Page 14

Lucas Cr anach Starsz y, naśladowca Lucas Cr anach the Elder, follower samobójstwo Lukrecji rzymskiej ROMAN LUCRETIA COMMITTING SUICIDE

ok. 1500 / ca. 1500 olej na desce oil on panel Link do obrazu / link to the picture: http://www.muzeum.krakow.pl/uploads/pics/Samobojstwo-Lukrecji_500.jpg

Historycy sztuki mogą się ze mną nie zgodzić, ale dla mnie kotara na obrazie Lukasa to zasłona oddzielająca świat ziemski od zaświatów. Natomiast architektura w tle to brama życia wiecznego. W moim obrazie „Czyściec” (wersja pierwsza 2008 r.) Lukrecja popełnia samobójstwo; następnie przykleja się do tej pofalowanej kotary. Dalej kotara wyprostowuje się i zamienia w papier z namalowaną Lukrecją (czyli jest to już tylko duch lub idea Lukrecji – Lukrecja konceptualna). Po tym, z tej kartki powstaje papierowy samolot, który przenosi duszę Lukrecji przez bramę życia wiecznego. Niestety finał pierwszej wersji „Czyśćca” jest nie za różowy. Samolot staje się jedną z płytek podłogi / Lukrecja ląduje w Czyśćcu zawieszona pomiędzy niebem a piekłem, ponieważ jest to właśnie miejsce samobójców. Wersja druga jest o wiele bardziej optymistyczna. Samolot doleciawszy do „Bramy” nagle zawraca. Jest to scenariusz pokazujący nieudaną próbę samobójstwa. Lukrecja powraca do świata żywych, a w miejscu gdzie w wersji pierwszej na wieki spoczywał czarny samolot, zionie (ku przestrodze) dziura.

14

Art historians might disagree, but for me the curtain in Lucas Cranach’s painting divides the earthly world from the netherworld. Hence the architecture in the background is the gates of eternal life. In my painting entitled ‘Purgatory’, (first version painted in 2008) Lucrezia commits suicide and then she sticks to the pleated curtain. Further, the curtain straightens out and transforms itself into a piece of paper with Lucrezia’s image. Therefore, we are looking at a conceptual Lucrezia, her spirit or simply the idea of her. Later on, the same paper transforms itself into a paper airplane that takes Lucrezia’s soul through the gates of eternal life. Unfortunately, the grand finale of the first version of ‘Purgatory’ is not looking too rosy. The paper airplane becomes a floor panel. Lucrezia stays in purgatory dangling between heaven and hell, the place assigned for those who commit suicide. The second, more optimistic interpretation of this painting might be as follows: the plane reaches out the eternal gates and suddenly turns back. This scenario presents a failed suicide attempt. Lucrezia comes back to the world of the living, and the plane that rested for eternity in the first version is exchanged for a void as a note of caution.

Marcin Kowalik  
Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement