Page 1

13. 10. 2010 – 2. 11. 2010 5/2010 Krupina

241

predajní

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

23

predajní

82,85 Sk

R SUPE CENA

0,

53

15,97 Sk

Coca Cola 4 x 2 l

Jednotková cena: 0,42 EUR/l; 12,65 Sk/l

Coca Cola HBC, s. r. o.

z¾ava do

3,

2,75

R SUPE CENA

39

Vèelí med kvetový 500 g

jednotková cena: 5,50 EUR/kg; 165,69 Sk/kg

Vèelí med kvetový 900 g

jednotková cena: 4,99 EUR/kg; 150,33 Sk/kg

IS Import-export, s. r. o.

102,13 Sk

z¾ava do

- 15%

4,49

135,27 Sk

- 20%

Broskyne polené v mierne sladkom náleve 850 ml jednotková cena: 1,77 EUR/kg; 53,32 Sk/kg

K´Food Distribution, s. r. o.

0,

85 25,61 Sk

dná výho N A CE

Ryža vo varných sáèkoch 480 g jednotková cena: 1,10 EUR/kg; 33,14 Sk/kg

Ryža gu¾atozrnná 1 kg Omega MT, s. r. o.

0,

66 19,88 Sk

Cherry Queen višne v èokoláde, v bielej èokoláde 132 g jednotková cena: 12,35 EUR/kg; 372,06 Sk/kg

Emco Slovensko, s. r. o.

jednotková cena: 3,46 EUR/kg; 104,24 Sk/kg

KON-RAD, s. r. o.

1,

09 32,84 Sk

Párty likér fernetovo-kávový 15% 0,5 l

jednotková cena: 5,86 EUR/l; 176,54 Sk/l

St. Nicolaus-trade, a. s.

z¾ava do

i a ! úsu akkúpcení 01,2l 5džl

2,

93 88,27 Sk

mo

49,11 Sk

Kraft Foods, a. s.

28

2,

49 75,01 Sk

z¾ava do

- 15%

z¾ava do

jednotková cena: 5,60 EUR/kg; 168,71 Sk/kg

IDC Holding, a. s.

31,63 Sk

1,

1,

jednotková cena: 24,90 EUR/kg; 750,14 Sk/kg

0,

- 15%

Kakaové rezy, Kávenky Latte, Kávenky Arabica 50 g

Toma pomaranè 100%, multivitamín, malina, jablko 100% 1 l

Cronat Gold instantná káva 100 g 8,44 Sk

a s ik pri z + 1 ka džús a k Tomndarín ma

ar zad

1,

63

R SUPE CENA

NOVINKA

Paprika štvrtená Rege 680 g

Pepsi Cola SR, s. r. o.

dná o h ý v A CEN

19 35,85 Sk

05

Kahanec sklo 234 L 50 g 1 ks Kahanec sklo 83 T 150 g 1 ks Ignis Dekor, s. r. o.

0,

28

0,

8,44 Sk

- 22%

MAX energetický nápoj 0,25 l jednotková cena: 1,12 EUR/l; 33,74 Sk/l

MAX energetický nápoj 1 l Caste, s. r. o.

12,05 Sk

0,

99 29,82 Sk

40

Kahanec sklo 242 L 50 g 1 ks Kahanec sklo 33 L 50 g 1 ks Ignis Dekor, s. r. o.

0,67

20,18 Sk

0,30

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno do vypredania zásob.

9,04 Sk

Vydavate¾ negarantuje spotrebite¾ovi úplnú ponuku tovarov uvedených v letáku vo svojich predajniach, okrem predajní zaradených do reazca Supermarket.


COOP JEDNOTA – NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

1,35

40,67 Sk

z¾ava do

- 25%

z¾ava do

- 12%

Eduscho Aroma Classic 250 g jednotková cena: 5,56 EUR/kg; 167,50 Sk/kg

Tchibo Slovensko, s. r. o.

0,

29,82 Sk

99

1,

Káva Zlatý výber 250 g

39 41,88 Sk

jednotková cena: 4,83 EUR/kg; 145,51 Sk/kg

Maslové lístky 200 g

jednotková cena: 4,25 EUR/kg; 128,04 Sk/kg

PPRESS, s. r. o.

z¾ava do

0,

85 25,61 Sk

Baliarne obchodu, a. s.

Pardubický perník slivkový, jahodový, ríbez¾ový 60 g

jednotková cena: 3,17 EUR/kg; 95,50 Sk/kg

MOKATE Slovakia, a. s.

z¾ava do

- 19%

- 24%

0,

79 23,80 Sk

Klember Extra Špeciál 75 g

jednotková cena: 11,33 EUR/kg; 341,33 Sk/kg

M.BER, s. r. o.

z¾ava do

0,

19 5,72 Sk

jednotková cena: 4,45 EUR/kg; 134,06 Sk/kg

BUGY, s. r. o.

0,

89 26,81 Sk

0,

85 25,61 Sk

DRU tyèinky pikantné 47 g

jednotková cena: 4,47 EUR/kg; 134,66 Sk/kg

DRU trubièky karamelové 40 g jednotková cena: 6,- EUR/kg; 180,76 Sk/kg

DRU, a. s.

0,

29

jednotková cena: 3,40 EUR/kg; 102,43 Sk/kg

Sweet Expert Group, s. r. o.

is

0,

85 25,61 Sk

0,

24 7,23 Sk

BUGY, s. r. o.

Peèeòovka Al Seliko 75 g Jemná hydinová Al Seliko 75 g jednotková cena: 4,40 EUR/kg; 132,55 Sk/kg

Hamé Slovakia, s. r. o.

z¾ava do

0,

Cukríky Familky tropik, jogurt 70 g

jednotková cena: 5,29 EUR/kg; 159,37 Sk/kg

Sweet Expert Group, s. r. o.

16,57 Sk

0,

% + 30

- 22%

jednotková cena: 3,94 EUR/kg; 118,70 Sk/kg

0,

69 20,79 Sk

- 26%

Vafle máèané orieškové, kakaové 250 g

grát

z¾ava do

Mini Swiss-rolls Chocolate, Strawberry, Forest fruit 175 g

z¾ava do

- 22%

Kokosky, Murzinky 200 g

8,74 Sk

jednotková cena: 19,75 EUR/kg; 594,99 Sk/kg

- 19%

Jaški piškóty 205 g

0,

Ovocný èaj Lesná zmes, Jablko-škorica, Èervený pomaranè + vitamín C 40 g

z¾ava do

- 21%

21

jednotková cena: 5,40 EUR/kg; 162,68 Sk/kg

- 17%

z¾ava do

6,33 Sk

z¾ava do

33 9,94 Sk

- 20%

55

0,

37 11,15 Sk

NOVINKA

Diabolské toasty s hydinovým mäsom 120 g

jednotková cena: 4,58 EUR/kg; 137,98 Sk/kg

Keèup sladký za babku 900 g jednotková cena: 1,06 EUR/kg; 31,93 Sk/kg

Hamé Slovakia, s. r. o.

0,

95 28,62 Sk

NOVINKA

z¾ava do

- 17%

Paradajkový pretlak Patent 140 g

jednotková cena: 2,07 EUR/kg; 62,36 Sk/kg

Paradajkový pretlak Patent 400 g

jednotková cena: 1,63 EUR/kg; 49,11 Sk/kg

Lumarkt, s. r. o.

z¾ava do

- 16%

0,

Vydanie platné 13. 10. 2010 - 2. 11. 2010

65 19,58 Sk

Tuniak drvený del Pietro v oleji, vo vlastnej šave 185 g jednotková cena: 5,85 EUR/kg; 176,24 Sk/kg

Sintra, s. r. o.

0,

76 22,90 Sk

Ovocná nátierka del Pietro jahoda, Džem marhu¾ový del Pietro 320 g

jednotková cena: 3,28 EUR/kg; 98,81 Sk/kg

Sintra, s. r. o.

1,

05 31,63 Sk

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno do vypredania zásob.


Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

z¾ava do

z¾ava do

- 27%

Mecom párky OA 1 kg Mecom Group, a. s.

z¾ava do

- 14%

2,

79 84,05 Sk

Mecom Group, a. s.

z¾ava do

Mecom Group, a. s.

z¾ava do

3,

75 112,97 Sk

Miloš Krajèík, výroba MV

z¾ava do

Krásno Slovakia, s. r. o.

3,

85 115,99 Sk

Mecom Group, a. s.

4,

89 147,32 Sk

Anglická slanina VB 1 kg Mecom Group, a. s.

z¾ava do

3,

96,10 Sk

Šunková saláma 1 kg Miloš Krajèík, výroba MV

z¾ava do

6,

09 183,47 Sk

3,

96,10 Sk

Debrecínska lahôdka 1 kg Krásno Slovakia, s. r. o.

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina do vypredania zásob.

Šèipák humenský 1 kg Mecom Group, a. s.

z¾ava do

2,

78,03 Sk

6,

45 194,31 Sk

- 8%

4,

79 144,30 Sk

Regia hydinová šunka 1 kg Mecom Group, a. s.

z¾ava do

5,

69 171,42 Sk

- 21%

3,

69 111,16 Sk

- 26%

19

Mecom Group, a. s.

59

- 14%

- 22%

19

Liptovská saláma 1 kg z¾ava do

- 12%

- 17%

Viedenské párky 1 kg

Kalinka saláma 1 kg z¾ava do

- 27%

Pizza nárez 1 kg

Mecom Group, a. s.

- 24%

- 18%

- 14%

Gombasecká klobása 1 kg

Prešovský kabanos OA 1 kg z¾ava do

- 13%

Starinská tehla 1 kg

z¾ava do

Malokarpatská saláma 1 kg Miloš Krajèík, výroba MV

5,

22 157,26 Sk

NOVINKA

4,

99 150,33 Sk

Attila saláma 1 kg

Krásno Slovakia, s. r. o.

5,

69 171,42 Sk

Vydanie platné 13. 10. 2010 - 2. 11. 2010


COOP JEDNOTA – NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

4,

138,28 Sk

z¾ava do

- 24%

NOVINKA

59 z¾ava do

z¾ava do

Staroèeská slanina 1 kg Krásno Slovakia, s. r. o.

4,

89 147,32 Sk

jednotková cena: 4,92 EUR/kg; 148,22 Sk/kg

Nowaco Slovakia, s. r. o.

z¾ava do

2,

95 88,88 Sk

Bratislavská hydinová saláma 1 kg Hyza, a. s.

z¾ava do

- 22%

Gurmán-ZV, s. r. o.

z¾ava do

- 23%

4,

45 134,06 Sk

Hriòovská tehla 45% 1 kg Koliba, a. s.

0, 20,79 Sk

z¾ava do

- 24%

69

Kolekcia trvalého peèiva MIX 500 g

jednotková cena: 5,30 EUR/kg; 159,67 Sk/kg

Orechy plnené krémom 250 g

jednotková cena: 5,56 EUR/kg; 167,50 Sk/kg

Adamo Plus, s. r. o.

0,

8,74 Sk

29

1,

39 41,88 Sk

- 25%

Pivo Steiger 10% svetlé f¾. 0,5 l jednotková cena: 0,58 EUR/l; 17,47 Sk/l

Pivo Steiger tmavé 11% f¾. 0,5 l jednotková cena: 0,84 EUR/l; 25,31 Sk/l

Pivovar Steiger, a. s.

jednotková cena: 3,45 EUR/kg; 103,93 Sk/kg

Alica - Kolekcia plnených výrobkov 400 g

jednotková cena: 3,48 EUR/kg; 104,84 Sk/kg

Alica Balková a spol., s. r. o.

z¾ava do

2,

89 87,06 Sk

Morèacia šunka 1 kg Hyza, a. s.

z¾ava do

35,85 Sk

5,

10 153,64 Sk

- 20%

4,

74 142,80 Sk

Hriòovská maslová chu 200 g jednotková cena: 3,45 EUR/kg; 103,93 Sk/kg

Koliba, a. s.

z¾ava do

0,

69 20,79 Sk

- 20% grát

z¾ava do

- 27%

1,

39 41,88 Sk

is

+ 20

%

Premium Parížsky šalát 140 g Pochúkový šalát 140 g

jednotková cena: 4,50 EUR/kg; 135,57 Sk/kg

KORO, s. r. o.

z¾ava do

- 30%

+ f¾aša 0,13 EUR

z¾ava do

Alica - Srdieèka 200 g

Podtatranská hydina, a. s.

1,19

- 19%

z¾ava do

- 28%

Kurací stehenný plátok bez kosti a kože 1 kg Gazdinka polievková zmes 1 kg

z¾ava do

- 12%

Brezinská klobása 1 kg

2,

108,15 Sk

- 20%

Kuracie rezne šavnaté 600 g

65

Noema, s. r. o.

3,

59

z¾ava do

dná o h ý v A CEN

79,83 Sk

Mleté bravèové mäso, Mleté bravèovo-hovädzie mäso na tácke 1 kg

- 32%

- 21%

0,

63 18,98 Sk

- 20%

z¾ava do

- 24%

0,

Vydanie platné 13. 10. 2010 - 2. 11. 2010

42

+ f¾aša 0,13 EUR

12,65 Sk

Nestea Citrón, Vitao zelený 1,5 l jednotková cena: 0,66 EUR/l; 19,88 Sk/l

Coca Cola HBC SR, s. r. o.

0,

99 29,82 Sk

Slovakia chips horská so¾, lahôdková paprika, gazdovská slanina 75 g

jednotková cena: 8,40 EUR/kg; 253,06 Sk/kg

Intersnack Slovensko, a. s.

0,

63 18,98 Sk

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina do vypredania zásob.


Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk 23,80 Sk

0,

z¾ava do

- 14%

79

z¾ava do

- 37%

z¾ava do

- 10%

Zvolenský Smotanko èoko-hruška, èervené ovocie, keksík 125 g jednotková cena: 2,32 EUR/kg; 69,89 Sk/kg

Senoble Central Europe, s. r. o.

z¾ava do

0,

29 8,74 Sk

jednotková cena: 3,93 EUR/kg; 118,40 Sk/kg

Milsy, a. s.

z¾ava do

0,

59 17,77 Sk

1,

jednotková cena: 3,16 EUR/kg; 95,20 Sk/kg

Š¾ahaèka Monte sprej 250 g

jednotková cena: 4,36 EUR/kg; 131,35 Sk/kg

ACCOM Slovakia, s. r. o.

Èerstvé mlieko 1,5 % 1 l Rajo, a. s.

z¾ava do

- 24%

09 32,84 Sk

0,

79

jednotková cena: 3,16 EUR/l; 95,20 Sk/l

DOMA, a. s.

z¾ava do

23,80 Sk

Pirátske filety v pikantnom oleji 150 g Námor. filety v rastl. oleji 150 g jednotková cena: 7,29 EUR/kg; 219,62 Sk/kg

Ryba Košice, s. r. o.

z¾ava do

0,

45

Cessi bezvajeèné cestoviny špagety, fliaèky 400 g

jednotková cena: 1,13 EUR/kg; 34,04 Sk/kg

0,

59

MPC Cessi, a. s.

13,56 Sk

z¾ava do

McCarter, a. s.

z¾ava do

- 20%

Impol, s. r. o.

20,79 Sk

17,77 Sk

Smotanový Mòam duo tiramisu, karamel, s višòami 145 g jednotková cena: 2,41 EUR/kg; 72,60 Sk/kg

Rajo, a. s.

z¾ava do

0,

35 10,54 Sk

- 21%

0,

93 28,02 Sk

Rybací šalát s majonézou TOP 140 g so zeleninou TOP 140 g

jednotková cena: 4,21 EUR/kg; 126,83 Sk/kg

Ryba Košice, s. r. o.

z¾ava do

0,

59 17,77 Sk

- 19%

Pasta zara semolínové cestoviny motýliky, rúrky 500 g jednotková cena: 2,18 EUR/kg; 65,67 Sk/kg

jednotková cena: 4,93 EUR/kg; 148,52 Sk/kg

- 18%

- 21%

- 30%

0,

69

Tavený syr Family Gouda, Eidam 140 g

z¾ava do

- 15%

Premium Tatárska omáèka 250 ml Majonéza 250 ml

0,

- 33%

- 13%

Bánovecká N-tierka neochutená, delikátna, s pažítkou 150 g

39

Tvaroh jemný 250 g

z¾ava do

- 18%

11,75 Sk

z¾ava do

1,

09 32,84 Sk

Miš-maš relax, Hawai, Mexiko 110 g

jednotková cena: 7,55 EUR/kg; 227,45 Sk/kg

Alfa Sorti, s. r. o.

z¾ava do

- 21%

0,83

25,- Sk

- 25%

z¾ava do

- 15%

Koreniaca zmes Peèené kura 30 g jednotková cena: 13,- EUR/kg; 391,64 Sk/kg

Paprika sladká lahôdková 100 g jednotková cena: 9,70 EUR/kg; 292,22 Sk/kg

Mäspoma, s. r. o.

0,

97 29,22 Sk

Mattoni perlivá, jemne perlivá 1,5 l

jednotková cena: 0,34 EUR/l; 10,24 Sk/l

McCarter, a. s.

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno do vypredania zásob.

0,

51 15,36 Sk

Mattoni èuèoriedka, èierne ríbezle, granátové jablko 1,5 l

jednotková cena: 0,39 EUR/l; 11,75 Sk/l

McCarter, a. s.

0,

59 17,77 Sk

Vydanie platné 13. 10. 2010 - 2. 11. 2010


COOP JEDNOTA – NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

z¾ava do

z¾ava do

- 12%

- 30%

0,

39

Minerálna voda Brusnianka prírodná, sýtená 1,5 l

jednotková cena: 0,26 EUR/l; 7,83 Sk/l

Kúpele Brusno, a. s.

z¾ava do

11,75 Sk

- 12%

Mirinda Orange, Schweppes, Tonic, 7UP 2 l

jednotková cena: 0,49 EUR/l; 14,76 Sk/l

Pepsi Cola SR, s. r. o.

z¾ava do

- 16%

0,

98 29,52 Sk

1,

23

jednotková cena: 0,62 EUR/l; 18,68 Sk/l

Davis, s. r. o.

z¾ava do

37,05 Sk

Veselý krèmár stolové víno biele, èervené 2 l jednotková cena: 0,78 EUR/l; 23,50 Sk/l

Davis, s. r. o.

1,

55 46,70 Sk

6,

15

jednotková cena: 8,79 EUR/l; 264,81 Sk/l

Imperator, s. r. o.

185,27 Sk

dná o h ý v A CEN

jednotková cena: 5,73 EUR/l; 172,62 Sk/l

Henkel Slovensko, s. r. o.

4,

20

2,

29 68,99 Sk

NOVINKA

Becherovka 38% 0,5 l

jednotková cena: 13,66 EUR/l; 411,52 Sk/l

KON-RAD, s. r. o.

6,

83 205,76 Sk

BOR-STEEL, s. r. o.

6,

80 204,86 Sk

jednotková cena: 1,19 EUR/l; 35,85 Sk/l

Henkel Slovensko, s. r. o.

z¾ava do

1,

79 53,93 Sk

Agro-Movino, s. r. o.

Chardonnay 0,75 l Modrý Portugal 0,75 l

jednotková cena: 4,79 EUR/l; 144,30 Sk/l

Templáøské sklepy Slovakia, s. r. o.

HV Naturella Hrubé Normál 20 ks

jednotková cena: 0,06 EUR/ks; 1,81 Sk/ks jednotková cena: 0,08 EUR/ks; 2,41 Sk/ks

1,

UV Listerine Freshburst, Coolmint 250 ml

jednotková cena: 11,16 EUR/l; 336,21 Sk/l

Johnson & Johnson, s. r. o.

106,95 Sk

3,

- 20%

ESA LOGISTIKA, s. r. o.

18,98 Sk

2,09

62,96 Sk

3,

59 108,15 Sk

- 21%

PUR Lemon Big Blue, Balsam Aloe Vera, Hands and Nails 1,5 l

Maxi 16 ks

Veltlínske zelené 1 l Frankovka modrá 1 l

z¾ava do

NOVINKA Keramický nôž 10 cm 1 ks Panvica Bono Amalfi 24 cm 1 ks

0,63

- 15%

dná o h ý v A CEN

Schauma šampón lesk a farba, 7 bylín, regener. a starostl. 400 ml

Davis, s. r. o.

z¾ava do

- 14%

Furmanská hruška 38% 0,7 l Furmanská slivka 38% 0,7 l

jednotková cena: 2,10 EUR/l; 63,26 Sk/l

- 20%

z¾ava do

- 13%

Surprise Cars multi, Hannah Montána, Witch orange 0,3 l

z¾ava do

- 9%

GG pomaranè 20% 2 l GG multivitamín 30% 2 l

126,53 Sk

z¾ava do

29 38,86 Sk

55

z¾ava do

- 19% Lavór plastový 30 l 1 ks Vajling plastový 30 cm 1 ks TERA PLASTIK, s. r. o.

Ponuka platí do vypredania zásob

2,

79 84,05 Sk

z¾ava do

- 17%

1,

25 37,66 Sk

Prípadné rozdiely voèi cene uvedenej v informatívnej mene v konkrétnej predajni sú spôsobené rozdielnym nastavením SW pri zaokrúh¾ovaní. Ceny všetkých produktov platia len v termíne od 13. 10. do 2. 11. 2010 v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno, s. d. Vydavate¾ si vyhradzuje právo na omyly a chyby uvedené v obèasníku. Za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli v tlaèi, neruèíme. Pôvodné ceny uvedené v obèasníku nezoh¾adòujú rozdiely cien v jednotlivých predajniach zaradených do rôznych cenových pásiem. Vydavate¾: COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojièné nám. 22, 963 01 Krupina, tlaè z dodaných fotografií: OPTIMA, a. s., Železnièiarska 8, 949 73 Nitra. Distribúcia: zadarmo prostredníctvom TNT Post Slovensko s. r. o.

Vydanie platné 13. 10. 2010 - 2. 11. 2010

Ponuka a dostupnos tovarov platí v predajniach COOP Jednota Krupina a Brezno do vypredania zásob.

letak krupina  
letak krupina  

letak_ jednota krupina