Page 58

następne wystawy / upcoming exhibitions

SALON ZIMOW Y WINTER SALON prezentacja prac artystów związanych z galerią featuring artworks by artists collaborating with our gallery 06.12.2013, godz. 18.00 / 6 p.m.

I I ST A L O W A A U K C J A M Ł O D E J S Z TU K I I I S TA L O WA YO U N G A R T A U C T I O N od / from 11.12.2013, godz. 15.00 / 3 p.m. do / till 15.12.2013, godz. 20.00 / 8 p.m.

ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa

Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement