Page 10

ช่างตั้งเสียงเปียโนผู้มีใบหน้าอันซีดเผือดและสุดแสนจะ เงีย บงึม ผู ้ ห นึ่ง นามเจเรมี เจเรมีน่าจะอายุสักสามสิบ กว่าๆ ได้กระมัง ตัวสูง ผอมเพรียวราวกับต้นหลิว ผม บนหัวบางเล็กน้อย และนอกเหนือจากความสามารถใน การตั้งเสียงเปียโนแล้ว เขาก็พอจะเล่นเปียโนพอได้อยู่ บ้างเหมือนกัน มีงานเขียนของผมจ�านวนหนึ่งได้รับการแปลเป็น ภาษาอังกฤษและตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่ง และเคซีย์ ก็ได้อ่านเรื่องพวกนั้น เขาจึงส่งจดหมายผ่านทางส�านักพิมพ์มาหาผม “ผมสนใจงานของคุณมาก แล้วก็อยากรู้จริงๆ เชียวว่าคุณเป็นคนแบบไหน” เขาเขียนมาอย่างนั้น โดย ปกติแล้วผมจะไม่ออกไปพบพวกที่ส่งจดหมายแฟนคลับ มาหาผมหรอก (จากประสบการณ์สว่ นตัวแล้ว การพบปะ เทือกนั้นไม่มีอะไรน่าสนุกหรือน่าสนใจส�าหรับผมเลย) ทว่าคราวนี้ผมกลับรู้สึกว่าการออกไปเจอกับนายเคซีย์ คนนี้น่าจะโอเคอยู่ จดหมายที่เขาเขียนมาน่าสนใจและ เปี ่ ย มล้ น ด้ ว ยอารมณ์ ขัน นอกจากนั้น แล้ ว การมาอยู ่ 16

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement