Page 1

Barnehage

Høst 2019


b

I denne katalogen finner du pedagogisk materiell forankret i barnehagens rammeplan og fagområder. Praksisnære, konkrete produkter tilpasset mangfoldet i barnehagen. Våre forfattere er ofte midt i praksisfeltet og har bred erfaring og kunnskap om barn og barnehage. Vi setter stor pris på å få tilbakemeldinger og innspill fra dere.

gan.aschehoug.no

Kommunikasjon, språk og tekst side 4 kropp, bevegelse, MAT og helse

side 15

ANTALL, ROM OG FORM

side 16

TIL DEN VOKSNE

side 17

Kjenner du disse?

side 17

GANs apper

side 19

eh o Asch ug!

mmen o k l e V til

AN

eforlage g a h e tG n r a


3

Aktuelt for barnehagen NYH

ET!

MatataLab Lekpreget tilnærming til koding. Uten skjerm! VE NS J O ON

N NE

BARNEK

Språk i sammenheng En verktøykasse full av materiell til språkstimulering i barnehagen.

Venner – 10 store bøker

Språk i sammenheng bøker

Lek en fortelling

Bildebøker på flere språk.

300 ord og bildekort på flere språk.

2 opp . lag!

Marion Arntzen Mona Renolen

R

30 Å

NYH

ET!

Prinsesse

Ivar – om barn og kjønnsidentitet

GAN Aschehoug

Lekbasert læring

Prinsesse Ivar

130 aktiviteter og leker for førskolegruppa.

Hvordan møter vi barnas kjønnsmangfold i barnehagen?

Vennebøker veiledning og inspirasjon Boksamtaler, aktiviteter, inspirasjon og tips.


4

Kommunikasjon, språk og tekst

Språk i sammenheng Språk i sammenheng er en verktøykasse full av inspirerende materiell for systematisk språkstimulering i barnehagen. Hver komponent er laget for å inspirere barna til språklig aktivitet, samtale og refleksjon. Det er tre hovedprinsipper i det språklige arbeidet: Samtalen - Dialogisk lesing - arbeid med ordgrupper Samtalen er en grunnleggende aktivitet for språktilegnelse og læring. Derfor er det viktig at barnehagen bruker tid på å reflektere over hvordan de snakker med barna og om det gis rom for de gode samtalene. Samtaler er ikke bare språk, men også nærhet, tilstedeværelse og samspill. (Ellen Heidi Strand)

NYH

ET!

Esken inneholder: • 10 bildebøker • 10 store samtalekort • 100 aktivitetskort • Lek en fortelling, 300 bildekort • Veiledning

Forfattere: Ellen Heidi Strand og Ellisiv Solskinnsbakk Illustratør: Berit Sømme • Kr 3199,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no


Kommunikasjon, språk og tekst

Ellen Heidi Strand er spesialpedagog og logoped, og arbeider i dag som fagkonsulent ved Grünerløkka Familiehus. Hun er forfatter av Språklekbøkene, og er en erfaren kursholder.

Med Språk i sammenheng har vi bokstavelig talt «gått ut av boksen» og også laget to digitale komponenter (apper). Barn lærer ord og begreper når de bruker språket i en rik sosial sammenheng. Språktilegnelse støttes og stimuleres av at barn får snakke selv.

Ellisiv Solskinnsbakk er utdannet radiojournalist, og har arbeidet i barneradio og i NRK Barne - TV. Hun debuterte som forfatter i 2014, med rimboka Hva gjør de dagen lang? Ellisiv har skrevet de 10 skjønnlitterære bøkene i Språk i sammenheng.

Språk i sammenheng – bøker

Lek en fortelling

Her er de 10 bøkene oversatt og innlest på bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, somali, tigrinja, kurmanji, dari og pashto. Slik får flere barn muligheten til den samme leseopplevelsen. I appen kan barna også lese inn egen lyd, noe som gjør at appen lett kan tilpasses både i vanskelighetsgrad og på enda flere språk.

Lek en fortelling er en digital variant av den fysiske Lek en fortelling fra Språk i sammenheng. Barna kan ved hjelp av bildebanken lage sine egne fortellinger og slik aktivisere og bruke nye ord og begreper. I appen er alle elementene knyttet til lyd og oversatt til følgende språk i tillegg til norsk bokmål og nynorsk: engelsk, arabisk, somali, tigrinja, kurmanji, dari og pashto. Barna kan lese inn og skrive egen tekst til bildene, og også ta egne bilder med nettbrettet og bruke disse i fortellingen.

u Appene er støttet av Utdanningsdirektoratet

Les mer på: gan.aschehoug.no/apper

5


6

Kommunikasjon, språk og tekst

Lekbasert læring

– et forskningsbasert førskoleopplegg

Førskoleopplegget Lekbasert Læring er utviklet for å gi barn et best mulig utgangspunkt før skolestart. Lekne aktiviteter innen språk, matematikk, sosial kompetanse og selvregulering vekker nysgjerrighet og gir mestring og motivasjon til videre læring. Boka inneholder 130 aktiviteter og leker og et forslag til årsplan for førskolegruppa. Aktivitetene og årsplanen er enkle å tilpasse til lokale forhold og behov. Bak i boka finner du også kopieringsoriginaler til flere av aktivitetene. Førskoleopplegget er basert på forskning, og er utviklet av forskere ved UiS og UiA i samarbeid med barnehagelærere på Agder. u På nettsiden lekbasert.no finner du filmer, praktiske eksempler fra boka og gode

tips til planlegging.

Boka er skrevet av Ingunn Størksen, Dieuwer ten Braak, Svanhild Breive, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde, Martin Carlsen, Ingvald Erfjord, Per Sigurd Hundeland og Mari Rege. • Kr 249,-

Se mer på gan.aschehoug.no


Kommunikasjon, språk og tekst

Fra barnehage til skole – aktivitet, mestring og glede

Å begynne på skolen innebærer en stor overgang, både for barn og foreldre. Kanskje forbindes det å begynne på skolen først og fremst med å lære å lese og skrive, men det er ofte de små, enkle tingene som kan bli utfordrende for mange barn: Å ta imot beskjeder, vente på tur, gå på do alene, sitte stille over lengre tid, pakke sekken, hoppe tau og sparke ball i friminuttene, ta av og på klær og sko uten hjelp osv. For førskolebarnet er en godt utviklet motorikk en forutsetning for å mestre sosiale og psykiske og praktiske utfordringer i hverdagen. Fra barnehage til skole – aktivitet, mestring og glede er et tverrfaglig, skoleforberedende opplegg til bruk siste året i barnehagen. Opplegget legger vekt på lek, og spesielt bevegelseslek, med aktiviteter som utfordrer hele barnet. Fra barnehage til skole – aktivitet mestring og glede består av en veiledning til de voksne og en arbeidsbok til barna. Utgivelsen er støttet av UDIR

Boka er skrevet av Nina Rønneberg Nielsen og Kari Johanne Kaardal. Gunvor Rasmussen har illustrert boken. • Hovedbok kr 489,• Arbeidsbok kr 159,-

Se mer på gan.aschehoug.no

7


8

Kommunikasjon, språk og tekst

Språklek Hvordan kan vi stimulere til tidlig språkglede? Språklekbøkene inneholder morsomme ukeprogram med konkrete og strukturerte språksamlinger, med historier, sanger, rim og regler og leker. Språklek er tilrettelagt for barn i alderen 2-5 år, mens Språklek 2 er tilrettelagt for førskolebarna. Her hører det også med en arbeidsbok til barna. I Språklek med eventyr er det 13 kjente eventyr og fortellinger som er utgangspunkt for språksamlinger. Bakerst i hver bok ligger tekst og bilder som kan klippes ut og lamineres. La barna leke med ordene og ha det gøy!

Språklek med

EVENTYR Forfattere: Ellen Strand og Carin Rydja. • Språklek kr 549,• Språklek 2 kr 549,• Språklek 2 arbeidsbok kr 159,• Språklek med eventyr kr 549,-

er «Vi treng vet t. Jeg eventyre rfor, ikke hvo t det are a jeg vet b dig.» n er nødve

Ellen Strand Carin Rydja

gren

ind Astrid L

Se mer på gan.aschehoug.no GAN Aschehoug

Aktivitetskort – Språk i barnehagen Aktivitetskort – Språk i barnehagen er enkle aktiviteter som kan brukes som en del av det planlagte arbeidet med språk, eller i spontane «her og nå» - situasjoner. Aktivitetskortene er sortert etter disse temaene: • Språklig bevissthet • Snakke og fortelle • Lytte • Skriftspråk, symboler og ordforråd

Forfattere: Inger Elisabeth Eigeland og Helena Hagström. Illustratør: Helena Lunding Hultqvist. • Aktivitetskort – Språk i barnehagen kr 415,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

LYTTE 2

Hvilket dyr? Tindra hadde lagt alle dyrekortene på bordet, med bildesiden ned. Hun tok opp et kort og spurte Mohammed: «Kan du gjette hvilket dyr jeg har bilde av på kortet? Det har hale, fire ben og sier mjau.» «Det var lett», sa Mohammed. «Det er en katt. Nå vil jeg trekke et kort!» Mohammed trakk et kort og sa: «Den beveger seg sakte, har ingen ben og har huset sitt på ryggen.» Hva tror du Mohammed trakk?


Kommunikasjon, språk og tekst

Grep om begreper

– en metodikk for begrepslæring Et barn som aldri har opplevd vinter, kan fint lære seg ordet snø, men har ingen innholds- eller bruksassosiasjoner til dette begrepet. Det er derfor viktig å sette et begrep i en større sammenheng og gi det dybde. Grep om begreper er en «verktøykasse» for begrepslæring der barnet er en viktig ressurs og aktiv deltager. Med spennende og fargerikt materiell som bildehefter, magnettavle og en praktisk veiledning, arbeides det med ett begrep om gangen med utgangspunkt i det barnet vet om begrepet fra før. I samtalen med barna handler det om å se på både form, innhold og bruk av begrepet. I tillegg brukes det tankekart, som er med på å gi visuell støtte til samtalen. Slik lærer barna en tilnærmingsmåte som overføres også til andre begreper. Barna lærer å lære begreper.

Forfattere: Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove. • Kr 2591,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

9


10

Kommunikasjon, språk og tekst

Språkkista

– praktisk språkstimulering i barnehagen Språkkista er en kiste full av konkret og spennende materiell til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Den er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening.

Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, og inneholder en ordbank på 300 ord og begreper som Ordbanken er oversatt til 11 språk: Engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, russisk, arabisk, urdu, farsi (persisk), tamil, sorani (kurdisk), og somali. Bildematerialet fra Språkkista finnes også som App. Språkkista er utviklet med støtte fra UDIR.

Forfatter: Nina Indseth Bråthen. • Språkkista kr 3540,- ekskl. mva. • Språkkista veiledning kr 419,• Boka mi kr 159,• Språkkista – 10 nye temahefter kr 399,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

Språkkista – apper Språkkista tegn og symbol app er spesielt tilrettelagt for barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), enten ved hjelp av håndtegn (tegn-til-tale) eller grafiske symboler Widgit Literary System (WLS). Den baserer seg på appen Språkkista 2.


I Språkkista 2 app finner du ord og begreper bildelagt og innlest på hittil 31 ulike språk I tillegg er appen tilrettelagt for individuell tilpasning og støtter flere brukere, slik at enhver kan utvikle et eget begrepsbibliotek. Du kan også dele egenopprettede  bibliotek med andre. Til Språkkista 2 er det laget en praktisk veiledning som kan lastes ned fra nettsiden.

Nå m Sam ed isk!


Kommunikasjon, språk og tekst

Prinsesse Ivar

– om barn og kjønnsidentitet

2 opp . lag!

– Ivar kan ikke være prinsesse, for han er gutt! Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Noen har guttekropp og føler seg som jente, andre har jentekropp og føler seg som gutt. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har til dem som gutt eller jente. Allerede i barnehagen begynner enkelte barn å føle seg annerledes. De som har en annen identitet enn kroppen skulle tilsi, lærer som regel å skjule denne siden av seg selv. De føler skam, og er redde for å bli avvist. Derfor velger de å spille den rollen andre forventer, noe som ofte får alvorlige konsekvenser for livskvaliteten deres. Denne boka handler om disse barna, men den handler også om alle barns rett til å utrykke kjønn som de ønsker. Hvordan møter vi barns kjønnsmangfold i barnehagen?

Marion Arntzen Mona Renolen

Prinsesse

Ivar – om barn og kjønnsidentitet

Forfattere: Marion Arntzen og Mona Renolen. • Kr 349,-

Se mer på gan.aschehoug.no

Familier – ulike og unike Skal man kalle begge mødrene til Simon for mamma, eller har han én mamma og én mor? Familier – ulike og unike viser mangfoldet rundt barns familier og nettverk på en varm og humoristisk måte. Det er et viktig pedagogisk verktøy som gir barna kunnskap om og toleranse overfor ulike familieformer.

Silje Hrafa Tjersland er barnevernspedagog og artist. Hun både skriver, illustrerer og synger. • Familier – ulike og unike kr 600,- ekskl. mva. Gratis veiledning kan du laste ned fra vår hjemmeside.

Se mer på gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug

11


12

Kommunikasjon, språk og tekst / Sosial kompetanse

Venner Venner er en serie med produkter som tar opp viktige problemstillinger og gir barna enkle modeller for konfliktløsning. Vi møter vennene Kanin og Pinnsvin i barnehagen og hjemme og i situasjoner de fleste kan kjenne seg igjen i. Produktene åpner for mange morsomme måter å arbeide med sosial kompetanse på både sammen og hver for seg.

Trafikklys

Trafikklys

Jeg sier stopp når …

Dere trenger:

Dere trenger:

• kopioriginalen «Trafikklys» Bruk trafikklyset som modell i arbeid med konflikter og problemer. Slik gjør dere det:

Kopiering tillatt © GAN Aschehoug

!

ET NYH

Samtal med barna om at man kan bruke trafikklys som hjelp når man trenger å stanse opp eller løse en konflikt. Gå gjennom hva de ulike fargene betyr, og hvordan de kan brukes. Rødt lys betyr at det er å tide å stanse opp, puste, tenke etter eller be om hjelp. Neste steg er gult lys, når alle får komme til orde og fortelle sin versjon. Her kan også barna foreslå sin løsning. Det er viktig å høre på alle. Det siste steget, grønt lys, er å prøve løsningen.

Vis og ta hensyn til stopptegn Dere trenger:

• en speil

Iblant kan det være nødvendig med trening i å vise stopp, men også i å være oppmerksom når en venn ikke vil noe og viser det. La barna trene på stopp alene med et speil og sammen med en venn.

• papir • blyanter eller • maling og pensler Slik gjør dere det:

Snakk sammen med barna om at det kan være situasjoner da det er bra å si stopp eller nei. La barna komme med forslag til slike hendelser. Skriv det ned på små lapper. Tegn så hendene til barna på rødt papir eller mal hendene i rødt. Klipp ut hendene og lim dem på lappene med stoppsituasjoner. Heng opp stopphendene på veggen som dokumentasjon på ulike tanker om når man vil si stopp. Eksempel:

• Jeg sier stopp når noen er sint på meg. • Jeg sier stopp når noen kaster legoklosser på meg. • Jeg sier nei når jeg ikke vil klemme noen.

Gode og dårlige hemmeligheter

Slik gjør dere det:

Vise stopptegn: Fortell barna at de kan bruke kroppen for å vise stopp. Vis først hvordan de kan gjøre det ved å holde opp hånda og si stopp, vennlig men bestemt. La barna trene på å vise og si stopp. De kan gjerne stå foran et speil, slik at de ser hvordan det ser ut. Prøv flere ganger. Etterpå har dere en samtale om hvordan de syntes det var. Ta hensyn til stopptegn: Når dere har trent på å vise stopptegn, kan dere øve på å ta hensyn til stopptegn som vennene viser. La barna arbeide i par og vise stopptegn. Diskuter hva de la merke til når vennen viste stopp. Hvordan føles det når noen holder opp hånda og sier stopp?

Dere trenger:

• kopioriginalen «Følelser» Forklar barna at det er forskjell på gode og dårlige hemmeligheter. Det er en framgangsmåte for å få barn til å fortelle om ubehagelige ting de har vært med på, og som noen har sagt at de ikke må fortelle til andre. Gode hemmeligheter er slike som dere blir glade av. Dårlige hemmeligheter er ting som dere blir lei dere av, eller som gjør at dere får vondt i magen.

Følelser

redd

sint

glad

trist

Kopiering tillatt © GAN Aschehoug

Slik gjør dere det:

For å øve mer konkret på dette, kan dere som aktivitet vise barna bilder eller beskrive ulike typer «hemmeligheter». La barna få vise fram et glad skilt som fins i kopioriginalen hvis det er en god ting å holde hemmelig, eller en trist skilt hvis det er en dårlig hemmelighet som man blir trist eller sint av. Det kan gjøres med et enkelt barn eller i gruppe, og så snakker man om bildene etter hvert. Eksempler på bilder med gode hemmeligheter kan være: julegaver, blomster, kjærlighet. Eksempel på bilder med dårlige hemmeligheter kan være: stygge ord, noen som slåss, noen som stjeler, for harde klemmer.

88

89

Vennebøker, veiledning og inspirasjon gir deg støtte til hvordan du kan bruke vennebøkene i arbeidet med å styrke barnas empati og samspill. Her får du boksamtaler, en mengde forslag til aktiviteter, og kopioriginaler. Veiledningen tar utgangspunkt i de 10 små vennebøkene i den gule boksen, men kan også brukes sammen med de 10 bøkene for de minste.

• Venner – 10 store bøker i en mappe kr 525,• Venner – Vennekort kr 343,- ekskl. mva. • Venner – en ny venn kr 309,- (to bøker i en) • Venner – en puslefortelling kr 79,- ekskl. mva. • Vennebøker veiledning og inspirasjon kr 549, Forfatter: Linda Palm. Illustratør: Lisa Sollenberg. • Kosedyr kr 439,- ekskl. mva. • Hånddukker kr 439,- ekskl. mva. • Venner – Dagtavle kr 1863,- ekskl. mva. • Venner – 10 bøker for de minste Kr 529,• Venner – 10 småbøker samlet i en solid boks kr 555,-

Se mer på gan.aschehoug.no


Kommunikasjon, språk og tekst / Sosial kompetanse

13

Venner – dagtavle

VE NS J O ON

N NE

BARNEK

Venner – en ny venn

R

30 Å

Venner – 10 store bøker

Venner – vennekort

Venner – 10 bøker for de minste

Venner –­ en puslefortelling

Venner – 10 småbøker

Venner ­– hånddukker og kosedyr


14

Kommunikasjon, språk og tekst / Sosial kompetanse

Hjerteprogrammet Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse, laget for å kunne passe rett inn i barnehagens planer og arbeid. Hjerteprogrammet inneholder ferdige forslag til samlinger, en idébank med aktiviteter, og materiell til mange måter å arbeide med tema på. Med utgangspunkt i små hverdagshistorier om barna Mats og Mille, og faste samlinger, her kalt Hjertesamlinger, får barna konkrete og kjente rammer og målset­ninger å knytte opplevelser og erfaringer til.

Utviklet i samarbeid med Læringsverkstedet. • Kr 2399,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

Jeg – Du – Vi Jeg – Du – Vi er en bokserie på seks bøker, beregnet for de yngste barna. Gjennom enkle tekster og fargerike illustrasjoner møter barna tanker om Forfatter: Linda Palm. seg selv og andre. Illustratør: Lundqvist Björn. I veiledningen som ligger på våre nettsider, finner du forslag til aktiviteter og gode råd om bruk av bøkene for de minste.

• Kr 100,- (pakke med 6 bøker)

Gratis veiledning finner du på vår hjemmeside.

Se mer på gan.aschehoug.no

Kompiser Kompiser er en serie på tre bøker om Mia, Mads, Martin og vennene. Bøkene tar opp aktuelle temaer i barnegruppen og egner seg godt som utgangspunkt for samtaler med barna.

• Kr 100,- (pakke med 3 bøker) Se mer på gan.aschehoug.no

Mia skal lage verdens beste bursdag! Invitasjonene er sendt!

Mads vil, men tør ikke. Han blir ofte veldig nervøs når det er hans tur til å snakke …

Mål …! Ballen sneier målet – og går ut! – Nei, roper Martin!


kropp, bevegelse, mat og helse

Sprell levende! – for barnehagen

Sprell levende er en tips- og idébok for hele barnehagen med vekt på samspill, bevegelse og sansestimulering. Barn er født med et stort behov for bevegelse og aktivitet. Lysten til å utforske og teste egne ferdigheter og grenser både skal og bør oppmuntres. Sprell levende består av to aktivitetsprogram; Sprell 1 som først og fremst er beregnet på de yngste barna, og Sprell 2 for de eldre barna. Det følger også med en CD med fengende musikk og morsomme sanger og regler, spesialskrevet til de ulike aktivitetene.

Forfatter: Hege Heiestad. • Kr 599,- (inkludert CD)

Se mer på gan.aschehoug.no

15


16

ANTALL, ROM OG FORM

MIO

– praktisk matematikk i barnehagen MIO- praktisk matematikk i barnehagen er en verktøykasse med materiell for å arbeide systematisk med matematikk i barnehagen. MIO tar utgangspunkt i barnas egen undring, nysgjerrighet og erfaringer. Forfattere: Gunn Ulsaker Berg, Tone Dalvang, Hilde Skaar Davidsen, Else H. Devold og Randi Lauvland Sundby. • Kr 2399,- ekskl. mva.

Se mer på gan.aschehoug.no

MIO Under revidering, ny utgave vår 2020.

(Matematikken - Individet - Omgivelsene) Et observasjonsmateriell i matematikk til bruk i barnehagen Det aktive og lekende barnet er i sentrum også i observasjonsmateriellet MIO, som består av en praktisk håndbok og observasjonsark til utfylling. Materiellet gir økt kunnskap om barns tidlige matematikkutvikling og inspirerer til økt fokus på matematikk i lek og hverdagsaktiviteter.

En, to – støvel og sko Hvordan kan vi snakke om, leke og utforske matematikk med de yngste? Boka inneholder aktiviteter, leker, sanger og spill som er med på å utvikle barnas, og personalets, matematiske kompetanse.

Forfatter: Else H. Devold. • En, to – støvel og sko kr 419,-

Se mer på gan.aschehoug.no


TIL DEN VOKSNE

Planleggingsverktøy Hele avdelingens planlegger for 2019–2020 Barnehageplanleggeren er avdelingens bok med oversikt over hele barnehageåret. Her er det plass til gruppeoversikt, viktige opplysninger, vaktplaner, planlegging og notater. Kuleplanleggeren er ganske enkelt en notatbok som har kulepunkter i stedet for vanlige skrivelinjer eller ruter. Med en kuleplanlegger kan du designe din helt personlige planlegger, din egen kalender, som fyller akkurat dine behov.

• Barnehageplanlegger 2019–2020 kr 223,- ekskl. mva • Kuleplanlegger kr 129,- ekskl. mva

Se mer på gan.aschehoug.no

Kjenner du disse? Hanne Solem

ELISABETH ÅRIL

k med antall, rom og form bygger på den rammeplanen for barnehager og tar

unkt i barnehagens tradisjoner og aktiviteter.

Gjennom fortelling, lek og samtaler utvikler barna språket sitt og blir etter hvert nysgjerrige på bokstaver og ord. I denne boka møter barna alle bokstavene og blir kjent med både bokstavenes form og lyd. De får også trene sin finmotorikk og lære nye begreper. Her finner dere mye å snakke sammen om.

ent for de eldste barna i barnehagen. barna ulike matematiske temaer og oppgaver

nyttes til lek, utforsking og undring.

ne er det et eget veiledningshefte:

eiledning.

– lek med antall, rom og form

BOKSTAVLEK

Marianne Undheim

Del gleder

– digital kompetanse i barnehagen

2. UTGAVE

Title Goes Here www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no Bokmål

ISBN 978-82-492-0917-0

9 788249

209170

GAN Aschehoug ISBN ..............

GAN Aschehoug GAN Aschehoug

5/3/07 12:02:09 AM

1, 2, 3 – lek med antall, rom og form er en morsom aktivitetsbok for barna og en veiledning til de voksne. Forfatter: Hanne Solem. Illustratør: Esra Røyse. • Veiledning kr 299,• Arbeidsbok, bm/nn kr 159,-

Bokstavlek er en lekpreget arbeidsbok utarbeidet spesielt for barnehagen som gjør barna fortrolige med alle bokstaver og lyder i alfabetet. Boka er skrevet og illustrert av Elisabeth Åril. • Arbeidsbok, bm/nn kr 159,-

Se mer på gan.aschehoug.no

Del gleder – digital kompetanse i barnehagen er en inspirasjonskilde til utvikling av barnas og personalets digitale kompetanse. Forfatter: Marianne Undheim. • Kr 515,-

17


18

TIL DEN VOKSNE

NYH

MatataLab

ET!

– en lekpreget tilnærming til koding, uten skjerm!

Kodesettet Matatalab introduserer barna til programmeringens verden. Ved å starte med det konkrete og fysiske, får barna en enkel og leken tilnærming til programmeringsfeltet. • Kodebrikkene lar barna intuitivt styre en robot utformet som et kontrolltårn, i et fargerikt, fysisk miljø. Dette gir barna en innføring i algoritmisk tankegang, uten at det krever teknisk kompetanse eller lese- og skriveferdigheter. • Introduserer barna for koding på deres egne premisser – gjennom lek!

MatataLab–tegnesett er en utvidelse av kodesettet og selges separat. Dette gir barna mulighet til å konstruere former og bokstaver. (Forutsetter kjøp av det store kodesettet.)

• MatataLab kr 1500,- ekskl. mva. • Tegnesett kr 300,- ekskl. mva.


TIL DEN VOKSNE

19

GANs apper NYH

ET!

Venner – 10 bøker for de minste

Lek en fortelling

De populære vennebøkene nå også som app, oversatt og innlest på 7 språk, i tillegg til norsk bokmål og nynorsk. Enkel og intuitiv funksjonalitet, hvor barna blant annet kan lese inn selv. Produsert med støtte fra UDIR.

De 300 bildekortene fra Språk i sammenheng som en app, med de samme elementene og kategoriene som den fysiske utgaven. I appen kan barna ta bilde av egne steder og bruke som bakgrunn for fortellingen, og også ta egne bilder og legge til i de andre kategoriene. Alle elementene er knyttet til lyd, og ved å trykke på bildet blir begrepene lest på bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, somali, tigrinja, kurmanji, dari og pashto. Appen er tilgjengelig for nettbrett.

Språkkista 2

ed Nå m isk! Sam

I Språkkista 2 finner du 300 ord og begreper fordelt på 10 temaer, bildelagt og innlest på nærmere 30 ulike språk. I tillegg gir appen mulighet for individuell tilpasning, slik at du kan utvikle ditt eget begrepsbibliotek. Med Språkkista 2 kan du dele egne bilder og album med andre brukere på tvers av IOS og Android. Produsert med støtte fra UDIR.

Språkkista: tegn og symbol Denne appen er en versjon av Språkkista 2 app og er spesielt tilrettelagt elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) enten ved hjelp av håndtegn (tegn-tiltale) eller grafiske symboler (Widgit Literary System WLS). Produsert med støtte fra UDIR.

NYH

ET!

Språk i sammenheng – bøker Her er de 10 bøkene oversatt og innlest på flere språk: bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, somali, kurmanji, tigrinja, dari og pashto. Slik får alle barn muligheten til den samme leseopplevelsen. Appen gir også muligheten for å kunne lese inn egen lyd. Slik kan den lett tilpasses både i vanskelighetsgrad og på enda flere språk. Appen er tilgjengelig for nettbrett og pc.

Skriv og les Lag din egen bok! Skriv og les er et enkelt digitalt læringsverktøy hvor barna kan lage egne fortellinger som bøker på datamaskin eller nettbrett. Barna kan ta egne bilder eller velge bilder fra et bildearkiv og lese inn eller «lekeskrive» til hvert bilde. Sidene kan printes ut som en bok, eller deles digitalt. Skriv og les forutsetter en årlig lisens for barnehagen. Den kan kjøpes på gan.aschehoug.no

Les mer på gan.aschehoug.no/apper


Send oss en e-post! Vi svarer på dine spørsmål. forlag@gan.aschehoug.no Ring oss! Benytt vår ordretelefon 24 14 76 25 .

Besøk vår hjemmeside! Her kan du lese om alle våre produkter før du bestiller. Du kan også bla i bøkene (blaeksemplar).

Besøk oss på forlaget! Avtal et møte og kom på besøk. Vår adresse er Sehestedsgate 3.

gan.aschehoug.no

@ganaschehoug Besøk oss på facebook! facebook.com/ganaschehoug

GAN ASCHEHOUG Sehestedsgate 3, postboks 363 Sentrum, NO-0102 Oslo Telefon: 24 14 76 00, ordretelefon: 24 14 76 25 forlag@gan.aschehoug.no gan.aschehoug.no

Profile for GAN Aschehoug

Barnehagekatalogen høst 2019  

Katalog fra GAN Aschehoug med oversikt over bøker og materiell for barnehager.

Barnehagekatalogen høst 2019  

Katalog fra GAN Aschehoug med oversikt over bøker og materiell for barnehager.