Page 1

Jiří Kolář

Klamavé příběhy


Jiří Kolář Klamavé příběhy koláže roláže chiasmáže magritáže autokoláže siamiaka konfrontáže z let 1976 - 1996

Galerie ART Chrudim


© Světlana Jelínková, Luboš Jelínek © Jiří Kolář a dědicové Text: Marie Klimešová Fotografie: Maxime Godard, Eva Fuka, Walter Imber, Miroslav Hák, Světlana Jelínková, Jan Pohribný, André Villers, Emanuel Křenek, Helena Pospíšilová, Květoslav Přibyl, Renate von Mangold, Zdeněk Valeš, Ladislav Neubert, Hana Hamplová, Vladimír Jedlička © Galerie ART Chrudim, duben 2017 www.galerieart.cz ISBN 978-80-905740-4-5


Kolářovy klamavé příběhy Tvorba Jiřího Koláře je natolik mnohotvárná, že je bezpředmětné snažit se postihnout ji v úplnosti. Velké výstavy vždy mohou pouze nepatrně naznačit, na co by se mohla zaměřit pozornost a čemu by bylo třeba se věnovat hlouběji. Půvab malých výstav naopak tkví právě ve skutečnosti, že se mohou soustředit na detail velkého díla,


Jiří Kolář 24. září 1914 Protivín - 11. srpna 2002 Praha Básník, autor experimentální a vizuální poezie, dramatik, překladatel, sběratel umění a mecenáš samizdatové literatury a mladých umělců. Je jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků a autorem mnoha originálních výtvarných technik. Jiří Kolář se narodil v chudé rodině švadleny a pekaře a mládí prožil na Kladně. Již od sedmi let, kdy začal pomáhat v pekárně, byl zvyklý pracovat manuálně. Chtěl se stát sazečem v tiskárně,


v době hospodářské krize však nepřijímali nové učně, a proto se nakonec vyučil truhlářem u souseda, který bydlel naproti. Jako učeň četl poezii, v šestnácti letech objevil moderní básníky a začal psát vlastní texty. Ve 30. letech vystřídal řadu zaměstnání (truhlář, přidavač na stavbě, hlídač, číšník, pomocník v řeznictví a holírně, ošetřovatel, kolportér, ad.) a často žil pouze z podpory v nezaměstnanosti. Roku 1937 vystavil své koláže v divadle E. F. Buriana. První básně poslal Františku Halasovi, sbírka veršů pak vyšla pod názvem Křestný list roku 1941. Za války Jiří Kolář pracoval jako truhlář, pak na nucené práci jako traťový dělník, na konci války v kladenské hospodě. Spolu s Jindřichem Chalupeckým založil roku 1940 Skupinu 42 a jeho texty se staly manifestem skupinové estetiky. Koncem války se seznámil s Bělou Helclovou a roku 1949 s ní uzavřel sňatek. Na jaře 1945 vstoupil do KSČ, ale po bližším obeznámení s poměry ve straně z ní ještě téhož roku v srpnu zase vystoupil. Po únoru 1948 byl Kolář označen za reakcionáře a v roce 1950 jej kolegové ze Svazu spisovatelů častovali přívlastky přisluhovač imperialismu, kosmopolitická hyena, literární zrůda, apod. Za další dva roky jej zatkla STB, když u literárního historika profesora Václava Černého při domovní prohlídce nalezla Kolářův rukopis básnické sbírky Prométheova játra. Kolář byl vyslýchán a strávil devět měsíců ve vazbě, než byl propuštěn díky prezidentské amnestii. Kolář již od konce 40. let podporoval některé výtvarníky (Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Josef Váchal) nebo své přátele z okruhu literátů. Kolář podporoval zejména výtvarníky, s nimiž se přátelsky stýkal (Mikuláš Medek, Ladislav Novák, Václav Boštík, Vladimír Fuka) a také kolegy ze Skupiny 42 a Skupiny Křižovatka. Kupoval ale i díla mladých debutujících umělců z neoficiálních výstav, jako byla výstava na Střeleckém ostrově (Jan Koblasa, Bedřich Dlouhý, 1957) nebo obě výstavy Konfrontace roku 1960 (Antonín Tomalík, Jiří Valenta, Čestmír Janošek, Antonín Málek, Josef Hampl, Zdeněk Beran). Pro Vladimíra Boudníka, který se seznámil s Jiřím Kolářem roku 1959 prostřednictvím Jana Kotíka, byl Kolář klíčovou osobou, protože od něj postupně koupil kolem 90 grafik a zařídil jeho první zahraniční výstavy. Kolář se koncem 50. let postupně rozešel s literaturou („Není třeba mluvit, abychom řekli své“), a přestal být existenčně závislý na ideologickém dozoru ve státních nakladatelstvích. Zprvu vedl fotografický deník, experimentoval s tzv. konkrétní (předmětnou nebo evidentní) poezií, slova nahrazoval objekty nebo obrázky a postupně přešel ke kolážím. Od roku 1963 vystavoval v zahraničí a byl zastoupen na řadě prestižních výstav. Od


14


15


18


19


21


22


23


ObrazovĂ˝ index


Bez názvu (s. 13) autokoláž, muchláž 1995, 41 x 32,5 cm

Bez názvu (s. 14) koláž 90. léta, 32,5 x 25 cm

Bez názvu - verso (obalka) koláž 90. léta, 32,5 x 25 cm

Bez názvu (diptych I) (s. 16) siamiaka na kartonu nedatováno, 26 x 15,5 cm

Bez názvu (diptych II) (s. 17) siamiaka na kartonu nedatováno, 26 x 19 cm

Bez názvu (diptych I) (s. 18) siamiaka na kartonu 90. léta 20. stol., 25,5 x 14,5 cm

Bez názvu (diptych II) (s. 19) siamiaka na kartonu 90. léta 20. století, 28 x 22 cm

Bez názvu (s. 24) reliéfní chiasmáž na desce nedatováno, 71,4 x 100 cm

Bez názvu (s. 21) autokoláž 1995, 40,9 x 32,2 cm

Bez názvu koláž, karton 90. léta 20. stol., 18,2 x 21,1 cm

Bez názvu (s. 15) koláž, karton 90. léta 20. stol., 25,6 x 17,5 cm

Bez názvu (s. 22) koláž s otočeným kruhem, karton nedatováno, 26,8 x 32,5 cm


Obrazový index

13 Bez Baroko Kristus názvu I (s. 21) such? glazovan? jehlap?len? konfrontáž, kartonhl?na 590. v:x22 4léta cm, cm,20. 1981 1998 stol., 23,7 x 21,8 cm strana 24

14 Bez Baroko P. názvu Chocholoušek II (s. 30) glazovan? p?len? litografie konfrontáž, kartonhl?na 42 xléta 53 cm, v: 24,1 1998 90. 20. 1981 stol., 25,7 x 18,7 cm strana15 25 strana

15 Bez Anděl Město názvu III (s. 23) glazovan? suchá konfrontáž, jehla,p?len? karton dřevohl?na v: 20,6 cm, 1998 20 90. xléta 36,5 20. cm, stol., 1981 21,8 x 21,5 cm strana 26-27

16 Bez Anděl Muž názvu IV a (s. zvíře 31) glazovan? konfrontáž, karton suchá jehla,p?len? měď hl?na v:x17,6 cm, 1998 létacm, 20.1981 stol., 25,7 x 18,8 cm 490. 4,5 strana 27

17 Bez Franz Darmomluv názvu Kafka(s. 21) slepotisk soutisk bronz 24,5 1995, x 41 14,5, x 32,4 1981cm v: 14,6 cm, 2000 strana 28

18 Bez Zlaté Spoutaný názvu tele (s. 2-3) bronz karton suchá roláž, jehla, slepotisk 24,5 14,52004 cm, 1981 v: 22xcm, 1996, opus 3104, 25,7 x 47,3 cm strana 29

19 Bez Vodník Hlava názvu bronz karton kolorovaný roláž, slepotisk v: 19,3 cm, 2004 37 1996, x 32,5 opus cm, 3105, 198125,7 x 47,4 cm strana 30

20 Bez Rusalka Fragmenty názvu I bronz karton suchá roláž, jehla, slepotisk 25 x 14opus cm, 3106, 1981 v: 71,3 2004 25,6 x 47,5 cm 1996, strana 31

(s. 28) 21 Bez Dáma Fragmenty názvu s kaméliemi II I suchá roláž, bronzkarton jehla, měď 29 nedatováno, x 16cm, cm,2006 1981 opus 3116 v: 24 22,3 x 48,9 strana 32 cm

20) II Bez názvu 22 JZLO - V(s. tísni Dáma s kaméliemi roláž, suchá jehla bronzkarton nedatováno, opus 3023 24,5 x 14,5 1981 v: 26,6 cm,cm, 2006 29,5 x 38,2 strana 32 cm

Bez názvu 23 JZLO - Dekret III Dáma s kaméliemi soutisk suchá bronzjehla, měď, pero 1995, 41cm, xcm, 31 cm 33 x 33,5 1981 v: 33,7 2006 strana 33

Bez názvu 24 JZLO - S(obalka) fragmenty Dáma s kaméliemi IV siamiaka na chiasmáži, deska suchá měď bronzjehla, nedatováno, 50 x 30 cm 34,5 x 34cm, cm,2006 1981 v: 24,5 strana strana16 33

4442


Bez názvu siamiaka na autokoláži 1995, 40,6 x 32 cm

Bez názvu (s. 32) siamiaka na autokoláži, karton nedatováno, 35,7 x 25,6 cm

Bez názvu (s. 26-27) chiasmáž, roláž, vlasy na desce nedatováno, 100,7 x 71,8 cm

Čtyři akty jednoho dramatu (s. 26) reliéfní chiasmáž na desce 1976, vpravo dole JK 76 101 x 71,5 cm

Impresionistická Luna (s. 27) chiasmáž na desce 1992, 40 x 30 cm sign. na rubu Jiří Kolář 92 P.

Marianne samačtvrtá (s. 33) magritáž, černý karton 31. 8. 1996, signováno na rubu 50 x 34,9 cm

Před léty cestou z Britského muzea 94-96 siamiaka, černý karton 21. 6. 1996, signováno na rubu 25,8 x 32,9 cm


Sesbírej hromádku oblázků a sestav z nich kdekoliv i s nadpisem oblázek za oblázkem jako slovo za slovem řádku za řádkou jako verš za veršem pohlednou báseň Báseň ticha, 1969


Všichni přemýšlejí o lidstvu a nikdo nemyslí na člověka všichni mluví o knihách a nikdo neumí říci poctivé slovo všichni volají po sbratření národů a nikdo neumí podat ruku všichni budují a nikdo nevidí postavené všichni si přejí vzkřísit svět a nikdo nevidí živého všichni bojují za práva svých otců a nikdo nevidí syny v otroctví všichni horují pro mír a každý zapomněl co je to zemřít přirozenou smrtí všichni jsou odhodlaní krvácet za lepší lidstvo a nikdo neví co je sám všichni mluví o lásce a žádný již neví co znamenají slova: Dobrý den nebo Dobrou noc všichni pracují na největším díle dějin a nikdo neví co dělá všichni kráčejí vpřed k zářící metě budoucnosti a nikdo neví kudy jde všichni jsou ochotni padnout za vlast za kulturu za slávu svých velikých mrtvých a nikdo neví co je obyčejný stud Jásající hřbitov, 1950


„Dnes ráno jsem s Martinovou paní datumoval a pokoušel se pojmenovat koláže pro pana J. ...” Jiří Kolář, Záznamy, 10. ledna 2001

Jiří Kolář a Luboš Jelínek Braník, prosinec 2000

Vydáno u příležitosti výstavy: Jiří Kolář - Klamavé příběhy Galerie ART Chrudim 1.4. - 31.5. 2017 www.galerieart.cz


9 788090 574045

www.galerieart.cz

Profile for Lubos Jelinek

Jiří Kolář - Klamavé příběhy  

krátká ukázka z knihy ...

Jiří Kolář - Klamavé příběhy  

krátká ukázka z knihy ...

Advertisement