Page 5

FULL INSYN

Genomskinliga säckar från 1 oktober 2019

Från och med 1 oktober 2019 så gäller genomskinliga sopsäckar på våra samtliga återvinningscentraler. Men det går bra att börja använda dem redan nu om man vill.

Tätortens ÅVC är Kavahedens avfallsanläggning

Varför ska man ersätta färgade säckar med genomskinliga?

Landsbygdens ÅVC hittar ni här Ullatti Hakkas Skaulo Nattavaara Nilivaara Dokkas

Sopsortering i sig är en viktig komponent i ett fungerande samhälle. Avfall som förekommer ska insamlas, återanvändas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Dessvärre hamnar en stor mängd avfall på fel ställe ute på våra återvinningscentraler, och utgör onödiga kostnader för kommuninvånare och påfrestningar på miljön. Personalen på återvinningscentralerna utgår från att kunden sorterar avfallet rätt, dock är det inte alltid så. Färgade säckar kan dölja felsorterat avfall som hamnar på fel ställe. Konsekvensen av detta blir att Gällivare kommun får höga böter som påverkar varje skattebetalare. Med genomskinliga säckar kan personalen se vad som finns i den och se till att avfallet hamnar rätt. Kunder som samlar in avfallet i kartonger eller liknande och sorterar allt på plats, kan naturligtvis fortsätta med det. Det viktigaste är att avfallet hamnar på rätt ställe! För att underlätta införandet kommer personalen på återvinningscentralerna att dela ut genomskinliga säckar styckvis till konsumenter som kommer med färgade säckar, mellan 1 oktober till och med 31 december. Kunder som kommer in med färgade säckar efter 1 oktober kommer att bli hänvisade till att sprätta säcken och sortera på plats.

TIPS

Gör en insats för ditt välbefinnande och miljön!

Boka grillkåtan på Hellnerstadion

Välkomna till Tippsta Discgolfpark!

Nu kan du boka grillkåtan på Hellnerstadion.

En aktivitet för hela familjen som är helt gratis.

Här finns möjligheter för familjer, vänner eller arbetskamrater att ha en trevlig stund tillsammans kring eldstaden. Passa gärna på att samtidigt ta en promenad mot himlatorget eller testa spåren kring stadionområdet. För bokningar, kontakta kommunens servicecentral, 0970-818 813. Tänk på att hålla rent och snyggt så att även den som lånar lokalen efter dig får en trevlig upplevelse.

Discar (frisbee) finns att låna på sporthallen i Malmberget mot en deposition på 50 kr/st. Mer info finns att läsa på Gällivare kommuns hemsida.

5

Profile for Gällivare kommun

Gällivare kommunblad nr 2 2019  

Gällivare kommuns officiella tidning. RE-new!

Gällivare kommunblad nr 2 2019  

Gällivare kommuns officiella tidning. RE-new!