Page 1

I I I S TA L O W A A U K C J A M ŁODEJ SZ TU K I

1


I I I S TA L O W A A U K C J A M ŁODEJ SZ TU K I Aukcja prac namalowanych przez studentów uczestniczących w I i II PLENERIADZIE

od 2 4 lute g o 2 0 1 4 - g odz . 1 5 : 0 0 do 2 ma r ca 2 0 1 4 - g odz . 2 0 : 0 0

www.aukcje.stalowa.art.pl

W a r szawa – lut y 2 0 1 4


regulamin III STALOWEJ AUKCJI MŁODEJ SZTUKI AUKCJA INTERNETOWA licytacja od 500 PLN nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów

1. Organizatorem STALOWEJ Aukcji Młodej Sztuki jest Galeria Sztuki STALOWA z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie, której właścicielem jest Krzysztof Fabijański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin, NIP 712-005-03-00, zwany dalej Organizatorem. 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki zgłoszone przez ich twórców lub stanowiące własność Galerii STALOWA. 3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce. 4. Terminy aukcji każdorazowo ustalane są przez Organizatora i publikowane na stronie www.stalowa.art.pl i www.aukcje.stalowa.art.pl. 5. III STALOWA Aukcja Młodej Sztuki odbędzie się wyłącznie w internecie i rozpocznie się 24 lutego 2014 roku o godzinie 15:00, a zakończy 2 marca 2014 roku o godz. 20.00. Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej Organizatora www.aukcje.stalowa.art.pl, na specjalnie stworzonej w tym celu platformie aukcyjnej. Wszystkie dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji licytowane będą równolegle.

4

6. Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.

7. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji prezentowane będą na stronie www.aukcje.stalowa.art.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ulicy Stalowej 26 w Warszawie od 7 lutego 2014 roku do 1 marca 2014 roku w godzinach pracy Galerii STALOWA (pon.-sob. 12:00 – 19:00). 8. Organizator nie pobiera wadium. Nabywca nie płaci Organizatorowi żadnych dodatkowych opłat aukcyjnych. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zarejestrowanie się na stronie www.aukcje.stalowa.art.pl i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. 9. Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki wynosi 500,- PLN niezależnie od rozmiaru czy techniki pracy. Dyptyki, tryptyki i poliptyki stanowiące jedną pozycję aukcyjną również maja cenę wywoławczą 500,- PLN. 10. Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN. 11. Każde zgłoszenie oferty kupna lub podbicie ceny na 2 minuty przed planowanym końcem Aukcji powoduje automatyczne uruchomienie dogrywki i czas Aukcji danego dzieła sztuki ulega przedłużeniu o 5 minut. Każde nowe przebicie na 2 minuty przed nowym końcem aukcji powoduje kolejne przedłużenie licytacji o 5 minut. Aukcja danego dzieła sztuki kończy


się w momencie, gdy od ostatniego przebicia ceny upłynie 5 minut i w tym czasie nikt nie zaoferuje wyższej ceny. 12. Komputerowy system aukcyjny Galerii STALOWA automatyczne wysyła do uczestników aukcji maile z informacją, że ich oferta została przebita wraz z nową ceną oferowaną za dane dzieło sztuki przez innego uczestnika Aukcji.

(pon.-sob. 12:00 - 19:00), nie później, niż 20 dni od zakończenia aukcji. Po upływie tego terminu przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Galeria STALOWA za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

13. Uczestnik aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu aukcji maila z informacja o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki z Galerii STALOWA. Opłacenie wylicytowanej pracy możliwe jest gotówką bądź kartą płatniczą w siedzibie Organizatora przy ul. Stalowej 26 w Warszawie, lub przelewem bankowym na konto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. numer: 35 1030 1191 0000 0000 5373 7208 należące do P.W. SOLO – Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin. 14. Organizator oczekuje na wpłatę do 7 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji. W przypadku nieotrzymania wpłaty Organizator w uzgodnieniu z Nabywcą i Artystą będącym twórcą danego dzieła sztuki może wyznaczyć dodatkowy termin zapłaty lub odstąpić od umowy. 15. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłacie pełnej ceny zaoferowanej podczas aukcji. Nabywca otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT Marża. 16. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie Galerii STALOWA przy ul. Stalowej 26 w Warszawie

5


Katalog III STALOWEJ Aukcji Młodej Sztuki Czas trwania aukcji: 24 lutego 2014 od godz. 15:00 do 2 marca 2014 do godz. 20:00 Aukcja odbędzie się na stronie: www.aukcje.stalowa.art.pl Galeria STALOWA Stalowa 26 03-426 Warszawa www.stalowa.art.pl www.sklep.stalowa.art.pl www.aukcje.stalowa.art.pl Właściciel: Krzysztof Fabijański Dyrektor artystyczny: Krzysztof Stanisławski

Galeria STALOWA jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz CINOA:

Fotografie: archiwum atystów, Konrad Kwas Identyfikacja wizualna: Politański Design, Łódź Projekt graficzny, kompozycja: Konrad Kwas Wydawca: Galeria STALOWA Okładka : Blanca Nieto, Krzysztof Latarowski, KatarzynaTatar, Małgorzata Kalinowska, Nina Jochymek, Małgorzata Pawlak, Marcin, Proczek, Julia Tsapurak, Ziemowit Fincek

Patronat medialny:


CRISTINA AGUIRRE AVILES ur. 1992, Madryt, studentka Wydziału Sztuk Pięknych na Universidad Complutense w Madrycie. W roku akademickim 2013-14 przebywa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach programu Erasmus, studiuje na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Henryka Cześnika oraz pracowni rysunku prof. Piotra Józefowicza.

1. bez tytułu (dyptyk) 2013

2 x (24 × 25 cm) akryl, technika własna, tektura

7


DIANA BATRUCH ur. 1988, Rzym, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom licencjata w 2011 na specjalności malarstwo sztalugowe i specjalności grafika użytkowa, dyplom magistra w 2013 w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego.

2. bez tytułu 2013 8

100 × 100 cm akryl na płótnie


MONIKA BURZYŃSKA ur. 1986, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom 2013 w VII Pracowni Malarstwa prof. Piotra Błażejewskiego.

3. bez tytułu 2013

80 × 90 cm tech. mieszana na płótnie

9


ZIEMOWIT FINCEK ur. 1988, Kalisz, absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w 2011 roku studiował także na Accademia di Belle Arti w Wenecji na Wydziale Malarstwa. Dyplom licencjacki uczelni wrocławskiej uzyskał w 2013 roku.

I miejsce

(I PLENERIADA)

4. BEZ tytułu 2013

10

120 × 120 cm olej na płótnie


CARLOS GARCIA MIRALES ur. 1990, Walencja, student Wydziału Sztuk Pięknych Universidad Politecnica de Valencia. W roku akademickim 2013-14 przebywa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach programu Erasmus, studiuje na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego oraz pracowni rysunku prof. Piotra Józefowicza. Zajmuje się także ilustracją książkową oraz muralem.

5. Bez tytułu (dyptyk) 2013

70 × 100 cm (dwa panele 70 x 50 cm) akryl na kartonie

11


ZHENG HUI ur. 1970, Shandong, Chiny, absolwent Shandong University of Art and Design i China Central Academy of Fine Art in Beijing. Od 2012 student malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

6. Bez tytułu 2013 12

55 × 46 cm olej na płótnie


DAGMARA JEMIOŁA HRYNIEWICKA ur. 1989, Kolbuszowa, absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplom 2011 z rzeźby w pracowni prof dr hab Jerzego Kierskiego, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Obecnie studentka drugiego roku malarstwa UMCS w Lublinie w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.

7. bez tytułu 2013

80 × 120 cm olej na płótnie

13


NINA JOCHYMEK ur. 1994, Police, studentka 1 roku Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku malarstwo w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego.

8. bez tytułu, dyptyk 2013

14

115 × 75 cm, 46 x 38 cm akryl i kolaż na płótnie


MAŁGORZATA KALINOWSKA ur. 1989, Białystok, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - III rok grafiki i IV rok malarstwa, w pracowni prof. Henryka Cześnika. I miejsce ex aequo z Remigiuszem Sudą za film video

9. beZ tytułu 2013

60 × 60 cm tech. własna na płótnie

15


MIKOŁAJ KOWALSKI ur. 1991, Lublin, od 2012 student malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.

10. płytki 2013 16

2 x (50 × 50 cm) tech. własna na płycie


III miejsce

(I PLENERIADA)

11. beZ tytułu 2013

100 × 73 cm tech. własna na płótnie

17


RADOSŁAW KOZŁOWSKI ur. 1990, Schwelm (Niemcy), jest studentem III roku Malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pracownie prof. Jacka Wojciechowskiego.

12. Bez tytułu (dyptyk) 2013 18

100 × 140 cm olej na płótnie


AGNIESZKA KUCHARSKA ur. 1990 ,Gdańsk, 2009 - 2013 studia I stopnia na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego. Aktualnie studia magisterskie w Pracowni Malarstwa prof. Wojciecha Łazarczyka.

13. Kazimierz 2013

155 × 155 cm tech. własna na płótnie

19


MACIEJ KUSY ur. 1991, Lublin, Student IV roku Malarstwa w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

14. Bez tytułu 2013

20

100 × 100 cm akryl na płótnie


15. Bez tytułu 2013

90 × 120 cm olej na płótnie

21


KRZYSZTOF LATAROWSKI ur. 1991, Nowa Sól, od 2012 roku student Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w pracowni prof. Piotra Błażejewskiego.

16. Bez tytułu 2013

22

70 × 80 cm olej na płótnie


KATARZYNA LUBIŃSKA ur. 1990, Szczytno, studentka IV roku Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w pracowni profesora Macieja Świeszewskiego oraz w pracowni rysunku profesora Piotra Józefowicza. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym i akwarelowym.

17. bez tytułu 2013

46 × 38 cm akwarela na płótnie

23


PAWEŁ MARTYNÓW W 2012 obronił dyplom licencjacki u profesora Adama Wsiołkowskiego na ASP w Krakowie. Od 2004 członek ZPAP. Uprawia malarstwo. Prace prezentował na m.in.wystawach grupy SPOTKANIA, w TCK w Tarnowie, La Grand Combe we Francji, przeglądy środowiskowe ZPAP.

18. Bez tytułu 2013 24

100 × 90 cm olej na płótnie


BLANCA NIETO ur. 1991, Salamanca, studentka Wydziału Sztuk Pięknych Universidad de Salamanca, w roku akademickim 2013-14 studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach programu Erasmus, na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Henryka Cześnika oraz pracowni rysunku prof. Piotra Józefowicza.

19. Bez tytułu 2013

40 x 80 cm akryl na płycie

25


JERZY NORKOWSKI ur. w 1991 w Lublinie, od 2011 studiuje malarstwo w pracowni prof. Adama Styki i prof. Krzysztofa Bartnika na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Interesuje go tematyka plenerowa, sztuka industrialna, intermedialna oraz performance.

20. Bez tytułu, poliptyk 2013

26

60 x 60 cm (4 razy 30 x 30 cm) assamblaż


NATALIA NOWICKA ur. w 1991 w Wadowicach, studentka III roku Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracownii Malarstwa prof. Adama Wsiołkowskiego.

21. Bez tytułu 2013

30 x 60 cm akryl na płótnie

27


MAŁGORZATA PAWLAK ur. 1991, Opole Lubelskie, od 2010 studentka malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.

22. Bez tytułu, dyptyk 2013

28

50 x 120 cm (2 razy 50 x 60 cm) technika własna na płótnie


III miejsce

(II PLENERIADA)

23. Wisła 2013

70 × 103 cm akryl i olej na płycie

29


URSZULA PIETRUCZUK ur. 1991, Oświęcim, abslowentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych (specjalność malarstwo) w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Obecnie studentka pierwszego roku malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w pracowniach prof. Andrzeja Zdanowicza oraz prof. Piotra C.Kowalskiego.

24. bez tytułu (dyptyk) 2013 30

2 x (46 x 38 cm) akryl na płótnie


MARCIN PROCZEK ur. 1991, student III roku malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownia prof. Stanisława Żukowskiego.

25. siatka 2013

83,5 × 120 cm akryl na płótnie

31


AGATA RADOMIŃSKA ur. 1989, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom 2013 w VII Pracowni Malarstwa prof. Piotra Błażejewskiego.

26. bez tytułu 2013 32

100 × 70 cm akryl na płótnie


KAROLINA ROMAŃSKA ur. 1990, Mysłowice, studentka IV roku Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Henryka Cześnika i rysunku w pracowni prof. Piotra Józefowicza.

27. BABCIA MYSZKI MIKI 2013

60 × 50 cm tech. mieszana na płótnie

33


MIKOŁAJ SOCHA ur. 1990, Lublin, od 2012 roku student Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku malarstwa w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.

28. bez tytułu (dyptyk) 2013

34

207 × 70 cm olej na płycie


REMIGIUSZ SUDA ur. 1988, Gryfice, absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, specjalizacja grafika projektowa, dyplom 2012 w pracowni prof. Lexa Drewińskiego. Obecnie student II roku malarstwa Akademii Sztuki w Szczecinie w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego.

29. Bez tytułu 2013

170 x 150 cm olej na płótnie

35


PAULA SZPINDA ur. 1989, Tomaszów Lubelski, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom 2014 w pracowni prof. Piotra Błażejewskiego, studiowała także na Ecole Supérieure des Arts Décoratifs, Strasbourg, Francja w ramach programu Erasmus.

30. BEZ TYTUŁU 2013 36

100 x 100 cm technika własna na płótnie


KATARZYNA TATAR ur. 1986, Słupsk, dyplomantka ASP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, VII Pracownia Malarstwa prof. Piotra Błażejewskiego oraz Pracownia Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej.

31. Bez tytułu 2013

100 × 100 cm akryl na płótnie

37


JULIA TSAPURAK ur. 1991, Kołomyja (Ukraina), studentka III roku Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką.

32. BEZ TYTUŁU 2013 38

60 × 60 cm akryl na płótnie


OLGA ULRYCH ur. 1991, Elbląg, studentka Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku malarstwa w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego i Bartka Otockiego, a także psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim.

33. krzywe koło 2013

70 × 60 cm tech. własna na płótnie

39


WOLA STALOWEJ

40

Stalowa jest prywatną galerią sztuki współczesnej, działającą na warszawskiej Pradze, przy ulicy Stalowej 26. Jej właścicielem jest Krzysztof Fabijański, a dyrektorem artystycznym Krzysztof Stanisławski.

szego, ale i najdalszego. Stąd planowane wystawy indywidualne i zbiorowe twórców z Litwy, Białorusi, Ukrainy, ale i Korei Południowej czy Tajwanu. Chcielibyśmy także zapraszać artystów z Niemiec, Grecji, Czech i Skandynawii.

Rozpoczynamy działalność 10 maja 2013 wystawą pt. „Edward Dwurnik nad morzem”. Przewidujemy organizację ok. 10 pokazów indywidualnych rocznie, także ekspozycje zbiorowe i poplenerowe.

Stalowa organizuje również plenery malarskie krajowe i zagraniczne. Już w pierwszym roku działalności odbędzie się ich aż pięć. Dzieła powstałe podczas plenerów będą prezentowane w Galerii.

Głównym założeniem programowym STALOWEJ jest zapewnienie profesjonalnych warunków promocji młodym polskim artystom, zwłaszcza malarzom, ponieważ wierzymy w polskie malarstwo współczesne i uznajemy je za zjawisko bardzo wartościowe, różnorodne i godne promocji europejskiej i światowej.

Wolą Stalowej jest wydawanie starannie opracowanych katalogów wystaw indywidualnych i zbiorowych, a także uruchomienie profesjonalnego i rozbudowanego portalu internetowego: www.stalowa.art.pl oraz prowadzenie regularnych aukcji internetowych.

Wolą Stalowej jest prezentacja najwybitniejszych młodych malarzy, zarówno już uznanych i nagradzanych w krajowych i międzynarodowych konkursach, jak i najmłodszych talentów.

Chcemy także pomagać artystom współpracującym ze Stalową w zaistnieniu w obiegu międzynarodowym, dzięki wspieraniu ich udziału w konkursach i przeglądach typu biennale, a także targach sztuki pod auspicjami Galerii.

Pragniemy także przedstawiać dokonania klasyków polskiej sztuki, zwłaszcza klasyków najmłodszych, debiutujących w trudnych latach 80. XX w. Niegdyś młodych i „dzikich”, dziś profesorów Akademii i wychowawców nowych pokoleń.

Wolą Stalowej jest stworzenie platformy promocji artystów polskich oraz wymiany międzynarodowej na wielu płaszczyznach, tak by stała się ważnym miejscem sztuki w Warszawie, Polsce i Europie.

Wolą Stalowej jest także promocja mniej znanych, a niezwykle wartościowych artystów zagranicznych, zwłaszcza ze Wschodu – tego najbliż-

Warszawa, maj 2013. — Krzysztof Fabijański, Krzysztof Stanisławski


41


bieżąca wystawa: S T AL O W E P LENERY M Ł O D Y C H 2 0 1 3 pierwsza wystawa prac studenckich w Galerii STALOWA Wystawa trwa od 07 lutego 2014 do 03 marca 2014

następna wystawa: MI C HA Ł Z AB O R O W S K I MALARSTWO

Wernisaż 7 marca, godz 18.00 Wystawa trwa od 7 do 29 marca 2014

ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa

III STALOWA AUKCJA MŁODEJ SZTUKI  

Zapraszamy na III STALOWĄ Aukcję Młodej Sztuki. Aukcja trwać będzie od 24 lutego 2014 - godz. 15:00, do 2 marca 2014 - godz. 20:00. W czasie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you