Page 55

Piotr Korzeniowski©2013

MARCIN KOWALIK W 2005 roku rozpoczął cykl pt.: „Przestrzeń podróży”, w którym w kręgu jego zainteresowań znalazły się przemyślenia człowieka podróżującego, artysta opowiada nam o tym, co dzieje się w świadomości i wyobraźni podróżnika, jakie ma oczekiwania dotyczące celu podróży i jak postrzega rzeczywistość, która przemyka mu za oknem („Wagon” 2006, „Przestrzeń podróży - kompilacja” 2012). Doświadczenia w pracy w plenerze artysta zawarł w cyklu „Pejzaż w pudełku”. Kolejne jego cykle to „Nieznane królestwo” czy „Back to Basics”. Obecnie pracuje nad cyklem „Faza lustra”: „Jest to podróż w głąb lustra. Elementy ze świata realnego odbijają się, jak i transformują wchodząc w jego przestrzeń. Za szybą lustra rozciąga się świat rozległy, zawiły i dziwny, który z zewnątrz zlewa/składa się nam w zwykłe odbicie”.

In 2005 he began with a series ‘The Space of Travel’. His interests focused on the journey of human thoughts. The artist reflects on consciousness and imagination of a traveler, on his expectations concerning the destination, and his perception of reality, of which voyager sneaks a peak through the window (‘Wagon’, 2006 and ‘The Space of Travel - compilation’, 2012). ‘Landscape in a box’ portrays experience, that the artist gained while painting in the open air. The following cycles were ‘Unknown Kingdom’ and ‘Back to Basics’. He is currently working on a cycle entitled ‘Mirror Phase’. ‘It is a voyage into a mirror. The components of the real world are reflected and also transformed, becoming a part of its space. Behind the glass, the mirror extends to the vastly intricate and bizarre world, which is poured out / pulled in together in a simple reflection.’

Marcin Kowalik, ur. 1981, Zamość, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Doktor, asystent w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego.

Marcin Kowalik, born 1981 in Zamość. A graduate of the Academy of Fine Arts in Cracow, diploma in professor Adam Wsiołkowski’s studio. Doctor and an assistant of professor Adam Wsiołkowski.

Uprawia malarstwo, instalacje, performance. Mieszka i pracuje w Krakowie.

He practices painting, installations, and performances. Lives and works in Cracow.

www.kowalik.art.pl

www.kowalik.art.pl

55

Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement