Page 34

analizy malarskiej przestrzeni obrazów dawnych mistrzów z kolekcji Czartoryskich. (…) I „przenicował” wyniki tych analiz na potrzeby własnych, oryginalnych obrazów”. To rozróżnienie zasadnicze. Gdyby tej analizy dokonywał np. historyk sztuki, zająłby się znaczeniem układów poszczególnych elementów, symboli, starałby się wytłumaczyć kod znaczeniowy obrazu. I napisałby esej albo monografię. Jednak w tym przypadku analizuje malarz i interesuje go sama materia, przestrzeń, struktura dzieła… MK: Właśnie tak. Z tego też powodu wybrałem mniej znane dzieła z kolekcji. By nie nawiązywać do dotychczasowych badań, interpretacji, których dokonali historycy sztuki przez dziesięciolecia czy stulecia w odniesieniu do najbardziej znanych dzieł. Nie chciałem, by te sądy

Studium drzewa III cykl: pejzaż w pudełku Tree study III cycle: lanscape in a box

2012 40 × 30 cm akryl na płótnie acrylic on canvas 34

rians for decades or centuries for the most well known works. I did not want those judgements to ‘contaminate’ my approach; I wanted my perspective to remain fresh. I am eager to discover something new in those artworks, something that no historian has found or described yet. Besides, the main purpose of the analysis was to build my own paintings. KS: It could be argued that you are acting like a typical postmodernist. Drawing motifs from heritage of the works of old masters to create your own pieces... MK: Well, yes, but it is not that chaotic; I do not simply choose an object from the piece of another artist that happens to suit me compositionally. The starting point is analysis of earlier works. I research within this work and wait until it reveals

Marcin Kowalik  
Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement