Page 33

MK: Patrzę, staram się stworzyć hipotezę, jak dany malarz to namalował, jak dochodził do tego, że powstało takie finalne dzieło. De facto wczuwam się, jak sam bym to zrobił. Bo ja tak pracuję: zestawiam te wszystkie elementy i próbuję je później namalować. Zdaję sobie sprawę, że moje hipotezy, dotyczące dawnych mistrzów, mogą być chybione. Bo trudno jest znać wszystkie elementy, które miały wpływ na powstanie dzieła… KS: Musiałbyś zapytać np. Lucasa Cranacha Starszego… MK: Ale wiem, że i on sam nie mógłby odpowiedzieć na wszystkie stawiane przeze mnie pytania. Tak więc to są i muszą być zupełnie subiektywne analizy, oparte na tym, jak ja sam bym to namalował. KS: Analizując dzieła starych mistrzów, dokonujesz ich dekonstrukcji, chociaż – z drugiej strony – jest to także forma rekonstrukcji, tyle, że w zakresie odczytu intencji danego twórcy… MK: Najpierw przeprowadzam dekonstrukcję: analizuję dzieło, rozkładam na czynniki pierwsze, szukam powiązań pomiędzy elementami dzieła. I próbuję coś nowego odnaleźć w tym obrazie. Bo nie każde dzieło wielkiego mistrza jest ewidentne, pokazujące nam, że właśnie o to w nim chodzi i że tak należy je oglądać. Wiele obrazów jest enigmatycznych, wieloznacznych. Staram się odnaleźć w wybranych dziełach nie tylko coś ewidentnego, ale także coś swojego. Też jestem malarzem i staram się dociec, jak mistrz doszedł do tego, a nie innego rozwiązania, jak to skomponował etc. I jak sam bym to zrobił. KS: Wystawa Twoich prac, związanych z obroną przewodu doktorskiego, odbyła się w Muzeum Narodowym w Krakowie, co – należy zauważyć – zdarza się niezwykle rzadko, zważywszy na Twój wiek. Oczywiście, miało to związek z tym, że prace te nawiązywały do dzieł wybranych z kolekcji książąt Czartoryskich. W katalogu wystawy, dyrektor muzeum Marek Świca oraz Prof. Adam Wsiołkowski, dość zgodnie podnosili ważny walor Twoich obrazów: „Marcin Kowalik dokonał

questions. So it must be a completely subjective analysis, based on how I have would painted myself. KS: By analysing the works of the old masters, at the same time you deconstruct them. On the other hand it is also a form of reconstruction, especially in reading the intentions of their creators. MK: Firstly, I deconstruct: I analyse the artwork, I decompose it, break down the factors, and look for connections between the components of the piece. I am seeking something new in a picture, as not every piece produced by one of the great masters is obvious in showing us, how to perceive it and how to find its meaning. Many images are enigmatic. I am trying to find not just something obvious, but also something of my own in the selected works. I am also a painter and I do my best to figure out how the artist came up with exactly this and no other solution, how did he compose it, etc. And how I would have done it. KS: An exhibition of your work related to the completion of doctoral thesis, was held at the National Museum in Cracow. It should be emphasised that such thing happens extremely rarely, given your age. Clearly it was due to the fact that these particular artworks referred to the pieces selected from the collection of the Czartoryski family. In the exhibition catalogue, both the museum’s director professor Marek Świca and professor Adam Wsiołkowski agreed on the value of your pieces: ‘Marcin Kowalik has made an analyses of space within the paintings of old masters, from Czartoryski’s collection. (...) He ‘modified’ the results of these analyses for the purposes of his own original images.’ This distinction is crucial. An analysis made by an art historian would mainly deal with the importance of the system of individual components, symbols or the semantic code of the image. An art historian would have probably written an essay or a monograph. However, in this case it is the painter who analyses and his main interests are matter, space and structure of an artwork... MK: That is it. For this particular reason, I haven chosen less celebrated artworks from the collection. To avoid referencing to previous research or interpretations made by art histo-

33

Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement