Issuu on Google+


BIBLIOGRAFÍA: GARCÍA CANCELA, XERMÁN e DÍAZ ABRAIRA, CARLOS LUÍS (1991): Manual de linguaxe administrativa (Santiago de Compostela: EGAP, Xunta de Galiza)


Os Latinismos