Page 1

Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

GaliciaAberta A emigración en cifras

1


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Índice: 1.- Introdución 2.- A Emigración en cifras 2.1.- Evolución dos datos do Censo electoral de galegos residentes no estranxeiro. 2.2.- Residentes no estranxeiro segundo provincia de inscrición 2.3.- Galegos residentes no estranxeiro segundo país de residencia e provincia de inscrición (datos PERE). 2.4.- Galegos residentes noutras comunidades autónomas. 2.5.- Padrón de galegos no estranxeiro segundo concello de inscrición. 3.- A inmigración en cifras. 3.1.- Estranxeiros con tarxeta ou autorización de residencia en vigor. 3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.3.1.5.3.1.6.-

Segundo comunidade autónoma. Segundo réxime de residencia. Segundo país de orixe. Segundo sexo. Por grupos de idade. Segundo continente de orixe.

3.2.- Padrón de habitantes. 3.2.1.- Evolución nos últimos anos do número de estranxeiros. 3.2.2.- Estranxeiros por comunidades autónomas. 3.2.3.- Estranxeiros en Galicia segundo nacionalidade. 3.2.4.- Estranxeiros en Galicia segundo sexo e grupos de idade. 3.2.5.- Estranxeiros en Galicia segundo sexo e grupos de idade por provincia. 3.2.6.- Presenza de estranxeiros nos concellos galegos.

3.3.- Concesión da nacionalidade española. 3.4.- Movemento natural da poboación (matrimonios, nacementos, defuncións) 3.5.- Alumnado estranxeiro. 3.6.- Estranxeiros no mercado laboral galego. 3.7.- Afiliados á Seguridade Social. 3.8.- Contratos a persoas estranxeiras. Cadros estatísticos. 4.- Retorno 4.1.- Últimos datos e evolución.

2


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

1.- Introdución Este documento recolle o conxunto de cadros estatísticos publicados no portal http://emigracion.xunta.es . 2. – A Emigración en cifras 2.1.- Evolución dos datos do Censo electoral de galegos residentes no estranxeiro. Evolución nos últimos anos do Censo electoral de galegos residentes no estranxeiro. Datos de 1 de xaneiro de cada ano Ano

Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2002

275.400

101.035

33.518

61.206

79.641

2003

280.344

102.169

34.129

62.797

81.249

2004

294.920

106.463

36.651

65.989

85.817

2005

307.167

110.547

38.724

68.140

89.756

2006

307.895

110.889

39.123

67.919

89.964

2007

316.998

112.885

40.640

70.187

93.286

2008

325.266

115.090

42.161

72.014

96.001

2009

334.330

117.465

43.847

74.250

98.768

2010

348.613

122.461

46.493

77.658

102.001

2011

368.683

128.692

50.704

82.551

106.736

2012

388.856

135.186

54.740

86.925

112.005

2013

404.149

140.275

57.407

90.355

116.912

Fonte: INE. - Oficina do Censo electoral.

Censo electoral de galegos residentes no estranxeiro (Datos do censo pechada a 1 de xaneiro de cada ano)

Fonte: INE.- Oficina do Censo electoral.

3


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

2.2.- Residentes no estranxeiro segundo provincia de inscrición Censo electoral de residentes no estranxeiro a día 1 de cada mes, segundo provincia de inscrición Evolución últimos 12 meses

Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

01/01/2012

388.856

135.186

54.740

86.925

112.005

01/02/2012

388.914

135.171

54.731

86.919

112.093

01/03/2012

390.908

135.700

55.134

87.400

112.674

01/04/2012

391.669

136.005

55.192

87.539

112.933

01/05/2012

394.242

136.877

55.582

88.031

113.752

01/06/2012

395.340

137.147

55.819

88.270

114.104

01/07/2012

396.473

137.477

55.993

88.620

114.383

01/08/2012

397.079

137.787

56.033

88.654

114.605

01/09/2012

398.171

138.108

56.270

88.870

114.923

01/10/2012

399.564

138.636

56.481

89.139

115.308

01/11/2012

399.917

138.762

56.460

89.232

115.463

01/12/2012

402.669

139.560

57.098

90.013

115.998

Fonte: INE.- Oficina do Censo electoral

2.3.- Galegos residentes no estranxeiro segundo país de residencia e provincia de inscrición (datos PERE).

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2013, segundo país de residencia e provincia de inscrición Total Galicia 1. TOTAL PAÍSES (TODOS LOS CONT.) 2. TOTAL EUROPA ALEMANIA ANDORRA AUSTRIA BELGICA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA GRECIA IRLANDA ITALIA LUXEMBURGO NORUEGA

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

463.812

161.436

63.361

103.389

135.626

99.532

38.617

9.247

23.938

27.730

15.889

3.700

821

5.545

5823

2.448

356

196

575

1.321

163

64

7

34

58

2.664

873

565

260

966

128

60

24

14

30

56

14

1

3

38

18.325

4.297

2.545

5.968

5.515

74

28

6

7

33

397

151

36

35

175

1.214

546

96

201

371

581

120

99

176

186

132

53

8

8

63

4


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2013, segundo país de residencia e provincia de inscrición Total Galicia PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO

A Coruña

2.895

Lugo

1.142

Ourense

Pontevedra

215

605

933

3.671

527

121

659

2.364

11.974

7.652

1.196

537

2.589

RUSIA

63

17

13

13

20

SUECIA

296

139

25

37

95

37.995

18.475

3.249

9.228

7.043

567

403

24

33

107

925

347

54

96

428

46

29

5

1

11

MARRUECOS

121

42

8

12

59

SUDAFRICA TOTAL RESTO PAISES<1000 RESIDENTES DE AFRICA

198

87

12

35

64

SUIZA TOTAL RESTO PAISES<1000 RESIDENTES DE EUROPA 3. TOTAL ÁFRICA GUINEA ECUATORIAL

560

189

29

48

294

4. TOTAL AMÉRICA

360.796

121.412

53.757

78.853

106.774

ARGENTINA

158.530

54.663

30.260

28.191

45.416

BOLIVIA

398

151

26

115

106

43.166

9.667

1.882

10.090

21.527

CANADA

2.007

698

176

575

558

CHILE

3.465

700

277

1.567

921

COLOMBIA

890

281

147

161

301

COSTA RICA

866

249

49

129

439

30.015

8.027

10.617

9.016

2.355

462

173

37

98

154

90

29

8

27

26

15.725

7.807

1.487

2.692

3.739

357

154

40

33

130

549

118

176

226

29

11.553

1.503

698

6.209

3.143

BRASIL

CUBA ECUADOR EL SALVADOR ESTADOS UNIDOS DE AMERICA GUATEMALA HONDURAS MEXICO NICARAGUA

100

32

12

25

31

3.111

381

100

2.004

626

292

103

31

34

124

1.162

544

64

215

339

2.168

632

214

265

1.057

URUGUAY

40.193

20.735

3.013

3.264

13.181

VENEZUELA TOTAL RESTO PAISES<1000 RESIDENTES DE

45.670

14.757

4.439

13.917

12.557

27

8

4

0

15

PANAMA PARAGUAY PERU REPUBLICA DOMINICANA

5


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

AMERICA

6


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2013, segundo país de residencia e provincia de inscrición Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

5. TOTAL ASIA

927

406

98

118

305

CHINA

181

93

24

19

45

EMIRATOS ARABES UNIDOS

109

45

14

8

42

FILIPINAS

68

19

20

9

20

ISRAEL

26

7

5

4

10

JAPON

78

34

6

14

24

JORDANIA

39

21

2

13

3

TURQUIA

42

14

2

9

17

384

173

25

42

144

6. TOTAL OCEANÍA

1.632

654

205

384

389

AUSTRALIA

1.591

633

200

377

381

41

21

5

7

8

TOTAL RESTO PAISES<1000 RESIDENTES DE ASIA

TOTAL RESTO PAISES<1000 RESIDENTES DE OCEANIA

FONTE: INE – Padrón de Galegos Residentes no Estranxeiro

2.4.- Galegos Residentes noutras comunidades autónomas

Galegos residentes noutras comunidades autónomas a 1 de xaneiro de 2012 Total Galicia TOTAL

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

35.9094

113.335

85.304

78.519

81.936

22.646

9.866

2.281

3.039

7460

5.129

1.738

870

1.068

1.453

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

24.821

7.514

10.281

3.262

3.764

BALEARES, ILLAS

10.681

4.615

1.108

1.330

3.628

CANARIAS

26.451

11.080

1.950

2.496

10925

4.449

1.814

869

855

911

CASTELA E LEÓN CASTELA - A MANCHA

25.188

6.330

6.002

7.765

5.091

5.789

1.932

968

1.366

1.523

CATALUÑA COMUNIDADE VALENCIANA

77.757

15.356

29.248

21567

11.586

18.734

6.758

2.737

4.159

5.080

ANDALUCÍA ARAGÓN

CANTABRIA

7


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Galegos residentes noutras comunidades autónomas a 1 de xaneiro de 2012 Total Galicia ESTREMADURA MADRID, COMUNIDADE DE

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.144

693

353

495

603

77.891

25.620

17.077

15.891

19.303

4.285

2.217

385

515

1.168

3.514

1.117

521

767

1.109

46.894

15.727

10.263

13.296

7.608

1.862

556

295

522

489

CEUTA

420

199

41

75

105

MELILLA

439

203

55

51

130

MURCIA, REXIÓN DE NAVARRA, COMUNIDADE FORAL DE PAÍS VASCO RIOXA, A

Fonte:INE. Padrón de habitantes a 1 de xaneiro de 2012. Son datos dos nados en Galicia.

2.5.- Padrón de galegos no estranxeiro segundo concello de inscrición. 2.5.1.- A Coruña Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición A Coruña Total

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

1.143.911

39.861

3,48%

155.808

13,62%

5.709

68

1,19%

1.342

23,51%

29.331

1.698

5,79%

2.319

7,91%

15003-Aranga

2.072

12

0,58%

545

26,30%

15004-Ares

5.839

158

2,71%

571

9,78%

30.725

1773

5,77%

1.744

5,68%

15006-Arzúa

6.315

142

2,25%

1.325

20,98%

15007-Baña, A

3.967

42

1,06%

1.667

42,02%

15008-Bergondo

6.712

238

3,55%

1.090

16,24%

15009-Betanzos

13.565

679

5,01%

1.917

14,13%

15010-Boimorto

2.200

31

1,41%

343

15,59%

19.165

439

2,29%

1.262

6,58%

15012-Boqueixón

4.417

58

1,31%

921

20,85%

15013-Brión

7.369

191

2,59%

1.308

17,75%

15014-Cabana de Bergantiños

4.759

30

0,63%

1.737

36,50%

15015-Cabanas

3.299

43

1,30%

382

11,58%

15016-Camariñas

6.082

120

1,97%

2.008

33,02%

15001-Abegondo 15002-Ames

15005-Arteixo

15011-Boiro

8


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición A Coruña 15017-Cambre

% % Total Total Poboación Estranxeiros PERE/Padrón poboación estranxeiros PERE sobre total municipal 23.879

861

3,61%

1.080

4,52%

15018-Capela, A

1.376

23

1,67%

317

23,04%

15019-Carballo

31.358

688

2,19%

5.529

17,63%

15020-Carnota

4.605

40

0,87%

1.678

36,44%

15021-Carral

6.130

174

2,84%

794

12,95%

15022-Cedeira

7.254

400

5,51%

690

9,51%

15023-Cee

7.855

138

1,76%

1.579

20,10%

15024-Cerceda

5.318

61

1,15%

1.771

33,30%

15025-Cerdido

1.312

42

3,20%

302

23,02%

15026-Cesuras

2.174

6

0,28%

517

23,78%

15027-Coirós

1.765

34

1,93%

521

29,52%

15028-Corcubión

1.731

34

1,96%

439

25,36%

15029-Coristanco

6.974

31

0,44%

1.969

28,23%

15030-Coruña, A

246.146

12971

5,27%

26.053

10,58%

15031-Culleredo

29.416

1334

4,53%

1.217

4,14%

15032-Curtis

4.159

105

2,52%

795

19,12%

15033-Dodro

2.977

37

1,24%

613

20,59%

15034-Dumbría

3.291

9

0,27%

1.168

35,49%

15035-Fene

13.780

200

1,45%

1.083

7,86%

15036-Ferrol

71.997

2140

2,97%

3.979

5,53%

15037-Fisterra

4.990

105

2,10%

2.346

47,01%

15038-Frades

2.566

8

0,31%

515

20,07%

15039-Irixoa

1.492

15

1,01%

233

15,62%

15040-Laxe

3.313

52

1,57%

1.561

47,12%

11.367

265

2,33%

2.334

20,53%

15042-Lousame

3.621

15

0,41%

988

27,29%

15043-Malpica de Bergantiños

5.998

72

1,20%

1.579

26,33%

15044-Mañón

1.537

25

1,63%

441

28,69%

15045-Mazaricos

4.533

29

0,64%

1.841

40,61%

15046-Melide

7.502

216

2,88%

1.083

14,44%

15047-Mesía

2.879

19

0,66%

594

20,63%

15048-Miño

5.739

203

3,54%

591

10,30%

15049-Moeche

1.358

39

2,87%

318

23,42%

15050-Monfero

2.129

24

1,13%

458

21,51%

15051-Mugardos

5.456

55

1,01%

585

10,72%

15052-Muxía

5.269

74

1,40%

2.229

42,30%

15041-Laracha, A

9


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición A Coruña

% % Total Total Poboación Estranxeiros PERE/Padrón poboación estranxeiros PERE sobre total municipal

15053-Muros

9.437

101

1,07%

1.800

19,07%

15054-Narón

39.238

1013

2,58%

810

2,06%

15055-Neda

5.422

63

1,16%

412

7,60%

15056-Negreira

7.079

272

3,84%

1.802

25,46%

15057-Noia

14.757

293

1,99%

2.124

14,39%

15058-Oleiros

34.386

1572

4,57%

2.270

6,60%

15059-Ordes

12.963

555

4,28%

2.344

18,08%

15060-Oroso

7.328

352

4,80%

589

8,04%

15061-Ortigueira

6.550

218

3,33%

2.744

41,89%

15062-Outes

7.192

86

1,20%

2.339

32,52%

15063-Oza dos Ríos

3.227

45

1,39%

566

17,54%

15064-Paderne

2.597

29

1,12%

383

14,75%

15065-Padrón

8.882

166

1,87%

1.487

16,74%

15066-Pino, O

4.732

44

0,93%

755

15,96%

15067-Pobra do Caramiñal, A

9.664

106

1,10%

677

7,01%

15068-Ponteceso

6.065

90

1,48%

1.952

32,18%

8.324

197

2,37%

810

9,73%

10.996

276

2,51%

289

2,63%

9.699

145

1,49%

1.518

15,65%

15072-Rianxo

11.729

195

1,66%

1.807

15,41%

15073-Ribeira

27.778

1298

4,67%

2.122

7,64%

15074-Rois

4.871

47

0,96%

1.062

21,80%

15075-Sada

14.922

824

5,52%

1.844

12,36%

15076-San Sadurniño

3.061

26

0,85%

391

12,77%

15077-Santa Comba

10.101

170

1,68%

4.141

41,00%

15078-Santiago de Compostela

95.671

4256

4,45%

10.402

10,87%

15079-Santiso

1.838

10

0,54%

837

45,54%

15080-Sobrado

2.037

10

0,49%

695

34,12%

15081-Somozas, As

1.279

40

3,13%

272

21,27%

18.454

369

2,00%

1.545

8,37%

15083-Toques

1.302

5

0,38%

277

21,27%

15084-Tordoia

3.924

21

0,54%

1.346

34,30%

15085-Touro

3.979

52

1,31%

779

19,58%

15086-Trazo

3.433

17

0,50%

1.226

35,71%

15087-Valdoviño

6.857

115

1,68%

404

5,89%

15069-Pontedeume 15070-Pontes de García Rodríguez, As 15071-Porto do Son

15082-Teo

10


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición A Coruña

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

% PERE/Padrón municipal

Poboación PERE

15088-Val do Dubra

4.234

61

1,44%

2.876

67,93%

15089-Vedra

5.043

71

1,41%

1.149

22,78%

15090-Vilasantar

1.368

12

0,88%

231

16,89%

15091-Vilarmaior

1.261

11

0,87%

236

18,72%

15092-Vimianzo

7.977

128

1,60%

3.976

49,84%

15093-Zas

5.109

103

2,02%

1.967

38,50%

15901-Cariño

4.373

131

3,00%

281

6,43%

2.5.2.-Lugo Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición Lugo Total

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

348.902

14738

4,22%

60.450

17,33%

27001-Abadín

2.760

9

0,33%

712

25,80%

27002-Alfoz

2.009

46

2,29%

385

19,16%

27003-Antas de Ulla

2.219

30

1,35%

779

35,11%

27004-Baleira

1.448

18

1,24%

752

51,93%

27005-Barreiros

3.124

131

4,19%

344

11,01%

27006-Becerreá

3.072

109

3,55%

1.224

39,84%

27007-Begonte

3.322

110

3,31%

517

15,56%

27008-Bóveda

1.589

31

1,95%

569

35,81%

27009-Carballedo

2.532

54

2,13%

1.645

64,97%

27010-Castro de Rei

5.422

111

2,05%

521

9,61%

27011-Castroverde

2.887

36

1,25%

724

25,08%

27012-Cervantes

1.593

5

0,31%

759

47,65%

27013-Cervo

4.483

136

3,03%

367

8,19%

27014-Corgo, O

3.828

33

0,86%

475

12,41%

27015-Cospeito

5.047

57

1,13%

442

8,76%

27016-Chantada

8.783

308

3,51%

3.224

36,71%

27017-Folgoso do Courel

1.160

12

1,03%

416

35,86%

27018-Fonsagrada, A

4.198

89

2,12%

3.154

75,13%

27019-Foz

9.978

569

5,70%

681

6,83%

27020-Friol

4.137

40

0,97%

821

19,85%

27021-Xermade

2.101

37

1,76%

183

8,71%

11


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición Lugo

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

27022-Guitiriz

5.658

67

1,18%

674

11,91%

27023-Guntín

3.018

40

1,33%

354

11,73%

27024-Incio, O

1.875

31

1,65%

980

52,27%

27025-Xove

3.512

149

4,24%

320

9,11%

27026-Láncara

2.866

72

2,51%

463

16,15%

27027-Lourenzá

2.399

93

3,88%

676

28,18%

27028-Lugo

98.457

5519

5,61%

8.796

8,93%

27029-Meira

1.775

93

5,24%

368

20,73%

27030-Mondoñedo

4.183

86

2,06%

1.193

28,52%

19.604

1153

5,88%

2.850

14,54%

3.969

96

2,42%

819

20,63%

754

1

0,13%

189

25,07%

1.337

10

0,75%

1.272

95,14%

213

10

4,69%

141

66,20%

27037-Nogais, As

1.295

9

0,69%

517

39,92%

27038-Ourol

1.142

44

3,85%

516

45,18%

27039-Outeiro de Rei

5.046

52

1,03%

230

4,56%

27040-Palas de Rei

3.656

26

0,71%

1.049

28,69%

27041-Pantón

2.860

138

4,83%

1.871

65,42%

27042-Paradela

2.038

19

0,93%

478

23,45%

27043-Páramo, O

1.555

14

0,90%

322

20,71%

27044-Pastoriza, A 27045-Pedrafita do Cebreiro

3.393

58

1,71%

485

14,29%

1.199

11

0,92%

408

34,03%

27046-Pol

1.794

37

2,06%

1.001

55,80%

27047-Pobra do Brollón, A

1.968

50

2,54%

610

31,00%

27048-Pontenova, A

2.673

110

4,12%

540

20,20%

27049-Portomarín

1.690

50

2,96%

373

22,07%

27050-Quiroga

3.595

85

2,36%

1.027

28,57%

27051-Ribadeo

10.061

505

5,02%

1.291

12,83%

1.058

26

2,46%

398

37,62%

630

6

0,95%

90

14,29%

27054-Riotorto

1.439

19

1,32%

385

26,75%

27055-Samos

1.556

11

0,71%

733

47,11%

27056-Rábade

1.674

137

8,18%

75

4,48%

13.524

572

4,23%

1.914

14,15%

27031-Monforte de Lemos 27032-Monterroso 27033-Muras 27034-Navia de Suarna 27035-Negueira de Muñiz

27052-Ribas de Sil 27053-Ribeira de Piquín

27057-Sarria

12


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición Lugo

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

27058-Saviñao, O

4.314

164

3,80%

1.298

30,09%

27059-Sober

2.478

77

3,11%

937

37,81%

27060-Taboada

3.221

111

3,45%

1.372

42,60%

27061-Trabada

1.268

11

0,87%

291

22,95%

756

13

1,72%

321

42,46%

27063-Valadouro, O

2.123

51

2,40%

181

8,53%

27064-Vicedo, O

1.895

41

2,16%

388

20,47%

27065-Vilalba

15.116

465

3,08%

1.206

7,98%

27066-Viveiro

16.108

1131

7,02%

1.813

11,26%

27901-Baralla

2.834

79

2,79%

465

16,41%

27902-Burela

9.631

1225

12,72%

76

0,79%

27062-Triacastela

2.5.3. Ourense Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición Ourense Total

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

330.257

16.946

5,13%

99.548

30,14%

32001-Allariz

6.059

257

4,24%

1.449

23,91%

32002-Amoeiro

2.278

64

2,81%

840

36,87%

32003-Arnoia, A

1.051

19

1,81%

1.128

107,33%

32004-Avión

2.408

59

2,45%

2.871

119,23%

32005-Baltar

1.076

81

7,53%

311

28,90%

32006-Bande

1.958

53

2,71%

2.354

120,22%

32007-Baños de Molgas

1.774

38

2,14%

699

39,40%

32008-Barbadás

10.064

436

4,33%

625

6,21%

32009-Barco de Valdeorras, O

14.052

1242

8,84%

1.465

10,43%

32010-Beade

500

16

3,20%

221

44,20%

32011-Beariz

1.205

21

1,74%

1.098

91,12%

974

23

2,36%

202

20,74%

32013-Boborás

2.862

116

4,05%

2.609

91,16%

32014-Bola, A

1.398

31

2,22%

939

67,17%

32015-Bolo, O

1.084

27

2,49%

831

76,66%

32016-Calvos de Randín

1.064

55

5,17%

473

44,45%

32017-Carballeda de Valdeorras

1.773

336

18,95%

788

44,44%

32012-Blancos, Os

13


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición Ourense 32018-Carballeda de Avia

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

1.487

27

1,82%

565

38,00%

14.246

805

5,65%

4.329

30,39%

32020-Cartelle

3.163

36

1,14%

1.520

48,06%

32021-Castrelo do Val

1.169

29

2,48%

463

39,61%

32022-Castrelo de Miño

1.754

79

4,50%

945

53,88%

32023-Castro Caldelas

1.486

38

2,56%

1.032

69,45%

32024-Celanova

5.809

187

3,22%

4.087

70,36%

32025-Cenlle

1.331

46

3,46%

677

50,86%

32026-Coles

3.216

78

2,43%

595

18,50%

32027-Cortegada

1.277

40

3,13%

1.073

84,03%

32028-Cualedro

1.924

42

2,18%

652

33,89%

586

8

1,37%

441

75,26%

32030-Entrimo

1.391

222

15,96%

805

57,87%

32031-Esgos

1.180

18

1,53%

644

54,58%

10.358

674

6,51%

1.552

14,98%

914

22

2,41%

1.110

121,44%

32034-Gudiña, A

1.506

182

12,08%

278

18,46%

32035-Irixo, O

1.689

31

1,84%

1.104

65,36%

32036-Xunqueira de Ambía

1.649

23

1,39%

394

23,89%

32037-Xunqueira de Espadanedo

892

30

3,36%

259

29,04%

32038-Larouco

557

5

0,90%

181

32,50%

32039-Laza

1.541

14

0,91%

612

39,71%

32040-Leiro

1.763

61

3,46%

850

48,21%

909

19

2,09%

510

56,11%

32042-Lobios

2.175

283

13,01%

629

28,92%

32043-Maceda

3.112

102

3,28%

984

31,62%

32044-Manzaneda

1.001

16

1,60%

251

25,07%

32045-Maside

2.969

85

2,86%

1.528

51,47%

32046-Melón

1.479

31

2,10%

806

54,50%

32047-Merca, A

2.197

38

1,73%

1.032

46,97%

32048-Mezquita, A

1.304

254

19,48%

795

60,97%

894

10

1,12%

565

63,20%

32050-Monterrei

2.924

75

2,56%

539

18,43%

32051-Muíños

1.779

47

2,64%

555

31,20%

32052-Nogueira de Ramuín

2.336

60

2,57%

1.432

61,30%

32053-Oímbra

2.062

394

19,11%

483

23,42%

32019-Carballiño, O

32029-Chandrexa de Queixa

32032-Xinzo de Limia 32033-Gomesende

32041-Lobeira

32049-Montederramo

14


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición Ourense 32054-Ourense

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

107.597

5669

5,27%

20.762

19,30%

32055-Paderne de Allariz

1.574

46

2,92%

582

36,98%

32056-Padrenda

2.244

246

10,96%

1.122

50,00%

648

14

2,16%

304

46,91%

32058-Pereiro de Aguiar, O

6.306

134

2,12%

1.153

18,28%

32059-Peroxa, A

2.085

37

1,77%

940

45,08%

32060-Petín

982

31

3,16%

300

30,55%

32061-Piñor

1.322

61

4,61%

717

54,24%

32062-Porqueira

1.005

9

0,90%

411

40,90%

32063-Pobra de Trives, A

2.388

79

3,31%

917

38,40%

32064-Pontedeva

654

22

3,36%

282

43,12%

32065-Punxín

801

34

4,24%

338

42,20%

32066-Quintela de Leirado

716

26

3,63%

746

104,19%

32067-Rairiz de Veiga

1.568

17

1,08%

1.061

67,67%

32068-Ramirás

1.812

57

3,15%

1.452

80,13%

32069-Ribadavia

5.319

198

3,72%

1.392

26,17%

685

3

0,44%

359

52,41%

32071-Riós

1.803

85

4,71%

947

52,52%

32072-Rúa, A

4.695

231

4,92%

491

10,46%

32073-Rubiá

1.557

24

1,54%

314

20,17%

32074-San Amaro

1.237

23

1,86%

599

48,42%

32075-San Cibrao das Viñas

4.745

233

4,91%

556

11,72%

32076-San Cristovo de Cea

2.560

64

2,50%

879

34,34%

32077-Sandiás

1.342

23

1,71%

175

13,04%

32078-Sarreaus

1.408

27

1,92%

432

30,68%

32079-Taboadela

1.642

25

1,52%

316

19,24%

32080-Teixeira, A

415

11

2,65%

205

49,40%

32081-Toén

2.567

134

5,22%

631

24,58%

32082-Trasmiras

1.534

32

2,09%

372

24,25%

32083-Veiga, A

1.036

22

2,12%

689

66,51%

32084-Verea

1.150

29

2,52%

1.148

99,83%

32085-Verín

14.707

1999

13,59%

1.942

13,20%

32086-Viana do Bolo

3.180

63

1,98%

1.098

34,53%

32087-Vilamarín

2.119

39

1,84%

575

27,14%

32088-Vilamartín de Valdeorras

1.988

105

5,28%

362

18,21%

32089-Vilar de Barrio

1.572

24

1,53%

377

23,98%

32057-Parada de Sil

32070-San Xoán de Río

15


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición Ourense 32090-Vilar de Santos 32091-Vilardevós 32092-Vilariño de Conxo

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

922

18

1,95%

247

26,79%

2.131

54

2,53%

931

43,69%

632

13

2,06%

244

38,61%

2.5.4.- Pontevedra Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición Pontevedra Total

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

958.428

40638

4,24%

130.006

13,56%

36001-Arbo

3.191

110

3,45%

1.200

37,61%

36002-Barro

3.724

39

1,05%

786

21,11%

36003-Baiona

12.063

547

4,53%

1.331

11,03%

36004-Bueu

12.373

153

1,24%

1.405

11,36%

36005-Caldas de Reis

10.008

308

3,08%

1.676

16,75%

36006-Cambados

13.898

416

2,99%

2.032

14,62%

2.009

17

0,85%

1.016

50,57%

26.087

594

2,28%

1.147

4,40%

36009-Cañiza, A

5.511

191

3,47%

2.031

36,85%

36010-Catoira

3.484

30

0,86%

448

12,86%

36011-Cerdedo

1.916

57

2,97%

1.361

71,03%

36012-Cotobade

4.394

82

1,87%

1.622

36,91%

36013-Covelo

2.931

164

5,60%

1.115

38,04%

36014-Crecente

2.367

122

5,15%

1.920

81,12%

36015-Cuntis

4.992

78

1,56%

1.165

23,34%

36016-Dozón

1.328

9

0,68%

568

42,77%

21.657

426

1,97%

5.482

25,31%

36018-Forcarei

3.916

37

0,94%

2.315

59,12%

36019-Fornelos de Montes

1.906

41

2,15%

788

41,34%

36020-Agolada

2.803

52

1,86%

728

25,97%

36021-Gondomar

13.954

229

1,64%

3.496

25,05%

36022-Grove, O

11.236

380

3,38%

1.422

12,66%

36023-Guarda, A

10.453

426

4,08%

1.831

17,52%

36024-Lalín

20.409

1090

5,34%

5.061

24,80%

2.918

113

3,87%

1.954

66,96%

36007-Campo Lameiro 36008-Cangas

36017-Estrada, A

36025-Lama, A

16


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Padrón de galegos residentes no estranxeiro (PERE) a 1 de xaneiro de 2012, segundo municipio de inscrición Pontevedra

Total poboación

% Total Estranxeiros estranxeiros sobre total

Poboación PERE

% PERE/Padrón municipal

36026-Marín

25.562

1184

4,63%

1.821

7,12%

36027-Meaño

5.453

119

2,18%

1.104

20,25%

36028-Meis

4.992

94

1,88%

1.247

24,98%

19.291

382

1,98%

1.216

6,30%

4.841

53

1,09%

1.138

23,51%

690

30

4,35%

65

9,42%

4.402

78

1,77%

1.231

27,96%

15.267

567

3,71%

970

6,35%

36034-Neves, As

4.300

106

2,47%

1.413

32,86%

36035-Nigrán

17840

610

3,42%

1.629

9,13%

36036-Oia

3.101

94

3,03%

319

10,29%

36037-Pazos de Borbén

3.170

42

1,32%

753

23,75%

36038-Pontevedra

82.684

3495

4,23%

13.381

16,18%

36039-Porriño, O

18.543

1146

6,18%

2.246

12,11%

3.073

27

0,88%

711

23,14%

36041-Poio

16.642

675

4,06%

1.876

11,27%

36042-Ponteareas

23409

1198

5,12%

3.444

14,71%

36043-Ponte Caldelas

5.739

120

2,09%

2.277

39,68%

36044-Pontecesures

3.123

84

2,69%

277

8,87%

36045-Redondela

30.015

719

2,40%

2.085

6,95%

36046-Ribadumia

5.166

181

3,50%

790

15,29%

36047-Rodeiro

2.931

31

1,06%

.854

63,25%

36048-Rosal, O

6.574

183

2,78%

900

13,69%

36049-Salceda de Caselas

8.835

555

6,28%

1.208

13,67%

36050-Salvaterra de Miño

9.677

741

7,66%

2.060

21,29%

17.604

624

3,54%

2.794

15,87%

36052-Silleda

9.074

600

6,61%

3.054

33,66%

36053-Soutomaior

7.265

366

5,04%

272

3,74%

36054-Tomiño

13.738

691

5,03%

2.106

15,33%

36055-Tui

17.230

928

5,39%

2.868

16,65%

6.072

56

0,92%

1.501

24,72%

297.355

16831

5,66%

20.528

6,90%

36058-Vilaboa

5.965

202

3,39%

688

11,53%

36059-Vila de Cruces

6.085

189

3,11%

1.514

24,88%

36060-Vilagarcía de Arousa

37.621

1636

4,35%

3.211

8,54%

36061-Vilanova de Arousa

10.590

217

2,05%

1.409

13,31%

4.981

73

1,47%

146

2,93%

36029-Moaña 36030-Mondariz 36031-Mondariz-Balneario 36032-Moraña 36033-Mos

36040-Portas

36051-Sanxenxo

36056-Valga 36057-Vigo

36901-Illa de Arousa, A

17


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.- A inmigración en cifras 3.1.- Estranxeiros con tarxeta ou autorización de residencia en vigor 3.1.1.- Segundo comunidade autónoma.

Estranxeiros con tarxeta ou autorización de residencia en vigor segundo a comunidade autónoma a 30/09/2012 Réxime Comunitario

Réxime Xeral

5.411.923

2.655.347

2.756.576

ANDALUCÍA

696.453

403.477

292.976

ARAGÓN

187.831

104.437

83.484

47.377

26.221

21.156

BALEARES, ILLAS

235.968

137.753

98.215

CANARIAS

277.822

177.115

100.707

CANTABRIA

41.263

20.617

20.646

CASTELA E LEÓN

192.012

117.180

74.832

CASTELA--A MANCHA

225.932

128.927

97.005

1.238.815

449.024

789.791

696.315

411.631

284.684

50.050

28.907

21.143

GALICIA

100.478

57.502

42.976

MADRID, COMUNIDADE DE

915.177

416.219

498.958

MURCIA, REXIÓN DE

228.473

60.514

167.959

69.695

30.247

39.448

135.399

54.221

81.178

51.764

23.449

28.315

5.615

2.946

2.669

11.729

4.398

7.331

3.755

652

3.103

Total TOTAL

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

CATALUÑA COMUNIDADE VALENCIANA ESTREMADURA

NAVARRA, COMUNIDADE FORAL DE PAÍS VASCO RIOXA, A CEUTA MELILLA NON CONSTA

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

18


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.1.2.- Segundo réxime de residencia. Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor segundo réxime de residencia a 30/09/2012 Total

Réxime Comunitario

Réxime Xeral

Galicia

99.501

56.689

42.812

Coruña (A)

36.922

20.916

16.006

Lugo

13.450

6.768

6.682

Ourense

14.799

10.778

4.021

Pontevedra

34.330

18.227

16.103

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

3.1.3.- Segundo país de orixe. Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor segundo nacionalidade a a 31/12/2012 Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

98.071

36.604

13.320

14.512

33.635

Unión Europea

37.900

13.368

5.042

7.697

11.793

1.043

467

66

138

372

Austria

103

58

3

14

28

Bélgica

167

76

20

15

56

Bulgaria

994

296

214

115

369

1

1

0

0

0

Dinamarca

86

26

8

5

47

Eslovaquia

88

21

15

14

38

Eslovenia

51

35

1

1

14

Estonia

21

11

1

2

7

Finlandia

43

29

3

2

9

1.461

559

91

215

596

Grecia

101

60

3

5

33

Hungría

106

68

8

7

23

Irlanda

168

104

10

9

45

3.451

1.779

206

314

1.152

Letonia

38

26

0

2

10

Lituania

131

45

30

4

52

Luxemburgo

5

4

0

1

0

Malta

5

3

0

0

2

Alemania

Chipre

Francia

Italia

19


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor segundo nacionalidade a a 31/12/2012 Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Países Bajos

335

129

47

44

115

Polonia

849

540

28

59

222

18.400

5.190

1.833

5.507

5.870

1.440

764

240

71

365

143

69

5

9

60

8.585

2.957

2.209

1.141

2.278

Suecia

85

51

1

3

30

AELC-EFTA (*)

372

205

27

54

86

Islandia

7

4

0

0

3

Liechtenstein

2

2

0

0

0

63

42

3

3

15

300

157

24

51

68

1.569

777

95

146

551

Albania

49

18

3

8

20

Andorra

14

1

0

8

5

Bielorrusia

72

59

4

1

8

Bosnia-Herzegovina

43

24

6

2

11

Croacia

38

9

2

10

17

3

1

0

1

1

Moldavia

187

111

1

19

56

Rusia

538

291

32

23

192

Serbia

57

32

0

3

22

Turquía

59

44

2

4

9

Ucrania

507

187

45

67

208

2

0

0

0

2

11.793

3.810

1.979

1.052

4.952

Angola

68

26

0

0

42

Argelia

578

227

35

56

260

Benín

2

0

0

0

2

Burkina Faso

4

0

4

0

0

503

50

413

19

21

Camerún

77

62

4

1

10

Congo

10

4

0

2

4

Costa de Marfil

34

26

1

0

7

Egipto

35

21

1

10

3

Etiopía

9

2

1

2

4

Portugal Reino Unido República Checa Rumanía

Noruega Suiza Resto de Europa

Macedonia

Otros Resto de Europa África

Cabo Verde

20


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor segundo nacionalidade a a 31/12/2012 Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Gambia

23

11

1

5

6

Ghana

483

21

19

9

434

Guinea

23

14

1

3

5

Guinea Bissau

19

8

2

1

8

Guinea Ecuatorial

75

30

7

15

23

Kenia

35

9

10

3

13

Libia

3

1

0

2

0

Mali

36

28

4

1

3

Marruecos

7.256

2.131

1.332

674

3.119

Mauritania

108

63

6

3

36

Nigeria

481

136

78

79

188

5

0

0

0

5

1.752

872

51

160

669

Sierra Leona

15

3

0

1

11

Sudáfrica

23

10

1

2

10

Togo

11

0

0

0

11

Túnez

34

15

3

2

14

Otros África

91

40

5

2

44

1.343

665

101

147

430

38

15

3

3

17

Estados Unidos

813

450

67

71

225

México

492

200

31

73

188

40.905

15.987

5.442

5.049

14.427

Argentina

3.362

1.255

243

246

1.618

Bolivia

1.270

540

131

95

504

Brasil

7.043

2.716

815

1.114

2.398

Chile

674

388

37

73

176

8.532

2.962

1.393

1.192

2.985

20

10

1

1

8

Cuba

2.527

1.022

376

335

794

Ecuador

1.456

545

151

252

508

El Salvador

58

24

1

19

14

Guatemala

130

36

33

4

57

8

5

2

0

1

Honduras

141

45

25

17

54

Nicaragua

162

62

13

8

79

Rep. Dem. del Congo Senegal

América del Norte Canadá

América Central y del Sur

Colombia Costa Rica

Haití

21


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor segundo nacionalidade a a 31/12/2012 Total Galicia Panamá

83

A Coruña

Lugo

35

Ourense

Pontevedra

6

26

16

Paraguay

1.195

409

60

82

644

Perú

4.117

2.078

594

73

1.372

República Dominicana

4.163

1.545

1.149

764

705

Uruguay

2.924

1.199

167

100

1.458

Venezuela

3.029

1.111

244

645

1.029

11

0

1

3

7

4.049

1.692

632

365

1.360

0

0

0

0

0

99

62

0

1

36

2

1

1

0

0

Otros América Central y del Sur Asia Arabia Saudí Armenia Azerbaiyán Bangladés China Corea del Sur

103

37

5

3

58

2.473

1.094

190

236

953

45

28

5

2

10

Filipinas

157

38

7

30

82

Georgia

28

21

1

1

5

India

100

58

5

8

29

Indonesia

497

132

341

0

24

Irak

10

1

0

3

6

Irán

29

13

0

1

15

Israel

13

8

2

1

2

Japón

81

44

3

5

29

Jordania

43

18

1

15

9

Kazajistán

11

8

0

0

3

Líbano

12

6

0

0

6

Malasia

2

0

0

0

2

Nepal

3

0

0

0

3

Pakistán

242

70

64

50

58

Palestina

24

17

0

1

6

Siria

17

10

4

2

1

Sri Lanka

1

0

0

0

1

Tailandia

35

17

3

4

11

Taiwán

8

1

0

0

7

Uzbekistán

3

3

0

0

0

Vietnam

0

0

0

0

0

Otros Asia

11

5

0

2

4

128

98

1

2

27

115

94

1

2

18

12

4

0

0

8

Otros Oceanía

1

0

0

0

1

Apátridas y No consta

12

2

1

0

9

Oceanía Australia Nueva Zelanda

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

22


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.1.4.- Segundo sexo. Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor por sexo a 30/09/2012 Total

Mulleres

Homes

Galicia

99.501

49.017

50.484

Coruña (A)

36.922

18.282

18.640

Lugo

13.450

6.381

7.069

Ourense

14.799

7.359

7.440

Pontevedra

34.330

16.995

17.335

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

3.1.5.- Por grupos de idade. Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor por grupo de idade a 30/03/2012 De 0 a 15 años

Total

De 16 a 64 años

65 años y más

Galicia

98.071

10.472

83.689

3.910

Coruña (A)

36.604

3.793

31.463

1.348

Lugo

13.320

1.737

11.262

321

Ourense

14.512

1.313

12.426

773

33.635

3.629

28.538

1.468

Pontevedra

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

3.1.6.- Segundo continente de orixe. Estranxeiros en Galicia con tarxeta ou autorización de residencia en vigor por continente. Datos a 30/03/2012

98.071

37.900

372

1.569

11.793

1.343

América Central y del Sur 40.905

Coruña (A)

36.604

13.368

205

777

3.810

665

15.987

1.692

98

2

Lugo

13.320

5.042

27

95

1.979

101

5.442

632

1

1

Ourense

14.512

7.697

54

146

1.052

147

5.049

365

2

0

Pontevedra

33.635

11.793

86

551

4.952

430

14.427

1.360

27

9

Total Galicia

Unión Europea

AELCEFTA (*)

Resto de Europa

África

América del Norte

Asia 4.049

Apátridas y No consta 128 12

Oceanía

(*) AELC-EFTA: Asociación Europea de Libre Comercio. Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

23


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.2.- Padrón de habitantes. 3.2.1.- Evolución nos últimos anos do número de estranxeiros.

Evolución nos últimos anos do número de estranxeiros . A 1 de xaneiro de cada ano. 2005 España Galicia

3.730.610 69.363

2006 4.144.166 73.756

2007 4.519.554 81.442

2008 5.220.577 95.122

2009 5.648.671 106.637

2010 5.747.734 109.670

2011 5.751.487 110.468

2012 5.736.258 112.183

Fonte: INE - Padrón Municipal de Habitantes

Fonte INE: Padrón Municipal de Habitantes

24


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.2.2.- Estranxeiros por comunidades autónomas. Revisión do Padrón Municipal de Habitantes 2012. Poboación segundo lugar de nacemento por Comunidades Autónomas % Estranxeiros Estranxeiros sobre o total

Total TOTAL

47265321

5736258

12,14%

ANDALUCÍA

8449985

747110

8,84%

ARAGÓN

1349467

173111

12,83%

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

1077360

50827

4,72%

BALEARS, ILLES

1119439

242570

21,67%

CANARIAS

2118344

310841

14,67%

CANTABRIA

593861

39313

6,62%

CASTELA E LEÓN

2546078

173509

6,81%

CASTELA-A MANCHA

2121888

236049

11,12%

CATALUÑA

7570908

1186779

15,68%

COMUNIDADE VALENCIANA

5129266

883012

17,22%

EXTREMADURA

1108130

42541

3,84%

GALICIA

2781498

112183

4,03%

MADRID, COMUNIDAD DE

6498560

1015054

15,62%

MURCIA, REGIÓN DE

1474449

238393

16,17%

644566

69623

10,80%

2193093

151894

6,93%

323609

46373

14,33%

CEUTA

84018

5812

6,92%

MELILLA

80802

11264

13,94%

NAVARRA PAÍS VASCO A RIOXA

Fonte INE: Revisión Padrón Municipal de Habitantes 2012

3.2.3.- Estranxeiros en Galicia segundo nacionalidade. Revisión do Padrón Municipal de Habitantes 2012. Poboación estranxeira por provincias e nacionalidade (ambos sexos) Total Galicia Total Estranxeiros

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

112183

39861

14738

16946

40638

1408

514

79

193

622

Austria

107

49

4

14

40

Bélgica

244

98

32

20

94

Bulgaria

1111

338

226

141

406

1

1

0

0

0

Alemania

Chipre

25


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Revisión do Padrón Municipal de Habitantes 2012. Poboación estranxeira por provincias e nacionalidade (ambos sexos) Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Dinamarca

106

36

6

6

58

Eslovenia

96

82

0

1

13

Estonia

25

9

0

2

14

Finlandia

41

19

3

4

15

Francia

2056

633

144

267

1012

Grecia

141

67

5

21

48

Hungría

130

57

3

8

62

Irlanda

226

126

11

18

71

3908

1721

239

397

1551

Letonia

43

26

2

3

12

Lituania

165

51

31

5

78

Luxemburgo

3

2

0

1

0

Malta

3

1

1

0

1

Países Bajos

449

159

61

57

172

Polonia

802

413

27

73

289

22797

4076

2206

7146

9369

1971

962

302

88

619

República Checa

151

61

5

11

74

República Eslovaca

100

17

17

18

48

9146

2903

2042

1249

2952

79

44

1

4

30

2429

1254

160

264

751

Albania

60

19

4

8

29

Andorra

28

5

3

6

14

Armenia

98

61

0

0

37

Belarús

86

71

4

1

10

Bosnia y Herzegovina

32

17

0

4

11

Croacia

66

23

3

20

20

Georgia

34

26

0

1

7

Islandia

14

3

1

0

10

0

0

0

0

0

11

3

0

3

5

Moldavia

193

121

2

23

47

Noruega

109

75

3

4

27

Rusia

607

324

47

25

211

Serbia

44

21

2

3

18

Suiza

432

191

44

83

114

Italia

Portugal Reino Unido

Rumanía Suecia EUROPA NO COMUNITARIA

Liechtenstein Macedonia

26


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Revisión do Padrón Municipal de Habitantes 2012. Poboación estranxeira por provincias e nacionalidade (ambos sexos) Total Galicia Turquía

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

81

62

1

5

13

Ucrania Resto de Nacionalidades Europeas

533

232

45

78

178

1

0

1

0

0

Angola

115

49

3

8

55

Argelia

687

244

59

78

306

Benin

4

1

0

0

3

Burkina Faso

4

1

1

0

2

582

52

483

23

24

Camerún

90

65

5

3

17

Congo

22

5

2

1

14

Costa De Marfil

44

34

2

1

7

Egipto

36

21

1

9

5

Etiopía

21

12

2

2

5

Gambia

42

18

5

6

13

Ghana

666

30

25

12

599

Guinea

61

29

6

3

23

112

50

3

24

35

Guinea-Bissau

24

11

4

2

7

Kenia

44

10

11

9

14

Liberia

8

1

1

1

5

39

27

5

3

4

Marruecos

6854

2109

1504

666

2575

Mauritania

137

91

11

3

32

Nigeria República Democrática del Congo

549

176

108

40

225

2

1

0

1

0

2337

1210

144

184

799

Sierra Leona

19

5

0

0

14

Sudáfrica

28

12

2

4

10

Togo

11

0

0

0

11

Túnez

40

16

3

2

19

124

56

9

3

56

47269

19852

6048

5455

15914

7514

3038

1606

1148

1722

33

10

5

5

13

2430

1059

357

302

712

30

15

11

0

4

Cabo Verde

Guinea Ecuatorial

Mali

Senegal

Resto de Africa AMERICA AMERICA CENTRAL Y CARIBE Costa Rica Cuba Dominica

27


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Revisión do Padrón Municipal de Habitantes 2012. Poboación estranxeira por provincias e nacionalidade (ambos sexos) Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Nicaragua

226

83

16

20

107

Panamá

113

53

6

42

12

República Dominicana Resto de América Central y Caribe

4172

1635

1136

726

675

17

6

4

0

7

AMERICA DEL NORTE

1843

899

142

225

577

54

24

1

5

24

1016

562

88

89

277

773

313

53

131

276

37912

15915

4300

4082

13615

Argentina

3692

1510

287

287

1608

Bolivia

1382

614

142

90

536

Brasil

10189

4085

1271

1417

3416

Chile

827

514

39

78

196

Colombia

7761

2971

1259

964

2567

Ecuador

1336

545

141

229

421

Paraguay

1878

639

106

114

1019

Perú

3732

2040

514

71

1107

Uruguay

3193

1412

198

109

1474

Venezuela

3918

1585

343

721

1269

Resto de América del Sur

4

0

0

2

2

Arabia Saudí

0

0

0

0

0

145

36

4

17

88

China

2617

1179

214

234

990

Corea

40

22

4

6

8

144

48

3

24

69

95

59

6

5

25

503

156

324

0

23

Irán

28

16

1

1

10

Iraq

11

2

0

2

7

Israel

21

12

1

4

4

Japón

94

54

6

3

31

Jordania

31

12

2

14

3

Kazajstán

19

14

0

1

4

Líbano

15

5

0

0

10

Nepal

2

0

0

0

2

383

112

104

67

100

Canadá Estados Unidos de América México AMERICA DEL SUR

Bangladesh

Filipinas India Indonesia

Pakistán

28


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Revisión do Padrón Municipal de Habitantes 2012. Poboación estranxeira por provincias e nacionalidade (ambos sexos) Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Siria

26

18

4

1

3

Tailandia

36

18

4

2

12

Vietnam

10

5

0

1

4

Resto de Asia

92

76

3

4

9

OCEANIA

137

89

4

5

39

Australia

103

82

4

2

15

Nueva Zelanda

13

3

0

2

8

Resto de Oceanía

21

4

0

1

16

APATRIDAS

25

21

0

1

3

Fonte: INE - Revisión do Padrón Municipal de Habitantes. 2012

3.2.4.- Estranxeiros en Galicia segundo sexo e grupos de idade. Revisión do padrón municipal 2012. Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade en Galicia Grupo de idade Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 e máis

Total 112183 3640 4380 5463 6122 9022 14099 16542 14406 11315 8682 6153 4348 2892 1862 1352 834 609 291 171

Homes 56865 1909 2226 2826 3132 4233 6600 8298 7533 6177 4602 3235 2192 1437 905 693 405 283 114 65

Mulleres 55318 1731 2154 2637 2990 4789 7499 8244 6873 5138 4080 2918 2156 1455 957 659 429 326 177 106

Fonte: INE - Revisión do Padrón Municipal de Habitantes- 2012

29


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.2.5.- Estranxeiros en Galicia segundo sexo e grupos de idade por provincia. Revisión do padrón municipal 2012. Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade. A Coruña Grupo de idade Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 e mási

Total 39861 1301 1613 1984 2219 3375 5306 6276 5197 3964 2896 1909 1358 850 605 413 302 179 74 40

Homes 19292 698 834 1041 1140 1551 2323 3032 2584 2024 1440 914 613 372 270 192 146 79 26 13

Mulleres 20569 603 779 943 1079 1824 2983 3244 2613 1940 1456 995 745 478 335 221 156 100 48 27

Fonte: INE - Revisión do Padrón Municipal de Habitantes- 2012

Revisión do padrón municipal 2012. Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade. Lugo. Grupo de idade Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 e máis

Total 14738 638 648 809 887 1239 2017 2279 1858 1455 1066 701 457 275 157 99 56 64 24 9

Homes 7637 315 315 408 447 591 1021 1235 1046 789 550 375 234 128 83 43 16 30 8 3

Mulleres 7101 323 333 401 440 648 996 1044 812 666 516 326 223 147 74 56 40 34 16 6

Fonte: INE - Revisión do Padrón Municipal de Habitantes- 2012

30 30


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Revisión do padrón municipal 2012. Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade. Ourense. Grupo de idade Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 e máis

Total 16946 440 557 732 890 1401 2022 2219 1970 1661 1402 1122 834 595 380 294 166 148 59 54

Homes 8696 238 280 360 457 686 977 1112 997 933 743 593 434 330 185 165 82 68 28 28

Mulleres 8250 202 277 372 433 715 1045 1107 973 728 659 529 400 265 195 129 84 80 31 26

Fonte: INE - Revisión do Padrón Municipal de Habitantes- 2012

Revisión do padrón municipal 2012. Poboación estranxeira por sexo e grupos de idade. Pontevedra. Grupo de idade Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 e máis

Total 40638 1261 1562 1938 2126 3007 4754 5768 5381 4235 3318 2421 1699 1172 720 546 310 218 134 68

Homes 21240 658 797 1017 1088 1405 2279 2919 2906 2431 1869 1353 911 607 367 293 161 106 52 21

Mulleres 19398 603 765 921 1038 1602 2475 2849 2475 1804 1449 1068 788 565 353 253 149 112 82 47

Fonte: INE - Revisión do Padrón Municipal de Habitantes- 2012

31 31


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.2.6.- Presenza de estranxeiros nos concellos galegos. 3.2.6.1.- Concellos da Coruña.

Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. A Coruña.

Concello Total 15001-Abegondo 15002-Ames 15003-Aranga 15004-Ares 15005-Arteixo 15006-Arzúa 15007-Baña, A 15008-Bergondo 15009-Betanzos 15010-Boimorto 15011-Boiro 15012-Boqueixón 15013-Brión 15014-Cabana de Bergantiños 15015-Cabanas 15016-Camariñas 15017-Cambre 15018-Capela, A 15019-Carballo 15020-Carnota 15021-Carral 15022-Cedeira 15023-Cee 15024-Cerceda 15025-Cerdido 15026-Cesuras 15027-Coirós 15028-Corcubión 15029-Coristanco 15030-Coruña, A 15031-Culleredo 15032-Curtis 15033-Dodro 15034-Dumbría 15035-Fene 15036-Ferrol 15037-Fisterra

Unión Europea

Europa no Comunitaria

Oceanía % y Estranxeiros Apátridas sobre total

Total poboación

Total estranxeiros

1143911 5709 29331 2072 5839 30725 6315 3967 6712 13565 2200 19165 4417 7369

39861 68 1698 12 158 1773 142 42 238 679 31 439 58 191

12465 29 486 4 48 548 95 13 104 187 16 128 28 80

1254 2 45 1 48 53 6 1 3 10 0 6 1 13

4336 4 82 3 14 498 6 21 0 57 7 36 7 2

19852 31 1027 4 39 628 29 6 128 407 8 246 21 95

1844 1 58 0 8 45 6 1 3 18 0 23 0 1

110 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

3,48% 1,19% 5,79% 0,58% 2,71% 5,77% 2,25% 1,06% 3,55% 5,01% 1,41% 2,29% 1,31% 2,59%

4759 3299 6082 23879 1376 31358 4605 6130 7254 7855 5318 1312 2174 1765 1731 6974 246146 29416 4159 2977 3291 13780 71997 4990

30 43 120 861 23 688 40 174 400 138 61 42 6 34 34 31 12971 1334 105 37 9 200 2140 105

11 36 31 256 9 229 17 71 233 55 31 41 3 20 17 13 3311 290 41 31 6 73 769 47

4 1 7 33 0 14 3 3 1 5 4 0 0 1 1 0 425 45 0 0 0 1 62 8

2 0 25 32 0 50 1 10 20 9 3 0 0 5 4 1 1635 79 4 1 0 23 227 9

13 6 26 526 14 366 19 87 137 61 23 1 3 8 12 17 6880 854 59 5 3 88 956 32

0 0 31 13 0 29 0 3 9 8 0 0 0 0 0 0 672 62 1 0 0 13 112 9

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4 0 0 0 2 14 0

0,63% 1,30% 1,97% 3,61% 1,67% 2,19% 0,87% 2,84% 5,51% 1,76% 1,15% 3,20% 0,28% 1,93% 1,96% 0,44% 5,27% 4,53% 2,52% 1,24% 0,27% 1,45% 2,97% 2,10%

África

América

Asia

32 32


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. A Coruña.

Concello

Total Total poboación estranxeiros

Unión Europea

Europa no Comunitaria

África

América

Asia

Oceanía % y Estranxeiros Apátridas sobre total

15038-Frades 15039-Irixoa 15040-Laxe 15041-Laracha, A 15042-Lousame 15043-Malpica de Bergantiños 15044-Mañón 15045-Mazaricos 15046-Melide 15047-Mesía 15048-Miño

2566 1492 3313 11367 3621 5998 1537 4533 7502 2879 5739

8 15 52 265 15 72 25 29 216 19 203

2 5 13 100 4 19 16 16 86 9 88

0 1 0 9 3 1 3 0 6 0 6

0 1 4 56 0 0 1 0 51 0 9

6 8 23 94 7 35 5 12 69 10 91

0 0 12 5 1 17 0 1 4 0 9

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0,31% 1,01% 1,57% 2,33% 0,41% 1,20% 1,63% 0,64% 2,88% 0,66% 3,54%

15049-Moeche 15050-Monfero 15051-Mugardos 15052-Muxía 15053-Muros 15054-Narón 15055-Neda 15056-Negreira 15057-Noia 15058-Oleiros 15059-Ordes 15060-Oroso

1358 2129 5456 5269 9437 39238 5422 7079 14757 34386 12963 7328

39 24 55 74 101 1013 63 272 293 1572 555 352

34 18 23 22 38 350 37 44 91 414 209 206

0 0 4 3 7 33 0 8 12 60 7 6

0 0 2 0 3 94 1 83 50 42 127 28

5 6 23 21 41 498 25 127 123 985 192 103

0 0 3 28 12 36 0 10 17 57 19 9

0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 1 0

2,87% 1,13% 1,01% 1,40% 1,07% 2,58% 1,16% 3,84% 1,99% 4,57% 4,28% 4,80%

6550 7192 3227 2597 8882 4732 9664 6065 8324

218 86 45 29 166 44 106 90 197

148 35 26 18 86 24 36 44 99

11 2 3 3 12 4 3 2 2

5 0 1 0 4 2 9 14 13

51 48 15 8 60 14 48 24 72

3 1 0 0 4 0 10 6 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,33% 1,20% 1,39% 1,12% 1,87% 0,93% 1,10% 1,48% 2,37%

10996 9699 11729 27778 4871 14922 3061 10101

276 145 195 1298 47 824 26 170

115 42 115 244 14 269 16 38

6 5 5 17 7 24 0 9

33 38 3 423 5 27 1 13

120 56 66 531 21 489 9 108

2 4 6 83 0 15 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0

2,51% 1,49% 1,66% 4,67% 0,96% 5,52% 0,85% 1,68%

95671 1838 2037 1279

4256 10 10 40

1202 6 3 29

123 0 1 0

274 0 0 1

2334 4 4 10

306 0 2 0

17 0 0 0

4,45% 0,54% 0,49% 3,13%

15061-Ortigueira 15062-Outes 15063-Oza dos Ríos 15064-Paderne 15065-Padrón 15066-Pino, O 15067-Pobra do Caramiñal, A 15068-Ponteceso 15069-Pontedeume 15070-Pontes de García Rodríguez, As 15071-Porto do Son 15072-Rianxo 15073-Ribeira 15074-Rois 15075-Sada 15076-San Sadurniño 15077-Santa Comba 15078-Santiago de Compostela 15079-Santiso 15080-Sobrado 15081-Somozas, As

33 33


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. A Coruña. Concello 15082-Teo 15083-Toques 15084-Tordoia 15085-Touro 15086-Trazo 15087-Valdoviño 15088-Val do Dubra 15089-Vedra 15090-Vilasantar 15091-Vilarmaior 15092-Vimianzo 15093-Zas 15901-Cariño

Total Total poboación estranxeiros 18454 1302 3924 3979 3433 6857 4234 5043 1368 1261 7977 5109 4373

369 5 21 52 17 115 61 71 12 11 128 103 131

Unión Europea

Europa no Comunitaria

174 1 8 16 7 86 30 39 7 9 64 77 87

13 0 2 1 1 3 3 1 0 0 7 6 2

África 12 0 0 2 0 3 3 2 0 1 13 5 0

América

Asia

162 4 11 33 9 21 25 29 5 1 39 14 33

8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 7

Oceanía % y Estranxeiros Apátridas sobre total 0 2,00% 0 0,38% 0 0,54% 0 1,31% 0 0,50% 0 1,68% 0 1,44% 0 1,41% 0 0,88% 0 0,87% 0 1,60% 0 2,02% 2 3,00%

Fonte: Instituto nacional de Estatística. Revisión Padrón municipal 2012

3.2.6.2.- Concellos de Lugo

Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. Lugo.

Concello Total 27001-Abadín 27002-Alfoz 27003-Antas de Ulla 27004-Baleira 27005-Barreiros 27006-Becerreá 27007-Begonte 27008-Bóveda 27009-Carballedo 27010-Castro de Rei 27011-Castroverde 27012-Cervantes 27013-Cervo 27014-Corgo, O 27015-Cospeito 27016-Chantada 27017-Folgoso do Courel 27018-Fonsagrada, A 27019-Foz 27020-Friol 27021-Xermade

Total poboación 348902 2760 2009 2219 1448 3124 3072 3322 1589 2532 5422 2887 1593 4483 3828 5047 8783 1160 4198 9978 4137 2101

Total Unión Europa no estranxeiros Europea Comunitaria 14738 9 46 30 18 131 109 110 31 54 111 36 5 136 33 57 308 12 89 569 40 37

5447 6 41 22 11 40 82 102 15 37 60 10 4 49 17 32 152 7 37 165 30 9

160 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 3 2 0 5

África 2399 0 2 0 2 41 14 1 1 2 33 11 0 50 0 9 7 1 2 161 2 6

América 6048 3 3 8 5 48 13 6 14 15 17 15 1 35 15 15 140 4 47 226 8 16

Asia 680 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 15 0 1

Oceanía y Apátridas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 34

% Estranxeir os sobre total 4,22% 0,33% 2,29% 1,35% 1,24% 4,19% 3,55% 3,31% 1,95% 2,13% 2,05% 1,25% 0,31% 3,03% 0,86% 1,13% 3,51% 1,03% 2,12% 5,70% 0,97% 1,76%


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. Lugo. Concello 27022-Guitiriz 27023-Guntín 27024-Incio, O 27025-Xove 27026-Láncara 27027-Lourenzá 27028-Lugo 27029-Meira 27030-Mondoñedo 27031-Monforte de Lemos 27032-Monterroso 27033-Muras 27034-Navia de Suarna 27035-Negueira de Muñiz 27037-Nogais, As 27038-Ourol 27039-Outeiro de Rei 27040-Palas de Rei 27041-Pantón 27042-Paradela 27043-Páramo, O 27044-Pastoriza, A 27045-Pedrafita do Cebreiro 27046-Pol 27047-Pobra do Brollón, A 27048-Pontenova, A 27049-Portomarín 27050-Quiroga 27051-Ribadeo 27052-Ribas de Sil 27053-Ribeira de Piquín 27054-Riotorto 27055-Samos 27056-Rábade 27057-Sarria 27058-Saviñao, O 27059-Sober 27060-Taboada 27061-Trabada 27062-Triacastela 27063-Valadouro, O 27064-Vicedo, O 27065-Vilalba 27066-Viveiro 27901-Baralla 27902-Burela

Total poboación

Total estranxeiros

Unión Europea

Europa no Comunitaria

África

América

Asia

5658 3018 1875 3512 2866 2399 98457 1775 4183 19604 3969 754 1337 213 1295 1142 5046 3656 2860 2038 1555 3393

67 40 31 149 72 93 5519 93 86 1153 96 1 10 10 9 44 52 26 138 19 14 58

32 21 26 61 23 27 1420 64 20 624 47 0 2 10 7 43 28 7 112 12 8 13

0 0 0 0 2 0 59 0 1 20 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1

2 6 0 13 5 64 962 23 55 103 13 0 5 0 0 0 9 2 3 2 0 25

32 13 5 28 41 2 2881 6 9 375 31 1 3 0 2 1 15 17 22 2 6 19

1 0 0 45 1 0 197 0 1 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1199 1794 1968 2673 1690 3595 10061 1058 630 1439 1556 1674 13524 4314 2478 3221 1268 756 2123 1895 15116 16108 2834 9631

11 37 50 110 50 85 505 26 6 19 11 137 572 164 77 111 11 13 51 41 465 1131 79 1225

9 16 25 67 25 44 191 19 6 17 7 72 184 122 48 82 3 4 30 32 252 388 59 210

0 0 0 6 0 2 8 1 0 0 0 0 6 0 1 2 0 0 2 0 5 14 0 4

0 2 2 18 0 7 26 0 0 0 0 46 61 15 1 0 0 0 10 2 39 38 3 492

2 19 23 19 25 28 264 6 0 2 4 19 284 24 26 27 8 9 9 7 161 527 16 374

0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 0 37 3 1 0 0 0 0 0 8 163 1 145

% Oceanía y Estranxeiros Apátridas sobre total 0 1,18% 0 1,33% 0 1,65% 2 4,24% 0 2,51% 0 3,88% 0 5,61% 0 5,24% 0 2,06% 1 5,88% 0 2,42% 0 0,13% 0 0,75% 0 4,69% 0 0,69% 0 3,85% 0 1,03% 0 0,71% 0 4,83% 0 0,93% 0 0,90% 0 1,71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Fonte: Instituto nacional de Estatística. Revisión Padrón municipal 2012

35 35

0,92% 2,06% 2,54% 4,12% 2,96% 2,36% 5,02% 2,46% 0,95% 1,32% 0,71% 8,18% 4,23% 3,80% 3,11% 3,45% 0,87% 1,72% 2,40% 2,16% 3,08% 7,02% 2,79% 12,72%


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.2.6.3.- Concellos de Ourense Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. Ourense.

Concello

Total Total poboación estranxeiros

Unión Europea

Europa no Comunitaria

África

América

% Oceanía y Estranxeiros Apátridas sobre total

Asia

Total 32001-Allariz 32002-Amoeiro 32003-Arnoia, A 32004-Avión 32005-Baltar 32006-Bande

330257 6059 2278 1051 2408 1076 1958

16946 257 64 19 59 81 53

9747 165 42 12 13 80 36

264 5 5 0 5 0 1

1088 3 6 1 0 0 0

5455 81 11 6 41 1 16

386 3 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

5,13% 4,24% 2,81% 1,81% 2,45% 7,53% 2,71%

32007-Baños de Molgas 32008-Barbadás

1774 10064

38 436

31 212

3 10

0 14

4 189

0 11

0 0

2,14% 4,33%

32009-Barco de Valdeorras, O 32010-Beade 32011-Beariz 32012-Blancos, Os 32013-Boborás 32014-Bola, A 32015-Bolo, O

14052 500 1205 974 2862 1398 1084

1242 16 21 23 116 31 27

749 13 5 20 64 20 15

8 1 2 0 4 1 1

54 0 1 0 1 0 0

381 2 13 3 47 10 11

50 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8,84% 3,20% 1,74% 2,36% 4,05% 2,22% 2,49%

1064

55

50

0

0

5

0

0

5,17%

1773

336

310

0

12

14

0

0

18,95%

32018-Carballeda de Avia 32019-Carballiño, O 32020-Cartelle 32021-Castrelo do Val

1487 14246 3163 1169

27 805 36 29

16 342 19 20

2 4 1 0

1 23 1 0

8 418 13 9

0 17 2 0

0 1 0 0

1,82% 5,65% 1,14% 2,48%

32022-Castrelo de Miño 32023-Castro Caldelas 32024-Celanova 32025-Cenlle 32026-Coles 32027-Cortegada 32028-Cualedro

1754 1486 5809 1331 3216 1277 1924

79 38 187 46 78 40 42

66 28 107 40 26 29 35

0 0 2 0 8 2 0

0 1 1 0 5 2 1

13 7 67 6 39 7 6

0 2 10 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4,50% 2,56% 3,22% 3,46% 2,43% 3,13% 2,18%

32029-Chandrexa de Queixa 32030-Entrimo 32031-Esgos 32032-Xinzo de Limia 32033-Gomesende 32034-Gudiña, A 32035-Irixo, O

586 1391 1180 10358 914 1506 1689

8 222 18 674 22 182 31

7 217 9 303 14 158 22

0 0 1 2 2 0 2

1 0 1 200 0 0 0

0 5 7 148 6 24 7

0 0 0 20 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0

1,37% 15,96% 1,53% 6,51% 2,41% 12,08% 1,84%

32016-Calvos de Randín 32017-Carballeda de Valdeorras

36 36


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. Ourense.

Concello 32036-Xunqueira de Ambía

Total Total poboación estranxeiros

Unión Europea

Europa no Comunitaria

África

América

% Oceanía y Estranxeiros Apátridas sobre total

Asia

1649

23

19

0

0

4

0

0

1,39%

892 557 1541 1763 909 2175 3112 1001 2969 1479 2197 1304

30 5 14 61 19 283 102 16 85 31 38 254

28 4 13 41 15 273 93 12 57 21 27 250

0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0

2 1 1 20 3 9 6 2 26 9 11 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,36% 0,90% 0,91% 3,46% 2,09% 13,01% 3,28% 1,60% 2,86% 2,10% 1,73% 19,48%

894 2924 1779

10 75 47

10 69 41

0 0 0

0 1 1

0 5 5

0 0 0

0 0 0

1,12% 2,56% 2,64%

32052-Nogueira de Ramuín 32053-Oímbra 32054-Ourense

2336 2062 107597

60 394 5669

38 359 2045

2 1 134

3 4 527

13 30 2741

3 0 222

1 0 0

2,57% 19,11% 5,27%

32055-Paderne de Allariz 32056-Padrenda 32057-Parada de Sil

1574 2244 648

46 246 14

21 240 12

3 1 0

0 0 0

22 5 2

0 0 0

0 0 0

2,92% 10,96% 2,16%

32058-Pereiro de Aguiar, O 32059-Peroxa, A 32060-Petín 32061-Piñor 32062-Porqueira

6306 2085 982 1322 1005

134 37 31 61 9

82 31 20 32 6

6 0 1 0 0

5 2 0 9 0

41 4 10 20 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,12% 1,77% 3,16% 4,61% 0,90%

32063-Pobra de Trives, A 32064-Pontedeva 32065-Punxín

2388 654 801

79 22 34

56 17 20

0 0 0

1 1 8

22 4 4

0 0 1

0 0 1

3,31% 3,36% 4,24%

716 1568 1812 5319

26 17 57 198

17 4 21 149

0 4 4 4

0 0 2 6

9 9 30 35

0 0 0 4

0 0 0 0

3,63% 1,08% 3,15% 3,72%

685 1803 4695

3 85 231

3 72 165

0 0 3

0 0 3

0 12 52

0 1 8

0 0 0

0,44% 4,71% 4,92%

32037-Xunqueira de Espadanedo 32038-Larouco 32039-Laza 32040-Leiro 32041-Lobeira 32042-Lobios 32043-Maceda 32044-Manzaneda 32045-Maside 32046-Melón 32047-Merca, A 32048-Mezquita, A 32049Montederramo 32050-Monterrei 32051-Muíños

32066-Quintela de Leirado 32067-Rairiz de Veiga 32068-Ramirás 32069-Ribadavia 32070-San Xoán de Río 32071-Riós 32072-Rúa, A

37 37


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. Ourense.

Concello 32073-Rubiá 32074-San Amaro

Total poboación

Total estranxeiros

Unión Europea

Europa no Comunitaria

África

América

% Oceanía y Estranxeiros Apátridas sobre total

Asia

1557 1237

24 23

14 6

0 3

1 0

9 14

0 0

0 0

1,54% 1,86%

32075-San Cibrao das Viñas

4745

233

171

4

4

54

0

0

4,91%

32076-San Cristovo de Cea 32077-Sandiás 32078-Sarreaus 32079-Taboadela 32080-Teixeira, A 32081-Toén 32082-Trasmiras

2560 1342 1408 1642 415 2567 1534

64 23 27 25 11 134 32

39 14 17 18 8 116 21

1 1 1 0 0 5 0

12 7 4 0 0 0 5

12 1 5 7 3 13 6

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2,50% 1,71% 1,92% 1,52% 2,65% 5,22% 2,09%

32083-Veiga, A 32084-Verea 32085-Verín 32086-Viana do Bolo 32087-Vilamarín

1036 1150 14707 3180 2119

22 29 1999 63 39

16 8 1381 51 25

0 1 3 0 3

1 0 132 1 0

5 20 453 10 11

0 0 30 1 0

0 0 0 0 0

2,12% 2,52% 13,59% 1,98% 1,84%

32088-Vilamartín de Valdeorras 32089-Vilar de Barrio 32090-Vilar de Santos 32091-Vilardevós

1988 1572 922 2131

105 24 18 54

80 21 10 44

0 0 1 0

11 0 0 3

13 3 5 7

1 0 0 0

0 0 2 0

5,28% 1,53% 1,95% 2,53%

632

13

9

0

0

4

0

0

2,06%

32092-Vilariño de Conso

Fonte Instituto Nacional de Estatística. Revisión do Padrón municipal 2012

3.2.6.4.- Concellos de Pontevedra Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. Pontevedra.

Concello Total 36001-Arbo 36002-Barro 36003-Baiona 36004-Bueu 36005-Caldas de Reis 36006-Cambados 36007-Campo Lameiro 36008-Cangas 36009-Cañiza, A 36010-Catoira

Total Total poboación estranxeiros

Unión Europea

Europa no Comunitaria

África

América

% Oceanía y Estranxeiros Apátridas sobre total

Asia

958428 3191 3724 12063 12373

40638 110 39 547 153

17650 92 15 406 78

751 1 0 7 3

4879 6 4 8 9

15914 11 20 115 49

1402 0 0 10 14

42 0 0 1 0

4,24% 3,45% 1,05% 4,53% 1,24%

10008 13898

308 416

106 153

11 4

26 40

155 211

10 8

0 0

3,08% 2,99%

2009 26087 5511 3484

17 594 191 30

15 252 107 11

0 6 4 0

0 149 7 0

2 151 67 19

0 31 6 0

0 5 0 0

0,85% 2,28% 3,47% 0,86%

38 38


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. Pontevedra.

Concello

Total Total poboación estranxeiros

Unión Europea

Europa no Comunitaria

África

América

% Oceanía y Estranxeiros Apátridas sobre total

Asia

36011-Cerdedo 36012-Cotobade 36013-Covelo 36014-Crecente 36015-Cuntis 36016-Dozón 36017-Estrada, A 36018-Forcarei

1916 4394 2931 2367 4992 1328 21657 3916

57 82 164 122 78 9 426 37

40 50 134 112 30 5 172 17

1 2 4 1 0 0 9 7

2 5 2 1 29 0 117 0

14 25 24 7 13 4 117 13

0 0 0 0 6 0 11 0

0 0 0 1 0 0 0 0

2,97% 1,87% 5,60% 5,15% 1,56% 0,68% 1,97% 0,94%

36019-Fornelos de Montes 36020-Agolada 36021-Gondomar 36022-Grove, O 36023-Guarda, A 36024-Lalín 36025-Lama, A 36026-Marín 36027-Meaño 36028-Meis 36029-Moaña 36030-Mondariz

1906 2803 13954 11236 10453 20409 2918 25562 5453 4992 19291 4841

41 52 229 380 426 1090 113 1184 119 94 382 53

34 35 102 188 318 432 63 195 65 56 197 39

1 1 5 3 12 8 2 39 4 0 6 2

0 7 4 34 4 226 9 718 19 10 23 0

5 8 112 150 67 381 39 214 27 28 147 12

1 0 5 5 25 42 0 18 4 0 9 0

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2,15% 1,86% 1,64% 3,38% 4,08% 5,34% 3,87% 4,63% 2,18% 1,88% 1,98% 1,09%

690 4402 15267 4300 17840 3101

30 78 567 106 610 94

26 40 324 81 365 82

0 3 6 0 13 0

0 0 46 2 10 1

4 33 122 22 207 11

0 1 68 1 13 0

0 1 1 0 2 0

4,35% 1,77% 3,71% 2,47% 3,42% 3,03%

3170 82684 18543 3073 16642 23409 5739 3123 30015 5166 2931 6574

42 3495 1146 27 675 1198 120 84 719 181 31 183

31 925 616 10 207 588 73 51 327 116 12 145

0 63 17 2 24 7 3 1 9 1 0 6

0 578 153 2 116 79 3 4 121 18 5 10

11 1724 335 13 320 492 35 22 229 41 14 20

0 205 23 0 8 28 3 5 30 5 0 2

0 0 2 0 0 4 3 1 3 0 0 0

1,32% 4,23% 6,18% 0,88% 4,06% 5,12% 2,09% 2,69% 2,40% 3,50% 1,06% 2,78%

8835

555

267

5

115

157

11

0

6,28%

36031-MondarizBalneario 36032-Moraña 36033-Mos 36034-Neves, As 36035-Nigrán 36036-Oia 36037-Pazos de Borbén 36038-Pontevedra 36039-Porriño, O 36040-Portas 36041-Poio 36042-Ponteareas 36043-Ponte Caldelas 36044-Pontecesures 36045-Redondela 36046-Ribadumia 36047-Rodeiro 36048-Rosal, O 36049-Salceda de Caselas

39 39


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Poboación estranxeira por municipios e nacionalidade 2012. Pontevedra.

Concello 36050-Salvaterra de Miño 36051-Sanxenxo 36052-Silleda 36053-Soutomaior 36054-Tomiño 36055-Tui 36056-Valga 36057-Vigo 36058-Vilaboa 36059-Vila de Cruces 36060-Vilagarcía de Arousa 36061-Vilanova de Arousa 36901-Illa de Arousa, A

Total Total estranxei poboación ros

Unión Europea

Europa no Comunita ria

África

América

% Oceanía y Estranxeiro Apátridas s sobre total

Asia

9677 17604 9074 7265 13738 17230 6072 297355 5965 6085

741 624 600 366 691 928 56 16831 202 189

566 265 448 97 561 612 29 6341 46 135

5 12 16 8 9 3 4 341 1 3

37 37 18 146 21 178 6 1451 136 5

122 289 110 103 94 124 16 8040 16 43

11 21 8 12 6 11 1 646 2 3

0 0 0 0 0 0 0 12 1 0

7,66% 3,54% 6,61% 5,04% 5,03% 5,39% 0,92% 5,66% 3,39% 3,11%

37621

1636

619

39

94

819

65

0

4,35%

10590

217

91

5

27

86

7

1

2,05%

4981

73

35

2

1

33

1

1

1,47%

Fonte Instituto Nacional de Estatística. Revisión do Padrón municipal 2012

3.3.- Concesión da nacionalidade española.

Concesións de nacionalidade española segundo lugar de residencia. Ano 2012. Galicia e provincias: Persoas segundo grupo de idade. Grupo idade

Total España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

115.557

2.811

1.281

370

289

871

De 0 a 4 anos

3.823

37

13

16

2

6

De 5 a 14 anos

8.502

42

13

11

7

11

De 15 a 24 anos

11.103

235

107

43

28

57

De 25 a 34 anos

31.375

839

390

84

85

280

De 35 a 44 anos

35.267

909

430

121

89

269

De 45 a 54 anos

18.024

502

223

70

51

158

De 55 a 64 anos

5.869

179

75

22

20

62

65 anos e máis

1.594

68

30

3

7

28

Total

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Anuario Estatístico 2012

40 40


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Concesións de nacionalidade española segundo lugar de residencia. Ano 2012. Galicia e provincias: Persoas segundo nacionalidade previa. Nacionalidade previa Total Ecuador Colombia Marruecos Perú Argentina Bolivia Rep. Dominicana Cuba Venezuela Uruguay Brasil Chile Portugal Paraguay México Nigeria Filipinas Senegal Argelia Pakistán Resto de países Apátridas e non consta

Total España

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

115.557 9.811 7.440 9.452 5.557 2.473 2.546

2.811 93 587 106 350 152 67

1.281 46 237 35 191 72 37

370 14 73 20 49 7 3

289 12 67 10 4 14 4

871 21 210 41 106 59 23

2.211

356

162

97

50

47

1.209 1.145 940 753 778 409 330 336 390 372 414 460 444 3.377

128 140 159 268 25 158 44 25 7 2 20 2 4 118

70 67 69 142 16 28 29 12 1 1 8 1 2 55

19 12 9 29 1 18 3 1 1 0 1 0 1 12

12 14 8 26 4 51 0 3 0 1 1 0 1 7

27 47 73 71 4 61 12 9 5 0 10 1 0 44

6

0

0

0

0

0

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Anuario Estatístico 2012

Concesións de nacionalidade española segundo lugar de residencia. Ano 2012. Galicia e provincias: Persoas segundo motivo da concesión. Total Motivo Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra España Total 115.557 2.809 1.281 370 289 871 Dous anos de 83.087 2.231 1.046 301 228 656 residencia Dez anos de 11.960 125 46 12 7 60 residencia Nado en 10.630 67 25 21 7 14 España Matrimonio 9.304 374 158 36 45 135 con español/a Fillo/a ou Neto/a de 183 5 2 0 0 3 español/a de orixe Outro motivo 236 7 4 0 2 1 Non consta 157 2 0 0 0 2 Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Anuario Estatístico 2012

41 41


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Concesións de nacionalidade española segundo Comunidades Autónoma. Ano 2012. Número de persoas Total Madrid Cataluña Andalucía Comundade Valenciana Canarias País Vasco Baleares Castela-A Mancha Castela León Galicia Aragón Murcia Navarra Asturias A Rioxa Cantabria Extremadura Ceuta Melilla Embaixada, Consulado ou Xulgado

115.557 33.364 25.891 10.388 10.303 5.231 4.996 3.900 3.574 3.534 2.811 2.807 2.764 2.133 1.107 1.081 865 702 41 62 3

Porcentaxe 100,00% 28,87% 22,41% 8,99% 8,92% 4,53% 4,32% 3,37% 3,09% 3,06% 2,43% 2,43% 2,39% 1,85% 0,96% 0,94% 0,75% 0,61% 0,04% 0,05% 0,00%

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Anuario Estatístico 2012

3.4.- Movemento defuncións)

natural

da

poboación

(matrimonios,

nacementos,

Matrimonios de diferente sexo nos que polo menos un cónxuxe é estranxeiro, segundo residencia do matrimonio. Galicia e provincias. Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Total España 14.094 18.460 26.082 30.930 29.640 31.884 34.223 36.320 37.119 35.090 31.686 29.488 337.322

Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

495 534 747 874 845 1.076 1.309 1.339 1.280 1.196 975 850 11.136

190 110 251 358 259 425 487 592 561 543 438 381 4.379

35 72 93 103 85 93 105 96 98 109 113 83 1.062

78 112 142 144 143 182 274 214 148 133 112 88 1.766

192 240 261 269 358 376 443 437 473 411 312 298 3.929

FONTE: INE. - Movemento Natural de Poboación. Matrimonios

42 42


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Nacementos de nai estranxeira por provincia de residencia da nai e sexo do nado Ano 2012

Total

Galicia

Nenos

Nenas

1.553

811

742

A Coruña

592

319

273

Lugo

221

111

110

Ourense

187

90

97

Pontevedra

567

303

264

i estranxeira por provincia de nai FONTE: INE. - Movemento Natural de Poboación. Nacementos

Nacementos de nai ou pai estranxeiro segundo lugar de residencia da nai. Galicia e provincias. Ambos os dous sexos. Ano

Total España

Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

40.985 52.740 63.591 73.457 82.296 93.152 108.051 125.014 119.721 117.238 109.172 104.538 1.089.955

869 1.081 1.338 1.438 1.678 1.651 8.911 2.362 2.457 2.368 2.085 2.068 28.306

288 373 452 522 607 584 709 895 931 894 779 766 7.800

95 103 158 128 182 177 232 277 306 327 285 274 2.544

144 167 176 178 220 232 250 274 286 296 230 254 2.707

342 438 552 610 669 658 7720 916 934 851 791 774 15.255

Total

FONTE: INE. - Movemento Natural de Poboación. Nacementos

Nacementos de nai e pai estranxeiros segundo lugar de residencia da nai. Galicia e provincias. Ambos os dous sexos. Ano

Total España

Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

22.244 30.662 38.352 45.609 51.196 58.374 70.006 81.794 76.437 74.154 67.308 62.724 678.860

199 276 371 451 505 564 659 884 927 886 785 771 7.278

59 92 120 167 169 185 256 339 330 315 264 277 2.573

20 25 47 32 61 68 86 122 150 164 154 138 1.067

28 47 48 44 60 79 77 100 117 117 83 84 884

92 112 156 208 215 232 240 323 330 290 284 272 2.754

Total

FONTE: INE. - Movemento Natural de Poboación. Nacementos

43 43


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Nacementos de nai estranxeira segundo lugar de residencia da nai. Galicia e provincias. Ambos os dous sexos. Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Total España 33.475 44.198 54.028 62.633 70.259 79.903 93.486 108.195 102.586 100.012 92.090 87.451 928.316

Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

602 798 982 1.229 1.229 1.250 1.471 1.794 1.831 1.794 1.553 1.567 16.100

208 278 335 454 454 437 539 699 695 663 575 592 5.929

64 82 115 148 148 152 195 222 248 274 240 221 2.109

102 132 126 171 171 178 188 207 214 230 162 187 2.068

228 306 406 456 456 483 549 666 674 627 576 567 5.994

FONTE: INE. - Movemento Natural de Poboación. Nacementos

Defuncións de estranxeiros en Galicia segundo provincia de residencia Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Total España Total Galicia 7.980 8.606 8.996 9.399 9.887 9.856 10.641 10.924 10.583 10.861 11.139 11.288 120.160

154 174 165 173 204 204 201 184 202 230 226 238 2.355

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

37 32 38 45 53 51 41 36 64 68 72 80 617

15 17 13 15 17 21 13 18 18 21 17 31 216

47 56 35 42 49 44 52 49 37 56 54 42 563

55 69 79 71 85 88 95 81 83 85 83 85 959

INE. - Movemento Natural de Poboación. Defuncións

44 44


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.5.- Alumnado estranxeiro. Non universitario

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia e provincias. Número de alumnos/as 2000-2013 Curso escolar

Total Galicia

A Coruña

2.592 3.626 5.502 6.702 7.408 9.164 10.561 11.930 13.699 15.058 14.570 15.104 15.672

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Lugo

687 1.107 1.775 2.340 2.546 3.219 3.973 4.503 5.133 5.640 5.555 6.118 6.022

Ourense

393 474 698 751 861 1.022 1.294 1.508 1.824 2.007 2.047 1.881 2.325

Pontevedra

642 657 870 928 899 1.045 1.128 1.362 1.578 1.737 1.714 1.446 1.839

870 1.388 2.159 2.683 3.102 3.878 4.166 4.557 5.164 5.674 5.254 5.659 5.486

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Datos e cifras do ensino non universitario.

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia e provincias. Curso 2012-2013. Niveis educativos Nivel educativo

Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

45 45


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Ed. Infantil

1.103

424

158

120

401

Ed. primaria

5.410

2.002

889

653

1.866

ESO

5.042

1.933

776

593

1.740

748

292

92

78

286

3.369

1.371

410

395

1.193

15.672

6.022

2.325

1.839

5.486

Bacharelato ordinario Resto ensinanzas Total

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos da Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Datos e cifras do estudio non Universitario. Curso 2012/2013

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por nacionalidade. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 País de Orixe

Curso 2010/2011

Curso 2011/2012

Afganistán

1

1

Albania

8

6

100

99

Alxeria

74

100

Andorra

36

35

Angola

24

24

5

7

14

3

1

1

Armenia

15

18

Arxentina

837

753

Alemaña

Antiguos Territ.De S.Esp. Apátridas Arabia Saudí

46 46


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por nacionalidade. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 Curso Curso País de Orixe 2010/2011 2011/2012 Australia

12 4

6

Bangladesh

13

14

Bélxica

25

24

11

14

263

274

4

2

1648

1652

Bulgaria

117

108

Cabo Verde

115

133

Camerún

9

8

Canadá

7

6

Chad

1

1

Chile

190

161

Austria

Benín Bielorrusia Bolivia Bosnia-Hercegovina Brasil

1

379

403

Colombia

1800

1774

Comores

2

Congo

5

Corea do Norte

1

China

Corea do Sur Costa do Marfil Costa Rica

5

2

4

11

8

1

0

10

6

246

281

Dinamarca

1

4

Dominica

7

0

84

99

Croacia Cuba

E. U. de América

289

307

Eslovaquia

8

9

Eslovenia

3

3

Estonia

1

2

Etiopía

50

54

5

8

Ecuador

Exipto Filipinas

11

12

Francia

140

155

Gabón

2

1

Gambia

7

5

Gana

43

44

Grecia

7

3

Guatemala

23

24

Guinea

31

6

Guinea Ecuatorial

27

32

Guinea-Bisau

9

4

Haití

1

2

47 47


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por nacionalidade. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 Curso Curso País de Orixe 2010/2011 2011/2012 37

42

Hungría

8

8

Iemen

2

1

India

16

12

Irán

2

2

Iraq

3

4

Irlanda

8

10

256

278

Honduras

Israel Italia

2

Iugoslavia

1

Kazajstán

3

Kirguicistán

2

Letonia

4

6

Líbano

1

2

Liberia

3

3

Liechtenstein

3

1 20

22

Luxemburgo

1

1

Madagascar

2

2

Malavi

1

1

Maldivas

1

Lituania

4

1

1402

1511

Mauritania

18

17

México

81

95

Moldavia

40

39

Mali Marrocos Mauricio

Montenegro Mozambique Namibia Nepal Nicaragua Níxer

1

1 3

3

14

16

3

2

27

34

8

Nixeria

38

Noruega

11

5

O Salvador

14

16

Paises Baixos

28

26

Panamá

24

24

49

Paquistán

27

33

Paraguai

178

214

Perú

740

810

48 48


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por nacionalidade. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 Curso Curso País de Orixe 2010/2011 2011/2012 Polonia Portugal Quenia Reino Unido Rep. Surafricana

45

42

1019

989

2

3

109

102

4

3 0

República Centroafricana República Checa

8

15

República Democrática do Congo

1

1

República Dominicana

718

865

Romanía

847

993

Ruanda Rusia (Federación)

2

2

99

100 0

S. Vicente-Granad. S.Tomé e Príncipe Senegal Serbia

1

1

145

141

4

1 1

Serbia e Montenegro Serra Leona

6

Seychelles

1

9

Siria

5

1

Somalia

2

1 0

Suacilandia

0

Sudán 2

7

146

131

Tadjikistan

2

5

Tailandia

3

5

Togo

5

4

Túnez

1

1

Suecia Suíza

Turquía

5

6

Ucraína

59

73

Uganda

1

Uruguai

793

725

2

5

739

747

Vietnam

1

0

Xapón

1

2

Xeorxia

10

6

Uzbequistan Venezuela

Xordania Total

6

6

14570

15007

Fonte: Secretaria Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

49 49


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por Concellos. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 Curso Curso Concello/Provincia 2010/2011 2011/2012 TOTAL A CORUÑA

5555

5711

12

11

148

120

19

16

307

277

26

22

Baña (A)

9

9

Bergondo

27

25

Betanzos

81

105

Boimorto

6

8

77

71

15

10

2

1

Abegondo Ames Aranga Ares Arteixo Arzúa

Boiro

7

Boqueixón Brión Cabana de Bergantiños Cabanas Camariñas Cambre

2

1

19

18

120

111

3

1

Carballo

96

108

Cariño

19

13

Capela (A)

1

2

Carral

28

34

Cedeira

51

54

Cee

24

29

Cerceda

10

9

Cerdido

1

0

Cesuras

1

1

Corcubión

1

0

Coristanco

5

2

Coruña (A)

1709

1820

Culleredo

Carnota

165

173

Curtis

90

98

Dodro

4

1

Fene

44

42

Ferrol

421

410

8

10

15

9

Fisterra Laracha (A)

5

14

Lousame

15

12

Malpica de Bergantiños

20

17

Laxe

0

Mañón Mazaricos Melide Mesía

2

2

40

46 1

50 50


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por Concellos. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 Concello/Provincia Miño

Curso 2010/2011

Curso 2011/2012

23

20 1

Moeche Monfero

2

2

Mugardos

12

11

Muxía

15

3

Muros

5

13

Narón

126

134

Neda Negreira

4

5

50

56

34

41

Oleiros

209

202

Ordes

81

76

Oroso

29

33

Ortigueira

18

20

Outes

11

13

Noia

4

2

Padrón

23

25

Pino (O)

4

4

18

17

9

19

Pontedeume

34

43

Pontes de García Rodríguez (As)

61

53

Porto do Son

14

14

Rianxo

2

10

Ribeira

215

192

Rois

4

4

Sada

105

109

8

5

Oza dos Ríos

Pobra do Caramiñal (A) Ponteceso

San Sadurniño Santa Comba Santiago de Compostela

28

35

653

734 0

Santiso Teo

43

42 1

Tordoia Touro

4

9

Trazo

2

2

Valdoviño

5

1

Val do Dubra

7

7

Vedra

9

8

Vilarmaior

2

2

Vimianzo

12

10

Zas

12

13

51 51


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por Concellos. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 Concello/Provincia TOTAL LUGO Alfoz

Curso 2010/2011

Curso 2011/2012

2047

2165

10

7 4

Baleira Baralla

9

5

Barreiros

8

6

Becerreá

7

7

Begonte

3

3

Bóveda

1

1

195

222

Burela Carballedo

5

3

Castro de Rei

8

11

1

2

21

16

Corgo (O)

1

1

Cospeito

5

3

Chantada

28

29

5

5

Castroverde Cervo

Fonsagrada (A)

109

121

Friol

3

2

Guitiriz

4

9

Guntín

2

1

Incio (O)

1

1

Foz

Láncara

5

7

Lourenzá

13

13

Lugo

816

865

Meira

12

16

Mondoñedo Monforte de Lemos

24

20

159

185

31

32

Navia de Suarna

3

3

Nogais (As)

1

1

Ourol

3

5

42

14

Palas de Rei

7

5

Pantón

2

2

Monterroso

Outeiro de Rei

1

Páramo (O) 10

12

Pedrafita do Cebreiro

1

1

Pol

2

3

Pastoriza (A)

4

2

23

19

Portomarín

7

6

Quiroga

5

7

Rábade

15

16

Ribadeo

94

103

Pobra do Brollón (A) Pontenova (A)

52 52


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por Concellos. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 Curso Curso Concello/Provincia 2010/2011 2011/2012 Riotorto

2

Sarria

72

83

Saviñao (O)

19

17

Sober

3

2

Taboada

3

6

Valadouro (O)

3

3

Vicedo (O)

4

3

Vilalba

58

62

Viveiro

160

171

Xermade Xove TOTAL OURENSE Allariz

8

4

12 1714

15 1740

28

25

Amoeiro

2

2

Arnoia (A)

1

1

Avión

1

6

Bande

17

9

Baños de Molgas

2

2

34

41

217

199

Boborás

2

1

Bolo (O)

2

2

Calvos de Randín

1

1

22

22

Barbadás Barco de Valdeorras (O)

Carballeda de Valdeorras Carballeda de Avia

1

2

85

110

Cartelle

3

3

Castrelo de Miño

2

3

Castro Caldelas

1

1

23

21

Cenlle

4

4

Coles

18

14

Cortegada

3

3

Cualedro

2

5

Entrimo

5

2

Gudiña (A)

6

10

Irixo (O)

2

1

Leiro

4

4

Lobios

1

4

Maceda

6

9

Maside

9

10

Carballiño (O)

Celanova

Merca (A)

1

Mezquita (A)

1

Montederramo

1

53 53


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por Concellos. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 Curso Curso Concello/Provincia 2010/2011 2011/2012 Monterrei

5

4

Muíños

1

1

Nogueira de Ramuín

1

2

897

926

Ourense Padrenda Pereiro de Aguiar (O)

2

2

26

15

Peroxa (A)

1

1

Pobra de Trives (A)

5

10

Rairiz de Veiga

4

4

Ramirás Ribadavia Riós Rúa (A)

1

3

19

20

1

1

15

22

Rubiá

1

San Amaro

2

0

San Cristovo de Cea

5

5

Sandiás Sarreaus

1 1

1

Toén

3

1

Verín

107

95

2

1

10

10

Viana do Bolo Vilamarín Vilamartin de Valdeorras Xinzo de Limia Xunqueira de Ambia TOTAL PONTEVEDRA

1

0

98

95

2 5254

5391

Agolada

2

1

Arbo

2

1

32

38

Baiona Barro

1

Bueu

14

12

Caldas de Reis

44

39

Cambados

73

76

159

140

30

34

Catoira

2

3

Cerdedo

3

Cotobade

8

Covelo

1

Crecente

7

7

Cuntis

6

7

Cangas Cañiza (A)

Dozón Estrada (A) Forcarei Fornelos de Montes

8

1

1

59

65

7

3

1

1

Gondomar

15

22

Grove (O)

49

53

54 54


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Alumnado estranxeiro non universitario en Galicia por Concellos. Cursos 2010/2011 e 2011/2012 Curso Curso Concello/Provincia 2010/2011 2011/2012 Guarda (A)

31

31

Illa de Arousa (A)

12

7

Lalín

121

122

Lama (A)

170

126

Marín

129

142

Meaño

10

12

Meis

7

6

41

38

Mondariz

7

6

Mondariz-Balneario

2

1

Moaña

Moraña

10

8

Mos

68

75

5

7

70

79

8

8

Neves (As) Nigrán Oia Pazos de Borbén Poio Ponteareas Ponte Caldelas Pontecesures

3

3

76

73

150

148

7

16

5

1

Pontevedra

562

589

Porriño (O)

148

194

8

7

Redondela

101

96

Ribadumia

24

21

Rodeiro

11

11

Rosal (O)

7

6

Salceda de Caselas

54

54

Salvaterra de Miño

33

40

Sanxenxo

65

77

Silleda

61

66

Soutomaior

74

68

Portas

Tomiño Tui Valga

40

39

183

171

1

3

2091

2157

Vilaboa

62

66

Vila de Cruces

28

33

Vilagarcía de Arousa

231

254

Vilanova de Arousa

22

19

14570

15007

Vigo

TOTAL GALICIA

Fonte: Secretaria Xeral Técnica. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ma. Curso 2010/2011

55 55


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Número de estudiantes estranxeiros matriculados en 1º y 2º ciclo y Grado, por procedencia. Distribución por Comunidade Autónoma. Curso 2011/2012 Total

Total Extranjeros

UE (27)

Otros

Total

%

Total

%

Total

%

Total

1.469.653

53.213

3,6%

20.515

38,6%

32.698

61,4%

U. Presenciais

1.242.043

46.323

3,7%

17.633

38,1%

28.690

61,9%

Andalucía

237.973

6.325

2,7%

1.842

29,1%

4.483

70,9%

Aragón

32.397

618

1,9%

351

56,8%

267

43,2%

Asturias (Principado de)

24.450

387

1,6%

118

30,5%

269

69,5%

Balears (Illes)

13.608

791

5,8%

272

34,4%

519

65,6%

Canarias

44.966

2.876

6,4%

1.133

39,4%

1.743

60,6%

Cantabria

10.789

249

2,3%

62

24,9%

187

75,1%

Castela-A Mancha

27.653

390

1,4%

115

29,5%

275

70,5%

Castela e León

81.545

1.948

2,4%

755

38,8%

1.193

61,2%

Cataluña

174.285

8.516

4,9%

2.979

35,0%

5.537

65,0%

Comunidade Valenciana

145.928

7.135

4,9%

3.390

47,5%

3.745

52,5%

Extremadura

22.202

266

1,2%

107

40,2%

159

59,8%

Galicia

63.202

983

1,6%

443

45,1%

540

54,9%

Madrid (Comunidade de)

245.723

13.036

5,3%

5.325

40,8%

7.711

59,2%

Murcia (Rexión de)

44.838

1.162

2,6%

304

26,2%

858

73,8%

Navarra (Comunidade Foral de)

15.309

504

3,3%

106

21,0%

398

79,0%

País Vasco

52.004

979

1,9%

287

29,3%

692

70,7%

Rioxa (A)

5.171

158

3,1%

44

27,8%

114

72,2%

227.610

6.890

3,0%

2.882

41,8%

4.008

58,2%

A Distancia de Madrid

2.109

38

1,8%

18

47,4%

20

52,6%

Internacional da Rioxa

5.535

196

3,5%

68

34,7%

128

65,3%

218

5

2,3%

2

40,0%

3

60,0%

Nacional de Educación a Distancia

179.781

5.947

3,3%

2.544

42,8%

3.403

57,2%

Oberta de Catalunya

39.967

704

1,8%

250

35,5%

454

64,5%

U. no Presenciales

Internacional Valenciana

o Fonte: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

56 56


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.6.- Estranxeiros no mercado laboral galego. EPA (Enquisa de Poboación activa) Poboación activa en Galicia segundo nacionalidade e sexo. II Trimestre ano 2013. Unidade: Miles de persoas Poboación estimada Galicia Ambos sexos

Nacionalidade Española

Total

Extranxeira Unión Europea

Non Unión Europea

Total

1.286,7

1.215,6

24,4

46,6

71,0

Homes

681,7

647,2

12,7

21,8

34,5

Mulleres

605,0

568,4

11,7

24,8

36,5

Fonte:INE. Enquisa de Poboación Activa. II Trimestre 2013.

Poboación de 16 anos e máis por nacionalidade e sexo. II Trimestre ano 2013. Unidade: Miles de persoas Poboación estimada Galicia

Nacionalidade Española

Total

Extranxeira Unión Europea

Non Unión Europea

Total

Ambos sexos

2.351,3

2.254,2

32,7

64,4

97,1

Homes

1.122,3

1.079,1

17,3

25,9

43,2

Mulleres

1.229,0

1.175,1

15,4

38,5

54,0

Fonte:INE. Enquisa de Poboación Activa. II Trimestre 2013.

Taxa de actividade en Galicia segundo nacionalidade e sexo. II Trimestre ano 2013. Unidade: Porcentaxes Poboación estimada Galicia Ambos sexos

Nacionalidade Española

Total

Extranxeira Unión Europea

Non Unión Europea

Total

54,7

53,9

74,6

72,4

73,1

Homes

60,7

60,0

73,5

84,2

79,9

Mulleres

49,2

48,4

75,9

64,4

67,7

Fonte:INE. Enquisa de Poboación Activa. II Trimestre 2013.

57 57


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Poboación ocupada en Galicia segundo nacionalidade e sexo. II Trimestre ano 2013. Unidade: Miles de persoas Poboación estimada Galicia

Nacionalidade Española

Total

Extranxeira Unión Europea

Non Unión Europea

Total

Ambos sexos

998,5

951,9

17,3

29,3

46,6

Homes

530,4

506,3

9,3

14,8

24,1

Mulleres

468,1

445,6

8,0

14,5

22,5

Fonte:INE. Enquisa de Poboación Activa. II Trimestre 2013.

Taxas de paro en Galicia segundo nacionalidade e sexo. II Trimestre ano 2013. Unidade: Miles de persoas Poboación estimada Galicia

Nacionalidade Española

Total

Extranxeira Unión Europea

Non Unión Europea

Total

Ambos sexos

22,4

21,7

29,3

37,2

34,5

Homes

22,2

21,8

26,8

32,3

30,3

22,6

21,6

31,9

41,4

38,4

Mulleres

Fonte:INE. Enquisa de Poboación Activa. II Trimestre 2013.

Taxas de ocupación en Galicia segundo nacionalidade e sexo. II Trimestre ano 2013. Unidade: Porcentaxes Poboación estimada Galicia

Nacionalidade Española

Total

Extranxeira Unión Europea

Non Unión Europea

Total

Ambos sexos

42,5

42,2

52,8

45,5

47,9

Homes

47,3

46,9

53,8

57,0

55,7

Mulleres

38,1

37,9

51,7

37,7

41,7

Fonte:INE. Enquisa de Poboación Activa. II Trimestre 2013.

58 58


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Evolución da poboación de 16 anos e máis anos en Galicia segundo nacionalidade. Series Trimestrais. Unidades: Miles de persoas Trimestre/ano

Total

Estranxeiros UE

Españois Estranxeiros

Estranxeiros non UE

TIV -2009

2.386,00

2.290,90

95,1

27,5

67,6

TI- 2010

2.384,90

2.289,40

95,6

26,7

68,8

TII - 2010

2.383,20

2.287,60

95,6

27,6

68

TIII - 2010

2.383,20

2.286,50

96,7

28,7

67,9

TIV - 2010

2.382,10

2.285,30

96,8

28,9

67,9

TI - 2011

2.380,50

2.283,30

97,2

26,8

70,4

TII - 2011

2.377,50

2.280,80

96,7

25,3

71,3

TIII- 2011

2.376,60

2.278,70

97,9

23,9

74,1

TIV - 2011

2.373,30

2.274,80

98,6

26,6

71,9

TI - 2012

2.370,70

2.271,80

98,9

28,3

70,6

TII - 2012

2.365,70

2.268,00

97,7

28,4

69,3

TIII- 2012

2.364,00

2.265,80

98,2

30,5

67,7

TIV - 2012

2.360,40

2.262,20

98,3

27,1

71,2

TI - 2013

2.356,70

2.258,80

97,9

29,7

68,2

TII - 2013

2.351,30

2.254,20

97,1

32,7

64,4

Fonte:INE. Enquisa de Poboación Activa.

volución da poboación activa en Galicia segundo nacionalidade. Series Evolución da poboación total en Galicia segundo nacionalidade. Series Trimestrais. Unidades: Miles de persoas Trimestre/ano

Total

Españois

Estranxeiros

TIV -2009

2.724,10

2.621,80

102,3

TI- 2010

2.723,60

2.619,20

TII - 2010

2.722,10

2.618,60

TIII - 2010

2.722,80

TIV - 2010

Estranxeiros UE

Estranxeiros non UE

28,5

73,8

104,3

29

75,3

103,5

29,7

73,8

2.618,90

103,9

30,7

73,2

2.722,20

2.617,90

104,3

31,3

73

TI - 2011

2.721,00

2.615,70

105,3

29,3

76

TII - 2011

2.718,20

2.613,70

104,7

25,4

79,3

TIII- 2011

2.718,10

2.613,40

104,7

25,4

79,3

TIV - 2011

2.715,10

2.610,10

105,1

29,2

75,9

TI - 2012

2.712,90

2.607,90

105,0

30,0

75,0

TII - 2012

2.707,80

2.603,90

103,8

30,0

73,9

TIII- 2012

2.706,90

2.602,10

104,7

32,7

72,0

TIV - 2012

2.703,20

2.598,20

105,0

29,2

75,8

TI - 2013

2.699,60

2.594,20

105,4

32,0

73,3

TII - 2013

2.693,80

2.589,10

104,7

35,0

69,7

Trimestrais. Unidades: Miles de persoas Trimestre/ano

Total

Españois

s

Estranxeiros UE

Estranxeiros non UE

Fonte:INE. Enquisa de Poboación Activa.

59 59


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Evolución da poboación ocupada en Galicia segundo nacionalidade. Series Trimestrais. Unidades: Miles de persoas Trimestre/ano

Total

Españois

Estranxeiros

Estranxeiros UE

Estranxeiros non UE

TIV -2009

1.138,90

1.082,70

56,2

16,5

39,6

TI- 2010

1.097,10

1.041,90

55,2

14,9

40,3

TII - 2010

1.093,70

1.040,10

53,6

14,1

39,5

TIII - 2010

1.118,70

1.061,10

57,6

14,3

43,3

TIV - 2010

1.093,10

1.043,60

49,5

12,2

37,3

TI - 2011

1.080,70

1.035,10

45,6

11,3

34,2

TII - 2011

1.091,40

1.044,60

46,7

8,8

37,9

TIII- 2011

1.087,00

1.040,10

46,8

9,3

37,5

TIV - 2011

1.072,90

1.026,40

46,5

10,7

35,8

TI - 2012

1.050,50

1.003,00

47,5

12,5

35

TII - 2012

1.033,70

987,40

46,3

12,2

34,1

TIII- 2012

1.047,70

1.000,70

47

15

32

TIV - 2012

1.026,00

980,20

45,8

15

30,8

TI - 2013

998,50

953,6

44,9

15,6

29,3

TII - 2013

998,50

951,9

46,6

17,3

29,3

Fonte:INE. Enquisa de Poboación Activa.

Termos empregados: . Activos: Ocupados + Parados . Ocupados: persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de referencia traballaron po conta propia ou por conta allea; ou tendo algúns destes traballos estiveron ausentes temporalmente do mesmo por enfermidade, vacacións, etc. . Parados: persoas de 16 ou máis anos que na semana de referencia non tiñan traballo, estaban dispoñibles para traballar e buscaban activamente un emprego.

60 60


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.7.- Afiliados á Seguridade Social.

Afiliados estranxeiros á Seguridade Social. Total de afiliados segundo réxime. A 28 de decembro 2012 Total

Réxime Xeral

Autónomos

Agrario

Mar

Carbón

Fogar

Galicia

31.794

19.257

5.077

1.242

1.347

A Coruña

11.612

6.929

1.752

347

383

0 0

4.871 2.201

Lugo

4.705

2.528

601

589

456

0

531

Ourense

4.184

2.779

695

130

0

0

580

11.293

7.021

2.029

176

508

0

1559

Pontevedra

Fonte:Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Afiliados estranxeiros á Seguridade Social procedentes de países da UE. Total de afiliados segundo réxime. A 28 de decembro 2012 Total Galicia

Réxime Xeral

Autónomos

Agrario

Mar

Carbón

Fogar

721

229

0

588

2.533

2.252 636

193

53

0

173

1.788

1.004

269

331

80

0

104

Ourense

2.217

1.593

373

101

0

0

150

Pontevedra

4.894

3.567

974

96

96

0

161

12.487

A Coruña

3.588

Lugo

8.697

Fonte:Ministerio de Emprego e Seguridade Social

61 61


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Afiliados estranxeiros á Seguridade Social procedentes de países non pertencentes á UE. Total de afiliados segundo réxime. A 28 de decembro 2012 Réxime

Total Galicia

Xeral

Autónomos

Agrario

Mar

Carbón

19.307

10.560

2.825

521

1.118

A Coruña

8.024

4.396

1.116

154

330

Lugo

2.917

1.524

332

258

376

Ourense

1.967

1.186

322

29

0

Pontevedra

6.399

3.454

1.055

80

412

Fogar 4.283

0 0 0 0 0

2.028 427 430 1.398

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Afiliados estranxeiros á Seguridade Social. Total de afiliados segundo procedencia e sexo. A 28 de decembro de 2012 Total afiliados Homes Galicia

Mulleres

Unión Europea Total

Homes

Mulleres

Non Unión Europea Total

Homes

Mulleres

Total

17.004

14.790

31.794

8.205

4.282

12.487

8.799

10.508

19.307

A Coruña

5.706

5.906

11.612

2.239

1.349

3.588

3.467

4.557

8.024

Lugo

2.711

1.994

4.705

1.194

594

1.788

1.517

1.400

2.917

Ourense

2.208

1.976

4.184

1.420

797

2.217

788

1.179

1.967

Pontevedra

6.379

4.914

11.293

3.352

1.542

4.894

3.027

3.372

6.399

Fonte:Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Afiliados estranxeiros á Seguridade Social por seccións de actividade Réxime Xeral. A 28 de decembro de 2012 Galicia Agricultura, Ganadería, Silvicultura e Pesca Industria Extrativas Industria, Manufactura Suministro Enerxía Suministro agua, residencia Construcción Comercio, Reparación Vehículos Transportes, Almacenamento Hostalaría Informac. Comunicac. Act. Financ. Y Seguros Act. Inmobiliarias aTv. Profesionales Cientifica y Tecnica Actividades Administrativas, Servizos Auxiliares Administración Pública, Defensa e Seguridade Social Educación Actividades Sanitarias, Servizos Sociais Ativ. Artisticas Rec. Y Entre. Outros Servizos Hogares, P. Doméstic. Organ. Extraterritoriais Total

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

380

135

50

101

94

78 2.358 10 61 2.123 3.000 1.510 4.716 272 43 23

2 624 2 28 771 1.038 303 1.830 149 23 10

8 239 1 3 284 308 263 832 25 1 2

47 530 1 2 272 438 224 631 5 1 1

21 965 6 28 796 1.216 720 1.423 93 18 10

473

259

25

21

168

1.098

461

112

110

415

382 809

130 396

86 69

41 44

125 300

1.060 419 422 16 4 19.257

359 201 199 9 0 6.929

128 38 51 3 0 2.528

195 72 42 1 0 2.779

378 108 130 3 4 7.021

Fonte:Ministerio de Traballo e Inmigración

62 62


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

3.8.- Contratos a persoas estranxeiras. Cadros estatísticos. Número total de contratos rexistrados a traballadores estranxeiros en Galicia. Ano 2012 Total España

Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.771.262

47.483

18.700

6.942

4.874

16.967

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Contratos a persoas estranxeiras en Galicia, segundo país de nacionalidade. Evolución anos 20072012 Pais Nacionalidade Total EUROPA Total Unión Europea

62.975 29.905

66.159 28.631

55.197 22.162

52.465 19.805

46.829 17.165

47.483 15.785

28.958

27.537

21.240

18.805

16.275

14.676

Total EEE non UE (1)

9

9

4

4

6

3

47 68

60 50

37 51

59 71

57 61

35 47

12

8

11

3

5

3

8 99

13 173

10 124

27 113

46 117

8 194

247 19

255 27

283 4

251 17

238 11

374 12

24 371 43 6.459 72 417 335

16 435 48 7.692 85 517 301

15 313 70 6.506 96 361 298

19 300 61 6.911 60 401 284

23 298 28 6.474 46 270 296

35 365 33 6.193 38 277 258

Suíza Bielorusia BosniaHerzegovina Bulgaria Croacia Moldavia Rumanía Rusia Serbia Serbia y Montenegro Turquía Ucrania Resto de Europa AFRICA Angola Argelia Cabo Verde

2007

2008

2009

2010

2011

2012

63 63


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Contratos a persoas estranxeiras en Galicia, segundo pais de nacionalidade. Evolución anos 2007-2012 Pais Nacionalidade Total Egipto Gambia Ghana Guinea Bissau Guinea Conakry Guinea Ecuatorial Mali Marruecos Mauritania Nigeria Senegal Resto de África AMERICA Argentina Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia Cuba Ecuador Estados Unidos México Perú Rep. Dominicana Uruguay Venezuela Resto de América ASIA Armenia Bangladesh China Filipinas India Irán Japón Pakistán Resto de Asia OCEANÍA APATRIDAS

2007 62.975 10 41 521 197 56 26 76 3.103 45 182 1.070 308 25.277 3.100 555 2.888 18 495 5.683 1.643 1.442 136 220 2.570 1.502 2.611 1.804 610 1.225 46 23 500 53 18 5 43 93 444 19 90

2008 66.159 12 29 851 192 55 57 82 3.710 92 227 1.130 352 28.140 2.834 668 3.708 14 586 5.660 1.795 1.681 140 223 3.614 1.914 2.462 1.932 909 1623 39 39 568 43 30 3 51 102 748 13 60

2009 55.197 3 15 773 107 71 33 52 3.032 85 222 1.014 344 24.542 2.153 750 3.501 9 498 4.767 1.687 1.280 141 217 3.462 1.782 1.993 1.470 832 1.937 46 59 714 31 58 5 63 169 792 17 33

2010 52.465 7 31 833 87 33 20 69 2.832 94 303 1.472 385 23.837 1.965 752 3.449 3 408 4.897 1.714 1.224 111 224 3.156 1.818 1.910 1.358 848 1.870 44 61 890 33 26 3 43 208 562 14 28

2011

2012

46.829 15 31 739 61 44 26 156 2.704 80 319 1.398 289 21.166 1.627 622 3.257 15 330 4.183 1.618 874 109 167 2.673 1.863 1.570 1.449 809 1.995 48 47 1007 38 43 7 17 169 619 11 18

47.483 10 44 566 71 51 41 75 2.739 53 235 1.379 356 23.508 1.642 917 3.663 5 346 4.049 1.760 851 153 223 3.048 2.269 1.682 1.485 1.415 1.969 37 68 900 114 38 13 19 194 586 8 20

(1) Países do Espazo Económico Europeo non pertencentes a U. Europea, é dicir, Islandia, Noruega e Liechtenstein.

64 64


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Número total de contratos rexistrados a traballadores estranxeiros segundo sector de actividade. Ano 2012 Total Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Agrario

4.173

1.430

1.346

256

1.141

Industria

2.566

802

225

500

1.039

Construcción

5.075

1.760

628

511

2.176

Servizos

35.669

14.708

4.743

3.607

12.611

Fonte: Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Número total de contratos rexistrados a traballadores estranxeiros segundo ocupación. Ano 2012 TOTAL (1) Técnicos y profesionales científicos e intelectuales Técnicos; Profesionales de apoyo Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción ( excepto operadores de instalaciones y maquinaria) Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores Ocupaciones elementales

Total España

Total Galicia

2.771.262

47.483

86.602

2.609

53.285

1.065

71.709

900

553.053

13.573

57.423

2.454

190.707

5.951

81.405

2.738

1.673.483

18.142

(1) El total incluye los contratos correspondientes a los grandes grupos 1 'Directores y gerentes' y 0 'Ocupaciones militares' de la Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-2011. Fonte: Ministerio de Traballo e Inmigración

65 65


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

4.- Retorno 4.1.- Últimos datos e evolución. Evolución do retorno e da inmigración a Galicia Ano

Españois

Estranxeiros

2000

6.667

5.880

2001

3.967

7.428

2002

8.435

9.751

2003

7.631

9.422

2004

6.772

12.594

2005

5.776

14.057

2006

5.986

16.062

2007

5.789

20.597

2008

4.087

18.078

2009

3.232

11.903

2010

3.298

10.580

2011

3.708

10.139

2012

3.065

7.257

Fonte: INE. Estatística de Variaciones Residenciales 2012.

Inmigracións de españois procedentes do estranxeiro (retornados) por país de procedencia e provincia de destino. Ano 2012 Galicia

A Coruña

Lugo

TOTAL

Pais de retorno

3.065

1.264

264

589

948

EUROPA

1.370

592

122

225

431

303

8 352 5 65 3 0

UNIÓN EUROPEA Alemania

853 197

3 5 2

64 44

1 3 4

13

Ourense Pontevedra

6 4

134 75

1

1

0

48

30

3

0

15

1

1

0

0

0

2

0

0

0

2

1

0

0

0

1

2

0

0

0

2

Estonia

0

0

0

0

0

Finlandia

2

1

0

0

1

206

83

24

39

60

3

2

0

0

1

5

4

0

0

1

9

4

0

0

5

24

6

1

2

15

Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovenia

Francia Grecia Hungría Irlanda Italia

0

66 66


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Inmigracións de españois procedentes do estranxeiro (retornados) por país de procedencia e provincia de destino. Ano 2012 Pais de retorno TOTAL Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa República Eslovaca Rumanía Suecia Andorra Bosnia y Herzegovina Liechtenstein Noruega Rusia Serbia Suíza Turquía Resto de Europa AFRICA Angola Argelia Costa de Marfil Egipto Etiopía Guinea Bissau

Galicia 3.065 0 0 6

A Coruña 1 . 2 6 4

264 0

Lugo 5 8 9

948 0

0

0

Ourense 3 . 0 6 5

1.264 0

Pontevedra 2 6 4

589 0

0

0

0

0

2

4

1

1

0

0

0

42

20

4

8

10

7

4

0

0

3

93

23

2

13

55

193

123

17

5

48

0

0

0

0

0

4

3

0

0

1

2

1

0

0

1

4

1

0

0

3

55

10

10

12

23

4

2

0

0

2

4

4

0

0

0

3

2

0

0

1

5

3

1

0

1

1

1

0

0

0

441

216

46

79

100

3

2

1

0

0

0 112

0 57

0 10

0 6

0 39

4

0

0

2

2

4

0

1

0

3

1

0

1

0

0

2

2

0

0

0

25

17

3

0

5

4

1

0

2

1

5

3

1

0

1

1

0

1

0

0

19

15

1

0

3

4

2

0

0

2

8

0

0

1

7

2

1

0

0

1

31

16

1

1

13

Guinea Ecuatorial Mali Mali Marruecos Mauritania Senegal Sudáfrica África: Otros Países

67 67


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Inmigracións de españois procedentes do estranxeiro (retornados) por país de procedencia e provincia de destino. Ano 2012 Pais de retorno

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

TOTAL

3.065

264

948

1.264

589

AMERICA

1.508

123

461

572

352

Argentina

138

44

24

13

57

7

3

0

0

4

112

40

6

14

52

Canadá

25

8

2

7

8

Colombia

21

7

3

2

9

Costa Rica

3

2

0

1

0

Cuba

239

111

35

52

41

Chile

12

3

2

1

6

Ecuador

3

2

0

0

1

El Salvador

2

1

0

0

1

194

122

10

24

38

2

1

0

0

1

Bolivia Brasil

Estados Unidos Guatemala Honduras

3

0

0

3

0

149

23

3

63

60

3

1

0

1

1

Panamá

21

1

1

15

4

Paraguay

1

0

0

0

1

Perú

23

10

1

3

9

Rep.Dominicana

29

9

6

10

4

Uruguay

29

14

0

2

13

492

170

30

141

151

0

0

0

0

0

57

36

8

5

8

2

2

0

0

0

29

15

6

3

5

Filipinas

6

3

1

2

0

India

2

0

0

0

2

Japón

3

3

0

0

0

Jordania

2

2

0

0

0

Líbano

1

1

0

0

0

Pakistan

1

0

1

0

0

Talilandia

5

5

0

0

0

Vietnam

4

4

0

0

0

México Nicaragua

Venezuela América: Otros países ASIA Arabia Saudí China

Asia:Otros Países

2

1

0

0

1

OCEANIA

17

7

1

1

8

Australia

15

7

1

1

6

2

0

0

0

2

Nueva Zelanda

Fonte: Ine. Estatística de variacións residenciais 2012

68 68


Basquiños, 2 15704 Santiago de Compostela Teléfono 981 545 878. Fax 981 547 296 http://emigracion.xunta.es

Idade das persas españolas retornadas a Galicia e provincias. Ano 2012.

GRUPOS DE IDADE

Galicia

A Coruña

Lugo

Ourense

TOTAL

3.065

1.264

264

589

948

MENOS DE 16 ANOS

400

44

132

46

62

50

111

66

131

84

109

137

173

DE 16 A 24 ANOS DE 25 A 34 ANOS DE 35 A 44 ANOS DE 45 A 54 ANOS DE 55 A 64 ANOS DE 65 ANOS E MÁIS

4 18 0 4 203 18 1 5 0 338 14 3 6 1 354 13 2 5 2 384 16 2 6 5 630 25 6 6 4 29 7 756 2 2 Fonte: Ine: Estatística de variacións residenciais 2012

162

Pontevedra

230

69 69

Emigracion cifras 2012  

Estatísticas de emigrantes, emigrantes retornados e retornadas e inmigrantes en Galicia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you