Page 1


II Pleneriada ASP Gdańsk UMCS Lublin AS Szczecin/UA Poznań

KAZIMIERZ DOLNY 17 - 27 października 2013

Wa r s z awa – l u t y 2 014


Katalog II PLENERIADY KAZIMIERZ DOLNY 17 - 27 października 2013 Czas trwania wystawy: od 7 lutego 2014 do 3 marca 2014 Galeria STALOWA ul. Stalowa 26 03-426 Warszawa www.stalowa.art.pl www.sklep.stalowa.art.pl www.aukcje.stalowa.art.pl Właściciel: Krzysztof Fabijański

Fotografie: archiwum atystów, Konrad Kwas Identyfikacja wizualna: Politański Design, Łódź Projekt graficzny, kompozycja: Małgorzata Kasprzykowska, Konrad Kwas Wydawca: Galeria STALOWA Okładka : Urszula Pietruczuk

Dyrektor artystyczny: Krzysztof Stanisławski

Galeria STALOWA jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz CINOA:

Patronat medialny:


STALOWE PLENERY MŁODYCH 2013 W GALERII STALOWA

od 7 lutego do 3 marca 2014 Wystawa poplenerowa pt. STALOWE Plenery Młodych 2013 prezentuje prace ponad 50 młodych artystów: studentów polskich uczelni artystycznych wraz z ich profesorami oraz przedstawicieli młodego pokolenia malarzy, którzy ukończyli już studia i rozpoczęli kariery indywidualne. Na ekspozycję składają się: - prace 19 młodych artystów, którzy w sierpniu 2013 roku wzięli udział w I Krajowym Plenerze Malarskim dla Młodych Twórców w Kazimierzu Dolnym; - prace 16 studentów i ich opiekunów, którzy w kwietniu 2013 roku wzięli udział w I PLENERIADZIE Uczelni Artystycznych (ASP Kraków, UMCS Lublin, ASP Wrocław) w Kazimierzu Dolnym; - prace 18 studentów i ich opiekunów, którzy w październiku 2013 roku wzięli udział w II PLENERIADZIE Uczelni Artystycznych (ASP Gdańsk, UMCS Lublin, AS Szczecin) w Kazimierzu Dolnym; Zapraszamy w godzinach pracy galerii pon.-sob. od 12.00 do 19.00. Galeria STALOWA ul. Stalowa 26 03-426 Warszawa


LISTA ARTYSTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W II PLENERIADZIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Cristina Aguirre Olga Baszuro Jakub Ciężki Carlos Garcia Dagmara Jemioła Hryniewicka Nina Jochymek Piotr Józefowicz Małgorzata Kalinowska Mikołaj Kowalski Piotr C. Kowalski Radosław Kozłowski Agnieszka Kucharska Maciej Kusy Katarzyna Lubińska Blanca Nieto Małgorzata Pawlak Urszula Pietruczuk Karolina Romańska Mikołaj Socha Remigiusz Suda Zbigniew Taszycki Jacek Wojciechowski Marcin Zawicki

ASP Gdańsk AS Szczecin UMCS Lublin ASP Gdańsk UMCS Lublin AS Szczecin ASP Gdańsk ASP Gdańsk UMCS Lublin AS Szczecin UMCS Lublin ASP Poznań UMCS Lublin ASP Gdańsk ASP Gdańsk UMCS Lublin ASP Poznań ASP Gdańsk UMCS Lublin AS Szczecin AS Szczecin UMCS Lublin ASP Gdańsk


CRISTINA AGUIRRE AVILES ur. 1992, Madryt, studentka Wydziału Sztuk Pięknych na Universidad Complutense w Madrycie. W roku akademickim 2013-14 przebywa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach programu Erasmus, studiuje na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Henryka Cześnika oraz pracowni rysunku prof. Piotra Józefowicza.

bez tytułu (dyptyk) 2013 6

2 x (24 × 25 cm) akryl, technika własna, tektura


JAKUB CIĘŻKI ur. 1979, Lublin, absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom z wyróżnieniem 2003 w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego. Od października 2003 zatrudniony na stanowisku asystenta Wydziału Artystycznego UMCS w Zakładzie Malarstwa i Rysunku II prof. Jacka Wojciechowskiego.

Bez tytułu 2013

50 x 50 cm technika własna na płótnie

7


CARLOS GARCIA MIRALES ur. 1990, Walencja, student Wydziału Sztuk Pięknych Universidad Politecnica de Valencia. W roku akademickim 2013-14 przebywa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach programu Erasmus, studiuje na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego oraz pracowni rysunku prof. Piotra Józefowicza. Zajmuje się także ilustracją książkową oraz muralem.

Bez tytułu (dyptyk) 2013

70 × 100 cm (dwa panele 70 x 50 cm) akryl na kartonie


DAGMARA JEMIOŁA HRYNIEWICKA ur. 1989, Kolbuszowa, absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyplom 2011 z rzeźby w pracowni prof dr hab Jerzego Kierskiego, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Obecnie studentka drugiego roku malarstwa UMCS w Lublinie w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.

bez tytułu 2013

80 × 120 cm olej na płótnie

9


NINA JOCHYMEK ur. 1994, Police, studentka 1 roku Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku malarstwo w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego.

bez tytułu, dyptyk 2013

115 × 75 cm, 46 x 38 cm akryl i kolaż na płótnie

10


PIOTR JÓZEFOWICZ ur. 1959, Lublin, absolwent PWSSP, obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom 1985 w w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. Malarz, rysownik, pedagog, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie pracuje na Wydziale Malarstwa w Katedrze Rysunku. Prorektor ds. studentów w latach 2008-12.

Szczęść Boże Młodej Parze 2014

49 x 40,5 cm technika własna, papier

11


MAŁGORZATA KALINOWSKA ur. 1989, Białystok, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - III rok grafiki i IV rok malarstwa, w pracowni prof. Henryka Cześnika. I miejsce ex aequo z Remigiuszem Sudą za film video

beZ tytułu 2013 12

60 × 60 cm tech. własna na płótnie


MIKOŁAJ KOWALSKI ur. 1991, Lublin, od 2012 student malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.

płytki 2013

2 x (50 × 50 cm) tech. własna na płycie

13


PIOTR C. KOWALSKI ur. 1951, Mieszków, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dziś Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu w latach 1973-78. Profesor zwyczajny. Aktualnie kieruje Katedrą Malarstwa ma Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecienie. Prowadzi także X Pracownię Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

bez tytułu 2013

14

115 × 73 cm tech. własna na płótnie


RADOSŁAW KOZŁOWSKI ur. 1990, Schwelm (Niemcy), jest studentem III roku Malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pracownie prof. Jacka Wojciechowskiego.

Bez tytułu (dyptyk) 2013

100 × 140 cm olej na płótnie

15


AGNIESZKA KUCHARSKA ur. 1990 ,Gdańsk, 2009 - 2013 studia I stopnia na Wydziale Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego. Aktualnie studia magisterskie w Pracowni Malarstwa prof. Wojciecha Łazarczyka.

Kazimierz 2013 16

155 × 155 cm tech. własna na płótnie


MACIEJ KUSY ur. 1991, Lublin, Student IV roku Malarstwa w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

Bez tytułu 2013

90 × 120 cm olej na płótnie

17


KATARZYNA LUBIŃSKA ur. 1990, Szczytno, studentka IV roku Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w pracowni profesora Macieja Świeszewskiego oraz w pracowni rysunku profesora Piotra Józefowicza. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym i akwarelowym.

bez tytułu 2013

18

46 × 38 cm akwarela na płótnie


BLANCA NIETO ur. 1991, Salamanca, studentka Wydziału Sztuk Pięknych Universidad de Salamanca, w roku akademickim 2013-14 studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach programu Erasmus, na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Henryka Cześnika oraz pracowni rysunku prof. Piotra Józefowicza.

Bez tytułu 2013

40 x 80 cm akryl na płycie

19


MAŁGORZATA PAWLAK ur. 1991, Opole Lubelskie, od 2010 studentka malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.

Wisła 2013 20

70 × 103 cm akryl i olej na płycie

III miejsce


URSZULA PIETRUCZUK ur. 1991, Oświęcim, abslowentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych (specjalność malarstwo) w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Obecnie studentka pierwszego roku malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w pracowniach prof. Andrzeja Zdanowicza oraz prof. Piotra C.Kowalskiego.

bez tytułu (dyptyk) 2013

2 x (46 x 38 cm) akryl na płótnie

21


KAROLINA ROMAŃSKA ur. 1990, Mysłowice, studentka IV roku Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Henryka Cześnika i rysunku w pracowni prof. Piotra Józefowicza.

BABCIA MYSZKI MIKI 2013 22

60 × 50 cm tech. mieszana na płótnie


MIKOŁAJ SOCHA ur. 1990, Lublin, od 2012 roku student Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku malarstwa w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego.

bez tytułu (dyptyk) 2013

207 × 70 cm olej na płycie

23


REMIGIUSZ SUDA ur. 1988, Gryfice, absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, specjalizacja grafika projektowa, dyplom 2012 w pracowni prof. Lexa Drewińskiego. Obecnie student II roku malarstwa Akademii Sztuki w Szczecinie w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego.

I miejsce ex aequo z Małgorzatą Kalinowską

Bez tytułu 2013 24

170 x 150 cm olej na płótnie


ZBIGNIEW TASZYCKI ur. 1955, Poznań, malarz, rysownik, twórca instalacji. Studiował na poznańskiej PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dyplom 1982. Był pedagogiem od 1999 roku m.in. na Politechnice Koszalińskiej, Poznańskiej, Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010 prowadzi pracownię rysunku na Akademii Sztuki w Szczecinie. Współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.

Bez tytułu (poliptyk) 2013

20 x 140 cm (7 razy 20 x 20 cm) akryl na płótnie

25


OLGA ULRYCH ur. 1991, Elbląg, studentka Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku malarstwa w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego i Bartka Otockiego, a także psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim.

krzywe koło 2013

26

70 × 60 cm tech. własna na płótnie


JACEK WOJCIECHOWSKI ur. 1954, Lublin, absolwent PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, dyplom 1980 w zakresie malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. Profesor zwyczajny w Zakładzie Malarstwa Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in.: pierwsza nagroda w Ogólnopolskim Triennale Akwareli w 1993 i trzecia nagroda w 2002 w wystawie ZPAP Lublin, Obraz Roku.

Trzy niezidentyfikowane obiekty latające 2013

50 x 70 cm akryl i olej na płótnie

27


MARCIN ZAWICKI ur. 1985, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom 2010 w pracowni prof. Teresy Miszkin. Stypendysta m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2009-2010. Obecnie jest asystentem na rodzimej ASP. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem oraz grafiką warsztatową i projektową. Zdobył Główną Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Dyplomy ASP za martwą naturę z cyklu „Hollow art.”

Znowu ryba 2013 28

46 x 55 cm litografia na papierze


następna wystawa:

MICHAŁ Z ABOROWSKI MALARSTWO

Wernisaż 7 marca, godz 18.00 Wystawa trwa od 7 do 29 marca 2014

ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa

II PLENERIADA  

Katalog II PLENERIADY KAZIMIERZ DOLNY 17 - 27 października 2013 Czas trwania wystawy: od 7 lutego 2014 do 3 marca 2014 Serdecznie zapraszam...

II PLENERIADA  

Katalog II PLENERIADY KAZIMIERZ DOLNY 17 - 27 października 2013 Czas trwania wystawy: od 7 lutego 2014 do 3 marca 2014 Serdecznie zapraszam...

Advertisement