Page 1

GALTEN . SKOVBY . SKIVHOLME . SJELLE . SKJØRRING

Kirkebladet JuNI 2009 – JuLI 2009

NR. 88

1


Præsentation af ny sognepræst Det var med meget stor glæde og taknemmelighed, jeg den 11. marts modtog opkaldet fra menighedsråds­ formand Anders Lindberg: ”Vi har valgt at indstille dig som nr. 1 til stil­ lingen som sognepræst i Skovby”. Sådan lød beskeden, og mit hjerte hoppede af sted, og jeg skulle under­ trykke trangen til højt at råbe JuHuu ind i røret. Denne boblende fornemmelse i krop­ pen har endnu ikke fortaget sig helt, selvom hverdagens travlhed nu for alvor er begyndt. Jeg flyttede med min mand Henrik og vores lille datter Alma på snart to år ind i præstegården den 16. april. Vi er blevet mødt med en varme, man kunne ønske var alle beskåret, når man flytter til og begyn­ der på et nyt job, så TAK for det! Det giver overskud og lyst til at trække i arbejdstøjet. Jeg er født og opvokset på Fyn, har boet det meste af min studietid i Århus, de sidste 5 år i Viborg hvor min mand er efterskolelærer, og er altså så nu endt i Skovby. Jeg afleverede mit speciale i august 2008 og blev i december færdig med den praktiske efteruddannelse på pastoralseminariet i Århus. Jeg føler mig vældig privilegeret sådan med det samme at få embede i Skovby, et sted jeg dårligt kan forestille mig bedre. Denne opfattelse har min mand hel­ 2

digvis også, og vi glæder os til at blive en del af livet her. Tak til menighedsrådet for en fantastisk dag den 26. april, hvor jeg ved en meget festlig gudstjeneste blev indsat i kirken ved provst Jette Marie Bundgaard Niel­ sen. Her fik jeg for første gang lejlighed til at høre et meget dygtigt børnekor, som løftede gudstjenesten, og jeg kan kun glæde mig til et gensyn. Kirken var fyldt, som var det juleaften, og rigtig mange deltog også i receptionen efter­ følgende. Tak til alle jer, og tak for taler og gaver, det var ganske overvældende med den store opbakning. Til slut en tak til mine kolleger Thomas Frøkjær, Carsten Marvig, Betina Hjorth Præ­ stegaard og Laura Gylden­Damgaard, både fordi I deltog ved min indsættelse, men ikke mindst fordi I alle fire uden forbehold har tilbudt jeres hjælp og støtte, når spørgsmålene melder sig om mangt og meget – og det gør de jo! Jeg er så heldig, at den festlige begyn­ delse, jeg har fået her i Skovby, fortsæt­ ter, idet jeg i skrivende stund har udsigt til at skulle konfirmere en hel del unge mennesker inden længe. Man kan jo kun håbe, livet her i Skovby fortsat vil vise sig fra den side. Tak for en fantastisk modtagelse og på gensyn Line Nilsson Ravn


Galten sogn Menighedsrådsmøde

Galten sognegård kl. 19.00, torsdag den 18. juni Mødet er offentligt, så er du interes­ seret i det arbejde, der bliver gjort i og omkring Galten kirke, er du meget velkommen. Vi slutter senest kl. 22, og der er kaffe undervejs. Dagsordenen kan man få ved henvendelse på kirkens kontor eller ved at gå ind på www.gal­ tenkirke.dk en uges tid før mødet.

Børnegudstjeneste med fællesspisning

Galten kirke og sognegård, onsdag den 24. juni kl. 17.30 – ca. 19.00 Har vi mange venner, eller få venner? Er der nogle vi driller, eller bliver vi drillet?

Der var engang en mand, der hed Zakæus. Der var ingen, der kunne lide ham, fordi han arbejdede med at kræve penge ind. Han var heller ikke altid lige rar, når han gjorde det. Men en dag kom Jesus fordi og sagde til Zakæus, at han gerne ville være gæst i Zakæuses hus. Det tilbud ændrede Zakæus for altid. Han blev et helt andet menneske efter Jesu besøg. Kom og hør hvordan det skete... Minikonfirmanderne vil hjælpe med ved gudstjenesten. Bagefter går vi over og spiser sammen i sognegården. Det er gratis at deltage.

Ballade om Gud

Folkeligt møde i Hammerum 2. til 5. juli 2009 Har du planlagt din sommerferie? El­ lers får du med Ballade om Gud en enestående chance for at komme af sted i 4 dage på et indholdsrigt og livgi­ vende konvent sammen med en masse diskussionslystne og kristendoms­in­ teresserede mennesker. Ballade om Gud er et konvent helliget ”balladen” om Gud – altså samtalen om Guds nærvær og fravær i snart sagt alt: teologi, politik, kunst, litte­ ratur, musik, historie og ikke mindst samfundet. I år skal vi, krydret med spændende 3


GALTEN SOGN samtaler og lækker mad, høre følgende foredrag: Forfatter og samfundsdebattør Niels Højlund Hvor er det, ateisterne tager fejl? Projektleder ved Center for Multireligiøse Studier Tina Magaard Hvorfor ateisme og religionskritik er nødvendig Sognepræst Erik Bredmose Simonsen Når du strammer garnet… ­ om at rode rundt imellem virkelighed og sandhed, fakta og forkyndelse og lede efter levende ord blandt døde bogstaver Cand. mag. i arabisk Muhammad Hee Islam er en mangfoldig og individuel sag – Islamisme det modsatte Sognepræst Knud Riis Straf – hvad er det i grunden? Derudover vil Laura Gylden­Damga­ ard lægger op til fremvisning og si­ den diskussion af filmen The Fisher King. Og så skal vi selvfølgelig synge en masse skønne sange fra højskole­ sangbogen og i kirke søndag morgen, som afslutning på hele Balladen. Det er muligt at komme fordi og høre et enkelt foredrag – det koster 75 kr. 4

Har man lyst til at deltage alle fire dage med overnatning og fuld forplejning er prisen 1700 kr. Man kan læse mere om Ballade om Gud på: www.balla­ deomgud.dk. Programmet bliver også lagt frem i sognegård og kirke.

Mols i sigte

Allerede nu kan man godt sætte kryds i kalenderen fredag den 21. august kl. 12.30 til 17.30. Vi tager på sogneud­ flugt til Mols, hvor vi bl.a. skal se kir­ kekunst af Arne Haugen­Sørensen og Bjørn Nørgaard. Og så kommer vi til at indtage eftermiddagskaffen på et naturskønt sted. I år dog inden døre med regulære borde og stole (­; Læs mere om årets sogneudflugt, pris og tilmelding i næste nummer af kir­ kebladet. Navne på døbte i Galten kirke: 01.03. Max Laursen, Lyngfeldvænget 25 08.03. Malthe Søgaard Viby, Skolebakken 9, 1.th. 05.04. Lucas Kure, Lyngfeldvænget 40 05.04. Viktor Hugo Vester Andersen, Gyvelparken 38 12.04. Freja Lützow Olesen, Overgårdsvej 2, Vejle 12.04. William Frederik Nørskov Vestergaard, Frejasvej 25


GALTEN SOGN Navne på begravede og bisatte ved Galten kirke: NB – har man ønsket at få noteret ”ikke offentliggøres” på dødsanmeldelsen, respekterer vi det ønske, og sætter ikke navnet i kirkebladet, med mindre man ringer til kontoret og beder om det. 19.02. Niels Peter Eriksen, Galten 27.03. Vagn Nørregaard Nielsen, Galten 14.04. Mary Damgaard Pedersen, Galten 22.04. Edith Ottilie Hey, Galten 23.04. Kurt Madsen, Galten 29.04. Kim Christensen, Galten

Konfirmerede i Galten kirke 2009 7. a. 19. april kl. 9.00 Laura Stræde Frandsen Rosa Amalie Stouenberg Hasselflug Nana Søndergaard Axelsen Julie Rix Rødekilde Pernille Bendixen Kjærgaard Anne Feldfos Pilgaard Susanne Damgård Albrektsen Julie Hilding­Hamann Louise Noe Bielack Rasmus Ørum Mike Hedin Nicklas Clifford Fordsmand Hansen

Nicolai Krogh Jensen Daniel Rosendal Duus David Hørby Jensen Jesper Hartmann Andersen Kevin Nicolai Laustsen Tarp Jarek Jeschke Rasmus Buchhave Nikolaj Riishøj Hansen Frederik Vestergaard Soelberg 7. c 19. april kl. 11.00 Caroline Schmidt Christensen Julie Høllund Jensen Julie Thiesen Jensen Sanne Haurum Kristensen Jannie Tinning Mikkonen Cathrine Lin Pilgaard Nielsen Frederikke Lundskov Røhl Nicoline Rix Rødekilde Helene Kipper Sivertsen Pernille Dyrendom Thøgersen Nathalie Østergaard Martin Haugaard Andersen Kasper Sikjær Christensen Stefan Offenberg Haudrum Michael Søndergaard Jensen Kasper Aditya Jørgensen Martin Schriver Møller Alexander Nissen Benjamin Surland Frisch Frederik Frits Nielsen Daniel Overballe Lars Reinhard Rasmussen Marcus Kold Øulee 5


GALTEN SOGN 7.b 26. april kl. 10.30 Andreas Andersen Helena Andersen Lucas Boeriis Petersen Mette Schmidt Christensen Dirch Dybbøl Julie Foged Mie Hag Madeline Reith Hvitfeldt Kadir Laura Werge Karlsen Anna Kjeldsen

Freyja Ekensteen Larsen Casper Lillie Hedegaard Nielsen Joshua Cornelius Pavlak Jacob Deichmann Simonsen Andreas Holmenlund Snedker Casper Stougaard Daniel Strand Emma Møller Torp Christoffer Elley Lindgren Lehmann Weng

Kirkens Korshær søger frivillige

til attraktivt arbejdsfællesskab i en god sags tjeneste! Storkredsudvalget i Skanderborg kommune søger nye medlemmer. Storkredsudvalget varetager sammen med sogne-, støtte- og butikskredse Kirkens Korshærs lokale interesser og de forskellige former for støttearbejde i Skanderborg Kommune.

Storkredsudvalgets arbejde består i: 1) Formidling og tilrettelæggelse af møder, foredrag og arrangementer, der er med til at udbrede kendskabet til Kirkens Korshær. 2) Koordinering, erfaringsudveksling og sparring mellem de forskellige former for frivilligt arbejde i Kirkens Korshær, der foregår i kommunen. 3) Rekruttering og inddragelse af nye frivillige i støttearbejdet. Storkredsudvalget er et forum, hvor kreative sjæle kan tumle med deres ideer. Alle, der har lyst til at yde en indsats med den hjælp, de nu har ressourcer til, er meget velkomne. Storkredsudvalget holder møder 2 til 4 gange om året, afhængig af hvor mange tiltag, udvalget beslutter at iværksætte. Har ovenstående vakt din interesse eller vil du vide lidt mere om arbejdet så kontakt: Landssekretær Dorte Tranberg­Krab på tlf: 25 47 00 29 eller mail: dorte.tranberg@kirkenskorshaer.dk For yderligere oplysninger om Kirkens Korshær se: www.kirkenskorshaer.dk

6


GALTEN SOGN

Kirkelig vejviser Sognepræster Laura Gylden­Damgaard, Smedeskovvej 4, 8464 Galten 86 94 51 05, ldn@km.dk Træffes ikke mandag Betina Hjorth Præstegaard Violvej 4, 8680 Ry 86 24 12 48, bhpr@km.dk Træffes ikke mandag

Kirketjener Kirsten Mortensen; 24 24 49 58, galten­ kirke@mail.dk Organist Peter Lauge­Hansen; 86 16 53 01, peter­ lauge@stofanet.dk

Kirkekontor Sekretær Lone Laursen, Sognegården, Smedeskovvej 2, 8464 Galten 86 94 61 11, lpml@km.dk Åbningstider: mandag, tirsdag og torsdag 9­12 Torsdag også fra 15.30­17.30. Kirkegårdskontor Graver Torben Skjøtt

Sognegården, Smedeskovvej 2, 86 94 60 36, galten­kirke@mail.dk Træffes pr. tlf. tirsdag til fredag 11.30­12

Kirkesanger Svend Nykjær; 86968199; snykjaer@vip. cybercity.dk Menighedsrådsformand Poul Lund; alpolund@get2net.dk Kirkeværge Hans Christian Thygesen; 86 94 41 94; h_thygesen@webspeed.dk Galten Kirkes hjemmeside www.galtenkirke.dk

Gudstjenester 31.05

(Pinsedag)

Laura Gylden­Damgaard

10.30

01.06

(2. Pinsedag)

Thomas Frøkjær

friluftsgudstjeneste

14.00

07.06

(Trinitatis Søndag)

Laura Gylden­Damgaard

kirkekaffe

10.30

14.06

(1. s. e. Trin)

Carsten Marvig

21.06

(2. s. e. Trin)

Betina Hjorth Præstegaard

24.06

(onsdag)

Laura Gylden­Damgaard

28.06

(3. s. e. Trin)

Laura Gylden­Damgaard

05.07

(4. s. e. Trin)

Betina Hjorth Præstegaard

12.07

(5. s. e. Trin)

Laura Gylden­Damgaard

9.00

19.07

(6. s. e. Trin)

Laura Gylden­Damgaard

10.30

26.07

(7. s. e. Trin)

Carsten Marvig

9.00 10.30 Børnegudstjeneste

17.30 10.30

kirkekaffe

10.30

9.00 7


Gudstjenester

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Skivholme præstegårdshave Mandag den 1. juni kl. 14.00 Traditionen tro fejrer vi 2. pinsedag en fælles gudstjeneste på tværs af sognene i Gammel Galten kommune. Ved friluftsgudstjenesten medvirker alle præsterne foruden trioen Metrum, som består af en pianist, en bassist og en solist. Efter gudstjenesten giver Metrum en koncert i det fri mens den medbragte mad nydes. Metrum spiller primært salmer fra salmebogen, som de tolker på en ny, rytmisk måde.

Meddelelser

Velkommen til den nye sognepræst i Skovby Der var festgudstjeneste i Skovby Kirke søndag den 26. april 2009, hvor menigheden i en fyldt kirke tog imod den nye sognepræst Line Nilsson Ravn og hendes familie. Provst Jette Marie Bundgaard Nielsen fra Hørning fore­ stod indsættelsen overværet af nabo­ sognenes fire præster. Som et særligt indslag bød børnekoret under ledelse 8

af kirkens organist Anne­Marie El­ bech Line og hendes familie velkom­ men til Skovby. Efter festgudstjenesten var der hygge­ lig sammenkomst i præstegårdens kon­ firmandstue, hvor flere velkomsttaler ventede. Line, der er cand. theol. fra Aarhus universitet i 2008, er valgt til stillin­ gen blandt 22 ansøgere. Line har tidligere arbejdet som støt­ tepædagog, børne­ og ungdomsmed­ arbejder og som dansklærer på Hald Ege Efterskole. Menighedsrådet har lagt vægt på at få en præst, der er interesseret i et bredt folkekirkeligt samarbejde, og dermed en præst som teologisk set er placeret midt i den danske folkekirke. En præst som kan forkynde det kirkelige bud­ skab på en forståelig og vedkommende måde, og ikke mindst i ”øjenhøjde”. Vi er overbevist om, at vi i Line Nilsson Ravn har fået den rigtige person til at udfylde dette embede. Line Nilsson Ravn er 31 år og gift med Henrik, og sammen har de lille Alma, som i juni måned bliver 2 år. Vi byder hermed Line Nilsson Ravn,


SKOVBY SOGN Henrik og Alma et varmt velkommen til Skovby, og med håbet om et godt samarbejde ønsker vi Line held og lykke i det nye embede. På menighedsrådets vegne Anders Lindberg, formand

Efterårets arrangementer for børn

I foråret 2009 har vi forskellige tilbud til børnene været godt besøgt. Derfor vil der i efteråret komme endnu flere aktiviteter til børnene: Babysalmesang Babysalmesang begynder igen tirsdag den 1. september for de 0 – 3 årige. Børnekor Børnekorene starter igen medio au­ gust. Korsangerne er opdelt efter alder. Spirekoret er for børn fra 0., 1. og 2. klasse. Børnekoret er for børn fra 3. klasse og opefter. Spirekoret øver tors­ dag kl. 15 – 16 og børnekoret øver tors­ dag kl. 16.00 til 17.15. Der vil som nu være afhentning i SFO. undervisningen følger skolernes undervisningsplan. Minikonfirmander Minikonfirmander starter i september for børn i 3. klasse. Det foregår ons­ dage kl. 15 – 17.

Her vil der komme brev til klasserne in­ den sommerferien. Der vil være mulig­ hed for at børnene afhentes på skolen. Ind imellem vil der være andre tilbud for børn og forældre bl.a. spaghet­ tigudstjenester. De forskellige tilbud vil blive annon­ ceret i Kirkebladet i august – septem­ ber nummeret og i Galten Folkeblad i ugen før det starter eller afholdes. Sognepræsten og aktivitetsudvalget

Kirketuren 2009

Husk kirketuren onsdag den 3. juni til Veng og Tulstrup Kirker med kaffe på Knudhule. Første opsamlingssted er Skovby Nord kl. 17.00 og der køres derefter sædvanlig opsamlingsrute.

Åbent hus

I anledning af at præstesekretæren fra Skovby er flyttet i nye lokaler og nu deler kontor med Galten Kirkekontor indbydes alle fra Skovby Sogn hermed til en festlig åbningsreception onsdag den 10. juni kl. 15.00­17.00. Her vil der blive serveret lidt godt til ganen og være mulighed for at bese de nye loka­ liteter i Sognegården, Smedeskovvej 2 i Galten. Vær hjertelig velkommen. Galten og Skovby Menighedsråd

9


SKOVBY SOGN

Siden sidst

7. a Skovbyskolen

7. b Skovbyskolen 10


SKOVBY SOGN

7. kl. Center Skovby og Columbusskolen

7. b Skovbyskolen 11


Konfirmandindskrivning Mandag den 22. juni kl. 19.00 er der indskrivningsmøde i Skovby Præstegård for forældre og elever til konfirmand­ undervisning 2009/2010. Medbring venligst kopi af dåbsattest samt den udleverede tilmeldingsblanket.

Sommerferie

Præsten holder sommerferie i uge 30 og 31. Sognepræst Thomas Frøkjær passer embedet imens. Han har tlf. 86 95 40 13. Se yderligere info under Kir­ kelig Vejviser for Skivholme, Sjelle og Skjørring Sogne.

Lørdagsdåb

For at imødekomme forespørgsler har vi besluttet at tilbyde dåbsgudstjene­ ster følgende lørdage kl. 10.30: Den 8. august, den 7. november 2009 og den 6. februar 2010. Skulle man derfor ønske at få sit barn døbt en lørdag, bedes man vælge en af ovennævnte datoer.

12

Kirkelige handlinger ved Skovby Kirke marts og april 2009 Dåb: 01.03. 01.03. 15.03. 13.04. 19.04.

Asta Weiling Schou, Mosagervænget 11, Skovby Naja Weiling Schou, Mosagervænget 11, Skovby Kristian Have, Niels Bohrs Allé 18, Skovby Nicoline Kandulski Lindegaard, Æblehaven 18, Skovby Rasmus Stranddorf Schnoor, Tunøvej 25, Skovby

Velsignelser: 21.03. Marianne og Allan Andreasen, Tinbækparken 41, Skovby Begravelser/bisættelser: 04.03. Aase Tørnæs Hansen, Mjøn 5, Skovby 06.03. Czeslaw Jan Stanek, begraves i Polen 16.04. Gert Petersen, Storringvej 2, Harlev J


Gudstjenesteliste 1. juni:

Friluftsgudstjeneste i Skivholme præstegårdshave

14.00

5. juli:

Line Nilsson Ravn

10.30

7. juni:

Line Nilsson Ravn

10.30

12. juli:

Line Nilsson Ravn

10.30

14. juni:

Line Nilsson Ravn

10.30

19. juli:

Line Nilsson Ravn

10.30

21. juni:

Thomas Frøkjær

9.00

26. juli:

Thomas Frøkjær

9.00

28. juni:

Line Nilsson Ravn

2. august: Thomas Frøkjær

9.00

10.30

Kirkelig vejviser Sognepræst: Line Nilsson Ravn Ringvejen 17, Skovby 8464 Galten TLF: 86 94 60 61 lnr@km.dk Træffes bedst mandag, tirsdag og torsdag fra 10­12 Kirkekontoret: Smedeskovvej 2, 8464 Galten Præstesekretær: Tenna Harlund Gamborg træffes på kontoret onsdag kl. 9­15, telefon 86 94 60 05. Organist: Anne-Marie Elbech, Fuglevænget 52, Herskind, telefon 86 95 44 87 anne.marie.elbech@skolekom.dk

Kirkesanger: Kirsten Münster Berg, Kjærslund 24, 2. th. Viby J, telefon 86 72 10 29 Formand for menighedsrådet: Anders Lindberg, Rolighedsvej 8, Skovby, telefon 86 94 50 76 kianli@mail.tele.dk Graver: Graver Bjarne Jørgensen kan træffes på tlf: 23 49 03 61 Kirkeværge: Tove Smedemark, Hørslevvej 62, Skovby, telefon 86 94 59 25 t­h.smedemark@mail.dk Fredag er fridag

13


Skivholme, Sjelle og Skjørring sogne Kirkelige handlinger i marts og april Skivholme Kirke: Døbte: 01 03 Nellie Nora Samsing Svanhede, Lærkevænget 38, Herskind 22 03 Aslak Stein, Høstvej 6, Skivholme 12 04 William Nordentoft Pedersen, Holland Viede: 11 04 Anette Marianne Noer og Allan Rasmussen, Vibevænget 61, Herskind Bisat: 08 04 Kristian Guldmann Sørensen, Søndergade 29, Galten Sjelle Kirke: Døbte: 29 03 Tobias Westfall Bak Jensen, Voldbyvej 14B, Sjelle 26 04 Patrick Alexander Damsgaard Sørensen, Havrevej 23, Galten Bisatte: 07 04 Hardy Jensen, Præstegårdsvej 6, Sjelle 30 04 Helge Sørensen, Gl. Skanderborgvej 132, Sporup 14

Skjørring Kirke: Døbt: 05 04 Malthe Johannes Alrø Andersen, Præstbrovej 16, Herskind Bisatte: 03 03 Erna Mønster, født Sørensen, Porsevænget 100, Galten 05 03 Sine Jessen Hansen, født Gammelgaard, Skolebakken 32, Galten 27 03 Kristen Erik Lajer, Søndergade 29, Galten

Ny graver ved Skivholme Kirke

Mit navn er Anders Lindegaard. Jeg er 40 år og bor i Galten med min kone Gitte og vores 4 dejlige børn. Jeg er udlært gartner og har de sidste 12 år drevet selvstændigt anlægsfirma i Gal­ ten. Jeg er pr. 16/4 ansat som ringer og graver ved Skivholme Kirke. Anders Lindegaard


SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE

Sig noget sødt! Kære konfirmander! Man bliver, hvad man spiser hedder et kendt slogan. Det er et lidt underligt slogan, for på en måde passer det jo ikke. Jeg mener, man bliver jo ikke specielt tynd af at spise tyndsteg. Og man vågner heller ikke op som en kyl­ ling søndag morgen, bare fordi man – som jeg – har fået sig et par kyllingelår i aftes. Gud ske lov da! Og så er der alligevel noget om det. Man formes af det, man putter i mun­ den. Og det gælder, uanset om det handler om sund og usund mad. – Eller det handler om det, vi også kan putte i munden: Gode og grimme ord. Man bliver, hvad man spiser. Men man bli­ ver også, hvad man siger – og hvad man hører. Ord har en fantastisk magt. Ord kan være årsag til den største glæde, men også til den dybeste sorg. Ord kan skabe liv – og ord kan slå ihjel – simpelthen. Og derfor skal vi også tænke os for­ færdeligt godt om mht. hvilke ord, vi tager i munden og siger til hinanden. Bare tænk på, hvordan vi starter da­ gen: Hvis nogen her til morgen har sagt: Hold fast, hvor ser du latterlig ud i det tøj! – så bliver man ked af det. Så føler

man sig morgengrim allerede fra star­ ten. Hvis nogen derimod siger: Hvor ser du fantastisk ud i dag! – så tænder det et lys i os, som måske kan holde hele dagen. – Ja, måske endnu længere, hvis det er den rigtige, der siger det! Jeg kan stadig huske nogle af de ord, der blev sagt til mig, da jeg var omtrent på jeres alder. Så stort et indtryk har de gjort på mig. Der var fx nogle af mine venner – eller mine ”såkaldte” venner – som kaldte mig for ”stødtand”. Det gjorde de, fordi jeg havde et par me­ get fremstående fortænder, som hang langt ned ad hagen på mig. Så det var for så vidt et meget rammende øge­ navn. Men jeg blev alligevel ked af at høre på det. Jeg blev forfærdelig ked af det. Men heldigvis havde jeg også en hem­ melig beundrer. Det var Erna – bager­ jomfruen. Erna gik ikke ret meget op i folks udseende. Til gengæld gik hun meget op i at få besøg af sådan en frisk dreng som mig, som hun kaldte mig. Så når jeg kom til hende med Familie Journalen, så sagde hun altid som det første: Nej, er det dig! Det var vel nok hyggeligt! – Og det syntes hun virkelig, det var, det kunne man se på hende. Og så endte det som regel med, at hun gav mig en stor slikpose, som var fyldt 15


SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE til randen, selv om jeg sådan set kun havde købt for 50 øre. Jeg har også både nogle gode ord og en slikpose med til jer i dag. Den ser sådan ud. I posen er der 12 bolsjer – 12 helt særlige bolsjer. For på hvert bolsje står der et ord, nemlig ordene: NÆRVÆR – LIV – LYKKE – FRI­ HED – VILJE – SKØNHED – MOD – TILLID – GLÆDE – TRO – HÅB – KÆRLIGHED. 12 gode ord, 12 store ord – og bogstaveligt talt også 12 søde ord. Dem håber jeg, I vil tage i munden og give videre til hinanden. For det er vigtigt, at vi husker at bruge de store, rare ord i vores omgang med hinanden – selvom sådanne ord selvfølgelig og­ så godt kan gøre os en smule sårbare. Hvis vi fx siger noget sødt til en anden, så kan det godt være, at den anden sy­ nes, man er totalt latterlig – og tænker: Hvad er han ude på? Tror han virkelig, at han kan smiske sig ind på mig bare ved at sige sådan? Og derfor er vi nok også nogle gange tilbøjelige til i stedet for at bruge venlige ord at slynge nogle saftige eder ud. Så er man sej, tænker vi. Så er man en hård negl, som ingen kan røre. Men det er nu en skam, for det er de store og søde ord, der gør fællesskabet varmt og godt. Her i kirken er vi ikke bange for at bruge de helt store ord. Når I nu om lidt 16

kommer op til knæfaldet og skal kon­ firmeres, så får I hver især en sætning eller to med nogle af de allerstørste ord fra Bibelen. Jeg har skrevet dem til jer på første side i det Ny Testamente, som I også får med hjem i dag. Og dem kan I jo tage frem en gang i mellem og sutte lidt på – eller tygge lidt på – altså ordene! Eller I kan komme herhen i kirken igen og få nogle nye, når I trænger. For det er nemlig sådan, at uanset hvornår I kommer i kirke – om det er til kon­ firmation. – Om det er den dag, I skal giftes, eller have jeres egen lille Karl Børge døbt. – Eller det er en trist dag, hvor I skal sige farvel til én, I har kendt og holdt af. – Eller det måske bare er en helt almindelig gråvejrs søndag. uan­ set hvornår I kommer, så kan I være sikre på, at der altid vil være mindst en hel pose store, gode ord til jer her­ henne – fra Gud. Det er præcis derfor, vi har kirken – for at der skal være et sted, hvor vi kan høre og bruge de store ord – især når vi oplever, at de er blevet væk for os. Jeg håber også, at I gæster og pårø­ rende vil tage de store, søde ord i mun­ den senere i dag. Dagen i dag er en god lejlighed til at få sagt noget af det gode, som I går og tænker om hinan­ den til hinanden. Og måske nogen af


SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE jer oven i købet har tænkt på at holde tale? Det skulle I ta’ at gøre! selvom I måske på forhånd er lidt nervøse for det. ( – Og sådan kan man sagtens have det, selvom – eller måske netop fordi – hele familien og mange af vennerne er forsamlet, og man så gerne vil gøre det bedst muligt ved lige netop Peters konfirmation.) Men så kan det være, I kan få et bolche fra posen – eller i det mindste et par enkelte sut. Så skal alle de gode ord nok komme til jer. Især kan jeg anbefale den, der står MOD på. Den skal nok få jer til at sige tingene lige ud af (slik)posen! Men også til I konfirmander vil jeg si­ ge: Prøv at tage de gode ord i munden. Prøv i det hele taget at tage de gode ord ind i jeres liv. Sæt ord på jeres håb, tro, og på jeres længsler og drømme om nærvær og kærlighed. Vær åbne og modige og kærlige. I skal vide: Det er ikke ligegyldigt, hvordan I vælger at leve jeres liv. Det er ikke ligegyldigt, hvordan I omgås andre mennesker. Det er ikke ligegyldigt, hvad I lukker ud af munden, og hvad I lytter til. For man bliver til det, man siger – og det, man hører! Tillykke med konfirmationen! Thomas Frøkjær

Sommerferie

Jeg holder sommerferie 27. juni til 19. juli. Line Nilsson Ravn, tlf. 8694 6061 passer butikken. Thomas Frøkjær Taxa 8651 0000 Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille gratis Skanderborg Taxa til og fra gudstjensterne og arrange­ menter arrangeret af Menighedsrådet. Kontakt venligst Skanderborg Taxa – helst dagen før. Menighedsrådet

17


SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE

Årets konfirmander

Konfirmanderne i Sjelle Kirke og Skivholme Kirke fotograferet af Tina Thomsen.

18


SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE Kirkelig vejviser Sognepræst Thomas Frøkjær Ladingvej 20, 8464 Galten. Tlf: 86 95 40 13 Sms 22 46 94 64 E­mail: ThFr@km.dk Træffes bedst: tirsdag­fredag kl. 12.00­13.30 og efter aftale Menighedsrådsformand: Kirsten Schousboe Agen, Tlf: 86 95 44 70 Organist Birthe Skytte, Martin Vahlsvej 11, 2 mf., 8000 Århus C Tlf: 86 19 18 83 Mail: akatbernhard.hagen@akat.dk Træffes normalt ikke mandag Skivholme Kirke Graver: Anders Lindegaard Nielsen Tlf. 86 95 45 01 el. 30 31 35 05 Træffes normalt ikke mandag

Kirkeværge: Ole Jensen Tlf: 86 95 45 08 Sjelle Kirke Graver: Jørn Jensen Voldbyvej 65, 8464 Galten. Tlf: 86 95 44 38 Træffes normalt ikke fredag Kirkeværge: Niels Chr. Nedergaard Tlf: 86 95 43 52 Skjørring Kirke Graver: Jette Lassen, Østre Skolevej 1, 8464 Galten Tlf: 86 94 40 89 Træffes normalt ikke mandag Kirkeværge: Mette Mailund Strong Tlf: 86 94 64 76

Gudstjenesteliste

Skivholme

Sjelle

Skjørring

31. maj (Pinsedag) 1. juni (2. pinsedag)

­ 14.00

10.30 ­

9.00 ­

7. juni 14. juni 21. juni 28. juni 5. juli 12. juli 19. juli 26. juli

­ 10.30 ­ ­ 9.00 (Ravn) ­ ­ 10.30

­ ­ 10.30 ­ ­ 9.00 (Ravn) ­ ­

10.30 ­ ­ 9.00 (Ravn) ­ ­ 9.00 (Ravn) ­

2. august

­

­

10.30

(Friluftsgudstjeneste)

19


GALTEN SOGN SAMTLIGE SOGNE

Kirkelig vejviser ­ hvad gør man?

Ved fødsel Et barns fødsel skal anmeldes til sog­ nepræsten/kirkekontoret senest 14 hverdage efter fødslen. Anmeldelses­ blanket udleveres normalt af jordemo­ deren. Blanketten afleveres til sognepræsten/kirkekontoret sammen med forældrenes dåbsattester/navneatte­ ster og evt. vielsesattest. Hvis foræl­ drene ikke er gift, kan evt. vedlægges omsorgs­ og ansvarserklæring. Ved dåb Forældrene henvender sig til præsten og aftaler kirke og tidspunkt for dåben. Nærmere aftale om dåbshandlingen, barnets navn og faddere (mindst 3) finder sted i præstegården, eller ved at præsten kommer på besøg i hjemmet. Efter dåben udleveres dåbsattest. Ved navngivelse uden dåb Skal et barn navngives uden dåb, sker dette også ved anmeldelse til sog­ nepræsten/kirkekontoret. Her udfær­ diges en navneattest for barnet.

N.B: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Ved kirkelig vielse Vielsesdato aftales med præsten. Derpå kontaktes vielseskontoret i bopælskommunen, som udsteder en prøvelses­attest. Prøvelsesattest og dåbsattester med­ bringes til en samtale med præsten om vielsen. Ved begravelse/bisættelse Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten/kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelse udleveres af lægen, bedemanden eller præsten, som er behjælpelig med udfyldelsen, hvis det ønskes. Ved kirkelig begravelse/bisættelse aftales tidspunkt, salmer m.m. med præsten. Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren. Begravelse eller ligbrænding skal normalt ske senest 8 dage efter døds­ faldet.

Torsdag den 11. juni Torsdag den 25. juni Torsdag den 9. juli Torsdag den 23. juli Torsdag den 6. august

kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00

Carsten Marvig Laura Gylden­Damgaard (altergang) Betina Hjorth Præstegaard Thomas Frøkjær (altergang) Line Nilsson Ravn

www.silkeborg-bogtryk.dk

Gudstjenester på lokalcenter Tjørnehaven:

Galten Kirkeblad nr. 88  

Dette er kirkebladet for Galten Kirke nr. 88. Kig også www.galtenkirke.dk.

Galten Kirkeblad nr. 88  

Dette er kirkebladet for Galten Kirke nr. 88. Kig også www.galtenkirke.dk.

Advertisement