Page 1

I V S TA L O W A A U K C J A M ŁODEJ SZ TU K I

1


I V S TA L O W A A U K C J A M ŁODEJ SZ TU K I od 2 2 kwiet n ia 2 0 1 4 - g odz . 1 5 : 0 0 do 2 7 kwiet n ia 2 0 1 4 - g odz . 2 0 : 0 0

www.aukcje.stalowa.art.pl

W a r szawa – kwiecie ń 2 0 1 4


regulamin IV STALOWEJ AUKCJI MŁODEJ SZTUKI AUKCJA INTERNETOWA licytacja od 500 PLN nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów

1. Organizatorem STALOWEJ Aukcji Młodej Sztuki jest Galeria Sztuki STALOWA z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie, której właścicielem jest Krzysztof Fabijański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin, NIP 712-005-03-00, zwany dalej Organizatorem. 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki zgłoszone przez ich twórców lub stanowiące własność Galerii STALOWA. 3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce. 4. Terminy aukcji każdorazowo ustalane są przez Organizatora i publikowane na stronie www.stalowa.art.pl i www.aukcje.stalowa.art.pl. 5. IV STALOWA Aukcja Młodej Sztuki odbędzie się wyłącznie w internecie i rozpocznie się 22 kwietnia 2014 roku o godzinie 15:00, a zakończy 27 kwietnia 2014 roku o godz. 20.00. Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej Organizatora www.aukcje.stalowa.art.pl, na specjalnie stworzonej w tym celu platformie aukcyjnej. Wszystkie dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji licytowane będą równolegle. 4

6. Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn. 7. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji prezentowane będą na stronie www.aukcje.stalowa.art.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ulicy Stalowej 26 w Warszawie od 18 kwietnia 2014 roku do 27 kwietnia 2014 roku w godzinach pracy Galerii STALOWA (wt.-niedz. 12:00 – 19:00). 8. Organizator nie pobiera wadium. Nabywca nie płaci Organizatorowi żadnych dodatkowych opłat aukcyjnych. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zarejestrowanie się na stronie www.aukcje.stalowa.art.pl i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. 9. Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki wynosi 500,- PLN niezależnie od rozmiaru czy techniki pracy. Dyptyki, tryptyki i poliptyki stanowiące jedną pozycję aukcyjną również maja cenę wywoławczą 500,- PLN. 10. Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN. 11. Każde zgłoszenie oferty kupna lub podbicie ceny na 2 minuty przed planowanym końcem


Aukcji powoduje automatyczne uruchomienie dogrywki i czas Aukcji danego dzieła sztuki ulega przedłużeniu o 5 minut. Każde nowe przebicie na 2 minuty przed nowym końcem aukcji powoduje kolejne przedłużenie licytacji o 5 minut. Aukcja danego dzieła sztuki kończy się w momencie, gdy od ostatniego przebicia ceny upłynie 5 minut i w tym czasie nikt nie zaoferuje wyższej ceny. 12. Komputerowy system aukcyjny Galerii STALOWA automatyczne wysyła do uczestników aukcji maile z informacją, że ich oferta została przebita wraz z nową ceną oferowaną za dane dzieło sztuki przez innego uczestnika Aukcji. 13. Uczestnik aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu aukcji maila z informacja o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki z Galerii STALOWA. Opłacenie wylicytowanej pracy możliwe jest gotówką bądź kartą płatniczą w siedzibie Organizatora przy ul. Stalowej 26 w Warszawie lub przelewem bankowym na konto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. numer: 35 1030 1191 0000 0000 5373 7208 należące do P.W. SOLO – Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin.

15. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłacie pełnej ceny zaoferowanej podczas aukcji. Nabywca otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT Marża. 16. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie Galerii STALOWA przy ul. Stalowej 26 w Warszawie (pon.-sob. 12:00 - 19:00), nie później, niż 20 dni od zakończenia aukcji. Po upływie tego terminu przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Galeria STALOWA za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

14. Organizator oczekuje na wpłatę do 7 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji. W przypadku nieotrzymania wpłaty Organizator w uzgodnieniu z Nabywcą i Artystą będącym twórcą danego dzieła sztuki może wyznaczyć dodatkowy termin zapłaty lub odstąpić od umowy. 5


Katalog IV STALOWEJ Aukcji Młodej Sztuki Czas trwania aukcji: 22 kwietnia 2014 od godz. 15:00 do 27 kwietnia 2014 do godz. 20:00 Aukcja odbędzie się na stronie: www.aukcje.stalowa.art.pl Galeria STALOWA Stalowa 26 03-426 Warszawa www.stalowa.art.pl www.sklep.stalowa.art.pl www.aukcje.stalowa.art.pl

Fotografie: archiwum atystów Identyfikacja wizualna: Politański Design, Łódź Projekt graficzny, kompozycja: Konrad Kwas Wydawca: Galeria STALOWA Okładka: Monika Marchewka - „Ukryte”

Właściciel: Krzysztof Fabijański Dyrektor artystyczny: Krzysztof Stanisławski

Galeria STALOWA jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz CINOA:

Patronat medialny / Media patronage:


Klementyna Adamczak Artystka jest absolwentką Zespołu Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie – kierunek Wystawiennictwo. W swoim malarstwie stosuje własną, niepowtarzalną technikę na papierze oraz na płótnie. Po obronie dyplomu (serii ekspresyjnych plakatów) wyjechała na wieś, gdzie mieszka i tworzy do dziś. Pod adresem Lizaki 5 znajduje się jej pracownia, którą urządziła na strychu.

1. Bez Tytułu I 2014

100 x 70 cm akryl na płótnie

7


Agata Bajszczak Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, (Wydział Edukacji Wizualnej), Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, (Wydział Malarstwa i Grafiki), specjalizacja Grafika Projektowa. Aktywność artystyczna w dziedzinach: malarstwo sztalugowe, rysunek, fotografia tradycyjna, cyfrowa, grafika, ilustracja. Animator działań twórczych w zakresie wychowania plastycznego na wszystkich poziomach kształcenia

2. Martwa natura 2014 8

40 x 40 cm olej na płótnie


KRZYSZTOF BRYŁA ur. w 1984 w Biłgoraju. Absolwent Malarstwa w pracowni dra Sławomira Tomana w KSP UMCS w Kazimierzu Dolnym oraz Edukacji Artystycznej ASP Wrocławiu w pracowni Prof. Stanisława Kortyki – dyplom z wyróżnieniem.

3. Lustro 2011

średnica 50 cm akryl na płótnie

9


Beata Bugaj-Tomaszewska ur. w 1977 roku w Staszowie. W latach 1997-2002 odbyła studia na Wydziale Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof.Tomasza Chojnackiego oraz Pracowni Malarstwa i Rysunku Prof. Romany Hałat (aneks). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2000/2001, finalistka konkursu „Art&Business” Obraz Roku w latach 2003, 2004; udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: pokonkursowych w ramach II, III, IV Konfrontacji Artystycznych Sacrum w Sztuce, 5 Biennale Miniatury w Częstochowie (2008), wystawy w Łodzi, Warszawie, Oświęcimiu, Niepołomicach, Belgii. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem.

4. Pod powierzchnią 2014

10

80 x 80 cm olej na płótnie


Bartosz Czarnecki ur. w Elblągu w 1988 roku. Absolwent Liceum Plastycznego w Krośnie, obecnie student IV roku wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach prof. ASP Grzegorza Bednarskiego i prof. ASP Marka Szymańskiego.

5. Możliwości struktury tłumu 2013

70 × 70 cm akryl na płótnie

11


Edyta Duduś Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom studiów I-go stopnia 2013 r.). Zdążyła już wziąć udział w wielu wystawach zbiorowych oraz prezentować swoje prace na wystawach indywidualnych (w 2011 r. jeden z wernisaży zaszczyciła swoją obecnością pisarka Olga Tokarczuk, której opowiadania zainspirowały artystkę do stworzenia cyklu kolaży). Ważniejsze wystawy i wyróżnienia: III Międzynarodowa Wystawa Sztuki w Nyiracsad, Węgry – 2104; Prix de Peinture 2013 – Paryż; Konkurs malarstwa Postawy I. edycja - Galeria Centrum Innowacyjności, Wrocław, 2013 r. W 2013 r. jedna z jej prac otrzymała dwukrotne wyróżnienie przez kuratorę Galerii Saatchi Rebeccę Wilson poprzez dodanie jej do Nowej Kolekcji Magazynu Saatchi. Obraz prezentowany na aukcji należy do cyklu „Ptasie Pary”, promowanego przez Galerię New Blood Art z Londynu. Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych i firmowych, w kraju i za granicą.

6. Ptasie Pary XIV 2014

12

30 x 40 cm media mieszane na płótnie


ANNA FIJAŁKOWSKA-OLEKSIAK ur. 29 lipca 1983 roku w Warszawie. W 2003 roku rozpoczęła studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. W 2006 r. obroniła dyplom licencjacki otrzymując wyróżnienie. W tym samym roku otrzymała dwie nagrody w ramach konkursu GRAFIKA WRSZAWSKA, zajmując III. miejsce w edycji czerwcowej i zdobywając I NAGRODĘ ROKU 2006.

7. Gry i zabawy - PKiN 2013

145 x 110 cm linoryt

13


Klaudia Gałuszkiewicz Urodziła się w Radomiu, gdzie ukończyła Politechnikę Radomską na Wydziale Sztuki ze specjalnością Grafika Warsztatowa u prof. A. Markiewicza. Aktualnie studiuje Architekturę Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki, architekturą wnętrz, projektowaniem mebli, grafiką warsztatową, grafiką projektową i grafiką cyfrową oraz malarstwem miniaturowym. Szuka nowych rozwiązań, technik oraz możliwości poszerzenia swoich umiejętności. Prace artystki znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

8. Kwiat 2012

14

23 x 26cm grafika warsztatowa, technika mieszana


Martyna Grzeszczak Urodzona w 1986 r. w Olsztynie. Dyplom magistra sztuki na Wydziale Malarstwa uzyskała w 2011 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie mieszka i tworzy w Warszawie.

9. Candy Shop III 2012

100 × 70 cm olej na płótnie

15


Ewa Gutek ur. 1991 r. pochodzi z Ulanowa. Absolwentka Malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom artystyczny w 2014 r., w Zakładzie prof. nadzw. Walentego Wróblewskiego, promotor dr Kamil Siczek. Obecnie przygotowuje się na II stopień studiów artystycznych w Krakowie. Tam też rozwija swoje zainteresowania związane z designem.

10. Anastazja 2013 16

150 x 120 cm olej na płótnie


Anna Maria Jamróz Urodzona w 1990 r. w Krakowie. Od 2009 r. studentka Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Realizuje dyplom magisterski w Pracowni Fotografii I pod opieką prof. Agaty Pankiewicz. Zajmuje się głównie rysunkiem, fotografią oraz filmem.

11. Bez tytułu 2011

70 x 50 cm rysunek-kolaż na papierze

17


Anna Jarzymowska Urodzona w Rybniku w 1988 r., studia na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni prof. Ireneusza Walczaka. Zajmuję się głównie malarstwem wielko- i małoformatowym. Działa także w przestrzeni miejskiej pod pseudonimem miszmasz. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych, twórczyni licznych murali.

Anna Maria Jamróz

12. Nieprzystawalność 2013

18

80 x 100 cm olej na płótnie


Justyna Kabala ur. 1981, Warszawa, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w 2006 r. pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wachowiaka, aneks do dyplomu z grafiki warsztatowej u prof. Rafała Strenta, aneks z rysunku prof. Ryszard Ługowski i z grafiki projektowej u prof. Henryka Chylińskiego. Studiowała także na Wydziale Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka i pracuje w Warszawie.

13. Bez tytułu 2011

21 x 30 cm olej na płótnie

19


Katarzyna Kania Urodzona 2 lutego 1983 r. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Pankiewicza w Katowicach w 2003 r. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. K. Cieślika w 2008. Dyplom dodatkowy w Pracowni działań multigraficznych pod kierunkiem prof. E. Zawadzkiej. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich w Nowym Sączu i SMTG w Krakowie.

14. Szmaragdowa perła 2010

20

20 x 25 cm olej na płótnie


Kasia Klon ur. w Olsztynie, zajmuje się głównie grafiką warsztatową oraz projektowaniem graficznym. W 2013 r. obroniła z wyróżnieniem Dyplom Magistra Sztuk Pięknych na Akademii w Łodzi. Jej główną specjalizacją były Techniki Wklęsłodrukowe na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom brał udział w wystawie najlepszych dyplomów Prime Time 2013. Jej prace zostały zauważone także poza Akademią, między inymi na 7th Shanghai Fu Xian Zhai International Exlibris Competitions w Chinach, gdzie przyznano jej the Excellent Prize for Prints. Artystka brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych; w Polsce i na wystawach międzynarodowych. Między innymi wzieła udział w projekcie The Rape of Europe, A Simultaneous Exhibition of Printmaking and Installation (kolaboracja między Brazylią, Holandią, Hiszpanią, Portugalią i Polską). Obecnie mieszka i pracuje w Paryżu.

15. 14 z serii W Otchłani 2013

21 x 15 cm akwaforta i akwatinta

21


Agata Kosmala Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom - 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Jest członkiem ZPAP Wrocław. Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych, w kraju i za granicą.

16. Sen 2013

22

30 x 21 cm technika mieszana, akwarela


Izabela Kostiukow ur. 1964 r.Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu - (obecnie UAP, studia w latach 1988-1993). Wcześniej - absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kole. Dyplom w pracowni prof. Jacka Jagielskiego w 1993. Obecnie pracuje w Galerii CKiS - Wieża Ciśnień w Koninie gdzie prowadzipracownie rysunku i malarstwa, kurator wielu plenerów artystycznych. Od roku 2013 organizator Międzynarodowego Pleneru Artystycznego - Summer Jam wewsółpracy z ABC Gallery w Poznaniu. Uczestnik wystaw krajowych i międzynarodowych. W roku 2011 wyróżniona Odznaką Honorową przez Prezydenta za Zasługi dla Miasta Konina. Uprawia malarstwo sztalugowe w technice olejnej.

17. Nieznośna światłość 1 2012

120 x 80 cm technika własna na płótnie

23


Katarzyna Kowalska ur. 1981 w Rzeszowie. W latach 2000 - 2005 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2004 - 2009 studia na Wydziale Artystycznym UMCS, kierunek malarstwo.

18. Bez tytułu 2009 24

50 x 70 cm akryl i technika mieszana na tekturze


Szymon Kurpiewski ur. 6 listopada 1984 r. w Koninie. Absolwent Architektury Krajobrazu UP Poznań. Obecnie mieszka i pracuje w Poznaniu - malarz, ilustrator, grafik, rysownik, artysta, architekt.

19. HOMMIA #8 2013

100 x 80 cm akryl na płótnie

25


Małgorzata Limon Od 2012 jest magistrem sztuki, absolwentką malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom pt: ”tête-à-tête” stworzyła w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. Jako stypendystka Programu Erasmus studiowałam również na Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie. Dodatkowo jest absolwentką szkoły wizażu i stylizacji „Beauty Art” oraz szkoły charakteryzacji filmowej i teatralnej Magnus Film. Pracuje jako charakteryzator w Telewizji Polskiej.20. Bianca 2013 26

100 x 81 cm olej na płótnie


Monika Marchewka ur. w 1988 r. w Chrzanowie. Tegoroczna absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obroniła w pracowni prof. Zbigniewa Sprychy. Ostatnio prezentowana w Pałacu Sztuki w ramach wystawy najlepszych dyplomantów ASP. W poprzednich latach brała udział w wystawach zbiorowych min. w: Galeria Onamato (Kraków), Foty Kleparz (Kraków), Hotel Hyrny (Zakopane).

21. UkrytE 2013

100 x 100 cm olej na płótnie

27


Agata Mendziuk ur. 1985, absolwentka Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Działa głównie w obrębie fotografii aranżowanej. Ma na koncie wystawy (m.in. 12,6m2, GCK Katowice - 2006, Fotofestiwal Łódź - 2008, wystawa konkursowa Viva! Photoaward w Warszawie - 2009) oraz liczne publikacje w magazynach polskich i zagranicznych. Mieszka i pracuje w Warszawie.

22. Bez tytułu z cyklu Mind games 2013 28

31 x 21 cm fotografia cyfrowa


Klaudia Mostowik ur. 16 maja 1983 r. w Sulechowie (woj. lubuskie). W 2004 r. ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęła studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pracownia prof. Stanisława Rodzińskiego). W 2006 r. otrzymałam stypendium im. Jana Szancenbacha. Studia ukończyła w maju 2009 r. (praca dyplomowa). W 2011 otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Zielona Góra. Jej prace brały udział w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych.

23. Turkusowy 2013

34 x 20,5 cm olej na desce

29


Agnieszka Musiał ur. 25.02.1991 w Częstochowie. Uczęszczała do IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, natomiast do czasu wyjazdu na studia mieszkała w Złotym Potoku. Od 2008 r. uczęszczała na kursy rysunku i malarstwa w Krakowie, a od 2010 r. rozpoczęła studia na ASP w Krakowie na wydziale Architektury Wnętrz. W 2013 r. semestr letni spędziła na wymianie w Wiedniu. Od 2012 miała kilka wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w Częstochowie i Krakowie, brała także udział w aukcjach Młodej Sztuki oraz w aukcjach charytatywnych.

24. monika 2012 30

40 x 40 cm olej na płótnie


Ignacy Oboz ur. w 1989 r. w Lublinie. Absolwent Historii Sztuki KUL w Lublinie oraz Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom licencjacki ze specjalności malarstwo (z wyróżnieniem) pod kierunkiem dra hab. Zbigniewa Woźniaka. Obecnie student I-go roku, studiów II-go stopnia Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

25. Wnętrze z łóżkiem 2013

80 x 60 cm olej na płótnie

31


Paulina Penc W latach 2011-2013 studia II stopnia na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom z oceną celującą. W latach 2009-2011 studia I stopnia na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem. W latach 20042009 studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie

26. Make up 25 2014 32

70 x 50 cm akryl na płótnie


Maria Pępkowska ur. w 1973 r. w Katowicach. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W latach 2005 -06 studiowała w pracowni prof. Andrzeja Rysińskiego (pracownia pierwszoroczna), 2006-10 w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. 2006-10 specjalizacja z fotografii pod kierunkiem prof. Grzegorza Kowalskiego. Obrona pracy dyplomowej z malarstwa i aneksu z fotografii w 2010 r. Praca teoretyczna pt.: „Pierwiastek teatralny w malarstwie i malarski w teatrze” pod kierunkiem prof. Tadeusza Walentowicza.

27. Supraśl 2008

29,5 x 41,5 cm litografia

33


Paweł Rogalski ur. 6 XII 1989 r. w Szczecinie. Absolwent Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusi w Szczecinie. Obecnie student czwartego roku na Katowickiej ASP, wydział malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Tobisa. Zajmuje się głównie malarstwem i serigrafią. Prace znajdują się w kraju i zagranicą.

28. niebieski kwadrat 2013 34

40 x 50 cm olej na płótnie


Ewa Skwarzyńska Studentka ostatniego roku studiów magisterskich i absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Urodziła się w Lublinie, tam też kształciła się pod kierunkiem mgr Macieja Bijasa. Jej poszukiwania krążą wokół ekspresjonistycznego abstrakcjonizmu i geometryzmu. Obecnie kształci swoją świadomość artystyczną pod opieką dr Krzysztofa Wałaszka.

29. Łąka 1 2009

104 x 125 cm akryl na płycie

35


Paweł Słota ur. w 1989 r. w Częstochowie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa, gdzie w 2013 obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka i zrealizował aneks z rysunku w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej - Rzepeckiej.

30. Pejzaż miejski XXIII 2013 36

60 x 80 cm olej na płótnie


Justyna Smoleń ur. 26 luty 1988, Nowy Sącz. Studiowała w latach 2008-2013 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa. Obroniła dyplom w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka i pracowni rysunku dr hab. Piotra Korzeniowskiego.

31. horyzont II 2014

50 x 70 cm olej na płótnie

37


Anna Świtalska-Jończyk Absolwentka wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w 2011 r. w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka, aneks do dyplomu z malarstwa ściennego pod kierunkiem adi. II st. Edwarda Tarkowskiego. Laureatka II Triennale Malarstwa ANIMALIS (II nagroda) w 2011 roku, wyróżniona finalistka konkursu Fundacji imienia Franciszki Eibisch w 2013 roku. Indywidualne wystawy malarstwa w galerii Ether (2011 rok) i galerii Elektor (2012 rok) w Warszawie. Zajmuje się malarstwem oraz mozaiką artystyczną.

32. Kompozycja organiczna czerwona 2012 38

100 x 100 cm olej na płótnie


Paulina Walczak ur. 01.05.1989 r. w Katowicach. Studentka piątego roku malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Cieślika w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 2013, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2013, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2011/2012, 2012/2013; 2013/2014, Stypendium Naukowego 2010/2011. W ramach studiów zajmuje się m.in sitodrukiem w pracowni prof. Waldemara Węgrzyna oraz zajmowała się rysunkiem w pracowni dr hab. Macieja Linttnera profesora ASP.

33. Poczekalnia 6. 2012

50 x 120 cm olej na płótnie

39


Maciej Winek ur. 30.10.1988 r. w Krakowie. W 2009 r. ukończył Wydział Fotografii na uczelni Krakowskie Szkoły Artystyczne. Od 2010 r. student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom licencjacji ukończył w 2013 r. w pracowni Litografii pod okiem dra Krzysztofa Świętka. Zajął 3. miejsce w konkursie Grafiki Roku w edycji odbywającej się w 2013 r.

34. WHALE 2013 40

140 x 100 cm akryl na płótnie


Maciej Zabawa ur. w 1981 r. w Gdańsku – absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, gdzie w 2007 r. uzyskał dyplom z malarstwa ściennego u prof. Andrzeja Macieja Łubowskiego i malarstwa sztalugowego u prof. Wojciecha Sadley’a. Uprawia malarstwo i malarstwo na jedwabiu. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

35. Bez komentarza 2014

120 x 80 cm akryl na płótnie

41


WOLA STALOWEJ

42

Stalowa jest prywatną galerią sztuki współczesnej, działającą na warszawskiej Pradze, przy ulicy Stalowej 26. Jej właścicielem jest Krzysztof Fabijański, a dyrektorem artystycznym Krzysztof Stanisławski.

szego, ale i najdalszego. Stąd planowane wystawy indywidualne i zbiorowe twórców z Litwy, Białorusi, Ukrainy, ale i Korei Południowej czy Tajwanu. Chcielibyśmy także zapraszać artystów z Niemiec, Grecji, Czech i Skandynawii.

Rozpoczynamy działalność 10 maja 2013 wystawą pt. „Edward Dwurnik nad morzem”. Przewidujemy organizację ok. 10 pokazów indywidualnych rocznie, także ekspozycje zbiorowe i poplenerowe.

Stalowa organizuje również plenery malarskie krajowe i zagraniczne. Już w pierwszym roku działalności odbędzie się ich aż pięć. Dzieła powstałe podczas plenerów będą prezentowane w Galerii.

Głównym założeniem programowym STALOWEJ jest zapewnienie profesjonalnych warunków promocji młodym polskim artystom, zwłaszcza malarzom, ponieważ wierzymy w polskie malarstwo współczesne i uznajemy je za zjawisko bardzo wartościowe, różnorodne i godne promocji europejskiej i światowej.

Wolą Stalowej jest wydawanie starannie opracowanych katalogów wystaw indywidualnych i zbiorowych, a także uruchomienie profesjonalnego i rozbudowanego portalu internetowego: www.stalowa.art.pl oraz prowadzenie regularnych aukcji internetowych.

Wolą Stalowej jest prezentacja najwybitniejszych młodych malarzy, zarówno już uznanych i nagradzanych w krajowych i międzynarodowych konkursach, jak i najmłodszych talentów.

Chcemy także pomagać artystom współpracującym ze Stalową w zaistnieniu w obiegu międzynarodowym, dzięki wspieraniu ich udziału w konkursach i przeglądach typu biennale, a także targach sztuki pod auspicjami Galerii.

Pragniemy także przedstawiać dokonania klasyków polskiej sztuki, zwłaszcza klasyków najmłodszych, debiutujących w trudnych latach 80. XX w. Niegdyś młodych i „dzikich”, dziś profesorów Akademii i wychowawców nowych pokoleń.

Wolą Stalowej jest stworzenie platformy promocji artystów polskich oraz wymiany międzynarodowej na wielu płaszczyznach, tak by stała się ważnym miejscem sztuki w Warszawie, Polsce i Europie.

Wolą Stalowej jest także promocja mniej znanych, a niezwykle wartościowych artystów zagranicznych, zwłaszcza ze Wschodu – tego najbliż-

Warszawa, maj 2013. — Krzysztof Fabijański, Krzysztof Stanisławski


43


bieżąca wystawa:

st r a n g e sto r i e s Młode polskie malarstwo narracyjne Wystawa trwa od 16 kwietnia do 11 maja 2014 następna wystawa:

st r a n g e sto r i e s Młode litewskie malarstwo narracyjne Wernisaż 6 czerwca 2014, godz. 18.00 Wystawa trwa od 6 czerwca do 4 lipca 2014 następne aukcje: V STALOWA Aukcja Młodej Sztuki 17 maja 2014, godz. 19:00 – Aukcja młotkowa w siedzibie galerii I STALOWA Aukcja Mistrzów – Henryk Opałka – Grafika 29 maja 2014, godz. 19:00 – Aukcja młotkowa w siedzibie galerii

ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa

IV STALOWA AUKCJA MŁODEJ SZTUKI  

Katalog IV STALOWEJ AUKCJI MŁODEJ SZTUKI Zapraszamy na IV STALOWĄ Aukcję Młodej Sztuki. Aukcja trwać będzie od 22 kwietnia 2014 - godz. 15:0...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you