Page 16

MICHELE DA V ERONA brutus i porcja BRUTUS AND PORTIA

ok. 1500 / ca. 1500 olej na płótnie oil on canvas Link do obrazu / link to the picture: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Da_Verona_Brutus_and_Portia.jpg

Obiekty z obrazu Michele da Verona namalowałem patrząc z wnętrza jego obrazu. Zza góry widocznej na ostatnim planie. Obraz „Z wnętrza” z cyklu „Nieznane królestwo”, rozpoczętego w 2008, jest zatem próbą pokazania mojego sposobu oglądania obrazów. Analizując obrazy częstokroć je dekonstruuję, staram się dokopać do hipotetycznej rzeczywistości jaką żył dawny malarz. W tym wypadku, patrząc z wnętrza powinniśmy również zobaczyć nas samych oglądających obraz „Brutus i Porcja”. Tak dzieje się ponieważ podczas wystaw na srebrzystej środkowej partii mojego obrazu wyświetlam oglądających obraz filmowanych kamerą na żywo.

16

I painted the objects of Michele da Verona’s painting, looking from the inside of his painting - beyond the mountain seen in the far background of his painting. The painting ‘From Inside’, from the cycle ‘Unknown Kingdom’ (begun in 2008), is an attempt to experience the paintings my way. Very often by analyzing paintings I am deconstructing them, I am trying to dig out the hypnotizing reality that the artist lived. In the case of my work ‘From Inside’ we shall also see ourselves looking at the painting ‘Brutus and Portia’. I have a special method to achieve this. During exhibitions I project the image of viewers, recorded simultaneously by video camera, and show it on the silver, central part of my painting.

Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement