein kai skøyte sei

40

11

pl ar

5

Jeg vil ha

em

4

Æsj, en

høy

sveis leie

svai

heis

rein stein

røyte

bøye

fløyte lei

sau

23


pl ar em gs ek s er in

rd

3 Hvilken diftong mangler?

Vu

r___n Haw___i papeg___e dinos___r hvith___ l___lighet badet___ rullesk___ter t___bane eplep___ fl___te hundeb___n tr___e m___temark syltet___ astron___t ferjek___

___stralia 41


B og P

1 Oppdag sammen Bilal og Dina liker utfordringer. Hver gang de besøker bestemoren, har hun en ny oppgave på lur. Denne gangen ber hun dem bygge en bro ved hjelp av bare gjenstander som begynner med eller inneholder bokstavene b og p.

pl ar

Mens Bilal og Dina bygger, følger bestemoren nøye med over brilleglassene.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

Hva tror du de bruker for å bygge broen?

Vu

rd

er in

Piratene bråkte og kokken ble sint. – Ro dere ned, så går dette fint! – Hvorfor det? sa en lat pirat. – Ellers får dere ikke mer mat!

Sett prikk under ord med b eller p. Strek under ord med seks bokstaver. Tegn til teksten.

3

42

Beveren og puta Stå i ring som hel klasse eller i mindre grupper. Læreren velger én elev som skal begynne. Eleven sier et ord som begynner med eller inneholder bokstaven b, og dramatiserer ordet. Eleven til venstre sier et ord som begynner med eller inneholder bokstaven p, og dramatiserer på samme måte. Slik fortsetter leken til dere har gått hele runden. Tips: bever – pute, bok – puma, belte – paraply, bjørn – papegøye, banan – postkasse, bue – politi.


4 Ordjakt e s u t l s n r y s e p r k

p s s e l j n e a t v e l s

u b p t b a e p n a b g e e

t l a b a m k o t b o ø b p

5 Skriv selv

e o l a r a a l p a p y a o

b m l n t s k i a r r e k t

i s p k p b e t r n i b e t

l t a p i r b i a p n e r e

p p k y z o r b d o s v p b

i u k s z p ø å i t b e a l

er in

Bjørg har hørt at det var vanlig å gjemme penger og verdifulle saker i madrassen i gamle dager. Hun har mange ting hun er redd for, og prøver så godt hun kan å gjemme dem for storebroren. Når Bjørg legger seg den kvelden, er senga så full at hun nesten ikke får sove.

og skriv

bil

bever

bamse

pil

Vu

rd

l s e e a å d l s e æ r r y

pl ar

u a r o a y a a l a r a e u

em

b p b p b p p b b p b p p b

6 Kast, les

Ord som begynner med p.

gs ek s

Ord som begynner med b.

Hva tror du Bjørg gjemmer?

pute

plaster 43


G og K

1 Oppdag sammen

pl ar

Grynte og Karsten liker å tegne og designe. Nå har de bestemt seg for å trykke sine egne tegninger på genserne de lager. Mens Grynte lager gensere med gafler, grevlinger og granatepler, lager Karsten gensere med kråkeboller, kaktus og krokodiller. Etter å ha lagd over hundre gensere, utbryter Grynte stolt: – Nå tror jeg vi har lagd gensere med nesten alt i verden som begynner med eller inneholder bokstavene g eller k!

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Krøller du halen? – Ja visst gjør jeg det! Bader i søla? – Det kan du vel se! Hva liker du best? – Kålrabi og is! Hva er det du er? – En rosa gris!

gs ek s

em

Hvilke gensere tror du Grynte og Karsten designer?

Sett prikk under ord med g eller k. Strek under ord med fire bokstaver. Tegn til teksten.

3

44

Krokodillens garnnøste Hva kan krokodillen strikke med garnnøstet? Læreren holder i tråden, kaster nøstet til en elev, sier et ord med bokstaven g eller k, og sier hvilken bokstav ordet begynner med. Eleven holder igjen i tråden, kaster nøstet videre og sier et nytt ord med g eller k. Leken er over når læreren synes dere har kommet med nok forslag.


4 Leseteater

6 Kast, les og skriv

A Mjau! B Gi deg! A Pip! B Stopp!

gran

A Kykeliky! B Grynt?

genser

em

pl ar

A Bæææ! B Åååå, du har jo helt krokodilla på dyrelyder!

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Krokodillen Karen er med i en ekkel gjettekonkurranse. Med bind for øynene og gaffelen i hånden grugleder hun seg til det hun skal smake på. Foran henne står alt fra grillet granbar til krydrede krumkaker. Det svir i halsen, svetten renner, og tårene spretter fra øynene. Til slutt er det likevel Karen som går av med seieren med flest riktige gjettinger.

gaffel

katt

Vu

rd

Hva tror du Karen må smake på?

kåpe

krokodille 45


1 Rare setninger Kast en 6-sidet terning tre ganger for å få den rare setningen du skal skrive. Får du for eksempel 3, 5 og 1, skal du skrive: Kåpen fiser på hustaket. Følg linjene og skriv så fint du kan.

Bilen

Plasteret

Kåpen

snurrer

krafser

er in

Kast 3 på stue­ bordet.

på bade­ gulvet.

Vu

rd

på hustaket.

Vil du skrive mer? Skriv videre i egen bok. 46

Katten

sover

fiser

baker

på bestemors hode.

på v­ erandaen.

på k­ ommoden.

gs ek s

biter

Pilen

em

Kast 2

Gaffelen

pl ar

Kast 1


2 Lesebingo Vi kjørte bil inn til byen.

Trenger du plaster?

6

Kan jeg låne din genser?

3

En bever har store tenner.

7 Vi tok bilde av en krokodille.

Mamma har grønn kåpe.

11 Det der må være en gran.

Jeg kastet en pil.

10

4

8

Jeg vil sove på min pute.

Vi skal få oss en katt.

5

9

12

Vu

rd

er in

gs ek s

em

pl ar

Trenger du en gaffel?

2

3 Hvilke ord skjuler seg her?

blmsto erakam rbllie _________

_________

_________

irgs apziz yrgte _________

_________

_________

plmea egnsre mleka _________

_________

_________ 47


F og V

1 Oppdag sammen

pl ar

Flodhesten Fred og villsvinet Vilde har utrolig nok blitt gode venner. Mens Fred har rømt fra en dyrehage i Frankrike, har villsvinet Vilde alltid levd ute i skogen. Nå som de bor sammen, synes Fred det er på sin plass at de feirer bursdagene sine samtidig. Sammen finner de ut at alt de vil handle, begynner med eller inneholder bokstaven f eller v.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

Hva tror du Fred og Vilde handler?

Vu

rd

er in

Vampyren ville lage røde vafler. Lagde røren i en hatt, og rørte med gafler. Da vaflene var ferdige, var det blitt natt. Vampyren sovnet, og vaflene ble spist av en katt. Sett prikk under ord med f eller v.

Strek under ord med fem bokstaver. Tegn til teksten.

3

48

Fisken og vepsen Stå sammen i ring. Læreren har gjort klar to store bildekort, ett med en fisk og ett med en veps. Læreren deler ut bildekortene til to elever. Når læreren starter musikken, går dere rundt og sender kortene mellom dere. Når musikken stopper, går de to som har bildekort i hånda, fram i midten. De sier hvert sitt ord som begynner med f og v. Slik fortsetter leken.


4 Ja eller nei?

6 Kast, les og skriv

• Du kan fylle en flaske med vann. • En vase er en sykdom man kan få. • Fiskene puster med gjeller.

fisk

• Hvis du vil veie noe, kan du bruke en vekt.

4

fire

em

• Husene til veps heter vepsebol.

pl ar

• Å spille fiolin betyr at man spiller brettspill.

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Vepsen Vivian har flyttet inn i et vepsebol for seg selv. Ved hjelp av de tre vennene Vera, Vetle og Viljar har hun fått på plass både sofa og TV. Nå prøver hun å finne ut hvilke andre ting hun blir nødt til å skaffe seg. I tankene har hun sett for seg både et nytt vaffeljern og et stort badekar.

flodhest

vott

Vu

rd

Hva tror du Vivian fyller vepsebolet med?

vindu

vaffel 49


D og T

1 Oppdag sammen

pl ar

Damali og Tobias har kjørt karusell i flere timer og er helt svimle. Nå går de forbi bodene med spill hvor man kan vinne mange ulike premier. De prøver flere av aktivitetene, som dorullbingo og tautrekking. Men de synes det er rart at alle premiene begynner med eller inneholder bokstavene d eller t.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

Hva tror du Damali og Tobias vinner?

Vu

rd

er in

Gap opp, sa tannlegen, – Dette går bra! Dennis gapte høyt og sa «aaa!». Vips, var det over, og tanna var trekt. Dennis smilte, – Dette var jo kjekt! Sett prikk under ord med d eller t. Strek under ord med tre bokstaver. Tegn til teksten.

3

50

Dromedaren og tigeren Lekes som sisten. Læreren velger hvem som er dromedar, og hvem som er tiger. Spre dere rundt i rommet og prøv å ikke bli tatt av verken dromedaren eller tigeren. Blir du tatt, skal du rope ut navnet på den som tok deg (dromedar eller tiger). For at du skal bli fri igjen, må en som ikke er tatt, klappe deg på skulderen og si et ord som begynner med samme bokstav som den som tok deg. Bytt på å være dromedar og tiger.


4 Ordjakt o n r l l t d r d a v p v l

m n t e m a y e y k l p o t

e b d f a l k h n t e t l d

d ø ø o t l k a e o d a i a

5 Skriv selv

a r r n i e e g d r r n d m

r s d d n r r e o d a n r e

t t r y e k m t p a k d e t

a e u r r e a r a n t r s i

n d e t t n s u p s t a s g

t u d a i d k s i e u g t e

e e o u l u e e r r r e i r

pl ar

r a a e a o i y e r a i i e

em

d t d t d t t d t t t d t t

6 Kast, les

Ord som begynner med t.

gs ek s

Ord som begynner med d.

og skriv

dør

tog

bad

er in

I det Didrik setter seg i badekaret, hører han at mamma roper fra stua. Hun har nemlig oppdaget at Didrik har tatt med seg mer enn badeanda – han har forsynt seg i både skuffer og skap.

fat

Vu

rd

Hva tror du Didrik leker med i badekaret?

tivoli

dromedar 51


1 Leseveien

START

flaske

dromedar

dame

due

fotballsko

danser

em

vulkan

pl ar

fele

tornado

vannmelon

tue

vinter

Vu

rd

er in

flyplass

gs ek s

delfin telefon

vindmølle tromme

vaskebjørn frimerke dråpe tivoli

Spill sammen to eller flere. Du trenger en 6-sidet terning og like mange spillebrikker som dere er spillere, hver deres blyant og et ark å skrive på. Kast terningen etter tur. Antall øyne på terningen viser hvor mange felt du skal gå. 52

tomat

tog

MÅL

Les ordet eller uttal det du ser på tegningen, og finn ut hvor mange stavelser ordet har. Antall stavelser er antall poeng ordet er verdt. Samle poeng og se hvem som har flest poeng når den første er i mål. Lykke til!


2 Lesebingo 2

Jeg kjøpte en

En dromedar har bare én pukkel.

Vi har mer enn én dør.

vaffel

med brunost.

6

10

Blir du med på tivoli, Eva?

7

11 Hvorfor er det en flodhest her?

4

To pluss to blir fire.

Jeg fikk en fisk på kroken.

Det er bare ett fat igjen.

8

Vi tok tog til Trondheim.

Jeg finner bare én vott.

5

9

12

4

Vu

rd

er in

gs ek s

em

pl ar

Kan vi åpne et vindu?

3

3 Hvilke ord skjuler seg her?

miandta ustre

lufe

_________ _________ duinv kifs _________ _________ tlfeoen orsdp _________ _________

_________ livtoi _________ vsea _________ 53


nk-lyd

1 Oppdag sammen Bokfinken Hank er ikke som de andre spurvene på Ankenes. Mens de jakter etter mat og finner seg en make som kan legge egg, vil Hank heller lære seg å snakke som mennesker. Han prøver så godt han kan, og tjuvlytter på barna som leker på lekeplassen.

pl ar

Det som er litt spesielt, er at de eneste ordene han klarer å lære seg, inneholder nk-lyd.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

En skitten kopp sto alene i en bank. – Tenk om noen kunne holdt meg i hanken og tatt meg med hjem fra banken?

gs ek s

em

Hvilke ord tror du Hank lærer seg?

Sett prikk under ord med nk-lyd. Strek under ord med fem bokstaver. Tegn til teksten.

3

54

Bankranerne Hva har bankranerne stjålet fra den forunderlige NK-banken? Lekes som Kims lek i par, mindre grupper eller hel klasse. Læreren lager ti lapper med ord som inneholder nk-lyd. Dere får se på ordene i et halvt minutt før dere må lukke øynene. En av dere er «bankraner» og tar bort ett av ordene. På signal åpner dere øynene igjen. Hvilket ord er blitt ranet vekk fra NK-banken? Slik fortsetter dere til det bare er to ord igjen.


4 Les, tegn

6 Kast, les

og fargelegg

og skriv

Her er en benk. Benken er rød og grå.

bank

På bakken er det klinkekuler i ulike farger.

benk

em

pl ar

Til venstre er det en bank med blanke vinduer.

gs ek s

5 Skriv selv

er in

Wenke leker med klinkekuler i parken. Kulene triller i alle retninger, og plutselig havner en av dem under benken. Wenke kryper etter og oppdager en papirpose. Hun bestemmer seg for å finne ut hvem posen tilhører. Når hun ser oppi den, blir hun veldig overrasket og begynner å forstå hvem eieren er.

anker

Vu

rd

Hva tror du ligger oppi posen? Hvem kan den tilhøre?

onkel

bokfink

klinkekuler 55


ng-lyd

1 Oppdag sammen Pelle og Paulina har gått seg vill og skjønner ingenting. Paulina slår luffene rundt Pelle og hyler da hun plutselig ser en grevling.

pl ar

Pelle ser på henne og ler. Så kommer han på at alt de har gått forbi langs veien, inneholder ng-lyd. – Og der er jammen baderingen din, Paulina!

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Kenguruen King hadde sekken full. Mynter og ringer i sølv og gull. Men sekken var tung, og ringene gnagde hull. King klaget: – Dette ble jo bare tull!

gs ek s

em

Hva tror du Pelle og Paulina møter på veien hjem?

Sett prikk under ord med ng-lyd. Strek under ord med fire bokstaver. Tegn til teksten.

3

56

Ta den ring og la den vandre Klassen står i ring med hendene formet som en kopp på ryggen og øynene lukket. Læreren velger hvem som har den. Den som har den, går utenfor ringen og later som ringen legges ned i hendene på de andre. Til slutt velges én elev som skal få ringen. Den som har fått ringen, går et skritt fram og sier et ord med ng-lyd, og leken fortsetter. Den som fikk ringen, er den som nå skal gi ringen videre.


4 Hvem er jeg?

6 Kast, les og skriv

•  Jeg sitter midt i munnen og hjelper deg å si det du vil. •  Med pensel kan du bruke meg til å skape fine malerier.

ring

pingvin

em

•  Når det er kveld, kan du bre dyna over deg og sove i meg.

pl ar

•  Du kan høre på meg og synge med hvis du kan teksten.

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Ingar er kjent for å ha byens kuleste ballonger. Han selger like mange ballonger hver uke som de andre ballongselgerne selger på 17. mai. Det er fordi ballongene er helt unike og bare finnes hos ham. De mest populære ballongene er de som forestiller dyr eller kjente mennesker.

ballong

dronning

Vu

rd

Hvilke ballonger tror du Ingar selger?

grevling

kenguru 57


1 Spør en klassevenn Gå rundt i klasserommet. Velg én medelev om gangen, og les et av spørsmålene. Skriv ned svaret og be eleven skrive navnet sitt. Hvis eleven ikke kan svare på spørsmålet, kan du lese opp et nytt eller be om hjelp fra læreren.

1 Hva er rundt og kan settes på en finger? 2 Hvor bør det stå benker man kan sitte på?

gs ek s

3 Hvilke ballonger kunne du tenkt deg å lage?

Navn

pl ar

Svar

em

Spørsmål

4 Vet du om noe som er skinnende blankt?

er in

5 Hva ville du ha gjemt nedi jorda hvis du var en grevling?

Vu

rd

6 Hva tror du pingviner spiser til frokost?

7 Hvis man ikke kunne sette penger i banken, hvor kunne man ha lagt dem? 8 Hva tror du grevlinger spiser til frokost? 9 Hva kunne du ha tenkt deg å lage en sang om? 10 Hva kan man bruke en terning til? 58


2 Lesebingo

Nei, det er min ballong!

Onkel kom

3

på besøk i går.

6

Det må ha vært en grevling.

Jeg må levere 11 pengene i en bank.

8 Jeg kan hoppe som en kenguru.

Jeg mistet en

5

klinkekule.

Jeg ønsker meg en ring.

9

12 Du kan få spille dronning.

Vu

rd

er in

gs ek s

em

Det var ikke 10 én pingvin, men to.

7

Det er anker på båten.

4

pl ar

2 Skal vi finne oss en benk?

3 Hvilke ord skjuler seg her?

rngi

pgvinin bnek

_________

_________

bnka

guruken lkene

_________

_________

_________ _________

drnniogn nkoel

kenglo

_________

_________

_________

59


Hva lurer du på? 1 Oppdag sammen

pl ar

Forskeren Lurven er en skikkelig nysgjerrigper. Han vet at for å finne ut om noe virkelig stemmer, må man undersøke det nærmere. Da må man observere eller snakke med noen som kan bevise det man tror. Nå vil Lurven observere mennesker og dyr på gata. Ved å stille dem ulike spørsmål, vil han finne ut hva det er som får dem til å smile.

Vu

rd

er in

gs ek s

em

Hva tror du Lurven finner ut, og hva tror du menneskene og dyrene svarer?

60


2

Opp eller ned Læreren styrer leken. Her handler det om å bli litt bedre kjent med hverandre og om å svare ærlig. Læreren stiller et spørsmål eller kommer med en påstand. Hvis svaret ditt er ja, eller hvis påstanden stemmer, skal du reise deg opp. Er det motsatt, skal du bli sittende.

pl ar

I «Hvem er jeg?» øver du på å forklare ulike gjenstander, dyr eller mennesker. Lag små ledetråder i par eller hel klasse. Eksempler kan være: «Jeg har rødt hår, to store fletter og er veldig sterk», «Jeg er en trepinne som har en venn som kalles Lillebror» eller «Jeg var en gang en liten kylling. Nå legger jeg egg som du kan spise til frokost».

gs ek s

Leken starter ved at den som sitter i stolen, forteller hvem han eller hun er. Det kan være alt fra en lampe til en maur eller en kaffekopp. Deretter stiller de andre spørsmål om hvordan det er å være en lampe, maur eller kaffekopp, hva du da liker å gjøre, og hvem du leker med.

Hvem er jeg? Når man skal forske, lære noe eller bli kjent med noen, er det viktig å stille gode spørsmål for å få gode svar.

em

Spørrestolen Læreren deler ut lapper med navn på gjenstander og dyr. Etter tur får dere lov til å sitte i spørrestolen foran hele klassen eller i mindre grupper.

rd

er in

Den som sitter i stolen, skal svare som om han eller hun er gjenstanden eller dyret. Her er det lov å stille rare og morsomme spørsmål og svare på samme måte!

Vu

3 Skriv selv

Se for deg at du skal intervjue et dyr eller et lite småkryp. Hvilke spørsmål tror du det er lurt å stille for at leseren skal bli bedre kjent med dyret eller småkrypet? Jobb i hel klasse, par eller grupper. Lag spørsmål og intervju hverandre. Lag film eller ta lydopptak med ulike effekter på nettbrett eller PC.

61


Rim

1 Oppdag sammen Mull og Bull er rågode til å rime. Mens Mull er en skvetten grevling, er Bull en gretten okse. Med en gang det blir mørkt, møtes de ute på åkeren for å rime. Sammen har de planer om å lage Mull og Bulls rimordbok med gode tips til dem som synes det er vanskelig å lage rim.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

pl ar

Hvilke rim tror du Mull og Bull har fått med i boka si?

Vu

rd

er in

Det fantes en heks som var så stygg, rørte rundt i heksebrygg. Blandet rips og stikkelsbær, muselort og kråkefjær. Plutselig lød et kjempesmell, heksa ble tryllet om til et fjell. Sett strek mellom ord som rimer.

Strek under ord med tre bokstaver. Tegn til teksten.

3

62

Rimehaner Læreren velger fire elever som skal spille rimehaner. Rimehanene skal løpe etter de andre og ta på nakken deres mens de sier et ord som eleven skal rime med. Klarer du å rime, kan du løpe videre med en gang. Hvis ikke, må du stå og rope «Kykeliky!» helt til en annen elev har satt deg fri. Det gjør de ved å si to ord som rimer på hverandre. Læreren hjelper dere med å finne ord. Bytt på å være rimehaner.


4 Les, tegn

6 Kast, les

og fargelegg

og skriv

Her er reven Rufus. Rufus har en stor veske.

rev

sopp

em

Til høyre står det et skilt. På skiltet står det «STOPP!».

pl ar

Ved siden av vesken er det en liten fluesopp.

gs ek s

5 Skriv selv

er in

Henriette skremmer ofte kundene når de kommer inn i maskebutikken. Hver dag har hun på seg en av maskene hun selger. Hun lager alle maskene selv, når det ikke er kunder i butikken. Både masker som forestiller frukt, og masker som ligner på kjente personer, lager Henriette helt på egen hånd.

maske

Vu

rd

Hvilke masker tror du Henriette lager?

gås

veske

gaffel 63


1 Rimefabrikken

START

tap

r

is

laks

rd

er in

pp

pose

gs ek s

e

to

tær

em

ape

pl ar

På Rimefabrikken får de inn mange rimebestillinger. For hvert ord som går inn i maskinen, kommer det ut et ord som rimer. Kast en 6-sidet terning etter tur og gå like mange skritt på samlebåndet. Les ordet eller se på tegningen du havner på. Si et ord som rimer. Antall stavelser bestemmer antall poeng. Samle poeng og se hvem som har flest poeng når den første er i mål.

Vu

lue

vaffel

sopp

høne

64

mage

såpe


jakke

nese

rotte

bål

pl ar

sko

gs ek s

egg

ball

fat

rd

bille

lus

er in

hår

em

mos

Vu

bie

MÅL katt

bur rap

e

ær

65


Stum d

1 Oppdag sammen Harald forstår ikke hvorfor de andre i parken kjefter på ham. Alt han vil, er å gjøre det koselig for endene. Harald deler ut deilig hundepølse til frokost og rene håndklær til å tørke seg med. Det synes han er bedre enn tørt brød, som de andre deler ut.

pl ar

Harald har bare én regel: Det han deler ut, må inneholde stum d.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

Hva tror du Harald deler ut til endene?

Vu

rd

er in

Med hund i bånd gikk Anders på tur. Da møtte de en and som var så sur. Hunden bjeffet og anda gakket. Anders smilte, – Nå tror jeg dere er ferdig snakket! Sett prikk under ord med stum d. Strek under ord med tre bokstaver. Tegn til teksten.

3

66

Hunden og anda Ta hverandre i hendene og stå i ring. Læreren velger hvem som er hund, og hvem som er and. Anda står i midten, mens hunden står utenfor. Når læreren gir signal, starter jakten. Hunden og anda kan løpe både i og utenfor ringen. Hold armene høyt opp for anda og langt ned for hunden. For at hunden skal fange anda, må han si et ord som har stum d i seg, og klappe anda på skulderen. Bytt på å være hund og and.


4 Les, tegn

6 Kast, les

og fargelegg

og skriv

Her er et bord. Bordet er rødt.

and

På bordet ligger en brødskive.

bord

em

pl ar

Til høyre står en hund som vil smake.

gs ek s

5 Skriv selv

er in

Familien Lund liker å leke gjetteleker på fredagene. Nå er det pappas tur til å bestemme, og han har funnet på en ny gjettelek. Leken går ut på at alle tre skal gjemme én eller flere ting i hånden, og at de andre etter tur skal gjette hva de har gjemt.

brød

gård

Vu

rd

Hva tror du de får plass til å gjemme i hendene sine?

hund

hånd 67


Stum h

1 Oppdag sammen Hjorten Hjørdis forstår ingenting. Hun søker på internett etter et nytt hjul til sykkelen, men alt hun får øye på, er julenisser og juletrelys. Da kommer hun på at ordet skrives med stum h.

pl ar

Nå vil hun tipse de andre hjortene om alle ordene hun kommer på, som begynner med eller inneholder stum h.

2 Les, let og tegn

gs ek s

em

Hvilke ord tror du Hjørdis kommer på?

Vu

rd

er in

– Hjelp! hylte Hjalmar. Han kjente hjertet slå. Han klemte i bremsene, men var litt brå. Havnet i grøfta og ble gul og blå. Han smilte for seg selv: – Med hjelm på hodet er jeg ganske rå! Sett prikk under ord med stum h. Strek under ord med seks bokstaver. Tegn til teksten.

3

68

Hjul eller hjort? «Hva er det som går rundt og rundt på bussen?», «Hva er det som får deg til å tenke?», eller «Hva bør du ha på hodet når du sykler?», er gode spørsmål og ledetråder til leken «Hjul eller hjort?». Den kan lekes som en quiz i par eller hel klasse. Lag små oppgaver hvor dere beskriver dyr eller gjenstander med stum h.


4 Leseteater

6 Kast, les og skriv

A Jeg gleder meg sånn! B Ja, vi har jo aldri feiret før. A Hvilke gaver skal vi gi? B Skal vi gi gaver?

hjul

A Ja, man gjør det. B Men, skal vi ikke ha med syklene våre?

hjort

em

pl ar

A Hva snakker du om? B Vi skulle jo feire hjul?

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Hjalmars favorittsang er «Hjulene på bussen». Rett som det er, kan man få øye på ham med den røde hjelmen inne i garasjen. Dit tar han stadig med ting eller mennesker som han fester hjul på. Både epler, kommoder og bestemor har Hjalmar satt hjul på og kjørt rundt på den lille hinderbanen han har lagd.

hjelm

hjerte

Vu

rd

Hva tror du Hjalmar setter hjul på?

hjerne

hjørne 69


1 Rare setninger Kast en 6-sidet terning tre ganger for å få den rare setningen du skal skrive. Får du for eksempel 3, 5 og 1, skal du skrive: Hjulet sjonglerer i stekepanna. Følg linjene og skriv så fint du kan.

Hjelmen

Hunden

Hjulet

snurrer

i bukse­ lommen.

i gymsalen.

Vu

rd

i stekepanna.

søler

er in

Kast 3

gs ek s

spretter

Vil du skrive mer? Skriv videre i egen bok. 70

Hjertet

Brødet

em

Kast 2

Bordet

pl ar

Kast 1

ler

sjonglerer

jamrer

i fryseboksen.

i håret til rektor.

i lenestolen.


2 Lesebingo Hva skal du med et hjul?

Vi satt ved et lite bord.

2

6

Nei, det er en and.

3

7

Det var nybakt brød til frokost.

10 Siri har en liten hund.

Evy hadde en hjort i hagen.

Alle hjerner kan trenes.

8

Et hjerte kan banke raskt.

Håvard ville ha sin egen gård.

5

9

12

Vu

rd

er in

gs ek s

em

pl ar

Husk hjelm når du sykler!

11

4

Vi har et eget hjørne.

3 Hvilke bokstaver mangler?

hje__p

__ård lan__

h__nd hj__rne br__d __nd

__jul h__ort

hu__d b__rd hj__rte 71


o for å

1 Oppdag sammen Jonny og Ronny har reist helt fra London for å besøke oldemor. Hun har begynt å glemme hvor hun legger tingene sine, og nå er det fjernkontrollen hun leter etter.

pl ar

Når den gamle klokken begynner å slå, skjønner Jonny og Ronny at noe er galt. – Hvorfor lager klokken så rar lyd? spør Jonny og åpner skapet under klokken. Da finner de ikke bare oldemors fjernkontroll, men også andre ting som skrives med o for å.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Soppen våknet da sola kom opp. Smilte bredt og følte seg på topp. Men så kom Hogne, og da var det stopp! Soppen forsvant, den ble spist opp.

gs ek s

em

Hva tror du Jonny og Ronny finner i klokken?

Sett prikk under ord med o for å. Strek under ord med seks bokstaver. Tegn til teksten.

3

72

Dronningens barn Dronningen vil ha prinsene og prinsessene sine trygt hjem fra skolen, slik at de ikke skal bli tatt av trollene Tove og Tollef. Læreren velger tre elever som starter som troll og dronning. Resten av gruppa er prinser og prinsesser. Stå på en langside og løp så raskt dere kan over til den andre siden når dronningen roper «Alle mine barn, kom hjem!». Trollene vil prøve å ta dere, men for å bli tatt, må de si et ord som skrives med o for å. Bytt på å være troll og dronning.


4 Ordjakt p r d m s l k o d s o o m s

p m e l t o k k e e m p p k

m o r o k m f k r h e p a o

o r k m a p r e k o d r s m

5 Skriv selv

r o o m s e o u o n a o s t

m s p e s g s l p n r k t o

o l p k e r k l p i k o r g

r o t r l o m s s n o n o p

s p o o o t o o o g n g m o

o p p p f t p k p l g l m s

er in

Dronning Conny holder ikke orden i sakene sine. Nå er kongen rasende fordi rottene har begynt å danse på det rotete loftet. Han befaler slottets egen edderkopp Odd å hjelpe dronningen med å rydde opp. Etter at rottene er jaget vekk, får Conny øye på alt fra gamle klær til vakre kroner og juveler.

og skriv

sokk

slott

troll

konge

Vu

rd

m e p p t e p k p o e e e e

pl ar

o a d o o o o l d o r t o o

em

k f e t p t k k e r d s k l

6 Kast, les

Ord med å-lyd.

gs ek s

Ord med o-lyd.

Hva tror du Conny og Odd finner på det rotete loftet?

klokke

edderkopp 73


u for o

1 Oppdag sammen Humre er en av de få hummerne som ikke har blitt til menneskemat. Han står nemlig utstilt i en stor tank inne i restaurant Hummerkokken, til glede for kundene som venter på maten.

pl ar

Humre, som ikke bryr seg om kundene, er mest opptatt av å følge med på kjøkkenet og å finne ut hvilke ting som inneholder u for o, slik som navnet hans.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Skapet sto åpent, så Eva ville se. Hun så oppi krukkene og rev en av dem ned. Hun lukket skapet hardt så det smalt, og slikket på sukkeret som lå strødd overalt.

gs ek s

em

Hva tror du Humre ser på kjøkkenet?

Sett prikk under ord med u for o. Strek under ord med fem bokstaver. Tegn til teksten.

3

74

Min krukke er lastet med Bruk en krukke eller en ertepose som dere sender mellom dere. Læreren begynner med å si «Min krukke er lastet med ...» og sier et ord som skrives med u for o. Deretter sender læreren krukken eller erteposen videre. Bestem på forhånd om det er lov å si samme ord flere ganger.


4 Ordjakt m u u k m n n u n n u n u m

m k n k p g k m g k f g s b

e k k m e h t m e t f e e u

r e f u r u b e n u d b m r

5 Skriv selv

h r r n m s u s u m u u u g

u k u k u k k u m s m s s e

n r d r n e s k m k k s l r

d u u u n b e k e u u u u h

l k k m k u u j r m n n k u

u k k p u s n u k m n g k l

er in

Louise har en ivrig tunge og snakker ofte før hun får tenkt seg om. En dag sier hun at hun skal sette verdensrekord ved å sy verdens største bukselommer. Noen uker senere tar hun med seg buksa på skolen. Hun viser stolt fram alt hun har fått plass til i de svære bukselommene.

og skriv

bukse

hummer

krukke

skuffe

Vu

rd

s e e e m k g s u e e e e e

pl ar

u l l u u u u r u u k u r a

em

h p b b d t p b l p s t t h

6 Kast, les

Ord med o-lyd.

gs ek s

Ord med u-lyd.

Hva tror du Louise har fylt bukselommene med?

sukker

tunge 75


1 Spør en klassevenn Gå rundt i klasserommet. Velg en medelev om gangen. Les opp et av spørsmålene. Skriv ned svaret du får, og be eleven skrive navnet sitt. Hvis eleven ikke kan svare på spørsmålet, kan du lese opp et nytt spørsmål eller be om hjelp fra læreren.

Spørsmål

Svar

Navn

gs ek s

3 Hvilket dyr liker du best?

em

2 Hvilke dyr hadde kledd å gå med bukse?

pl ar

1 Er det vann i mugga?

4 Hva får plass i en sokk?

er in

5 Hvor mye er klokka nå?

Vu

rd

6 Hva smaker surt på tunga? 7 Hva ville du gjemt i en skuff? 8 Hva ville du gjort hvis du var konge?

9 Hva kan man ha sukker på? 10 Finnes det sopp som er giftig? 76


2 Lesebingo 2

Mistet du en sokk?

I slottet bodde det et troll.

Tikker din

3 Kan du fylle vann i mugga?

6

7

Vi skal ha

hummer

til middag.

10

Jeg vil ha sukker på grøten.

For et slott! ropte Kristin.

Colin fikk være konge for en dag.

8

Har du ny bukse?

Nei, det er ikke din skuffe!

5

9

12

Vår edderkopp var større enn det.

Vu

rd

er in

gs ek s

em

pl ar

klokke også?

11

4

3 Hvilke ord skjuler seg her?

eskkur kklue okkk _________ _________ _________ kkeklo

eddkrppoe subke

_________ _________ _________ ltrlo

uhmmer uffsk

_________ _________ _________ 77


Konsonantforbindelsen

bl

1 Oppdag sammen Blyanten Bly-Kjell er en ivrig fyr og liker når elevene bruker ham til å skrive eller tegne. Han må likevel passe på at han ikke blir brukt for mye, for da blir han jo plutselig borte.

pl ar

Det som er veldig spesielt med Bly-Kjell, er at han bare samarbeider med elever som vil skrive eller tegne noe som begynner med eller inneholder konsonantforbindelsen bl.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Blekka skal bake for første gang. Med laks og sild og tare og tang. Litt blåbær og blomkål vil smake godt. Bladlus på toppen, det blir flott!

gs ek s

em

Hva tror du Bly-Kjell skriver og tegner?

Sett prikk under ord med bl. Strek under ord med fire bokstaver. Tegn til teksten.

3

78

Blomsterplukkeren Del klassen i små og like store grupper. Én fra hver gruppe skal være blomsterplukker. De andre legger seg i sirkel som små kronblader. Blomsterplukkeren plukker ett og ett kronblad ved å si et ord som begynner med eller inneholder konsonantforbindelsen bl. Hvert kronblad som plukkes, går ut av sirkelen. Når blomsten er plukket, skifter gruppa blomsterplukker, og kronbladene bytter plass i sirkelen.


4 Hvem er jeg?

6 Kast, les og skriv

•  Smaker du på meg, kan du bli blå på tunga. •  Jeg har åtte armer og kan sprute blekk hvis jeg blir redd.

blink

•  Blander du meg med gul, blir jeg ikke skjønn, men grønn.

blomst

em

pl ar

•  Hjertet ditt trenger meg for å kunne pumpe.

5 Skriv selv

er in

gs ek s

Blekkspruten Blunke liker å ta bilder. Rundt halsen har han hengt like mange kameraer som han har armer. Alle skvetter av blitsen når han trykker i vei på knappene. Når Blunke ser gjennom bildene, oppdager han at han har tatt riktig så mange blinkskudd.

blyant

blekksprut

Vu

rd

Hva tror du Blunke har tatt bilder av?

bluse

blåbær 79


Konsonantforbindelsen

fl

1 Oppdag sammen Flyndra Flemming gjemmer seg bak en diger flosshatt på havbunnen. Over kanten på flosshatten ser han en knust flaske og en flekkete flaskepost med mange små tegninger.

pl ar

Flemming oppdager raskt at alle tegningene forestiller noe som begynner med eller inneholder konsonantforbindelsen fl.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Med flytevesten på og vingene klare ante fluen fra Florø fred og ingen fare. Hun var den siste som kom seg av sted, fløy opp i fra søla og landet i et tre!

gs ek s

em

Hvilke tegninger tror du Flemming ser?

Sett prikk under ord med fl. Strek under ord med fire bokstaver. Tegn til teksten.

3

80

Flyet snurrer Sitt i ring på gulvet med en tom flaske i midten. Læreren velger én elev som skal begynne. Eleven sier: «Den som flasketuten peker på, skal si noe med fl som flyet frakter nå!». Så snurrer eleven på flasken, og den som flasken peker på, sier et ord med konsonantforbindelsen fl. Slik fortsetter dere.


4 Leseteater

6 Kast, les og skriv

A Hva gjør du? B Jeg skriver et brev. A Så gøy! B Ja, jeg liker å skrive. A Hvem skriver du til? B En flaske. A En flaske? B Ja, er det ikke derfor det heter flaskepost?

flagg

em

pl ar

fly

5 Skriv selv

er in

gs ek s

William og familien lytter nøye til flyverten som forteller om sikkerheten om bord. William blir nysgjerrig. Han bestemmer seg for å se etter om flytevesten ligger under setet hans. I det William kikker under setet, får han øye på mye mer enn bare flytevesten.

flekk

flamme

Vu

rd

Hva tror du William kan se under setet?

flue

flaggermus 81


Konsonantforbindelsen

fr

1 Oppdag sammen Frosken Frigg har alltid drømt om å ha sin egen fryser. En dag kjenner hun en ekkel lukt og oppdager at noen har satt fra seg en ødelagt fryser nede ved vannkanten.

em

pl ar

Frigg, som er så nysgjerrig, hopper alt hun kan for å få greie på om det er noe i fryseren. Etter hvert ser hun at det er mye mer enn bare mat der, og at alt begynner med eller inneholder konsonantforbindelsen fr.

2 Les, let og tegn

Vu

rd

er in

Frekke Frida, det er meg! Hopper opp og skremmer deg! Kvekker høyt fra blad til blad, hils på meg da blir jeg glad!

gs ek s

Hva tror du Frigg fikk øye på?

Sett prikk under ord med fr. Strek under ord med fem bokstaver. Tegn til teksten.

3

82

Frosken og frisøren Lek sammen som hel klasse eller i små grupper. Læreren velger noen elever til å være frisører og kunder. Frisørene later som om de klipper hår og snakker med kundene om hverdagslige ting. Hver gang et ord med konsonantforbindelsen fr høres, skal dere andre være nysgjerrige frosker som froskehopper så høyt dere kan.


4 Ja eller nei?

6 Kast, les og skriv

Du kan spise frimerker til frokost. En frakk kan holde deg varm. Frankrike er en by i Norge.

frakk

Om kvelden legger vi oss i fryseren.

frosk

em

Fredag er den fjerde dagen i uka.

pl ar

Vi har fred i Norge.

5 Skriv selv

gs ek s

Frosken Fredrik er redd for at noen skal prøve å kysse ham, slik at han blir til en prins. Derfor gjemmer han seg hver gang han møter noen han tror kan finne på å kysse ham.

frukt

er in

I løpet av en uke finner Fredrik ut at han har gjemt seg på over femti ulike steder. Han har fått plass i alt fra et lite vannrør til en eske med frokostblanding.

frø

Vu

rd

Hvilke andre steder tror du frosken Fredrik har fått plass til å gjemme seg?

frisør

frimerke 83


1 Leseveien

START

drikke­flaske

frosk

flamme

fryser

frokost

bladlus

bleie

flue

fruktsalat

em

blyant

pl ar

flyplass

bibliotek flatbrød

Afrika

Vu

rd

er in

blokk­fløyte

gs ek s

flo

tegne­serieblad gress flaskepost

Spill sammen to eller flere. Du trenger en 6-sidet terning og like mange spillebrikker som dere er spillere, hver deres blyant og et ark å skrive på. Kast terningen etter tur. Antall øyne på terningen viser hvor mange felt du skal gå. 84

Frankrike

MÅL

Les ordet eller uttal det du ser på tegningen, og finn ut hvor mange stavelser ordet har. Antall stavelser er antall poeng ordet er verdt. Samle poeng og se hvem som har flest poeng når den første er i mål. Lykke til!


1 Rare setninger Kast en 6-sidet terning tre ganger for å få den rare setningen du skal skrive. Får du for eksempel 3, 5 og 1, skal du skrive: Blomsten styrter i badekaret. Følg linjene og skriv så fint du kan.

Flua

Flyet

Blyanten

gs ek s

Frosken

Blomsten

synger

styrter

gråter

i lærerens jakkelomme.

i støvlene mine.

i steke­ ovnen.

i pennalet.

hopper

em

Kast 2

raper

danser

er in

Kast 3 i fanget til bestemor.

Vu

rd

i badekaret.

Frimerket

pl ar

Kast 1

Vil du skrive mer? Skriv videre i egen bok. 85


Sceneskrekk! 1 Oppdag sammen Klassen til Birgit har bestemt seg for å lage en forestilling med leseteaterstykkene de har lært gjennom skoleåret. Denne gangen skal de ha både kostymer og rekvisitter, og stå på scenen i gymsalen. Birgit, som liker seg best bak scenen, har fått ansvar for at de rette kostymene og rekvisittene er på plass til riktig tid.

Vu

rd

er in

gs ek s

em

pl ar

Hvilke kostymer og rekvisitter tror du Birgit har ansvar for?

86


Frys! For å bli gode på ansiktsuttrykk og for å plassere seg riktig på scenen øver skuespillere ofte på å lage tablåer. Et tablå er et stillbilde hvor skuespillerne fryser til is som om noen tok bilde av dem. Læreren deler dere inn i ulike grupper og gir dere et tablå dere skal løse på 2–5 minutter. Deretter viser dere tablået for hverandre og får utdelt et nytt.

2

pl ar

Tips til tablåer: reaksjon på at noen piller seg i nesen, insekt i maten, slåsskamp, ulykke, tyveri, storm og uvær, i verdensrommet.

Improviser!

Har du noen gang tenkt over at det finnes ulike typer smil? At vi kan gråte fordi vi er triste, men også fordi vi er glade eller lykkelige? Når vi spiller på en scene, er det viktig at stemmen vi bruker, og ansiktsuttrykkene vi viser, stemmer overens.

Skuespillere må ofte øve på å improvisere. Det betyr at de finner på hva de skal si eller gjøre, underveis i forestillingen. Dette gjør de både for å bli flinke til å leve seg inn i rollen sin og i tilfelle de glemmer hva de skal si.

gs ek s

em

Er et smil et smil?

er in

Øv på hvordan ansiktsuttrykket skifter til ulike følelser, og hvordan stemmen kan brukes for å forsterke ansiktsuttrykket.

Tips: pakke til en reise, på bussen, i skolegården, en svidd bløtkake, brannalarm, koret som ikke kunne synge, bankranet.

Vu

rd

Tips: overrasket, glad, nervøs, redd, trist, rørt, lykkelig, sjenert, forelsket, sint, rasende.

Læreren deler dere inn i grupper og gir dere en situasjon dere skal prøve å leve dere inn i og spille på scenen.

3 Skriv et skuespill Gjennomfør en idédugnad til et skuespill. Hvem skal skuespillet handle om? Hvor bor de? Hva skjer, og hvorfor skjer det? Tenk over og samtal om eventyr dere har lest og kjenner til. Hva er det som gjør at dere husker eventyrene? Er personene like eller ulike? Ha en avstemning hvor dere blir enige om hva dere skal skrive. Læreren er sekretær og leder arbeidet. Hver av dere får én eller to replikker som dere skriver sammen. Replikkene skal stå i rekkefølge etter hvordan dere sitter. Øv og framfør i klassen når teksten deres er ferdig. Tips: dyr i dyrehagen, troll i trollskogen, maur i maurtua, edderkopper i edderkoppnettet, matvarer i kjøleskapet, elever ved en trylleskole. 87


© 2019 GAN Aschehoug, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS ISBN 978-82-492-1966-7 Bokmål 1. utgave / 1. opplag 2019 Forlagsredaktør: Kristin Hide Grafisk design og tilrettelegging: Nygaard Design Trykk og ferdiggjøring: Livonia Print SIA, Latvia, 2019 Illustrasjoner: Thor W. Kristensen Forfatteren vil takke Åsta Høgseth for utprøving, gode råd, samtaler og særdeles godt samarbeid.

Vu

rd

er in

em

gs ek s

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

pl ar

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo forlag@gan.aschehoug.no gan.aschehoug.no

Profile for GAN Aschehoug

Magi B - oppdagende lese- og skriveopplæring  

Magi B - oppdagende lese- og skriveopplæring