MTM Srebrny Czworokąt 2012

Page 1


Polska / Poland

P R Z E M Y Ś L

Rumunia / Romania

Słowacja / Slovakia

Ukraina / Ukraine

Węgry / Hungary


Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat SREBRNY CZWOROKĄT 2012 Pole i Ulica

International Painting Triennial of Carpathian Region SILVER QUADRANGLE 2012 The Field and the Street

Galeria ARP Zamek w Krasiczynie Gallery ARP Castle in Krasiczyn

19.05 - 30.06.2012


Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Honourable Patronage President Republic of Poland Bronisław Komorowski


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 20 kwietnia 2012 roku

Wpis do katalogu Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa – organizatorów, artystów i publiczność – Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”. Cieszę się, że już po raz siódmy do Przemyśla przybywają znawcy i miłośnicy sztuk pięknych z Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Jestem przekonany, że język plastyki stanowi jeden z ważnych sposobów komunikacji między przedstawicielami różnych narodów i kultur. Uznając wysoką rangę i prestiż tego wydarzenia, podjąłem decyzję, aby objąć nad Triennale honorowy patronat. Tym razem organizatorzy postawili przed artystami zadanie zmierzenia się z niezwykle pojemnym tematem przewodnim, zawartym w haśle „Pole i ulica”. Owoce ich poszukiwań oceniło w dwustopniowym konkursie najpierw Jury Kwalifikacyjne, a następnie przyznające nagrody Jury Międzynarodowe, obecnie zaś mogą się z nimi zapoznać widzowie. Pragnę złożyć gratulacje zdobywczyni Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Renacie Szyszlak, a także Pani Emilii Zavackiej, która otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego, Panu Volodymyrowi Stetsule – laureatowi Nagrody Prezydenta Miasta Przemyśla i Panu Łukaszowi Wojtanowskiemu – zdobywcy Nagrody Elektromontażu Przemyśl oraz pozostałym artystom nagrodzonym Wyróżnieniami Honorowymi Jury Triennale i Nagrodami Specjalnymi. Winszując sukcesu artystycznego i organizacyjnego, życzę Państwu, aby spotkania i rozmowy podczas Triennale, nade wszystko zaś sama ekspozycja stała się źródłem niezwykłych przeżyć estetycznych oraz inspiracją do dalszej twórczości.


Generalny Organizator General Organizer

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego

Biuro Organizacyjne Organising Office ul. T. Kościuszki 3 37-700 Przemyśl / Polska

Kuratorzy Curators

Janusz J. Cywicki

tel. (+48) 16 6783859; (+48) 16 6783881

Koordynator projektu Project Coordinator

e-mail:galeria_przemysl@pro.onet.pl

Jadwiga Sawicka

:www.bwaprzemysl.pl

Dyrektor / Director

Janusz J. Cywicki

6

Kurator Artystyczny Art Curator

Andrzej Cieszyński Kurator Triennale Triennial Curator


Jury kwalifikacyjne Triennale 2012 Qualification Jury of Triennial 2012

Jury obradowało w dniu 3 marca 2012 w składzie: The Jury held meeting on 3th March 2012 and was made up of the following:

Przewodnicząca Czlonkowie Jury President

Jadwiga Sawicka

Members of the Jury

Dorota Rucka-Marmaj

artysta malarz, Kurator Artystyczny Triennale painter, Art Curator of Triennial

krytyk sztuki / art critic

Sławomir Toman artysta malarz / painter Piotr Wójtowicz artysta malarz / painter Andrzej Cieszyński artysta malarz, Kurator Triennale

paiter, Triennial Curator

Janusz Jerzy Cywicki artysta plastyk, Dyrektor Galerii

atist, Gallery Director

Na konkurs zgłoszono 294 prac 105 artystów z Polski, Rumunii, Słowacji Ukrainy i Węgier. Na wystawę główną zakwalifikowano 100 prac 75 artystów.

294 entries by 105 artists from Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and Hungary were submitted to the competition. 100 works by 75 artists qualified for the main exhibition.

7


Międzynarodowe Jury Nagród Triennale 2012 International Awards Jury Triennial 2012

Jury obradowało w dniu 12 kwietnia 2012 w składzie: The Jury held meeting on 12th April 2012 and was made up of the following:

Przewodniczący President

Czlonkowie Jury Members of the Jury

Janusz Karbowniczek Aurel Chiriac artysta malarz / Polska krytyk, historyk sztuki / Rumunia painter / Poland art critic, historian of art / Romania Bogdan Pikulicki artysta malarz / Ukraina painter / Ukraine Tibor Urban artysta malarz / Węgry painter / Hungary

8


Nagrody MTM Srebrny Czworokąt 2012 Awards of The MTM Silver Quadrangle 2012

Grand Prix Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Award of the Minister of Culture and National Heritage

Nagrody specjalne Special Awards

Renata Szyszlak Polska / Poland

Nagroda Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Award of the National Museum of the Przemyśl District

Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Award of the Marshal of Podkarpackie Voivodship Emilia Závacká Słowacja / Slovakia Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Award of the Mayor of the City of Przemyśl Volodymyr Stetsula Ukraina / Ukraine Nagroda Elektromontaż Przemyśl Award of Elektromontaż Przemyśl Łukasz Wojtanowski Polska / Poland Wyróżnienia Honourable Mention Barbara Szal-Porczyńska Polska / Poland

Zoltán Fátyol Węgry / Hungary Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Award of the Office for Art Exhibitions in Rzeszów Nina Zielińska-Krudysz Polska / Poland Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Award of the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl István Burai Węgry / Hungary Nagroda Muzeum Sztuki w Miszkolcu / Węgry Award of the Muzeum of Art in Miskolc / Hungary Barbara Szal-Porczyńska Polska / Poland Nagroda Cris County Museum w Oradea / Rumunia Award of the Cris County Muzeum in Oradea / Romania Alicja Czajkowska-Magdziak Polska / Poland

Alicja Czajkowska-Magdziak Polska / Poland Valentin Itu Rumunia / Romania Gabriela Luciana Király Rumunia / Romania

9


Współorganizatorzy MTM Srebrny Czworokąt 2012 Co-organisers of the MTM Silver Quadrangle 2012 Partnerzy / Partners

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl tel. +48 16 679 30 00; tel / fax +48 16 679 30 10 e-mail:mnzp@autograf.pl www. muzeum.przemysl.pl

Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Krasiczynie 37-741 Krasiczyn 179

Biuro Wystaw Artystycznych ul. Kolejowa 1 38-400 Krosno tel/fax 13 432 61 87 galeriakrosno@op.pl www.bwakrosno.pl

Biuro Wystaw Artytsycznych w Rzeszowie ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów tel. +48 17 85 338 11 e-mail:sekretariat@bwa.rzeszow.pl

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ul. Leśna 7, 25-001 Kielce, tel. +48 41 344 49 42, 41 344 63 19 e-mail:sekretariat@bwakielce.art.pl

10


Partnerzy zagraniczni / Foreign Partners

Východoslovenská galéria Hlavná 27, 040 01 Košice / Słowacja / Slovakia tel.:+421 055-6817521 Munkacsy Mihaly Muzeum w Bekescsaba / Węgry / Hungary H-5600 Bekescsaba, Szechenyi u. 9 Tel.: +36 66/328 040; e-mail:mmm@bmmi.hu www.munkatsy.hu

Muzeul Ţării Crişurilor - Complex muzeal B-dul Dacia nr.1-3, cod: 410464, Oradea / Rumunia / Romania tel. 0259/412724; 0259/412725; fax: 0259/479918 e-mail: contact@mtariicrisurilor.ro www.mtariicrisurilor.ro

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum NKft. Miskolc, Rákóczi u. 2. 3530 Węgry / Hungary Mail: 3504 Miskolc Pf: 26. Tel.: + 36 46 500 681; Fax: + 36 46 500 682 www.miskolcigaleria.hu e-mail: miskolcigaleria@gmail.com

11


Program MTM Srebrny Czworokąt 2012 Progamme of the MTM Silver Quadrangle 2012

18.05 - 04.06. 2012 Marian Waldemar Kuczma / malarstwo / painting Laureat Grand Prix Triennale 2009 / Grand Prix Winner in Triennial 2009 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu The National Museum of the Przemyśl District in Przemyśl 18.05 - 31.05. 2012 Jurorzy Triennale 2012 Jurors of Triennial 2012 Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl 19.05 - 04.06. 2012 Artyści z Paderborn Artists from Paderborn Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu The National Museum of the Przemysl District in Przemyśl 19.05 - 30.06.2012 Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012 International Painting Triennial of Carpathian Region „Silver Quadrangle” 2012 Galeria ARP Zamek w Krasiczynie ARP Gallery, Krasiczyn Castle 05.07 - 27.07.2012 Laureaci Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012 Prize Winners of International Painting Triennial of Carpathian Region „Silver Quadrangle” 2012 Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie Gallery BWA, Krosno 02.08 - 02.09.2012 Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012 International Painting Triennial of Carpathian Region „Silver Quadrangle” 2012 Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Gallery BWA, Rzeszów

12


2013 Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012 International Painting Triennial of Carpathian Region „Silver Quadrangle” 2012 Muzeul Ţării Crişurilor - Complex muzeal / Cris County Muzeum, Oradea / Rumunia / Romania Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012 International Painting Triennial of Carpathian Region „Silver Quadrangle” 2012 Munkacsy Mihaly Muzeum, Bekescsaba / Węgry / Hungary Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012 International Painting Triennial of Carpathian Region „Silver Quadrangle” 2012 Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum NKft. / Muzeum of Art, Miskolc / Węgry / Hungary Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012 International Painting Triennial of Carpathian Region „Silver Quadrangle” 2012 Východoslovenská galéria, Koszyce / Košice / Słowacja / Slovakia Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” 2012 International Painting Triennial of Carpathian Region „Silver Quadrangle” 2012 Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach / Gallery BWA, Kielce

13


Podziękowania Ackonwledgments

W roku 1993, kiedy zainicjowaliśmy ideę promocji współczesnego malarstwa artystów tak bardzo intrygującego i bogatego kulturowo zakątka Europy, jakim od wieków jest jednoczący Polskę, Rumunię, Słowację, Ukrainę i Węgry Region Karpat, nie przypuszczaliśmy, że ta inicjatywa spotka się z tak żywym odzewem.

In 1993, we initiated the idea of promoting contemporary paintings by artists from this much intriguing and culturally rich corner of Europe - the Carpathian Region that for centuries has united Poland, Romania, Slovakia, Ukraine, and Hungary. We did not expect that this initiative would receive such a lively response.

Cieszymy sie, że szczęśliwie dobrnęliśmy do kolejnego finału Triennale - tym bardziej, że pomimo wielu przeszkód - znowu się udało i to w tak ważnym dla naszej Galerii 35-tym roku działalności.

We are happy to have come through to the next finale of the Triennial - even more so that despite so many obstacles, we have managed and in such an important year for , too - the 35th anniversary of our gallery.

Przemyśl - miasto, w którym odbywają się premierowe pokazy Triennale, a także Krosno, Rzeszów, Lwów, Oradea, Miszkolc czy Koszyce to miejsca szczególne. Manifestacja artystycznej jedności artystów polskich, rumuńskich, słowackich, ukraińskich i węgierskich dowodzi, że nasze miasta mogą być dobrym przykładem transgranicznej współpracy, zgodnego współżycia wielu narodów i sąsiedzkiej przyjaźni, ale także prezentacji sztuki na wysokim profesjonalnym poziomie. To co mamy tutaj do zaoferowania, to nie tylko różnorodna i bardzo ciekawa, a tak mało dotąd znana i promowana kultura i sztuka pogranicza, czy wspólna, często pogmatwana historia. To także współczesna twórczość wielu znakomitych artystów - i to, co w chwili obecnej wydaje się być równie ważne - budowanie nowej, wspólnej wartości życia w kulturze.

Towns like Przemyśl - in which the premiere exhibitions of the Triennial are to take place, as well as Rzeszów, Krosno, Lvov, Oradea, Kosice, or Miskolc - are very special places. The manifestation of the artistic unity of Polish, Romanian, Slovakian, Ukrainian, and Hungarian artists is proof that our towns may be a good example of cross-border cooperation, peaceful coexistence of many nations and good neighbourhood friendship, and can also present art at a high professional level. What we can offer is not only varied and very interesting, but also a not particularly well-known or promoted culture and art from the border lands, or common, but often entangled history. It is also contemporary artistic work of many renowned artists and, which currently seems to be of equal importance, building a new common life value in culture.

Już po raz ósmy - tym razem, dzięki gościnności Pana Kazimierza Idzika, Dyrektora pięknego zamku w Krasiczynie możemy zaprezentować Triennale - w nowej, otwartej formule, w której papier / podłoże papierowe o jednakowym formacie 1m2 jest wyzwaniem nie tylko do poszukiwań formalnych, ale także polem / obszarem formułowania artystycznego przekazu, będącego próbą odpowiedzi na nurtujące nas współczesne problemy.

For the eighth time - this time thanks to the hospitality of Mr. Kazimierz Idzik, Director of the splendid Castle in Krasiczyn - we are able to present the Triennial - in a new open formula in which paper /paper base of the uniform size of 1 sq. m. is a challenge not only for formal discoveries, but also the field / area for formulating an artistic message, which is an attempt at providing answers to issues of the present day.

Tak duża impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia i pomocy wielu życzliwych nam osób i instytucji. Przede wszystkim, chcielibyśmy bardzo podziękować Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Bronisławowi Komorowskiemu za objęcie Triennale honorowym patronatem.

Such a large event could not have been possible without the support and assistance of many kind-hearted people and institutions. First of all, we would like to thank Mr Bronisław Komorowski, the President of the Republic of Poland for taking honorary patronage over the Triennial.

Równie gorące podziękowania kierujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego, który jest fundatorem Nagrody Głównej Triennale, a także do fundatorów nagród Triennale: Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Mirosława Karapyty, Prezydenta

Equally heartfelt thanks go to Mr Bogdan Zdrojewski, Minister of Culture and National Heritage, who is the benefactor of the First Prize of the Triennial, and also to the benefactors of the prizes in the Triennial: Mr Mirosław Karapyta, Marshal of Podkarpackie

14


Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy, a także do Prezesa Elektromontażu Przemyśl Pana inż. Aleksandra Pękali.

Province, Mr Robert Choma, Mayor of the City of Przemyśl, and Mr Aleksander Pękala, CEO of Elektromontaż Przemyśl.

Dziękujemy sponsorom Triennale bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć: przede wszystkim Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego i Urzędowi Miasta Przemyśla, a także firmie Elektromontaż Przemyśl, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-UsługowoHandlowemu „Rampol” S.J., L.Sikora, J.Belski z Sygneczowa, Panu Zbigniewowi Bartosińskiemu, dyrektorowi Hotelu Gromada w Przemyślu oraz Pani Wandzie Paszkiewicz, właścicielce Baru u Jurka w Przemyślu.

We would also like to thank the sponsors of the Triennial, without whom this event could not have taken place: first of all the Marshal’s office in Podkarpackie Provinc and the City Council of Przemyśl, Elektromontaż Przemyśl, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Rampol” S.J., L.Sikora, J. Belski from Sygneczów, Mr Zbigniew Bartosiński, Director Hotel Gromada in Przemyśl, as well as Mrs Wanda Paszkiewicz, owner of „Bar u Jurka” in Przemyśl.

Dziękujemy także fundatorom specjalnych nagród Triennale, a także naszym krajowym i zagranicznym współorganizatorom i partnerom: Panu Wojciechowi Władyczynowi, Dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Panu Ryszardowi Dudkowi, Dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Panu Kazimierzowi Idzikowi, Dyrektorowi Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie, Pani Marii Jurkowskiej, Dyrektorce Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie; Pani Stanisławie Zacharko, Dyrektorce Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach; Panu prof. Aurelowi Chiriac, Dyrektorowi Cris County Museum w Oradei w Rumunii, Pani Lenie Leskovej, Dyrektorce Vychodoslovenskiej Galerii w Koszycach na Słowacji; Panu Andraś Ban, Dyrektorowi Muzeum Sztuki w Miszkolcu na Węgrzech; Panu dr Imre Szatmari, Dyrektorowi Munkacsy Mihaly Muzeum w Bekescsaba na Węgrzech.

We also thank the sponsors of special prizes of the Triennial, as well as our domestic and foreign joint organisers and partners: Mr Wojciech Władyczyn, Director of the National Museum of Przemyśl District and Mr Ryszard Dudek, Director of the Office of Artistic Exhibitions in Rzeszów, Mr Kazimierz Idzik, Director of the Castle and Park Complex in Krasiczyn, Ms Maria Jurkowska, Director of the Office of Artistic Exhibitions in Krosno; Ms Stanisława Zacharko, Director of the Office of Artistic Exhibitions in Kielce; Prof. Aurel Chiriac, Director of Cris County Museum in Oradea, Romania, Ms Lena Leskova, Director of Vychodoslovenska Galeria in Kosice, Slovakia; Mr Andraś Ban, Director of the Museum of Art in Miskolc, Hungary; and Dr Imre Szatmari, Director of Munkacsy Mihaly Museum in Bekescsaba, Hungary.

Równie serdecznie dziękujemy wszystkim członkom jury kwalifikacyjnego i międzynarodowego jury nagród, Pani profesor Jadwidze Sawickiej, Kuratorce Artystycznej Triennale - przewodniczącej Jury Kwalifikacyjnego i Panu profesorowi Januszowi Karbowniczkowi, przewodniczącemu Międzynarodowego Jury.

We also sincerely thank all members of the qualifying jury and international jury of the awards. To Professor Jadwiga Sawicka, Artistic Curator of the Triennial and Chairwoman of the Qualification Jury and to Professor Janusz Karbowniczek, Chairman of the International Jury.

Na specjalne podziękowania zasługują kuratorzy, a także wszyscy nasi pracownicy, których profesjonalizm i niezwykłe zaangażowanie w przygotowanie Triennale 2012 zasługują na najwyższe uznanie.

We would like to give special thanks to the curators, as well as all the employees, whose professionalism and extraordinary commitment to the preparation of the Triennial 2012 deserve the highest recognition.

Organizatorzy

Organisers

15


Mecenasi i Sponsorzy MTM Srebrny Czworokąt 2012 Patrons and Sponsors of the MTM Silver Quadrangle 2012

Mecenasi MTM Srebrny Czworokąt 2012 Patrons of the MTM Silver Quadrangle 2012

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Zrealizowano przy udziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Project in part funded by Marshal’s Office of The Podkarpackie Region

Urząd Miejski w Przemyślu Zrealizowano przy udziale finansowym Urzędu Miejskiego w Przemyślu Project in part funded by The Municipality of Przemyśl

16


Sponsorzy MTM Srebrny Czworokąt 2012 Sponsors of the MTM Silver Quadrangle 2012

www. przemysl.elmont.eu

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka z o.o. w Przemyślu 37-700 Przemyśl; ul. 3-go Maja 52; Tel / fax(016) 670-56-18; przemysl@elektromontaz.com.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Rampol” S.J., L.Sikora, J.Belski, Sygneczów 14A 32-020 Wieliczka

Hotel *** Gromada Przemyśl ul. Wyb. J. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl, tel. 16 6761111, fax 6761113, e-mail:przemyslholtel@gromada.pl

Bar u Jurka tel. 16 670 1339; 670 2339, www.barujurka.pl

17


Wstęp Preface

Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” zorganizowane zostało przez Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu w roku 1994 jako pierwsza międzynarodowa inicjatywa kulturalna, mająca na celu promocję i dokumentację aktualnych tendencji we współczesnym malarstwie artystów zamieszkałych na przygranicznych terenach Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier - od wieków tu ze sobą sąsiadujących, a tak mało dotąd znających się nawzajem środowisk artystycznych Rzeszowa, Przemyśla, Krosna, Lwowa, Debreczyna, Egeru, Nyiregyhazy, Miszkolca, Koszyc, Preszowa czy Oradei. Wspólna historia tego regionu Karpat to współistnienie różnych grup narodowościowych i kulturowych. Sąsiedztwo ukształtowane na przestrzeni wieków pełne było napięć i często bardzo dramatycznych wydarzeń, ale także przyjaźni i dobrego współżycia. Przeszłości już nie zmienimy, ale kształtowana przez nas teraźniejszość, a także przyszłość jest szczególnym wyzwaniem także dla artystów.

The International Painting Triennial of the Silver Quadrangle Carpathian Region was organised by the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl in 1994, as the first international cultural initiative with the purpose of promoting and documenting current trends in contemporary painting among artists living in the border regions of Poland, Romania, Slovakia, Ukraine, and Hungary - where the artistic circles of Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Lvov, Debreczyn, Eger, Nyiregyhaza, Miskolc, Kosice, Presov, or Oradea, who have been neighbours for centuries, know so little about each other.

W skład Euroregionu Karpaty wchodzą: Polska: obszar Województwa Podkarpackiego oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Ukraina: obszar Obwodów, (Województw): Lwowskiego, Zakarpackiego, Iwanofrankowskiego i Czerniowieckiego. Słowacja: obszar Kraju Preszowskiego i Koszyckiego, oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia „Region Karpaty”. Węgry: obszar Kantonów: Borsad-Abauj-Zemplen, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-NagykunSzolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg, oraz miast: Nyiregyhaza, Miszkolc, Debreczyn, Eger. Rumunia: obszar Departamentów: Szatmar, Maramures, Bihar, Suceava, Szilagy, Botosani, Hargita.

The Carpathian Euroregion includes: Poland: an area of Podkarpackie Province and of local governments that are members of the Carpathian Euroregion Association Poland. Ukraine: the area of the following oblasts: Lviv, Zakarpattia, Ivano-Frankovsk, and Chernivtsi. Slovakia: the area of Presov and Kosice Countries, as well as local governments that are members of the Carpathian Region Association. Hungary: the area of Cantons: Borsad-AbaujZemplen, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg, and the towns: Nyiregyhaza, Miskolc, Debrecen, and Eger. Romania: the area of Departments: Szatmar, Maramures, Bihar, Suceava, Szilagy, Botosani, and Hargita.

Triennale jest dzisiaj największym międzynarodowym przeglądem współczesnego malarstwa tej części Europy, organizowanym pod patronatem Prezydenta RP, przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody i Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Przemyśla, a także najważniejszych galerii i muzeów regionu w Rzeszowie, Krośnie i Tarnowie. Czynnie wspierają nas partnerzy zagraniczni z Rumunii (Cris County Muzeum w Oradea), Słowacji (Vychodoslovenska Galeria w Koszycach,

Today the Triennial is the largest international review of contemporary painting in this part of Europe, organised under the patronage of the President of the Republic of Poland, the Minister of Culture and National Heritage, the Voivode and the Marshal of the Podkarpackie Province, the Mayor of the City of Przemyśl, as well as the most important galleries and museums of the region from Rzeszów, Krosno, and Tarnów. We are actively supported by foreign partners from Romania (Cris County Museum in Oradea), Slovakia (Vychodoslovenska

18

The coexistence of various national and cultural groups is the common history of this region of the Carpathian Mountains. The neighbourhood, which has formed over the centuries,has been the witness of tensions and often dramatic events, but also of friendship and peaceful coexistence. We will not change the past, but the present we can shape, and the future is a special challenge for the artists.


Ukrainy (Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie) i Węgier (Muzeum Sztuki w Miszkolcu i Munkacsy Mihaly Museum w Bekescsaba). Przemyśl, Rzeszów, Krosno, a także Lwów, Oradea, Koszyce czy Miszkolc - w których odbędą się główne pokazy Triennale to miejsca o wyjątkowej historii i kulturze. Wspólna prezentacja współczesnej twórczości artystów polskich, ukraińskich, słowackich, węgierskich i rumuńskich jest dobrą okazją do określenia własnego miejsca w sztuce. Jest także manifestacją, a zarazem komentarzem aktualnych problemów czy wydarzeń. Jest także - co równie ważne - dobrym przykładem transgranicznej współpracy, zgodnego życia w kulturze i sąsiedzkiej przyjaźni w jednoczącej się Europie.

Galeria in Kosice), Ukraine (The Academy of Fine Arts in Lvov), and Hungary (The Museum of Art in Miskolc and Munkacsy Mihaly Museum in Bekescsaba).

W tym roku odbędzie się ósma edycja Triennale - tym razem w zmienionej - otwartej formule. Temat przewodni Pole i Ulica został sformułowany przez Jadwigę Sawicką kuratora artystycznego.

This year will see the eighth edition of the Triennial - this time in a changed, open formula. The leading motto of the Field and Street was formulated by Ms. Jadwiga Sawicka, Artistic Curator of the Triennial.

Do udziału zaprosiliśmy twórców, dla których 1m2 papieru jest intrygującym wyzwaniem - polem / obszarem zarówno otwartego formalnie eksperymentu artystycznego, jak i klasycznych form przekazu. Czekamy na artystów, dla których papier / podłoże papierowe jest obszarem prawdziwie swobodnej kreacji. Oczekujemy na prace, które są świadectwem naszego czasu i aktualnych problemów - niezależnym głosem naszego pokolenia.

We have invited artists for whom the square meter of paper is an intriguing challenge that offers a field/area of both a formally open artistic experiment and classic forms of communication. We are waiting for artists for whom painting on paper/ paper base is an area of truly unrestrained creation. We are waiting for works which are the testimony to our times and current problems - an independent voice of our generation.

Wystawa główna Triennale 2012 zostanie otwarta w Galerii ARP zamku w Krasiczynie. Wystawy towarzyszące odbędą się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Triennale pokażemy także w wybranych galeriach i muzeach partnerskich projektu. Mamy nadzieję, że zostanie tam dobrze przyjęte.

The main exhibition of Triennial 2012 will be open in ARP Gallery in the Castle in Krasiczyn. The accompanying exhibitions will take place in the National Museum of Przemyśl Land and the Contemporary Art Gallery in Przemyśl. The Triennial will also be shown in selected partnering galleries and museums of the project. We hope that it will receive a warm welcome there.

Inicjatorem i głównym organizatorem Triennale jest od początku Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu / Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego.

The Contemporary Art Gallery in Przemyśl / Culture Institution of Podkarpackie Province has been the initiator and main organiser of the Triennial from the very beginning.

Janusz J. Cywicki Dyrektor Galerii / Koordynator Projektu

Janusz J. Cywicki Gallery Director / Project Coordinator

Przemyśl, Rzeszów, Krosno, as well as Lvov, Oradea, Kosice, and Miskolc - in which the main exhibitions of the Triennial are to take place - are places of exceptional history and culture. The joint presentation of contemporary works of Polish, Ukrainian, Slovakian, Hungarian, and Romanian artists is a good opportunity for marking their own place in the history of art. It is also a manifestation and a commentary on current problems or events, and - which is equally important - a good example of cross-border cooperation, concordant life in culture and good-neighbour friendship in the united Europe, too.

19


Wprowadzenie Introduction Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”. Za nami kolejna, ósma już edycja, największej i najbardziej prestiżowej imprezy naszego regionu - Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”. Po raz trzeci wydarzenie artystyczne honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Temat przewodni Pole i ulica, sformułowała prof. Jadwiga Sawicka - kuratorka artystyczna Triennale 2012. Zaledwie pięć lat po upadku żelaznej kurtyny odbyła się pierwsza edycja konkursu, naówczas jeszcze biennale, nazwanego magicznie „Srebrny Czworokąt”. Odzew artystów szukających wspólnego dialogu, pragnących zamanifestować swoją obecność na płaszczyźnie sztuki współczesnej przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Swój udział zgłosiło 96 twórców z Polski, Ukrainy, Słowacji i Węgier. Kolejne odsłony cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem rywalizujących ze sobą o Grand Prix, a co nie mniej, istotne estymą krytyki artystycznej. W trzeciej edycji, mającej miejsce w 1998 roku, do konkursu po raz pierwszy przystąpił artysta rumuński, w którego ślady podążyli kolejni. W latach 2000 - 2009, wykrystalizowała się nowa formuła. Powołane zostały Organizacje Krajowe wszystkich państw biorących udział, a wyłonieni wśród nich Kuratorzy kierowali zaproszenia imienne do wybranych przez siebie artystów. Przybliżając historię przedsięwzięcia, warto jeszcze wspomnieć o kolejnej, istotnej zmianie jaką przyniosła piąta edycja w 2003 roku: „Srebrny Czworokąt” przemianowany został w triennale, a do składu reprezentacji krajowych włączyła się reprezentacja Rumunii. W roku bieżącym odstąpiono od wspomnianych Organizacji Krajowych. Spośród nadesłanych prace jury kwalifikacyjne wyłoniło 100 kompozycji, a w kolejnym etapie międzynarodowe jury przyznało Grand Prix oraz pozostałe nagrody i wyróżnienia. Tematyka tegorocznego triennale została sprecyzowana przez prof. Jadwigę Sawicką. Koncepcja merytoryczna pod hasłem Pole i Ulica nakreśliła obszar, na kanwie którego miały bazować powstające obrazy. „Pole i Ulica to szeroko pojęte - wieś i miasto oraz człowiek w dynamicznej relacji do tych środowisk. Jak widzimy, doświadczamy, zmieniamy swoje otoczenie; i jak otoczenie zapisuje się na naszym ciele i świadomości”… To tylko fragment programu zamieszczonego w komunikacie - zaproszeniu na Triennale 2012. Swego rodzaju eksperyment stanowiło narzucenie przez Kurator Artystyczną podłoża papierowego i formatu 100 x 100 cm (1m2). Wybór techniki malarskiej pozostał w gestii artysty. Wnioskując z ilości zgłoszonych autorów i prac, można postawić tezę, że zarówno tematyka, jak i nakreślony regulamin konkursu przypadły do gustu twórcom pochodzącym z Euroregionu Karpat. Nadesłane dzieła to w przeważającej mierze kompozycje abstrakcyjne, bazujące na technice własnej i collage. Do zdecydowanej mniejszości zaliczały się prace o charakterze realistycznym. Szczątkowy niemalże procent stanowiła figuracja. Czy zatem można powiedzieć, że tegoroczne triennale było zwierciadłem, w którym odbijają się przemiany mentalności, sztuki i historii minionych kilku lat? Jakie zagadnienia, tak szeroko rozumianego tematu, zostały wnikliwie potraktowane, a które z nich zaledwie zasygnalizowane? Niemal automatycznie nasuwa się refleksja, co w chwili obecnej jest dla artysty najważniejsze w procesie twórczym: aspekt formalny, socjologiczny, polityczny, konsumpcyjny a może konformistyczny? Padło tutaj kilka pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź. Przede wszystkim, wspólnym mianownikiem postawionych tu kwestii, stało się tło zdarzeń i splot okoliczności, które mają pryncypialny wpływ na rodzenie się sztuki. Jeszcze do niedawna imperatywem wpływającym na kształt jakości artystycznej była tematyka socjologiczna, tak chętnie podejmowana przez

20


członków legendarnego już ugrupowania „Wprost”. Lata 80. można nazwać eksplozją buntu przeciw zastanemu systemowi totalitarnemu, czasem protestu i artystycznej kontestacji. Ostatnia dekada XX w. to odreagowywanie, zachłystywanie się wolnością i eksperymentowanie na szeroką skalę z nowinkami technicznymi zalewającymi warsztat współczesnego kreatora. Nakierowanie sztuki na abstrakcję wyeliminowało narrację i literackość, wpłynęło na inną jakość poetyki, której klimat w tym przypadku tworzą rozwiązania czysto formalne. A to dziwne, bo w gruncie rzeczy koncepcja merytoryczna Pole i ulica, mogłaby stać się, przede wszystkim opowieścią o dzisiejszych czasach: blokersach, przemocy, biedzie, bądź też dla kontrastu, tak zwanym „świecie eleganckim”, przepełnionym dostatkiem i szykiem. Nie chcę, by zabrzmiało to jak nawoływanie do tworzenia malarskiego dziennika, nie mniej jednak myślę, że pojawienie się obrazów oscylujących w tym kierunku, bez wątpienia wpłynęłoby korzystnie na całokształt mającej odbyć się wkrótce wystawy konkursowej. Pragnę zaakcentować, że oglądając wszystkie nadesłane prace artystów z poszczególnych regionów nie odczułam żadnego podziału stylistycznego i formalnego. Zaprezentowana sztuka posługuje się językiem międzynarodowym, bez naleciałości kulturowych, co więcej, lansuje ten sam poziom artystyczny co malarstwo zachodnioeuropejskie. W czym zatem tkwi trudność przebicia się twórców naszego regionu na salony wystawiennicze i rynki sztuki takich potentatów jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy? Przegląd artystycznych aktualności, bo tak bez wątpienia można określić triennale, ukazuje wyrywkowo różne aspekty współczesności. Prezentujące się pokolenia, to zarówno debiutanci, jak i artyści o ugruntowanej pozycji zawodowej i sporym dorobku twórczym. Nie ma między nimi zaskakujących różnic w sposobie widzenia tematu lub rozwiązaniach formalnych. Ich obrazy utrwalają prywatne tęsknoty, konkretny wycinek rzeczywistości lub też są odautorską interpretacją narzuconego odgórnie zagadnienia. Udział w prestiżowym konkursie, bo takim uznaniem od kilkunastu lat cieszy się Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, to bez wątpienia rodzaj motywacji do dalszych działań, a być może i swego rodzaju nobilitacja. Dla wielu, przede wszystkim młodych twórców, jest to świetna okazja do zaistnienia w szerszym obiegu środowisk artystycznych. Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jury konkursowe przyznało Renacie Szyszlak, za obraz olejny zatytułowany „Zapiski na murze 3”. To jedna z cyklu prac znakomitej artystki młodego pokolenia, która swoje zainteresowania twórcze koncentruje na płaszczyźnie abstrakcji. Uwagę ogniskuje na zagadnieniach formalnych, bazujących na liniach, plamach, strukturach kompozycyjnych. Obrany wachlarz środków, którym się posługuje, pozwala jej przelać wyzwolone emocje i przeżycia na obraz. Powstające prace tworzą spójną tkankę wartości artystycznych. Pisząc o pracach malarskich Renaty Szyszlak zadziwia wręcz programowość i determinacja, z jaką realizuje powzięte założenia. Swoim obszarom działania wyznacza kameralną skalę. Głównym nośnikiem staje się linia i plama barwna. Kreska o różnym stopniu gradacji, płynna lub krótka, przerywana, czasem ledwo widoczna wtapia się w plamę barwną o różnej strukturze i natężeniu. Linia nie stanowi nigdy konturu plamy, istnieje autonomicznie, a jednak zespala się kompozycyjnie, tworząc całość. Artystka posługuje się rozległą plamą barwną działająco płaszczyznowo. Nie jest ona płaska, pomimo tego, że nie zawiera w sobie laserunkowości. Czasami idealnie gładka, częściej zaś chropowata, wprowadza szereg niuansów. Posiada ona swoją strukturę, fakturowość. Dodatkowym nośnikiem malarstwa artystki jest kolor, jakim posługuje się budując nastrój obrazu. W ostatnich latach, jak łatwo zauważyć w nagrodzonej kompozycji, jest to gama ugrów i brązów zespolonych ciepłą, przepełnioną światłem bielą. Przestrzeń na płaszczyźnie stymulowana zostaje dodatkowo drobnymi akcentami czerwieni, cynobru bądź czerni. Nieśmiało, prawie niezauważalnie wpleciona zostaje treść przekazu - lapidarne

21


rysunki, być może dziecięce, które artystka programowo łączy w swoich kompozycjach. W pracach Renaty Szyszlak, właściwie jak we wszystkich kompozycjach abstrakcyjnych, każdy, nawet najmniejszy punkt pozostaje nie bez znaczenia, wpływa na całościowy proces kreowania obrazu. Kwestią godną wyróżnienia jest bez wątpienia to, że artystka zawężając gamę barwną, nie wprowadza ascezy kolorystycznej, wręcz przeciwnie, ubogaca ją poprzez rozbudowaną, wręcz wystudiowaną, gamę walorów, uplastycznioną luminizmem plamy barwnej. Zarówno w malarstwie jak i w rysunku znalazła swój własny alfabet, system plam i znaków określający ją samą. Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego uhonorowano artystkę słowacką Emilię Závacką, za kompozycję „Tożsamość” wykonaną w technice mieszanej. 1m2 wypełniają potraktowane schematycznie, zuniformizowane, niewielkich rozmiarów figurki ludzkie. Zdają się być osadzone w nieokreślonej przestrzeni. Niektóre z nich szukają korelacji, inne podążają własną ścieżką. Podmiotowość zatraca się, indywidualne cechy zanikają, człowiek sprowadzony zostaje do przedmiotu, oznaczonego kodem kreskowym, w którym zawarta jest jego identyfikacja. Myślę, że to swego rodzaju refleksja psychologiczna dotykająca problemu doświadczania tożsamości, bądź też spoglądając na to z drugiej strony, zapis plastyczny uzmysławiający, jak łatwo tożsamość zatracić. Charakter egzystencjalny podkreśla strona formalna, sprowadzona do kilku tonów szarości, rozbitej drobnymi akcentami żółci, błękitu, czerwieni i fioletu. Ekspresyjna abstrakcja z elementami figuracji, malowana pośpiesznie z rozmachem to kompozycja Volodymyra Stetsuli, nagrodzona przez Prezydenta Miasta Przemyśla. Pejzaż miejski „Ulica Zielona”, budowany szeroką, niemal przezroczystą pastelową plamą barwną, poprzez chaotyczność kompozycji wprowadza w odbiorcy odczucia niepokoju. W odmiennym klimacie osadzony został ostatni z nagrodzonych obrazów, przez Elektromontaż Przemyśl, zatytułowany „Wokół przystanku” Łukasza Wojtanowskiego. Tę poetycką kompozycję figuralną, zbudowaną na zasadzie stopklatki, autor otula światłem zachodzącego słońca. Sylwetowo potraktowane postacie, nacechowane spokojem, sprawiają wrażenie nieobecnych. Na pozór banalną scenę uliczną, twórca przeradza w liryczną opowieść. Zniewalający luminizm plamy barwnej, potęguje głębię kompozycyjną. Doznania te leniwie i przyjemnie wodzą wzrokiem odbiorcy po wykadrowanej płaszczyźnie. Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale i Nagrodę Specjalną rumuńskiego Muzeum Tarii Crisurillor w Oradea zdobyła multiplikacja autorstwa Alicji Czajkowskiej-Magdziak. Elementy figuratywne i abstrakcyjne przetykane na przemian stały się motywem „Pamiętnika z ulicy polnej III”. Geometryczny podział, utworzony z kwadratów obwiedzionych grafitowymi listwami tworzy iluzję witrażu, powstałą ze scen utrwalonych na negatywach fotograficznych. Ciemna tonacja barwna, rozjaśniona gdzieniegdzie ugrowym blaskiem i cynobrową czerwienią, równoważy dynamiczną kompozycję. Nagrodę Muzeum Sztuki w Miszkolcu i uznanie jury wzbudził obraz „Budowa autostrady” Barbary Szal-Porczyńskiej. Farba kładziona płasko na podłożu, w sposób uabstrakcyjniony, trochę symboliczny ale przede wszystkim ogromnie czytelny, tworzy kompozycję w zieleniach. Artystka w bezpośrednim podejściu realizuje zagadnie tematu konkursu, drogi a właściwie drogi w budowie. W ironiczny sposób schematem i szczegółami nawiązuje do map internetowych. Gabriela Luciana Király i Valentin Itu, rumuńscy reprezentanci podjęli rozważania nad współczesną estetyką recepcji klasycznego tematu - pejzażu. Ten malarski archetyp ukazuje ich całkowicie odmienną optykę widzenia. W „Szarych polach 1” Király, semantyczną warstwę ujawnia abstrakcyjna kompozycja, utworzona z nonszalancko kładzionych plam barwnych o wyrazistej strukturze i fakturowości. Przeciwwagę stanowi uporządkowana, zrytmizowana kompozycja Valentina Itu „Schody do nieba”. Obwiedziony fioletem kadr odsłania sielski, niemalże bajkowy krajobraz, utworzony w puentylistycznej manierze. Zarówno pierwszą jak i drugą rumuńską kreację cechuje wewnętrzne światło emanujące z obrazu, wabiąc wzrok odbiorcy.

22


Ponadto spośród nominowanych Nagrody Specjalne premiowane wystawami indywidualnymi otrzymali: Zoltán Fátyol, Nina Zielińska-Krudysz oraz István Burai. Spoglądając na panoramę artystyczną Euroregionu Karpat w kontekście minionych edycji, jak również tegorocznego triennale, cieszy nieustający entuzjazm i zaangażowanie, z jakim podchodzą do imprezy organizatorzy i artyści. Konkurs poprzez swoją otwartą formuję, dokumentuje różnorodne postawy artystyczne i zjawiska zachodzące w środowiskach plastycznych. W tym miejscu, myślę że warto zwrócić uwagę na jedną dość istotną kwestię. Przez niespełna dwadzieścia lat, bo przecież takim stażem szczyci się triennale, w krąg sztuki współczesnej zdążyło wejść nowe pokolenie. Zmianom uległa hierarchia wartości, rynek sztuki zalany został bogatą i różnorodną ofertą, a co za tym idzie zmodyfikowały się również gusta odbiorcy. Te wszystkie transformacje mogliśmy dostrzec i prześledzić dzięki Międzynarodowemu Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”. Pragnę serdecznie pogratulować organizatorom projektu, przede wszystkim prof. Januszowi Cywickiemu, dyrektorowi i pomysłodawcy imprezy, wszystkim jego współpracownikom oraz partnerom zagranicznym z Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Dorota Rucka-Marmaj kwiecień 2012

23


International Painting Triennial of Carpathian Region Silver Quadrangle

The eighth edition of the largest and most prestigious event of our region – the International Painting Triennial of Carpathian Region Silver Quadrangle has taken place. For the third time, the honorary patronage over this artistic event was taken by the President of the Republic of Poland, Bronisław Komorowski. The leading motto “Field and Street” was formulated by Prof. Jadwiga Sawicka, the Artistic Curator of the Triennial 2012. Just five years after the collapse of the “iron curtain”, the first edition of the competition took place, at that time the biennial, magically referred to as the „Silver Quadrangle”. The reaction of the artists who looked for the dialogue and who wanted to manifest their presence in contemporary art was beyond all the expectations of the organisers. 96 artists from Poland, the Ukraine, Slovakia and Hungary sent in their applications. Subsequent editions enjoyed the growing interest of artists who rivalled for the Grand Prix, and, even more for the esteem of art critics. In the third edition, in 1998, a Rumanian artist joined the competition for the first time, soon to be followed by others. In the years 2000 -2009, a new formula crystallized. National Organisations were established in all the participating countries and the Curators appointed from among them sent invitations by name to the artists they chose. Talking about the history of this project, it is worth mentioning another important change which was brought by the fifth edition, in 2003, the formula of “Silver Quadrangle” changed into triennial, and the national team of Romania joined the competition. That year, the aforementioned National Organisations were discontinued. From among the works sent in, the qualification jury chose 100 works, and at the subsequent stage, an international jury awarded the Grand Prix and other prizes and distinctions. The thematic structure of this year’s Triennial was established by Professor Jadwiga Sawicka. The subject matter concept of “Field and Street” set the area within which the themes of the works are to be contained. “The field and the street is the village and town in the wider sense of the word and a human being in a dynamic relationship with these environments. This is how we see, experience and change our environment; and how the environment makes an imprint on our body and consciousness”… This is a fragment of the programme included in the announcement – invitation to Triennial 2012. A kind of experiment was imposed by the Artistic Curator with the paper base and the format of 100 x 100 cm (1m2). The choice of painting technique was to be freely chosen by the artist. The number of authors applying and the works sent in proved that both the topic and the rules of the competition were received positively by the artists from the Carpathian Euroregion. The works which have been sent in are predominantly abstract compositions, based on the artists’ own technique and collage. Definitely in the minority are works of realistic a character. A very slight percentage was composed of figuration. Can it therefore be said that this year’s triennial was a mirror reflecting changes in mentality, art and history of the passing years? Which issues of this wide subject were explored in depth and which were hardly signaled? We almost immediately ask ourselves the question: what is the most important in the creative process of the artist? - the formal, sociological, political, consumption or conformist aspect? A few questions were asked which are hitherto really hard to find the answer to. First of all, the common denominator for the questions posed here became the background of events and the blend of circumstances, which had a significant impact on the creative process. Till not so long ago, the imperative which heavily impacted the artistic quality were sociological

24


themes, so eagerly taken up by the members of the legendary “Wprost” Group. The 1980s could be referred to as a surge of rebellion against the totalitarian system, sometimes protest and artistic contestation. The last decade of the 20th century was letting off steam, reveling in freedom and experimenting on a large scale with technological novelties flooding the workshop of the contemporary creator. The focus of art on abstraction eliminated the narration and literariness, impacted the quality of poetics, whose climate in this case is created by purely formal solutions. This is peculiar, because the subject matter concept of “Field and Street” could, in fact, become first of all the story of present times, blockers, violence, poverty, or as a contrast, the so-called “smart world”, abundant and chic. I do not want to sound as if I call for creating a painting diary, nevertheless, I think that the emergence of pictures oscillating in this direction would undoubtedly have a beneficial impact on the general outlook of the post-competition exhibition soon to take place. Let me stress that whilst looking at all the works sent in by the artists from individual regions, I felt no stylistic or formal division. The art which has been presented uses an international language, without cultural accretion; what is more, it advocates the same artistic level as West European painting. So, why is it so difficult for the artists from our region to enter the exhibition halls and art markets of France, Germany, Great Britain or Italy? The review of artistic news, because this is what the triennial can be described as, shows fragments of various aspects of contemporaneity. The generations presented are both debuting artists and artists of established professional standing and sizeable artistic oeuvre. There are no surprising differences between them as to the way of perceiving the subject or as to formal solutions. Their paintings portray private longings, a concrete fragment of reality or the author’s interpretation of the obligatory topic. Participation in the prestigious competition, because this is the renown that International Painting Triennial of Carpathian Region Silver Quadrangle has enjoyed for more than a dozen years, is without a doubt a type of motivation for further activity and may be a kind of rise of status. For many artists, mainly the young ones, this is the perfect opportunity for making their mark in artistic circles. The Grand Prix of the Minister of Culture and National Heritage was granted by the competition’s jury to Ms. Renata Szyszlak, for the oil painting entitled „Scribbling on the wall 3”. This is one of a series of works of a renowned young generation artist, who concentrates her artistic work on abstract creation. She focuses on formal issues, based on lines, spots and compositional structures. The chosen set of resources at her disposal lets her transpose her emotions and experiences to paintings. The resultant works make up a consistent mesh of artistic values. The paintings of Ms. Renata Szyszlak surprise with the consistency and determination in implementing the assumptions made. She sets minute scale to her area of artistic activity. The primary carrier of artistic message is line and colourful patches. The line of varied gradation, smooth or abrupt, broken, sometimes hardly visible, merges into a patch of colour of various structure and intensity. The line never serves as the contour of a patch, it exists autonomously, but it melts into the compositions, creating the whole. The artist uses an extensive patch of colour which acts as a plane. It is not flattened, despite the fact that it does not contain glazed texturality. Sometimes perfectly even, more often rough, it brings forth a number of nuances. It has its own structure and texture. The additional vehicle for this artist’s painting work is colour,

25


which she uses to build the mood and feeling of the painting. In recent years, as is evident in the awarded composition, this is a range of ochres and bronzes, united with white, warm and full of light. The space on a two-dimensional plane is stimulated additionally by slight accents of red, vermilion or black. Shy, almost unnoticed, comes the artistic message – the lapidary drawings of a child maybe, which the artist combines in her compositions. In the works of Ms. Renata Szyszlak, virtually in all abstract compositions, each, even the slightest dot, bears importance, influencing the whole process of the creation of a piece of art. Worth noting is, beyond doubt, the fact that the artist, narrowing the range of colours, does not introduce ascetics when it comes to colour, on the contrary, she enriches the composition through extended and painstakingly elaborated range of qualities, plasticised with the luminescence of a patch of colour. Both in painting and in drawings, she found her own alphabet, a system of spots and marks which identify her. The Award of the Marshal of Podkarpackie Voivodeship was granted to a Slovakian artist Emilia Závacká, for the work “Identity” created using a mixed technique. 1m2 of space is filled with schematised, uniformed and small sized human figures. They seem to be embedded in an unidentified space. Some of them seek correlation, others follow their own paths. Subjectivity is lost, individuality disappears, the human being is reduced to an object labelled with a barcode, which contains all that identifies him. I think that this is a kind of psychological reflection touching upon the problem of experiencing one’s own identity, or grasping it from another side. It is an artistic record showing how easy our identity is lost. The existential character is underlined on the formal side, reduced to a few shades of grey, broken with slight accents of yellow, blue, red and violet. Expressive abstraction with elements of figuration, painted hastily with a swing – this is the work of Volodymyr Stetsul, recognised by the President of the City of Przemyśl. A townscape entitled “Green street”, assembled using wide, transparent, almost see-through pastel patches of colour, through the chaos in the composition, pushes the onlooker into the state of anxiety. A different climate can be found in the last of the awarded paintings, the award of Elektromontaż Przemyśl, entitiled “Round the bus stop” by Mr. Łukasz Wojtanowski. In this poetic figural composition, built on a freeze-frame, the author envelops in the light of the setting sun. The human figures portrayed in silhouette , characterised by peace, seem to be absent from the picture. The artist transforms an apparently banal street scene into a lyrical story. The captivating luminescence of the colours add to the compositional depth. These feelings lazily and pleasantly drive the onlooker to the framed plane. The Honorary Distinction of the Jury of the Triennial and the Special Award of the Romanian Museum of Tarii Crisurillor in Oradea went to the multiplication by Ms. Alicja Czajkowska-Magdziak. Intermingled figurative and abstract elements were chosen for the motif of “The Diary from Polna Street III”. Geometrical division, created from squares encircled with graphite slats, give the illusion of stain glass, made of scenes imprinted on photographic negatives. Dark colour tones, at some places lightened with ochre and vermilion red, give balance to the dynamic composition. The award of the Museum of Art in Miskolc and the recognition of the jury earned the painting entitled „Building the motorway” by Ms. Barbara Szal-Porczyńska. The paint put flatly on the base, creates, in an abstract and slightly symbolic, but first of all very clear way, the composition in green .In her straightforward approach, the artist tackles the subject of the competition – a road, a road in making, to be precise. Ironically, in the scheme and in details, she makes reference to Internet maps. Gabriela Luciana Király and Valentin Itu, the representatives of Romania, contemplated the contemporary reception of the classic subject of landscape. This painting archetype shows their absolutely different point of view. In the “Grey Fields 1” by

26


Király, the systematic tier is evident in abstract composition assembled from offhand patches of colour of sharp structure and texture. It is counterbalanced by the orderly and rhythmic composition by Valentina Itu entitled “Stairs to heaven”. The frame encircled with violet reveals a serene, almost fairy tale landscape made in pointillist mannerism. The first and the second work of the Romanian artists are both characterised by inner light emanating from the work, luring the eyes of the viewer. Moreover, from among the nominees, Special Awards, giving the right to individual exhibitions, were awarded to: Zoltán Fátyol, Nina Zielińska-Krudysz and István Burai. Looking at the artistic panorama of the Carpathian Region in the context of past editions and this year’s Triennial, we are happy to see the continuous enthusiasm and involvement of the organisers and the artists. Through its open formula, the competition documents various artistic attitudes and phenomena occurring in artistic circles. At this point, it is worth noting one quite important thing. In close to twenty years of the history of the triennial, a new generation of artists have entered the contemporary artistic circles. The hierarchy of values have changed, the art market has been flooded with a rich and varied offer and, as a result of which, the recipients’ tastes have changed, too. We are were able to see and follow all these transformations thanks to the International Painting Triennial of Carpathian Region Silver Quadrangle. I would like to thank the organisers of the project, first of all Professor Janusz Cywicki, the director and originator of the event, all his colleagues and foreign partners from Romania, Slovakia, the Ukraine and Hungary. Dorota Rucka-Marmaj April 2012

27


Pole i Ulica The Field and the Street

Jadwiga Sawicka Kurator artystyczny Art Curator

Koncepcja

Conception

Pole i ulica to - szeroko pojęte - wieś i miasto oraz człowiek w dynamicznej relacji do tych środowisk. Jak widzimy, doświadczamy, zmieniamy swoje otoczenie i jak otoczenie zapisuje się na naszym ciele i świadomości.

The Field and the Street, or in other words: the city and the countryside, or people in a dynamic relationship with their surroundings. It is about how we perceive, experience and change our environment and how the environment affects and shapes our bodies and minds.

Pole - czyli to, co poza miastem, zabudową, domem; to otwarty pejzaż zamknięty odległą kreską lasu; to działalność człowieka wobec natury, zmaganie się z żywiołami, ujarzmianie, wycinanie i uprawa. To także gapienie się w rozgwieżdżone niebo, wylegiwanie się na trawie i zaśnieżone pola widziane przez okno samochodu.

The field, i.e. everything that is outside and beyond a city, town, suburbs or any built-up areas; an open landscape closed by a distant line of trees on the horizon. This word can evoke the idea of confrontation: fighting the elements, subjugation and cultivation, or harmony with Nature: stretching on the grass in the sun, contemplation of a starry night sky, or watching snowy fields out of the car window.

Ulica - to człowiek w mieście, sztuczny dzień w świetle latarni ulicznych i wystaw sklepowych, reklamy i graffiti, zagrożenia i atrakcje miejskiego życia, stres, szybkie tempo i włóczenie się bez celu po ulicach, a także frustracja i nuda stania w korku. To tylko niektóre z możliwych skojarzeń i interpretacji hasła tegorocznego Triennale.

The street - that’s urban living, the artificial day of streetlights and shop windows, neon signs and graffiti, the breathtaking pace of city life with its dangers and attractions. But this word can also evoke other images and emotions: aimless roaming around the streets or boredom and frustration of being stuck in a traffic jam. These are but a few possible associations and interpretations of this year’s triennial central theme.

Wyzwaniem dla uczestników jest zmierzenie się z tematem i formalnymi warunkami postawionymi przez organizatorów. Będą to więc przestrzenie miejskie i / lub wiejskie przetłumaczone na język malarski i zawarte w/na metrze kwadratowym papieru.

The challenge is to explore the idea within the formal confines set by the organizers. This year’s triennial is then going to see subjective perceptions of rural and/or urban space translated into the language of painting and contained within a square meter of paper.

www.jadwigasawicka.pl

28


Nagrody Srebrny CzworokÄ…t Awards of the Silver Quadrangle 1994 - 2009


1994

1996

1998

WOJCIECH KOZAK, PL Równorzędna Nagroda Pierwsza Equal First Prize

TIMUR SULEJMANOW, UA Grand Prix Wojewody Przemyskiego Grand Prix Voivode of Przemyśl Vivodeship

MATEUSZ MARAJ, PL Grand Prix Wojewody Przemyskiego Grand Prix Voivode of Przemyśl Vivodeship

TIBOR URBÁN, H Równorzędna Nagroda Pierwsza Equal First Prize ÁDÁM SZENTPÉTERY, SK Równorzędna Nagroda Druga Equal Second Prize JANUSZ SZPYT, PL Równorzędna Nagroda Druga Equal Second Prize VLADIMIR BRONISEVSKY, SK Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize MARIUSZ KOŚCIUK, PL Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize PIOTR WÓJTOWICZ, PL Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize ERZSÉBET PALOTAI, H Nagroda Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of State Gallery of Contemporary Art in Przemyśl JADWIGA SAWICKA, PL Nagroda Prezydenta Przemyśla Prize of The Mayor of Przemyśl IHOR GORIN, UA Nagroda Sekretarza Generalnego Euroregionu Karpaty l Kadencji Prize of General Secretary of Carpathian Euroregion 1st Term

30

PIOTR WÓJTOWICZ, PL Nagroda Pierwsza Prezydenta Miasta Przemyśla First Prize of The Mayor of Przemyśl EMIL POLIT, PL Równorzędna Nagroda Druga Equal Second Prize ÁDÁM SZENTPÉTERY, SK Równorzędna Nagroda Druga Equal Second Prize GEJZA BARCZI, SK Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize ADAM SYPEL, PL Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize IWAN TWERDUN, UA Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize KRZYSZTOF KONCEWICZ, PL Nagroda Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of State Gallery of Contemporary Art in Przemyśl JERZY CEPIŃSKI, PL Nagroda Wojewody Rzeszowskiego Prize of The Voivode of Rzeszów

HANA BACOVA, SK Nagroda Równorzędna Prezydenta Miasta Przemyśla Equal Prize Sponsored by The Mayor of Przemyśl VLADIMIR BRONISEVSKY, SK Równorzędna Nagroda Regulaminowa Equal Regular Prize lSTVÁN BURAI, H Równorzędna Nagroda Regulaminowa Equal Regular Prize WIKTOR CHADZYNOW, UA Równorzędna N agroda Regulaminowa Equal Regular Prize IHOR JANOWYCZ, UA Równorzędna Nagroda Regulaminowa Equal Regular Prize SÁNDOR TOROK, H Nagroda Fundowana Wojewody Rzeszowskiego Prize Sponsored by The Voivode of Rzeszów ERZSÉBET PALOTAI, H Nagroda Fundowana Wojewody Krośnieńskiego Prize Sponsored by The Voivode of Krosno WITOLD PAZERA, PL Nagroda Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of State Gallery of Contemporary Art in Przemyśl


2000

2003

MARIAN OŁEKSIAK, UA Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Award of the Minister of Culture and National Heritage

TIBOR URBÁN, H Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Award of the Minister of Culture and National Heritage

ANTONI NIKIEL, PL Nagroda Równorzędna Marszałka Województwa Podkarpackiego Equal Prize Sponsored by The Marshal of Podkarpackie Voivodship

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krosna Special Award of the Mayor of Krosno

ZOLTÁN FÁTYOL, H Równorzędna Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Equal Prize Sponsored by The Mayor of Przemyśl ZBYNEK PROKOP, SK Nagroda Regulaminowa Prezydenta Miasta Rzeszowa Regular Prize Sponsored by The Mayor of Rzeszów ROMAN ROMANYSZYN, UA Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa Prize Sponsored by The Mayor of Tarnów ZBIGNIEW ŚWIĘCIŃSKI, PL Nagroda Fundowana Marka Kuchcińskiego Wicewojewody Podkarpackiego Prize Sponsored by Marek Kuchciński Vice-Voivode of Podkarpackie Voivodship IHOR SZUMŚKYJ, UA Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl

WITOLD PAZERA, PL Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Prize Sponsored by The Marshal of Podkarpackie Voivodship Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krosna Special Award of the Mayor of Krosno

VIOARA BARA, RO Ukraińska Nagroda Krajowa Ukrainian National Prize IHOR ROMANKO, UA Słowacka Nagroda Krajowa Slovakian National Prize ANNA SIEMASZKO, PL Węgierska Nagroda Krajowa Hungarian National Prize ANDRZEJ CIESZYŃSKI, PL Nagroda - zakup Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Prize - Purchase by the National Museum of Przemyśl Region

GEJZA BARCZI, SK Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Equal Prize Sponsored by The Mayor of Przemyśl Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krosna Special Award of the Mayor of Krosno AUREL ROSU, RO Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa Prize Sponsored by The Mayor of Tarnów ZDENKA BŁOŃSKA, SK Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl IHOR JANOWYCZ, UA Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie Prize Sponsored by The Office For Art Exhibitions in Tarnów NATALIA PIŃCZUK, UA Rumuńska Nagroda Krajowa Romanian National Prize

31


2009

2006 ALEKSANDRA GRELA, H Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Grand Prix sponsored by Minister of Culture and National Heritage PIOTR RĘDZINIAK, PL Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Prize Sponsored by The Marshal of Podkarpackie Voivodship URSZULA CHROBAK, PL Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Equal Prize Sponsored by The Mayor of The City of Przemyśl

ALEKSANDRA ZUBA - BENN, PL Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Tarnowa Special Prizesponsored by The Mayor of the City of Tarnów PIOTR WÓJTOWICZ, PL Nagroda Specialna Prezydenta Miasta Tarnowa i BWA Galerii Miejskiej w Tranowie Special Prize sponsored by The Mayor of The City of Tarnów and BWA Town Gallery in Tarnów

MARIAN WALDEMAR KUCZMA, PL Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzitwa Narodowego Grand Prix sponosred by Minister of Culture and National Heritage TOMASZ MISTAK, PL Nagroda Wojewody Podkarpackiego Prize sponsored by Podkarpackie Voivode ATTILA DUNCSÁK, SK Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Prize sponsored by The Marshal of Podkarpackie Voivodship

IHOR ROMANKO, UA Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl

JAN SZCZEPKOWSKI, PL Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Prize sponsored by The Mayor of The City of Przemyśl

VLADIMIR OSSIF, SK Rumuńska Nagroda Krajowa Romanian National Prize

ANNA HAUSOVÁ, SK Nagroda Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Prize sponsored by The National Museum of Przemyśl District

ROMAN ROMANYSZYN , UA Słowacka Nagroda Krajowa Slovakian National Prize PRZEMYSŁAW POKRYWKA, PL Ukraińska Nagroda Krajowa Ukrainian National Prize

AUREL ROSU, RO Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize sponsored by The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl

FLORIAN HEREDEA, RO Wegierska Nagroda Krajowa Hungarian National Prize

Nagroda Specjalna Tomasza Poręby Special Prize sponsored by Tomasz Poręba

IHOR JANOWYCZ, UA Nagroda Specjalna Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Special Prize sponsored by The Director of Office for Art Exhibitions in Rzeszów

OLEH DAWYDENKO, UA Rumuńska Nagroda Krajowa ufundowana przez Banca Comerciala Romana Romanian National Prize sponsored by Romanian Commerial Bank ROMAN ROMANYSZYN, UA Słowacka Nagroda Krajowa Slovakian National Prize

32


ANTONI NIKIEL, PL Ukraińska Nagroda Krajowa ufundowana przez Gubernatora Obwodu Lwowskiego Ukrainian National Prize sponsored by Governor of Lviv Region URSZULA CHROBAK, PL Węgierska Nagroda Krajowa ufundowana przez Samorząd Komitatu Hajdu-Bihar Hungarian National Prize sponsored by The Local Government of Hajdu-Bihar County ALEKSANDRA GRELA, HU Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of Triennial Jury IHOR JANOWYCZ, UA Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury TADEUSZ BŁOŃSKI, SK Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury PÉTER LENKEY - TÓTH, HU Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury RENA WOTA, PL Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial JuryNagrody Srebrny CzworokÄ…t Awards of the Silver Quadrangle 2012


Polska / Poland

Grand Prix Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Award of the Minister of Culture and National Heritage

Renata Szyszlak * Zapiski na murze 1 Notes on The Wall 1 olej / oil

36

Zapiski na murze 3 Notes on The Wall 3 olej / oilSłowacja / Slovakia

Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Award sponsored by the Marshal of the Podkarpackie Region

Emilia Závacká Tożsamość człowieka Man`s Identity technika mieszana / tech. mix.

38Ukraina / Ukraine

Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Award sponsored by the Mayor of the City of Przemyśl

Volodymyr Stetsula Ulica Zielona Green Street akryl / acrylic paint

40Polska / Poland

Nagroda Elektromontaż Przemyśl Award sponsored by Elektromontaż Przemyśl

Łukasz Wojtanowski W jesiennym słońcu - Wspomnienie z Krakowa In the Summer Sun - Memories from Krakow akryl / acrylic paint

42

* Wokół przystanku

Around the Bus Stop akryl / acrylic paintPolska / Poland

Wyróżnienie Honourable Mention

Alicja Czajkowska - Magdziak Pamiętnik z ulicy polnej III A Memoir from Field Street III tempera, akryl / tempera, acrylic paint

44

Nagroda Specjalna / Special Award Cris County Museum w Oradea / Rumunia Special Award sponsored by Cris County Museum in Oradea / Romania


Nagroda Specjalna / Special Award Muzeum Sztuki w Miszkolcu / Węgry Special Award sponsored by Museum of Art in Miskolc / Hungary

Barbara Szal-Porczyńska Budowa autostrady Highway Construction olej / oil

45

Polska / Poland

Wyróżnienie Honourable Mention


Rumunia / Romania

Wyróżnienie Honourable Mention

Gabriela Luciana Király Szare pole 1 Grey Field 1

Szare pole 2 Grey Field 2

technika mieszana / mixed technique

technika mieszana / mixed technique

46


Rumunia / Romania

Wyróżnienie Honourable Mention

Valentin Itu Beton, stal, szkło Concrete, Steel, Glass

Schody do nieba Stairs Towards The Sky

pastel olejny / akryl

oil pastel / acrylic paint

47


Węgry / Hungary

Nagroda Specjalna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Special Award sponsored by the National Museum of Przemyśl District

Zoltán Fátyol Tabliczka - ściana II Placard - Wall II akryl, kolaż / acrylic paint, collage

48


Polska / Poland

Nagroda Specjalna Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Special Award sponsored by BWA Gallery in Rzeszów

Nina Zielińska-Krudysz Cisza Silence akryl / acrylic paint

49


Węgry / Hungary

Nagroda Specjalna Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Special Award sponsored by the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl

István Burai Ściernisko Stubble-field

Wałkonie Deadbeats

akryl / acrylic paint

akryl / acrylic paint

50


Uczestnicy Participants

51


Polska / Poland

Agata Baltyzar Miejsce 16.07 Place 16.07 akryl, akwarela / acryl, watercolor

52

Place 11.54 Place 11.54 akryl, akwarela / acryl, watercolor


Polska / Poland Magdalena BÄ…k Polne drogi 2 Field Roads 2 akryl / acrylic paint

53


Polska / Słowacja - Poland / Slovakia

Tadeusz Błoński Los - zmiana Fate - Change

Komplikacje Complications

technika własna / own technique

akryl / acrylic paint

54


Polska / Poland Barbara Bokota-Tomala Ozimina Winter Crops

Ściernisko Stubble Field

technika własna / own technique

technika własna / own technique

55


Słowacja / Slovakia

Vladimir Broniševský Za domami Behind the Houses

Niebieska chmura Blue Cloud

akryl / acrylic paint

akryl / acrylic paint

56


Polska / Poland Wioletta Buczek - Warszawa UporzÄ…dkowanie Ordering akwarela na gazecie / watercolor on newspaper

57


Polska / Poland

Elżbieta Cieszyńska Crime Crime akryl / acrylic paint

58


Polska / Poland ナ「kasz Cywicki Obszar czasu - 2 Area of Time - 2 akryl, tusz / acrylic paint, Indian Ink

Obszar czasu - 3 Area of Time - 3 akryl, tusz / acrylic paint, Indian Ink

59


Polska / Poland

Wiktor DĹźochowski Konie Horses pastel / pastel

60


Polska / Poland Grzegorz Frydryk Intymna przestrzeń I Intimate Space I akryl / acrylic paint

61


Ukraina / Ukraine

Zoriana Garbar Wąska ta droga… Narrow Is the Road… pastel, akryl / pastel, acrylic paint

62


Polska / Poland Łukasz Gil Z cyklu: W poszukiwaniu człowieka II From the cycle: In Search of a Man II akryl / acrylic paint

63


Polska / Poland

Justyna Grabowska 7 ar贸w 7 Ares akryl / acrylic paint

64


Sล owacja / Slovakia Anna Gregorovรก Posturbanismus Posturbanismus akryl / acrylic paint

65


Polska / Poland

Marek Haba Droga do… The Road to… akryl / acrylic paint

66


Słowacja / Slovakia Anna Hausová Żółte pole 1 Yellow field 1 akryl / acrylic paint

Żółte pole 3, Yellow field 3 akryl / acrylic paint

67


Ukraina / Ukraine

Adrian Helytovych Rondo Roundabout gwasz / gouache

68


Ukraina / Ukraine Orest Helytovych Drzewa Trees wycinanka, gwasz / cutouts, gouache

69


Ukraina / Ukraine

Andriy Hrymalyuk Teatr Miejski we Lwowie Municipal Theatre Lviv pastel / pastel

70

Muzeum Narodowe we Lwowie National Museum Lviv pastel / pastel


Ukraina / Ukraine Iryna Hrymalyuk Wspomnienia przeszłości Memories of the past pastel / pastel

71


Polska / Poland

Joanna Janowska - Augustyn Światło I Light I pastel / pastel

72


Polska / Poland Anna Kałamarz - Kucz Zimowe przesilenie Winter Solstic kolaş, akryl, papier czerpany / collage, acrylic paint, laid paper

73


Sล owacja / Slovakia

Ivana Kleinovรก Pole, ulica Field, Street akryl / acrylic paint

74


Ukraina / Ukraine Natalia Kolpakova Święto A Feast akryl / acrylic paint

75


Ukraina / Ukraine

Myroslava Kolych Drzwi Door akryl / acrylic paint

76


Ukraina / Ukraine Roxolyana Kotula Krajobraz Landscape akryl / acrylic paint

77


Węgry / Hungary

Eszter Láng Pole w świetle księżyca Moonlight field akryl / acrylic paint

78


Rumunia / Romania Csaba LĂĄzin PejzaĹź 2 Landscape 2 technika mieszana / tech mix.

79


Polska / Poland

Iwona Lenik Bez tytułu Bez tytułu Untitled Untitled akryl / acryl akryl / acryl

80


Polska / Poland Barbara Łucja Lis Z cyklu: Nieagresja, Gra w klasy From the cycle: Non-aggression, Hopscotch akryl / acrylic paint

Z cyklu: Nieagresja, Gra w gumę From the cycle: Non-aggression, Jump Rope Game akryl / acrylic paint

81


Wฤ gry / Hungary

Gรกbor Lucรกcs Fukushima 1 Fukushima 1 technika mieszana / tech. mix.

82

Fukushima 4 Fukushima 4 technika mieszana / tech. mix.


Rumunia / Romania Ioan Miklós Ołtarz ziemi Earth altar akryl / acrylic paint

83


Rumunia / Romania

Greti-Adriene Miszovits Przestrzeń miejska Urban Space akryl, pastel / acrylic paint, pastel

84


Polska / Poland Marcin Oczkowski Sound of Silence City I Sound of Silence City I olej / oil

85


Polska / Poland

Julia Olech-Nowak WidnokrÄ…g wyzwolony III Horizon Liberated III pastel / pastel

86


Ukraina / Ukraine Roman Opalinski Deszczowa pogoda Stormy Weather olej / oil

87


Rumunia / Romania

Cristina Gloria Oprisa Rytmy Rhytms technika mieszana / tech. mix.

88


Węgry / Hungary Erzsebét Palotai Przejdź przez ogród Cyganki Cross the gypsy woman`s garden pastel / pastel

Wystawa sklepu z kapeluszami w Pradze Hat shop window of Prague pastel / pastel

89


Polska / Poland

Elşbieta Polenik Bez tytułu Untitled olej, akryl / oil, acrylic paint

90


Ukraina / Ukraine Ivan Protsiv Senne miasto Sleepy City technika własna / own tech.

Droga mleczna Milky Way technika własna / own tech.

91


Słowacja / Slovakia

Noemi Ráczová Śmierć na chodniku Death on the Pavement akryl / acrylic paint

92


Polska / Poland Tomasz Rolniak Otw贸rz szerzej oczy Open Your Eyes Wider olej / oil

93


Polska / Poland

Karolina Rudnicka Drugie şycie I Second Life I technika własna / own technique

94


Polska / Poland Andrzej Rułka Przestrzenie polne 5 Field Spaces 5 akryl / acrylic paint

95


Rumunia / Romania

Andreea Monica Rus W stronÄ™ sacrum In - to the sacred tempera / tempera

96


Polska / Poland Anna Rygowska Codzienność Everyday Life tempera, kolaż / tempera, collage

97


Słowacja / Slovakia

Viktor Šefčik Miasto 1 City 1

Miasto 3 City 3

tusz / Indian ink

tusz / Indian ink

98


Węgry / Hungary László Seres 2w1 2 in 1 watercolor / akwarela

99


Ukraina / Ukraine

Daryna Skrynnyk - Myska Siła dośrodkowa Centripetal Force akryl, mix. / acrylic paint, mixed technique

100


Polska / Poland Dagmara Skubisz Dwa domy Two Houses akryl / acrylic paint

101


SĹ‚owacja / Slovakia

Milan Spak Ulica i pole, druga wersja Street and field, 2nd version akryl / acrylic paint

102


Rumunia / Romania Nicolae Suciu Niebo i ziemia, akryl, Heaven and Earth akryl, pastel / acrylic paint, pastel

103


Polska / Poland

Sylwester Stabryła Poranek w mieście Morning in the City olej / oil

104

Popołudnie Afternoon olej / oil


Polska / Poland Jan Szczepkowski Pole badań Field of Research olej, akryl / oil, acrylic paint

W drodze On the Way olej, akryl / oil, acrylic paint

105


Polska / Poland

Joanna Szostak 100 x pejzaĹź 100 x Landscape olej / oil

106


Słowacja / Slovakia František Turcsányi Google Google akryl / acrylic paint

Pejzaż 1 Landscape 1 akryl / acrylic paint

Pejzaż 2 Landscape 2 akryl / acrylic paint

107


SĹ‚owacja / Slovakia

Eduard Weiss Otoczenie II Environment II

Otoczenie III Environment III

malarstwo cyfrowe / digital painting

malarstwo cyfrowe / digital painting

108


Ukraina / Ukraine Ivan Winarczyk Pole pod lasem Field at the Forest akryl / acrylic paint

109


Polska / Poland

Agnieszka Włodarczyk - Rułka Rzepakowe pola Rapeseed Fields tempera, olej / tempera, oil

110


Polska / Poland Szymon Wojtanowski Autoportret z gawronami Self-Portrait with Rooks akryl / acrylic paint

111


Polska / Poland

Piotr Woroniec Jr Modele zastępcze Substitute Models akryl, technika mieszana / acrylic paint, mixed technique

112


Polska / Poland Rena Wota

Dotknij mnie proszę Touch me please technika własna, akryl / own tech. acrylic paint

113


Ukraina / Ukraine

Ihor Yanovych Energia Ziemi 2 The energy of Earth 2 akryl / acrylic paint

114

Energia Ziemi 3 The energy of Earth 3 akryl / acrylic paint


Słowacja / Slovakia Martin Zbojan Do wszystkich stacji Calling All Stations akryl / acrylic paint

Światła drogowe nr 3085 Traffic Light no 3085 akryl / acrylic paint

115Marian Waldemar Kuczma malarstwo / painting Grand Prix Triennale 2009 Grand Prix Triennial 2009

wystawa towarzysząca accompanying exhibition Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu The National Museum of The Przemyśl District 18.05 - 4.06.2012


Waldemar Marian Kuczma

Marian Waldemar Kuczma. Urodzony w 1967 r. w Sanoku. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym. 1988-93 studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. 1993 Dyplom „Kolor i materia” z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. J.Hałasa. Obecnie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Born in 1967 in Sanok. A graduate of the Fine Arts High School in Miejsce Piastowe. In the years 1988-93 studied at the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture at the National Fine Arts School in Wrocław. In 1993 obtained the diploma „Color and matter” with honors at Professor Hałas’ painting studio. Currently leading a degreeawarding painting studio at the Fine Arts Academy in Wrocław.

O swoim malarstwie

On his painting

Nie wytyczam sobie sztywnych ram i obszarów inspiracji. Staram się być niezależnym od wykalkulowanych doktryn i zasad, czy przyjętych „a priori” koncepcji ikonograficznych. W trakcie malowania, często pojawiają się nowe pomysły i koncepcje. Wchodząc w przestrzeń obrazu, wydają się być bardziej atrakcyjne niż powód, dla którego rozpocząłem pracę nad płótnem. Eliminuję je - wychodząc z założenia, że za wszelką cenę muszę realizować swój pierwotny zamysł - ten, który został nakreślony w szybkim szkicu na kartce papieru i do którego odnoszę się w trakcie malowania. Proces malarski jest dla mnie rodzajem złożonej osobistej gry, potrzebą utrzymania (w trakcie pracy i poza nią) niesłabnącej aktywności, jest rodzajem penetracji obrazu i odczuwania jego wewnętrznego pulsowania.

I do not impose any fixed limits or areas of inspiration on myself. I try to stay independent of calculated doctrines and rules, or iconographic concepts adopted a priori. New ideas and concepts often arise during painting. When entering the space of the painting, these seem more attractive than the reason, for which I began work on the canvas. I eliminate them, making the assumption that I need to accomplish my original intent at all costs, the intent set out in a brief sketch on a piece of paper, to which I refer while painting. The painting process is for me a kind of a complex personal game, the need to maintain an unrelenting activity (in the work and beyond it), a kind of penetration of the picture and a sensing of its internal pulsation.

e-mail: m.waldemarkuczma@wp.pl

118


Waldemar Marian Kuczma Ważniejsze wystawy indywidualne / 1993 - „Działania na płaszczyźnie obrazu”, Galeria Miejska, Wrocław; 1994 - „Błękitne”, BWA Wrocław; 1995 - „Kolor i Materia”, Państwowa Galeria Sztuki, Legnica; 2000 - „Obrazy” Galeria Guth Maas & Maas, Reutlingen, Niemcy; „Malarstwo”, Muzeum Regionalne, Nysa; 2002 - „Malarstwo”, Galeria „Rest-Art”, Zollikofen, Szwajcaria; 2003 - „Wystawa malarstwa”, Galeria Miejska, Wrocław; 2004 - „Ratyzbona, Wrocław, Toruń”, Galeria „Na Piętrze”, Toruń; 2005 - „Wystawa Malarstwa” Galeria IFAKInstytut Gmbh & Co. Neuhof Niemcy; 2006 - „Wystawa Malarstwa”, Galeria Miejska, Tarnów; 2007 - „Wystawa Malarstwa”, Galeria „Centrum”, Kraków; „Wschód i Zachód”, BWA, Rzeszów; 2008 - „W stronę czerni”, Galeria ”Forum”, Toruń; „Małe Obrazy” Atelier doktora Hopf’a, Mundelsheim, Niemcy; 2009 - „Malarstwo”, Muzeum Miejskie, Kraliky, Czechy; „Kontynuacje” Galeria „Horyzont”, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław; 2010 „Et In Arcadia Ego”, BWA Kielce; 2011 - „Obszary wspólne”, Galeria Platon, Wrocław. Udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Important individual exhibitions: 1993 - „Actions in The Surface of The Painting”, City Gallery, Wrocław; 1994 - „Blues”, BWA, Wrocław; 1995 - „Color and Matter”, State Art Gallery, Legnica; 2000 - „Paintings”, Guth Maas & Maas Gallery, Reutlingen, Germany; „Painting”, Regional Museum, Nysa; 2002 - „Painting”, Rest-Art Gallery, Zollikofen, Switzerland; 2003 - „Painting Exhibition”, City Gallery, Wrocław; 2004 - „Regensburg, Wrocław, Toruń”, Na Piętrze Gallery, Toruń; 2005 - „Painting Exhibition”, IFAK- Institute Gallery Gmbh & Co. Neuhof, Germany; 2006 - „Painting Exhibition”, City Gallery, Tarnów; 2007 - „Painting Exhibition”, Centrum Gallery, Krakow; „East and West”, BWA, Rzeszów; 2008 - „Towards the Black”, Forum Gallery, Toruń; „Small Pictures”, Dr Hopf’s Atelier, Mundelsheim, Germany; 2009 - „Painting”, City Museum, Kraliky, Czech Republic; „Continuations”, Horizon Gallery, University of Environmental and Life Sciences, Wrocław; 2010 - „Et In Arcadia Ego”, BWA, Kielce; 2011 - „Common Spaces”, Platon Gallery, Wrocław. Participation in several dozen group exhibitions in Poland and abroad.

Nagrody, wyróżnienia, stypendia: 1994 - „Grand Prix” - 4 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje ‚93”, Galeria Sztuki, Legnica; 1996 - Nagroda Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w „Krajowym Konkursie Malarstwa Młodych im. E. Gepperta.” Wrocław; 1998 - Nagroda „XVII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego”, Szczecin; 2004 - I Nagroda „XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego”, Szczecin; 2009 - Grand Prix, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” - Przemyśl 2009; 2009 - Stypendium Artystyczne Petera Keneza, San Francisco, USA; 2011 - „Nagroda Roku 2010” Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu.

Awards, honors and scholarships: 1994 - Grand Prix at the 4th Polish Young Painting Review „Promotions ‚93”, Art Gallery, Legnica; 1996 - Award of the District Board of the Polish Fine Artists Association in the E. Geppert National Young Painting Contest, Wrocław; 1998 - Award at the 17th Festival of Polish Contemporary Painting, Szczecin; 2004 - First Prize at the 20th Festival of Polish Contemporary Painting, Szczecin; 2009 - Grand Prix - award of the Minister of Culture and National Heritage at the Silver Quadrangle International Painting Triennial of the Carpathian Region; 2009 - Peter Kenez Art Scholarship, San Francisco, USA; 2011 - Award of the Year 2010 of the District Board of the Polish Fine Artists Association in Wrocław.

119


Waldemar Marian Kuczma

Pochwała Gotyku II / Praise of Gothic, 2012 tech. mieszana / płótno - mixed technique / canvas (158 x 241 cm)

120


Waldemar Marian Kuczma Duży Biały Nowy / Big White New, 2011 techn. mieszana / płótno - mixed technique / canvas (193 x 231 cm)

121


Waldemar Marian Kuczma

Pochwała Gotyku, Praise of Gothic, 2012 tech. mieszana / płótno - mixed technique / canvas (170 x 100 cm)

122


Waldemar Marian Kuczma Pomarańczowy / Orange, 2012 tech. mieszana / płótno - mixed technique / canvas (150 x 230 cm)

123


Waldemar Marian Kuczma

Cynober / Vermillion, 2010 tech.mieszana / płótno - mixed technique / canvas (160 x 220 cm)

124


Waldemar Marian Kuczma Cordoba II, 2011 tech. mieszana / płótno - mixed technique / canvas (220 x 160 cm)

125PaderART Artyści z Paderborn Artists from Paderborn Wolfgang Brenner Manfred Claes-Schaefers Andreas Eikenberg Renate Kastner Kornelia Kopriva Jörg Lütkemeier M-M Modlmayr Hyazinth Pakulla Werner Schlegel Christine Steuernagel Petra Stöppel Christina Strunz Johannes Waldemade Manfred Webel Juan Zamalea kurator / curator Wolfgang Brenner wystawa towarzysząca accompanying exhibition Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu The National Museum of The Przemyśl District 18.05 - 4.06.2012


PaderART

PaderArt | Sztuka z Paderborn

PaderArt | Art from Paderborn

Od wielu lat pomiędzy Paderborn a Przemyślem istnieje intensywny kontakt kulturalny, konsekwentnie i skutecznie pielęgnowany przez obydwa miasta. Wielu artystów złożyło już wizytę w mieście partnerskim, gdzie pokazali swoje prace, dostarczając nowych impulsów dla lokalnej sceny artystycznej.

The intense cultural relationship existing between Paderborn and Przemyśl is already many years old and is supported consistently and effectively by both cities. Multiple artists have visited the partner town to present their work and provide new impetus for the local art scene.

W ten sposób poznało się wielu polskich i niemieckich twórców sztuki, a nawiązane znajomości nierzadko owocowały wspólnymi projektami i bliskimi przyjaźniami, które dzięki woli zainteresowanych i charakterystycznej dla dzisiejszych czasów globalizacji kontaktów obejmowały coraz szersze kręgi. Każdy z tych kontaktów stanowi przekonujący dowód szerokich możliwości, jakich może dostarczać harmonijna i konstruktywna współpraca.

This is how many Polish and German artists have met. The relationships established have yielded several joint projects and close friendships, these embracing ever greater numbers through the personal involvement of the interested parties and the globalization of human contact, a phenomenon characteristic of our time. Each instance of such contact is persuasive proof of the extensive opportunities brought about by a harmonious and constructive collaboration.

Wystawa, której towarzyszy ten katalog, dzięki różnorodności prezentowanych gatunków sztuki przyciągnęła do Przemyśla nie tylko starych znajomych, ale również nowe twarze. Paderborn w swoim mieście partnerskim chciałby pokazać różnorodność swej młodej sztuki. Dlatego zebrano dzieła piętnastu artystów znad rzeki Pader.

Through the variety of the genres of art presented, the exhibition accompanied by this catalog has drawn to Przemyśl not only old acquaintances, but also new faces. Paderborn would like to present the diversity of its young art in the partner town. For this purpose, the works of fifteen artists from the banks of Pader river have been gathered.

Wolfgang Brenner, Manfred Claes-Schaefers, Andreas Eikenberg, Renate Kastner, Kornelia Kopriva, Jörg Lütkemeier, Maria-Margaretha Modlmayr, Hyazinth Pakulla, Werner Schlegel, Christine Steuernagel, Petra Stöppel, Christina Strunz, Johannes Waldemade, Manfred Webel i Juan Zamalea prezentują swoje fotografie, rysunki, malarstwo i prace w różnych technikach graficznych, obiekty wycięte z tworzyw sztucznych oraz kolaże, będące swobodnym połączeniem materiałów i technik. Wszystkie dzieła mają wspólną cechę: przedstawiają życie, rozwój i rozkwit, radość istnienia. Artyści, posługując się metaforycznymi i abstrakcyjnymi motywami, wyrażają wizję kosmosu - planet, a w szczególności człowieka jako indywidualnej istoty, będącej świadectwem aktywnej afirmacji życia, a także ciągłych przemian przyrody i odwiecznego ruchu. Jednak tematem jest także rozwój i cywilizacja, to, co

Wolfgang Brenner, Manfred Claes-Schaefers, Andreas Eikenberg, Renate Kastner, Kornelia Kopriva, Jörg Lütkemeier, Maria-Margaretha Modlmayr, Hyazinth Pakulla, Werner Schlegel, Christine Steuernagel, Petra Stöppel, Christina Strunz, Johannes Waldemade, Manfred Webel and Juan Zamalea present their photographs, drawings, paintings and works making use of various graphic techniques, objects cut from plastics, and collages constituting a free combination of materials and techniques.

130 128

The works share a common feature: they present life, a development, blooming, the joy of existence. The artists, with the aid of metaphorical and abstract motifs, express a vision of a universe - of planets, and specifically the human as an individual being, a testimony to the active affirmation of life, as well as constant transformations in nature and primeval movement.


zbudowane ręką człowieka, oraz stworzone i stosowane przez niego technologie, które dostarczają sztuce nie tylko motywów i treści, ale także sztucznie wytwarzanych materiałów oraz nowoczesnych możliwości technicznych wyrażania kreatywności. Artyści kreślą afirmacyjny obraz naszego bytu, obraz globalny, wykraczający poza granice społeczne, granice krajów i planet, w którym naturalnie nie mogło zabraknąć kilku poważnych i refleksyjnych, czasem niemal medytacyjnych akcentów. Obraz, jaki żyje dziś i teraz, a jednocześnie umożliwia spojrzenie na to, co było na początku, na zmiany i rozwój, które piszą historię naszego życia.

Other themes of the exhibition, however, are development and civilization, things built with human hands and the technologies created and applied by people, these not only providing motifs and content for the art, but also offering artificial materials and modern technical potential for expression of creativity. The artists depict an affirmative image of our being, a global view going beyond the boundaries of societies, countries and planets, with this naturally having no lack of earnest, reflexive, even meditative accents. It is an image which lives here and now, but at the same time allows us to look at what was in the beginning, at the changes and growth which write the history of our life.

Mimo swej różnorodności dzieła sztuki prezentowane na wystawie stanowią perfekcyjną całość i w przekonujący sposób, zarówno pod względem optycznym, jak i merytorycznym, dokumentują harmonię współistnienia, różnorodność indywidualności, która również powinna stanowić cel współżycia ludzkiego.

Despite their diversity, the works of art presented at the exhibition constitute a perfect unity and convincingly both in terms of visuals and subject matter - document the harmony of coexistence, the variety ofindividualities which ought also to be a purpose of human life.

Wystawa towarzyszy międzynarodowemu triennale regionu karpackiego „Srebrny Czworokąt”, organizowanemu w tym roku po raz ósmy przez Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu, i prezentuje prace artystów z regionów granicznych państw tworzących region karpacki: Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Również w tym roku praktykowany od lat projekt otwiera granice i demonstruje wolność sztuki, która działa inspirująco nie tylko na inne kręgi artystyczne, ale również zbliża ludzi.

The exhibition accompanies Silver Quadrangle, the international triennial art event of the Carpathian region, held this year for the eighth time by the Modern Art Gallery in Przemyśl. It presents the work of artists from border regions of countries comprising the Carpathian region, specifically Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and Hungary. This time too, the project, now practised for a number of years, manages to open borders and demonstrates the freedom of art, which not only inspires other artistic circles, but also allows people to grow closer.

To sztuka, dzięki której artyści otwierają się na świat, ale która jednocześnie zmienia świat i sprawia, że staje się otwarty na to, co nowe.

It is art which sees artists open up to the world, but at the same time changes the world and has it grow open to that which is new.

dr Alexandra Sucrow, Paderborn historyk sztuki

Alexandra Sucrow, PhD, Paderborn Art historian

129


PaderART

Wolfgang Brenner Urodzony w roku 1956 w Oberwesel w Niemczech. Od 1997 roku niezależny artysta, mieszka i pracuje w Paderborn. W latach 2003 - 11 wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Paderborn / Niemcy. Od roku 2007 wykładowca na dorocznych letnich kursach Akademii w Paderborn, Niemcy. 1956 born in Oberwesel, Germany. Since 1997 Freelance Artist, lives and works in Paderborn. 2003 - 11 Lecturer at the art faculty, University of Paderborn, Germany. Since 2007 Lecturer at the annual summer academy in Paderborn, Germany. Wystawy indywidualne (wybór) / Personal Exhibitions (selection): 2012 - Gallery Vlassis Art, Thessaloniki, Greece; 2011 - Kunstverein Kunst im Turm, Lippstadt; 2010 - World Art Delft, Delft, NL; Korbmacher Museum Dalhausen; 2009 - Galerie Petra Höcker, Osnabrück; Gallery Vlassis Art, Thessaloniki, Griechenland Wystawy grupowe (wybór) / Group Exhibitions (selection): 2011 - Art on the Square, Belleville, USA; „Ithaca - WAD Poetry Project”, Wolrd Art Delft, NL; 2010 - Photobiennale Thessaloniki, Greece; „Sculptures”, Wolrd Art Delft, NL; Dritter Paderborner Wintersalon Inne wydarzenia i nagrody / Other events and awards: 2010 - Art Award of the German Culture Foundation „Kinder zum Olymp”; 2009 - Art Award „Kultur prägt!” des Landes NRW; 2008 - Art Award Paderborn; Artist In Residence, Frans-Masereel-Center, Kasterlee, Belgium; 2007 - North Rhine Westfalia Art Award; 2006 - Participation at the International Cairo Biennale, Egypt; 2005 - 1. Artistic prize „Recycling Kunstpreis” Herford; 2002 - Artist In Residence, Institut für Lippische Landeskunde. Wolfgang Brenner rysuje, robi zdjęcia, pisze, maluje, robi znaki, mocuje, aranżuje, znajduje materiał, pozostawia ślady. Eksperymentuje, ale pozostaje wierny tradycyjnym stylom estetycznym, tym samym wytyczając własny język artystyczny. W sztuce materializuje swoje widzenia świata, jak również surrealistyczną wyobraźnię. Jego prace są pełne sprzeczności: są zarówno realistyczne, jak i poetyckie, poważne i zabawne, filozoficzne i zwyczajne, doczesne i pozornie ponadczasowe, znaczące i banalne. Kontakt z pracami Wolfganga Brennera to podróż estetyczna, eksperyment z myślami i wyobrażonymi obrazami, próba stworzenia interpretacji, jak również pozostawienia rzeczy niemożliwych do interpretacji takimi, jakie są. Wolfgang Brenner Elsener Strasse 26E, 33102 Paderborn / Germany Tel.: +49 (0)5251 8791192 Mobil: +49 (0)177 1456380 www.wbrenner.de

130

Wolfgang Brenner draws, takes photos, writes, paints, leaves marks, mounts, arranges, finds material, leaves traces. He experiments, but still follows traditional aesthetic styles and thus sketches out his own artistic language. In his art, he materializes his perception of this world as well as of his own surreal imagination. Those works contain all sorts of contradictions: the realistic as well as the poetic, the earnest and the cheerful, philosophic and ordinary, the transient and the seemingly timeless, meaningful as well as banal things. Exploring the works of Wolfgang Brenner means to start an aesthetic journey, it means to experiment with thoughts and imaginary pictures, to try out interpretations as well as just leave uninterpretable things stand as they are.


Straciłem koncentrację i uwagę I was zoned out 2010 / 11 technika mieszana, druk na płótnie / Mixed media print on canvas 110 x 200 cm


PaderART

Andreas Eikenberg Urodzony w roku 1968 w Hannoversch Münden; 1991-1998 Studia w Paderborn: germanistyka, nauki medialne, sztuka. Od roku 1996 członek stowarzyszenia Raum für Kunst, Kötterhagen, Kamp 21.

Born in 1968 in Hannoversch Münden; studied German philology, media sciences and art in the years 1991-1998 in Paderborn. Since 1996 a member of the association Raum für Kunst, Kötterhagen, Kamp 21.

Ulubioną techniką Andreasa Eikenberga jest fotografia eksperymentalna. Artysta posługuje się aparatem fotograficznym GameboyTM, którym wykonuje wielkopikselowe czarno-białe zdjęcia cyfrowe, następnie drukuje je na odpowiedniej drukarce w formacie 20 × 12 mm, skanuje i powiększa na komputerze do pożądanego formatu. Ze względu na niewielką rozdzielczość materiału wyjściowego dochodzi do ekstremalnego odrealnienia motywów. Dzięki temu efektowi powstają zdjęcia, na których znane motywy wydają się być obce, częściowo powodują konsternację, częściowo zaskakują nowym obliczem. Podobnymi metodami Eikenberg posługuje się przy obróbce tradycyjnych fotografii cyfrowych. Podstawę stanowią „zwykłe” zdjęcia z urlopu i fotografie wykonane niejako mimochodem lub motywy sfotografowane z myślą o dalszej obróbce. W tym wypadku wyżej opisane, ekstremalne odrealnienie uzyskiwane jest dzięki zastosowaniu rozmaitych technik obróbki. Artyście udaje się w ten sposób podać w wątpliwość bezkrytyczną recepcję codziennego strumienia obrazów, a tym samym skłonić do ich bardziej świadomego odbioru.

Andreas Eikenberg’s favorite technique is experimental photography. The artist utilizes a Gameboy™ camera to take a large-pixel black-and-white digital photo, then prints this with an appropriate printer in 20×20 mm format, scans it and magnifies it in a computer to the required size. Due to the low resolution of the input material, the motifs photographed look extremely unreal. This produces pictures in which familiar motifs seem alien, in part confusing, in part surprising for their new look. Eikenberg resorts to similar methods when processing traditional digital photos. The input material is ‚normal’ holiday snaps and photos taken casually as it were, or motifs photographed with further processing in mind. In this case the extremely unreal quality described is achieved with the use of varied processing techniques. This is how the artist seeks to question the uncritical reception of the daily influx of images, and thus encourage a more conscious relationship to them.

Andreas Eikenberg Roeinghstraße 28c, 33102 Paderborn Tel: +49 / 05251/76281 mobil: +49 / 0151/19027704 e-mail:a.eikenberg@t-online.de

132


Bahnhof 2, z serii „Paderborn Hbf - der Zug endet hier” / „Dworzec Główny w Paderborn / pociąg kończy bieg” Fotografia cyfrowa aparatem GameboyTM, obróbka cyfrowa, plot czarno-biały na papierze Bahnhof 2, from the series Paderborn Hbf - der Zug endet hier” / „Paderborn Central Station / the train terminates here”, Digital photography with Gameboy™ camera, digital processing, black-and-white plot on paper 2002/2012


PaderART

Manfred Claes-Schaefers Manfred Claes-Schaefers, rocznik 1950, urodzony w Paderborn, po uzyskaniu wykształcenia w zawodzie fotografa ukończył studia na kierunku komunikacji wizualnej w Bielefeld. Od roku 1975 pracuje jako projektant graficzny (np. logo Leonardo, Maxi Cosi) oraz malarz i ilustrator w wolnym zawodzie.

Manfred Claes-Schaefers, born in 1950 in Paderborn, gained an education as a photographer and continued his studies at the faculty of visual communication in Bielefeld. Since 1975 he has worked as a graphic designer (e.g. logos for Leonardo, Maxi Cosi) and freelance painter / illustrator.

Wystawy indywidualne, projekty i fotografie z motywem krajobrazów, malarstwo abstrakcyjne, przedmiotowo - metaforyczne oraz techniki mieszane w kredzie, oleju, akwareli, a także realizm fotograficzny zarówno na płótnie, jak i na drewnie i szkle. Artysta szczególnie upodobał sobie technikę rysunku ołówkiem, kredką, tuszem i kredą.

His output has encompassed individual exhibitions, designs and photographs with landscape motifs, abstract painting, object and metaphorical painting and mixed techniques in chalk, oil or watercolor, as well as photorealism both on canvas and on wood and glass. The artist especially favors drawings in pencil, crayon, Indian ink and chalk.

Podejmuje tematy polityczne i religijne, przedstawiając je symbolicznie, a nawet przerysowując, przez co znów nadaje im wymiar aktualności; to samo dotyczy prowokacyjnych prac na temat ochrony środowiska i kruchości naszej planety Ziemi - to forma wyrażenia własnej opinii oraz ingerencji wizjonera i malarza.

He addresses political and religious topics and presents them in a symbolic, sometimes exaggerated manner, giving them again a topical quality; the same applies to the provocative works on environmental protection and the fragility of our planet - it is an expression of his own opinion and the intervention of a visionary painter.

Manfred Claes-Schäfers Im Dörener Feld 2f, 33100 Paderborn Tel.: 0 52 51-28 28 36 Fax: 0 52 51-28 28 38 http://www.atelier-claes-schaefers.de e-mail:design@atelier-claes-schaefers.de

134


Matka Ziemia / Akryl na płótnie (120 x 80 cm) Mother Earth / Acrylic on canvas (120 x 80 cm)


PaderART

Renate Kastner dyplomowana projektantka

certified designer

Urodzona w roku 1944 w Malborku / Prusy Zachodnie; mieszka w Paderborn. Działalność artystyczna od roku 1974, dyplom w zawodzie projektanta tkanin. Działa jako niezależna artystka w Paderborn.

Born in 1944 in Malbork / West Prussia; lives in Paderborn. Has pursued artistic activity since 1974 and holds a university diploma as a textile designer. Active as an independent artist in Paderborn.

Wystawy indywidualne w kraju i za granicą. Udział w wystawach grupowych. Udział w sympozjach międzynarodowych.

Individual exhibitions in country and abroad. Participation in group exhibitions. Participation in international symposia.

Renate Kastner Alter Hellweg 7, 33106 Paderborn Tel. +49 05251-92392 e-mail:kastner@renate-kastner.de www.renate-kastner.de

136


Miecznik / Swordfish 2011 metal, papier, akryl / metal, paper, acryl 124 x 102 cm


PaderART

Kornelia Kopriva Urodzona w roku 1957 w Nadrenii. Mieszka i pracuje w Paderborn. Już od czasów szkolnych zajmuje się sztukami plastycznymi. Kurs m.in. w atelier działającego w Paderborn artysty Wolfganga Brennera. Seminaria na Akademii Letniej w Paderborn oraz Akademii Letniej w Dringenberg.

Born in 1957 in Rhineland; lives and works in Paderborn. Has worked in the visual arts since her schooldays. Trained inter alia at the atelier of Wolfgang Brenner, an artist working in Paderborn. Seminaries at the Summer Academy in Paderborn and the Summer Academy in Dringenberg.

Od roku 2003 intensywna aktywność artystyczna w dziedzinie malarstwa, z zastosowaniem różnych form pracy i technik. Po zakończeniu fazy poszykiwań przejście do malarstwa ekspresyjnego, bezprzedmiotowego. Obrazy cechuje gestyczne prowadzenie pędzla i mocny koloryt. Ruch, spontaniczność, siła i dynamika w doborze kolorów i ruchu pędzla łączą się ze spokojnymi powierzchniami i teksturami, wprowadzanymi w przemyślany sposób. Przy tym dzieła ciągle pozostają otwarte na inne techniki i sposoby wyrazu.

Has since 2003 pursued an intense artistic activity in the field of painting, with application of various forms of work and techniques. Following the formative phase, moved to expressionist, non-object painting. Her paintings feature a gestural brush control and powerful color selection. Movement, spontaneity, strength and dynamism in choice of colors and brushstrokes are combined with calm surfaces and textures introduced in a considered manner. At the same time, her works remain open to other techniques and means of expression.

Galeria reprezentująca: Galerie Roucka, Monachium

Representing gallery: Galerie Roucka, Munich

Kornelia Kopriva Kleppergasse 10, 33098 Paderborn Tel.: 05251 7098259 Mobil: 0176 54014955 e-mail:kkopriva@web.de

138


Swing VIII z serii Swing, 2010 - tusz na papierze (29,7 x 21 cm) Swing VIII from the series Swing, 2010 - Indian ink on paper (29,7 x 21 cm)


PaderART

Jörg Lütkemeier Urodzony w Paderborn w roku 1968. Działalność artystyczna od roku 1992. 1995 - 2001 studia w zakresie sztuki i sportu na Universytecie w Paderborn. Od roku 2004 zatrudniony jako nauczyciel w szkole średniej (z zakresu plastyki, teatru i sportu)

1968 born in Paderborn. Since 1992 work as artist. 1995 - 2001 studying Arts and Sport at the University of Paderborn. Since 2004 work as Highschoolteacher (Arts, Theater, Sports)

Wystawy: 2011 - 100 FÜR PADERBORN, Paderhalle 365 JEDEN DZIEŃ - JEDEN OBRAZ, Atelier w Paderborn 2010 - Art20 / Rotterdam (udział w wystawie) 2008 - Otwarte Atelier, Paderborn 2002 - LUX-LICHTSPUREN, Muzeum Historii Miasta w Paderborn 2001 - CHAOS I PORZĄDEK, Agencja Reklamowa Özel w Paderborn 2000 - FRAKTALNE UTOPIE, Galeria Moses w Paderborn SZTUKA POD PRĄD, Pesag Paderborn 1999 - 100 GODZIN NAMIOTÓW, Kampus Uniwersytetu w Paderborn WYSTAWA, Sąd Rejonowy w Brakel REFUGIUM, instalacja, Artoll (Kleve) Vis-a-vis, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 1998 - PORZĄDEK ŚWIATA, instalacja, Klasztor w Dahlheim 1997 - PRZESTRZEŃ - OBRAZ - INSTALACJA, Uniwersytet w Paderborn Pierwsza nagroda Stowarzyszenia Reklamowego w Paderborn

Exibitions: 2011 - 100 FÜR PADERBORN, Paderhalle 365 - EIN TAG - EIN BILD, Atelier Paderborn 2010 - Art20 / Rotterdam (Ausstellungsbeteiligung) 2008 - Offenes Atelier, Paderborn 2002 - LUX-LICHTSPUREN, Museum für Stadtgeschichte Paderborn 2001 - CHAOS&ORDNUNG Werbeagentur Özel Paderborn 2000 - FRAKTALE UTOPIEN, Galerie Moses Paderborn KUNST UNTER STROM, Pesag Paderborn 1999 - 100 STUNDEN ZELTE Campus der Universität Paderborn AUSSTELLUNG, Amtsgericht Brakel REFUGIUM, Installation, Artoll (Kleve) GEGENÜBER, Kunstakademie Posen (Polen) 1998 - WELTORDNUNG, Installation, Kloster Dahlheim 1997 - RAUM - BILD - INSTALLATION, Universität Paderborn 1.Preis der Werbegemeinschaft Paderborn

„Obiekt - obraz posiada wnętrze - przestrzeń. Połączony poprzez swoje sąsiedztwo i wymiary (21 × 13 × 5 cm) jako szkicowy obraz wspomnienia, idei, myśli”.

„The imageobject has an inside - a space. Connected through neighborhoods and size (21x13x5 cm) as sketchy picture block of the memory, the idea, the thought.”

Jörg Lütkemeier Paulinenstraße 10, 33098 Paderborn Tel.: 0174/ 7276118 e-mail:joelue@web.de www.raumfuerkunst.de

140


365 - Jeden dzień - jeden obraz 365 - Ein Tag - Ein Bild 2011 obiekt / object 21 x 13 x 5 cm


PaderART

M-M Modlmayr Urodzona w roku 1967 w Hopfen am See, Allgäu; 1988 - 1991 pobyt naukowy w Madrycie; 1992 pobyt naukowy w Nowym Jorku; 1993 - 2001 Studia na wydziale malarstwa i grafiki na Akademii Sztuk Plastycznych w Monachium. Stypendia: 2002 Roczne stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, Paryż; 1988 - 1989 Roczne stypendium Ministerio de Asuntos Exteriores, Hiszpania.

Born in 1967 in Hopfen am See, Allgäu; the years 1988 -1991 saw an academic stay in Madrid, and 1992 one in New York; in the years 1993-2001 studied at the faculty of painting and graphics at the Fine Arts Academy in Munich.

Wystawy indywidualne: 2010-2011 - „Erinnerung”, Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; 2009 - „Face-scapes”, Rathaus Köln; 2008 - „Spiegelungen: Modelle & Malerin”, Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; 2005 - „Gesichter 2002 2005”, Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; 2003 - „Face-scapes”, Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; 2003 - „Face-scapes”, École Nationale Superieure des Beaux - Arts, Paris.

Solo exhibitions: 2010-2011 - „Erinnerung”, Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; 2009 - „Face-scapes”, Rathaus Köln; 2008 - „Spiegelungen: Modelle & Malerin”, Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; 2005 - „Gesichter 2002 2005”, Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; 2003 - „Face-scapes”, Depot Haus Grafenwald, Borken-Gemen; 2003 - „Face-scapes”, École Nationale Superieure des Beaux - Arts, Paris.

Udział w wystawach: 2011 - „Gesichter”, Galeriewerkstatt am Hirtenturm, Blankenheim; 2006 - „Face-scapes / Cinematrix”, BBK, Köln; 2000 - „Schwabing privat”, Seidlvilla, München; 2000 „Gestrandet”, Odeonsplatz, München Prace w zbiorach publicznych: Stadt Köln; Haus Schulenburg, Henry van der Velde Museum, Gera; Sammlung Bernhard Volkenhoff, St. Joseph, Emsdetten

Exhibition participation: 2011 - „Gesichter”, Galeriewerkstatt am Hirtenturm, Blankenheim; 2006 - „Face-scapes / Cinematrix”, BBK, Köln; 2000 - „Schwabing privat”, Seidlvilla, München; 2000 „Gestrandet”, Odeonsplatz, München Works in public collections: Stadt Köln; Haus Schulenburg, Henry van der Velde Museum, Gera; Sammlung Bernhard Volkenhoff, St. Joseph, Emsdetten

M-M Modlmayr Atelier: Ükern 10, 33098 Paderborn tel.: 05251 - 417 2558; 0176 -2760 55 43 e-mail:mmmodlmayr@web.de

142

Scholarships: in 2002 the annual scholarship of the German Academic Exchange Center, Paris; in 1988 1989 the annual scholarship of Ministerio de Asuntos Exteriores, Spain.


Wspomnienie S.v.S. / Memory of S.v.S. akwarela / watercolour (76 x 56 cm) Foto: Carlo Wessel


PaderART

Hyazinth Pakulla Urodzony w roku 1971 w Polsce, przed rozpoczęciem studiów na wydziale sztuki Uniwersytetu w Paderborn był uczniem artysty Piotra Naliwajko. Od roku 1989 mieszka i pracuje w Paderborn.

Born in 1971 in Poland, before commencing study at the art faculty of the University of Paderborn, Hyazinth was a student of an artist Piotr Naliwajko. Since 1989 he has lived and worked in Paderborn.

W latach 1991 - 2011 Hyazinth zaprezentował swoje dzieła na ponad 40 wystawach w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się także w zbiorze Hussong, do którego należą też dzieła artystów takich jak Alt, Altenbourg, Christo, Wunderlich i wielu innych.

In the years 1991-2011 he presented his works at more than 40 exhibitions at home The work of the artist can also be found in the Hussong collection, which also includes the works of artists such as Alt, Altenbourg, Christo and Wunderlich, among many others.

W roku 2008 za swoją aktywność artystyczną otrzymał nagrodę kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

In 2008 Hyazinth received an award of the North RhineWestphalia federal state for his artistic activity.

„I gladly compare myself to a fisherman, who searches „Chętnie porównuję się z rybakiem, który w głębiach the depths of the ocean for pictures in the form of rare oceanu poszukuje obrazów w postaci rzadkich gatunków species of fish.” ryb” Hyazinth Pakulla

Atelier Hyazinth Im Lohfeld 87, 33102 Paderborn Tel:+49 05251 27904 Mobil: +49 0172 2856659 www.hyazinth-pakulla.de

144


Astronom, The Astronomer 2011 olej na płótnie / oil on canvas 60 x 80 cm


PaderART

Werner Schlegel Urodzony w roku 1953 w Greiz, Turyngia. Od roku 1982 Praca na stanowisku nauczyciela w Gimnazjum Johanneum w Wadersloh; 1995-1997 Wykłady gościnne z rzeźbiarstwa na Uniwersytecie w Paderborn; 1993 Nagroda artystyczna stowarzyszenia rzeźbiarzy Kunstverein Hürth e.V. für Bildhauerei; 2002 Druga nagroda na Warsztatach Rzeźbiarskich w Gevelsberg; 2002 Dotacja od kraju związkowego Nadrenia PółnocnaWestfalia (projekt polegający na organizacji wystaw w różnych muzeach Nadrenii Północnej-Westfalii); 2004 Nagroda artystyczna miasta Paderborn; 2010 Wydanie książki „Projekt Kunst”, Der Kopf alleine reicht nicht aus [„Projekt sztuka” Sama głowa nie wystarczy], Schöningh Verlag, Paderborn, dofinansowanej przez Sekretariat Kultury Nadrenii Północnej-Westfalii w Gütersloh oraz kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia.

Born in 1953 in Greiz, Thuringia. In 1982 commenced employment as teacher at Johanneum high school in Wadersloh; in the years 1995-1997 was guest lecturer in sculpture at the University of Paderborn. The year 1993 saw award of an art prize, of the sculptors’ association Kunstverein Hürth e.V. für Bildhauerei, and 2002 a second award at the Sculpting Workshop in Gevelsberg. In 2002 received financial support from North RhineWestphalia federal state (for a project within which exhibitions were organized at several museums in North Rhine-Westphalia), and in 2004 an art prize of the city of Paderborn. In 2010 released the book Projekt Kunst, Der Kopf alleine reicht nicht aus [Project Art: The Head Alone is Not Enough], Schöningh Verlag, Paderborn, supported by the Secretariat for Culture of North Rhine-Westphalia in Gütersloh and North Rhine-Westphalia federal state.

Wystawy indywidualne (wybór): 2012 - „Skulptur und Zeichnung”, Städtische Galerie, Iserlohn; „Skulptur und Zeichnung”, ev.Kirche „Maria im Weinberg”, Warburg; „Skulptur und Zeichnung”, Galerie Münsterland, Emsdetten; „Skulptur und Zeichnung”, Gerhard-Marcks-Haus, Bremen. 2013 - „Skulptur und Zeichnung”, Emschertalmuseum, Herne; „Skulptur und Zeichnung”,Museum Abtei Liesborn, Wadersloh-Liesborn

Individual exhibitions (selection): 2012 - „Skulptur und Zeichnung”, Städtische Galerie, Iserlohn; „Skulptur und Zeichnung”, ev.Kirche „Maria im Weinberg”, Warburg; „Skulptur und Zeichnung”, Galerie Münsterland, Emsdetten; „Skulptur und Zeichnung”, Gerhard-Marcks-Haus, Bremen. 2013 - „Skulptur und Zeichnung”, Emschertalmuseum, Herne; „Skulptur und Zeichnung”,Museum Abtei Liesborn, Wadersloh-Liesborn

Werner Schlegel Antoniusstr. 4 - Alter Bahnhof 33154 Salzkotten-Niederntudorf www.werner-schlegel.de

148 146


Kleine Zeichnung 29 2009 farba drukarska, akryl, papier na papierze (50 x 50 cm) printing ink, acrylic paint, paper on paper (50 x 50 cm)


PaderART

Christine Steuernagel Praca we własnym atelier, członek stowarzyszenia European Artists, Stowarzyszenia Branżowego Artystów Plastyków (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler), oddział regionalny Ostwestfalen-Lippe, udział w projekcie „Otwarte Atelier” w Paderborn, członek zespołu doradczego w Stowarzyszeniu Artystów (Kunstverein) w Paderborn, ARTd Driburg, Forum Sztuki Kobiecej (Frauenkunstforum) w Ostwestfalen-Lippe.

Working at own atelier, a member of both the European Artists Association and the Trade Association of Artists (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler), regional branch Ostwestfalen-Lippe, as well as a participant in the Open Atelier project in Paderborn and member of the advisory team of the Artist’s Association (Kunstverein) in Paderborn, ARTd Driburg, Women’s Art Forum (Frauenkunstforum) in Ostwestfalen-Lippe.

Studia na wydziale sztuki / specjalizacja nauczycielska, 1999 - Studia magisterskie na wydziale sztuki i filozofii; Temat pracy magisterskiej: „Sztuka jako doświadczenie estetyczne”.

Studied at the faculty of art / teaching specialization; in 1999 M.A. studies at the faculty of art and philosophy, with an M.A. thesis entitled „Art as an aesthetic experience”.

Warsztaty, wykłady, praca w wielu grupach projektowych, prace w przestrzeni publicznej, zbiory publiczne, katalogi, edytorstwo, udział w sympozjach międzynarodowych. 1989 - Nagroda miasta Paderborn za „Unauslöschliche Spuren” („Niezacieralne ślady”), Galeria Miejska, Paderborn; 2003 / 2004 „Steinverse” („Kamienne wersy”) bcp-projectART, kolekcja rzeźb w Parku Zamkowym, we współpracy z Petrą Stöppel i Beate Schalk; 2003 „Jahresgabe” („Rocznik artystyczny”), Stowarzyszenie Artystów w Paderborn (edycja 100); 2009 - Hommage ku czci braci Löffler „Flores seraphici” (edycja 50).

Art teaching, workshops, lectures, work within various project groups, works in public space and public collections, Catalogs, editing and etching, participation in international symposia. 1989 - Award of the city of Paderborn for Unauslöschliche Spuren (Uncoverable Tracks), City Gallery, Paderborn; 2003 / 2004 - Steinverse (Stone Verses), bcp-projectART, collection of sculptures in Castle Park, in collaboration with Petra Stöppel and Beate Schalk; 2003 - Jahresgabe [Art Yearly], Artists’ Association in Paderborn (issue 100); 2009 - Homage for the Löffler brothers, „Flores seraphici” (issue 50).

Od roku 1985 liczne wystawy w kraju i za granicą.

Multiple exhibitions at home and abroad since 1985.

Christine Steuernagel Rochusweg 40, 33102 Paderborn Tel: +49 05251-33655 e-mail:Christine.steuernagel@googlemail.com www.cst-aesthetica.de http://kulturserver.de http://kunstnetzNRW.de

148


Przyroda / Kultura - Nature / Culture 2011 technika mieszana (monotypia, farba drukarska, bibuła, papier czerpany) mixed media (monotyping, engraving paint, tissue paper, laid paper) 48,5 x 39 cm


PaderART

Petra Stöppel Zainteresowania artystyczne: rysunek i malarstwo na tematy „człowiek”, „architektura”

Areas of artistic interest: drawing and painting on the themes of the human being and architecture

1968 Urodzona w Paderborn 1988 Matura w Gimnazjum im. Johanny Pelizaeus w Paderborn 1988 - 1995 Studia na Uniwersytecie / Szkole Wyższej w Paderborn 1995 Pierwszy egzamin państwowy w zawodzie nauczyciela, drugi etap kształcenia I/II, sztuka i matematyka 1995 - 1996 Asystentka naukowa prof. Keyenburga w przedmiocie sztuka, dydaktyka tego przedmiotu 1997 - 1999 Staż w kolegium nauczycielskim w Münster II pod opieką Juppa Ernsta (rzeźbiarza i grafika) 1999 Uniwersytet / Szkoła Wyższa w Paderborn; Drugi egzamin państwowy, drugi etap kształcenia I/II, sztuka i matematyka 1999, 2000 Wykłady gościnne na Uniwersytecie / Szkole Wyższej w zakresie sztuki (praktyka sztuki) 2005 Wykłady gościnne na Uniwersytecie w Paderborn na temat „Sztuka a muzyka” od roku 1999 Praca na stanowisku nauczyciela w Kolegium Kształcenia Zawodowego im. Richarda von Weizsäckera w Paderborn

1968 1988 1988-1995 1995 1995-1996 1997-1999 1999 1999, 2000 2005 Since 1999

Nagrody artystyczne:

Art prizes:

1992 Bunkier sztuki, Paderborn Nagroda wspierająca za działalność artystyczną „Horst Klum Kunstförderpreis”; druga nagroda 1997 Stowarzyszenie Artystów w Paderborn Nagroda wspierająca „Dr.-Käthe-Sander- Wietfeld Förderpreis” 1998 Volksbank Paderborn / Nagroda wspierająca „Förderpreis Junge Kunst im Hochstift 1998” od roku 1990 Liczne wystawy grupowe i indywidualne

1992 1997 1998 Since 1990

Borgholzer Weg 69 (Goldgrund), 33100 Paderborn Tel.: +49 05251-180 73 92 e-mail:petra_stoeppel@hotmail.com

150

Born in Paderborn Final exams at Johanna Pelizaeus high school in Paderborn Studies at the University of Paderborn First state exam in the profession of teacher, second stage of formation I/II, art and mathematics Academic assistant to Professor Keyenburg in art and teaching activities on this subject Internship at a teaching college in Münster II under the supervision of sculptor and graphic artist Jupp Ernst University of Paderborn; Second state exam in the profession of teacher, second stage of formation I/II, art and mathematics Guest lectures at the University on art (art in practice) Guest lectures at the University of Paderborn on ‚Art and music’ Employed as a teacher at Richard von Weizsäcker Professional Formation College in Paderborn

Art Bunker, Paderborn Horst Klum Kunstförderpreis supporting prize for artistic activity; second prize Artists’ Association in Paderborn Dr.-Käthe-Sander-Wietfeld Förderpreis supporting prize Volksbank Paderborn Förderpreis Junge Kunst im Hochstift 1998 supporting prize Multiple group and individual exhibitions


Tchnienie Afryki / A Breath of Africa 2005 / 10 akryl, piasek na płótnie / trzy części, każda o wymiarach 160 x 65 cm acrylic paint, sand on canvas / three parts, 65×160 cm each


PaderART

Christina Strunz

Urodzona w roku 1979 w Paderborn

Born in 1979 in Paderborn.

1999 - 2000 Roczna praktyka w teatrze Westfälische Kammerspiele w Paderborn 2000 - 2002 Studia na kierunku nauk ogólnych o literaturze na Uniwersytecie w Paderborn 2002 - 2004 Nauka zawodu malarza scenografii w kompleksie teatralnym Städtische Bühnen we Frankfurcie nad Menem od roku 2004 Niezależna działalność artystyczna w Atelier 3210 w Paderborn od roku 2010 Studia na wydziale sztuki i muzyki, specjali- zacja nauczycielska, na Uniwersytecie w Paderborn

1999 - 2000 2000 - 2002 2002 - 2004 Since 2004 Since 2010

Od roku 2006 organizuje kursy malarstwa w Atelier 3210. Realizacja zleceń na rzecz teatrów, firm, osób prywatnych. Lekcje nauki na pianinie od roku 2010. Regularny udział w projekcie „Otwarte Atelier” w Paderborn.

Organization of painting courses at Atelier 3210 since 2006. Completion of work for theaters, companies and private persons. Piano lessons since 2010. Regular participation in the Open Atelier project in Paderborn

Christina Strunz Atelier 3210, Schulstr. 13, 33102 Paderborn Tel: +49 05251/1 48 42 99 e-mail:christina@atelier3210.de www.atelier3210.de

152

Annual internship at the Westfälische Kammerspiele theater in Paderborn Studies at the faculty of general literature sciences at the University of Paderborn Learning the trade of theater set painter at the Städtische Bühnen theater complex in Frankfurt am Main Independent artistic activity at Atelier 3210 in Paderborn Studies at the faculty of arts and music, teaching specialization, at the University of Paderborn


Uwe z Kirą / Uwe with Kira 2007 akryl na płótnie / acryl on canvas 175 x 135 cm


PaderART

Johannes Waldemade

Urodzony w roku 1953 w Lügde-Niese. W latach 1974 - 1980 Studia na kierunku sztuki i germanistyki na Uniwersytecie / Szkole Wyższej w Paderborn. Od roku 1983 niezależna działalność artystyczna w Paderborn. Obszar zainteresowań: malarstwo i fotografia eksperymentalna.

Born in 1953 in Lügde-Niese. In the years 1974 - 1980 studied at the faculty of art and German language at the University of Paderborn. Has since 1983 pursued an independent artistic activity in Paderborn, with areas of interest being painting and experimental photography.

Ponad 80 wystaw, m.in. w Paderborn, Bielefeld, Detmold, Gütersloh, Warendorf, Dortmund, Kolonii, Duisburgu, Dinslaken i Torgau nad Łabą. Dziesięć lat pracy jako docent na Uniwersytecie Ludowym. Od roku 1999 własna, prywatna szkoła malarstwa.

More than 80 exhibitions, including Paderborn, Bielefeld, Detmold, Gütersloh, Warendorf, Dortmund, Cologne, Duisburg, Dinslaken and Torgau. Ten years as an assistant professor at the Folk High School. Has since 1999 owned a private school of painting.

Prace ukazują relacje pomiędzy człowiekiem, technologią, nauką a mediami. Człowiek znajduje się w centrum / sam lub w parze, czasem przedstawiony tylko w postaci wycinków lub zredukowany do szczegółów i konturów. Wielowarstwowość konstrukcji obrazu, ruch i niepokój symbolizują mnogość bodźców obecnych we współczesnym świecie oraz różne czynniki wywierające wpływ na ludzkie istnienie.

The works depict the relationships between the human being, technology, science and media. The human is at the center, either alone or as part of a pair, sometimes presented only as clippings or reduced to details and contours. The multilayered structure of the painting, movement and unrest symbolize the multitude of stimuli present in the modern world and the different factors impacting human existence.

Johannes Waldemade Mühlengrund 5a, 33106 Paderborn-Elsen Tel. +49 05254-67117 e-mail:waldemadeart@web.de

154


GĹ‚owa ornamentalnie / Ornamental Head 2010 technika mieszana / mixed media 46 x 38 cm


PaderART

Manfred Webel Urodzony w roku 1965 w Paderborn. Żonaty z dziennikarką Elke Vieth, trzech synów: Jannik (21), Levin (9) i Joran (7).

Born in 1965 in Paderborn. Married to journalist Elke Vieth, with three sons, Jannik (21), Levin (9) and Joran (7).

„Jako rzeźbiarz, korzystając z rozmaitych materiałów, technik, produktów i projektów, próbuję wnieść swój wkład w rozwój ludzkości”

„As a sculptor, I utilize various materials, techniques, ‚products’ and projects in an attempt to contribute to the development of humanity”

1995 Katalog Human 1995 Meble Human, KFF-Design od roku 1995 Zegary Human z prof. Horstem Langerem 1996 Utworzenie Koła Przyjaciół Manfreda Webla od roku 1997 Projekty socjalne na terenie całego kraju 2004 Obiekty świetlne z grą światła 2005 Projekt UNESCO‚ „ObcyPrzyjaciele” od roku 2005 Atelier o powierzchni 150 m2 u amatorów sztuki, rodziny Suermann w Natzungen od roku 2006 Obiekty wielofunkcyjne w parkach publicznych i instytucjach społecznych od roku 2011 Ruchome atelier działające jako „Latająca klasa”, „Red Box” dla projektów …

1995 1995 Since 1995 1996 Since 1997 2004 2005 Since 2005 Since 2006 Since 2011

„Sztuka powinna posiadać magię prawdziwego życia. Powinna być jak ryby w morzu: piękna, zaskakująca, żywiołowa i dynamiczna”

„Art should have the magic of real life. It should be as the fish in the sea: beautiful, surprising, spontaneous and dynamic”

156

Human catalog Human, KFF-Design furniture Human clocks with Professor Horst Langer Foundation of the Manfred Webel Friends Circle Social projects throughout the country Luminous objects with light play The UNESCO project „AliensFriends” A 150 m2 atelier, with the Suermann art-supporting family in Natzungen Multifunctional objects in public parks and social institutions A mobile atelier operating as the Flying Classroom, a Red Box for projects…


Formy kolorystyczne / unikaty w serii szkło akrylowe o grubości 1,2 cm Color Forms / Unique in series Acrylic glass, 1.2 cm thick 2010 120 × 50 cm, ze zintegrowaną podstawką o wymiarach 30 × 50 cm 120 × 50 cm, with integrated 30 × 50 cm stand Foto: Andreas Zobe


PaderART

Juan Zamalea Urodziłem się w Santiago de Cuba, dorastałem w Hawanie, od roku 1997 mieszkam w Niemczech, najpierw w Berlinie, a od roku 2003 w Paderborn.

I was born in Santiago de Cuba, grew up in Havana, and have since 1997 lived in Germany, first in Berlin, and now, since 2003 in Paderborn.

To, że wykonuję mój obecny zawód, jest raczej kwestią przypadku. Właściwie zawdzięczam to mojej teściowej, która w jednym ze studiów portretu w swoim mieście zapytała o możliwość odbycia praktyki, i w ten sposób zacząłem uczyć się zawodu fotografa.

My being a photographer is more of an accident than anything else. As a matter of fact, it happened because of my mother-in-law, who inquired at a portrait studio in her town about the opportunity for an internship. This is how I began to learn photography.

Wcześniej pracowałem w wielu innych branżach: rozpocząłem naukę w zawodzie fryzjera i wychowawcy, ale jej nie ukończyłem, sprzątałem, pracowałem przy segregacji odpadów i w branży szklanej. Zarabiałem również jako pomocnik piekarza, didżej, trener salsy i muzyk.

Before that, I had done many different jobs: I started learning the trade of hairdresser and school tutor, but did not finish. I cleaned, worked in waste segregation and in the glass industry. I also made a living as a baker’s assistant, a DJ, a salsa trainer and a musician.

Wszystkie te doświadczenia pomagają mi dzisiaj w realizacji projektów fotograficznych. Moja praca skupia się przede wszystkim na człowieku. Nieważne, czy mam do czynienia z portretem czy modelingiem, zdjęcia mają opowiadać historie ludzi. Historie, które trafią do oglądających. Protagonistami są aktorzy, artyści, muzycy, modelki, ludzie z ulicy i z sąsiedztwa.

All of these experiences help me today in my photographic projects. My work is focused on the human being above all. Regardless of whether I am working on portraits or modeling jobs, the pictures must tell the stories of the people. Stories which will touch the onlookers. The protagonists are actors, artists, musicians, models, people from the street and from my neighborhood.

1999 2004 2009

1999 2004 2009

Rozpoczęcie pracy jako fotograf Rozpoczęcie samodzielnej działalności jako fotograf w Paderborn Otwarcie atelier fotografii „IMPULS”

Wystawy w kraju i za granicą

FOTOATELIER IMPULS Schulstr. 16, 33102 Paderborn tel: +49 05251 540 79 74 mobil: +49 0172 585 67 96 www.juanzamalea.de

158

Began work as a photographer Began independent activity as a photographer in Paderborn Opened the photo atelier IMPULSE

Exhibitions at home and abroad


Tancerka rumby z serii Kuba od środka Rumba Dancer from the series Cuba from Within 2007 fotografia cyfrowa / digital photo 60 x 90 cmJurorzy Triennale Jurors of The Triennial Andrzej Cieszyński Janusz J. Cywicki Janusz Karbowniczek Bogdan Pikulicki Jadwiga Sawicka Sławomir Toman Tibor Urban Piotr Wójtowicz

wystawa towarzysząca accompanying exhibition Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl 18.05 - 5.06.2012


J urorzy Tr ie nna le

Andrzej Piotr Cieszyński Urodził się w 1962 r. w Przemyślu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Hermana w 1988 r. W czasie studiów realizował pokazy w Galerii Kont, Galerii Białej w Lublinie (grupa Riders of the Lost Black Volga). Ma w dorobku 12 wystaw indywidualnych w Galerii Białej w Lublinie, Galerii Miejsce zda(e)rzeń w Chełmie, PGSW w Przemyślu, BWA w Kielcach, Gorlicach, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Parlamencie Europejskim w Brukseli / Belgia, Miscolci Galeria w Miszkolcu / Węgry, Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz udział w ponad 60. wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi: Nagroda Zakup Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt” - Przemyśl 2003, Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego w 2004 roku. W latach 1999 i 2006 otrzymał Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Przemyśla, w 1997 roku Stypendium Twórcze Wojewody Przemyskiego. W roku 2007 Otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności. Współpracował z periodykami „Spojrzenia przemyskie” i „Nasz Przemyśl”. Obecnie pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Twórczość w zakresie instalacji, malarstwa i rysunku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. e-mail:cieszyński.ap@gmail.com

162

Born in 1962 in Przemyśl. Studied at the Art Education Institute of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Obtained a diploma at Professor Mieczysław Herman’s painting studio in 1988. While studying held exhibitions at Kont Gallery and the White Gallery in Lublin (the group Riders of the Lost Black Volga). He has held 13 individual exhibitions, at the White Gallery in Lublin, Miejsce Zda(e)rzeń Gallery in Chełm, PGSW in Przemyśl, BWA in Kielce, Gorlice, the National Museum of Przemyśl Land in Przemyśl, European Parliament in Brussels, Belgium, Miscolci Galeria in Miszkolc, Hungary and Contemporary Art Gallery in Przemyśl, and participated in more than 60 group exhibitions in Poland and abroad. He has received multiple awards and honors, including a purchase by the National Museum of Przemyśl Land at the Silver Quadrangle International Triennial of the Carpathian Euroregion, Przemyśl 2003 and the Marian Stroński Art Award in 2004. In 1999 and 2006 he obtained the Creative Scholarship of the President of the City of Przemyśl, in 1997 the Creative Scholarship of the Przemyśl Province Governor. In 2007 he received an Award of the Podkarpackie Province Parliament Speaker for lifetime achievements. He has collaborated with the periodicals Przemyśl Glances and Our Przemyśl and is currently works at the Contemporary Art Gallery in Przemyśl. He creates installations, paintings and drawings and is a member of the Polish Fine Artists Association.


Z cyklu Muszla / from cycle Shell 2012 olej na płótnie / oil on canvas (9 x 40 x 40 cm)


J urorzy Tr ie nna le

Janusz Jerzy Cywicki Urodzony w roku 1949 w Przemyślu. W latach 1972 - 76 studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu m.in. w Pracowni Malarstwa prof. Zdzisława Kępińskiego, a następnie Tadeusza Brzozowskiego, Pracowni Litografii prof. Lucjana Mianowskiego i Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Antoniego Zydronia, gdzie realizował własny program studiów. Dyplom z wyróżnieniem w roku 1976. Stypendysta Rządu Królestwa Belgii w HISK (Nationale Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) w Antwerpii. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i European Artists Association w Niemczech. Profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Born in 1949 in Przemysl. 1972 - 76 study (on his own programme) in Department of Painting, Graphics and Sculptures at State High School of Fine Art in Poznan (Painting Studio of prof. Zdzislaw Kempinski and Tadeusz Brzozowski; Litography Studio of prof. Lucian Mianowski and parallely in Knowledge of Visual Activity and Structures Studio of prof. Antoni Zydron. Diploma in 1976. Schoolarship holder of Belgian Government at HISK (Nationaal Hoger Instituut en Koninklijke voor Schone Kunsten) in Antwerpen and Ministry of Culture in Poland. Member of International Print Society in Cracow, and EAA (European Artists Association) in Germany.

56 wystaw i pokazów indywidualnych w Polsce, Niemczech, Belgii, Rosji, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech. Udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, w tym w międzynarodowych biennale i triennale grafiki i rysunku: Kraków, Katowice, Wrocław, Toronto, Kanagawa, Gyor, Ivano-Frankovsk, Ljubljana, Tuzla, Maastricht, Bitola, Bhopal, Tallin, Eivissa, Taiwan, Sapporo, Cleveland, Kair. Od roku 1976 otrzymał 40 nagród i wyróżnień, m.in. jest laureatem Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 1997, Nagrody Sztuki Miasta Bautzen / Niemcy (1998), Głównej Nagrody Fundacji Artystycznej im. Matyasa Molnara, Vaja / Węgry (2001), Nagrody Regulaminowej 1. Międzynarodowego Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2002.

56 solo exhibitions in Poland, Belgium, Germany, Russia, Romania, Slovakia and Hungary. Participation in 150 group exhibitions in Poland and abroad. International Biennial and Triennial of graphics and drawings: Kraków, Katowice, Wrocław, Toronto, Kanagawa, Gyor, Ivano-Frankovsk, Ljubljana, Tuzla, Maastricht, Bitola, Bhopal, Tallin, Eivissa, Taiwan, Sapporo, Cleveland, Kair. From 1976 gets 40 prizes and distinctions. He is laureate of International Print Triennial Krakow 1997 / Poland; Bautzener Kunstprize 1998 / Germany; Matyas Molnar Prize 2001, Vaja / Hungary and Regular Prize on 1.International Pastel Biennial Exhibition, Nowy Sacz 2002 / Poland.

e-mail:janusz.cywicki@gmail.com

164

Professor in Department of Fine Art in University of Rzeszow. Director of The Gallery of Contemporary Art in Przemysl.


Podw贸jnie ukryty / Szary - Double Hidden / Grey 2007 technika mieszana / papier - mixed technique / paper 100 x 100 cm


J urorzy Tr ie nna le

Janusz Karbowniczek Urodzony w 1950 r. w Przemyślu. Studia na Katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1975 r. Od 1977 r. jest pedagogiem macierzystej uczelni; obecnie - profesorem na ASP w Katowicach. Prowadzi Autorską Pracownię Rysunku. Zorganizował ponad 60 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. Festiwal Malarstwa Współczesnego w Szczecinie - 1980, 82, 96, 98, 2006; „Bielska Jesień” w Bielsku-Białej - 1979, 80, 81, 89, 91, 93, 94, 2002; Salon Zimowy w Radomiu - 79, 81, 86, 88; Triennale Portretu Współczesnego w Radomiu - 78, 81, 84; Międzynarodowe Triennale Portretu w Radomiu 87, 90; Triennale Autoportretu w Radomiu - 94, 98, 2001, 2004, 2006; Triennale Rysunku Współczesnego w Lubaczowie - 99, 2003, 2005, 2008, 2011; Międzynarodowe Triennale Rysunku we Wrocławiu - 78, 81, 92; Międzynarodowy Konkurs Rysunku we Wrocławiu - 2000, 2009; Międzynarodowe Targi Sztuki - Sztokholm, Nicea, Hamburg, Tokio, Chicago - 1991, - Genewa - 92, Bolzano - 2007; Malarstwo ze zbiorów Muzeum Historii Katowic, SaintEtienne / Francja - 97; Salon des Artistes du Huroenoix”, Paryż - 94, 97; Współczesne malarstwo i grafika polska, Vientiane / Laos - 98; Wystawa Malarstwa „Północ-Południe”, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała, Cieszyn - 95, 96; I Forum Malarstwa Polskiego, Lesko - 2001, Toruń, Warszawa, Olsztyn - 2002; Biennale Małych Form, Toruń - 2001, 2003; „Piękno w Sztuce”, Kraków - 2008; „Bliźniemu swemu”, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Rzeszów - 2006, 2008, 2010; Konkurs interdyscyplinarny: Praca Roku, Katowice 91, 94, 96, 97, 98, 99, 2000 do 2011; „Współczesne Malarstwo Polskie” - wystawa pedagogów ASP w Katowicach, Mińsk, Witebsk, Homel / Białoruś - 2011; „Miasta aktywne” - wystawa artystów z Katowic, Kolonia / Niemcy, itd. Za swoje prace uzyskał szereg nagród i wyróżnień. e-mail:jkarbowniczek@poczta.onet.pl

166

Born in 1950 in Przemyśl. He graduated from the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Kraków. He obtained his diploma in 1975. Since 1977 he has been a teacher in the school he graduated from – a professor at the Academy of Fine Arts in Kraków. He has his own Drawing Workshop. He has organised more than 60 individual exhibitions of painting and drawing. He has taken part in many collective exhibitions in Poland and abroad, among others, Festival of Contemporary Painting in Szczecin - 1980, ‘82, ‘96, ‘98, 2006; „Bielska Jesień” in Bielsko-Biała - 1979, ‘80, ‘81, ‘89, ‘91, ‘93, ‘94, 2002; Winter Salon in Radom - 1979, ‘81, ‘86, ‘88; Triennial of Contemporary Portrait in Radom - 1978, ‘81,’84; International Triennial of Portrait in Radom – 1987, ’90; Triennial of Self-portrait in Radom - 1994, ‘98, 2001, 2004, 2006; Triennial of Contemporary Drawing in Lubaczów - 1999, 2003, 2005, 2008, 2011; International Triennial of Drawing in Wrocław - 1978, ‘81,’92; International Drawing Competition in Wrocław - 2000, 2009; International Art Fairs - Stockholm, Nice, Hamburg, Tokyo, Chicago - 1991, - Geneva – ‘92, Bolzano - 2007; Paintings from the collection of the Museum of History of Katowice, Saint-Etienne / France – ‘97; Salon des Artistes du Huroenoix”, Paris – ‘94, ‘97; Contemporary Polish Painting and Graphics, Vientiane / Laos – ‘98; The Exhibition of Painting „North-South”, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała, Cieszyn – ‘95, ‘96; 1st Forum of Polish Painting, Lesko - 2001, Toruń, Warszawa, Olsztyn - 2002; Biennial of Small Forms, Toruń - 2001, 2003; „Beauty in Art”, Kraków - 2008; „Bliźniemu swemu”, Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Rzeszów - 2006, 2008, 2010; Cross-disciplinary competition. The Work of the Year, Katowice - 1991, ‘94, ‘96, ‘97, ‘98, ‘99, 2000 till 2011; „Contemporary Polish Painting” – the exhibition of teachers of the Academy of Fine Arts in Katowice, Minsk, Vitebsk, Homl / Belarus - 2011; „Active Cities” – an exhibition of artists from Katowice, Cologne / Germany, etc. His works of art have won numerous awards and recognitions.


Odzwierciedlenie / Reflection 2009 olej na płótnie / oil on canvas (100 x 130 cm)


J urorzy Tr ie nna le

Bogdan Pikulicki Absolwent Lwowskiego Poligraficznego Instytutu (obecnie Akademia Drukarstwa). Członek Związku Artystów Plastyków Ukrainy. Członek Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Obecnie docent w Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Udział w ponad 100 międzynarodowych wystawach zbiorowych i biennale grafiki i ekslibrisu.

A graduate of the Printing Institute of Lvov (now – Printing Academy) A member of the Association of Artists of Ukraine. A member of Lvov’s Society of Friends of Fine Arts. Currently, an assistant professor at Lvov’s Academy of Fine Arts. He has participated in more than 100 international collective exhibitions and biennials of graphics and ex libris.

Wystawy indywidualne: 1987 - Lwów, 1994 - Kijów, 1997 - Warszawa, 1998 - Kraków, 2001 - Warszawa, 2004- Monachium, 2006 - Gorlice; Busko- Zdrój, Kielce, 2007 - Gorlice. 2008 - Lwów.

Individual exhibitions: 1987 - Lvov , 1994 - Kiev, 1997 Warsaw, 1998 - Krakow, 2001 - Warsaw, 2004- Munich, 2006 - Gorlitz; Busko- Zdroj, Kielce, 2007 - Gorlitz. 2008 - Lvov.

Nagrody i wyróżnienia: 1987 - Kijów, Ukraina, 1989 Moskwa, Rosja, 1993, 1994, 1996, 2001, 2002, 2003, 2005 - Polska, 1997-Rijeka, Jugosławia, 1997, 1999 - Georgia, USA, 2003 - Podgorica, Czarnogóra, 1994, 1996, 2006 - Litwa. Laureat nagrody im. Iwana Trusza 2009, Lwów.

Awards and recognitions: 1987 - Kiev, Ukraine, 1989 Moscow, Russia, 1993, 1994, 1996, 2001, 2002, 2003, 2005 - Poland, 1997-Rijeka, Yugoslavia, 1997, 1999 - Georgia, USA, 2003 - Podgorica, Montenegro, 1994, 1996, 2006 – Lithuania. The laureate of Iwan Trusz Award 2009, Lvov.

tel. +38 032 237 2043

168


Będą dni i noce Twoje spokojne / Your days and nights will be calm 2002 druk, ekolina, papier / print, ecoline, paper (150 x 160 cm)


J urorzy Tr ie nna le

Jadwiga Sawicka Urodziła się w 1959 r. Tworzy obrazy, fotografie, obiekty, instalacje tekstowe, również w przestrzeni publicznej. Miała wystawy indywidualne m. innymi w Galerii FF w Łodzi (1996); Otwartej Pracowni w Krakowie (1996, 1997, 1999, 2002, 2007); Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu (1996, 1999); Galerii Foksal w Warszawie (1998, 2001); Zachęcie w Warszawie (1999, 2002, 2006); Bunkrze Sztuki w Krakowie (2003); Galerii Kronika w Bytomiu (2004); Atlasie Sztuki w Łodzi (2005); CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (1997, 2006); Galerii Starmach w Krakowie; Galerii Arsenał w Białymstoku (2006); Galerii Białej w Lublinie (2008, 2011); galeriach: Czarna (Warszawa, 2007); Ego (Poznań, 2008); Delikatesy (Kraków, 2010). Niedawne realizacje w przestrzeni publicznej: instalacje tekstowe na fasadach Muzeum Narodowego i kina Kijów w ramach festiwalu ArtBoom w Krakowie (2009); akcje w czasie 6. Biennale Fotografii (Poznań, 2009) i festiwalu Open City w Lublinie (2010); instalacja tekstowa na budynku Galerii Białej w Lublinie (2009, 2011); Pestsäule (Kolumna morowa), instalacja w przestrzeni publicznej Wiednia (w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w UE, 2011). Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych. Ostatnio: 3xTAK w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2009); Historia w sztuce w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (2011); Praca i wypoczynek, w czasie festiwalu Alternativa, w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku (2011); Design dla wolności - wolność w designie, Polskie projektowanie graficzne 1981-2011 w Berlinie i Tokio; Oczy szukają głowy do zamieszkania w Muzeum Sztuki w Łodzi (2011). e-mail:jotsaw@poczta.onet.pl www.jadwigasawicka.pl

170

Born in 1959, Jadwiga Sawicka graduated from the Department of Painting of the Academy of Fine Arts in Krakow in 1984. She lives and works in Przemyśl. Her works include painting, photography, objects, text installations and work in public space. Selected individual exhibitions: Biala Gallery, Lublin (2008 and 2011), Delikatesy Gallery, Krakow (2010), Ego Gallery, Poznan, (2008), Czarna Gallery, Warsaw (2007) , Otwarta Pracownia , Krakow, (1996, 1997, 1999, 2002, 2007), Arsenal Gallery, Bialystok: Starmach Gallery, Krakow, Centre for Contemporary Art „Zamek Ujazdowski”, Warsaw (all 2006); Atlas Sztuki, Lodz, (2005); Kronika Gallery, Bytom (2004); Bunkier Sztuki, Krakow (2003); Zacheta National Gallery of Art, Warsaw (1999, 2002, 2006); Foksal Gallery, Warsaw (1998); CCA „Zamek Ujazdowski”, Warsaw (1997); Gallery of Contemporary Art in Przemyśl (1996, 1999).Recent work in public space: text installations on the National Museum and Kijow cinema during ArtBoom, Visual Arts Festival in Krakow (2009), happening during visual arts festival Open City in Lublin (2010), Plague Column, installation in the public space (Mariahilfer Strasse), KÖR Kunst im öffentlichen Raum, Vienna, Austria (2011).Most recent group shows: History in Art, Museum of Contemporary Art in Krakow (2011), Design for Freedom - Freedom in Design. Graphic Design in Poland 1981-2011, MADE MY DAY, Berlin, Germany, Art Centre, CLASKA 8F The 8th Gallery, Tokyo, Japan (2011), Labour&Leisure, part of International Visual Art Festival Alternativa, Wyspa Institue of Art, Gdansk, Eyes Looking For a Head to Inhabit, Muzeum Sztuki, Lodz (2011), 3xYES, Museum of Modern Art, Warsaw (2010).


Głosy w głowie / Voices In Head 2009 akryl na papierze / acryl on paper (30 x 40 cm)


J urorzy Tr ie nna le

Sławomir Toman Urodzony w 1966 r. Malarz, dydaktyk, kurator wystaw. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w pracowni prof. Mieczysława Hermana (198687), na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1988-93, dyplom w pracowni prof. Włodzimierza Kunza) oraz w Ecole Regionale des Beaux-Arts w Rennes we Francji (199597), dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Gerarda Baldet). W 2003 roku nominowany do Paszportu Polityki. Stypendysta Ministerstwa Kultury RP (2002) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji (1995). Od 1997 roku związany z Instytutem Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Członek Otwartej Pracowni w Krakowie i Lublinie, lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Wchodzi w skład rad programowych kilku galerii, jest jurorem konkursów artystycznych. Swoje malarstwo prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach Lublina (Zachęta, Biała, BWA, Zajezdnia, Pod podłogą), Warszawy (CSW Zamek Ujazdowski, Muzeum Narodowe, Karowa, Farbiarnia, DAP), Poznania (Piekary, U Jezuitów, InnerSpaces, Szyperska, CK Zamek), Krakowa (Otwarta Pracownia, Nova, Pryzmat, Pałac Sztuki), Trójmiasta (PGS w Sopocie, Muzeum Narodowe w Gdańsku) oraz w wielu innych galeriach w Polsce i za granicą. e-mail:stoman@tlen.pl

172

Born in 1966. Painter, teacher, curator at exhibitions. He graduated from the Institute of Artistic Education of UMCS in Lublin, in the workshop of Professor Mieczysław Herman (1986-87), from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow (1988-93, a diploma in the workshop of Professor Włodzimierz Kunz) and in Ecole Regionale des Beaux-Arts in Rennes, France (199597), a diploma with distinction under the supervision of Professor Gerard Baldet). In 2003, he was nominated to the Passport of Polityka paper. A holder of the grant of the Ministry of Culture of Poland (2002) and the Ministry of Foreign Affairs of France (1995). Since 1997, he has been connected with the Institute of Fine Arts at the Department of Art of UMCS in Lublin, where he is employed as a Senior Lecturer. A member of the Open Workshop in Krakow and Lublin, Zachęta Society of Fine Arts in Lublin and the Association of Polish Artists and Designers. He is a member of programme boards in several galleries; he is a juror of artistic competitions. He has presented his works at individual and collective exhibitions in the galleries of Lublin (Zachęta, Biała, BWA, Zajezdnia, Pod podłogą), Warsaw (CSW Zamek Ujazdowski, National Museum, Karowa, Farbiarnia, DAP), Poznań (Piekary, U Jezuitów, InnerSpaces, Szyperska, CK Zamek), Krakow (Otwarta Pracownia, Nova, Pryzmat, Pałac Sztuki), Trójmiasto (PGS in Sopot, National Museum in Gdańsk) and many other galleries in Poland and abroad.


New Old Beauty 2008 olej na płótnie / oil on canvas (81 x 65 cm)


J urorzy Tr ie nna le

Tibor Urbán Urodził się w roku 1960 w miejscowości Léh (Węgry). Szkoły kończył w Léh, Kázsmárk, Szikszó i w Budapeszcie. Jest twórcą obrazów, grafik, poezji konkretnej, książek artystycznych, przedmiotów i instalacji. Od roku 1996 jest pracownikiem Spółki z o.o. Non-profit Galeria w Miszkolcu Miejskie Muzeum Artystyczne. Od 2011 r. jest członkiem Grupy Terenowej Akademii Literacko-Artystycznej im. Széchenyiego w Miszkolcu. Od 2011 r. jest kuratorem i założycielem Galerii Teátrum Pincehely i Koła Dranka, gdzie organizuje wystawy grupowe i fora sztuki ogólnej dla współczesnych artystów. W 2011 r. został założycielem i redaktorem periodyku sztuki ogólnej pt. „Szemes Csavar” („Śruba z uchem”). Od 2004 do 2009 r. był międzynarodowym kuratorem wystaw Galéria na Hlavnej v Prešove (Słowacja). Od 1999 do 2005 r. był redaktorem graficznym rubryki artystycznego, literackiego i społecznego czasopisma „Új Holnap” („Nowe Jutro”). Od 1996 do 1998 r. współkierował Warsztatami Obrazów Galerii w Miszkolcu. Od 1994 do 1997 r. był członkiem kuratorium Fundacji Vox Provincié, od 1990 do 1994 r. dyrektorem ds. plastycznych Stowarzyszenia Artystycznego Új Bekezdés (Nowy Akapit). Jest członkiem Sekcji Artystów Malarzy Krajowego Stowarzyszenia Artystów Węgierskich, Towarzystwa Malarzy Węgierskich, grupy MIKOR, Koła Dranka, Koła Przyjaciół Fundacji Ogród Muz i Klubu Hungária Puli. Występował podczas licznych wystaw indywidualnych i setek grupowych, na Węgrzech i za granicą. Jego prace były ponad czterdzieści razy nagradzane na wystawach krajowych i zagranicznych (wybór): Nagroda Węgierskiego Lektoratu Sztuk Pięknych i Sztuki Użytkowej (1994), „Srebrny Czworokąt”, I nagroda na Międzynarodowym Biennale Malarstwa (1994), III nagroda na Krajowej Jubileuszowej Wystawie Poezji Konkretnej (2000), „Srebrny Czworokąt”, Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Malarstwa (2003), Zimowa Wystawa w Miszkolcu, Wielka Nagroda Zgromadzenia Województwa Borsod-Abaúj - Zemplén (2003), nagroda Ministerstwa Narodowego Dziedzictwa Kultury (2006), nagroda im. Artysty Béli Kondor (2010). O jego działalności artystycznej można przeczytać w Leksykonie Współczesnych Artystów Węgierskich, w Leksykonie Współczesnej Groteski Węgierskiej, w Leksykonie Karykatury Węgierskiej i w leksykonie Who is Who na Węgrzech. Jego prace znajdują się w antologii pt. Wybór literatury wizualnej XX wieku. e-mail: urbantibko@gmail.com

174

Was born in 1960 in Léh, Hungary and attended schools in Léh, Kázsmárk, Szikszó and Budapest. He creates paintings, graphics, concrete poetry, art books, objects and installations. Since 1996 he has been employed by the non-profit company Miszkolc City Art Museum and Gallery, and since 2011 has been a member of the Field Group of the Széchenyi Literary and Art Academy in Miszkolc, as well as a curator and founder of the Teátrum Pincehely Gallery and Dranka Association, where he organizes group exhibitions and general art forums for contemporary artists. In 2011 he also became the founder and editor of the general art periodical Szemes Csavar (Eye Bolt). Between 2004 and 2009 he was an international curator of exhibitions at Galéria na Hlavnej v Prešove (Slovakia), between 1999 and 2005 graphic editor of a column in the art, literary and social magazine Új Holnap (New Tomorrow) and between 1996 and 1998 he co-directed the Painting Workshop at the Miszkolc Gallery. From 1994 to 1997 he was a member of the curating body of Vox Provincié Foundation, and from 1990 to 1994 he acted as an visual art director of the Art Association Új Bekezdés (New Paragraph). He is a member of the Painters Section of the National Association of Hungarian Artists, Hungarian Painters Society, MIKOR group, Dranka Association, Garden of Muses Foundation Friends Association and Hungária Puli Club. He has taken part in numerous individual and hundreds of group exhibitions in Hungary and abroad. His works have received awards more than 40 times in national and foreign exhibitions, among them the Award of the Hungarian Fine Arts and Applied Arts Office (1994), the „Silver Quadrangle”, first prize at the International Painting Biennial (1994), third prize at the National Jubilee Exhibition of Concrete Poetry (2000), the „Silver Quadrangle”, the Grand Prix at the International Painting Triennial (2003), the Winter Exhibition in Miszkolc, the Grand Prize of the Borsod-Abaúj Province Assembly - Zemplén (2003), the prize of the Ministry of National Cultural Heritage (2006) and the Béla Kondor Award (2010). His artistic activity is mentioned in the Contemporary Hungarian Artists’ Lexicon, Contemporary Hungarian Grotesque Lexicon, Hungarian Caricature Lexicon and Who is Who in Hungary, while his work is present in the anthology Selection of 20th Century Visual Literature.


Dzień wsi w mieście I / Country day in the city I technika mieszana, papier / mixed technique, paper (100 x 100 cm)


J urorzy Tr ie nna le

Piotr Wójtowicz Urodził się w 1958 roku w Stalowej Woli. Absolwent PLSP w Jarosławiu. Studia na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha i pracowni rysunku prof. Zbyluta Grzywacza. Nauka grafiki w pracowni wklęsłodruku prof. Mieczysława Wejmana. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1983 roku. Uprawia głównie malarstwo i rysunek, zajmuje się także projektowaniem graficznym. Współpracuje z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym przy cyklu wydawniczym pod nazwą Kalendarz KPB, prezentującym twórczość artystów związanych z Krosnem i regionem krośnieńskim. Jest animatorem działań z zakresu kultury plastycznej współpracując jako kurator z galeriami BWA w Krośnie, Piwnicą PodCieniami - galerią Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Galerią Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Podkarpackim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie. Współpracował także z Krośnieńskim Domem Kultury, obecnie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, wspierając amatorski ruch plastyczny inicjował wystawy wybitnych postaci z tego obszaru aktywności artystycznej. Opracowuje katalogi wystaw, pisze teksty i recenzje o sztuce innych artystów. Od 1983 roku jest pedagogiem Liceum Plastycznego w Krośnie (wcześniej z siedzibą w Miejscu Piastowym), gdzie od blisko trzydziestu lat kieruje sekcją przedmiotów artystycznych. Uczy rysunku i malarstwa wg autorskiego programu problemowego i dydaktycznego. Juror w przeglądach plastycznych uczniów szkół artystycznych II stopnia, inicjator wystaw utalentowanej młodzieży. W latach 2005, 2006 prowadził w sekcji studiów zaocznych, pracownię malarstwa w architekturze w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek zespołów jurorskich regionalnych i międzynarodowych profesjonalnych konkursów plastycznych. Zorganizował 28 wystaw indywidualnych m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Kielcach, Stalowej Woli, Sandomierzu, Krośnie, Cieszynie, Częstochowie, Nowym Sączu, Gorlicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakopanem, Montpellier (Francja), Koszycach (Słowacja). Brał udział w ponad 50 wystawach zbiorowych środowiskowych, ogólnopolskich, zagranicznych. Laureat konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i okręgowych, m.in. I, II i VI Międzynarodowe Biennale Malarstwa Euroregionu Karpaty, „Srebrny Czworokąt” - Przemyśl, Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Współczesnego, „Jesienne Konfrontacje” - Rzeszów, Ogólnopolski Salon Sztuki, „Homo Quadratus Ostroviensis”- Ostrowiec Świętokrzyski, przeglądów twórczości członków ZPAP Okręgu Rzeszowskiego. Był czterokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1986, 1988, 1996 i 2001. W roku 1999 i 2010 otrzymał Nagrodę Indywidualną I - go stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Za działalność artystyczną, w roku 2004 wyróżniony nagrodą specjalną Prezydenta Miasta Krosna. e-mail: pintor@wp.pl

176

Born in 1958 in Stalowa Wola. A graduate of PLSP in Jarosław. Studied at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Krakow in the workshop of Professor Jan Szancenbach and the workshop of drawing of Professor Zbylut Grzywacz. The teaching of graphics in intaglio of Professor Mieczysław Wejman. He obtained a diploma with distinction in 1983. He is mainly occupied with painting and drawing, as well as graphic design. He cooperates with Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane in a publication series under the name Kalendarz KPB, presenting the work of artists connected with Krosno and the region. He animates activities in the field artistic culture, cooperating as the curator with BWA galleries in Krosno, Piwnica Pod Cieniami - Muzeum Rzemiosła gallery in Krosno, the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl, Podkarpackie Zachęta Society of Fine Arts in Rzeszów. He also cooperated with the Culture Club in Krosno, currently the Regional Centre of Border Cultures, supporting the amateur artistic movements, he initiated exhibitions of talents from this field of artistic activity. He prepares catalogues of exhibitions, writes articles and reviews the works of other artists. Since 1983, he has been working as a teacher at the Secondary School of Fine Arts in Krosno (earlier seated in Miejsce Piastowe), where for almost thirty years, he has been the head of the art subjects section. He teaches drawing and painting according to the authoring application and didactic programme. A juror in art reviews of students of the 2nd level of schools of art, an initiator of exhibitions of works of talented youth. In the years 2005 and 2006, he led an extramural studies section, the workshop of painting in architecture at the Institute of Art of the University of Rzeszow. A member of regional and international juries of professional art competitions. He has organised 28 individual exhibitions, among others, in Krakow, Bydgoszcz, Poznań, Kielce, Stalowa Wola, Sandomierz, Krosno, Cieszyn, Częstochowa, Nowy Sącz, Gorlitz, Ostrowiec Świętokrzyski, Zakopane, Montpellier (France), Kosice (Slovakia). He has participated in more than 50 collective local, national and international exhibitions. A laureate of international, national and regional competitions, among others, 1st, 2nd and 6th International Biennial of Painting of Carpathian Region „Silver Quadrangle” - Przemyśl, Polish National Exhibition of Contemporary Painting „Jesienne Konfrontacje” - Rzeszów, Polish Art Salon „Homo Quadratus Ostroviensis”- Ostrowiec Świętokrzyski, the review of art of the members of Rzeszów Region of ZPAP. Four times, he has been the holder of the grant of the Ministry of Culture and Art, in the years 1986, 1988, 1996 and 2001. In 1999 and 2010, he received the 1st grade Individual Award of the Director of Artistic Education Centre, for exceptional contribution into the development of artistic education in Poland. In 2004 he received the Special Award of the President of Krosno for his artistic activity.


z cyklu: „Konstelacje” / from cycle „Constellations” 2011 technika mieszana, poliptyk, 6 elementów 30 x 24 cm mixed media, polyptych, 6 elements 30 x 24 cmUczestnicy wystawy Exhibitors


U c ze s tnic y w y s ta w y

Baltyzar Agata 52 Polska / Poland Bąk Magdalena 53 Polska / Poland Błoński Tadeusz 54 Słowacja / Slovakia Bokota-Tomala Barbara 55 Polska / Poland Broniševský Vladimir 56 Słowacja / Slovakia Buczek-Warszawa Wioletta 57 Polska / Poland Burai István 51 Węgry / Hungary Cieszyńska Elżbieta 58 Polska / Poland Cywicki Łukasz 59 Polska / Poland Czajkowska Magdziak Alicja 57 Polska / Poland Dżochowski Wiktor 60 Polska / Poland Fátyol Zoltán 48 Węgry / Hungary Frydryk Grzegorz 61 Polska / Poland Garbar Zoriana 62 Ukraina / Ukraine Gil Łukasz 63 Polska / Poland Grabowska Justyna 64 Polska / Poland Gregorová Anna 65 Słowacja / Slovakia Haba Marek 66 Polska / Poland Hausová Anna 67 Słowacja / Slovakia Helytovych Adrian 68 Ukraina / Ukraine Helytovych Orest 69 Ukraina / Ukraine Hrymalyuk Iryna 70 Ukraina / Ukraine Hrymalyuk Andriy 71 Ukraina / Ukraine Itu Valentin 47 Rumunia / Romania Janowska-Augustyn Joanna 72 Polska / Poland Kałamarz-Kucz Anna 73 Polska / Poland Király Gabriela Luciana 46 Rumunia / Romania Kleinová Ivana 74 Słowacja / Slovakia Kolpakova Natalia 75 Ukraina / Ukraine Kolych Myroslava 76 Ukraina / Ukraine Kotula Roxolyana 77 Ukraina / Ukraine Láng Eszter 78 Węgry / Hungary Lázin Csaba 79 Rumunia / Romania Lenik Iwona 80 Polska / Poland Lis Barbara Łucja 81 Polska / Poland Lucács Gábor 82 Węgry / Hungary Miklós Ioan 83 Rumunia / Romania Miszovits Greti-Adriene 84 Rumunia / Romania

180


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 40 45 106 108 36 107 108 109 110 111 42 112 113 114 38 115 49

U c ze s tnic y w y s ta w y

Oczkowski Marcin Olech-Nowak Julia Opalinski Roman Oprisa Cristina Gloria Palotai Erzsebét Polenik Elżbieta Protsiv Ivan Ráczová Noemi Rolniak Tomasz Rudnicka Karolina Rułka Andrzej Rus Andreea Monica Rygowska Anna Šefčik Viktor Seres László Skrynnyk-Myska Daryna Skubisz Dagmara Spak Milan Suciu Nicolae Stabryła Sylwester Stetsula Volodymyr Szal-Porczyńska Barbara Szczepkowski Jan Szostak Joanna Szyszlak Renata Turcsányi František Weiss Eduard Winarczyk Ivan Włodarczyk - Rułka Agnieszka Wojtanowski Łukasz Wojtanowski Szymon Woroniec Jr Piotr Wota Rena Yanovych Ihor Závacká Emilia Zbojan Martin Zielińska-Krudysz Nina

Polska / Poland Polska / Poland Ukraina / Ukraine Rumunia / Romania Węgry / Hungary Polska / Poland Ukraina / Ukraine Słowacja / Slovakia Polska / Poland Polska / Poland Polska / Poland Rumunia / Romania Polska / Poland Słowacja / Slovakia Węgry / Hungary Ukraina / Ukraine Polska / Poland Słowacja / Slovakia Rumunia / Romania Polska / Poland Ukraina / Ukraine Polska / Poland Polska / Poland Polska / Poland Polska / Poland Słowacja / Slovakia Słowacja / Slovakia Ukraina / Ukraine Polska / Poland Polska / Poland Polska / Poland Polska / Poland Polska / Poland Ukraina / Ukraine Słowacja / Slovakia Słowacja / Slovakia Polska / Poland

181


Wystawy towarzyszÄ…ce Accompanying Exhibitions

182


117 - 125

Polska / Poland

PaderArt / Artyści z Paderborn PaderArt / Artists From Paderborn

127 - 159

Niemcy / Germany

Wy s ta w y tow a r zs y zą c e

Waldemar Marian Kuczma

Wolfgang Brenner 130 - 131 Manfred Claes-Schaefers 132 - 133 Andreas Eikenberg 134 - 135 Renate Kastner 136 - 137 Kornelia Kopriva 138 - 139 Jörg Lütkemeier 140 - 141 M-M Modlmayr 142 - 143 Hyazinth Pakulla 144 - 145 Werner Schlegel 146 - 147 Christine Steuernagel 148 - 149 Petra Stöppel 150 - 151 Christina Strunz 152 - 153 Johannes Waldemade 154 - 155 Manfred Webel 156 - 157 Juan Zamalea 158 - 159

Jurorzy Triennale Jurors of The Triennial

161 - 177

Andrzej Cieszyński Janusz J. Cywicki Janusz Karbowniczek Bogdan Pikulicki Jadwiga Sawicka Sławomir Toman Tibor Urban Piotr Wójtowicz

162 - 163 164 - 165 166 - 167 168 - 169 170 - 171 172 - 173 174 - 175 176 - 177

Polska / Poland Polska / Poland Polska / Poland Ukraina / Ukraine Polska / Poland Polska / Poland Węgry / Hungary Polska / Poland

183


WYSTAWA / EXHIBITION Główna wystawa MTM Srebrny Czworokąt 2012 / The main exhibition MTM Silver Quadrangle 2012 Galeria ARP, Zamek w Krasiczynie / ARP Gallery, Krasiczyn Castle 19.05 - 30.06.2012 Koordynator Projektu / Project Coordinator Janusz J. Cywicki Kurator Artystyczny / Art Curator Jadwiga Sawicka Kurator Triennale / Triennial Curator Andrzej Cieszyński KATALOG / CATALOQUE Redakcja / Editing Janusz J. Cywicki; Andrzej Cieszyński Teksty / Texts Dorota Rucka-Marmaj; Alexandra Sucrow; Janusz J.Cywicki Tłumaczenia / Translations 3alink Kraków Korekta / Proofreading Ewa Lis Fotografie / Photographs Tadeusz Bachowski, uczestnicy Triennale, archiwum Galerii Projekt graficzny, DTP / Design, DYP Janusz J. Cywicki Druk i oprawa / Printing and binding Drukarnia Skleniarz ul. Bolesława Czerwieńskiego 3d, 31-319 Kraków ISBN 978-83-60986-10-3

Wydawca / Publisher

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl / Poland tel. (+48) 16 6783859 / (+48) 16 6783881 e-mail:galeria_przemysl@pro.onet.pl www.bwaprzemysl.pl

184


185