Page 1

3. juni 2011 GamerIT College i Grenaa arbejder som den eneste Gymnasieskole målrettet med spiludvikling. Se hvad det betyder og få inspiration til andre spiludviklings relevante uddannelser i Østjylland.

&


06 / FREDAG 3. JUNI 2011

aoa-familie .

STUDENT I SPIL

GAMING SIDERNE HER ER ET SAMARBEJDE MELLEM HOVEDBIBLIOTEKET OG ÅRHUS STIFTSTIDENDE OM FORMIDLING AF GAMING OG COMPUTERSPIL. Bibliotekets gamingeksperter står klar med gode råd og svarer på spørgsmål på stiften.dk, mens det her på siden handler om anbefalinger, nyheder, klassikere, interviews med interessante gamingaktører og spændende vinkler på gaming.

Skole, hobby og drømmen om at blive spiludvikler forenes i Grenaa, hvor GameIT College tilbyder HTX med fag i spil, design, grafik og programmering

jekt på at udvikle en særlig spilpædagogik, hvor computerspil bliver det naturlige omdrejningspunkt for alle fag. Søren Hansen, der er afdelingsleder for Campus Djursland, der bl.a. indeholder GameIT College, fortæller, at ideen til GameIT College opstod ud fra et behov om at forny deres daværende koncept IT College:

Ikke skarp nok i profilen Af Lisbeth Overgaard Nielsen, projektleder Foto: Lasse Graverholt og Simon Holm loniel@aarhus.dk

I Grenaa ligger Danmarks eneste Gymnasieskole, der arbejder målrettet med spiludvikling. Eleverne bor på skolen og kommer fra hele landet. 90 procent af eleverne kommer udenfor Grenaa tekniske gymnasiums naturlige rekrutteringsområde og er i alderen 16-21 år. Eleverne tager en HTX på Grenaa Tekniske Gymnasium samtidig med, at de får en række kurser i grafik, design og programmering i fritiden. Samtidig er HTX’en tonet mod spilområdet ved, at studieretningsfagene (kommunikation/IT, design og programmering) bliver brugt som spiludviklingsfag, og derudover er spil som medie inddraget i samtlige andre fag. Skolen arbejder via et større EU-pro-

!EKSEMPLER PÅ ØSTJYSKE SPILUDDANNELSER UNGDOMSUDDANNELSE:

GAMEIT COLLEGE, GRENAA

{ En teknisk studentereksamen (HTX), collegemiljø (mulighed for at bo på skolen) og en række ekstra kurser i spiludvikling. www.gameitcollege.dk

HØJSKOLE: GELLERUP HØJSKOLE

{ Højskole med vægt på de naturvidenskabelige fag og den almene dannelse. Et af fire hovedfag er Computerspil og elektronisk legetøj. Her er fokus på både den teoretiske og den praktiske side af spiludvikling., www.gelleruphojskole.dk

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER: THE ANIMATION WORKSHOP - VIDENCENTER FOR ANIMATION, VIBORG

{ The Animation Workshop tilbyder to SU-berettigede professionsbacheloruddannelser: Karakteranimation og Computer Graphics Art. Begge uddannelser varer 3,5 år. www.animwork.dk/da

»IT College havde 14 år på bagen og var ikke længere skarp nok i profilen til at tiltrække elever til Grenaa. Det er vigtigt for skolen i Grenaa at have en klar nichestrategi for at overleve, og vi besluttede derfor at gå mod strømmen og omfavne spil i stedet for at forbyde spil i undervisningen, som mange andre skoler gør. Spil var i øvrigt den oplagte afløser til generel IT, da spiludvikling indeholder utrolig mange facetter. Her er både den kreative proces med storytelling, concept art, 2D og 3D grafik og design, men også den mere hardcore del med programmering og arbejde med game engines. Sidst, men ikke mindst er der et ret naturligt kundegrundlag, da spil optager rigtig mange unge mennesker. Så hvis vi som skole kunne tage den ildhu, de fordyber sig i spil med og kanalisere over i læring, så ville vi være nået langt.« Hvorfor er der behov for et teknisk gymnasium, der specialiserer sig i spil og IT? »Fordi der mangler et lag, når man snakker uddannelse til spilbranchen. Som det har været hidtil, får langt de fleste unge mennesker først de håndværksmæssige kompetencer i forhold til spil på plads, når de rammer de sidste år på et videregående studium – måske endda først på kandidatdelen af et universitetsstudium. Ved at lære dem grafik, design og programmering allerede i gymnasiet får vi dels nogle dygtigere studerende ud af de videregående uddannelser på sigt, men de er også mere afklarede, inden de starter studium. Når de står med deres studenterhue på, ved de allerede, om de har flair/talent for det ene eller andet område af spiludvikling, hvorved risikoen for et forkert studievalg mindskes betydeligt.« Hvilke kompetencer får eleverne hos jer, som de ikke får på andre ungdomsuddannelser? »Primært de håndværksmæssige, men

vi fokuserer også rigtig meget på at skabe dannede gamere. Her mener vi, at vi skaber kritiske medieforbrugere, der kender deres medie og kan skille skidt fra kanel. Det udbredte fokus på spil giver eleverne den fordybelse, det kræver for at komme til bunds i et så kæmpe område, som spil er. Ved at elever bor på skolen, lever og ånder de for spiludvikling 24/7, og det er helt sikkert med til at give en ekstra dimension i deres læring.«

»

Vi er meget bevidste om, at spilbranchen ikke tilbyder mange lønmodtagerjobs, så vi satser meget målrettet på at skabe en iværksætterkultur blandt eleverne.

SØREN HANSEN, Campus Djursland I Danmark er spilbranchen ikke så stor, og det kan vel ikke forventes, at alle jeres elever kan få et job indenfor spilverdenen..? »HTX’en, som eleverne tager på GameIT College, giver adgang til de fleste videregående uddannelser. Så hvis man bliver træt af spil, kan man altid læse videre som noget andet. Men vi er meget bevidste om, at spilbranchen ikke tilbyder mange lønmodtagerjobs, så vi satser meget målrettet på at skabe en iværksætterkultur blandt eleverne. Vi prøver at forberede dem på, at hvis de vil noget indenfor spil, er det vigtigt, at de har de nødvendige kompetencer til at kunne starte eget firma eller blive freelancer. Derudover har vi en klar international profil med årlige studieophold på udenlandske designskoler og universiteter, så eleverne er klar over deres muligheder i global regi.« GameIT College kan, for udenforstående, lyde som etsted, hvor I spiller computerspil hele dagen…Gør I noget for at nuancere uddannelsens image? »Nej! Når det så er sagt, så vil vi selvfølgelig gerne tages alvorligt. Vi mener oprigtigt, at spil er det fedeste medie, der findes. Interaktionen i spil gør det oplagt at bruge i en læringskontekst, da eleverne helt naturligt bliver inddraget. Vi ser efterhånden et billede af, at alle de kom-

DATAMATIKER MED SPECIALE I SPILUDVIKLING, GRENAA

{ Formålet med specialet i spiludvikling er at skabe udviklere med speciale i spiludvikling og -realisering. Det er ikke nødvendigt at kunne programmere, når studiet starter, da undervisningen starter fra bunden, så alle kan være med www.spildatamatiker.dk

AARHUS UNIVERSITET

{ Datalogi http://studieinfo.au.dk/bachelor_introduktion_dk.cfm?fag=7040

{ Digital design http://studieinfo.au.dk/bachelor_introduktion_dk.cfm?fag=1527

{ Digital æstetik og computerspil http://www.au.dk/evu/katalog1112/2011520/

{ Multimedieuddannelsen http://studieinfo.au.dk/kandidat_introduktion_dk.cfm?fag=1505

Simon Holm, 18 år Hvorfor valgte du GameIT College? Jeg valgte GameIT College som skole, da den giver muligheden for at tage det første store spring ind i spiludviklingsbranchen, som ingen andre skoler i Danmark har. Drømmer du om at blive spiludvikler en dag? Min store drøm er en dag at komme ind og arbejde hos et stort internationalt spilfirma. Jeg går også med en lille iværksætter i maven og drømmer også om en gang selv at starte et spiludviklingsfirma og nå langt med det.

Søren Hansen er afdelingslede

petencer, der indgår i en dig (og dannelse er jo én af gym gaver), kan løses med/via/g Vi er langt i udviklingen af spildannelseskoncept, hvor naturligt bliver introduceret begrebet ved at spille, lave s sere spil.«


FREDAG 3. JUNI 2011 / 07

. aoa-familie

er for Campus Djursland, som indeholder GameIT College, Danmarks eneste Gymnasieskole, der arbejder målrettet med spiludvikling. Privatfoto

gital dannelse mnasiets opgennem spil. et decideret eleverne helt t til dannelsesspil og analy-

Kan nogen elever opleve det som et chok – at de ikke skal spille computerspil hele dagen? »Forhåbentlig ikke. Vi er meget klare i spyttet, når vi holder optagelsesprøver. Der er 60 pladser, og i år var der over 80 ansøgere, så hvis vi får indtrykket af, at eleven kun kommer for at spille, så kom-

Lars Tornbjerg, 17 år

mer man ikke ind. Vi gør meget ud af at fortælle om, at der er kæmpe forskel på at spille spil og lave spil. Omvendt kan man ikke lave spil, hvis ikke man spiller spil og forstår spil (hævder vi). Derfor SKAL eleverne spille computerspil hos os. Men det skal være på et niveau, så de kan bruge store dele af det i deres uddannelse.«

Hvilke planer er der for GameIT College i fremtiden? »Vi skal udvikle os i takt med branchen. Vores nuværende fokusområder er spiludvikling, internationalisering og iværksætteri. Vi skal være på forkant med, hvad der rører sig, så vores elever står bedst mulig rustet til at træde ud i

Lasse Graverholt, 18 år

Hvorfor valgte du GameIT College? Jeg vidste efter folkeskolen, at jeg ville have en gymnasial uddannelse. GameIT viste sig at være oplagt for mig, da det forener en gymnasial uddannelse og undervisning i min fritidsinteresse. Samtidig var studiemiljøet meget tiltrækkende for mig.

Hvorfor valgte du GameIT College? Da jeg stod og skulle vælge uddannelse efter 9. klasse, havde jeg en idé om, at jeg gerne ville på HTX. Samtidig interesserer jeg mig for computerspil og kiggede derfor efter andre uddannelser, der omhandler computerspilsudvikling. Jeg faldt over Game IT, som kombinerede mine to uddannelsesmål, og så var det jo et oplagt sted at starte. Derudover tiltalte det tætte collegemiljø mig meget, da jeg sidste år var på efterskole, og det minder det jo lidt om.

Drømmer du om at blive spiludvikler en dag? Jeg vil meget gerne et par år til udlandet og mærke branchen derovre. Senere vil jeg tilbage til Danmark og bidrage til den danske spilbranche, gerne i selvopstartet firma.

Drømmer du om at blive spiludvikler en dag? Jeg har overvejet at søge mod udlandet i min videre uddannelse, evt. til USA hvis midlerne er til det, og muligheden er der. Men jeg regner med, at jeg efter de to sidste år her på GameIT har et bedre overblik over mulighederne, og hvor mine talenter ligger, så jeg bedre kan vælge min videre uddannelse.

den pulserende globale spilbranche. På kort sigt håber vi at kunne lave nogle gode kommende studerende til bl.a. DADIU (spiluddannelserne i DK), men forhåbentlig også nogle iværksættere, der kan være med til at give den danske spilbranche et tiltrængt boost nedefra.«

Artikler i Aarhus Stiftstidende 3. juni 2011  

GamerIT College i Grenaa arbejder som den eneste Gymnasieskole målrettet med spiludvikling. Se hvad det betyder og få inspiration til andre...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you