Page 1

Barnehagekalender 2014–2015

ISBN 978-82-492-1732-8

9 788249 217328 www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug


BARNEHAGEKALENDER 2014–2015

Navn:

GAN Aschehoug


Innhold Viktige telefoner og kontakter

3

Informasjon 4 Årskalender 5 Skoleferier/Helligdager og fridager/Andre høytider og merkedager

6

Navn/adresse/telefon/e-post 7 Tema- og periodeplan

9

Avspaseringsskjema 10 Ukeplan 12 Nyttige nettsteder

116

Notater 117

Idé og opplegg Kjell Holst og Kari Lise Barstad © 2014 GAN Aschehoug ISBN 978-82-492-1732-8 9. utgave/1. opplag 2014 Grafisk tilrettelegging: Allworthy design Printed in China by Prolong Press Ltd. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 OSLO www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings-ansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.


Viktige telefoner og kontakter Ambulanse: 113 Politi: 112 Brann: 110

Legevakt: Sykehus: Giftinformasjonssentralen:

Barnehageadministrasjonen: Helsestasjon: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):

3


Informasjon Barnehagens navn: Adresse: Telefon: E-post:

Styrer/leder: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post: 4

Mobil:


Årskalender høst 2014 JULI 2014 Uke Ma 27

AUGUST 2014

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

6

Uke Ma

Ti

On

SEPTEMBER 2014

To

31

Fr

Uke Ma

Ti

On

To

Fr

1

2

3

36

2

3

4

5

6

7

1

28

7

8

9

10

11

12

13

32

4

5

6

7

8

9

10

37

8

9

10

11

12

13

14

29

14

15

16

17

18

19

20

33

11

12

13

14

15

16

17

38

15

16

17

18

19

20

21

25

26

27

34

18

19

20

21

22

23

24

39

22

23

24

25

26

27

28

35

25

26

27

28

29

30

31

40

29

30

Ti

Uke Ma

Ti

1

2

49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50

8

9

10

11

12

13

14

30

21

22

23

24

31

28

29

30

31

Uke Ma

Ti

NOVEMBER 2014

OKTOBER 2014 40 41

6

7 14

On

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

5

44

8

9

10

11

12

45 46

42

13

16

17

18

19

43

20

21

22

23

24

25

26

44

27

28

29

15

30

31

3 10

On

4

5

11

To

Fr

6

7 14

DESEMBER 2014

15

15

On

To

Fr

12

13

16

51

16

17

18

19

20

21

47

17

18

19

20

21

22

23

52

22

23

24

25

26

27

28

48

24

25

26

27

28

29

30

1

29

30

31

Uke Ma

Ti

Fr

Årskalender vår 2015 JANUAR 2015 Uke Ma

Ti

On

1

FEBRUAR 2015

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

5

Ti

On

To

MARS 2015 Fr

1

9

On

To

1

2

5

6

7

8

9

10

11

6

2

3

4

5

6

7

8

10

2

3

4

5

6

7

8

3

12

13

14

15

16

17

18

7

9

10

11

12

13

14

15

11

9

10

11

12

13

14

15

4

19

20

21

22

23

24

25

22

5

26

27

28

29

30

31

8

16

17

18

19

20

21

9

23

24

25

26

27

28

Ti

On

To

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

14

30

31

Uke Ma

Ti

Fr

MAI 2015

APRIL 2015 Uke Ma

12 13

Fr

Uke Ma

JUNI 2015

Ti

On

To

Fr

On

To

1

2

3

4

5

18

1

2

3

23

1

2

3

4

5

6

7

15

6

7

8

9

10

11

12

19

4

5

6

7

8

9

10

24

8

9

10

11

12

13

14

16

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

25

15

16

17

18

19

20

21

17

20

21

22

23

24

25

26

24

25

26

27

28

18

27

28

29

30

14

21

18

19

20

21

22

23

24

26

22

23

22

25

26

27

28

29

30

31

27

29

30

Fr

Uke Ma

1

2

36

8

9

37

7

Årskalender høst 2015 JULI 2015 Uke Ma

Ti

27 28

6

7

AUGUST 2015

On

To

Fr

1

2

3

4

5

Uke Ma 31

8

9

10

11

12

32

3

Ti 4

On 5

To

SEPTEMBER 2015

6

7

Ti

On

To

Fr

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

29

13

14

15

16

17

18

19

33

10

11

12

13

14

15

16

38

14

15

16

17

18

19

20

30

20

21

22

23

24

25

26

34

17

18

19

20

21

22

23

39

21

22

23

24

25

26

27

31

27

28

29

30

31

35

24

25

26

27

28

29

30

40

28

29

30

36

31

Uke Ma

Ti

On

To

Fr

1

49

1

2

3

4

5

6

8

50

8

9

10

11

12

13

OKTOBER 2015 Uke Ma

Ti

On

40 41 42

5

6

7 14

NOVEMBER 2015

To

Fr

Uke Ma

1

2

3

4

44

8

9

10

11

45 46

12

13

16

17

18

43

19

20

21

22

23

24

25

44

26

27

28

29

15

30

31

2 9

Ti 3 10

On 4 11

To 5

Fr 6

DESEMBER 2015

7 14

15

51

7

12

13

16

17

18

19

20

47

16

17

18

19

20

21

22

52

21

22

23

24

25

26

27

48

23

24

25

26

27

28

29

53

28

14

29

15

30

31

49

30

5


Skoleferier Høstferie: Juleferie: Vinterferie: Påskeferie: Sommerferie: Andre fridager:

Helligdager og fridager August 2014–juli 2015 25. des. 1. juledag

29. mars

Palmesøndag

1. mai Offentlig høytidsdag

26. des. 2. juledag

2. april

Skjærtorsdag

14. mai Kristi Himmelfartsdag

3. april

Langfredag

17. mai Grunnlovsdag

5. april

1. påskedag

24. mai 1. pinsedag

6. april

2. påskedag

25. mai 2. pinsedag

1. jan. Nyttårsdag

Andre høytider og merkedager 2014:

6

2015:


Navn/adresse/telefon/e-post Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil: 7


Navn/adresse/telefon/e-post Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post:

Mobil:

Navn: Telefon: Adresse: E-post: 8

Mobil:


Tema-og periodeplan Periode

Ansvarlig

Tema/oppgaver

Arbeidsm책ter

9


Avspaseringsskjema Dato

10

Møtets art/arbeidsoppgave

Fra kl. til kl.

50 %


100 %

Sum timer

Avspasert

Rest

11


Uke 32 Mandag 4. august

Tirsdag 5. august

Onsdag 6. august

12


AUGUST

Torsdag 7. august

Fredag 8. august

Lørdag 9. august

Søndag 10. august

13


Uke 33 Mandag 11. august

Tirsdag 12. august

Onsdag 13. august

14


AUGUST

Torsdag 14. august

Fredag 15. august

Lørdag 16. august

Søndag 17. august

15


Uke 34 Mandag 18. august

Tirsdag 19. august

Onsdag 20. august

16


AUGUST

Torsdag 21. august

Fredag 22. august

Lørdag 23. august

Søndag 24. august

17


Uke 35 Mandag 25. august

Tirsdag 26. august

Onsdag 27. august

18


AUGUST

Torsdag 28. august

Fredag 29. august

Lørdag 30. august

Søndag 31. august

19


Uke 36 Mandag 1. september

Tirsdag 2. september

Onsdag 3. september

20


SEPTEMBER

Torsdag 4. september

Fredag 5. september

Lørdag 6. september

Søndag 7. september

21


Uke 37 Mandag 8. september

Tirsdag 9. september

Onsdag 10. september

22


SEPTEMBER

Torsdag 11. september

Fredag 12. september

Lørdag 13. september

Søndag 14. september

23


Uke 38 Mandag 15. september

Tirsdag 16. september

Onsdag 17. september

24


SEPTEMBER

Torsdag 18. september

Fredag 19. september

Lørdag 20. september

Søndag 21. september

25


Uke 39 Mandag 22. september

Tirsdag 23. september

Onsdag 24. september

26


SEPTEMBER

Torsdag 25. september

Fredag 26. september

Lørdag 27. september

Søndag 28. september

27


Uke 40 Mandag 29. september

Tirsdag 30. september

Onsdag 1. oktober

28


OKTOBER

Torsdag 2. oktober

Fredag 3. oktober

Lørdag 4. oktober

Søndag 5. oktober

29


Uke 41 Mandag 6. oktober

Tirsdag 7. oktober

Onsdag 8. oktober

30


OKTOBER

Torsdag 9. oktober

Fredag 10. oktober

Lørdag 11. oktober

Søndag 12. oktober

31


Uke 42 Mandag 13. oktober

Tirsdag 14. oktober

Onsdag 15. oktober

32


OKTOBER

Torsdag 16. oktober

Fredag 17. oktober

Lørdag 18. oktober

Søndag 19. oktober

33


Uke 43 Mandag 20. oktober

Tirsdag 21. oktober

Onsdag 22. oktober

34


OKTOBER

Torsdag 23. oktober

Fredag 24. oktober

Lørdag 25. oktober

Søndag 26. oktober

35


Uke 44 Mandag 27. oktober

Tirsdag 28. oktober

Onsdag 29. oktober

36


OKTOBER

Torsdag 30. oktober

Fredag 31. oktober

Lørdag 1. november

Søndag 2. november

37


Uke 45 Mandag 3. november

Tirsdag 4. november

Onsdag 5. november

38


NOVEMBER

Torsdag 6. november

Fredag 7. november

Lørdag 8. november

Søndag 9. november

39


Uke 46 Mandag 10. november

Tirsdag 11. november

Onsdag 12. november

40


NOVEMBER

Torsdag 13. november

Fredag 14. november

Lørdag 15. november

Søndag 16. november

41


Uke 47 Mandag 17. november

Tirsdag 18. november

Onsdag 19. november

42


NOVEMBER

Torsdag 20. november

Fredag 21. november

Lørdag 22. november

Søndag 23. november

43


Uke 48 Mandag 24. november

Tirsdag 25. november

Onsdag 26. november

44


NOVEMBER

Torsdag 27. november

Fredag 28. november

Lørdag 29. november

Søndag 30. november

45


Uke 49 Mandag 1. desember

Tirsdag 2. desember

Onsdag 3. desember

46


Torsdag 4. desember

Lørdag 6. desember

DESEMBER

Fredag 5. desember

Søndag 7. desember

47


Uke 50 Mandag 8. desember

Tirsdag 9. desember

Onsdag 10. desember

48


Torsdag 11. desember

Lørdag 13. desember

DESEMBER

Fredag 12. desember

Søndag 14. desember

49


Uke 51 Mandag 15. desember

Tirsdag 16. desember

Onsdag 17. desember

50


Torsdag 18. desember

Lørdag 20. desember

DESEMBER

Fredag 19. desember

Søndag 21. desember

51


Uke 52 Mandag 22. desember

Tirsdag 23. desember

Onsdag 24. desember

52


1. juledag

Fredag 26. desember

2. juledag

Lørdag 27. desember

Søndag 28. desember

53

DESEMBER

Torsdag 25. desember


Uke 1 Mandag 29. desember

Tirsdag 30. desember

Onsdag 31. desember

54


Torsdag 2. januar

1. nyttårsdag

JANUAR

Fredag 2. januar

Lørdag 3. januar

Søndag 4. januar

55


Uke 2 Mandag 5. januar

Tirsdag 6. januar

Onsdag 7. januar

56


Torsdag 8. januar

JANUAR

Fredag 9. januar

Lørdag 10. januar

Søndag 11. januar

57


Uke 3 Mandag 12. januar

Tirsdag 13. januar

Onsdag 14. januar

58


Torsdag 15. januar

JANUAR

Fredag 16. januar

Lørdag 17. januar

Søndag 18. januar

59


Uke 4 Mandag 19. januar

Tirsdag 20. januar

Onsdag 21. januar

60


Torsdag 22. januar

JANUAR

Fredag 23. januar

Lørdag 24. januar

Søndag 25. januar

61


Uke 5 Mandag 26. januar

Tirsdag 27. januar

Onsdag 28. januar

62


Torsdag 29. januar

JANUAR

Fredag 30. januar

Lørdag 31. januar

Søndag 1. februar

63


Uke 6 Mandag 2. februar

Tirsdag 3. februar

Onsdag 4. februar

64


Torsdag 5. februar

FEBRUAR

Fredag 6. februar

Lørdag 7. februar

Søndag 8. februar

65


Uke 7 Mandag 9. februar

Tirsdag 10. februar

Onsdag 11. februar

66


Torsdag 12. februar

FEBRUAR

Fredag 13. februar

Lørdag 14. februar

Søndag 15. februar

67


Uke 8 Mandag 16. februar

Tirsdag 17. februar

Onsdag 18. februar

68


Torsdag 19. februar

FEBRUAR

Fredag 20. februar

Lørdag 21. februar

Søndag 22. februar

69


Uke 9 Mandag 23. februar

Tirsdag 24. februar

Onsdag 25. februar

70


Torsdag 26. februar

FEBRUAR

Fredag 27. februar

Lørdag 28. februar

Søndag 1. mars

71


Uke 10 Mandag 2. mars

Tirsdag 3. mars

Onsdag 4. mars

72


Torsdag 5. mars

MARS

Fredag 6. mars

Lørdag 7. mars

Søndag 8. mars

73


Uke 11 Mandag 9. mars

Tirsdag 10. mars

Onsdag 11. mars

74


Torsdag 12. mars

MARS

Fredag 13. mars

Lørdag 14. mars

Søndag 15. mars

75


Uke 12 Mandag 16. mars

Tirsdag 17. mars

Onsdag 18. mars

76


Torsdag 19. mars

MARS

Fredag 20. mars

Lørdag 21. mars

Søndag 22. mars

77


Uke 13 Mandag 23. mars

Tirsdag 24. mars

Onsdag 25. mars

78


Torsdag 26. mars

MARS

Fredag 27. mars

Lørdag 28. mars

Søndag 29. mars

79


Uke 14 Mandag 30. mars

Tirsdag 31. mars

Onsdag 1. april

80


Torsdag 2. april

Skjærtorsdag

Lørdag 4. april

Langfredag

Søndag 5. april

1. påskedag

APRIL

Fredag 3. april

81


Uke 15 Mandag 6. april

Tirsdag 7. april

Onsdag 8. april

82

2. p책skedag


Torsdag 9. april

Fredag 10. april

Søndag 12. april

APRIL

Lørdag 11. april

83


Uke 16 Mandag 13. april

Tirsdag 14. april

Onsdag 15. april

84


Torsdag 16. april

Fredag 17. april

Søndag 19. april

APRIL

Lørdag 18. april

85


Uke 17 Mandag 20. april

Tirsdag 21. april

Onsdag 22. april

86


Torsdag 23. april

Fredag 24. april

Søndag 26. april

APRIL

Lørdag 25. april

87


Uke 18 Mandag 27. april

Tirsdag 28. april

Onsdag 29. april

88


Torsdag 30. april

Lørdag 2. mai

Offentlig høytidsdag

Søndag 3. mai

APRIL

Fredag 1. mai

89


Uke 19 Mandag 4. mai

Tirsdag 5. mai

Onsdag 6. mai

90


Torsdag 7. mai

Fredag 8. mai

Søndag 10. mai

MAI

Lørdag 9. mai

91


Uke 20 Mandag 11. mai

Tirsdag 12. mai

Onsdag 13. mai

92


Torsdag 14. mai

Kristi Himmelfartsdag

Fredag 15. mai

Søndag 17. mai Grunnlovsdag

MAI

Lørdag 16. mai

93


Uke 21 Mandag 18. mai

Tirsdag 19. mai

Onsdag 20. mai

94


Torsdag 21. mai

Fredag 22. mai

Søndag 24. mai

1. pinsedag

MAI

Lørdag 23. mai

95


Uke 22 Mandag 25. mai

Tirsdag 26. mai

Onsdag 27. mai

96

2. pinsedag


Torsdag 28. mai

Fredag 29. mai

Søndag 31. mai

MAI

Lørdag 30. mai

97


Uke 23 Mandag 1. juni

Tirsdag 2. juni

Onsdag 3. juni

98


Torsdag 4. juni

Fredag 5. juni

Søndag 7. juni

JUNI

Lørdag 6. juni

99


Uke 24 Mandag 8. juni

Tirsdag 9. juni

Onsdag 10. juni

100


Torsdag 11. juni

Fredag 12. juni

Søndag 14. juni

JUNI

Lørdag 13. juni

101


Uke 25 Mandag 15. juni

Tirsdag 16. juni

Onsdag 17. juni

102


Torsdag 18. juni

Fredag 19. juni

Søndag 21. juni

JUNI

Lørdag 20. juni

103


Uke 26 Mandag 22. juni

Tirsdag 23. juni

Onsdag 24. juni

104


Torsdag 25. juni

Fredag 26. juni

Søndag 28. juni

JUNI

Lørdag 27. juni

105


Uke 27 Mandag 29. juni

Tirsdag 30. juni

Onsdag 1. juli

106


Torsdag 2. juli

Fredag 3. juli

Søndag 5. juli

JULI

Lørdag 4. juli

107


Uke 28 Mandag 6. juli

Tirsdag 7. juli

Onsdag 8. juli

108


Torsdag 9. juli

Fredag 10. juli

Søndag 12. juli

JULI

Lørdag 11. juli

109


Uke 29 Mandag 13. juli

Tirsdag 14. juli

Onsdag 15. juli

110


Torsdag 16. juli

Fredag 17. juli

Søndag 19. juli

JULI

Lørdag 18. juli

111


Uke 30 Mandag 20. juli

Tirsdag 21. juli

Onsdag 22. juli

112


Torsdag 23. juli

Fredag 24. juli

Søndag 26. juli

JULI

Lørdag 25. juli

113


Uke 31 Mandag 27. juli

Tirsdag 28. juli

Onsdag 29. juli

114


Torsdag 30. juli

Fredag 31. juli

Søndag 2. august

JULI

Lørdag 1. august

115


Nyttige nettsteder Offentlige etater: Kunnskapsdepartementet: www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/barnehager Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: www.regjeringen.no/nb/dep/bld Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: www.bufdir.no Utdanningsdirektoratet: www.udir.no/barnehage Helse og sykdommer p책 nett: www.helsenett.no www.fhi.no (folkehelseinstituttet) Barns rettigheter: www.barneombudet.no www.lnu.no Annet: Utdanningsforbundet: www.utdanningsforbundet.no Fagforbundet: www.fagforbundet.no Foreldreutvalget for barnehager: www.fubhg.no

116


Notater

117


Notater

118


Notater

119


Notater

120


Notater

121


Notater

122


Notater

123


Notater

124


Notater

125


Notater

126


Notater

127


Notater

128


Barnehagekalender 2014–2015

ISBN 978-82-492-1732-8

9 788249 217328 www.gan.aschehoug.no forlag@gan.aschehoug.no

GAN Aschehoug

Barnehagekalender 2014 blaeks