Page 1

FORORD Det ble en svært vellykkede «Norgesutstilling» og Grunnlovsmarkering Galleri Bygdøy Allé avholdt i samarbeid med Grev Wedels Plass Kunsthandel høsten 2014 i Gamle Logen. Det lå da ikke i kortene at Galleri SALGSUTSTILLING Bygdøy Allé bare to år senere kan ønske våre kunder og publikum velkommen til en ny og særdeles omfattende historisk gjennomgang av Norges historie og norske tradisjoner. Mye av materialet som nå presenteres utfyller godt det som ble tilbudt for to år siden, og utstillingen som helhet er den mest omfattende i vårt firmas historie.

UNIK TILBUDSK ATALOG GRUNNET HALVERING AV GALLERIETS LAGER- OG KONTORPLASS

Som alle med interesser innenfor ulike samlerområder av kunst og antikviteter vet vi at de siste årene har vært UTSTILLINGSÅPNING TORSDAG 15. NOVEMBER Kl. 18.00 preget av et betydelig generasjonsskifte i bransjen. Dette sammen med ny kommunikasjonsteknologi har og vil få konsekvenser for hva og hvordan den fremtidige samler eller interesserte kjøper og anskaffer gjenstander. Dagens trend er at mange voksne mennesker i god tid før pensjonisttilværelsen ønsker å bo i leiligheter fremfor store eneboliger, og det får betydning for innredningen fordi plassen både på vegger og gulv gjerne blir noe mer begrenset. En konsekvens av dette tror jeg fort blir en spissing av hva vi ønsker å omgå oss med. Det blir en naturlig søken etter de særegne og unike objektene som har hatt historisk betydning, kanskje gjennom flere århundrer. Nyere og til dels masseproduserte gjenstander og bilder synes ofte å fremstå som overfladiske tidsbilder av i dag, og mye av dette vil neppe overleve senere generasjoners interesser. Slik har det alltid vært og det er derfor det er så viktig at historisk kunnskap blir kommunisert godt ut i samfunnet. Med dette som bakgrunn er det lov å føle seg privilegert over at man får lov til å holde på med varige kulturverdier. Dette kommer ikke bare vi som holder på i dag til gode, men gjør at våre etterkommere ikke møter en vegg av skuffelser når de kommer for å omsette sine arvede objekter. Katalogen «Voyage pittoresque, dokumentering av Norge gjennom 350 år» er et godt bevis nettopp på dette. Katalogen og utstillingen inneholder en rekke objekter fra flere betydelige arvede samlinger der entusiasmen i dag er fullt på høyde med den som var da de spesielle samlerobjektene ble ervervet for kanskje mer enn 40 – 60 år siden. Velkommen til spennende utstillingsuker i Bygdøy Allé 67 hvor dere vil oppleve en stor spennvidde av norsk kultur som jeg håper alle vil sette pris på. Pål Sagen

Katalognummer 169, Clout «L’ Europe» Håndkolorert kobberstikk

BYGDØ Y A67, L 0265 L É 6OSLO, 7 , 0 2Norway 6 5 O S L• O , N R 22 W A44 Y 06 • 00 ( + •4 Fax: 7 ) 2(+47) 2 4 22 4 44 0 6 06 00 Bygdøy Allé Tlf: (+ O 47) 01 E-mail: P O S T@post@galleribygdoyalle.no G A L L E R I B Y G D O Y A L L E . N O • •Internet: W W W . Gwww.galleribygdoyalle.no A LLER IBYGDOYA LLE .NO

1


SALGSUTSTILLING

UNIK TILBUDSK ATALOG GRUNNET HALVERING AV GALLERIETS LAGER- OG KONTORPLASS

Galleri Bygdøy Allé – Kunstantikvariat PAMA gjør denne høsten noen endrete grep som vi selv mener vil styrke driften og servicen ovenfor våre kunder og oppdragsgivere i tiden fremover. Innehaver Pål Sagen har sammen med antikvarbokhandler Fredrik Delås i Antikvariat Bryggen startet bokauksjonsfirmaet «Sagen & Delås Art And Book Auctions» med første auksjon 9. mars 2019 i gallerisalen i Bygdøy Allé 67. Bokauksjonsvirksomheten skal være et supplement til øvrig antikvariat- og galleridriftdrift som fortsetter som tidligere. I tillegg skal Sagens familie på nyåret flytte inn i første etasje i BA 67 og dette medfører betydelig redusert lager- og kontorplass. Av disse grunner har vi satt sammen denne helt spesielle katalogen som gir våre kunder en unik anledning denne ene gangen til å erverve fine kart, prospekter, trykk, bøker etc. til svært gunstige priser. Dette er vår 41. katalog og som alltid tidligere er den knyttet til en tilhørende salgsutstilling.

ÅPNINGEN FINNER STED TORSDAG 15. NOVEMBER Kl. 18.00 OG SKJER SAMTIDIG MED SALGSUTSTILLINGEN «NORSK KUNST 1830 – 1960» Til kunstutstillingen foreligger det egen katalog UTSTILLINGSPERIODE 15. NOVEMBER – 22. DESEMBER 2018 I BYGDØY ALLÉ 67 Utstillingens åpningstider Tirsdag– fredag 11 – 18, lørdag og søndag 12 – 16, eller etter avtale.

FORKLARINGER Objektene er beskrevet så nøye som mulig og garanteres ekte. De oppgitte målene er høyde x bredde netto uten rammemål. Prisene er oppgitt i norske kroner og inkluderer alle omkostninger og avgifter. På kunst tilkommer 5% Kunstavgift *Some of the objects have a description or a short summary in English. Please do not hestitate to contact us for any further inquieries.

VENNLIGST BEMERK KATALOGEN BLIR UTGITT EN TID FØR ÅPNINGEN AV UTSTILLINGEN. DET ER DERFOR MULIG Å BESTILLE FRA DENNE KATALOGEN FØR TORSDAG 15. NOVEMBER 2018 KL. 18.00


• ANTIKKE K ART OG PROSPEKTER • PORTr AIT OF THE IMPORTANT MAP MAKER HEIGHTENED IN GOLD

100. JOHAN REGER – «MINI SCHEDEL» 9 blad fra «piratutgaven» av Hartman Schedels «Liber chronicarum». AUGSBURG 1496 – 1500 De ni bladene fra den latinske utgaven av «mini Schedel», disse er mye sjeldnere en den store utgaven fra 1493. Med illustrasjoner og 10 byprospekter bl.a. «Hungaria, Tracia, Constantinopolis, Rhodis» 2 500,-

104. ABR AHAM ORTELIUS (1527 – 98) «Spectandum dedit Ortelius mortalib. orbem, Orbi Spectandum Galleus Ortelium.» Contemporary hand-coloured engraving, 32,5x21,5cm ANTWERP c. 1595 Extremely decorative title-page extensively coloured in «Royal Blue» and richly heightened in gold. 4 500,-

101. LORENZ FRIES – C. PTOLEMEUS «Tabula Neo Tercia Cretae sive Candiæ» Woodcut map, 28,5x46cm STRASBOURG 1525 *The two lower corners restores just affecting the printed surface. 1 500,-

105. ABR AHAM ORTELIUS “Carpetannia – Guipuscoae – Cadiz” Contemporary hand-coloured engraving, 39x49cm ANTWERP 1584 *Three maps in one printed from one plate. First year of publication. 1 500,-

102. LORENZ FRIES – C. PTOLEMEUS «Norbegie et Gottie» Tresnitt, 30,5x44,5cm Utført i Vienne, Frankrige 1541 Meget tidlig og sjeldent Nordenkart hvor Skandinavia fortsatt vises øst – vest orientert og der Grønland er koblet med en tarm til Finnmark! Meget fint eksemplar. 8 000,103. SEBASTIAN MÜNSTER «Tabula Asiae IX & Tabula Asiae X» 2 hand-coloured woodcut maps, each c. 25x33cm BASEL 1545 Two fine maps of India. 2 000,-

106. ABR AHAM ORTELIUS “Daniae Regni Typus / Cimbricae Chersonesi nunc Iutiae” Kobberstikk, 34,5x49,5cm ANTWERPEN (1595) – 1608/12 Dette er Abraham Ortelius tredje og siste Danmarkskart og nok også det viktigste. 2 000,107. ABR AHAM ORTELIUS (1527 – 98) “Galliæ Veteris Typus” Contemporary hand-coloured engraving, 39,2x49,3cm ANTWERP c. 1595 *Excellent example in original colours of ancient France published in Ortelius’ «Parergon». Literature: Van den Broecke 196 3 000,-

3


108. C. PTOLEMEUS/G. MERCATOR

“Tab. Eur IIII” Håndkolorert kobberstikk, DUISBURG/AMSTERDAM 1578 eller senere Europa med Danmark og Tyskland fra Mercators utgivelse av Ptolemeus atlas. 800,109. [G. BR AUN & F. HOGENBERG]

“Candia” + “La Cita De Corphu” Contemporary hand-coloured engraving, 37,5x49cm COLOGNE (1575), but c. 1590 *Two views (Crete and Corfu) printed on one sheet. Published in Part II of “Civitates Orbis Terrarum”. A fine copy in fresh colours. French text verso. 2 000,110. G. BR AUN – F. HOGENBERG

“Topographia Insulæ Huenæ…” Contemporary hand-coloured engraving, 34x48cm COLOGNE c. 1588 Famous map or plan depicting the island Hven and the Astronomy observatory of Tycho Brahe with the buildings and the garden. One printer’s crease but excellent. Framed 4 000,111. GERHARD MERCATOR

“Septentrionalium Terrarum descriptio” Contemporary hand-coloured engraving, 37x39cm AMSTERDAM (1595) – but after 1606 *THE FAMOUS CIRCULAR POLAR MAP IN ORIGINAL COLOUR, ALSO DEPICTING SCANDINAVIA, PARTS OF AMERICA AND ASIA. THE SECOND STATE WITH SPITSBERGEN INCORPORATED AND CHANGES TO THE SHAPE OF NOVAJA ZEMLJA. A DECORATIVE EXAMPLE. This second state of the map was published after J. Hondius entered the map company and changed it to “Mercator – Hondius” in 1604. This map was in use until c. 1630. Marginal tears and frayed but not affecting the map image. Some creases along the centerfold hardly visible. Literature: W.B. Ginsberg “Printed Maps of Scandinavia and the Arctic 1482 - 1601” Entry 33, fig. 33,3, “Kompassrosen Orientering mot nord” Nasjonalbiblioteket, Oslo 2009 , Kershaw “Printed Maps of Canada” 23D, P. Burden “The Mapping of North America” 88, Lainema and Nurminen: “Ultima Thule – Arktiske Upptäcktsfärder” illustrated page 77 13 000,112. GER ARD MERCATOR

“Suecia et Norwegia…” Samtidig håndkolorert kobberstikk, AMSTERDAM 1606 eller senere Fin original koloritt. Noen buklinger, et hull på ca. 1 cm i kartet inne på Russlands territorium. 2 000,-

4

113. G. MERCATOR – HONDIUS

“Fessæ et Marocchi Regna” Contemporary hand-coloured engraving, 35,6x48cm AMSTERDAM c. 1633 *An inset of the harbour “Penon de Velez” in the Mediterranean. Provenance: Uno Nordholm Collection, Lund, dissolved in 1964 A crack along lower plate mark. 1 500,114. WILLIAM J. BLAEU (1571 – 1638)

“Peru” Contemporary hand-coloured engraving, 37,8x49,3cm AMSTERDAM 1635 *The German text issue. Provenance: Uno Nordholm Collection 169, dissolved in Lund 1964 Laid down or remargined along the edges, some places narrow to the border line. A 3cm tear on the right. 1 500,115. WILLIAM J. BLAEU

“Guiana siue Amazonum Regio” Contemporary hand-coloured engraving, 37,5x49,5cm AMSTERDAM 1635 *The German text issue. Provenance: Uno Nordholm Collection 170, dissolved in Lund 1964 Some creases along centerfold. 1 500,116. WILLEM J. BLAEU (1571 – 1638)

«Ducatus Uplandia» Samtidig håndkolorert kobberstikk AMSTERDAM ca. 1640 Vakkert kart over Stockholm og omegn. 2 000,117. HENDRICK HONDIUS (1597 – 1651)

“Poli Arctici Et Circumtacentium Terrarum Descriptio Novissima” + “Polus Antarcticus” 2 contemporary hand-coloured engravings, each c. 44x50cm AMSTERDAM (1636), but 1637 *EARLY EDITION MAPS OF THE CLASSIC PAIR OF THE POLES. A scarce uniform pair in a strong, early impression from “Appendix Novi Atlantis” published by J. Janssonius. The North Pole map in its state 3 according to Burden. This map (first state is 1636) is a modernized version of the Mercator Polar map from 1595 and later. On the Antarctic map, both cartouches are left blank. Both maps have Latin text verso. “Poli Arctici” is surrounded by vignettes of Arctic whaling. The “Polus Antarcticus” map has scenes with natives from the south Pacific, Patagonia, Strait of Magellan and Cape of Good Hope. R.V. Tooley writes in “Mapping of Australia” no.10: “the first printed map as far as I know to show the discovery of Peter Nuyts land, or part of the south coast of Australia and was the best map of Australia prior to Tasman’s discoveries”. The upper margin small on the Arctic, both upper and lower trimmed on the Antarctic. Literature: The Arctic map: P. Burden “The Mapping of North America” 246, state 3, Kershaw “Printed Maps of Canada” entry 101 “third state”, Lainema – Nurminen “UltimaThule – Arktiska Upptäcktsfärder” page 146 – 147 15 000,Se illustrasjon side 5


5


118. ANDREAS CELLARIUS/P. SCHENK

“Planisphærium Braheum sive Structura Mundi Totius ex Hypothesi Tychonis Brahei in Plano delineata” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 40x50cm AMSTERDAM 1661/1708 *Decorative celestial chart in a good condition. 4 000,119. A. (THEUNIS) JACOBSZ & J. & C. LOOTSM AN

“de Custen van Noorwegen, en Laplandt, vande Noord-kyn tot aen de River van Kola” Håndkolorert kobberstikk, 44x53,5cm AMSTERDAM c. 1660 eller senere Kartet strekker seg fra Nordkyn to Russia. Platenummer “20” Vakkert eksemplar. 3 000,120. A. (THEUNIS) JACOBSZ & J. & C. LOOTSM AN

“Pascaerte van Groen-Landt, Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen…” Håndkolorert kobberstikk, 42,5x52cm AMSTERDAM c. 1660 eller senere Fint kart over områdene med Nord-Vestpassasjen. Innrammet. Proveniens: Arne I. Hoems samling 3 000,-

6

121. THEUNIS JAKOBSZ

“De Cust van Noorwegen Vertoonde van Bergen tot aen de hoeck van Horrel” Kobberstikk, 43,4x52,3cm AMSTERDAM (c. 1644, 1649 or 50) eller senere? Detaljert sjøkart over strekningen Bergen – Romsdalen. Litteratur: W.B. Ginsberg “Sea Charts of Norway 1585 – 1812” Se nummer 4A, 4a, og beskrivelse av de ulike utgaver 2 000,122. THEUNIS JAKOBSZ

“Carte Van Noorwegen vande hoeck van Horrel tot aen Momendael, waer in begrepen wort het Liet van Dronten” Kobberstikk, 42,5x51,6cm AMSTERDAM (ca. 1644, 1649 eller 50) eller noe senere? Detaljert sjøkart fra Romsdal til innseilingen til Trondheim. Litteratur: W.B. Ginsberg “Sea Charts of Norway 1585 – 1812” Se nummer 4A, 5a, og beskrivelse av de ulike utgaver 2 000,123. (I. LINDENBERG sculp) – FROM A DUTCH BIBLE

“De Middelandse, Griekse, Swarte, Adriatise Etc. Zeen…De Reysen Christi Des Heyland en Pauli met andere syne Bloedgetuygen” Contemporary hand-coloured engraving, 33x47cm HOLLAND c. 1660 *RARE EXAMPLE IN ORIGINAL COLOURS HEIGHTENED IN GOLD. From one of the finely illustrated 17th century Dutch Bibles. 2 000,-


EN SAMLING PÅ 10 K ART FR A EN AV VERDENS MEST BERØMTE K ARTFORLEGGERE WILLIAM J. BLAEU (1571 – 1638) og sønnen JOAN BLAEU (1596 – 1673) «THE GOLDEN AGE OF MAP MAKING» Kartene har original håndkolorering. Eksemplarene er av tidligere eier blitt renset, men fremstår likevel som fine antikviteter med attraktiv håndkolorering. Alle kartene er fra den Spanske utgaven Amsterdam 1659 som er den først daterte utgivelsen av Blaeufirmaets monumentale verk «Atlas Major». Dette er en spesiell anledning til å skaffe seg noen kartikoner til en meget hyggelig pris.

124. A. BUREUS - W.J. BLAEU/JOAN BLAEU

129. JOAN BLAEU

125. JOAN BLAEU

130. JOAN BLAEU

«Svecia, Dania, Norvegia Regnæ Europe…» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 42,5x53cm Amsterdam 1659 Skandinaviakartet fra den sjeldne Spanske utgaven av «Atlas Major» I passpartout. 5 000,«Spitsberga» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 42,5x53cm Amsterdam 1659 Svalbardkartet fra den sjeldne Spanske utgaven av «Atlas Major» I passpartout. 3 000,126. JOAN BLAEU

«Insula Qva à Jonna Mayen» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 42,5x53cm Amsterdam 1659 Jan Mayen fra den sjeldne Spanske utgaven av «Atlas Major» I passpartout. 3 000,127. W. J. BLAEU/JOAN BLAEU

«Dioecesis Stavangriensis» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 42,5x53cm Amsterdam 1659 Sørlige Norge over Stavanger bispedømme, fra den sjeldne Spanske utgaven av «Atlas Major». Basert på informasjon fra biskop Scavenius. I passpartout. 4 000,128. JOAN BLAEU

«Episcopatus Stavangriæ pars Borealis» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 42,5x53cm Amsterdam 1659 Viser indre del av Østlandet med bl.a. Hallingdal og Valdres, fra den sjeldne Spanske utgaven av «Atlas Major». I passpartout. 4 000,-

«Finmarchia» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 39x55cm Amsterdam 1659 Det første spesialkartet over indre del av Finnmark, fra den sjeldne Spanske utgaven av «Atlas Major». I passpartout. 3 000,«Dioecesis Bergensis Tabula» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 42,5x53cm Amsterdam 1659 Spesialkart over Bergen stift, fra den sjeldne Spanske utgaven av «Atlas Major». I passpartout. 3 000,131. JOAN BLAEU

«Dioecesis Trundhemiensis pars Australis» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 42,5x53cm Amsterdam 1659 Sørlige Norge over Stavanger bispedømme, fra den sjeldne Spanske utgaven av «Atlas Major». Basert på informasjon fra biskop Scavenius. I passpartout. 3 000,132. JOAN BLAEU – 2 k art

«Nova Zemla – Fretum Nassau» 2 samtidig håndkolorerte kobberstikk Amsterdam 1659 To flotte kart fra Nova Zemlja. På baksiden av det ene en kjent billedscene fra det arktiske havet med en hvalross. Dette også med original kolorering. Spansk tekst, fra den sjeldne førsteutgaven av «Atlas Major». I passpartout. 4 000,-

7


133. JOHN SPEED (1552 - 1629) and followers

“Europe, and the cheife Cities…” Hand-coloured engraving, 39,6x51cm LONDON (1626) but 1676 *ONE OF THE FINEST ENGLISH MAPS OF EUROPE. The printing state “Are to be sold by Tho: Bassett in Fleet Street, and Ric: Chiswell in St. Pauls Churchyard”. A good copy of an important map! 9 000,134. JOHN SPEED (Engelsk k artogr af 1600-tallet)

«The Kingdome of Denmarke» Håndkolorert kobberstikk, London 1626 – 76 Et av de vakreste Danmarkskart som utkom. Med byprospekter og folkedrakter. 4 000,135. JAN JANSSONIUS

«Regni Norvegiæ Nova et Accurata descriptio» Kobberstikk, 43x54cm AMSTERDAM 1664 Et fint eksemplar av det 3. Norgeskartet. Kartet har tidligere vært datert rundt 1658 og kom da i så fall før Joan Blaeus Norgeskart, men dette er nå korrigert, se Ginsberg. Litteratur: W. B. Ginsberg “Maps and Mapping of Norway 1602 – 1855” Nr. 3 3 000,136. GUILLAUME SANSON

“Partie Meridionale Gouvernement de Dronthemhus” Samtidig grensekolorert kobberstikk, 47,5x53cm PARIS 1668 Viser kystlinjen fra Møre til Snåsa og med fastlandet innenfor. Et par papirbrudd er forsterket. Litteratur: W.B. Ginsberg “Maps and Mapping of Norway 1602 – 1855”, se under 4, SAN 3 3 000,137. GUILLAUME SANSON

«Gouvernement De Bergenhus» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 56,1x39,7cm PARIS 1668 Eksemplarer av Sansons Norgeskart med full original kolorering er meget uvanlig. Aldersbruning. 3 000,-

138. GUILLAUME SANSON

«Gouvernement De Wardhus» Samtidig grensekolorert kobberstikk, 40x58cm PARIS 1668 Flott kart over Finnmark. 3 000,THE FAMOUS EUROPE CHART 139. PIETER GOOS (1616 - 75)

“Pascaart van Europa, Als mede een gedeelt vande cust van Africa.” Contemporary hand-coloured engraving, 43x52cm AMSTERDAM 1675 *A good copy in original colours. Age-toned. 10 000,140. PIETER GOOS (1616 - 75)

“De Custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt….” Contemporary hand-coloured engraving, 43x52cm AMSTERDAM 1675 *A fine copy in original colours. 7 000,141. FREDERICK DE WIT (1610 – 98)

«Norvegia Regnum Divisum» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 59,5x50,5cm Amsterdam ca. 1680 DET FØRSTE NORGES KARTET SOM VISER LANDET OPPDELT PÅ DENNE MÅTEN MED NORD-NORGE I ØVERSTE VENSTRE DEL. (Noen folder langs midt-bretten, ellers et fint eksemplar ) 5 000,142. FREDERICK DE WIT

“Daniæ, Frisiæ, Groningæ et Orientalis Frisiæ Littora” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x57cm AMSTERDAM ca. 1680 Vakkert kart over Skagerak og Nordsjøen. 4 000,-

8


143. (F. DE WIT) - COVENS & MORTIER

“Nova Tabula Magni Ducatus Finlandiæ” Håndkolorert kobberstikk, 43,5x52cm AMSTERDAM (c. 1680), men ca. 1700 *AN EXCELLENT EXAMPLE IN LUXURY COLOURS. First published by De Wit based on the map by Blaeu from c.1659 which was the first separate map of Finland. This example is from a set of maps which were individually ordered and coloured for a special client. 8 000,144. JOHANN STRIDBECK d.y. “Könige in Dennemarck und Norwegen auch Herzoge Sleswyck… + “Könige in Sweden und wie diese Cron von dem Hause Wasa…” 2 engravings of genealogical tables, each 16,7x20,2cm AUGSBURG 1698 Extremely rare first edition genealogical tables of the Kingdom of Denmark-Norway and Sweden. Published in “Tabulæ Historico Genealogica – Historische Geschlechts Tabellen…Der Gantzen Welt”. 1 000,-

149. GER ARD VAN KEULEN

“Niuwe aftekeningen van Het Eyland Spits-Bergen” Håndkolorert kobberstikk, 52x59cm AMSTERDAM ca. 1728 Sjeldent og viktig Svalbardkart som ble en modell for senere kart av øygruppen. Kartografisk baserte det seg på Giles som seilte rundt Svalbard i 1707. Noe brunet og alderspreget, men likefullt et dekorativt og attraktivt eksemplar. 7 000,150. JEAN B. NOLIN

“L’Europe” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 50x65cm PARIS ca. 1700 Vakkert og uvanlig Europakart. I passpartout. 3 000,STORT OG SJELDENT SK ANDINAVIAK ART

145. (SAMUEL VON PUFENDORF) “Ichnographia Urbis Nidrosiæ vulgo Dronheem…1658” Kobberstikk, 27x33cm NÜRNBERG ca. 1696 Pendantprospektet/kartet til ovenstående, også denne antagelig tegnet av Olaus Simonson Nauclerus. Viser byen som den var da den i henhold til Roskildefreden ble overgitt til svenskene. Litteratur: Koren og Thiis: “Katalog over Den Historiske Udstilling i Trondhjem 1897” nr. 5a, E. Mingroot og E. Ermen nr. 47 2 000,«VERDENS LENGSTE KOBBERSTIKK» 146. ERIK DAHLBERG among others

“The Carl X’s funeral procession through Stockholm” 13 –sheets engravings originally mounted and folded making a total size of c. 30x450cm! NUREMBERG c. 1697 *One of the longest copper engraved views ever printed. A hole c. 1x2cm affecting the second plate only. 3 000,147. JOHANNES VAN KEULEN

“Pascaarte vande Noorder America Zee custen…” Håndkolorert kobberstikk, 51x58cm AMSTERDAM omkring 1700 Viktig kart over området med Nordvestpassasjen. 3 000,148. JOHANNES VAN KEULEN

“Pascaarte van Groen-Landt Yslandt Straet Davidts Ian Mayen Eylandt Terra Nova …” Håndkolorert kobberstikk, 51x58cm AMSTERDAM omkring 1700 Kart over Nord Atlanteren med Grønland og Island og området mot Amerika. 3 000,-

150A. ELISABETH VISSCHER

“La Scandie ou Les Trois Royaumes du Nord Suede, Danemarc & Norvegue Dediée au tres puissant Et tres Invincible Prince, Carl XII” Contemporary hand-coloured engraving, 59x72,5cm AMSTERDAM c. 1706 *A fine copy of the large and scarce map with a dedication to Carl XII. Elisabeth was N. Visscher II’s widow and she had her own privilege to print books and maps. She used some of her husband’s plates, but others, like this of Scandinavia was her own. The size is larger than usual. Our copy was published by Pieter Schenk. Folds as issued, one restored tear extends a few cm into the map, some mended marginal tears. Provenance: The dissolved collection of Ericksberg’s Castle in Södermanland County near Stockholm. 12 000,-

9


153. JOHANN B. HOM ANN

«Planiglobii Terrestris…» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 52x59cm Utført i Nürnberg ca. 1720 Vakkert verdenskart i to hemisfærer med øvrige tallrike og dekorative detaljer. Blant annet finner vi spesielt avbildet Malstrømmen i Norge! *A fine example. 7 000,154. M ATTHÄUS SEUTTER

“Diversi Globi Terr – Aqvei…in Planum Delineati Orthographici Prospectus.” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 53x60cm AUGSBURG c. 1730 Et vakkert verdenskart i to hemisfærer. *The basic design is two primary spheres depicting the traditional eastern and western hemispheres and twelve added subsidiary spheres. He further illustrated the map with various spheres to provide different views of the Earth. The map design reflects the fact that Seutter was one of the most important German globe makers. California is still shown as an island. Excellent. 8 000,155. JOHANN BAPTISTE HOM ANN (1663 – 1741) 151. HENRY A. CHATELAIN (1684 - 1743)

[“Representations des Lapons”] (En beskrivelse av samenes liv og virke) 6 stk. håndkolorerte kobberstikk, hvert ca. 35x21cm AMSTERDAM ca. 1714 Praktfull og komplett illustrasjonsserie. Tilsammen 23 bilder på 6 blad inklusiv ett kart. Viser bl.a. jaktscener, religiøse ritualer, skigåing og draktillustrasjoner. Et feilfritt sett! 5 000,152. GER ARD VALK

«Episcopatus Bergensis» Samtidig håndkolorert kobberstikk Utført i Amsterdam ca. 1700 En sjelden utgivelse 2 500,-

10

«Tractus Norwegiæ Danicus…Aggerhusensis 1729» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 47,5x55cm NÜRNBERG ca. 1729 Eksemplar i utsøkt tilstand, viser Oslo, Østfold og området nord for Osloområdet. Meget attraktivt kart i denne perfekte fremtoning. 3 000,156. JOSHUA OTTENS

«Norwegia Regnum» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 59,5x50cm AMSTERDAM ca. 1735 PERFEKT EKSEMPLAR. Innrammet. Litteratur: W.B. Ginsberg «Maps and Mapping of Norway» Entry 11.2 4 000,-


157. M ATTHÄUS SEUTTER

“Neu Inventierter Genealogischer Stamm Baum Aller Könige in Dänemarck von Anfang dieses Reichs bis auf Heut zu Tag Glücklichst Regierende Königliche Majestat Fridericum IV.” Contemporary hand-coloured engraving, 57x49cm AUGSBURG c. 1730 A highly decorative genealogical table of the Kingdom of Denmark including Norway. A small brown spot only. 3 000,158. M ATTHÄUS SEUTTER

“Neu Inventierter Genealogisch. Stamm Baum Aller Könige in Schweden wie solche von Uhralten Zeiten bis auf den Heutigen Tag in verschiedenen Linien auf einander gefolget, da dann das Gesamte Pfaltzische Chur und Hoch=Fürstliche Haus…” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 57x49cm AUGSBURG c. 1730 Vakkert stikk over den svenske kongerekken. Innrammet. 2 000,159. JOHANN B. HOM ANN

“Accurate Grundriss und Prospect Der Kön. Schwed. Reichs.u.Hauptstadt Stockholm” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x58cm Nürnberg ca. 1730 *A decorative map of Stockholm. A large “bird’s-eye-view” with two illustrative cartouches. The state with the printed privilege. Excellent. 4 000,160. JOHANN B. HOM ANN

“Prospect der Königl: Schwed: Haupt und Stadt Stockholm” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x58cm NÜRNBERG ca. 1730 *A large panorama view and insets of 12 panels showing famous buildings in Stockholm. The printing state with the privilege. Excellent. 4 000,161. JOHANN B. HOM ANN

“Accurate Carte der Upländischen Scheren…die Königliche Schwedische Haupt und Residentz Stadt Stockholm” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x57cm NÜRNBERG ca. 1730 *A map and two large views on one sheet. The printing state with the privilege. Excellent! 6 000,162. JOHANN B. HOM ANN

“Accurate Vorstellung der Berühmten…Haupt und Residentz Stadt Copenhagen…” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 48,5x57,5cm NUREMBERG c. 1730 *A most decorative view of Copenhagen including a map of the Sound and three views of Helsingborg, Landskrona and Malmö and a view of Kronborg Castle. Excellent. 3 000,-

163. M ATTHÄUS SEUTTER

“Coppenhagen die Königl. Dänische Haupt und Residentz Stadt…” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x58cm AUGSBURG c. 1740 *The print shows a schematic map and a view. Excellent in every sense. 3 000,164. JOHANN B. HOM ANN

“Prospect und Grundris der Keiserl. Freyen Reichs und Ansee-Stadt Hamburg samt ihrer Gegend” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x57cm NÜRNBERG c. 1730 An excellent example of the impressive print with the combined town view and map of Hamburg. 3 000,165. JOHANN B. HOM ANN

“Regni Mexicani seu Novæ Hispaniæ…” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x58cm NUREMBERG c. 1730 *A most decorative map of the Caribbean with a view of Antilles showing Christopher Columbus entering to America in 1492. The map is based on De L’ Isle’s 1703 foundation map and it incorporates reports of French explorers and shows the “de facto and de jure” division of North America after the Treaty of Utrecht of 1713 and the French expansion into Louisiana in the next ten years. A very fine example. 5 000,166. JOHANN B. HOM ANN

“Sphærarum Artificialium Typica Repræsentatio” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49x58cm NÜRNBERG ca. 1730 *A weak vertical crease, otherwise excellent. Framed. 5 000,167. M ATTHÄUS SEUTTER

“Tafel in Welcher alle gehorige Werckzeuge zur Kriegs-kunst, Vestungs-Bau und Artillerie, zu Belagerung der Staette…” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 49,5x57cm AUGSBURG 1740 *A most attractive plate showing a collage of various systems of fortifications, both inland and coastal and the weapons and techniques used to attack and defend them. The plate is a fascinating description for greater understanding of military equipment and practices at a time of great international military activity. There are extensive keys and detailed explanations. Excellent. 5 000,168. MOUNT & PAGE

«Finmarchen Dronten Tromsondt» Håndkolorert kobberstikk, LONDON omkring 1740 Vakkert kart med Moskenesstrømmen sentralt i kartet. 2 000,-

11


«ET IMPONERENDE VEGGK ART, VAKKERT INNR AMMET»

169. JEAN BAPTISTE LOUIS CLOUET (born 1730)

“Carte D’Europe Divisée En ses Empires et Royaumes...1776” Hand-coloured engraving of four sheets originally joined and with extra borders. Total dimension 96x124cm, + mount and frame. Laid down on paper. PARIS c. 1776 A RARE SEPARATELY PUBLISHED WALL MAP. A HIGHLY DECORATIVE EXAMPLE. Published by Loius-Joseph Mondhare. Probably intended to be the continent map of Europe as a part of a set “World and the four continents”, but it is not listed by Tooley in his Map dictionary. The title in French and Spanish and with 20 vignettes depicting historical scenes and histories from the Bible. A map inset of Sibiria and Nowaja Zemijla and two large decorative cartouches. J.B. Clouet was a member and a Royal Geographer of the Académie des sciences of Rouen. In a matched frame. As usual with these large maps, it has some restorations, defective spots and restored tears, but is in a general good condition. Illustration on front cover 32 000,-

12

170. ERIK PAUELSEN (1749 - 90)

“Vue de la Chute d’Eau Hof=Foss” Fargeakvatint, 27x39,5 cm I en samtidig ramme KØBENHAVN 1789 Et dramatisk prospekt av Hoff-fossen på Ringerike. Gravert i kobber av E. Pauelsen etter eget maleri. (Restaurert skade i margen rører så vidt inn på starten på dedikasjonen) Proveniens: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøms privatsamling Litteratur: Carl W. Schnitler “Norges Kunstneriske Opdagelse” side 26 og illustrert i farger side 85, C.W. Schnitler “Malerkunsten i Norge i det Attende Århundre” sidene 139-140 4 000,171. (ERIK PAUELSEN) – HEINRICH A. GROSCH

“I Tisdededahlen, m. af E. Pauelsen – St. af H.A. Grosch.” Samtidig håndkolorert akvatint, 29,5x38,5cm KØBENHAVN c. 1800 Sjeldent “førstetrykk” utført av Heinrich August Grosch etter en tegning av Erik Pauelsen. Bildet fra Tistedalen ved Halden er ett av åtte norske motiver som kan knyttes til Pauelsen. For lenge siden er bladet beskåret inn til motivet og montert på papir. Teksten under motivet er sirlig kopiert for hånd med blekk. Margene med aldersbruning, selve trykket er i god stand. Litteratur: Schiøtz 791 – 7, Schnitler “Vore Oldeforeldres Land” nr. 5 6 000,-


DET VAKRE OG SVÆRT SJELDNE DR AMMENSPROSPEKTET

172. (C.A. LORENTZEN) – J. G. HA AS

“La Vue de Drammen. Prise d’ une endroit nommé Kobberviigs=Kleven Dedice à S.A. Royale Madame la Duchesse de Slesvic Holstein Sonderbourg née Princesse de Dannemarck” Fargeakvatint, 29,5x39,8cm Med samtidig ramme KØBENHAVN 1790-årene eller kort etter EN KLASSIKKER OG ET AV DE VAKRESTE PROSPEKTENE I SERIEN. Prospektet over Drammen sett fra Kobberviksdalen må anses som en prototype på de klassiske prospektene. Det vakre vide utsynet med figurene i forgrunnen kombinert med tekstfeltet med vakre fonter og våpenskjold gjør stikket til en estetisk nytelse. Kobberplaten til Drammen har antagelig på et tidlig stadium blitt destruert eller ødelagt, og det kjennes ikke senere avdrag fra denne platen. Noen lette brunskjolder i margen, men et godt eksemplar 22 000,-

13


173. (C. A. LORENTZEN) - G. HA AS

“Vue de Mos…pris du de sud” Fargeakvatint, 30,3x40,5cm KØBENHAVN 1790-årene eller kort etter FINT EKSEMPLAR I FØRSTETRYKK AV DET FØRSTE TRYKTE PROSPEKTET AV MOSS. Litteratur: Schiøtz 620, I - 18, Schnitler “Vore Oldeforeldres Land” nr. 7 illustrert 10 000,-

174. (C. A. LORENTZEN) - G. HA AS

“Une Grande Forge en Norwége dans le quelle on étire les barres de fer” Fargeakvatint, 31x40cm KØBENHAVN 1790-årene eller kort etter Førstetrykk, fargefriskt eksemplar. Også dette motivet fra Masovnen på Bærums Verk. Remarginert øverst og på sidene. En utglattet brett nede på midten. 7 000,-

175. (C. A. LORENTZEN) - G. HA AS

“Vue prise près de Heningslöst” Fargeakvatint og håndkolorert, 31x40cm KØBENHAVN 1790-årene (her i et senere avdrag) Fint og dekorativt stikk fra Henningslyst og Rodeløkken kafé på Bygdøy sett innover mot E18 og Skøyen. 2 000,176. (C. A. LORENTZEN) - G. HA AS

“Vûe de la Petite Leer-Foss” Fargeakvatint og håndkolorert, 31x40cm KØBENHAVN 1790-årene (her i et senere avdrag) Fra “Lille Leerfoss” i Trondheim. Dekorativt kolorert eksemplar. 2 000,-

14


TO SJELDNE PROSPEKTER 177. COMTE DE SAINT MORYS – (E. PAUELSEN)

“Vue De Silke Saugen – View of Silke Saugen – près de la chute d’ Eau de Hönefoss dans la Norvège meridionale” (Fransk og engelsk titteltekst) + «Vue de la chtute d’ eau appellé Leer-Foss dans la voisinage de Drontheim.» Akvatint, 39x54,5cm LONDON April 1st, 1801 DE SJELDNE AKVATINTSTIKKENE OVER SILKESAUGEN, (HØNEFOSS) OG LEERFOSS. Dette er de to norske motivene av totalt fire akvatinter som utkom i serien “The picturesque travels through Scandinavia...”. Noen lettere «creases» etter rulling antagelig. Fine i trykkene. Litteratur: Schiøtz “Utlendingers reiser i Norge” nr. 791 and 896 8 000,178. JOHANNES SENN (1780 - 1861)

«En Bonde og hans Kone fra Vosse Præstegjeld i Bergenhuus Stift” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 22x15,5 cm KØBENHAVN 1812 - 15 Fra Senns viktige draktplansjeverk “Norske Nationale Klededragter”. 2 000,179. JOHANNES SENN

“Mand og Kone fra Surendals Præstegjeld i Tronhjems Stift” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 22x15,5 cm KØBENHAVN 1812 - 15 Fra Surendal i Møre og Romsdal. 1 500,180. JOHANNES SENN

“En Surendaling med sin Pige” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 22x15,5 cm KØBENHAVN 1812 - 15 1 500,181. JOHANNES SENN

“Mand og Kone fra Fogderiet Sondmör i Bergenhuus Stift” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 22x15,5 cm KØBENHAVN 1812 - 15 2 000,182. JOHANNES SENN

“En gammel Bonde fra Romsdalen” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 22x15,5 cm KØBENHAVN 1812 - 15 En jevn bruning. 1 500,183. JOHANNES SENN

“En Bonde og hans Kone fra Vosse Præstegield i Bergenhuus Stift” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 22x15,5 cm KØBENHAVN 1812 - 15 Drakter fra Voss. 2 000,184. JOHANNES SENN

185. JOHANNES SENN

«En Mand fra Tönset med sin Kone» Originalt håndkolorert kobberstikk med folkedraktene fra Tynset. Feilfritt eksemplar KØBENHAVN 1812 – 15 2 000,186. JOHN W. EDY

“Bÿen Holmestrand” Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1820 - 30 Det første trykte Holmestrandprospektet. I likhet med Larviksbildet utførte Edy antagelig foreleggstegningen til trykket under “fangetransporten” fra Fredriksværn til Christiania. Se Ulf Hamran s. 126 i “By og Bygd” XVII. 2 000,187. JOHN W. EDY

“Byen Aasgaarstrand” Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1820 - 30 Det første bildet av Åsgårstrand ved Tønsberg. 2 000,-

“En Bonde fra Jölsters Præstegield i Bergenhuus Stift” Samtidig håndkolorert kobberstikk, 22x15,5 cm KØBENHAVN 1812 - 15 En skade i hjørnet ved nummeret n.t.v. 1 500,-

15


189. JOHN W. EDY

194. JOHN W. EDY

190. JOHN W. EDY

195. WILHELM M. CARPELAN - J. FLINTOE

“Bÿen Molde” Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30 cm LONDON 1820 - 30 Det første trykte prospektet over Molde. Også dette var blant de 10 siste trykkene i serien og igjen virker der sannsynlig at en “Dreieroriginal” er utgangspunktet. 5 000,“Bÿen Christiansund” Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30 cm LONDON ca. 1820 Det første trykte prospektet over Christiansund. Forelegget er antgelig en akvarell av Dreier. 5 000,191. JOHN W. EDY

“Staden Bergen” Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1820 - 30 Motivet er sett fra Fredriksbergs murer mot Løvstakken. Båtene i forgrunnen ligger ved Georgernes priviligerte skipsverft. Motivet er mest sannsynlig lånt etter J.F.L. Dreier. 1 000,“Stenskred près de Skougstad à Walders” Samtidig håndkolorert akvatint, 17x13cm STOCKHOLM 1822 Valdresbilde brukt som tittelbladsvignett til “Cahier II”. Dette motivet er også stukket i akvatint av Flintoe etter forelegg av Carpelan. Tittelbladet beskåret, men med god marg rundt stikket. 3 000,-

“Prospect af Christiansands Bye” Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON 1811 – 1820 DET FØRSTE TRYKTE BYBILDET AV KRISTIANSAND. Fra “First issue”. Det originale tekstbladet medfølger. 4 000,-

196. WILHELM M. CARPELAN

192. JOHN W. EDY

“Arendal fra Tromöen” Samtidig håndkolorert akvatint, 20x30cm LONDON ca. 1820 Flott byprospekt av Arendal. Fint eksemplar i førstetrykk. 4 000,193. JOHN W. EDY

“Brevig Bye & Brevig fra Skeen’s Fjorden” To samtidig håndkolorerte akvatinter, hver 20x30cm LONDON ca. 1820 - 30 Fine eksemplarer fra Brevik og Breviksfjorden. 3 000,-

16

«Bautasten. Pres De Midtstrand à Walders» («Bautasten vid Midstrand i Valders.») Samtidig håndkolorert akvatint, 20,5x28,5cm STOCKHOLM 1821 Tegnet og stukket av Carpelan. Teksten sier at «När man lemnat Midstrand och åtföljer fjordens grönskande strand, träffer man knappt 1000 alnar derifrån, til höger om vägen, en kulle med en bautasten på toppen. En gråhårsman från den närliggande gården berättade, at Vederik Verlandson der vore begrafen…». 4 000,197. WILHELM M. CARPELAN

“Cascade de Dalselv près de Midstrand a Walders” Samtidig håndkolorert akvatint, 21x28,5cm STOCKHOLM 1821 Motivet er fra Fagernes i Valdres og kom i “Cahier I”. Vakkert trykk. 4 000,-


ET AV DE MEST BERØMTE CHRISTIANIAPROSPEKTENE.

198. WILHELM M. CARPELAN

“Christiania pied de Egeberg” Håndkolorert kobberstikk, 31x47,5cm STOCKHOLM 1821 Er blad nummer to tiI serien “Voyage pittoresque aux Alpes norvégiennes”. Dekorativt eksemplar. 15 000,-

17


TRYKK UTFØRT I 2015 FR A ORIGINALPLATEN KUN I ET OPPLAG PÅ 20 EKSEMPLARER

199. WILHELM M. CARPELAN

“Vue de la montagne de Gousta prise de la vallé de Vestfjorddal près de l’eglise de Dale” Akvatint på stort kobbertrykkpapir, 31,5x47,5cm (STOCKHOLM) – OSLO (1823) – 2015 Vakkert kontrastrikt trykk fra kobberplaten til Wilhelm M. Carpelan. Platen er antagelig gravert og etset i Christiania i 1822. Originalplaten tilhører Norsk Kultursenter på Koppang og i 2015 ble det på Kunstskolen i Oslo trykket 20 eksemplarer på tykt kobberstrykkpapir. Innehaver av Galleri Bygdøy Allé og Norsk Kultursenter garanterer for at det aldri mer skal trykkes fra platen og de tyve eksemplarene blir nummerert og datert. Det er derfor en enestående anledning til å skaffe seg flott originaltrykk av et meget populært Telemarksmotiv. 5 000,-

18


200. GEORG C.C.W. PR AHL

“Fra Stiklestad. T:S:” Samtidig håndkolorert litografi, 18x19,5cm BERGEN 1828 – 32 Drakt av mann og kvinne fra Stiklestad. Utkom som femte blad i hefte III. “T.S” står for Trondhjem Stift. 1 500,201. GEORG C.C.W. PR AHL

“1, 2, 3, fra Sælbo, 4, fra Byenæsset. T.S.” Samtidig håndkolorert litografi, 18x19,5cm BERGEN 1828 – 32 Fra samme verk som ovenfor. Trykket var sjette blad i hefte III. 1 500,202. GEORG C.C.W. PR AHL

«Tellemarkninger» Originalkolorert litografi, 22x16cm (lysmål) BERGEN 1848 Fra den svært sjeldne serien «Norske Bondedragter» 1 500,-

205. PETER C. F. WERGM ANN (1802 - 69)

“Trondhjem” Litografi, 26,5x38,5 cm CHRISTIANIA ca. 1835 Et meget sjeldent separatutgitt bybrospekt. Litografert hos Winther. Noen skraper i høyre del av himmelen. 6 000,206. JOHAN GUSTAF SCHULTZ (1787 – 1874)

“Ackia” (“Reinsdyrslede”) Watercolour on paper, 21x34cm Signed and dated l.l. “J.G. Sz 1833 9/1” Painted in SWEDEN 1833 *A fine watercolour based on a view in Carl A. Forsell “Ett år i Sverige” 1827. 3 000,207. PAUL LINNA AE (1791 – 1866)

“Porsgrund” (“Porsgrund set fra Borgaasen”) Kullstifttegning, 32 x44 cm, usignert Ant. utført rundt 1830 Tegningen med det kjente motivet er med all sannsynlighet utført av Linnaae og hans arbeider er også ofte usignerte. Som ferdig utdannet sjøkaptein begynte han i Jørgen Aalls forretning i 1813 og giftet seg i 1824 med Marianne Aall. Linnaae viste tidlig kunstnerisk talent og har utført en rekke bybrospekter og landskapsakvareller med en hovedtyngde av motiver fra Telemark. Han skal muligens ha vært i lære hos Johan F. L. Dreier i Bergen. Av hans mest kjente bilder er nok vårt motiv “Porsgrund fra Borgaasen”. Han bodde mange år i Stockholm og fikk her rundt 1835 Porsgrunnbildet litografert. Linnaas bilder er viktig dokumentasjonsmateriale for kunnskapene om det gamle Porsgrunn. Bladet er jevnt brunet og på sidene noen brune flekker/hakk og brister etter gamle rustne monteringsspiker. Litteratur: Norsk Kunstnerleksikon bind II 4 000,208. ADALBERT BEAUMONT

203. GEORG C.C. WEDEL PR AHL (1798 – 1883)

“Bergen” (Byen sett fra Sandviken) Litografi, 30x45,5cm inklusiv den trykte rammen I stenen merket: “Tegnet efter Naturen af Losting Forlagt af G.C.C.W. Prahl” BERGEN 1840-årene ET FINT EKSEMPEL PÅ PRAHLS BERØMTE BERGENSPROSPEKTER. Dette motivet er sett fra Sandviken. Det er Bergensmaleren Johan Ludvig Losting (1810 – 76) som leverte trykkets forelegg. 12 000,204. PETER.C.F. WERGM ANN

“Agershuus=Fæstning” Samtidig håndkolorert litografi, 14x19,5cm CHRISTIANIA 1833 - 36 Sjeldent originalkolorert eksemplar fra «Norsk Prospect Samling». Proveniens: Antikvarbokhandler Bjørn Ringstrøms privatsamling 3 000,-

“Environs of North Cape - Winter solstice” Samtidig håndkolorert litografi, 29x40cm LONDON 1840 Ett av de mest berømte 1800-tallsbilder fra Nordkapp og skildret med svært romantiske øyner. Fra Beaumonts verk “Sketches in Denmark, Sweden, Lapland & Norway”. Bildet er gjengitt i Marius Hauges bok “Gamle Norge på trykk” og han skriver: “Bildet hører med blant de beste engelske blad i den ganle Norgesgrafikken”. 3 000,209. JAMES R ANDELL

“The Skjarven Fos, Norway” Samtidig håndkolorert litografi, 32x51,5cm LONDON 1854 Fra James Randells plansjeverk “Views in Norway from original pictures”. Et sjeldent trykk med dekorativ originalkolorering. 2 000,-

19


210. JAMES R ANDELL

“Oifjord Vand, Norway” Samtidig håndkolorert litografi, 32x51,5cm LONDON 1854 Fra James Randells plansjeverk “Views in Norway from original pictures”. Et sjeldent trykk med dekorativ originalkolorering. 2 000,211. JAMES R ANDELL

“The Sor Fjord from Ullensvang Norway” Litografi, 32x51,5cm LONDON 1854 Fra James Randells plansjeverk “Views in Norway from original pictures”. 2 000,212. JAMES R ANDELL

“Vossevangen, Norway” Litografi, 32x51,5cm LONDON 1854 Fra James Randells plansjeverk “Views in Norway from original pictures”. 2 000,213. C.F. STRØM

«Karta öfver Landswägarne uti Sverrige och Norrige samt en del af Dannemark. Sammendragen och Graverad i Sten af C.F. Ström, Brudins Bokhandel 1846» Litografi, 88x63cm, oppbevart i den originale kassetten med tittelblad sammen med tilhørende tabell STOCKHOLM 1846 Et uvanlig og meget dekorativt, stort kart. Førsteutgaven. Selve kartet er omgitt av 60 våpenskjold og åtte er norske («Riksvåpenet», Christiania, Fredriksstad, Drammen, Christiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim). Med den meget sjeldne tilhørende tabellen. Perfekt eksemplar. 3 000,-

214. FRITZ VON DARDEL (1817 - 1901)

[“Komplett sett av Dardels 8 Norske militæruniformsplansjer”] “Den Kongl. Norske Armee-Generalitet og Generalstab” “Den Kongl. Norske Cavalleri-Brigade” “Den Kongl. Norske Artilleri-Brigade” “Det Kgl. Norske Land Kadet-Korps” “Kongl. Norske Garde-Skarpskytter” “Kongl. Norske Infanteri-Jægere” “Kongl. Norske Infanteri-Musketer” (Skade fra glass i himmelen) “Kongl. Svenska Fortifications Corpsen, Och Den Kongl. Norske Ingenieur Brigade” 8 fargelitografier forhøyet med gummi arabicum. Hvert ca. 25x34cm eller 34x25cm. STOCKHOLM – PARIS 1863 BORTSETT FRA SKADE PÅ ETT TRYKK ER DETTE EN UTSØKT REKKE HVOR BILDENE FREMSTÅR SOM TRYKKFRISKE. INNRAMMET. F. Dardel ble en nær venn av Karl XV og kjente også Norge godt fra sin omfattende tur hit til landet sammen med den daværende kronprinsen i 1856. Dardels dagbok fra denne reisen befinner seg i Nasjonalbiblioteket, Oslo. 7 000,215. HANS JAHN (1834 - 1902)

[“Trondhjem”] Fargelitografi, 36,5x57cm TRONDHEIM - BERLIN ca. 1870 Litografert hos Storch og Kramer i Berlin og forlagt av “J.M. Urbys Litografiske Anstalt” i Trondheim. Uten underteksten. 3 000,-

20


216. W. LOEILLOT & R. WAGNER

“Söröen” Fargelitografi, 23,5x34cm, hele bladet 46x55cm Montert originalt fra forlagets side med stor gullforgylt passpartout og forleggerens etikett. «Aus Europa No. 5» Utført i BERLIN ca. 1875 Meget dekorativt prospekt av Sørøya i Vest-Finnmark etter en akvarell av Eduard Hildebrandt og det opplyses på monteringen at denne skal befinne seg i Keiserens privatsamling. Ikke nevnt hos E.H. Schiøtz eller Koren og Thiis. 1 500,-

218. JENS ANDREAS FRIIS (1821 – 96)

“Ethnografisk Kart over Tromsø Amt Samt Ofotens Præstegjæld af Nordlands Amt, Maalestok 1/200,000” Litografi i seks arks, hvert blad ca. 49x69cm På trykket: “Udarbeidet og trykt i Norges geografiske Opmaaling” KRISTIANIA 1890 Høyst uvanlig kartsett med “Tromsø Amt”. Med etnografiske tabeller. Bladet kan settes sammen og blir da et imponerende veggkart over Tromsø Amt. Kartet er en revidert og utvidet versjon av Jens A. Friis sin utgave på fem blad 1861. Mye av Friis sin livsgjerning var knyttet til det samiske spark, kultur og mytologi. Perfekt eksemplar. Litteratur: Lars Ivar Hansen “J.A. Friis’ etnografiske kart over Troms og Finnmark” i “Ottar” 3, 1998 4 000,219. PORTRETTER: DANM ARK - NORGE - SVERIGE

“Omfattende samling på mer enn hundre portretter” Ulike teknikker, kobberstikk og litografier, diverse størrelser Utført 1500 - 1800-årene Representert i samlingen er blant annet portretter av Norsk- Danske konger, Svenske monarker, vitenskapsmenn og adelsfolk. Proveniens: Privat samling i Oslo 5 000,220. GUSTAF KLINT

“Karta öfver Den Nordwestre Kusten af Norrige ifrån Stadtland til Trondhjem” 65x98cm STOCKHOLM 1834 Et uvanlig sjøkart i stort format over Møre- og Trondheimskysten. Innrammet 1 500,217. OTHAR E. HOLMBOE (basert på hans tegning)

“Tromsö (i halvt Fugleperspektiv)” Tittelen gjengitt på tysk og fransk Fargelitografi, 40,5x63 cm STUTTGART, TYSKLAND ca. 1878 FØRSTE VERSJON AV DET STORE PROSPEKTET OVER TROMSØ. Dette er den første av to versjoner fra to forskjellige stener. Det er antatt at dette førstetrykket er utført fra 15 ulike litografiske stener! I katalogen “Thorolf og Othar Holmboe” fra 1996 utgitt av Nordnorsk Kunstmuseum og redigert av Anne Aaserud leser vi følgende: “Othar Ervigius Holmboes byprospekt over det gamle Tromsø fra 1878 er et av de beste prospekter vi har fra byens tidlige tid. Det moderne Tromsø er i ferd med å ta form. Til venstre ser vi Landskirka (nå Elverhøy kirke). Oppe ved Mellomvegen ser vi Klokkergården som fortsatt eksisterer og litt nærmere midten av bildet den gamle prestegården i Tromsøysund, som nå er bygget inn i en barnehage. Latinskolen (nedbrent) troner for enden av Kongsbakken. Lengere nord ser vi Rådsstua med fengslet som i dag huser Hålogaland Amatørteaterselskap. Litt til høyre i bildet ser vi M. W. Holmboes brygge som tilhørte Othar Holmboe den eldres far. Enda lengere til høyre ser vi Rieberbrygga som i dag huser Polarmuseet og som var tollunderkasserer Holmboes arbeidsplass. I Sundet ser vi flere dampere, hvorav den største i forgrunnen til venstre, med litt velvilje kan sees å føre Troms Fylkes Dampskibsselskabs flagg. Selskapet ble stiftet i 1864”. Et særdeles fint eksemplar. Litteratur: Nordnorsk Kunstmuseum “Thorolf og Othar Holmboe” Tromsø 1996, se side 8 med illustrasjon 8 000,-

BANEBRYTENDE, VIKTIG OG STORT CHRISTIANIAK ART RUNDT TRERULL SOM HAR TILHØRT WILHELM VON HANNOO 221. JOHAN WILHELM GEORG NÆSER (1812 – 83)

“Kart over Christiania optaget ifölge Communebestyrelsens Foranstaltning i Aaret 1858 af I.W.G. Næser Rittmester Udgivet med Rettelser til 1ste Januar 1861” Litografi, to blad satt sammen, 99x80cm. På mahognystang. To kartblad (sørlige og nordlige) originalt satt sammen og montert på lerret. Litografert av Carl Schwenzen i Christiania CHRISTIANIA 1861 Rittmester Johan W.G. Næser fikk av bymyndighetene oppdrag å utforme en serie med detaljkart over Christiania i målestokk 1: 1000 og et oversiktskart i 1: 5000. Arbeidet med fremstillingen begynte i 1855 og detaljkartene var ferdigstilt i 1860, mens oversiktskartet i to deler som vi har med i katalogen, altså ble ferdig året etter. Kartet følger byplanene vedtatt i 1858 med korreksjoner pr. 1. januar 1861. Utformingen og grundigheten av kartet har blitt stående som en milepel i Oslos kartutviklingshistorie. Brunet, rulleskader, noen defekter. Proveniens: Arktitekt Wilhelm von Hanno (Hamburg 1826 – Oslo 1882) sitt private arbeidseksemplar Litteratur: Tore B. Gimse «Kart over Christiania» side 28 16 000,-

21


222. DEN GEOGR APHISKE OPM A ALING

“Spesialkart over Hardangerfjorden” Litografi i segmenter, 75x92cm Innrammet Utgitt i CHRISTIANIA 1865 Et uvanlig kart. 1 500,223. OLAF NORLI

Skikart over Nordmarken ca. 1900. Fargelitografi. Stort og dekorativt skikart flott innrammet. Bruttomål: 92x82cm 2 000,-

22

224. AIR FR ANCE: WORLD TR AVEL M AP BY LUCIEN BOUCHER

«Air France - Sur Les Ailes D’Air France Decouvrez Le Monde A Votre Tour» Lithograph-poster in colours printed on thick paper, 58x94cm PARIS c. 1952 *Extremely decorative original poster commissioned in 1952 by Air France drawn by Lucien Boucher (1889 – 1971) and published by Perceval in Paris. The poster was published in a period of growing global travel activity after World War II when the air planes soon replaced the traditional shipping routes between the continents. 7 000,225. J. BARTHOLOMEW – THE TIMES

“Arctic Ocean Greenland” and “Antarctica” 2 coloured lithographs, each 46x57cm LONDON 1957 – 59 *Two decorative maps (the companion pair) of the Arctic and the Antarctic. Published in “Times Atlas of the World”. The “Extreme Limit Of Pack Ice” on the Arctic is marked by a jagged line and of particular interest is the route of the nuclear powered United States submarine, “Nautilius” beneath the ice pack in August 1958. Also marked is the track of Fridtjof Nansen’s voyage in “Fram” and its capture within the ice. The projection is said to be: “Polar Azimullat equidistant projection”. The Antarctic map is dated July 57 but overprinted with the route of Sir Vivian Fuchs’ “Commenwealth Trans-Antarctic Expedition” which ended in March 1958. The projection is “Zenithal Equidistant Projection”. The maps are also interesting material in today’s climate situation in following the changes of the ice barriers. 2 000,-


• BØKER & DIVERSE TRYKK, HÅNDSKRIFTER OG BILDER • FINE FRENCH RED MOROCCO BINDINGS 226. ALPHONSE RODRIGUEZ

“Pratique de la perfection chrestienne” 3 volumes, 4to, 25x18cm Contemporary red morocco in the style of “Reliure à la Du Seuil”. All three volumes with a central panel within an oval circle of ornaments. Volume II and III with a double “C” joined. This monogram was previously attributed to Queen Christina of Sweden. All edges gilt (light rubbing only) PARIS (Antoine Dezallier) 1688 (volume I) PARIS (Sebastian Mabre-Cramoisy) 1679 (volume II and III) A most decorative set in fancy 17th century French bindings. Volume I in “Traduction Nouvelle”. Lacking possibly leaf ãii in volume II and III. In general good condition. 6 000,-

PRESENTATION COPY OF DANISH NOBILITY 227. M.T. CICERO

“Opera, Cum Delectu Commentariorum, in usum Serenissimi Delphini” 9 volumes, complete. Large 4to, 24,2x20cm. Contemporary full calf, spines richly gilt GENEVA (Cramer & Philibert) 1743 – 46 Second edition. A fine set. Collector’s stamp (A.St.B) on the title-pages. Presentation copy: On the free endpaper in front of volume one there is the inscription in ink: “Til …Bibe fra …Baronen …Reedtz Thott f. Rosenkrantz”. The family is the owner of Gavnø Castle in Næstved, Denmark. Literature: Brunet II, 12 6 000,-

23


GODT EKSEMPLAR AV “DEN TYSKE PONTOPPIDAN”

NINE IMPRESSIVE VOLUMES 229. ANTOINE AUGUSTE CALMET (1672 – 1757)

“Commentarius Literalis in Omnes Libros Veteris et Novi Testamenti…Editio Novissima” Part I – VIII in 9 volumes. Complete. Large folio, 40,7x26,5. Uncut copy with many thousands of pages. Contemporary half calf, spine richly gilt with titles in red compartments. The covers are plain with no paper pasted on them (some weak hinges and small splits, light rubbing. The calf corner pieces are lost) Auguste Vind. & Wirceburgi (AUGSBURG & WÜRZBURG) 1755 A MONUMENTAL WORK IN A TERRIFIC CONDITION UNCUT, INCLUDING ENGRAVED ILLUSTRATIONS AND MAPS. 5 000,230. LUDVIG HOLBERG

«Peder Paars, Et Heroisk – Comisk Poema Af Ludvig Holberg. Udgivet Paa Nye Ved Et Selskab.» Complete, 4to, 24,8x19cm. With 16 engravings and 11 vignettes by Clemens after Wiedeveldt and Peder Als» Contemporary sprinkled calf, spine gilt. All edges painted red (somewhat worn) COPENHAGEN 1772 Tall copy of the famous later edition. Contemporary name on the title-page. Provenance: Jacobine Julie Iversen, red morocco label pasted on front fly leaf Literature: Ehrenchron – Müller II, 34 1 500,-

228. ERICH PONTOPPIDAN

“Versuch einer natürlichen Historie von Norwegen, Worinnen die Lust, Grund und Bodene, Gewäser, Metalle, Mineralien, Steinarten, Thiere, Vögel, Fische und endlich das Naturel...” Komplett bokverk, 8vo, 19,6x11,4cm Samtidige skinnbind (skade på tittelfeltet på bindet til del II) Med 30 delvis foldete plansjer COPENHAGEN by Franz Christian Mumme 1753 VIKTIG BOK OM NORGE FOR DET TYSKTALENDE PUBLIKUM I EUROPA PÅ 1700-TALLET. Denne tyske utgaven ble oversatt fra dansk av Johann A. Scheiben. Boken beskriver de fleste forholdene I Norge rundt økonomi, jordbruk, fiske og ikke minst ature. Med byprospekter av Drammen og Bergen. Flere av stikkene beskriver forholdene i Nord-Norge. Et godt eksemplar. En svak bruning på noen av plansjene i nederste marg. 8 000,-

24


231. GER M AN COMPOSITE ATLAS MID 1700 – 1800 CONTEMPOR ARY NORWEGIAN OWNERSHIP INSCRIPTION AND WITH TWO R ARE NORWEGIAN M APS

Folio, 54x35cm. Contemporary half-calf (very worn and loose, several damages). Map publishers or map authors are among others J. B. Homann, T. Lotter, J. G. Doppelmayr, O.A. Wangensteen. The total numbers of maps are c. 35. It is based on the typical composite atlas manner with the world and the four continents, a couple of celestial maps, further maps of the different European countries and so forth. What makes this atlas special is the provenance and the fact that it includes two maps by the Norwegian cartographer Wangensteen; Norway (only half the map is present) and “Aggershuus Stift” (damaged). On the inside front cover the ownership inscription: “Jens Abraham Siverud 16 Febr: 1778” NB! Several of the maps are in poor condition with tears, torn and missing parts, spots and other defects. Not subject to return but please do contact us for any further details. Provenance: Private Norwegian Collection 8 000,-

25


«TOLDK ASSERER BARTHOLOMEUS HANSEN HANSTEEN (1743 – 1820)»

PORTRETT UTFØRT AV JENS JUELL “TOLDK ASSERER B. HANSTEEN AF JENS JUEL” – AVBILDET I BOKEN “GAMLE DAGE” AV C. DUNKER 232. JENS JUELL (Danmark 1745 - 1802) og eventuelt også helt eller delvis hans atelier

“Portrett av Toldkasserer Bartholomeus Hansteen” Olje på lerret, usignert, 55,5x43,5cm I en gammel ramme På lerretets bakside er det i gammel hånd en inngående beskrivelse av maleriet og opplysninger om B. Hansteen. Her står bl.a.: “Malet i hans 35te Aar” Antagelig malt i KØBENHAVN ca. 1778 Vakkert portrettmaleri som kan være utført ikke bare av Danmarks mest berømte portrettmaler, men også en av Europas mest kjente rokokkoportrettmalere. Jens Juell fikk en rekke oppdrag fra kongelige og velstående familier og personer i ulike land. Juel hadde eget atelier med elever og det kan ikke utelukkes at noen av disse kan ha utført deler av maleriet. En gammel påskrift på baksiden antyder også dette. Bartholomeus Hansen Hansteen (1743 – 1820) ble født 2. mars 1743 i Nestvedt, Sjælland. Han ble utdannet løytnant og ble tollinspektør i Kjerteminde. Hansteen reiste til Norge i 1786 og fikk stillingen som tollbetjent, kontrollør, veier og måler i Drøbak 17. mai samme år. Fikk i 1793 tittelen tollinspektør som han innehar frem til sin retur til Danmark i 1799. Han døde 21. juli 1820 i Moss under et besøk hos sønnen Niels Lynge Hansteen som da var tollkasserer i byen. Bartolomeus Hansteen er forøvrig fetter til konsumpsjonsinspektør Johannes M. Hansteen som var far til matematikeren og astronomen Christopher Hansteen (1784 – 1873). Forfatterinnen Conradine Dunker er Christophers bror. Litteratur: Conradine Dunker “Gamle Dage” Kristiania 1909. Maleriet avbildet på side 4, Bartolomeus Hansteen omtalt side 273, Norsk Slektshistorisk Forening. “Tollere gjennom 300 år 1563 – 1886”, Weilbachs Kunstnerleksikon Proveniens: Privat samling i Bergen 25 000,-

26


233. TO ENGELSKE KOBBERSTIKK I VAKRE R AMMER

“The Plate of His Majesty and The Officers of State Receiving The Turkish Ambassador and Suet ??” & “Lord Howe’s Victory on the Glorious First of June 1794” To kobberstikk, begge måler 59x68cm med rammene Utført i London 1795 og 1797 Et flott par både som trykk og antikvitet. 6 000,TIDLIGERE I BOKSAMLERENE PER MEYER & BJØRN RINGSTRØMS EIE 234. ALFRED SMITH

“Sketches in Norway and Sweden. Drawn on stone from the original sketches by Henry Warren” Komplett plansjeverk. Folio, 54x37,5cm Gravert tittelblad, 34 blad tekst (hvorav 16 med innklebede litografier), 10 plansjer. Bundet i forlagets originale skinnbind med gullpreget tittel på rygg og fordekkelet (Noen slitasjer, bokblokken var løs og er blitt festet) LONDON 1847 (boken utkom uten angitt år) VIKTIG OG SJELDENT BILLEDVERK OVER SØR-NORGE. Alfred Smith var kapellan og foretok sin Norgesreise sammen med en pastor Mayow. Av plansjene er åtte av ti fra Norge og omfatter bl.a. Heddal Stavkirke, Rjukanfossen, Vøringsfossen, Folgefonna og Romsdalshorn. Bildene er både romantiske og dramatiske med flere ulike dyrestaffasjer. De innklebede litografiene viser scener fra ulike områder som Halden, Kongsberg, Telemark, Lærdal, Filefjell og Gudvangen i tillegg til bilder av reinsdyr og reinsdyrfangst. Tittelbladet og enkelte plansjer med noen pletter, men alt i alt et godt eksemplar av en bok som ikke bare er sjelden, men som også er nær umulig å finne uten feil og lyter når den først dukker opp. Proveniens: Tidligere i Per Meyers samling. Boken er oppført i hans samlingskatalog fra 1969 som nummer 357, Bjørn Ringstrøms privatsamling (er ikke omsatt på auksjonene etter ham). Litteratur: Eiler H. Schiøtz “Utlendingers reiser i Norge” nr. 976, Peter Fjågesund “Til Telemark!” 2001, Heddal Stavkirke gjengitt på foromslaget og Rjukanfossen gjengitt som frontispice, Samuel E. Bring “Itineraria Svecana” nr. 732 20 000,-

27


FINNMARK I VINTERPR AKT OG SNØSTORM 235. ARTHUR CAPPEL DE BROOKE

“Winter sketches in Lapland, or Illustrations of a journey from Alten on the shores of the Polar Sea in 60 55” North lat. Through Norwegian, Russian, and the Swedish Lapland to Torneå...” Komplett plansjeverk, folio, 59x46cm Bundet i utgiverens originale skinn – kartonasjebind med en gravert plansje på fordekkelet. (En del slitt og skraper på bindet). Med to tittelblad på engelsk og fransk og med 24 gultonede litografier. Innlagt er kartet “Map of Sweden, Norway and Lapland...” av Hagelstam. Dette store kartet 100x66cm medfulgte egentlig De Capell Brookes “A Winter in Lapland and Sweden...” også fra 1827, men er kollasjonert med i “Winter sketches...” av Hjalmar Pettersen i “Biblioteca Norvegica” og refererer til British Museums eksemplar. Vårt eksemplar har forfatterens dedikasjon på tittelbladet “With Capt. Brookes Compts.” LONDON 1827 Viktig litografisk plansjeverk over Finnmark og samiske forhold. 15 eller 16 av motivene er norske. De store og praktfulle litografiene eksisterer i tre varianter. Sort/ hvitt trykket på India-papir og oppklebet, håndkolorert, eller trykket i fargetone gul eller grønn. Vårt sett er den siste varianten med en dekorativ gul tone. En del flekker og bruning, noen skader og rifter på enkelte plansjer. Proveniens: Privatsamling England, Kunstantikvariat PAMA «Slik så gamle Norge ut» 2003, katalognummer 102 Litteratur: Schiøtz 145b, Østby side 101 – 102 og 144 20 000,PÅ «GR AND TOUR» INNOM NORGE 236. M ARY FLOUNDERS (England 1800 – 29)

«Sketches from nature in Norway, Sweden, Denmark & Germany 1829» Album, tverr 4to, 21x26,5cm. Med 23 helsides og stedsbestemte tegninger, laveringer og akvareller, herav 8 er fra Norge. Albumet er på fordekkellets innside med blekk signert, datert og betegnet med tittel av Mary Flounders. Samtidig ryggskinnbind (litt slarkete i albumet, spennen mangler, ett ark løst) Utført på reise i Europa året 1829 Historien bak dette sjarmerende albumet er svært spennende. Marys far, Benjamin Flounders (1768 – 1846) var en fremtredende engelsk kveker og suksessrik forretningsmann. Men livet hans var ikke uten store nedturer. Allerede da datteren Mary var ett år gammel døde hans første kone Mary i barsel. Hun var datter av en kvekersk skipsbygger. Hans andre kone, også med velstående kvekerbakgrunn, døde i 1813 etter bare ett års ekteskap. Da Benjamin mister sin mor og datteren Marys bestemor i 1829 legger Benjamin og Mary ut på en «Grand Tour» for å ende reisen i Roma. Denne «dannelsesreisen» ser ut til å ha startet i Danmark med videre reise langs svenskekysten til Norge. De åtte norske prospektene i albumet er fra Fredriksværn, Steinsfjorden og Krokleiva (2), Christiania (2), Hønefossen og Halden. Dette angir en reiserute. I følge albumet gikk ferden fra Norge direkte til Tyskland. Mary Flounders var en tegner ikke uten talent. De er fritt og ledig utført med bruk av lavering og akvarell. Hun har med temmelig stor sikkerhet hatt undervisning i faget. Tragedien til Benjamin tar ingen ende. Mary, farens øyesten, giftet seg i 1840 litt i mot farens vilje, men hun dør allerede i 1844. Marys død utløste en strid mellom far og ektemann hvor Mary

28

skulle begraves. Valget blir for så vidt det som Benjamin ønsket, men ektemannen Major Lowe sørget for at hun ble liggende ved kirkeveggen så ikke faren en dag kunne bli gravlagt ved Marys side! Litteratur: Wikipedia.org., Benjamin Flounders 7 000,VIKTIG VERK SOM HAR TILHØRT ARKITEKTEN WILHELM VON HANNO 237. CHRISTIAN TØNSBERG

“Norge fremstillet i tegninger” Samtidig meget elegant rødt skinnbind med rik gulldekor. Indre forgylte denteller, tittelen på fordekkelet (enkelte skraper). Sannsynligvis bundet hos Hoppe i Christiania. CHRISTIANIA – KØBENHAVN – DÜSSELDORF 1846 - 48 Tverr folio. 26,2x35cm. Komplett med 82 litografier og tekst av P. Chr. Asbjørnsen. Litografiene i dette viktige bokverket er utført etter foreleggstegninger av Johannes Flintoe. Samtidig ryggskinnbind (litt slitt, noen riper på deklene). Et godt eksemplar. Wilhelm von Hannos eksemplar. Hans navnetrekk på tittelbladet. Proveniens: Direkte fra familien von Hanno 8 000,238. CHRISTIAN TØNSBERG

«Norge fremstilled i Tegninger med oplysende Text» Tverr folio, 27x36cm Samtidig ryggskinnbind med bokens tittel på fordekkelet (slitasjer, litt sprekk i falser) CHRISTIANIA – KØBENHAVN – DÜSSELDORF 1853 - 55 Dette er andre og omarbeidete utgave av et viktig verk om Norge. Bruning på en del tekstsider, noen flekker på enkelte plansjer. 3 000,ET FINT EKSEMPLAR AV DEN UVANLIGE TREDJE OG STERKT OMARBEIDETE TØNSBERGUTGAVEN 239. CHRISTIAN TØNSBERG

“Norge fremstillet i Tegninger med kortfattet oplysende Text. 3die, betydelig forandrede Udgave.” Tverr folio. Rødt halvskinnbind. Med 60 litografier, trykket i svart med en svak gultone. Tekst på norsk, tysk og engelsk. For første gang var fotografiet en kilde til motivvalg for litografiene, men mange av de gamle bildene var fortsatt representert. Bindet er i meget god stand, kun et par hvite flekker KRISTIANIA – KØBENHAVN 1885 – 89 Både tekstsidene og plansjene er rene og fine. Boken er innbundet i Bergen av Chr. Heggland Bokbinderi (etikettsignert). 4 000,240. (JOHAN FR. ECKERSBERG) – SIGNERT FOTO AV M ALERI

«Fra Höifjeldet med sæter» Fotografi av et maleri av J.F. Eckersberg Nede til høyre med dedikasjon i blekk fra Eckersberg til Alfred Larsen. 1 500,241. OLAF KROHN

«Interiør fra et byhjem 1883» Pennetegning og tusj på papir, Utført i KRISTIANIA 1883 Vakker tegning fra en tidsriktig byleilighet. 1 000,-


ET ENESTÅENDE INTERNASJONALT FOTOGR AFIALBUM

242. FOTOALBUM MONTERT SISTE TIÅRENE 1800-TALLET

Med 132 kabinettfotografier av konglige og fyrstelige personer i Europa og resten av verden, amerikanske presidenter, generaler osv. Montert i fotoalbumskartong med helt gullsnitt. Folio, 41,5x34cm. Mønstret skinnbind over permer med bomull, ett sølvbeslag (restaurert og ny rygg, mangler ett beslag og spennene) Antagelig montert i STOCKHOLM ca. 1880 til ca. 1901 Et fantastisk møysommelig arbeide må ligge bak denne imponerende samlingen. En svensk person antagelig startet rundt 1880 med å setet sammen dette store albumet og har sirlig gjeonnom årene påført navn og biografiske opplysninger på albumsidene under portrettene. Det siste notatet synes være gjort i 1901. I tillegg har vedkommende laget et omfattende register som følger vedlagt og bakerst innbundet en tabell over de forskjellige land som er representert og diverse statistiske opplysninger. Samlingen inneholder en rekke sjeldne portrettfotografier og må betegnes som et unikt samlerobjekt. * A large and a very impressive album with 132 cabinett photographs from c. 1870 - 90 of Royal and noble persons, American presidents, generals etc. Probably compiled in Stockholm c. 1880 - 1900. All photos have notes on the mount in Swedish with names and biographical informations, also enclosed is a handwritten index. Rebacked patterned calf on boards covered by cotton, missing one bracket and the clasps. 24 000,-

243. ISBJØRNSKINN FR A SVALBARD– UTSTOPPET I 1928

Montert på grønn filt. Original etikett “P. Backer Pelsvarehandel Oslo” I følge tidligere eier ble isbjørnen skutt på Svalbard i 1920-årene og fraktet til Tromsø. Skinnet har tidligere tilhørt Collettfamilien i Stockholm før privat samling i Oslo. Et ekte polarobjekt og ny eier kan fra nå av spille rollen hver jul som “Hovmesteren”! 12 000,-

29


244. SIGNED PHOTO OF FRIDTJOF NANSEN 1920

Fridtjof Nansen sitting at his desk. The image is mounted by on the original cardboard by the photographer Russel & Sons. The photo 19,4x14,4cm, the complete sheet 25x16cm. In a mahogany frame. On the mount the inscription by Fridtjof Nansen: “To Major R. B. Goodden With hearty thanks for kind hospitality in Reval July 1920 from Fritdtjof Nansen”. In 1920 Nansen was appointed to the representative of Norway in the League of Nations and became one of three delegates in the general League’s General Assembly. Hundreds of thousands of Russian war prisoners were returned to their homes during Nansen’s mandate. Goodden was an attaché in Reval, Tallin in Estonia where he probably met Nansen. 6 000,-

TWO SIGNED PHOTOS TO BRENDA UELAND 245. SIGNED PHOTOS OF FRIDTJOF NANSEN 1929

*2 portrait photos both by “Vang Studio Fifth Ave. Brooklyn, N.Y.” . One shows Fridthjof Nansen in full length standing in front of a fire place, the second is a portrait from the shoulders up. The dimensions of the images are 26x19cm and 24x19cm + text and inscriptions below. BOTH PHOTOS SIGNED AND DATED “APRIL 5th 1929” TO BRENDA UELAND “To Brenda Ueland from her devoted friend Fridtjof Nansen” and “To Brenda Ueland my dear friend”. Brenda Ueland (1891 – 1985) was born in Minneapolis. Her father Andreas was an immigrant from Norway. She worked as journalist, editor and freelance writer and was a famous feminist as well. In April 1929 Brenda Ueland interviewed Fridtjof Nansen. This was the start of an erotic relationship and they communicated through very personal letters and photographs until Nansen’s death in 1930. 13 000,-

246. SIGNED PHOTO OF FRIDTJOF NANSEN 1929

*Portrait photo of Fridtjof Nansen by Bentini in Rome and New York based on a painting. Mounted on the support paper by the photographer. Total size 33x25cm. The polar explorer is shown in front of an iceberg. With Nansen’s inscription “To Fausta Vittorina Mengarini in deep gratitue from her devoted friend 23 February 1929 Fridtjof Nansen”. Fausta Vittorina Mengarini (1893 – 1952) was an Italian sculptor living and working in New York. 6 000,-

30


247. GUSTAV VIGELAND – SIGNERT FOTOGR AFI

Kabinettfoto, 10x6cm, av G. Vigeland av fotograf T. Kongsrud Lier, Christiania. Med Vigelands dedikasjon på forsiden: “Kristian Kielland fra Gustav Vigeland 11 April 1911”. Et flott kulturobjekt! 3 000,248. ANDERS ZORN (Sverige 1860 – 1920)

«Anna fra Mora» Original radering 1905. Signert i platen. Feilfritt eksemplar. Fint innrammet 2 000,-

249. TH. TH. HEINE ( Leipzig 1867 – Stockholm 1948)

«Kirkegårdsgraveren» Tegning på to sider på tykt papir, 47x43cm Signert med blekk «Heine» på baksiden. Th. Th. Heine var av jødisk slekt og ble fra starten i 1896 en av de viktigste aktørene i Albert Langens vittighetsblad i München «Simplicimuss». Heine måtte flykte fra nazismen og via opphold i Norge og Nesodden kom han til Stockholm. Proveniens: Privat samling på Nesodden, gave gitt under Heines opphold i Norge 2 000,-

31


32


NYTT BOKAUKSJONSFIRMA TRADISJONELLE AUKSJONER I BYGDØY ALLÉ 67 KOMBINERT MED MODERNE INTERNETTLØSNINGER

&

Sagen

Delås

Art & Rare Book Auctions

Bygdøy Allé 67 0265 Oslo, Norway

2018-20-10

Kjære kunder og forbindelser. Med stor glede og en smule stolthet ønsker vi å informere om et nyetablert auskjonstilbud for antikvariske bøker og relatert kunst i Norge: Sagen & Delås | Art & Rare Book Auctions Pål Sagen og Fredrik Delås har jobbet med fellesprosjekter siden 2012 og auksjonsdriften vil være et utvidet samarbeid mellom våre bedrifter Galleri Bygdøy Allé AS og Antikvariat Bryggen AS. Sagen har lang erfaring innen områdene sjeldne kart, prospekter, eldre norsk kunst og sjeldne bøker. Kombinert med Delås’ arbeid innen norsk litteratur, bibliofili og bokhistorie og vår felles lidenskap for manuskripter, tilbyr vi en bred spisskompetanse for håndtering av objekter i et marked med stadig økende fokus på kvalitet. Vi ønsker å bidra til et dynamisk auksjonsmarked innenfor våre fagområder, med kvalitetsobjekter innen alle prisklasser. Det vil legges til rette for budgiving både på nett og i auksjonssal. To planlagte auksjoner vil avholdes i første halvdel av 2019. 9. mars: THE NORVEGICA COLLECTION OF PAUL DEE En innholdsrik Norvegica-samling, bygget opp gjennom flere tiår av amerikaneren Paul Dee. Vår/Sommer 2019: THE FINN WILHELMSEN COLLECTION En stor samling eldre bøker, atlaser og kart. Auksjonene vil avholdes i gallerisalen i Bygdøy Allé 67. På vår nye hjemmeside www.sd-auctions.com vil du holdes oppdatert vedrørende de nevnte samlinger og fremtidige aktiviteter. Vi håper å se deg ved våre arrangementer og ser frem mot et videre spennende og utvidet samarbeid. Auksjonsvirksomheten vil være et supplement til den daglige drift av våre respektive firmaer. Med de beste hilsener fra

Pål Sagen

Post: Bygdøy Allé 67 0265 Oslo

Telefon: Pål Sagen +47 928 18 456 Fredrik Delås +47 930 22 712

Fredrik Delås

Internett: www.sd-auctions.com E-post: mail@sd-auctions.com


Tel.:62460 455 • Epost: pal.sagen@storelvdalhotell.no

Norsk Kultursenter 3 km

Arnold Haukeland «Bølgen» 1979/80 foran hotellets fredete Barfrøstue. Syrefast stål, høyde 190cm + sokkel, signert

T U R O P P L E V E L S E R • M AT O P P L E V E L S E R • K U N S T O P P L E V E L S E R • K U LT U R O P P L E V E L S E R


Tilbudskatalog 2018  
Tilbudskatalog 2018  
Advertisement