Page 1


BUZZ - GM -Jul13  

เรื่องของฉันกับมูราคามิ มันก็ตั้งต้นเหมือนพล็อตเทพนิยายดาษดื่นที่เขาไม่เคยหยิบฉวยมาใช้นั่นแหละ - มันเริ่มที่การไม่ชอบขี้หน้าและความหมั่นไส้...

Advertisement