Page 17

เกิดขึ้นตอนนี้แล้ว กรงเล็บนั้นทลายกองดินบริเวณนั้น ออกอย่างแรง แล้วไม่นานก็สามารถทลายดินออกไป หมดจนกลายเป็นโพรง จากโพรงนั้นก็มีปีศาจเขียวเล็กๆ ตัวหนึ่งคลานโผล่ข้นึ มา ร่างกายของมันเป็นเกล็ดสีเขียวเปล่งประกาย พอ มันโผล่ขึ้นมาจากโพรง มันก็สะบัดตัวจนเศษดินที่ติดอยู่ ตามตัวหลุดออกหมด มันมีจมูกยาวดูน่าขันและเป็นสี เขียวเข้มขึ้นเรื่อยๆ ไล่ไปจนถึงปลายจมูก ที่ปลายจมูก ของมันเรียวเล็กและงุ้มลงดูคล้ายแส้ แต่ดวงตาของมัน นี่สิเหมือนกับดวงตามนุษย์มาก สายตาของมันที่มองมา ท�าให้ฉันสั่นกลัว เพราะมันแสดงความรู้สกึ ออกมาชัดเจน แบบเดียวกับสายตาของพวกเรานี่แหละ มั น ดู ไ ม่ ลั ง เล แต่ ค ่ อ ยๆ เคลื่ อ นช้ า ๆ อย่ า ง ระมัดระวังเข้ามาจนถึงประตูหน้าบ้านฉัน แล้วมันก็เคาะ ประตูด้วยปลายจมูกเรียวเล็กของมัน เสียงเคาะประตูถ่ๆี เย็นๆ ดังกึกก้องไปทั่วบ้าน ฉันค่อยๆ ย่องไปแอบที่ห้อง ด้านหลัง ด้วยความหวังว่าเจ้าปีศาจจะไม่รู้ว่าฉันอยู่ใน บ้าน ฉันรู้ว่าถึงฉันจะส่งเสียงร้องไปก็คงไม่มีประโยชน์ ยอดมนุษย์หญิง

55

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement