__MAIN_TEXT__

Page 1

Runar Ragnarson Brataas

A

GAN Aschehoug

Oppdagende leseog skriveopplĂŚring


PL

SE M

SE K

G

IN

ER

D

R

VU

AR


Runar Ragnarson Brataas

Oppdagende leseog skriveopplĂŚring

GAN Aschehoug

A


AR

SE M

PL

Hei på deg!

Er du klar til å møte elgen Elvin, reven Rufus og førsteklassinger som Bilal?

VU

R

D ER

IN

G

SE K

Det beste med denne boka er at den er bare din. Din til å lese, skrive og tegne i. Magi A vil være en god venn som du skal bruke sammen med klassen og alene. Du skal oppdage mange bokstaver og ord og lære ulike måter å lese og skrive på. Du skal få tegne og bruke terninger til å spille morsomme spill. Lek og moro, smil og leseteater må også til. Og snart vil du se at løven Lisbet er ganske vill. Lykke til! Hilsen Runar


VU

R

D ER

IN

G

SE K

PL

SE M

Introduksjon til bokstavoppslagene................................. 4 Introduksjon til repetisjonsoppslagene........................... 6 L.............................................................................................. 8 E............................................................................................. 10 Oppdag mer med L og E................................................... 12 S............................................................................................. 14 O............................................................................................ 16 Oppdag mer med S og O................................................. 18 M............................................................................................20 U............................................................................................22 Oppdag mer med M og U................................................24 I..............................................................................................26 R.............................................................................................28 Oppdag mer med I og R...................................................30 A.............................................................................................32 F.............................................................................................34 Oppdag mer med A og F..................................................36 N............................................................................................38 Å.............................................................................................40 Oppdag mer med N og Å.................................................42 J..............................................................................................44 V ............................................................................................46 Oppdag mer med J og V...................................................48 B.............................................................................................50 T.............................................................................................52 Oppdag mer med B og T..................................................54 Æ...........................................................................................56 H............................................................................................58 Oppdag mer med Æ og H................................................60 G............................................................................................62 P.............................................................................................64 Oppdag mer med G og P.................................................66 Ø............................................................................................68 K............................................................................................70 Oppdag mer med Ø og K.................................................72 Y.............................................................................................74 D............................................................................................76 Oppdag mer med Y og D.................................................78 CQWXZ...............................................................................80 Skriv selv med CQWXZ.....................................................82 Leseveien – et lesespill......................................................83 Bokstavfesten......................................................................84 Alfabetplansje ....................................................................86

AR

Innhold


Introduksjon til bokstavo

AR

I Magi A skal du sammen med læreren din og de andre elevene i klassen oppdage bokstavene og lese, skrive, spille og tegne. Noen oppgaver skal du gjøre selv, andre skal du gjøre sammen med én eller flere medelever.

Ll SE K

Denne oppgaven skal dere løse sammen ved å snakke eller bruke skrivetavler eller skriveboka.

IN

G

2 Les sammen

D ER

2 Les sammen

Har du noen gang lest med morsom stemme? Det får du lov til å gjøre her. Les i kor, enten i hel klasse eller i par og grupper.

VU

R

Oppgaven lærer dere hvordan vi trekker sammen bokstavlyder og stavelser til ord når vi leser.

4

PL

SE M

1 Oppdag sammen

Oppgaven skal hjelpe deg til å oppdage hvor mange ord som begynner med eller inneholder bokstaven dere skal lære.

1 Oppdag sammen

4

8

le

lese

li

line

lo

lose

ly

lyse

løse

låse

Løven Lisbet er alltid sulten. I jungelen er hun hele tiden på jakt etter noe å spise. Lisbet spiser bare ting, dyr eller mennesker som begynner med eller inneholder bokstavlyden l. Hva tror du løven Lisbet kan finne på å spise i jungelen?

3 Bli kjent med bokstaven

Ll L l lam lus lås

Lastebilsisten Lek lastebilsisten i klasserommet eller ute i skolegården. Læreren peker ut hvem som har sisten. Den som blir tatt, må krype på alle fire og lage lastebillyder. Du kan bare bli fri ved at en som ikke er tatt, sier et ord som begynner med eller inneholder bokstavlyden l.

3 Bli kjent med bokstaven De små og store bokstavene kan være like eller ulike. Hvor skal de stå i bokstavhuset, og hvordan skal de skrives? Det vil læreren vise deg, slik at du kan øve selv så fint du kan. Mens du skriver, kan du si bokstavlyden samtidig, slik at du husker den bedre. Når du er ferdig, kan du sette ring rundt de bokstavene du ble mest fornøyd med.


5 Les, let og tegn

PL

5 Les, let og tegn

Her skal du og de andre i klassen prøve å lese selv. Læreren hjelper dere ved å lese teksten høyt først.

Hvem er det som brøler? Hva var den lyden der? – Oi, den var svær! Larven Leo må passe på. – Hjelp! Løven er nær nå.

SE M

Når dere har lest sammen og alene, skal dere gå på jakt etter bokstaven dere jobber med. Deretter skal dere telle bokstaver i ord. Til slutt skal du tegne til teksten.

Sett prikk under bokstaven l. Strek under ord med tre bokstaver. Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

lam

G

lus

VU

R

lampe

Liker du å kaste terning? I denne oppgaven er det terningen som bestemmer!

D ER

larve

6 Kast, les og skriv

IN

lås løve

AR

oppslagene

Hvor mange prikker det er på terningen, avgjør hvilket ord du skal skrive i skyen. Husk å si bokstavlyden mens du skriver.

9

Når alle skyene er fylt opp, er du ferdig. Kanskje du kan lage setninger til ordene du har skrevet?

4 Lek og moro Det er alltid gøy å røre på seg! Til hver bokstav er det en liten lek dere kan gjøre sammen for å huske bokstavene og bli flinke til å samarbeide.

5


Introduksjon til repetisjo

AR

1 Skriv selv Har du noen gang skrevet og tegnet til en tekst? Det skal du øve mye på i denne boka.

SE M

PL

I denne oppgaven får du lov til å skrive mange ulike ord og setninger. Læreren vil hjelpe deg med å finne de lydene du trenger.

1 Skriv selv

Alle barn har sin egen barneskrift. Læreren vil hjelpe deg å utvikle barneskriften din og fortelle deg mer om hvordan dere skal jobbe med å skrive tekster.

Elgen Elvin forstår ingenting. I skogen der han bor, har det dukket opp to store pappesker med navnet hans på. Elvin blir overrasket når han ser hva som er oppi eskene.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

Hva tror du Elvin finner i pappeskene?

6

12


onsoppslagene 2 Lesebingo

PL

AR

Lesebingo betyr terninger og samarbeid. Her kaster dere to 6-sidige terninger etter tur. Summen av det terningene viser, forteller hvilken tekst du skal lese. Når du har lest teksten, skal du finne riktig bilde. Hvis bildet er ledig, legger du på en brikke eller tegner et kryss. Bruk hver deres farge.

Det var en lås på døra.

6

10

3

Kan du se en elefant?

I treet er det et ekorn.

Se! En elg i hagen.

7

11

Lasse har en lampe.

Vi kan bade i en elv.

En løve kan brøle.

4

8

Eline hadde lus i håret.

5

Spillet er ferdig når alle rutene er dekket. Da kan dere fjerne brikker, viske ut og spille bingo på nytt.

9

Hjelp, en

edderkopp! 12

D ER

IN

G

Det var lam på gården.

2

SE K

Liv fant en liten larve.

SE M

2 Lesebingo

3 Hvem er jeg?

Jeg kan brøle veldig høyt.

VU

R

Du kan åpne meg med en nøkkel.

Jeg har åtte bein og kan spinne.

3 og 4 Mer moro! Her skal du gjøre forskjellige oppgaver. Noen ganger skal du lete etter ord i et rutenett, andre ganger skal du løse gåter og finne ord som rimer. Av og til dukker det også opp et lite leseteater som du kan lese sammen med noen i klassen.

4 Kan du rime?

Sett strek mellom rimordene.

lus

legg

lam

ren

lås

melle

egg

hus

elle

kam

en

gås 13

7


Ll

1 Oppdag sammen

PL

AR

Løven Lisbet er alltid sulten. I jungelen er hun hele tiden på jakt etter noe å spise. Lisbet spiser bare ting, dyr eller mennesker som begynner med eller inneholder bokstavlyden l.

SE K

SE M

Hva tror du løven Lisbet kan finne på å spise i jungelen?

2 Les sammen

G

D ER

li line

Ll

lo lose

R

ly lyse

VU

lø løse lå låse

4

8

L l lam lus lås

IN

le lese

3 Bli kjent med bokstaven

Lastebilsisten Lek lastebilsisten i klasserommet eller ute i skolegården. Læreren peker ut hvem som har sisten. Den som blir tatt, må krype på alle fire og lage lastebillyder. Du kan bare bli fri ved at en som ikke er tatt, sier et ord som begynner med eller inneholder bokstavlyden l.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Hvem er det som brøler? Hva var den lyden der? – Oi, den var svær! Larven Leo må passe på. – Hjelp! Løven er nær nå. Sett prikk under bokstaven l. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

lus

G

lam

R

lås

VU

løve

larve lampe

9


Ee

1 Oppdag sammen

PL

AR

Edderkoppen Eddy liker å spinne edderkoppnett. Rett som det er, setter elefanten Einar seg fast i nettene hans, og da kjefter han på Eddy. En morgen blir Eddy overrasket over at alt som sitter fast, begynner med eller inneholder bokstavlyden e.

2 Les sammen

SE K

SE M

Hva tror du har satt seg fast i edderkoppnettet til Eddy?

3 Bli kjent med bokstaven 2

1

me mene

R

ne nese

VU

pe pene se sele

4

10

E e elg elv esel

IN

D ER

le lete

E e 3

G

le lese

Edderkoppnettet Hva kan vi fange i klassens edderkoppnett? Læreren sier et ord som begynner med eller inneholder bokstavlyden e, og kaster nøstet til en av dere. Eleven kaster så nøstet videre til en annen elev og sier et nytt ord med e. Leken er over når nettet er ferdig.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Eli og Even spiser egg. – Nam, sier Eli. – Eli? spør Even. – Ja, sier Eli. – Det er bedre med egg enn med klegg! Sett prikk under bokstaven e. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

elv

G

elg

R

esel

VU

ekorn elefant edderkopp

11


1 Skriv selv

AR

Elgen Elvin forstĂĽr ingenting. I skogen der han bor, har det dukket opp to store pappesker med navnet hans pĂĽ. Elvin blir overrasket nĂĽr han ser hva som er oppi eskene.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du Elvin finner i pappeskene?

12


2 Lesebingo

10

I treet er det et ekorn.

Se! En elg i hagen.

7

11

Lasse har en lampe.

Vi kan bade i en elv.

En løve kan brøle.

4

8

Eline hadde lus i håret.

Hjelp, en

5

9

edderkopp! 12

D ER

IN

G

SE K

SE M

Det var lam på gården.

6

3

Kan du se en elefant?

AR

Det var en lås på døra.

2

PL

Liv fant en liten larve.

3 Hvem er jeg?

VU

R

Jeg kan brøle veldig høyt.

Du kan åpne meg med en nøkkel.

4 Kan du rime?

Sett strek mellom rimordene.

lus legg lam ren lås melle egg hus

Jeg har åtte bein og kan spinne.

elle kam en gås 13


Ss

1 Oppdag sammen

PL

AR

Sneglen Snella er alltid tregere enn de andre sneglene. Det er fordi hun har med seg altfor mye i den store sekken sin. Alt begynner med eller inneholder bokstavlyden s.

SE K

SE M

Hva tror du Snella har pakket i sekken?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven

Ss

so sole

R

sy syre

VU

sø søle så såre

4

14

S s sag sel sebra

IN

D ER

si sile

G

sa sale

Solstrålene Legg dere på siden i en sirkel og dann en sol med mange solstråler. Læreren bestemmer hvem som begynner. Den som starter, løper rundt sola og må berøre en av de andre solstrålene og si et ord som begynner med eller inneholder bokstavlyden s. Den som blir tatt, reiser seg og fortsetter leken, mens den første tar den andres plass.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Svarte striper? – Der har du meg. Lengre enn selen? – Det er jeg! Opp til topps på 1, 2, 3? – Ja, jeg er en stige. Sett prikk under bokstaven s. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

sol

G

sel

R

sag

VU

stige

sebra snegle

15


Oo

1 Oppdag sammen

PL

AR

Oksen Oliver er glad i ost. På gården lager han og bonden Ola mange typer ost med de rareste smaker. Best av alt liker Oliver sjokoladeost, roseost og jordbærost. Den eneste regelen de har, er at osten må ha en smak som begynner med eller inneholder bokstavlyden o.

SE K

SE M

Hvilke smaker tror du Oliver og bonden har i ostene de lager?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven

Oo

mo mose

R

po pose

VU

ro rose so sole

4

16

O o ost oter okse

IN

D ER

lo lose

G

fo fole

Ordormen Læreren velger to elever som skal starte. Hver elev skal samle flere ledd til ordormen sin ved å krype rundt i rommet. Dette gjør de ved å ta andre elever og si et ord som begynner med eller inneholder bokstavlyden o. Da må den som blir tatt, henge på ormen videre. Det er alltid den fremste eleven som tar.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Odin vasker hendene. Han tar fram matboksen. Hva skal han spise først? Eple eller loff? Odin velger loff med ost. Æsj, maten er jo helt most! Eplet var visst altfor stort.  ett prikk under bokstaven o. S Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

orm

G

ost

R

Oda

VU

oter

okse olje

17


1 Skriv selv

AR

Selen Selma bråvåkner. Like foran henne er det et stort sjørøverskip. Selma svømmer nærmere og nærmere. I det hun ser inn gjennom et av de runde vinduene på båten, blir hun blendet av alle skattene sjørøverne har om bord.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hvilke skatter tror du Selma ser gjennom vinduet?

18


2 Lesebingo

6

Silas fant en orm i senga.

10

Vi må ha mer ost.

En sebra har striper.

7

4

8

Det var sol ute i går.

11

En sel kan bli over 100 kilo.

5

Vi kan klatre opp en stige.

En snegle kan være slimete.

9

12

D ER

IN

G

SE K

SE M

Kan du låne meg en sag?

Vi så en oter i vannet.

3

AR

Pass deg for oksen!

2

PL

Se, der er Oda!

3 Ordjakt

l ø k n s k I

VU

R

o b s s r o s

Ord som begynner med S.

j o o e o s o

e s s g l e r

s t t l k b m

b s i e l s n

d k g r u e a

Ord som begynner med O.

s o e i t b o

e l n s e r t

l e O m s a e

O o l u a O r

d v a s g l s

a n r e y e i 19


Mm

1 Oppdag sammen

PL

AR

Mussy er en musikalsk mus. Sangene hun skriver og synger, handler om alt fra melkekartonger til muffins med melis. Hver sang handler om noe som begynner med eller inneholder bokstavlyden m.

2 Les sammen

SE K

SE M

Hva tror du Mussy skriver sanger om?

3 Bli kjent med bokstaven 2

1

M m

D ER

IN

mi mine

Mm 2

G

me mene

1

mo mose

R

my myse

VU

mø møne må måle

4

20

mus mur maske

Monsterhint Monstre elsker å mime, og det gjør de for at menneskene ikke skal oppdage hva de forteller til hverandre. Gå sammen i par eller hel klasse. Mim ulike dyr og gjenstander som begynner med eller inneholder bokstaven m, og gjett.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Mia lager masker. Hun skal kle seg ut. Hvilken maske skal hun lage? Et skummelt monster? En liten mus? En ekkel mark? Mia trenger flere ark. Sett prikk under bokstaven m. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

mur

G

mus

R

mark

VU

mĂĽne

maske monster

21


Uu

1 Oppdag sammen

PL

AR

Ulrik har fått en liten pakke i posten. Da han åpner pakken, finner han et par ullsokker. – Så lurt, tenker Ulrik. Nå ser han at det ligger noe oppi sokkene. Alt begynner med eller inneholder bokstavlyden u.

SE K

SE M

Hva tror du Ulrik fant i ullsokkene?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven

Uu

ku kule

R

lu lure

VU

mu mure su sure

4

22

U u ulv ugle ubåt

IN

D ER

hu hule

G

fu furu

Ulven uler Ulver er smarte dyr og kan ule på ulike måter. Bli enige om hvordan klassens ulveul skal høres ut. Nå skal dere være ulver som bare uler når de hører ord med tre bokstaver. Det er ikke alltid så lett, men prøv så godt dere kan. Læreren vil forsøke å lure dere ved å si ord med både to, tre og fire bokstaver sakte og tydelig.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Ugla Ulla ser et lite hus. Hvem er det som bor der? Huset er rødt og har en liten dør. Ulla flyr nærmere for å se. – En utedo! Hun flyr videre. Sett prikk under bokstaven u. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

ugle

G

ulv

R

ubåt

VU

utedo ullsokk ukulele

23


1 Skriv selv

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du Meite oppdager?

AR

Meitemarken Meite liker å ta seg en tur ut av blomsterbedet for å oppdage nye ting. Siden han er så liten, oppdager han ofte det som andre ikke legger merke til.

24


2 Lesebingo

Har dere utedo?

Skal vi leke

10

Mons tegnet en måne.

Ulrik vil spille ukulele.

7

11

Alt vi så, var en mur.

Det var en ugle Ulrik så.

Det er en ubåt!

4

8

Ulf leter etter en ullsokk.

Det kan være ulv her.

12

5

9

D ER

IN

G

SE K

SE M

monster?

3

AR

6

Ulrik lager en maske.

PL

2 Mia hylte da hun så en mus.

R

3 Les, tegn og fargelegg

VU

Her er et monster.

Monsteret har ullsokker. To mus løper forbi.

25


Ii

1 Oppdag sammen

PL

AR

Isbjørnen Isa klarer ikke å velge hva slags is hun har lyst på. Alle begynner med eller inneholder bokstavlyden i. Til slutt ser hun alvorlig på Iselin, som står bak disken. – Jeg tar en kule av hver, jeg!

SE K

SE M

Hvilke typer is tror du Isa liker best?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven

li line

Ii

I i is iglo isbit

D ER

IN

mi mine

G

2 1

pi pile

R

ri rise

VU

si sile ti tine

4

26

I lus og dus Lek sammen inne eller ute. Læreren velger fire elever som skal spille rimelus. Rimelusene skal løpe etter de andre og ta på nakken deres mens de sier et ord som eleven skal rime med. Klarer du å rime, kan du løpe videre med en gang. Hvis ikke, må du stå og klø deg litt i hodet først. Læreren hjelper dere med å finne ord det er fint å rime med. Bytt på å være rimelus.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Ivo mister isen sin. – Oi, se! Ivo viser Ida hvordan de kryper opp og ned. Alle insektene ville ogsü smake. Sett prikk under bokstaven i. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

Ivo

G

is

R

iglo

VU

isbit

insekt isbjørn

27


Rr

1 Oppdag sammen

SE M

PL

AR

Reinen Rune har lyst til å lage sin egen robot. Han leter i skuret, i garasjen og på rommet etter ting han kan bruke. Der finner han et rør, en rive, en tromme og et par solbriller. Rune ler når han skjønner at alt han har brukt, begynner med eller inneholder bokstavlyden r.

2 Les sammen

SE K

Hva mer tror du Rune bruker til å bygge roboten?

3 Bli kjent med bokstaven 2

R r rev rør robot

D ER

IN

ra rase

Rr 2

1

G

ra rake

1

re reke

R

ri rise

VU

ro rose ry ryke

4

28

Robotintervju Gå i par og intervju hverandre ved å stille ulike spørsmål. Den som blir intervjuet, skal spille en robot med robotstemme som bare kan svare med ord som begynner med eller inneholder bokstavlyden r. Svarene trenger ikke å være sanne. Tips til spørsmål: «Hva liker du å spise?», «Hva liker du å gjøre?», «Hvor liker du å leke?» og «Hvem er de beste robotvennene dine?».


5 Les, let og tegn

PL

AR

Rotta Røffen er klar for et ran. Røffen har lagt en lur plan. Røffen vil rane en ring med rubin. – Henda i været! roper Røffen. Mamma snur seg og ler. – Nå er det middag, tøffen! Sett prikk under bokstaven r. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

rør

G

rev

R

rein

VU

rose rive

robot

29


1 Skriv selv

AR

Roboten Rose er flink til å rydde og sortere. Denne uka har hun brukt til å rydde og sortere alle tingene på roterommet til Ida.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du roboten Rose har ryddet og sortert?

30


2 Lesebingo

6

3

7

Vi kan legge rør under jorda.

10 Det sto en rein på veien.

11

Kan jeg låne din rive?

Vi vil ha is til middag.

4

8

Kan du se en isbjørn?

Hvor er det blitt av Ivo?

12

5

9

D ER

IN

G

SE K

SE M

La oss bygge en robot.

Rita ga en rose til Ida.

AR

Se, der er det en rev!

Ida vil sove i en iglo.

PL

Det lå en isbit i glasset.

2

3 Leseteater

VU

R

A Hei! B Hei!

A Du drypper! B Hæ? A Det drypper fra sekken din. B Å, nei! A Hva er det? B Det var den isen! 31


Aa

1 Oppdag sammen

PL

AR

Apen Apollo er en liten luring. Dyrepasserne vet at hvis Apollo finner noe som begynner med eller inneholder bokstavlyden a, vil han stjele det til samlingen sin. Tidligere har Apollo tatt med seg både en avis, en jakke og en medalje.

SE K

SE M

Hva tror du Apollo har i samlingen sin?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven

G 1

D ER

da dale ha hale

R

la late

VU

ma male ta tale

4

32

Aa 1

2

2

A a

IN

ba bane

arm ape anker Lydige apekatter Apekatter kan være ville eller stille. Siden apekatter er glad i bananer, blir de ville når de hører ord som har bokstavlyden a inni seg, men er stille når de hører ord som begynner med bokstavlyden a. Nå skal dere være apekatter og oppføre dere som dem. Læreren bestemmer ordene.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Unna vei! Ambulansen, her er jeg. Med blålys og sirener sier jeg ifra. Nå er det noen som ikke har det bra. Sett prikk under bokstaven a. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

ape

G

arm

R

avis

VU

anker ananas ambulanse

33


Ff

1 Oppdag sammen

PL

AR

Fie og de andre fiskene oppdager stadig nye ting nede på havbunnen. De har funnet alt fra flosshatter og flasker til sjiraffer og modellfly. Alt de har funnet, har begynt med eller inneholdt bokstavlyden f.

2 Les sammen

SE K

SE M

Hva tror du Fie og de andre fiskene har oppdaget på havbunnen?

3 Bli kjent med bokstaven 2

1

fi file

R

fi fire

VU

fu furu fø føre

4

34

1

F f fot fisk furu

IN

D ER

fe fele

Ff 2

G

fa fare

3

Flasketuten peker på Sitt i ring på gulvet med en tom flaske i midten. Læreren velger en elev som skal begynne. Eleven sier: «Den som flasketuten peker på, sier et ord med f nå!» Så snurrer eleven på flasken, og den som flasken peker på, sier et ord med f. Slik fortsetter dere.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Frid er en feit og fin fisk. Hun spiser mark for å holde seg frisk. – Hva var det der? Å nei, du lurer ikke meg. Frid svømmer bort i en fei. Farlig fiskekrok på vei! Sett prikk under bokstaven f. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

fisk

G

fot

R

fugl

VU

furu fele

flaske

35


1 Skriv selv

AR

Fotografen Vilja liker ĂĽ ta bilder. Hun tar bilder av stort og smĂĽtt som hun synes er spennende, eller som betyr noe for henne. NĂĽ har hun en hel vegg med bilder som hun har tatt.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hvis du var Vilja, hva ville du tatt bilder av?

36


2 Lesebingo

Der er det et anker.

4 Kan du hente en ananas til meg?

7

8

11

Nasir har fått en fele av mamma.

5

Farida så en ape i dyreparken.

9

Det fløy en fugl forbi Fia.

12 Ada har vondt i en arm.

D ER

IN

G

SE K

SE M

10 Jeg vil ha en flaske med saft.

Elias og farmor leser i en avis.

3

AR

Jeg fikk fisk!

6

Det må da være en furu.

PL

2 Hvorfor er det en ambulanse her?

3 Hvem er jeg?

VU

R

I meg kan du lese om deg selv.

Du kan fylle meg med vann.

4 Kan du rime?

Sett strek mellom rimordene.

ape rar fot hare far by fare hi

Jeg slippes ofte ned i vannet.

fly rape fri mot 37


Nn

1 Oppdag sammen

AR

Neshornet Noa har en helt spesiell nese. Han begynner nemlig å nyse hver gang han kjenner lukten av noe som begynner med eller inneholder bokstavlyden n.

2 Les sammen

SE K

SE M

PL

Hva tror du Noa begynner å nyse av?

3 Bli kjent med bokstaven 2

1

N n nål note nisse

D ER

IN

ne nese

Nn 2

G

ne nepe

1

ne neve

R

ni nise

VU

no note ny nyse

4

38

Velt neshornene Lekes som domino. Sitt på gulvet i en rekke. Den første eleven dytter forsiktig den nærmeste eleven og sier et ord som begynner med eller inneholder bokstavlyden n. Den neste eleven dytter og gjentar. Leken skal gå fortere og fortere, slik at dominorekka går opp og ned i full fart.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Nissen Nils nyser og ler. Neper, nøtter og nektariner. Pepperkaker og mandariner. Nissen Nils gjør sleden klar. Raske Rudolf, han er snar: – Nå reiser vi, nissefar! Sett prikk under bokstaven n. Strek under ord med to bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

nøtt

G

nål

R

nese

VU

nepe note

nisse

39


Åå

1 Oppdag sammen

PL

AR

Åse arrangerer pysjamasfest og inviterer tre venner. I invitasjonen står det at alle må ha med seg tre ting som begynner med eller inneholder bokstavlyden å. Disse tingene skal Åse og vennene bruke til en lek.

SE K

SE M

Hva tror du vennene til Åse tar med seg til festen?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven 3

G

bå båre

1

må måne

R

på påle

VU

så såre vå våte

4

40

2

1

2

Å å ål åre åker

IN

D ER

lå låse

Åå 3

Min båt er lastet med Bruk en ball eller en ertepose som dere kaster mellom dere. Læreren begynner med å si «Min båt er lastet med ...» og sier noe som begynner med eller inneholder bokstavlyden å. Deretter kaster læreren ballen eller erteposen videre. Bestem på forhånd om det er lov til å si samme ord flere ganger eller bruke navn på land, byer og personer.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Åse og Åge vil ut og fiske ål. Åse og Åge tar båten til Pål. Åse og Åge ror alt de kan. Nå er de langt fra land. Ingen napp og ingen ål. – Men vi fikk da muskler av stål. Sett prikk under bokstaven å. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

åre

G

ål

R

båt

VU

mål

åker åtte

41


1 Skriv selv

AR

Åshild har lyst til å overraske de andre ålene med en hinderløype. Til å lage løypa og hindrene bruker hun det hun finner på havbunnen.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du Åshild finner som hun kan bruke til hinderløypa?

42


2 Lesebingo

6

Nora ville leke nisse.

10

3

Nissen har en stor nese.

7

Det var en ål vi så.

11

Svaret ble åtte.

4

8

Hver note har sin egen lyd.

Vi må ha én åre til.

5

9

12 Åse og Åge sto ute i en åker.

D ER

IN

G

SE K

SE M

Ja, det ble mål!

Au, jeg fikk en nål i fingeren.

AR

Ekornet mistet en nøtt.

2

PL

Nils ville ha sin egen båt.

3 Ordjakt

Å ø å å e u e

VU

R

r n l u n l n

Ord som begynner med n.

g t r r v å p

e t n e e k e

y k æ m s e s

n l r y å r k

o o v n b g y

Ord som begynner med å.

t å i i å r n

e t l t t u i

s t l n l s s

å e n a y m s

m b å v v å e

e y l n e l v 43


Jj

1 Oppdag sammen

PL

AR

Jonas og Jeppe slapper av i hengekøya. Der snakker de om hva de pleier å drømme om. Det som er litt spesielt, er at alt de drømmer om, begynner med eller inneholder bokstavlyden j.

SE K

SE M

Hva tror du Jonas og Jeppe pleier å drømme om?

2 Les sammen

G

D ER

jo jojo

Jj 2 1

ju juli

R

ju juni

VU

jå jåle

4

44

J j jus jente jeger

IN

ja jage

3 Bli kjent med bokstaven

Jegeren jakter Lekes som stolleken. En elev begynner uten stol og er jegeren. Jegeren sier: «Pass på, jegeren skal jakte nå. Det jegeren jakter, er ...» Deretter sier han noe som begynner med eller inneholder bokstavlyden j. Alle elevene spretter opp og prøver å unnslippe jegeren, som raskt setter seg på en ledig stol. Den som står igjen, blir jeger.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Julie ler av Jonas. – Hva er det du gjør? Jonas løper fram og tilbake. Han lager rare lyder. – Du er så rar, sier Julie. – Nei, jeg er en jaguar! Sett prikk under bokstaven j. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

jente

G

jus

R

jakke

VU

jeger

jaguar jordbær

45


Vv

1 Oppdag sammen

SE M

PL

AR

Vivian er en ivrig veps som liker å komme seg ut av vepsebolet. Oppe i lufta er Vivian alltid på utkikk etter ting som begynner med eller inneholder bokstavlyden v. Ofte blir hun helt vill og må fly nærmere for å se hva hun har fått øye på.

SE K

Hva tror du Vivian kan få øye på oppe fra lufta?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven

G

D ER

va vase

Vv

ve vene

R

ve veve

VU

vi vise vå våre

4

46

V v

IN

va vane

vask veps vulkan Vulkanutbruddet Stå sammen i ring. En elev sier et ord som begynner med eller inneholder bokstavlyden v. Eleven ved siden av sier et nytt ord, og for hvert ord går alle i ringen ett skritt nærmere midten. Når alle står i en tett klynge, strekker dere hendene i været og roper «POFF! LAVA!».


5 Les, let og tegn

PL

AR

Vera steker vafler. Vetle dekker på. Svusj! hører de fra vinduet. – Hva var det? spør Vetle. – Kom og se, sier Vera. En veps! Den ville nok også smake på vaflene. Sett prikk under bokstaven v. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

veps

G

vask

R

vekt

VU

vaffel vulkan vindmølle

47


1 Skriv selv

AR

Jaguaren Jeppe har bestemt seg for å bygge sin egen racerbil. I verktøykassa finner han verken hammer eller spiker. Nå lurer han på om det er søsteren Janne som har stukket av med alt verktøyet.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du Jeppe finner i verktøykassa?

48


2 Lesebingo fløte er godt.

6

vindmølle. 10

Her er det en vask.

Er det en jeger vi ser?

7

11

Pass deg for veps!

Vi fikk jus av Vetle.

Det var én vaffel igjen.

4

8

Røyken kom fra en vulkan.

Jon var rask som en jaguar.

12

5

9

D ER

IN

G

SE K

SE M

Jorid er en jente.

Jordbær og

3

AR

Det der er en

2

PL

Det er min jakke.

R

3 Les, tegn og fargelegg

VU

Her er en vekt.

Det er jordbær på vekta. Vepsen vil smake.

49


Bb

1 Oppdag sammen

PL

AR

Bilal har bestemt seg for å lage en bildebok med alle bokstavene i alfabetet. Nå er han kommet til bokstaven sin. Bilal klipper ut bilder av det han ser som begynner med eller inneholder bokstavlyden b.

2 Les sammen

SE K

SE M

Hva tror du Bilal finner bilde av?

3 Bli kjent med bokstaven 2

1

bi bite

R

bu bure

VU

by byen bæ bære

4

50

B b bur bie banan

IN

D ER

bi bien

Bb 2

G

ba bade

1

Plukk blomsten Lekes som hangman. I denne leken skal dere gjette riktig ord før blomsten blir plukket. Tegn en blomst på tavla (en stilk, to blader og fire kronblader). Læreren tenker på et ord som begynner med eller inneholder bokstavlyden b, og skriver like mange streker på tavla som ordet har bokstaver. For hver feil bokstav dere gjetter, visker læreren bort en del av blomsten. For å hjelpe dere, kan læreren sette inn den første bokstaven i oppgaven.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Bamse og Berit vil bade. Belter, bananer og biler flyr. Å lete er mye styr. Endelig er de klare til å gå. Bamse har snorkel og bukse på. Sett prikk under bokstaven b. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

bur

G

bie

R

ball

VU

bamse belte banan

51


Tt

1 Oppdag sammen

SE M

PL

AR

Tigeren Timian bor i jungelen. En dag får han øye på en stige som går opp til en trehytte. Selv om han er tøff, er han litt redd for at det er noen inne i hytta. Han ser raskt at hytta er tom, men at alt der inne begynner med eller inneholder bokstavlyden t.

2 Les sammen

SE K

Hva tror du Timian ser inne i trehytta?

3 Bli kjent med bokstaven 2

Tt

ta tale

1

G

1

2

T t tre telt tiger

D ER

IN

ti time ti tine

R

to tone

VU

tu tute tå tåle

4

52

Trollfar tramper Trollfar elsker å trampe stavelser. Trollmor har bedt ham gå ut og trampe fordi han lager så mye lyd. I denne leken sier læreren et ord høyt. Da skal dere trampe stavelsene i takt, gå rundt i rommet og si ordet sammen med læreren.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Stian og Tuva sover ute i telt. – Hva var det? spør Stian. – En tiger, en tiger! hyler Tuva. – Det går ikke an, sier Stian. Tuva smiler. – Hysj, det er bare katten Johan. Sett prikk under bokstaven t. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

telt

G

tre

R

tann

VU

tiger

tomat tornado

53


1 Skriv selv

AR

Trollet Thea har bestemt seg for å flytte. Hun er redd for at elevene skal finne gjemmestedet hennes i skogen bak skolen. Nå pakker hun alt hun eier, stort og smått, i kofferten.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du trollet Thea pakker ned i kofferten sin?

54


2 Lesebingo

Kan jeg låne et belte?

10

7

11 Det er et bur i bilen.

Det er min bamse!

Jeg vil ha ost og tomat.

Tora mistet en tann.

4

8

En tornado er på vei!

Skal vi sove i telt?

12

5

9

D ER

IN

G

SE K

SE M

Én banan er nok.

6

3

AR

Tim klatret opp i et tre.

Jeg fant en ball i hagen.

PL

En bie fløy fra kuben.

2

3 Leseteater

VU

R

A Er det langt igjen? B Bare litt til.

A Er det langt igjen nå? B Ikke mas! A Berit? B Nå er vi framme! A Jeg glemte teltet! 55


Ææ

1 Oppdag sammen

PL

AR

Detektivfuglen Æra er på jakt etter en ukjent skatt. Skatten hun har fått beskjed om å lete etter, begynner med eller inneholder bokstavlyden æ. I det hun føler at hun er på sporet av noe, er hun uheldig og sklir på en diger hundebæsj.

SE K

SE M

Hva kan Æra ha vært på sporet av da hun skled på hundebæsjen?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven 4

Ææ 2

G

bæ bære

1

5

3

næ nære

R

pæ pære

VU

sæ sære væ være

4

56

Æ æ

IN

D ER

læ lære

hæl bær ærfugl Veterinæren lytter Det er ikke bare leger som må lytte på pasientenes hjerteslag – det må også veterinærer. Læreren finner fram et tidsur med tikkelyd. To elever går på gangen. Klassen stiller seg i ring. Bli enig om hvor læreren skal gjemme uret. Hent de to elevene og vær helt stille. Elevene skal finne uret før det begynner å ringe. To nye elever går ut, og uret gjemmes på nytt.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Æra skal kjøpe nye klær. Hun har med seg vennen sin, Bæ. – De har mye fint her, sier Bæ. Men Æra ser på klokka. – Nå må vi gå. Vi skulle jo rekke veterinæren. Sett prikk under bokstaven æ. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

hæl

G

ærfugl

R

bær

VU

bæsj

lærer veterinær

57


Hh

1 Oppdag sammen

PL

AR

Herman og familien flytter inn i et stort, gammelt hus. På oppdagelsesferd gjennom alle rommene finner Herman mange ting som begynner med eller inneholder bokstavlyden h.

2 Les sammen

SE K

SE M

Hva tror du Herman finner i det gamle huset?

3 Bli kjent med bokstaven 1

2

3

H h hus hest hare

D ER

IN

ha hare

Hh 2

G

ha hane

1

he hele

R

hu hule

VU

hy hyle hø høre

4

58

Kule haier Legg dere på gulvet og gjør dere klar til å være kule og litt skumle haier. Læreren sier et ord. På kommando fra læreren, som er sjefen over alle kule haier, sier dere den første, midterste eller siste lyden i ordet mens dere svømmer rundt.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Hanen Henrik følger med. I hønsehuset er hønene redde. Hva er det Henrik tror han ser? En hai, en rev eller en hare? Nå kan de puste lettet ut. Det han så, var Henny og Knut. Sett prikk under bokstaven h. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

heks

G

hus

R

hest

VU

hare

hytte hamster

59


1 Skriv selv

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du Henriette vil ha i suppa?

AR

Henriette er en lur og lat heks. Nå har hun tatt reven Rufus til fange, slik at hun slipper å røre rundt i heksegryta selv. Alt hun gjør, er å lage huskelister med hva som skal oppi suppa. Rufus rører alt han kan.

60


2 Lesebingo

Vår lærer er den beste.

11 Hans er en heldig hamster.

Se, en ærfugl som dykker.

8

Det der er ikke mitt hus.

9 Hanne har hytte på fjellet.

12

Henry sin hest heter Harry.

5

D ER

IN

G

SE K

SE M

10

7

4

Herdis ville plukke bær.

AR

6 Hilde kler seg ut som en heks.

En hare liker å hoppe.

3

Æsj, en bæsj!

PL

2 Hassan har vondt i en hæl.

3 Hvem er jeg?

VU

R

Jeg kan ha mange rom.

Jeg har en lang nese.

4 Kan du rime?

Sett strek mellom rimordene.

vær bare bær lytte hus lær hytte pakke

Du kan plukke meg i skogen.

hare nær hakke mus 61


Gg

1 Oppdag sammen

PL

AR

Grynte er en glad gris som liker å bade i gjørma. Mens hun bader, leker hun med små og store ting som hun har med seg. Alle tingene begynner med eller inneholder bokstavlyden g.

SE K

SE M

Hva tror du Grynte tar med seg når hun skal gjørmebade?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven 2

G g gås gave gitar

D ER

IN

ga gate

Gg 1

G

ga gape ga gave

R

go gode

VU

gu gule gå gåte

4

62

Garnnøstet Hva kan dere fange i klassens fiskegarn? Læreren holder i tråden, kaster nøstet til en elev og sier et ord med bokstavlyden g. Eleven holder igjen i tråden, kaster nøstet videre og sier et nytt ord med g. Leken er over når dere synes fiskegarnet er ferdig.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Kan en gris strikke? Det gĂĽr vel ikke? Jo, her er grisen Gro! Strikker inne, ute og pĂĽ do. En genser, en gitar og en gulrot blir til. Gro er helt vill! Sett prikk under bokstaven g. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

garn

G

gĂĽs

R

gave

VU

gris

gitar gulrot

63


Pp

1 Oppdag sammen

SE M

PL

AR

Papegøyen Petra har satt fast noe i nebbet. Vennen hennes, Patrick, ler og prøver å hjelpe henne. Han sier at det som sitter fast, begynner med eller inneholder bokstavlyden p. Petra blir sint og sier at han heller må prøve å hjelpe henne.

2 Les sammen

SE K

Hva tror du papegøyen Petra har satt fast i nebbet?

3 Bli kjent med bokstaven 2

1

pi pile

Pp 2

P p

D ER

IN

po pose

G

1

po pote

R

pu pute

VU

py pyse pæ pære

4

64

pute pære pirat Piratens skatter Lekes som Kims lek. Læreren har fått tak i piratens skattkiste og vil vise dere skattene han har røvet. Læreren plasserer skattene på et bord, peker på hver skatt og ber dere si ordet i kor. Så legger læreren en duk over skattene og gjentar ordene. Deretter tar læreren bort en ting, løfter bort duken og spør hva som mangler. Gjenta til det er én skatt igjen på bordet.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Papegøyen Pia inviterer til mat. Mat til pirater på store fat. Pizza med pesto og grønn salat. Men Petra bare prater i vei. Piratene må si stopp. – Mer mat, fyll opp! Sett prikk under bokstaven p. Strek under ord med tre bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

pirat

G

prins

R

pære

VU

pute

palme papegøye

65


Pingvinene Pelle og Paulina skvetter. De hører en høy lyd ute fra havet. Raskt tar Pelle fram kikkerten. – Endelig! sier Pelle. Paulina klapper med luffene.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du Pelle og Paulina ser?

AR

1 Skriv selv

66


2 Lesebingo

6

Per lå under en stor palme.

10

3

Tante trengte mer garn.

7

8

Det ligger en pære i kurven.

11

Det er min pute!

4

Se, en stor gås!

En frosk ble til en prins.

Gry ville gi Pia en gave.

5

9

12

D ER

IN

G

SE K

SE M

Grynte er en liten gris.

Grete fikk lyst på en gulrot.

AR

Pål vil lære seg å spille gitar.

2

PL

Petra får mat av en pirat.

3 Ordjakt

i a u a i u i

VU

R

v g s p r p g

Ord som begynner med g.

t r r p s t t

p n p e P e a

a r r g e g r

l o i ø r u p

m l n y p l i

Ord som begynner med p.

e p s e i g l

v æ a p r u y

g r v g a l m

a e p r t r g

v r å i k o å

e i r s u t s 67


Øø

1 Oppdag sammen

PL

AR

På søndag har Ørjan bursdag. Nå ligger han i senga og teller hvor mange dager det er igjen. Det er på tide å skrive en ønskeliste. Mamma smiler når hun leser ønskene hans. Alle begynner med eller inneholder bokstavlyden ø.

SE K

SE M

Hva tror du Ørjan har skrevet på ønskelisten?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven 1

2

mø møte

R

rø røpe

VU

sø søle øk øker

4

68

1

2

Ø ø ørn øre ørken

IN

D ER

lø løve

G

lø løse

Ørna ser Sitt i ring på gulvet med en tom flaske i midten. Læreren velger én elev som skal begynne. Eleven sier: «Den som flasketuten peker på, skal si noe med ø som ørna ser nå!» Så snurrer eleven på flasken, og den som flasken peker på, sier et ord med bokstavlyden ø. Slik fortsetter dere.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Jørn følger nøye med. Inne og ute, alt kan han se. I øst ser han pappa. Han hogger ved. I vest ser han en ørn. Den lander et sted. Sett prikk under bokstaven ø. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

ørn

G

øy

R

øks

VU

øre

øgle ørken

69


Kk

1 Oppdag sammen

PL

AR

Karim har lyst til å lure storesøster Kira ved å lage en skikkelig rampete kake. Kaken han baker, ser ut som en helt vanlig kake, men er fylt med små og store ting som begynner med eller inneholder bokstavlyden k.

2 Les sammen

SE K

SE M

Hva tror du Karim har brukt til å lage rampekaken?

3 Bli kjent med bokstaven 3

1

2

3

K k

D ER

IN

ka kano

Kk 2

G

ka kake

1

ko kone

R

ko kose

VU

ku kule kå kåpe

4

70

kam kake krone Katten befaler Lekes som kongen befaler. Alle står i en ring. En elev begynner ved å gå inn i ringen og si: «Katten befaler, vær en ...» Eleven finner på noe som begynner med eller inneholder bokstavlyden k. De andre elevene skal mime eller dramatisere ordet. Eleven går ut av ringen, og eleven til venstre fortsetter. Tips: Vær kake, katt, ku, klokke, krabbe, kopp, kaktus, kokk, fisk, sirkus.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Alle leter på kongens slott. I alle rom og i alle kott. – Finn kronen nå, sier Frode. Han leter i en stor kommode. Da roper kongen til Frode: – Jeg har jo kronen på hodet! Sett prikk under bokstaven k. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

kart

G

kam

R

katt

VU

kake

krone kaktus

71


1 Skriv selv

AR

Katten Karine faller over bord og svømmer alt hun kan. Til slutt ender hun opp på en øde øy. Etter hvert oppdager hun at det er mye rart som har blitt skylt i land på den øde øya.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du katten Karine finner på øya?

72


2 Lesebingo

10

7

11 Karim ønsker seg en krone.

Har du et øre?

Å nei, dette er en øde øy!

En ørn stjal maten til Kaja.

4

8

I ørkenen var det sand overalt.

Kan en hane ha kam?

12

5

9

D ER

IN

G

SE K

SE M

Konrad bakte en kake.

Det lå en katt i stua.

3

AR

Kari har med seg et kart.

6

Det ligger en øks i boden.

PL

2 Au, jeg stakk meg på en kaktus.

R

3 Les, tegn og fargelegg

VU

Her er en øde øy.

Ørjan står ved siden av et tre. Det er kokosnøtter i treet. 73


Yy

1 Oppdag sammen

SE M

PL

AR

Yngve skal ut og fly for første gang. Som monstre flest liker han å være forberedt på alt, så han pakker ned de underligste ting i kofferten. Til og med dyna har han tatt med, i tilfelle han vil ta seg en blund. Alt Yngve pakker ned i kofferten, begynner med eller inneholder bokstavlyden y.

SE K

Hva tror du Yngve har pakket i kofferten?

2 Les sammen

3 Bli kjent med bokstaven

Yy 1

1

ly lyne

G

ny nype

R

ny nyse

VU

ry rype sy syre

4

74

2

Y y fly lys dyne

IN

D ER

ly lyse

2

Yogaeventyr Hva er egentlig yoga? Slapp av til den rolige musikken og lytt til lærerens morsomme yogaeventyr om ulike dyr som er på stranda. Det beste av alt er at i dette eventyret skal du være med!


5 Les, let og tegn

PL

AR

– Fest setebeltene! Endelig, nå skal det skje. Ylva og Yngve skal fly alene. Setebeltene er festet og lyset er slått av. – Ylva, hvor skulle vi dra? Sett prikk under bokstaven y. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

lys

G

yngel

R

mygg

VU

dyne

sykkel brygge

75


Dd

1 Oppdag sammen

SE M

PL

AR

Læreren til Dennis har med seg en hemmelig pose. I posen er det ti ulike ting som begynner med eller inneholder bokstavlyden d. Dennis og de andre gjetter så godt de kan, men klarer bare å avsløre én av tingene i posen, nemlig en drueklase.

2 Les sammen

SE K

Hva tror du læreren til Dennis har lagt i den hemmelige posen?

3 Bli kjent med bokstaven 2

da dale

1

D d

D ER

IN

da dame

Dd 2

G

1

di dine

R

du dure

VU

dy dyne dy dyre

4

76

dør dekk delfin Dinosaurdansen Visste du at dinosaurer har sin egen dans? Dinosaurene danser til musikken etter ulike trinn på kommando. Døren: Hold «døren» åpen med hendene og vugg fra side til side. Dekket: Rull med armene foran brystet og over hodet. Danseren: Opp på tå og nesa i sky. Duen: Fly rundt og rundt i rommet uten å kollidere med andre dinosaurer.


5 Les, let og tegn

PL

AR

Dina er med Dennis hjem. – Kan de sprute ild og skremme? – Nei, de er kule, ikke slemme. – Kan jeg få prøve? – Klart du kan! Dina flyr dragen så langt hun kan. Sett prikk under bokstaven d. Strek under ord med fire bokstaver.

SE M

Tegn til teksten.

SE K

6 Kast, les og skriv

IN

D ER

dekk

G

dør

R

due

VU

dame drue

delfin

77


1 Skriv selv

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hva tror du professor Dromedar Sjokoladebar drømmer om?

AR

Professor Dromedar Sjokoladebar har laget tidenes beste drømmedrikk. Drømmedrikken skal gi små og store barn fine drømmer og sørge for at drømmene går i oppfyllelse.

78


2 Lesebingo

Vi reiste med fly til Oslo.

10

7

11

Båten lå ved en brygge.

4

8 Endelig fikk vi øye på en delfin.

Tyra vil leke hauk og due.

Det manglet et dekk på bilen.

Ylva ble stukket av en mygg.

12

5

9

D ER

IN

G

SE K

SE M

Er det bare én drue igjen?

3

AR

6

Daniel har fått ny sykkel.

Er dette riktig dør?

Yngve tente et lys.

PL

2

Didrik har fått ny dyne.

3 Leseteater

VU

R

A Tøff, tøff, tøff! B Ooooooooooo! A Tøff, tøff, tøff! B Oooooooooo! A Nå lander vi! B Hæ?

A Du sa jo vi skulle leke fly! 79


Cc Qq Ww Xx Zz

1 Oppdag sammen

PL

AR

Cowboyen Chris liker å være med på quiz og drikke cola. Det Chris liker aller best, er å lese ord med bare fire bokstaver. Nå vil Chris lage en liste over alle ordene med fire bokstaver som han kan.

SE K

SE M

Hvilke ord tror du Chris skriver på listen sin?

2 Bli kjent med bokstaven 1

Cc Qq Ww 1

IN

2

G

2

VU

R

D ER

C c Q q W w

80


1

Xx Zz 2

1

2

SE M

PL

AR

X x Z z SE K

Quiz Hvem er jeg? Dette er en morsom quiz som dere kan gjøre i par eller hel klasse. Lag små ledetråder hvor dere beskriver dyr eller andre gjenstander. Eksempler kan være «Jeg logrer når jeg er glad» eller «Jeg har åtte bein og kan spinne».

3

IN

D ER

wok

G

4 Kast, les og skriv

R

zoo

VU

quiz

cowboy xylofon

81


1 Skriv selv

AR

Cowboyen Christian venter besøk av de andre cowboyene i nabolaget. Mens han venter, prøver han å tenke ut gode spørsmål til quizen han har tenkt å overraske dem med. Noen spørsmål er lette, andre er vanskelige.

VU

R

D ER

IN

G

SE K

SE M

PL

Hvilke spørsmål tror du Christian tar med i quizen?

82


Leseveien

START

løve

esel

Si tre ord som rimer på mus.

AR

rive

måne

Si tre ting du tror en robot kan gjøre.

SE M

fele

ape

jeger

SE K

Si tre ting man kan fylle en flaske med.

ugle

iglo

note

PL

åre

sebra

Si tre ting som lukter godt.

vaffel

lærer

tiger

Si tre ord som rimer på hest.

hare

IN

G

bamse

VU

R

D ER

Si tre ord som rimer på tann.

Si tre ting du ikke ville hatt i en kake.

krone dyne delfin

Spill sammen to eller flere. Du trenger en 6-sidet terning og like mange spillebrikker som dere er spillere. Kast terningen etter tur. Antall øyne på terningen viser hvor mange felt du skal gå. Les ordet du havner på.

gave

øre

palme

Si tre ord som har like mange stavelser som ordet sykkel.

MÅL Havner du på en utfordring, må du løse den alene eller sammen med den eller de du spiller med. Den som er først i mål, vinner, og spillet starter på nytt. Lykke til! 83


Bokstavfest

AR

1 Oppdag sammen

SE K

Publikum klapper, og Timian smiler bredt.

SE M

Ivo trekker ut 24 andre dyr og gjenstander med ulike bokstaver før han endelig får tak i Timian.

PL

Ivo og Timian er klare for det store avslutningsnummeret. Timian er godt gjemt i hatten, men idet Ivo skal til å løfte ham ut, skjønner han at noe er galt.

VU

R

D ER

IN

G

Hvilke ting kan Ivo ha trukket ut av hatten før han fikk tak i Timian?

84


Bokstavrap

2

PL

AR

Gå sammen i grupper på to til fire elever eller hel klasse. Finn en beat eller melodi som alle på gruppa kan. Lag en bokstavrap med så mange ulike ord dere klarer. Skriv, øv, framfør og spill inn rapen deres.

Bruk blader, steiner, kvister og andre materialer dere finner løst i skogen eller skolegården. Lag små og store bokstavbilder.

D ER

Bokstavkjeks

IN

G

SE K

Ta bilde av arbeidene og lag en utstilling i klasserommet eller korridoren.

SE M

Bokstaver ute i naturen

Bak bokstavkjeks hjemme eller sammen med klassen din. Bruk kjeksene til å stave ord eller navnet ditt.

VU

R

180 g havregryn 150 g grovt hvetemel 1 ts salt 1 ss sukker 1 ts bakepulver 3 ss olje 1,5 dl vann

1 S ett stekeovnen på 190 grader. 2B  land sammen de tørre ingrediensene. 3T  ilsett olje og vann. 4R  ør godt sammen og la deigen hvile i 15 minutter. 5K  jevle ut deigen og form eller stikk ut små og store bokstaver. 6 L egg kjeksene på en stekeplate med bakepapir. 7 S tek kjeksene i 10–15 minutter til de er gylne.

85


PL

AR

Alfabetet

G

SE K

SE M

Aa Bb Cc Dd Ee

VU

R

D ER

IN

Kk Ll Mm Nn Oo Uu Vv Ww Xx Yy 86


AR PL

Jj

G

SE K

SE M

Ff Gg Hh Ii

VU

R

D ER

IN

Pp Qq Rr Ss Tt Zz Ææ Øø Åå 87


© 2018 GAN Aschehoug, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS ISBN 978-82-492-1964-3 Bokmål 1. utgave / 1. opplag 2018 Forlagsredaktør: Kristin Hide Grafisk design og tilrettelegging: Nygaard Design Trykk og ferdiggjøring: Livonia Print SIA, Latvia, 2018 Illustrasjoner: Thor W. Kristensen

VU

R

D ER

IN

G

PL

SE K

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

SE M

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo forlag@gan.aschehoug.no gan.aschehoug.no

AR

Forfatteren vil takke: – Hanne Solem for hjelp, faglige råd og støtte i arbeidet – Åsta Høgseth for utprøving, gode råd, samtaler og særdeles godt samarbeid

Profile for GAN Aschehoug

Magi A - Oppdagende lese- og skriveopplæring Bokmål  

Skal du ha 1. trinn til høsten? Gled deg! Vi er stolte av å presentere vår nye serie Magi - Oppdagende lese- og skriveopplæring.

Magi A - Oppdagende lese- og skriveopplæring Bokmål  

Skal du ha 1. trinn til høsten? Gled deg! Vi er stolte av å presentere vår nye serie Magi - Oppdagende lese- og skriveopplæring.