Page 1


El Gallaret. 1978. Núm. 4  
El Gallaret. 1978. Núm. 4  

Publica: Parròquia de Sant Miquel de Balenyà