Page 1

Divendres 27 juny 2014 12:00: Inauguració oficial de la 1ª Ruta de l’Art de Sitges a càrrec de Miquel Forns i Fusté, Alcalde de Sitges, i Mireia Rossell i Pascual, Regidora de Cultura Presentació de les 7 exposicions de les galeries de la AGAS - Fragata de Sitges. / Inauguración oficial de la 1ª Ruta del Arte de Sitges por Miquel Forns i Fusté, Alcalde de Sitges, y Mireia Rossell i Pascual, Regidora de Cultura - Presentación de las 7 exposiciones de las galerías de la AGAS - Fragata de Sitges. / Official inauguration of the 1st Sitges Art Route by Miquel Forns i Fusté, Mayor of Sitges, and Mireia Rossell i Pascual, Culture Councillor - Presentation of the 7 exhibitions of the galleries from AGAS - Fragata de Sitges. 18:00: Guerrero Galeria d’Art - Inauguració de l’Exposició Col·lectiva Gràfica “Estiu 14” - Còctel durant la inauguració. / Inauguración de la Exposición Colectiva Gráfica “Verano 14” - Cóctel durante la inauguración. / Inauguration of the graphic collective exhibit “Summer 14” - Cocktail during the inauguration. 19:00: Galeria Out of Africa - Trobada amb l’artista Bruce Clarke - Dedicatòria de llibres de l’artista - Còctel exòtic amb cava. / Encuentro con el artista Bruce Clarke - Dedicatoria de libros del artista - Cóctel exótico con cava. / Meeting with the artist Bruce Clarke - Books dedication of the artist - Exotic cocktail with cava. 19:00: Atelier Blanca De Nicolás - Projecció de vídeo-art / Proyección de videoarte / Projection of video-art: Blanca De Nicolás, Ruben Fau, Owen John Holden, Jordi Varón, Rafael Ibañez, Rosa María Puig y Romuald Ypreeuw. Conferència “Marcel Duchamp, Andy Warhol, Cris Burden: vius o morts” a càrrec de David G. Torres. / Conferencia “Marcel Duchamp, Andy Warhol, Cris Burden: vivos o muertos” a cargo de David G. Torres. / Conference “Marcel Duchamp, Andy Warhol, Cris Burden: dead or alive” by David G. Torres. 19:00: Galeria Danubio - Còctel amb cava - Instal·lació interactiva amb el públic. / Cóctel con cava - Instalación interactiva con el público. / Cocktail with cava Interactive installation with the public. 19:00: Sala d’Art Nicolás - Inauguració de l’exposició “Memòria” de l’artista Carmen Nicolás - Còctel amb cava. / Inauguración de la exposición “Memoria” de la artista Carmen Nicolás - Cóctel con cava. / Inauguration of the exhibit “Memory” of the artist Carmen Nicolás - Cocktail with cava. 20:00: Galeria Fernando Suárez - Inauguració de l’exposició “Juanita Fortuna” i “Abstraccionisme urbà” - Còctel mediterrani amb cava - Presentació d’aromes. / Inauguración de la exposición “Juanita Fortuna” y “Abstraccionismo urbano”


- Cóctel mediterráneo con cava - Presentación de aromas. / Inauguration of the exhibit “Juanita Fortuna” and “Urban Abstractionism” - Mediterranean cocktail with cava. Presentation of aromas. 20:00: Galeria Alex Voinea - Art & Sound Emotions: performance de fusió de la pintura, work in progress i DJ - Còctel amb cava. / Art & Sound Emotions: performance de fusión de la pintura, work in progress y DJ - Cóctel con cava. / Art & Sound Emotions: performance of paint fusion, work in progress and DJ Cocktail with cava. Dissabte 28 juny 2014 11:30: La influència del col·leccionista d’art en el segle XXI / La influencia del coleccionista de arte en el siglo XXI / The influence of the art collector in the 21st century. Participants / Participantes / Participants: Josep Maria Civit. Economista. Dissenyador corporatiu. Col·leccionista d’art contemporani. / Economista. Diseñador corporativo. Coleccionista de arte contemporáneo. / Economist. Corporate designer. Collector of contemporary art. Natàlia Chocarro. Adjunta a Direcció d’Art de la Fundació Vila Casas. / Adjunta a Dirección de Arte de la Fundación Vila Casas. / Associated to Art Direction of the Foundation Vila Casas. Joaquín Díez-Cascón. Arquitecte. Col·leccionista d’art contemporani. Director de SWAB, la fira d’art contemporani de Barcelona. / Arquitecto. Coleccionista de arte contemporáneo. Director de SWAB, la feria de arte contemporáneo de Barcelona. / Architect. Collector of contemporary art. Director of SWAB, the fair of contemporary art of Barcelona. Introducció per / Introducción por / Introduction Mireia Rossell i Pascual, Regidora de Cultura. / Culture Councillor. Moderadora: / Moderator: Marga Perera. Doctora en Història de l’Art. Crític d’art de la revista Tendencias del Mercado del Arte. / Doctora en Historia del Arte. Crítico de arte de la revista Tendencias del Mercado del Arte. / PhD. In Art History. Art critic for the magazine “Tendencias del Mercado del Arte”. 13:00: Atelier Blanca De Nicolás - Brindis pel dia de l’Orgull Gai. / Brindis por el día del Orgullo Gay. / Toast for the Gay Pride day. 13:00: Galeria Out of Africa - Trobada amb l’artista Bruce Clarke - Dedicatòria de llibres d’artista - Còctel exòtic amb cava. / Encuentro con el artista Bruce Clarke - Dedicatoria de libros de artista - Cóctel exótico con cava. / Books dedication of the artist - Exotic cocktail with cava. 19:00: Atelier Blanca De Nicolás - Mini Max Teatre “Reflexions davant d’una Calavera” - Teatre breu de Santiago Salcedo, interpretat per l’actriu Sonia Ruiz. / Mini Max Teatre “Reflexiones ante una calavera” - Teatro breve de Santiago Salcedo, interpretado por la actriz Sonia Ruiz. / Mini Max Theater “Reflections


with a skull” - Brief theater of Santiago Salcedo, interpreted by actress Sonia Ruiz. 19:00: Galeria Danubio - Còctel amb cava - Instal·lació interactiva amb el públic. / Cóctel con cava - Instalación interactiva con el público. / Cocktail with cava Interactive installation with the public. 20:00: Galeria Out of Africa - Inauguració de l’exposició “ Humanities” de l’artista Bruce Clarke - Gospel Songs Sud-africans - Còctel amb cava. / Inauguración de la expo “Humanities” del artista Bruce Clarke - Gospel Songs Sudafricanos - Cóctel con cava. / Inaugurations of the expo “Humanities” from the artist Bruce Clarke - South African Gospel Songs - Cocktail with cava. 20:00: Galeria Fernando Suárez - Presentació del personatge “Juanita Fortuna” per Fernando Suárez, amb mims - Còctel mediterrani amb cava. / Presentación del personaje “Juanita Fortuna” por Fernando Suárez, con mimos - Cóctel mediterráneo con cava. / Presentation of the character “Juanita Fortuna” by Fernando Suárez, with mimes - Mediterranean cocktail with cava. 20:00: Galeria Alex Voinea - Art & Sound Emotions: performance de fusió de la pintura, work in progress i DJ. / Art & Sound Emotions: performance de fusión de la pintura, work in progress y DJ. / Art & Sound Emotions: performance painting fusion, work in progress and DJ. 20:00: Sala d’art Nicolás - Dansa del Ventre per la ballarina Valentina - Còctel amb cava. / Danza del Vientre por la bailarina Valentina - Cóctel con cava. / Belly dancing by dancer Valentina - Cocktail with cava. 20:00: Guerrero Galeria d’Art - Inauguració antològica de M.A. Raventos i presentació de la seva última monografia - Còctel durant la inauguració. / Inauguración de la Exposición antológica de M.A. Raventos y presentación de su última monografía. Cóctel durante la inauguración. / Anthological inauguration of M.A. Raventos and presentation of his last monograph - Cocktail during the inauguration. Diumenge 29 juny 2014 13:00: Galeria Out of Africa - Trobada amb l’artista Bruce Clarke - Dedicatòria de llibres d’artista - Còctel exòtic amb cava. / Encuentro con el artista Bruce Clarke Dedicatoria de libros de artista - Cóctel exótico con cava. / Meeting with the artist Bruce Clarke - Books dedication of the artist - Exotic cocktail with cava. 19:00: Atelier Blanca De Nicolás - Presentació del llibre de Santiago Salcedo “Sinrazones” - Col·loqui amb l’autor. / Presentación del libro de Santiago Salcedo “Sinrazones” - Coloquio con el autor. / Presentation of the book by Santiago Salcedo “Sinrazones” (“Without reasons”) - Colloquium with the author. 19:00: Galeria Danubio - Còctel amb cava - Instal·lació interactiva amb el públic. / Cóctel con cava - Instalación interactiva con el público. / Cocktail with cava Interactive installation with the public.

Eventos  

Event Sitges Ruta del art

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you