Page 18

PIETRO LONGHI ROZMÓWNICA KLASZTORNA THE CONVENT PARLOR

ok. 1745 / ca. 1745 olej na płótnie oil on canvas Źródło / Source: Wikimedia Commons

18

Niepozornym małym obrazkiem pt. „Rozmównica klasztorna” zainteresowałem się z kilku powodów. Przede wszystkim ma on bardzo ciekawą kompozycję. Wyraźny podział na 3 plany / pomieszczenia z ażurowymi ścianami wypełnione kolorowymi, ruchliwymi postaciami. W moim obrazie tylko lekko przekonwertowałem to na otaczające mnie w pracowni elementy (farby, tekturowe pudełka). Chciałem pokazać jeden ze sposobów w jaki oglądam obrazy. Kiedy obedrzeć dawny obraz z warstwy tematycznej pozostaje nam do oglądania kawałek płótna nabitego na krosno i wysmarowanego farbą. Dzięki takiemu spojrzeniu nauczyłem się odkrywać warstwę abstrakcyjną obrazu. Obraz powstał podczas stypendium pobytowego w Duesseldorfie. Długie i ciekawe rozmowy z Paulem Schwerem , który miał pracownię po sąsiedzku, pomogły mi rozwinąć moja koncepcję (de)konstrukcyjnej metody twórczej cyklu „Nieznane królestwo”. Paul odwiedził mnie któregoś dnia kiedy opracowywałem formę pudełka (nie miałem jeszcze dokładnie wyklarowanego w jaki sposób zinterpretuję kolorowe postaci z rozmównicy). Oprócz fragmentów zamaskowanych taśmą poprzyklejałem kolorowe reklamówki aby nie zachlapać większych, gotowych już części obrazu. Paul bardzo się zdziwił ponieważ myślał, że kolorowe podarte i postrzępione reklamówki są namalowane. Bardzo mu się to spodobało i podszedł bliżej, co rozwiało jego wątpliwości. Obserwując całe to zdarzenie miałem już przed oczami wizję gotowego obrazu.

Unobtrusive, small painting ‘The Convent Parlor’ grabed my attention for a few reasons. Firstly, it had an extremley interesting composition. It also had a clear division between three spaces/sets, with openwork walls, filled with vivid characters. In my painting I just slightly altered that, using the elements that surrounded me in my studio, such as paint and cardboard boxes. I intended to show my way of looking at paintings. The old painting stripped off its content layer, leaves us out with a piece of canvas stamped on the frame and smeared with paint. Thanks to such approach I have discovered the abstract layer of artworks. This particular painting was created during my scholarship in Dusseldorf. Long and fascinating conversations with Paul Schwer, whose studio was nearby, had enabled me to develop a concept of creation through (de)construction, employed in my cycle ‘Unknown Kingdom’. One day Paul visited me while I was still working on the form of the box from the painting. At the time I have not yet had a clear vision of how I will interpret vivid characters from the convent parlor. Pieces of painting that were finished had been masked with colorful flyers and tape to avoid their destruction. Paul thought that colorful, ragged flyers are painted and was extremely surprised that they were not. He liked them very much and even had a closer look to resolve his doubts. Observing his reaction, I have already had a clear vision of finished painting in my head.

Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement