Page 1

CYNLLUN SEDDI

11

Galeri Caernarfon

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

12 13 14

15 16 17 18 19

10

20

25

8

Ionawr - Ebrill ‘13

RHAGLEN DDIGWYDDIADAU

9 7

11

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

30 30

21

6

10 10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

31 31

22

5

9

9

32 32

23

4

8

8

33 33

24

3

7

7

34 34

25

2

6

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

35 35

26

1

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

36 36

27

4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

37 37

28

3

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

38 38

29

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

39 39

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

40 40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

Cadwch mewn cysylltiad

Galeri Caernarfon

Facebook facebook.com/ galericaernarfon

 witter T twitter.com/_galeri_ Ffôn 01286 685 222 Gwefan galericaernarfon.com/GALERI


Dyddiad 08.01.13 // 10.30 - 11.30 12.01.13 // 19.00 13.01.13 // 14.00 - 16.00 18.01.13 // 19.30 20.01.13 // 12.00 - 15.00 24.01.13 // 16.30 - 18.30 24.01.13 // 19.30 25.01.13 // 19.30 29.01.13 // 19.30 31.01.13 // 14.30 03.02.13 // 14.00 - 16.00 04.02.13 // 19.30 05.02.13 // 10.30 - 11.30 12.02.13 // 19.00 14.02.13 - 18.02.13 14.02.13 // 19.30 21.02.13 // 14.30 23.02.13 - 24.02.13 01.03.13 // 19.30 02.03.13 // 15.00 03.03.13 // 14.00 - 16.00 04.03.13 // 19.30 // 05.03.13 // 19.30 05.03.13 // 10.30 - 11.30 07.03.13 // 14.30 12.03.13 // 19.30 14.03.13 // 19.30 16.03.13 // 20.00 // 17.03.13 // 20.00 18.03.13 // 19.00 // 19.03.13 // 19.00 24.03.13 // 15.00 25.03.13 // 19.30 27.03.13 02.04.13 // 10.30 - 11.30 03.04.13 - 04.04.13 05.04.13 // 19.30 06.04.13 // 19.30 11.04.13 // 14.30 20.04.13 // 19.30 23.04.13 // 19.30 26.04.13 // 19.30 27.04.13 // 19.30 01.05.13 // 20.00 03.05.13 // 19.30 10.05.13 // 19.30 26.05.13 // 19.55

digwyddiad Babi,ti’sio Stori? Phil Stead / Nic Parry Estyneto Llŷr Williams Seiat Jazz Portffolio Un Llais (One Voice) Bwyd-Len Krapp’s Last Tape TONIC: Ryland Teifi / Mendocino Estyneto The Beatuifyl Anarchy Tour Babi, ti’sio Stori? A Way with Words : The artists PICS 2013 Barry Norman TONIC: Arpe Dolce Gitarau@Galeri Gŵyl Dewi yn y Doc Caethiwed Branwen - Stori Pwy…? Estyneto Sexual Perversity in Chicago Babi, ti’sio Stori? TONIC: Dylan a Neil Ensemble Graddedigion Dyled Eileen Ruthie Henshall Noson o Ddawns Llwyfan Cerdd Hwyliau’n Codi [yn Neuadd Goffa Y Felinheli] SNAP! Babi, ti’sio Stori? Gŵyl Delynau Caernarfon 2013 Phil Cool John Helliwell / Huw Warren Trio TONIC: Iwan Llewelyn-Jones Cnoi Draenogod Love and Money Stephen Venables : The Everest Story Gai Toms (+ Band) Andy Parsons Michelangelo Drawing Blood Llŷr Williams Albert Lee & Hogan’s Heroes

SWYDDFA TOCYNNAU: 01286 685 222 /// AR LEIN: galericaernarfon.com/galeri

digwyddiadau


Ar Lein: www.galericaernarfon.com

Galw i fewn: Galeri, Victoria Dock, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SQ

Cynnwys Sinema.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7 Safle Celf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9 Café Bar DOC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Digwyddiadau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 35 Gwybodaeth .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Llun - Gwener: 08.30 - 17.30 (tan 20.00 os oes digwyddiad ymlaen)

Dylunio: www.viewcreative.co.uk Llun clawr: www.richardoutram.com

Sadwrn: 10.00 - 16.00 (18.00 - 20.00 osoes digwyddiad ymlaen) Sul: Ar Gau (ar agor os oes digwyddiadymlaen - amser yn amrywio)

Dros y Ffôn: Swyddfa Docynnau: 01286 685 222 *Codir £1 am archebu dros y ffôn.

Tocynnau Cadw: Ni ellir cadw tocynnau o flaen llaw, onibai i aelodau PRIMA. Manylion pellach ar dudalen 36 - 37.

Blwyddyn Newydd Dda… Mae Gwyl Ffilm i Blant a Phobl Ifanc PICS ar y gorwel! Does dim cyfyngiad ar oedran i fynychu’r wyl. Pwy sydd i ddweud pryd mae rhywun yn peidio â bod yn ifanc!

Dewch i Galeri i ymlacio a sgwrsio, i drafod syniadau a chael eich hysbrydoli. Yn bennaf oll, dewch, yn ifanc eich ysbryd, i fwynhau arlwy’r flwyddyn newydd!

Mae Galeri’n falch iawn o’r bartneriaeth newydd rhyngom a BAFTA Cymru. Ymaelodwch â BAFTA a chewch docynnau sinema’n rhatach!

Tîm rhaglennu Galeri

Prisiau Gostyngol: Mae manylion y gostyngiadau sydd ar gael yn cael eu rhestru ar waelod pob digwyddiad o fewn y llyfryn hwn. Mae’r gostyngiadau yn amrwyio o ddigwyddiad i ddigwyddiad.

Ariennir y rhaglen gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru a Cyngor Gwynedd

Ffilm // Cerddoriaeth // Theatr // Celf // Dawns a mwy…

archebu tocynnau


4

Sul, 06.01.13 // 14.00

Mercher, 16.01.13 // 14.00 // 19.30

Mercher, 30.01.13 // 14.00 // 19.30

Mercher, 06.02.13 // 14.00 // 19.30

HOTEL TRANSYLVANIA

DE ROUILLE ET D’OS [Rust and Bones]

ARGO

THE MASTER

[15] 120m UDA | 2012 | Ben Affleck

[15] 144m UDA | 2012 | Paul Thomas Anderson

Ymgyrch gyfrinachol ar y cyd rhwng y CIA a Chanada yn 1980 i achub chwech o bersonél llysgenhadol America a oedd yn ffoaduriaid yn Iran ar adeg y chwyldro.

Mae cyn-aelod o’r Llynges yn cyrraedd adref o ryfel yn ansicr ac yn amhendant o’i ddyfodol – tan iddo gael ei hudo gan ‘Yr Achos’ a’i arweinydd carismatig…

[U] 91m UDA | 2012 | Genndy Tartakovsky Mae Dracula, sy’n cynnal man gwyliau moethus oddi wrth y byd dynol, yn mynd yn or-amddiffynnol pan mae bachgen yn darganfod y man gwyliau ac yn syrthio mewn cariad â merch y Cownt.

IS-DEITLAU [15] 120m Ffrainc, Gwlad Belg | 2012 Jacques Audiard Ar ôl i’w fab ifanc gael ei roi yn ei ofal, mae Ali yn gadael Gwlad Belg i fynd i fyw yn Antibes gyda’i chwaer a’i gŵr fel teulu. Mae’r bond rhwng Ali a Stephanie, hyfforddwr morfilod ffyrnig, yn ddyfnach ar ôl i Stephanie ddioddef damwain ofnadwy…

Sul, 03.02.13 // 14.00 Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

SECRET OF THE WINGS

Mercher, 09.01.13 // 14.00 // 19.30

SKYFALL [12A] 143m DU, UDA | 2012 | Sam Mendes Caiff ffyddlondeb Bond i M ei brofi wrth i’w gorffennol ddod yn ôl i’w phoeni hi. Yn wyneb ymosodiad ar MI6, rhaid i 007 ddod o hyd i’r bygythiad a’i ddinistrio, beth bynnag yw’r gost bersonol.

Mercher, 23.01.13 // 14.00 // 19.30

THE SAPPHIRES [PG] 103m Awstralia | 2012 | Wayne Blair 1968 ac mae pedair merch dalentog frodorol o Awstralia yn dysgu am gariad, cyfeillgarwch a rhyfel wrth i’w grŵp ‘The Sapphires’ ddiddanu milwyr yn Fietnam.

[U] 92m UDA | 2012 | Roberts Gannaway, Peggy Holmes Mae Tinker Bell yn cyfarfod â Periwinkle ac yn mentro i’r goedwig yn y gaeaf gyda’i ffrindiau – i ddod o hyd i gyfrinach adennydd tylwyth teg.

Mercher, 13.02.13 // 14.00 // 19.30

AMOUR IS-DEITLAU [12A] 127m Awstria, Ffrainc, Yr Almaen | 2012 Michael Haneke Mae Georges ac Anne yn athrawon cerddoriaeth sydd wedi ymddeol. Mae eu merch, sydd hefyd yn gerddor, yn byw dramor gyda’i theulu. Un dydd, mae Anne yn cael trawiad… dyma fydd yn brawf difrifol i fond cariad y cwpl.


5

Mercher, 20.02.13 // 14.00 // 19.30

Gwˆ YL FFILM Iau - Llun

GREAT EXPECTATIONS [12A] 128m DU, UDA | 2012 | Mike Newell Mae amddifad diymhongar yn sydyn yn troi’n ŵr bonheddig gyda chymorth cymwynaswr anhysbys.

14.02.13 – 18.02.13

Sul, 03.03.13 // 14.00

FRANKENWEENIE [PG] 87m UDA | 2012 | Tim Burton Mae Victor ifanc yn cynnal arbrawf gwyddonol i atgyfodi ei gi annwyl Sparky, ond mae’n wynebu canlyniadau anfwriadol sy’n angenfilaidd ar adegau…

FFILMIAU YN CYNNWYS

Trowch i dudalennau 19 – 21 am fanylion pellach.

gwylffilmpics.com

Mercher, 27.02.13 // 14.00 // 19.30

SILVER LININGS PLAYBOOK [15] 122m UDA | 2012 | David O. Russell Yn dilyn cyfnod mewn ysbyty meddwl, mae’r cyn-athro Pat Solitano yn symyd nol adref i fyw gyda’i rieni wrth iddo gymodi gyda chwalfa ei briodas. Ond daw bywyd Pat yn fwy heriol fyth wrth iddo gyfarfod â Tiffany…

Mercher, 13.03.13 // 14.00 // 19.30

LIFE OF PI [PG] 127m UDA | 2012 | Ang Lee Hanes bachgen o India o’r enw Pi, mab i geidwad sw sy’n cael ei hun yn drifftio ar y Môr Tawel yng nghwmni udfil, sebra, orang-wtan, a theigr Bengal ar ôl llongddrylliad.

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Kiwi Flyer Ryan a Ronnie Skyfall Rise of the Guardians Wreck it Ralph Shorts for Wee Ones The Hobbit Un Nos Ola Leuad


6

Mercher, 20.03.13 // 14.00 // 19.30

Mercher, 27.03.13 // 14.00 // 19.30 Iau, 28.03.13 // 14.00

Mercher, 10.04.13 // 14.00 // 19.30

Mercher, 24.04.13 // 14.00 // 19.30

QUARTET

CLOUD ATLAS

DU | 2012 | Dustin Hoffman

LES MISÉRABLES

DJANGO UNCHAINED 141m UDA | 2012 | Quentin Tarantino

[15] 117m UDA | 2012 | Tom Tyhwer, Andy Wachowski, Lana Wachowski

Mewn cartref i gantorion opera wedi ymddeol, caiff y cyngerdd blynyddol i ddathlu pen-blwydd Verdi ei ddrysu gan ddyfodiad Jean, difa fythol a chyn-wraig un o’r trigolion.

DU | 2012 | Tom Hooper Addasiad o’r sioe lwyfan lwyddiannus yn seiliedig ar nofel glasurol Victor Hugo. Wedi’i gosod yn Ffrainc yn y 19eg ganrif – mae’r carcharor ar barôl, Jean Valijean, yn chwilio am achubiaeth…

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Belgium | 2012 | Ben Stassen Mae’r ddau grwban Sammy a Ray yn dianc o acwariwm yn Dubai gyda chymorth eu wyrion Ricky ac Ella…

Archwiliad o sut mae gweithredoedd mewn bywydau unigol yn effeithio ar ei gilydd yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol – caiff enaid ei hail-lunio o fod yn lladdwr i fod yn arwr, ac mae gweithred garedig yn tonni ar draws canrifoedd i ysbrydoli chwyldro.

Manylion pellach a cost tocynnau ar gael o:

Llun - Mawrth 25.03.13, 26.03.13 10.00 // 14.00 // 18.30

SAMMY’S ADVENTURES 2

Gyda chymorth ei fentor, mae cyn-gaethwas sydd nawr yn heliwr bownti yn mynd ati i achub ei wraig rhag perchennog creulon planhigfa yn Mississippi.

Mercher, 17.04.13 // 14.00 // 19.30 Sul, 07.04.13 // 14.00

WRECK-IT RALPH 101m UDA | 2012 | Rich Moore Mae dihiryn o gêm gyfrifiadurol eisiau bod yn arwr ac mae’n mynd ati i wireddu ei freuddwyd, ond mae ei ymgyrch yn achosi hafog yn yr holl arcêd lle mae’n byw.

SONG FOR MARION [PG] DU | 2012 | Paul Andrew Williams Hanes gŵr oedrannus sorllyd yn ymuno gyda’r côr lleol ar ôl i’w wraig ddioddef salwch…

www.galericaernarfon.com/galeri TOCYNNAU Dangosiadau cyn 18.00 Ymlaen llaw Ar y diwrnod £4.50 £5.50 £3.50* £4.50 £3 £3 Dangosiadau Nos Ymlaen llaw Ar y diwrnod £5.50 £6.50 £4.50* £5.50 £3.50 £3.50 *gostyngiadau


SCRIN AM

SCR£N! £1 yn unig am docyn sinema

7

Iau, 31.01.13 // 19.30

Iau, 28.03.13 // 19.30

WHITE MEN CAN’T JUMP

SENNA

[15] 115m UDA | 1992 | Ron Shelton

[12A] 106m DU, Ffrainc | 2010 | Asif Kapadia

Dangosiad arbennig o ffilm boblogaidd y 1990au sydd yn dilyn Billy a Sidney - dau chwaraewr pêl fasged sy’n ymuno a chreu cyfeillgarwch…

Ffilm ddogfen am y gyrrwr Fformiwla Un Ayrton Senna, pencampwr y byd ar dri achlysur cyn ei farwloaeth trasig yn 34 mlwydd oed.

Tymor (Ionawr-Ebrill) o 4 ffilm ar thema Chwaraeon! Unwaith y mis, mae Galeri’n cynnig ffilm, yn ein cyfres unigryw Sgrin am Sgrin, am bunt yn unig! Bydd y ffilmiau’n rhai clasurol, cwlt, dogfennol neu ddrama sinema.

Sgrin am Sgrin! Dim ond yng Nghaernarfon!

CYN

£1 Y TO

Iau, 28.02.13 // 19.30

Iau, 25.04.13 // 19.30

UNDEFEATED

MURDERBALL

[12A] 113m UDA | 2011 | Daniel Lidsay, T.J. Martin

[15] 85m UDA | 2005 | Henry Rubin, Dana Shapiro

Ffilm ddogfen yn dilyn tîm pêl droed Americanaidd sydd yn ceisio gwella eu canlyniadau o fod yn un o dimau salaf yr ardal dan reolaeth Bill Courtney.

Ffilm ddogfen yn dilyn chwaraewyr rygbi cadair olwyn [adnabyddir fel ‘Murderball’] ddaru oresgyn sawl rhwystr i allu cystadlu yng ngemau Paralympaidd yn 2004.

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Bydd y ffilmiau’n cynnig gwefr, gwaed, chwys a dagrau sy’n nodweddu pam bod chwaraeon yn taro tant gwahanol i bawb!


8

Mae Cynllun Casglu yn wasanaeth credyd di-log* sydd yn rhoi cymorth i chi brynu celf a chrefft gyfoes. *APR nodweddiadol o 0%

Gwaith Diweddar Gareth Hugh Davies

Tricolore

01.03.13 - 12.04.13

Gethin Wavel / Niki Pilkington / Sevan Garo 11.01.13 - 22.02.13

Tri artist cyfoes lleol sydd wedi dod at ei gilydd i greu arddangosfa amrywiol o’u dehongliadau unigol o ddelweddau trwy liw.

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

“Rwy’n cyfuno fy niddordeb “Rwy’n archwilio naratifau amrywiol, naratifau sy’n cael mewn ffasiwn gyda fy nghariad at idiomau, eu cyfleu trwy ddelweddau. ymadroddion a dyfyniadau Rwy’n hoffi chwarae o hyfryd mewn dull chwareus gwmpas gyda’r paent i a chywrain, i adrodd greu darlun sy’n ddoniol ac stori tri-dimensiwn drwy yn llachar.” fy nghelf.” Gethin Wavell Niki Pilkington

“Mae deunyddiau fel paent olew, pigment, latecs, clai, rwber yn fy helpu i archwilio fy narluniau a fy ngherfluniau mewn arddull hylifol, organig, argraffiadol ac haniaethol.” Sevan Garo

Mae’r arddangosfa hon gan Gareth Hugh Davies wedi ei seilio ar ein perthynas ni gyda’r tir. Drwy absenoldeb y ffigwr mae delweddau sydd yn gyfarwydd i ni fel coed conwydd, awyr lwyd, cymylau glaw, goleuadau trefol ac olion mewn eira yn gallu creu a cyfleu gwahanol ddehongliadau.


9

Arddangosfa AGORED 2013 08.10.13 - 08.11.13

Dyma gyfle i artistiaid proffesiynol ac artistiad heb unrhyw fath o hyfforddiant arddangos eu gwaith. Gall y gwaith fod mewn unrhyw gyfrwng.

Arddangosfa Flynyddol 2013 Coleg Menai

19.04.13 - 17.05.13

Cyfle i adnabod symudiadau newydd yn y maes a phrynu gwaith gwreiddiol gan ddoniau difyr ac enwogion dyfodol y byd celfyddydol.

Gwobr Dewis y Bobl: £250 Gwobrau Gwyn a Mary Owen: 1af £250 2il £100 3ydd £50 Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais:

17.00, 30.06.2013

[Nid oes cost ymgeisio] Am fwy o wybodaeth / ffurflenni cais: 01286 685 208 post@galericaernarfon.com

Cywrain Victoria Walker

Cyfres o arddangosfeydd gan artistiaid a chrefftwyr cymhwysol sefydledig a newydd o’r gwledydd Celtaidd yw CYWRAIN. Y gemydd Victoria Walker fydd yn arddangos ac yn gwerthu ei gemwaith yng nghistiau Cywrain tan 24 Ionawr. Diddordeb arddangos eich gwaith? 01286 685 208 post@galericaernarfon.com Mae Cynllun Casglu yn wasanaeth credyd di-log* sydd yn rhoi cymorth i chi brynu celf a chrefft gyfoes. *APR nodweddiadol o 0%

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Unwaith eto eleni bydd Coleg Menai yn dychwelyd i’r Safle Celf. Dyma arddangosfa ffres a chyffrous, detholiad o gelf weledol gan fyfyrwyr ail flwyddyn BA Celf Gain.

Bydd yr artistiaid yn cystadlu am wobrau ariannol:


Mis Ionawr @

@ Galeri, Doc Victoria, Caernarfon

Dyddiadau i’ch dyddiaduron… Sesiwn Blasu Thema: Bwyta’n iach / ‘Super food’ Nos Wener // 11.01.13 // 19.30 £15 am bryd 3 cwrs

Sesiwn Stori i fabanod hyd at dair oed a’u rhieni neu ofalwyr. Nod y sesiynau yw i annog hwyl a chydchwarae rhwng baban a rhiant/gofalwr.

Cwis Bwyd a Diod Nos Wener // 18.01.13 // 20.00 £5 y tîm

I hybu cyd-wrando, bydd Mari’n defnyddio hwiangerddi a rhigymau yn ei sesiynau stori, ac yna’n gwau ei straeon syml ei hun i mewn i’r gwahanol themâu. Bydd y themâu’n deillio o ‘Delynegion y Misoedd’ gan Eifion Wyn.

Seiat Jazz Dydd Sul // 20.01.13 // 12.00 - 15.00

•  Prydau arbennig wythnosol ar gael •  Cysylltiad Wi-Fi am ddim •  Croeso cynnes i deuluoedd CYNNIG ARBENNIG: NOSWEITHIAU Mawrth - Gwener // 18.00–20.00 10% oddi ar bris eich pryd a gwydriad o win / diod meddal am ddim os fyddwch chi’n gwario dros £20 ar eich pryd[au] *Bydd angen archebu bwrdd cyn 16.00 ar y diwrnod i fod yn gymwys am y cynnig arbennig yma (Ddim yn cynnwys prydau arbennig cyn-sioe)

Bwydlen greadigol a fforddiadwy... cynnyrch ffres lleol wedi ei goginio i’ch gofynion chi 01286 685 200 doc@galericaernarfon.com  

 @DOCcafebar

Dilynnwch ni ar Facebook

DOCcafebar

Babi, ti’sio Stori? Gyda Mari Gwilym Dydd Mawrth, 08.01.13 // 10.30 -11.30

I gloi, ar ôl tawelu’r babanod, bydd yn darllen Telyneg y Mis i’r oedolion. Ionawr: “Wyt Ionawr yn oer, a’th farrug yn wyn ...” Testun Ionawr fydd Oerni Ionawr. £4 y sesiwn neu £12 am y 4!

S1


Ionawr

CAIN

11

Yn addas i oed 60+…ond bytholwyrdd.

Mae Galeri’n falch iawn o groesawu Cwmni Theatr arloesol Oily Cart yn ôl i Gaernarfon i gydweithio gyda thîm creadigol lleol a disgyblion o Ysgol Pendalar i greu darn rhyngweithiol newydd o’r enw Llechen Lân. Mae’r cwmni hwn yn arbenigo mewn creu theatr wedi ei deilwrio i anghenion plant awtistig a phlant gyda anableddau dwys.

Dydd Sadwrn, 12.01.13 // 19.00 Cyfle i wrando ar ddau arbenigwr yn rhannu eu hatgofion am bêl-droed Cymru. Mae Nic Parry’n adnabyddus fel sylwebydd peldroed Sgorio a Phil Stead fel colofnydd pêl-droed Golwg. Mae Phil newydd gyhoeddi cyfrol gynhwysfawr ar hanes peldroed Cymru: The Red Dragons – The Story of Welsh Football (Gwasg y Lolfa). Pa dimau mae’r ddau yma’n eu cefnogi? Pwy yw eu harwyr pêl-droed? Pwy oedden nhw eisiau bod pan oedden nhw’n chwarae ar iard yr ysgol? Am atebion i rai o’r cwestiynnau yma a llawer mwy, dewch i rannu atgofion y bêl gron yng nghwmni’r ddau gymeriad diddorol yma. Bydd y gyfrol ar werth [£14.95] ar y noson.

Criw perfformio dawns newydd Galeri yw CAIN sydd wedi datblygu o’r hen sesiynau ‘Ymestyn ac Ymlacio’. Y dawnsiwr, coreograffydd a’r tiwtor Cai Tomos fydd yn arwain y sesiynnau gyda chynrychiolydd o ‘Dawns i Bawb’ yn cysgodi’r gwaith. Cynhelir y sesiynau ar y dyddiadau / amseroedd isod: Sul, 13 Ionawr, 16.30 - 18.00 Sul, 20 Ionawr, 14.00 - 16.00 Sul, 3 Chwefror, 16.30 - 18.00 Sul, 10 Chwefror, 14.00 - 16.00 Sul, 3 Mawrth, 16.30 - 18.00

Cymraeg fydd iaith y sesiynnau

Bydd y gyfrol ar werth [£14.95] ar y noson. Manylion pellach : : www.ylolfa.com £4 / £3 Plant, Myfyrwyr S1

£30 am y 5 sesiwn [Ionawr - Ebrill]

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Bydd Oily Cart yn hyfforddi, ymarfer ac yn mentora artistiaid ac addysgwyr lleol gan greu’r potensial i fynd â’r gwaith theatrig arbenigol hwn i lefydd eraill o fewn Gwynedd.

Orig yng nghwmni Phil Stead a Nic Parry


12

Cyfres Gyngherddol A*

Estyneto gyda Cai Tomos Dydd Sul, 13.01.13 // 14.00 - 16.00

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Yn addas i oed 60+… ond bytholwyrdd Penderfynodd criw ‘Ymestyn ac Ymlacio’ edrych o’r newydd ar ei hunaniaeth fel grŵp... dyma eni Estyneto fel enw ar sesiynnau symud i gerddoriaeth o dan arweiniad ysbrydoledig y dawnsiwr, coreograffydd a’r tiwtor dawns Cai Tomos. Oherwydd y galw mae gofyn i chi archebu tocyn o flaen llaw. Yng ngeiriau un cyfranogwr:“Dwi’n byw ar fy mhen fy hun. Mae’r sesiynnau yma mor bwysig i mi. Mae’r cymdeithasu yr un mor bwysig a’r symud.”

£3 y sesiwn S1

Llyˆr Williams

Pianydd Preswyl Swyddogol Galeri

Mae Galeri’n falch iawn o gyhoeddi bod Llyˆr Williams, ein pianydd preswyl swyddogol, wedi cytuno i ymestyn ei breswyliad yma hyd at 2015. Bydd yn cyflwyno isafswm o 3 datganiad pob blwyddyn. Mae Llyˆr yn un o bianyddion gorau ei genhedlaeth ac yn ffefryn mawr gan gynulleidfaoedd Galeri. Mae ei ddawn gerddorol unigryw, a’i allu i gyfathrebu mor huawdl drwy ei gerddoriaeth yn rhyfeddu cynulleidfaoedd dro ar ôl tro.

Fis Mai 2012 cafodd dawn ddiamheuol Llyˆr ei chydnabod wrth iddo ennill gwobr Sky Arts yn y categori clasurol am ei gylch sonatas Beethoven. Perfformiodd y 32 sonata yng Nghaeredin mewn cwta bythefnos! Bydd Llyˆr yn Galeri: Nos Wener, 18.01.13, 19.30 Nos Wener, 15.03.13, 19.30 Nos Wener, 10.05.13, 19.30 £50 / £40 am y 3 cyngerdd


Ionawr

13

Llyˆr Williams Nos Wener, 18.01.13 // 19.30

Bydd Llyˆr Williams yn agor cyngerdd mis Ionawr yn Galeri gydag un o sonatas mwyaf adnabyddus Beethoven. Beethoven: Sonata i’r Piano yn C llonnod lleiaf. Op27/2 ‘Moonlight’ Skryabin: Sonata i’r Piano. No.2. Op.19 Bartok: Sonata i’r Piano (1926) Bridge: Sonata i’r Piano Skryabin: Sonata i’r Piano Op30/4

Seiat Jazz Dydd Sul, 20.01.13 // 12.00 - 15.00 Eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch dros ginio hamddenol yn DOC… Dewisiwch o fwydlen arbennig a fydd yn cynnwys cinio dydd Sul, dewch a’ch papur newydd ac oedwch am ennyd yng nghwmni’r pianydd jazz rhyngwladol Huw Warren a’i gyfeillion.

 £20 / £15 Plant, Myfyrwyr, Anabl [y cyngerdd]

*£50 / £40 Plant, Myfyrwyr, Anabl [am y 3 cyngerdd]

Cyfres Gyngherddol A*

AM DDIM DOC

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Archebwch eich bwrdd yn DOC drwy ffonio 01286 685 200.


Galeri yn cyflwyno

Un Llais Nos Iau, 24.01.13 // 19.30

Perfformiad cyntaf gwaith newydd y cyfansoddwr Pwyll ap Sion a’r Prifardd Twm Morys a gomisynwyd i gyfansoddi cylch o ganeuon mewn Cernyweg a Chymraeg ar gyfer prosiect ‘Un Llais’. Stori serch rhwng mab a merch ydi Sevi/Syfi, ond hefyd rhwng dwy wlad, gan dynnu ar chwedl sy’n gyffredin rhwng Cernyw a Chymru am y tir aeth o dan y don: Lethesow yng Nghernyw, a Chantre’r Gwaelod yng Nghymru. Cofio’r hanes mae’r hen ddynes Gernyweg yn y caneuon, gyda’r presennol yn digwydd yn Gymraeg. Yr ergyd ar y diwedd ydi bod y stori’n dragwyddol, a bod modd adennill yr hyn aeth o dan y lli. Perfformir y cylch unigryw hwn, Sevi/Syfi, gan y soprano hudolus o Abertawe (a’r ysgolhaig mewn ieithoedd Celtaidd) Elin Manahan Thomas gyda Cherddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd. Bydd Elin yn ymuno â’r gerddorfa hefyd i gyflwyno rhaglen hyfryd o glasuron poblogaidd gan gynnwys gwaith gan Grieg, Elgar, Mozart a Hadyn. Comisiynwyd y gwaith gan Galeri mewn partneriaeth gyda Cherddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd. Gwnaed y cyfan yn bosib drwy gyllido Beyond Borders o Sefydliad PRS for Music, Creative Scotland, Arts Council Northern Iwerddon, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ymddiriedolaeth Colwinston.

Bydd Sevi/Syfi yn cael ei berfformio hefyd yn ‘Hall for Cornwall’ yn Truro Ionawr 31.

£15, £12 Plant, Myfyrwyr TH


Ionawr

15

Bwyd-len St. Dwywnen’s DAY Cywrain Dot sim

Cyfres o arddangosfeydd gan artistiaid a chrefftwyr cymhwysol sefydledig a newydd o’r gwledydd Celtaidd yw CYWRAIN.

GAN Samuel Beckett Cyfarwydd wr: Fiona Baddeley Nos Fawrth, 29.01.13 // 19.30 Adolygiad anhygoel o ddoniol a thrist gan un dyn o’i 69 mlynedd drwy gymorth recordiadau ar dâp bob blwyddyn ar ei ben-blwydd. Darluniad theatraidd gwych o’r sgwrs fewnol rydym ni’n ei chael â’n hunain. Mae bananas ac alcohol yn themâu sy’n ailadrodd yn y sioe un dyn hon am uchelgais, aberth a heneiddio.

Diddordeb arddangos eich gwaith? 01286 685 208 post@galericaernarfon.com

Mae Tom Owen, seren cyfres gomedi hiraf y byd, Last of the Summer Wine, yn dychwelyd at ei wreiddiau theatraidd i chwarae’r rhan heriol hon.

Mae Cynllun Casglu yn wasanaeth credyd di-log* sydd yn rhoi cymorth i chi brynu celf a chrefft gyfoes.

Bydd sesiwn holi ac ateb i ddilyn gyda’r actor Tom Owen. Canllaw oed: 14+

*APR nodweddiadol o 0%

£12 / £10 Plant, Myfyrwyr, Anabl TH

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Rhwng 26 Ionawr - 27 Mawrth, y gemydd o’r Alban Dot Sim fydd yn arddangos a gwerthu ei gwaith yng nghistiau Cywrain.

Krapp’s Last Tape


16

Ionawr

Chwefror

MIS CHWEFROR @

@ Galeri, Doc Victoria, Caernarfon

Dyddiadau i’ch dyddiaduron… Y 6 Gwlad: 02.02.13 | Cymru v Iwerddon [13.30] 09.02.13 | Ffrainc v Cymru [17.00] 23.02.13 | Yr Eidal v Cymru [14.30]

TONIC: Ryland Teifi a Mendocino Dydd Iau, 31.01.13 // 14.30 Band gwerin/gwlad Mendocino o County Waterford, Iwerddon fydd yn rhannu TONIC heddiw gyda’r canwr o Ffostrasol Ryland Teifi.

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Mae caneuon a cherddoriaeth Mendocino wedi eu dylanwadu gan draddodiadau Iwerddon, Cymru a cherddoriaeth y byd. O wreiddiau gwerin Cymreig a Gwyddelig, drwy gerddoriaeth Hank Williams, Neil Young a Nirvana, mae Mendocino yn creu sain gwbl newydd gyda ysgrifennu cyfoes. Bydd paned a chacen Guinness i ddilyn.

Sesiwn Blasu Thema: Afalau Nos Wener // 08.02.13 // 19.00 £15 for a 3 course meal Seiat Jazz Dydd Sul // 17.02.13 // 16.15 – 18.45 Cwis Bwyd a Diod Nos Wener // 22.02.13 // 20.00 // £5 y tîm

•  Prydau arbennig wythnosol ar gael •  Cysylltiad Wi-Fi am ddim •  Croeso cynnes i deuluoedd CYNNIG ARBENNIG: NOSWEITHIAU Mawrth - Gwener // 18.00–20.00 10% oddi ar bris eich pryd a gwydriad o win / diod meddal am ddim os fyddwch chi’n gwario dros £20 ar eich pryd[au] *Bydd angen archebu bwrdd cyn 16.00 ar y diwrnod i fod yn gymwys am y cynnig arbennig yma (Ddim yn cynnwys prydau arbennig cyn-sioe)

Bwydlen greadigol a fforddiadwy... cynnyrch ffres lleol wedi ei goginio i’ch gofynion chi 01286 685 200 doc@galericaernarfon.com

£4 / £2 Anabl, Henoed TH

  @DOCcafebar Dilynnwch ni ar Facebook

DOCcafebar

Estyneto Gyda Cai Tomos Dydd Sul, 03.02.13 // 14.00 - 16.00 Yn addas i oed 60+… ond bytholwyrdd Penderfynodd criw ‘Ymestyn ac Ymlacio’ edrych o’r newydd ar ei hunaniaeth fel grŵp... dyma eni Estyneto fel enw ar sesiynnau symud i gerddoriaeth o dan arweiniad ysbrydoledig y dawnsiwr, coreograffydd a’r tiwtor dawns Cai Tomos. Oherwydd y galw mae gofyn i chi archebu tocyn o flaen llaw. Yng ngeiriau un cyfranogwr: “Pe tae Cai yn wobr raffl, dwi’n meddwl y basen ni i gyd yn ffraeo a chwffio amdano!”

£3 S1


Chwefror

AmserJazzTime yn cyflwyno:

THE BEAUTIFUL ANARCHY TOUR Perfformiadau gan The Paula Gardiner Trio a Ensemble Jazz Coleg Brenhinol Cymru Nos Lun, 04.02.13 // 19:30

17

Paula Gardiner, sy’n enwog fel un o chwaraewyr bas mwyaf telynegol a melodig y DU, yw un o berfformwyr/cyfansoddwr jazz arloesol dewraf Cymru. Gyda Lee Goodall ei sacsoffonydd a’r drymiwr Mark O’Connor yn gwmni iddi, mae’r perfformiad yn argoeli i fod yn ddosbarth meistr yng nghelfyddyd y triawd, sy’n deillio o’r lefel o ymddiriedaeth a geir rhwng cerddorion sydd wedi rhannu 20 mlynedd o gydweithio.

hefo Mari Gwilym

Dydd Mawrth, 05.02.13 // 10.30 - 11.30 Sesiwn Stori i fabanod hyd at dair oed a’u rhieni neu ofalwyr. Nod y sesiynau yw i annog hwyl a chyd-chwarae rhwng baban a rhiant/ gofalwr. I hybu cyd-wrando, bydd Mari’n defnyddio hwiangerddi a rhigymau yn ei sesiynau stori, ac yna’n gwau ei straeon syml ei hun i mewn i’r gwahanol themâu. Bydd y themâu’n deillio o ‘Delynegion y Misoedd’ gan Eifion Wyn. I gloi, ar ôl tawelu’r babanod, bydd yn darllen Telyneg y Mis i’r oedolion. Chwefror: “Chwyth, aeafwynt, fel y mynnot, cryn fy ffenestr, a fy nor...” Testun Chwefror fydd Y Gwynt.

£8 / £7 Plant, Myfyrwyr TH | Bar

£4 y sesiwn neu £12 am y 4 yn y rhaglen hon

S1

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Dewch i ymuno â ensemble jazz Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn perfformio yn y bar AM DDIM am 18.00.

Babi, ti’sio Stori?


18

Chwefror

DAWN DEUD: YR ARTISTIAID

GETHIN WAVEL / NIKI PILKINGTON / SEVAN GARO Nos Fawrth, 12.02.13 // 19.00 Bydd y tri artist, Gethin Wavel, Niki Pilkington a Sevan Garo yn trafod yr arddull, pynciau a syniadau y tu ôl i’w gwaith.

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Dyma gyfle i gael dealltwriaeth o sut mae Celf Cyfoes heddiw yn cael ei greu a’i bortreadu a bydd cyfle i holi’r artistiaid. Mae’r sgwrs yn cydfynd gyda arddangosfa TRICOLORE fydd yn Safle Celf Galeri rhwng 11 Ionawr - 22 Chwefror. Saesneg fydd iaith y sgwrs.

£3 / £1 Aelodau Portffolio S2


Dydd Iau 14.02.13

10.00

Cyfle i wylio y ffilm ar fywyd y ddeuawd hoffus a thalentog Ryan a Ronnie. Mae’r ffilm yn dilyn un diwrnod tyngedfennol ym mywyd y difyrwyr pan oedd eu partneriaeth llwyddiannus ar fin chwalu.

Kiwi Flyer 90M | [PG] Seland newydd | 2012 | Tony Simpson Yn nhref Nelson, y ras troliau yw digwyddiad mwyaf y flwyddyn ac mae Ben, sy’n 12 oed, yn benderfynol o adeiladu cerbyd a wnaiff ennill y ras er cof am ei ddiweddar dad. Ond yn gyntaf rhaid iddo guro bwlis y dref a thawelu pryderon ei fam. TH // £5, £3 Dan 18

Cynhelir sesiwn holi ac ateb i ddilyn gyda Mari Emlyn yn holi’r awdur Meic Povey gan ganolbwyntio a’r y themau ar dechneg o sgriptio ar gyfer ffilm. Cymraeg fydd iaith y ffilm a’r drafodaeth. Diolch i Boomerang TH // £4, £2 Plant, Myfyrwyr, Henoed, Anabl 19.00

Dance short

13.30

TONIC - Ffilm mewn Ffocws : Ryan a Ronnie (12A) Dangosiad a thrafodaeth i ddilyn gyda’r awdur

Cyfle i gael blas ar berfformaid newydd a chyffrous gan griw o ddawnswyr sydd yn dod i’r amlwg. Mae Dance Short yn bartneriaeth rhwng canolfannau ac artistiaid a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. DOC // Mynediad am ddim

2013

DYDD gwener 15.02.13

14.02.13 18.02.13

19.30

13.00

Barry Norman’s Favourite films

Gweithdy Saethu bwletin newyddion

Cyfle i fwynhau noson yng nghwmni ein hoff adolygydd ffilm, Barry Norman. Yn ystod yr Ugeinfed Ganrif, enillodd barch mawr fel prif adolygydd y sgrin fawr.Cawn gyfle i weld ei hoff ddarnau o ffilm a chyfle unigryw i glywed hanesion am ei hoff gyfweliadau gyda rhai o’i arwyr a sêr y sgrin fawr. Yn dilyn 26 mlynedd yn adolygu ffilmiau ar gyfer y BBC, daeth yn enw adnabyddus tu hwnt, a dyma gyfle euraidd i gael cyfarfod y dyn ei hun a chael rhannu ei hanesion difyr a rhannu ei hoff ffilms sy’n cynnwys y clasuron Casablanca, Gone with the Wind a Dirty Harry. Barry Norman fydd yn agor yr Ŵyl yn swyddogol. TH // £18, £10 Plant, Myfyrwyr

10.00

Rise of the Guardians 97m | [PG] UDA | 2012 Peter Ramsey Pan mae’r ysbryd aflan Pitch yn lansio ymosodiad ar y Ddaear, mae’r Gwarcheidwaid Anfarwol yn ffurfio tîm i amddiffyn diniweidrwydd plant ledled y byd. TH // £5, £3 Dan 18 10.00

Gweithdy : ‘Cyflwyniad i sgriptio ar gyfer y sgrin ’ Ar gyfer plant bl 5, 6, 7 a 8, dan arweiniad y sgriptwraig lwyddiannus Angharad Elen. Dyma gyfle i griw o blant gael hwyl yn rhoi geiriau yng nghegau cymeriadau. Cynhelir y gweithdy yn Gymraeg. Llefydd cyfyngedig. C1 // £5

19

Addas ar gyfer oed 11+ Gweithdy creu / cynhyrchu a ffilmio bwletin newyddion dan arweiniad y gyflwynwraig Elin Fflur. Bydd y gweithdy yn rhoi cyfle i griw o bobol ifanc gynhyrchu bwletin newyddion cyfoes gyda gŵr camera a gŵr sain proffesiynnol . Dangosir y bwletin ar y sgrin fawr yn ystod Noson wobrwyo PICS a bydd y gweithdy yn rhoi’r profiad ymarferol i fynd i’r afael a chreu bwletin newyddion byw. Cynhelir y gweithdy yn Gymraeg. Llefydd cyfyngedig. Diolch i Cwmni Da / Tinopolis S1 // £5

LLYSGENNAD YR ŴYL:

MATTHEW RHYS PRIF NODDWYR YR ŴYL AM 2013:


2013

Saesneg fydd iaith y drafodaeth. TH // £5, £3 Dan 18

14.02.13 18.02.13

17.30 – 19.00 14.30

Film in Focus : Under Milk Wood

LLYSGENNAD YR ŴYL:

MATTHEW RHYS PRIF NODDWYR YR ŴYL AM 2013:

Dydd Sadwrn 16.02.13

[15] Prynhawn o ddangosiad a thrafodaeth gyda Chyfarwyddwr y clasur o ffilm du a gwyn o 1972, Andrew Sinclair. Cyfle i weld Elizabeth Taylor a Richard Burton yn serennu yn y ffilm byd eang. Cawn hanes diwrnod ym mywydau difyr os nad od trigolion pentref ‘Llareggub’. Yn dilyn, cynhelir sesiwn holi ac ateb gyda’r cyfarwyddwr a chyd awdur y sgript Andrew Sinclair. Cyfle unigryw i’w holi ynglyn a’r broses o addasu drama radio i ffilm yn ogystal a chlywed ei brofiadau a’i bersbectif personol o’r clasur. Trefnir y sesiwn gan BAFTA Cymru.

Cwis Bond a’r Band Cwis deuluol yn y bar Dewch i herio eich gwybodaeth am ffilmiau James Bond yng nghwmni’r Cwis Feistr Llyˆr Evans ac aelodau o Fand Pres Llanrug. GWOBR – 6 tocyn sinema DOC // £2 y tîm [hyd at 6 person]

10.00

Wreck-it Ralph 101m | UDA | 2012 | Rich Moore Mae dihiryn o gêm gyfrifiadurol eisiau bod yn arwr ac mae’n mynd ati i wireddu ei freuddwyd, ond mae ei ymgyrch yn achosi hafog yn yr holl arcêd lle mae’n byw. Diolch i Disney am y dangosiad. TH // £6, £4 Dan 18

Cynhelir y gweithdy yn Gymraeg. Llefydd cyfyngedig. Trefnir gan Filmclub. Ystafell Newid 4 // £5

13.00 – 13.45

Shorts for Wee Ones

19.30

Skyfall 143m | [12A] UD, UDA | 2012 | Sam Mendes Caiff ffyddlondeb Bond i M ei brofi wrth i’w gorffennol ddod yn ôl i’w phoeni hi. Yn wyneb ymosodiad ar MI6, rhaid i 007 ddod o hyd i’r bygythiad a’i ddinistrio, beth bynnag yw’r gost bersonol. TH // £5, £3 Dan 18

coluro ar gyfer ffilm. Bydd y gweithdy yn dangos sut y gall coluro effeithiol weddnewid diwyg person a chyfle i’r mynychwyr gael troi eu llaw at goluro eu hunain gan ganolbwyntio ar greu creithiau a llygaid du!!.

09.00 – 13.00

Ffilmiau byr ar gyfer plant 3+. Casgliad bywiog o animeiddiadau byr rhyngwladol.

Gweithdy Colur Addas ar gyfer plant blynyddoedd 3, 4, 5 A 6 Gweithdy bore i’w gynnal dan arweiniad yr artist golur broffesiynnol Annie Maycox yn canolbwyntio ar wahanol dechnegau

Diolch i Ŵyl Ffilm Discovery am y casgliad. S2 // £2

14.00 - 15.30

sesiwn cerddoriaeth ffilm Addas ar gyfer pobl ifanc 15+ Bydd y cyfansoddwr profiadol John Rea yn egluro technegau cyfansoddi trwy ddangos clipiau o ffilmiau. Bydd John yn disgrifio elfennau gwahanol ar gyfer cyfansoddi ar gyfer drama, rhaglenni dogfen, gemau chwaraeon a cherddoriaeth teitlau. Mae croeso i’r mynychwyr anfon engreifftiau o’u gwaith o flaen llaw i pics@galericaernarfon.com er mwyn cael cyngor gan y cyfansoddwr ar y dirwnod. Cynhelir y gweithdy yn Gymraeg. Llefydd cyfyngedig. S1 // £6


19.00 - 22.30

Noson Wobrwyo pics

Dydd Sul 17.02.13

13.00 – 15.30

Mae’r noson fawr wedi cyrraedd!

Cyswllt Teulu – Prynhawn o hwyl i deuluoedd gyda phlant anabl!

ˆ yl eleni yw noson Wobrwyo gwyl PICS Uchafbwynt yr W 2013, Y Noson carped coch, a gyflwynir gan Ffion Dafis a Emyr Gibson.

Cyfle i blant anabl a’u teuluoedd i fwynhau prynhawn hwyliog yn Galeri – yn rhad ac am ddim!

Y Gwobrau: Cystadleuaeth sgriptio Gŵyl PICS (Gwobr gan Cyfle) Oed Uwchradd 1af: £100, 2il: £50 Ffilmiau Oed Cynradd (gwobrau gan Cwmni Da) Oed 7 – 11. 1af: £100, 2il: £50, 3ydd: £25 Ffilmiau Uwchradd (gwobrau gan ‘Y Lle’, Antena) Addas i oed 11- 18 1af: £150, 2il: £100, 3ydd: £50 Gwobr Addewid (Gwobr gan Tinopolis) I wneuthurwr ffilm sydd yn dangos potensial: £150

^ yl (Gwobr gan Rondo) gwobr yr w

I’r ffilm sydd yn cynrychioli naws ac ethos yr Ŵyl yn gyfan: £500

Bydd y ffilmiau buddugol yn cael eu dewis gan banel annibynnol sydd yn cynrychioli noddwyr yr Ŵyl a gwneuthurwyr ffilm. Hoffai Galeri ddiolch ir beirniaid am eu cyfraniad. Bydd parti dathlu i ddilyn yn y bar yng nghwmni Ed Holden a Dyl Mei. Gwisg: Tei du Cymraeg fydd iaith y noson – gyda offer cyfieithu ar gael

TH // £5, £3 Dan 18

16.15 – 18.45

Seiat Jazz / Ffilmiau mud Cyfle i fwynhau ac edrych ar ffilm fud i gyfeiliant y pianydd jazz rhyngwladol Huw Warren a’i gyfeillion amryddawn. DOC // Mynediad am ddim

19.00 Bydd dangosiad o’r ffilm MADAGASGAR 3 yn y sinema a bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gweithdy gyda’r actores broffesiynnol Leisa Mererid. Ni fydd unrhyw un arall yn defnyddio’r sinema, felly nid oes angen poeni os yw’ch plentyn yn aflonydd. Bydd cyfle i gael, paned a sgwrs ar ôl y gweithdy. TH I gofrestru : Cyswllt Teulu Cymru: Contact a Family Cymru 02920 396 624 wales.office@cafamily.org.uk

The Hobbit: An Unexpected Journey UDA, Seland newydd |2012 | Peter Jackson Mae Hobbit chwilfrydig, Bilbo Baggins, yn teithio i’r Mynydd Unig gyda grŵp bywiog o Gorachod i adennill trysor mae’r ddraig Smaug wedi’i ddwyn ganddynt. TH // £6, £4 Dan 18

Dydd Lun 18.02.13 09.30 – 12.30

Ffilm mewn ffocws: un nos ola leuad Bore o ddangosiad ffilm a thrafodaeth Ffilm yn seiliedig ar y nofel enwog gan Caradog Pritchard. Lleolir digwyddiadau’r ffilm mewn pentref chwarel dychmygol ac mae’r ffilm rymus yn canolbwyntio ar berthynas bachgen ifanc gyda’i fam gan ymdrin a themau megis afiechyd meddwl, gwallgofrwydd a rhywioldeb. Bydd trafodaeth i ddilyn gyda chyfarwyddwr y ffilm Endaf Emlyn a’r brif actores Betsan Llwyd, fydd yn rhannu eu profiadau a’u persbectif nhw o’r ffilm. Croeso i bawb, er fod y diwrnod wedi ei lunio yn arbennig ar gyfer disgyblion sy’n astudio lefel A Cymraeg iaith gyntaf. TH // £5, £3 Dan 18

21


22

Chwefror

Canolfan Gerdd William Mathias yn cyflwyno:

i ler Ga Galeri

° °°

@

Gitarau rs ita Gu •

23.02.13 °•° – 24.02.13 Deuddydd o hyfforddiant, gweithdai, perfformiadau a seminarau gan bedwar tiwtor profiadol wedi eu hanelu at gitarwyr acwstig a thrydan.

Canolfan Gerdd William Mathias

Camau Cyntaf Cerdd

TONIC: ARpE DOLCE

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Gyda Marie-Claire Howorth

Dydd Iau, 21.02.13 // 14.30

Yn dechrau Dydd Llun, 18.02.13 // 09.45 - 10.35

Deuawd ar y delyn fydd yn ein diddanu yn Tonic heddiw.

Cyfle i blant bach 15 mis - 3 oed a’u rhiant / gofalwr ddarganfod byd cerdd, gan ddefnyddio pob math o offerynnau, canu hwiangerddi a chaneuon, sol-ffa a gemau. Y cyfle perffaith i ddatblygu synnwyr traw a mydr cerddorol a sgiliau symud. Dewch i gael hwyl!

Mae Angharad Wyn Jones a Dylan Cernyw wedi troedio llwyfan Galeri sawl gwaith dros y blynyddoedd, ond dyma fydd eu perfformiad cyntaf fel deuawd Arpe Dolce. Bydd paned a chacen gri i ddilyn.

Er mwyn cael y budd gorau o’r Ŵyl, bydd cyfle i chi hefyd ddewis o blith cyfres o weithdai byr fydd yn trafod pynciau ac arddulliau cerddorol amrywiol, yn cynnwys ‘set-ups’ a gofalu am eich offeryn.

Y tiwtoriaid am y deuddydd fydd:

John Wheatcroft

Andy Mackenzie

(Pennaeth Gitar yn Tech Music School, Llundain)

Cynhelir y sesiynau dwyieithog ar ddyddiau Llun: Chwefror 18, 25 // Mawrth 4, 11, 18 Cysylltwch â CGWM i gofrestru: 01286 685 230

Colin Tommis

£25 am y gyfres C3

£4 / £2 Anabl, Henoed TH

Neil Browning

ˆ yl) (Cyfarwyddwr yr W

Cost y cwrs deuddydd [yn cynnwys Cyngerdd Cyhoeddus yr wˆ yl] £65


Chwefror

23

MIS MAWRTH @

@ Galeri, Doc Victoria, Caernarfon

Dyddiadau i’ch dyddiaduron… Y 6 Gwlad: 09.03.13 | Yr Alban V Cymru [14.30] 16.03.13 | Yr Eidal V Cymru [17.00] Sesiwn Blasu Thema: Gwyddelig Nos Wener // 15.03.13 // 19.00 £15 am bryd 3 chwrs

Festival Public Concert

Neil Yates: Five Countries trio

Cwis Bwyd a Diod Nos Wener // 29.03.13 // 20:00 £5 y tîm

Dydd Sadwrn, 23.02.13 // 20.00

Ochr yn ochr â thrwmped meddal, synhwyrus Yates mae gitâr tannau neilon Zsolt Bende. Mae’n dehongli jazz gyda thechneg byseddu glasurol, ac yn britho’i chwarae gyda chyffyrddiadau o’i wreiddiau yn Hwngari a Rwmania. Y trydydd aelod o’r triawd yw Cormac Byrne a’i dechneg syfrdanol ar y bodhràn ac offerynnau taro. Mae ei chwarae’n gwreiddio’r rhythm yn y traddodiad, ac eto’n ei wthio ymhell y tu hwnt i hynny.

“a discreet virtuoso”   – (The Guardian)

“fresh, vibrant and original”   – (Jazz UK)

“a pointer to another path that jazz can take”   – (Sydney Morning Herald)

£10 / £8 Plant *am ddim i fynychwyr y cwrs deuddydd S2

ˆ yl ac i gofrestru: Am fanylion llawn am yr W 01286 685 230 / post@cgwm.org.uk / cgwm.org.uk

• °•°

ale

•  Prydau arbennig wythnosol ar gael •  Cysylltiad Wi-Fi am ddim •  Croeso cynnes i deuluoedd CYNNIG ARBENNIG: NOSWEITHIAU Mawrth - Gwener // 18.00–20.00 10% oddi ar bris eich pryd a gwydriad o win / diod meddal am ddim os fyddwch chi’n gwario dros £20 ar eich pryd[au] *Bydd angen archebu bwrdd cyn 16.00 ar y diwrnod i fod yn gymwys am y cynnig arbennig yma (Ddim yn cynnwys prydau arbennig cyn-sioe)

Bwydlen greadigol a fforddiadwy... cynnyrch ffres lleol wedi ei goginio i’ch gofynion chi 01286 685 200 doc@galericaernarfon.com @DOCcafebar

ri

G @Galeri

Gitarau rs ita Gu

° °°

Mae dylanwadau jazz a cherddoriaeth draddodiadol Geltaidd yn amlwg ar gerddoriaeth Neil Yates, ond mae sain droellog ei drwmped a phrydferthwch syml ei gyfansoddiadau eang yn cynnig mwy na fusion.

Dilynnwch ni ar Facebook

DOCcafebar


24

Mawrth

Cynhyrchiadau Garian yn cyflwyno:

Cwmni Rhydd em yn cyflwyno:

GŴYL DEWI YN Y DOC Nos Wener, 01.03.13 // 19.30

Caethiwed Branwen Stori Pwy…?

JONSI fydd yn arwain a chyflwyno:

Dydd Sadwrn, 02.03.13 // 15.00

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Wil Tân Hogia’r Bonc Môn Heli Tudur Wyn Noddir y noson gan Gwyliau Silver Star Cyf. Elw y noson i Nyrsus McMillan.

Perfformiad gwreiddiol gan Gwmni Dawns Rhuddem o Theatr Felinfach, cwmni o ddawnswyr hŷn, mewn cyd-weithrediad â’r Prifardd Mererid Hopwood. Mae’r perfformiad yn gyfuniad o symud, llefaru a cherddoriaeth sy’n archwilio themau o chwedl Branwen sef cariad, ffawd a chanlyniad gweithredoedd.

Estyneto GyDa Cai Tomos Dydd Sul, 03.03.13 // 14.00 - 16.00 Yn addas i oed 60+… ond bytholwyrdd Penderfynodd criw ‘Ymestyn ac Ymlacio’ edrych o’r newydd ar ei hunaniaeth fel grŵp... dyma eni Estyneto fel enw ar sesiynnau symud i gerddoriaeth o dan arweiniad ysbrydoledig y dawnsiwr, coreograffydd a’r tiwtor dawns Cai Tomos. Oherwydd y galw mae gofyn i chi archebu tocyn o flaen llaw. Yng ngeiriau un cyfranogwr: “Mae Cai yn gwneud i bawb deimlo mor gartrefol. Dwi isio mynd â fo adre efo fi!”

£10 TH

£5 / £4 Plant, Myfyrwyr, Anabl, Pensiynwyr TH

£3 S1


Mawrth

Mawrth

Babi, ti’sio Stori?

Sexual Perversity in Chicago

Hefo Mari Gwilym

TONIC: Dylan a Neil

Dydd Mawrth, 05.03.13 // 10.30-11.30

Dydd Iau, 07.03.13 // 14.30

GAN David Mamet

Sesiwn Stori i fabanod hyd at dair oed a’u rhieni neu ofalwyr. Nod y sesiynau yw i annog hwyl a chyd-chwarae rhwng baban a rhiant/ gofalwr.

Dewch i gadw cwmni i un o brif ddeuawdau canu gwlad Cymru – y tad a’r mab Dylan a Neil sydd wedi cyd-ganu ers dros ugain mlynedd.

Living Pictures yn cyflwyno:

Nos Lun, 04.03.13 // 19.30 Nos Fawrth, 05.03.13 // 19.30

Comedi dywyll gan Mamet hon wedi’i gosod yn Chicago yn y 70au ac mae’n edrych ar berthynas rhwng ffrindiau a’u hymdrechion aflwyddiannus i chwilio am gymar. Canllaw oed: 16+ £8 / £7 Plant, Myfyrwyr, Anabl TH

Bydd paned a macarŵn coconyt i ddilyn. I hybu cyd-wrando, bydd Mari’n defnyddio hwiangerddi a rhigymau yn ei sesiynau stori, ac yna’n gwau ei straeon syml ei hun i mewn i’r gwahanol themâu. Bydd y themâu’n deillio o ‘Delynegion y Misoedd’ gan Eifion Wyn. I gloi, ar ôl tawelu’r babanod, bydd yn darllen Telyneg y Mis i’r oedolion. Mawrth “Beth a welais ar y lawnt ...?” Testun Mawrth fydd Pwy sy’n cuddio? (h.y.Wedi deffro’n rhy gynnar)

£4 y sesiwn neu £12 am y 4 yn y rhaglen hon

S1

£4 / £2 Anabl, Henoed TH

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Golwg voyeuraidd ar beth sy’n cadw dynion a merched ar wahân. Mae Danny yn edmygu Bernie…mae gan Bernie ‘broblemau’ â merched… Mae Deborah yn byw gyda Joan… mae gan Joan ‘broblemau’ â dynion…ac mae gan Deborah ei phroblemau ei hun. Mae Danny yn cyfarfod â Deborah, maen nhw’n hoff o’i gilydd, maen nhw’n symud i fyw at ei gilydd… Mae Danny a Deborah yn gwahanu...

25


26

Mawrth

Llyˆr Williams Nos Wener, 15.03.13 // 19.30

Bydd rhaglen Mawrth yn cynnwys:

Ensemble Graddedigion

Theatr Genedlaethol Cymru:

Nos Fawrth, 12.03.13 // 19.30

Awdur: Angharad Tomos

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Cyfle i ddarganfod dawns gyfoes gyffrous a ffres y gall pawb ei mwynhau gyda’r perfformiad gwefreiddiol hwn gan Ensemble Graddedigion Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru sy’n cyflwyno pedwar detholiad byr o ddawnsiau mwyaf poblogaidd y Cwmni ynghyd ag un gwaith newydd. Mae’r Ensemble Graddedigion yn arddangos dawnswyr eithriadol a fydd yn eich diddanu a’ch ysbrydoli, felly os ydych yn mwynhau dawns ar ei gorau, byddwch wrth eich bodd â’r sioe hon…

Dyled Eileen Cyfarwydd wr : Elen Bowman

Dyma’r ail mewn cyfres o 3 cyngerdd gan Llŷr Williams yn 2013.

Nos Iau, 14.03.13 // 19.30 Hanes safiad Eileen a Trefor Beasley yn erbyn biliau trethi Saesneg a’r frwydr hir a berwyd iddynt golli eu heiddo bron iawn i gyd i’r beiliaid wrth iddynt glirio’r parlwr ddarn wrth ddarn. Mae portread Angharad Tomos yn dod â chyfnod cythryblus y 50au yn fyw - cyn darlith radio enwog Saunders Lewis - ac yn ein tywys i gofio aberth y cwpwl ifanc a’u brwydr ddi-ildio am degwch i’r Gymraeg. “Fe ellir achub y Gymraeg. Y mae Cymru Gymraeg eto’n rhan go helaeth o ddaear Cymru ac nid yw’r lleiafrif eto’n gwbl ddibwys. Dengys esiampl Mr a Mrs Beasley sut y dylid mynd ati” Saunders Lewis. Tynged yr Iaith 1962.

£8 / £5 Plant, Myfyrwyr, Anabl, Henoed TH

Beethoven: Sonata i’r Piano Op 57 yn F leiaf Appassionata Ravel: Sonatina i’r Piano Berg: Sonata i’r Piano Op.1 Rachmaninov: Sonata Rhif 2. (fersiwn ddiwygiedig)

£10 / £8 Plant, Myfyrwyr TH

 £20 / £15 P lant, Myfyrwyr, Anabl [y cyngerdd]

*£50 / £40 Plant, Myfyrwyr, Anabl [am y 3 cyngerdd]

Cyfres Gyngherddol A*


Mawrth

27

RUTHIE HENSHALL

Cwmni Cynnal a thimau pobl ifanc egniol Gwynedd a Môn yn cyflwyno:

Nos Sadwrn, 16.03.13 // 20.00 Nos Sul, 17.03.13 // 20.00

Noson o Ddawns

Cyfle unigryw i dreulio noswaith gartrefol gydag un o berfformwyr mwyaf poblogaidd a hudolus y byd sioeau cerdd.

Cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd Gwynedd a Môn i berfformio mewn theatr broffesiynol o flaen cynulleidfa fyw.

Llwyfan Cerdd Dydd Sul, 24.03.13 // 15.00 Dewch i glywed rhai o fyfyrwyr y Ganolfan yn perfformio rhaglen amrywiol. Gyda chefnogaeth Cyfeillion CGWM.

Bydd amrywiaeth o ddawnsfeydd gan gynnwys y traddodiadol (dawnsio gwerin), creadigol, stryd, cyfoes a dawnsio clasurol.

Dyma gyfle i glywed stori Ruthie yn ei geiriau ei hun, ynghyd â rhai o’r caneuon sydd wedi diffinio ei bywyd.

£20 / £18 Plant, Myfyrwyr, Anabl TH

£5 / £3 Plant TH

£4 / £3 Plant S2

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Bydd Ruthie Henshall a’i band yn eich arwain chi ar daith gerddorol drwy ei gyrfa anhygoel, o gydweithio â Lionel Bart i chwarae yn Chicago ar Broadway ac o serenu yn Les Misérables i dderbyn gwobr Olivier.

Nos Lun, 18.03.13 // 19.00 Nos Fawrth, 19.03.13 // 19.00

Canolfan Gerdd William Math ias::


28

Mawrth

Galeri a Pontio yn cyflwyno:

Hwyliau’n Codi GAN Theatr Bara Caws Nos Lun, 25.03.13 // 19.30 PERFFORMIAD YN NEUADD GOFFA Y FELINHELI. SB ARC ! yn cyflwyno:

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Yn ôl a ni mewn amser i Gyfnod Teyrnasiad yr hen Gwîn Victoria, ac ymunwch â John, Robert, Richard Davies (a’i wraig Ann) perchnogion cwmni llongau llewyrchus o Fôn - ynghyd â llu o gymeriadau isel ac amheus eraill! ‘Roedd y cwmni’n gyfrifol am gludo cannoedd o Gymry, glo a nwyddau o bob math o Lerpwl a Llundain i bedwar ban byd, ac yn dychwelyd gyda sawl cargo - yn fwy penodol y giwano drewllyd o ynysoedd anghysbell arfordir Gorllewin De America. Ond ‘roedd ochr arall i’r geiniog. ‘Roedd y colledion ymysg y llongau’n uchel, sawl un ohonynt yn diflannu am byth....

SNAP! Gweithdy Ffotograffeg ar gyfer pobl ifanc Dydd Mercher, 27.03.13 10.00 - 12.30 // Oed 8 - 12 13.30 - 16.00 // Oed 13+ Cyfle i ddysgu sut i ‘neud mwy na dim ond ‘anelu a saethu’ dan arweiniad ffotograffydd proffesiynol. Bydd angen dod â camera digidol a cêbl gyda chi ar gyfer y gweithdy. Cymraeg fydd iaith y gweithdy.

£9 / £7 Plant, Myfyrwyr, Anabl, Henoed £6 S1


29

Mis Ebrill @

@ Galeri, Doc Victoria, Caernarfon

Dyddiadau i’ch dyddiaduron…

Cywrain Linda Caswell

Cyfres o arddangosfeydd gan artistiaid a chrefftwyr cymhwysol sefydledig a newydd o’r gwledydd Celtaidd yw CYWRAIN

Diddordeb arddangos eich gwaith? 01286 685 208 post@galericaernarfon.com

Mae Cynllun Casglu yn wasanaeth credyd di-log* sydd yn rhoi cymorth i chi brynu celf a chrefft gyfoes.

Cwis Bwyd a Diod Nos Wener // 26.04.13 // 20:00 // £5 y tîm

•  Prydau arbennig wythnosol ar gael •  Cysylltiad Wi-Fi am ddim •  Croeso cynnes i deuluoedd CYNNIG ARBENNIG: NOSWEITHIAU Mawrth - Gwener // 18.00–20.00 10% oddi ar bris eich pryd a gwydriad o win / diod meddal am ddim os fyddwch chi’n gwario dros £20 ar eich pryd[au] *Bydd angen archebu bwrdd cyn 16.00 ar y diwrnod i fod yn gymwys am y cynnig arbennig yma (Ddim yn cynnwys prydau arbennig cyn-sioe) Bwydlen greadigol a fforddiadwy... cynnyrch ffres lleol wedi ei goginio i’ch gofynion chi 01286 685 200 doc@galericaernarfon.com

Babi, ti’sio Stori? Hefo Mari Gwilym Dydd Mawrth, 02.04.13 // 10.30 - 11.30 Sesiwn Stori i fabanod hyd at dair oed a’u rhieni neu ofalwyr. Nod y sesiynau yw i annog hwyl a chyd-chwarae rhwng baban a rhiant/gofalwr. I hybu cyd-wrando, bydd Mari’n defnyddio hwiangerddi a rhigymau yn ei sesiynau stori, ac yna’n gwau ei straeon syml ei hun i mewn i’r gwahanol themâu. Bydd y themâu’n deillio o ‘Delynegion y Misoedd’ gan Eifion Wyn. I gloi, ar ôl tawelu’r babanod, bydd yn darllen Telyneg y Mis i’r oedolion. Ebrill “Medd y bardd yn wyn ei fyd - Wele Ebrill glas ei lygaid!” Testun Ebrill fydd Deffro (y ddaear yn deffro)

@DOCcafebar Dilynnwch ni ar Facebook

DOCcafebar

*APR nodweddiadol o 0%

£4 y sesiwn neu £12 am y 4 yn y rhaglen hon

S1

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Rhwng 30 Mawrth - 30 Mai, y grefftwraig Linda Caswell o Drawsfynydd fydd yn arddangos a gwerthu ei gwaith yng nghistiau Cywrain.

Sesiwn Blasu Thema: Bwyd Thai Nos Wener // 12.04.13 // 19.00 £15 am bryd 3 chwrs


30 Canolfan Gerdd William Mathias yn cyflwyno :

ˆ YL DELYNAU Gw CAERNARFON 2013

ˆ yl: Cyfarwyddwr yr w Elinor Bennett ˆ yl: llywydd yr w Osian Ellis

Rhys Meirion [tenor] Elinor Bennett [telyn] Elen Hydref [telyn] Côr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias

3 – 4 Ebrill 2013 Deuddydd o hyfforddiant, gweithdai a chyngherddau.

DIGWYDD IADAU ˆ YL CYHOEDD US YR W

Gan mlynedd yn ôl, ar Fawrth 18ed 1913, bu farw’r telynor John Thomas, Pencerdd Gwalia ac yn yr un flwyddyn, ganwyd un o gyfansoddwyr mwyaf yr ugeinfed ganrif, Benjamin Britten a ysgrifennodd lawer i’r delyn. Bydd yr Ŵyl yn dathlu cyfraniad y ddau gerddor.

Nos fercher, 03.04.13 // 19.00

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Bu Osian Ellis yn cyd-weithio’n agos dros gyfnod o flynyddoedd gyda Benjamin Britten, ac anrhydedd mawr fydd cael croesawu’r telynor mawr sy’n dathlu ei benblwydd yn 85oed yn 2013 i Ŵyl Delynau Caernarfon i roi darlith.

Bydd y rhaglen yn cynnwys gweithiau Benjamin Britten yn cynnwys “Ceremony of Carols” a’r “Suite for Harp” a gyfansiddwyd yn arbennig ar gyfer Osian Ellis. Dydd Iau, 04.04.13 // 11.00

Cylch 1af cystadleuaeth ˆ L PENCERDD GWALIA GW Cylch cyntaf o gystadleuaeth Gŵyl Pencerdd Gwalia ar gyfer telynorion ifanc. Trefnir yr ŵyl gan Goleg Telyn Cymru i werthfawrogi cyfraniad amhrisiadwy John Thomas i ystorfa cerddoriaeth y delyn, a bydd ail gymal y gystadleuaeth yn nhref enedigol John Thomas, Penybont-arOgwr ar Ebrill 13eg. www.gwylpencerddgwalia.co.uk £7 / £5 Plant *am ddim i fynychwyr y cwrs S2

OSIAN ELLIS: Darlith “Gweithio gyda Benjamin Britten” Saesneg fydd iaith y ddarlith.

£12 / £6 Plant *am ddim i fynychwyr y cwrs

£5 / £3 Plant *am ddim i fynychwyr y cwrs S2              

Nos Iau, 04.04.13 // 19.30

ˆ YL CYNGERDD YR W Eglwys Santes Fair, Caernarfon Artistiaid yn cynnwys:

Am y manylion diweddaraf ar gyfer y cyngherddau a gwybodaeth bellach am y cwrs deuddydd i delynorion, cysylltwch â’r Ganolfan post@cgwm.net / 01286 685 230 / www.cgwm.org


Ebrill

Phil Cool Nos Wener, 05.04.13 // 19.30 Unwaith eto, mae’r eicon teledu o’r 80au a’r 90au, Phil Cool, ar daith gyda sioe newydd – ac mae’r ffaith ei fod yn llenwi theatrau ym mhob man yn dangos ei fod yn gallu gwrthsefyll y dirwasgiad o leiaf.

£15 TH

John Helliwell + Huw Warren trio

TONIC: TIRLUNIAU CERDDOROL

Nos Sadwrn, 06.04.13 // 19.30

YN NWYLO’R PIANYDD IWAN LLEWELYN JONES

Cyfarfyddiad unigryw rhwng y sacsoffonydd John Helliwell a phrif gerddor jazz Cymru Huw Warren.

Dydd Iau, 11.04.13 // 14.30

Mae John yn fwyaf adnabyddus fel sacsoffonydd Supertramp, ond bu ganddo ddiddordeb mewn jazz drwy gydol ei fywyd gan gynnwys arwain ei grŵp ei hun, Creme Anglais. Digwyddiad ar ffurf cabaret… llefydd cyfyngedig.

Cerddoriaeth, barddoniaeth a delweddau’n dod ynghyd i fwydo’r enaid. Ymunwch â Iwan Llewelyn-Jones wrth iddo berfformio rhaglen o gerddoriaeth piano hudolus a chyffrous - alawon hyfryd y Cymry, drama ac emosiwn gan y Rhamantwyr a digonedd o liw o Ffrainc a Sbaen! Bydd paned a ceuled lemwn i ddilyn.

£8 / £7 Plant, Myfyrwyr, Anabl TH

£4 / £2 Anabl, Henoed

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Mae ei raglenni teledu a enillodd wobrau wedi cael statws cwlt ar YouTube, sy’n profi bod ei gomedi mor gyfoes a doniol heddiw ag erioed. Mae ganddo wyneb mwyaf hyblyg y byd ac mae wedi meistroli’r grefft o’i newid – gall fod yn George W Bush un funud, yn Paul McCartney y nesaf, yna Bill Clinton ac yna Bugs Bunny!

31


32

Ebrill

Canolfan Gerdd William Mathias

CAMAU CYNTAF CERDD gyda Marie-Claire Howorth

Yn dechrau, 15.04.13 // 09.45 - 10.35

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Cyfle i blant bach 15 mis - 3 oed a’u rhiant / gofalwr ddarganfod byd cerdd, gan ddefnyddio pob math o offerynnau, canu hwiangerddi a chaneuon, sol-ffa a gemau. Y cyfle perffaith i ddatblygu synnwyr traw a mydr cerddorol a sgiliau symud. Dewch i gael hwyl! Cynhelir y sesiynau dwyieithog ar ddyddiau Llun: Ebrill 15, 22, 29 // Mai 13, 20 Cysylltwch â CGWM i gofrestru : 01286 685 230

Cnoi Draenogod Nos Sadwrn, 20.04.13 // 19.30 Rydan ni i gyd yn crwydro ar hyd ein llwybrau’n hunain, boed ar ein siwrneiau bychain dyddiol, wrth gyrchu’r gorwel adeg gwyliau neu wrth deithio Cymru’n clera. Yn y sioe hon bydd Rhys Iorwerth, Osian Rhys Jones, Anni Llyˆn a Llyˆr Gwyn Lewis yn taro golwg farddol a cherddorol ar y Sipsiwn Romani. Er mai ‘gajos’ ydan ni, mae’n siwr fod yna rywfaint o waed Romani ynom ni hefyd, ac efallai y synnwch chi o weld nad ydan ni mor wahanol â hynny yn y pen draw…

Waking Expl oits yn cyflwyno:

Love and Money Gan Dennis Kelly Cyfarwydd wr Ryan Romain

Nos Fawrth, 23.04.13 // 19.30 Dyled. Chwant. Cariad ac arian. Mae David ar-lein, yn gobeithio ennyn perthynas rhamantus newydd. Ceir cariad wrth clic y llygoden, ond pan ddaw cydnabyddiad syfrdanol i’r wyneb, mae gobaith yn dechrau datod yn sydyn iawn… Mae Jess caru David. Mae Jess wrth ei bodd gyda arian, ac yn credu gall hapusrwydd gael ei brynu… Mae cyfuniad Jess a David o gariad ac arian yn lladd eu perthynas, eu dyfodol, a nhw.

£25 am y gyfres C3

£6 ymlaen llaw / £8 ar y diwrnod DOC

£10 / £7 Plant, Myfyrwyr, Anabl TH


Ebrill

33

Am fwy o fanylion Stephen Venables: The Everest Story

Gai Toms (+ Band)

Nos Wener, 26.04.13 // 19.30

Mae’r cyfansoddwr o Fro Ffestiniog yn dychwelyd unwaith eto i Galeri, tro ‘ma yn perfformio caneuon oddi ar ‘Bethel’ – clasur o albwm amlarddull gafodd ei ryddhau yng ngaeaf 2012.

Stephen Venables sydd yn nodi 60 mlynedd ers dringo Everest am y tro cyntaf gyda sgwrs newydd i ddathlu’r achlysur.

Peidiwch a methu’r cyfle prin yma i weld Gai a’r band mewn gofod theatrig... byddwch yn barod am ambell i sypreis hefyd! www.gaitoms.com

25 mlynedd yn ddiweddarach, mae Venables yn edrych yn ôl ar hanes Everest.

£12 / £10 Plant, Myfyrwyr TH

£9 / £7 Plant, Myfyrwyr, Anabl TH

01286 685 222 post@galericaernarfon.com

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Yn 1988, ysgrifennodd Venables ei bennod anhygoel ei hun yn stori Everest. Gyda thîm o bedwar dringwr, arloesodd lwybr newydd i fyny’r Wyneb Dwyreiniol, gan gyrraedd y copa ar ei ben ei hun heb ocsigen ychwanegol. Cafodd ei ddal gan y tywyllwch ar ei ffordd i lawr, a goroesodd noson ar ei ben ei hun yn yr awyr agored, heb babell na sach gysgu, ar uchder o 28,000 o droedfeddi (record newydd).

Nos Sadwrn, 27.04.13 // 19.30

Swydd fa Docynnau:


34

Mai

Llyˆr Williams Nos Wener, 10.05.13 // 19.30

Bydd rhaglen Mai yn cynnwys: Beethoven: Sonata i’r Piano Op.106/29 yn B meddalnod fwyaf ‘Hammerklavier’ IVES: Sonata Concord Off the Kerb productions:

Sound Affairs:

ANDY PARSONS: I’VE GOT A SHED

Michelangelo Drawing Blood

Nos Fercher, 01.05.13 // 20.00

Nos Wener, 03.05.13 // 19.30

Hyd yn hyn, mae Andy Parsons wedi gwneud tair taith Genedlaethol gan werthu pob tocyn, ac yn 2009 rhyddhaodd ei DVD gyntaf ‘Britain’s Got Idiots’, gan ei dilyn â ‘Gruntled’ yn 2011.

Michelangelo: peintiwr, cerflunydd, pensaer, peiriannydd a bardd – y gŵr Dadeni gwreiddiol, a’r un pennaf o bosibl.

Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Dechreuodd Andy ei yrfa ar y teledu ar Spitting Image, gan ddod yn un o’r prif ysgrifenwyr, cyn dechrau gyrfa fel comedïwr a arweiniodd at raglenni fel Mock the Week a Live at the Apollo. Hon, ei bedwaredd sioe, yw ei hoff un ef eto – dewch i gael eich dos o ddopamin. Dyma berfformiad cyntaf Andy Parsons yn Galeri... dewch i roi croeso cynnes iddo!

Dyma yn edrych ar y grymoedd a oedd yn sbarduno ei athrylith – obsesiwn ag anatomi dynol, ymateb angerddol i’r corff gwrywaidd a ffydd Gristnogol yr un mor ddwys. Mae theatr yr 21ain ganrif yn cyfarfod diwylliant yr 16eg ganrif wrth i dri pherfformiwr gwrywaidd roi bywyd i dorchau a throadau lluniadau Michelangelo gyda chyfeiliant cerddorol wedi’i gyfansoddi gan Charlie Barber a’i berfformio’n fyw ar offerynnau’r Dadeni.

 £20 / £15 P lant, Myfyrwyr, Anabl [y cyngerdd]

*£50 / £40 Plant, Myfyrwyr, Anabl [am y 3 cyngerdd]

Perfformiad yn cynnwys noethni £15 TH

£15 / £12 Plant, Myfyrwyr, Anabl TH

Cyfres Gyngherddol A*


Mai

35

Elusen yw Crochan Celf sydd yn gwella amodau bywyd pobl yr ardal drwy gyfrwng y celfyddydau.

Albert Lee & Hogan’s Heroes Nos Sul, 26.05.13 // 19.55

Hogan’s Heroes yw… Gerry Hogan / Albert Lee / Peter Baron / Brian Hodgson / Gavin Povey

£18 TH

Pan fyddwch chi yn Galeri nesaf – cymerwch olwg ar y grochan sydd yn y cyntedd. Crëwyd y grochan ar gyfer codi ymwybyddiaeth am yr elusen gan ddisgyblion Ysgol Cae Top, Bangor, o dan arweinyddiaeth yr artist lleol Luned Rhys Parri.

Am fanylion pellach am yr elusen neu i roddi, cysylltwch â ni: post@crochancelf.org www.crochancelf.org 01286 685 203

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Yn ôl Eric Clapton, Albert Lee, sydd wedi ennill dwy wobr Grammy “yw un o’r gitaryddion gorau yn y byd yn ddi-au”, arferai Jimmy Page o Led Zeppelin ei ddilyn a recordio ei berfformiadau byw.. Ac yntau wedi bod yn teithio am y 40 o flynyddoedd diwethaf gyda Chris Farlowe, the Crickets, Joe Cocker, Emmylou Harris, Eric Clapton a’r Everly Brothers a’u tebyg, mae’r gitarydd sydd wedi ennill dwy wobr Grammy, ynghyd â’i fand anhygoel Hogan’s Heroes, yn perfformio yn Galeri am y trydydd tro.

Mae’r elusen yn derbyn arian gan unigolion megis Gwyn a Mary Owen. Mae eu cfenogaetha’u haelioni nhw yn unig wedi galluogi i Galeri raglennu amrywiaeth o ddigwyddiadau, gweithdai a phrosiectau dros y blynyddoedd ar gyfer pobl o bob oed, cyflwr iechyd ac anabledd.


36

CYNADLEDDAU A GWLEDDA YN GALERI Chwilio am leoliad unigryw, proffesiynol a cyfoes ar gyfer cynnal cyfarfod, cynhadledd, lawnsiad, pryd o fwyd neu noson wobrwyo?

Dyma’r lle… Galeri yw’r ganolfan berffaith ar gyfer cyfarfod pwysig i gleiant neu am gynhadledd cyhoeddus ar gyfer hyd at 400 o bobl [neu 150 ar gyfer gwledda / dull cabaret]. am ddim ar gael

Eisiau gwybod mwy? Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

Cysylltwch â Iona Davies - 01286 685 218 iona.davies@galericaernarfon.com

Cynllun cyfeillion Galeri yw PRIMA… Drwy ymaelodi, gallwch fanteisio ar y canlynol:

Gostyngiadau ar bris tocynnau i ddigwyddiadau penodol [y rhai sydd â symbol PRIMA yn y rhaglen] Tocynnau sinema rhatach: £3 - £3.50 y tocyn [ar gyfer ffilmiau yn y prif raglen sinema] Yr hawl i gadw tocynnau am hyd at 5 diwrnod cyn talu Blaenoriaeth i brynu tocynnau ar gyfer digwyddiadau penodol [comedi, sioeau, cyngherddau] Gwahoddiad i agoriadau Safle Celf Galeri Arbedwch 10% ar waith celf yng nghistiau CYWRAIN yn y bar Gostyngiadau achlysurol yn DOC Café Bar


37

Costau ymaelodi: £15 (Aelodaeth unigol) £25 (2 aelod - yn byw yn yr un cyfeiriad) *Mae’r aelodaeth yn ddilys am 12 mis Bydd eich arian aelodaeth yn mynd tuag at gynnal, gwella ac ehangu cynnwys a safon y cynhyrchiadau a gwasanaethau sydd ar gael yma yn Galeri. I ymuno neu am fanylion pellach, ffoniwch 01286 685 222 neu holwch yn y Swyddfa Docynnau.

SBARC! yn

o: cyflw yn

Ysgol Roc§

& DRAMA

DOSBARTHIADAU i blant oed ysgol cynradd ac uwchradd

£70 am dymor o 10 gwers Tymor yn cychwyn: 07.01.13

I holi mwy cysylltwch â Rhian Cadwaladr

01286 685 219 sbarc@galericaernarfon.com

www.galericaernarfon.com // 01286 685 222

Gwersi gitar drydan, gitar fâs, dryms a llais


38

gwybodaeth gyffredinol Ad-daliadau a chyfnewid:

FFONAU SYMUDOL:

ARCHEBU AR-LEIN:

Nid ydym yn cyfnewid nac yn rhoi arian yn ôl am docynnau.

Gofynnwn i chi ddiffodd eich ffonau symudol pan yn mynychu digwyddiad o unrhyw fath yn Galeri.

Ni fyddwn yn postio tocynnau fydd yn cael eu gwerthu ar-lein. Bydd gofyn i chi gyflwyno’r ffurflen archeb yn y dderbynfa i hawlio eich tocyn. Gallwn ofyn am gerdyn adnabyddiaeth hefyd mewn rhai achosion.

Tocynnau Anrheg: Ar gael o’r Swyddfa Docynnau.

Prydlondeb: Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod sioeau a pherfformiadau yn cychwyn yn brydlon. Ni chaniateir mynediad i’r rhai sydd yn cyrraedd yn hwyr, dim ond os oes cyfle addas yn ystod y perfformiad.

FFOTOGRAFFIAETH: Ni chaniateir tynnu lluniau, ffilmio fideos na recordio sain yn ystod digwyddiadau yn yr adeilad ar unrhyw achlysur. Galeri Caernarfon #25 // Ionawr - Ebrill 2013

DIODYDD: Ni chaniateir diodydd i’r theatr ar gyfer digwyddiadau os nad oes y symbol yma ar y digwyddiad (i resi 1 - 14 yn unig). Bydd y bar yn cau 5 munud cyn amser cychwyn pob sioe, a rydym yn argymell eich bod yn archebu eich diod(ydd) egwyl ymlaen llaw.

AIL-ARGRAFFU TOCYNNAU : Byddwn yn codi £1 (pob tocyn) am: ail-argraffu tocynnau newid tocyn[nau] ar gyfer newid noson perfformiad werthu tocynnau ar eich rhan

MYNEDIAD Mannau parcio penodol Drws llydan yn y fynedfa ar lefel y stryd [I’r Swyddfa Docynnau a DOC Café Bar] Cownter isel yn y Swyddfa Docynnau Toiledau addas ar bob llawr Lifft i’r 3 lefel o fewn yr adeilad System ‘audio loop’ Croesewir cwn tywys Gellir archebu ar lein

CYSYLLTWCH Â NI

01286 685 222 post@galericaernarfon.com

Facebook facebook.com/GaleriCaernarfon Twitter @_GALERI_ Roedd yr holl wybodaeth o fewn y llyfryn yma yn gywir wrth fynd i’r wasg.

Rhaglen GALERI [Ionawr - Ebrill 2013]  
Rhaglen GALERI [Ionawr - Ebrill 2013]  

Holl weithdai, dangosiadau ffilm, cyngherddau a digwyddiadau GALERI, Caernarfon.

Advertisement