Page 1

Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

1


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

2


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

ÂDEM doğar yaşar ve cevaplanmamış soruları ile ölür. Tek özümsediği “kayıplık” hissidir İlk uygar insanoğlu “Âdem”, “Var” ile “Yok” arasındaki kaosta adım atan… Ayağa kalkan… İnsan beşerlerin içerisinde zekâ ve bilimin öncüsü… Dans eden… Toparlayıcı… İletişimi kullanan… Yola çıkan… Yolda olan… Duraksayan… Duran insan… Âdem ki! İnsanlar arasında dengenin var olduğunu hissettiren… Devam etmekte olan sürece akışın izdüşümünü gösteren… Gelişim ile değişen, Değiştikçe gelişen Âdem’in hikâyesi… Şimdi ayağa kalkıp toprağa basma vakti! Kalk ve toprağa bas … Geçmişi biz yarattık! Daha iyisini yapabiliriz… Doğukan Çiğdem

3


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

“Âdem” aklın ve bireysel düşüncenin henüz oluşmadığı ilkel çağın izlerini takip ederek, günümüzün koşullarına ulaşan insanın evriminin başlangıcına odaklanır. Âdem figürü ile ilgili bilinenler, günümüzün algılama biçimleri ile nasıl geleceğe referans olabilir? Sorusunu 2016 – 2017 yılları arasında ürettiği çalışmalarına konu edinen Doğukan Çiğdem, İnsanlar arasında örgütlenme, bir arada yaşayabilme, paylaşma, eğlenme gibi olguların yeni keşfedilmeye başlandığı bir dönemde, beşerlerin arasında kendini zekâ, bilim ve akıl ile var eden Âdem’in hikâyesini, disiplinler arası bir üslup ile anlatıyor. Çiğdem’in çalışmaları ilkel çağın toplu yaşama kültürünün aidiyet hissini içinde barındırırken, günümüzün köreltilmiş, doğa ile ilişiği kesilmiş, çığırından çıkmış yapay iletişim biçimleri ve karmaşık düzeniyle anlamlandırmaya çalıştığımız insan doğasının başlangıcına uzanıyor. Âdem, ilk adımı atan aklını kullanma yetisini keşfeden uygar insanlık tarihinin tam da başlangıç noktasına işaret ediyor. Doğukan Çiğdem, gelişim ve değişimin döngüsü ve oluşma biçimleri ile ilgili ipuçları verirken kullandığı teknik ve malzemeler açısından da sanatın üretim ve anlatım biçimlerini genişleterek gelişime açıyor. Formlarında, Âdem’in evrim süreci ve ilkel kültürün yaşam biçimlerini primitif üslubun içine kattığı hareket, mizah ve özgün anlatımıyla üretimindeki katmanları birleştirerek güncel bir dil elde ediyor. Uygar insanlık tarihine ilk adımı atan Âdem’in hikâyesini anlatırken günümüze referanslar vererek ilkel ve çağdaş yaşamın kesişim noktalarını izleyiciye aktarıyor. “Âdem” sergisi Çiğdem’in bu anlamda üretmeye başladığı çalışmalarının “İlk adımı” olma niteliğini taşıyor. “Beşer Serisi” ve “Âdem Serisi” olarak 2 ana başlıkta toplanan sergide, Kâğıt, tuval, ahşap, pleksi, beton kaplama, mekanik duvar yerleştirmeleri, bakır gibi birçok teknik kullanılarak üretilmiş çalışmalarla zengin bir dil sunarken İzleyiciyi “Âdem” olmaya ayağa kalkmaya, “adım atmaya” davet ediyor. Küratör Gencer Uçar

4


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

5


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 1 Kağıt üzerine karışık teknik 93x70 cm. 2017 3.000 TL. + KDV

6


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 6 Kağıt üzerine karışık teknik 90x70 cm. 2017 3.000 TL. + KDV

7


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 1 Kağıt üzerine karışık teknik 70x100 cm. 2017 3.000 TL. + KDV

8


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No:6 Kağıt üzerine karışık teknik 70x100 cm. 2017 3.000 TL. +KDV

9


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 8 Kağıt üzerine karışık teknik 70x95 cm. 2017 3.000 TL+KDV

10


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 13 Kağıt üzerine karışık teknik 69x42 cm. 2017 2.000 TL + KDV

11


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No:9 Kağıt üzerine karışık teknik 52x36 cm. 2017 1.500 TL+KDV

12


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No:10 Kağıt üzerine karışık teknik 67x60 cm. 2017 2.000 TL+KDV

13


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 15 Kağıt üzerine karışık teknik 51x73 cm. 2017 3.000 TL+KDV

14


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 17 48x32 cm. Kontraplak üzerine karışık teknik (Beton Kaplama) 2017 1.000 TL+KDV

15


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No:14 100x150 cm. Tuval üzerine karışık teknik 2017 4.000 TL+KDV

16


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No:7 120x120 cm. Tuval üzerine karışık teknik 2017 4.000 TL+KDV

17


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 18 70x100 cm. Kağıt üzerine karışık teknik 2017 1.750 TL+KDV

18


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 19 Kağıt üzerine karışık teknik 70x100 cm. 2017 1.750 TL+KDV

19


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 11 Kağıt üzerine karışık teknik 100x100 cm. 2017 2.500 TL+KDV

20


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Adem Serisi No: 12 Kağıt üzerine karışık teknik 100x100 cm. 2017 2.500 TL+KDV

21


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

QR Beton oyma 8,5x8,5 cm. 2018 1.000 TL+KDV

22


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Bilinmezin İnşaası Taş, Ahşap, 3W Led, 9V pil ve mercek 21x21x21 cm. 2018 1.000 TL+KDV

23


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

24


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

BEŞER SERİSİ 25


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Beşer Serisi No: 1 16,5x18,5 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2018

Beşer Serisi No: 2 29X37,5 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2018

300 TL + KDV

500 TL + KDV

Beşer Serisi No: 3 34X50 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 500 TL + KDV

26


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Beşer Serisi No: 5 32x32 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 Beşer Serisi No: 4 32x18 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017

400 TL + KDV

300 TL + KDV

Beşer Serisi No: 6 32x52 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 750 TL + KDV

27


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Beşer Serisi No: 7 31x31 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017

Beşer Serisi No: 8 30x26 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017

400 TL + KDV

400 TL + KDV

Beşer Serisi No: 9 30x44 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 500 TL + KDV

28


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Beşer Serisi No: 10 16,5x20 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017

Beşer Serisi No: 11 32x32 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017

300 TL + KDV

400 TL + KDV

Beşer Serisi No: 12 37,5x53,5 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 750 TL + KDV

29


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Beşer Serisi No: 13 37,5x53,5 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 750 TL + KDV

Beşer Serisi No: 14 37,5x53,5 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 750 TL + KDV

Beşer Serisi No: 15 37,5x53,5 cm. Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 750 TL + KDV

30


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Beşer Serisi No: 16,17,18 ve 19 Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 1.000 TL + KDV

Beşer Serisi No: 20 Kağıt Üzerine karışık teknik, Strafor, Beton 2017 750 TL + KDV

31


Devr-i Alem

Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

32


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Devr-i Alem Mekanik Duvar Yerleştirmesi Tuval Üzerine karışık teknik, Pleksi kasa, 24V motor - 2A/24V driver 200x40x21 cm. 2017 6.000 TL + KDV

33


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

34


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Komik Adem Demir, pvc, ahşap,Tuval: 110 cm. 25x25x25 cm. 2018 2.000 TL+KDV

35


Doğukan Çiğdem / Âdem 23.02.18 - 23.03.18

Detaylı Bilgi İçin; Şahkulu Mahallesi Serdar-ı Ekrem Sk. No:11 Galata, Beyoğlu / İstanbul (0212) 243 9193 info@galeribu.com www.galeribu.com

36

Âdem Sergisi Kataloğu  
Âdem Sergisi Kataloğu  

23 Şubat - 23 Mart Tarihinde Galeri Bu'da düzenlenen Adem Sergisi Katalog

Advertisement