Page 1

ÅRSRAPPORT 2011


Bevægelseskunstnerne fra Street Movement er en af brugerforeningerne i StreetMekka. Her trænes og leges der på facilitetens udendørs parkour areal. Foto: Benjamin Wernery


GAM3 TAKKER DONORER OG SPONSORER FOR STØTTEN I 2011 DONORER EDITH & GODTFRED KIRK CHRISTIANSENS FOND

HOVEDSPONSORER

A-SPONSORER

PRODUKTSPONSORER

PROJEKTSPONSORER CARLSBERG GROUP LEJERBO, DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN RESSOURCECENTER YDRE NØRREBRO NØRREBRO LOKALUDVALG AMAGER ØST LOKAL UDVALG BRØNDBY BOLIGSELSKAB, FÆLLESHUSET NORDLYS AAB BOLIGOMRÅDET KÆRENE/BYBJERGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNE - TEAM SUNDHEDSFREMME ”MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD” FRITIDSBUTIKKEN AVEDØRE BOLIGSELSKAB SJOV LØRDAG AVEDØRE FOR ALLE BOLIGSELSKABET BALDERSBO ROSKILDE KOMMUNE

GAM3 Årsrapport 2011 er designet af Make Your Mark

BOLIGSELSKABET SJÆLLAND OASEN NÆSTVED KOMMUNE, KULTUR & FRITIDSAFDELINGEN ODENSE KOMMUNE VOLLSMOSE FÆLLESDRIFT SALUS BOLIGADMINISTRATION AMBA SØNDERBORG KOMMUNE, CENTER FOR KULTUR KULTURAMA AARHUS KOMMUNE HORSENS KOMMUNE, SUND BY SUNDPARKHALLEN ØSTBASEN AALBORG KOMMUNE DET OBELSKE FAMILIEFOND AALBORG KOMMUNE - SUNDHED OG BÆREDYGTIG UDVIKLING


Danseworkshop ved Street GAM3 i Aalborg Nord 10. juni 2011. Foto: Stinus Duch Andersen

5


LEDELSESBERETNING

I det forgangne år, har GAM3 fulgt de spor, som udviklingsarbejdet de foregående år har lagt ud. 2011 blev således det første år, hvor Your GAM3 programmet blev rammen for vores aktiviteter i udsatte boligområder jævnt fordelt over hele landet. Her har børn og unge deltaget i en række forskellige gadeidrætsaktiviteter, som på mange områder har lignet de aktiviteter, man har kunnet møde på asfalten de tidligere år. Men en række nye tiltag har med det nye program skabt grundlaget for at ændre organiseringen og styrke forankringen af aktiviteterne. Et af disse tiltag, er den nye PlayMaker uddannelse, som over tre weekender klæder de unge på til selv at stå for gadeidrætsaktiviteter i deres eget lokalområde. Uddannelsen udvikler desuden de 16-21 årige PlayMakers evner som ledere og giver dem en række personlige kompetencer, som de kan få gavn af senere i deres liv – i deres fritid, i deres uddannelse eller i deres arbejdsliv. Det bliver spændende at følge det første hold PlayMakers, når de til sommer skal i praktik på asfalten ude i landet.

6


I StreetMekka er vi kommet godt igennem det første år med driften

Heldigvis er der andre græsrodsorganisationer, som gennem

af det flotte nye centrum for gadeidræt. Med et imponerende med-

årene har leveret en solid indsats for at udbrede kendskabet

lemstal på hele 4.681 har huset formået at bevare det momentum,

til lige netop deres gadeidræts-passion. Lige som GAM3 har

som allerede blev skabt ved åbningen i 2010. Brugerne strømmer

også de oplevet den voksende efterspørgsel efter faciliteter og

til fra hele byen og vidner dermed om den store efterspørgsel,

semi-organiseret idrætstilbud på gadeplan. Med en målsætning

som har eksisteret blandt gadeidrætsudøverne – ikke mindst i

om at forene disse kræfter vil GAM3 i tæt samarbejde med de

de kolde, mørke måneder af året. Samlet er det blevet til 33.586

andre aktører på området gennem de kommende år arbejde for

besøg i løbet af 2011.

at styrke vilkårene for gadeidrætten. Dette skal medvirke til, at et større antal unge bliver inddraget i fællesskabet om idræt på

Med de to solide spor lagt ud, har omsætningen igen i år fået

gadeplan, når ressourcerne eller viljen til foreningsdeltagelse –

et væsentligt løft og er kommet op på 9,3 millioner kroner. Det

af den ene eller anden grund - ikke er til stede.

svarer til en vækst på 24 % (2010: kr. 7,6 mio.). På GAM3’s vegne vil vi gerne takke vores mange frivillige, instrukI 2011 har bestyrelsen opstartet en Must-Win Battle strategi-

tører og medarbejdere: I har alle ydet en inspirerende indsats i det

proces, som skal sikre den langsigtede udvikling af både GAM3

forgangne år. Vi vil også gerne takke de mange donorer, private

som organisation og gadeidrætten som helhed. Denne proces har

sponsorer og samarbejdspartnere, som har turdet støtte en ukon-

været med til at identificere tre områder, hvor GAM3 i de kommende

ventionel tilgang til idræt og ungdomskultur: You make us happen!

år særligt vil fokusere energierne. De tre områder er 1) videreudvikling af PlayMaker uddannelsen, 2) etablering af nye Street-

Simon Prahm, Direktør

Vibeke Frank, Formand

Mekkaer og 3) styrkelse af vilkårene for gadeidrætten. Mens de to første strategier bygger videre på de erfaringer, vi i disse år høster fra Your GAM3 programmet og StreetMekka, så tager den tredje målsætning sit udgangspunkt i en anden erkendelse. Vi er nemlig ikke de eneste derude. Selvom GAM3 gennem årene har udvidet aktivitetspaletten, så er der fortsat gadeidrætsaktiviteter, som vi ikke understøtter, lige som der også er byer på landkortet, som vi endnu ikke er nået frem til.

7


Lokal forankring er formålet med Your GAM3 programmet, bl.a. ved at de unge deltagere tager ansvar i lokale street projekter, som har et almennyttigt sigte. I Æblehaven ved Roskilde samlede de unge skrald og malede streger på den lokale basketballbane. I Kærene ved Rødovre valgte de unge at samle ind ved årets Red Barnet landsindsamling. Det blev til 6.357 kroner. I Gadehavegård i Høje-Taastrup blev Multibanen usmykket og forskønnet. Foto: Stinus Duch Andersen


Virkeligheden overgår ofte fantasien. Da GAM3 opstod for 10 år siden med en målsætning om at udbrede gadeidrætten, så også unge i udsatte boligområder udvikler sunde idrætsvaner og inkluderes i ansvarlige fællesskaber, havde få fantasi til at forudse organisationens udvikling. Eller dens betydning for den sags skyld. Med et koncept, der benytter attraktive gadeidrætstilbud og streetkultur til at skabe sociale og sundhedsmæssige forandringer, er det i alle årene lykkedes at komme unge i møde – helt tæt på deres livsstil og hvor de bor. I 2011 blev der gjort helt nye og vigtige fremskridt. Organisationen udfolder under navnet Your GAM3 udviklingen af det tidligere koncept med gadeidrætsaktiviteter i udsatte boligområder. Samtidig driver og udvikler GAM3 faciliteten StreetMekka, som er et nyskabende indendørstilbud under streetkulturens fleksibke rammer. Your GAM3 programmet er ambitiøst, idet målet nu ikke alene er at tiltrække og skabe idrætsinteresse blandt unge i udsatte boligområder. Your GAM3 programmet tilstræber i højere grad end tidligere at skabe lokal forankring af gadeidrætsaktiviteter. Derfor er der blandt andet iværksat en uddannelse for egnede unge, så disse PlayMakers selv vil kunne øge interessen for gadeidræt i deres boligområde. En anden og bæredygtig måde at fremme fysisk aktivitet blandt unge – og samtidig styrke gadeidrætten på – er ved at etablere nye faciliteter. StreetMekka på Enghavevej i København er en sådan og har i sin korte levetid bevist, at behovet for tilgængelige og fleksible indendørsfaciliteter er stort.

9


10


GAM3 samarbejder med Primus arkitekter, Street Movement og Ping Out om at etablere nye og opkvalificere eksisterende gadeidrĂŚtsanlĂŚg i 8 udvalgte GAM3 Zones. Realdania finansierer tiltaget. Tegning: Primus Arkitekter

11


dyrke gadeidrætten og streetkulturen på. Med deres StreetMekka medlemskort i hånden kan de nemt benytte faciliteten, få nye venner og dyrke deres interesse. Alt sammen noget, der underbygger bæredyg”Noget af det fedeste ved StreetMekka er

StreetMekka har vist sig som svaret på

tige idrætsvaner – også hos udsatte

alle de forskellige folk, der kommer her –

flere behov. Unge med asfalt i blodet har

grupper med øget risiko for hverdage uden

unge, gamle, begyndere, øvede, dansere,

manglet et sted at mødes, som tilsidesatte

tilstrækkelig motion, kreativitet og leg.

fodboldspillere. Der er virkelig altid god

det danske vejrs luner. De har – måske uden

stemning. Folk er glade og flinke, og der er

selv at erkende det – savnet en fleksibel

Men StreetMekka skaber også nye behov.

aldrig ballade.”

facilitet, hvor man kan møde op, når man

For hvad gør alle de, som ikke bor i nærhe-

vil, og deltage i selvorganiserede, semiorga-

den af StreetMekka. Bevares, StreetMekka

Sådan siger 21-årige Nicklas, en af de

niserede og foreningsorganiserede aktivi-

tiltrækker unge fra hele København og

mange unge som i 2011 for alvor tog

teter. Alt efter hvad temperamentet og

omegn, men for mange uden for hovedsta-

StreetMekka til sig. Faktisk blev Street-

tiden er til. Hvad enten der er tale om idræt,

den er StreetMekka fortsat blot en drøm.

Mekka besøgt mere end 33.000 gange i

dans, dj’ing, street art eller noget femte.

Derfor står der også ”etablering af flere

2011 af de over 4.600 medlemmer. Af dem

StreetMekkaer” på GAM3’s to-do seddel.

var Nicklas den flittigste: Han var i Street-

Ved at samle de mange muligheder

Målet er, at dette bliver en realitet inden for

Mekka hyppigere end hver tredje dag

under ét tag, er der med StreetMekka

de næste fem år, så gadeidrætsentusiaster

– året rundt. I alt 147 gange besøgte den

skabt et unikt rum for børn og unge, der

overalt i landet kan få et sted at dyrke deres

unge basketballer i StreetMekka.

giver dem en mangfoldighed af måder at

passion hele året rundt.


Første fredag hver måned strømmer hundredvis af børn og unge til StreetMekkas Friday Jam for at deltage i basket- og fodbold turneringer, se danse- og rapbattles og have det sjovt med deres venner. Tjek videoen fra Friday Jam i juni 2011 her

I sommerferien blev der i tæt samarbejde med brugerforeningerne afholdt en række forskellige Sommer Camps i StreetMekka. Her er det Street Movements Parkour Camp, som sætter gang i huset. Foto: Nitesh Singh Parwana


Fremmøder/besøgende i alt

ÅRETS TI MEST POPULÆRE GAM3 ARRANGEMENTER

900 deltagere ved StreetMekka’s 1-års fødselsdagsevent • 612 deltagere ved GAM3 Finals i København • 350 deltagere ved Street GAM3 i Sundparken, Horsens • 315 deltagere ved StreetMekka Friday Jam i februar • 258 deltagere ved StreetMekka Friday Jam i marts • 249 deltagere ved StreetMekka Friday Jam i april • 240 deltagere ved Street GAM3 i Vollsmose, Odense • 237 deltagere ved StreetMekka Friday Jam i maj • 224 deltagere ved StreetMekka Friday Jam i januar • 220 deltagere ved Street GAM3 i Brøndby Nord

Antal træninger

FLERE STREETMEKKA TAL

23.390 besøgende til træninger og selvorganiseret leg • 10.196 besøgende børn og unge med deres institution • 2.485 åbningstimer • 355 åbningsdage • 38 instruktører og trænere • 70 frivillige • 5.475 gratis udlånte basket-, fod- og bordtennisbolde • 4.681 medlemmer af StreetMekka • 930 medlemmer af StreetMekka på facebook • 1.422 modtagere af StreetMekkas nyhedsbrev • 6.424 tilmeldinger til StreetMekkas SMS-lister •

14 14

Drenge/piger i pct. Anden etnisk baggrund i pct. Gennemsnitsalder i år

Your GAM3

StreetMekka

13.023

33.586

816

1.894

63/37

72/28

72

47

12,9

20,1

ÅRETS FEM BEDST BESØGTE GAM3 ZONES

882 fremmøder – 4700 Sydbyen, Næstved • 846 fremmøder – 9400 Nord, Nørresundby • 841 fremmøder – 2200 Haraldsgade, København • 665 fremmøder – 5240 Vollsmose, Odense • 636 fremmøder – 8700 Sundparken, Horsens

FLERE YOUR GAM3 TAL

9.621 fremmøder ved GAM3 Zone træninger • 2.790 deltagere ved Street GAM3 arrangementer • 71 instruktører og trænere • 86 frivillige • 45 optagede på GAM3’s PlayMaker uddannelse • 8 gennemførte lokale almennyttige street projekter • 893 medlemmer via Your GAM3 programmet • 1.503 medlemmer af GAM3 på facebook • 2.394 modtagere af GAM3’s nyhedsbrev


NORD AALBORG ØST

GAM3 ZONES

HOLTBJERG

ETABLERING OG OPKVALIFICERING AF GADEIDRÆTSANLÆG

GELLERUP

HOLTBJERG

SUNDPARKEN

SUNDPARKEN

HEDEGÅRDEN BRØNDBY NORD HARALDSGADEKVARTERET BRØNDBY NORD MJØLNERPARKEN ÆBLEHAVEN GADEHAVEGÅRD KÆRENE KÆRENE SUNDBYØSTER AVEDØRE STREETMEKKA

VOLLSMOSE

RINGPARKEN

SYDBYEN

SØGRÆSVEJ

SØGRÆSVEJ

SYDBYEN

15


MEDLEMSKONTINGENTER OG BRUGERBETALING

465.368 ØVRIGE INDTÆGTER

SPONSORER

420.243

684.805 ARRANGEMENTS- OG UDLEJNINGSINDTÆGTER

ØVRIG LOKAL MEDFINANSIERING

281.812

330.000 FONDE OG LEGATER

I ALT

1.617.440

9.345.940 TILSKUD FRA SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET

TILSKUD KOMMUNER

2.497.600

3.048.672

LØN OG PERSONALEOMKOSTNINGER

4.718.485 STREETMEKKA AKTIVITETER

401.342

I ALT

GADEIDRÆTSFACILITETER

9.242.830

168.745 PLAYMAKERS

148.169 GAM3 FINALS

275.210 STREET GAM3

334.111 GAM3 ZONES

ØVRIGE AKTIVITETER

473.067

80.936

ADMINISTRATION

KOMMUNIKATION

405.296

855.294

LOKALEOMKOSTNINGER

1.382.175

16


3.000.000 3.000.000

0

2.500.00

0

2.500.00

0

2.000.00

0

2.000.00

0

1.500.00

0

1.500.00

00

1.000.0

00

1.000.0

500.000

500.000 0

0 2008-09

2010

2011

2008-09

2010

2011 NER

OMMU D FRA K

TILSKU

RIET SMINISTE GRATION OG INTE LIA C FRA SO TILSKUD

0

9.000.00 0

3.000.00

1.500.000

0

2.500.00

0

1.250.00

0

6.000.00

0

2.000.00

0 1.000.00

0

4.500.00

0

1.500.00

750.000

00

3.000.0

00

1.000.0

500.000

0

1.500.00

500.000

250.000 0

0

7.500.00

0 2008-09

2011

2010

FONDE

0 2008-09

2010

KUD OG

RIGE TILS

ALLE ØV

2011

2008-09

2010

2011

I ALT

TER INDTÆG

ATER

OG LEG

17


GAM3’s koncept er som i tidligere år opdelt i faste træninger i de enkelte GAM3 Zones, en Street GAM3 event i hver GAM3 Zone og GAM3 Finals i København. Her er vi til Street GAM3 i Vollsmose. Foto: Stinus Duch Andersen


19


første Se video fra den PlayMaker Camp

Gadeidrætten er kommet for at blive og har en

Uddannelsens første årgang er med unge fra alle

stærk appel til unge – også i landets udsatte

dele af landet, og de første PlayMakers udklækkes

boligområder. Med god grund, for den fleksibi-

i 2012. Herefter er de klar til at udbrede deres egen

litet, spontanitet og identitet, som gadeidrætten

interesse for gadeidræt, men også påtage sig

tilbyder, passer godt ind i de unges verdensbil-

ansvarsområder for GAM3. De unge får med andre

lede. Og så er det sundt og sjovt, ikke mindst.

ord chancen for at gøre den berømte forskel.

For at fremme gadeidrætten i landets udsatte bolig-

De kommende PlayMakers har taget godt imod

områder, begyndte GAM3 i 2011 at uddanne unge

uddannelsen og har hver især en eller flere helt

i alderen 16-21 år til at blive gadeidrættens lokale

konkrete bevæggrunde for at ville skabe foran-

ambassadører. PlayMakers, som de unge efter endt

dring fra bunden i deres boligområde. Som

uddannelse kan kalde sig. Som led i Your GAM3

Aurora på 16 år fortæller, så har hun valgt at blive

programmet bliver engagerede unge fra landets

PlayMaker, ”fordi jeg gerne vil gøre en forskel.

GAM3 Zones fremover udvalgt til at deltage i uddan-

Og fordi jeg elsker at danse og gerne vil lære

nelsen. Den lærer dem om socialt entreprenørskab,

fra mig”. Motivationen hos andre spænder fra

personligt lederskab og træningsmetode. Dette skal

den glæde og de muligheder, det giver at hjælpe

give dem indblik i sig selv og mulighederne for at

andre, og til, helt konkret, at forebygge krimina-

skabe forandring i deres eget boligområde.

litet i deres eget kvarter.


22


Det regnede rigtig meget i sommeren 2011 – desværre også på dagen for GAM3 Finals. Heldigvis kunne eventen i løbet af dagen nemt flyttes til StreetMekka, som resulterede i en fortættet intensitet sjælden set. Foto: Mikkel Thomasen


I 2012 fejrer GAM3 sin 10 års jubilæumssæson.

I StreetMekka er en række brugerforeninger

Den vil blive fejret – for og sammen med de

fælles om at tilbyde åbne træninger, som alle

unge, som igen i 2011 gjorde GAM3 til, hvad

medlemmer af StreetMekka kan deltage i

det er: En bevægelse mod et forandret og mere

– uden tilmelding eller tidligere at have

varieret og identitetspræget idrætsbillede. En

været med. Man møder blot op og er

bevægelse mod flere unge med en fysisk aktiv

med. Medlemskab er samtidig billigt

livsstil på asfalten og i streetkulturens tegn.

og giver udover de åbne træninger mulighed for at udøve sin idræt

Årene med GAM3 har ikke alene bragt aktivi-

på egen hånd. Får man også lyst

teter ud til unge med nysgerrighed og interesse

til at træne med i brugerforenin-

for gadeidræt, men har også sat ekstra skub i

gernes træninger, melder man

disse bevægelser. Eksempelvis når det kommer

sig ind i foreningen. Det er, med

til medlemskab, hvor organisationen går nye

et populært udtryk, en win-win for alle parter.

veje for at indfange og inspirere den unge målgruppe. Også StreetMekka har bidraget med nye typer af fleksible idrætstilbud.

Det fleksible medlemskab findes selvsagt også i GAM3’s aktiviteter i landets udsatte boligområder. Her giver indmeldelse i GAM3 på én og

I en forstand har GAM3 rykket ved den måde,

samme tid mulighed for at deltage i træninger

idræt organiseres på, eftersom de unge

overalt i landet – i alle de discipliner, man

deltagere nemt melder sig ind i nogle struktu-

ønsker. Man melder sig ind i en overordnet og

rerede rammer, der i høj grad taler deres sprog,

rummelig kultur og identitet.

og som de selv præger. Organiseret, semiorganiseret og selvorganiseret idræt flyder sammen og finder nye former.


Dansebattle i disciplinen Hiphop 1-on-1 ved fejringen af StreetMekkas 1 ürs fødselsdag i oktober 2011. Foto: Benjamin Wernery


GAM3’s bestyrelse: Fra venstre mod højre er det Thomas Ravn-Pedersen, Katrina Feilberg, Flemming Strøm, Anders Rendtorff, Kunal Singla, Martin Schultz og Mia Nyegaard. Herudover tæller bestyrelsen Jamilla Jaffer og Vibeke Frank (formand).


GAM3, e mere om Vil du vid , vĂŚre med u lyst til at eller har d l os ... ler skriv ti sĂĽ ring el

K

.D AM3 O@G HELL 8323 7020 3.DK GAM

Profile for GAME

GAM3 Årsrapport 2011  

Årsrapport for 2011 inkl. ledelsesberetning, nøgletal, fokus på PlayMakers, etc.

GAM3 Årsrapport 2011  

Årsrapport for 2011 inkl. ledelsesberetning, nøgletal, fokus på PlayMakers, etc.

Profile for gam3
Advertisement