Page 1

Barnehage

VĂĽr 2019


b

I denne katalogen finner du pedagogisk materiell forankret i barnehagens rammeplan og fagområder. Praksisnære, konkrete produkter tilpasset mangfoldet i barnehagen. Våre forfattere er ofte midt i praksisfeltet og har bred erfaring og kunnskap om barn og barnehage. Vi setter stor pris på å få tilbakemeldinger og innspill fra dere.

gan.aschehoug.no

TIL DEN VOKSNE

side 3

Kommunikasjon, språk og tekst side 5 kropp, bevegelse, MAT og helse

side 17

ANTALL, ROM OG FORM

side 18

Kjenner du disse?

side 20

GANs apper

side 21

planleggingsverktøy

side 22

eh o Asch ug!

mmen o k l e V til

AN

eforlage g a h e tG n r a


TIL DEN VOKSNE

Prinsesse Ivar

– om barn og kjønnsidentitet Marion Arntzen Mona Renolen

NYHET

!

Prinsesse

Ivar – om barn og kjønnsidentitet

GAN Aschehoug

– Ivar kan ikke være prinsesse, for han er gutt! Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Noen har guttekropp og føler seg som jente, andre har jentekropp og føler seg som gutt. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har til dem som gutt eller jente. Allerede i barnehagen begynner enkelte barn å føle seg annerledes. De som har en annen identitet enn kroppen skulle tilsi, lærer som regel å skjule denne siden av seg selv. De føler skam, og er redde for å bli avvist. Derfor velger de å spille den rollen andre forventer, noe som ofte får alvorlige konsekvenser for livskvaliteten deres. Denne boka handler om disse barna, men den handler også om alle barns rett til å utrykke kjønn som de ønsker. For barn er det naturlig å bevege seg på tvers av kjønnskategorier, gjennom uttrykksmåter, lek og handlinger. Også barn som passer til de tradisjonelle kjønnsforståelsene har godt av å få prøve ut ulike sider av seg selv. Hvordan møter vi barns kjønnsmangfold i barnehagen?

Forfattere: Marion Arntzen og Mona Renolen. • Kr 349,-

Se mer på gan.aschehoug.no

3


4

TIL DEN VOKSNE

NYH

ET!

MatataLab

– en lekpreget tilnærming til koding, uten skjerm!

Kodesettet Matatalab er en fin måte å introdusere barna til programmeringens verden. Ved å starte med det konkrete og fysiske, får barna en enkel og leken tilnærming til programmeringsfeltet. • Kodebrikkene lar barna intuitivt styre en robot utformet som et kontrolltårn, i et fargerikt, fysisk miljø. Dette gir barna en innføring i algoritmisk tankegang, uten at det krever teknisk kompetanse eller lese- og skriveferdigheter. • Introduserer barna for koding på deres egne premisser – gjennom lek!

MatataLab–tegnesett er en utvidelse av kodesettet og selges separat. Dette gir barna mulighet til å konstruere former og bokstaver. (Forutsetter kjøp av det store kodesettet.)

• MatataLab kr 1500,- ekskl. mva. • Tegnesett kr 200,- ekskl. mva.


Kommunikasjon, språk og tekst

Språk i sammenheng NYH

Språk i sammenheng er en verktøykasse full av spennende materiell for systematisk språkstimulering i barnehagen. Hver komponent er laget for å inspirere barna til språklig aktivitet, samtale og refleksjon. Barna inviteres inn gjennom fortellingen, der handling, karakterer og illustrasjoner er knyttet opp mot barns daglige liv. Slik læres språk best, i en naturlig sammenheng der barna får anledning til å utvide, utforske og bruke språket for å kommunisere egne erfaringer og tanker.

Det er tre hovedprinsipper i det språklige arbeidet: • samtalen • dialogisk lesing • arbeid med ordgrupper

• 100 aktivitetskort • 10 bildebøker App: Språk i sammenheng – bøker, oversatt og innlest på ni språk. • 10 store samtalekort • Lek en fortelling, 300 bildekort Forfattere: Ellen Heidi Strand og Ellisiv Solskinnsbakk Illustratør: Berit Sømme • Kr 3199,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

App: Lek en fortelling TYR

EVEN

– bildebanken oversatt og innlest på ni språk.

ET!

5


6

Kommunikasjon, språk og tekst

Lekbasert læring

– et forskningsbasert førskoleopplegg

Førskoleopplegget Lekbasert Læring er utviklet for å gi barn et best mulig utgangspunkt før skolestart. Lekne aktiviteter innen språk, matematikk, sosial kompetanse og selvregulering vekker nysgjerrighet og gir mestring og motivasjon til videre læring. Boka inneholder 130 aktiviteter og leker og et forslag til årsplan for førskolegruppa. Aktivitetene og årsplanen er enkle å tilpasse til lokale forhold og behov. Bak i boka finner du også kopieringsoriginaler til flere av aktivitetene. Førskoleopplegget er basert på forskning, og er utviklet av forskere ved UiS og UiA i samarbeid med barnehagelærere på Agder. u På nettsiden lekbasert.no finner du filmer, praktiske eksempler

fra boka og gode tips til planlegging.

Boka er skrevet av Ingunn Størksen, Dieuwer ten Braak, Svanhild Breive, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde, Martin Carlsen, Ingvald Erfjord, Per Sigurd Hundeland og Mari Rege. • Kr 249,-

Se mer på gan.aschehoug.no


Kommunikasjon, språk og tekst

Språkkista

– praktisk språkstimulering i barnehagen Språkkista er en kiste full av konkret og spennende materiell til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Den er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening.

Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, og inneholder en ordbank på 300 ord og begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Disse utgjør også grunnlaget for det meste av bildemateriellet. Ordbanken finner du på 10 temahefter oversatt til 11 språk: Engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, russisk, arabisk, urdu, farsi (persisk), tamil, sorani (kurdisk), og somali.

Forfatter: Nina Indseth Bråthen. • Språkkista kr 3540,- ekskl. mva. • Språkkista veiledning kr 419,• Boka mi kr 159,• Språkkista – 10 nye temahefter kr 399,- ekskl. mva.

Bildematerialet fra Språkkista finnes også som App. Se side 21.

Ønsker dere kurs? Se broaschehoug.no

Språkkista er utviklet med støtte fra UDIR.

Se mer på gan.aschehoug.no

7


8

Kommunikasjon, språk og tekst

Grep om begreper

– en metodikk for begrepslæring Et barn som aldri har opplevd vinter, kan fint lære seg ordet snø, men har ingen innholds- eller bruksassosiasjoner til dette begrepet. Det er derfor viktig å sette et begrep i en større sammenheng og gi det dybde. Grep om begreper er en «verktøykasse» for begrepslæring der barnet er en viktig ressurs og aktiv deltager. Med spennende og fargerikt materiell som bildehefter, magnettavle og en praktisk veiledning, arbeides det med ett begrep om gangen med utgangspunkt i det barnet vet om begrepet fra før. I samtalen med barna handler det om å se på både form, innhold og bruk av begrepet. I tillegg brukes det tankekart, som er med på å gi visuell støtte til samtalen. Slik lærer barna en tilnærmingsmåte som overføres også til andre begreper. Barna lærer å lære begreper.

Forfattere: Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove. • Kr 2591,- ekskl. mva. Ønsker dere kurs? Se broaschehoug.no

Se mer på gan.aschehoug.no


Kommunikasjon, språk og tekst

Språklek Hvordan kan vi stimulere til tidlig språkglede? Språklekbøkene inneholder morsomme ukeprogram med konkrete og strukturerte språksamlinger, med historier, sanger, rim og regler og leker. Språklek er tilrettelagt for barn i alderen 2-5 år, mens Språklek 2 er tilrettelagt for førskolebarna. Her hører det også med en arbeidsbok til barna. I Språklek med eventyr er det 13 kjente eventyr og fortellinger som er utgangspunkt for språksamlinger. Bakerst i hver bok ligger tekst og bilder som kan klippes ut og lamineres. La barna leke med ordene og ha det gøy!

Språklek med

EVENTYR Ellen Strand Carin Rydja

er «Vi treng vet g e J . t e eventyr r, fo r o v h ikke t are at de jeg vet b dig.» n er nødve gren

ind Astrid L

Forfattere: Ellen Strand og Carin Rydja. • Språklek kr 549,• Språklek 2 kr 549,• Språklek 2 arbeidsbok kr 159,• Språklek med eventyr kr 549,Ønsker dere kurs med forfatter og kursholsder Ellen Strand? Se broaschehoug.no GAN Aschehoug

Se mer på gan.aschehoug.no

9


10

Kommunikasjon, språk og tekst

Fra barnehage til skole – aktivitet, mestring og glede

Å begynne på skolen innebærer en stor overgang, både for barn og foreldre. Kanskje forbindes det å begynne på skolen først og fremst med å lære å lese og skrive, men det er ofte de små, enkle tingene som kan bli utfordrende for mange barn: Å ta imot beskjeder, vente på tur, gå på do alene, sitte stille over lengre tid, pakke sekken, hoppe tau og sparke ball i friminuttene, ta av og på klær og sko uten hjelp osv. For førskolebarnet er en godt utviklet motorikk en forutsetning for å mestre sosiale og psykiske og praktiske utfordringer i hverdagen. Fra barnehage til skole – aktivitet, mestring og glede er et tverrfaglig, skoleforberedende opplegg til bruk siste året i barnehagen. Opplegget legger vekt på lek, og spesielt bevegelseslek, med aktiviteter som utfordrer hele barnet. Fra barnehage til skole – aktivitet mestring og glede består av en veiledning til de voksne og en arbeidsbok til barna. Utgivelsen er støttet av UDIR

Boka er skrevet av Nina Rønneberg Nielsen og Kari Johanne Kaardal. Gunvor Rasmussen har illustrert boken. • Hovedbok kr 489,• Arbeidsbok kr 159,Forfatterne holder kurs i temaet. Se mer på broaschehoug.no

Se mer på gan.aschehoug.no


Kommunikasjon, språk og tekst

Språk- og matteleker med Mamma Mø Bli med Mamma Mø og Kråka inn i språkets og matematikkens verden! Aktivitetene er beregnet på de eldste barna i barnehagen og er en god forberedelse til skolestart. Språklekene følger Bornholmsmodellen (som i vår serie Språklek), der barnas språklige bevissthet økes gjennom strukturerte lekeøvelser. Mattelekene gir barna innsikt i, og forståelse for, antall, rom og form. • Veiledning med kopioriginaler • Arbeidsbok til barna • Store fargerike plakater til samtale.

Skrevet av Eva Fylking, Eva Wirmark og Inger Elisabeth Eigeland. lllustrert av Sven Nordqvist og Cecilia Björnekull. • Arbeidsbok kr 49,• Veiledning kr 199,• Plakater kr 99,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

Aktivitetskort – Språk i barnehagen Aktivitetskort – Språk i barnehagen kan brukes som en del av det planlagte arbeidet med språk, eller i spontane «her og nå» - situasjoner. Aktivitetskortene er sortert etter disse temaene: • Språklig bevissthet • Snakke og fortelle • Lytte • Skriftspråk, symboler og ordforråd

Forfattere: Inger Elisabeth Eigeland og Helena Hagström. Illustratør: Helena Lunding Hultqvist. • Aktivitetskort – Språk i barnehagen kr 415,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

LYTTE 2

Hvilket dyr? Tindra hadde lagt alle dyrekortene på bordet, med bildesiden ned. Hun tok opp et kort og spurte Mohammed: «Kan du gjette hvilket dyr jeg har bilde av på kortet? Det har hale, fire ben og sier mjau.» «Det var lett», sa Mohammed. «Det er en katt. Nå vil jeg trekke et kort!» Mohammed trakk et kort og sa: «Den beveger seg sakte, har ingen ben og har huset sitt på ryggen.» Hva tror du Mohammed trakk?

11


12

Kommunikasjon, språk og tekst / Sosial kompetanse

Venner Venner er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger og gir barna enkle modeller for konfliktløsning. Serien følger vennene Kanin og Pinnsvin og tar utgangspunkt i kjente situasjoner som kan oppstå i barnehagen og hjemme. Produktene åpner for mange ulike og morsomme måter å arbeide med sosial kompetanse på, både sammen og hver for seg.

Forfatter: Linda Palm. Illustratør: Lisa Sollenberg. • Kosedyr kr 439,- ekskl. mva. • Hånddukker kr 439,- ekskl. mva. • Venner – Dagtavle kr 1863,- ekskl. mva. • Venner – 10 bøker for de minste Kr 529,• Venner – 10 småbøker samlet i en solid boks kr 555,-

Se mer på gan.aschehoug.no

• Venner – 10 store bøker i en mappe kr 525,• Venner – Vennekort kr 343,- ekskl. mva. • Venner – en ny venn kr 309,- (to bøker i en) • Venner – en puslefortelling kr 79,- ekskl. mva.


Kommunikasjon, språk og tekst / Sosial kompetanse

13

Venner – en ny venn Venner – dagtavle

Venner – 10 store bøker

Venner – vennekort

Venner – 10 bøker for de minste

Venner –­ en puslefortelling

Venner – 10 småbøker

Venner ­– hånddukker/kosedyr


Kommunikasjon, språk og tekst / Sosial kompetanse

Hjerteprogrammet Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse, laget for å kunne passe rett inn i barnehagens planer og arbeid. Hjerteprogrammet inneholder ferdige forslag til samlinger, en idébank med aktiviteter, og materiell til mange måter å arbeide med tema på. Med utgangspunkt i små hverdagshistorier om barna Mats og Mille, og faste samlinger, her kalt Hjertesamlinger, får barna konkrete og kjente rammer og målset­ninger å knytte opplevelser og erfaringer til.

Felleskap

2 Mine følelser

Lek

Egenverd

t arite Solid

Selvfølesle Evne

Det er viktig at barna blir kjent med sine egne følelser. Det er lov å være glad, sint, lei seg, redd og trygg: Det å vise følelser er en del av det å være menneske. I dette kapitlet ønsker vi at barna skal lære seg å kjenne igjen de ulike følelsene og bli mer klar over hvordan man kan uttrykke og bearbeide dem. I dette temaet møter vi fem grunnleggende følelser: glad, trist, sint, redd og trygg.

DU

JEG

Vilje

Til de voksne:

rbeid

Omsorg

Vennskap

å la barna kjenne på egne følelser og gi dem anledning til å uttrykke disse følelsene på en god måte.

Hjertesamling 1. Pangstart: 2. Hvem er her: 3. Fokustid: 4. Teambygging: 5. Dagens hjertevennhistorie: 6. Dagens aktivitet: 7. Avslutning:

VI

Glede Respekt

Mål:

Sama

14

Spørsmål til samtale

Magisk stein, nr. 2 Slå på tromme, nr. 2 Den magiske boksen, nr. 1 Popcorn, nr. 2 Mille er sint Vise følelser, nr. 2 Blomsten, nr. 2

Dagens hjertevennhistorie: Mille er sint Det er tidlig morgen, og Mille har nettopp kommet til barnehagen. Hun er sint! Hun har vært sint hjemme, sint i bilen på vei til barnehagen, og sint er hun enda! Nå har mamma gått på jobb, men Mille sitter fortsatt i garderoben. På benken ved siden av sitter Pelle. – Kom nå Mille, sier han en gang til. Bli med inn til de andre barna. Jeg kan løfte ned boksen med de fineste perlene hvis du vil. – Jeg vil sitte her, sier Mille. Pelle sukker litt. Inne på avdelingen ringer telefonen. – Sitt her litt til da, så kommer jeg snart ut igjen, sier han. Mille nikker, og Pelle går tilbake til avdelingen. Under benken har mamma satt de røde støvlene pent ved siden av hverandre. Dumme, dumme støvler! Mille sparker støvlene tvers over gulvet. – Der skal de ligge! Hun tramper hardt i gulvet. Da Mats kommer inn døren, snubler han nesten i støvlene hennes. – Oi, det er Mille sine støvler, mamma! sier han overrasket, og får øye på Mille som sitter på gulvet. – Hei, Mille, sier mamma. Hun åpner sekken til Mats og går inn på kjøkkenet med matboksen. Mats tar støvlene og rekker dem til Mille. – Her er støvlene dine, sier han. Mille sparker støvlene ut av hånden på Mats så de farer bortover gulvet og blir liggende ved tørkeskapet. Mats ser forskrekket på henne mens han gnir hånden sin. – Hvorfor er du så sint, sier han. Jeg ville jo bare være snill med deg! Plutselig er ikke Mille sint lenger, bare veldig lei seg. Store tårer triller nedover kinnet. – Det var ikke meningen, snufser hun. – Det er en dum dag! Jeg ville ha den røde lua mi i barnehagen, men jeg fant den ikke noe sted, og mamma hadde ikke tid til å lete lenger. – Du kan låne lua mi, sier Mats ivrig og rekker frem den gamle, blå strikkelua han er så glad i. – Jeg har laget dusken helt selv, sier han stolt. Mille ser på lua. Den lua bruker Mats hver eneste dag hele vinteren. Nå er ikke Mille sint lenger, ikke lei seg heller. – Takk! sier hun og smiler. Hun tar på seg lua til Mats og rister på hodet så dusken dingler frem og tilbake. De ler begge to, og løper inn på avdelingen.

• Husker du en gang du var sint? Hvordan kjentes det i kroppen da? • Har du sett noen andre som har vært sinte? • Hvordan kan vi se om noen er lei seg, sinna, glad og så videre? • Hvorfor ble Mille glad igjen? • Hvordan kan du gjøre noen glad?

Dagens aktivitet: Vise følelser Barna går sammen to og to. Nå kan de bruke hele kroppen til å vise hverandre hvordan de er når de er sinte, glade, redde og så videre. Hvordan går du / snakker du når du har disse følelsene? Her kan barna også bruke speil for å se seg selv og sine følelser. For de minste er det også fint å se i speilet sammen med en voksen og prøve å herme mens de ser på seg selv.

Aktiviteter til temaet Magnettavle Magnetbrikker: (kles) kurv, ryggsekk, støvler, Mats, Mille og ansiktsuttrykk (sint, glad, redd, trygg og trist). Bruk brikkene og gjenfortell historien sammen med barna. Snakk om hva Mille gjør når hun er sint. Sett de fem magnetbrikkene med ansiktsuttrykk på magnettavlen. Hvilke følelser viser ansiktene? En av de voksne lager ansiktsuttrykk, og barna skal gjette hvilket ansiktsuttrykk den voksne prøver å vise. Etterpå er det barnas tur til å prøve. Bruk gjerne speil. Ta gjerne bilder og lag en collage senere. For de minste kan det være en stor nok utfordring å herme etter de voksne som viser ulike ansiktsuttrykk.

Regle Jeg er meg, og du er deg. Noen ganger glad, andre ganger lei. Armer og bein, jeg har to av hver, og på føttene, ti små tær. Fingre som kan peke og klø et myggestikk, og tegne skumle monstre med fargene jeg fikk. Glad i å leke, glad i å le, det er MEG det!

Hjerteboka Aktivitet til hjerteboka, se veiledningen side 30.

Tema for flere samlinger: • Jeg er glad • Jeg er lei meg • Jeg er redd • Jeg er trygg Se veiledningsheftet for flere ideer til videre arbeid med temaet.

Randi Lauvland Sundby, Anne Nielsen, Marit Rasmussen

– sosial kompetanse i barnehagen

Randi Lauvland Sundby, Anne Nielsen, Marit Rasmussen

Mats og Mille, hjertevenner!

– sosial kompetanse i barnehagen

Veiledning

GAN Aschehoug

Utviklet i samarbeid med Læringsverkstedet. • Kr 2399,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug


Kommunikasjon, språk og tekst / Sosial kompetanse

Familier – ulike og unike Skal man kalle begge mødrene til Simon for mamma, eller har han én mamma og én mor? Hva kaller man Gunnars mammas nye kjæreste? Familier – ulike og unike viser mangfoldet rundt barns familier og nettverk på en varm og humoristisk måte. Det er et viktig pedagogisk verktøy som gir barna kunnskap om og toleranse overfor ulike familieformer. Silje Hrafa Tjersland er barnevernspedagog og artist. Hun både skriver, illustrerer og synger. • Familier – ulike og unike kr 600,- ekskl. mva. Gratis veiledning kan du laste ned fra vår hjemmeside.

Se mer på gan.aschehoug.no

15


Kommunikasjon, språk og tekst / Sosial kompetanse

16

Jeg – Du – Vi Jeg – Du – Vi er en bokserie på seks bøker, beregnet for de yngste barna. Gjennom enkle tekster og fargerike illustrasjoner møter barna tanker om seg selv og andre. Forfatter: Linda Palm. Illustratør: Lundqvist Björn. • Kr 100,- (pakke med 6 bøker)

I veiledningen som ligger på våre nettsider, finner du forslag til aktiviteter og gode råd om bruk av bøkene for de minste.

Gratis veiledning finner du på vår hjemmeside.

Se mer på gan.aschehoug.no

Jeg – Du – Vi

www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug

Bøker i serien: Jeg Meg Du Deg Vi Linda Palm Oss Johanna Lundqvist Björn

• • • • • •

• •

Boks med seks ulike bøker. Bokmål ISBN: 978-82-492-1778-6 www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug

• Vi • Oss

Deg

Boks med seks ulike bøker. Bokmål ISBN: 978-82-492-1778-6

Linda Palm Johanna Lundqvist Björn

www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug

Bøker i serien: Jeg Du Linda Palm Meg Deg Johanna Lundqvist Björn

• •

• •

• Vi • Oss

Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn

www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

• •

Oss

Jeg – Du – Vi

Boks med seks ulike bøker. Bokmål ISBN: 978-82-492-1778-6

Bøker i serien: Jeg Du Linda Palm Meg Deg Johanna Lundqvist Björn

Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn

• • • • • •

Boks med seks ulike bøker. Bokmål ISBN: 978-82-492-1778-6

Jeg – Du – Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste.

Jeg – Du – Vi

Bøker i serien: Jeg Meg Du Deg Vi Oss

Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn

ww.gan.aschehoug.no rlag@gan.aschehoug.no

Meg

Jeg – Du – Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste.

Jeg – Du – Vi

• • • • • •

Vi

Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn

Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn

Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn Jeg – Du – Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste. Bøker i serien: Jeg Meg Du Deg Vi Linda Palm Oss Johanna Lundqvist Björn

oks med seks ulike bøker. okmål BN: 978-82-492-1778-6

Du

Jeg – Du – Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste.

Jeg – Du – Vi

Jeg

Jeg – Du – Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste.

Jeg – Du – Vi

bøkene møter du tanker r tenkt som en inspirasjon for de minste.

GAN Aschehoug

Boks med seks ulike bøker. Bokmål ISBN: 978-82-492-1778-6 www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no GAN Aschehoug

Linda Palm Johanna Lundqvist Björn

GAN Aschehoug

Kompiser Kompiser er en serie på tre bøker om Mia, Mads, Martin og vennene. Bøkene tar opp aktuelle temaer i barnegruppen og egner seg godt som utgangspunkt for samtaler med barna.

• Kr 100,- (pakke med 3 bøker) Se mer på gan.aschehoug.no

Mia skal lage verdens beste bursdag! Invitasjonene er sendt!

Mads vil, men tør ikke. Han blir ofte veldig nervøs når det er hans tur til å snakke …

Mål …! Ballen sneier målet – og går ut! – Nei, roper Martin!


kropp, bevegelse, mat og helse

Sprell levende! – for barnehagen

Sprell levende er en tips- og idébok for hele barnehagen med vekt på samspill, bevegelse og sansestimulering. Barn er født med et stort behov for bevegelse og aktivitet. Lysten til å utforske og teste egne ferdigheter og grenser både skal og bør oppmuntres. Sprell levende består av to aktivitetsprogram; Sprell 1 som først og fremst er beregnet på de yngste barna, og Sprell 2 for de eldre barna. Det følger også med en CD med fengende musikk og morsomme sanger og regler, spesialskrevet til de ulike aktivitetene.

Forfatter: Hege Heiestad. • Kr 599,- (inkludert CD) Ønsker dere kurs med forfatter og kursholder Hege Heiestad? Se broaschehoug.no

Se mer på gan.aschehoug.no

17


18

ANTALL, ROM OG FORM

MIO

– praktisk matematikk i barnehagen MIO- praktisk matematikk i barnehagen er en verktøykasse med materiell for å arbeide systematisk med matematikk i barnehagen. MIO tar utgangspunkt i barnas egen undring, nysgjerrighet og erfaringer.

Forfattere: Gunn Ulsaker Berg, Tone Dalvang, Hilde Skaar Davidsen, Else H. Devold og Randi Lauvland Sundby. • Kr 2399,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

MIO

(Matematikken - Individet - Omgivelsene) Et observasjonsmateriell i matematikk til bruk i barnehagen Det aktive og lekende barnet er i sentrum også i observasjonsmateriellet MIO, som består av en praktisk håndbok og observasjonsark til utfylling. Materiellet gir økt kunnskap om barns tidlige matematikkutvikling og inspirerer til økt fokus på matematikk Forfattere: Tone Dalvang, Olav Lunde, i lek og hverdagsaktiviteter. Inger Kristine Løge, Elin Reikerås og Hilde Skaar Davidsen. • MIO observasjonsark kr 235,• MIO håndbok kr 399,-

Se mer på gan.aschehoug.no


ANTALL, ROM OG FORM

En, to – støvel og sko Fem, seks – det kommer en heks Hvordan kan vi snakke om, leke og utforske matematikk i barnehagen? Bøkene gir en praktisk innføring i matematiske aktiviteter, spill og leker som kan gjennomføres i barnehagen. Her presenteres sentrale temaer i den grunnleggende matematikkopplæringen; matematikk som språkforståelse, problemløsning, tallforståelse, romoppfattelse, måleforståelse og formgjenkjenning. Bøkene inneholder praktiske aktiviteter, leker, sanger og spill som er med på å utvikle barnas, og personalets, matematiske kompetanse.

Forfatter: Else H. Devold. • En, to – støvel og sko kr 419,• Fem, seks – det kommer en heks kr 419,-

Se mer på gan.aschehoug.no

19


20

Kjenner du disse?

1, 2, 3

Bokstavlek

Hanne Solem

– lek med antall, rom og form gjeldende rammeplanen for barnehager og tar

utgangspunkt i barnehagens tradisjoner og aktiviteter.

Her møter barna ulike matematiske temaer og oppgaver som alle knyttes til lek, utforsking og undring. Til de voksne er det et eget veiledningshefte: 1, 2, 3 – veiledning.

Forfatter: Hanne Solem. Illustratør: Esra Røyse. • Veiledning kr 299,• Arbeidsbok, bm/nn kr 159,-

– lek med antall, rom og form

Boka er skrevet og illustrert av Elisabeth Åril. • Veiledning kr 299,• Arbeidsbok, bm/nn kr 159,-

Title Goes Here www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no Bokmål

ISBN 978-82-492-0917-0

9 788249

– digital kompetanse i barnehagen

5/3/07 12:02:09 AM

Marianne Undheim

Del gleder

– digital kompetanse i barnehagen

2. UTGAVE

Leder eller pedagog

Leder eller pedagog – Ja takk, begge deler!

Som pedagogisk leder i en barnehage har du en mellomlederrolle i bedriften. Som en del av lederteamet forventes det en rekke ting av deg som leder, ikke bare som pedagog, og rollene du har, kan virke uklare. Hvordan skal du håndtere de ulike rollene?

– Ja takk, begge deler! Enten du er pedagogisk leder for første gang eller har vært i stillingen en stund, har du kanskje av og til tenkt at du skulle hatt en «oppskrift» på hvordan du skal håndtere lederoppgaven. Ofte er også relasjonene til de ansatte så tette at det kan være vanskelig å utføre enkelte av oppgavene. Med denne boken ønsker vi å gi deg et konkret og praktisk innblikk i det å være leder.

Boken er en inspirasjonskilde til utvikling av barnas og personalets digitale kompetanse.

Pedagogisk leder er kanskje den mest krevende, mest sammensatte og ikke minst den mest spen­nende og utfordrende stillingen i en barnehage. Boka gir et konkret og praktisk innblikk i det å være leder. -bøkene omhandler aktuelle og sentrale temaer i barnehagens hverdag, og henvender seg til personalet i den enkelte barnehage. Bøkene er ment som en inspirasjon, og de legger opp til at man kan samarbeide om det aktuelle temaet.

Leder eller pedagog – Ja takk, begge deler! • Nina Nakling / Mette Vavik

Del gleder

GAN Aschehoug

ISBN ..............

GAN Aschehoug

209170

123mattebok_12.indd 50-51

BOKSTAVLEK

Gjennom fortelling, lek og samtaler utvikler barna språket sitt og blir etter hvert nysgjerrige på bokstaver og ord. I denne boka møter barna alle bokstavene og blir kjent med både bokstavenes form og lyd. De får også trene sin finmotorikk og lære nye begreper. Her finner dere mye å snakke sammen om.

Boka er ment for de eldste barna i barnehagen.

Barn er tidlig opptatt av tall og telling. Dette er en morsom aktivitetsbok for barna og en veiledning til de voksne.

ELISABETH ÅRIL

Bokstavlek er en lekpreget arbeidsbok utarbeidet spesielt for barnehagen. Den tar utgangspunkt i lek med bokstavene og gjør etter hvert barna fortrolige med alle bokstaver og lyder i alfabetet.

1, 2, 3 – lek med antall, rom og form bygger på den

Bøkene belyser hverdagens problemstillinger og dilemmaer og gir mange forslag til løsninger. Serien omfatter så langt: • Sverd og bamser – genusarbeid i barnehage og skole • Ny i barnehagen • Foreldresamarbeid • Leder eller pedagog – Ja takk, begge deler!

Leder eller pedagog – Ja takk, begge deler!

ISBN 978-82-492-1354-2

9 788249 213542

www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

Forfatter: Marianne Undheim. • Kr 515,-

GAN Aschehoug

Storbøker med eventyr og sanger

Nina Nakling / Mette Vavik

GAN Aschehoug

Forfattere: Nina Nakling og Mette Eline Vavik. • Kr 345,-

Bokstavremse En morsom bokstavremse med stor og liten bokstav til hver illustrasjon. Konsonantene er blå og vokalene er røde. Heng den på veggen eller klipp den fra hverandre og lag kort.

• Bokstavremse kr 145,-

Aa

alfabetremse.indd 1

• Store eventyrbøker kr 179,- pr stk • Store sangbøker kr 179,- pr stk

Bb

23.04.2010 09:28:03

alfabetremse.indd 2

Se mer på gan.aschehoug.no

Cc

23.04.2010 09:28:03

alfabetremse.indd 3

23.04.2010 09:28:04


TIL DEN VOKSNE

Raggmonsteret Endre Lund Eriksen Illustrert av Endre Skandfer

Raggmonsteret

Lang fra folk og høyt til fjells ligger Dunderly! Et hemmelig sted der monstre kan bråke, leke og ha så mye ludibunder de bare orker! Her er historiene samlet i bøker for både små og store.

Endre Lund Eriksen Endre Skandfer

Dunderly

Raggmonsteret

21

ISBN 978-82-492-????-?

Endre Lund Eriksen Endre Skandfer the film www.gan.aschehoug.no book from The forlag@gan.aschehoug.no

Dunder

Raggmonsteret

Bildebøker

Monstrene i Dunderly

Nattdyr

Bulder i barnehagen Moi om kvelden

Endre Lund Eriksen Endre Skandfer

Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal

• Dunder kr 299,• Raggmonsteret kr 159,• Monstrene i Dunderly kr 159,• Bulder i barnehagen kr 429,-

Skriv og les Lag din egen bok! Skriv og les er et enkelt digitalt læringsverktøy hvor barna kan lage egne fortellinger som bøker på datamaskin eller nettbrett. Barna kan ta egne bilder eller velge bilder fra et bildearkiv og lese inn eller «lekeskrive» til hvert bilde. Sidene kan printes ut som en bok, eller deles digitalt. Skriv og les forutsetter en årlig lisens for barnehagen. Den kan kjøpes på gan.aschehoug.no

Moi om morgenen

Moi om våren

Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal

Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal

• Bildebøker: Nattdyr, Nissefella, Bulder – en bruksanvisning, Herlige farligheter, kr 199,- pr stk • Fem bøker om MOI kr 149,- pr stk

GANs apper Venner – 10 bøker for de minste De populære vennebøkene nå også som app, oversatt og innlest på 7 språk, i tillegg til norsk bokmål og nynorsk. Enkel og intuitiv funksjonalitet, hvor barna blant annet kan lese inn selv. Produsert med støtte fra UDIR.

Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal

Språkkista 2 I Språkkista 2 finner du 300 ord og begreper fordelt på 10 temaer, bildelagt og innlest på nærmere 30 ulike språk. I tillegg gir appen mulighet for individuell tilpasning, slik at du kan utvikle ditt eget begrepsbibliotek. Med Språkkista 2 kan du dele egne bilder og album med andre brukere på tvers av IOS og Android. Produsert med støtte fra UDIR. Språkkista: tegn og symbol Denne appen er en versjon av Språkkista 2 app og er spesielt tilrettelagt elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) enten ved hjelp av håndtegn (tegn-tiltale) eller grafiske symboler (Widgit Literary System WLS). Produsert med støtte fra UDIR.

Les mer på gan.aschehoug.no/apper

Fem bøker om MOI

NYHET

! Lek en fortelling De 300 bildekortene fra Språk R i sammenheng som en app, EVENTY med de samme elementene og kategoriene som den fysiske utgaven. I appen kan barna ta bilde av egne steder og bruke som bakgrunn for fortellingen, og også ta egne bilder og legge til i de andre kategoriene. Alle elementene er knyttet til lyd, og ved å trykke på bildet blir begrepene lest på bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, somali, tigrinja, kurmanji, dari og pashto. Appen er tilgjengelig for nettbrett. NYHET Språk i sammenheng – bøker ! Her er de 10 bøkene oversatt og innlest på flere språk: bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, somali, kurmanji, tigrinja, dari og pashto. Slik får alle barn muligheten til den samme leseopplevelsen. Appen gir også muligheten for å kunne lese inn egen lyd. Slik kan den lett tilpasses både i vanskelighetsgrad og på enda flere språk. Appen er tilgjengelig for nettbrett og pc.


22

Planleggingsverktøy Nå er den her, hele avdelingens planlegger for 2019–2020

Barnehageplanleggeren er avdelingens bok med oversikt over hele barnehageåret. Her er det plass til gruppeoversikt, viktige opplysninger, vaktplaner, planlegging og notater.

• Barnehageplanlegger 2019–2020 kr 223,- ekskl. mva • Kuleplanlegger kr 129,- ekskl. mva

Se mer på gan.aschehoug.no

Kuleplanleggeren, din helt personlige planlegger. En kuleplanlegger er ganske enkelt en notatbok som har kulepunkter i stedet for vanlige skrivelinjer eller ruter. Med en kuleplanlegger kan du designe din helt personlige planlegger, din egen kalender, som fyller akkurat dine behov. Alt du trenger er blyanter, fargeblyanter, tusjer eller penner, og den kule planleggeren. Inspirasjon finner du blant annet på instagram under #bulletjournal eller #bujo.


Send oss en e-post! Vi svarer på dine spørsmål. forlag@gan.aschehoug.no Ring oss! Benytt vår ordretelefon 24 14 76 25 .

Besøk vår hjemmeside! Her kan du lese om alle våre produkter før du bestiller. Du kan også bla i bøkene (blaeksemplar).

Besøk oss på forlaget! Avtal et møte og kom på besøk. Vår adresse er Sehestedsgate 3.

gan.aschehoug.no

@ganaschehoug Besøk oss på facebook! facebook.com/ganaschehoug

GAN ASCHEHOUG Sehestedsgate 3, postboks 363 Sentrum, NO-0102 Oslo Ordretelefon: 24 14 76 25, sentralbord: 24 14 76 00 forlag@gan.aschehoug.no gan.aschehoug.no


GAN ASCHEHOUG Sehestedsgate 3, postboks 363 Sentrum, NO-0102 Oslo Telefon: 24 14 76 00, ordretelefon: 24 14 76 25 forlag@gan.aschehoug.no gan.aschehoug.no

Profile for GAN Aschehoug

Barnehagekatalog vår 2019  

Barnehagekatalog vår 2019