Page 29

ของชีวิตที่อยู่ในร่างกายอันล้วนขอยืมมาเพียงแค่ชั่วคราว ฉันยืนอยู่ท่นี ั่นชั่วขณะ จ้องมองไปที่มนุษย์นา�้ แข็งจากอีก ฟากฝั่งล็อบบี้ เขาจมหายไปกับหนังสือในมือ ไม่ขยับ กายหรือ เหลือบมองขึ้นมาแม้สักเพียงครั้ง ราวกับ จะ พยายามโน้มน้าวตัวเองให้เชื่อว่าเขานั้นอยู่เพียงคนเดียว อย่างแท้จริง บ่ายวันถัดมาเขายังคงนัง่ อยู่ทเี่ ดิมเหมือนเมือ่ วาน นั่งอ่านหนังสือ ตั้งแต่ตอนที่ฉันกินมื้อเที่ยงในห้องอาหาร จนกระทั่งกลับมาจากเล่นสกีกับเพื่อนในตอนเย็น เขายัง คงนั่งอยู่ตรงนั้นเสมอ ที่เก้าอี้ตัวเดิม ใช้สายตาแบบเดิม จับจ้องไปที่หน้าหนังสือเล่มเดิม วันต่อมาก็ยังคงเป็น เช่นนั้นไม่มีผิดเพี้ยน ตั้งแต่อรุณรุ่งจนย�่าสนธยา เราจะ พบเขานั่ ง อยู ่ ที่ นั่ น เดี ย วดายและเงี ย บงั น อยู ่ ใ นโลก ของการอ่าน ราวกับว่าส่วนอื่นๆ ของโลกใบนี้เป็นเพียง ฉากแห่งความหนาวเหน็บเยือกแข็งที่ภายนอก ยามบ่ายของวันที่สี่ ฉันเอ่ยค�าขอโทษกับทุกคนที่ คงไม่ได้ออกไปเล่นสกีที่เนินเขา ฉันตัดสินใจอยู่ที่โรงแรม เดินไปเดินมาอยู่ในล็อบบี้ ตอนที่ทุกคนออกไปเล่นสกีกัน คมสัน นันทจิต 111

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement