Page 1

Sett inn støtet MATEMATIKK er en serie hefter som gir systematisk opplæring og trening i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene har enkle instruksjoner og god progresjon i vanskelighetsgrad. Oppgavene er laget slik at elevene får innlæring i standardalgoritmene. De får anledning til å vise at de har forstått og kan anvende dem.

Hanne Solem

Sett inn støtet! MATEMATIKK

Heftene kan brukes til innlæring, øving og repetisjon.

Divisjon

Sett inn støtet MATEMATIKK  Divisjon – bokmål Pakke med fem like bøker. ISBN 978-82-492-1569-0

  

GAN Aschehoug

www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no


Til deg som skal bruke boka Sett inn støtet MATEMATIKK er en serie hefter som gir deg systematisk opplæring og trening i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene gir deg enkle instruksjoner og øker jevnt i vanskelighetsgrad. Heftene kan brukes til innlæring, øving og repetisjon. Oppslagene gir deg anledning til å trene mye og variert på de aktuelle temaene. Oppgavene er laget slik at du får lært deg fremgangsmåtene, vist at du har forstått dem og faktisk klarer å bruke dem. Vi anbefaler at du alltid har kladdeark når du løser matematikkoppgaver. Her kan du tegne løsninger, prøve ut løsningmetoder og gjøre utregninger. Hvert hefte har sju kapitler. Det sjuende kapittelet i hvert hefte kan enten brukes som en oppsummerende repetisjon eller som en test. Helt til slutt i heftet er det en side med «Øv mer!». Lykke til!

© 2012 GAN Aschehoug, Oslo ISBN 978-82-492-1569-0 Bokmål 1. utgave / 1. opplag 2012 Forlagsredaktør: Tina Tofte

Innhold Divisjon med 2, 3, 4 og 5......................................................................................2 Divisjon med 2, 3, 4, 5, 6 og 7.............................................................................4 Divisjon med tallene 2–10..................................................................................6 Dividere et tosifret med et ensifret tall...........................................................8 Dividere et tresifret med et ensifret tall/divisjon med rest...................10 Divisjon der vi må begynne med de to første sifrene.............................12 Repetisjon...............................................................................................................14 Øv mer! ...................................................................................................................16

Grafisk design: Nygaard Design Trykk og ferdiggjøring: Merkur-Trykk AS Illustrasjoner: Thor W. Kristensen Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo E-post: forlag@gan.aschehoug.no www.gan.aschehoug.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel


Hanne Solem

Sett inn støtet! MATEMATIKK

Divisjon

GAN Aschehoug


1

Divisjon med 2, 3, 4 og 5

Hvis 8 sukkertøy skal deles likt på 2 barn, får de 4 hver. 8 : 2 = 4

1

Finn svaret.

6 : 2 = ____

8 : 2 = ____ 14 : 2 = ____ 10 : 2 = ____

16 : 2 = ____

20 : 2 = ____ 18 : 2 = ____ 40 : 2 = ____ 60 : 2 = ____ 100 : 2 = ____ 2 : 2 = ____ 2

4 : 2 = ____ 12 : 2 = ____ 80 : 2 = ____ 200 : 2 = ____

Bruk 3-gangen når du skal finne og kontrollere svaret.

3 = ____ 12 12 : 3 = ____ fordi ____ · ____ MAMMA! Hva må jeg gange med 3 for å få 12?

3 = ____ 9 9 : 3 = ____ fordi ____ · ____ 3 = ____ 15 15 : 3 = ____ fordi ____ · ____ 6 : 3 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 21 : 3 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 30 : 3 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 18 : 3 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 27 : 3 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 24 : 3 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 2

12:3=?


3

Bruk 4-gangen når du skal finne og kontrollere svaret.

4 = ____ 12 12 : 4 = ____ fordi ____ · ____ 4 = ____ 8 8 : 4 = ____ fordi ____ · ____

Hva må jeg gange med 4 for å få 12?

4 = ____ 24 24 : 4 = ____ fordi ____ · ____ 16 : 4 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 20 : 4 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 32 : 4 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 36 : 4 = ____ fordi ____ · ____ = ____

4

Bruk 5-gangen når du skal finne svaret.

15 : 5 = ____

10 : 5 = ____

25 : 5 = ____

50 : 5 = ____

30 : 5 = ____

45 : 5 = ____

20 : 5 = ____

35 : 5 = ____

5

Finn svaret ved å sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.

a) 4 jenter låner like mange bøker hver på biblioteket. De låner 28 bøker i alt. Hvor mange låner de hver? ________ bøker. b) 45 bøker skal fordeles likt på 5 hyller. Hvor mange bøker blir det i hver hylle? ________ bøker. c) Are låner 18 filmer på 3 måneder. Hvor mange filmer ser han hver måned?________ filmer. d) Biblioteket er åpent 4 dager i uka og 32 timer i alt. Hvor mange timer er det åpent hver dag? ________ timer. 3


2 1

Finn svaret.

9 : 3 = ______

14 : 2 = ______

16 : 4 = ______

18 : 3 = ______

20 : 5 = ______

12 : 3 = ______

15 : 5 = ______

24 : 4 = ______

18 : 2 = ______

16 : 2 = ______

25 : 5 = ______

12 : 4 = ______

30 : 5 = ______

32 : 4 = ______

21 : 3 = ______

28 : 4 = ______

45 : 5 = ______

24 : 3 = ______

40 : 4 = ______

35 : 5 = ______

50 : 5 = ______

36 : 3 = ______

27 : 3 = ______

20 : 4 = ______

2

Bruk 6-gangen når du skal finne svaret.

12 : 6 = ______

24 : 6 = ______

18 : 6 = ______

60 : 6 = ______

36 : 6 = ______

48 : 6 = ______

54 : 6 = ______

30 : 6 = ______

3

4

Divisjon med 2, 3, 4, 5, 6 og 7

21 : 7 … Hva ganger jeg med 7 for å få 21?

Bruk 7-gangen når du skal finne svaret.

21 : 7 = ______

14 : 7 = ______

70 : 7 = ______

35 : 7 = ______

42 : 7 = ______

21 : 7 = ______

49 : 7 = ______

63 : 7 = ______

56 : 7 = ______


4

Sett inn tallet som mangler.

12 : ____ = 4

15 : ____ = 3

18 : ____ = 3

16 : ____ = 4

18 : ____ = 6

16 : ____ = 2

24 : ____ = 6

14 : ____ = 7

21 : ____ = 3

36 : ____ = 6

18 : ____ = 3

60 : ____ = 6

32 : ____ = 4

50 : ____ = 5

30 : ____ = 5

42 : ____ = 7

36 : ____ = 4

30 : ____ = 3

21 : ____ = 7

48 : ____ = 6

45 : ____ = 5

54 : ____ = 6

42 : ____ = 7

27 : ____ = 3

12 : ____ = 6

42 : ____ = 6

40 : ____ = 5

28 : ____ = 7

5

Finn svaret ved å sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.

a) 24 hoppetau skal fordeles likt på 3 klasser. Hvor mange får hver klasse? _______ hoppetau. b) 12 fotballer skal fordeles likt på 3 klasser. Hvor mange får hver klasse? _______ baller. c) 45 tennisballer skal fordeles likt på 5 klasser. Hvor mange får hver klasse? _______ baller. d) En hoppestrikk koster 7 kr på tilbud. Hvor mange strikker får du kjøpt for 42 kr? _______ strikker. e) 36 fotballkort skal fordeles likt på 4 barn. Hvor mange får de hver? _______ kort. 5


3 1

Tenk 8-gangen når du skal finne svaret.

24 : 8 = _____

16 : 8 = _____

40 : 8 = _____

32 : 8 = _____

80 : 8 = _____

48 : 8 = _____

72 : 8 = _____

56 : 8 = _____

63 : 9 = _____

2

Jeg tenker gange når jeg skal dele.

Tenk 9-gangen når du skal finne svaret.

18 : 9 = _____

36 : 9 = _____

90 : 9 = _____

27 : 9 = _____

81 : 9 = _____

45 : 9 = _____

72 : 9 = _____

54 : 9 = _____

63 : 9 = _____

36 : 6 = _____

32 : 4 = _____

28 : 7 = _____

45 : 5 = _____

21 : 3 = _____

48 : 8 = _____

35 : 7 = _____

27 : 9 = _____

63 : 7 = _____

54 : 6 = _____

72 : 8 = _____

50 : 10 = _____

45 : 5 = _____

56 : 7 = _____

24 : 6 = _____

21 : 7 = _____

70 : 10 = _____

42 : 6 = _____

36 : 4 = _____

60 : 10 = _____

3

6

Divisjon med tallene 2–10

18 : 9 … Hva ganger jeg med 9 for å få 18?

Finn svaret.


4

Sett inn tallet som mangler.

12 epler fordelt likt på to kurver blir 6 epler i hver kurv. 12 : 2 = 6 og 6 · 2 = 12

_____ : 2 = 6

_____ : 2 = 7

_____ : 7 = 3

_____ : 5 = 5

_____ : 4 = 6

_____ : 7 = 4

_____ : 3 = 6

_____ : 9 = 4

_____ : 5 = 8

_____ : 4 = 8

_____ : 6 = 6

_____ : 4 = 7

_____ : 6 = 3

_____ : 7 = 2

_____ : 9 = 9

_____ : 5 = 8

_____ : 2 = 9

_____ : 6 = 4

_____ : 5 = 7

_____ : 3 = 4

_____ : 6 = 8

_____ : 10 = 8

_____ : 3 = 5

_____ : 9 = 6

_____ : 7 = 7

_____ 10 = 5

_____ : 4 = 8

_____ : 8 = 6

5

Finn svaret ved å sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.

a) Ina feirer bursdag sammen med 8 venner. Hun og vennene deler alt godteriet likt. Hvor mange seigmenn får de hver når det er 36 i posen? ______ seigmenn. b) Det er 54 Non Stop i posen. Hvor mange får de hver? ______ Non Stop. c) Det er 45 sure padder i posen. Hvor mange får de hver? ______ padder. d) Det er 27 karameller i posen. Hvor mange får de hver? ______ karameller. e) Ina liker ikke sjokolade og lar de andre få dele småsjokoladene. Det er 32 småsjokolader i posen. Hvor mange får de hver? ______ småsjokolader. 7


4

Dividere et tosifret med et ensifret tall

Når vi skal regne ut 72 : 6, kan vi gjøre det på flere måter. Én måte er å dele opp det tosifrete tallet. 72 er det samme som 60 + 12. Da kan vi tenke 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12. Altså er 72 : 6 = 12.

1

Regn ut ved å dele opp det tosifrete tallet.

65 : 5

=

50 : _____ 5 + _____ 15 : _____ 5 _____

=

_____ + _____ = _____

48 : 3

=

30 : _____ 3 + _____ 18 : _____ 3 _____

=

_____ + _____ = _____

56 : 4

=

40 : _____ 4 + _____ 16 : _____ 4 _____

=

_____ + _____ = _____

32 : 2

=

: _____ 2 + _____ : _____ 2 _____

=

_____ + _____ = _____

52 : 4

=

: _____ 4 + _____ : _____ 4 _____

=

_____ + _____ = _____

39 : 3

=

: _____ 3 + _____ : _____ 3 _____

=

_____ + _____ = _____

64 : 4

=

: _____ 4 + _____ : _____ 4 _____

=

_____ + _____ = _____

Jeg skal dele på 5. Jeg vet at 50 er det høyeste tallet i 5-gangen. Derfor deler jeg 65 opp i 50 og 15.

8


Vi kan bruke oppstilt regnestykke der vi regner tiere og enere hver for seg. 9 2 : 4 = 2

Vi begynner fra venstre med tierne. 9 tiere delt på 4 blir 2. Vi får 1 tier til overs.

2

9 2 : 4 = 2 8 1

9 2 : 4 = 2 8 1 2

Vi må være sikre på hvor mange tiere som ikke er brukt. Vi har brukt 2 · 4, altså 8. 9 – 8 =1. Vi har 1 tier i rest.

Vi flytter ned de 2 enerne. Da har vi 12 enere som ikke er delt.

9 2 : 4 = 2 3 8 1 2

Vi regner 12 : 4 = 3

9 2 : 4 = 2 3 8 1 2 1 2 0 Vi sjekker om det ble noe til overs: 3 · 4 = 12. Det ble ingen rest, og det er ikke flere sifre å flytte ned. Svaret er altså 23.

Begynn med tierne når du regner.

7 2 : 4 =

6 4 : 4 =

8 5 : 5 =

8 4 : 7 =

4 8 : 3 =

5 6 : 4 =

8 4 : 6 =

6 5 : 5 =

5 7 : 3 =

9


5

Dividere et tresifret med et ensifret tall

7 3 2 : 4 = 1

Vi begynner fra venstre med hundrerne. 7 hundrere delt på 4 blir 1. Det er 3 til overs.

7 3 2 : 4 = 1 8 4 3 3 3 2 1

Vi må vite sikkert hvor mange hundrere som ikke er brukt. Vi har brukt 1 · 4, altså 4. 7 – 4 = 3. Vi har 3 hundrere i rest.

Begynn med hundrerne når du regner.

8 5 4 : 7 =

Øv deg på å sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.

636 : 6 = ______ 10

Her må jeg være nøye!

Vi flytter ned eneren og regner 12 : 4 = 3. Svaret er 183.

7 3 8 : 3 =

2

Vi flytter ned de 3 tierne. Da har vi 33 tiere som ikke er delt.

7 3 2 : 4 = 1 8 3 4 3 3 3 2 1 2 1 2 0

Vi regner 33 : 4 = 8. Vi får 1 tier i rest.

1

7 3 2 : 4 = 1 4 3 3

7 3 2 : 4 = 1 4 3

347 : 7 = ______

824 : 8 = ______

685 : 5 = ______


Noen ganger går ikke regnestykket opp. Da får vi en rest.

7 3 8 : 4 = 1 8 4 4 3 3 3 2 1 8 1 6 2 i rest

3

Rest

Vi har ingen flere sifre å flytte ned. Det blir 2 i rest.

Regn ut. Husk å begynne med hundrerne. I disse oppgavene får du rest.

8 5 8 : 7 =

7 3 9 : 6 =

i rest 6 3 3 : 5 =

i rest 9 6 8 : 6 =

i rest 4

i rest

Finn svaret ved å sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.

a) Bjørn, Karim og Hassan samlet 185 russekort som de skulle dele likt. Hvor mange fikk de hver? ______ russekort. ______ russekort til overs. b) 137 jordbær skal fordeles på 4 kurver. ______ jordbær i hver kurv og ______ til overs. 11


6

Divisjon der vi må begynne med de to første sifrene

Noen ganger må vi begynne med de to første sifrene når vi skal dele. Vi skal løse 184 : 4. Vi begynner fra venstre med hundrerne. Vi kan ikke dele 1 på 4. Da tar vi også med neste siffer som er 8. 1 8 4 : 4 = 4

18 : 4 = 4 og 2 til overs.

1

2

Vi flytter ned de 4 enerne.

1 8 4 : 4 = 4 6 1 6 2 4 2 4 0 24 : 4 = 6. Vi får ikke noe i rest, og svaret er 46.

Husk å begynne med hundrerne. Hvis ett siffer ikke er nok, tar du med neste også.

6 9 6 : 2 =

2 3 8 : 7 =

6 9 6 : 2 =

2 6 5 : 5 =

Øv deg på å sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.

492 : 6 = ______ 12

1 8 4 : 4 = 4 1 6 2 4

267 : 3 = ______

192 : 2 = ______

584 : 8 = ______


3

4

Regn ut. I disse oppgavene kan du f책 rest.

4 6 2 : 5 =

1 7 6 : 4 =

5 3 0 : 7 =

3 1 8 : 6 =

4 9 2 : 6 =

2 6 7 : 3 =

Finn svaret ved 책 sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.

a) Jon sparer like mye hver uke. Etter 8 uker har han spart 584 kr. Hvor mye sparer han i uka? _________ kr. b) Jon bruker halvparten av pengene han har spart. Hvor mye bruker han? _________ kr. c) Lena har spart 680 kr p책 8 uker. Hvor mye har hun spart i uka? _________ kr. d) Lena brukte 168 kr p책 4 dager. Hvor mye brukte hun hver dag? _________ kr.

13


7 1

Repetisjon Vis sammenhengen mellom divisjon og multiplikasjon.

5 = ____ 15 15 : 5 = ____ fordi ____ · ____ 3 = ____ 27 27 : 3 = ____ fordi ____ · ____ 35 : 5 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 45 : 9 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 36 : 6 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 28 : 7 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 21 : 3= ____ fordi ____ · ____ = ____

Jeg tenker ganging når jeg skal finne svaret.

45 : 5 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 32 : 8 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 54 : 6 = ____ fordi ____ · ____ = ____ 2

14

Sett inn tallet som mangler.

____ : 2 = 8

____ : 2 = 7

____ : 7 = 4

____ : 9 = 4

____ : 4 = 5

____ : 7 = 3

____ : 3 = 8

____ : 9 = 2

____ : 5 = 4

____ : 4 = 7

____ : 6 = 6

____ : 6 = 8

____ : 5 = 3

____ : 7 = 8

____ : 2 = 9

____ : 5 = 7


3

Begynn med tierne når du regner.

6 4 : 4 =

4

9 5 : 5 =

Begynn med hundrerne når du regner. Hvis ett siffer ikke er nok, tar du med neste også.

5 1 6 : 4 =

7 8 7 : 6 =

i rest

i rest 7 3 8 : 9 =

2 8 1 : 3 =

i rest 5

7 6 : 4 =

i rest

Finn svaret ved å sette opp regnestykke. Bruk kladdeark.

a) David får 192 nye fotballkort fordelt på 6 pakker. Hvor mange kort er det i hver pakke? ________ kort. b) David deler kortene med Inga. Hvor mange får de hver? ________ kort.

15


Øv mer! 1

Skriv oppgavene i rutebok og regn ut.

14 : 2

12 : 3

20 : 5

45 : 5

15 : 3

16 : 4

27 : 3

18 : 3

20 : 2

12 : 4

25 : 5

24 : 3

32 : 4

40 : 5

21 : 3

15 : 5

28 : 4

50 : 5

En kurv med 36 epler skal deles likt på fire barn. Hvor mange epler får de hver?

2

28 : 7

18 : 6

24 : 6

21 : 7

70 : 7

45: 5

48 : 6

49 : 7

60 : 6

42 : 7

42 : 6

14 : 7

36 : 6

12 : 6

56 : 7

40 : 4

63 : 7

54 : 6

Seks billetter koster 48 kr. Hvor mye koster en billett?

3

32 : 8

24 : 8

48 : 6

72 : 8

18 : 9

40 : 8

27 : 9

64 : 8

90 : 9

81 : 9

54 : 9

16 : 8

48 : 8

36 : 9

63 : 9

56 : 8

72 : 9

80 : 8

Ni høner legger 45 egg til sammen. Hvor mange legger de hver?

4

36 : 2

54 : 7

72 : 6

98 : 9

66 : 6

72 : 4

81 : 7

96 : 6

55 : 5

84 : 4

84 : 6

95 : 5

65 : 5

32 : 2

46 : 2

56 : 4

Åtte barn skal dele 96 seigmenn. Hvor mange får de hver?

5

844 : 4

655 : 5

786 : 6

847: 7

966 : 6

854 : 7

652 : 4

444: 3

652 : 2

631: 5

542 : 3

850 : 5

464 : 4

840 : 3

450 elever er fordelt likt på 5 trinn. Hvor mange er det på hvert trinn?

6

265 : 5

114 : 6

162 : 3

228 : 6

588: 7

312 : 8

315: 5

436 : 6

567 : 5

483 : 7

255: 3

296 : 7

430 : 5

652 : 3

Ola og fire venner deler 855 kr. Hvor mye får de hver? 16

Sett inn støtet! MATEMATIKK Divisjon  

Sett inn støtet! MATEMATIKK er en serie hefter som opplæring i utvalgte tema innenfor matematikk. Oppgavene har enkle instruksjoner og gir i...

Sett inn støtet! MATEMATIKK Divisjon  

Sett inn støtet! MATEMATIKK er en serie hefter som opplæring i utvalgte tema innenfor matematikk. Oppgavene har enkle instruksjoner og gir i...