Page 1

SALGSUTSTILLING

VOR ÆRE OG VOR MAGT INKLUDERT SKIPSMEGLER HARALD SALVESENS SAMLING MARITIME KART, PROSPEKTER & SKIPSPORTRETTER 1482 – 1910 I TILLEGG SEKS VIKTIGE ORIGINALARBEIDER AV BERGENSEREN J.F.L. DREIER

11. MAI – 10. JUNI 2017 NORSK MARITIMT MUSEUM & GALLERI BYGDØY ALLÉ

GALLERI BYGDØY ALLÉ • KUNSTANTIKVARIAT PAMA • OSLO


SALGSUTSTILLING DEL II

VOR ÆRE OG VOR MAGT INKLUDERT SKIPSMEGLER HARALD SALVESENS SAMLING MARITIME KART, PROSPEKTER & SKIPSPORTRETTER 1482 – 1910 I tillegg seks viktige originalarbeider av bergenseren J.F.L. Dreier UTSTILLINGSPERIODE: 11. MAI (Åpningen skjer på NMM, Bygdøy) - 10. JUNI 2017 (17. mai stengt) (Obs! To utstillingssteder fredag 12. til søndag 14. mai)

ÅPNINGEN FINNER STED PÅ NORSK MARITIMT MUSEUM PÅ BYGDØYNES TORSDAG 11. MAI Kl. 18.00

KUN NOEN UTVALGTE OBJEKTER FRA KATALOG II «VOR ÆRE OG VOR MAGT» BLIR UTSTILT PÅ BYGDØY. HER BLIR KATALOG DEL I, «ET LIVSLANGT ARBEID FOR DEN NORSKE KULTURARVEN – FRA KAARE BERNTSENS SAMLINGER» STILT UT TRE DAGER FRA FREDAG 12. MAI TIL SØNDAG 14. MAI FØR UTSTILLINGEN SOM HELHET FORTSETTER I GALLERI BYGDØY ALLÉ GALLERI BYGDØY ALLÉ HOLDER ÅPENT FREDAG 12. MAI TIL SØNDAG 14. MAI SAMTIDIG MED VISNINGEN PÅ NORSK MARITIMT MUSEUM PÅ BYGDØY

UTSTILLINGENS ÅPNINGSTIDER Mandag – fredag 11 – 18, lørdag og søndag 12 – 16 eller etter avtale


FORORD

FORORD

D

Det ble en svært vellykkede «Norgesutstilling» og Grunnlovsmarkering Galleri Bygdøy Allé avholdt i samarbeid Wedels Plass Kunsthandel høsten 2014rederkretser. i Gamle Logen. Detrikdommer lå da ikke i har kortene at Galleri Store kunnet bli skapt a ermed det Grev en fornøyelse å kunne presentere Bygdøy Allé bare to år senere kan ønske våre kunder og publikum velkommen til en ny og særdeles omfattende nesten over natten i skips- og rederibransjen, mens den andre delen av det store maritime prosjektet historisk gjennomgang av Norges norske tradisjoner. Mye kunne av materialet presenteres på utfyller fallitten kommesom somnåjulekvelden kjerringa. Galleri Bygdøy Allé avholder i maihistorie – juni og 2017. godt det somutgjør ble tilbudt for to 37 år siden, utstillingen som helhet den mest omfattende i vårtvært firmas Undereroppturene har det gjerne en historie. prisverdig Til sammen de katalog og 38 og i galleriets tradisjon i de norske rederkretsene å engasjere seg i kataloghistorie, og i 2017 markerer firmaet sitt 25samfunnet både sosialt og kulturelt. Ikke bare skaffet års jubileum. Mens katalog 37 «Fra Kaare Berntsens Som alle med interesserén innenfor samlerområder av kunst og antikviteter vet trengt vi at dekapital siste årene værtland, rederne i sin tid sårt til ethar fattig samlinger» presenterer samlersulike imponerende utvalg, preget av et betydelig generasjonsskifte i bransjen. Dette sammen med ny kommunikasjonsteknologi har og vil men de bidro ofte også med konkrete overføringer så inneholder katalog 38 materiale fra flere steder og få konsekvenser forsom hva på og hvordan fremtidige interesserte kjøper og anskaffer gjenstander. og bidrag til samfunnsnyttige formål. Dette faktum samlinger. Men det en annenden side har gjortsamler eller Dagens trend er at mange voksne mennesker i god tid før pensjonisttilværelsen ønsker å bo i leiligheter fremfor synes undertegnede er meget interessant siden han denne katalogen til den spesielle den har blitt, med et store eneboliger, og det får betydning for innredningen fordi plassen både på vegger og gulv gjerne blir noe har overtatt et hotellanlegg basert på tradisjonelle så bredt utvalg med blant annet flotte skipsportretter, begrenset. konsekvens av dette tror jeg fort blir en spissing hva vi ønskermidt å omgå med. Det norske av kulturverdier i de oss dype østerdalske skoger, ermer nettopp igjen En takket være «den virkelige samleren». entilfelle naturligersøken etter de særegnetil ogden unike objektene som hatt historisk betydning, gjennom somharnettopp ble bygget opp av kanskje en skipsreder midt I blir dette det samlerinnsatsen genuine flere århundrer. Nyere og til dels masseproduserte gjenstander bilder synes ofte årederens fremstå som overfladiske påog 1970-tallet. Denne økonomiske innsats samler og hedersmann, skipsmegler Harald Salvesen tidsbilder av i Det dag,som og mye av detteer vilatneppe overleve senerei generasjoners interesser. haretdet vært lokalsamfunnet, sammenSlik med paralltid andre større (1928 – 2016). er spesielt, Salvesens redere dengodt gangen, hadde en enorm betydning for samling er er ensåhelt naturlig fortsettelse av blir kommunisert og det eri praksis derfor det viktig at historisk kunnskap ut i samfunnet. utviklingen av denne innlandsbygda. Det er å håpe at samlingen i del I. Når den første samlingen i grove trekk stopper rundt 1860 – 70, overtar del II med stolte fremtidige aktører i shippingbransjen ser til denne fine Med dette somfra bakgrunn er det lov å føle seg privilegert at man til å holde på og medfortsetter varige tradisjonen av får sinlov bransjehistorie, skipsportretter den store seilskutetiden 1870 – 1900 oversiden kulturverdier. ikke bare vi seilbåtene. som holder Og på i dagmed til gode, gjørviktige at vårebærere etterkommere også men å være av norskikke kultur. På før dampen tokDette livet kommer av de kommersielle møter en vegg av skuffelser når de kommer for å omsette sine arvede objekter. Katalogen «Voyage pittoresque, denne måten blir katalogens tittel «Vor ære og vor nettopp dampbåtenes inntog i skipsfarten er også godt dokumentering av Norge gjennom 350 år» er et godt bevis nettopp Katalogen og utstillingen magt» på de dette. ekte hedersordene om skipsfartsmiljøet som dekket med Harald Salvesens samling. inneholder en rekke objekter fra flere betydelige arvede samlinger der entusiasmen i dag er fullt på høyde med meningen alltid har vært. den som var da de spesielle samlerobjektene for kanskje mer enn 40 – 60 år siden. Shipping, skipsredere, skipsmeglere har ofte ble hattervervet en Jeg håper katalogens innhold vil fenge både skipsredere aura rundt seg, man har hørt om enorme oppturer og alle de andre av oss som er opptatt av det maritime og ditto nedturer. Katalogens tittel «Vor ære og vor Velkommen til spennende utstillingsuker i Bygdøy Allé 67 hvor derefelles vil oppleve en kultur. stor spennvidde av norsk og vår maritime Vi ses i utstillingstiden magt» er hentet fra Bjørnstjerne Bjørnsons dikt «Norsk kultur som jeg håper alle vil på. både på Bygdøy og i Bygdøy Allé. Sjømandssang» fra 1868. Detsette var pris et hyllningssdikt skrevet i nasjonsbyggingens tid og ånd. I 1935 dukket Oslo, 30. april 2017 disse ordene opp igjen i en mer moderne språkdrakt Pål Sagen som «Vår ære og vår makt» i Nordahl Griegs Pål Sagen skuespill, som på en litt sarkastisk måte beskriver jobbetiden under 1. verdenskrig i de bergenske

Bygdøy Allé 67, 0265 OSLO, Norway • Tlf: (+ 47) 22 44 06 00 • Fax: (+47) 22 44 06 01 E-mail: post@galleribygdoyalle.no • Internet: www.galleribygdoyalle.no


DEL I AV SALGSUTSTILLINGEN DER DET FORELIGGER EN EGEN KATALOG

ET LIVSLANGT ARBEID FOR DEN NORSKE KULTURARVEN VIKTIGE SKIPSPORTRETTER OG PROSPEKTER FRA KAARE BERNTSENS SAMLINGER

SALGSUTSTILLING

ET LIVSLANGT ARBEID FOR DEN NORSKE KULTURARVEN VIKTIGE SKIPSPORTRETTER OG PROSPEKTER FRA KAARE BERNTSENS SAMLINGER 11. MAI – 10. JUNI 2017 Utstillingsåpningen og de tre første dagene finner sted på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy, deretter fortsetter utstillingen i Galleri Bygdøy Allé

GALLERI BYGDØY ALLÉ • KUNSTANTIKVARIAT PAMA AS • OSLO

11. MAI – 10. JUNI 2017 ÅPNINGEN FINNER STED PÅ NORSK MARITIMT MUSEUM TORSDAG 11. MAI Kl. 18.00

4


INNHOLDSFORTEGNELSE KATALOG 38 «VOR ÆRE OG VOR MAGT» MARITIME ATLAS & KART FRA HELE VERDEN 1482 - 1897 SIDE 9

FLAGGKART, MARITIME PLANSJER, PROSPEKTER OG BØKER SIDE 53

SKIPSPORTETTER, MARINEBILDER, EN NORSK SEKSTANT, LANTERNE OG NAVNEBRETT SAMT EN SKIPSMODELL SIDE 73 SEKS UNIKE ORIGINALARBEIDER AV JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER (Trondheim 1775 – Bergen 1833) SIDE 99

FORKLARINGER Objektene er beskrevet så nøye som mulig og garanteres ekte. Prisene er oppgitt i norske kroner og inkluderer alle omkostninger og avgifter. På kunst tilkommer 5% BKH - Kunstavgift En nøyaktig tidsbestemmelse av når et trykk er kolorert er ofte vanskelig og vil i enkelte tilfeller være subjektiv. Vi utviser derfor stor forsiktighet ved katalogbeskrivelsen og benytter de vanlige internasjonale definisjonene: Samtidig håndkolorert: Etter vår mening er koloreringen utført samtidig eller nær samtidig med trykkets opprinnelse. Håndkolorert: Etter vår mening er koloreringen eller deler av den å være utført i en senere periode enn trykkets opprinnelse. Tilstand betyr i katalogen “Tilstandstrykk”, dvs. de forskjellige stadier i bearbeidelsen av treblokken, kobberplaten eller den litografiske stenen. VENNLIGST BEMERK KATALOGEN BLIR UTGITT EN TID FØR ÅPNINGEN AV UTSTILLINGEN. DET ER DERFOR MULIG Å BESTILLE FRA DENNE KATALOGEN FØR TORSDAG 11. MAI KL. 18.00

5


SAMLER OG SKIPSMEGLER HARALD SALVESEN (1928 – 2016)

H

arald Salvesen var gjennom hele sitt liv en lidenskapelig samler med et unikt blikk for både kvalitet og estetikk. Hans samlinger inneholdt ikke bare objekter av høy kvalitet, men de var også utsøkt vakre. I numismatiske kretser var han en internasjonalt anerkjent samler og foredragsholder, og hans samling med greske portrettmynter ble i 1994 viet en egen utstilling i Myntkabinettet. Harald Salvesen var sterkt knyttet til havet. Hans yrkesliv var viet skipsfart og skipsmegling, med en karriere innen befraktning og rederidrift. Privat var han en entusiastisk turseiler, og hans samling av maritim kunst speiler havets betydning for ham. Det er med betydelig glede, men også blandet med stor ydmykhet at Galleri Bygdøy Allé får anledning til å presentere Salvesens viktige maritime samling. Galleri Bygdøy Allé har tidligere omtalt Harald Salvesens store interesse for Norsk Folkedraktshistorie. Hans samling av for eksempel Johannes Senns ”Norske Nationale Klædedrakter” er også et resultat av hans teft for det vakre og spesielle. Et nydelig sett med folkedraktene fra hans samling er fortsatt tilgjengelig under hånd hos oss, og dette er en flott mulighet til å skaffe seg et viktig stykke norsk kulturklenodium.

6


FLAGGER

Handelsflagget 1748-1814 Norge ble skilt fra Danmark ved Kieltraktaten av 15. januar 1814. Dette innebar at den dansk-norsk staten opphørte å eksistere, og spørmålet om et eget norsk flagg ble snart aktuelt. Stattholderen, den danske prins Kristian Fredrik, utsedt raskt en kunngjøring om at det norske flagg heretter skulle være Dannebrog, men med den norske riksløven anbragt i kantonen (de øverste felt nærmest stangen) og vendt fra stangen.

Handelsflagget 1814-1821

Unionshandelsflagget 1818-1844

Orlogsflagget 1815-1844 Allrede i 1814 startet diskusjonene om et særegent flagg for Norge, og i 1821 valgte Stortinget et forslag fra storingsmann Fredrik Meltzer som Norges flagg. Etter revolusjonene i USA og Frankrike, hvor fargene rødt, hvitt og blått ble kjent som “Frihetens farger”, kunne Stortinget signalisere et ønske om å stå nær disse statene. Dessuten kunne disse fargene representere en mellomløsning mellom den gamle tilknytning til Danmark og den nye til Sverige; det gamle Dannebrog fikk et blått innslag. Dette ble brukt som handelsflagg i de nære farvann frem til 1844

Orlogsflagget 1814-1821

Unionsforhandelingene med Sverige i november 1814 førte til at Grunnloven fikk en ny § 111 som sa: “Norge har Ret til at have sit eget Coffardie-Flag. Dets OrlogsFlag bliver et Unions-Flag”. Det norske flagg skulle beholdes inntil videre som handelsflagg i hjemelig farvann. Men i de fjernere farvann, d.v.d. sør for Kapp Finisterre (Verdens Ende) i Spania of i Middelhavet, måtte de svenske flagg brukes for å gi beskyttelse mot nord-afrikansk sjørøveri. i 1818 fikk Norge et uninshandelsflagg som kunne brukes i alle farvannn, dette var det svenske flagg med det første unionsmerke i kantonen. Dette var et hvitt andre-askors på rød bunn, slik de var innført i orlogsflagget allrede fra 1815.

Orlogsflagget 1844-1905 med splitt og tunge I de første år ble unionsmerket aksepter, men i 1879 foreslo Johan Sverdrup en lov om å gjeninnføre det norske flagget fra 1821. Dette var starten på en lang strid mellom Stortinget og kong Oscar II som endte med at loven ble iverksatt fra 1899 til tross for kongens snaksjonsnektelser.

Stats- (Orlogs)flagget 1905-d.d. Unionsmerket ble takk ut av handelsflagget i 1899. Som følge av oppløsningen av unionen med Sverige ble unionsmerket tatt ut av orlogsflagget i 1905. Kilde: Forsvarsmuseets skrifter nr. 6, Oslo 2008

Handelsflagget 1844 og 1899 - d.d. Kong Oscar I innførte i 1844 et unionsmerke, den såkalte sildesalaten, bestående av de kombinerte norske og svenske farger til bruk både i orlogsflagg og handelsflagg i Norge og Sverige. Det var for øvrig svensker som ikke likte at det svenske flagg skulle besudles me unionsmerket, som ga merket betegnelsen “sillsalladen”.

Handelsflagget 1844-1899

7


NOEN TOPOGRAFISKE REFERANSER I KATALOGEN (De fleste generelle kartene i første kapittel er holdt utenfor)

A: BYER - STEDER Arendal: 183, 233, 235, 237 Bergen: 170, 179, 185, 189, 190, 192, 216, 224, 236, 241 – 246 Brevik: 180 Drammen: 212 Farsund: 217 Fredrikstad: 221 Frediksværn, Stavern: 191 Grimstad: 206, 235 Halden: 178 Haugesund: 222, 224, 225 Horten: 207 Kragerø: 218 Kristiansand: 203 Kristiansund: 166, 182 Larvik: 184 Mandal: 217 Moss: 214 Oslo (Christiania): 208, 213, 214, 215, 222, 232, 238 Porsgrunn, Stathelle: 204, 221, 228 Risør: 212, 235 Sandefjord: 216, 239 Skien: 226 Stavanger: 232, 239 Trondheim: 166, 191A Tvedestrand: 220, 233 B: FYLKER Hordaland: 196, 210, 244 Møre og Romsdal: 166, 245 Nordland: 192 Svalbard: 129, 155 Telemark: 180, 181, 204 Trøndelagsfylkene: 193, 195, 246 Vestfold: 168

8


MARITIME ATLAS & KART FRA HELE VERDEN 1482 – 1897

ET KART-IKON FRA SAMLINGEN TIL JONAS SKOUGAARD

101. (C. PTOLEMY) – NICOLAUS GERMANUS DONIS (”Tabula Moderna Prussie Livonie Norbegie Et Gottie”) Uten tittel Samtidig håndkolorert tresnitt, 31,5x56cm nederst Hele arket 43,5x58,5cm ULM i TYSKLAND 1482 ET UTSØKT EKSEMPLAR AV DET FØRSTE TRYKTE KARTET OVER SKANDINAVIA OG NORDOMRÅDENE Kartet er utgangspunktet for den senere kartografiske utviklingen av nordområdene og er ett av fem såkalte “Tabula moderna” kart i Lienhart Holles Ptolemeus-utgave publisert i Ulm. Atlaset bestod av de tradisjonelle 27 “Ptolemeuskartene” pluss fem nye. Manuskriptet til Nordenkartet var utført av bendiktinermunken Nicolaus Germanus Donis (c 1420 – 90) og bygget på en kartmodell utført av dansken Claudius Clawus Swart tidlig på 1400-tallet. En av utfordringene for de tidlige kartografene var hvor Grønland burde plasseres. På enkelte manuskripter fra 1400-tallet er Grønland plassert ganske korrekt nord – vest, men i det trykte resultatet landet man på å koble Grønland fast til Finnmark via en tarm. Slik forble kartbildet av Skandinavia og nordområdene I hvert fall de neste 50 årene. Av norske byer kjenner vi igjen Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Kartet utkom bare en gang til i 1486, også i Ulm, men nå av Johan Reger. Kartet fikk da en typografisk tittel plassert over selve kartet. Eksemplaret som nå tilbys har tilhørt en av Norges største boksamlere gjennom tidene, Jonas Skougaard (1896 – 1968). Samlingen hans ble solgt på en rekke auksjoner eller i salgskataloger i Oslo. “Ulm kartet” var på auksjon 9. september 1969 som katalognummer 237. På kartets bakside har Skougaard gjort sine egne notater og kartet fikk et eget identifikasjonsnummer “K12257”. Han har notert på kartets bakside at han har besøkt “Det Kgl. Bibliotek” i København for å sjekke at koloreringen er samtidig med kartets opprinnelse. Noe av det mest slående med dette enestående eksemplaret er arkstørrelsen. Det må være ubeskåret og arket måler hele 43,5x58,5cm! Proveniens: Jonas Skougaard, Norsk privateie Litteratur: Jonas Skougaard (utarbeidet ved Asbjørn Lunge Larsen og Solveig Tunold) “Katalog over hans bibliotek” Oslo 1973, bind III side 244, W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601” nummer 1, illustrert fig.1,5, Arne I. Hoem “Norge på gamle kart” no.8, MingrootErmen nr.4, Bramsen nr.15b, Campbell 209

750 000,9


10


ANTIKKENS KARTBILDE AV NORDOMRÅDENE

102. CLAUDIUS PTOLEMY – (NICOLAUS GERMANUS DONIS) “Quarta Europe tabula” (Tittelen på baksiden) Samtidig håndkolorert tresnitt, 37,5x40,5cm langs nedre kant ULM I TYSKLAND 1482 ET VAKKERT ORIGINALKOLORERT EKSEMPLAR AV DET KLASSISKE PTOLEMEUS-KARTET SOM VISER «DET YTTERSTE NORD» FØR «TABULA MODERNA-KARTET» SOM ER BESKREVET OVENFOR. Som vi ser fortsatte atlasutgiverne å kjøre dobbelt løp med de tradisjonelle kartene i tillegg til «Tabula moderna». Ptolemeus sine tekster nevner fire “Scandian islands” og ett “Scandia” plassert nord for Tyskland. Det var antikkens ytterste steder mot nord. Vårt eksemplar har den typiske blåfargen for Ulm-utgivelsen 1482 og blir gjerne kalt «Royal Blue». Da kartet ble gitt ut på nytt for siste gang i 1486 med tekst over kartet var bunnfargen gjerne brun. En svak fuktskjold øverst, ellers et særdeles fint eksemplar av et viktig inkunabelkart. Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601”, nummer 1 side. 1 – 13, illustrert side 7

65 000,-

11


STOR SJELDENHET I MARKEDET

103. JOHANN SCHÖNSPERGER [“Nord-Europa”] Uten tittel Tresnitt, 29,5x40cm AUGSBURG (1496) – 1500 ET USEDVANLIG GODT EKSEMPLAR. Dette tresnittkartet er nummer tre i rekken av utgitte Nordenkart. Ikke bare er det sjeldent, men når det først dukker opp så er det gjerne med betydelige tekniske feil og mangler. Utgivelsen til Schönsperger er en forminsket piratkopi av Hartmann Schedels og H. Müntzers kart “Nürnberg krøniken” fra 1493. Det kom tre utgaver av verket, alle inkunabeltrykket, 1496 på tysk, 1497 på latinsk og for siste gang på tysk igjen i 1500. Vårt eksemplar er den siste. Nedre marg er forsterket og forlenget, også forsterkninger på sidemargene. En bit av nedre venstre hjørne er antagelig reparert. Ellers er eksemplaret i svært god stand til dette kartet å være. Litteratur: William B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic” nummer 3

38 000,-

12


104. (N.G. DONIS) – MARCO BENEVENTANUS “Tabula Moderna Prussie, Livonie, Norvegie, et Gottie” Kobberstikk, 31,2x55,6cm langs nedre kant, arkstørrelse 40,7x56,3cm ROME 1507 – 08 ET GODT EKSEMPLAR AV DET SJELDNE FØRSTE KOBBERSTUKNE KARTET OVER NORDEN. Kartet ligger utformingsmessig tett opp til tresnittkartet Ulm 1482, men er nå trykket fra en kobberplate. I følge Ginsberg utkom kartet bare i noen få eksemplarer av atlaset “Geographia“, Roma 1507, for så å utkomme mer offisielt i 1508-utgaven av atlaset. Som vanlig er margene noe beskåret med noe tap av bokstaver. Venstre hjørne er beskåret. Noen små bretter og folder. Literatur: Litteratur: Nordenskiöld “Facsimilieatlas to the early History of Cartography”nr. 14 illustrert side 27, W.B. Ginsberg “Printed maps of Scandinavia and the Arctic” nummer 4

65 000,MEGET VIKTIG MARITIMT ORIENTERT ATLAS MED TIDLIGE KART OVER NORD-AMERIKA OG NORDEN

13


105. BENEDETTO BORDONE “Libro Di Benedetto Bordone Nel qual si ragiona de tuttle l’ Isola del Mondo...” Komplett bok-atlas, folio, 31,6x22cm Tittelbladet trykket i rødt og sort, 10 blad inkludert tittel, blad I – LXXIII inkludert fire med trykkfeilliste, siste blad er blank. Eldre pergamentbind, ryggtittel VENEZIA 1528 ET MEGET FINT EKSEMPLAR I FØRSTE UTGAVE – ET IKON INNENFOR “ØY – BØKER” – “ISOLARIO”. Bøker om øyer, “Isolario” var populære i Italia på 1400 – 1500-tallet. Bordones atlas ble utvidet med mange kart fra hele verden inkludert et viktig ovalt verdenskart. Et annet viktig kart finner vi på begge sider av folio VI. Forsiden viser hva en tidligere trodde var et kart over Grønland, men som nå regnes som et av de første kart fra det Nord-Amerikanske kontinentet. På baksiden ser vi Norden basert på Ulm-utgivelsene 1482 – 86. Totalt inneholder atlaset seks dobbeltsidige kart og 108 mindre kart i teksten. Senere utgaver av atlaset utkom i 1534, ca. 1540 og 1547. Enkelte brune områder, men et meget fint eksemplar. Litteratur: R. Shirley “The Mapping of the World”, nummer 59, P. Burden “The Mapping of North America”, nummer 8, W.B. Ginsberg “Printed maps of Scandinavia and the Arctic 1482 – 1601”, nummer 7

275 000,-

14


106. BENEDETTO BORDONE (1460 – 1539) (“Europe”) uten tittel Tresnitt, 29x38cm VENEZIA 1528 Det dobbeltsidige Europakartet fra Bordones førsteutgave av “Isolario”, se forrige nummer. På baksiden sees et diagram av en globe, to kompassroser og et navneregister. Et fint eksemplar. Litteratur: “Oudste Gedruckte Kaarten van Europa” Holland 1992, kart nummer 3

8 000,-

107. SEBASTIAN MÜNSTER (1489 - 1552) “Schonlandia XIII Nova Tabula” Tresnitt, 25,5x34,5cm BASEL 1540 ET MEGET REPRESENTATIVT EKSEMPLAR AV ET VIKTIG NORDENKART MED DET “MODERNISERTE” KARTBILDET BASERT PÅ ZIEGLER. Kartografisk har Norden nå fått en mer korrekt sør – nord orientering som første gang ble introdusert med J. Ziegler i 1532. Münsters kart utkom bare ett år etter Olaus Magnus’ ikoniske store tresnittkart “Carta marina”. Münsters første kart fikk derfor antagelig en kortere levetid enn antatt og etter å ha blitt utgitt en gang til i 1542 ble det allerede i 1544 erstattet med et kart som bygget på Olaus Magnus. Se neste nummer. Et godt eksemplar. Kun to meget små ormehull øverst i kartbildet. Proveniens: Boghallens antikvariat København 2.februar 1990 i følge blyantnotat på baksiden. Litteratur: W. B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601”, nummer 10, fig. 10,0, Hoem nr. 13, Burden nr.13, Nasjonalbiblioteket “Kompassrosen Orientering mot nord” Oslo 2009, side 97 ill.

35 000,-

108. SEBASTIAN MÜNSTER “Gemeine beschreibung aller Mitnächtigen Länder...” Samtidig håndkolorert tresnitt, 25,5x34,5cm BASEL (1544) - 1572 Som beskrevet ovenfor kom Münster allerede i 1544 med et nytt Nordenkart som hovedsakelig bygget på Olaus Magnus og hans “Carta marina”. Vårt eksemplaret er fint kolorert. En generell svak brun toning. Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic” 1482 - 1601”, nummer 12, M6

7 500,15


ITALIA OG TO VIKTIGE OG VAKRE KART

109. MICHELE TRAMEZINI (fl. 1539 – 62) “Septemtrionalium Regionum Svetiae Gothiae Norvegiae Daniae et terrarium…” Kobberstikk, 39x52cm VENEZIA 1558 eller senere SJELDENT SKANDINAVIAKART OG SJØKART FRA DEN SÅKALTE “LAFRERI-SKOLEN”. I Italia på midten av 1500-tallet var det flere svært dyktige kartografer og kobberstikkere som løftet italiensk kartproduksjon til nye høyder både kartografisk og kunstnerisk. Antonio Lafreri var en av aktørene og hans samlinger med separattrykte kart (komponerte atlas) har gitt navnet til hele denne perioden i italiensk kartproduksjon. Tramezinis kart og Camocios kart på neste katalognummer er meget gode eksempler på noe av det vakreste som er produsert av 1500-talls kart. I følge Ginsberg er eksemplaret “state 2 (of 3)” med innskripsjonen “Petri de Nobilibus Formis”. Som ofte er med denne type kart er margene tett kuttet inn til gradeskalaen på tre sider. Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed maps of Scandinavia and the Arctic 1482 – 1601”, nummer 16

120 000,-

16


110. GIOVANNI CAMOCIO (fl. 1558 – 1575) “Cælator Candido Lectori salutem. Accipe Candide lector absolutissimam Septentrionalium regionum Suetiæ, Gotiæ, Noruegiæ, Prussiæ, Pomeraniæ, Ducatus...M.D.LXII” Kobberstikk, 39x52cm VENEZIA 1562 eller senere ENDA ET EKSEMPEL PÅ ET VAKKERT “LAFRERI-KART” OVER SKANDINAVIA. Dette er også i utgangspunktet et separattrykket kart som kan ha vært i et såkalt “Lafrerialbum”. Ginsberg skriver: The cartographers “produced maps that possessed a characteristic style and elegance that raised cartography to new levels of artistry and accuracy” Ginsberg side 70. MEGET FINT EKSEMPLAR MED BREDE ORIGINALE MARGER. Proveniens: Privat samling Norge, ervervet ca. 1960, Kunstantikvariat PAMA, Oslo 2003, katalognummer 76, privat samling Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 – 1601”, nummer20, state 3 (of 4) med datering og med Camocios signatur

130 000,-

17


111. ABRAHAM ORTELIUS (1527 – 98) “Typus Orbis Terrarum” Håndkolorert kobberstikk, 33,5x49,5cm ANTWERPEN (1570), men ca. 1572 – 75 DEKORATIVT EKSEMPLAR AV DET VIKTIGE VERDENSKARTET TRYKKET FRA DEN FØRSTE PLATEN. KARTET BLE UTGITT I ET AV DE MEST BERØMTE ATLASENE GJENNOM HISTORIEN “TYPUS ORBIS TERRARUM”. Verdenskartet utført av Ortelius ble konstruert mye ved hjelp av materialet til Gerard Mercator. Kartet har fått inngravert mange oppdaterte opplysninger, blant annet om en mulig reiserute til Kina gjennom nord – østpassasjen. Kartet er trykket fra den første kobberplaten (av tre) som Ortlius utførte og denne første platen var i bruk til 1586/87. En stadig økende sprekk i platen nede til venstre skapte utfordringer for gravøren og utgiveren Franz Hogenberg. I 1579 måtte han foreta en større omgravering av dette området på platen. En tynn splitt langs midtfolden. Restaurert rift på 2cm på høyre side. Deler av midtfolden forsterket på baksiden, noen få flekker i margen. Litteratur: Van den Brocke 1, Rodney Shirley “Mapping of the World”, nummer 122

24 000,-

18


UVANLIG UTGAVE MED HOLLANDSK TEKST

112. ABRAHAM ORTELIUS ”Septentrionalium Regionum Descrip.” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 36x49,1cm ANTWERPEN (1570), men 1598 Et foregangskart i Norden og nordområdenes kartografiske historie. Kobberplaten ble benyttet i mer enn 40 år og gjennomgikk en rekke endringer og omgraveringer. Vårt eksemplar er en sjelden hollandsk tekstutgave fra 1598 (sidetall 71) fra 1598 og er i følge Ginsberg “State 5 (of 8)”. Et godt eksemplar i fin original kolorering. Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601”, nummer 24, fig. 24.5a, Benedicte Gamborg Briså “Northward Bound At The Far Edge Of The World” Nordkappmuseet 2010, side 11 og 16 og illustrert s. 40 - 41

20 000,-

19


KLASSISK SJELDENHETER – BEGGE NORDENKARTENE FRA GERARD DE JODES 1. UTGAVE

113. GERARD DE JODE (1509 - 91) “Septentrionalium Regionum Svetiæ, Gothiæ, Norvegiæ, Daniæ” Kobberstikk, 37x49,5cm ANTWERPEN 1578 DET ELEGANTE OG KUNSTNERISK UTFØRTE NORDENKARTET I FØRSTEUTGAVE. Kobberplaten er gravert av brødrene Van Doetecum og selve kartbildet er basert på Liévin Algoet’s store tresnittkart fra 1562 (Ginsberg 21). De Jodes kartproduksjon bringer oss inn på hvilke utfordrende konkurranseforhold det kunne være i denne bransjen. Ortelius gjorde det som kunne gjøres for å stoppe de Jodes virksomhet ved å anbefale myndighetene ikke å gi de Jode nødvendig trykkprivilegium. Dette grepet gjorde at de Jodes virksomhet alt fra starten av kom bakpå og i skyggen av Ortelius. Først i 1578 fikk de Jode utgitt sitt atlas “Speculum Orbis Terrarum” og en ny utgave kom i 1593 “Speculum Orbis Terrae”, men salget nådde aldri opp til Abraham Ortelius sine “Theatrumatlaser”. Begge atlasene til de Jode er i dag store sjeldenheter. I følge Ginsberg er det tre trykktilstander av Skandinaviakartet, vårt eksemplar er uten “cum priuilegio” nede til høyre. Den “imprinten” ble antagelig lagt til først etter trykkingen av noen få eksemplarer av føsteutgaven var foretatt. En tredje tilstand kom i utgaven av 1593. Et meget fint eksemplar. Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601”, nummer 28, fig. 28.20 Hoem nr. 15, Koeman Jod 2, Bramsen nr. 46

125 000,-

114. GERARD DE JODE “Danorum Marchiæ Sev.Cimbrici Regnum Continentis Iutiæ Ducatum” + “Chorographica Ducatum Holstatiæ Schleswicæ et Stormariæ” Kobberstikk, 32,5x52,5cm ANTWERPEN 1578 ET FINT EKSEMPLAR AV DEN SJELDNE FØRSTEUTGAVEN AV DET ANDRE AV DE JODES TO KART OVER SKANDINAVIA. To kart er trykket fra to plater på ett ark. Det venstre kartet er å anse som et Norgeskart og viser kystlinjen Båhus-Oslo-Stavanger. Langs midtfolden midt mellom platekantene en del syhull etter bokbinding. Hullene er imidlertid ikke synlig fra forsiden. Litteratur: William B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601” se fig. 28,3, Koeman Jod 2, Bramsen nr. .22 illustrert

18 000,-

20


KLASSISK “EXPLORATION MAP”

115. CORNELIS DE JODE “Quiviræ Regnu, cum alijs versus Borea” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 33,8x23,5cm ANTWERPEN 1593 ORIGINALKOLORERT EKSEMPLAR AV “THE FIRST PRINTED MAP OF ALASKA, AND A LANDMARK IN THE MAPPING OF THE AMERICAN NORTHWEST AND CALIFORNIA”. Ikke bare er dette imponerende kartet et viktig kart for Nord-Amerika, men kartet fikk også stor innflytelse for fremtidig fremstilling av deler av Nordpolområdet. Kartet inneholder viktig kartografisk informasjon som kunne antyde en fremtidig mulighet for seiling gjennom en nord-vest passasje. Kartet utkom bare en gang i de Jodes andre atlas “Speculum Orbis Terræ” og er derfor svært uvanlig. Et meget dekorativt eksemplar. Som ofte er med de Jodes originalkolorerte kart fra “Speculum” har koloreringen smittet over og skapt noen brune flekker. Litteratur: Phlilip Burden “The Mapping of North America”, nummer 82

65 000,-

21


KLASSISK “EXPLORATION MAP”

116. CORNELIS DE JODE “Novae Guineae Forma & Situs.” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 34x21,5cm ANTWERPEN 1593 “THE FIRST SEPARATELY PRINTED MAP OF AUSTRALIA, FIRST AND ONLY EDITION” Dette spesielle kartet er av stor betydning for Australia og vi velger derfor å katalogisere akkurat dette objektet på engelsk: This rare and famous map is the first devoted to New Guinea, the upper part and the Salomon Islands, and a large part of the great southern continent, Terra Australis Incognita. In the center the famous vignette scene depicting a bowman doing battle with a fearsome dragon, and several other winged creatures, a snake, and a merman and mermaid. The map was created for the second and final de Jode edition “Speculum Orbis Terræ” and is very rare. It is especially attractive in the stunning original colour. It was printed on a single sheet, and appeared opposite the map “Quiviræ Regnu…”, see previous map. Caused by colour oxidizing some offsetting in the area of “Islas de Salamon” – offsetting fra originalkoloreringen, se ovenfor.

65 000,22


ET VIKTIG OG VAKKERT KONTINENTKART OVER AFRIKA I ORIGINALKOLORERING

117. CORNELIS DE JODE “Africa vera forma, et situs.” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 32,5x45cm ANTWERPEN 1593 DETTE SJELDNE KARTET UTKOM I LIKHET MED DE TO FOREGÅENDE KATALOGNUMMER KUN VED DENNE ENE ANLEDNINGEN. Kartet utkom i “Speculum Orbis Terræ” utgitt av Gerard’s sønn Cornelis og er utvilsomt et av de mest berømte atlaskartene over Afrika fra 1500-tallet. Kartografisk bygger kartet på tegninger av venezianeren Giacomo Gastaldi (ca. 1550) og Gerard Mercator. Meget fint eksemplar i original kolorering.

65 000,-

23


ET NØKKELKART I DEN MARITIME HISTORIEN, FØRSTEUTGAVEN MED HOLLANDSK TEKST

118. LUCAS J. WAGHENAER (1533 - 1606) ”Universe Europe maritime, navigationis descriptio, Generale Paschaerte van Europa…1583” Håndkolorert kobberstikk, 55,5x39cm LEIDEN 1583 EUROPAKART DESIGNET I PORTOLANSK STIL FRA VERDENS FØRSTE MARITIME SPESIALATLAS. I 1584-85 ga Lucas J. Waghenaer ut sitt maritime atlas “Speculum nauticum...” med hollandsk tekst på baksiden av kartene. Atlaset utkom etterhvert i flere utgaver på ulike språk. Kartene ble kunstnerisk gravert av brødrene Baptiste og Johannes Doetecum. Sjøkartene ble rikt dekorert med skip, sjømonstre og kompassroser. På baksiden seilingsbeskrivelser og kystprofiler. Europakartet ble i 1591 erstattet av en ny versjon. Det er første gang Galleri Bygdøy Allé har anledning til å presentere et eksemplar fra førsteutgaven. Som vanlig er med Europakartet til Waghenaer så har det blitt skader I margene, og enkelte steder går skadene inn i selve kartbildet. Kartet er meget profesjonelt behandlet konserveringsmessig og fremstår visuelt svært attraktivt. Koloreringen er senere utført, men tidsriktig. Litteratur: Koeman Wag 5A, MCC 689

125 000,24


HISTORISK VIKTIG ENGELSK SJØKART 119. LUCAS JANSZOON WAGHENAER (1533 – 1606) “A Generall Carde & discription of the Sea Coastes of Europe, and navigation in this book conteyned” Kobberstikk, 53,9x37,8cm På baksiden én side med engelsk tekst LONDON 1588 DEN ENGELSKE VERSJONEN AV WAGHENAERS BERØMTE FØRSTE EUROPAKART. SJØKARTET ER UTFØRT I FORBINDELSE MED TRUSSELBILDET FRA “DEN SPANSKE ARMADA”. L.J. Waghenars atlas “Speculum nauticum…” som utkom 1584 – 85 ble kort etter utgivelsen meget kjent over hele Europa, også langt inn i de styrende kretser og admiralitetet. Da man i England begynte å frykte at den spanske flåten skulle nærme seg Storbritannia, sørget man for å bringe kartografen og kobberstikkeren Jodocus Hondius til London med det oppdraget å utføre en engelsk kopi og versjon av Waghenaers atlas. Disse skulle så deles ut til marinen som da skulle være bedre forberedt til eventuelle sjøslag med spanjolene. Den engelske utgaven er i dag en stor raritet og det vekker stor oppmerksomhet hver gang løse kart fra dette ikoniske atlaset tilbys på markedet. Det er mye som tyder på at ingen flere eksemplarer av den engelske utgaven av Europakartet har vært fremme til salgs på mange år. Europakartet satt først i atlaset og er noe større enn de andre kartene i boken (identisk med det hollandske eksemplaret beskrevet i forrige nummer) og dette medfører at kartet så og si alltid ses med skader i margene og inn i selve kartmotivet. Dette er tilfelle også med vårt eksemplar som imidlertid fremstår som meget attraktivt etter å ha blitt konservert på en meget profesjonell måte. Litteratur: “Old” Koeman volume IV Wag 13, Benedicte Gamborg Briså “Northward Bound At The Far Edge Of The World” Nordkappmuseet 2010, side 20, den latinske utgaven illustrert

85 000,-

120. LUCAS J. WAGHENAER «De zee Kuste vant Landt te Noortoosten…van Distelberch tot Waersberghe» Håndkolorert kobberstikk, 33x51,5cm LEIDEN ca. 1586 DET FØRSTE SPESIALSJØKARTET OVER DEN SVENSKE VESTKYSTEN SOM PÅ DENNE TIDEN VAR NORSK TERRITORIUM. Latinsk tekst. Et feilfritt eksemplar. Litteratur: W.B. Ginsberg «Sea Charts of Norway 1585 – 1812», 1A, 3a

16 000,-

25


TRE SÆRDELES VAKRE KART FRA “VERDENS FØRSTE ATLAS” DENNE FØRSTEUTGAVEN - ET SANT POLARIKON

121. GERARD MERCATOR (1512 - 94) “Septentrionalium Terrarum descriptio” Håndkolorert kobberstikk, opphøyd med gull, 36,6x39,3cm Ornamentene på baksiden er også kolorert DUISBURG (1595), men 1601 ET VAKKERT KOLORERT EKSEMPLAR AV FØRSTEUTGAVEN MED DE FIRE ARKTISKE ØYENE BEVART – ET SÅKALT “FIRST ISSUE – SECOND STATE” EKSEMPLAR. Berømt kart over Arktis. Fra det første atlas i verden som brukte ordet “Atlas” på tittelbladet. Av denne første opprinnelige tilstand, før Spitsbergen ble inntegnet, og før den fjerde øya i kartet ble brukket opp, eksisterer det bare to utgaver. Begge utgitt i Duisburg, Tyskland 1595 og 1601. Den siste har fått inngravert et navn over Nova Zemla, “Iarm zee” og det er en liten endring i typesettingen i overskriften på baksiden av kartet. Kartet ble utgitt av Gerards sønn, Rumold som i 1604 selger kartforleggerfirmaet til Jodocus Hondius i Amsterdam. Før nyutgivelsen av Hondius i 1606 gjøres det noen større endringer på platen og slik blir det trykket frem til ca. 1633 da et helt nytt polkart erstattet det gamle. Eksemplaret er nydelig og nennsomt kolorert, om enn ikke nødvendigvis med samtidige farver. Proveniens: Norsk privatsamling Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia & The Arctic 1482 – 1601”

150 000,26


122. GERARD MERCATOR “Europa, ad magnae Europae” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 38x46cm På baksiden ornamenter som ble fjernet etter Hondius’ overtagelse av platen DUISBURG 1595 “ET MINT EKSEMPLAR” I FØRSTEUTGAVE MED VAKKER ORIGINAL KOLORERING. Kartet utkom i det første atlas som benyttet dette ordet på tittelbladet. Europakartet ble utført og utgitt av Gerards sønn Rumold basert på farens veggkart fra 1569. Eksemplaret vi tilbyr må være blant de vakreste som kan skaffes. Litteratur: Koeman Me13B, Tooley, Bricker, Crone “Landmarks of Mapmaking”, Oxford 1976, s. 67-70 i farver

45 000,-

123. GERARD MERCATOR “Svecia et Norvegia cum confinys” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 36x47,5cm DUISBURG 1595 SKANDINAVIAKARTET I FØRSTEUTGAVE STAMMER FRA SAMME ATLASEKSEMPLAR SOM EUROPAKARTET OG ER I SAMME UTSØKTE KVALITET. Litteratur: William B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601”, nummer 34, Benedicte Gamborg Briså “Northward Bound at The Far Edge Of The World” Nordkappmuseet 2010, side 39 illustrert

35 000,-

124. GIOVANNI BOTERO “Dania Et Norvegia” Kobberstikk, 15x24,5cm KØLN 1596 EN RARITET AV ET NORDENKART. Giovanni Botero er en av aktørene som tilhørte den såkalte “Cologne School of Publishers”. Andre navn i samme gruppe er Georg Braun, Frans Hogenberg, Johannes Mettelus og Matthias Quad. Vårt eksemplar har tysk baksidetekst og ble utgitt i “Theatrum, oder Schawspiegel 1596”. Svakt brunet langs midtfolden, ellers utsøkt. Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 – 1601”, nummer 35

25 000,27


NOK ET HOVEDVERK I DEN ARKTISKE KARTOGRAFIEN

125. WILLEM BARENTS (1550 - 97) “Deliniatio cartæ trium navigationum per Batavos, ad Septentrionalem plagem...Beschrÿvinghe van drie Seÿlagien door de Hollanders gedaen ande Noordt syde van Noor:weghen, Moscovia, nova Sembla, ende door de Weygats...”. Kobberstukket kart av Baptist Van Doetecum, 41,8x56,7cm Folder som utgitt AMSTERDAM 1598 ET “MINT” EKSEMPLAR I TIDLIG TRYKK AV DET FØRSTE KARTET SOM HAR SPITSBERGEN OG BJØRNØYA INNTEGNET. Dette høydepunktet i kartografien generelt ble konstruert, tegnet og trykket etter at de overlevende etter Willem Barents’ tredje ekspedisjon hadde returnernt til Holland i 1597. Vi ser blant annet stiplingen etter den tredje og siste reisen. Barents selv omkom på tilbaketuren fra Nova Zemla. Kartet var en separat utgivelse utført av Cornelis Claesz og ble kobberstukket av Van Deutecum. Noen eksemplarer var vedlagt J. H. Linschotens “Navigatio ac Itinerarium...”. Linschoten var deltager på Barents to første reiser til nord. Dette kunstverket og kartet kart har inntegnet 34 illustrasjoner av sjømonstre, skip, hval og vi ser øya “Polus Magnetis”. Det er nesten en gåte i ettertid hvordan det var mulig i 1598 å konstruere et så godt og pålitelig kart. Spesielt hva vi ser inntegnet av Nord-Russland langs nord-øst passasjen mot Kina forundrer. Vi må kunne spørre oss, hvor fikk de all denne informasjonen fra? Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601”, nummer 46, MCC nr. 18, Dr. F.C. Wieder “The Dutch Discovery and mapping of Spitsbergen 1596 - 1829“ nr. 1, “Kompassrosen Orientering mot nord” Nasjonalbiblioteket 2009 side 55-56 illustrert, Mingroot/ Ermen “Norge og norden på gamle kart og trykk” nr. 21

400 000,-

28


…OG DEN LITT MINDRE VERSJONEN SOM GJORDE BARENTSKARTET KJENT FOR VERDEN

126. THEODORE DE BRY ”Conterfactur der 3 schiffarten welche di Hollander durch das Mitnachtischen Mer nemlich Beij Norwegen Mosca Nova Zembla und durch Waygats…” Kobberstikk, 27,5x36cm FRANKFURT/Main (1599), men ca. 1601 Et etterspurt kart som er en forminsket versjon av kartet ovenfor. Nyhetene om de hjemvendte polarheltene fra Barents siste ekspedisjon spredde seg raskt i Europa. Ekspedisjonsmedlemmet Gerrit de Veers utgitte dagbok ble den reneste “kioskvelteren” og var startskuddet for en rekke bøker og plansjer om den utrolige reisen og overlevelsesbragden på Nova Zemla. Den tyske forleggeren de Bry var en erfaren utgiver av reisebeskrivelser og hans versjon av de Veers dagbok med illustrasjoner ble en stor suksess. Antagelig er det de Bry som skal ha hovedæren for at kartet over Arktis i ettertid har blitt så kjent som det har blitt. En svak bruningstone. Som vanlig små marger på to av sidene. Litteratur: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601” , nummer 47, fig. 47,1, Lainema – Nurminen “UltimaThule – Arktiska Upptäcktsfärder” side 134 – 135

38 000,-

29


SJØKARTOGRAFISKE RARIETETER

“Eÿgentlÿcke beschrÿvinghe der Zeecussten van Nooweghen tusschen der neus en de Pater nesters, met alle havens…30”

“Pascaarte van Noorwegen, vertoonende de Zee – custen geleghen tusschen der Neus ~en Berghen,…31”

“Beschrÿvinge der Zeecusten van Noorweghen, geleghen tusschen Berghen ~en Dronten,…32”

“Pascaaarte vant Noorder=S deel van Noorweg~e van Dronten aff tot om de Noortcaap, 33”

“Pascaaarte van een deel van Noorweghen ende van Laplandt, Noortcaap 34”

30


127. WILHELM JANSZOON BLAEU (1571 – 1638) Komplett rekke med alle de fem kobberstikkartene/sjøkartene over Norge fra et av de sjeldneste hollandske sjøatlasene i karthistorien “Het Licht der Zee – vaert”. Atlaset kom i følge Ginsberg ut i omtrent ti utgaver fra 1608 til ca. 1625 både på hollandsk, engelsk og fransk. Noen av utgavene skal ha tekst på baksiden. De franske og engelske tekstutgavene fikk en signaturlignende bokstav M, Q, R, og S osv. trykke i nedre høyre hjørne.

Alle ca. 24,5x56cm AMSTERDAM 1608 eller noe senere FOR GALLERI BYGDØY ALLÉ ER DET EN STOR BEGIVENHET Å KUNNE TILBY SEKS AV DE FØRSTE SJØKARTENE TIL BLAEU FORDELT PÅ TO NUMMER. “Pappa” Blaeu (far til Joan som etter 1659 utgir “Atlas Major”) hadde studert astronomi på Hven under Tycho Brahe og skulle bli grunnlegger av kanskje verdens mest berømte kartforeleggerfirma. Produksjon av sjøkart var tidlig et satsningsområde og firmaet er kjent for to sjøkartutgivelser. Det ene atlaset er “Het Licht der Zee – vaert”og det andre er “Zeespiegel” etter 1623. Kartene i det første atlaset ble i 1620 kopiert av Jan Janssonius. Noen få av disse eksemplarene har vi håndtert tidligere, men vi har aldri før hatt muligheten til å presentere Blaeus originalkart. Kartene er i meget god teknisk tilstand, enkelte få tettede ormehull og to åpne små ormehull på ett kart. Litteratur: W. B. Ginsberg “Sea Charts of Norway 1585 – 1812”, nummer 2

Samlet pris for fem kart 175 000,-

128. WILLIAM J. BLAEU “Paskaarte vande witte Zee, vertoonende de rechte ghelegenheÿt vande zeecusten,…36” “Q” AMSTERDAM 1608 eller noe senere WILLIAM BLAEUS MEGET SJELDNE SJØKART OVER HVITESJØEN I RUSSLAND. Se i teksten under forrige nummer.

30 000,31


129. SAMUEL PURCHAS [“Kart over Spitsbergen - Svalbard”] Uten tittel Kobberstikk, 29,5x33cm LONDON 1625 eller senere Tidlig og interessant kart over Spitsbergen som på kartet er kalt “Greenland”. Kartet er basert på kunnskaper fra den engelske hvalfangsten som fant sted i dette området. Blant de engelske sjøfolkene var “Greenland” gjerne det navnet som ble brukt på øygruppen. Med inngravert sidetall 750 øverst til høyre. Litteratur: W.B. Ginsberg “Maps and Mapping of Norway 1602 – 1855”, se side 25 og illustrasjon på side 27

7 000,-

TRE KART AV JOHN SPEED – ET HØYDEPUNKT I ENGELSK KARTPRODUKSJON 130. JOHN SPEED (1552 - 1629) og hans etterfølgere “A New and Accurate Map of the World” Håndkolorert kobberstikk, 39,6x51cm LONDON (1626) – 1627 – ca. 1650 ET VAKKERT OG BERØMT VERDENSKART FRA EN AV ENGLANDS STORE KARTFORLEGGERE. I et 1600-talls kartmarked som til de grader var dominert av hollendere, var firmaet John Speed et unntak. Allerede i 1611 ga han ut et «County Atlas», men i 1627 utkom 21 kart i et verdensatlas han kalte «Prospects Of The Most Famous Parts Of The World». Det første verdensatlas produsert og utgitt av en engelskmann. Vi presenterer i katalogen tre av de fineste kartene fra Speed. De kommer alle fra en eldre norsk samling. Verdenskartet skal være det første oppnåelige som viser California som en øy. Det maritime preget forsterkes med portrettene av sjøfarerne og utforskerne Drake, Cavendish, Van der Noort og Magellan. Kartets kolorering er meget god og er av eldre dato, men ikke nødvendigvis samtidig. Store mengder kart fra Speed ble kolorert på 1800-tallet og senere. Vårt eksemplar er i første trykktilstand med George Humbles signatur. Proveniens: Eldre norsk samling fra en storgård på Hedmarken Litteratur: Shirley «The Mapping of the World» nr. 317

65 000,32


131. JOHN SPEED “America….” Håndkolorert kobberstikk, 39,6x51cm LONDON (1626) – 1627 – ca. 1650 Vakkert engelsk kart over Amerika. Trykktilstanden er med innskripsjonen: “Are to be sold by Tho: Bassett in Fleet Street, and Ric: Chiswell in St. Pauls Churchyard”. Proveniens: Eldre norsk samling fra en storgård på Hedmarken

20 000,-

132. JOHN SPEED “Europe, and the cheife Cities…” Håndkolorert kobberstikk, 39,6x51cm LONDON (1626) – 1627 – ca. 1650 Vakkert engelsk kart over Europa. Med to hull etter orm i midtfolden. Proveniens: Eldre norsk samling fra en storgård på Hedmarken

15 000,-

33


ET KLASSISK VERDENSKART I VAKKER ORIGINALKOLORERING

133. HENDRIK HONDIUS (1597 – 1651) “Nova Totius Terrarum Orbis Geographica” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 38x55cm AMSTERDAM (1630) – but c. 1642

Verdenskartet til Hondius regnes som blant 1600-tallets høydepunkter innenfor kartografien. Kartet fikk i samtiden stor innflytelse på den kartografiske utviklingen og var godt oppdatert rundt de ulike oppdagelsene til nord – nordvest og nord – nordøst. Portrettene i hjørnene viser J. Caesar, C. Ptolemy, G. Mercator og J. Hondius. Videre fremstilles på en vakker måte de fire elementene som er snirklet inn i ulike florale mønstre. I følge Shirley er dateringen til dette eksemplaret 1641 med innskripsjonen til “Ioannes Ianssonius”. På baksiden er det fransk tekst. Svak bruning I margene etter gammel montering. To tynne felter langs platekanten øverst forsterket. To svake bretter I nedre høyre hjørne. Et meget fint eksemplar som er nydelig kolorert. Litteratur: R. Shirley “The Mapping of the World” no. 336,” state” 2

50 000,-

134. HENDRICK HONDIUS “Accuratissima Brasiliæ Tabula”

Samtidig håndkolorert kobberstikk, 38x49cm AMSTERDAM ca. 1633 Et klassisk antikt kart over Brasil orintert vest på topp. Identisk med Koeman Me35. Dekorativt eksemplar. En svak fuktskjold i øvre marg og sidemargene uten at det berører selve kartet.

7 500,34


135. JAN JANSSONIUS (1588 - 1664) “Tabula Anemographica sive compassus, aut pyxis nautica” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 43,5x54,5cm AMSTERDAM 1650 ET SÆRDELES DEKORATIVT PROSPEKT OVER VINDSYSTEMET OG BRUKEN FOR RETNINGSBESTEMMELSE TIL SJØS Attraktivt bilde i original kolorering med de klassiske vindgudene som omringer selve motivet. “Vindgudekartet” ble utgitt i Jan Janssonius “Atlas Maritimus”. Litteratur: “Old” Koeman IV, Me 174

22 000,-

136. JAN JANSSONIUS “Britannia prout…Anglo – Saxoniem…Heptarchia” (“The seven Anglo-Saxon kingdoms”) Håndkolorert kobberstikk, 42x53cm AMSTERDAM omkring 1650 Et vakkert historisk kart over Storbritannia gjengitt i en rekke historiske bøker. Et lite hull ved kartusjen er tettet igjen.

12 000,35


137. FREDERICK DE WIT (1610 - 98) “Totius Europa Littora Novissime edita” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x89cm AMSTERDAM ca. 1675 - 80 FØRSTEUTGAVEN AV DET STORE SJØKARTET OVER EUROPA MED ALLE VÅPENSKJOLDENE. Dette imponerende kartet regnes som et høydepunkt i 1600-tallets sjøkartproduksjon. Det er trykket fra to plater og originalt sammensatt og utgitt i Frederick De Wit’s “Orbis Maritimus”. Formatet og den kartografiske orienteringen kommenterer Ginsberg på følgende vis: “Its shape and style are intentionally reminiscent of the early manuscript portolans of the area drawn on vellum”.

65 000,-

12 LUKSUSEKSEMPLARER EKSTRA KOLORERT MED GULL 138. PIETER GOOS (1616 - 75) “Pascaart van Europa, Als mede een gedeelt vande cust van Africa.” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 43x52cm AMSTERDAM 1675 De 12 sjøkartene vi presenterer av Pieter Goos stammer fra “De ZeeAtlas Ofte Water-Wereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten Van het bekende des Aerd-Bodems.”. Utgivelsesåret er kjent som 1675, men enkelte av kartene har dateringer mellom 1666 – 74. Våre kart er i utsøkt stand trykket på dobbelt lag papir og med nydelig originalkolorering opphøyd med gull. Eksemplarene har sikkert vært en spesialbestilling fra en oppdragsgiver som har ønsket seg “det helt spesielle”. Pieter Goos er en av de mange berømte hollandske sjøkartforleggere på 1600-tallet med en betydelig produksjon av sjøkart, sjøatlas og seilingsbøker. Litteratur: “Old” Koeman volume IV side 192 – 193, the charts Koeman Goos 13, R. V. Tooley “Map Collectors’ Circle - Printed Charts of Scandinavia” nr. 293

38 000,36


139. PIETER GOOS “Pascaerte van Groen Landt, Yslandt, StraetDavids en Ian Mayen...” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 43,5x52cm AMSTERDAM 1675 Luksuseksemplar.

12 000,-

140. PIETER GOOS “Pas-Caart van de Oost Zee”

Samtidig håndkolorert kobberstikk, 45x54cm AMSTERDAM 1675 Luksuseksemplar. Litteratur: R. V. Tooley “Map Collectors’ Circle - Printed Charts of Scandinavia” see no. 283, C.H. Ericksson and more “The Routes of the sea” illustrated p. 50

10 000,-

141. PIETER GOOS “Paskaerte Vande Bocht van Vrankrijk Biscajen en Galissen” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 45x54cm AMSTERDAM 1675 Viser kystlinjen i Frankrike ned til Biscaya. Luksuseksemplar.

10 000,-

37


142. PIETER GOOS “Pas-Caart van Hispangien, Vertoonende de Cussten van Granada, Andaluzie, Algarve Portugael, Galissien, en Biscaien...Straet van Gibraltar ” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 45x54cm AMSTERDAM 1675 Kartet er orientert med øst på topp. En boble i papiret, ellers også dette et luksuseksemplar.

10 000,-

143. PIETER GOOS “De Cust van Barbaria...van Capo S. Vincente tot Cap Verde ” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 43x52cm AMSTERDAM 1675 Nord-vest Afrika med Kanariøyene.

10 000,-

144. PIETER GOOS “Pas-Caart van Guinea” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 45x54cm AMSTERDAM 1675 Viser vestkysten av Afrika. Luksuseksemplar.

10 000,-

38


145. PIETER GOOS “Pas-Kaarte van de Zuyd-West-Kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperanca” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 30x52cm AMSTERDAM 1675 Luksuseksemplar.

7 000,-

146. PIETER GOOS “Pascaerte vande Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden, als mede Terra Nova, en de Custen van Nova Francia, Nova Anglia, Nieu Nederlandt, Venezuela, Nueva Andalusia, Guiana, en een gedeelte. van Brazil” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 45x54,5cm AMSTERDAM 1675 Luksuseksemplar.

10 000,-

147. PIETER GOOS “Pascaert Vande Caribus Eylanden”” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 45x54,5cm AMSTERDAM 1675 Luksuseksemplar.

10 000,-

39


148. PIETER GOOS “Pascaerte Van Nova Hispania Chili, Peru, en Guatimala” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 45x54cm AMSTERDAM 1675 Luksuseksemplar.

12 000,-

149. PIETER GOOS “Pascaarte van Engelant...van de Teemse” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 43,5x54cm AMSTERDAM 1675 Kartdetaljen “Rivier van London” er innsatt. Kartet viser seilingsruten fra London sentrum til Themsens utløp. En kjent strekning for norske sjøfolk i eldre tider. Noen svake bretter langs midtfolden, ellers et utsøkt eksemplar.

9 000,-

40


150. JOHN SELLER (England 1632 – 1697) “A Chart of the North Sea” Kobberstikk, 43,4x54,2cm LONDON ca. 1675 FØRSTEUTGAVEN AV DET VAKRE MARITIME KARTET OVER NORDSJØEN. John Sellers originalkart er svært sjeldne, men firmaet skulle senere på 1700-tallet bli en del av sjøkartforleggeren Mount & Page. Nordsjøkartet utkom kun i Sellers atlas “Atlas Maritimus” og er et av de vakreste fra denne perioden utført i dyktig graveringsteknikk av James Clarck. Proveniens: Norsk privatsamling, innkjøpt for kr. 25,-(!) hos Norlis antikvariat i 1932 Svak fuktskjold i begge nedre hjørner, montert på lerret. Litteratur: W.B. Ginsberg “Sea Charts of Norway 1585 – 1812”, nummer 10A:I2

17 500,-

151. JOHANNES VAN KEULEN “Paskaart van de Witte Zee Beginnende van Pelitza tot Kandalox en van Catsnoes tot aan Kovoda...” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 50,5x58,5cm AMSTERDAM ca. 1681 ET VAKKERT EKSEMPLAR TRYKKET PÅ DOBBELT LAG PAPIR OG MED STRÅLENDE ORIGINALKOLORERING.

10 000,-

41


152. JOHANNES VAN KEULEN “Paskaart van de Rivier de Dwina of Archangel” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 51x58,5cm AMSTERDAM ca. 1681 ET VAKKERT EKSEMPLAR TRYKKET PÅ DOBBELT LAG PAPIR OG MED STRÅLENDE ORIGINALKOLORERING.

10 000,-

153. JOHANNES VAN KEULEN “Paskaart Van de Kust van Finmarken van Heyligerlander Leen tot c. Tromsondt” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 51x58cm AMSTERDAM ca. 1681 VAKKERT ORIGINALKOLORERT EKSEMPLAR. Litteratur: W. B. Ginsberg “Sea Charts of Norway 1585 – 1812”, nummer 8, 8A:7

8 000,-

154. JOHANNES VAN KEULEN “Paskaarte van Ysland Spitsberge, en Ian Mayen Eyland.” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 50,8x58cm AMSTERDAM ca. 1681 VIKTIG KART OVER TRE AV DE VIKTIGSTE ARKTISKE ØYENE I ORIGINALKOLORERING.

12 000,-

42


FRA SAMLINGEN TIL DUKE OF YORK 155. GERARD VAN KEULEN “Niuwe aftekeningen van Het Eyland SpitsBergen” Kobberstikk, 52x59cm AMSTERDAM ca. 1728 Uvanlig og viktig Svalbardkart som ble en modell for senere kart av øygruppen. Kartografisk baserte det seg på Giles som seilte rundt Svalbard i 1707. Proveniens: Fra samlingen til Duke of York, hans samlermerke på baksiden. Kartet ble solgt på auksjon hos Sotheby’s enten i mai eller juni 1827. To reparerte rift. Litteratur: F. C. Wieder “The Dutch Discovery and mapping of Spitsbergen 1596 - 1829” nr. 213 Giles

18 000,-

156. JACOBUS ROBIJN (1649 – 1710) “Paskaert van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Nova Zembla” Håndkolorert kobberstikk, 43x54,5cm AMSTERDAM c. 1683 DEKORATIVT SJØKART OVER NORDOMRÅDENE MED RUSSLAND FRA EN SJELDEN KARTFORLEGGER. Med to innlagte spesialkart “Hollandse Bay” (Spitsbergen) og Jan Mayen. Kart signert “Robijn” er sjelden vare. Et lignende kart er signert Van Loon, men Robijns kart er forlenget ca. 3,5 grader i nordlig retning sammenlignet med Van Loon. Robijnkartet er ikke registrert hos Ginsberg. Øvre marg kuttet med tap av ca. 1 cm av de to spesialinnsetningene. Restaurert rift i nedre høyre hjørne. Litteratur: W.B. Ginsberg “Sea Charts of Norway 1585 – 1812” se side 85

15 000,-

157. (HONDIUS) – VALK & SCHENK (“Kart over Antarktis”) Uten tittel Samtidig håndkolorert kobberstikk, 43,5x49cm AMSTERDAM c. 1690 – 1700 Viktig kart over Antarktis med mye oppdatert informasjon blant annet fra Tasmans reiser. I de fire hjørnene sees scener med innfødte folkegrupper fra regionen. Vår versjon av kartet er Valk & Schenk sin utgivelse uten tekst på baksiden. Noen få restaurerte rift I margene, men går ikke inn innenfor trykkanten.Midtfolden har enkelte forsterkninger.

13 000,-

43


NOEN UTSØKTE EKSEMPLARER AV DE WIT UTGITT AV RENARD & OTTENS FØRST DEN MEGET SJELDNE VARIANTEN AV EUROPA MED DEN VESTLIGE FORLENGELSEN

158. (FREDERICK DE WIT) – LOUIS RENARD “Totius Europæ Littora Novissimé edita.” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 72x89cm AMSTERDAM 1715 UTSØKT EKSEMPLAR MED SÆRDELES FRISK ORIGINALKOLORERING. Den østlige delen av kartet er trykket fra de Wits kobberplate, se katalognummer 137, men Renard fjernet våpenskjoldene. Da Louis Renard i 1715 skulle publisere sitt sjøatlas basert på de Wits gamle trykkplater fra ca. 1675, skulle noen meget få eksemplarer av Europakartet få lagt til en vestlig forlengelse. Bakgrunnen for dette konstruksjonsgrepet kjenner vi ikke. Men kartet ser kanskje mer harmonisk ut i denne forlengede formen, så kanskje var det ønskelig å markedsføre Europakartet som et veggkart som var populært på denne tiden blant handelsfolk og borgerskap. Noen mindre margrifter, noen få tynne områder og sprekker i papiret. Hele arket er forsterket med super-tynt japan-papir. Kartet er i meget god teknisk tilstand. Litteratur: W. B. Ginsberg “Sea Charts of Norway 1585 – 1812”

100 000,-

44


159. FREDERICK DE WIT – L. RENARD “Poli Arctici Et Circumtacentium Terrarum Descriptio Novissima” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 44x50cm AMSTERDAM 1715 ET UTSØKT KOLORERT EKSEMPLAR. Kartets konstruksjon går tilbake til H. Hondius og Frederick de Wit. Rikt dekorert med blant annet hvalfangstscener og andre fangstillustrasjoner. Litteratur: P. Burden “The Mapping of North America” 246, hans tilstand nr. 7, Kershaw “Printed Maps of Canada”, nummer 104, Koeman Renard 1 - 2, Lainema – Nurminen “UltimaThule – Arktiska Upptäcktsfärder” side 146 – 147

24 000,-

160. (FREDERICK DE WIT) – LOUIS RENARD “Norvegiæ Maritimæ” & “Finmarchia et Laplandiæ Maritimæ” To samtidig håndkolorerte kobberstikk, hvert 49x57cm AMSTERDAM 1715 VAKKERT TILHØRENDE PAR OVER KYSTLINJEN GØTEBORG – NORGE RUSSLAND. De Wits sjøkart er særlig berømte for de store kartusjene som ofte er gjengitt i ulike historiske bøker. Dette for å illustrere hva som var typisk eller spesielt for det kartlagte området. Renard hadde overtatt de originale kobberplatene til de Wit utført omkring 1675 – 80, men Renard gjorde betydelige omgraveringer på flere av dem. Utsøkte eksemplarer! Litteratur: W. B. Ginsberg “Sea Charts of Norway 1585 – 1812”, R. V. Tooley “Map Collectors‘ Circle Printed Charts of Scandinavia” nr. 756

25 000,-

45


ET UTSØKT PAR OVER MIDDELHAVET

161. (FREDERICK DE WIT) – LOUIS RENARD “Wester gedeelte van de Middelandse Zee” & “t’ Ooster gedeelte van de Middelandse Zee.” 2 samtidig håndkolorerte kobberstikk, hvert blad 48x56cm AMSTERDAM 1715 Eksemplarene stammer fra det samme nydelige kartsettet som ovenfor. Utsøkt original kolorering.

25 000,-

46


162. REINER & JOSUA OTTENS “Daniæ, Frisiæ, Groningæ et Orientalis Frisiæ Littora” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x57cm AMSTERDAM 1745 LUKSUSEKSEMPLAR BÅDE NÅR DET GJELDER TEKNISK STAND OG KOLORERING. Med utgaven i 1745 er det siste gang det trykkes fra de Wits kobberplate utført ca. 1675. Denne versjonen har brødrene Ottens sine signaturer som via L. Renard hadde blitt eiere av kobberplatene og publiserte atlaset “Orbis Maritimus”. Dette eksemplaret stammer fra et sett med kart som var spesielbestilt ved utgivelsen der eieren ønsket en ekstraordinær kolorering, og det må vi kunne være enige i at de fikk. Mer overdådig og vakkert kan det vel knapt bli.

18 000,-

47


DET STORE «HEITMAN-KARTET» OVER HELE OSLOFJORDEN

163. VAN KEULEN – J. LOOTS – JOHANNES (II) VAN KEULEN (?) “Nieuwe Groote en Curiense Paskaart van het Zoen Water, met al zen Droogtens, Dieptens, en omleggende Landen en Steden in Noorwegen, Geteekend door Ian Heyteman Matematicus in Christiania...” Kobberstikk, 57x89cm AMSTERDAM ca. 1726 – ca. 1755 ET PRAKTFULLT EKSEMPLAR AV ET SJELDENT OG VIKTIG MARITIMT KART. Dette er en av de trykte versjonene til manuskriptkartene tilskrevet den norske sjøkapteinen Johan Hansson Heitman (Trondheim 1664 – København 1740), (ett eksemplar i Nasjonalbiblioteket i Oslo). Som tidligere hevdet, og som nå blir bekreftet i William B. Ginsbergs bok om Norges sjøkart, er det vanskelig å plassere dette kartet i Van Keulens produksjon og gi det et nøyaktig år for utgivelsen. På manuskriptet i NB, Oslo er det påført et årstall 1712. Det er en del kartografiske forskjeller mellom den trykte versjonen og manuskriptet. Det refereres i litteraturen til et lignende trykt kart av Johannes Loots og et av Van Keulen fra 1716. En del kobberplater kan rundt 1750 ha blitt solgt til Johannes (II) Van Keulen. Dette trykte kartet har en dedikasjon til den hollandske admiralen Christoffel Middagten (1659 – 1725). Kartet over Oslofjorden til Van Keulen er utvilsomt et av de vakreste og mest imponerende blant de trykte sjøkartene vi har fra Norge. Detaljrikdommen er stor på begge sider av fjorden og med mange spennende og interessante navn rent historisk. Eksemplaret vi presenterer er på alle måter utsøkt og foreligger i et kraftig sort trykk. Kartet har folder etter at det sikkert tidligere har vært i et sjøatlas. Proveniens: Fra skipsmegler Harald Salvesens samling Litteratur: William B. Ginsberg «Sea Charts of Norway 1585 – 1812» 8C:2, “Norges Sjøkartverk” Stavanger 1983,

85 000,-

48


164. KARTFORLEGGEREN MOUNT & PAGE («Komplett sjøkartserie over hele Norgeskysten») 8 stk. håndkolorerte kobberstikkart, hvert ca. 42x51cm LONDON omkring 1740 – 50 Et fint sett med alle lokalkartene over Norskekysten fra Båhuskysten i Sverige til den russiske grensen. De to kartene av åtte som er illustrert, er også innrammet.

28 000,-

165. (JEAN FRANCOIS DE LA HARPE) BELLIN [“Abrege de I’Histoire Generale des Voyages, De M’ L’Abbe Prevost”] Atlas-bindet, 4to, 26x18,7cm. 74 kart, flere foldete, en tabell. Kartene er datert 1748 – 1769 og nummerert “Tom 1 – 21”. Samtidig skinnbind, gullforgylt rygg med tittel PARIS ca. 1770 Bellin bidro til mange kart i “Histoire Generale des Voyages” utført av Antoinie Francois Prévost d’Exiles (French 1697 – 1763), vanligvis kjent som Abbé Prévost. Et foldet verdenskart, øykart og kart over flere streder både i nordområdene og i Stillehavet. Kartene var svært godt oppdaterte for sin samtid.

22 000,-

49


ETT EKSEMPLAR AV DE SJELDNE OG VIKTIGE SJØKARTENE «GROVE»

166. CARL FREDERIK GROVE (1758 – 1829) «Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Christiansund og til Stadt=Land – Udgivet fra det Kongelige= Söe= Kaart= Archiv med en Beretning»

Kobberstikk, 59x88,7cm. Kartet er «Blue-backed» og merket bak «No 2» Imprinten nede til høyre er bortskrapet KØBENHAVN 1793 KARTET KRISTIANSUND – STADTLANDET ER DET ANDRE UTGITTE SJØKARTET I SERIEN KALT «DE GROVESKE KART». En rift på begge kortsidene. Litteratur: W.B. Ginsberg “Sea Charts of Norway 1585 – 1812”, nr. 12A:2, Arne I. Hoem “Norge på gamle kart”, se side 79 – 81

15 000,-

167. (CARL FREDERIK GROVE – POUL LØVENØRN) – Det Kongelige Søe Kaarte Archiv for hefte I – VII, NORGES GEOGRAPHISKE OPMAALING del 1 – 8 (av 10?) “Beskrivelse til Kaarterne over de Norske Kÿster - Oplysende Beretning For De Söefarende Til Det Speciele Kaart Over Den Norske-Kyst.” Første – syvende hefte dekker beskrivelser over kystlinjen Trondheim – Christianiafjorden og har 10 plansjer. København 1791 – 1812, heftene i ulike opplag, + “Beskrivelse Til Kartet over Den Norske Kyst Fra Haltenöe Til Leköe”, og de 7 neste hefter over kystlinjen til Finnmark og Russland. Plansjer med kystprofiler Christiania hos Gröndahl 1835 – 48 4to, 22,8x18cm. Alt innbundet i et nyere skinnbind Komplett med alle plansjer med kystprofiler. Viktig bokverk om beskrivelsen av den norske kysten og tilhørende kart. Den første delen før 1814 beskriver de såkalte “Groveske kart” som vi presenterte ett av ovenfor. Den nordlige kystlinjen ble utgitt i Christiania av Norges Geographiske Opmaaling etter 1814. Etter 1814 skal det ha kommet 10 kart over den nordlige del av Norge så det mangler muligens hefte 9 og 10 av siste del som utkom i Christiania. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

20 000,-

50


UNIKT DOKUMENT FRA VESTFOLD OG LARVIK

168. JACOB RÖRDAM (født i Norge 1779 – død ant. Larvik 1852) “Vey = Kaart Over Laurvigs Fogderie Tegnet Af Rördam 1826” Penn og akvarell på papir, 51x55,7cm Kartet har tidligere vært foldet, men har i lengre tid vært utbrettet på en papplate hvor arket ligger nesten løst Utført i 1826 ET UNIKT, TIDLIG NORSK MANUSKRIPKART OVER LARVIKS FOGDERI OG VESTFOLD FYLKE. Det svært detaljrike kartet strekker seg fra Fredriksværn, “Uhla”og Nevlunghavn i sør til “Annebu Kirke” i nord, fra Landgangen i vest til Færder i øst. Vi finner Rørdam i Ovenstad bind II side 347, han var sønn av prest Rørdam i Bergens stift. Rørdam blir kadett i 1795 og innskrevet i 11. Artill.komp. i 1801 og beordret til oppmålingsarbeid. Han blir kommandert til “Laurvig” fra 1.12. 1807 og fikk avskjed i nåde fra militæret grunnet sykdom september 1811. Men yrkeslivet går likevel videre for Rørdam og han blir etter hvert overtoldbetjent ved Vallø Saltværk ved Tønsberg antagelig også i den perioden saltverket var eid av sveitserne Blome & Tschudy med tilhold i Christiania. Driften ved anlegget opphørte for godt i 1853. Vi har altså med en offiser å gjøre som har fått utdannelse i oppmåling og kartografisk kunnskap. Dette overrasker ikke når vi ser vårt karts utforming. Dette er et profesjonelt arbeid. Hva oppdraget med kartet har vært vet vi ikke, om det er et privat eller offentlig tiltak vet vi heller ikke. Men Rørdam var en sivil person da kartet ble tegnet i 1826. Litteratur: Stabsfanejunker Olai Ovenstad “Militærbiografier Den Norske Hær Offisere Fra 18. Januar 1628 til 17. Mai 1814”. Oslo 1949, Wikipedia: Om Vallø saltverk

50 000,51


KART- OG SAMEFORSKEREN KRISTIAN NISSENS PERSONLIGE EKSEMPLAR AV EN VIKTIG REFERANSEBOK FOR SJØKARTOGRAFIEN 169. ADOLPH ERIK NORDENSKÖLD (Finland 1832 – 1901) “Periplus – Utkast Till Sjökortenes och Sjöböckernas Äldsta Historia” Komplett bok, 50,5x36cm Originalbind, tittel med et T-O kart og datert 1897 på fordekkelet STOCKHOLM 1897 Et godt eksemplar av polarforskeren og kartsamleren Nordensköld’s “Periplus”, et viktig referanseverk for elder maritime kartografi. Boken har 60 reproduksjoner og et omfattende register. Den finske baron og polarforsker Adolph Erik Nordenskiöld bygget i sin tid opp den største samlingen av atlas og kart i Norden, samlingen er i dag en del av Finlands Nasjonalbibliotek. Kristian Nissen (Kristiania 1879 – Bærum 1968) fungerte som prest i hele sitt yrkesaktive liv, men med et avbrudd på 14 år da han fungerte som statens reindriftsinspektør. Han drev også omfattende undersøkelser av nordnorsk og samisk historie og kultur, og han gav viktige bidrag til kunnskapen om eldre norsk kartografi. Boken har Nissens signatur på fribladet og noen arbeidsnotater i hans hånd.

12 000,-

52


FLAGGKART, MARITIME PLANSJER, PROSPEKTER OG BØKER FØRSTEUTGAVEN AV DET FØRSTE NORSKE BYBILDET LUKSUSEKSEMPLAR I ORIGINALKOLORERING

170. HIERONYMUS SCHOLEUS “Bergen” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 32,5x48cm KØLN 1588 Bergensstikket var det eneste fra Norge i den store prospektserien til Georg Braun og Franz Hogenberg “Civitates Orbis Terrarum” fra 1572 og utover. Prospektet utkom i den fjerde delen, som første gang ble utgitt med latinsk tekst i 1588. Det er teksten på baksiden som bestemmer dateringen og utgaven og vi presenterer her et helt perfekt eksemplar fra den aller første trykkingen. Litteratur: August Brinkmann jr.: “Hieronymus Scholeus’ Bergens=prospekt-en analyse”. Bergens Historiske Forening Skrifter no. 72/73, Bergen 1973, Koeman II side 10 og 11, Mingroot - Ermen «Scandinavia in Old Maps and Prints» nr. 16, W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 – 1601”, nummer 24, fig. 24.10

45 000,-

53


ET UTSØKT SETT MED 12 MARITIME FLAGG, EN PRYD I DET EKSKLUSIVE MARITIME MILJØET

171. PIERRE MORTIER (1661 - 1711) 1) Pavillons avec L’Explication des Coleurs. &cc. 2) Pavillons de France. &c 3) Pavillons D’ Angleterre & c 4) Pavillons des Etats Generaux des Provinces Unies. &c..5) Pavillons des Colleges et Villes des Provinces Unies. &c..6) Pavillons d’ Espagne. &c. 7) Autre Pavillons d’ Espagne et des Venesiens. &c...8) Pavillons D’ Espagne. & c. 9) Pavillons de Danemarque, Suede et Pologne 10) Pavillons de Brendebourg, Hambourg, Lubeek. Rostok &c 11) Pavillon du Grand Seign, de Moscovie, et de Coerland. 12) Pavillons de Diverse Nations. 12 samtidig håndkolorte kobberstikk, hvert trykk ca. 49,5x52,5cm AMSTERDAM 1693 DEN SVÆRT SJELDNE KOMPLETTE REKKEN AV DE BERØMTE SJØFLAGGPLANSJENE TIL P. MORTIER. De 12 flagg prospektene av Pierre Mortier kom som bilag til N. Sansons sjøatlas “Le Neptune Francois”. De ble gravert av den hollandske kunstneren Romain de Hooghe. Norge er representert gjennom flagget til Bergen og er vist på samme plansje som Danmark, Sverige og de polske flaggene. Alle plansjene er i perfekt stand. Litteratur: “Old Koeman” vol III, M. Mor

200 000,54


55


56


172. PIETER SCHENK (1645 – 1715) «Table des Pavillons, Que Lon. Arbore – Nieuwe Tafel Van al de Zeevaarende Vlagge des Weerelts». Kobberstikk i rødlig trykk, 49x58cm AMSTERDAM ca. 1690 Sjeldent og tidlig varianttrykk i rødlig tone. Proveniens: Fra skipsmegler Harald Salvesens samling

7 000,-

173. HENRY A. CHATELAIN (1684 - 1743) “Nouvelle Carte pour conduire à la Connoissance de la Marine et à demontrer la plus part des Instrumens” Håndkolorert kobberstikk, 50x58,5cm AMSTERDAM ca. 1714 Et detaljert stikk med en rekke skipsdetaljer. Kartet er nydelig kolorert med bruk av gull.

18 000,-

174. MATTHÄUS SEUTTER “Ein Orlog - oder Grosses Kriegs-Schiff nach seiner Vornehmsten theilen...Ein Orlog - oder Kriegs-Schiff mit seinen Masten, Thouen, Seeglen und Flaggen ausgerüstet von aussen her anzusehen...” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 50x59cm AUGSBURG, Tyskland ca. 1740 Imponerende plansje med et krigsskip omgitt av paneler som viser ulike maritime gjenstander og krigsmateriell. Et meget fint eksemplar.

12 000,-

57


175. S. BELLIN “Tableau des Pavilons ou Bannieres Que la Pluspart des Nations Arborent a la Mer. Par le Sr Bellin Ingenieur de la Marine...de Marine de la Societe Royale de Londres & la 1756” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 59x86,5cm PARIS 1756 Et uvanlig og stort sjøflaggprospekt som viser totalt 164 ulike maritime flagg. Feilfritt eksemplar. Proveniens: Fra skipsmegler Harald Salvesens samling

12 000,-

TRE MEGET SJELDNE PIRATTRYKK FRA DE ARKTISKE OMRÅDER

176. ITALIAN ENGRAVER c. 1770 - 80 “Navigatio Piscatorum in glacie quaerentium Balaenam – Balaena ramis adigitur ad Navim – Navigatio super Glaciem” 3 stk. samtidig håndkolorerte kobberstikk, hvert ca. 28x40cm ITALIA 1770 - 80 Meget dekorativt sett med hvalfangstscener fra Nordområdene. Trykkene er italienske piratkopier basert på en serie med optiske prospekter utført av Georg Probst i Augsburg. Det ser ut som de tre trykkene er trykket på ett ark før de så ble delt opp. Sidemargene er små og går inn til platekanten.

15 000,58


177. COMTE DE SAINT-MORYS, ETIENNE BOURGELIN VIALART «Vue de Sond…Cronembourg» Kobberstikk, 39x55cm, lysmål LONDON (J. & G. Nicol) 1801 Storslagent bilde fra Øresund med Kronborg Slott. Fra ett sett på fire store akvatinter. Sjeldent trykk! De fire trykkene var alt som kom. Ambisjonene var større, men salget var antagelig elendig og det ble med disse fire motivene. Settet er i dag en av de store sjeldenhetene i norsk prospekthistorie. Proveniens: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøms privatsamling Litteratur: Schiøtz 896, Østby, se side 91 – 96 om Saint-Morys generelt

12 000,-

KJØLHALING I HALDENS HAVNEBASSENG

178. CHRISTIAN A. LORENTZENS KRETS – SKOLE («Vue De La Ville de Friderichshald Prise sur le Sommet d’une Montagne nommé Hielm-Kollen Près de Svinesund”). Olje på lerret, usignert, 43,6x59cm Antagelig utført tidlig 1800 Et meget dekorativt og maritimt orientert tidlig originalprospekt over Halden. Maleriet har til nylig vært i en viktig norsk privatsamling og synes ikke tidligere å ha vært registrert. Noen restaureringer, dublert lerret Proveniens: Privat samling i Oslo, ervervet på 1960- eller tidlig 70-tallet

45 000,59


ORIGINALT DREIERARBEID FRA ST. HELENA OG NAPOLEONS GRAV

179. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER «Giengangeren paa St. Helena ved Napolens Grav. Söger vel han findes.» Akvarell, 10,5x14,5cm (12,8x16,7cm lysmål), usignert. Gammel ramme Utført i BERGEN 1820-årene Motiver med Napoleons grav på St. Helena spredde seg hurtig etter Napoleons død i 1821. Dette tidsbildet med maritimt preg fikk Dreier med seg som en oppegående kunstner.

15 000,-

180. JOHN W. EDY “Brevig Bye” + “Brevig fra Skeen’s Fjorden” 2 stk. samtidig håndkolorerte akvatinter, hver ca. 20x30cm LONDON 1813 – 20 Vakre “First Issue” trykk. De første trykte prospekter over Brevig og innseilingen til byen. Tekstbladene medfølger.

8 000,-

60


181. JOHN W. EDY “Færgen ved Helgeraae“ Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1813 – 20 Edy ble arrestert ved Helgeroa etter en lokal bekymringsmelding og fraktet til Fredriksværn mistenkt for spionasje for engelskmennene. Førsteutgivelse av første trykte prospekt over Helgeroa.

6 000,-

182. JOHN W. EDY “Bÿen Christiansund“ Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1820 – 30 Det første trykte prospektet over Christiansund.

7 500,-

183. JOHN W. EDY «Arendal fra Tromöe» Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1813 – 20 Førsteutgave av det første trykte prospektet over Arendal.

7 500,-

61


184. JOHN W. EDY “Bÿen Laurvig“

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1820 – 30 Det første trykte prospektet over Larvik. Proveniens: Fra skipsmegler Harald Salvesens samling

6 000,-

185. JOHN W. EDY “Staden Bergen“

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1820 – 30 Viser Georgernes Verft.

5 000,-

186. J. GENDALL (tegner) & D. HAVELL (gravør) & ACKERMANN «This Print Representing The Chapel for Seamen, Dedicted to R.H. Marten, Esq.R Founder And Treasurer, and the Gentlemen of The Committee Of The Port Of London Society …March 18th, 1818» Samtidig håndkolorert akvatint, 37x53cm Utgitt hos Ackermann, LONDON 1. september 1819 Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

8 000,-

62


187. W. J. HUGGINS MARINE PAINTER «The Hon..ble East India Comp..ys Ship William Fairlie, Commanded by Captain Thomas Blair. Leaving the Habour of Prince of Wales’ Island» Samtidig håndkolorert akvatint, 42x55,5cm med tekstpanelet. Akvatinten utført av E. Duncan Utført i LONDON 1. mai 1828 Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

6 000,-

188. W. J. HUGGINS MARINE PAINTER «The Archimedes, Steamer. Fitted With Mr. F.P. Smith’s Patent Screw Propeller, Built by Mr. Hy. Wimshurst of Limehouse, for the Ship Propeller Company. Off the North Foreland, on her trip from Gravesend to Portsmouth, which was performed in 21 hours, against a fresh Breeze from the West, May 14th, 1839.» Samtidig håndkolorert akvatint, 40x49,5cm med tekstpanelet. Akvatinten utført av E. Duncan Utført i LONDON 1. mai 1828 Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

6 000,63


PRAHL OG HANS FØRSTE PROSPEKT AV HANS HJEMBY

189. GEORG C.C.W. PRAHL (Bergen 1798 – 1883) «Stiftsstaden Bergen i Norge.» Samtidig håndkolorert litografi, 35,5x44,5cm Utført i BERGEN antagelig omkring 1830 MEGET SJELDENT PROSPEKT OVER BERGEN FRA SJØSIDEN ANTAGELIG ETTER ET FORELEGG AV JOHAN F.L. DREIER. Dette er sannsynligvis det første av en rekke større prospekter som Prahl lagde over Bergen. Byvåpenet er vist alene. Det er damperen D/S «Oscar» som er vist i bildet og den skal ha kommet til Bergen høsten 1827 før den forlot byen igjen høsten 1828.

45 000,-

190. GEORG C.C.W. PRAHL “Constitutionen” Samtidig håndkolorert litografi, 25,5x31,5cm lysmål Utført i BERGEN antagelig 1830-årene Sjeldent prospekt av dampskipet «Constitutionen», et symbol på den nyvunne norske friheten etter 1814. Under selve trykket et dikt på to vers «Du Nors=Klenodets Navne…» av Conrad Nicolai Schwach. Et rørende nasjonalt smykke. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

20 000,64


191. PETER C. F. WERGMANN (1802 – 69) «Frederiksværn» Samtidig håndkolorert litografi, 31,5x50,5cm. Trykt hos Winther. Signert nede til venstre: «P.F. Wergmann del: 1835». I den originale rammen CHRISTIANIA 1835 ET AV DE VAKRESTE AV ALLE NORSKE 1800-TALLS MARITIME TRYKK. Maleren, tegneren og teatermannen Wergmann var født i København, men var bosatt i Christiania fra 1830. Han skulle fort bli en av våre betydeligste prospektkunstnere med en temmelig omfattende produksjon, hovedsakelig litografier trykket hos Winther, Kruse eller Fehr i Christiania. Det var komplette plansjeverk eller enkeltbladtrykk. Dette er helt og holdent norskproduserte arbeider og viktige bidrag til nasjonsbyggingen. Sjeldent. Litteratur: Salvesen «Wegmann – Litografier» nr. 8

55 000,-

191A. PETER C. F. WERGMANN “Trondhjem” Litografi, 26,5x38,5 cm CHRISTIANIA ca. 1835 Et meget sjeldent separatutgitt byprospekt litografert hos Winther. Prospektet viser byen med rikt båtliv på havnen. Noen skraper i høyre del av himmelen. Litteratur: H. Salvelsen “Wergmann-Litografier” Stensil 1961, nr. 19

15 000,-

65


192. JOHANNES SENN «En til Staden Bergen fra Fogderiet Senjen i Norlands Amt, indlöbende Jagt.» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 17x25cm KØBENHAVN 1812 – 15 En av ekstraplansjene i «Norske Nationale Klædedragter». Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

12 000,-

193. JOHANNES SENN «En Mandsperson fra Inderöe med sin Pige» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 21x14cm KØBENHAVN 1812 – 15 Plansje 31 fra «Norske Nationale Klædedragter». Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

5 000,-

66


194. JOHANNES SENN “En Mand fra Norlen med sin Kone»

Samtidig håndkolorert kobberstikk, 21x14cm KØBENHAVN 1812 – 15 Plansje 38 fra «Norske Nationale Klædedragter». Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

5 000,-

195. JOHANNES SENN “En Fisker fra Foesnæss og Næröens Præstegield i Thronhjems Stift, som han reiser du paa Skrejtorsk eller Sildefangst.»» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 21x14cm KØBENHAVN 1812 – 15 Plansje 72 fra «Norske Nationale Klædedragter». Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

6 000,-

196. JOHANNES SENN “En Bonde og hans Kone fra Sunds Præstegjeld, i Bergenhuus Stift.» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 17x25cm KØBENHAVN 1812 – 15 Plansje 62 fra «Norske Nationale Klædedragter». Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

5 000,-

67


SEILINGSLOGG FRA DE NORDISKE FARVANN

68


197. LOGG PÅ ENGELSKE FRA HMS “ROYAL GEORGE” “Log of the Proceedings on board H.M.S. “Royal George” – 120 guns Captain H.J. Codrington CB Kept by J Schmerst (?) Midshipman” Samtidig helsjirting, 33,5x21,5cm 50 løse blad: March 31 – August 10, 1854 119 innbundne sider: August 9, 1854 – December 7, 1855 7 tegninger, akvareller og kart, ca. 100 blanke sider Skrevet om bord i HMS “ROYAL GEORGE” March 31st, 1854 – December 7th, 1855 EN UVANLIG LOGGBOK OM LIVET OM BORD I ET VELDOKUMENTERT KRIGSSKIP. HMS “Royal George” var en “120-gun first rate ship of the line of the Royal British Navy” sjøsatt 22 september 1827 i Chatham Dockyard. Loggboken omtaler HMS “Royal George” for det meste når den frekventerer mellom den baltiske flåten og Krim og hyret for troppetransporter. I loggen følger vi båten fra Kiel til Sverige og Østersjøen og to ganger retur til Norge, Lindesnes og Kristiansand. Det var nok ulike meninger og oppfatninger om livet ombord og vi leser i loggen: “The R. George is the ugliest looking tub with a stern like a haystack. Cannot sail at all. Steams pretty well in a calm – would be a happy ship if it was not for Long Jerry & Pet (?) Boyd.”. Også en Carmichaels utsagn på side 97: “The R. George is too top heavy and reels about in a storm like a man with loose heels”. Mer informasjon om loggen på forespørsel. Litteratur: Wikipedia HMS Royal George (1827), worldnavalships.com

24 000,-

198. A. JOHNSON “Johnson’s New Chart of National Emblems” Samtidig håndkolorert litografi, 43x58,5cm NEW YORK 1863 En svært dekorativ plansje i meget god stand. Med 104 flagg og “Signals For Pilots”.

6 000,-

199. BASSET – PUBLISHER IN PARIS “Pavillons Et Cocardes Des Cinq Parties Du Monde” Kolorert litografi, 48,5x64,5cm PARIS ca. 1860 Dekorativt prospekt med 125 ulike flagg og signalflagg.

5 000,-

69


200. I. HÄGG “Flaggkarta, Alla Nationers Örlogs- och Handelsflaggor. Internationela Signalerna. Svenska Bolags och Sägelsällskap Flaggor. ..” Samtidig håndkolorert litografi, utfoldet 51x64,7cm, omslaget 20x13cm STOCKHOLM, juli 1888 Meget dekorativt eksemplar av prospektets førsteutgave. “Utgitt hos Looström & Komp:S i Stockholm förlag”. Vedlagt omslaget med tekst. Proveniens: Fra skipsmegler Harald Salvesens samling

7 500,-

70


EN MEGET FIN OG SJELDEN SAMLING BØKER OM SJØFLAGG, SKIPSFLAGG OG YACHTFLAGG. FRA 1702 – ca. 1930

201. VIKTIG SAMLING ANTIKVARISKE BØKER OM SKIPS- OG SIGNALFLAGG Samling på 10 bøker i ulike format, 8vo til liten folio, England, Tyskland (Hamburg) og Holland (den Haag), ulike bind, pergament, skinnbind, sjirting og pappomslag, alle attraktive bøker. Alle unntatt én er med kobberstikk, kolorerte og ukolorerte. Den siste boken med “Yachts Racing Flags” er en manuskriptbok med håndmalte flagg 1702 – ca. 1930 En interessant samling som er samlet over en lengre periode med kunnskap og tålmodighet som bakgrunnn for ervervelsen. I samlingen finnes titler i ulike utgaver og utforming av verdens sjøflagg, kolorert og ukolorert. Manuskriptet “Yachts Racing Flags Ancient and Modern Collected by An Ancient Mariner” (26,5x20cm) er utført rundt 1930 og er innbundet i et vakkert blått ryggskinnbind og inneholder 648 håndmalte flagg fordelt på 54 plansjer og register. Boken ble i følge vedlagte kvittering innkjøpt i Bournemouth 31.12. 1963 og Salvesen betalte litt over 7 Pund med frakt. Den tyske boken utgitt i Hamburg 1702 (8vo) inneholder også to skipsplansjer på slutten. Andre titler: “A Display of the Naval Flags of All Nations. Finely Illuminated.” London 1833 “A Collection of the Principal Flags of all Nations in the World” England 1813 J.W. Norie: “Maritime Flags of all Nations” London 1835 “La Connoissance des Pavillons, ou Bannieres, …Nations…” den Haag 1737 (to eksemplarer i fine bind, hvert med 28 sider tekst og 90 plansjer, ett sett er originalkolorert) Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

50 000,71


72


SKIPSPORTETTER, MARINEBILDER, EN NORSK SEKSTANT, LANTERNE OG NAVNEBRETT SAMT EN SKIPSMODELL

202. UKJENT KONTINENTAL KUNSTNER 1700-ÅRENE («Den Tyrkiske flåten i kamper med den Malteske ordens flåte») Et par, pendanter – to malerier, olje på lerret, hvert 69x95cm Usignert Ytterrammene antagelig i gran som er laget på gården i Hedmark Maleriene er antagelig utført i Middelhavsområdet 1700-årene

73


ET DEKORATIVT OG UVANLIG MARITIMT PAR. Maleriene viser antagelig et av flere slag i Middelhavet mellom det Osmanske Riket og de Europeiske kristne. Slaget i Lepanto 1571 er det som kanskje er mest kjent i historien, men det var gjennom tidene flere viktige sjøslag mellom de samme aktørene, dog ikke så omfattende som det i 1571. En del eldre restaureringer og retusjer også med malingsbortfall. Lerretet dublert. Men maleriene fremstår likevel som særdeles dekorative antikviteter. Proveniens: Eldre norsk privatsamling fra en stor gård på Hedmarken. Maleriene skal ha blitt innkjøpt i Roma rundt rundt 1900 av Kristoffer Horne, innehaver av Øvre Fjellstad gård og oldefar til nåværende eier. Horne var en svært dyktig fotograf og hadde en stor samling med glassplater. Disse tilhører nå Hedmarksmuseet på Domkirkeodden.

75 000,-

74


NASJONALSKIPET «CONSTITUTIONEN» MED DETS VEDLAGTE BEFORDRINGSBROSJYRE FRA 1830

203. MEINDERT ARIANS (ANDREAS?) APPEL (Nederland 1771 – Kristiansand 1830) (?) ELLER MER SANNSYNLIG HANS SØNN ANDREAS APPEL (født 1802) «Prospect af Christiansands Vestre side, og Damp Skibet Constitutionen 1828-» Akvarell, 37x51,3cm, lysmål 40x53cm Signert n.t.h. «Tegnet af Andreas Appel» Utført i KRISTIANSAND 1828

75


Et enestående by- og skipsprospekt i glødende fremtoning. I forgrunnen et av de virkelige store symbolene på Norge etter 1814, kystdamperen «Constitutionen». «Constitutionen» på 162 bruttoregistertonn ble anskaffet hos firmaet Maudslay i London og ble bygget i eik som hjulskip. Oppdragsgiver var den norske stat som hadde sin egne representant til stede for å overvåke bygningsprosessen. Skipet var ferdig til levering i desember 1826 som det første dampdrevne fartøyet i Norge og Fredriksværn var den første landingsstasjonen i Norge etter overfarten fra London. Jomfruturen i Norge foregikk 17. april 1827 fra Christiania til Christiansand og i 1829 ble ruten utvidet til Bergen. Det skulle gå som postskip, men i 1827 fikk staten enda et postskip «DS Prinds Carl» så passasjerbefordring på «Constitutionen» ble mer og mer viktig. I tillegg til de dampdrevne skovlhjulene var skipet rigget som en skonnert. Det var i begynnelsen plass til 32 passasjerer, men det var et antall som økte etter hvert. Den skal ha hatt et maksimalt passasjerantall på ca. 200. En viktig årsak til den «heltestatusen» «Constitutionen» fikk og siden har hatt i samfunnet er at den bidro til opptakten til det såkalte «Torvslaget» 17. mai 1829. Skipets ankomst til Christiania utløste jubel allerede ved innseilingen, og Henrik Wergleland ropte «Leve Constitutionen! Hurra!». Dette var en kamuflert måte å hylle grunnloven på ved å trosse forbudet mot 17-maifeiring. Men selv for et hyllet skip som «Constitutionen» varte ikke glansen evig. I uroåret 1848 ble den brukt som troppeskip og i 1853 rammet en koleraepedemi Kristiansand og man fant ut at den første som døde hadde arbeidet på båten. Dette skapte stor uro og det var uvisshet om smittefaren. Ville kolera da spre seg til alle anløpene skipet skulle ha? Myndighetene skar igjennom: «Posten skal fram!», så skipet fikk beskjed om å holde rutetabellen. Men omkring 1860 var det slutt med oppdrag i postens tjeneste, den ble under bybrannen i Drammen 1866 brukt som sykehusbåt før den ble seigpinet til døde under en opphuggingsprosess som varte i hele fem år fra 1866 – 1871. En trist skjebne for den engang det så stolte symbol for den norske uavhengighet. Historieløshet er altså ikke bare et fenomen av i dag, egentlig ingen trøst. Akvarellen signert av «Appel» viser på en fantastisk måte det yrende livet om bord i «Constitutionen». Det var en førsteklasse akter med salong og to sovekahytter. Andre klasse lå foran og alt var under dekk. Det ble ganske raskt gjort forbedringer rundt passasjerbefordringen og bekvemmelighetsnivået om bord økte. Myndighetene så raskt behovet for en effektiv infrastruktur ikke bare for posten, men også for forflytning av mennesker langs vår lange kystlinje. Medfølger: Befordringsbrosjyren av 28. juli 1830 typografisk undertegnet av Jonas Collett i Den Kongelige Norske Regjerings Finants=, Handels og Told=Departement. Kontrasignert av Thrap. Folio, fire sider, 47,2x22,8cm. Et meget interessant dokument som forteller alt rundt befordringen av «Constitutionen». Reiseruten, tidstabeller, billettpriser, regler om bord, retter og plikter både skip og passasjer har. At skrivet er akkurat for 1830 er spennnede, da skipet mye av dette året lå til reparasjon i London og den kom mye senere i drift enn det skrivet antyder. Først i september ankommer «Constitutionen» fra London til Bergen og kan starte regulær rutedrift igjen. I det hele tatt slet man en del med driftsstopp på grunn av utfordringen med å få deler fra England. Proveniens: Fra skipsmegler Harald Salvesens samling Arbeidet med vårens to maritime kataloger har blant annet medført noen interessante obervasjoner rundt «far og sønn forhold» i prospektkunsten. I katalogen over Kaare Berntsens samlinger har vi sett at sønnen Mathias Anton Dalager minst var på høyden med sin far Mathias Ferslev kunstnerisk. Begge katalogene har hvert sitt bilde signert «Andreas Appel». De fleste kjenner fra tidligere bare til Meindert Ariens Appel (1771 – 1830). Da kan dateringen 1832 på det dramatiske skipsbildet fra Brekkestø i Berntsenkatalogen tyde på at det eksisterer en dyktig prospektkunstner til som også signerer «Appel». Det vites at Meindert hadde en sønn nettopp med navnet Andreas, så mye tyder på at han gikk i farens kunstneriske fotspor i Kristiansand.

100 000,-

76


204. OLE JOHNSEN SEBØY (virksom Bergen rundt 1820 – 50) «Skibet Carl Johan af Stathelle commanderet af P.N. Pedersen af Porsgrund» Akvarell og gouache på papir, 43x63cm lysmål Signert og datert nede til høyre: «Tegnet af O. Johnsen Seböy Bergen 1846» Utført i BERGEN 1846 Ole Johnsen Sebøy vet man lite om, men han hører til de mest kjente norske skipsmalere fra tidlig 1800. «Carl Johan» var 225 ½ kommercelster. Registrert hjemsted Stathelle i 1848 med reder A. Blehr og fører Aug. Pettersen.

35 000,-

77


ET PAR UVANLIG STORE «NIGHT & DAY» HAVNEPROSPEKTER

205. UKJENT MALER FØRSTE DEL 1800-ÅRENE «Il Vesuvio» Gouache, hvert bilde 42,5x62,5cm, usignert og udatert Originale rammer og glass Malt i MIDDELHAVSOMRÅDET første halvdel 1800-tallet Et flott par av et klassisk sett. Sjeldent å se så store havneprospekter i denne genren da de som oftest er å finne omtrent halvparten så store. Dette var en type bilder som gjerne kom til Norge via sjøfolk som kjøpte dem som «sjømannssouvenier». De som satt hjemme på berget synes sikkert dette var stor stas og meget eksotisk. På havnen ser vi både handels- og orlogsskip som blant annet fører «Union Jack», «Dannebrog» og antagelig Italias flagg (dette siste noe misfarget?).

24 000,78


206. NAVNEBRETT FRA 1800-ÅRENE – TIL SKIPET «LOYAL» Med vakker original marineblå maling. 23x214cm. Med hull til montering. Hos Malmstein er det 5 skip med navnet «Loyal» hvorav 3 forlist eller kondemnert utenlands. En ble solgt til Tyskland. Sannsynlig kandidat er: Bark «Loyal» bygget Rønnes, Grimstad 1863 for reder J.O. Holm, Grimstad. Ble tatt ut av registrene i 1883. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

18 000,-

MARINENS HOVEDVERFT I HORTEN

207. BERNT LUND (Våler i Solør 1812 – Kristiania 1885) «Fra Horten Indre Havn med Karljohansvern 1850» Olje lerret, 27,5x44cm Signert nede på midten B. L. 1850 Utført i HORTEN 1850 Bernt Lund kan tituleres både offiser og ingeniør i tillegg til å være en viktig kunstner fra den nasjonalromantiske perioden midt på 1800-tallet. Karljohansvern var marinens hovedverft nettopp fra maleriets år 1850 da det tok over rollen fra Fredriksvern. Verftet var i bruk frem til 1968. Lund hadde en aktiv militær rolle og i 1850 ble han premierløytnant. Kunstnerisk hører han til våre Düsseldorfere, men den første veiledningen som kunstner fikk han av Thomas Fearnley sommeren 1840.

45 000,79


208. UKJENT KUNSTNER «Skibet St Olaf. C.V. Sóderqvist Maskinist 12 de Mars 1856» Olje på lerret, 43x51cm Usignert Antagelig utført i NORGE rundt 1856 Skipet «St. Olaf» ble 16. august 1855 levert «Det Søndenfjelds-Norske D/S, Christiania» fra J. Scott-Russel & Co., London og gikk fra 4. juli 1856 i 14-daglig rute Christiania – Langesund – Arendal – Kristiansand – Hamburg. I 1882 oppgis eier F. Major i Trondheim og i 1888 fikk skipet ny 4-sylindret maskin i Trondheim. I 1894 er den så registrert utgått fra registrene. ET MEGET INTERESSANT SAMTIDIG TIDSBILDE AV ET NORSK SEILRIGGET DAMSKIP. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

40 000,-

209. FREDRIK SØRVIG (Bergen 1823 - 92) “Maria &f Sophie af Thurøe af Skipr E.I. Rasmussen” Gouache, 42,5x61cm Signert og datert n.t.h. F. Sørvig i Bergen 1861 Malt i BERGEN 1861 Som sønn av materialforvalteren på Bergenhus festning fikk Fredrik Sørvig sikkert tidlig kunnskaper om det maritime livet. Han viste tidlig gode evner i tegning og fikk landskapsmaleren Hans Leganger Reusch’ anbefaling til videre studier og kunstnerisk utdannelse. Men faren sørget heller for at han ble malermester i Bergen i 1847 og i 1852 ble han ansatt som ny teatermaler på teateret Nationalscenen. Videre fikk han mulighet til å studere perspektivtegning og fikk til og med anledning til å treffe den utflyttede bergenser J.C. Dahl i Dresden noen uker i 1852. Fredrik Sørvigs skipsportretter er lett gjenkjennelige gjennom hans brilliante teknikk. Det blir en enestående klarhet og tydelighet i bildene hans og det er gouachen som er hans sterkeste kunstneriske medium. Havet er levende malt på en særegen måte. Thorø er et lite sted med god havn i Svendborg på Fyn. Proveniens: Fra skipsmegler Harald Salvesens samling Litteratur: “Norsk kunstnerleksikon”, bind IV side 174 - 175

30 000,80


210. FREDRIK SØRVIG “Tyhra af Hardanger fört af Sip V. Rogde” Gouache, lysmål 40x56cm. Signert og datert: F. Sörvig 1870 Malt i 1870 “Thyra” ble bygget i 1866 og med base i Ullensvang frekventerte jakten store deler av Hardanger. Båten var eid av Vigleik H. Rogde 1872 – 76 som også var deleier i “Gjøa” sammen med sin bror og Asbjørn Sekse. Proveniens: Fra skipsmegler Harald Salvesens samling

45 000,-

211. FREDRIK SØRVIG “Abraham Lincoln från Hernøsand fört af Capt: J. Berglund.” Gouache og akvarell på papir, 54x85cm Signert og datert nede til høyre: F. Sörvig i Bergen 1866 Utført i BERGEN 1866

Fullriggeren “Abraham Lincoln” ble bygget i Härnösand i Ångermanland. Det kjennes et oljemaleri av det samme skipet utført av Andreas Lind i 1878. Vårt maleri er et betydelig verk av kunstneren og denne gouache er i et uvanlig stort format. I den originale gullrammen med treplate på baksiden. Et smykke av et skipsportrett og marinemaleri.

65 000,81


ANDREAS (ANDERS) LIND (Stjørdalen 1815 – London 1885) Trønderen Andreas Lind hadde førstehåndskunnskap om skip og seiling som aktiv skipskaptein i mer enn 20 år. Det blir sagt at det var en ulykke som medførte at han måtte slutte på sjøen og sammen med sin kone flyttet han til London i 1860. Da han holdt til i Trondheim skal han ha fått tegneundervisning av Mathias F. Dalager. Andreas Linds produksjon av enten oljemalerier eller gouacher er stor, og han er en av våre mest skattede skipsportrettmalere, samtidig som han er en av de mest produktive 1800-talls skipsportrettmalere som kjennes. Men bildene hans holder likevel alltid høy kvalitet både i utforming og i teknisk forstand. Linds atelier skal ha vært i nærheten av Tower of London med kort vei til dokkene. Det blir sagt at han ofte stod ved Themsens munning og malte skipene på vei inn før han tok toget tilbake til London og kunne tilby skipskapteinen et ferdig skipsportrett. Antagelig var mye av bildenes bakgrunn og staffasje forhåndsmalt i hans atelier så han bare kunne legge inn båten til slutt. Mye alkohol skal ha forårsaket kunstnerens død i London i 1885, 70 år gammel. I dag er bildene hans ettertraktede samlerobjekter blant maritimt interesserte mennesker både i Norge og i utlandet.

212. ANDREAS LIND «Elise Af Drammen. Cap TN E., P., Hanevig.» Gouache på papir, 49x76,5cm. Signert n.t.h. Tegnet af Andr. Lind i London 1871. Originalrammen Utført i LONDON 1871 På en etikett bak leser vi: «P. Hannevig disponerte og førte Elise Bark 202 1/7 (?) reg. ton. Bygget i 1842 i Grønningen». Kanskje stemmer ikke dette helt da en sådan historie ikke er nevnt hos Malmstein. En «skipper» E.P. Hannevig hadde datter til dåpen i Horten 1861 og var fra Borre, men ikke opplysning om ham i Malmstein. Hos Malmstein finnes: Bark «Elise» av Drammen, (349 net), bygget på Øren, Risør 1855. Reder: Ole Jørgensen, Risør 1854-55, J.W. Prebensen, Risør 1855-65, A. Helgesen & A.C. Selvig, Svelvik. Fører: 1854 – 55, O. Pedersen, senere A.E. Dehly. Margene er en del brunet. Proveniens: Haaken Fretheim. Innkjøpt hos Kaare Berntsen 1971

25 000,-

213. ANDREAS LIND «Bella» Olje på lerret, 51x77cm Signert n.t.h. And. Lind London 1872 Utført i LONDON 1872 Barken «Bella» 536 brt. ble bygget hos C. Smit i Ablassendam i Holland 1856, Reder Ferd Breda, Christiania. Antagelig innkjøpt i 1872 og var her til 1909, (i registeret står det 1883 – 1909) da solgt til England til hugging. Fører: 1889 N.S. Storehjelm, 1898 – 1909 H./A. Andersen. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens saming. Påskrift bak: «Opphengt Fearnley og Eger 4/11 – 1965 – tilhörer Harald Salvesen privat»

50 000,82


214. ANDREAS LIND «Wologda» Olje på lerret, 51x77cm Signert n.t.h. And. Lind London 1874 Utført i LONDON 1874 Til høyre i maleriet ser vi en losbåt. Fullriggeren «Wologda» ble bygget i Archangelsk 1861, 372 c.l. Reder 1868 – 74 var J. H. Vogt og Hauge, Moss. 1874: S. Rumi, Christiania, Fred Breda, Christiania, 1874 – 78. fører i 1870 er C. Hansen. Maleriet er restaurert av Knut Gotaas 1965. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling, ervervet 1960-tallet

50 000,-

83


215. ANDREAS LIND «Christiania Af: Christiania. Cap TN A, S, Eliassen» (På vei til Sverige) Olje på lerret, 51x76cm. Signert n.t.h. Andr. Lind London 1882 Utført i LONDON 1882 Barken «Christiania Af Christiania»…. Lerretet stemplet “Reeves & Sons, London”. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

55 000,-

216. ANDREAS LIND “Svalen Af Sandefjord. CapTN: M, G, Olsen” (Bark)

Gouache, 50x74cm lysmål Signert n.t.h. Tegnet af And: Lind I London 1882 Utført i LONDON 1882 Bark “Svalen” 522brt. Bygget 1865/66 i Røyken, Flater Verft. Hjemsted 1866 – 81, Bergen. Årene 1881 – 91 i Sandefjord. Reder 1878 var J. Ingebretsen, 1884 – 91 L.G.S. Larsen. Fører: MC Olsen, H. Bøe 1878, Angell, Lorentsen. Et par historier om barken: I 1865 gjorde “Svalen” reisen Londonderry, Irland til St. Thomas på 13 døgn. Senere, et uvisst, år ble skipet forlatt på Newfoundlandsbankene med trelast og drev rundt en hel vinter og så slept inn til Queenstown, Irland og reparert. Skipet strandet for godt 27. mai 1891 ved St. Simon, Georgia, USA. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

30 000,84


217. WILLIAM HOWARD YORKE (England 1847 - 1921) “Bark Saturn Cap tn Olsen.” Olje på lerret, 56x85cm Signert og datert “W.H. Yorke L. Pool. 1874” Utført i LIVERPOOL 1874 Barken ble bygget i 1860 i Wasa, Finland, Wolff Verft. Lengde 130 fot, bredde 29 fot. Registrert i Mandal 1872 – 87 og tilhørte C. Blom 1887. Så var den 1887 – 94 hos J.C. Svendsen, Christiansand og i Farsund hos J. Larsen Sunde 1894 – 96. Fører A. Olsen, S. Carlsen 1887. Skipet havarerte på reise fra Kotka til London med trelast november 1896, ble kondemnert etter å ha ankommet Kristiansand sterkt skadet. I Veritas for 1875 kan leses: Ansees skikket före fölgende fulle ladninger: Almindeligt salt, tagsten, samt soda, bailla, alkalier, svobel og gibs når föres i fastager. (3 L) – Insured in: Det Norske Lloyd, Porsgrund.»» Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling: Innkjøpt i 1959 hos Kaare Berntsen. Inv. nr. 19827 William H. Yorke var aktiv i Liverpool fra 1858 til 1913 og er et av de store navn i skipsportrettkunsten. 1870 – tidlig 1890-årene regnes til hans beste kunstneriske periode. Han hadde store kunnskaper om maritime tekniske ting og maktet å gjengi dette med stor nøyaktighet i maleriene sine. Litteratur: Karsten Buchholz “Ship Portrait Artists - A Dictionary and Guide for Collectors” Hamburg 1997, s. 153 – 154

50 000,-

85


218. WILLIAM HOWARD YORKE (England 1847 – 1921) «S.S. Victoria. Af Kragerø Capt: Jul. Svendsen» (Dampbåt med støtteseil)

Olje på lerret, 62x92cm Signert og datert n.t.h. W. H. York 1884 Antagelig utført i LIVERPOOL 1884 Et flott og staselig skipsportrett av en Kragerøbåt. Maleriet har en «tvillingsøster» utført av samme maler, 61x91,5cm signert W.H. Yorke 1889, nå i Kragerø Sjømannforenings samling. Fakta: 583RT, bygget 1884 i Oscarshamn, til Kragerø med reder A. Larsen – Naur. Solgt til Japan i 1895. «S.S. Victoria» var Kragerøs tredje dampdrevne fartøy og med en dampmaskin på 80 nom. HK kunne den oppnå en toppfart på 9,5 knop. Skipet var utstyrt for lange reiser til fremmede farvann og er en av pionerene i norsk skipsfarts historie i det fjerne Østen. Dette var farefulle turer og i 1892 ble skipet overfalt av sjørøvere. Forholdene var så usikre at Kragerørederiet valgte å selge båten til Japan i 1895. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling. På baksiden etikett: «Tilhörer Salvesen – Privat – Opphengt 9/3-1966»

60 000,-

86


219. UKJENT KUNSTNER (“Engelsk Handelsskip – dampbåt i Nordisk farvann”) Olje på lerret, 46x65cm Antagelig utført i LONDON ca. 1870 – 80 Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

25 000,-

87


220. UKJENT MALER SISTE HALVDEL AV 1800-ÅRENE «Barque Primus Captn P.A. Nielsen Leaving the Port of Palermo»

(Bark «Primus» på vei til Amerika fra Palermo med kaptein Nielsen ved roret)

Akvarell og gouache, 46x61cm, usignert Antagelig utført i ITALIA siste tiårene av 1800-tallet Bark «Primus» var 227 brt. Bygget i 1871 – 72, G. Berntsens Verft ved Sageidet, Tangen, Tvedestrand. Den strandet i 1898 på Skotskekysten og ble slept inn til Aberdeen og kondemnert. Hjemsted 1871/72 – 1898 i Tvedestrand, Reder: E. Jørgensen, 1893 – 98 C. Wroldsen. Fører: PAD Nielsen 1872 – 75, 1879, T. Olsen 1875 – 79, H.K. Beroldsen 1880 – 82, 85 – 87, 90 – 91. Einersen 1887 – 90, Damsgaard 1891 – 93, P. Wroldsen 1893 – 95, S. Samuelsen 1895 – 97, A. Aanondsen 1897 – 98. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

25 000.-

221. C. A. KRISTOFFERSEN «D/S Fram»

Olje på lerret, 60.5x85,5cm Signert n.t.h. C A Kristoffersen Utført i 1888 Skipet ble bygget i jern hos A/S Akers Mek. Verksted, Kristiania 1871, maskinen laget hos Nylands Mek. Eid av Chr. Knudsen i Porsgrund, 120 passasjerer på kysten, men opp til 160 i spesifisert rute. Siden kommer skipet til Fredrikstad, Kapt. Hans Olsen og fra 1916 – 1946 til A/S Buxerbaaten Fram ved Anton Hansen, Sellebakk, Fredrikstad. Innemellom et par ulykker som den overlevde før den ble hugget i 1955 hos Grimstad Opphuggings Co. A/S i Grimstad. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

15 000,-

222. HALVOR MIKKELSEN (Stavanger 1842 – 1899) «Hægholmen» Gouache, 42x61cm Datert n.t.v. 1889 – signert n.t.h. H. Mikkelsen Antagelig utført i STAVANGER 1889 Vi leser på messingskiltet til dampbåten: «S/S Hægholmen – 385GRT. Bygget 1885 av Hægholmens Skibsværft for Jens Meinich & Co., Christiania». Skipet er fra oktober 1897 registrert hos B. Stolt Nielsen m/ fl. i Haugesund og fra 1901 skal Mikal Lindøe ha hatt disposisjonsretten. Dette har medført sildefart og det ble skipets bane. I full storm i Nordsjøen i 1911 gikk skipet ned med hele besetingen på 10 mann en gang mellom 4. og 6. november. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

25 000,88


HALVOR MIKKELSEN Halvor Mikkelsen ble født i Stavanger i 1842 som sønn av en skipsbygger. Det antas at Halvor var til sjøs en periode før han fikk eget verksted i samme lokaler som skipshandler Houelands butikk i Bakgata 6. I dette Stavangermiljøet frekventerte mannskap og redere som ble Mikkelsens kundegrunnlag. I følge Carl Erik Lampes masteroppgave i kunsthistorie fra 2006 er det antatt at Mikkelsen utførte rundt 180 ulike skipsportretter, omtrent alle malt i akvarell, men flere skal i tillegg være utført i replikk. Selv om han hadde tilholdssted i Stavanger så skal de fleste kundene hans vært fra Haugesund som i 1870-årene opplevde gode økonomiske kår og betydelig vekst i flåten. De fleste akvarellene til Mikkelsen har et åpent tittelfelt i nedre marg hvor han plasserer årstallet til venstre, båtens navn på midten og signaturen til høyre.

223. HALVOR MIKKELSEN «Augusta Capt G. Egge.» Datert 1890 n.t.v. – signert n.t.h. H. Mikkelsen Antagelig utført i STAVANGER 1890 Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

25 000,89


224. HALVOR MIKKELSEN «Bergenhuus» Passasjer og frakt dampbåt Gouache, 42x59cm Usignert, antagelig beskåret nede der signaturen var. På baksiden en samtidig etikett: «Bergenhuus Capt. Holm» Antagelig utført i STAVANGER ca. 1880 – 90 Bildet er med største sikkerhet malt av Mikkelsen. Bakpappen er merket fra Helsingör. Dampskip på 434gt levert 4.10. 1870 til P/R (Fr. Th. Adolphs Enke), København. Bruk: Stettin – København – vestkysten i Norge. I 1897 ble den solgt til S. Kvindesland i Haugesund og fikk navnet «Mercur», året etter solgt til Stolt-Nielsen, Haugesund. Nytt navn «NETTO» før den i 1914 gikk til A/S Dampskibsselskapet Robert Lea (Erik Grant Lea), Bergen og fikk da navnet «ROBERT LEA». Skipet endte sine dager ved grunnstøting 28. juni 1914 under en overfart Bergen – Liverpool. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

20 000,90


225. HALVOR MIKKELSEN «Caroline. Capt J. T. Smedsvig» (Bark) Akvarell og gouache, 49x70cm. Datert n.t.v. 1894, signert n.t.h. H. Mikkelsen Utført i STAVANGER 1894 Hos Malmstein er for 1893 og utover nevnt fører J.T. Sundsvig, om dette er korrekt har muligens Mikkelsen skrevet feil på bildet. Skipet ble bygget i 1864 på det tyske verftet P. Dirks, Blankensee. 323 brt. Opprinnelig navn «Dioscoren». Hjemsted 1872/73 – 93 i Kristiansund tilhørende Nic. H. Knudtzon. 1893 – 99: Haugesund tilhører Ole T. Lindøe. Fører 1872/73 – 76: A. Meldahl, 1876 – 93 D. Brun, 1893 og utover J.T. Sundsvig. Skipet solgt til Sverige 1898/1901. Det opplyses at «Caroline» gjorde San Francisco til Sydney på 43 dager og Gibraltar – San Francisco på 92 dager. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

25 000,-

226. J. JOHNSEN (eller JOHNSON ?) «Bergthora Skien Capt. H. Iebsen» (Skonnertbrigg) Olje på lerret, 37,5x50cm Signert n.t.v J. Johnsen (eller Johnson ?) Utført i 1896 Skipet var opprinnelig skonnertbriggen «Elisabeth Norton», bygget 1870 hos E. J. Robertson i Ipswich (?) (Byggenummer 190 – treskrog). 176 brt. Reder: 1888 – 1891: O & H. Holta, Skien, 1891 – 1902 samme. «Bergthora» ble i 1891 omrigget til skonnert/slettpooer (?) 172 brt. Fører i 1891 var J. Rode og i 1895 H. Jebsen som også var skipsføreren da maleriet ble malt året etter. Skipet solgt til Sverige i 1902.

10 000,-

91


227. ANDERS ASKEVOLD (Askvold ved Bergen 1834 – Düsseldorf 1900) «Ved fergestedet i en Vestlandsfjord» Olje på plate, 27x35cm Signert og datert n.t.h. A: Askevold. Ddf. 1894. Utført i DÜSSELDORF 1894 Et vakkert maleri utført av en av vår kjente Düsseldorfermalere.

18 000,-

228. NORSKPRODUSERT SEKSTANT Sjelden norskprodusert sekstant, komplett og i god stand. Treesken: bredde 27,5cm; dybde 25,5 cm; høyde 13cm Johan Gulbransen (f 1850 i Ullensaker) etablerte sin virksomhet som “Optisk og nautisk Instrumentmager” i Christiania i 1882. Han importerte en god del instrumenter som han videresolgte, bl.a har Norsk Maritimt museum en slik sekstant produsert i London, men han hadde også en egen produksjon av kompasser og andre instrumenter. På 1890-tallet annonserte han ofte i dagspressen salg og reparasjoner av kompasser, sekstanter, oktanter, marinekikkerter, barometre, termometre og andre instrumenter fra sin butikk i Tollbugata 8.

18 000,92


229.

231.

230.

229. NAVNEBRETT FRA OMKRING 1900 «Bølgen af Frøya» Malt treverk, 11x95cm Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

6 000,-

230. HALVMODELL AV SKIPSSKROG OMKRING 1900 Malt treverk, 15x71cm Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

6 000,-

231. SKIPSLANTERNE 1900 – TALLET

Høyde 40cm

Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

3 000,-

93


232. UKJENT KUNSTNER OMKRING 1900 «S/S Sevilla» Olje på lerret, 38x52cm, usignert Utført omkring 1900 På messingskiltet står det: «963 GRT. Bygget Desember 1895 av Nylands Værksted for D/S Otto Thoresens Linie Christiania». I 1911 er det eid av Sigval Bergesen, Stavanger nå med navnet «D/S Langfond». Skipet endte sine dager under navnet «Worms», eid av den russiske marinen, og minesprengt og senket i 1914. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

18 000,-

233. UKJENT KUNSTNER FRA GENOVA OMKRING 1900 («Barken Rægvig av Tvedestrand») Gouache, 40x62cm lysmål, samtidig innrammet. Usignert Utført i GENOVA 1902 Et flott skipsportrett meget sikkert utført av en av de dyktige Genovamalerne fra perioden. I følge en samtidig etikett på baksiden skal bildet være malt i Genova 1902. Opplysninger om barken: Bygget i Arendal 1891, Veritasregisteret 1893–95–97–00. Fører Eilen Olsen. Reder: Stian Salvesen Tvedestrand m.fl. Veritasregisteret 1906-05-06. Samme fører Olsen. Til A/S Rægvig Tvedestrand, korresponderende reder Stian Salvesen.

25 000,94


234. REUBEN CHAPELL (Engelsk 1870 – 1940) «Anna.» (Engelsk brigg) Gouache, 44x61cm. Signert n.t.v. R. Chapell. Utført i LONDON omkring 1900 Reuben Chapell er et godt og kjent navn innenfor skipsportrettgenren. Han var aktiv i Goole og Par i England ca. 1890-1930. Det er ikke så enkelt å bestemme hvilken brigg “Anna” som Chapell har illustrert da det finnes en god del alternativer. Et flott skipsbilde. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

20 000,-

235. REUBEN CHAPELL «Celer Af Risør» (Bark) Akvarell og gouache, 37x55cm Signert n.t.v. R. Chapell. Coole Utført omkring 1900 Bark «Celer» ble bygget i 1880/81 i Fjære, Grimstad. Niels Braestads Verft. 650 brt. I 1890 er Joh. Kløcker i Arendal oppgitt som eier, 1890 – 1909 Joh. Fr. Juell i Risør. Fører 1890: Thos. Thiis – Jensen. På reise fra Pernambuco i ballast 1909 strandet «Celer» den 11. februar på SW Cape Shoals, Florida og vraket. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

20 000,95


236. REUBEN CHAPELL (Tilskrevet) «SS Georg Dumois» (Eierskap i Bergen fra 1902) Akvarell og gouache, 36x42cm, usignert Utført omkring 1900

«SS Georg Dumois» er på vei til USA. Lapp på baksiden sier: «S/S George Dumoise 739 tbr. bygget Glasgow 1890- Rederi D/S A/S George Dumois, Csp. S.M. Kuhnle & Søn, Bergen ca. 1902 – 06». Skipet ble i 1906 solgt til Vera Cruz i Mexico og skal 20. februar 1911 ha blitt forlatt utenfor Puerto Mexico. Rammet i Bergen hos Didr. Andersen. Teknikk og form ligger så tett opp til Chapells stil og utforming at bildet med største sannsynlighet er fra hans hånd. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

15 000,-

96


237. OLAF GULBRANDSEN «Kong Oscar II Arendal» Olje på plate, 27x35cm. Signert n.t.h. Olaf Gulbrandsen KRISTIANIA 1900-ÅRENE På skiltet leser vi: «S/S Kong Oscar II – 914 GRT. Bygget Juni 1904 av Burmeister & Wain (Kjøbenhavn) For A/S Arendals Dampskibsselskab». Skipet ble bygget i 1904 og var et svært kostbart skip å bygge. Det sank ved en grunnstøtning nær Sandnessjøen 12. januar 1945. Før det var det i 1939 utleid til Kongelige Norske Marine for bruk som losjiskip nær Karljohansvern. Ble under krigen tatt som tysk bytte og ble satt under tysk flagg og mannskap i 1944 før grunnstøtningen i 1945. Hugget opp «in situ» av Høvdings Skipsopphugging. Olaf Gulbrandsen drev ramme- og rullegardinforretning i Kristiania, men var også en svært habil og produktiv skutemaler. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling, ervervet 6. mars 1958 i Marsjandiseforretningen «Samlern» i Pilestredet 18, Oslo

6 000,-

238. OLAF GULBRANDSEN «Tolosa – Kristiania» Olje på plate, 25x35cm Signert n.t.h. Eneret: Olaf Gulbrandsen Utført i KRISTIANIA omkring 1910 Skiltet forteller oss: «S/S Tolosa – 1159 GRT. Bygget Juli 1901 Av Nylands Verksted For Fearnley & Eger, Christiania». I følge påskrift bak ble båten bygget for Dampskibsinteressentskabet Garonne, Christiania (Csp Fearnley & Eger). Båten solgt i 1915 til D/s A/S Baus, Skien og fikk navnet «Baus». Skipet ble torpedert og sank visstnok på 1 minutt 5. april 1916, fire av mannskapet omkom. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling, ervervet 6. mars 1958 i Marsjandiseforretningen «Samlern» i Pilestredet 18, Oslo

6 000,97


239. UKJENT MALER ETTER 1910 «S/S Sirrah.» Akvarell og gouache, 43x66cm, usignert På messingskiltet: «S/S Sirrah – 2929 GRT. Bygget 1910 Av «De Schelde», Vlissingen. Reder Christensen & Paulsen, Sandefjord». Hollandsk eid frem til ca. 1915 under annet navn da den dukker opp i registeret som «S/S Sirrah» hos A/S Klosters Rederi, Stavanger (Lauritz Kloster). I 2016 er den hos D/S A/S Gonvik (Christensen & Paulsen, Sandefjord) og for 2017 står det: «Disp. overtatt av H.A. Christensen, Sandefjord». Videre skjebne er salg til Hamburg i 1927 før opphugging i april 1933 ved Deutsche Werke A.G. i Kiel (da med navnet fraktdamper «Bolten»). Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

18 000,-

240. SKIPSMODELL I MONTER AV TRE OG PLEXI-GLASS Mål lengde 112cm x 42cm bred og høyde 73cm. På skilt: «Fregatten Jylland Bygget på Orlogsværftet 1860. I periode 1935 – 1939 var den losjibåt for provinsbarna under deres Köbenhavneropphold. Jeg boede om bord i 1938. Modellen bygget i 1990. Willy Benkjær.» Et meget fint stykke arbeid. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

20 000,98


SEKS UNIKE ORIGINALARBEIDER AV JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER

JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER (TRONDHEIM 1775 – BERGEN 1833) MARKERING AV UTSTILLINGSJUBILEET 1917 - 2017 Johan F.L. Dreier ble født i Trondheim og var nok tidlig bestemt på å bli prospekttegner av yrke. Han foretok rundt 1800 flere større Norgesreiser og slo seg snart ned i Bergen. I Bergen var mulighetene for en ambisiøs kunstner langt større enn i Trondheim på denne tiden. Borgerskapet og handelsmiljøet var større og Bergen var tettere på impulser fra utlandet. Dreier fikk flere gode kontakter og det manglet antagelig ikke kjøpere og interessenter, men hans “pirkete” måte å male på har naturligvis medført at hvert bilde tok sin tid å utføre. Et forsøk fra 1982 på opptelling av antall utførte verk kom til rundt 170. Totalt antall bilder har sikkert vært langt større, men det har vært skjøre papirarbeider, og mange av verkene har blitt ødelagt av tidens tann. Rundt 1830 fikk Dreier kontakt med det litografiske verkstedet til G.C.C.W. Prahl som ønsket å utgi en større serie kalt “Bergens Almindinger” basert på Dreiers tegninger. Bare 16 trykk hadde blitt fullført da Dreier døde i 1833. Familietradisjonen sier at han døde som en desillusjonert og fattig mann, noe som delvis skyldes at Prahl ikke hadde betalt ham det avtalte honoraret for “Almindingene”. Dreiers arbeider er uvurderlige materiale i vår dokumentasjon av hvordan samfunnet, folkelivet og bygningsmassen så ut og fremsto rundt 1800. Nettopp nå i mai når vi åpner vår salgsutstilling i to deler og med to kataloger, er det nøyaktig 100 år siden den største mønstringen noensinne med arbeidene til Johan F.L. Dreier. Med Einar Lexow i spissen åpnet i mai 1917 en storslagen utstilling i Bergen der man forsøkte å samle alt man kjente til fra Dreiers hånd. Katalogen fikk i alt ca. 128 nummer og en rekke tillegg. De lyktes å få samlet inn mange tidligere kjente arbeider, men i tillegg dukket det også opp en rekke nye og ukjente verk. Våre to kataloger og tilhørende utstilling i mai 2017 presenterer til sammen 10 arbeider av J.F.L. Dreier, og det er et høyt tall ved en og samme anledning for denne kunstneren som er så sjelden fremme. Dette blir måten Galleri Bygdøy Allé kan markere hva vi mener er en viktig begivenhet: «JOHAN F.L. DREIER – UTSTILLINGSJUBILEUM 1917 – 2017»

99


«100-ÅRS UTSTILLINGSJUBILEUM» VIKTIG PROSPEKT UTSTILT PÅ «DREIERUTSTILLINGEN» I BERGEN 1917

241. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER “Prospect af gaarden Natland samt Udsigten over Hoop og Noraasvand, kunstneren i forgrunnen” Akvarell og penn på papir, Selve motivet med rammen 36,5x46cm, lysmål med teksten 44,5x48cm Signert nede til venstre: «Johan F.L. Dreier fecit» og datert nede til høyre: «Bergen 1806.» Utført i BERGEN 1806

Vårt prospektmaleri fra Natland er datert 1806. Det er et relativt tidlig arbeid av kunstneren og er nydelig og detaljrikt utført. Fra teksten i katalogen til Einar Lexow fra 1917 på side 24 leser vi: «(Midt i forgrunden kunstneren selv, tilhøire en brat klippe. I mellemgrunden tilhøire gaarden sert forfra, tilvenstre haven. I bakgrunden Hop med Christies papirkirke, og Nordaasvandet. H.L. = bakermester Herman Laading, f. 1755, d. 1806, som kjøpte gaarden i 1792)» Proveniens: Utstilt i Bergen 1917 “Joh. F.L. Dreiers Prospekter – Katalog over utstillingen av Einar Lexow”. “Laxevog” var nummer 71 i katalogen. I følge katalogen tilhørte prospektet den gangen “fru Hildur Børs Pettersen, Kristiania” Restaurert rift i nedre marg, noen margrifter på venstre side også restaurert. Utglattet rynke på midten. Litteratur: Bergens Museums Aarbok 1918 – 1919 “Joh. F.L. Dreiers Prospekter – Katalog over utstillingen 1917”, nr. 71, Norsk kunstnerleksikon bind I

120 000,100


«100-ÅRS UTSTILLINGSJUBILEUM» VIKTIG PROSPEKT UTSTILT PÅ «DREIERUTSTILLINGEN» I BERGEN 1917

242. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER “Prospect af Fiøsanger 1812” Akvarell og penn på papir, Selve motivet ca. 40x64cm, lysmål med teksten 46,2x65cm Signert og datert n.t.h “Johan F.L. Dreier 1812”. Med vignet «P.M.S.» I den originale mahognirammen Utført i BERGEN 1812 Fra teksten i katalogen til Einar Lexow fra 1917 leser vi: «(I forgrunden folk som høier, og en vogn som kjører over en bro. I mellemgrunden tilhøire Store Fjøsanger, Langes hus, tilvenstre Lille Fjøsanger. I bakgrunden tilvenstre Nordaasvandet. P.M.S. = kjøbmand Paul Meyer Smit, f. 1762, d. 1844, der i 1810 kjøpte Store Fjøsanger av Berent Chr. Vedeler, som hadde arvet stedet efter fru hofagent Krohn)». Proveniens: Utstilt i Bergen 1917 “Joh. F.L. Dreiers Prospekter – Katalog over utstillingen av Einar Lexow”. “Laxevog” var nummer 69 i katalogen. I følge katalogen tilhørte prospektet den gangen “fru Hilda Smit, Fjøsanger”, fra skipsmegler Harald Salvesens samling Litteratur: Bergens Museums Aarbok 1918 – 1919 “Joh. F.L. Dreiers Prospekter – Katalog over utstillingen 1917”, nr. 69, Norsk kunstnerleksikon bind I

150 000,-

101


ENESTÅENDE BILDER FRA DEN SÅKALTE “PARISER-MAPPEN” SOM DUKKET OPP PÅ 1950-TALLET De fire neste katalognummer er også originalarbeider utført av en av våre viktigste prospektkunstnere J. F.L. Dreier (1775 - 1833). Han var født i Trondheim og ble tidlig utdannet tegner og maler. Rundt 1800 foretok han flere større Norgesreiser hvor han samlet en rekke motiver fra kysten mellom Bergen og Trondheim og fra Østlandet. Bildene hans er i dag uvurderlig dokumentasjonsmateriale i vår kulturhistorie. Til tross for at han sikkert hadde en omfattende produksjon, er bildene hans sjeldne å se på markedet. Det er skjøre papirarbeider som har medført at en rekke eksemplarer sikkert har gått til grunne. En opptelling utført omkring 1982 kom til rundt 170 arbeider derav mange i offentlige samlinger. Det vakte derfor stor overraskelse og begeistring da J.W. Cappelens Antikvariat på 1950-tallet fikk brakt til Norge et album på 51 nyoppdagete akvareller av Dreier innkjøpt fra et antikvariat i Paris. Alle bildene var stort sett datert 182627. Akvarellene ble trolig i sin tid kjøpt av en tysk kunsthandler som man vet skal ha ervervet andre Dreierarbeider i boet etter kunstneren. Bildene er stort sett i to størrelser, enten ca. 16x11cm eller ca. 23x36cm titlene ikke medregnet. Det var motiver var fra Sørlandet til Trøndelag. I flere av bildene har Dreier satt seg selv inn litt på siden i motivet der han tegner i sin skissebok. Det mest oppsiktsvekkende var naturligvis bladenes tekniske tilstand som var aldeles utsøkt der de har ligget beskyttet i albumet. Her får vi det endelige bevis for Dreiers dyktighet som kunstner og vi lærer å kjenne hvilke fargekulører han benyttet fordi bladene ikke har vært utsatt for lys. Noen år senere bestemte Cappelens Antikvariat at de ville lage håndkolorerte litografireproduksjoner etter 40 av originalene. Dette var for å forevige og få spredd kunnskapen om disse fantastiske akvarellene til flest mulig interesserte. Det ble også utferdiget en omfattende illustrert katalog med tekst av bl.a. Robert Kloster. Fra katalogen side 88 siterer vi Kloster: “Blad for blad bekrefter disse nyfunne arbeidene denne side av Dreiers talent. Her er hundrevis av staffasje-figurer: gående, stående, sittende, kjørende og ridende mennesker, her er katter, hunder, hester og griser og kyr – alle i miniatyrformat men gjengitt med en presisjon i karakteristikken som med glans tåler lupens nærgående linse”. Albumet med originalakvarellene ble deretter delt opp og solgt i grupper til personer med tilknytning til Bergen. De ble alle enhetlig innrammet og påført historikken på baksiden. Det er med stolthet vi i denne katalogen kan tilby fire av originalarbeidene fra dette berømte Pariseralbumet. Dette er tredje gang siden 1960-tallet at noen av disse originalarbeidene blir utbydd offentlig, i 2006, 2012 og nå i 2017. Ved alle tre anledningene har det vært hos Galleri Bygdøy Allé Kunstantikvariat PAMA. Våre fire akvareller har hatt samme eier siden 1960-årene og det er først nå i 2017 publikum får se disse originalene på nytt. Litteratur: Norsk kunstnerleksikon bind I, J.W. Cappelens Antikvariat/Robert Kloster: “Johan Friedrich Leonhard Dreier 1775 - 1833 - Katalog over 40 Farvelitografier” Oslo 1964, Einar Lexow “Ioh. F. L. Dreiers Prospekter, Katalog over utstillingen i Bergens Museum 1917”

102


243. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER “Udsigten ved Natland. Tilhörende Hr. W: Konow kongl. Dansk Consul. ” Akvarell, tusj og lavering, 23x36,5cm (uten teksten), lysmål 28x39cm Signert og datert med penn n.t.h. “Joh: F. L. Dreier 1827.” Utført i BERGEN 1827 Fra Natland, se også katalognummer 241 for et likt motiv. Vi leser hos Kloster side 48: “Flott, detaljrikt prospekt av den gamle herregården, med eler av haveanlegget i forgrunnen – Vil man studere havekunsten paa den tid, maa man gaa til Dreier (Einar lexow)» Et nær identisk bilde, men litt mindre var utstilt i Dreier-katalogen 1917 som nummer 73 og avbildet på plansje XVI. Det opplyses at konsul og kjøpmann Wollert (1779 – 1839) kjøpte gården Natland 1810 av Herman Laadings datter. J.W. Cappelens Antikvariat/Robert Kloster: “Johan Friedrich Leonhard Dreier 1775 - 1833 - Katalog over 40 Farvelitografier” Oslo 1964, akvarell nr. 16

90 000,-

103


244. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER “Grytebakken ved Langedalen. 2 ½ Miil Östen for Bergen».” Akvarell, tusj og lavering, 30x23cm (uten teksten), lysmål 39x28cm Signert og datert med penn n.t.h. “Joh: F. L. Dreier 1826.” Utført i BERGEN 1826 Dette flotte prospektet av Dreier er blant de som ikke ble reprodusert i 1964, så det er antagelig første gang dette motivert gjøres kjent offentlig. J.W. Cappelens Antikvariat/Robert Kloster: “Johan Friedrich Leonhard Dreier 1775 - 1833 - Katalog over 40 Farvelitografier” Oslo 1964

90 000,104


245. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER “Udsigten ved Grytten i Romsdalen Trondhiems Stift. I baggrund sees de merkværdige Fielde: Bispen: Kongen og Dronningen samt Wingetinderderne heel Jis. Vide Bings Beskrivelse over Norge pag. 215.” Akvarell, tusj og lavering, 22,5x36, cm (uten teksten), lysmål 28x39cm Signert og datert med penn n.t.h. “Joh: F. L. Dreier 1826.” Utført i BERGEN 1826 Hos Kloster leser vi: «Mektig panorama med kirken og deler av den gamle bebyggelsen i forgrunnen. Dreier selv sitter i forgrunnen med tegneblokken.» J.W. Cappelens Antikvariat/Robert Kloster: “Johan Friedrich Leonhard Dreier 1775 - 1833 - Katalog over 40 Farvelitografier” Oslo 1964, akvarell nr. 31

90 000,-

105


246. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER “Fieldaabning paa Inder Öe. 6 Miile nordenfor Trondhiem” Akvarell, tusj og lavering, 22,5x36 cm (uten teksten), lysmål 28x39cm Signert og datert med penn n.t.h. “Joh: F. L. Dreier 1826.” Utført i BERGEN 1826 Vi leser hos Kloster side 60: «Egenartet prospekt som viser en terrengformasjon som hever seg som en bro over fjorden. I bakgrunnen sees den gamle kirken på Inderøy. – Det må utvilsomt ha vært stoff i Dreier til mer enn han nådde (R. Kloster)» J.W. Cappelens Antikvariat/Robert Kloster: “Johan Friedrich Leonhard Dreier 1775 - 1833 - Katalog over 40 Farvelitografier” Oslo 1964, akvarell nr. 22

90 000,-

106


Galleri Bygdøy Allé vil få lov å takke følgende personer og institusjoner for uvurderlig bidrag til utstillingen og katalogenes innhold og utforming våren 2017: Familien Berntsen representert ved Thomas Berntsen vedrørende katalog 1. Norsk Maritimt Museum for et svært hyggelig samarbeid i utstillingsforberedelsene Per G. Norseng, seniorkurator ved Norsk Maritimt Museum for verdifulle bidrag Ole Hajem Fiske, for stor hjelp til identifisering av spesielt dampbåtene Arkeolog Arne Emil Christensen for stor hjelp med identifisering av ulike båttyper Antikvitetshandler Nils Erik Salvesen for stor hjelp med identifisering av kunstnere og båttyper Kunsthistoriker Ann Falahat for innsiktsrike samtaler og nyttig sparring i faglige og andre spørsmål Carl Henrik Lampe for velvillig tillatelse til å laste ned og benytte hans mastergrad «En systematisk gjennomgang av et utvalg norske skutemalerier fra det 19. århundre». Kunsthistorie masteroppgave våren 2006 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Milan Milovic, Linkgrafisk for enestående bistand i produksjonen av katalogene Morten Henden Aamot, Galleri Bygdøy Allé sin dyktige fotograf med stor kunstnerisk innsikt AXA ART Insurance ved Valdemar Matheson

Utstilingen er forsikret hos vår samarbeidspartner:

107


LITTERATUR BENYTTET I KATALOGISERINGSARBEIDET «Biørneregisteret»: Fortegnelse over de med et særdeles Kjendingstegn eller Signalflag forsynede norske Fartøier, Samlet og utgivet af S. Biørn, Dispascheur m. m. Udgiver af den Norske Handelstidende, Christiania 1829 Karsten Buchholtz: «Ship Portrait Artists», Hamburg 1997 Wolfram Claviez: «Sjøfarts leksikon – en maritim håndbok», norsk utgave, Oslo 1990 Roger Finch: «The Ship Painters», Suffolk 1975 William B. Ginsberg: «Printed Maps of Scandinavia & The Arctic, 1482 – 1601», «Maps and Mapping of Norway, 1602 – 1855», «Sea Charts of Norway, 1585 – 1812». New York 2006, 2009 og 2012 F. Holm – Petersen: «Skibsportrætmalere» Troense, Danmark 1967 Carl Henrik Lampe: «En systematisk gjennomgang av et utvalg norske skutemalerier fra det 19. århundre», masteroppgave i kunsthistorie våren 2006 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Einar Lexow: «Joh. F.L. Dreiers Prospekter – Katalog over utstillingen av Einar Lexow». Mai 1917. Utgitt: Bergens Museums Aarbok 1918 – 1919 Malmsteinregisteret: Norsk Maritimt Museum Norsk kunstnerleksikon I – IV: Oslo 1986 – 89 Norsk Våpenhistorisk Selskap: Årbok 1986 Hanne Poulsen: «Danske Skibsportrætmalere» Kunstbogklubben København 1985 Skeppsporträtt: Utstilling i Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn 2001

108


FORKLARING PÅ SKUTENES BETEGNELSE

Fullrigger Fullriggeren har bare skværriggede master. En fullrigger kan ha tre, fire eller fem master. Når en fullrigger har fire eller fem master, kalles den aktre masten jiggermast. Den tredje masten kalles kryssmast. Bark En bark kan ha både tre, fire og fem master. Det som gjør at den bærer barknavnet, er at den akterste mast er gaffelrigget og kalles mesanmast. De forreste mastene er skværriggede. Brigg En brigg har to fullriggete master, det vil si med råseil på begge mastene. Skonnert Skonnerten hadde opprinnelig to master. Det ble også bygd skip av denne typen med opptil syv master. Den rendyrkede skonnerten var slettopperen som ikke førte råseil, kun gaffelseil og stagseil. Flere andre skonnerttyper med blandingsrigg ble rigget om fra råseil til kun gaffelseil, da dette var lettere å håndtere. Skonnertbrigg En skonnertbrigg eller en briggantin har to master. Forreste mast fullrigget, fokkemasten, og den akterste gaffelrigget, stormasten.

Den stolte fullrigger! Jakt Jakt er en bred, liten og hurtigseilende skute med en mast. En jakt har gaffelrigg med gaffelstorseil og toppseil. Den hadde også som oftest et råseil med råa om lag ved gaffelkloa. Over råseilet kunne jakta føre et rå-toppseil. Den har også to eller tre forseil fokk, klyver og eventuelt jager. Galeas En galeas er et skonnertrigget fartøy med to master, der den akterste masten er mindre enn den forreste. Den fører også tre forseil.

Skonnertskip Et skonnertskip eller en barkantin har tre master. Den forreste skværrigget og gaffelrigg på de andre. De største hadde seks master. Kutter Kutter er et mindre seilskip, av engelsk opprinnelse, med èn mast. Hovedseilene er gaffelseil og toppseil. Dessuten har den tre forseil: Fokk, klyver og jager. Det ble utviklet egne, norske kuttertyper: Hardangerkutteren og Mørekutteren.

109


GALLERI BYGDØY ALLÉ KJØPER, SELGER OG FORMIDLER DE BESTE KUNSTVERKENE AV VÅRE BERØMTE 1800-TALLS MESTRE FORORD NÅ KAN VI TILBY ET HOVEDVERK AV: Det ble en svært vellykkedeAKKURAT «Norgesutstilling» og Grunnlovsmarkering Galleri Bygdøy Allé avholdt i samarbeid med Grev Wedels Plass Kunsthandel høsten 2014 i Gamle Logen. Det lå da ikke i kortene at Galleri Bygdøy Allé bare to år senere kan ønske våre kunder og publikum velkommen til en ny og særdeles omfattende historisk gjennomgang av Norges historie og norske tradisjoner. Mye av materialet som nå presenteres utfyller godt det som ble tilbudt for to år siden, og utstillingen som helhet er den mest omfattende i vårt firmas historie.

Som alle med interesser innenfor ulike samlerområder av kunst og antikviteter vet vi at de siste årene har vært preget av et betydelig generasjonsskifte i bransjen. Dette sammen med ny kommunikasjonsteknologi har og vil få konsekvenser for hva og hvordan den fremtidige samler eller interesserte kjøper og anskaffer gjenstander. Dagens trend er at mange voksne mennesker i god tid før pensjonisttilværelsen ønsker å bo i leiligheter fremfor store eneboliger, og det får betydning for innredningen fordi plassen både på vegger og gulv gjerne blir noe mer begrenset. En konsekvens av dette tror jeg fort blir en spissing av hva vi ønsker å omgå oss med. Det blir en naturlig søken etter de særegne og unike objektene som har hatt historisk betydning, kanskje gjennom flere århundrer. Nyere og til dels masseproduserte gjenstander og bilder synes ofte å fremstå som overfladiske tidsbilder av i dag, og mye av dette vil neppe overleve senere generasjoners interesser. Slik har det alltid vært og det er derfor det er så viktig at historisk kunnskap blir kommunisert godt ut i samfunnet. Med dette som bakgrunn er det lov å føle seg privilegert over at man får lov til å holde på med varige kulturverdier. Dette kommer ikke bare vi som holder på i dag til gode, men gjør at våre etterkommere ikke møter en vegg av skuffelser når de kommer for å omsette sine arvede objekter. Katalogen «Voyage pittoresque, dokumentering av Norge gjennom 350 år» er et godt bevis nettopp på dette. Katalogen og utstillingen inneholder en rekke objekter fra flere betydelige arvede samlinger der entusiasmen i dag er fullt på høyde med den som var da de spesielle samlerobjektene ble ervervet for kanskje mer enn 40 – 60 år siden.

Adelsteen Normann

Båtliv i norsk fjord en sommerdag

Velkommen til spennende utstillingsuker i Bygdøy Allé 67 hvor dere vil oppleve en stor spennvidde av norsk kultur som jeg håper alle vil sette pris på. ca. 1880 – 90 Olje på lerret, 194x300cm, signert «Normann» nede til venstre

Pål Sagen

Proveniens: Norsk familie bosatt i USA

«DET ER SOLID KOMPETANSE OG LIDENSKAP FOR FAGET SOM BRINGER KUNSTVERKENE VIDERE TIL GLEDE FOR KOMMENDE GENERASJONER»

Bygdøy Allé 67, 0265 OSLO, Norway • Tlf: (+ 47) 22 44 06 00 • Fax: (+47) 22 44 06 01 E-mail: post@galleribygdoyalle.no • Internet: www.galleribygdoyalle.no


111


NORSK KULTURSENTER AS

N

orsk Kultursenter AS ble stiftet vinteren 2017 og er tett knyttet opp til Stor-Elvdal Hotell på Koppang midt i Østerdalen. Hotellanlegget ligger midt i sentrum av Koppang på 10 mål tomt og med 11 bygninger. Ni av bygningene er laftede hus fra 1600 – ca. 1850 og juvelen i kronen er «Barfrøstua» som er en av de første bygningene som ble fredet i Norge i 1923. Stor-Elvdal Hotell har rundt på anlegget en større kunstsamling og åpnet sommeren 2016 eget museum og museumsbibliotek. Hovedtyngden av kunstsamlingen skal dokumentere nasjonsbyggingen de første tiårene etter 1814, men spennet er ikke mindre enn at samlingene også inneholder hovedverk av både Arnold Haukeland og Bjarne Melgaard. Melgaards store maleri pryder veggen på «Nye Ladden Bar og Spiseri». Norsk Kultursenter og Stor-Elvdal Hotell får av Vegvesenet våren 2017 brune skilt med severdighetssymbolet plassert ved både riksvei og fylkesvei. Norsk Kultursenter skal bli en aktiv aktør innenfor norsk kunst og kulturformidling og vil satse på ulike arrangementer og begivenheter innenfor de fleste områder. Med vennlig hilsen, Pål Sagen

STOR-ELVDAL HOTELL HAR EGET FJORD, FJELL OG REISEMUSEUM “FRA VUGGEN I SOGN TIL ØSTERDALENS RIKE”

Norsk Kultursenter 3 km

Pål Sagen holder omvisning i museet i Østerdalsstua fra 1800

STOR-ELVDAL HOTELL HAR EGET FJORD, FJELL OG REISEMUSEUM «FRA VUGGEN I SOGN TIL ØSTERDALENS RIKE»

600.13 med symbol nr. 640.10 I bygningene Østerdalsstua «Hektoen» og i «Jegersborg» er det kunstmuseum og museumsbibliotek som k Kultursenter» Avstand 3km.


Tel.:62460455 • Epost: pal.sagen@storelvdalhotell.no Harald Sohlberg «Vinternatt i Rondane» Fargelitografi signert og nummerert

Arnold Haukeland «Bølgen» 1979/80 foran hotellets fredete Barfrøstue. Syrefast stål, høyde 190cm + sokkel, signert Arnold Haukeland «Bølgen» 1979/80 foran hotellets fredete Barfrøstue Syrefast stål, høyde 190cm + sokkel, signert. Gjenoppsatt 11. juli 2015 på samme sted som den ble avduket i oktober 1980

Bøker og kart: Det første kartet fra 1532 som navngir Østerdalen, Olaus Magnus 1. utgaven 1555, Originaldokument fra Christian IV datert 1599 som deklamerer lavere skatt til bøndene i Østerdalen, Grunnloven utgitt 17. mai 1814, Originalt brev datert februar 1815 fra finansminister Grev Herman W. An som ber mottageren om akutt pengelån til tom statskasse, J. C. Dahls banebrytende verk fra 1837 om vå stavkirker med kunstnerens dedikasjon til eventyrdikteren H. C. Andersen, Aasmund Olavsson Vinje som representert i samlingen med en av landets fineste og mest komplette bokrekker inklusiv Dølen, bøker fr Bjørnstjerne Bjørnsons bibliotek som i 1898 ble skjenket til Stor-Elvdals befolkning, «Verdens første ski 1890 og en stor Alf Prøysen-samling med mer. Med vennlig hilsen Pål Sagen Tel: 928 18 465, e-post: pal.sagen@storelvdalhotell.no Hotellet direkte: Tel: 62460455 eller epost: contact@storelvdalhotell.no

Harald Sohlberg 162 «Vinternatt i Rondane» Fargelitografi signert og nummerert

www.antiquemaps.no

Harald Sohlberg «Vinternatt i Rondane» Fargelitografi signert og nummerert

T U RO P P L E V E L S E R • M ATO P P L E V E L S E R • K U N S TO P P L E V E L S E R • K U LT U RO P P L E V E L S E R


Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes er et landsdekkende kulturhistorisk museum med særlig ansvar for å samle og forske på den norske maritime kulturarven – og formidle den til publikum. Museet er også arkeologisk forvaltningsmuseum og forvalter på oppdrag fra Staten maritime kulturminner og andre kulturminner under vann i ti av landets fylker. Fra 2015 er Norsk Maritimt Museum konsolidert som en avdeling av Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Basisutstillingene i museet på Bygdøynes legger særlig vekt på å formidle kunnskap om og forståelse for sjøfartens og andre maritime næringers betydning i norsk historie. Museets hovedutstillinger er for tiden: • «Skipet» (om fartøyenes utvikling fra de eldste tider til våre dager • «Til sjøs» (om de sjøfarende fra vikingtiden til i dag) • «Norge er havet», med hovedvekt på den moderne «maritime klyngen» i norsk økonomi Norsk Maritimt Museum har også en fast utstilling med norsk maritim kunst («sjøstykker») av meget høy kvalitet – Gramsamlingen. Og i 2019 skal en stor båt- og kystkulturutstilling gjenoppstå i museets båthall. Under mottoet «Mennesket og havet» favner Norsk Maritimt Museum særlig gjennom mer midlertidige utstillinger også langt videre enn norsk skipsfart og andre maritime næringer. Utstillingen «Håp for havet?» – om den tiltagende plastforsøplingen i verdenshavene – er nettopp tatt ned for å vises i Museet Kystens Arv i Stadsbygd i Sør-Trøndelag fra 22. juni i år. På veterandagen mandag 8. mai 2017 åpner en ny og stor midlertidig utstilling i Norsk Maritimt Museum: «Torpedert». Den handler om skipsfart og sjøfolk i krig, med hovedvekt på den norske handelsflåten under første verdenskrig 1914-1918.

ÅPNINGSTIDER VÅREN OG SOMMEREN 2017 Til 14. mai: Tirsdag-søndag 10-16 (mandager stengt). 15. mai til 30. september: Alle dager 10-17 (stengt 17. mai) se www.marmuseum.no


GBA Vor ære og vor magt 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you