Page 1

2


Cách gia tăng 40% lợi nhuận nhờ giá bán

3


Copyright Š Peter Hill, 2013 This translation of Pricing for Profit is published by arrangement with Kogan Page. Translation Š 2019 RIO Book Vietnam JSC The original edition of this book was designed, produced and published in 2013 by Kogan Page Limited, 45 Gee Street, Second Floor, London, EC1V 3RS under the title Pricing for Profit: How to develop a powerful pricing strategy for your business. All rights reserved.

7iFSKˈP

Ä?áť‹nh giĂĄ tăng lᝣi nhuáş­n 7iFJLË‚Peter Hill &{QJW\FË´SKˆQ5,2%RRN9LËŚW1DPJLĚŽEË‚QTX\Ë Q[XË„WEË‚QYjSKiWKjQK Ë„QEË‚QWLËžQJ9LËŚWWUrQWRjQWKËžJLËşLWKHRKĚ‚SÞ˲QJFKX\ˢQJLDREË‚QTX\Ë Q YËşL.RJDQ3DJH/LPLWHG*HH6WUHHW6HFRQG)ORRU/RQGRQ(&956 %Ë„WFĚˆVĚ?VDRFKpSQjRNK{QJÞʴ̂FVĚ?Þ˲QJĂŠF̆D5,2%RRNÞˠXOjEË„W KĚ‚SSKiSYjYLSKË€P/XËŒW;XË„WEË‚Q9LËŚW1DP/XËŒW%Ë‚QTX\Ë Q4XË°FWËžYj &{QJĘ´ËşF%Ë‚RK˸%Ë‚QTX\Ë Q6ËžKĚŽX7UtWXËŚ%HUQ ć˸LQJljWKĚ?FKLËŚQ+DVKWDJ%RRN Creative Director: TĂšng Juno Editor:1JX\ËŚW$QK1KËŒW0Ě– Design Leader: Khang Designer: 0LQK7XËŚ Translator:3KË€P7KX+j

4


Profit is not something to add on at the end, it is something to plan for in the beginning. ]ŎĕijĒŰØijĨĒĿijČśĒàĕīßūĒźóþūĒúIJƅßļŐĨĒÖŰ êŰŀĕêŷijČūŞļijČĨĕijĒðļÎijĒƽóĽīßóĕýŰêÙijīúijĨû ĒļÞêĒūĒŻêĒĕüijijČÎƌūżĨĒÖŰéÑūóÙŰǂ Megan Auman

&X˰QViFKć˪QKJLiWĂQJÔLQKXˌQþʴ̂FYL˞WE˾LWiFJL˂3HWHU +LOOP˸WGLˤQJL˂NLQKGRDQKQ˴LWL˞QJQKjþLˠXKjQKQKLˠXK˸L WK˂RYˠF˂LWKL˦QÔLQKXˌQYjþ˪QKJLiFKRKˆXK˞WFiFQJkQ KjQJ O˺Q /OR\GV %DUFOD\V +6%&  PˀQJ Oʴ˺L N˞ WRiQ 5DQ 2QHFʲV˾KX˄QOX\˦QN˞WRiQYLrQO˺QQK˄W9ʴʲQJTX˰F$QK 6:$7%˂QWKkQ{QJFljQJOjP˸WN˞WRiQYLrQFyWUuQKþ˸Y˺L KʲQNLQKQJKL˦P

1


%ˀQWKkQP˞Q ;X˄WWKkQOjQK̎QJQJʴ˼LWU˚W̊QJWU˂LTXDJLDLþRˀQNK˾LQJKL˦Sþˆ\ NKyNKĂQFK~QJW{LOX{QWUĂQWU˾YˠFkXKˮL²/jPVDRþˢQJʴ˼LNK˾L QJKL˦SFyWKˢEʴ˺FFKkQYjRWKʴʲQJWUʴ˼QJY˺LV̐W̐WLQYˠNL˞Q WK̈FFljQJQKʴWLQKWKˆQY̎QJYjQJþ˰LP˖WY˺LWǨWKiFK"³ #Hashtag Business VietnamOjG̐iQViQJWˀRGR5,2%RRNWULˢQ NKDL WUrQ O˸ WUuQK WK̐F KL˦Q V̈ P˦QK þ˲QJ KjQK FQJ F˸QJ þ˲QJ QJʴ˼L WU˚ NK˾L QJKL˦S WˀL 9L˦W 1DP7URQJ þy  #Hashtag Book ° 'zQJ ViFK WUDQJ E˪ NL˞Q WK̈F W̊ QˠQ W˂QJ þ˞Q TXi WUuQK WULˢQ NKDL WK̐F WLˤQ FQJ #Hashtag Magazine ° ˃Q SKˈP NKDL WKiF þ˖F WK NLQKGRDQKF̆DW̊QJOƬQKY̐FWˀLWK˪WUʴ˼QJ9L˦W1DPYj#Hashtag Channel°.rQKQ˸LGXQJPDQJþ˞QJyFQKuQP˺L[RD\TXDQKNK˾L QJKL˦SGʴ˺LQKLˠXþ˪QKGˀQJWUrQ'LJLWDOV˜KuQKWKjQKQrQK˦VLQK WKiL +DVKWDJ %XVLQHVV 9LHWQDP KRjQ WKL˦Q FXQJ F˄S QK̎QJ Q˸L GXQJþ˸FþiRViQJWˀRQK̎QJWK{QJWLQYjNL˞QWK̈FK̎XtFKFKR WK˞K˦GRDQKQKkQWU˚NK˾LQJKL˦SWˀLWK˪WUʴ˼QJ9L˦W1DP ć˪QK JLi WĂQJ ÔL QKXˌQ F̆D WiF JL˂ 3HWHU +LOO Oj FX˰Q ViFK þˆX WLrQ5,2%RRNO̐DFKˬQWK̐FKL˦QFKR#Hashtag Book.&X˰QViFK QKʴP˸WO˼LJL˂LFKRFkXKˮLTXHQWKX˸FQKʴQJNK{QJGˤWU˂O˼LF̆D QK̎QJ QJʴ˼L NLQK GRDQK ²ćkX Oj FiFK QKDQK FKyQJ Yj KL˦X TX˂ QK˄W þˢ WĂQJ ÔL QKXˌQ"³ &K~QJ WD WKʴ˼QJ Fy NKX\QK Kʴ˺QJ O̐D FKˬQSKʴʲQJSKiSFKL˞WNK˄XFKRNKiFKKjQJSKiJLiþ˰LWK̆FˎW JL˂P FKL SKt KR˖F GQJ FKʴʲQJ WUuQK JL˂P JLi þˢ TX˂QJ FiR V˂Q SKˈPG˪FK Ȳþk\OjQK̎QJ þLˠX FX˰LFQJWURQJGDQKViFKF{QJ YL˦FPjEˀQQrQOjP %ːQJFiFKJL~SQJʴ˼LþˬFQKˌQGL˦QFiFVDLOˆPWURQJYL˦Fþ˪QKJLi þˢU˲LJL˂LTX\˞WY˄QþˠYjJLDWĂQJKL˦XTX˂WjLFKtQKQJD\OˌSẄF WK{QJTXDiSḠQJQK̎QJéWʴ˾QJYjN̖QĂQJþʴ̂FWiFJL˂þ~FN˞W

2


W̊TXiWUuQKOjPYL˦FY˺LFiFGRDQKQJKL˦SWURQJWK̐FWLˤQć˪QKJLi WĂQJÔLQKXˌQKʴ˺QJGˊQEˀQFiFKþ˪QKJLiV˂QSKˈPSKK̂Sþˢ WˀRUDV̐F˂LWKL˦QÔLQKXˌQ ‡ 7KyLTXHQQjRþDQJF˂QWU˾YL˦FJLDWĂQJGRDQKWKXYjĂQ OˀPYjRÔLQKXˌQF̆DGRDQKQJKL˦S" ‡ 1K̎QJWʴGX\VDLOˆPNKLþ˪QKJLiV˂QSKˈPG˪FKȲQKLˠX GRDQKQJKL˦SþDQJPˎFSK˂L ‡ 3KʴʲQJSKiSþ˪QKJLiþˢWĂQJÔLQKXˌQQKʴQJJLiWU˪F̆D GRDQKQJKL˦SYˊQþʴ̂FGX\WUu ‡ &iFKSKiWWULˢQP˸WFKL˞QOʴ̂Fþ˪QKJLiPDQJOˀLKL˦XTX˂ EˠQY̎QJFKRGRDQKQJKL˦S ćLFQJY˺LQK̎QJNL˞QWK̈Fþʴ̂Fþ~FU~WW̊WK̐FW˞NLQKGRDQKF̆D FiFGRDQKQJKL˦SþDGˀQJTX\P{ć˪QKJLiWĂQJÔLQKXˌQþ˖F EL˦WQK˄QPˀQKW˺LKjQKþ˸QJþˢWˀRUDV̐WKD\þ˴LW̊QKˮW˺LO˺QWiF þ˸QJW˺LÔLQKXˌQNLQKGRDQK&X˰LP˶LSKˆQFljQJQKʴFX˰LFX˰Q ViFKFiFþLˢPKjQKþ˸QJFKLWL˞Wþʴ̂FOL˦WNrþˢEˀQKLˢXU}TXi WUuQK̈QJḠQJFiF\˞XW˰TX\˞Wþ˪QKJLiF˂.qPWKHRþy#Hashtag Bookþ˖FEL˦W[k\G̐QJE˸WUzFKʲLViQJWˀR²/mLKD\/˶³þˢEˀQþˬF FyFʲK˸LWU˂LQJKL˦PQK̎QJWuQKKX˰QJWK̐FW˞QKːPJLDWĂQJP̈F þ˸JKLQK˺NL˞QWK̈F1rQOjPJuþˢW˰LþDÔLQKXˌQ"7UiQKOjPJu þˢNK{QJSKiV˂Q"+m\FQJFK~QJW{LNKiPSKi %˄WNˢEˀQOjP˸WFK̆GRDQKQJKL˦SWˆPF̀QKʴ$SSOHKD\V˾K̎X P˸WVˀSEiQWiRWURQJQJ}FK˨FˆQP̄FWLrXF̆DEˀQOjJLDWĂQJÔL QKXˌQFX˰QViFKQj\OjGjQKFKREˀQ

3


LỜI NGỎ TỪ TÁC GIẢ ;LQJ̌LO˼LF˂PʲQþ˞QŶW{L6DUDKFQJFiFFRQ2OL&KDUOLH6RSKLH Yj*HRUJLDQK̎QJQJʴ˼LþmWˀRþ˸QJO̐FFKRW{LWURQJQKLˠXWKiQJ WU˼LYL˞WFX˰QViFKQj\ ;LQJ̌LO˼LF˂PʲQþ˞QQK̎QJGRDQKQJKL˦Sþmþ˖WQLˠPWLQQʲLW{L þˢFQJK̂SWiFWURQJQKLˠXG̐iQQK˼Yˌ\PjW{LFyWKˢW˴QJK̂S QK̎QJWUʴ˼QJK̂SQJKLrQF̈XYjNLQKQJKL˦Pþʴ̂FþˠFˌSVDXþk\ ć˲QJWK˼L[LQJ̌LO˼LF˂PʲQþ˞Q6RQMD-HIIHUVRQ5REHUW:DWVRQYj /L]*RRVWHUQK̎QJQJʴ˼LþmFyþyQJJySY{JLiWURQJYL˦F[X˄WE˂Q FX˰QViFKQj\

4


GIс╗ЪI THIс╗ЖU 7─ВQJJLiEiQV╦ВQSK╦ИP┬░W─ВQJO╠ВLQKX╦МQ%tTX\╦ЮWNLQKGRDQKWK╦МW V╠Р├╛╩▓QJL╦ВQQK╩┤Y╦М\&X╦░QViFKQj\V╦ЬJL╦║LWKL╦жXSK╩┤╩▓QJSKiSOjP ├╛L╦аX├╛yYjJL~SE╦АQFyV╠РW╠РWLQ├╛╦вKR╦АFK├╛╦кQKQK╠ОQJY╦ДQ├╛╦аF╦░WO}L G╦КQ├╛╦ЮQWKjQKF{QJWURQJNLQKGRDQK+m\[HPOL╦жXQyFyWK╦МWV╠Р KL╦жX TX╦В E╦РQJ Yt G╠Д WK╠РF WL╦дQ W╠К QK╠ОQJ W╦┤ FK╠ИF W{L W╠КQJ OjP YL╦жF FQJYjFK╠ИQJNL╦ЮQV╠РW─ВQJWU╩┤╦╛QJ├╛iQJNLQKQJ╦АFF╠ЖDK╦м.KR╦ВQJ FiFKW╠КP╠ИFW─ВQJWU╩┤╦╛QJF╦ЖQWKL╦ЮW├╛╦в├╛╦АW├╛╩┤╠ВFO╠ВLQKX╦МQW╦░LWKL╦вX FKR├╛╦ЮQV╠РNKiFQKDXJL╠ОDW╦▓QW╦АLYjWK╦ДWE╦АL 7URQJSK╦ЖQP╦╛├╛╦ЖXQj\FK~QJWDV╦Ь[HP[pWQK╠ОQJY╦ДQ├╛╦аVDX ┬З 1K╠ОQJDLQrQ├╛╦мFFX╦░QViFKQj\ ┬З ─З╦мFQK╩┤WK╦ЮQjR├╛╦вQ╦ОPE╦ОW├╛╩┤╠ВFQ╦╕LGXQJF╠ЖDQy ┬З 0╦░LW╩┤╩▓QJTXDQJL╠ОDO├йWKX\╦ЮWYjWK╠РFW╦Ю ┬З /├йGRYuVDRP╦мLQJ╩┤╦╝LWKLWKR╦ВQJO╦АLE╦оTXDQK╠ОQJY╦ДQ├╛╦а F╦░W\╦ЮX ┬З 6╠РNKiFQKDXJL╠ОDYL╦жFFXQJF╦ДSV╦ВQSK╦ИPYjFXQJF╦ДS G╦кFKY╠Д

Nhс╗пng ai n├кn ┬Ес╗Нc cuс╗Сn s├бch n├аy ─З╦вU}K╩▓QFX╦░QViFKQj\├╛╩┤╠ВFYL╦ЮWG╩┤╦║LV╠РK╦╢WU╠ВF╠ЖDQK╠ОQJQJ╩┤╦╝L Oj&(2JLiP├╛╦░FWjLFKtQKTX╦ВQO├йNLQKGRDQKFKX\rQYLrQWUX\╦аQ WK{QJN╦ЮWRiQFKX\rQYLrQKR╦АFK├╛╦кQKYjQKkQYLrQEiQKjQJOjP YL╦жFWU╠РFWL╦ЮSY╦║LNKiFKKjQJF╠ЖDQK╠ОQJGRDQKQJKL╦жSFyTX\P{W╠К ├╛╦ЮQODR├╛╦╕QJ1K╠ОQJN╠ЦQ─ВQJYj├йW╩┤╦╛QJ├╛╩┤╠ВFQyL├╛╦ЮQFyNK╦В Q─ВQJ╠ИQJG╠ДQJWURQJV╦ВQ[X╦ДWEiQO╦ЪO╩┤XNKRY╦МQFKX\╦вQG╦кFKY╠Д

5


[k\G̐QJYjFiFKuQKWK̈FNLQKGRDQKPXDEiQć˲QJWK˼LWKtFKK̂S FKRYˌQKjQKFiFW˴FK̈FFKtQKSK̆W˴FK̈FSKLÔLQKXˌQW˴FK̈F JLiRḠFWUʴ˼QJþˀLKˬFE˦QKYL˦Q°QK̎QJW˴FK̈FFyQKXFˆXWĂQJ V̈F˂QKKʴ˾QJþ˞QF˸QJþ˲QJWK{QJTXDKRˀWþ˸QJF̆DKˬ &iFW˴FK̈FWKuFyQKLˠXORˀLKuQKYjTX\P{&yQK̎QJKRˀWþ˸QJ NLQKGRDQKVLrXQKˮ NLQKGRDQKWˆPYLP{ WKʴ˼QJWKuFK˨OjP˸W QJʴ˼LKR˖FP˸WF˖SŶFK˲QJOjPYL˦F˾QKjKD\YˌQKjQKP˸WF̌D KjQJQKˮ1K̎QJQJʴ˼LQKʴYˌ\FyWKˢWKXWKˌSþʴ̂FNKDNKiN̖ QĂQJYjéWʴ˾QJþˢF˂LWKL˦QGRDQKV˰YjFljQJOjF˂LWKL˦QÔLQKXˌQ 7KHRWK˰QJNrKʲQKRˀWþ˸QJNLQKGRDQKE˪þ˴EˢWURQJYzQJ EDQĂPþˆX&K~WUˬQJYjRJLiF˂V˜PDQJOˀLÔLtFKWRO˺QFKRKˬ QKʴQJþiQJEX˲QWKD\SKˆQO˺QOˀLFK˨þDQJWˌSWUXQJYjRQK̎QJ Y˄QþˠNK{QJOLrQTXDQþ˞QJLiF˂ 5˄WQKLˠXGRDQKQJKL˦SFKtQKWK̈FWKX˸FGˀQJNLQKGRDQKY̊DYj QKˮ 60(V°6PDOODQGPHGLXPVL]HGHQWHUSULVHV 7̊V˰QKkQF{QJ FyWKˢþ˞PWUrQþˆXQJyQWD\FKRW˺LKjQJWUĂPQJʴ˼LKˬYˊQOX{Q FˆQ P˸W QJʴ˼L FK̆ TX˂Q Y˺L WLQK WKˆQ NK˾L QJKL˦S þLˠX KjQK FiF KRˀWþ˸QJ1K̎QJQJʴ˼LFK̆TX˂QQj\V˜J˖WKiLþʴ̂FQKLˠXJLiWU˪ W̊FX˰QViFKNK{QJFK˨OjN̖QĂQJYjéWʴ˾QJþˢ̈QJḠQJYjRWK̐F WLˤQPjFzQOjYL˦FQKˌQUDNKLJLiF˂EˎWþˆXJk\QrQY˄QþˠNKiF WURQJW˴FK̈F7KrPYjRþyQJD\F˂QK̎QJQJʴ˼LTX˂QOéWjLFKtQK KD\TX˂QOéV˂Q[X˄WFljQJFyWKˢWKXKRˀFKþʴ̂FQKLˠXþLˠXE˴tFK W̊FX˰QViFKYj̈QJḠQJFK~QJYjRWK̐FW˞1JRjLUDQK̎QJQJʴ˼L OjPNLQKGRDQKWK˪WUʴ˼QJE˄WNˢOjTX˂QOéWKXQJkQEiQKjQJWUrQ þʴ˼QJFljQJV˜KˬFþʴ̂FQKLˠXEtTX\˞WKL˦XTX˂ +m\ JˬL QKyP FX˰L Oj QKyP FiF GRDQK QJKL˦S O˺Q %ˀQ Fy WKˢ Oj 7˴QJJLiPþ˰FþLˠXKjQK &(2°&KLHI([HFXWLYH2I¾FHU KD\JLiP þ˰F WjL FKtQK NLQK GRDQK WUX\ˠQ WK{QJ F̆D P˸W W˴ FK̈F WjL FKtQK NK˴QJO˲&X˰QViFKQj\V˜þʲQJL˂QKyDFKREˀQWK˄\QK̎QJY˄Q

6


þˠYˠJLiF˂FyWKˢE˪YLO˄SWURQJP˸WW˴FK̈FTX\P{O˺Q&iFKWL˞S FˌQFʲE˂QWURQJYL˦Fþ˪QKJLiV˂QSKˈPOjO˼LQKˎFQK˾KR˖FFyWKˢ OjĴLéFKRGRDQKQJKL˦SF̆DEˀQþLþ~QJKʴ˺QJNKLJ˖SFiFY˄Q þˠNLQKGRDQKQJKLrPWUˬQJ 7URQJWK̐FW˞Q˞XEˀQþDQJWKDPJLDYjRE˄WNǣOƬQKY̐FNLQKGRDQK QjRYjPX˰QF˂LWKL˦QN̖QĂQJFljQJQKʴSKiWWULˢQFiQKkQþˢþyQJ JySFKRGRDQKQJKL˦SF̆DPuQKWKuEˀQV˜J˖WKiLþʴ̂FQKLˠXÔLtFK W̊YL˦FKLˢXYjiSḠQJFiFéWʴ˾QJWURQJFX˰QViFKQj\ .K{QJTXDQWUˬQJV˂QSKˈPF̆DEˀQOjJu P˖FGFiFYtḠWURQJ FX˰QViFKWKʴ˼QJU˄WF̄WKˢ QK̎QJNKiLQL˦PYjéWʴ˾QJ˾þk\Fy WKˢiSḠQJFKRþDGˀQJORˀLKuQKG˪FKȲV˂QSKˈP%ˀQFˆQQKuQ [DKʲQWLˢXWL˞WWURQJFiFYtḠþˢU~WUDQJX\rQWˎFFKXQJW̊þyþLˠX FK˨QKYjiSḠQJFKRFKtQKGRDQKQJKL˦SF̆DPuQK &yP˸WþLˠXQ̎DFˆQSK˂LþˠFˌSþ˞Q1˞XEˀQOjPYL˦FFKRFKtQK TX\ˠQþ˪DSKʴʲQJFʲTXDQQKjQʴ˺FKR˖FWURQJFiFOƬQKY̐FQKʴ JLiRḠFW̊WKL˦QEˀQFyWKˢWK˄\P˸WV˰FKLWL˞WWURQJViFKJk\NKy FK˪XE˾LEˀQFyWKˢV˜NKyWK̐FKL˦QWKD\þ˴LFˆQWKL˞W˾QK̎QJW˴ FK̈FF{QJYjW˴FK̈FSKLÔLQKXˌQ+R˖FQ˞XYL˦Fþ˪QKJLiF̆DEˀQ E˪SK̄WKX˸FYjRQKLˠX\˞XW˰WKuNK˂QĂQJþLˠXFK˨QKFljQJE˪KˀQ FK˞9tḠQKʴYL˦FFXQJF˄SG˪FKȲFKĂPVyFQJʴ˼LJLjWKʴ˼QJ þʴ̂FWjLWÛE˾LFKtQKTX\ˠQþ˪DSKʴʲQJKR˖FFKtQKSK̆QrQYL˦F OLQKKRˀWYˠJLiF˂OjU˄WNKyNKĂQYjQKLˠXW˴FK̈FWʴʲQJW̐F˂P WK˄\ NK{QJ Fy NK˂ QĂQJ WiF þ˸QJ þ˞Q JLi F˂ WURQJ OƬQK Y̐F KRˀW þ˸QJF̆DPuQK9˺LFiFGRDQKQJKL˦SQj\EˀQSK˂LWˌSWUXQJV̐ FK~éYjRYL˦FWĂQJJLiWU˪PjEˀQFXQJF˄SFKRQJʴ˼LWLrXGQJ &jQJ QJj\ FiF E˦QK YL˦Q WUʴ˼QJ KˬF WUʴ˼QJ þˀL KˬF Yj FiF W˴ FK̈FF{QJFjQJE˪EX˸FSK˂LWU˾QrQFyWUiFKQKL˦PYjþ˸FOˌSKʲQ Y˺LQJX˲QWjLWÛF̆DFKtQKSK̆YjFy[XKʴ˺QJWKʴʲQJPˀLKyD

7


6LQKYLrQ├╛╦АLK╦мFKL╦жQ ├╛DQJSK╦ВLWU╦ВP╠ИFK╦мFSKtJLiFDRK╩▓QU╦ДW QKL╦аXVRY╦║LWU╩┤╦║F├╛k\NKLJLiRG╠ДFFzQPL╦дQSKt1K╠ОQJF{QJYL╦жF ├╛zLK╦оLE╦РQJF╦ДS├╛mJL╦ВPWURQJNKLK╦мFSKtG╩┤╦╝QJQK╩┤├╛mW─ВQJJ╦ДS EDY╦║LFK╦ДWO╩┤╠ВQJJLiRG╠ДFK╦ЖXQK╩┤NK{QJFyJuWKD\├╛╦┤L&iFWU╩┤╦╝QJ ├╛╦АLK╦мFV╦ЬF╦ЖQSK╦ВLQ╦ОPE╦ОWW╦░WK╩▓QY╦аNKiLQL╦жP├╛╦кQKJLiFKRQK╠ОQJ JuK╦мFXQJF╦ДS&iFEjLK╦мFWURQJViFK├╛╩┤DUDP╦╕WFiLQKuQU}UjQJ K╩▓QY╦аY╦ДQ├╛╦аV╦ЬQJj\FjQJWU╦╛QrQTXDQWU╦мQJ├╛╦░LY╦║LE╦ДWN╟гDLKR╦АW ├╛╦╕QJWURQJFiFOR╦АLKuQKW╦┤FK╠ИFQj\

C├бch ┬Ес╗Нc s├бch SK╦ЖQ├╛╦ЖXWLrQEDRJ╦▓PFiFQJX\rQW╦ОFYjQK╠ОQJ├╛L╦аXF╩▓E╦ВQY╦а O╞мQKY╠РF├╛╦кQKJLiYuY╦М\FK~QJFXQJF╦ДSNL╦ЮQWK╠ИFFyJLiWU╦кFKRW╦ДWF╦В ├╛╦╕FJL╦В3K╦ЖQ├╛╦ЮQFK╦иUDFiFY╦ДQ├╛╦аF╠ДWK╦вFKRW╠КQJNKtDF╦АQK F╠ЖDYL╦жF├╛╦кQKJLiGR├╛yE╦АQFyWK╦вFK╦мQ├╛╦мFWU╩┤╦║FQK╠ОQJY╦ДQ├╛╦аFy WK╦вiSG╠ДQJWU╠РFWL╦ЮSFKRPuQK7X\QKLrQO╦╝LNKX\rQF╠ЖDW{LOjE╦ОW ├╛╦ЖX├╛╦мFO╦ЖQO╩┤╠ВWW╠К├╛╦ЖX├╛╦ЮQFX╦░LE╦╛LYuP╦╢LSK╦ЖQ├╛╦аXFK╠ИDQ╦╕LGXQJ FyWK╦вJL~SE╦АQF╦ВLWKL╦жQO╠ВLQKX╦МQ 0╦╢LSK╦ЖQ├╛yQJO╦АLY╦║L─ЗL╦вPKjQK├╛╦╕QJ+m\G╠КQJO╦АL╦╛├╛y├╛╦ВPE╦ВR E╦АQ├╛mWL╦ЮSWKXFiF├йFKtQKYjE╦ОW├╛╦ЖXKjQK├╛╦╕QJ'jQKWK╦╝LJLDQ├╛╦в VX\QJ╦КPY╦аW╠КQJSK╦ЖQWU╩┤╦║FNKLE╦АQWL╦ЮSW╠ДF├╛╦мFO╦АLQ╦ЮXF╦ЖQ%╦АQ FyWK╦вWK╠РFKL╦жQYjLKjQK├╛╦╕QJQK╩┤J╠ВL├йYjiSG╠ДQJFK~QJ├╛╦вWK╦Д\ O╠ВLtFKQJD\O╦МSW╠ИFYuY╦М\├╛╠КQJWUuKRmQ╠ИQJG╠ДQJNL╦ЮQWK╠ИFFKR ├╛╦ЮQNKLE╦АQKRjQWKjQKFX╦░QViFK%╦АQF╟ЙQJQrQ├╛╦мFQyY╦║L├╛╦▓QJ QJKL╦жSQ╦ЮXFyWK╦вFK╦ОFFK╦ОQV╦ЬFyQK╠ОQJTXDQ├╛L╦вPYjEjLK╦мFNLQK QJKL╦жPiSG╠ДQJ├╛╩┤╠ВFWURQJGRDQKQJKL╦жSF╠ЖDE╦АQ 9L╦ЮWJKLFK~WUrQFiF─ЗL╦вPKjQK├╛╦╕QJY╦аQK╠ОQJ├╛L╦аXE╦АQPX╦░QWuP KL╦вXYjiSG╠ДQJF╟ЙQJU╦ДWK╠ОXtFK.KLQJ╩┤╦╝LWD├╛╦мFP╦╕WFX╦░QViFK ├╛L╦аX ├╛iQJ WL╦ЮF WK╩┤╦╝QJ [X\rQ [╦В\ UD ├╛y Oj K╦м FK╦и QK╦║ QK╠ОQJ OX╦МQ

8


þLˢP˾FiFSKˆQJˆQQK˄W9uYˌ\WˀPG̊QJVDXP˶LSKˆQYjþ˂P E˂REˀQþmVX\QJKƬYˠNL˞QWK̈FYjþLˠXFK˨QKFK~QJFKRE˂QWKkQ FljQJQKʴGRDQKQJKL˦S

Tài liệu tham khảo 7URQJVX˰WFX˰QViFKEˀQV˜WuPWK˄\F{QJWK̈FWKDPNK˂RFKRFiF E˂QJWtQKV˰OL˦XYjP˸WV˰WjLOL˦XWU̐FWX\˞QþˢJL~SOjPU}WiFþ˸QJ F̆DOéWKX\˞Wþ˞QÔLQKXˌQWK̐FW˞YjþˢFK˨UDY˄QþˠPjEˀQþDQJ SK˂Lþ˰LP˖W7K{QJWKʴ˼QJEˀQV˜þʴ̂F\rXFˆXWKXWKˌSWK{QJWLQ NKiFKKjQJKR˖FGRDQKQJKL˦SFˀQKWUDQK0˸WV˰G̎OL˦Xþʴ̂FV̌ ḠQJQJD\OˌSẄFYjFiFSKˆQNKiFV˜WU˾QrQK̎XtFKWURQJFiFSKˆQ VDX7UX\FˌSWUDQJZHEF̆DFK~QJW{LWˀLZZZPDUNKROWFRXNYjV̌ ḠQJPm45þʴ̂FKLˢQWK˪˾FX˰LćLˢPKjQKþ˸QJWUDQJ 

Đây có phải chỉ là cuốn sách lý thuyết? /̂L tFK F̆D YL˦F þ˪QK JLi P˸W FiFK K̂S Oé þʴ̂F WKˢ KL˦Q JˆQ QKʴ QJD\OˌSẄFþ{LNKLFzQWˀRUDWKD\þ˴LO˺QQKʴQJQK̎QJKjQKþ˸QJ PjQyþzLKˮLOˀLNK{QJKˠSK̈FWˀSQKʴPˬLQJʴ˼LQJKƬćyOjOéGR WˀLVDRW̊²KjQKþ˸QJ³OˀLTXDQWUˬQJ1˞XFK~QJWDV̌ḠQJFiFW̊ SK̈FWˀSQKʴFKL˞QOʴ̂FKR˖FFKʴʲQJWUuQKWK̐FKL˦QQK̎QJQJʴ˼L OjPNLQKGRDQKFyWKˢV˜FKX\ˢQVDQJFX˰QViFKNKiF6̐WKˌWþʲQ JL˂QOjéWʴ˾QJYjWK{QJþL˦S˾þk\iSḠQJþʴ̂FFKR$SSOHFljQJ QKʴFiFF̌DKjQJEiQWiRWURQJQJ}ćyOjOéGRWˀLVDRW{LV̌ḠQJ QJ{QQJ̎þʲQJL˂Q ćk\NK{QJSK˂LOjP˸WFX˰QViFKOéWKX\˞WYˠNLQKW˞FXQJFˆXKD\ SKkQWtFKWkPOéKRˀWþ˸QJF̆DFRQQJʴ˼L0̄FþtFKOjNKL˞QQK̎QJ QJʴ˼LFyTX\ˠQTX\˞Wþ˪QKWURQJFiFGRDQKQJKL˦SVX\QJKƬN̖KʲQ

9


Yˠ Fʲ K˸L WĂQJ KL˦X TX˂ WjL FKtQK FKR GRDQK QJKL˦S F̆D Kˬ EːQJ FiFKiSḠQJQKLˠXéWʴ˾QJYjNƬQĂQJNKiFQKDXYjRKRˀWþ˸QJ þ˪QKJLi&X˰QViFKSKkQWtFKP˸WV˰SK˂Q̈QJFʲE˂QYjTXiWUuQK UDTX\˞Wþ˪QKF̆DFRQQJʴ˼Lþˢ[HPWDFyWKˢOjPJuþˢF˂LWKL˦QNK˂ QĂQJEiQKjQJYjW̊þyþʴDUDTX\˞Wþ˪QKYˠJLiEiQ7˄WF˂KRjQ WRjQG̐DWUrQWK̐FW˞[LQþ̊QJVDLOˆPPjQJKƬUːQJQyNK{QJþ˞Q W̊NLQKQJKL˦PEːQJFK̈QJYjWK̐FW˞ 

Bạn có thể thực sự áp dụng những ý tưởng này trong kinh doanh? 9kQJèWʴ˾QJYjN̖WKXˌWþʴ̂FQyLþ˞QOjFyWKˌW&K~QJþmþʴ̂F V̌ ḠQJ WURQJ QKLˠX GRDQK QJKL˦S Y˺L FiF NKiFK KjQJ Yj Y˄Q þˠ WK̐F W˞ &K~QJ Oj QK̎QJ é Wʴ˾QJ WKL˞W WK̐F Fy WKˢ þʴ̂F iS ḠQJ QJD\OˌSẄFWURQJE˄WNǣGRDQKQJKL˦SQjR7KiFKWK̈FþˆXWLrQNKL EˀQOjPYL˦FWK{QJTXDFX˰QViFKOj[iFþ˪QKQK̎QJþLˠXþ~QJY˺L FKtQKEˀQYjGRDQKQJKL˦SVDXþyþLˠXFK˨QKYjiSḠQJFK~QJP˸W FiFKWKtFKK̂S7KiFKWK̈FWK̈KDLYjFljQJOjTXDQWUˬQJQK˄WW˄W QKLrQOjKjQKþ˸QJ .KLYL˞WFX˰QViFKQj\W{LG̐QJOˀLQK̎QJNLQKQJKL˦PPjPuQK þmKˬFþʴ̂FNKLOjPYL˦FY˺LNKiFKKjQJ P˖FGW{LþmWKD\þ˴L WrQF̆DKˬYuQKLˠXOéGR Yjþ˖WFK~QJYjRFiFWUʴ˼QJK̂SNLQK GRDQKWKjQKF{QJQ˴LWL˞QJþˢWˀRUDþLˢPQKuQþDGˀQJ&iFYt Ḡ Yˠ FiF GRDQK QJKL˦S QKˮ JL~S FK̈QJ PLQK V̐ þʲQ JL˂Q F̆D P˸WV˰Y˄QþˠYjQK˄QPˀQKWK̐FW˞OjFiFQJX\rQOéVDXþk\Fy WKˢiSḠQJþʴ̂FE˄WNˢEˀQOjDLYjEiQWK̈JuW̊P˸WQJʴ˼LWK̂ V̌D˰QJQʴ˺FFKRþ˞QFK̆TX˂QF̆DF{QJW\O˺QY˺LGRDQKWKX WUL˦XE˂QJKR˖FWKˌPFKtOjFiFWˌSþRjQQKʴ7HVFRKD\FiF W˴FK̈FþDTX˰FJLDO˺QNKiF9uYˌ\þ̊QJþˬFFX˰QViFKQj\Y˺L

10


VX\ QJK╞м U╦РQJ Qy Fy WiF G╠ДQJ FKR GRDQK QJKL╦жS O╦║Q FK╠И NK{QJ SK╦ВLFKRKR╦АW├╛╦╕QJNLQKGRDQKQK╦оF╠ЖDPuQKKR╦ЦFQJ╩┤╠ВFO╦АL+m\ ├╛╦мFYjQJK╞мOjPWK╦ЮQjRE╦АQFyWK╦вV╠МG╠ДQJNL╦ЮQWK╠ИFFKRKRjQ F╦ВQKF╠ЖDFKtQKPuQK 7X\QKLrQ├╛╦вiSG╠ДQJFiF├йW╩┤╦╛QJYjRWK╠РFWL╦дQ├╛L╦аXTXDQWU╦мQJOj SK╦ВLQK╦МQUDU╦РQJP╦мLWK╠ИWURQJNLQKGRDQKOX{QWKD\├╛╦┤L'E╦АQFy WK╦вWKjQKF{QJ├╛╦ЮQ├╛kXWK╦ЮJL╦║LY╦КQOLrQW╠ДFSKiWWUL╦вQ6╠РN╟гY╦мQJ Y╦аFK╦ДWO╩┤╠ВQJG╦кFKY╠ДF╠ЖDNKiFKKjQJNK{QJQJ╠КQJW─ВQJOrQF{QJ QJK╦жSKiWWUL╦вQQJj\FjQJQKDQKOX╦МWSKiSWKX╦ЮYjQ╦аQNLQKW╦ЮQyL FKXQJWKD\├╛╦┤LY╦║LW╦░F├╛╦╕FKyQJP╦ЦW&iFGRDQKQJKL╦жSNK{QJWK╦в WL╦ЮQOrQSKtDWU╩┤╦║FQ╦ЮXNK{QJF╦ВLWL╦ЮQSK╩┤╩▓QJSKiS├╛╦кQKJLi7K╦ЮPj K╦мO╦АLNK{QJ├╛╦ЖXW╩┤WK╦╝LJLDQVX\QJK╞мY╦аQyNK{QJGjQKQJkQViFK FKRFK╠Ж├╛╦аQj\YjORO╦ОQJQKL╦аX├╛╦ЮQFiFY╦ДQ├╛╦аTX╦ВQWU╦кQK╦оK╩▓QYj NK{QJQK╦МQUD├╛k\FyWK╦вOjY╦аY╦ДQ├╛╦аFy╦ВQKK╩┤╦╛QJO╦║QQK╦ДW├╛╦ЮQ W╩┤╩▓QJ ODL WjL FKtQK F╠ЖD K╦м &KX\╦жQ Qj\ JL╦░QJ QK╩┤ YL╦жF E╦АQ PX╦░Q FKL╦ЮF[HF╠ЖDPuQKFyE╦╕├╛╦╕QJF╩▓W╦░WK╩▓QE╦РQJFiFKTX\╦ЮW├╛╦кQKPXD WKrPE╦ВRKL╦вP9╦ДQ├╛╦аOjE╦АQV╦ЬF╦ЖQWL╦ЮSW╠ДF[HP[pWN╠ЦO╦АLFiF├й W╩┤╦╛QJYjNKiLQL╦жPWURQJFX╦░QViFK.K{QJFySK╩┤╩▓QJSKiSQjR JL╦ВLTX\╦ЮW├╛╩┤╠ВFW╦ДWF╦ВP╦мLU╦ОFU╦░L

Mс╗Нi ng╞░с╗Эi kh├┤ng phс║гi l├║c n├аo c┼йng tс║нp trung v├аo c├бc vс║еn ┬Ес╗Б ch├нnh 0╦╕WV╦░Y╦ДQ├╛╦аWK╠РFV╠РU╦ДW├╛╩▓QJL╦ВQYjW{LQK╦МQ├╛╩┤╠ВFSK╦ВQ╠ИQJW╠К NKiFKKjQJNL╦вX┬▓7U╦╗L╩▓LFK~QJW{LOjPWK╦ЭWK╦ЛW┬│+R╦ЦF┬▓╦оLFK~QJW{L OX{QP╦НFO╦╡L├╛y┬│ 1K╠ОQJSK╦ВQ╠ИQJ├╛yFKRWK╦Д\NK{QJSK╦ВLO~FQjRF╟ЙQJWDF╟ЙQJFyWK╦в QKuQWK╦Д\QK╠ОQJJu╦╛QJD\WU╩┤╦║FP╦ЦWPuQK

11


'RþyQ˞XEˀQþDQJþˬFFX˰QViFKQj\YjWuPNL˞PP˸WFkXWU˂O˼LWKˆQ NǣKR˖FP˸ẄQJḠQJEˀQFyWKˢW˂L[X˰QJYjFKʲLFQJQyWKuEˀQ V˜WK˄WYˬQJ0˖FGFiFéWʴ˾QJþʴ̂FþˠFˌSWURQJViFKU˄WþʲQJL˂Q YjKLˢQQKLrQEˀQYˊQSK˂LKjQKþ˸QJWK̐FV̐þˢQyWU˾QrQFyJLiWU˪ %ˀQFˆQSK˂LWuPUDéWʴ˾QJiSḠQJþʴ̂FFKRPuQKYjWK̐FKL˦QQy +m\EˎWþˆXY˺L/˵LO˅PSK˳EL˝QþˆXWLrQ +m\QKuQYjRP˷WGRDQKQJKL˥SþLˡQKuQKþDQJWuPFiFKFˁLWKL˥QÓLQKXˋQ+˫ QKˋQGL˥QFiFY˃Qþ˟Y˟JLiFˁWURQJQĂPTXDQKʴWK˝QjR"+˫þmGjQKEDRQKLrX JL˻þˡ[HP[pWFiFFKL˝QOʴ́Fþ˩QKJLiF̅DPuQKQJKLrQḞXþ˯LWK̅FʿQKWUDQKYj þL˟XFK˧QKJLiþˡW˯LþDKyDÓLQKXˋQFKRK˫" %k\JL˻Km\VRViQKQyY˹LV˯JL˻K˫GjQKþˡWKˁROXˋQY˟YL˥FQKkQYLrQEiQ KjQJQrQFyL3DGKD\NK{QJ&X˷FWUDQKOXˋQþyOLrQTXDQþ˝QP˫LQKkQYLrQEiQ KjQJJLiPþ˯FNLQKGRDQKTXˁQOéFKLQKiQKYjQKkQYLrQN̕WKXˋW0˃WJ˅QFˁ QĂPþˡJLˁLTX\˝WYjQyWKˋPFKtFzQFKʿPþ˝QFˁFKtQKWU˩Q˷LE˷Y˟YL˥FFiF JLiPþ˯FþL˟XKjQKFyQrQþʴ́FGQJL3DGKD\NK{QJFKˑQJTXDQWU˫QJOL˥XK˫ FyF˅QQy %k\JL˻QJKƬOʿLY˟WuQKKuQKKRʿWþ˷QJQĂPỶDTXDF̅DGRDQKQJKL˥SEʿQ&{QJW\ F̅DEʿQþmE˭UDEDRQKLrXWK˻LJLDQQ˵ȌFJLˁLTX\˝WQK̍QJY˃Qþ˟TXDQWU˫QJY˟ JLiFˁVRY˹LV˯WK˻LJLDQGjQKFKRFiFY˃Qþ˟QKʴFX˷FWUDQKOXˋQL3DG"ć˯LY˹L SK˅QO˹Qþ˷FJLˁFkXWUˁO˻LWUXQJWK̏FV˛OjJLiFˁWKˋPFKtFzQNK{QJQˏPWURQJ GDQKViFKFiFY˃Qþ˟þʴ́F[HP[pWJLˁLTX\˝W ÏL

&KRGTX\˞Wþ˪QKFX˰LFQJE˪˂QKKʴ˾QJE˾LFiFNKtDFˀQKFʲE˂Q QKʴN̖WKXˌWKˀQFK˞WjLFKtQKFKtQKWU˪KR˖FV˾WKtFKFiQKkQW˄WF˂ þˠXFˆQNL˞QWK̈FYjWK˼LJLDQćLˠXQj\OjGˤKLˢXYuF{QJQJK˦Fy WKˢW˰QNpPQyWKD\þ˴LWKʴ˼QJ[X\rQYjNK{QJJL~StFKQKLˠXFKR

12


SKiWWULˢQWKʴʲQJKL˦XFiQKkQYjW˴FK̈F.K{QJTXDQWUˬQJEˀQW̊QJ QJKƬKR˖FþDQJQJKƬJuP˸WTX\WUuQKKL˦XTX˂P˺LOjFKuDNKyD ćk\NK{QJFK˨OjY˄QþˠYˠF{QJQJK˦1KLˠXFK̆GRDQKQJKL˦SYj TX˂QOéGjQKWK˼LJLDQNK{QJþiQJNˢþˢ[HP[pWFKL˞QOʴ̂Fþ˪QKJLi YuKˬþmE˪QJˌSWURQJFiFY˄QþˠQKʴ ‡ .˞KRˀFKFKLWL˞WFKRE̎DWL˦F*LiQJVLQKKjQJQĂP ‡ 0jXF̆DWʴ˼QJSKzQJKˬS ‡ 9L˦FWX\ˢQḠQJQKkQYLrQWK̐FWˌS ‡ 1KkQYLrQEiQKjQJQrQPXDFKL˞F[HQjRWL˞SWKHR ‡ 1KL˦Wþ˸F̆DþLˠXKzD

Sản phẩm hay dịch vụ &X˰QViFKQj\OjYˠJLiF˂1KʴYˌ\W{LFˆQFĂQF̈YjRQK̎QJJu þDQJþʴ̂FEiQYjþ˰LWʴ̂QJþʴ̂FFKLDWKjQKKDLGDQKP̄FFKtQK °V˂QSKˈPKR˖FG˪FKȲ°YjW{LþmO˄\FiFYtḠYˠF˂KDLþˢOjP U}FiFOXˌQþLˢPFKtQK&yWKˢQ˞XEˀQFK̆\˞XEiQV˂QSKˈPEˀQ V˜QJKƬUːQJOXˌQþLˢPWURQJYtḠFK˨iSḠQJFKRG˪FKȲKR˖F QJʴ̂FOˀLćLˠXTXDQWUˬQJOjSK˂LJL̎P˸WWKiLþ˸F˾LP˾YˠFiFK EˀQFK˄SQKˌQYjþLˠXFK˨QKNL˞QWK̈FE˄WNˢKjQJKyDF̆DPuQK OjJu 1˞XEˀQEiQV˂QSKˈPQK̎QJWK̈Qj\K̎XKuQKY˺LNKiFKKjQJ +ˬFyWKˢFKˀPYjRV˂QSKˈPYjF˂PQKˌQQy[HPNtFKWKʴ˺FV̐ ViQJWˀRWURQJWKL˞WN˞EDREuYjEˀQFyFʲK˸LWKˢKL˦QFiFWtQKQĂQJ FljQJQKʴÔLtFKF̆DV˂QSKˈPWUrQFKtQKV˂QSKˈP˄\7KˌPFKt EˀQFzQKLˢXWˆPTXDQWUˬQJF̆DKuQK˂QKPjXVˎFNLˢXFK̎WUrQ V˂QSKˈPE˾LQK̎QJþLˠXQj\V˜WiFþ˸QJþ˞QTX\˞Wþ˪QKPXDF̆D

13


NKiFKKjQJ1Kʴ̂FþLˢPOjNKiFKKjQJFyWKˢ[HPþk\þʲQJL˂QOj YL˦FPXDFK̈NK{QJQJKƬþ˞QP˰LTXDQK˦Y˺LQKjFXQJF˄SYjV˔Q VjQJPXDVˎPFiFP˖WKjQJWʴʲQJW̐˾QʲLNKiF 1˞XEˀQEiQG˪FKȲþk\WK̈KjQJKyDY{KuQK7\WKX˸FYjRORˀL KuQKG˪FKȲQyFyWKˢWŮXWʴ̂QJþ˞QP̈Fþ{LNKLNKiFKKjQJWKˌP FKtFzQFK˒QJKLˢXEˀQþDQJOjPJuFKRKˬ+ˬEL˞WþˀLOéV˜þ˂P QKˌQ G˪FK Ȳ E˂R Gʴ̀QJ [H KʲL QKʴQJ QK̎QJ Ju WK̐F V̐ [˂\ UD WURQJTXiWUuQKQj\OˀLOjEtˈQćLˠXQj\WʴʲQJW̐Y˺LFiFG˪FKȲQKʴ WʴY˄QSKiSOéN˞WRiQWKX˞KR˖FFKĂPVyFV̈FNKˮHYjNKR˂QJ FiFKF̆DV̐KLˢXEL˞WFzQWU˾QrQO˺QKʲQ 7X\QKLrQFX˰QViFKQj\QyLYˠJLiF˂YjFiFKQy˂QKKʴ˾QJþ˞Q TX\˞W þ˪QK PXD F̆D NKiFK KjQJ WURQJ þy YL˦F QKˌQ GL˦Q Yj JL˂L TX\˞WFiFY˄QþˠYˠþ˪QKJLiOjU˄WTXDQWUˬQJþˢGX\WUuNKiFKKjQJ KL˦QWˀLYjO{LNpRNKiFKKjQJWLˠPQĂQJ7URQJP˸WV˰OƬQKY̐FQy JL˺LWKL˦XWtQKQĂQJYjWL˦QtFKF̆DV˂QSKˈPKR˖FG˪FKȲW\WKX˸F YjRYL˦FEˀQþDQJEiQP˸WFiLK˸SKD\P˸WéWʴ˾QJ ćLˠXTXDQWUˬQJOjNKLWK˄\P˸WéWʴ˾QJWLˠPQĂQJEˀQQrQ[HP[pW QyNƬFjQJ1˞XEˀQEiQV˂QSKˈPP˶LJLDRG˪FKSK˂Lþʴ̂FQKuQ QKˌQ [D KʲQ FK˨ Oj P˸W JLDR G˪FK þʲQ O˚ Yt Ḡ ²&K~QJ WD Fy QrQ PXDFKL˞F[HþyQJD\K{PQD\NK{QJ"³6X\QJKƬþyJk\iSO̐FFKR GRDQKQJKL˦SSK˂LNL˞PWLˠQW̊P˸WJLDRG˪FKþʲQO˚Yjþ˰LP˖WY˺L QJX\FʲUːQJNKiFKKjQJFyWKˢNK{QJEDRJL˼TXD\OˀLYjPDQJþ˞Q ÔLQKXˌQWURQJWʴʲQJODL 1Jʴ̂FOˀLNKLP˸WGRDQKQJKL˦SNLQKGRDQKG˪FKȲKˬþmOX{QFXQJ F˄SP˸WORˀLKjQJKyDWŮXWʴ̂QJPjQKLˠXQJʴ˼LPXDNK{QJWK̐FV̐ KLˢXYjWKL˞XKuQKGXQJYˠPyQKjQJ.KLNKiFKKjQJNK{QJKLˢXU} QK̎QJJuKˬV˜QKˌQþʴ̂FEːQJWLˠQF̆DPuQKKR˖FEX˸FSK˂LFK˄S QKˌQUːQJKˬNK{QJWKˢWKD\þ˴LTX\˞Wéþ˪QKYjWU˂OˀLPyQKjQJþy

14


°QJʴ˼LWKL˞WN˞NK{QJWKˢEyFYjJ˄SOˀLJL˄\GiQWʴ˼QJ°TX\˞Wþ˪QK DQWRjQWKʴ˼QJOjWUiQKPXDPyQKjQJþyKRjQWRjQ6̐NK{QJFKˎF FKˎQ˄\Jk\UDWuQKWUˀQJWrOL˦WYjFyWKˢOjPKˮQJJLDRG˪FK 0HWUR6RIWZDUH/LPLWHG 06/ OjP˷WQKjSKiWWULˡQSK˅QP˟P7KXQKˋSF̅DK˫ þ˝QW̉YL˥FWKL˝WN˝SK˅QP˟PFKRNKiFKKjQJO˙QK̍QJQJʴ˻LNK{QJWK̏FV̏KLˡX PuQKþDQJWLrXWL˟QYjRFiLJu+˫FljQJEiQFiFVˁQSKˇPQKʴWKL˝WE˩Pi\WtQKPi\ LQ˳ḞQJYjFXQJF˃SG˩FKỸFjLþ˕WKʴ˹QJGˉQ1KʴYˋ\K˫ỶDWȔFWL˝SVˁQ [X˃WVˁQSKˇPỶDFXQJF˃SYj[k\G̏QJFiFG˩FKỸE˳VXQJFKRVˁQSKˇPþy &KLSKtFKRG˩FKỸK˵WÚYjKʴ˹QJGˉQþʴ́FWtQKWKHRJL˻GDRþ˷QJWURQJNKRˁQJ W̉þ˝QEˁQJþL˟XQj\Jk\UDV̏PʲK˱YuNKiFKKjQJWKʴ˻QJNK{QJEL˝WK˫ V˛F˅QEDRQKLrXJL˻KR˕FY˃Qþ˟[ˁ\UDOjGRO˵LF̅DK˫KD\QKjVˁQ[X˃W06/ þmSKiWWULˡQP˷WVˁQSKˇPJ˫LOj*yLK˵WÚYjKʴ˹QJGˉQWURQJQĂPþ˅XWLrQEDR J˱P Kʴ˹QJ GˉQ V̋ G̃QJ SK˅Q P˟P FKʴʲQJ WUuQK þjR WʿR FKR QJʴ˻L GQJ WK˙ NKiFKKjQJFˇPQDQJJLˁLTX\˝WNKLJ˕SV̏F˯Y˹LV˯þL˥QWKRʿLK˵WÚ *yLQj\FyJLiEˁQJG̏DWUrQV˯QJʴ˻LGQJSK˅QP˟PćL˟XQj\OjPJLˁP W̓O˥FiFUˍFU˯LWL˟PQĂQJY˹LNKiFKKjQJYjFljQJJL~SPDQJY˟GRDQKWKXO˹QFKR P˷WVˁQSKˇPþʲQJLˁQU}UjQJ %˃WḞNKLQjRK˫EiQþʴ́FSK˅QḞQJK˫FljQJFXQJF˃SP˷WFKʴʲQJWUuQKK˵WÚ þʴ́FJ˫LOj*yLTXˁQOéSK˅QḞQJ0˵LO˅QNKiFKKjQJWUX\FˋSOʿLJL~SWĂQJGRDQK V˯FKRQK̍QJVˁQSKˇPSK˅QḞQJNKiF9jEˏQJFiFKþyK˫þm[k\G̏QJP˷W G˩FKỸFyJLiWU˩FKRVˁQSKˇPF˯WO}LYjWĂQJGRDQKWKXQKL˟XQK˃WFyWKˡ

7K{QJþL˦S˾þk\NKiþʲQJL˂Q1˞XEˀQEiQG˪FKȲKm\F˰JˎQJ EL˞QFK~QJWKjQKV˂QSKˈPK̎XKuQKYjQ˞XEˀQEiQV˂QSKˈP Km\WǨWKrPYjRFiFG˪FKȲþˢF̆QJF˰P˰LTXDQK˦KL˦QFyY˺L NKiFK KjQJ &˂ KDL V˜ JL~S þ˂P E˂R DQ WRjQ Yj WĂQJ QKˌQ WK̈F F̆DF̆DNKiFKKjQJYˠJLiWU˪V˂QSKˈPYjGRþyEˀQV˜Fyþʴ̂F GRDQKV˰FDRYj˴Qþ˪QKKʲQ

15


Tс╗Хng hс╗гp 1╦ЮXE╦АQPX╦░QGRDQKQJKL╦жSWKX├╛╩┤╠ВFQKL╦аXO╠ВLQKX╦МQK╩▓QKm\VX\ QJK╞мF╦ИQWU╦мQJYjRFiFKE╦АQ├╛╦кQKJLiV╦ВQSK╦ИPF╠ЖDPuQK7iF├╛╦╕QJ F╠ЖDP╦╕WYjLWKD\├╛╦┤LQK╦оWURQJYL╦жF├╛╦кQKJLiW╦║LGRDQKWKXOjU╦ДW├╛iQJ NLQKQJ╦АF/╞мQKY╠РFQj\├╛zLK╦оLQKL╦аXWK╦╝LJLDQYjFK╦ДW[iPK╩▓QFiF GRDQKQJKL╦жSWK╩┤╦╝QJQJK╞м 0╦╢LGRDQKQJKL╦жSPjW{LW╠КQJOjPYL╦жFFQJ├╛╦вJL╦ВLTX\╦ЮWY╦ДQ├╛╦а ├╛╦кQKJLi├╛╦аXFKRWK╦Д\V╠РW─ВQJWU╩┤╦╛QJ├╛iQJN╦в1K╠ОQJJuE╦АQF╦ЖQOjP Oj├╛╦ЖXW╩┤WK╦╝LJLDQ├╛╦вKL╦вXQK╠ОQJOX╦МQ├╛L╦вPFKtQKWURQJFX╦░QViFK Qj\[HP[pWFiFKiSG╠ДQJYj├╛L╦аXFK╦иQKFKRGRDQKQJKL╦жSF╠ЖDPuQK YjO╦МSN╦ЮKR╦АFKWK╠РFKL╦жQWKD\├╛╦┤LP╦╕WFiFKFyNL╦вPVRiWYjE╦аQE╦и /├йWKX\╦ЮW╦╛├╛k\WK╠РFV╠РKL╦жXTX╦ВE╦АQFK╦иF╦ЖQKjQK├╛╦╕QJWK{L 

─Рiс╗Гm h├аnh ┬Ес╗Щng 1.;HPO╦АLSK╩┤╩▓QJSKiS├╛╦кQKJLiV╦ВQSK╦ИPF╠ЖDE╦АQWURQJEDQ─ВPTXD YjQJK╞мY╦аQK╠ОQJ├╛L╦аXVDX├╛k\ 7╦ЖQVX╦ДWJLiF╦В├╛╩┤╠ВF[HP[pWO╦АL" 7╦ЖQVX╦ДWJLiF╦В├╛╩┤╠ВFWKD\├╛╦┤L" 6╠РWKD\├╛╦┤LF╠ЖDJLiF╦В SK╦ЖQWU─ВPW─ВQJYjJL╦ВP " 1JX\rQQKkQF╠ЖDP╦╢LO╦ЖQWKD\├╛╦┤LOjJu"9tG╠ДW─ВQJFKLSKt├╛╦ЖXYjR ├╛L╦аXFK╦иQKWKHRJLiF╠ЖD├╛╦░LWK╠ЖF╦АQKWUDQKN╦ЮKR╦АFKW─ВQJGRDQKWKX KR╦ЦFO╠ВLQKX╦МQ 7URQJWU╩┤╦╝QJK╠ВSJLiNK{QJW─ВQJ┬░YjEk\JL╦╝OjWK╦╝L├╛L╦вPWKtFK K╠ВS┬░P╠ИFW─ВQJJLiQjRV╦ЬFyWiF├╛╦╕QJ├╛iQJN╦в├╛╦ЮQO╠ВLQKX╦МQFKR GRDQKQJKL╦жSF╠ЖDE╦АQ" 16


2./ˌSGDQKViFKQK̎QJWKjQKYLrQFK̆FK˰WKL˦QþDQJWKDPJLDYjR YL˦FTX\˞Wþ˪QKYˠJLiF˂WURQJþ˸LQJljF̆DEˀQ6DXþyWKrPYjRWrQ F̆DQK̎QJQJʴ˼LQrQWKDPJLD&ljQJQrQ[HP[pWOL˦XWRjQE˸SKʴʲQJ SKiSþ˪QKJLiF̆DEˀQþmKL˦XTX˂QK˄WFKʴDEːQJYL˦FE˴QKL˦PP˸W QJʴ˼LFyTXDQþLˢPWUiLQJʴ̂FþˢNKX˄\þ˸QJPˬLWK̈P˸WFK~W

3.7ˀRP˸WW˦SWK{QJWLQ W̊QJKLrQF̈XWK̐FW˞FK̈NK{QJSK˂LW̊ QK̎QJWLQþ˲QQK˂P YˠFiFþ˰LWK̆FˀQKWUDQKWU̐FWL˞S&K˨þ˪QKDL þyWKXWKˌSG̎OL˦XTX˂QJFiRJLiF˂WL˞SWK˪YjE˄WNǣWK{QJWLQWU̐F WX\˞QQjRYˠJLiWU˪WK̐FW˞F̆DV˂QSKˈPYjFiFKþ˪QKJLiF̆DKˬ ć˂PE˂Rþ˸LQJljFK˪XWUiFKQKL˦Pþ˪QKJLiF̆DPuQKFyG̎OL˦XQj\ Yjþʴ̂FFˌSQKˌWOLrQW̄F

4./rQO˪FKKˬSY˺LQK̎QJQJʴ˼LEiQKjQJWL˞SWK˪YjWuPNL˞PQʲLEˀQ FyWKˢWKrPYjRP˸WV˰G˪FKȲþLNqPV˂QSKˈPF̆DPuQK 5.3KkQE˴TX̖WK˼LJLDQF̆DEˀQ YjF˂QK̎QJQJʴ˼LNKiF þˢþ˂P E˂RFyV̐FK~éWKʴ˼QJ[X\rQFKRY˄QþˠJLiF˂ẄFOjQ˞XEˀQFy P˸WFX˸FKˬSKjQJWKiQJKR˖FKjQJTXéY˺LGRDQKQJKL˦SF̆DPuQK Km\þ˂PE˂RY˄QþˠJLiF˂QːPWURQJFKʴʲQJWUuQKWK˂ROXˌQ

6.7̐ OjP TXHQ Y˺L FiF E˂QJ WtQK PˊX Yj EˎW þˆX WKX WKˌS WK{QJ WLQ WjL FKtQK FˆQ WKL˞W FKR FK~QJ Q˞X EˀQ ˾ WURQJ P˸W W˴ FK̈F O˺Q EˀQ Fy WKˢ JLDR QKL˦P Ȳ Qj\ FKR QJʴ˼L NKiF  7UX\FˌSWUDQJZHE TXDþ˪DFK˨ZZZPDUNKROW FRXNKR˖FPm45ErQFˀQK YjW˂LWjLOL˦XþtQK NqP1yV˜K̎XtFKFKRFiFSKˆQVDXYjJL~S EˀQWK˄\þʴ̂FY˄QþˠQj\˂QKKʴ˾QJWU̐FWL˞S þ˞QGRDQKQJKL˦SQKʴWK˞QjR

17


01

BỐI CẢNH ĐỊNH GIÁ

̄FWLrXF̆DPˬLGRDQKQJKL˦SOjWˀRUDÔLQKXˌQEˠQY̎QJ %ˀQV˜KˬFþʴ̂FWURQJSKˆQQj\YjFiFSKˆQWL˞SWKHRUːQJ JLiF˂FKtQKOjFKuDNKyDþˢþˀWþʴ̂FP̄FWLrXWUrQYjP̈FJLiU˚ QK˄WKL˞PNKLOjFRQþʴ˼QJþLþ˞QÔLQKXˌQ 3KˆQQj\EDRJ˲P ‡ /jPWK˞QjRþˢGRDQKQJKL˦SF˂LWKL˦QÔLQKXˌQ ‡ FiFKWĂQJWUʴ˾QJGRDQKQJKL˦S ‡ 9tḠWK̐FWLˤQYˠKL˦XTX˂F̆DFiFFiFKWUrQ ‡ 7ˀLVDRPˬLQJʴ˼LNK{QJQKˌQUDUːQJY˄QþˠQːP˾YL˦F þ˪QKJLi 7URQJSKˆQQj\V̐WĂQJWUʴ˾QJWURQJKRˀWþ˸QJNLQKGRDQKV˜þʴ̂F SKkQWtFKYjEˀQV˜QKˌQWK˄\WˀLVDRYL˦Fþ˪QKJLiSK˂Lþ̈QJþˆXWURQJ GDQKViFKF{QJYL˦FʴXWLrQF̆DPˬLGRDQKQJKL˦S%ˀQFyWKˢW˂L[X˰QJ FiFWjLOL˦XYjE˂QJWtQKWKDPNK˂RþˢW̐WK̐FKL˦QFiFSKpSWtQKÔL QKXˌQþʲQJL˂QVDXþy[HP[pWWiFþ˸QJF̆DV̐WĂQJWUʴ˾QJWUrQFiF OƬQKY̐FWUˬQJþLˢPNKiFQKDX 

18


┼А─Х├к├а─│─Т├│─Э─│─Т─М─Х├П

L├аm thс║┐ n├аo ┬Ес╗Г doanh nghiс╗Зp cс║гi thiс╗Зn lс╗гi nhuс║нn &╦ВLWKL╦жQO╠ВLQKX╦МQNK{QJNKy7KXWK╦МSQK╠ОQJTXDQ├╛L╦вPNKiFK TXDQ Fy tFK +╦мF K╦оL NLQK QJKL╦жP F╠ЖD QK╠ОQJ GRDQK QJKL╦жS ├╛L WU╩┤╦║F Fy tFK ;k\ G╠РQJ K╦ж WK╦░QJ KR╦АW ├╛╦╕QJ JL~S QKkQ YLrQ Fy QKL╦аXF╩▓K╦╕LF╦мViWY╦║LWK╠РFWL╦дQWURQJFiFO╞мQKY╠РFWU╦мQJ├╛L╦вPFy tFK'X\WUuP╠ИF├╛╦╕V╦ФQVjQJWKD\├╛╦┤L┬░G╠РDWUrQFKLDV╦ЪV╠РWKjQK F{QJ F╟ЙQJ Fy tFK 1K╩┤QJ QK╠ОQJ Ju E╦АQ WK╠РF V╠Р F╦ЖQ Oj GjQK V╠Р TXDQWkPQJKLrPW~F├╛╦ЮQFK╠Ж├╛╦аO╠ВLQKX╦МQ 9╦М\W╦АLVDRYL╦жFW─ВQJWU╩┤╦╛QJO╠ВLQKX╦МQO╦АLNKyNK─ВQ├╛╦ЮQY╦М\" +╦ЖXK╦ЮWQK╠ОQJQJ╩┤╦╝LOjPNLQKGRDQKWU╦ВO╦╝LFkXK╦оL┬▓OjPWK╦ЮQjR ├╛╦вF╦ВLWKL╦жQO╠ВLQKX╦МQ┬│E╦РQJKDLO╠РDFK╦мQ *L╦ВPFKLSKt 7─ВQJGRDQKWKX 7K╦иQKWKR╦ВQJK╦мWKrPO╠РDFK╦мQWK╠ИED 7─ВQJQ─ВQJVX╦ДW 0╦ЦFGQK╠ОQJO╠РDFK╦мQQj\├╛╦аX├╛~QJQK╩┤QJFK~QJTXi├╛╩▓QJL╦ВQ ├╛╦вWU╦╛WKjQKFiFKWL╦ЮSF╦МQKL╦жXTX╦ВYjFK~QJWK╦вKL╦жQV╠Р[XQJ├╛╦╕W W╠ИF Oj Q╦ЮX E╦АQ PX╦░Q W─ВQJ GRDQK WKX Fy O╦Ь E╦АQ F╦ЖQ W─ВQJ FKL SKt PDUNHWLQJKR╦ЦFWX\╦вQWKrPQKkQYLrQEiQKjQJ1╦ЮXE╦АQPX╦░QJL╦ВP FKLSKtYL╦жFQj\FyWK╦вK╦АQFK╦ЮNK╦ВQ─ВQJ[╠МO├йF{QJYL╦жFPjE╦АQ PRQJPX╦░Q7K{QJWK╩┤╦╝QJWURQJNLQKGRDQKWKX╦МWQJ╠ОNLQKW╦ЭE╦ЛF WKDQJ  ├╛╩┤╠ВFQK╦ОF├╛╦ЮQWK╩┤╦╝QJ[X\rQQK╩┤WK╦в├╛yOjOL╦аXWKX╦░FFKRW╦ДW F╦ВFiFKR╦АW├╛╦╕QJWjLFKtQKNpPKL╦жXTX╦В

╟З╞а╟И[─Х─▓─Т┼к├╗├й├Ш├к┼к─Т├О─▓─М╟З├╢├к─╗─▓─╗─▒─Х├╢┼г─╗─Л┼г├к├О─к├╢╟И╞╡─Т├О╞Л├к┼Й─▓├│┼╕┼Н├к─М┼И─Х─к├Я─з─Х─▓─Т┼к├╗┼Ь┼п╞Л─▒─╛╟К├к─Т─Х├╗─▓─к┼╕┼Н├к├│┼╕┼Н├к ─Т─╗├Ю├к─Т├│─Ь─▓─Т╞Д├Я┼г┼╝├░┼╡─▓─М┼к┼Э─Х├╝┼к├│├╛┼к┼Э─╗─▓─М─▓─Т─Х├╜┼п─▓─М├Я─▓─Т─з─Х─▓─Т├░─╗├О─▓─Т╟А─▓─Т├Ч┼к─к├Я┼к┼Э─╗─▓─М┼г├а─▓╞К┼п├Ч┼к╞╗f├╗┼п ┼г├а─▓╞К┼п├Ч┼к╞Д┼М─Х┼Ь┼п╞Л─▒─╛├к├Я─▓─М─к┼М─▓┼к─Т─Э├к─Т─Х┼Ъ─Т─Ч╞Д├Я─М─Х├П├й├П─▓┼к┼Э├║─▓─▒┼А┼к├│┼Л─▓╞Д─Ь┼г├а─▓┼Ъ─Т├Ъ─▒┼г─Й├к├Я─▓─М─М─Х├а─▒╞╢ ─к├Я─▒─М─Х├О┼к├Р─▓─М─к┼Н─Х─▓─Т┼п├Ш─▓╞Д├Я─з─Т├а─▓├Р─▓─М├к├Ю─▓─Т┼к┼Э├О─▓─Т╞╗

19

01


*RfGAJŸfA]JfG¤f

1˝XW{LFyWKˡWĂQJGRDQKWKXKjQJQĂPOrQYjFKLSKtF˯þ˩QKF̅DW{LNK{QJ WKD\þ˳LW{LV˛FyV̇FPXDW˯WKʲQW{LNK{QJF˅QSKˁLWKXrWKrPQJʴ˻LYjWKHR K˫FWKX\˝WNLQKW˝EˋFWKDQJQj\W{LV˛NL˝Pþʴ́FP˷WV˯WL˟QO˹Q

6̐WKˌWOjþ˼LNK{QJQKʴPʲ&KLSKtOX{QWĂQJNKLGRDQKQJKL˦SWĂQJ WUʴ˾QJYjWKʴ˼QJþˢþˀWþʴ̂FP̄FWLrXWĂQJWUʴ˾QJGRDQKQJKL˦SFˆQ FXQJF˄SFKRNKiFKKjQJQKLˠXÔLtFKKʲQGRþyELrQÔLQKXˌQ  JL˂P YjYL˦FF˰JˎQJFkQEːQJWjLFKtQKFjQJWU˾QrQNKyNKĂQKʲQ %ːQJFiFKV̌ḠQJFiFKWL˞SFˌQQJk\WKʲQKʴYˌ\þˢF˂LWKL˦QÔL QKXˌQQKLˠXFK̆V˾K̎XGRDQKQJKL˦SFKRiQJQĴSE˾LV˰Oʴ̂QJ Y˄QþˠSKiWVLQK7ĂQJGRDQKWKXFyY˚þʲQJL˂QQKʴQJFiFKWK̈F WK̐FKL˦QOˀLSK̈FWˀSKʲQU˄WQKLˠX

5 cách tăng trưởng doanh nghiệp  7˄WF˂FiFGRDQKQJKL˦SþˠXFK˨OjV̐N˞WK̂SF̆DQKLˠXE˸SKˌQKRˀW þ˸QJ %˸ SKˌQ FKX\rQ WKX PXD KR˖F V˂Q [X˄W V˂Q SKˈP E˸ SKˌQ FKX\rQWuPNL˞PNKiFKKjQJYjEiQKjQJQJRjLUDFzQFiFE˸SKˌQ FKX\rQTX˂QOéQKkQV̐YjWjLFKtQK&RQþʴ˼QJF˂LWKL˦QÔLQKXˌQ WK̐FUDFKtQKOjFRQþʴ˼QJF˂LWKL˦QP˸WKR˖FQKLˠXE˸SKˌQWUrQ *LiPjW{LFyWKrPYjLNKiFKKjQJKR˕FWĂQJQKˋQGL˥QWKʴʲQJKL˥XKR˕FQKˋS QJX\rQOL˥XY˹LJLiU˙KʲQKD\WK~Fþˇ\QKkQYLrQOjPYL˥FFKĂPKʲQP˷WFK~W

&iFGRDQKQJKL˦SOjPYL˦FKL˦XTX˂V˜OX{QOX{QWuPFiFKJL˂LTX\˞W FiFY˄QþˠQj\ LJƠLjĕúIJĪōĕIJĒůØIJLJŚŝĻƘŪıÎŝČĕIJLjƵĪßıŹêêĒúIJĒĪüêĒČĕŽÎČĕÏéÏIJêŷÎıŀŪţàIJŚĒÚıƄßêĒĕŚĒė ţàIJƊů×ŪêŀIJČƄŌĕêĒĕŚĒėŪĕúůŪĒŵêŷÎIJļƻĕúIJĪōĕIJĒůØIJéÎĻČŁıéĕúIJĪōĕIJĒůØIJČŀŚLJČŝĻţţ ŚŝĻƘŪıÎŝČĕIJLjƄßéĕúIJĪōĕIJĒůØIJŝʼnIJČLJIJöŪŚŝĻƘŪıÎŝČĕIJLjƻ

20


ŀĕêàijĒóĝijĒČĕÏ

01

.KLEˀQEˎWþˆXP˸WFKL˞QG˪FKQKːPWĂQJÔLQKXˌQEˀQFˆQNKiP SKiFiFKWĂQJWUʴ˾QJGRDQKQJKL˦SćyOj 7ĂQJV˰Oʴ̂QJNKiFKKjQJ þʴ̂FQKLˠXKʲQYjP˄WtWKʲQ  7ĂQJWˆQVX˄WJLDRG˪FK NKL˞QNKiFKKjQJKL˦QWˀLJLDRG˪FK WKʴ˼QJ[X\rQKʲQ  7ĂQJJLiWU˪WUXQJEuQKF̆DP˶LJLDRG˪FK WĂQJFK˄WOʴ̂QJ YjNK˰LOʴ̂QJ  7ĂQJJLiV˂QSKˈPG˪FKȲ 7ĂQJKL˦XTX˂F̆DGRDQKQJKL˦S WĂQJQĂQJVX˄WFRQQJʴ˼L JL˂PFKLSKt  &KuD NKyD FKR W˄W F˂ FiF KRˀW þ˸QJ Qj\ Oj FKLD FK~QJ WKjQK FiF SKˆQQKˮþˢGˤKLˢXYjGˤJL˂LTX\˞WKʲQ ‡ 7ĂQJGRDQKV˰YˠFʲE˂QOjFyQKLˠXNKiFKKjQJKʲQ ‡ &yQKLˠXNKiFKKjQJKʲQWKʴ˼QJþʴ̂FKLˢXOjJLjQKWKrP NKiFKKjQJP˺LQKʴQJQyFljQJEDRJ˲PYL˦FJL̎FKkQ NKiFKKjQJKL˦QWˀL ‡ *L̎FKkQNKiFKKjQJKL˦QWˀLFyQJKƬDOjþ˂PE˂RUːQJKˬ NK{QJE˪WKX\˞WSK̄FþˢFKX\ˢQVDQJþ˰LWK̆FˀQKWUDQK ‡ 9L˦FQJĂQFK˖QNKiFKKjQJE˪FkXWU˸PþzLKˮLP˸WK˦WK˰QJ FKĂPVyFNKiFKKjQJKRˀWþ˸QJWKʴ˼QJ[X\rQYjKL˦XTX˂ 7URQJP˷WF{QJW\G˩FKỸFKX\rQQJKL˥SP˷WFKL˝QOʴ́FFKĂPVyFNKiFKKjQJþm þʴ́FWK̏FKL˥QQKʴVDXWKHRþyFiFNKiFKKjQJKʿQJ$V˛þʴ́FJ˕SP˕WWȔFWL˝S P˵LWKiQJKʿQJ%FK˧J˕SJ˿KDLWKiQJP˷WO˅QQKʴQJWKiQJQjRFljQJV˛þʴ́FOLrQ K˥TXDþL˥QWKRʿLYjW˅QVX˃WJ˕SP˕WNKiFKKjQJKʿQJ&OjEDWKiQJP˷WO˅QY˹L V̏K˵WÚF̅DWKʴþL˥QW̋þˡWKXK˗SNKRˁQJFiFKćL˟XQj\EX˷FGRDQKQJKL˥SSKˁL FK̅þ˷QJYjWˋSWUXQJV̏FK~éYjRQK̍QJNKiFKKjQJTXDQWU˫QJQK˃W

21

Profile for GAM7 Magazine

Định giá tăng lợi nhuận  

➤ Thói quen nào đang cản trở việc gia tăng doanh thu và ăn lạm vào lợi nhuận của doanh nghiệp? ➤ Những tư duy sai lầm khi định giá sản phẩm/...

Định giá tăng lợi nhuận  

➤ Thói quen nào đang cản trở việc gia tăng doanh thu và ăn lạm vào lợi nhuận của doanh nghiệp? ➤ Những tư duy sai lầm khi định giá sản phẩm/...

Advertisement