Page 1

JULEKATALOG OG SALGSUTSTILLING I BYGDØY ALLÉ 67 UTSTILLINGSÅPNING ONSDAG 29. NOVEMBER 2017 KL. 18.00

GALLERI BYGDØY ALLÉ • KUNSTANTIKVARIAT PAMA • OSLO


Illustrasjon på foromslaget Katalognummer 36, Carl Wilhelm Barth «Fra Hvasser syd mot Færder Fyr» 1905 Detaljfoto


JULEKATALOG OG SALGSUTSTILLING FORORD

Det ble en svært vellykkede «Norgesutstilling» og Grunnlovsmarkering Galleri Bygdøy Allé avholdt i samarbeid med Grev Wedels Plass Kunsthandel høsten 2014 i Gamle Logen. Det lå da ikke i kortene at Galleri Bygdøy Allé bare to år senere kan ønske våre kunder og publikum velkommen til en ny og særdeles omfattende historisk gjennomgang av Norges historie og norske tradisjoner. Mye av materialet som nå presenteres utfyller godt det som ble tilbudt for to år siden, og utstillingen som helhet er den mest omfattende i vårt firmas historie.

SJELDNE KART, GAMLE PROSPEKTER OG TEGNINGER AV PER LALAND FRA BYDEL FROGNER.

Som alle med interesser innenfor ulike samlerområder av kunst og antikviteter vet vi at de siste årene har vært preget av et betydelig generasjonsskifte i bransjen. Dette sammen med ny kommunikasjonsteknologi har og vil VIDERE BØKER OG KUNST INKLUDERT EN REKKE ARBEIDER få konsekvenser for hva og hvordan den fremtidige samler eller interesserte kjøper og anskaffer gjenstander. AV OLAV STRØMME FRA BLANT ANNET AVDØDE Dagens trend er at mange voksne mennesker i god tid før pensjonisttilværelsen ønsker å bo i leiligheter fremfor ANTIKVARBOKHANDLER BJØRN RINGSTRØMS SAMLING store eneboliger, og det får betydning for innredningen fordi plassen både på vegger og gulv gjerne blir noe mer begrenset. En konsekvens av dette tror jeg fort blir en spissing av hva vi ønsker å omgå oss med. Det blir en naturlig søken etter de særegne og unike objektene som har hatt historisk betydning, kanskje gjennom flere århundrer. Nyere og til dels masseproduserte gjenstander og bilder synes ofte å fremstå som overfladiske tidsbilder av i dag, og mye av dette vil neppe overleve senere generasjoners interesser. Slik har det alltid vært og det er derfor det er så viktig at historisk kunnskap blir kommunisert godt ut i samfunnet.

29.erNOVEMBER – 22. 2017 Med dette som bakgrunn det lov å føle seg privilegert overDESEMBER at man får lov til å holde på med varige kulturverdier. Dette kommer ikke bareIviBYGDØY som holder på i dag til gode, men ALLÉ 67 gjør at våre etterkommere ikke møter en vegg av skuffelser når de kommer for å omsette sine arvede objekter. Katalogen «Voyage pittoresque, dokumentering av Norge gjennom 350 år» er et godt bevis nettopp på dette. Katalogen og utstillingen ÅPNINGEN STED ONSDAG 29. NOVEMBER Kl. i18.00 inneholder en rekke objekter fra flereFINNER betydelige arvede samlinger der entusiasmen dag er fullt på høyde med Julemusikalske innslag ved Zuzana Martinsen og Jeanette den som var da de spesielle samlerobjektene ble ervervet for kanskje mer enn 40 – 60Susann år siden. Innledning ved Ola Kvisgaard, bystyrerepresentant og leder i Frogner Høyre Velkommen til spennende utstillingsuker i Bygdøy Allé 67 hvor dere vil oppleve en stor spennvidde av norsk UTSTILLINGENS ÅPNINGSTIDER kultur som jeg håper alle vil sette pris på. TIRSDAG– FREDAG 11 – 18, LØRDAG OG SØNDAG 12 – 16, ELLER ETTER AVTALE. MANDAGER STENGT, ELLERS ETTER AVTALE Pål Sagen

Bygdøy Allé 67, 0265 OSLO, Norway • Tlf: (+ 47) 22 44 06 00 • Fax: (+47) 22 44 06 01 E-mail: post@galleribygdoyalle.no • Internet: www.galleribygdoyalle.no


FORKLARINGER Objektene er beskrevet så nøye som mulig og garanteres ekte. Prisene er oppgitt i norske kroner og inkluderer alle omkostninger og avgifter. På kunst tilkommer 5% BKH - Kunstavgift En nøyaktig tidsbestemmelse av når et trykk er kolorert er ofte vanskelig og vil i enkelte tilfeller være subjektiv. Vi utviser derfor stor forsiktighet ved katalogbeskrivelsen og benytter de vanlige internasjonale definisjonene: Samtidig håndkolorert - Etter vår mening er koloreringen utført samtidig eller nær samtidig med trykkets opprinnelse. Håndkolorert - Etter vår mening er koloreringen eller deler av den å være utført i en senere periode enn trykkets opprinnelse. Tilstand - betyr i katalogen “Tilstandstrykk”, dvs. de forskjellige stadier i bearbeidelsen av treblokken, kobberplaten eller den litografiske stenen.

VENNLIGST BEMERK KATALOGEN BLIR UTGITT EN TID FØR ÅPNINGEN AV UTSTILLINGEN. DET ER DERFOR MULIG Å BESTILLE FRA DENNE KATALOGEN FØR ONSDAG 29. NOVEMBER KL. 18.00


FORORD

D

a er det bare få uker igjen av 2017, det er den samme gamle leksen om igjen at et år synes å ha gått så alt for fort. Men det har vært et spennende og innholdsrikt jubileumsår (25 år) for Galleri Bygdøy Allé – Kunstantikvariat Pama AS. Vårens salgsutstilling var viet betydelige samlinger med maritime objekter og kunst. Utstillingsåpningen ble avholdt torsdag 11. mai på Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes, og det forteller det meste om de to katalogenes viktighet for vår maritime kulturarv. I slutten av august kom pressemeldingene om at Nasjonalbiblioteket skal motta og dermed forvalte verdens viktigste privatsamling med kart og atlas over Norge og Norden. Kjennere av Galleri Bygdøy Allé – Pama AS kjenner godt til hvilken samling det dreier seg om. Samlingen til William B. Ginsberg i New York har vært grunnlaget for tre uvurderlige bøker som han selv har skrevet og utgitt om kart over Norge og Norden 1482 – 1855. For undertegnede har den lange reisen sammen med Bill under oppbyggingen av samlingen vært et sant eventyr. Ginsberg har gjennom mer enn 30 år ikke bare samlet, men også sørget for grundig å systematisere og registrere vår trykte karthistorie. Dette har medført at vi har fått betydelige utvidete kunnskaper i feltet. Det står enorm respekt av dette og Ginsberg fortjener stor honnør fra Norge

som nasjon. Jeg vil benytte anledningen til også å takke Sparebankstiftelsen for de økonomiske bidragene som var avgjørende for å sikre denne kulturskatten for Norge og kommende generasjoner. Vi gleder oss allerede til åpningen av det påtenkte kartsenteret på Nasjonalbiblioteket. Herværende katalog utgitt på tampen av året, nr. 39 i firmaets rekke, viser bare et lite utvalg av Galleriets inventar innenfor ulike emner. Katalogen blir også lansert på Norsk Antikvarbokhandlerforenings messe i Litteraturhuset 24. – 26. november. Galleri Bygdøy Allé er alltid i en prosess for å være i stand til å presentere de gode og viktige samlerobjektene for samlere og institusjoner. Som motvekt til noe av nåtidens tendens til lettvinthet og hurtighet i omsetningen av kunst og kulturobjekter, ønsker vi heller å arbeide grundig med færre, men viktige enkeltobjekter eller større samlinger av betydning. Dette for bedre å få frem gjenstandenes egenart og fortjente verdi. Trykte kataloger som sikrer dokumentasjon for fremtiden er en del av denne prosessen. Oslo, november 2017 Pål Sagen

5


1. LUCAS JANZOON WAGHENAER (1533 – 1606) «Profendi Novi Stetinum et Mesondam Ascendentis; er orarum Maritimarum Mecklenburgi, Lubeci, Beltæ, Groensonde…» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 33x52cm LEIDEN, HOLLAND ca. 1586 ET PRAKTFULLT EKSEMPLAR I ORIGINALKOLORERING AV DET VAKRE OG SJELDNE SJØKARTET FRA ØSTERSJØEN MED RÜGEN. Når sjøkartene til Waghenaer fremstår som i dette tilfellet, snakker vi om ekte kunstverk, det gjelder både graveringen og den utsøkte koloreringen.

16 000,-

2. FREDERICK DE WIT (1610 - 98) “Totius Europa Littora Novissime edita” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x89cm AMSTERDAM ca. 1675 - 80 FØRSTEUTGAVEN AV DET STORE SJØKARTET OVER EUROPA MED ALLE VÅPENSKJOLDENE. Dette imponerende kartet regnes som et høydepunkt i 1600-tallets sjøkartproduksjon. Det er trykket fra to plater og originalt sammensatt og utgitt i Frederick De Wit’s maritime atlas “Orbis Maritimus”. Formatet og den vestlige kartografiske orienteringen kommenterer Ginsberg på følgende vis: “Its shape and style are intentionally reminiscent of the early manuscript portolans of the area drawn on vellum». Litteratur: William B. Ginsberg «Sea Charts of Norway 1585 – 1812» New York 2012

65 000,6


7


JOHN WILLIAM EDY, WILLIAM FEARNSIDE & FORLEGGEREN BOYDELL: Et fantastisk fin rekke med viktige prospekter i førstetrykk og med de tilhørende tekstblad Det er med glede at vi kan tilby våre kunder noen enetående fine eksemplarer av “Edys” prospekter fra Norge utført i akvatint og håndkolorert 1811 – 1820. Rekken vi her presenterer har tidligere ikke vært utsatt for lys og selv etter 200 år fremstår trykkene nesten som nye. Når bladene også så og si er ubeskårete (bruttomål 32x48cm) kan vi trygt si dette er en fin anledning for den kresne samler å erverve kvalitetsmessige samlerobjekter. Det som her blir presentert er alt som var i denne samlingen. Trykkene er montert i syrefri passpartout. Året 1800 ankom de to engelske kunstnere John W. Edy og William Fearnside Hellesund og Sørlandet med båt og reiste videre landveien østover mot Christiania. De var i Norge på oppdrag for forleggeren Boydell i London som ønsket å utgi et billedverk fra Norge. På denne tiden var det krig og uro i Europa og ved Helgeroa ble de to engelskmennene arrestert og brakt til Christiania mistenkt for spionasje til fordel for England. Mens etterforskningen pågikk ble de to «gentlemen» holdt i forvaring hos Bernt Anker, og det var ingenting å utsette på forpleiningen blir det hevdet. Etter noen uker ble det slått fast at beskyldningene mot dem var grunnløse og de ble satt fri. De gjorde hastig ferdige sine påtenkte skisser fra Christiania og Østfold før de forlot landet gjennom Sverige. Vel tilbake i London begynte arbeidet med å velge ut skisser til akvatintene og en påtenkt større Norgesserie. De økonomiske tidene i England var imidlertid i mellomtiden blitt dårlige og i tillegg døde den gamle forleggeren Boydell i 1804. Det påtenkte bokprosjektet dro ut i tid. Først i 1811 ble arbeidet med kobberplatene påbegynt og verket «Picturesque Views and Scenery of Norway» ble ferdigstilt i 1820 med 80 akvatinter og tekst til bildene. Prospektene ble trykket i fargetoner og deretter håndkolorert. De fleste av motivene er de første trykte prospekter fra de angitte steder. Litteratur: E.H. Schiøtz «Utlendingers reiser i Norge» nr. 295a, Ulf Hamran og E.H. Schiøtz, artikler i «By og Bygd – Norsk Folkemuseums Årbok 1963 – 64», O.A. Øverland «Det Gamle Norge i Billeder og Tekst»

3. JOHN WILLIAM EDY «Prospect nær Lindesnes» Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1811 – 20

4 000,-

8


4. JOHN WILLIAM EDY «Helesund» (Hellesund) 8 prospekter Åtte stk. samtidig håndkolorerte akvatinter, 20x30cm LONDON 1811 – 20 Komplett rekke av alle trykkene fra Hellesund, området der John W. Edy og William Fearnside startet det som skulle bli et dramatisk Norgesopphold sommeren 1800.

28 000,-

5. JOHN WILLIAM EDY “Prospect af Christiansands Bye” Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1811 – 1820 DET FØRSTE TRYKTE BYBILDET AV KRISTIANSAND. Siden trykket er fra «First issue» er det uten nummerering.

9 000,-

9


7. JOHN WILLIAM EDY 6. JOHN WILLIAM EDY

«Saugmillerne ved Tved»

«Udsigt ved Torrisdal’s-Elven»

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

LONDON 1811 – 20

LONDON 1811 – 20

(Ikke illustrert i katalogen)

1 500,-

1 500,-

8. JOHN WILLIAM EDY

9. JOHN WILLIAM EDY

«Landvigs Dal & Söen Landvig» 2 prospekter To stk. samtidig håndkolorerte akvatinter, 20x30cm

«Söen Senli & Udsigt ved Söen Senli» 2 akvatinter

LONDON 1811 – 20

To stk. samtidig håndkolorerte akvatinter, 20x30cm

Fra Landvik i Vennesla øst for Kristiansand.

LONDON 1811 – 20

3 000,-

10

3 000,-


DE FØRSTE TRYKTE PROSPEKTENE FRA ARENDAL SETT PÅ FIRE

10. JOHN WILLIAM EDY «Rör Vand ved Arendal», «Arendal med Töyöen», «Arendal fra Tromöen» og «Udsigt af Nid-Elven» Fire stk. samtidig håndkolorerte akvatinter, hver ca. 20x30cm LONDON 1811 – 20 Prakteksemplarer av det komplette settet på fire Arendalsbilder fra førsteutgivelsen med nydelig kolorering.

25 000,11


11. JOHN WILLIAM EDY «En Klippe ved Lundy» Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1811 – 20 Et flott fiskebilde tatt fra området ved Nes Jernverk.

3 000,-

DE FØRSTE TRYKTE PROSPEKTENE FRA RISØR

12. JOHN WILLIAM EDY «Byen Öster Riisöer & Udsigt ved Öster Riisör» 2 prospekter To stk. samtidig håndkolorerte akvatinter, hver ca. 20x30cm LONDON 1811 – 1820 Prakteksemplarer fra førsteutgivelsen med nydelig håndkolorering.

8 000,12


KOMPLETT SETT PÅ FEM TRYKK OVER KRAGERØ

13. JOHN WILLIAM EDY «Byen Krageröe» + «Öen Gomöe» + «En Klippe ved Krageröe» + «Udsigt ved Krageröe» + «Porter» Fem stk. samtidig håndkolorerte akvatinter, hver ca. 20x30cm LONDON 1811 – 20 DE FØRSTE TRYKTE PROSPEKTENE OVER KRAGERØ OG OMEGN MED TEKSTBLADENE. Et praktfullt sett med alle fem trykkene i «First issue». En kuriøs fremstilling er Portørmotivet. I følge en artikkel av Ulf Hamran i «Årsskrift for Kragerø og Skåtøy Historielag» 1998 må Edy ha rotet det litt til for seg fordi motivet synes å ligne mer på et fra Hellesund enn fra Portør. Deichmanske Bibliotek eier Edys originaltegning der han har påskrevet «Porter» på dette motivet.

30 000,-

13


14. JOHN WILLIAM EDY «Waller Færgested & En Vei ved Waller» 2 prospekter To stk. samtidig håndkolorerte akvatinter, 20x30cm LONDON 1811 – 20 Fra Valle øst for Kragerø.

4 000,-

15. JOHN WILLIAM EDY «Brekke» Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1811 – 20 (Ikke illustrert i katalogen)

1 500,-

16. JOHN WILLIAM EDY «Bamble Kirke» Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1811 – 20

3 000,-

14


17. JOHN WILLIAM EDY «Brevig Bye & Brevig fra Skeen’s Fjorden» 2 prospekter To stk. samtidig håndkolorert akvatinter, 20x30cm LONDON 1811 – 20 De første trykte prospektene over Brevik.

6 000,-

18. JOHN WILLIAM EDY

19. JOHN WILLIAM EDY

«Porsgrund’s Bye»

«En Scene i Langesunds Fjorden»

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

LONDON 1811 – 20

LONDON 1811 – 20

Det første trykte prospektet over Porsgrunn.

2 000,5 000,-

15


20. JOHN WILLIAM EDY «Bÿen Laurvig» Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1811 – 20 Historiens første trykte bildet av Larvik.

7 500,-

21. JOHN WILLIAM EDY

22. JOHN WILLIAM EDY

«Færgen ved Helgeraae» Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

«Söen Lenongen & Söen Lenongen & Söen Tanum» 3 prospekter

LONDON 1811 – 20

Tre samtidig håndkolorerte akvatinter, 20x30cm

Interessant prospekt siden det var på Helgeroa J.W. Edy og W. Fearnside ble arrestert mistenkt for spionasje.

LONDON 1811 – 20

4 000,16

Fra området ved Langangsfjorden og Torpevannet.

3 000,-


23. JOHN WILLIAM EDY

24. JOHN WILLIAM EDY

«Bÿen Holmestrand»

«Drams Fiord»

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

LONDON 1811 – 20

LONDON 1811 – 20

Det første bybildet av Holmestrand.

1 500,4 500,-

25. JOHN WILLIAM EDY

26. JOHN WILLIAM EDY

«Ullevold afdöde H. John Collets Boelig»

«Prospect af Holmen»

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

LONDON 1811 – 20

LONDON 1811 – 20

Vakkert trykk fra Damplassen i Ullevål Hageby!

Utsikt over Christianiafjorden fra Holmen med Smedstad.

7 500,-

6 000,-

17


27. JOHN WILLIAM EDY «Staden Christiania» Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1811 – 20 UTSØKT, TIDLIG CHRISTIANIAPROSPEKT.

15 000,-

28. JOHN WILLIAM EDY

29. JOHN WILLIAM EDY

«Christiania Havn»

«Allun Verket ved Egeberg»

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm

LONDON 1811 – 20

LONDON ca. 1827 – 30

VAKKERT TRYKK FRA BORDTOMTENE.

OBS! Dette trykket er fra en annen samling enn de ovenstående.

8 000,18

3 000,-


EN EKTE KLASSIKER OG PROTOTYPE FOR SENERE PROSPEKTER AV RJUKANFOSSEN

30. WILHELM M. CARPELAN “Vue de la cataracte de Rjukandfoss en Övre Tellemarken prise à l’ entree du passage de Maristigen” Samtidig håndkolorert akvatint, 42,5x34,5cm STOCKHOLM 1823 Det berømte prospektet fra Wilhelm Maximillian Carpelans «Voyage pittoresque aux Alpes Norvégiennes». Et meget vakkert eksemplar av et uvanlig og viktig prospekt!

28 000,19


31. WILHELM M. CARPELAN “Hugakollen. Près D’ Öjloe à Walders.” (“Hugakollen”) Samtidig håndkolorert akvatint, 30x45,5cm STOCKHOLM 1822 Stukket i akvatint av Carpelan etter eget forelegg. I den svenske teksten beskriver han motivet: “…Til höger lysa Remisfjellets snöfläckar och på ¼ mils afstånd den 30 til 40 fot höga Ryefossen…Med skräckliga branter reser sig Hugakollen öfver denna gästgifvaregård (Öjloe) i en höjd af nära 2,000 fot…”. Videre om kvinnenes drakter: “Af bondfolkets drägt ådrog sig qvinnornas hufvudbonad i synnerhet min upmärksamhet. En blå spetsig klädes-mössa, med gula kanter, sågs som oftast i dessa nejder, och er säkert af urgammal härkomst…”.

12 000,-

ET SJELDENT DANSK – NORSK GALLERIVERK MED ORIGINALARBEIDER

32. DANSK – NORSK TEGNER ca. 1824 – 50 25 bilder, akvarell og penn. Hvert bilde ca. 40x62cm + undertekst. Hvert bilde påført med et navn og dateringer mellom 1824 – 41 Antagelig utført i Danmark eller Norge ca. 1824 – 50 Denne spennende samlingen består av ulike motiver, hovedsakelig klassiske og delvis basert på kjente marinemotiver fra 1700-årene. Utførelsen synes å være i samme stil og hånd. Hva er bakgrunnen og hvem står bak denne omfattende og komplekse serien? Det er så langt ikke avklart, men dette må være en del av en kanskje enda større serie da i vi i katalogen «Ultima Thule» våren 2013 også presenterte to marinemotiver i samme stil. Disse kom fra en annen kilde enn herværende. Av navnene under bildene finner vi bl.a. Chr. Due, J.H. Huidt, C. Falsen, C.S. Fasting, J.E. Diesen, K. Fabricius, C.S. Bonnevie.

For hele samlingen 38 000,20


TIDLIG TRYKK AV ET MEGET SJELDENT OG VAKKERT PROSPEKT

33. PETER C. F. WERGMANN «Frederiksværn» Litografi, 31,5x50,5cm + brede marger, brutto mål 44x60,5cm! CHRISTIANIA 1835 ET AV DE MEST ETTERSØKTE WERGMANNTRYKKENE. Bladet er i et særdeles kraftig trykk og vi har antagelig å gjøre med et svært tidlig trykk før påføringen av Winther som litograf nede til høyre. Stort eksemplar, mest sannsynlig ubeskåret.

30 000,-

21


ENESTÅENDE EKSEMPLAR I ORIGINALE, GLANSETE OG TYKKE HEFTEOMSLAG MED GULLSKRIFT

34. CHRISTIAN TØNSBERG “Norske Nationaldragter tegnede af forskjellige norske Kunstnere og ledsagede med oplysende Text.” 9 hefter, de originale luksusheftene (1. hefte II – 12. hefte, mangler første hefte I med plansje 1 og 3, mens hefte 8 – 9 er dobbelt til stede) Folio, 38x28cm, Hefte 1 – II noe større 40,5x28cm. Med tittel, tekstblad og musikkbilag og 38 fargelitografier (31 av 33 trykk i et komplett eksemplar, men med 7 ekstra plansjer siden 8. og 9. hefte i dette settet forekommer dobbelt) CHRISTIANIA – BERLIN – PARIS 1850 – 52 VI HAR IKKE TIDLIGERE SETT ET SÅ OMFATTENDE SETT AV “NATIONALDRAGTENE” MED DE HVITE LUKSUSOMSLAGENE. Viktig billedverk for den norske selvbevisstheten og identiteten rundt 1850 under nasjonalromantikkens høydepunkt. Visst hadde flere kunstnere og utgivere beskrevet de norske folkedraktene tidligere og kunstnerne Joachim Frich og Johan Fredrik Eckersberg kopierte eller benyttet fritt andres arbeider i Tønsbergs billedverk (spesielt J. Flintoe), men utbredelsen av kunnskaper om de norske folkedraktene både nasjonalt og internasjonalt fikk med dette verket en helt annen dimensjon. Teknikken med “chromolitografi “ (fargetrykte litografier) var en revolusjon i feltet og kunne bidra til langt større opplag på billedbøkene til en rimeligere pris enn om de ble håndkolorert. Plansjene er gjennomgående svært friske, enkelte har kun svake pletter, noen tekstblad svakt brunet. Proveniens: Svensk privatsamling Litteratur: Kunst og Kultur, Messel side 221

50 000,22


23


35. Ingeniör ERNST BJERKNES “Kart over Nordmarken og Sörkedalen for Skilöbere og Turister i Maalestok 1:30.000 Ekvidistanse 20M” Litografi med noe blått og rødt, montert på sort lerret i segmenter for folding, 62,5x48,3cm Litografert av C. Leisner hos “Den priv. Opmaalings lith. Anst. Kristiania” (uten de to omslagene, som hvis tilstede, fremkommer på baksiden av kartet) KRISTIANIA i mars 1890 Et viktig kart i Oslos topografiske historie som i ettertid har blitt stående som det første kartet i verden beregnet til bruk for skigåing. Yttergrensene for kartet er Lysegårdene i Sørkedalen i vest, Kikut i nord, Maridalsvannet i øst og Majorstuen i syd. Kartet er dekorert med bilder fra “Grøttum“, “Fyllingen”, “Fröensvolden” og “Fra Skjærsjöen”. Bjerknes egne erfaringer fra opphold i Nordmarka var bakgrunnen for kartet. “Uten merkede løyper og med liten kunnskap om hva som ventet bak neste åsrygg, ble turene de reneste oppdagelsesferder” skrev han siden en gang. “Det hendte derfor ofte at mindre lokalkjente skiløpere tok feil og kom frem på ganske andre steder en forutsatt. Dette satte mig på den tanke at det kunde være bruk for et skikart over Nordmarka”. Bjerknes sitt pionerarbeid var nok langt viktigere enn han selv kunne ane. Det ble en skisse for det “skjelettet” som binder Markaplassene sammen i dag i form av røde og blå streker på kartet. For Bjerknes ble det med denne ene utgaven fordi det nye Nordmarkskartet fra 1895 i målestokk 1:50 000 ble utgitt av Kristian Petersen. Det sier seg selv at de fleste eksemplarene av skikartene antagelig har blitt ødelagt. Dette har vært turkart i flittig bruk. Litteratur: Byarkivet, Oslo kommune, N.C. Aspenberg “Vestre Aker bydel i bilder” 2003 illustrert s. 72

22 000,24


SKUMFRISKT MALERI SETT FRA HVASSER SYD MOT FÆRDER FYR

36. CARL WILHELM BARTH (1847 – 1919) «I Kjölvandet – Lodsen 1905» Olje på lerret, 88x111cm Signert og datert nede til høyre: CW Barth 05 På originalrammens bakside kunstnerens ex-libris som er signert og påskrevet: «I Kjölvandet – Lodsen Kr. 650,-« ET STERKT MARINEBILDE AV HØY KVALITET FRA OMRÅDET RUNDT FÆRDER. Dette kan være det beste maleriet av C.W. Barth undertegnede har sett i løpet av sin kunsthandlerkarriere.

75 000,-

25


37. FRITS THAULOW (1847 – 1906) “Lavvann” (Marée basse) Fargeradering, 46x58cm Signert nede til høyre: “Frits Thaulow” Nummerert 159 nede til venstre Utført i PARIS tidlig 1900 I følge Poulsson kan raderingen bygge på maleriet «Marée basse à Ruppelmonde» utstilt på Salongen i Paris i 1903. Litteratur: Vidar Poulsson “Frits Thaulow (1847 – 1906) Kristiania-maler i verdensformat” Oslo 1997 nr. 6

20 000,-

38. FRITS THAULOW “Måkene” («Les Mouettes») Fargeradering, 57x46,5cm Signert nede til høyre: “Frits Thaulow” Nummerert 55 nede til venstre Utført i PARIS tidlig 1900 Motivet er katedralen i Dordrecht i følge Poulsson. Thaulow oppholdt seg i byen høsten 1905. Litteratur: Vidar Poulsson “Frits Thaulow (1847 – 1906) Kristiania-maler i verdensformat” Oslo 1997 nr. 10

15 000,26


39. FRITS THAULOW “Aften i Audenarde” («Audenarde soir») Fargeradering, 59x47,5cm. Signert nede til høyre: “Frits Thaulow”. Nummerert 65 nede til venstre Utført i PARIS tidlig 1900 Et særdeles fint eksemplar av denne raderingen som må kunne karakteriseres som et svært stemningsfullt kunstverk. Dette motivet skal i følge Vidar Poulsson være hentet fra oppholdet i Audenarde i Flandern i 1901. Litteratur: Vidar Poulsson “Frits Thaulow (1847 – 1906) Kristiania-maler i verdensformat” Oslo 1997 nr. 15

20 000,27


OLAV STRØMME (ØRSTA 1909 – OSLO 1978) 13 NUMMER FRA KUNSTSAMLINGEN TIL AVDØDE ANTIKVARBOKHANDLER BJØRN RINGSTRØM (1928 – 2015)

Vi velger å introdusere Olav Strømmes kunstnerliv gjennom Bjørn Ringstrøms egne ord: Olav Strømme var godt representert i Rolf Stenersens samling, den fantastiske gaven til Oslo by, det er han også hos meg – uten sammenligning for øvrig. De viktigste motivene hans var varianter av Død blomst, Byen, og bildene av fiskerflåten til havs. Både byen og fiskeriene er også blant de fineste i min samling. Gjennom en årrekke vanket Strømme i mitt antikvariat og byttet mer eller mindre bilder mot bøker. Ellers er det aller meste i min samling kjøpt i Galleri Dobloug. Olav Strømme har en relativt beskjeden kunstutdannelse, to-tre år under Axel Revold på Kunstakademiet. Men han hadde kunsten i blodet, med onkler som var anerkjente malere og en far som skrev dikt og dramatikk. Uten at de fikk navn som gruppe, nevnes Strømme alltid sammen med Erling Enger, Sigurd Winge, Gert Jynge og Bjarne Engebret. De var alle i opposisjon til det herskende kunstmiljøet i Norge på 1920- og 30-tallet. Disse malerne gikk litt forskjellige veier, for Strømmes vedkommende ble det ikke lite eksperimentering, via kubisme og surrealisme og mye utforskning av materialets muligheter, til det tunge, meningsmettede uttrykket som preger de beste arbeidene hans. I 1940-årene «forfalt» han til en nokså intetsigende uttrykksform med ganske banale bilder, men med teaterbildene på 50-tallet var han til en viss grad tilbake til det som kjennetegnet kunsten hans på 30-tallet, den grå/sorte/oker-dominerte paletten. Videre utover på 60- og 70-tallet ble bildene mer og mer abstrakte med psykologiske og musikalsk bakgrunn. Betegnelsen «fuge» ble heftet til både små og store bilder. Rødt og gull kom sterkere inn i bildene enn før. Hos meg er alle epoker representert, også «søtsuppetiden».

40. OLAV STRØMME «Wenche Foss i Maria Stuart» Olje på lerret, 114x88cm, usignert og udatert Med ekthetsbeskrivelse av Tove Strømme på baksiden

24 000,28


41. OLAV STRØMME

42. OLAV STRØMME

«Aase Bye i Maria Stuart»

«Teaterbilde»

Olje på plate, 36x23cm, usignert og udatert

Olje på plate, 33x27cm, usignert og udatert

Med ekthetsbeskrivelse av Tove Strømme på baksiden

Med ekthetsbeskrivelse av Tove Strømme på baksiden

7 000,-

5 000,-

43. OLAV STRØMME

44. OLAV STRØMME

«Teaterbilde (Maria Stuart?)»

«Teaterbilde (Maria Stuart?)»

Olje på plate, 18x27cm, usignert og udatert

Olje på plate, 20x27cm

Med ekthetsbeskrivelse av Tove Strømme på baksiden

Signert og datert nede til høyre: O. Strømme -51

5 000,-

8 000,29


45. OLAV STRØMME «Fiskerflåte.» Olje på plate, 26x65cm Signert og datert nede til høyre: O. Strømme -59

30 000,-

46. OLAV STRØMME «Scene fra Rigoletto» Olje på plate, 26x64cm Signert og datert nede til høyre: O. Strømme -59

22 000,30


47. OLAV STRØMME «Commedia dell’arte» Olje på plate, 25x61cm Signert og datert nede til høyre: O. Strømme -59

22 000,-

48. OLAV STRØMME «Byen» Sement på sementbelagt plate, 19x45cm, udatert Signert nede til høyre: O. Strømme

25 000,-

49. OLAV STRØMME «Byen» Olje på finér, 17x49cm, udatert og usignert Med ekthetsbeskrivelse av Tove Strømme på baksiden

15 000,31


50. OLAV STRØMME «Flyver over by» Olje på plate, 48x120cm, udatert og usignert

40 000,-

51. OLAV STRØMME «Landskap» Kulltegning, 32x48cm, usignert og udatert

3 000,-

52. OLAV STRØMME «Fiskere» Kulltegning, 32x48cm, usignert og udatert

3 000,32


STRØMMEBILDER FRA EN ANNEN PRIVATSAMLING

53. OLAV STRØMME «Fra Ålesund 1933» Olje på lerret, 91x95cm Signert og datert nede til høyre: Olav Strömme -33

65 000,-

33


54. OLAV STRØMME «Fra Stockholm 1956» Olje på plate, 24x33cm Signert nede til høyre: O. Strømme -56

8 000,-

55. OLAV STRØMME «Landskap & Interiør» Olje på plate, 50x62cm Malt på begge sider Signert nede til høyre og utydelig datert på landskapet: Olav Strømme -3(?) Interessante studier som antagelig er malt i 1930-årene.

6 000,-

56. OLAV STRØMME «Kvinne med grønn hatt 1954» Olje på plate, 22,5x16cm Signert og datert nede til høyre: Olav Stròmme -54 (ikke illustrert i katalogen)

3 000,34


JULEUTSTILLINGEN I BYGDØY ALLÉ 67 OMFATTER I TILLEGG TIL KATALOGENS OBJEKTER, OG SPESIALUTSTILLINGEN MED PER LALANDS TEGNINGER FRA FROGNER BYDEL, MANGE SJELDNE OG VAKRE KART, VIKTIGE PROSPEKTER FRA NORGE, ILLUSTRERTE ANTIKVARISKE BØKER OG MALERIER AV VÅRE KLASSISKE MESTRE. BARE DET STORE UTVALGET VI HAR MED MARITIM KUNST OG ALLE DE VIKTIGE CHRISTIANIA-PROSPEKTENE BURDE VÆRE VERD ET BESØK. HOS OSS I BYGDØY ALLÉ 67 VIL DERE I FORBINDELSE MED SALGSUTSTILLINGEN FINNE EN REKKE GODE TILBUD SOM KANSKJE KAN LØSE DEN ÅRLIGE UTFORDRINGEN MED JULEGAVER? VELKOMMEN TIL EN KULTURREISE I KLASSISKE OMGIVELSER PÅ FROGNER!

OSLO-BYDEL FROGNER : HISTORISK OG I DAG JULESALGSUTSTILLING AV BILDER, BØKER OG KART MED OSLO BY SOM TEMA MED TEGNEREN PER LALAND OG PAMA- INNEHAVER PÅL SAGEN

GALLERI BYGDØY ALLÉ 67 - KUNSTANTIKVARIAT PAMA

ÅPNING 29.NOVEMBER 2017 KL.18.00 SANG : ZUZANA MARTINSEN OG JEANETTE SUSANN ÆRESGJEST: OLA KVISGAARD BYGDØY ALLÉ 67, 0265 OSLO TEL: 22 44 06 00 WWW.GALLERIBYGDOYALLE.NO

E-MAIL : POST@GALLERIBYGDOYALLE.NO WWW.ZUZANAMARTINSEN.COM

35


ET UTVALG AV UTSTILTE CHRISTIANIA-PROSPEKTER

JOHN W. EDY (1762 - ca. 1820) “Dedie Avec Permission A Monsieur le Chambellan D’ Anker Membre Des Academies Royales, Des Sciences De Londres, Stockholme, & C, & C Par Son Tres Humble Et Tres Obeissant Serviteur J. W. Edy - Christiania En Norwege Prise Sur La Place Par J. W. Edy” Samtidig håndkolorert akvatint, 54,5x74,5cm inkludert tekstpanelet LONDON ca. 1800 Dette store Christianiaprospektet, antagelig det andre trykte av byen, er sett fra den nordlige delen av Ekebergåsen. Prospektet er et enkeltbladtrykk utgitt av J. W. Edy kort tid etter hjemkomsten til England fra Norgesreise sammen med W. Fearnside. Prospektet var ment som en personlig gave til Bernt Anker for hans gjestfrihet under deres besøk i Norge og ikke minst i den tiden de satt i husarrest hos Anker i Christiania. Under selve motivet ser vi våpenskjoldet til Bernt Anker. Proveniens: Per Meyer, nr. 341 i katalogen over hans samling katalogisert i i 1969, deretter privat samling i Oslo, ervervet tidlig på 1970-tallet.

36


(ERIK PAUELSEN) - HEINRICH A. GROSCH “Christiania, Fra Töyen” Fargeakvatint, 29,5x38cm Signert i platen n.t.v. “af E. Pauelsen”, signert av kobberstikkeren n.t.h: “H.A. Grosch Stuk” KØBENHAVN ca. 1801 Proveniens: Privatsamling i Oslo

WILHELM M. CARPELAN “Christiania, Vue du pied d’ Egeberg”

(“Sedt ifrån foten av Egeberget”) Samtidig håndkolorert akvatint, 31x47,5cm STOCKHOLM 1821 Proveniens: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøms privatsamling

PETER C. F. WERGMANN “Christiania” Litografi, 35,5x45,5cm CHRISTIANIA 1835 DET BERØMTE PROSPEKTET FRA LJABRUVEIEN OMKRANSET AV KJENTE BYGNINGER I CHRISTIANIA. Proveniens: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøms privatsamling

37


BOKMESSE BOKMESSE BOKMESSE Bøker Kart Prospekter BOKMESSE BOKMESSE Bøker Kart75 år Prospekter

VI STILLER UT PÅ MESSEN TIL NABF I LITTERATURHUSET 24. – 26. NOVEMBER

Norsk Antikvarbokhandlerforening

Norsk Antikvarbokhandlerforening Norsk Norsk Antikvarbokhandlerforening Antikvarbokhandlerforening Norsk Antikvarbokhandlerforening 1942 2017 Norsk Norsk Antikvarbokhandlerforening Antikvarbokhandlerforening Norsk Antikvarbokhandlerforening 1942 75 år 2017

Bøker Kart BøkerMessekatalog Kart Prospekter Prospekter Bøker Kart Prospekter Bøker Kart Prospekter Møt skandinaviske antikvariater Bøker Kart Prospekter Messekatalog Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 Messekatalog Møt skandinaviske antikvariater Messekatalog Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 Messekatalog Messekatalog Messekatalog Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

kl 16.00 – 20.00

kl 11.00 – 17.00

kl 12.00 – 15.00

24.november 25.november 26.november Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

klkl 16.00 16.00 –– 20.00 20.00 kl 16.00 – 20.00 kl 16.00 – 20.00 24.november klantikvariat.net 16.00 – 20.00 kl 16.00 – 20.00 kl 16.00 – 20.00

antikvariat.net

klkl 11.00 11.00 –– 17.00 17.00 kl 11.00 – 17.00 kl 11.00 – 17.00 25.november kl 11.00 – 17.00 kl 11.00 – 17.00 kl 11.00 – 17.00

klkl 12.00 12.00 –– 15.00 15.00 kl 12.00 – 15.00 kl 12.00 – 15.00 26.november Norsk Antikvarbokhandlerforening kl 12.00 – 15.00 kl 12.00 – 15.00 kl 12.00 – 15.00 Norsk Norsk

Antikvarbokhandlerforening Antikvarbokhandlerforening

HER ER TO OBJEKTER SOM VISES PÅ MESSEN:

GERARD DE JODE (1509 – 91) “Septentrionalium Regionum Svetiæ, Gothiæ, Norvegiæ, Daniæ” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 37x49,5cm ANTWERPEN 1578 DET ELEGANTE OG KUNSTNERISK UTFØRTE NORDENKARTET I FØRSTEUTGAVE. I en slik enestående fremtoning som her, er dette et av de viktigste 1500-tallskartene vi noen gang har tilbudt våre kunder.

145 000.-

38


ORIGINALKOLORERT EKSEMPLAR, ET IKON BLANT NORSKE PLANSJEVERK

PETER C.F. WERGMANN (1802 – 69) «Norge, fremstillet i lithographerede Billeder efter Naturen Af P.F. Wergmann, Landskabsmaler…Første Bind» Plansjeverk med tilhørende tekst og register, Del 1 (av 2). Oblong 8vo, 18x23,5cm. Med 47 (av 48) litografier, inkludert blant annet alle Christianiaprospektene, samtlige MED DEN VAKRESTE HÅNDKOLORERING SOM KANSKJE ER UTFØRT PÅ NOE NORSKPRODUSERT PLANSJEVERK, DET ANTAS AT KOLORERINGEN ER UTFØRT AV WERGMANN SELV. Tittelblad og beskrivende tekst til alle prospektene. Innbundet i et samtidig ryggskinnbind etikettmerket «Bunden af F. Geisler i Tromsö.» Med ryggtittelen «Norge, Et Malerisk Atlas» (bindet noe slitt jevnt over, bokblokken var noe løs i bindet og er blitt festet, enkelte blad reparert i margen) CHRISTIANIA «Paa Forfatterens Forlag» 1836

90 000,39


NORSK KULTURSENTER AS

N

orsk Kultursenter AS ble stiftet vinteren 2017 og er tett knyttet opp til Stor-Elvdal Hotell på Koppang midt i Østerdalen. Hotellanlegget ligger midt i sentrum av Koppang på 10 mål tomt og med 11 bygninger. Ni av bygningene er laftede hus fra 1600 – ca. 1850 og juvelen i kronen er «Barfrøstua» som er en av de første bygningene som ble fredet i Norge i 1923. Stor-Elvdal Hotell har rundt på anlegget en større kunstsamling og åpnet sommeren 2016 eget museum og museumsbibliotek. Hovedtyngden av kunstsamlingen skal dokumentere nasjonsbyggingen de første tiårene etter 1814, men spennet er ikke mindre enn at samlingene også inneholder hovedverk av både Arnold Haukeland og Bjarne Melgaard. Melgaards store maleri pryder veggen på «Nye Ladden Bar og Spiseri». Norsk Kultursenter og Stor-Elvdal Hotell fikk av Vegvesenet våren 2017 brune skilt med severdighetssymbolet plassert ved både riksvei og fylkesvei. Norsk Kultursenter skal bli en aktiv aktør innenfor norsk kunst og kulturformidling og vil satse på ulike STOR-ELVDAL HOTELL HAR EGET arrangementer og begivenheter innenfor de fleste områder. FJORD, FJELL OG REISEMUSEUM

“FRA VUGGEN I SOGN TIL ØSTERDALENS RIKE”

Med vennlig hilsen, Pål Sagen

Norsk Kultursenter 3 km

Pål Sagen holder omvisning i museet i Østerdalsstua fra 1800

STOR-ELVDAL HOTELL HAR EGET FJORD, FJELL OG REISEMUSEUM «FRA VUGGEN I SOGN TIL ØSTERDALENS RIKE»

600.13 med symbol nr. 640.10 I bygningene Østerdalsstua «Hektoen» og i «Jegersborg» er det kunstmuseum og museumsbibliotek som k Kultursenter» Avstand 3km.


Tel.:62460455 • Epost: pal.sagen@storelvdalhotell.no Harald Sohlberg «Vinternatt i Rondane» Fargelitografi signert og nummerert

Arnold Haukeland «Bølgen» 1979/80 foran hotellets fredete Barfrøstue. Syrefast stål, høyde 190cm + sokkel, signert Arnold Haukeland «Bølgen» 1979/80 foran hotellets fredete Barfrøstue Syrefast stål, høyde 190cm + sokkel, signert. Gjenoppsatt 11. juli 2015 på samme sted som den ble avduket i oktober 1980

Bøker og kart: Det første kartet fra 1532 som navngir Østerdalen, Olaus Magnus 1. utgaven 1555, Originaldokument fra Christian IV datert 1599 som deklamerer lavere skatt til bøndene i Østerdalen, Grunnloven utgitt 17. mai 1814, Originalt brev datert februar 1815 fra finansminister Grev Herman W. An som ber mottageren om akutt pengelån til tom statskasse, J. C. Dahls banebrytende verk fra 1837 om vå stavkirker med kunstnerens dedikasjon til eventyrdikteren H. C. Andersen, Aasmund Olavsson Vinje som representert i samlingen med en av landets fineste og mest komplette bokrekker inklusiv Dølen, bøker fr Bjørnstjerne Bjørnsons bibliotek som i 1898 ble skjenket til Stor-Elvdals befolkning, «Verdens første ski 1890 og en stor Alf Prøysen-samling med mer. Med vennlig hilsen Pål Sagen Tel: 928 18 465, e-post: pal.sagen@storelvdalhotell.no Hotellet direkte: Tel: 62460455 eller epost: contact@storelvdalhotell.no

Harald Sohlberg 162 «Vinternatt i Rondane» Fargelitografi signert og nummerert

www.antiquemaps.no

Harald Sohlberg «Vinternatt i Rondane» Fargelitografi signert og nummerert

T U RO P P L E V E L S E R • M ATO P P L E V E L S E R • K U N S TO P P L E V E L S E R • K U LT U RO P P L E V E L S E R


STOR-ELVDAL HOTELL HAR EGET FJORD, FJELL OG REISEMUSEUM “FRA VUGGEN I SOGN TIL ØSTERDALENS RIKE”

STOR-ELVDAL HOTELL HAR EGET FJORD, FJELL OG REISEMUSEUM “FRA VUGGEN I SOGN TIL ØSTERDALENS RIKE”

bygningeneØsterdalsstua Østerdalsstua «Hektoen» «Hektoen» og og ii «Jegersborg» «Jegersborg» er er det det kunstmuseum kunstmuseum og og museumsbibliotek museumsbibliotek som som trekker II bygningene trekker til seg nasjonal oppmerksomhet. Sentralnerven i prosjektet er kultur og identitetsoppbyggingen avfra til seg nasjonal oppmerksomhet. Sentralnerven i prosjektet er kultur og identitetsoppbyggingen av Norge Norge fra 1814 og frem til rundt 1860. I tillegg er det på «Tunet» mange andre viktige kunstog kulturinnslag 1814 og frem til rundt 1860. På museet vil de besøkende kunne se landets største samling av reisepionerene både fra tiden langt og etter tid. Johannes Flintoe og før Wilhelm M.den Carpelan som reiste rundt i fjellheimen fra 1819 og utover. I tillegg er det på «Tunet» mange andre viktige kunst- og kulturinnslag både fra tiden langt før og etter den tid. Våre gjester vil få et godt innblikk i vår kunsthistorie med førstehåndskjennskap til reise- og kunstpioneerene som tok seg vil rundt under ofte strabasiøse forhold tegnet, malte og beskrev alt hva så og følte. Våre gjester få eti landet godt innblikk i vår kunsthistorie medogførstehåndskjennskap til reiseog de kunstpioneerene som tok seg rundt i landet under ofte strabasiøse forhold og tegnet, malte og beskrev alt hva de så og følte. 160

www.antiquemaps.no


Illustrasjon katalogens bakside Fra katalognummer 34, Christian Tønsberg «Norske Nationaldragter» Eksemplaret er i hvite luksushefter med glans Christiania – Berlin – Paris 1850 – 52


Julekatalog Galleri Bydoy Alle 2017  
Julekatalog Galleri Bydoy Alle 2017  
Advertisement