Issuu on Google+

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI Claim Form NUMER REKLAMCJI / Claim Number……………………………………………………….. (WYPEŁNIA PRACOWNIK PPHU ARPOL / Write by PPHU ARPOL)

DANE KLIENTA: Customer details: NAZWA: Name

……………………………………………………………………………..

ADRES: Address

…………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..

OSOBA KONTAKTOWA: ………………………………………………………………………… Contact person NUMER TEL ORAZ ADRES E-MAIL Tel. no and e-mail address

.....................................................................................................................

DANE PRODUKTU ORAZ OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Product details and malfunction description Numer katalogowy / Catalogue no

Ilość sztuk / Qty

Numer faktury zakupowej / Invoice number

DATA: ................................................. Date

Opis nieprawidłowości / Malfunction description

PODPIS: ............................................................ Signature


Wzór protokołu zgłoszenia reklamacji ARPOL