Page 1

FAKTURA VAT

Nr: 1/2013

Sprzedawca:

Katarzyna Nazwalska

Nabywca:

mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Ul. Robocza 15/3 61-517 Poznań

Adres:

Stary Rynek 100 61-773 Poznań

NIP:

789-18-13-196

NIP:

778-14-35-103

Data wystawienia:

2013-01-27, Poznań

Termin zapłaty:

2013-02-03

Forma płatności:

Przelew - 7 dni

PKWiU

Data zakończenia dostawy/usług:

Jednostka

Cena netto

Ilość

Cena brutto

Vat

Wartość netto

2013-01-27

Wartość brutto

Lp.

Towar / Usługa

1

Tłumaczenie pisemne IT->PL Unia_Europejska_Wersje Skonsolidowane_Traktatu_o_Unii_Euro pejskiej...ITA.pdf (574476 znaków przekładu)

1800 znaków przekładu ze spacjami

319,15

24,53

23%

30,17

7 828,75

9 629,36

2

Tłumaczenie pisemne IT->PL KOMUNIKAT_KOMISJI_DO_PARLAMEN TU_EUROPEJSKIEGO_I_RADY_ITA.doc (332116 znaków przekładu)

1800 znaków przekładu ze spacjami

184,51

24,53

23%

30,17

4 526,03

5 567,02

3

Tłumaczenie pisemne EN->PL Inwestowanie_w_Regiony_oraz_Kraje_ Członkowskie_UE_ ENG.ppt (12031 znaków przekładu)

1800 znaków przekładu ze spacjami

6,68

24,53

23%

30,17

163,86

201,55

Razem w PLN:

12 518,64

15 397,93

Razem słownie: piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem i 93/100 PLN zapłacono:

0,00

pozostało do zapłaty:

15 397,93

Suma według stawek VAT Netto 12 518,64 Razem:

12 518,64

Vat 23%

Kwota VAT 2 879,29

15 397,93

2 879,29

15 397,93

Uwagi Nauka wystawiania dokumentów księgowych

fakturę wystawił

Strona 1/1

Brutto

fakturę odebrał

Faktura VAT  

Faktura wystawiona za wykonanie 3 tlumaczen. Efekt dlugiej pracy...