Page 31

KS: Powiedziałeś, że w pewnym sensie uprawiasz malarstwo realistyczne. To zadziwiające, skoro dość często jesteś pomawiany o surrealizm… Porównywano Cię do René Magritte’a czy Giorgio de Chirico. Co o tym sadzisz? Oczy wiście, mówimy raczej o pewnej atmosferze, a nie konkretnych odniesieniach… MK: Jeśli ktoś nie zna mojej metody, sposobu dochodzenia do takiego, a nie innego, przedstawienia w obrazie, gdy podchodzi do niego powierzchownie, nie dziwię się, że może mu to przypominać podejście surrealistów. KS: Ale to tylko podejście naskórkowe, czysto zewnętrzne podobieństwo. Gdy podchodzisz do dzieł dawnego mistrza, dzieła najczęściej realistycznego, analizujesz je, lecz nie deformujesz, nie odrealniasz. Dokonujesz analizy optycznej.

resemblance. Approaching an old masterpiece, that was most commonly a realistic work, you analyse it, but do not deform or make it unrealistic. You conduct an optical analysis. MK : I gaze, I try to create a hypothesis on how the original author painted it, how he proceeded with that final work. Actually, I empathize with him, as I would have done the work myself. That is the way I work: I list all these components and I try to paint them later on. I realize that my hypothesis about the old masters are irrelevant. It is impossible to grasp all the aspects that influenced the process of creation of the work. KS: You would have to ask Lucas Cranach the Elder for example... MK: I am not sure that he would be able to answer all of my

bunkier, cykl: back to basics bunker, cycle: back to basics

2010 40 × 100 cm akryl na płótnie acrylic on canvas 31

Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement