Page 1

CATAL OL GA: KATAL OŃS KOŚ ĆB UDZ I Ł AS I ĘW UCI S KU. J AKAB YŁ ACE NATE J RE P RE S J I ?|BYS TREOKO: WYGRAJ KOS Z UL KĘ !

Mi e s i ę c z n i koF CB a r c e l o n i e

N u me r 0 2 , l i s t o p a d2 0 1 3

NE YMARJ UNI OR-PI Ł KARZ ODWÓCHTWARZACH J AKB AR DZ OZ MI E NI Ł AS I Ę B R AZ YL I J S KAGWI AZ DAP O TR ANS F E R Z EDOKATAL ONI I ? I KE RCAS I L L ASW BARWACHBL AUGRANA TOB AR DZ OR E AL NY S CE NAR I US Z BARCA MOJ A HI S TORI A J AKTOJ E S TB YĆ KI B I CE M B AR CE L ONY?

CRUYF F A ZNI E WAGA KR WI WYMAGA

M E Z S U M E I T K A C Y MS Z R T nsferach BY

a t r ny ot . . . ny e g r A z

ROS Ł YS NAJ PE R P OTR Z E B NYOD Z AR AZ

r e u a b n e u q y n o z d o r u u k p e z c w k e i w o ł z C

S TATYS TYKI NI EGRAJ Ą; CZ YP OWI E DZ E NI E , Ż E“ S ĄKŁ AMS TE WKA, KŁ AMS TWAI S TATYS TYKI ” TOP R AWDAW KAŻ DYMCAL U?

Zapraszamy na nowy profil!  

Najnowszy numer znajdziecie na http://issuu.com/barcaflash

Zapraszamy na nowy profil!  

Najnowszy numer znajdziecie na http://issuu.com/barcaflash

Advertisement